ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7737/939 Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α 268), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α ). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ. Του άρθρων 1 και 3 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». δ. Του άρθρου 2 της Υ43/2012 απόφασης (ΦΕΚ 2094Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη». 2. Την ανάγκη καθορισμού των θεμάτων που αναφέ ρονται στην παρούσα απόφαση. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 1. Ο τεχνικός έλεγχος των ελαφρών, βαρέων και δι κύκλων οχημάτων στα ΚΤΕΟ διενεργείται από πιστο ποιημένο ελεγκτικό προσωπικό. 2. Η πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (εφεξής Δ.Τ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής ΥΠ.ΑΝ. ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). 3. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν. β. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Β. Επιπρόσθετα, οι ελεγκτές δι κύκλων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης δικύ κλου οχήματος κατηγορίας Α, ενώ οι ελεγκτές βαρέων οχημάτων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Γ τουλάχιστον. γ. Να έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα ειδικής επιμόρφωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, και να είναι ήδη κάτοχοι των τυπικών προσόντων του παραπάνω εδαφίου (α) κατά την έναρξη παρακολούθησης του προγράμματος για τα ελαφρά οχήματα. Μετά το πέρας των προγραμμάτων για ελαφρά ή βαρέα οχήματα, υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αίτηση συμμετοχής στις γραπτές εξε τάσεις του άρθρου 3 της παρούσας, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της ατομικής βεβαίωσης του εδαφίου (ε2) της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, του τίτλου σπουδών και της αστυνομικής ταυτότητάς τους. δ. Να έχουν κριθεί επιτυχόντες στις γραπτές εξετά σεις του άρθρου 3 της παρούσας, επί της ύλης των Παραρτημάτων Ι ή ΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας, για ελαφρά ή βαρέα οχήματα αντίστοιχα. Στη συνέχεια, προκειμένου να πιστοποιηθούν, υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησής τους. Άρθρο 2 Ειδική επιμόρφωση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 1. Η ειδική επιμόρφωση του προς πιστοποίηση ελε γκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ παρέχεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιημέ να από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέ ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που υπάγο νται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης /Οικ /2009 (Β 1999) και πληρούν τις προϋ ποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2 6426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στόχος της ειδικής επιμόρφωσης του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων και να γνωρίζουν επαρκώς τις σχετικές με το θέμα νομο θετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. 3. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ υποχρεούται να παρακολουθήσει: α) αρχικό επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 120 εκ παιδευτικών ωρών που αφορά ελαφρά οχήματα, εκ των οποίων οι 90 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 30 ώρες πρακτική εκπαίδευση. β) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 24 ωρών, εκ των οποίων οι 18 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής δικύκλων οχημάτων. γ) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 42 ωρών, εκ των οποίων οι 36 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής βαρέων οχημάτων. 4. Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια των βαρέων ή δικύκλων οχημάτων πραγματοποιείται μετά το πέρας του αρχικού επιμορφωτικού σεμιναρίου των ελαφρών οχημάτων. 5. Η πρακτική εκπαίδευση της ειδικής επιμόρφωσης διενεργείται σε ΚΤΕΟ που λειτουργεί νόμιμα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Άρθρο 3 Εξετάσεις 1. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ υποβάλλεται σε γραπτές εξετάσεις για: α) διπλωματούχους και τεχνολόγους μηχανικούς β) αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 2. Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πρέπει να έχουν περατώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα ειδικής επιμόρ φωσης ελαφρών ή βαρέων οχημάτων. 3. Οι εξετάσεις διενεργούνται είτε επί της ύλης του Παραρτήματος Ι του άρθρου 6 της παρούσας, προκει μένου για πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού για τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων, είτε επί της ύλης του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου άρθρου, προκειμένου για πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημά των, απαιτείται να έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες σε εξετάσεις που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δικύκλων δεν υπόκει νται σε εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά πιστοποιούνται εφόσον έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες σε εξετάσεις που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων και έχουν περατώσει το πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης της παρ. 3β του άρθρου 2 της παρούσας, επί της ύλης του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας. 4. Οι εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο εκάστου έτους. Οι εξετάσεις για ελαφρά και βαρέα οχήματα πραγματοποιούνται αυθημερόν ή με διαφορά μίας ημέρας. 5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οδικής Ασφά λειας, έπειτα από εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Ο., συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές (πρόεδρος συν δύο μέλη) εξετάσε ων υποψηφίων για απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι γραμματείς αυτών, κλάδου ΔΕ, οποιουδήποτε βαθμού. Οι επιτροπές μεριμνούν για τη σύνταξη των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου τους, κα θώς και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία, η ημέρα, ο τόπος των εξετάσεων καθώς και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων. 6. Διαδικασία εξετάσεων. α. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της εξέτασης είναι 60 λεπτά της ώρας. β. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων πρέπει απαραί τητα να περιλαμβάνονται στην ύλη, η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ, του άρθρου 6 της παρούσας. Τα θέματα δίνονται με τη μορφή ερωτηματολογίων, με σαράντα (40) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν τρεις (3) κατ ελάχιστον απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μία θα είναι ορθή. Η ορθή απάντηση σημειώνεται από τον υποψήφιο με σταυρό (+) ή Χ εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις τριάντα πέντε (35) από τις σαράντα (40) ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Λάθος θεωρούνται: (i) Οι αναπάντητες ερωτήσεις, στις οποίες η Επιτροπή σημειώνει τη λέξη «αναπάντητη». (ii) Ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται περισσότερες από μία απαντήσεις. (iii) Διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρό πο απαντήσεις, ανεξάρτητα εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι άλλο τετραγωνίδιο. γ. Οι υποψήφιοι προσέρχονται εντός της αίθουσας εξετάσεων, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος ταυτο προσωπίας τους με επίδειξη της αστυνομικής ταυτό τητας, του διαβατηρίου ή της άδεια οδήγησής τους, και τοποθετούνται σε θέσεις κατόπιν υπόδειξης της επιτροπής εξετάσεων. δ. Μετά τη διανομή προς τους εξεταζόμενους των φύλλων των ερωτήσεων, δίνεται χρονικό περιθώριο 15 λεπτών της ώρας, ώστε οι διαγωνιζόμενοι, αφού δια βάσουν όλες τις ερωτήσεις, να υποβάλλουν προς την επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων τυχόν απορίες σχετικά με τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνεται στα 60 λεπτά της εξέτασης. ε. Στο πρώτο φύλλο των ερωτήσεων οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στα προβλεπόμενα πλαίσια το επίθετο, το όνομα και το όνομα πατρός τους και να θέσουν την υπογραφή τους. στ. Μετά το πέρας της εξέτασης η επιτροπή διορθώνει στον ίδιο χώρο τα φύλλα των ερωτήσεων των εξεταζο μένων, χωρίς την παρουσία αυτών, και όταν τελειώσει τη διόρθωση καλεί στην αίθουσα των εξετάσεων τους δι αγωνιζόμενους και τους ανακοινώνει τα αποτελέσματα. ζ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να φέρουν βιβλία, σημειώσεις, διάφορα έντυ πα παρά μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και την ταυτότητά τους. Εάν φέρουν κινητά τηλέφωνα, αυτά πρέπει να παραμένουν κλειστά καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί συνομιλία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6427 μεταξύ υποψηφίων ή αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη αυθαιρεσία, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το γραπτά των εμπλεκομένων υποψηφίων. η. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των διαγω νιζομένων είναι δυσλεκτικοί, απαιτείται προσκόμιση ει δικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 26/2002 (ΦΕΚ Α 21). Στις περιπτώσεις αυτές ένα από τα μέλη της επιτροπής αναγιγνώσκει τις ερωτήσεις πλησίον του δυσλεκτικού διαγωνιζόμενου, σε σχετικά απομακρυσμένη θέση της αίθουσας εξετάσεων ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η σήμανση της σωστής απάντησης γίνεται από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο. θ. Οι Επιτροπές υπαλλήλων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, συ ντάσσουν κατάσταση επιτυχόντων απορριφθέντων, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη τους. Η κατάσταση αυτή, μαζί με τα βαθμολογημένα γραπτά, υποβάλλεται με αναφορά των προέδρων των Επιτροπών στη Δ.Τ.Ε.Ο. ι. Επανεξέταση απορριφθέντων στις εξετάσεις. Οι απορριφθέντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δι καίωμα επανεξέτασης σε επόμενες εξετάσεις που θα διοργανωθούν από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. Οι απορριπτό μενοι επί τρεις (3) φορές υποχρεώνονται σε εκ νέου πα ρακολούθηση του προγράμματος ειδικής επιμόρφωσης. Άρθρο 4 Έκδοση Ισχύς Ανανέωση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ 1. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ Για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εκδίδεται από τη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ, σύμ φωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV έως και ΧΙ, με βάση τη βεβαίωση του φορέα διενέργειας της επιμόρφωσης, που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε2 της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας και τις καταστάσεις επιτυχόντων των γραπτών εξε τάσεων που διενεργήθηκαν από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 2. Ισχύς Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δε κεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή του. 3. Ανανέωση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ α. Για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συμπληρωματική επιμόρφωση στις ακόλουθες θεματι κές ενότητες: i) Στις εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας του αυ τοκινήτου. ii) Στην επικαιροποιημένη νομοθεσία του τεχνικού ελέγχου. iii) Στην εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών του ελε γκτικού προσωπικού, και στη συνέχεια να εφοδιασθεί με «βεβαίωση συμπλη ρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συμπληρωματικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο. β. Η ύλη της συμπληρωματικής επιμόρφωσης, για τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα αριθμ. (i) και (ii), καθο ρίζεται έγκαιρα από τη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και για το αριθμ. (iii) από το φορέα που την παρέχει. γ. Η συμπληρωματική επιμόρφωση παρέχεται και οι βεβαιώσεις συμπληρωματικής επιμόρφωσης εκδίδονται από: i) Τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, όσον αφορά τους εκπαιδευτές του επόμενου εδαφίου. ii) Τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Εκπαιδευτής μπο ρεί να οριστεί εργαζόμενος στο συγκεκριμένο ΚΤΕΟ, ο οποίος είναι είτε ο προϊστάμενος (τεχνικός διευθυντής), είτε ελεγκτής διπλωματούχος μηχανικός ή πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός. Ο ορισμός του εκπαιδευτή που θα πραγματοποιεί την επιμόρφωση, η χρονική περίοδος, ο χώρος, οι συνθήκες διεξαγωγής και η όλη οργάνωση της επιμόρφωσης αποτελούν ευθύνη του τεχνικού δι ευθυντή. Οι εκπαιδευτές της επιμόρφωσης θα πρέπει να έχουν λάβει ισχύουσα βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης από φορέα της παραγράφου 1 του άρ θρου 2 της παρούσας. Την βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης εκδίδει ο τεχνικός διευθυντής του ΚΤΕΟ. δ. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ το οποίο έπαυσε να ισχύει επειδή δεν το ανανέωσαν εντός της κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, λόγω μη απασχόλησής τους στο έργο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για να το ανανεώσουν υποχρεούνται να πα ρακολουθήσουν συμπληρωματική επιμόρφωση εφ' όλης της ύλης που δεν έχουν διδαχθεί. 4. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελεγκτή Δημόσιου ή Ιδι ωτικού ΚΤΕΟ που εκδόθηκε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας: α) Απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης του αρχικού επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις κατηγο ρίες οχημάτων που ισχύει το πιστοποιητικό τους. β) Υποχρεούνται να ανανεώνουν την ισχύ του πιστο ποιητικού τους με την παρακολούθηση της ετήσιας συμπληρωματικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην προηγούμενη παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 5. Στα ήδη εκδοθέντα πιστοποιητικά Ιδιωτικών ΚΤΕΟ πριν την έκδοση της παρούσας, ο αριθμός πιστοποι ητικού αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό ελεγκτή που αναγράφεται στα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV έως και ΧΙ. 6. Πιστοποιητικά ελεγκτών ελαφρών βαρέων οχημά των Δημοσίων ΚΤΕΟ ισχύουν και για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τα τυπικά προσόντα της παρ. 3α του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ τουλάχιστον. Στην περίπτω ση αυτή χορηγείται νέος κωδικός αριθμός ελεγκτή, ο οποίος ακολουθεί την αρίθμηση των κωδικών αριθμών των πιστοποιητικών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Αντιστρόφως, πι στοποιητικά ελεγκτών ελαφρών βαρέων οχημάτων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ισχύουν και για τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέος κωδικός αριθμός ελε γκτή, ο οποίος ακολουθεί την αρίθμηση των κωδικών αριθμών των πιστοποιητικών Δημοσίων ΚΤΕΟ. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις έγκρισης φορέων επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. και υποχρεώσεις τους 1. Προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διοργάνωσης σεμιναρίων ειδικής επιμόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ, οι φορείς επιμόρφωσης εγκρίνονται από το Γενι

4 6428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κό Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας. Προς τούτο, υποβάλ λουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω στοιχεία: α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου για ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. β. Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Ανανέωσης Πι στοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου για ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών των διδασκόντων και των δικαιολογητικών της παραγρά φου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, από τα οποία να αποδεικνύεται η επαγγελματική ή/και η διδακτική τους εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Για τα επιμορ φωτικά σεμινάρια των ελαφρών και των βαρέων οχημά των, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδασκόντων είναι τρεις (3), εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον θα είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί. δ. Αναλυτικές σημειώσεις που θα χορηγούν στους εκπαιδευόμενους, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλή ρως την εκπαιδευτική ύλη κάθε παραγράφου που ανα φέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας. 2. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν, και να διαθέτουν επιπρόσθετα τουλάχιστον ενός έτους συνολική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στις θέσεις του προϊσταμέ νου (τεχνικού διευθυντή) ή του ελεγκτή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, ή αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 240 ωρών στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη. Αποκλειστικά για τη διδασκαλία της πρακτικής εκ παίδευσης της ειδικής επιμόρφωσης, οι διδάσκοντες μπορεί να είναι και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης, των ειδικοτήτων που αφορούν στους ελεγκτές των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και που αναγράφο νται στο άρθρα 2 και 9 των αντίστοιχα αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο Υ.Α., υπό την προϋπό θεση ότι διαθέτουν επιπρόσθετα τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στη θέση του ελεγκτή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Η επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία αποδει κνύεται με την επίδοση, εναλλακτικά, των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλι στικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή β. Βεβαιώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας στις οποίες να αναγράφεται με σαφήνεια το/τα Δημόσιο/α ΚΤΕΟ από το/τα οποίο/α αποκτήθηκε η εμπειρία στις θέσεις του προϊσταμένου (τεχνικού διευθυντή) ή του ελεγκτή, κα θώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συ γκεκριμένες θέση/εις εργασίας ή γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική διάρκεια της απα σχόλησης και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας. 3. Μετά την έγκρισή τους όπως παραπάνω, οι φορείς ειδικής επιμόρφωσης υποχρεούνται: α) Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε σεμιναρίου, να υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. την έναρξη του σεμιναρί ου, το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου (ημερομηνία, ώρα, χώρος εκπαίδευσης, ονοματεπώνυμα εισηγητών, αντικείμενο εκπαίδευσης), καθώς και κατά λογο με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων και τον τίτλο σπουδών του καθενός. Μετά την ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων δεν θα γίνεται δεκτή από τη Δ.Τ.Ε.Ο. η προσθήκη νέων υποψηφίων σε αυτά. β) Για τις περιπτώσεις των επιμορφωτικών σεμιναρί ων των ελαφρών και βαρέων οχημάτων, να δηλώνουν επιπρόσθετα λειτουργούν δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ ως χώρο για τη πραγματοποίηση της πρακτικής εκπαί δευσης. γ) Να ελέγχουν τους τίτλους σπουδών των εκπαι δευομένων, έτσι ώστε αυτοί να είναι σύμφωνοι με τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν. δ) Να τηρούν παρουσιολόγιο, στο οποίο καταγρά φονται: δ1) Ο τίτλος του κάθε μαθήματος επιμόρφωσης, σύμ φωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. δ2) Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος. δ3) Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, παραπλεύ ρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους. δ4) Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, παρα πλεύρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους, απο δεικνύοντας την παρουσία τους κατά την ώρα της δι δασκαλίας. Οι τυχόν απουσίες σημειώνονται από τον διδάσκοντα, το δε παρουσιολόγιο φυλάσσεται στο χώρο του φορέα επιμόρφωσης. ε) Μετά το πέρας του σεμιναρίου: ε1) Να δηλώνουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. τη λήξη του, καθώς και κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των ωρών του προγράμματος και που βρίσκονται στον αρχικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στην αρχική δήλωση έναρξης του προγράμματος. ε2) Να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους, κατά πε ρίπτωση, ατομικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης. Στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφεται η επωνυμία του φορέα επιμόρφω σης, το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το είδος του σεμιναρίου ειδικής επιμόρφωσης, ο χώρος διενέρ γειας της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου. 4. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται, μετά από αίτημα της Δ.Τ.Ε.Ο., να παρέ χουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πληροφορίες και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που να αποδεικνύουν την τήρηση: α) όλων των προϋποθέσεων της παρ. 1 και 2 του πα ρόντος άρθρου, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκρι ση διοργάνωσης προγραμμάτων ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. και β) όλων των υποχρεώσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6429 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των πα ραπάνω αναγραφομένων από το φορέα επιμόρφωσης, η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας ανα καλείται με όμοια πράξη. Άρθρο 6 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ κ.λπ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για ελαφρά οχήματα 1. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων 1.1 Αναγκαιότητα τεχνικού ελέγχου 1.2 Ιστορικό τεχνικού ελέγχου 1.3 Διαδικασία τεχνικού ελέγχου 1.4 Κατηγορίες ελλείψεων 1.5 Ανάλυση δελτίου τεχνικού ελέγχου 1.6 Νομοθεσία τεχνικού ελέγχου 1.7 Έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων 2. Σύστημα πέδησης οχημάτων 2.1 Γενικές αρχές 2.2 Μηχανικά φρένα χειρόφρενο 2.3 Υδραυλικά φρένα 2.4 Σερβόφρενα 2.5 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS 2.6 Βλάβες συστήματος πέδησης εντοπισμός βλαβών 2.7 Φρενόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρούμενα μεγέθη) 2.8 Μετρήσεις συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο 3. Σύστημα διεύθυνσης οχημάτων 3.1 Γεωμετρία συστήματος διεύθυνσης 3.2 Γωνίες συστήματος διεύθυνσης 3.3 Αρθρωτός μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης 3.4 Υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 3.5 Βλάβες συστήματος διεύθυνσης εντοπισμός βλαβών 3.6 Συγκλισιόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρούμενα μεγέθη) 3.7 Τζογόμετρο (τρόπος λειτουργίας) 3.8 Έλεγχοι συστήματος διεύθυνσης στο συγκλισιό μετρο και το τζογόμετρο 4. Σύστημα ανάρτησης πλαίσιο 4.1 Αριθμός πλαισίου 4.2 Κατανομή φορτίου στους τροχούς, είδη πλαισίων και αμαξωμάτων 4.3 Παραμόρφωση σασί, πλαισίου, αμαξώματος, επι σκευές πλαισίων 4.4 Είδη αναρτήσεων 4.5 Ελατήρια 4.6 Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 4.7 Υδροπνευματικές αναρτήσεις 4.8 Βλάβες συστήματος ανάρτησης εντοπισμός βλα βών 4.9 Αμορτισερόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρού μενα μεγέθη) 4.10 Οπτικοί έλεγχοι πλαισίου αμαξώματος, συστή ματος ανάρτησης 4.11 Έλεγχοι συστήματος ανάρτησης στο αμορτισε ρόμετρο 5. Ατμοσφαιρική ρύπανση έλεγχος καυσαερίων 5.1 Ρυπαντές στα καυσαέρια βενζινοκίνητων και πε τρελαιοκίνητων οχημάτων 5.2 Καταλυτικοί μετατροπείς βενζινοκίνητων οχημάτων 5.3 Κλειστά κυκλώματα καύσης, αισθητήρας «λ» 5.4 Συστήματα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων 5.5 Αναλυτής καυσαερίων NDIR (τρόπος λειτουργίας, μετρούμενα αέρια και μετρούμενες παράμετροι, όρια εκπομπών) 5.6 Νεφελόμετρο (τρόπος λειτουργίας, διαδικασία μέτρησης με τη μέθοδο της ελεύθερης επιτάχυνσης, όρια εκπομπών) 6. Διαβρώσεις οχημάτων 6.1 Μορφές διάβρωσης 6.2 Οπτικοί έλεγχοι φθορών από διάβρωση 6.3 Επισκευές πλαισίων, αμαξωμάτων οφειλόμενες σε διάβρωση 7. Ηχορύπανση 7.1 Θόρυβοι που οφείλονται στην κίνηση οχημάτων και μοτοσικλετών 7.2 Ηχόμετρα (τρόπος λειτουργίας, μετρούμενα με γέθη) 7.3 Μέτρηση θορύβου με την «εν κινήσει» μέθοδο 7.4 Μέτρηση θορύβου με την «εν στάσει» μέθοδο 8. Τροχοί ελαστικά 8.1 Συγκρότημα τροχού, είδη τροχών, είδη σώτρων (ζαντών) 8.2 Ελαστικά (κύρια μέρη, τρόπος κατασκευής, σή μανση) 8.3 Δυνάμεις που εξασκούνται στα ελαστικά, ολίσθηση ελαστικού, υδρολίσθηση 8.4 Ζυγοστάθμιση ελαστικών, υπερστροφή και υπο στροφή οχημάτων, επίδραση πλευρικού ανέμου κατά την πορεία 8.5 Φθορές ελαστικών, οπτικοί έλεγχοι ελαστικών, τρόπος μέτρησης του βάθους πέλματος των ελαστικών 9. Σύστημα φωτισμού οχημάτων 9.1 Φώτα πορείας, διασταύρωσης, βοηθητικά φώτα 9.2 Απαιτήσεις συστήματος φωτισμού του ΚΟΚ 9.3 Σύγχρονα συστήματα φωτισμού με λυχνίες ξένου 9.4 Φωτόμετρο (τρόπος λειτουργίας, διαδικασία μέ τρησης, έλεγχοι κλίσης και έντασης φωτεινής δέσμης, όρια αποκλίσεων) 10. Συστήματα ασφαλείας οχημάτων 10.1 Ενεργητικά και παθητικά συστήματα ασφαλείας 10.2 Ζώνες ασφαλείας (σκοπός, κατασκευή, τρόπος λειτουργίας, τύποι) 10.3 Αερόσακοι (σκοπός, κατασκευή, τρόπος λειτουρ γίας, τύποι) 11. Κίνηση οχημάτων με υγραέριο (LPG) και φυσικό αέριο (CNG) 11.1 Το υγραέριο (σύσταση, καύση, ρυπαντές που παρά γονται, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα από την καύση υγραερίου) 11.2 Σετ εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, σκοπός, τρό πος λειτουργίας κάθε εξαρτήματος (δεξαμενή καυσί μου, βαλβίδες επί της δεξαμενής, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, πνεύμονας, δι άταξη έγχυσης υγραερίου, κεντρική μονάδα ελέγχου της καύσης) 11.3 Κινητήρες υγραερίου με μείκτη καύσης υγραερίου, ενός σημείου έγχυσης υγραερίου, πολλαπλών σημείων έγχυσης υγραερίου 11.4 Οπτικοί έλεγχοι κατά τον περιοδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, έλεγχοι δι αρροών υγραερίου με τον αισθητήρα διαρροών LPG

6 6430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11.5 Το φυσικό αέριο (σύσταση, καύση, ρυπαντές που παράγονται, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) 11.6 Σετ εξαρτημάτων καύσης φυσικού αερίου (CNG) σε οχήματα, σκοπός, τρόπος λειτουργίας κάθε εξαρτή ματος, συνδεσμολογία (Δεξαμενές CNG, βαλβίδες επί της δεξαμενής, σωληνώσεις υψηλής χαμηλής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες διακοπής, φίλτρα, υποβι βαστές πίεσης CNG, εγχυτήρες, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα) 11.7 Κινητήρες καύσης φυσικού αερίου 11.8 Οπτικοί έλεγχοι κατά τον περιοδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ της εγκατάστασης καύσης φυσικού αερίου στο όχημα και έλεγχοι διαρροών φυσικού αερίου 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων 12.1 Έγκριση τύπου οχήματος 12.2 Κύρια χαρακτηριστικά οχήματος 12.3 Αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος 12.4 Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες διασκευές οχημάτων 12.5 Διαδικασίες νομιμοποίησης διασκευών 13. Νομοθεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων 13.1 Έκδοση ΔΤΕ, επικόλληση ενδεικτικού σήματος 13.2 Έκδοση ΚΕΚ (τρόπος συμπλήρωσης ΚΕΚ) 13.3 Αναγνώριση οχήματος (στοιχεία αδείας, αριθμός πλαισίου) 13.4 Διαδικασίες, πύλης, γραμματείας, ταμείου 13.5 Τεχνικός έλεγχος ταξί, αγοραίων, εκπαιδευτικών οχημάτων 13.6 Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχήματος 13.7 Νομοθεσία προστατευτικών μεμβρανών υαλοπι νάκων 14. Υβριδικά οχήματα 14.1 Τύποι υβριδικών οχημάτων (παράλληλος, εν σειρά, μικτός) 14.2 Μπαταρίες υβριδικών οχημάτων 14.3 Υβριδικά συστήματα THS και IMA (τρόπος λει τουργίας) 14.4 Αναπαραγωγική πέδηση υβριδικών οχημάτων 14.5 Μέτρηση καυσαερίων υβριδικών οχημάτων 15. Πρακτική εκπαίδευση 15.1 Έλεγχοι φρένων στο φρενόμετρο 15.2 Έλεγχοι χειροφρένου στο φρενόμετρο 15.3 Οπτικοί έλεγχοι του συστήματος πέδησης στο λάκκο επιθεώρησης 15.4 Έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο συγκλι σιόμετρο 15.5 Έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο λάκκο επιθεώρησης με χρήση ανυψωτήρα και τζογόμετρου 15.6 Έλεγχοι του συστήματος ανάρτησης στο αμορ τισερόμετρο 15.7 Έλεγχοι του συστήματος ανάρτησης στο λάκκο επιθεώρησης με χρήση τζογόμετρου 15.8 Έλεγχοι διαβρώσεων και αντικανονικών επεμβά σεων στο πλαίσιο και στο αμάξωμα του οχήματος 15.9 Μέτρηση καυσαερίων βενζινοκίνητων και υγραε ριοκίνητων οχημάτων Μέτρηση καπνού πετρελαιοκίνητων οχημάτων Οπτικοί έλεγχοι κινητήρα, πολλαπλής εξαγωγής, καταλύτη, εξάτμισης, σιλανσιέ στο λάκκο επιθεώρησης Έλεγχοι των φώτων πορείας και διασταύρωσης στο φωτόμετρο Οπτικοί έλεγχοι όλων των βοηθητικών φώτων Μέτρηση θορύβου με χρήση ηχόμετρου με την «εν στάσει» μέθοδο Οπτικοί έλεγχοι φθορών τροχών, ελαστικών, μέ τρηση του βάθους πέλματος Έλεγχοι καταλληλότητας ελαστικών (τύπος, δι αστάσεις) Οπτικοί έλεγχοι: αριθμού πλαισίου και κινητήρα, υαλοκαθαριστήρων, πλυντήρων τζαμιών, υαλοπινάκων, ορατότητας, προφυλακτήρων, αμαξώματος, θέσεων, τι μονιού, μοχλών χειρισμού, πεντάλ, καθρεπτών, εσωτερι κού φωτισμού, ταμπλό ενδεικτικών λυχνιών, χρώματος, τριγώνου, φαρμακείου, γρύλου ανύψωσης, εφεδρικού τροχού, μη επιτρεπόμενων διασκευών Διαδικασία μηχανογράφησης τεχνικού ελέγχου, λειτουργία αυτόματης γραμμής, τρόπος έκδοσης ΔΤΕ, ΚΕΚ και επικόλλησης σήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για βαρέα οχήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 1. Συστήματα πέδησης βαρέων οχημάτων 1.1 Η χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την πέδηση βαρέων οχημάτων 1.2 Σύστημα αεροϋδραυλικών φρένων, χαμηλής πίεσης πεπιεσμένου αέρα, με μηχανικό χειρόφρενο 1.3 Σύστημα αεροϋδραυλικών φρένων, υψηλής πίεσης, με χειρόφρενο πεπιεσμένου αέρα και αυτόματο ρυθ μιστή πέδησης 1.4 Συστήματα πέδησης πεπιεσμένου αέρα λεωφορεί ου, με αεροαναρτήσεις και σύσημα ΑΒS 1.5 Σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα ρυμουλκού φορτηγού με αυτόματο ρυθμιστή πέδησης. 1.6 Σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα τριαξονικού ρυμουλκού φορτηγού με αυτόματο ρυθμιστή πέδησης και σύστημα ΑΒS 1.7 Σύστημα πέδησης ρυμουλκούμενου ή επικαθήμε νου οχήματος με πεπιεσμένο αέρα, αυτόματο ρυθμιστή πέδησης και σύστημα ABS. 1.8 Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα (EBS). (Σύνολο 6 ώρες) 2. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας εξαρτημάτων συ στημάτων πέδησης με πεπιεσμένο αέρα 2.1 Ο αεροσυμπιεστής 2.2 Ο ρυθμιστής πίεσης 2.3 Ο αφυγραντήρας 2.4 Ο διακόπτης πίεσης 2.5 Η προστατευτική βαλβίδα πολλαπλών κυκλωμάτων 2.6 Τα αεροφυλάκια 2.7 Οι βαλβίδες αποστράγγισης υγρασίας 2.8 Η βαλβίδα της πέδης πορείας (ποδόφρενο) 2.9 Η βαλβίδα της πέδης στάθμευσης (χειρόφρενο) 2.10 Η βαλβίδα ρελέ 2.11 Οι κύλινδροι πέδησης απλής λειτουργίας 2.12 Οι κύλινδροι πέδησης διπλής λειτουργίας με ελα τήριο 2.13 Ο αυτόματος ρυθμιστής πέδησης λόγω φορτίου 2.14 Η βαλβίδα ελέγχου του ρυμουλκούμενου οχή ματος 2.15 Οι αγωγοί και οι συνδέσεις ρυμουλκού οχήματος 2.16 Οι αισθητήρες στροφών του συστήματος ABS 2.17 Οι βαλβίδες ελέγχου της πίεσης του συστήματος ABS

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η κεντρική μονάδα ελέγχου του συστήματος ABS 2.19 Η βαλβίδα πέδησης του ρυμουλκούμενου οχή ματος 2.20 Το μηχανικό χειρόφρενο του ρυμουλκούμενου οχήματος 2.21 Η βαλβίδα της πέδης πορείας του συστήματος EBS Η αυτοτελής μονάδα ελέγχου της πίεσης του ρυμουλκουμένου του συστήματος EBS Ο αισθητήρας φορτίου του συστήματος EBS 2.24 Η αυτοτελής μονάδα ελέγχου της πίεσης ρυμουλ κουμένου του συστήματος EBS 2.25 Η ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκού ρυμουλκουμέ νου του συστήματος EBS (Σύνολο 6 ώρες) 3. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας των βαρέων οχημάτων ABS και TCS 4. Το φρενόμετρο περιστρεφόμενων κυλίνδρων βα ρέων οχημάτων (τρόπος λειτουργίας και μετρούμενοι παράμετροι του συστήματος πέδησης) 5. Πέδες διαρκείας βαρέων οχημάτων (Διάφοροι τύποι και τρόπος Λειτουργίας) 5.1 Το μηχανόφρενο 5.2 Ο υδραυλικός επιβραδυντής 5.3 Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής 6. Οπτικοί έλεγχοι των συστημάτων πέδησης βαρέων οχημάτων σύμφωνα με την Υ.Α όπως αυτή ισχύει. (Σύνολο 6 ώρες) (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 1. Συστήματα ανάρτησης με πεπιεσμένο αέρα 1.1 Η χρήση του πεπιεσμένου αέρα στα συστήματα ανάρτησης βαρέων οχημάτων 1.2 Σχεδίαση, τύποι, υλικά κατασκευής, αεροσουστών 1.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αεροανάρτησης 1.4 Αισθητήρες δαπέδου οχημάτων, ηλεκτροβαλβίδες διεύθυνσης αέρα, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αερο ανάρτησης 1.5 Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης 2. Βλάβες αεροσουστών 2.1 Επιμήκυνση αεροσουστών λόγω υπερβολικής δι αδρομής 2.2 Γήρανση αεροσουστών 2.3 Διάβρωση των μεταλλικών πλακών των αεροσου στών 2.4 Υπερβολική φθορά της εξωτερικής ελαστικής επι φάνειας της αερόσουστας 2.5 Σοβαρή διαρροή πεπιεσμένου αέρα των αεροσου στών 3. Οπτικοί έλεγχοι συστημάτων ανάρτησης με πεπι εσμένο αέρα (Σύνολο 4 ώρες) (Γ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Τύποι φορτηγών 2. Διαστάσεις και βάρη φορτηγών 3. Πινακίδες 4. Αναγραφή στοιχείων του οχήματος 5. Φωτισμός βαρέων οχημάτων 6. Αντανακλαστικές πινακίδες 7. Τρίγωνο, λασπωτήρες, σφήνες αναστολής (τάκοι), αντιολισθητικές αλυσίδες, πυροσβεστήρες, κιβώτιο πρώ των βοηθειών 8. Διατάξεις ζεύξης ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο, ρυμουλκού με επικαθήμενο 9. Τύποι λεωφορείων 10. Διαστάσεις και βάρη λεωφορείων (Σύνολο 4 ώρες) (Δ) ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Αστικών, Υπεραστικών, Τουριστικών) 1. Ηλικία οχημάτων Δημόσιας χρήσης 2. Έξοδοι κινδύνου (θύρες κινδύνου, παράθυρα κινδύ νου, καταπακτές) 3. Θύρες επιβατών, Σκαλοπάτια, εσωτερικός και εξω τερικός φωτισμός, σύστημα θέρμανσης, σύστημα κλι ματισμού, πινακίδες, εξωτερικές ενδείξεις, καθίσματα, λοιπός εξοπλισμός 4. Οπτικοί έλεγχοι των λεωφορείων και του εξοπλι σμού τους (Σύνολο 2 ώρες) (Ε) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ταχογράφοι (τρόπος λειτουργίας, φύλλα ταχογρά φου, ρυθμίσεις ταχογράφου, έγκριση ταχογράφου) 2. Ηλεκτρονικοί ταχογράφοι, τρόπος λειτουργίας 3. Ελεγχος ταχογράφου στη συσκευή ελέγχου του διαδρόμου του ΚΤΕΟ 4. Ζώνες ασφαλείας 5. Διάταξη περιοριστή ταχύτητας (έγκριση, τρόπος λειτουργίας) 6. Έλεγχος της διάταξης περιοριστή ταχύτητας στη συσκευή του διαδρόμου του ΚΤΕΟ 7. Σήμανση (πινακίδες, μέγιστης ταχύτητας, βαρέως οχήματος μεγάλου μήκους οχήματος κ.τ.λ.) 8. Καθρέπτες, (έλεγχοι σύμφωνα με τη Νομοθεσία) (Σύνολο 4 ώρες) (ΣΤ) ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ρυπαντές πετρελαιοκίνησης 2. Συστήματα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων 3. Καταλυτικός μετατροπέας οξειδωτικού τύπου 4. Φίλτρα σωματιδίων 5. Σύστημα συνεχούς αναγέννησης του φίλτρου (πα γίδες καπνού) 6. Καταλυτικός μετατροπέας Νοχ τύπου συσσωρευτή 7. Καταλυτικός μετατροπέας επιλεγμένης αναγωγής (SCR) 8. Έλεγχος καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχημάτων (Σύνολο 4 ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Αναγνώριση ταυτότητας του οχήματος 2. Μέτρηση συντελεστή πέδησης οχημάτων με αερό φρενα και αεροϋδραυλικά φρένα 3. Οπτικοί έλεγχοι συστήματος πέδησης με πεπιε σμένο αέρα 4. Οπτικοί έλεγχοι συστήματος ανάρτησης στο λάκκο επιθεώρησης 5. Οπτικοί έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο λάκκο επιθεώρησης 6. Οπτικοί έλεγχοι, πλαισίου, υπερκατασκευής, θαλά μου, εξαρτημάτων φορτηγών και λεωφορείων 7. Έλεγχος φώτων στο φωτόμετρο 8. Έλεγχος εξοπλισμού φορτηγών και λεωφορείων 9. Έλεγχος ορατότητας 10. Έλεγχος του καπνού (αιθάλης) με το νεφελόμετρο (Σύνολο 6 ώρες)

8 6432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνολο ωρών επιμορφωτικού σεμιναρίου βαρέων οχη μάτων: Θεωρητική εκπαίδευση 36 ώρες Πρακτική εκπαίδευση 6 ώρες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για δίκυκλα οχήματα 1. Σύστημα πέδησης δικύκλου 1.1 Γενικές αρχές 1.2 Μηχανικά φρένα 1.3 Υδραυλικά φρένα 1.4 Συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ΑΒS 1.5 Βλάβες συστήματος πέδησης 1.6 Φρενόμετρο 1.7 Μετρήσεις συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο (Σύνολο 4 εκπαιδευτικές ώρες) 2. Σύστημα διεύθυνσης δικύκλων 2.1 Γεωμετρία συστήματος διεύθυνσης 2.2 Γωνίες συστήματος διεύθυνσης 2.3 Εξαρτήματα συστήματος διεύθυνσης 2.4 Βλάβες συστήματος διεύθυνσης 2.5 Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Σύνολο 2 εκπαιδευτικές ώρες) 3. Σύστημα ανάρτησης σύστημα μετάδοσης της κί νησης πλαίσιο 3.1 Αριθμός Πλαισίου 3.2 Κατανομή φορτίου στους τροχούς, είδη πλαισίων 3.3 Παραμόρφωση πλαισίου, επισκευές πλαισίων 3.4 Είδη αναρτήσεων 3.5 Ελατήρια 3.6 Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 3.7 Βλάβες συστήματος ανάρτησης 3.8 Συστήματα μετάδοσης της κίνησης (αλυσίδες άξονες) 3.9 Βλάβες συστήματος μετάδοσης της κίνησης 3.10 Οπτικοί έλεγχοι ανάρτησης μετάδοσης της κί νησης πλαισίου (Σύνολο 4 εκπαιδευτικές ώρες) 4. Τροχοί ελαστικά 4.1 Συγκρότημα τροχού 4.2 Είδη τροχών 4.3 Σώτρα (Ζάντες) 4.4 Επίσωτρα (Ελαστικά) 4.5 Κύρια μέρη ελαστικών, κατασκευή ελαστικών 4.6 Σήμανση ελαστικών δικύκλων 4.7 Υδρολίσθηση 4.8 Ζυγοστάθμιση τροχών 4.9 Φθορές ελαστικών 4.10 Οπτικοί έλεγχοι ελαστικών (Σύνολο 2 εκπαιδευτικές ώρες) 5. Σύστημα φωτισμού δικύκλων 5.1 Φώτα δικύκλων 5.2 Φώτα πορείας και διασταύρωσης 5.3 Φωτόμετρο 5.4 Έλεγχοι κλίσης και έντασης φωτεινής δέσμης στο φωτόμετρο (Σύνολο 1 εκπαιδευτικής ώρας) 6. Ηχορύπανση 6.1 Θόρυβοι που οφείλονται στη κίνηση δικύκλων 6.2 Ηχόμετρο 6.3 Μέτρηση θορύβου δικύκλου με την «εν κινήσει» μέθοδο 6.4 Μέτρηση θορύβου δικύκλου με την «εν στάσει» μέθοδο (Σύνολο 1 εκπαιδευτικής ώρας) 7. Κινητήρες δικύκλων 7.1. Δίχρονοι βενζινοκινητήρες δικύκλων 7.2 Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες δικύκλων 7.3 Σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων δικύκλων (Σύνολο 2 εκπαιδευτικών ωρών) 8. Έλεγχοι καυσαερίων 8.1. Ρυπαντές στα καυσαέρια δικύκλων 8.2. Καταλυτικοί μετατροπείς, συστήματα αντιρρύ πανσης δικύκλων 8.3 Τρόπος μέτρησης καυσαερίων δικύκλων (Σύνολο 2 εκπαιδευτικών ωρών)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6433 IV,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

10 6434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6435 V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

12 6436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6437 V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

14 6438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6439,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

16 6440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( ) Άρθρο 7 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ αριθμ /5591/2002 (ΦΕΚ 996/τ.Β ), Φ2/75443/3519/1999 (ΦΕΚ 1989/τ.Β ), 5055/562/2004 (ΦΕΚ 175/τ.Β ), 24325/2885/2009 (ΦΕΚ 916/τ.Β ), Φ50/37494/4561/2009 (ΦΕΚ 1397/τ.Β ) και 49903/5303/2011 (ΦΕΚ 2560/τ.Β ) αποφάσεις. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * * ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε 95.10.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 18-02-2009 95 10 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. Επικοινωνίας /

Τηλ. Επικοινωνίας / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CONSUL A.E. 1 To KEK Consul ως πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης και με πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση, ανταποκρινόμενο στη συνεχή ανάγκη για εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 31 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 30 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 37566/5116/10 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ μουλκουμένων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσικλετών με έδρα τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τεχνικό έλεγχο για το έτος 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 13 12 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 130770/7690 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20794/2222 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 82857 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : " Έλεγχοι Κ.Τ.Ε.Ο. και Οδική Ασφάλεια " Σπουδαστής : Τσαμπάζης Χρήστος Α.Μ. : 2978 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Νόμος Υπ Αριθμό 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα