Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 Η ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προτροπές, κατηγορίες και επιχειρήματα για την ανταγωνιστικότητα, τους μισθούς και τα κέρδη * του Βασίλη Δρουκόπουλου * Ευχαριστίες στον Σπύρο Δρουκόπουλο-Δεμίρη για την επιμελημένη ανάγνωση του κειμένου, την αποσαφήνιση ορισμένων σημείων και την επισήμανση μερικών ατελειών. Όλα τα εναπομένοντα λάθη και αβλεψίες με βαρύνουν προσωπικά. Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

2 «Η έμφαση τώρα θα πρέπει να είναι στο να διασφαλίσουμε τη μείωση του (εργασιακού) κόστους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας» Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν στο φινλανδικό τηλεοπτικό κανάλι YLE (2/2/202). μόνιμη επωδός που στερεότυπα επαναλαμβάνεται από τα χείλη των μνημονιακών πολιτικών και τη γραφίδα των αντίστοιχων συνεργατών τους, Η εδώ και στο εξωτερικό, είναι: «Απαιτείται να μειωθούν οι μισθοί για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα». Αυτό αποτέλεσε το fons et origo της αντεργατικής απολογητικής στρεψοδικίας και σ αυτό το στοιχειώδες μοτίβο βασίστηκε η πλημμυρίδα των μέτρων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Όμως, σ ένα πιο επεξεργασμένο επίπεδο οι μνημονιακοί οικονομολόγοι υποστηρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι συνάρτηση του κόστους εργασίας, που με τη σειρά του εξαρτάται και από την παραγωγικότητα, πιέζουν για τη μείωσή του. Τέλος, σ ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ανάλυσης γνωρίζουν (ή τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουν) ότι όταν η αύξηση της παραγωγικότητας υπερβαίνει την αύξηση των πραγματικών μισθών τότε ενισχύεται το μερίδιο των κερδών δηλαδή προκύπτει αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων. Για το λόγο αυτό, διαλαλούν σε όλους τους τόνους ότι απαιτείται η αύξηση της παραγωγικότητας να μην υπολείπεται της αύξησης των πραγματικών μισθών. 2 Ας διερευνήσουμε λοιπόν το τοπίο εξακριβώνοντας το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας αρχίζοντας από την τελευταία προτροπή-κατηγορία.. Μισθοί και παραγωγικότητα «Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξάνεται με υψηλό ρυθμό στην Ελλάδα, επειδή η αύξηση των μισθολογικών αμοιβών υπερβαίνει κατά πολύ τον υψηλό ρυθμό αυξήσεως της παραγωγικότητας της εργασίας στη χώρα μας [...]» «Ανταγωνισμός και πληθωρισμός: μια ολέθρια σχέση!» Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Tεύχος 0, Απρίλιος 200, σ.. Εδώ αγνοείται, τις πιο πολλές φορές, η έννοια της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (π.χ. ποιότητα, σχεδιασμός, αξιοπιστία, χρόνοι παράδοσης, εξυπηρέτηση μετά την πώληση των προϊόντων κλπ.) και αποκλειστικά, και κίβδηλα, η αναφορά περιορίζεται στην ανταγωνιστικότητα τιμών. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έχει επανειλημμένα, σε διάφορες εκδόσεις του, αναδείξει και σχολιάσει τη διαφορά και τη σημασία των δύο όρων. 2 Ή ισοδύναμα: επέρχεται βέβαια αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων όταν υποστηρίζεται ότι το άθροισμα του πληθωρισμού και της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται της αύξησης των ονομαστικών μισθών. Παράλληλα, ας σημειωθεί ότι η υπαινισσόμενη αιτιώδης αρνητική σχέση μεταξύ των «υπερβολικών μισθών» (δηλαδή μεταβολών των πραγματικών αμοιβών που ξεπερνούν τις αντίστοιχες της παραγωγικότητας) και της απόδοσης του κεφαλαίου αποδεικνύεται στο άρθρο των Katsimi et al. (202) ως «οπτική απάτη». 46 Θέσεις #2 Book.indb 46 0/0/202 :4:24 μμ

3 Μήπως πράγματι οι αυξήσεις των (ακαθάριστων) μισθών ξεπερνούν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας; Τίποτε το αναληθέστερο, όπως ακολουθεί. Ο Πίνακας Ι (αριστερό μέρος) και το Διάγραμμα Ι εύγλωττα προβάλλουν την πραγματική εικόνα. Η μακρά περίοδος των τριάντα ενός ετών δείχνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) αυξήθηκε κατά 6% ενώ οι πραγματικοί μισθοί κατά 4% ή 0%, ανάλογα με την επιλογή του αποπληθωριστή. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Παραγωγικότητα Πραγματικές αμοιβές Ετήσιοι ποσοστιαίοι (%) εργασίας ανά μισθωτό ρυθμοί μεταβολής () (2) () (Α) (2Α) (Α) 20 ως προς,6,0,4,0* 0,4* 0,* 8 0 ως προς,0,00,06 0,4** 0,** 0,8** ως προς,,0,08, 0,6 0,4 20 ως προς,06,04,02 0, 0,4 0, 200 Σημειώσεις: (): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 200 ανά απασχολούμενο, (RVGDE). (2): Πραγματικές αμοιβές (σε σταθερές τιμές 200) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ΑΕΠ), (RWCDV). (): Πραγματικές αμοιβές( σε σταθερές τιμές 200) ανά μισθωτό (Αποπληθωριστής ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης), (RWCDC). *20 ως προς 82, **0 ως προς 82. Τα αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες παραπέμπουν στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η AMECO (Βλέπε Παράρτημα). 0 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I Παραγωγικότητα εργασίας (RVGDE) Πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό (RWCDV) Πραγματικές αμοιβές ανά μισθωτό (RWCDC) Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

4 Και αν ακόμα κάποιος ενίσταται για την (αυθαίρετη;) επιλογή του πρώτου και τελευταίου έτους της κάθε περιόδου που εξετάζεται, ας δούμε και τους μέσους όρους των ετήσιων ποσοστιαίων (%) ρυθμών μεταβολής στο δεξιό μέρος του Πίνακα Ι. Αυτοί μας αποκαλύπτουν με σαφήνεια ότι η μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση της παραγωγικότητας ήταν σχεδόν πάντα τουλάχιστον υπερδιπλάσια της αύξησης των πραγματικών μισθών. Οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς των μέσων όρων, και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την περίοδο 82-20, είναι προφανείς, π.χ. με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης,0% η παραγωγικότητα της εργασίας θα έχει αυξηθεί σε 0 έτη κατά % ενώ οι πραγματικοί μισθοί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,% μόνον κατά 6% (οι υπολογισμοί έχουν γίνει με την εφαρμογή ανατοκισμού). 2. Μερίδιο μισθών και μοναδιαίο κόστος εργασίας «Η στρατηγική [...] πρέπει να στοχεύει στη μείωση του ονομαστικού κόστους εργασίας % στο διάστημα » Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, /2/202, σ Πού μεταφέρεται η διαφορά στους ρυθμούς μεταβολής μεταξύ παραγωγικότητας και μισθών; Ας επαναφέρουμε στη μνήμη μας σχηματικά τη γνωστή σχέση των μεριδίων μισθών και κερδών στο συνολικό εισόδημα. Ονομαστικό προϊόν (ΑΕΠ): () Προϊόν σε πραγματικούς όρους: (2) όπου, P: αποπληθωριστής, w n : ονομαστικός μισθός, N: απασχολούμενοι, r n : ονομαστική απόδοση ανά μονάδα κεφαλαίου, K: κεφάλαιο. Διαιρώντας με Y: () όπου, είναι το μερίδιο μισθών και το μερίδιο κερδών του ΑΕΠ. Άρα (4) και () Όπως έχει επισημανθεί: «Εάν οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών στην μακροχρόνια διάρκεια θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, είναι κάτι που εξαρτάται από τον κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων» (Ιωακείμογλου, 20, σ. 2, υποσ. ). 4 Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία που σχολιάζει αυτή τη στρατηγική στόχευση του Μνημονίου δημοσιεύεται στο Γαβρόγλου (202, σσ. 4-0). 48 Θέσεις #2 Book.indb 48 0/0/202 :4:24 μμ

5 Επομένως, αποδεικνύεται ότι όταν ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού μισθού υπολείπεται του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας (σε πραγματικούς όρους) τότε το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται εξ ορισμού το μερίδιο των κερδών. Πράγματι, αυτό προκύπτει από τον Πίνακα ΙΙ και το Διάγραμμα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Μέσος όρος μεριδίου μισθών ως % ΑΕΠ * (σε τρέχουσες τιμές συντελεστών παραγωγής) (σε τρέχουσες τιμές αγοράς) (ALCD2) (ALCD0) 20 ως προς 8 64,, 0 ως προς 8 6,4 6, ως προς 6,, 20 ως προς 200 6,6 4,8 *Η διαφορά στα ποσοστά των στηλών οφείλεται στο γεγονός ότι το ΑΕΠ σε όρους συντελεστών παραγωγής δεν περιλαμβάνει τους έμμεσους φόρους στα παραγόμενα προϊόντα και στα εισαγόμενα είδη από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι επιδοτήσεις, όπως αντίθετα συμβαίνει στο ΑΕΠ σε όρους τιμών αγοράς. Επομένως, ο παρονομαστής του πρώτου κλάσματος είναι μικρότερος και άρα το μερίδιο μισθών μεγαλύτερο. Συνήθως προτιμάται η παρουσίαση και σχολιασμός του μεριδίου σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ 6 6 Μερίδιο μισθών (σε τρέχουσες τιμές 6 συντελεστών 6 παραγωγής, %ΑΕΠ) (ALCD2) Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο των μισθών έχει εκτιμηθεί στην AMECO έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους στους οποίους έχει αποδοθεί κατά κεφαλή η μέση αμοιβή των μισθωτών υπαλλήλων και των ημερομίσθιων εργατών και στην οποία επίσης έχουν προστεθεί οι εργοδοτικές εισφορές στα ταμεία (βλ. στο Παράρτημα). Παλαιότερη μελέτη (Ιωακείμογλου και Μηλιός, 200, σ. ) είχε διαπιστώσει ότι «[...] κατά τα έτη 8-4, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφειλόταν στη στασιμότητα του μέσου πραγματικού μισθού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται καθ ολοκληρίαν από τις μικρές, αλλά υπαρκτές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αντιθέτως, κατά τα έτη -2004, η μείωση του μεριδίου της εργασίας οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας». Οκτώβριος /Δεκέμβριος Book.indb 4 0/0/202 :4:24 μμ

6 Η πτώση του μεριδίου των μισθών όπως προκύπτει από έναν απλό μετασχηματισμό του τύπου (4) σημαίνει ότι ο ονομαστικός μισθός αυξάνεται πιο αργά από την παραγωγικότητα της εργασίας σε ονομαστικούς όρους. Η πτώση αυτή και η εξ υπολοίπου αύξηση του μεριδίου των κερδών δεν είναι άμοιρες συνεπειών στη συνολική ζήτηση, επενδύσεις, απασχόληση κλπ. Αλλά σ αυτό το άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, θα ασχοληθούμε όμως εδώ στη συνέχεια με τη διασύνδεση του μεριδίου μισθών με το μοναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη μεταβλητή που στοχοποιείται από τους υποστηρικτές του περιορισμού των μισθών ως προϋπόθεση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι Felipe and Kumar (200, 20) έχουν εύστοχα παρατηρήσει ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο ορίζεται ως ο λόγος του ονομαστικού μισθού προς την παραγωγικότητα της εργασίας (σε πραγματικούς όρους) ισούται με το γινόμενο του μεριδίου των μισθών με τον αποπληθωριστή του προϊόντος. Επομένως, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) δεν είναι μια απλή, ουδέτερη και αθώα στατιστική μεταβλητή όπως αφήνεται να εννοηθεί. Αντίθετα, ενσωματώνει τις κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες και αντιθέσεις που επηρεάζουν τη διανομή του προϊόντος ανάμεσα στις δύο βασικές κοινωνικές τάξεις. Αναπαριστάται με τον τύπο (σε ονομαστικούς όρους): ΜΚΕ (PLCD) (6) Όπως βλέπουμε λοιπόν η πρώτη προτροπή-κατηγορία που εκτοξεύεται και που αποτελεί και την πιο συνηθισμένη, στοχοποιεί τον αριθμητή του κλάσματος δηλαδή τον ονομαστικό μισθό. Ας παρατηρήσουμε το Διάγραμμα ΙΙΙ που ακολουθεί: 600 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ Αποπληθωριστής ΑΕΠ (σε τιμές συντελεστών παραγωγής)* Μοναδιαίο κόστος εργασίας (σε τιμές συντελεστών παραγωγής) *Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ που παρέχεται από την AMECO αντιστοιχεί στο ΑΕΠ σε τι- 0 Θέσεις #2 Book.indb 0 0/0/202 :4:2 μμ

7 μές αγοράς. Ο αποπληθωριστής που εμφανίζεται εδώ είναι ο αποπληθωριστής σε τιμές συντελεστών παραγωγής ο οποίος εκτιμήθηκε με τον τύπο: Αποπληθωριστής ΑΕΠ (τσπ)=αποπληθωριστής ΑΕΠ (τα)x(-έμμεσοι φόροι/αεπ). Οι λεπτομέρειες των υπολογισμών είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Από τα διαγράμματα ΙI και ΙΙΙ είναι προφανές ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (και η όποια απώλεια ανταγωνιστικότητας) δεν μπορεί να αποδοθεί γενικά σε αύξηση του μεριδίου μισθών αλλά στην έντονη αύξηση του αποπληθωριστή που υπερκάλυψε τη μειωτική συμβολή του μεριδίου μισθών. Ποια λογικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από αυτή την ανάλυση; Όπως γίνεται αντιληπτό οι επικλήσεις για χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας σημαίνουν μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του μεριδίου μισθών από την ποσοστιαία αύξηση του αποπληθωριστή εκτός αν βέβαια η μείωση του μοναδιαίου κόστους προέρχεται αποκλειστικά από την έντονη μείωση του αποπληθωριστή, φαινόμενο βέβαια εξαιρετικά σπάνιο, άρα απίθανο και που συνοδεύεται από άλλα εν δυνάμει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ή ακόμα, στην οριακή περίπτωση που υιοθετηθεί το σκεπτικό της συνεχούς μείωσης του μεριδίου των μισθών τότε η Ελλάδα με μηδενικό μερίδιο θα μπορούσε να μεταβληθεί στην πιο ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη! Όπως εύλογα έχει πρόσφατα θέσει το ερώτημα ο Jetin (202, σ. ): πόσο πρέπει να πέσει το μερίδιο των μισθών σε μια χρονική περίοδο για να εξουδετερώσει την άνοδο του αποπληθωριστή στην ίδια περίοδο έτσι ώστε το μοναδιαίο κόστος εργασίας να παραμείνει αμετάβλητο και στο ίδιο επίπεδο του αρχικού έτους της περιόδου; Για την Ελλάδα ένας αντίστοιχος υπολογισμός είναι ο εξής: το μοναδιαίο κόστος εργασίας για να είχε μείνει, λόγου χάριν, το 20 στο επίπεδο του 2000, έτσι ώστε να ακυρώσει την άνοδο του αποπληθωριστή σ αυτό το διάστημα θα έπρεπε το μερίδιο των μισθών να είχε μειωθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και να είχε περιοριστεί στο 4,2% του ΑΕΠ (ενώ στην πραγματικότητα το 20 είχε φθάσει στο 8,%). Αποτέλεσμα; Η επιπρόσθετη καθίζηση του εργατικού εισοδήματος θα επέφερε επιπλέον κόστος στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε όρους χαμηλότερης εσωτερικής κατανάλωσης. Σε κάθε όμως περίπτωση το ερώτημα που προκύπτει είναι: εξασφαλίζεται αναγκαστικά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας; Ως και μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει αρνητικά: «Η σημερινή μορφή της ανεργίας στην Ελλάδα είναι Κενσυανού τύπου και απαιτεί ενίσχυση της ζήτησης για να περιοριστεί. Όχι την περιστολή που γίνεται. Η μείωση των μισθών επιτείνει την ύφεση και βελτιώνει οριακά ή και καθόλου την ανταγωνιστικότητα τιμών και το εξωτερικό ισοζύγιο» (Ζόνζηλος, 202, σ. 28). Επιπρόσθετα, η εμπειρική διερεύνηση με διεθνή στοιχεία του Kaldor s paradox (Παράδοξο του Κάλντορ), σύμφωνα με το οποίο οι χώρες που είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (άρα και τη μεγαλύτερη μείωση στην ανταγωνιστικότητα τιμών) είχαν επίσης αυξήσει τα μερίδια των εξαγωγών τους, δημιουργεί ιδιαίτερες αμφιβολίες στην ορθότητα μιας αναντίρρητα Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

8 καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα (Felipe and Kumar, 20). 6 Δηλαδή, μια αύξηση του μεριδίου των μισθών που προκαλεί αύξηση στο μοναδιαίο κόστος εργασίας δε θα μετατρέψει αναγκαστικά την οικονομία σε λιγότερο ανταγωνιστική. Ας προστεθεί επίσης η παρατήρηση ότι η μείωση του μεριδίου μισθών, και η αντίστοιχη ενίσχυση του μεριδίου κερδών, παραπέμπουν στην εφαρμογή μιας πολιτικής profit-led growth (μεγέθυνσης που καθοδηγείται από τα κέρδη), με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι πράγματι η πολιτική που ενδείκνυται στην περίπτωση της Ελλάδας;. Μερίδιο κερδών και μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου «Τα κέρδη είναι σαν τα λουκάνικα [...] εκτιμούνται ιδίως από όσους γνωρίζουν ελάχιστα για το τι περιέχουν» Alvin Toffler. Οι Felipe and Kumar (200, σ. 2 και 20, σ. 4) δηκτικά σημειώνουν ότι όπως το μοναδιαίο κόστος εργασίας προσφέρει μια μεταβλητή μέτρησης της «ανταγωνιστικότητας τιμών» από τη μεριά των εργαζόμενων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εκτιμηθεί παράλληλα και ένα αντίστοιχο μέτρο από τη μεριά του κεφαλαίου, για το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει κανενός είδους μνεία από όσους χρησιμοποιούν με υστεροβουλία ad nauseam το πρώτο. 8 Ο τύπος που προτείνεται για το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου (ΜΚΚ, σε ονομαστικούς όρους) 6 Δύο σχετικές πρόσφατες μελέτες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας. Η πρώτη αφορά στην Ισπανία για την οποία οι Crespo Rodriguez et al. (202, σ. 0) παρατηρούν: «Από τη μια μεριά βρέθηκε ότι, στη δεκαετία του 2000, τα μοναδιαία κόστη εργασίας [...] αυξήθηκαν πιο γρήγορα από ό,τι στις κύριες αναπτυγμένες οικονομίες αλλά από την άλλη, το μερίδια εξαγωγών [...] δεν έπεσαν τόσο πολύ όπως στις κύριες αναπτυγμένες οικονομίες, με μόνη εξαίρεση τη Γερμανία». Η δεύτερη είναι εκείνη των Gaulier et al. (202) όπου επισημαίνεται ότι Χώρες με υψηλά ΜΚΕ, όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα είχαν αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συγκρίσιμη με εκείνη χωρών με χαμηλό ΜΚΕ, όπως η Φινλανδία, Αυστρία και Γερμανία».Επίσης, μια πιθανή εξήγηση του Kaldor s paradox προτείνεται από τους Felipe and Sipin (2004, σσ. 0,) σύμφωνα με τους οποίους, όπως αλγεβρικά αποδεικνύεται, υψηλές τιμές του ΜΚΕ συνοδεύονται από χαμηλή «προσαύξηση κέρδους» (profit mark-up), και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ενισχύεται όταν επικρατούν χαμηλές «προσαυξήσεις κέρδους», γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν μια οικονομία λειτουργεί με υψηλές «προσαυξήσεις κέρδους». Βλ. την εργασία του Palley (20) καθώς και τη μελέτη των Capaldo and Izurietta (202) όπου επισημαίνεται ότι ακόμα και οι export-led πολιτικές που συνοδεύονται από μέτρα ευελιξίας δεν οδηγούν σε υψηλότερο προϊόν και απασχόληση, αλλά τελικά σε οικονομική συρρίκνωση. 8 Με την πιθανή, άρρητη πάντως, δικαιολογία ότι η μάζα των κερδών είναι μικρότερη από τις συνολικές αμοιβές των εργαζόμενων. Άρα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, οι τελευταίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των τιμών από ό,τι τα κέρδη. 2 Θέσεις #2 Book.indb 2 0/0/202 :4:2 μμ

9 είναι ο ακόλουθος: ΜΚK () ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ IV* Αποπληθωριστής ΑΕΠ (σε τιμές συντελεστών παραγωγής)* 00 Μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου (σε τιμές 000 συντελεστών 00 2 παραγωγής) Μερίδιο κερδών (σε 2 τρέχουσες τιμές 0 2 συντελεστών παραγωγής,%αεπ) *Αριστερός κάθετος άξονας: Αποπληθωριστής ΑΕΠ και Μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου. Δεξιός κάθετος άξονας: Μερίδιο κερδών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Ονομαστικό Ονομαστικό μοναδιαίο κόστος Μερίδιο Μερίδιο Αποπληθωριστής μοναδιαίο κόστος εργασίας κεφαλαίου μισθών κερδών (ALCD2) 20 ως προς 8,0 2,6 0,8,, 0 ως προς 8 4,8 4,,00 0, 4, ως προς, 2, 0,,0 2,0 20 ως προς 200,,4 0,6,06,6 Σημείωση: Όλες οι μεταβλητές εκτιμούνται σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ IV Μέσος ονομαστικός μισθός () Μέση ονομαστική απόδοση κεφαλαίου (2) 20 ως προς 8 8,4,8 0,8 0 ως προς 8 4, 4, 0, ως προς 2,26 2,2,02 20 ως προς 200,44,28 0,88 Παραγωγικότητα κεφαλαίου () Σημειώσεις: (): (HWCDW). (2): (από τύπο, σε τιμές αγοράς). (): ΑΕΠ (τιμές αγοράς) σε σταθερές τιμές 200 ανά μονάδα καθαρού αποθέματος κεφαλαίου, (AVGDK). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

10 Στο Διάγραμμα IV εμφανίζεται η διαχρονική αύξηση του μεριδίου των κερδών, αναμενόμενη βέβαια λόγω της πτώσης του μεριδίου των μισθών, καθώς και η συμπληρωματική εικόνα του Διαγράμματος III, δηλαδή ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ και το μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου. Σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις του Πίνακα III αποκαλύπτεται ότι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από εκείνη του μοναδιαίου κόστους εργασίας (εκτός από την περίοδο 8-0), και αυτό βέβαια αναμενόμενο μια και η συμβολή του κοινού αποπληθωριστή (P) ενισχύεται από την ανοδική τάση του μεριδίου κερδών ενώ απαλύνεται από την καθοδική τάση του μεριδίου μισθών. Επίσης, επιστρέφοντας στους τύπους (6) και () του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κεφαλαίου και σε συνδυασμό με τους Πίνακες I και IV παρατηρούμε ότι ενώ οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν μόνον ελάχιστα περισσότερο απ ό,τι η ονομαστική απόδοση του κεφαλαίου (δηλαδή συγκρίνουμε τους αριθμητές του μοναδιαίου κόστους εργασίας και κεφαλαίου), ο παρονομαστής του μοναδιαίου κόστους εργασίας (δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας) αυξήθηκε (Πίνακας Ι), ενώ ο παρονομαστής του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου (δηλαδή η παραγωγικότητα του κεφαλαίου) μειώθηκε (Πίνακας IV) με αποτέλεσμα αυτό (το τελευταίο) να αυξηθεί πιο έντονα απ ό,τι το πρώτο. 4. Αποπληθωριστής και κερδοφορία «[...] παρατηρείται ότι από τη σύγκριση της [...] μείωσης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας το 20 με την αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (κατά,6%) προκύπτει διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους στην οικονομία συνολικά. Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από τις προβλέψεις για τη διετία » Τράπεζα της Ελλάδος (202, σ. 86). Σε όρους τιμών συντελεστών παραγωγής ισχύει η σχέση: P=P K s K +P L s L (8) όπου P L και P K οι αποπληθωριστές του κεφαλαίου και της ιδιωτικής κατανάλωσης, αντίστοιχα. Υιοθετώντας την απλοποιητική υπόθεση ότι P=P K =P L καταλήγουμε στο προφανές συμπέρασμα ότι ο αποπληθωριστής του προϊόντος (P) ισού- Είναι προφανές ότι αν από τα ποσοστά του Πίνακα Ι αφαιρεθούν από τη μονάδα τότε προκύπτουν τα μερίδια των κερδών (τα οποία περιλαμβάνουν τις αποσβέσεις κεφαλαίου) για τις αντίστοιχες περιόδους. Επίσης αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι η μείωση του μεριδίου μισθών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέσος ονομαστικός μισθός) αυξάνει πιο αργά απ ό,τι ο παρονομαστής (η παραγωγικότητα εργασίας σε ονομαστικούς όρους), ενώ η αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου κερδών σημαίνει ότι ο αριθμητής (μέση ονομαστική απόδοση του κεφαλαίου) αυξάνει πιο γρήγορα απ ό,τι ο παρονομαστής (η παραγωγικότητα κεφαλαίου σε ονομαστικούς όρους) (Felipe, 200, σ. ). 4 Θέσεις #2 Book.indb 4 0/0/202 :4:2 μμ

11 ται με το άθροισμα του μοναδιαίου κόστους εργασίας και του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου (που έχει αποδοθεί και ως μικτό κέρδος ανά μονάδα προϊόντος), επειδή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το πρώτο ισούται με s L xp και το δεύτερο με s K xp. Από το Διάγραμμα III προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ του αποπληθωριστή του προϊόντος και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δηλαδή η απόσταση μεταξύ της καμπύλης του αποπληθωριστή και της καμπύλης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, η οποία και μπορεί να εκληφθεί ως ένα μέτρο κερδοφορίας, διευρύνεται σημαντικά μετά περίπου από το 0. 0 Η θέση και η τάση της καμπύλης του μοναδιαίου κόστους κεφαλαίου στο Διάγραμμα IV επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που καταγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ, δηλαδή ότι το μικτό κέρδος ανά μονάδα προϊόντος (μοναδιαίο κόστος κεφαλαίου) είχε αυξηθεί περισσότερο απ ό,τι το μοναδιαίο κόστος εργασίας σε όλη την περίοδο αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Επίσης, αν η μεταβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας ήταν ισόποση της μεταβολής του αποπληθωριστή τότε ο δείκτης προσαύξησης κέρδους θα είχε παραμείνει σταθερός. Δεν έχουμε συχνά παρατηρήσει στους σχολιασμούς των διαπρύσιων κατηγόρων της «υπέρμετρης αύξησης του μισθοδοτικού κόστους» να διερευνώνται, να επισημαίνονται και να καταγγέλλονται, τουλάχιστον με την ίδια εσπευσμένη προθυμία και φανατικό ενθουσιασμό, ως «υπερβολικές» οι αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους του κεφαλαίου, ή του δείκτη προσαύξησης του κέρδους, ή του περιθωρίου κέρδους, οι αιτίες και οι συνέπειές τους. Κλείνοντας την ανάλυση κρίνεται ως ενδιαφέρουσα η αναφορά, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, στο «δείκτη προσαύξησης κέρδους» (υποσ. 0) και ο οποίος ορίζεται ως: () όπου μ είναι η ποσοστιαία (%) προσαύξηση του κέρδους (percentage mark-up). 0 Την πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραθέτει τους δείκτες κερδοφορίας (ECB, 2004, σ. 66) ο λόγος του αποπληθωριστή προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας αναφέρεται ως profit mark-up indicator (δείκτης προσαύξησης κέρδους) και η μεταβολή του ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του αποπληθωριστή και του ρυθμού μεταβολής του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Σε επόμενες δημοσιεύσεις (ECB, 200, σ. 2 και ECB, 200, σ. ) η διαφορά των πιο πάνω μεταβολών αποδίδεται ως profit margin indicator (δείκτης περιθωρίου κέρδους) ο οποίος όμως στην αρχική δημοσίευση του 2004 είχε οριστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Από τις ελάχιστες εξαιρέσεις ας αναφερθεί η μελέτη των Malliaropoulos and Anastasatos (20) όπου καταγράφεται η έκκληση προς τις επιχειρήσεις να συγκρατήσουν ή να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Αυτό όμως γίνεται χωρίς καμιά επιπρόσθετη στατιστική επεξεργασία ενώ ταυτόχρονα επικαλούνται την ανάγκη οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών να υπολείπονται του αθροίσματος του πληθωρισμού και της μεταβολής στην παραγωγικότητα (σ. 2). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

12 Με απλούς αλγεβρικούς μετασχηματισμούς 2 : (0), (), (2) Επομένως: (), δηλ. η ποσοστιαία προσαύξηση του κέρδους ισούται με το λόγο του μεριδίου κερδών δια του μεριδίου μισθών. Υπολογίστηκε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ποσοστιαίας προσαύξησης του κέρδους μεταξύ 82 και 20 ήταν,% και η αύξησή της το 20 ως προς το 8 ήταν 60% όπως και απεικονίζεται στο Διάγραμμα V. Ποσοστά διόλου ευκαταφρόνητα και ανάξια μνείας.. Επίλογος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V Μερίδιο κερδών/μερίδιο 0. μισθών «Η ταξική δομή καθορίζει ποιές αντιφάσεις απορρέουν από την προνομιακή ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγμένου πλούτου» Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Polity Press, Cambridge, 88, σ. 28. Στο άρθρο αυτό επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και να αναλυθούν ελληνικά στατιστικά μεγέθη που «ενέχονται» στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας τιμών. Ας υπενθυμίσουμε ότι μερικά από αυτά με μεροληπτικό τρόπο και ταξική σοφιστεία διαστρεβλώνονται και δαιμονοποιούνται, και άλλα υστερόβουλα, και πάλι ταξικά, κραυγαλέα αποσιωπούνται. Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η γενική έννοια της ανταγωνιστικότητας εμπλέκει πέραν της όποιας συγκεκριμένης χώρας και τους εμπορικούς της εταίρους. Επομένως, μια πλήρης σχετική ανάλυση πρέπει να επεκταθεί έξω από το χωρικά όρια της ελληνικής οικονομικής επικράτειας και να συνδυασθεί ανάλογα. Η απόπειρα ενός τέτοιου εγχειρήματος παραμένει ανοικτή και εξαιρετικά επιθυμητή. 2 Felipe and Sipin (2004, σ. 0) και ECB (2008, σ. 48). Ως ενημέρωση, συμπλήρωση και αντιπαραβολή στις μελέτες των Ιωακείμογλου (20) 6 Θέσεις #2 Book.indb 6 0/0/202 :4:2 μμ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Όλα τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την AMECO (The Annual Macroeconomic Database) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντλήθηκαν από την ενημερωμένη βάση της //202. Η AMECO επίσης δημοσιεύει στοιχεία παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας (σε τρέχουσες τιμές και για την Ελλάδα αρχίζοντας από το 8) και όχι μόνον ανά απασχολούμενο, όπως και τις συνολικές «δεδουλευμένες» ώρες. Επομένως, μερικές από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πάνω, με διάφορους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς και υποθέσεις, μπορούν να εκτιμηθούν σε όρους «ωρών εργασίας». Αυτή η άσκηση παραμένει σε εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται στο Γαβρόγλου (202, σ., υποσ. 2): «[...] η μέτρηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο δίνει παραπλήσια αποτελέσματα με τη μέτρηση της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας στην περίπτωση της Ελλάδας [...]». Παρόλο που για μερικές χώρες δημοσιεύονται στοιχεία απασχόλησης σε όρους FTE (απασχόλησης πλήρους ωραρίου), η Ελλάδα δε συμπεριλαμβάνεται σ αυτές. Όμως στο European Commission, Statistical Annex οf European Economy (Spring 202, σ. 0) εμφανίζεται για την Ελλάδα ένας δείκτης απασχόλησης σε όρους FTE, ο οποίος όμως ελάχιστα απέχει από τον «κανονικό» σε όρους αριθμού απασχολουμένων αλλά και αρχίζει μόνον από το. Στην περίπτωση που συγκρίνονται οι σχετικές εξελίξεις μεταξύ διαφόρων χωρών τότε το πρόβλημα που θα ανέκυπτε θα ήταν πράγματι πιο σοβαρό (ECB, 2008a, σ. 0). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γαβρόγλου, Σταύρος Π «Ανταγωνιστικότητα, μισθοί και παραγωγικότητα», Άρθρα και Μελέτες 4/202, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιούνιος 202. Ζόνζηλος, Ν «Επενδύσεις, ανάπτυξη, ανεργία: προτάσεις βελτίωσης στο μείγμα οικονομικής πολιτικής για καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 202. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση, Αθήνα. Ιωακείμογλου, Ηλίας. 20. Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, -200, Ινστιτούτο Εργασίας και Τράπεζα της Ελλάδος (200), μεταξύ άλλων. Τέλος, ως μια ελάχιστη πρόγευση παραθέτουμε το λίαν αποκαλυπτικό εύρημα από την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος, 202, σ. 86). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι όπως προκύπτει από τον «ονομαστικό εναρμονισμένο δείκτη ανταγωνιστικότητας» που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «[...] την ενδεκαετία από το 200 έως το 20 η αύξηση του σχετικού κόστους εργασίας συνέβαλε περίπου κατά το ένα έκτο στη συνολική απώλεια ανταγωνιστικότητας κόστους, ενώ η υπόλοιπη απώλεια προήλθε από την ανατίμηση του ευρώ». Η δημοκοπική ενορχηστρωμένη προπαγάνδα «παρέρχεται εν σιγῇ» τα /6 και καταγγελτικά διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους το /6! Η εκτίμηση αυτή συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με εκείνη της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (202, σ. 22). Οκτώβριος /Δεκέμβριος 202 Book.indb 0/0/202 :4:2 μμ

14 ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα. Ιωακείμογλου, Ηλίας, Μηλιός, Γιάννης «Συσσώρευση και κερδοφορία του κεφαλαίου στην Ελλάδα ( )», Θέσεις, τ.. Τράπεζα της Ελλάδος Έκθεση του Διοικητή για το Έτος 20, ΤτΕ, Αθήνα. Τράπεζα της Ελλάδος (επιμ. Γ. Οικονόμου κ.ά.) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής, ΤτΕ, Αθήνα. Capaldo, J. and A. Izurieta, 202. The imprudence of labour market flexibilization in a fiscally austere world, United Nations/DESA Working Paper No.2. Crespo Rodriguez, A. et al Competitiveness indicators: the importance of an efficient allocation of resources, Banco de España-Economic Bulletin, January. ECB Profit developments and their behaviour after periods of recession, Monthly Bulletin, April. ECB Developments in profit margins, Monthly Bulletin, November. ECB. 2008, Judging sectoral inflation developments on the basis of national accounts data, Monthly Bulletin, May. ECB. 2008a. Monitoring labour cost developments across Euro Area countries, Monthly Bulletin, November, ECB Measuring and analyzing profit developments in the Euro Area, Monthly Bulletin, January. Felipe, J A cautionary note on the interpretation of unit labor costs as an indicator of competitiveness with reference to the Philippines, Philippine Journal of Development, Vol. XXXIV, No. 2. Felipe, J. and U. Kumar Unit labour costs in the Eurozone: the competitiveness debate again, Levy Economics Institute, Working Paper No. 6. Felipe, J. and U. Kumar A reassessment of the use of unit labor costs as a tool for competitiveness and policy analyses in India, Levy Economics Institute, Working Paper No Felipe, J. and G. C. Sipin Competitiveness, income distribution, and growth in the Philippines: what does the long-run evidence show?, ERD Working Paper No.. Gaulier, G. et al Tradable sectors in Eurozone periphery countries did not underperform in the 2000s, Jetin, Br Distribution of income, labour productivity and competitiveness: is the Thai labour regime sustainable?, Cambridge Journal of Economics, Vol. 6, No. 4. Katsimi, M. et al Excessive wages and the return on capital, Cambridge Journal of Economics, Vol. 6, No. 2. Malliarapoulos, D. and T. Anastasatos. 20. Competitiveness, external deficit and external debt of the Greek economy, Eurobank Research-Economy & Markets,Vol. VI, Issue. Palley, Thomas I. 20. The rise and fall of export-led growth, Levy Economics Institute, Working Paper No Θέσεις #2 Book.indb 8 0/0/202 :4:2 μμ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 4/2012 Ιούνιος 2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, PhD ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ

Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ Περίληψη Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 5 Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ NOEΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 24 Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Οι εξελίξεις του 2011 επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις προτάσεις της περυσινής ετήσιας έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009 Ηλίας Ιωακείμογλου Αθήνα 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Εισαγωγή...8 Περίληψη και συμπεράσματα...11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις

Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις Χρήστος Παπάζογλου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΆΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας Τόμος VI Τεύχος 3 Απρίλιος 2011 Συγγραφείς: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος Research Advisor dmalliaropoulos@eurobank.gr Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist tanastasatos@eurobank..gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Η κυβέρνηση, η πλειονότητα των οικονομολόγων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται, ήδη από το φθινόπωρο του 2012, σε μια προσπάθεια αλλαγής του ψυχολογικού κλίματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2010 12 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2010 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους

Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Μετατόπιση Προς Εξωστρεφείς Κλάδους ISSN: 1790 6881 Τόμος ΙΧ Τεύχος 3 Μάρτιος 2014 Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist Assnt General Manager tanastasatos@eurobank.gr Ελλάδα: Ανάκτηση Ανταγωνιστικότητας, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2014 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 16 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 21 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1: Οι Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές

Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές Λευτέρης Τσουλφίδης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, 54 636, Θεσσαλονίκη Tel. 2310 891-788, Fax 2310 891-786

Διαβάστε περισσότερα

Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα

Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα Θανάσης Μανιάτης 1 Περίληψη: Καθώς η τελευταία οικονομική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ανάγκη για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Είναι αλήθεια ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας; των Σταύρου Ζωγραφάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Τάσος Αναστασάτος Senior Economist, Eurobank Γκίκας Χαρδούβελης Καθηγητής Πανεπιστημίο Πειραιώς Chief Economist, Eurobank Περίληψη Στη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη

Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωργία Καπλάνογλου Επίκουρη Καθηγητρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα

Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Levy Economics Institute of Bard College Νο. 138, 2014 Μετά τη λιτότητα Οι επιπτώσεις της πρότασης της εγγυηµένης απασχόλησης για την Ελλάδα Των Rania Antonopoulos, Sophia Adam, Kijong Kim, Thomas Masterson

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ LEVY ECONOMICS INSTITUTE OF BARD COLLEGE (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΣΕΕ) Δηµήτρης Β. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 11 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανταγωνιστικότητα των

Διαβάστε περισσότερα