ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟ : «ςνηήπηζη Γημοηικού θυηιζμού Έηοςρ 2015» «ςνηήπηζη και ανακαίνιζη ζσολικών κηιπίυν 2015» «ςνηήπηζη και ανακαίνιζη δημοηικών κηιπίυν 2015» «ςνηήπηζη και ανακαίνιζη θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ έηοςρ 2015» ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Ππομήθεια λαμπηήπυν-υπιζηοςγεννιάηικος Γιάκοζμος ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια Λαμπηήπα 70 Watt ΝΑ ( με εκινηηή) ΔΤΡΩ: ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ 7,20 ΑΡΘΡΟ 2 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια Λαμπηήπα 70Watt ΝΑ ( άνες εκινηηή ) ΔΤΡΩ: ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 5,50 ΑΡΘΡΟ 3 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα Σύπος SL οικονομίαρ Watt με πποζηαηεςηικό κάλλςμα, σπώμαηορ τςσπό λεςκό ΔΤΡΩ: ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 3,70 ΑΡΘΡΟ 4 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 70 Watt NA με δςο ακίδερ ΔΤΡΩ ΟΚΣΩ 8,00 ΑΡΘΡΟ 5 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 150 Watt NA με δςο ακίδερ ΔΤΡΩ : ΓΔΚΑ 10,00 ΑΡΘΡΟ 6 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 70 Watt HQI με δςο ακίδερ ΔΤΡΩ : ΔΠΣΑ 7,00 ΑΡΘΡΟ 7 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 150 Watt HQI με δςο ακίδερ : ΔΤΡΩ : ΔΠΣΑ 7,00

2 ΑΡΘΡΟ 8 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 11 watt οικονομίαρ κονηή Δ 27 λεςκό-τςσπό ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ 9 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 15 watt οικονομίαρ κονηέρ Δ 27 ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ 10 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια Λαμπηήπα 150 Watt ΝΑ Ασλάδι ΔΤΡΩ : ΟΚΣΩ 8,00 ΑΡΘΡΟ 11 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα Σ 150 Watt ΝΑ ΔΤΡΩ: ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 7,40 ΑΡΘΡΟ 12 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 250 Watt ΝΑ Ασλάδι ΑΡΘΡΟ 13 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα Σ 250 Watt ΝΑ ΑΡΘΡΟ 14 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 400 Watt ΝΑ Ασλάδι : ΑΡΘΡΟ 15 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα Σ 400 Watt ΝΑ : ΑΡΘΡΟ 16 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 250 Watt Metal halide ΔΤΡΩ : ΟΚΣΩ 8,00 ΑΡΘΡΟ 17 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 400 Watt Metal halide ΔΤΡΩ : ΔΝΝΔΑ 9,00

3 ΑΡΘΡΟ 18 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 125 Watt HG. ΑΡΘΡΟ 19 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 250 Watt HG ΔΤΡΩ: ΣΔΔΡΑ 4,00 ΑΡΘΡΟ 20 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 250 watt HQI ΔΤΡΩ: ΟΚΣΩ 8,00 ΑΡΘΡΟ 21 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 100 watt metal arc Δ 27 ΔΤΡΩ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ 32,00 ΑΡΘΡΟ 22 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 150 watt metal arc Δ 27 ΔΤΡΩ: ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ 32,00 ΑΡΘΡΟ 23 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 2000 Watt HQI ΔΤΡΩ: ΔΚΑΣΟ 100,00 ΑΡΘΡΟ 24 Ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 1000 Watt HQI ΔΤΡΩ : ΑΡΑΝΣΑ 40,00 ΑΡΘΡΟ 25 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 7 Watt E 27 βιδυηέρ μινιόν ΔΤΡΩ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 0,80 ΑΡΘΡΟ 26 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπυν 15 Watt E 27 βιδυηέρ μινιόν ΔΤΡΩ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 0,80 ΑΡΘΡΟ 27 ο (Δκ παρακολοσθήσεως Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα 10 Watt E 27 μπαγιονεη μινιόν ΔΤΡΩ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 0,80

4 ΑΡΘΡΟ 28ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος κςκλικήρ 40W ΑΡΘΡΟ 29ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος κςκλικήρ 32 W ΑΡΘΡΟ 30ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος κςκλικήρ 18W ΑΡΘΡΟ 31ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα ιυδίνηρ 300 W ΑΡΘΡΟ 32ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα PL 18W (ζυληνυηόρ, με 2 ακίδερ, τςσπό) ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 2,75 ΑΡΘΡΟ 33ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα PL 26W (ζυληνυηόρ, με 2 ακίδερ, τςσπό) ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 2,75 ΑΡΘΡΟ 34ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα πποβολέα ΗQ, NDL UVS 150W ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ 10,00 ΑΡΘΡΟ 35ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα πποβολέα ΗQ, NDL UVS 70W ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ 10,00 ΑΡΘΡΟ 36ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος 18 W ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ 37ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος 36 W

5 ΑΡΘΡΟ 38ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος 58 W ΑΡΘΡΟ 39ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος καπθυηέρ 36W ΑΡΘΡΟ 40ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα θθοπίος 14W (40cm) ΑΡΘΡΟ 41ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα ιυδίνηρ spot ηύπος starter 220V/50W ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 2,15 ΑΡΘΡΟ 42ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα ιυδίνηρ spot καπθάκια 220V/50W ΔΤΡΩ: ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 1,15 ΑΡΘΡΟ 43ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα μινιόν (κεπάκι) Δ14, 40W ΑΡΘΡΟ 44ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα οδικήρ κςκλοθοπίαρ 75 W ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ 45ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα οδικήρ κςκλοθοπίαρ 40W ΔΤΡΩ: ΓΤΟ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 2,50 ΑΡΘΡΟ 46ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια λαμπηήπα ζημαηοδόηηζηρ LED Δ 27 8 W, τςσπό-λεςκό θυρ ηοςλάσιζηον 800 lumens, ώπερ λειηοςπγίαρ με οπηική γυνία (view angle) 330 o ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ 10,00

6 ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΘΡΟ 47ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια γιπλάνηαρ με 100 λαμπάκια, μήκοςρ δέκα μέηπυν επεκηεινόμενη, με ΙΡ 44, διπλήρ πποζηαζίαρ με κάλςμμα και καλώδιο 0,50 mm2 από καοςηζούκ ηύπος H05RNF για εξυηεπικό σώπο ζύμθυνα με ηο ππόηςπο ΔΝ Δλάσιζηερ ώπερ λειηοςπγίαρ λαμπηήπυν Υπώμα καλυδίος ππάζινο, λαμπάκι διαθανέρ ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ 13,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΘΡΟ 48ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια θυηοζυλήνα με 36 λαμπηήπερ ανά μέηπο διαμέηπος 13 σιλ ώπερ ΔΤΡΩ: ΔΝΑ 1,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΘΡΟ 49ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια επεκηεινόμενυν κοςπηινών ύτοςρ δύο μέηπυν και μήκοςρ δύο μέηπυν, καηάλληλη για εξυηεπικό σώπο με ηοςλάσιζηον 25 κάθεηερ ζειπέρ ηυν 25 λαμπηήπυν έκαζηη και θα είναι ζύμθυνα με ηο ππόηςπο ΔΝ Οι λαμπηήπερ θα είναι ππεζαπιζηοί πάνυ ζε καλώδιο διπλήρ πποζηαζίαρ και θα πποζηαηεύονηαι με διπλό διαθανέρ θεπμαζςζηελλόμενο θιλμ και διάθανο πποζηαηεςηικό κάλλςμα. Δλάσιζηερ ώπερ λειηοςπγίαρ λαμπηήπυν Καλώδιο ηύπος VDE HO3VH7-H διαηομήρ 0,50mm2 ΔΤΡΩ: ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ 70,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΘΡΟ 50ο ( Δκ παρακολοσθήσεως, Ν.Σ.Μ.) Ππομήθεια γιπλάνηαρ με 100 λαμπάκια LED, μήκοςρ δέκα πένηε μέηπυν επεκηεινόμενη, με ΙΡ 44, διπλήρ πποζηαζίαρ με κάλςμμα και καλώδιο 0,50 mm2 από καοςηζούκ ηύπος H05RNF για εξυηεπικό σώπο ζύμθυνα με ηο ππόηςπο ΔΝ Δλάσιζηερ ώπερ λειηοςπγίαρ λαμπηήπυν LED Υπώμα καλυδίος ππάζινο, λαμπάκι μπλε ΔΤΡΩ: ΔΙΚΟΙ 20,00 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΒΟΛΟ 19/ 1 /2015 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΤΡΟ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Πυράκτωσης

Λαμπτήρες Πυράκτωσης Λαμπτήρες Πυράκτωσης 40W 60W 75W 100W Συσκευασία 10/100 10/100 10/100 10/100 Διαφανής Ειδικού τύπου Αντικραδασμικός Ενισχυμένος 247-88101 247-88102 247-88103 247-88104 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Ε27 247-88301

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Κατάλογος Προϊόντων 2013 Product Catalog 2013 Περιεχόμενα - Contents Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Έτοιμες λύσεις SPOT LED PCB R35 27LED Watt: 1,9 W Εξ Διάμετρος: 55mm

Διαβάστε περισσότερα

τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r τιμοκατάλογος LED 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Λαμπτήρες LED για οικιακές εφαρμογές E14 Κωδικός VK 3201 067639 VK 3201 066639 Λαμπτήρας LED Λαμπτήρας LED 94xΦ34mm 94xΦ34mm Ισχύς 3W 3W Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ

Art deco GROUP OF COMPANIES. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ φωτισμοσ Καλλίνικου Σαρπάκη 22, Χανιά Τηλ. 28210 28211 Fax. 28210 28210 Email: info@art-deco.gr www.art-deco.gr Κωδικός: 143ΕΥUR8001-6 Κωδικός: 143EYUR8010-8 Κωδικός: YPZ220-SS Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53

περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53 1 2 περιεχόμενα επαγγελματικός φωτισμός σελ 02 φωτισμός κήπου σελ 11 οικιακός φωτισμός σελ 30 φωτισμός γραφείου σελ 53 3 επαγγελματικός φωτισμός 4 Σποτ χωνευτό σταθερό & κινητό από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014. Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Μεγάλη Διάρκεια Ζωής Μικρό Κόστος Κατανάλωσης >50.000 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 90% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η εταιρία μας ως εταιρία προώθησης των προϊόντων νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 27 /03/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3575 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS

0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS 0003.FERRARA.CATALOGUE ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ COMMERCIAL HEADLAMPS 01 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ EXPLANATIONS OF SYMBOLS ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΕΣΩ-ΕΞΩ) ΙΣΧΥΣ ΣΕ WATT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE

ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE ΗΛΕΚΤΡΑ-TECHNIC ABEE Έδρα: Μάνικα Χαλκίδας ΤΚ 3400 Τηλ.: 2220 43602 Fax: 2220 426 Υποκατάστημα Αθήνας: Αρκαδίας 52 Περιστέρι ΤΚ 232 Τηλ.: 202856030 Fax: 202840897 E-mail: eltec@hol.gr www.electrotechnic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794

Tιμοκατάλογος 2015. www.skrekis.gr. info@skrekis.gr ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ. gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 Tιμοκατάλογος 2015 www.skrekis.gr info@skrekis.gr ΓΛΥΦΑΔΑ glyfada@skrekis.gr Tel 2109600107,2109620416 Fax 2109644129 ΓΕΡΑΚΑΣ gerakas@skrekis.gr Tel 2106613251,2106613292 Fax 2106613794 ΑΙΓΑΛΕΩ egaleo@skrekis.gr

Διαβάστε περισσότερα

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10. ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΔΙΧΡΩΙΚΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABAX. LIGHTING for Playgrounds, Parks, Town Squares U R B A N E Q U I P M E N T ABAX INTERNATIONAL

ABAX. LIGHTING for Playgrounds, Parks, Town Squares U R B A N E Q U I P M E N T ABAX INTERNATIONAL ABAX ABAX NTERNATONAL LGHTNG for Playgrounds, Parks, Town Squares U R B A N E Q U P M E N T ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕ 84, 15344 ΠΑΛΛΗΝΗΣΗΛ. / TEL.: +3021060.33.377 FAX: +3021060.33.378email: labor@ath.forthnet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΝΕΥΤΑ + ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΟΤ. XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ (BUBBLE-ΠΑΝΙ-BABY)

ΧΩΝΕΥΤΑ + ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΟΤ. XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ (BUBBLE-ΠΑΝΙ-BABY) ΣΕΛ. A25 - Α48 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΝΕΥΤΑ + ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΟΤ. XYTOMETAΛ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ (BUBBLE-ΠΑΝΙ-BABY) ΑΜΠΑΖΟΥΡ-ΚΑΠΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΑ ΧΩΝΕΥΤΑ + ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤ PL

Διαβάστε περισσότερα