Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προτροπές, κατηγορίες και επιχειρήματα για την ανταγωνιστικότητα, τους μισθούς και τα κέρδη * του Βασίλη Δρουκόπουλου * Ευχαριστίες στον Σπύρο Δρουκόπουλο-Δεμίρη για την επιμελημένη ανάγνωση του κειμένου, την αποσαφήνιση ορισμένων σημείων και την επισήμανση μερικών ατελειών. Όλα τα εναπομένοντα λάθη και αβλεψίες με βαρύνουν προσωπικά. Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

2 «Η έμφαση τώρα θα πρέπει να είναι στο να διασφαλίσουμε τη μείωση του (εργασιακού) κόστους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας» Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν στο φινλανδικό τηλεοπτικό κανάλι YLE (2/2/202). μόνιμη επωδός που στερεότυπα επαναλαμβάνεται από τα χείλη των μνημονιακών πολιτικών και τη γραφίδα των αντίστοιχων συνεργατών τους, Η εδώ και στο εξωτερικό, είναι: «Απαιτείται να μειωθούν οι μισθοί για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα». Αυτό αποτέλεσε το fons et origo της αντεργατικής απολογητικής στρεψοδικίας και σ αυτό το στοιχειώδες μοτίβο βασίστηκε η πλημμυρίδα των μέτρων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Όμως, σ ένα πιο επεξεργασμένο επίπεδο οι μνημονιακοί οικονομολόγοι υποστηρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι συνάρτηση του κόστους εργασίας, που με τη σειρά του εξαρτάται και από την παραγωγικότητα, πιέζουν για τη μείωσή του. Τέλος, σ ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ανάλυσης γνωρίζουν (ή τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουν) ότι όταν η αύξηση της παραγωγικότητας υπερβαίνει την αύξηση των πραγματικών μισθών τότε ενισχύεται το μερίδιο των κερδών δηλαδή προκύπτει αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων. Για το λόγο αυτό, διαλαλούν σε όλους τους τόνους ότι απαιτείται η αύξηση της παραγωγικότητας να μην υπολείπεται της αύξησης των πραγματικών μισθών. 2 Ας διερευνήσουμε λοιπόν το τοπίο εξακριβώνοντας το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας αρχίζοντας από την τελευταία προτροπή-κατηγορία.. Μισθοί και παραγωγικότητα «Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνεται με υψηλό ρυθμό στην Ελλάδα, επειδή η αύξηση των μισθολογικών αμοιβών υπερβαίνει κατά πολύ τον υψηλό ρυθμό αυξήσεως της παραγωγικότητας της εργασίας στη χώρα μας [...]» «Ανταγωνισμός και πληθωρισμός: μια ολέθρια σχέση!» Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Tεύχος 0, Απρίλιος 200, σ.. Εδώ αγνοείται, τις πιο πολλές φορές, η έννοια της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (π.χ. ποιότητα, σχεδιασμός, αξιοπιστία, χρόνοι παράδοσης, εξυπηρέτηση μετά την πώληση των προϊόντων κλπ.) και αποκλειστικά, και κίβδηλα, η αναφορά περιορίζεται στην ανταγωνιστικότητα τιμών. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έχει επανειλημμένα, σε διάφορες εκδόσεις του, αναδείξει και σχολιάσει τη διαφορά και τη σημασία των δύο όρων. 2 Ή ισοδύναμα: επέρχεται βέβαια αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων όταν υποστηρίζεται ότι το άθροισμα του πληθωρισμού και της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται της αύξησης των ονομαστικών μισθών. Παράλληλα, ας σημειωθεί ότι η υπαινισσόμενη αιτιώδης αρνητική σχέση μεταξύ των «υπερβολικών μισθών» (δηλαδή μεταβολών των πραγματικών αμοιβών που ξεπερνούν τις αντίστοιχες της παραγωγικότητας) και της απόδοσης του κεφαλαίου αποδεικνύεται στο άρθρο των Katsimi et al. (202) ως «οπτική απάτη». 46 Θέσεις #2 Book.indb 46 0/0/202 :4:24 μμ

3 Μήπως πράγματι οι αυξήσεις των (ακαθάριστων) μισθών ξεπερνούν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας; Τίποτε το αναληθέστερο, όπως ακολουθεί. Ο Πίνακας Ι (αριστερό μέρος) και το Διάγραμμα Ι εύγλωττα προβάλλουν την πραγματική εικόνα. Η μακρά περίοδος των τριάντα ενός ετών δείχνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) αυξήθηκε κατά 6% ενώ οι πραγματικοί μισθοί κατά 4% ή 0%, ανάλογα με την επιλογή του αποπληθωριστή. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Παραγωγικότητα Πραγματικές αμοιβές Ετήσιοι ποσοστιαίοι (%) εργασίας ανά μισθωτό ρυθμοί μεταβολής () (2) () (Α) (2Α) (Α) 20 ως προς,6,0,4,0* 0,4* 0,* 8 0 ως προς,0,00,06 0,4** 0,** 0,8** ως προς,,0,08, 0,6 0,4 20 ως προς,06,04,02 0, 0,4 0, 200 Σημειώσεις: (): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 200 ανά απασχολούμενο, (RVGDE). (2): Πραγματικές αμοιβές (σε σταθερές τιμές 200) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ΑΕΠ), (RWCDV). (): Πραγματικές αμοιβές( σε σταθερές τιμές 200) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης), (RWCDC). *20 ως προς 82, **0 ως προς 82. Τα αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες παραπέμπουν στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η AMECO (Βλέπε Παράρτημα). 0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I Παραγωγικότητα εργασίας (RVGDE) Πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό (RWCDV) Πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό (RWCDC) Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

4 Και αν ακόμα κάποιος ενίσταται για την (αυθαίρετη;) επιλογή του πρώτου και τελευταίου έτους της κάθε περιόδου που εξετάζεται, ας δούμε και τους μέσους όρους των ετήσιων ποσοστιαίων (%) ρυθμών μεταβολής στο δεξιό μέρος του Πίνακα Ι. Αυτοί μας αποκαλύπτουν με σαφήνεια ότι η μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση της παραγωγικότητας ήταν σχεδόν πάντα τουλάχιστον υπερδιπλάσια της αύξησης των πραγματικών μισθών. Οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς των μέσων όρων, και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την περίοδο 82-20, είναι προφανείς, π.χ. με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης,0% η παραγωγικότητα της εργασίας θα έχει αυξηθεί σε 0 έτη κατά % ενώ οι πραγματικοί μισθοί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,% μόνον κατά 6% (οι υπολογισμοί έχουν γίνει με την εφαρμογή ανατοκισμού). 2. Μερίδιο μισθών και μοναδιαίο κόστος εργασίας «Η στρατηγική [...] πρέπει να στοχεύει στη μείωση του ονομαστικού κόστους εργασίας % στο διάστημα » Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, /2/202, σ Πού μεταφέρεται η διαφορά στους ρυθμούς μεταβολής μεταξύ παραγωγικότητας και μισθών; Ας επαναφέρουμε στη μνήμη μας σχηματικά τη γνωστή σχέση των μεριδίων μισθών και κερδών στο συνολικό εισόδημα. Ονομαστικό προϊόν (ΑΕΠ): () Προϊόν σε πραγματικούς όρους: (2) όπου, P: αποπληθωριστής, w n : ονομαστικός μισθός, N: απασχολούμενοι, r n : ονομαστική απόδοση ανά μονάδα κεφαλαίου, K: κεφάλαιο. Διαιρώντας με Y: () όπου, είναι το μερίδιο μισθών και το μερίδιο κερδών του ΑΕΠ. Άρα (4) και () Όπως έχει επισημανθεί: «Εάν οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών στην μακροχρόνια διάρκεια θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, είναι κάτι που εξαρτάται από τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων» (Ιωακείμογλου, 20, σ. 2, υποσ. ). 4 Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία που σχολιάζει αυτή τη στρατηγική στόχευση του Μνημονίου δημοσιεύεται στο Γαβρόγλου (202, σσ. 4-0). 48 Θέσεις #2 Book.indb 48 0/0/202 :4:24 μμ

5 Επομένως, αποδεικνύεται ότι όταν ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού μισθού υπολείπεται του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας (σε πραγματικούς όρους) τότε το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται εξ ορισμού το μερίδιο των κερδών. Πράγματι, αυτό προκύπτει από τον Πίνακα ΙΙ και το Διάγραμμα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Μέσος όρος μεριδίου μισθών ως % ΑΕΠ * (σε τρέχουσες τιμές συντελεστών παραγωγής) (σε τρέχουσες τιμές αγοράς) (ALCD2) (ALCD0) 20 ως προς 8 64,, 0 ως προς 8 6,4 6, ως προς 6,, 20 ως προς 200 6,6 4,8 *Η διαφορά στα ποσοστά των στηλών οφείλεται στο γεγονός ότι το ΑΕΠ σε όρους συντελεστών παραγωγής δεν περιλαμβάνει τους έμμεσους φόρους στα παραγόμενα προϊόντα και στα εισαγόμενα είδη από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι επιδοτήσεις, όπως αντίθετα συμβαίνει στο ΑΕΠ σε όρους τιμών αγοράς. Επομένως, ο παρονομαστής του πρώτου κλάσματος είναι μικρότερος και άρα το μερίδιο μισθών μεγαλύτερο. Συνήθως προτιμάται η παρουσίαση και σχολιασμός του μεριδίου σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ 6 6 Μερίδιο μισθών (σε τρέχουσες τιμές 6 συντελεστών 6 παραγωγής, %ΑΕΠ) (ALCD2) Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο των μισθών έχει εκτιμηθεί στην AMECO έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους στους οποίους έχει αποδοθεί κατά κεφαλή η μέση αμοιβή των μισθωτών υπαλλήλων και των ημερομίσθιων εργατών και στην οποία επίσης έχουν προστεθεί οι εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία (βλ. στο Παράρτημα). Παλαιότερη μελέτη (Ιωακείμογλου και Μηλιός, 200, σ. ) είχε διαπιστώσει ότι «[...] κατά τα έτη 8-4, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφειλόταν στη στασιμότητα του μέσου πραγματικού μισθού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται καθ ολοκληρίαν από τις μικρές, αλλά υπαρκτές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αντιθέτως, κατά τα έτη -2004, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας». Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

6 Η πτώση του μεριδίου των μισθών όπως προκύπτει από έναν απλό μετασχηματισμό του τύπου (4) σημαίνει ότι ο ονομαστικός μισθός αυξάνεται πιο αργά από την παραγωγικότητα της εργασίας σε ονομαστικούς όρους. Η πτώση αυτή και η εξ υπολοίπου αύξηση του μεριδίου των κερδών δεν είναι άμοιρες συνεπειών στη συνολική ζήτηση, επενδύσεις, απασχόληση κλπ. Αλλά σ αυτό το άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, θα ασχοληθούμε όμως εδώ στη συνέχεια με τη διασύνδεση του μεριδίου μισθών με το μοναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη μεταβλητή που στοχοποιείται από τους υποστηρικτές του περιορισμού των μισθών ως προϋπόθεση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι Felipe and Kumar (200, 20) έχουν εύστοχα παρατηρήσει ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο ορίζεται ως ο λόγος του ονομαστικού μισθού προς την παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) ισούται με το γινόμενο του μεριδίου των μισθών με τον αποπληθωριστή του προϊόντος. Επομένως, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) δεν είναι μια απλή, ουδέτερη και αθώα στατιστική μεταβλητή όπως αφήνεται να εννοηθεί. Αντίθετα, ενσωματώνει τις κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες και αντιθέσεις που επηρεάζουν τη διανομή του προϊόντος ανάμεσα στις δύο βασικές κοινωνικές τάξεις. Αναπαριστάται με τον τύπο (σε ονομαστικούς όρους): ΜΚΕ (PLCD) (6) Όπως βλέπουμε λοιπόν η πρώτη προτροπή-κατηγορία που εκτοξεύεται και που αποτελεί και την πιο συνηθισμένη, στοχοποιεί τον αριθμητή του κλάσματος δηλαδή τον ονομαστικό μισθό. Ας παρατηρήσουμε το Διάγραμμα ΙΙΙ που ακολουθεί: 600 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ Αποπληθωριστής ΑΕΠ (σε τιμές συντελεστών παραγωγής)* Μοναδιαίο κόστος εργασίας (σε τιμές συντελεστών παραγωγής) *Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ που παρέχεται από την AMECO αντιστοιχεί στο ΑΕΠ σε τι- 0 Θέσεις #2 Book.indb 0 0/0/202 :4:2 μμ

7 μές αγοράς. Ο αποπληθωριστής που εμφανίζεται εδώ είναι ο αποπληθωριστής σε τιμές συντελεστών παραγωγής ο οποίος εκτιμήθηκε με τον τύπο: Αποπληθωριστής ΑΕΠ (τσπ)=αποπληθωριστής ΑΕΠ (τα)x(-έμμεσοι φόροι/αεπ). Οι λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Από τα διαγράμματα ΙI και ΙΙΙ είναι προφανές ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (και η όποια απώλεια ανταγωνιστικότητας) δεν μπορεί να αποδοθεί γενικά σε αύξηση του μεριδίου μισθών αλλά στην έντονη αύξηση του αποπληθωριστή που υπερκάλυψε τη μειωτική συμβολή του μεριδίου μισθών. Ποια λογικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από αυτή την ανάλυση; Όπως γίνεται αντιληπτό οι επικλήσεις για χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας σημαίνουν μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του μεριδίου μισθών από την ποσοστιαία αύξηση του αποπληθωριστή εκτός αν βέβαια η μείωση του μοναδιαίου κόστους προέρχεται αποκλειστικά από την έντονη μείωση του αποπληθωριστή, φαινόμενο βέβαια εξαιρετικά σπάνιο, άρα απίθανο και που συνοδεύεται από άλλα εν δυνάμει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ή ακόμα, στην οριακή περίπτωση που υιοθετηθεί το σκεπτικό της συνεχούς μείωσης του μεριδίου των μισθών τότε η Ελλάδα με μηδενικό μερίδιο θα μπορούσε να μεταβληθεί στην πιο ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη! Όπως εύλογα έχει πρόσφατα θέσει το ερώτημα ο Jetin (202, σ. ): πόσο πρέπει να πέσει το μερίδιο των μισθών σε μια χρονική περίοδο για να εξουδετερώσει την άνοδο του αποπληθωριστή στην ίδια περίοδο έτσι ώστε το μοναδιαίο κόστος εργασίας να παραμείνει αμετάβλητο και στο ίδιο επίπεδο του αρχικού έτους της περιόδου; Για την Ελλάδα ένας αντίστοιχος υπολογισμός είναι ο εξής: το μοναδιαίο κόστος εργασίας για να είχε μείνει, λόγου χάριν, το 20 στο επίπεδο του 2000, έτσι ώστε να ακυρώσει την άνοδο του αποπληθωριστή σ αυτό το διάστημα θα έπρεπε το μερίδιο των μισθών να είχε μειωθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και να είχε περιοριστεί στο 4,2% του ΑΕΠ (ενώ στην πραγματικότητα το 20 είχε φθάσει στο 8,%). Αποτέλεσμα; Η επιπρόσθετη καθίζηση του εργατικού εισοδήματος θα επέφερε επιπλέον κόστος στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε όρους χαμηλότερης εσωτερικής κατανάλωσης. Σε κάθε όμως περίπτωση το ερώτημα που προκύπτει είναι: εξασφαλίζεται αναγκαστικά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας; Ως και μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει αρνητικά: «Η σημερινή μορφή της ανεργίας στην Ελλάδα είναι Κενσυανού τύπου και απαιτεί ενίσχυση της ζήτησης για να περιοριστεί. Όχι την περιστολή που γίνεται. Η μείωση των μισθών επιτείνει την ύφεση και βελτιώνει οριακά ή και καθόλου την ανταγωνιστικότητα τιμών και το εξωτερικό ισοζύγιο» (Ζόνζηλος, 202, σ. 28). Επιπρόσθετα, η εμπειρική διερεύνηση με διεθνή στοιχεία του Kaldor s paradox (Παράδοξο του Κάλντορ), σύμφωνα με το οποίο οι χώρες που είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (άρα και τη μεγαλύτερη μείωση στην ανταγωνιστικότητα τιμών) είχαν επίσης αυξήσει τα μερίδια των εξαγωγών τους, δημιουργεί ιδιαίτερες αμφιβολίες στην ορθότητα μιας αναντίρρητα Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

8 καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα (Felipe and Kumar, 20). 6 Δηλαδή, μια αύξηση του μεριδίου των μισθών που προκαλεί αύξηση στο μοναδιαίο κόστος εργασίας δε θα μετατρέψει αναγκαστικά την οικονομία σε λιγότερο ανταγωνιστική. Ας προστεθεί επίσης η παρατήρηση ότι η μείωση του μεριδίου μισθών, και η αντίστοιχη ενίσχυση του μεριδίου κερδών, παραπέμπουν στην εφαρμογή μιας πολιτικής profit-led growth (μεγέθυνσης που καθοδηγείται από τα κέρδη), με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι πράγματι η πολιτική που ενδείκνυται στην περίπτωση της Ελλάδας;. Μερίδιο κερδών και μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου «Τα κέρδη είναι σαν τα λουκάνικα [...] εκτιμούνται ιδίως από όσους γνωρίζουν ελάχιστα για το τι περιέχουν» Alvin Toffler. Οι Felipe and Kumar (200, σ. 2 και 20, σ. 4) δηκτικά σημειώνουν ότι όπως το μοναδιαίο κόστος εργασίας προσφέρει μια μεταβλητή μέτρησης της «ανταγωνιστικότητας τιμών» από τη μεριά των εργαζόμενων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εκτιμηθεί παράλληλα και ένα αντίστοιχο μέτρο από τη μεριά του κεφαλαίου, για το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει κανενός είδους μνεία από όσους χρησιμοποιούν με υστεροβουλία ad nauseam το πρώτο. 8 Ο τύπος που προτείνεται για το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου (ΜΚΚ, σε ονομαστικούς όρους) 6 Δύο σχετικές πρόσφατες μελέτες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας. Η πρώτη αφορά στην Ισπανία για την οποία οι Crespo Rodriguez et al. (202, σ. 0) παρατηρούν: «Από τη μια μεριά βρέθηκε ότι, στη δεκαετία του 2000, τα μοναδιαία κόστη εργασίας [...] αυξήθηκαν πιο γρήγορα από ό,τι στις κύριες αναπτυγμένες οικονομίες αλλά από την άλλη, το μερίδια εξαγωγών [...] δεν έπεσαν τόσο πολύ όπως στις κύριες αναπτυγμένες οικονομίες, με μόνη εξαίρεση τη Γερμανία». Η δεύτερη είναι εκείνη των Gaulier et al. (202) όπου επισημαίνεται ότι Χώρες με υψηλά ΜΚΕ, όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα είχαν αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συγκρίσιμη με εκείνη χωρών με χαμηλό ΜΚΕ, όπως η Φινλανδία, Αυστρία και Γερμανία».Επίσης, μια πιθανή εξήγηση του Kaldor s paradox προτείνεται από τους Felipe and Sipin (2004, σσ. 0,) σύμφωνα με τους οποίους, όπως αλγεβρικά αποδεικνύεται, υψηλές τιμές του ΜΚΕ συνοδεύονται από χαμηλή «προσαύξηση κέρδους» (profit mark-up), και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ενισχύεται όταν επικρατούν χαμηλές «προσαυξήσεις κέρδους», γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν μια οικονομία λειτουργεί με υψηλές «προσαυξήσεις κέρδους». Βλ. την εργασία του Palley (20) καθώς και τη μελέτη των Capaldo and Izurietta (202) όπου επισημαίνεται ότι ακόμα και οι export-led πολιτικές που συνοδεύονται από μέτρα ευελιξίας δεν οδηγούν σε υψηλότερο προϊόν και απασχόληση, αλλά τελικά σε οικονομική συρρίκνωση. 8 Με την πιθανή, άρρητη πάντως, δικαιολογία ότι η μάζα των κερδών είναι μικρότερη από τις συνολικές αμοιβές των εργαζόμενων. Άρα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, οι τελευταίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των τιμών από ό,τι τα κέρδη. 2 Θέσεις #2 Book.indb 2 0/0/202 :4:2 μμ

9 είναι ο ακόλουθος: ΜΚK () ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ IV* Αποπληθωριστής ΑΕΠ (σε τιμές συντελεστών παραγωγής)* 00 Μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου (σε τιμές 000 συντελεστών 00 2 παραγωγής) Μερίδιο κερδών (σε 2 τρέχουσες τιμές 0 2 συντελεστών παραγωγής,%αεπ) *Αριστερός κάθετος άξονας: Αποπληθωριστής ΑΕΠ και Μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου. Δεξιός κάθετος άξονας: Μερίδιο κερδών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Ονομαστικό Ονομαστικό μοναδιαίο κόστος Μερίδιο Μερίδιο Αποπληθωριστής μοναδιαίο κόστος εργασίας κεφαλαίου μισθών κερδών (ALCD2) 20 ως προς 8,0 2,6 0,8,, 0 ως προς 8 4,8 4,,00 0, 4, ως προς, 2, 0,,0 2,0 20 ως προς 200,,4 0,6,06,6 Σημείωση: Όλες οι μεταβλητές εκτιμούνται σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ IV Μέσος ονομαστικός μισθός () Μέση ονομαστική απόδοση κεφαλαίου (2) 20 ως προς 8 8,4,8 0,8 0 ως προς 8 4, 4, 0, ως προς 2,26 2,2,02 20 ως προς 200,44,28 0,88 Παραγωγικότητα κεφαλαίου () Σημειώσεις: (): (HWCDW). (2): (από τύπο, σε τιμές αγοράς). (): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 200 ανά μονάδα καθαρού αποθέματος κεφαλαίου, (AVGDK). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

10 Στο Διάγραμμα IV εμφανίζεται η διαχρονική αύξηση του μεριδίου των κερδών, αναμενόμενη βέβαια λόγω της πτώσης του μεριδίου των μισθών, καθώς και η συμπληρωματική εικόνα του Διαγράμματος III, δηλαδή ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ και το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου. Σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις του Πίνακα III αποκαλύπτεται ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από εκείνη του μοναδιαίου κόστους εργασίας (εκτός από την περίοδο 8-0), και αυτό βέβαια αναμενόμενο μια και η συμβολή του κοινού αποπληθωριστή (P) ενισχύεται από την ανοδική τάση του μεριδίου κερδών ενώ απαλύνεται από την καθοδική τάση του μεριδίου μισθών. Επίσης, επιστρέφοντας στους τύπους (6) και () του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κεφαλαίου και σε συνδυασμό με τους Πίνακες I και IV παρατηρούμε ότι ενώ οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν μόνον ελάχιστα περισσότερο απ ό,τι η ονομαστική απόδοση του κεφαλαίου (δηλαδή συγκρίνουμε τους αριθμητές του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κεφαλαίου), ο παρονομαστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας (δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας) αυξήθηκε (Πίνακας Ι), ενώ ο παρονομαστής του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου (δηλαδή η παραγωγικότητα του κεφαλαίου) μειώθηκε (Πίνακας IV) με αποτέλεσμα αυτό (το τελευταίο) να αυξηθεί πιο έντονα απ ό,τι το πρώτο. 4. Αποπληθωριστής και κερδοφορία «[...] παρατηρείται ότι από τη σύγκριση της [...] μείωσης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας το 20 με την αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (κατά,6%) προκύπτει διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους στην οικονομία συνολικά. Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από τις προβλέψεις για τη διετία » Τράπεζα της Ελλάδος (202, σ. 86). Σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής ισχύει η σχέση: P=P K s K +P L s L (8) όπου P L και P K οι αποπληθωριστές του κεφαλαίου και της ιδιωτικής κατανάλωσης, αντίστοιχα. Υιοθετώντας την απλοποιητική υπόθεση ότι P=P K =P L καταλήγουμε στο προφανές συμπέρασμα ότι ο αποπληθωριστής του προϊόντος (P) ισού- Είναι προφανές ότι αν από τα ποσοστά του Πίνακα Ι αφαιρεθούν από τη μονάδα τότε προκύπτουν τα μερίδια των κερδών (τα οποία περιλαμβάνουν τις αποσβέσεις κεφαλαίου) για τις αντίστοιχες περιόδους. Επίσης αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι η μείωση του μεριδίου μισθών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέσος ονομαστικός μισθός) αυξάνει πιο αργά απ ό,τι ο παρονομαστής (η παραγωγικότητα εργασίας σε ονομαστικούς όρους), ενώ η αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου κερδών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέση ονομαστική απόδοση του κεφαλαίου) αυξάνει πιο γρήγορα απ ό,τι ο παρονομαστής (η παραγωγικότητα κεφαλαίου σε ονομαστικούς όρους) (Felipe, 200, σ. ). 4 Θέσεις #2 Book.indb 4 0/0/202 :4:2 μμ

11 ται με το άθροισμα του μοναδιαίου κόστους εργασίας και του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου (που έχει αποδοθεί και ως μικτό κέρδος ανά μονάδα προϊόντος), επειδή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το πρώτο ισούται με s L xp και το δεύτερο με s K xp. Από το Διάγραμμα III προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ του αποπληθωριστή του προϊόντος και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δηλαδή η απόσταση μεταξύ της καμπύλης του αποπληθωριστή και της καμπύλης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η οποία και μπορεί να εκληφθεί ως ένα μέτρο κερδοφορίας, διευρύνεται σημαντικά μετά περίπου από το 0. 0 Η θέση και η τάση της καμπύλης του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου στο Διάγραμμα IV επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που καταγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ, δηλαδή ότι το μικτό κέρδος ανά μονάδα προϊόντος (μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου) είχε αυξηθεί περισσότερο απ ό,τι το μοναδιαίο κόστος εργασίας σε όλη την περίοδο αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Επίσης, αν η μεταβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας ήταν ισόποση της μεταβολής του αποπληθωριστή τότε ο δείκτης προσαύξησης κέρδους θα είχε παραμείνει σταθερός. Δεν έχουμε συχνά παρατηρήσει στους σχολιασμούς των διαπρύσιων κατηγόρων της «υπέρμετρης αύξησης του μισθοδοτικού κόστους» να διερευνώνται, να επισημαίνονται και να καταγγέλλονται, τουλάχιστον με την ίδια εσπευσμένη προθυμία και φανατικό ενθουσιασμό, ως «υπερβολικές» οι αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους του κεφαλαίου, ή του δείκτη προσαύξησης του κέρδους, ή του περιθωρίου κέρδους, οι αιτίες και οι συνέπειές τους. Κλείνοντας την ανάλυση κρίνεται ως ενδιαφέρουσα η αναφορά, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, στο «δείκτη προσαύξησης κέρδους» (υποσ. 0) και ο οποίος ορίζεται ως: () όπου μ είναι η ποσοστιαία (%) προσαύξηση του κέρδους (percentage mark-up). 0 Την πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραθέτει τους δείκτες κερδοφορίας (ECB, 2004, σ. 66) ο λόγος του αποπληθωριστή προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας αναφέρεται ως profit mark-up indicator (δείκτης προσαύξησης κέρδους) και η μεταβολή του ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του αποπληθωριστή και του ρυθμού μεταβολής του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Σε επόμενες δημοσιεύσεις (ECB, 200, σ. 2 και ECB, 200, σ. ) η διαφορά των πιο πάνω μεταβολών αποδίδεται ως profit margin indicator (δείκτης περιθωρίου κέρδους) ο οποίος όμως στην αρχική δημοσίευση του 2004 είχε οριστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Από τις ελάχιστες εξαιρέσεις ας αναφερθεί η μελέτη των Malliaropoulos and Anastasatos (20) όπου καταγράφεται η έκκληση προς τις επιχειρήσεις να συγκρατήσουν ή να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Αυτό όμως γίνεται χωρίς καμιά επιπρόσθετη στατιστική επεξεργασία ενώ ταυτόχρονα επικαλούνται την ανάγκη οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών να υπολείπονται του αθροίσματος του πληθωρισμού και της μεταβολής στην παραγωγικότητα (σ. 2). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

12 Με απλούς αλγεβρικούς μετασχηματισμούς 2 : (0), (), (2) Επομένως: (), δηλ. η ποσοστιαία προσαύξηση του κέρδους ισούται με το λόγο του μεριδίου κερδών δια του μεριδίου μισθών. Υπολογίστηκε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ποσοστιαίας προσαύξησης του κέρδους μεταξύ 82 και 20 ήταν,% και η αύξησή της το 20 ως προς το 8 ήταν 60% όπως και απεικονίζεται στο Διάγραμμα V. Ποσοστά διόλου ευκαταφρόνητα και ανάξια μνείας.. Επίλογος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V Μερίδιο κερδών/μερίδιο 0. μισθών «Η ταξική δομή καθορίζει ποιές αντιφάσεις απορρέουν από την προνομιακή ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγμένου πλούτου» Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Polity Press, Cambridge, 88, σ. 28. Στο άρθρο αυτό επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και να αναλυθούν ελληνικά στατιστικά μεγέθη που «ενέχονται» στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας τιμών. Ας υπενθυμίσουμε ότι μερικά από αυτά με μεροληπτικό τρόπο και ταξική σοφιστεία διαστρεβλώνονται και δαιμονοποιούνται, και άλλα υστερόβουλα, και πάλι ταξικά, κραυγαλέα αποσιωπούνται. Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η γενική έννοια της ανταγωνιστικότητας εμπλέκει πέραν της όποιας συγκεκριμένης χώρας και τους εμπορικούς της εταίρους. Επομένως, μια πλήρης σχετική ανάλυση πρέπει να επεκταθεί έξω από το χωρικά όρια της ελληνικής οικονομικής επικράτειας και να συνδυασθεί ανάλογα. Η απόπειρα ενός τέτοιου εγχειρήματος παραμένει ανοικτή και εξαιρετικά επιθυμητή. 2 Felipe and Sipin (2004, σ. 0) και ECB (2008, σ. 48). Ως ενημέρωση, συμπλήρωση και αντιπαραβολή στις μελέτες των Ιωακείμογλου (20) 6 Θέσεις #2 Book.indb 6 0/0/202 :4:2 μμ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Όλα τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την AMECO (The Annual Macroeconomic Database) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντλήθηκαν από την ενημερωμένη βάση της //202. Η AMECO επίσης δημοσιεύει στοιχεία παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας (σε τρέχουσες τιμές και για την Ελλάδα αρχίζοντας από το 8) και όχι μόνον ανά απασχολούμενο, όπως και τις συνολικές «δεδουλευμένες» ώρες. Επομένως, μερικές από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω, με διάφορους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς και υποθέσεις, μπορούν να εκτιμηθούν σε όρους «ωρών εργασίας». Αυτή η άσκηση παραμένει σε εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται στο Γαβρόγλου (202, σ., υποσ. 2): «[...] η μέτρηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο δίνει παραπλήσια αποτελέσματα με τη μέτρηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας στην περίπτωση της Ελλάδας [...]». Παρόλο που για μερικές χώρες δημοσιεύονται στοιχεία απασχόλησης σε όρους FTE (απασχόλησης πλήρους ωραρίου), η Ελλάδα δε συμπεριλαμβάνεται σ αυτές. Όμως στο European Commission, Statistical Annex οf European Economy (Spring 202, σ. 0) εμφανίζεται για την Ελλάδα ένας δείκτης απασχόλησης σε όρους FTE, ο οποίος όμως ελάχιστα απέχει από τον «κανονικό» σε όρους αριθμού απασχολουμένων αλλά και αρχίζει μόνον από το. Στην περίπτωση που συγκρίνονται οι σχετικές εξελίξεις μεταξύ διαφόρων χωρών τότε το πρόβλημα που θα ανέκυπτε θα ήταν πράγματι πιο σοβαρό (ECB, 2008a, σ. 0). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γαβρόγλου, Σταύρος Π «Ανταγωνιστικότητα, μισθοί και παραγωγικότητα», Άρθρα και Μελέτες 4/202, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιούνιος 202. Ζόνζηλος, Ν «Επενδύσεις, ανάπτυξη, ανεργία: προτάσεις βελτίωσης στο μείγμα οικονομικής πολιτικής για καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 202. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση, Αθήνα. Ιωακείμογλου, Ηλίας. 20. Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, -200, Ινστιτούτο Εργασίας και Τράπεζα της Ελλάδος (200), μεταξύ άλλων. Τέλος, ως μια ελάχιστη πρόγευση παραθέτουμε το λίαν αποκαλυπτικό εύρημα από την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος, 202, σ. 86). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι όπως προκύπτει από τον «ονομαστικό εναρμονισμένο δείκτη ανταγωνιστικότητας» που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «[...] την ενδεκαετία από το 200 έως το 20 η αύξηση του σχετικού κόστους εργασίας συνέβαλε περίπου κατά το ένα έκτο στη συνολική απώλεια ανταγωνιστικότητας κόστους, ενώ η υπόλοιπη απώλεια προήλθε από την ανατίμηση του ευρώ». Η δημοκοπική ενορχηστρωμένη προπαγάνδα «παρέρχεται εν σιγῇ» τα /6 και καταγγελτικά διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους το /6! Η εκτίμηση αυτή συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με εκείνη της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (202, σ. 22). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

14 ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα. Ιωακείμογλου, Ηλίας, Μηλιός, Γιάννης «Συσσώρευση και κερδοφορία του κεφαλαίου στην Ελλάδα ( )», Θέσεις, τ.. Τράπεζα της Ελλάδος Έκθεση του Διοικητή για το Έτος 20, ΤτΕ, Αθήνα. Τράπεζα της Ελλάδος (επιμ. Γ. Οικονόμου κ.ά.) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής, ΤτΕ, Αθήνα. Capaldo, J. and A. Izurieta, 202. The imprudence of labour market flexibilization in a fiscally austere world, United Nations/DESA Working Paper No.2. Crespo Rodriguez, A. et al Competitiveness indicators: the importance of an efficient allocation of resources, Banco de España-Economic Bulletin, January. ECB Profit developments and their behaviour after periods of recession, Monthly Bulletin, April. ECB Developments in profit margins, Monthly Bulletin, November. ECB. 2008, Judging sectoral inflation developments on the basis of national accounts data, Monthly Bulletin, May. ECB. 2008a. Monitoring labour cost developments across Euro Area countries, Monthly Bulletin, November, ECB Measuring and analyzing profit developments in the Euro Area, Monthly Bulletin, January. Felipe, J A cautionary note on the interpretation of unit labor costs as an indicator of competitiveness with reference to the Philippines, Philippine Journal of Development, Vol. XXXIV, No. 2. Felipe, J. and U. Kumar Unit labour costs in the Eurozone: the competitiveness debate again, Levy Economics Institute, Working Paper No. 6. Felipe, J. and U. Kumar A reassessment of the use of unit labor costs as a tool for competitiveness and policy analyses in India, Levy Economics Institute, Working Paper No Felipe, J. and G. C. Sipin Competitiveness, income distribution, and growth in the Philippines: what does the long-run evidence show?, ERD Working Paper No.. Gaulier, G. et al Tradable sectors in Eurozone periphery countries did not underperform in the 2000s, Jetin, Br Distribution of income, labour productivity and competitiveness: is the Thai labour regime sustainable?, Cambridge Journal of Economics, Vol. 6, No. 4. Katsimi, M. et al Excessive wages and the return on capital, Cambridge Journal of Economics, Vol. 6, No. 2. Malliarapoulos, D. and T. Anastasatos. 20. Competitiveness, external deficit and external debt of the Greek economy, Eurobank Research-Economy & Markets,Vol. VI, Issue. Palley, Thomas I. 20. The rise and fall of export-led growth, Levy Economics Institute, Working Paper No Θέσεις #2 Book.indb 8 0/0/202 :4:2 μμ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και η Εξάρτησή της από την Ακολουθούμενη Πολιτική και τις Εξελίξεις των Οικονομιών των Χωρών στη Νομισματική Ένωση Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 5 Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου

Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου Τα Διαπλανητικά Χρέη και οι Αριστεροί του Σειρίου Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Όλο και πιο συστηματικά, το τελευταίο διάστημα, διάφοροι έγκριτοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί αναλυτές, η πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 4/2012 Ιούνιος 2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, PhD ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ Περίληψη Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ηλίας Ιωακείμογλου Αθήνα 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Εισαγωγή...8 Περίληψη και συμπεράσματα...11

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία 1. Η συζήτηση γύρω από την εθνική αποταμίευση είναι εξόχως σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 7 ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ KAI ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 7 ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ KAI ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 7 Η πρόταση της εγγυημένης απασχόλησης για την Ελλάδα Βασικά συμπεράσματα της μελέτης Ανταποκρινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 1/2012 Ιανουάριος 2012 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι;

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 2 Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2014 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 16 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 21 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1: Οι Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα