Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1

2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς και καθώς περνούσαν οι εβδοµάδες, παρατηρήσαµε πως κάποιοι µαθητές µας ακολουθούσαν συγκεκριµένο και περιορισµένο «διαιτολόγιο» τόσο στο δεκατιανό όσο και στο µεσηµεριανό τους. Από συζητήσεις µαζί τους καθώς και µε τους γονείς πληροφορηθήκαµε πως το πρωινό ενός σηµαντικού αριθµού µαθητών ήταν µόνο γάλα και πως η πλειοψηφία τους µετακινούνταν από και προς το νηπιαγωγείο µε το αυτοκίνητο παρά τη µικρή απόσταση. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το αρκετά ενδιαφέρον θέµα της σωστής διατροφής ήταν µια πολύ καλή ευκαιρία να ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα. ΣΚΟΠΟΣ Ο κύριος σκοπός του προγράµµατός ήταν να αποκτήσουν οι µαθητές βασικές γνώσεις σχετικά µε τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης (σωστή διατροφή, φυσική άσκηση, κ.ά.) και να συνδέσουν την υγιεινή διατροφή, τις υγιεινές συνήθειες και τη φυσική δραστηριότητα µε την προάσπιση της υγείας. 2

3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι επιµέρους στόχοι που θέσαµε στο παραπάνω πρόγραµµα ήταν τα παιδιά: Να γνωρίσουν υγιεινές τροφές. Να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Να συνειδητοποιήσουν την επίδραση των τροφίµων στην υγεία µας. Nα συνειδητοποιήσουν την αξία της σωστής και ισορροπηµένης διατροφής για τη γενικότερη υγεία του σώµατος και να γνωρίσουν τη βλάβη που προκαλούν διάφορα προϊόντα ( ζαχαρώδη προϊόντα, τσίχλες κ.ά.). Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά µε την ανάγκη φυσικής δραστηριότητας ως µέσου βελτίωσης της υγείας. Να γνωρίσουν το σώµα τους µέσω τεχνικών βιωµατικής µάθησης και να ευαισθητοποιηθούν για την προάσπιση της υγείας τους. Να µάθουν για τις βασικές λειτουργίες µερών και οργάνων του σώµατός τους. Να δηµιουργηθεί κλίµα συνεργασίας και καλλιέργεια οµαδικού πνεύµατος µέσα από οµαδικές δραστηριότητες. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 3

4 Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια) µέσα από την ενεργητική συµµετοχή και την οµαδική εργασία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµά µας υλοποιήθηκε µέσω διδακτικών τεχνικών όπως διερεύνηση πηγών πληροφόρησης, συγκέντρωση πληροφοριών, καταιγισµός ιδεών, συζήτηση/επιχειρηµατολογία, αντιπαράθεση οµάδων, παιχνίδια ρόλων, ακολουθώντας προσέγγιση βιωµατική, διαθεµατική και οµαδοσυνεργατική. ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ Το κύριο θέµα του προγράµµατός µας ήταν: «Υγεία, διατροφή και φυσική άσκηση» και ασχοληθήκαµε και επεξεργαστήκαµε και τα παρακάτω υποθέµατα: Υγιεινή διατροφή. Γνωριµία µε το σώµα µου (βασικά όργανα και λειτουργίες). Η αξία της φυσικής άσκησης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4

5 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Συζητήσαµε για το σώµα µας και τα όργανά του. Διαβάσαµε σχετικά βιβλία. Αποστηθίσαµε και απαγγείλαµε ποιήµατα. Περιγράψαµε προσωπικές εµπειρίες. Εµπλουτίστηκε το λεξιλόγιό τους µε καινούριες λέξεις. Βελτιώθηκε ο προφορικός τους λόγος. Έγραψαν και αντέγραψαν λέξεις σχετικές. Έµαθαν παροιµίες, αινίγµατα και εκφράσεις σχετικά µε τη διατροφή. Έµαθαν για την αξία της σωµατικής άσκησης καθώς και για καθηµερινές πράξεις που προάγουν την υγεία. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τα νήπια εµπλέχτηκαν σε καταστάσεις προβληµατισµού. Επεξεργάστηκαν ποσότητες, σχήµατα τροφίµων και φρούτων. Κατέταξαν τα διάφορα τρόφιµα σε κατηγορίες. Έµαθαν για τις οµάδες των τροφών και τι περιλαµβάνει κάθε µια από αυτές. Σειροθέτησαν, σύγκριναν, ταξινόµησαν και αντιστοίχισαν. 5

6 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα παιδιά έµαθαν για το σώµα τους και τα διάφορα µέρη του καθώς και για βασικά όργανα αυτού και λειτουργίες. Γνώρισαν αθλήµατα και τρόπους άσκησης που βοηθούν στην καλή υγεία. Ανέπτυξαν ικανότητες συνεργασίας. Τονώθηκε η αυτοεκτίµησή τους µέσα από οµαδικά αθλήµατα και παιχνίδια κίνησης. Συνεργάστηκαν και κατανόησαν την αξία της συνεργασίας. Απέκτησαν γνώσεις για το τι πρέπει να περιλαµβάνει η καθηµερινότητά τους, ώστε να προάγεται η σωµατική αλλά και η ψυχική τους υγεία. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επισκέφτηκαν σχετικές ιστοσελίδες. Αναζήτησαν πληροφορίες τις τύπωσαν και τις έφεραν στο νηπιαγωγείο. Είδαµε DVD σχετικά µε το θέµα µας. Έγραψαν στον Η/Υ και εκτύπωσαν λέξεις και εικόνες. Έπαιξαν παιχνίδια σχετικά µε τη σωστή διατροφή µέσω της χρήσης κατάλληλου λογισµικού. 6

7 ΠΑΙΔΙ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Οι µαθητές εκφράστηκαν µέσω της τέχνης χρησιµοποιώντας εργαλεία και υλικά. Εφάρµοσαν διάφορες τεχνικές όπως π.χ. οµαδικές επικολλήσεις καρτών η/και φωτογραφιών µε τις οµάδες των τροφών. Δηµιούργησαν τη διατροφική πυραµίδα. Ζωγράφισαν έργα ατοµικά και οµαδικά. Άκουσαν και χόρεψαν δηµοτικά τραγούδια που µιλούσαν για φρούτα(π.χ.µήλο µου κόκκινο κ.ά.). Ζωγράφισαν µε νεροµπογιές και ακουαρέλες. Έπαιξαν κουκλοθέατρο. Έφτιαξαν φρουτόκουκλες. Δηµιούργησαν το δικό τους βιβλίο µε θέµα την υγιεινή διατροφή. Το παραπάνω πρόγραµµα ξεκίνησε το Δεκέµβρη του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλη του Κατά τη διάρκειά του συνεργαστήκαµε µε: Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας. Σύµβουλο Προσχολικής Αγωγής 23ης Περιφέρειας. Γονείς. Το ενδιαφέρον των νηπίων υπήρξε αµείωτο και οι γονείς ήταν αρωγοί και πρόθυµα βοηθούσαν στην πορεία του. 7

8 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δηµιουργήσαµε και µοιράσαµε (κατά τη διάρκεια του προγράµµατος) διάφορα έντυπα µε συµβουλές ώστε να γίνει ενηµέρωση των γονέων από τους µαθητές για τις σωστές διατροφικές συνήθειες και την σωµατική άσκηση. Εκθέσαµε εργασίες των µαθητών σε ταµπλό του νηπιαγωγείου. Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γ/Κ τυπώσαµε τσάντες µε το σύνθηµα «Τρώµε υγιεινά χτίζουµε σώµατα γερά» τις οποίες χρησιµοποιούσαν οι µαθητές για να µεταφέρουν προσωπικά τους αντικείµενα από και προς το νηπιαγωγείο, και όχι µόνο. 8

9 9

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μέσα από ευχάριστες διαθεµατικές δραστηριότητες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία: Να µάθουν για το σώµα τους και τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων και µελών. Να γνωρίσουν τροφές και που βοηθάει η κάθε µια. Να µάθουν τι περιλαµβάνει η Μεσογειακή Διατροφή. Να κάνουν απλές ασκήσεις και τρόπους που γυµνάζουν το σώµα τους. Να εµπλουτίσουν το γραπτό και τον προφορικό τους λόγο. Να κάνουν µετρήσεις. Να επιλύσουν προβλήµατα. Να εκτελέσουν απλά πειράµατα. Να εκτιµήσουν την αξία της σωστής διατροφής και της συστηµατικής άσκησης στη ζωή όλων µας. Να προβληµατιστούν, να συνεργαστούν και να αναζητήσουν λύσεις. Να επιλέγουν µέσα από τα διάφορα τρόφιµα εκείνα που τα βοηθάνε να αναπτυχθούν σωστά. Οι γονείς αρκετές φορές µας ανέφεραν πως τα παιδιά τους δοκίµασαν και έφαγαν τροφές άλλες από αυτές που συνήθιζαν και πως επηρεάστηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες από τα προγράµµατα που υλοποιήσαµε στο νηπιαγωγείο.(εκτός από το παραπάνω πρόγραµµα συµµετείχαµε και σε ευρωπαϊκό σχετικό πρόγραµµα ). 10

11 Διατροφή Είµαι παιδάκι γνωστικό δεν τρώω ότι να ναι εγώ την πυραµίδα έχω σύµβουλό µου που νοιάζεται για το καλό µου. Η διατροφική η πυραµίδα είναι για µένα µια ασπίδα µε βοηθάει να τρέφοµαι σωστά και να αναπτύσσοµαι κανονικά. 11

12 Λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεϊνες ανόργανα συστατικά, νερό και βιταµίνες έχω στη διατροφή µου καθηµερινά και στην αρρώστια λέω «γειά». Κοιτάζοντας την πυραµίδα δεν πάει το µάτι µου ψηλά τρώω περισσότερα απ τα κάτω και λίγα απ τα πολύ ψηλά. Όχι λέω στο αλάτι όχι στα πολλά γλυκά ναι φωνάζω εγώ στα φρούτα ναι και στα λαχανικά. Τρελαίνοµαι για όσπρια φρούτα, λαχανικά καθώς επίσης δεν ξεχνώ και τα δηµητριακά. Δεν θα πίνω Κόκα-κόλα και άλλα αναψυκτικά πίνω άφθονο νεράκι και αισθάνοµαι καλά. Οι γευστικοϋγιεινές µέρες της Εβδοµάδας Τη Δευτέρα τρώω γιαούρτι και την Τρίτη φρούτα ζουµερά την Τετάρτη φέρνω εγώ σαλάτα στο µεσηµεριανό. Πέµπτη και Παρασκευή πίτα, ντοµάτα, ψωµί, τυρί και ότι άλλο υγιεινό µου ετοιµάσουν «σπιτικό»! Νεράκι πίνω πάρα πολύ τρέχω, χορεύω, σκαρφαλώνω άσκηση κάνω τακτική και καθηµερινή γυµναστική. 12

13 Σάββατο και Κυριακή ποδηλατάδα και τρεχαλητά στα πάρκα και την εξοχή. Είµαι παιδάκι συνετό θέλω σωστά να αναπτυχθώ! (της Αθηνάς Τρέλλη) 13

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCRATES- COMENIUS ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCRATES- COMENIUS ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCRATES- COMENIUS ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Τζήκου Βασιλική 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: SOCRATESCOMENIUS ΘΕΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Τίτλος προγράμματος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τζήκου Βασιλική ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:8ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος:

Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ισορροπημένη διατροφή Η αξία του πρωινού» Τάξη: Ε Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αριθμός νηπίων που συμμετέχουν: 17 ΚΙΒΕΡΙ 2013 I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Παρέμβασης

Εγχειρίδιο Παρέμβασης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εγχειρίδιο Παρέμβασης Πρωινό - Ενδιάμεσα Γεύματα - Καθιστική

Διαβάστε περισσότερα

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα Πειρατές µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΙΡΑΤΕΣ» 513 5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση Κατερίνα Καζέλα Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας Γεωργία Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά και βότανα

Αρωματικά φυτά και βότανα Αρωματικά φυτά και βότανα Αικατερίνη Γναφάκη Δασκάλα στο 1ο Δ.Σ. Μελισσίων aikaterina13@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρωματικά φυτά και βότανα υλοποιήθηκε από τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

!""# $ %&" ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0""120"%34. www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr. www.espa.gr www.europa.eu

!# $ %& ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0120%34. www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr. www.espa.gr www.europa.eu !""# $ %&" ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0""120"%34 www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr www.europa.eu Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

5.13 Υγιεινή διατροφή

5.13 Υγιεινή διατροφή 568 5.13 Υγιεινή διατροφή Καλλιόπη Μακρονάσιου Νηπιαγωγός Στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας, αναπτύχθηκε στο 2o Ολοήµερο Nηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου το project Υγιεινή διατροφή. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. 1. Παράδειγµα ανάπτυξης προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο ΕΠΠΣ µε θέµα: ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. 1. Παράδειγµα ανάπτυξης προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο ΕΠΠΣ µε θέµα: ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1. Σκοπός και γενικοί στόχοι Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. Υ.: ΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. Υ.: ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. Υ.: ΙΑΤΡΟΦΗ 1. Ενηµερώνουµε τους µαθητές για το θέµα που θα ασχοληθούµε. ίνουµε πληροφορίες για το πώς θα εργαστούµε, για πόσο χρόνο κλπ. 2. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟY ΑΙΓΑΙΟY Σχολικό έτος 2003-2004 Υπεύθυνος φορέα: Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Το

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Χατζηγιώση Μαρία Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας xgiosi@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3.1.7 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ (FIELD ANALYSIS)

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3.1.7 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ (FIELD ANALYSIS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 3.1.7 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ (FIELD ANALYSIS) Mediterranean Life Style «MedLS» Μεσογειακός Τρόπος Ζωής της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα