ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας"

Transcript

1 10 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΘ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας Χριστιάνα Σιαμπέκου - Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

2 Δομή Ορίζοντας 2020: γενικές πληροφορίες Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής Ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020 το 2014 Δείκτες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ Συμβουλές επιτυχίας

3 Το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Tο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Kαινοτομίας την περίοδο , με προϋπολογισμό ~ 80 δισ. ευρώ, αποσκοπεί: στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών

4 Τρεις βασικοί πυλώνες Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου εμβέλειας ερευνητικές υποδομές με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς προβληματισμούς και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη

5 ~ 80 δισ. Ευρώ από το 2014 έως το 2020

6

7 Κυριότεροι τύποι δράσεων Δράσεις έρευνας και καινοτομίας (Research and Innovation Actions - RIA) Δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions - IA) Συντονισμός και δράσεις στήριξης (Coordination and Support Actions - CSA) Άλλες δράσεις: ERC, Marie Skłodowska- Curie, SME Instrument, Fast track to innovation

8 RIA: Ποσοστά χρηματοδότησης & προϋποθέσεις χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σαφώς καθορισμένες προκλήσεις και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης ή νέας τεχνολογίας 100% της αναγνωριζόμενης δαπάνης κοινοπραξία από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα oριζόντιο σταθερό ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (25%)

9 IA: Ποσοστά χρηματοδότησης & προϋποθέσεις κυρίως για δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά (κατασκευή πρωτοτύπων, διεξαγωγή δοκιμών, πιλοτικές εφαρμογές κ.ά.) και στοχεύουν στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 70% της αναγνωριζόμενης δαπάνης / 100% για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κοινοπραξία από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα oριζόντιο σταθερό ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (25%)

10 CSA: Ποσοστά χρηματοδότησης & προϋποθέσεις συντονισμός και δικτύωση έργων, προγραμμάτων και πολιτικών έρευνας και καινοτομίας 100% της αναγνωριζόμενης δαπάνης τουλάχιστον ένα νομικό πρόσωπο oριζόντιο σταθερό ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (25%)

11 EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης για έρευνα, τεχνολογία & καινοτομία Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών για ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο & ψηφιακές υπηρεσίες (http://www.epset.gr) Έκδοση δεικτών για πολιτικές με επιστημονική τεκμηρίωση (www.ekt.gr/metrics) Υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας: - Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα - Enterprise Europe Network-Hellas

12 ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020

13 Υπηρεσίες ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής Πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων Λειτουργία γραφείου υποστήριξης Ανάπτυξη και διακίνηση ενημερωτικού υλικού Διοργάνωση εκδηλώσεων & σεμιναρίων σε συνεργασία με διάφορους φορείς Εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή προτάσεων (δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής, Enterprise Europe Network) Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης (http://metrics.ekt.gr) για τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στο πρόγραμμα

14 Enterprise Europe Network - Hellas Δίκτυο ολοκληρωμένης υποστήριξης για επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). > 600 συνεργαζόμενοι φορείς > 50 χώρες 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς

15 Enterprise Europe Network - Hellas Πώς μπορεί να σας υποστηρίξει: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεσιτείας (b2b meetings) για την εξεύρεση συνεργατών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο Διακίνηση προφίλ αναζήτησης ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, και αναζήτησης/προώθησης τεχνολογιών μέσω της βάσης δεδομένων του δικτύου:

16 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Αποτελέσματα 2014

17 Οι δεσμεύσεις Διεύρυνση της συμμετοχής Διεθνής συνεργασία Απλούστευση διαδικασιών Έμφαση στην καινοτομία Διεθνής διάσταση και συμμετοχή Μικρό χρονικό διάστημα συμβασιοποίησης έργων Αυξημένη συμμετοχή επιχειρήσεων (20%) Ανοιχτή επιστήμη

18 Πόσες προτάσεις υποβλήθηκαν από κάθε κράτος-μέλος; Αριθμός επιλέξιμων προτάσεων Προτάσεις UK DE IT ES FR NL BE EL SE AT PT FI DK PL IE HU RO SI CZ BG CY HR EE SK LT LU LV MT προτάσεις υποβλήθηκαν από στην ΕΕ-28 (από ένα σύνολο ) στις πρώτες 100 προκηρύξεις. Ο συνολικός αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν στο FP7 ήταν

19 Ποσοστό επιλέξιμων προτάσεων Αριθμός επιλέξιμων προτάσεων ανά χώρα ανά εκ. κατοίκους Προτάσεις CY LU SI MT FI DK EE IE NL BE AT SE EL PT ES UK IT DE LV HU HR LT FR CZ SK BG RO PL Αριθμός επιλέξιμων προτάσεων ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ο μέσος όρος της ΕΕ-28 είναι 293 προτάσεις

20 Συμμετοχή συνδεδεμένων χωρών Ποσοστό επιλέξιμων προτάσεων με συμμετοχή τρίτων χωρών στο σύνολο των προτάσεων 3.5% 3.0% 2.5% Horizon 2020 FP7 2.0% 1.5% 1.0% Προτάσεις 0.5% 0.0% Switzerland Norway Israel Turkey Serbia Iceland Former Moldova Bosnia and Albania Montenegro Faroe Yugoslav (Republic of) Herzegovina Islands Republic of Macedonia Αποτελέσματα για τις 12 χώρες που είναι συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα 2020 (17 Απριλίου, 2015).

21 Συμμετοχή τρίτων χωρών Οι 10 μεγαλύτερες σε ποσοστό συμμετοχής χώρες 1.2% 1.0% Horizon 2020 FP7 0.8% 0.6% 0.4% Προτάσεις 0.2% 0.0% United States Canada China (People s Republic of) Australia Ukraine South Japan Russian Brazil Argentina Africa Federation Συνολικά υποβλήθηκαν επιλέξιμες προτάσεις από 122 διαφορετικές τρίτες χώρες.

22 13 Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας; Έργα προς επιλέξιμες προτάσεις (14%) (86%) Proposals selected for funding Proposals not retained for funding Εργα Στις προκηρύξεις του έτους 2014 υποβλήθηκαν προτάσεις ( full proposals/single-stage calls, full proposals/second-stage). Το 14% των προτάσεων επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση (4 315 έργα). Το αντίστοιχο ποσοστό για το FP7 ήταν 20%.

23 14 Ποσοστά επιτυχίας ανά χώρα Έργα προς επιλέξιμες προτάσεις (ΕΕ-28) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Εργα 0% FR BE AT EE LV NL DE LU SE UK MT IE DK CZ ES FI PL PT EL LT SK RO CY IT HR HU SI BG

24 Σύγκριση με το FP7 15 Έργα προς επιλέξιμες προτάσεις (ΕΕ-28) 30% Horizon % FP7 20% 15% 10% 5% 0% FR BE AT EE LV NL DE LU SE UK MT IE DK CZ ES FI PL PT EL LT SK RO CY IT HR HU SI BG Εργα Οι νέοι φορείς που υπέβαλαν πρόταση αποτελούν το 38% των επιτυχημένων προτάσεων.

25 Κατηγοριοποίηση οργανισμών Αριθμός αιτήσεων προς χρηματοδότηση (86%) (81%) (85%) Retained applications Rejected applications (86%) (81%) (85%) (14%) (19%) (15%) (73%) (19%) (81%) (81%) (14%) (15%) (19%) (73%) (27%) (19%) Εργα Universities (HES) Private Sector (PRC) Research Organisations (REC) Public Bodies (PUB) Other Entities (OTH)

26 Τι ποσοστό χρηματοδότησης λαμβάνει κάθε χώρα? Ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης στο σύνολο των εγκεκριμένων έργων (Horizon 2020/FP7) 25% 20% FP7 Horizon % 10% 5% 0% DE UK FR ES IT NL BE SE AT DK EL FI IE PT PL SI CZ HU RO LU CY EE HR LV BG SK LT MT Εργα Χρηματοδότηση σε φορείς από την Ελλάδα: 90,6 εκ. ευρώ (2,8% του συνολικού π/υ εγκεκριμένων έργων)

27 20 Συμμετοχή συνδεδεμένων χωρών 3.5% 3.0% 2.5% Horizon 2020 FP7 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% Εργα 0.0% Switzerland Norway Israel Turkey Serbia Iceland Former Moldova Montenegro Bosnia and Albania Yugoslav (Republic of) Herzegovina Republic of Macedonia Faroe Islands

28 Συμμετοχή τρίτων χωρών Οι δέκα χώρες με την μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί 1.4% 1.2% Horizon % FP7 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Εργα United States Canada South Africa China (People s Republic of) Australia Ukraine Argentina Russian Federation Brazil Japan

29 Κατηγοριοποίηση οργανισμών Αριθμός συμμετοχών σε έργα Ποσοστό π/υ σε έργα 40% 35% 30% 50% 40% Horizon 2020 FP7 25% 20% 15% 35% 20% 10% 5% 10% 0 0 Εργα Universities Private Sector Research Organisations Public Bodies Other Universities Private Sector Research Organisations Public Bodies Other

30 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Συμμετοχή σε έργα Ποσοστό συνολικού π/υ 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Horizon 2020 Εργα FP7

31 Εργα 25 Διεύρυνση της συμμετοχής με νέους οργανισμούς Συμμετοχή σε έργα Κατηγοριοποίηση νέων οργανισμών 38% Other 20% SMEs 40% 62% Newcomers FP7 Participants Industry non-smes 40% SMEs Industry non-smes Other

32 27 Συμμετοχή ανά χώρα στο SME Instrument Αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων SME Instrument IT ES UK DE FR HU NL SI FI PT PL EL DK SE IE SK EE BG AT BE RO CZ LT LV CY HR LU MT Συνολικός αριθμός αιτήσεων (2014): 4 694

33 29 Ποσοστό επιτυχίας ανά χώρα 20% 18% 16% SME Instrument 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% MT IE SE DK UK AT ES EE FI FR NL DE LT IT BE SI PT LV CZ HU EL PL BG CY HR LU RO SK Μέσος όρος (ΕΕ-28): 7.3%.

34 31 Χρόνος για συμβασιοποίηση Horizon 2020 DELAYED 5% HORIZON 2020 IN TIME 95% Χρόνος Χρόνος για σύμβαση: 8 μήνες (RIA, IA, CSA) Χρόνος για σύμβαση: 3 μήνες (SME Instrument Phase 1) Χρόνος για σύμβαση: 5 μήνες (SME Instrument Phase 2)

35 33 Εμπειρογνώμονες/Αξιολογητές Female experts 35.7% 41.8% Old experts Αξιολογητές 58.2% Brand new experts Συνολικός αριθμός αξιολογητών (βάση δεδομένων Ε.Ε.): Συμβόλαια αξιολογητών (έτος 2014): Male experts 64.3%

36 36 Project Examples Giovanni Cancemi - Fotolia.com EVIDENT EU-funded study into virus mutations marks breakthrough in fight against Ebola A major contribution to eradicating Ebola has been made by the EU-funded EVIDENT project. It has confirmed that the Ebola virus has mutated at a lower rate than feared during the recent outbreak in West Africa. This means that the new diagnostic methods, treatments and vaccines under development should still be effective in the fight to eradicate the disease. EVIDENT received funding of 1.7 Million EUR under Horizon The project runs for two years since November Nikokvfrmoto - Fotolia.com ATLANTOS improved observations to better understand the a tlantic The Atlantic Ocean is a major trade route, supplies most of the fish we eat and is responsible for the mild climate in northern Europe. The AtlantOS project will set up a more integrated, more effective, and more sustainable observing of the Atlantic Ocean. AtlantOS received funding of 20.6 Million EUR under Horizon The project started in April 2015 and will run till July 2019.

37 Project Examples cipcon - Fotolia.com ECWRTI n ew concept for wastewater reuse in the textile industry Textile mills can reduce their water consumption by up to 90 percent using the EColoRO technique, which consists of electrocoagulation followed by membrane filtration, to treat their wastewater and then reuse it. In June 2015 a European consortium led by the Dutch company EColoRO BV in Almere and the Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort, the Netherlands commenced a 3.5-year project to demonstrate the new technology on site at full industrial scale, first ata textile mill in Belgium and later ata textile mill in Italy. ECWRTI received 3.7 Million EUR of funding under Horizon The project started in June 2015 and will end in December Hybrid Air Vehicles Limited ACEP n ext generation lighter-than-air hybrid air vehicles The Airlander hybrid air vehicle is a new form of aircraft designed by Hybrid Air Vehicles Ltd (HAV). The vehicle combines inert lifting gas, aerodynamics and vectored thrust to deliver game-changing performance, compared to current flight technologies. Performance advantages include 1/3rd the fuel burn of conventional aircraft, reduced reliance on infrastructure and intermodal transport due to the unique amphibious all-terrain landing gear technology. The Airlander Civil Exploitation Project (ACEP) will undertake this work, resulting in a fully specified civil variant, approved regulations and significant risk reduction for commercial customers, thereby allowing orders to be made. ACEP, received EU funding of 2.5 Million EUR under Horizon The project started in July 2015 and will end in January 2017.

38 38 Project Examples ra2 studio - Fotolia.com UTOUCH t ouchless feeling Ultrahaptics created a novel haptic feedback system that allows users to feel sensations in their bare hands while interacting in mid-air with a touchless sensing system. UTOUCH project uses an array of ultrasonic speakers to create mid-air feeling without touching. Invisible forces are projected into the air and felt on human skin up to one metre away from the device. UTOUCH received 1.5 Million EUR of funding under Horizon The project will run for two years from September Valentina R. - Fotolia.com BHIVE r enewable packaging from agriculture waste Prof. Emma Master works on new enzymes and proteins that can be used to produce renewable materials from plant fibres. Her findings could boost the biochemical and bioplastics markets. BHIVE project (Bio-derived HIgh Value polymers through novel Enzyme function) received an ERC Consolidator Grant of 2 million EUR under Horizon 2020.

39 39 Project Examples vege - Fotolia.com MANUTELLIGENCE a n online design platform for intelligent manufacturing The Manutelligence project is creating an online platform for manufacturing companies that aims to boost efficiency when designing a new service or product. The platform will also enable the reuse and optimisation of designs and close the gap between design, manufacturing and testing. Manutelligence project received EU funding of 4.2 Million EUR under Horizon The project started in February 2015 and will end in Sandor Kacso Fotolia.com PD_MANAGER pd_manager: mhealth platform for parkinson s disease A new project will allow people with Parkinson s to be followed by a multidisciplinary team, with the use of easy and accessible technologies. The mhealth platform for Parkinson s Disease management (PD_Manager project) is being supported by 4.4 million euros in EU funding. PD_Manager project received EU funding of 4.4 Million EUR under Horizon The project started in January 2015 and will end in 2018.

40 40 Project Examples Tatyana Gladskih - Fotolia.com ECO-UV new UV water disinfection technology The aim of Eco-UV is to develop ground-breaking UV technology for the treatment of industrial process water and other fluids with increased lamp life and greatly increased energy efficiency providing a much lower carbon footprint and reduced environmental impact. Eco-UV project received EU funding of 4 Million EUR under Horizon The project started in June 2015 and will end in 2018

41 metrics.ekt.gr ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Η ελληνική συμμετοχή

42 Δείκτες και αποτελέσματα επιτυχίας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Συμμετοχές σε έργα Κοινοτική συμμετοχή metrics.ekt.gr Ελλάδα ,02 Αττική % ,37 58% Κεντρική Μακεδονία 43 14% ,92 15% Κρήτη 38 12% ,37 11% ΕΚΕΤΑ 16 5% ,42 9% ΑΠΘ 9 3% ,25 2% Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση e-corda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων.

43 metrics.ekt.gr Προτάσεις Έργα Π/Υ , ,5 Συντονιστής Ποσοστό π/υ 1,5% 5,3% 4,1% 2,3% 1,7% 4,7% Συμμετοχή Περιφέρειας Κ-Μ 7 έργα, ,8 (8,4%) 1 έργο, (2,9%) 11 έργα, (14,6%) Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση e-corda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων. 11 έργα, (33,1%) 3 έργα, (4,0%) 4 έργα, ,5 (27,5%)

44 Το ERC ως δείκτης επιτυχίας metrics.ekt.gr Αξιολογητής στο ERC (ERC StG & CoG PE-7 Panel member): Καθ. Ι Πήτας, ΑΠΘ

45 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Συμβουλές επιτυχίας

46 Που βρίσκω τις προκηρύξεις; Participant Portal Εύχρηστο (;) Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά Ενιαίος τρόπος εισόδου (ECAS Login)

47

48

49

50 Επιλογή τύπου δράσης για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής πρότασης

51 Ηλεκτρονική υποβολή 1. Κωδικός χρήστη ECAS 2. Participant Identification Code (PIC) (υποχρεωτικό για όλους τους εταίρους) 3. Προετοιμασία πρότασης On-line για το δομημένο κείμενο Διοικητική και διαχειριστική πληροφορία Upload για την πρόταση Τεχνικό παράρτημα (pdf) 4. Έλεγχος πληρότητας 5. Υποβολή πρότασης πρίν τη λήξη της προθεσμίας (17.00 CET) Ποσοστό αποτυχίας = + 1% Μοναδικός λόγος αποτυχίας: τελευταία στιγμή Τεχνικά προβλήματα Λάθη απροσεξίας λόγω χρονικού περιορισμού (λάθος αρχέιο) Εκπρόθεσμη υποβολή 51

52 Παράδειγμα ενός θέματος στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

53 Παράδειγμα ενός θέματος στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

54 Διοικητικά έγγραφα 1/2 Section 1: General information Title, acronym, topic, etc. Fixed and free keywords 2000 character proposal abstract Previous/current submission Declarations Section 2: Participants & contacts (one form per partner) PIC to identify the partner Department Dependencies Contact information 54

55 Διοικητικά έγγραφα 2/2 Section 3: Budget and requested grant Section 4: Ethics' questionnaire Section 5: Call specific questions Clinical trial, Stage 2, SME instrument, Open Data Pilot, ERANET, PCP, PPI 55

56 Δομή της πρότασης Τεχνικό Παράρτημα (Τechnical Annex- Part B) 1. Excellence 2. Impact Τα 3 Κριτήρια Αξιολόγησης 3. Implementation Section 4: Members of the consortium Section 5: Ethics and Security (θέματα Ηθικής & Ασφάλειας)

57 Δομή της πρότασης Excellence 1.1 Objectives 1.2 Relation to the work programme (Topic) 1.3 Concept and approach 1.4 Ambition Impact (more important than in FP7) 2.1 Expected impacts 2.2 Measures to maximize impact Dissemination and exploitation of results Communication activities Implementation 3.1 Work plan Work packages, deliverables and milestones (tables) 3.2 Management structure and procedures 3.3 Consortium as a whole 3.4 Resources to be committed Τα 3 Κριτήρια Αξιολόγησης

58 Δομή της πρότασης Section 4: Members of the consortium 4.1. Participants (applicants + βιογραφικό) 4.2 Third parties involved in the project (including use of third party resources) Section 5: Ethics and Security 5.1 Ethics submit an ethics self-assessment provide the documents that you need under national law (if you already have them e.g.: an ethics committee opinion; the document notifying activities raising ethical issues or authorising such activities) 5.2 Security

59 Διαδικασία αξιολόγησης Evaluators Receipt of proposals Individual evaluation Consensus group Panel Review Finalisation Eligibility check Allocation of proposals to evaluators Individual Evaluation Reports (Usually done remotely) Consensus Report (May be done remotely) Panel report Evaluation Summary Report Panel ranked list Final ranked list Process monitored by independent experts

60 Συμβουλές Επιτυχίας Πώς να ξεκινήσετε; Εντοπισμός προβλήματος Προσδιορισμός κατάλληλης προκήρυξης Διαβάστε προσεκτικά όλα τα έγγραφα της προκήρυξης Μελέτη παλαιών επιτυχημένων project Προσδιορισμός των εμπλεκομένων και των τελικών χρηστών Καθορίστε: Τις απαιτήσεις/προδιαγραφές Τους πόρους που απαιτούνται (κόστος, άνθρωποι, εταίροι) Τις διαδικασίες (τι, ποιος, πότε, πώς, αν) Τους κινδύνους (αποτυχία, ανταγωνισμός)

61 Συμβουλές Επιτυχίας Πώς να ξεκινήσετε; Χτίστε την κοινοπραξία πολύ νωρίς Ξεκινήστε γράφοντας την πρότασή σας αρκετά νωρίς για να την δείξετε σε ερευνητές στον ίδιο & από διαφορετικούς τομείς. Εξοικειωθείτε με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων R&I: οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης Μην υποβάλλετε την τελευταία στιγμή. Μόλις έχετε υποβάλει την πρόταση σας, μπορείτε να την τροποποιήσετε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, υποβάλλοντας μια νέα έκδοση που θα αντικαταστήσει το παλιό. Μιλήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής!!

62 Συμβουλές Επιτυχίας Διαβάστε το πρόγραμμα εργασίας: "κανόνες του παιχνιδιού" Γράψτε για τους αξιολογητές (ακολουθώντας τα κριτήρια αξιολόγησης) Η Πρόταση πρέπει να είναι self-contained" Προσέξτε τις λεπτομέρειες / καλογραμμένη πρόταση με σχήματα κλπ: η διαφορά μεταξύ της χρηματοδότησης και της μη χρηματοδότησης μπορεί να είναι 0,05 μονάδες Γράψτε μία καλή σύνοψη: Η πρώτη εντύπωση Impact Καινοτομία, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικά μοντέλα, βιομηχανία, τελικοί χρήστες

63 Καινοτομία 'Excellence' criterion (excerpt) Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art 'Impact' criterion (excerpt) Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge; developing innovations meeting the needs of European and global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets 'Quality & efficiency of the implementation' (excerpt) Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management.

64 Καινοτομία Research & Innovation Actions Basic & applied research Testing / validation on small-scale prototype (in lab or simulated environment) Innovation Actions Limited R&D activities Prototyping, testing, large-scale product validation & market replication Limited demo or pilot activities (to show tech feasibility in a near to operational environment) Demo or pilot activities (to show tech feasibility in operational environment) Developing innovations meeting needs of markets Developing innovations meeting needs of markets & their delivery to market Exploitation activities Innovation management

65 Συμβουλές Επιτυχίας Υψηλής ποιότητας & διεπιστημονική ερευνητική πρόταση ( totally in line with topic ) Πρωτότυπη και φιλόδοξη έρευνα: καινοτομική στην προσέγγιση, στη μεθοδολογία, στις λύσεις... Αντίκτυπο/αποτελέσματα: Συμβολή στην κοινωνία, στις πολιτικές της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο: η πρόταση λύνει ένα σαφές πρόβλημα ή αντιμετωπίζει πραγματικές ανάγκες Κατάλληλη κοινοπραξία που δουλεύει για τον ίδιο στόχο (συμπληρωματικότητα των εταίρων) Καλή διαχείριση Value for money!!!

66 Συμβουλές Επιτυχίας Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS Παρακαλώ να ελέγξετε προσεκτικά εάν έχετε επιλέξει τη σωστή προκήρυξη και το σωστό θέμα! Πάντοτε να κατεβάζετε την επίσημη έκδοση του προγράμματος εργασίας και τα άλλα επίσημα έγγραφα από το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων" στο Participant Portal" Διαβάστε ειδικούς περιορισμούς, FAQ ή έντυπα που αφορούν τη συγκεκριμένη προκήρυξη Υποβάλετε την πρότασή σας περισσότερες από μία φορές Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε άμεσα με το τεχνικό helpdesk

67 Συμβουλές Επιτυχίας Αξιολογητές στον Ορίζοντας 2020

68

69 Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Helpdesk για το Ηorizon 2020 Τηλ.: ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ): Ορίζοντας 2020: Enterprise Europe Network-Hellas: OpenAire: Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας: Research Infrastructures Observatory:

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network 8 Μαΐου 2014 Πανεπιστήμιο Πατρών Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ενέργεια στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ υψιπετης ISSN 1986-0218 Μάρτιος - Απρίλιος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 40 Ανάπτυξη ηλιακής τεχνολογίας για την απομάκρυνση της εναπομένουσας οργανικής ύλης σε επεξεργασμένα

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Συμμετοχή της Κύπρου στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αφιέρωμα: Συμμετοχή της Κύπρου στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υψιπετης Μάιος - Ιούνιος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 41 ISSN 1986-0218 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την προετοιμασία των ερευνητών για τα νέα Προγράμματα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 31/2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 31/2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Εισαγωγή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π.

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. FP7 Security Theme /1 Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. Προοπτικές και Συµπεράσµατα της Πρωτης Ελληνικής συµµετοχής - Προτεραιότητες για την Ελληνική συµµετοχή στη νέα προκήρυξη Γ. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 37/2014

Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Αριθμός Μελέτης: 37/2014 Έργο: Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του έργου "GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 1 2 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟ ΤABLE OF CONTENTS F CONTENT Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό 6 Services provided to the public Οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2008 COM(2008) 158 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα