FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FI EN WR 3M FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT"

Transcript

1 LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI TR GR FI DK SV NL PT ES EN FI WR 3M Käyttöohjeet

2 WR 3M WR 3M Laitteen yleiskatsaus 1 Kanavanvalinnan LED 2 Optisen säätövalvonnan LED 3 Tyhjiön LED 4 Näyttö 5 UP-näppäin 6 DOWN-näppäin 7 Kanavanvalinta- /lämpötilanäppäimet 1, 2, 3 8 Pick-Up-toiminnon käynnistys/pysäytys 9 Pick-Up-toiminnon käyttötilanäytön LED 10 Kanavanvalinnan lämpötilanäppäin 11 Kuumailman säätönäppäin (Air) 12 Verkkokatkaisin 13 Pick-Up-liitännät 14 Tyhjiöliitäntä (Vac) 15 Kuumailmaliitäntä (Air) 16 Juottotyökalun koskettimet kanava 1, 2, 3 17 Lämpötilanäyttö 18 Lämpötilatunnus 19 Aikatoiminnot 20 Lukitus 21 Optinen säätövalvonta 22 Kanavanvalinnan näyttö 23 Kiinteän lämpötilan näyttö 24 Erikoistoimintojen näyttö 25 USB-liitäntä 26 Verkkosulake 27 Verkkoliitäntä 28 Potentiaalin tasauskosketin

3 WR 3M 3-22 Sisältö FI 1 Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot Turvallisuutesi takaamiseksi Toimitussisältö Laitekuvaus Laitteen käyttöönotto Laitteen käyttö Erikoistoiminnot Palautus tehdasasetuksiin WR 3M:n kunnossapito ja huoltaminen Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen Tarvikkeet Hävittäminen Takuu Tähän ohjekirjaan liittyvät tiedot Kiitos luottamuksesta, jota olet osoittanut meille ostamalla Weller WR 3M:n. Sen valmistuksessa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia, jotka takaavat laitteen moitteettoman toiminnan. Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä tietoja, joita noudattamalla korjausaseman WR 3M käyttöönotto, käyttö, huolto ja pienempien käyttöhäiriöiden korjaus sujuu turvallisesti ja asianmukaisesti. Ennen kuin alat työskentelemään korjausaseman WR 3M:n kanssa, lue tämä ohjekirja ja oheiset turvallisuusohjeet kokonaan läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä tätä ohjekirjaa sellaisessa paikassa, jossa se on kaikkien laitteella työskentelevien käytettävissä. 1.1 Noudatetut direktiivit Wellerin mikroprosessoriohjattu korjausasema WR 3M on EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksessa annettujen tietojen mukainen ja täyttää direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2011/65/EY (RoHS) vaatimukset. 1.2 Muut huomioitavat asiakirjat Korjausaseman WR 3M käyttöohjeet Tähän ohjekirjaan liitetty turvallisuusohjevihko LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN LT

4 4-22 WR 3M 2 Turvallisuutesi takaamiseksi Korjausasema WR 3M on valmistettu tekniikan viimeisimmän tason ja yleisesti hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaan. Siitä huolimatta on vaara syntyä henkilö- ja esinevahinkoja, jos et noudata oheisen turvallisuusvihkon turvallisuusohjeita etkä tässä ohjekirjassa annettuja varo-ohjeita. Jos luovutat korjausaseman WR 3M muiden käyttöön, anna käyttöohjekirja aina mukaan. 2.1 Määräystenmukainen käyttö Käytä korjausasemaa WR 3M yksinomaan käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen juottamiseen ja juotosten irrottamiseen tässä mainituilla edellytyksillä. Korjausaseman WR 3M määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös se, että noudatat tätä ohjekirjaa, noudatat kaikkia muita mukana olevia asiakirjoja, noudatat maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä käyttöpaikalla. Valmistaja ei ota mitään vastuuta laitteeseen ominpäin tehdyistä muutoksista. 3 Toimitussisältö Korjausasema WR 3M Verkkojohto Ilmaletkuadapteri Hot Air Pencil 1:lle (HAP 1) Käyttöohjeet WR 3M Turvallisuusohjevihko CD-levy USB-ohjelmistolla ("Firmware Updater" ja "Monitorsoftware") USB-kaapeli Potentiaalin tasauspistoke Pakkaus värillisillä työkalumerkinnöillä

5 WR 3M Laitekuvaus Weller WR 3M on monipuolinen korjausasema teollisen valmistustekniikan sekä korjaus- ja laboratorioalan uusimman teknologian elektronisissa rakenneyksiköissä tehtäviin ammattimaisiin korjaustöihin. WR 3M sisältää 3 riippumatonta kanavaa 3 juottotyökalun samanaikaista käyttöä varten. Digitaalinen säätöelektroniikan tekniikka yhdessä juottotyökalun korkealaatuisen anturi- ja lämmönsiirtotekniikan kanssa takaa lämmönsäädön tarkan toiminnan juottokärjessä. Nopea mittausarvojen keruu takaa suurimman mahdollisen lämpötilatarkkuuden ja optimaalisen dynaamisen lämpötilan käyttäytymisen kuormitustapauksessa. Haluttu lämpötila voidaan säätää kytketystä työkalusta riippuen kuumailmailmatyökaluille C ( F) rajoissa. Ohjeja tosiarvo ilmoitetaan digitaalisesti. Kolmea lämpötilanäppäintä käytetään kiinteiden lämpötilojen suoraan valintaan. Esivalitun lämpötilan saavuttamisesta ilmoitetaan optisen säätövalvonnan (" " tunnus näytössä ja lisäksi vihreä LED) vilkunnalla. Weller WR 3M -korjausasema sisältää seuraavat lisätoiminnot: Automaattinen työkalun tunnistus ja vastaavien säätöparametrien aktivointi Kaikki Wellerin työkalut ml. HAP 200 ovat kytkentäkelpoisia (lukuunottamatta WX-työkalut) Digitaalinen lämpötilan säätö Offset-arvojen säätömahdollisuus Ohjelmoitava lämpötilan laskeminen (Setback) Standby- ja lukitustoiminto Integroitu suutehopumppu Laitteen antistaattinen versio ESD-turvallinen Erilaisia potentiaalin tasausmahdollisuuksia laitteessa (vakiomääritykset) Asiakaskohtainen kalibrointitoiminto USB-liitäntä PC:n kautta tehtävään ohjaukseen, analysointiin ja dokumentointiin Ylimääräinen tyhjiökanava komponenttien käsittelyyn LT LV PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI EE SL SK HU

6 6-22 WR 3M 4.1 Tekniset tiedot WR 3M Mitat P x L x K (mm): 273 x 235 x 102 P x L x K (inch): 10,75 x 9,25 x 4,02 Paino n. 6,7 kg Verkkojännite 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz) Tehonotto 400 W Kotelointiluokka I ja III, antistaattinen kotelo Sulake Ylivirtalaukaisin 230 V 2,0 A; 120 V 4,0 A Kanavien lämpötilasäätö Juotto- ja irrotuskolvi portaattomasti 50 C 550 C (150 F 999 F) Säädettävä lämpötila-alue riippuu kulloisestakin työkalusta. WP C -450 C (200 F 850 F) WP 80 / WP C-450 C (150 F-850 F) WSP 150 / WP C-550 C (150 F-950 F) WMRT / WMRP 100 C-450 C (200 F-850 F) DSX 80 / DXV C-450 C (150 F-850 F) DSX C-450 C (150 F-850 F) HAP 200 / HAP 1 50 C-550 C (150 F-999 F) Lämpötilatarkkuus ± 9 C (± 17 F) Lämpötilavakavuus ± 2 C (± 4 F) Juottokärjen vuotovastus IPC-J-001 mukainen (Tip to ground) Juottokärjen vuotojännite IPC-J-001 mukainen (Tip to ground) Pumppu (ajoittainen käyttö (30/30) s) Ylimääräinen tyhjiöpumppu Potentiaalin tasaus Maks. alipaine 0,7 bar Maks. syöttömäärä 18 l/min Kuumailma maks. 15 l/min Maks. alipaine 0,5 bar Maks. syöttömäärä 1,7 l/min Laitteen taustapuolella olevan 3,5 mm jakkikoskettimen kautta.

7 WR 3M 7-22 VAROITUS! USB-liitäntä Ohjainlaite on varustettu Mini-USB-liitännällä (25). USB-liitännän käyttöä varten CD-levyn mukana on Weller-ohjelmisto, jolla voit suorittaa ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksen ("Firmware Updater"), kauko-ohjata ohjainlaitetta sekä esittää graafisesti, tallentaa ja tulostaa lämpötilakäyrät ("Monitorsoftware"). Potentiaalin tasaus 3,5 mm jakkikoskettimen (28) erilaisilla kytkennöillä on mahdollista tehdä 4 erilaista versiota: Potentiaalin tasaus: pistokkeella, tasausjohto keskikoskettimessa. Potentiaalivapaa: pistokkeella Pehmeä maadoitus: pistokkeella ja kiinnijuotetulla vastuksella. Maadoitus valitun vastuksen kautta 5 Laitteen käyttöönotto Loukkaantumisvaara, jos tyhjiöletku kytketään väärin. Jos tyhjiöletku on kytketty väärin, juotoksen irrotuskolvin käytön yhteydessä voi purkautua kuumaa ilmaa ja nestemäistä juottotinaa, jolloin voi aiheutua vammoja. Älä missään tapauksessa kytke tyhjiöletkua "Air"-nippaan! 1. Ota laite varovasti pois pakkauksesta. 2. Kytke juottotyökalut seuraavasti: - Kytke Hot Air Pencil (HAP) ilmaletkun kanssa "Air"-nippaan (15) ja yhdistä pistokkeella korjausaseman koskettimeen 1, 2 tai 3 (16) ja lukitse kääntämällä lyhyesti oikealle. HAP 1 -kuumailmakolvi voidaan kytkeä vain ilmaletkuadapterin kanssa. Ohje Jos otat HAP 200:n käyttöön, se voidaan kytkeä vain kanavaan 1! Maks. lähtöteho on rajoitettu 360 wattiin. - Kytke juotoksen irrotustyökalu tyhjiöletkun kanssa "Vac"- nippaan (14) ja yhdistä pistokkeella korjausaseman koskettimeen 1, 2 tai 3 (16) ja lukitse kääntämällä lyhyesti oikealle. - Yhdistä juottotyökalu pistokkeella korjausaseman koskettimeen 1, 2 tai 3 (16) ja lukitse kääntämällä lyhyesti oikealle. - Voit kytkeä kaksi Pick-Up-työkalua (WRK, WVP) tyhjiöletkun kanssa molempiin Pick-Up-nippoihin (13), jolloin kuitenkin vain oikea nippa on aktivoitu. Kääntämällä 180 verran voit suorittaa vaihdon toiselle nipalle. 3. Aseta juottotyökalut turvatelineelle. 4. Tarkasta, että verkkojännite vastaa laitekilven tietoja ja verkkokatkaisin (12) on kytketty pois päältä. 5. Yhdistä ohjainlaite verkkoon (27). 6. Kytke laite päälle verkkokatkaisimesta (12). LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI

8 8-22 WR 3M Kun laite on kytketty päälle, mikroprosessori suorittaa itsetestin, jossa kaikki segmentit ovat hetken ajan toiminnassa. Sen jälkeen elektroniikka kytkee automaattisesti kaikille kanaville 350 C lämpötilan perusasetuksen ja 50 % "Air"-asetuksen. Aktivoiduissa kanavissa, joita käytetään, syttyy vihreä LED (2): Jatkuvasti palava vihreä LED-valo ilmoittaa kytketyn työkalun kuumentamisesta. Vilkkuva vihreä LED-valo ilmoittaa esivalitun työkalulämpötilan saavuttamisesta. Aktivoidut kanavat ilmoitetaan näytössä kolmiolla (22) sekä salamatunnuksella (21). 6 Laitteen käyttö 6.1 Kanavan valinta, kytkeminen päälle/pois 1. Valitse jokin kolmesta kanavasta painamalla näppäintä 1, 2 tai 3. Näyttöön tulee valitun kanavan ohjelämpötila sekä pienellä kirjasinkoolla näkyvät kiinteästi ohjelmoidut lämpötilat. - Tai - Näppäile näppäintä 1 2 3, kunnes näyttöön tulee haluamasi kanava. Näyttöön tulee sitten nykyinen työkalulämpötila. Ala-alueella ilmoitetaan lisäksi käyttötila vastaavalla ohjelämpötilalla. Valittu kanava ilmoitetaan laitteen näytössä kolmiolla (21) sekä punaisena palavalla LED-valolla (1). 2. Paina samanaikaisesti näppäintä UP ja DOWN, kunnes näyttöön tulee kolme viivaa "- - -". 3. Vapauta näppäimet. Jos kanava on sitten deaktivoitu, näyttöön tulee ilmoitus "OFF". Jos kanava on aktivoitu, näyttöön tulee nykyinen tosilämpötila. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun kanava kytketään pois päältä. Ohje Näyttö vaihtaa automaattisesti sille kanavalle, johon on kytketty vastikään työkalu, painokytkintä on painettu tai työkalu on otettu pois kytkentätelineeltä. Tämä toiminto voidaan deaktivoida erikoistoiminnoissa valikossa 2 (ks. "Automaattisen kanavanvaihdon deaktivointi / aktivointi" sivu 16).

9 WR 3M 9-22 Ohje 6.2 Lämpötilan säätö Lämpötilan yksilöllinen säätö 1. Valitse haluamasi kanava painamalla näppäintä 1, 2 tai 3. Näyttö ilmoittaa valitun kanavan lämpötilan tosiarvon. 2. Paina näppäintä UP tai DOWN. Näyttö vaihtaa säädetylle ohjearvolle. Lämpötilatunnus (18) vilkkuu. 3. Paina näppäintä UP tai DOWN, jotta saat säädettyä haluamasi ohjelämpötilan: - Lyhyt painallus muuttaa ohjearvoa yhden asteen verran. - Jatkuva painaminen muuttaa ohjearvoa nopeasti. Noin 2 sekunnin kuluttua säätönäppäimien vapauttamisesta näyttöön tulee jälleen valitun kanavan tosiarvo. Lämpötilan säätö lämpötilanäppäimillä 1, 2 ja 3 Lämpötilan ohjearvo voidaan säätää jokaiselle kanavalle erikseen valitsemalla kolmesta esiasetetusta lämpötila-arvosta (kiinteät lämpötilat). Tehdasasetukset: 1 = 150 C (300 F), 2 = 350 C (662 F), 3 = 380 C (716 F) 1. Valitse kanava. 3:n kiinteän lämpötilan ilmoitus näytössä noin 2 s ajan. Sitten lämpötila-arvo voidaan syöttää niin kauan kuin lämpötilatunnus vilkkuu. 2. Säädä lämpötilan ohjearvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Pidä haluamaasi lämpötilanäppäintä 1, 2 tai 3 painettuna kolme sekuntia. Sen aikana lämpötilanäyttö vilkkuu vastaavalle lämpötila-arvolle. Asetettu arvo tallentuu 3 sekunnin kuluttua. 4. Vapauta lämpötilanäppäin. Lämpötilanäppäimen varaaminen matalalla "Setback"-lämpötilalla antaa mahdollisuuden laskea lämpötilaa manuaalisesti silloin kun juottokolvia ei käytetä. Lämpötilan valinta lämpötilanäppäimillä 1, 2 ja 3 1. Valitse kanava. 2. 3:n kiinteän lämpötilan ilmoitus näytössä noin 2 sekunnin ajan. Sitten voit valita haluamasi lämpötilan 1, 2 tai 3 kanssa niin kauan kuin lämpötilatunnus vilkkuu. EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI LT LV

10 10-22 WR 3M 6.3 Ilmavirran säätö Voit säätää ilmavirran 15 l/s (HAP 200) tai 10 l/s (HAP 1) maks. virtausarvosta lähtien 10 % % rajoissa. 1. Paina näppäintä AIR. Nykyinen ilmavirta ilmoitetaan näytössä prosentteina noin 2 s ajan. 2. Säädä haluamasi virtaus painamalla näppäintä UP tai DOWN. Säädetty arvo otetaan käyttöön. 3 s kuluttua näyttöön tulee jälleen valitun kanavan tosilämpötila Ohje 3:n kiinteän lämpötilan tapaan voit säätää ja valita myös 3 kiinteää ilmamäärää. Tehdasasetukset: 1 = 10 %, 2 = 50 %, 3 = 100 % 6.4 Pick-Up-tyhjiöpumpun kytkeminen päälle/pois Paina Pick-Up-näppäintä. Lähtötilanteesta riippuen pumppu kytketään päälle tai pois. Päällekytketyssä tilassa Pick-Up-näppäimen vieressä oleva LED (8) palaa vihreänä. Ohje Tyhjiöpumppu ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Pumpun suojaamiseksi se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuuttia kestäneen käytön jälkeen. 6.5 Juottaminen ja juotoksen irrottaminen Suorita juotostyöt kytketyn juottotyökalun käyttöohjeiden mukaan. 2 s Valikko 1 4 s Valikko 2 1x ON/OFF 7 Erikoistoiminnot Erikoistoiminnot on jaettu 2 valikkotasolle: Valikko 1, joka sisältää säätömahdollisuudet Standby-lämpötilalle, lämpötilakatkaisulle (Setback), automaattiselle katkaisuajalle (Auto-OFF), lämpötilan Offsetsäädölle, Window-toiminnolle, lämpötilayksiköille, Hot Air Pencilin kytkentäajalle (On Time), tyhjiön katkaisuviiveelle (VAC OFF) ja tyhjiön kytkentäviiveelle (VAC ON) ja lukitustoiminnolle. Valikko 2, joka sisältää säätömahdollisuudet painemittarin tasolle, ID-koodille, kalibrointitoiminnolle (FCC), Pick-Up-teholle, autom. kanavanvaihdon ON / OFF -asetukselle, näppäinlukituksen ON / OFF -asetukselle ja säätöominaiskäyrän HI / LO -asetukselle.

11 WR 3M Valikon 1 erikoistoimintojen valitseminen Erikoistoiminnot Navigointi STANDBY SETBACK AUTO OFF OFFSET WINDOW C/ F ON TIME VAC OFF VAC ON EXIT CH vaihto 2 LT PT ES FI FR EN FI SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV LV EE NL 1. Valitse haluamasi kanava 1, 2 tai 3 erikoistoimintojen syöttöä varten. 2. Pidä näppäintä UP ja DOWN samanaikaisesti painettuina. 2 s kuluttua näyttöön tulee ilmoitus " 1 ". 3. Vapauta näppäimet. Valikon 1 erikoistoimintojen valikoima on aktivoitu. Sitten voit suorittaa asetukset. - Valitse valikkokohdat näppäimillä 1, 2. - Poistu valikosta näppäimellä 3 (EXIT). Erikoistoimintojen palauttaminen tehdasasetuksiin 1. Paina näppäintä 3 ja pidä se painettuna. 2. Paina sitten näppäimiä UP ja DOWN samanaikaisesti. Näyttöön tulee "FSE". Sitten korjausasema on palautettu takaisin tehdasasetuksiin. Standby-lämpötilan säätö Lämpötilakatkaisun jälkeen säädetään automaattisesti Standbylämpötila. Tosilämpötila näytetään vilkkuvalla arvolla. Näyttöön tulee "STANDBY". 1. Valitse valikkokohta STANDBY valikosta Säädä Standby-lämpötilan ohjearvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

12 12-22 WR 3M Lämpötilakatkaisun (SETBACK) säätö Jos et käytä juottotyökalua, lämpötila lasketaan säädetyn Setbackajan kuluttua Standby-lämpötilaan. Setback-tilan merkiksi tosiarvonäyttö vilkkuu ja näyttöön tulee "STANDBY". Painamalla näppäintä UP tai DOWN lopetat tämän Setback-tilan. Työkalusta riippuen painokytkin tai kytkentäteline deaktivoi Setback-tilan. Seuraavat Setback-asetukset ovat mahdollisia: "0 min": Setback OFF (tehdasasetus) "ON": Setback ON (kytkentätelineen kanssa juottokolvin telineeseen asetuksen jälkeen tapahtuu välittömästi pudotus Standby-lämpötilaan). "1-99 min": Setback ON (yksilöllisesti säädettävä Setback-aika) 1. Valitse valikkokohta SETBACK valikosta Säädä Setback-arvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Automaattisen katkaisuajan (AUTO-OFF) säätö Kun juottotyökalua ei käytetä, juottotyökalun lämmitys katkaistaan AUTO-OFF-ajan päätyttyä. Lämpötilakatkaisu suoritetaan riippumatta asetetusta Setbacktoiminnosta. Tosilämpötila ilmoitetaan näytössä vilkkuvana arvona ja siitä nähdään jäännöslämpötila. Näyttöön tulee "OFF". Lämpötilan ollessa alle 50 C (122 F) näyttöön tulee vilkkuva viiva. Seuraavat AUTO-OFF-aika-asetukset ovat mahdollisia: "0 min": AUTO-OFF-toiminto on kytketty pois päältä. "1-999 min": AUTO-OFF-aika, yksilöllisesti säädettävä. 1. Valitse valikkokohta OFF valikosta Säädä AUTO-OFF-ajan ohjearvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

13 WR 3M Asetukset SETBACK OFF Time Time [1-99 min] [1-999 min] 0 ON 0 ON 0 Time 0 Time Time Time Lämpötilan käyttäytyminen SETBACK- ja AUTO OFF-toimintojen eri asetuksilla Lämpötilan käyttäytyminen ilman kytkentätelinettä Juottotyökalu jää asetettuun juottolämpötilaan. Jos juottotyökalua ei käytetä 1), sen toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. Jos juottotyökalua ei käytetä 1), sen lämpötila pudotetaan SETBACKajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan 2). Jos juottotyökalua ei käytetä 1), sen lämpötila pudotetaan SETBACKajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan 2) ja kytketään pois päältä OFF-ajan päätyttyä. Lämpötilan käyttäytyminen kytkentätelineen kanssa 0 0 Juottotyökalun toiminta katkaistaan telineessä 3). ON 0 Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä 3) STANDBYlämpötilaan 2). 0 Time Juottotyökalun toiminta katkaistaan telineessä 3) OFF-ajan päätyttyä. ON Time 0 Time Time Time Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä 3) STANDBYlämpötilaan 2) ja toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä 3) SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan 2). Juottotyökalun lämpötila pudotetaan telineessä 3) SETBACK-ajan päätyttyä STANDBY-lämpötilaan 2), ja toiminta katkaistaan OFF-ajan päätyttyä. 1) Ei käytössä = UP/DOWN-näppäimiä ei paineta eikä lämpötilan lasku ole > 5 C. 2) STANDBY-lämpötilan täytyy olla alle asetetun ohjelämpötilan, muuten SETBACK-toiminto on deaktivoitu. 3) Jos järjestelmään on liitetty kytkentäteline, juottotyökalu pysyy telineen ulkopuolella aina säädetyssä ohjelämpötilassa. Telinetoiminto aktivoituu sitten kun juottotyökalu on laitettu ensimmäisen kerran telineeseen SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI Ohje STANDBY- ja OFF-käyttötilan palautus alkutilaan: Ilman kytkentätelinettä painamalla UP- tai DOWN-näppäintä Kytkentätelineen kanssa ottamalla juottotyökalu pois telineestä. SL EE LT LV

14 14-22 WR 3M Lämpötilan Offset-arvon asetus Todellista juottokärkilämpötilaa voidaan muuttaa lämpötilan offsetarvon syötöllä ± 40 C (± 72 F) verran. 1. Valitse valikkokohta OFFSET valikosta Säädä OFFSET-lämpötila-arvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Window-toiminnon säätö Asetetusta, lukitusta lämpötilasta lähtien voidaan WINDOWtoiminnon avulla säätää ± 99 C (± 180 F) lämpötilaikkuna. Ohje WINDOW-toiminnon käyttämiseksi korjausaseman täytyy olla lukitussa tilassa (katso "Lukitustoiminnon kytkeminen päälle/pois" sivu 15). 1. Valitse valikkokohta WINDOW valikosta Säädä WINDOW-lämpötila-arvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Lämpötilayksilön vaihtaminen Lämpötilayksikön vaihtaminen yksiköstä C yksikköön F tai päinvastoin. 1. Valitse valikkokohta C / F valikosta Säädä lämpötilayksikkö näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Kuumailmakolvin (HAP) kytkentäajan (ON TIME) rajoittaminen HAP:n kuumailmavirran kytkentäaikaa voidaan rajoittaa 1 sekunnin askelin 0 ja 60 s välillä. Asetettu aika on sitten kaikille 3 kanavalle sama. Tehdasasetuksena on 0 s ("OFF"), ts. ilmavirta on aktivoitu niin kauan kuin kuumailmakolvin painiketta tai valinnaista jalkakytkintä painetaan. 1. Valitse valikkokohta HAP-TIME valikosta Säädä aika-arvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Tyhjiön katkaisuviiveen (VAC Off) säätö Juotoksen irrotuskolvin tukkeutumisen estämiseksi voidaan säätää tyhjiön Off-aikaviive 0-5 s välillä (tehdasasetus 2 s). 1. Valitse valikkokohta VAC OFF valikosta Säädä aika-arvo (VAC OFF) näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan.

15 WR 3M Ohje Tyhjiön kytkentäviiveen (VAC ON) säätö Pumpun ennenaikaisen käynnistymisen estämiseksi tai juotoskohdan määritetyn esilämmitysajan takaamiseksi voidaan säätää kytkentäviive 0-9 s välillä (tehdasasetus 0 s: Off). 1. Valitse valikkokohta VAC ON valikosta Säädä aika-arvo (VAC ON) näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Lukitustoiminnon kytkeminen päälle/pois Lukituksen kytkemisen jälkeen korjausasemassa voi käyttää enää vain lämpötilanäppäimiä 1, 2 ja 3, Pick-Up ja Kaikki muiden asetusten tekeminen ovat estetty lukituksen avaamiseen asti. Korjausaseman lukitseminen: 1. Valitse valikkokohta LOCK valikosta 1. Näyttöön tulee "OFF". Avaintunnus vilkkuu. Jos painat näppäimiä 1 tai 2 silloin kun näytössä lukee "OFF", tällöin valikkokohdasta poistutaan tallentamatta lukituskoodia. 2. Aseta 3-numeroinen lukituskoodi näppäimellä UP tai DOWN. 3. Paina näppäintä 3 5 s ajan. Koodi tallentuu muistiin. Näyttöön tulee avaintunnus. Sitten asema on lukittu. Näyttö vaihtaa päävalikkoon. Korjausaseman lukituksen avaaminen: 1. Valitse valikkokohta LOCK valikosta 1. Näyttöön tulee "ON". Näyttöön tulee avaintunnus. 2. Syötä 3-numeroinen lukituskoodi näppäimellä UP tai DOWN. 3. Paina näppäintä 3. Sitten aseman lukitus on avattu. Näyttö vaihtaa päävalikkoon. CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI LT LV EE SL SK HU PL

16 16-22 WR 3M 7.2 Valikon 2 erikoistoimintojen valitseminen Erikoistoiminnot LEVEL ID FCC PICK-UP HAP LOCK HI / LO CONTROL AUTO CHANNEL Navigointi EXIT CH vaihto Valitse haluamasi kanava 1, 2 tai 3 erikoistoimintojen syöttöä varten. 2. Pidä näppäimiä UP ja DOWN samanaikaisesti painettuina. 4 s kuluttua näyttöön tulee ilmoitus " 2 ". 3. Vapauta näppäimet. Valikon 2 erikoistoimintojen valikoima on aktivoitu. Sitten voit suorittaa asetukset. Valitse valikkokohdat näppäimillä 1 ja 2. Poistu valikosta näppäimellä 3 (EXIT). Painemittarikynnyksen määrittäminen Tällä toiminnolla voit määrittää juotoksen irrotustyökalun huoltovälin. Tällöin määritetään mbar-arvo, jonka yhteydessä sähköinen painemittari laukaisee varoitusilmoituksen imujärjestelmän ollessa likainen (tyhjiöpumpun LED (3) vaihtuu vihreästä punaiseksi). Säädetty arvo riippuu käytetyistä imusuuttimista. Tehdasasetus: -600 mbar Säätöalue: -400 mbar mbar 1. Järjestelmän (kärjet ja suodatin) täytyy olla vapaa 2. Valitse valikkokohta LEVEL valikosta Säädä LEVEL -painearvo näppäimellä UP tai DOWN. Säätövalvonnan LED vaihtuu jatkuvasti punaisen ja vihreän välillä. Nosta näppäimellä UP alipainetta mbar verran, purista tyhjiöletku kokoon ja tarkasta, vaihtuuko merkkivalo vihreästä punaiseksi. 4. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Asematunnuksen (ID-koodi) asettaminen Käytettäessä valinnaista USB-liitäntää on mahdollista aktivoida ja kauko-ohjata useampia WR 3M -korjausasemia ja niiden kaikkia toimintoja. Jokainen asema tarvitsee tätä varten asematunnuksen (ID-koodi) luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi. 1. Valitse valikkokohta REMOTE ID valikosta Syötä näppäimellä UP tai DOWN haluamasi ID (mahdolliset arvot 0 999). 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Ohje Paina näppäintä 3, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT).

17 WR 3M Ohje Ohje Kalibrointitoiminnon (Factory Calibration Check) käyttäminen FCC-toiminnolla voit tarkastaa korjausaseman lämpötilatarkkuuden ja tasata mahdolliset poikkeamat. Sitä varten juottokärkilämpötila täytyy mitata ulkoisella lämpömittarilla ja juottotyökalulle kohdennetulla lämpötilan mittauskärjellä. Ennen kalibrointia täytyy valita vastaava kanava. Kalibroinnin muuttaminen 100 C / 212 F lämpötilassa 1. Ohjaa ulkoisen lämpömittarin lämpöanturi (0,5 mm) lämpötilan mittauskärkeen. 2. Valitse valikkokohta FCC valikosta Paina näppäintä DOWN. Kalibrointipiste 100 C / 212 F valitaan. Sitten juottokärki kuumennetaan 100 C / 212 F lämpötilaan. Säätövalvonta vilkkuu heti kun lämpötila on vakaa. 4. Vertaa mittarin näyttämiä lämpötiloja näytön ilmoittamaan arvoon. 5. Säädä näppäimellä UP tai DOWN mittarin näyttämän arvon ja aseman näyttämän arvon välinen ero korjausasemassa. Suurin mahdollinen lämpötilan tasaus ± 40 C (± 72 F). Esimerkki: Näyttö 100 C, ulkoinen mittari 98 C: säätö 2 Näyttö 100 C, ulkoinen mittari 102 C: säätö 2 Paina näppäintä 3, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT). 6. Vahvista arvo painamalla näppäintä 2 (Set). Näin lämpötilapoikkeama on palautettu takaisin arvoon 0. Sitten kalibrointi 100 C / 212 F lämpötilassa on saatu päätökseen. 7. Poistu valikosta 2 näppäimellä 3. Kalibroinnin muuttaminen 450 C / 842 F lämpötilassa 1. Ohjaa ulkoisen lämpömittarin lämpöanturi (0,5 mm) lämpötilan mittauskärkeen. 2. Valitse valikkokohta FCC valikosta Paina näppäintä UP. Kalibrointipiste 450 C / 842 F valitaan. Sitten juottokärki kuumennetaan 450 C / 842 F lämpötilaan. Säätövalvonta vilkkuu heti kun lämpötila on vakaa. 4. Vertaa mittarin näyttämiä lämpötiloja näytön ilmoittamaan arvoon. 5. Säädä näppäimellä UP tai DOWN mittarin näyttämän arvon ja aseman näyttämän arvon välinen ero korjausasemassa. Suurin mahdollinen lämpötilan tasaus ± 40 C (± 72 F). Esimerkki: Näyttö 450 C, ulkoinen mittari 448 C: säätö 2 Näyttö 450 C, ulkoinen mittari 452 C: säätö 2 Paina näppäintä 3, kun haluat poistua valikkokohdasta ilman muutoksia (EXIT). 6. Vahvista arvo painamalla näppäintä 2 (Set). Näin lämpötilapoikkeama on palautettu takaisin arvoon 0. Sitten kalibrointi 450 C / 842 F lämpötilassa on saatu päätökseen. 7. Poistu valikosta 2 näppäimellä 3. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI

18 18-22 WR 3M Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin 1. Valitse valikkokohta FCC valikosta Pidä näppäintä 3 painettuna. 3. Paina sitten näppäimiä UP ja DOWN samanaikaisesti. Näyttöön tulee "FSE" (Factory Setting Enabled). Sitten korjausasema on palautettu takaisin tehtaan kalibrointiasetuksiin. 4. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Pick-Up-tehon säätäminen Tällä toiminnolla voit säätää ylimääräisen tyhjiöpumpun tehon Pick- Up-käyttöä varten: Tehdasasetus: 85 % Säätöalue: 50 % 100 % 1. Valitse valikkokohta LEVEL valikosta Säädä LEVEL -painearvo näppäimellä UP tai DOWN. 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Automaattisen kanavanvaihdon deaktivointi / aktivointi Tällä toiminnolla voit deaktivoida tehdasasetukseltaan aktivoidun automaattisen kanavanvaihdon: 1. Valitse valikkokohta AUTO CHANNEL valikosta Aseta käyttötila näppäimellä UP tai DOWN. (ON = aktivointi / OFF = deaktivointi) 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. HAP:n näppäinlukituksen aktivointi / deaktivointi Tällä toiminnolla voit muuttaa tehtaalla asetettua HAP-kolvin näppäimen toimintatapaa. Jos aktivoit lukituksen, HAP kytkeytyy näppäimen ensimmäisellä painalluksella päälle ja toisella painalluksella pois päältä. 1. Valitse valikkokohta HAP LOCK valikosta Aseta käyttötila näppäimellä UP tai DOWN. (ON = aktivointi / OFF = deaktivointi) 3. Vaihda näppäimellä 1 (taaksepäin) tai 2 (eteenpäin) seuraavaan valikkokohtaan. Ohje Pumpun suojaamiseksi se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 20 minuuttia kestäneen käytön jälkeen. WP 120:n säätöominaiskäyrän asetus HI / LO CONTROL -toiminnolla voidaan säätää tehdasasetukseltaan käyttötilaan HI säädettyä WP 120:n säätöominaiskäyrää: 1 Valitse valikkokohta HI / LO valikosta Säädä käyttötila näppäimellä UP (HI) tai DOWN (LO).

19 WR 3M Palautus tehdasasetuksiin Erikoistoimintojen palautus alkutilaan Tämä toiminto on kuvattu kohdassa "7.1 Valikon 1 erikoistoimintojen valitseminen", "Erikoistoimintojen palauttaminen tehdasasetuksiin" sivulla 11. Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin Tämä toiminto on kuvattu kohdassa "7.2 Valikon 2 erikoistoimintojen valitseminen", "Kalibroinnin palauttaminen tehdasasetuksiin" sivulla WR 3M:n kunnossapito ja huoltaminen 9.1 Suodattimen huoltaminen Tarkasta liitäntöjen "VACUUM" ja "AIR" pääsuodatin säännöllisesti likaantumisen varalta ja korvaa tarvittaessa uudella. VAROITUS! Tyhjiöpumppu rikkoutuu, jos sitä käytetään ilman suodatinta. Tarkasta ennen juotostöiden aloittamista, että pääsuodatin on laitettu paikalleen! FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI Suodattimen vaihtaminen 1. Käännä peitelevyä "Vac" (14) tai "Air" (15) 45 verran vasemmalle ja ota pois paikaltaan. 2. Vedä likaantunut suodatin pois ja hävitä asianmukaisesti. 3. Asenna alkuperäinen WELLER-suodatinpanos. Huolehdi tässä yhteydessä siitä, että tiiviste on oikeassa asennossa. 4. Asenna peitelevy kevyesti painamalla takaisin paikalleen ja käännä 45 verran oikealle. HU PL CZ TR GR LT LV EE SL SK

20 20-22 WR 3M 10 Vikailmoitukset ja vikojen korjaaminen Ilmoitus/vika Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet Näyttö "- - -" HAP 200 ei toimi Näyttö "tip" Pick-Up ei pidä Ei ilmaa HAP:ssä Ei tyhjiötä juotoksen irrotustyökalussa VAC LED -valojen tilanäyttö ei täsmää Ei näyttötoimintoa (näyttö pois päältä) Työkalua ei tunnistettu Työkalu viallinen HAP 200 ei ole kytketty kanavaan 1 Microtool-juottokärkeä ei ole laitettu kunnolla paikalleen tai se on viallinen Tyhjiö ei ole muodostunut vielä täydellisesti Letku viallinen tai taitettuna Jousen esijännitys liian voimakas Ilmaletku ei paikallaan tai se on kytketty väärin Tyhjiöletku ei paikallaan tai se on kytketty väärin Juotoksen irrotussuutin tukossa Painemittarin tasoa ei ole asetettu oikein Ei verkkojännitettä Tarkasta työkalun liitäntä laitteeseen Tarkasta kytketty työkalu Kytke HAP 200 kanavaan 1 Laita juottokärki uudelleen paikalleen Vaihda viallinen juottokärki Tarkasta tyhjiö Pick-Upliitännässä Vaihda letku Vähennä jousen esijännitystä Kytke ilmaletku AIR-nippaan Kytke tyhjiöletku VAC-nippaan Huolla juotoksen irrotussuutin puhdistustyökalulla Säädä painemittarin taso erikoisvalikossa 2 Kytke verkkokatkaisin päälle Tarkasta verkkojännite Tarkasta laitteen sulake VAC LED punainen Tyhjiöjärjestelmä tukossa Puhdista imusuutin Tarkasta suodatin (13); jos keltainen, siinä tapauksessa vaihda Puhdista juotoksen irrotustyökalu vaihda suodatin Tarkasta tyhjiöletku

21 WR 3M Tarvikkeet T WP 65 juottosarja telineellä WDH 10, 65 W T WP 80 juottokolvisarja, 80 W T WSP 80 juottokolvisarja, 80 W T WP 120 juottosarja telineellä WDH 10T, 120 W T WP 200 juottosarja telineellä WDH 31, 200 W T WSP 150 juottokolvisarja, 150 W T WMRP Micro-juottokolvisarja, 40 W T WMRT Micro-irrotuspihtisarja, 80 W T MPR 80 juotoskolvi, 80 W T WMP juottokolvisarja, 65 W T LR 21 juottokolvisarja, 50 W T LR 82 juottokolvisarja, 80 W T WTA 50 irrotuspihtisarja, 50 W T WST 82KIT1 terminen eristekuorintalaitesarja, 80 W T WST 82KIT2 terminen eristekuorintalaitesarja, 80 W T WSB 80 juottoaineallas, 80 W T WSB 150 juottoaineallas, 150 W T WHP 80 esikuumennuslevy, 80 W T DXV 80 irrotuskolvisarja, 80 W T DSX 80 irrotuskolvisarja, 80 W T DSX 120 irrotuskolvisarja, 120 W T HAP 1 kuumailmakolvisarja, 100 W T WRK telinesarja T WRK irrotussarja T WVP tyhjiöpipetti T HAP 200 kuumailmakolvi T HAP 200 kuumailmasarja T WDH 30 teline mallille HAP 200/DSX 80/DSX 120 T WDH 40 teline mallille DXV 80 T WDH 30 teline mallille WP 200 T WDH 10T kytkentäteline WSP 80/WP 80 T WDH 20T kytkentäteline mallille WMP T Juotoksen irrotussarja 33x33/24x24, johon sisältyy Pick-Up T Juotoksen irrotussarja 27x27/20x20, johon sisältyy Pick-Up T Juotoksen irrotussarja 18/15,5/12,5/10, johon sisältyy Pick-Up T Jalkakytkin T Jalkakytkimen adapteri T WDC 2 kuivapuhdistusosa T Teräsvilla WDC:lle T Reset-pistoke C T Reset-pistoke F T PDN Juotoksen irrottavat suutinpihdit Muut lisätarvikkeet voit katsoa kulloisenkin juottokolvisarjan käyttöohjeista. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI

22 22-22 WR 3M 12 Hävittäminen Hävitä vaihdetut laiteosat, suodattimet ja käytöstä poistetut laitteet omassa maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. 13 Takuu Ostajan on esitettävä mahdollisia puutteita koskevat vaatimukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien. Tämä ei päde 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan regressioikeuksiin. Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja "takuu"-sanaa käyttämällä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta

23 LT LV EE SL SK HU PL CZ FR IT TR GR FI DK SV NL PT GR GR GR WR 3M Οδηγίες λειτουργίας

24 WR 3M WR 3M Επισκόπηση συσκευής 1 LED επιλογής καναλιού 2 LED οπτικού ελέγχου ρύθμισης 3 LED κενού 4 Οθόνη 5 Πλήκτρο UP (επάνω) 6 Πλήκτρο DOWN (κάτω) 7 Πλήκτρα επιλογής καναλιού / πλήκτρα θερμοκρασίας 1, 2, 3 8 Εκκίνηση/Στάση Pick-Up 9 Ένδειξη κατάστασης LED Pick-Up 10 Πλήκτρο θερμοκρασίας Επιλογή καναλιού 11 Πλήκτρο ρύθμισης θερμού αέρα (Air) 12 Διακόπτης ρεύματος 13 Συνδέσεις Pick-Up 14 Σύνδεση κενού (Vac) 15 Σύνδεση θερμού αέρα (Air) 16 Υποδοχή σύνδεσης εργαλείου συγκόλλησης, κανάλι 1, 2, 3 17 Ένδειξη θερμοκρασίας 18 Σύμβολο θερμοκρασίας 19 Λειτουργίες χρόνου 20 Κλείδωμα 21 Οπτικός έλεγχος ρύθμισης 22 Ένδειξη επιλογής καναλιού 23 Ένδειξη σταθερής θερμοκρασία 24 Ένδειξη ειδικών λειτουργιών 25 Θύρα διεπαφής USB 26 Ηλεκτρική ασφάλεια δικτύου 27 Σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος 28 Υποδοχή εξίσωσης δυναμικού

25 WR 3M 3-22 Περιεχόμενα GR 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού Για τη δική σας ασφάλεια Υλικά παράδοσης Περιγραφή της συσκευής Θέση της συσκευής σε λειτουργία Χειρισμός της συσκευής Ειδικές λειτουργίες Επαναφορά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου Φροντίδα και συντήρηση του WR 3M Μηνύματα και άρση σφαλμάτων Εξαρτήματα Απόσυρση Εγγύηση Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χειρισμού Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας τη συσκευή WR 3M της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής. Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα και σωστά να θέσετε το σταθμό επισκευής WR 3M σε λειτουργία, να τον χειριστείτε, να τον συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες. Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χειρισμού και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής και προτού αρχίσετε την εργασία με το σταθμό επισκευής WR 3M. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες. 1.1 Οδηγίες που λήφθηκαν υπόψη Ο ελεγχόμενος μέσω μικροεπεξεργαστή σταθμός επισκευής WR 3M της Weller ανταποκρίνεται στα στοιχεία της Δήλωσης πιστότητας ΕΚ με τις οδηγίες 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 2011/65/EK (RoHS) 1.2 Συνισχύοντα έγγραφα Οδηγίες λειτουργίας του σταθμού επισκευής WR 3M Συνοδευτικό τεύχος υποδείξεων ασφαλείας για αυτές τις οδηγίες χειρισμού LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR GR FR GR LT

26 4-22 WR 3M 2 Για τη δική σας ασφάλεια Ο σταθμός επισκευής WR 3M κατασκευάστηκε σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής ασφαλείας. Παρόλ αυτά υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς ατόμων και υλικές ζημιές, όταν δεν προσέξετε τις υποδείξεις ασφαλείας στο συνημμένο τεύχος ασφαλείας καθώς και τις προειδοποιητικές υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Παραδίδετε το σταθμό επισκευής WR 3M σε τρίτους πάντοτε μαζί με τις οδηγίες λειτουργίας. 2.1 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού Χρησιμοποιείτε το σταθμό επισκευής WR 3M αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό που αναφέρεται στις οδηγίες χειρισμού για συγκόλληση και αποκόλληση κάτω από τις αναφερόμενες εδώ προϋποθέσεις. Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού του σταθμού επισκευής WR 3M προϋποθέτει επίσης, ότι τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού, προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων στο τόπο χρήσης. Για αυθαίρετες πραγματοποιημένες αλλαγές στη συσκευή δεν αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή καμία ευθύνη. 3 Υλικά παράδοσης Σταθμός επισκευής WR 3M Ηλεκτρικό καλώδιο Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα αέρα για Hot Air Pencil 1 (HAP 1) Οδηγίες χειρισμού WR 3M Τεύχος υποδείξεων ασφαλείας CD με λογισμικό USB ( Ενημέρωση Firmware και Λογισμικό τερματικού ) Καλώδιο USB Σύνδεσμος εξίσωσης δυναμικού Κουτί με έγχρωμα μαρκαρίσματα εργαλείων

27 WR 3M Περιγραφή της συσκευής Η συσκευή WR 3M της Weller είναι ένας πολύπλευρα χρησιμοποιούμενος σταθμός επισκευής για επαγγελματικές εργασίες επισκευής ηλεκτρονικών δομικών συγκροτημάτων νεότατης τεχνολογίας στη βιομηχανική κατασκευή καθώς και στον τομέα επισκευών και εργαστηρίων. Η συσκευή WR 3M διαθέτει 3 ανεξάρτητα κανάλια για την ταυτόχρονη λειτουργία 3 εργαλείων συγκόλλησης. Η ψηφιακή ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου μαζί με μια υψηλής ποιότητας τεχνολογία αισθητήρα και μεταφοράς της θερμότητας στο εργαλείο συγκόλλησης εξασφαλίζει μια ακριβή συμπεριφορά ρύθμισης της θερμοκρασίας στην ακίδα συγκόλλησης. Η γρήγορη ανίχνευση της τιμής μέτρησης φροντίζει για υψηλότερη ακρίβεια θερμοκρσίας και μια ιδανική δυναμική συμπεριφορά της θερμοκρασίας στην περίπτωση φόρτου. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην τομέας από 50 C έως 550 C (150 F 999 F) συγκόλλησης. Η ονομαστική και η πραγματική τιμή εμφανίζονται ψηφιακά. Τρία πλήκτρα θερμοκρασίας χρησιμεύουν για την απευθείας επιλογή σταθερών θερμοκρασιών. Η επίτευξη της προεπιλεγμένης θερμοκρασία σηματοδοτείται με το αναβόσβημα του οπτικού ελέγχου ρύθμισης (σύμβολο στην οθόνη και πρόσθετη πράσινη φωτοδίοδος (LED)). Ο σταθμός επισκευής WR 3M της Weller προσφέρει τις ακόλουθες περαιτέρω λειτουργίες: Αυτόματη αναγνώριση εργαλείων και ενεργοποίηση των αντίστοιχων παραμέτρων ρύθμισης Όλα τα εργαλεία Weller συμπεριλαμβανομένου και του HAP 200 μπορούν να συνδεθούν (εξαιρουμένων εργαλείων WX) Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας Δυνατότητα εισαγωγής τιμών μετατόπισης Προγραμματιζόμενη μείωση της θερμοκρασίας (Setback = επαναφορά) Λειτουργία ετοιμότητας και κλειδώματος Ενσωματωμένη αντλία υψηλής ισχύος Αντιστατική έκδοση της συσκευής σύμφωνα με την ασφάλεια ηλεκτροστατικών κινδυνευόντων δομοστοιχείων (ESD) Διάφορες δυνατότητες εξίσωσης δυναμικού στη συσκευή (τυπική διαμόρφωση) Λειτουργία βαθμονόμησης ανάλογα τον πελάτη Θύρα διεπαφής USB για έλεγχο, αξιολόγηση και τεκμηρίωση μέσω PC Πρόσθετο κανάλι κενού για το χειρισμό δομοστοιχείων LT SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR GR DE LV EE SL

28 6-22 WR 3M 4.1 Τεχνικά στοιχεία WR 3M Διαστάσεις Μ X Π X Υ (mm): 273 x 235 x 102 Μ X Π X Υ (ίντσες): 10,75 x 9,25 x 4,02 Βάρος περίπου 6,7 kg Τάση δικτύου 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz) Κατανάλωση ισχύος 400 W Κατηγορία προστασίας I και III, περίβλημα αντιστατικό Ασφάλεια Διατάξεις προστασίας από υπερρεύμα 230 V 2,0 A; 120 V 4,0 A Ρύθμιση της θερμοκρασίας των καναλιών Ακρίβεια θερμοκρσίας Σταθερότητα θερμοκρασίας Αντίσταση διαρροής της ακίδας συγκόλλησης (Tip to ground) Τάση διαρροής της ακίδας συγκόλλησης (Tip to ground) Αντλία (διακοπτόμενη λειτουργία (30/30) s) Πρόσθετη αντλία κενού Εξίσωση δυναμικού Έμβολο συγκόλλησης και έμβολο αποκόλλησης συνεχής ρύθμιση 50 C 550 C (150 F 999 F) Η ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας εξαρτάται από το εργαλείο. WP C-450 C (200 F-850 F) WP 80 / WP C-450 C (150 F-850 F) WSP 150 / WP C-550 C (150 F-950 F) WMRT / WMRP 100 C-450 C (200 F-850 F) DSX 80 / DXV C-450 C (150 F-850 F) DSX C-450 C (150 F-850 F) HAP 200 / HAP 1 50 C-550 C (150 F-999 F) ± 9 C (± 17 F) ± 2 C (± 4 F) Αντιστοιχεί στο IPC-J-001 Αντιστοιχεί στο IPC-J-001 Μέγ. υποπίεση 0,7 bar Μέγ. μεταφερόμενη ποσότητα 18 λίτρα/λεπτό Θερμός αέρας μέγ. 15 λίτρα/λεπτό Μέγ. υποπίεση 0,5 bar Μέγ. μεταφερόμενη ποσότητα 1,7 λίτρα/λεπτό Μέσω υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm στην πίσω πλευρά της συσκευής.

29 WR 3M 7-22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπόδειξη Θύρα διεπαφής USB Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με μια θύρα διεπαφής Mini USB (25). Για τη χρήση της θύρας διεπαφής USB είναι διαθέσιμο ένα λογισμικό Weller σε CD με το οποίο μπορείτε να εκτελέσετε μια ενημέρωση λογισμικού ( Ενημέρωση Firmware ) στη μονάδα ελέγχου και να τηλεχειριστείτε τη μονάδα ελέγχου, καθώς και να παραστήσετε γραφικά, να αποθηκεύσετε και να τυπώσετε τις καμπύλες θερμοκρασίας ( Λογισμικό τερματικού ). Εξίσωση δυναμικού Λόγω της διαφορετικής συρμάτωσης της υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm (28) είναι δυνατές 4 παραλλαγές: Σκληρή γείωση: Χωρίς σύνδεσμο (κατάσταση παράδοσης). Εξίσωση δυναμικού: Με σύνδεσμο, αγωγός εξίσωσης στη μεσαία επαφή. Ελεύθερο δυναμικού: Με σύνδεσμο Μαλακιά γείωση: Με σύνδεσμο και συγκολλημένη αντίσταση. Γείωση μέσω της επιλεγμένης αντίστασης. 5 Θέση της συσκευής σε λειτουργία Κίνδυνος τραυματισμού από λάθος συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα κενού. Σε περίπτωση λάθος συνδεδεμένου εύκαμπτου σωλήνα κενού μπορούν κατά το χειρισμό του εμβόλου αποκόλλησης να εξέλθουν καυτός αέρας και υγρός κασσίτερος κόλλησης (καλάι) και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Μη συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα του κενού ποτέ στο στόμιο Air! 1. Ξεπακετάρετε προσεκτικά τη συσκευή. 2. Συνδέστε τα εργαλεία συγκόλλησης ως ακολούθως: - Συνδέστε το στέλεχος θερμού αέρα (HAP) με τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στο στόμιο Air (15) και βυσματώστε το με το φις σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης 1, 2 ή 3 (16) του σταθμού επισκευής και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το λίγο προς τα δεξιά. Το έμβολο θερμού αέρα HAP 1 μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον προσαρμογέα του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα. Όταν χρησιμοποιείτε ένα HAP 200, μπορεί αυτό να συνδεθεί μόνο στο κανάλι 1! Η μέγιστη ισχύς εξόδου περιορίζεται στα 360 W. - Συνδέστε το εργαλείο αποκόλλησης με τον εύκαμπτο σωλήνα του κενού στο στόμιο Vac (14) και βυσματώστε το με το φις σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης 1, 2 ή 3 (16) του σταθμού επισκευής και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το λίγο προς τα δεξιά. - Βυσματώστε εργαλείο συγκόλλησης με φις σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης 1, 2 ή 3 (16) του σταθμού επισκευής και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το λίγο προς τα δεξιά. - Δύο εργαλεία Pick-Up (εργαλεία ανάληψης) (WRK, WVP) μπορούν να συνδεθούν με τον εύκαμπτο σωλήνα κενού στα δύο στόμια Pick-Up (13), όπου μόνο το δεξί στόμιο είναι LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR GR DE

30 8-22 WR 3M ενεργοποιημένο. Με μια περιστροφή κατά 180 μπορεί να αλλάξει και να ενεργοποιηθεί το άλλο στόμιο. 3. Εναποθέστε τα εργαλεία συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας. 4. Ελέγξτε, εάν η τάση του δικτύου ταυτίζεται με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και εάν ο διακόπτης του ρεύματος (12) βρίσκεται σε απενεργοποιημένη κατάσταση (κλειστός). 5. Συνδέστε τη συσκευή ελέγχου με το δίκτυο του ρεύματος (27). 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη του ρεύματος (12). Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εκτελεί ο μικροεπεξεργαστής έναν αυτοέλεγχο, κατά τον οποίο όλοι οι τομείς βρίσκονται για λίγο σε λειτουργία. Μετά περνά η ηλεκτρονική εγκατάσταση αυτόματα στη βασική ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 350 C για όλα τα κανάλια και 50 % για τη ρύθμιση Air. Στα ενεργοποιημένα κανάλια που χρησιμοποιούνται, ανάβει η πράσινη φωτοδίοδος (LED) (2): Το σταθερό πράσινο άναμμα της φωτοδιόδου (LED) σηματοδοτεί τη θέρμανση του συνδεδεμένου εργαλείου. Το πράσινο αναβόσβημα της φωτοδιόδου (LED) σηματοδοτεί την επίτευξη της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας του εργαλείου. Τα ενεργοποιημένα κανάλια εμφανίζονται στην οθόνη με ένα τρίγωνο (22) καθώς και με ένα σύμβολο κεραυνού (21). 6 Χειρισμός της συσκευής 6.1 Επιλογή, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιού 1. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1, 2 ή 3, για να επιλέξετε ένα από τα τρία κανάλια. Στην οθόνη εμφανίζεται η ονομαστική θερμοκρασία του επιλεγμένου καναλιού καθώς και με μικρά γράμματα οι σταθερά προγραμματισμένες θερμοκρασίες. - ή - Αγγίξτε ελαφρά το πλήκτρο 1 2 3, ώσπου να εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι. Στην οθόνη εμφανίζεται μετά η τρέχουσα θερμοκρασία του εργαλείου. Στην κάτω τομέας εμφανίζεται επιπλέον η κατάσταση με την αντίστοιχη ονομαστική τιμή θερμοκρασίας. Το επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται με ένα τρίγωνο (21) στην οθόνη καθώς και με μια κόκκινη αναμμένη φωτοδίοδο (LED) (1) στη συσκευή. 2. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο UP και DOWN, ώσπου να εμφανιστούν στην οθόνη τρεις γραμμές Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Όταν το κανάλι είναι τώρα ανενεργό, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη OFF. Όταν το κανάλι είναι τώρα ενεργό, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα πραγματική θερμοκρασία. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δε χάνονται με την απενεργοποίηση ενός καναλιού.

31 WR 3M 9-22 Υπόδειξη Η ένδειξη αλλάζει αυτόματα στο κανάλι στο οποίο συνδέεται ένα νέο εργαλείο, πατιέται ο διακόπτης δακτύλου ή απομακρυνθεί το εργαλείο από τη βάση εναπόθεσης με τη διάταξη απενεργοποίησης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού ειδικών λειτουργιών 2 (βλέπε Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση της αυτόματης αλλαγής καναλιού σελίδα 16). Υπόδειξη 6.2 Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ρύθμιση της θερμοκρασίας ξεχωριστά 1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, πατώντας ένα από τα πλήκτρα 1, 2 ή 3. Η οθόνη δείχνει την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας του επιλεγμένου καναλιού. 2. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN. Η οθόνη περνά στη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή. Το σύμβολο της θερμοκρασίας (18) αναβοσβήνει. 3. Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, για να ρυθμίσετε την ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας: - Σύντομα ελαφρό άγγιγμα αλλάζει την ονομαστική τιμή κατά ένα βαθμό. - Το συνεχές πάτημα αλλάζει την ονομαστική τιμή γρήγορα. Περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ελευθέρωση των πλήκτρων ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη ξανά η πραγματική τιμή του επιλεγμένου καναλιού. Ρύθμιση της θερμοκρασία με τα πλήκτρα θερμοκρασίας 1, 2 και 3 Η ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε κανάλι ξεχωριστά με την επιλογή από τρεις προρρυθμισμένες τιμές θερμοκρασίας (σταθερές θερμοκρασίες). Ρυθμίσεις εργοστασίου: 1 = 150 C (300 F), 2 = 350 C (662 F), 3 = 380 C (716 F) 1. Επιλέξτε κανάλι. Ένδειξη των 3 σταθερών θερμοκρασιών στην οθόνη περίπου για 2 δευτερ. Μόλις το σύμβολο της θερμοκρασίας αναβοσβήνει, μπορεί να γίνει η εισαγωγή της τιμής της θερμοκρσίας. 2. Ρυθμίστε την ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας με το πλήκτρο UP ή DOWN. 3. Κρατήστε το πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο θερμοκρασίας 1, 2 ή 3 τρία δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας για την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας. Μετά από 3 δευτερόλεπτα αποθηκεύεται η ρυθμισμένη τιμή. 4. Αφήστε ξανά ελεύθερο το πλήκτρο της θερμοκρασίας. Η κατάληψης ενός πλήκτρου θερμοκρασίας με μια χαμηλότερη θερμοκρασία Επαναφορά προσφέρει τη δυνατότητα της χειροκίνητης μείωσης της θερμοκρασίας σε περίπτωση μη χρήσης του εμβόλου συγκόλλησης. LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT GR IT FR GR DE

32 10-22 WR 3M Επιλογή της θερμοκρασίας με τα πλήκτρα θερμοκρασίας 1, 2 και 3 1. Επιλέξτε κανάλι. 2. Ένδειξη των 3 σταθερών θερμοκρασιών στην οθόνη περίπου για 2 δευτερόλεπτα. Όσο το σύμβολο της θερμοκρασίας αναβοσβήνει, μπορεί να επιλεγεί η επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο 1, 2 ή Ρύθμιση της ροής του αέρα Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί, αρχίζοντας από μια μέγιστη τιμή ροής αέρα από 15 λίτρα/sec (HAP 200) ή 10 λίτρα/sec (HAP 1), σε μια περιοχή από 10 % έως 100 %. 1. Πατήστε το πλήκτρο AIR. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ροή του αέρα σε ποσοστά περίπου για 2 δευτρ. 2. Ρυθμίστε την επιθυμητή ροή, πατώντας το πλήκτρο UP ή DOWN. Η ρυθμισμένη τιμή παραλαμβάνεται. Μετά από 3 δευτερ. εμφανίζεται ξανά η πραγματική θερμοκρασία του επιλεγμένου καναλιού Υπόδειξη Όπως και στις 3 σταθερές θερμοκρασίες μπορούν να ρυθμιστούν και να επιλεγούν επίσης και 3 σταθερές ποσότητες αέρα. Ρυθμίσεις εργοστασίου: 1 = 10 %, 2 = 50 %, 3 = 100 % 6.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας κενού Pick-Up Πατήστε το πλήκτρο Pick-Up. Ανάλογα με την αρχική κατάσταση ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η αντλία. Στη ενεργοποιημένη λειτουργία ανάβει η γειτονική με το πλήκτρο Pick-Up φωτοδίοδος (LED) (8) πράσινη. Υπόδειξη Η αντλία κενού δεν είναι κατασκευασμένη για συνεχή λειτουργία. Για την προστασία της αντλίας απενεργοποιείται αυτόματα η αντλία μετά από 10 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. 6.5 Συγκόλληση και αποκόλληση Εκτελείτε τις εργασίες συγκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του συνδεδεμένου εργαλείου συγκόλλησης.

33 WR 3M s Μενού 1 4 s Μενού 2 1x ON/OFF 7 Ειδικές λειτουργίες Οι ειδικές λειτουργίες είναι χωρισμένες σε 2 επίπεδα μενού: Μενού 1 με δυνατότητες ρύθμισης για θερμοκρασία ετοιμότητας, απενεργοποίηση θερμοκρασίας (Setback), αυτόματος χρόνος απενεργοποίησης (Auto-OFF), μετατόπιση θερμοκρασίας, λειτουργία παραθύρου, μονάδες θερμοκρασίας, χρόνος ενεργοποίησης (On Time) για στέλεχος θερμού αέρα, καθυστέρηση απενεργοποίησης κενού (VAC OFF) και καθυστέρηση ενεργοποίησης κενού (VAC ON) και λειτουργία κλειδώματος. Μενού 2 με δυνατότητες ρύθμισης για στάθμη μανόμετρου, κωδικό ID, λειτουργία βαθμονόμησης (FCC), ισχύ Pick-Up, αυτόματη αλλαγή καναλιού ON / OFF, κλείδωμα πλήκτρων ON/OFF και χαρακτηριστική καμπύλη HI / LO. 7.1 Επιλογή των ειδικών λειτουργιών στο μενού 1 NL PT GR IT FR GR DE Ειδικές λειτουργίες STANDBY SETBACK AUTO OFF OFFSET WINDOW C/ F ON TIME VAC OFF VAC ON Πλοήγηση EXIT Αλλαγή CH CZ TR GR FI DK SV 1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι 1, 2 ή 3 για την εισαγωγή των ειδικών λειτουργιών. 2. Κρατήστε πατημένο συγχρόνως το πλήκτρο UP και DOWN. Μετά από 2 δευτερ. εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Η επιλογή των ειδικών λειτουργιών του μενού 1 είναι ενεργοποιημένη. Οι ρυθμίσεις μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν. - Με τα πλήκτρα 1, 2 επιλέξτε θέμα μενού. - Με το πλήκτρο 3 εγκαταλείψτε (EXIT) ξανά το μενού. Επαναφορά των ειδικών λειτουργιών στις ρυθμίσεις του εργοστασίου 1. Πατήστε το πλήκτρο 3 και κρατήστε το πατημένο. 2. Στη συνέχεια πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα UP και DOWN. Στην οθόνη εμφανίζεται FSE. Ο σταθμός επισκευής είναι τώρα ξανά στις ρυθμίσεις του εργοστασίου. LT LV EE SL SK HU PL

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

VENTIpower. BiLevel ST 22 WM 27630. Laitteen kuvaus ja käyttöohje Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Описание и инструкция по пользованию прибором

VENTIpower. BiLevel ST 22 WM 27630. Laitteen kuvaus ja käyttöohje Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Описание и инструкция по пользованию прибором VENTIpower Mobiili virransyöttölaite VENTImotion:lle, VENTImotion 2:lle, VENTIlogic:lle, BiLevel ST 22:lle WM 27630 VENTIlogic LS:lle, VENTIlogic plus:lle WM 27640 Φορητή τροφοδοσία ρεύματος για VENTImotion,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Z29592. Handheld Weather Station. Kannettava sääasema. Bärbar väderstation. Bærbar vejrstation. Φορητός μετωρολογικός σταθμός. Tragbare Wetterstation

Z29592. Handheld Weather Station. Kannettava sääasema. Bärbar väderstation. Bærbar vejrstation. Φορητός μετωρολογικός σταθμός. Tragbare Wetterstation Handheld Weather Station Operation and Safety Notes Kannettava sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Bärbar väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bærbar verstation Betenings- og sikkerhetshenvisninger

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 47 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester CT 332/333 SD

Cashtester CT 332/333 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους ΑΕ www.cashtester.gr www.odesus.gr Τηλ: +30 210 3227140 & +30 2310 943400 / info@cashtester.gr υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις περισσότερες πληροφορίες στο www.cashtester.gr

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Temperature central unit

Temperature central unit Temperature central unit 674 56 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 11/11-01 PC Περιεχόμενα 1 - Εισαγωγή 4 1.1 - Προειδοποιήσεις και υποδείξεις 4 1.2 - Περιεχόμενο της συσκευασίας 4 2 - Εγκατάσταση 5 2.1 - Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

DE EN WRK FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

DE EN WRK FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WRK Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WRK WRK Laitekatsaus 1 Teline 2 Reflow-suutin suuri 3 Reflow-suutin pieni 4 Kolmijalka 5 Kiinnityshylsy 6 Pick-Up 7 Merkintärengas

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα