Instrucţiuni de folosire

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrucţiuni de folosire"

Transcript

1 Instrucţiuni de folosire MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE RO Română, 1 BG ÁÚËÃÀÐÑÊÈ, 13 GR Ελληνικά, 25 Sumar Instalare, 2-3 Despachetare şi punere la nivel Racorduri hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare Date tehnice RO PL CZ Polski, 37 Český, 49 Descrierea maşinii de spălat şi activarea unui program, 4-5 Panoul de control Indicatoare luminoase Activarea unui program Programe, 6 Tabel de programe IWD Personalizare, 7 Reglarea temperaturii Reglarea centrifugării Funcţii Detergenţi şi rufe albe, 8 Compartimentul pentru detergenţi Ciclu de albire Pregătirea rufelor Articole delicate Sistemul de echilibrare a încărcăturii Precauţii şi sfaturi, 9 Norme de protecţie şi siguranţă generale Aruncarea reziduurilor Întreţinere şi curăţare, 10 Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric Curăţarea maşinii de spălat Curăţarea compartimentului pentru detergent Îngrijirea uşii şi a tamburului Curăţarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apă Anomalii şi remedii, 11 Asistenţă, 12 1

2 Instalare RO! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să rămână împreună cu maşina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii importante cu privire la instalare, la folosire şi la siguranţă. Despachetare şi punere la nivel Despachetare 1. Scoaterea din ambalaj a maşinii de spălat. 2. Controlaţi ca maşina de spălat să nu fi fost deteriorată în timpul transportului. Dacă este deteriorată nu o conectaţi şi luaţi legătura cu vânzătorul. 3. Scoateţi cele 4 şuruburi de protecţie pentru transport şi cauciucul cu respectivul distanţier, situate în partea posterioară (a se vedea figura). 4. Închideţi orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare. 5. Păstraţi toate piesele: pentru cazul în care maşina de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui montante din nou.! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii! Punere la nivel 1. Instalaţi maşina de spălat pe o suprafaţă plană şi rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva. 2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensaţi neregularităţile deşurubând sau înşurubând picioruşele anterioare (a se vedea figura); unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru, nu trebuie să depăşească 2. O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii şi evită vibraţii, zgomote şi deplasări pe timpul funcţionării. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaţi picioruşele astfel încât să menţineţi sub maşina de spălat un spaţiu suficient pentru ventilare. Racorduri hidraulice şi electrice Racordarea furtunului de alimentare cu apă 1. Conectaţi tubul de alimentare, înşurubându-l la un robinet de apă rece cu gura filetată de 3/4 gaz (a se vedea figura). Înainte de conectare, lăsaţi apa să curgă până când nu a devine limpede. 2. Conectaţi tubul de alimentare la maşina de spălat, înşurubându-l la sursa de apă respectivă, amplasată în partea posterioară, sus în dreapta (a se vedea figura). 3. Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea pagina alăturată).! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresaţi-vă unui magazin specializat sau unui instalator autorizat.! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.! Utilizaţi tuburile furnizate împreună cu maşina. 2

3 Conectarea furtunului de golire cm Conectaţi furtunul de golire - fără a-l îndoi - la canalizare sau la racordul de golire prevăzut pe perete, la o înălţime de cm de sol;! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de tehnicieni autorizaţi ai centrului de service ce apare scris pe certificatul de garantie emis de producator. Atenţie! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă. RO Sprijiniţi-l de marginea căzii sau chiuvetei şi racordaţi şina de ghidare din dotare la robinet (a se vedea figura). Capătul liber al furtunului de golire nu trebuie să rămână cufundat în apă. Primul ciclu de spălare După instalare, înainte de folosire, efectuaţi un ciclu de spălare cu detergent şi fără rufe, selectând programul 2. Date tehnice Model IWD 71251! Nu se recomandă folosirea furtunurilor prelungitoare; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă acelaşi diametru ca şi furtunul original şi nu trebuie să depăşească 150 cm lungime. Racordarea electrică Înainte de a introduce stecherul în priză, asiguraţi-vă ca: priza să fie cu împământare şi conform prevederilor legale; priza să poată suporta sarcina maximă de putere a maşinii, indicată în tabelul Date Tehnice (a se vedea alături); tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul Date Tehnice (a se vedea alături); priza să fie compatibilă cu stecherul maşinii de spălat. În caz contrar înlocuiţi stecherul.! Maşina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spaţiul este adăpostit, deoarece este foarte periculoasă expunerea maşinii la ploi şi furtuni.! După instalarea maşinii de spălat, priza de curent trebuie să fie uşor accesibilă.! Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple. Dimensiuni Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control conform directivelor 1061/2010 şi 1015/2010. lãrgime 59,5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53,5 cm de la 1 la 7 kg Vezi placuta cu caracteristicile tehnice, aplicata pe masina. presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) capacitatea cuvei 52 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut Programul 3: program standard la 60 C pentru rufe din bumbac. Programul 4: program standard la 40 C pentru rufe din bumbac. Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare: /108/CE (Compatibilitate Electromagneticã) /95/CE (Tensiuni Joase) -2012/19/EU 3

4 Descrierea maşinii de spălat şi activarea unui program RO Panoul de control Tastă PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU Tasta ON/OFF DISPLAY Taste cu led FUNCŢII Tastă cu led START/ PAUSE Sertarul detergenţilor Selector PROGRAME Selector TEMPERATURĂ Selector CENTRIFUGARE Indicator UŞĂ BLOCATĂ Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenţi sau aditivi (a se vedea Detergenţi şi rufe albe ). Tasta ON/OFF: pentru a porni şi opri maşina. Selector PROGRAME: pentru a selecta programele. Pe durata desfăşurării programului selectorul rămâne în aceeaşi poziţie. Taste cu led FUNCŢII: pentru a selecta funcţiile disponibile. Indicatorul corespunzător funcţiei alese va rămâne aprins. Selector CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula centrifugarea (a se vedea Personalizare ). Selector TEMPERATURĂ: pentru a selecta temperatura sau spălarea la rece (a se vedea Personalizare ). DISPLAY: pentru a afişa durata diferitelor programe la dispoziţie şi a celui restant, în cazul unui ciclu de spălare deja în desfăşurare; dacă a fost programat un interval de PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, este afişat intervalul restant până la pornirea programului selectat. Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU: pentru a putea urmări avansarea programului de spălare. Indicatorul aprins arată faza în curs de desfăşurare. Indicator UŞĂ BLOCATĂ: pentru a înţelege dacă uşa se poate deschide sau nu (a se vedea pag. alăturată). Tastă cu led START/PAUSE: pentru a activa / opri momentan programele. N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apăsaţi această tastă; ledul se va aprinde intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzător fazei în curs de desfăşurare va rămâne aprins. Dacă indicatorul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci uşa se poate deschide. Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă, apăsaţi din nou tasta. Modalitatea de stand by Această maşină de spălat rufe, conform noilor norme legate de economia de curent electric, este dotată cu un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în funcţiune după 30 minute de neutilizare. Apăsaţi scurt tasta ON/OFF şi aşteptaţi repunerea în funcţiune a maşinii. Tastă PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ : apăsaţi pentru a programa pornirea maşinii la o anumită oră. Întârzierea va fi indicată pe display. 4

5 Indicatoare luminoase Ledurile furnizează informaţii importante. Iată ce indică: Indicatoare de fază După alegerea şi activarea ciclului dorit, indicatoarele luminoase se vor aprinde unul după altul, ceea ce vă indică starea de avansare a programului: Spălare Clătire Centrifugă Golire Sfârşit Spălare Tastele de funcţii şi ledurile corespunzătoare Alegerea unei funcţii implică aprinderea ledului corespunzător. Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar funcţia nu se va activa. Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcţie (ultima aleasă). Indicator uşă blocată: Aprinderea ledului indică faptul că hubloul s-a blocat, pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a putea deschide hubloul, aşteptaţi aproximativ 3 minute, până la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul în timpul executării unui ciclu, apăsaţi tasta PORNIRE/PAUZĂ; dacă ledul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci puteţi deschide hubloul. RO Activarea unui program 1. Porniţi maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde, apoi se sting; indicatorul START/PAUSE se va aprinde intermitent. 2. Introduceţi rufele şi închideţi uşa. 3. Selectaţi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME. 4. Reglaţi temperatura de spălare (a se vedea Personalizare ). 5. Reglaţi viteza de centrifugare (a se vedea Personalizare ). 6. Adăugaţi detergentul şi aditivii (a se vedea Detergenţi şi rufe ). 7. Alegeţi funcţiile dorite. 8. Activaţi programul apăsând tasta START/PAUSE; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Pentru a anula un ciclu selectat, apăsaţi tasta START/PAUSE pentru a întrerupe momentan ciclul şi alegeţi un nou program. 9. La încheierea programului, indicatorul luminos se va aprinde. După stingerea ledului corespunzător avertizării de UŞĂ BLOCATA, este posibilă deschiderea hubloului. Scoateţi rufele şi lăsaţi uşa întredeschisă pentru a se putea usca cuva si tamburul. Opriti maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF. 5

6 Programe RO Tabel de programe Programe Descrierea Programului Temp. max. ( C) Viteza max. (rotaþii pe minut) Detergenþi Prespãlare Spãlare Balsam Decolorant rufe Programe zilnice 1 PRESPALARE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare , RUFE ALBE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare , Program standard la 60 C pentru rufe din bumbac (1): Albe ºi colorate rezistente foarte murdare ,162 52, Program standard la 40 C pentru rufe din bumbac (2): Albe ºi colorate delicate puþin murdare , COLORATE BUMBAC: Albe puþin murdare ºi colorate delicate , SINTETICE: Colorate rezistente foarte murdare , SINTETICE (3): Colorate delicate putin murdare , Program standard la 20 C pentru rufe din bumbac: Albe ºi colorate delicate puþin murdare Programe Speciale 8 LÂNÃ: Pentru articole din lânã, caºmir , MÃTASE /PERDELE: Pentru articolele din mãtase, viscozã, lenjerie JEANS EXPRESS: Pentru a împrospãta rapid articolele puþin murdare (nu este indicat pentru lânã, mãtase ºi articole de spãlat cu mâna). Sarcina Max. (Kg) Umiditate rezidualã % Consum energie kwh Apã totalã lt Durata ciclului de spãlare ,5 71 0, Sport 12 Sport Intensive Sport Light Sport Shoes (Max 2 perechi.) Programe parþiale CLÃTIRE CENTRIFUGARE + EVACUARE Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiţii standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroşi factori, precum temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea şi tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate. 1) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 3 şi temperatura de 60 C. Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 60 C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată. 2) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40 C. Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 40 C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată. Pentru toate Instituţiile de Testare: 2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40 C. 3) Program sintetic de-a lungul: selectaţi programul 6 şi temperatura de 40 C. Program standard la 20 C pentru rufe din bumbac (programul 7) ideal pentru rufe de bumbac murdare. Performanţele bune şi la rece, comparabile cu o spălare la 40, sunt garantate de o acţiune mecanică care lucrează prin varierea vitezei la intervale repetate şi apropiate. Express (programul 11) a fost studiat pentru a spăla articolele foarte puţin murdare, în mod rapid: durează doar 15 de minute ceea ce economiseşte energie şi timp. Selectând programul (11 la 30 C) este posibilă spălarea articolelor din materiale diferite (excluse lâna şi mătasea) cu o greutate maximă de 1,5 kg. Sport Intensive (programul 12) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în Tabel de programe. Sport Light (programul 13) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) puţin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în Tabel de programe. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o cantitate adecvată unei încărcări pe jumătate a maşinii. Sport Shoes (programul 14) a fost studiat pentru spălarea pantofilor de sport; pentru cele mai bune rezultate, nu spălaţi mai mult de 2 perechi deodată. 6

7 Personalizare Reglarea temperaturii Rotind selectorul de TEMPERATURĂ se fixează temperatura de spălare (a se vedea Tabelul programelor). Temperatura poate fi redusă până la spălarea la rece ( ). Maşina va împiedica în mod automat de a alege o temperatură mai mare decât maxima admisă pentru fiecare program. RO Reglarea centrifugării Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileşte viteza de stoarcere pentru programul selectat. Vitezele maxime, prevăzute pentru programe sunt: Programe Viteză maximă Bumbac 1200 rotaţii pe minut Sintetice 800 rotaţii pe minut Lână 800 rotaţii pe minut Mătase excludere stoarcere Viteza de centrifugaare poate fi redusă sau centrifugarea poate fi exclusă selectând simbolul. Maşina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisă pentru fiecare program. Funcţii Diferitele funcţii de spălare prevăzute pentru maşina de spălat, permit obţinerea unor rufe curate şi albe, după dorinţă. Pentru a activa funcţiile: 1. apăsaţi tasta corespunzătoare funcţiei dorite; 2. aprinderea ledului respectiv indică activarea funcţiei. Notă: - Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar funcţia nu se va activa. - Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcţie (ultima aleasă). Pornirea întârziată Pentru a programa pornirea întârziată a maşinii, apăsaţi tasta respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Când opţiunea este activă, pe ecran se va aprinde simbolul. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsaţi tasta până când pe ecran veţi vedea mesajul OFF. Prin selectarea acestei opţiuni, mişcarea mecanică, temperatura şi apa sunt optimizate pentru o cantitate scăzută de ţesături de bumbac şi sintetice puţin murdare Tabel de programe. Cu puteţi spăla în timp mai scurt, economisind apă şi energie. Se recomandă utilizarea unei cantităţi de detergent lichid adecvată cantităţii de rufe. Antipată Ciclu de decolorare adecvat pentru eliminarea petelor mai rezistente. A se vărsa decolorantul în sertarul adiţional 4 (a se vedea Ciclu de albire ). 7

8 Detergenţi şi rufe albe RO Compartimentul pentru detergenţi Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă a detergentului: excesul de detergent nu garantează o spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părţilor interne ale maşinii de spălat şi la poluarea mediului înconjurător.! Nu introduceţi în maşină detergenţii pentru spălarea manuală deoarece formează prea multă spumă.! Utilizaţi detergenţi praf pentru rufele albe de bumbac, pentru prespălare şi pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60 C.! Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului. Deschideţi compartimentul pentru detergenţi şi 4 introduceţi detergentul sau aditivul după cum urmează: compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf) Înainte de a adăuga detergentul verificaţi ca sertarul adiţional 4 să nu fie introdus. compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid) Detergentul lichid trebuie vărsat doar înainte de pornire. compartiment 3: Aditivi (soluţie de înmuiat, balsam rufe etc.) Soluţia de înmuiat nu trebuie să iasă deasupra grătarului. compartiment adiţional 4: Decolorant (Inălbitor) Ciclu de albire! Decolorantul tradiţional se foloseşte pentru ţesături rezistente albe, cel delicat pentru ţesături colorate, sintetice şi pentru lână. Introduceţi sertarul adiţional 4, aflat în dotare, în sertarul 1. Când dozaţi decolorantul nu depăşiţi nivelul max indicat pe pivotul central (vezi figura). Pentru efectuarea doar a decolorării, vărsaţi decolorantul în sertarul adiţional 4, selectaţi programul Clătire şi activaţi opţiunea Antipată. Pentru albirea în timpul spălării, vărsaţi detergentul şi aditivii, selectaţi programul dorit şi activaţi opţiunea Antipată. Folosirea sertarului adiţional 4 exclude prespălarea. Pregătirea rufelor Sortaţi rufele în funcţie de: - tipul de material / simbolul de pe etichetă. - culori: separaţi rufele colorate de cele albe. Goliţi buzunarele şi controlaţi nasturii. Nu depăşiţi valorile indicate, referitoare la greutatea rufelor uscate: Ţesături rezistente: max 7 kg Materiale sintetice: max 3 kg Ţesături delicate: max 2 kg Lână: max 1,5 kg Mătase: max 1 kg Cât cântăresc rufele? 1 cearceaf g. 1 faţă de pernă g. 1 faţă de masă g. 1 halat de baie g. 1 prosop g. Articole delicate Lână: Cu programul 8 se pot spăla cu maşina toate hainele de lână, inclusiv cele cu eticheta a se spăla numai manual. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, folosiţi un detergent specific şi nu depăşiţi 1,5 kg de rufe. Mătase: utilizaţi programul special 9 pentru spălarea articolelor din mătase. Se recomandă folosirea unui detergent special pentru articole delicate. Perdele: împăturiţi-le şi aşezaţi-le într-o faţă de pernă sau într-un sac de tip plasă. Utilizaţi programul 9. Jeans: întoarceţi pe dos rufele înainte de spălare şi utilizaţi un detergent lichid. Utilizaţi programul 10. Sistemul de echilibrare a încărcăturii Pentru a evita trepidaţiile excesive, înainte de stoarcere, cuva maşinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotaţii la o viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, maşina nu reuşeşte să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, maşina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor şi echilibrarea corectă a maşinii, se recomandă să introduceţi în maşină atât articole mari cât şi mici. 8

9 Precauţii şi sfaturi! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie să fie citite cu atenţie. Norme de protecţie şi siguranţă generale Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în locuinţe unifamiliale. Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse şi cu experienţă sau cunoştinţe insuficiente, exceptînd cazul în care această utilizare are loc sub supravegherea sau instrucţiunile unei persoane responsabile cu securitatea lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede. Nu scoateţi stecherul din priză trăgând de cablu. Nu deschideţi compartimentul pentru detergent în timp ce maşina se află în funcţiune. Nu atingeţi apa golită din maşină: poate avea o temperatură ridicată. Nu forţaţi în nici un caz uşa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranţă care evită deschiderea accidentală. În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la mecanismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi singuri. Controlaţi mereu ca în apropierea maşinii aflate în funcţiune, să nu se afle copii. Pe durata spălării uşa se poate încălzi. Dacă trebuie să deplasaţi maşina, cereţi ajutor unei alte (sau 2) persoane şi fiţi foarte atenţi. Niciodată nu deplasaţi maşina singuri deoarece aceasta este foarte grea. Înainte de a introduce rufele, controlaţi cuva să fie goală. Aruncarea reziduurilor Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou. Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la deşeurile care provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a materialelor componente cât şi pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le colecta separat. Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela la centrele de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de la care au achiziţionat produsele respective. Atenţionãri în conformitate cu legislaţia în vigoare Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisã eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alãturi de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip). Autoritãţile locale trebuie sã asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivã a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaţii detaliate. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1). Predarea, de cãtre utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sãnãtãţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale. Simbolul alãturat (o pubela cu roţi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate şi nu poate fi eliminat împreunã cu deşeurile municipale nesortate. RO 9

10 Întreţinere şi curăţare RO Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalaţiei hidraulice a maşinii de spălat şi se elimină pericolul scurgerilor. Scoateţi stecherul din priza de curent atunci când curăţaţi maşina de spălat şi când se efectuează lucrări de întreţinere. Curăţarea pompei Maşina de spălat este dotată cu o pompă de autocurăţare care nu are nevoie de întreţinere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.! Verificaţi ca ciclul de spălare să fie încheiat şi scoateţi stecherul din priză. Curăţarea maşinii de spălat Partea externă şi părţile din cauciuc pot fi curăţate cu o lavetă înmuiată în apă călduţă şi săpun. Nu folosiţi solvenţi sau substanţe abrazive. Curăţarea compartimentului pentru detergent Trageti afara compatimentul ridicându-l si tragându-l spre exterior (a se vedea figura). Spălaţi-l sub un jet de apă; această operaţie trebuie efectuată cât mai des posibil. Pentru a avea acces la anticameră: 1. scoateţi panoul de acoperire din partea din faţă a maşinii de spălat folosind o şurubelniţă (a se vedea figura); 2. deşurubaţi capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (a se vedea figura). Este normal să iasă puţină apă; Îngrijirea uşii şi a tamburului Lăsaţi mereu uşa întredeschisă pentru a evita formarea de mirosuri neplăcute. 3. curăţaţi cu grijă interiorul; 4. înşurubaţi la loc capacul; 5. montaţi din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre maşină, de a fi introdus cârligele în orificiile respective. Controlarea furtunului de alimentare cu apă Controlaţi tubul de alimentare cel puţin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca crăpături neaşteptate.! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja. 10

11 Anomalii şi remedii Se poate întâmpla ca maşina de spălat să nu funcţioneze. Înainte de a apela serviciul de Service (a se vedea Asistenţă ), verificaţi dacă nu este vorba de o problemă uşor de rezolvat: RO Anomalii: Maşina de spălat nu porneşte. Ciclul de spălare nu porneşte. Maşina de spălat nu se alimentează cu apă (pe afişaj se aprinde intermitent mesajul H2O ). Maşina de spălat încarcă şi descarcă apă continuu. Maşina de spălat nu se goleşte sau nu stoarce. Maşina de spălat vibrează foarte mult în timpul stoarcerii. Maşina de spălat pierde apă. Indicatoarele de Funcţii şi START/ PAUSE sunt intermitente; unul din indicatoarele ptr. faza în curs şi uşă blocată sunt aprinse. Se formează prea multă spumă. Cauze posibile / Rezolvare: Stecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact. Aveţi o pană de curent la domiciliu. Uşa nu este bine închisă. Tasta ON/OFF nu a fost apăsată. Tasta START/PAUSE nu a fost apăsată. Robinetul de apă nu este deschis. A fost fixată o întârziere de pornire (a se vedea Personalizare ). Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet. Furtunul este îndoit. Robinetul de apă nu este deschis Apa la domiciliul dumneavoastră. Apa nu are presiune suficientă. Tasta START/PAUSE nu a fost apăsată. Furtunul de golire nu a fost instalat la o înălţime cuprinsă între 65 şi 100 cm de pământ (a se vedea Instalare ). Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea Instalare ). Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer. Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideţi robinetul de apă, opriţi maşina de spălat şi chemaţi Service-ul. Dacă locuinţa se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care maşina de spălat încarcă şi descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerţ supape anti-sifonare. Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este necesară activarea manuală. Furtunul de golire este îndoit (a se vedea Instalare ). Conducta de descărcare este înfundată. Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a se vedea Instalare ). Maşina de spălat este în pantă (a se vedea Instalare ). Maşina de spălat este prea aproape de pereţi şi mobilier (a se vedea Instalare ). Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înşurubat (a se vedea Instalare ). Compartimentul de detergenţi este înfundat (pentru a-l curăţa a se vedea Întreţinere şi curăţare ). Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea Instalare ). Opriţi maşina şi scoateţi stecherul din priză; aşteptaţi aproximativ 1 minut înainte de a o reaprinde. Dacă nu obţineţi nici un rezultat, apelaţi Centrul de service pentru asistenţă. Detergentul nu este compatibil cu maşina de spălat (trebuie să fie scris pentru maşina de spălat, de mână sau în maşina de spălat, sau ceva asemănător). Dozajul a fost excesiv. 11

12 Asistenţă RO Înainte de a lua legătura cu Service-ul: Verificaţi dacă puteţi rezolva singuri problema (a se vedea Anomalii şi remedii ); Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat; În caz negativ, luaţi legătura cu asistenţa tehnică autorizată la numărul telefonic indicat pe certificatul de garanţie.! Nu apelaţi niciodată la persoane neautorizate. Comunicaţi: tipul de anomalie; modelul maşinii (Mod.); numărul de serie (S/N). Aceste informaţii sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice, lipită în partea din spate a maşinii de spălat precum şi în partea anterioară, după ce deschideţi uşa. 12

13 D Öèêúë íà èçáåëâàíå 13

14 ! Âàæíî å äà ñúõðàíÿâàòå èíñòðóêöèèòå, çà äà ìîæåòå äà ïðàâèòå äîïúëíèòåëíè ñïðàâêè ïî âñÿêî âðåìå. Â ñëó àé å ïåðàëíàòà ìàøèíà ñå ïðîäàäå, ïðåîòñòúïè èëè ïðåìåñòè, òðÿáâà äà ñå ïîãðèæèòå èíñòðóêöèèòå âèíàãè äà ÿ ïðèäðóæàâàò, çà äà ñå ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿ íà íîâèÿ ñîáñòâåíèê çà ðàáîòàòà è ñúîòâåòíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ.! Ïðî åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèèòå: çàùîòî ñúäúðæàò âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ìîíòàæà, èçïîëçâàíåòî è áåçîïàñíîñòòà. Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå Ðàçîïàêîâàíå 1. Ðàçîïàêîâàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà. 2. Ïðîâåðåòå äàëè ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å ïîâðåäåíà ïðè òðàíñïîðòèðàíåòî. Àêî å ïîâðåäåíà, íå ÿ ñâúðçâàéòå, à ñå îáúðíåòå êúì ïðîäàâà à. 3. Ñâàëåòå 4-òå âèíòà çà ïðåäïàçâàíå ïðè òðàíñïîðò è ãóìè êàòà ñúñ ñúîòâåòíàòà âòóëêà, ïîñòàâåíè îò çàäíàòà ñòðàíà (âèæ ïîêàçàíîòî íà ôèãóðàòà). 4. Çàòâîðåòå îòâîðèòå ñ ïðåäîñòàâåíèòå ïëàñòìàñîâè êàïà êè. 5. Ñúõðàíåòå âñè êè àñòè: çà äà ñå ìîíòèðàò îòíîâî ïðè íåîáõîäèìîñò ïåðàëíàòà ìàøèíà äà áúäå òðàíñïîðòèðàíà.! Îïàêîâú íèÿò ìàòåðèàë íå å äåòñêà èãðà êà. Íèâåëèðàíå 1. Ìîíòèðàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà íà ðàâåí è òâúðä ïîä, áåç äà ÿ îïèðàòå â ñòåíè, ìåáåëè è äð. 2. Àêî ïîäúò íå å èäåàëíî õîðèçîíòàëåí, êîìïåíñèðàéòå íåðàâíîñòèòå, êàòî îòâèåòå èëè çàâèåòå ïðåäíèòå êðà åòà (âèæ ôèãóðàòà); úãúëúò íà íàêëîíà, èçìåðåí âúðõó ðàáîòíàòà ïîâúðõíîñò, íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 2. Òî íîòî íèâåëèðàíå ïîçâîëÿâà ìàøèíàòà äà áúäå ñòàáèëíà è äà ñå èçáÿãâàò âèáðàöèèòå, øóìúò è ïðåìåñòâàíåòî é ïî âðåìå íà ðàáîòà. Êîãàòî íàñòèëêàòà å ìîêåò èëè êèëèì, ðåãóëèðàéòå òàêà êðà åòàòà, å ïîä ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îñòàíå äîñòàòú íî ìÿñòî çà âåíòèëàöèÿ. Õèäðàâëè íè è åëåêòðè åñêè âðúçêè Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à êúì âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà 1. Ñâúðæåòå çàõðàíâàùèÿ ìàðêó, êàòî ãî çàâèåòå êúì êðàíà çà ñòóäåíàòà âîäà ñ íàêðàéíèê ñ ãàçîâà ðåçáà 3/4 (âèæ ôèãóðàòà). Ïðåäè äà ãî ñâúðæåòå, èçòî åòå âîäàòà, äîêàòî ñå èçáèñòðè. 2. Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà êúì ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî ãî çàâèåòå êúì ñïåöèàëíèÿ ùóöåð, ðàçïîëîæåí îò çàäíàòà ñòðàíà, ãîðå âäÿñíî (âèæ ôèãóðàòà). 3. Âíèìàâàéòå ìàðêó à äà íå ñå ïðåãúâà è ïðèòèñêà.! Íàëÿãàíåòî ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà òðÿáâà äà áúäå â ãðàíèöèòå, óêàçàíè â òàáëèöàòà "Òåõíè åñêè äàííè" (âæ. ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà).! Àêî äúëæèíàòà íà çàõðàíâàùèÿ ìàðêó íå å äîñòàòú íà, ñå îáúðíåòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ìàãàçèí èëè êúì îòîðèçèðàí òåõíèê.! Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå âå å óïîòðåáÿâàí ìàðêó.! Èçïîëçâàéòå òåçè, êîåòî ñà äîñòàâåíè ñ ïåðàëíàòà ìàøèíà. 14

15 Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà cm Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà, áåç äà ãî ïðåãúâàòå, êúì êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà èëè êúì òðúáàòà çà îòâåæäàíå â ñòåíàòà, ðàçïîëîæåíè íà âèñî èíà ìåæäó 65 è 100 ñì îò ïîäà, èëè ãî ïîäïðåòå íà ðúáà íà ìèâêàòà èëè âàíàòà, ñâúðçâàéêè äîñòàâåíèÿ âîäà êúì êðàíà (âæ. ôèãóðàòà). Ñâîáîäíèÿò êðàé íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà íå òðÿáâà äà áúäå ïîòîïåí âúâ âîäàòà.! Íå èçïîëçâàéòå óäúëæèòåëè èëè ðàçêëîíèòåëè.! Êàáåëúò íå òðÿáâà äà áúäå îãúíàò èëè ñïëåñêàí.! Çàõðàíâàùèÿò êàáåë òðÿáâà äà ñå ïîäìåíÿ ñàìî îò îòîðèçèðàíè òåõíèöè. Âíèìàíèå! Ôèðìàòà îòõâúðëÿ âñÿêàêâà îòãîâîðíîñò â ñëó àèòå, â êîèòî òåçè íîðìè íå ñå ñïàçâàò. Ïúðâî ïðàíå Ñëåä èíñòàëèðàíå è ïðåäè óïîòðåáà âêëþ åòå åäèí öèêúë íà èçïèðàíå ñ ïåðèëåí ïðåïàðàò, íî áåç äðåõè, çàäàâàéêè ïðîãðàìà 2. Òåõíè åñêè äàííè! Íå ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà óäúëæèòåëíè ìàðêó è. Àêî å íåîáõîäèìî, óäúëæèòåëÿò òðÿáâà äà èìà ñúùèÿ äèàìåòúð êàòî îðèãèíàëíèÿ è äà íå íàäâèøàâà 150 ñì. Ñâúðçâàíå êúì åëåêòðè åñêàòà ìðåæà Ïðåäè äà ñâúðæåòå ùåïñåëà â êîíòàêòà, ïðîâåðåòå äàëè: êîíòàêòúò å çàçåìåí ñúãëàñíî äåéñòâàùèòå ñòàíäàðòè; êîíòàêòúò ìîæå äà ïîåìå ìàêñèìàëíàòà ìîùíîñò íà íàòîâàðâàíå íà ìàøèíàòà, óêàçàíà â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå å â ãðàíèöèòå íà óêàçàíîòî â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); êîíòàêòúò îòãîâàðÿ íà ùåïñåëà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà. Â ïðîòèâåí ñëó àé çàìåíåòå ùåïñåëà èëè êîíòàêòà.! Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ìîíòèðà íà îòêðèòî, äîðè ïîä íàâåñ, çàùîòî å ìíîãî îïàñíî äà ñå îñòàâè íà âëèÿíèåòî íà àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ.! Çà ìîíòèðàíàòà ïåðàëíà ìàøèíà åëåêòðè åñêèÿò êîíòàêò òðÿáâà äà áúäå ëåñíî äîñòúïåí. Ìîäåë IWD Ðàçìåðè Âìåñòèìîñò Åëåêòðè åñêî çàõðàíâàíå Çàõðàíâàíå ñ âîäà Ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà Програми за проверка съгласно Регламенти 1061/2010 и 1015/2010 на Комисията øèðèíà 59,5 ñì âèñî èíà 85 ñì äúëáî èíà 53,5 ñì îò 1 äî 7 êã. Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar) ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar) îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà ïðîãðàìà 3; стандартна програма за памук при 60 C ïðîãðàìà 4; стандартна програма за памук при 40 C. Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè: /108/CE (çà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò) /95/ÑÅ (çà íèñêî íàïðåæåíèå) /19/EU 15

16 ON OFF 16

17

18 Ïðîãðàìè Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà Ìàêñ. òåìïåðàòóðà ( C) Ìàêñ. ñêîðîñò (îáîðîòè â ìèíóòà) Ïåðèëíè ïðåïàðàòè Îñíîâíî ïðàíå Ïðåäïðàíå Îìåêîòèòåë Áåëèíà Çàðåæäàíå ìaêñ. (êã) Остатъчна влажност % Разход на енергия kwh Общ разход на вода lt Ïðîäúëæèòåëíîñò íà öèêúëà Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí 1 ÏÀÌÓK "Ïðåäïðàíå": Áåëè, èçêëþ èòåëíî çàìúðñåíè , ÏÀÌÓK: Áåëè, èçêëþ èòåëíî çàìúðñåíè , Стандартна програма за памук при 60 C (1): Áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè ,162 52, Стандартна програма за памук при 40 C (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé èâè, малко çàìúðñåíè , ÏÀÌÓK ÖÂÅÒÍÈ: Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé èâè , ÑÈÍÒÅÒÈ ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé èâè, силно çàìúðñåíè , ÑÈÍÒÅÒÈ ÍÈ (3): Öâåòíè, óñòîé èâè, малко çàìúðñåíè , Стандартна програма за памук при 20 C: Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé èâè, малко çàìúðñåíè Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè 8 ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í , KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî JEANS EXPRESS: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå ïðåïîðú âà çà âúëíà, 11 êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà) ,5 71 0, Sport 12 Sport Intensive Sport Light Sport Shoes (ìaêñ.2 èôòà.) àñòè íè ïðîãðàìè ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ + ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции. 2010/ Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 C / Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40 C. 4 3 Синтетични 6 Стандартна програма за памук при 20 C (програма 7) е идеална за замърсено пране от памучна тъкан. Добрите резултати включително при изпиране със студена вода, в сравнение с тези след пране при 40, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта, многократно и често достигащо до пикови стойности. Express (ïðîãðàìà 11) å ñúçäàäåíà çà ïðàíå íà ëåêî çàìúðñåíè äðåõè çà êðàòêî âðåìå: òðàå ñàìî 15 ìèíóòè è ïî òîçè íà èí ïåñòè åíåðãèÿ è âðåìå. Ñúñ çàäàâàíåòî íà ïðîãðàìàòà (11 íà 30 C) ìîæå äà ïåðåòå åäíîâðåìåííî òúêàíè îò ðàçëè åí âèä (ñ èçêëþ åíèå íà âúëíà è êîïðèíà) ñ ìàêñèìàëíî òåãëî äî 1,5 êã. Sport Intensive (ïðîãðàìà 12) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ñèëíî çàìúðñåíè ñïîðòíè äðåõè (àíöóçè, ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â òàáëèöàòà "Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå". Sport Light (ïðîãðàìà 13) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ëåêî çàìúðñåíî ñïîðòíî îáëåêëî (àíöóçè, ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â "Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå". Ïðåïîðú âà ñå äà ñå èçïîëçâà òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò â äîçà, ïîäõîäÿùà çà ïîëîâèí çàðåæäàíå. Sport Shoes (ïðîãðàìà 14) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà ñïîðòíè îáóâêè; çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè äà íå ñå ïåðàò ïîâå å îò 2 èôòà. 18

19 Èçáåëâàíå Цикъл на избелване, подходящ за отстраняване на упорити петна. Напомняме ви да изсипете белината в допълнителното отделение (виж Цикъл на избелване ). 19

20 åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú íî ïðàíå, çàùîòî îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60 C.! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат. Èçòåãëåòå åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè ïî ñëåäíèÿ íà èí. îòäåëåíèå 1: Ïðåïàðàò çà ïðåäïðàíå (íà ïðàõ) Ïðåäè äà èçñèïåòå ïðåïàðàòà, ïðîâåðåòå äàëè íå å ïîñòàâåíî äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4. îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå åí) Òå íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ âàíåòî íà ìàøèíàòà. îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð.) Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà. äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4: Áåëèíà Öèêúë íà èçáåëâàíå! Îáèêíîâåíàòà áåëèíà ñå èçïîëçâà çà óñòîé èâè áåëè òúêàíè, à äåëèêàòíàòà áåëèíà çà öâåòíè, ñèíòåòè íè è âúëíåíè òúêàíè. Ïîñòàâåòå ïðèëîæåíîòî äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4 â îòäåëåíèå 1. Ïðè äîçèðàíåòî íà áåëèíàòà íå íàäâèøàâàéòå ìàêñèìàëíîòî íèâî, ïîêàçàíî íà öåíòðàëíèÿ ùèôò (âèæ ôèãóðàòà). Ñàìî çà èçáåëâàíå èçñèïåòå áåëèíàòà â äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4, èçáåðåòå ïðîãðàìà èçïëàêâàíå è âêëþ åòå äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ çà "èçáåëâàíå". Çà èçáåëâàíå ïî âðåìå íà ïðàíå èçñèïåòå ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò è äîïúëíèòåëíèòå ïðåïàðàòè, èçáåðåòå æåëàíàòà ïðîãðàìà è âêëþ åòå äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ çà "èçáåëâàíå". Èçïîëçâàíåòî íà äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4 èçêëþ âà ïðåäïðàíåòî. Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî: - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà. - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè. Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï åòàòà. Íå íàäâèøàâàéòå óêàçíèòå ñòîéíîñòè çà òåãëîòî íà ñóõîòî ïðàíå: Óñòîé èâè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 7 êã Ñèíòåòè íè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 3 êã Ôèíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 2 êã Âúëíåíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 1,5 êã Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå? 1 àðøàô ã 1 êàëúôêà ã 1 ïîêðèâêà ã 1 õàâëèÿ ã 1 êúðïà ã Ñïåöèôè íî ïðàíå Âúëíåíè òúêàíè: Ñ ïðîãðàìà 8 å âúçìîæíî äà ñå ïåðàò â ïåðàëíÿ âñÿêàêâè âúëíåíè äðåõè, ñúùî è òåçè ñ åòèêåò "ñàìî çà ðú íî ïðàíå". Çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëåí ïåðèëåí ïðåïàðàò è íå íàäâèøàâàéòå 1,5 kg ïðàíå. Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà ïðàíå íà âñè êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå òúêàíè ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò. Ïåðäåòà: препоръчва се да се сгънат и поставят в доставената торбичка. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9. Jeans: ïðåäè ïðàíå îáúðíåòå äðåõèòå è èçïîëçâàéòå ñàìî òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 10. Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè èå íà ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú âà äà ñå ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè. 20

21 ! 1 19 EU 21

22 !! 22

23 23

24 ! 24

25 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ GR Ελληνικά IWD Περιεχόμενα Εγκατάσταση, Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου και εκκίνηση ενός προγράμματος, Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικά φωτάκια Εκκίνηση ενός προγράμματος Προγράμματα, 30 Πίνακας των Προγραμμάτων Εξατομικεύσεις, 31 Θέστε τη θερμοκρασία Θέστε το στύψιμο Λειτουργίες Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 32 Θήκη απορρυπαντικών Κύκλος λεύκανσης Προετοιμασία της μπουγάδας Ειδικά ρούχα Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Προφυλάξεις και συμβουλές, 33 Γενική ασφάλεια Διάθεση Συντήρηση και φροντίδα, 34 Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος Καθαρισμός του πλυντηρίου Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών Φροντίδα της πόρτας και του κάδου Καθαρισμός της αντλίας Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού Ανωμαλίες και λύσεις, 35 Υποστήριξη, 36 GR 25

26 Εγκατάσταση GR! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια. Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Αποσυσκευασία 1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο. 2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. 3. Αφαιρέστε τις 4 βίδες προστασίας για τη μεταφορά και το λαστιχάκι με το σχετικό διαχωριστικό, που βρίσκονται στο πίσω μέρος (βλέπε εικόνα). θορύβους και μετατοπίσεις κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό. Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού 1. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας βιδώνοντάς τον σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas (βλέπε εικόνα). Πριν τη σύνδεση, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να γίνει διαυγές. 2. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντάς τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά (βλέπε εικόνα). 4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που σας παρέχονται. 5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν.! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά. Ευθυγράμμιση 1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους, έπιπλα ή άλλο. 2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα οριζοντιωμένο, αντισταθμίστε τις ανωμαλίες βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια (βλέπε εικόνα). Η γωνία κλίσης, μετρημένη στην επιφάνεια εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2. Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί δονήσεις, 3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό.! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους σωλήνες.! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας παρέχονται με τη μηχανή. 26

27 Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος cm Συνδέστε αδειάσματος, χωρίς να τον διπλώσετε, σε έναν αγωγό εκκένωσης ή σε μια επιτοίχια αποχέτευση σε απόσταση από 65 έως 100 cm από το έδαφος.! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. GR Διαφορετικά αποθέστε τον στο χείλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στονκρουνό (βλέπε εικόνα). Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 cm. Ηλεκτρική σύνδεση Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές. Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Πρώτος κύκλος πλυσίματος Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας το πρόγραμμα 2. Ôå íéêü óôïé åßá ÌïíôÝëï IWD ÄéáóôÜóåéò ùñçôéêüôçôá ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóåéò íåñïý Ôá ýôçôá óôõøßìáôïò Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες 1061/2010 και 1015/2010 ðëüôïò cm 59,5 ýøïò cm 85 âüèïò cm 53,5 áðü 1 Ýùò 7 kg ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò ìç áíþò ìýãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar) ÅëÜ éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar) ùñçôéêüôçôá ôïõ êüäïõ 52 ëßôñá ìý ñé 1200 óôñïöýò ôï ëåðôü ðñüãñáììá 3; κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 C. ðñüãñáììá 4; κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 C. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: /108/CE (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) /19/EU /95/CE ( áìçëþ ÔÜóç) 27

28 Περιγραφή του πλυντηρίου και εκκίνηση ενός προγράμματος GR Πίνακας ελέγχου Κουμπί ON/OFF Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Οθόνη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE Θήκη απορρυπαντικών Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»). Κουμπί ON/OFF: Για να ανάψετε ή να σβήσετε το πλυντήριο. Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: για να θέσετε τα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο επιλογέας παραμένει ακίνητος. Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: για να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό με την επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο. Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ: για να θέσετε το στύψιμο ή να το αποκλείσετε (βλέπε Εξατομικεύσεις ). Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: για να θέσετε τη θερμοκρασία ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε «Εξατομικεύσεις»). Οθόνη: για την απεικόνιση της διάρκειας των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων και αφού έχει εκκινηθεί ο κύκλος, του υπολειπόμενου χρόνου για το τέλος αυτού. Στην περίπτωση που έχει τεθεί μια ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, απεικονίζεται ο χρόνος που υπολείπεται στην εκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ: για να ακολουθείτε την κατάσταση προόδου του προγράμματος πλυσίματος. Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη φάση. Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: για να καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα). Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: για την εκκίνηση των προγραμμάτων ή την προσωρινή διακοπή τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα ενώ εκείνο της σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς αναμμένο. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό. Τρόπος stand by Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε λειτουργία εντός 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON/OFF και περιμένετε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή. Κουμπι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : Πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η υστέρηση εμφανίζεται στην οθόνη. 28

Οδηγίες χρήσης IWD 7108 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7108 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ GR RO BG Ελληνικά,1 Română,13,25 IWD 7108 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 RO Română,13 TR Türkçe,25 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L Maşina de spălat rufe XWSA 61253 W EU.L SUMAR Instalare Dezambalare şi nivelare Conectarea la reţeaua de apă şi la reţeaua de energie electrică Primul ciclu de spălare Date tehnice Întreţinere şi îngrijire

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Instalare hardware. Configurare Software 1. Configurarea exemplul unui sistem de operare calculator Microsoft Windows 7.

Instalare hardware. Configurare Software 1. Configurarea exemplul unui sistem de operare calculator Microsoft Windows 7. Manual de utilizare ROUTER 4 în 1 - ΩMEGA O31 - Router Wireless N 150M. Vă mulțumim pentru achiziționarea routerului ΩMEGA Wireless. Am făcut toate eforturile pentru a se asigura că dispozitivul îndeplinește

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 ECO7L 1292 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 78370TLE. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 29 Maşină de spălat rufe USER MANUAL

LAVAMAT 78370TLE. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 29 Maşină de spălat rufe USER MANUAL LAVAMAT 78370TLE EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 29 Maşină de spălat rufe USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Masina de spalat automata Manual de utilizare

Masina de spalat automata Manual de utilizare Masina de spalat automata Manual de utilizare Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Пральна машина Посібник користувача WTV 8633 XS0 RO / EL / BG Numărul documentului= 2820525222_RO/ 15-07-16.(14:56) Produk

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT I EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2

FAVORIT I EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 FAVORIT 65402 I EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα EL Ελληνικά 77657 - IWC 91082 Εγκατάσταση, 2--3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Stimate Domnule Preşedinte, Stimate Domnule Preşedinte, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Stimate Domnule,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 4 Αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά WML 803 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 14-15 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA Σύστημα θυροτηλεφώνου με βίντεο

ΕΛΛΗΝΙΚA Σύστημα θυροτηλεφώνου με βίντεο Întreţinere: Curăţaţi produsul doar cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi. Garanţie: Orice schimbări şi/sau modificări ale produsului vor anula garanţia. Nu putem accepta

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά,1 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα FMG 723

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα FMG 723 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 14-15 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 16 Αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EDH3897SDE. EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 29

EDH3897SDE. EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 29 EDH3897SDE EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 29 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα RSF 2

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα RSF 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 26-27 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 28 Αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

EDH3488GOW. EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 25

EDH3488GOW. EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 25 EDH3488GOW EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 25 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 4 Διακοπή παροχής

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ελληνικά, 1 EWE 71 Σέρβις, 12 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα. ΕΛ ΕΛ Εγκατάσταση, 2-3

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα. ΕΛ ΕΛ Εγκατάσταση, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

EC2801AOW... EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO LADĂ FRIGORIFICĂ MANUAL DE UTILIZARE 21 SL ZAMRZOVALNA SKRINJA NAVODILA ZA UPORABO 38

EC2801AOW... EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO LADĂ FRIGORIFICĂ MANUAL DE UTILIZARE 21 SL ZAMRZOVALNA SKRINJA NAVODILA ZA UPORABO 38 EC2801AOW...... EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO LADĂ FRIGORIFICĂ MANUAL DE UTILIZARE 21 SL ZAMRZOVALNA SKRINJA NAVODILA ZA UPORABO 38 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις Ο πρώτος κύκλος πλύσης Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

CALORE compact TN 7, TN 11, TF 11

CALORE compact TN 7, TN 11, TF 11 MANUAL DE UTILIZARE ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ CALORE compact TN 7, TN 11, TF 11 TN 7, TN 11 - tiraj natural TF 11 - tiraj forţat Vă mulţumim pentru alegerea făcută, cumpărând acest produs de la noi. Vă

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o anumită țară - General Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Informează dacă există comisioane bancare la retragere numerar într-o

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar:

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar: FAST 11-1 FI Boiler pe gaz cu coş de evacuare gaze arse Manual de instalare şi de utilizare Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 1 FI Fig. 1 13 1 2 Sumar: Pagina 1. Caracteristici dimensiuni...2 2. Condiţii

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ENF4451AOX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ ES FRIGORÍFICO- MANUAL DE 60 CONGELADOR

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WML 801

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WML 801 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ EL Ελληνικά, WML 801 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155

MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155 MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA Respectarea indicaţiilor de mai jos vă garantează cea mai bună siguranţă pe

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση κύκλου πλυσίματος Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικές λυχνίες ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία XWE 1483 Συντήρηση και φροντίδα, 4 Διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

Διαβάστε περισσότερα

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui - Introducere Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui Αγαπητέ κύριε, Αγαπητέ κύριε, Formal, destinatar de sex

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации Ψυγειοκαταψύκτης Frigider cu congelator Холодильникморозильник 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ελληνικά, 1 82599 XWA 71051 - XWA 91082 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GENERATOR PE BENZINA Monofazat: KGE12E KGE12EA Trifazat: KGE12E3 KGE12EA3

GENERATOR PE BENZINA Monofazat: KGE12E KGE12EA Trifazat: KGE12E3 KGE12EA3 GENERATOR PE BENZINA Monofazat: KGE12E KGE12EA Trifazat: KGE12E3 KGE12EA3 Cod: KG8; Ver. 1/ Rev.1; Data: 02.08.2012 1 PREFATA Va multumim pentru achizitionarea generatorului marca KIPOR. Obiectivul nostru

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία 82607 - XWA 61251 Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE TEST 2.4.1 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Rezolvare: 1. Alcadienele sunt hidrocarburi

Διαβάστε περισσότερα

A1. Valori standardizate de rezistenţe

A1. Valori standardizate de rezistenţe 30 Anexa A. Valori standardizate de rezistenţe Intr-o decadă (valori de la la 0) numărul de valori standardizate de rezistenţe depinde de clasa de toleranţă din care fac parte rezistoarele. Prin adăugarea

Διαβάστε περισσότερα

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA...

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... CUPRINS Titlu pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

In cazul sistemelor G-L pentru care nu se aplica legile amintite ale echilibrului de faza, relatia y e = f(x) se determina numai experimental.

In cazul sistemelor G-L pentru care nu se aplica legile amintite ale echilibrului de faza, relatia y e = f(x) se determina numai experimental. ECHILIBRUL FAZELOR Este descris de: Legea repartitiei masice Legea fazelor Legea distributiei masice La echilibru, la temperatura constanta, raportul concentratiilor substantei dizolvate in doua faze aflate

Διαβάστε περισσότερα

MOTOARE DE CURENT CONTINUU

MOTOARE DE CURENT CONTINUU MOTOARE DE CURENT CONTINUU În ultimul timp motoarele de curent continuu au revenit în actualitate, deşi motorul asincron este folosit în circa 95% din sistemele de acţionare electromecanică. Această revenire

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD MANUAL DE UTILIZARE BOILER Serie STANDARD 30 200 Pag. 1 / 19 EV-EV/T EO-EO/T 30 50 80 100 Robustete si durabilitate fara compromis Noua linie de boilere ROYAL, cu acumulare si serpentina, pe energie electrica

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32 URZ4024 - LED TV 24 URZ4032 - LED TV 32 Bedienungsanleitung User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare DE EN PL ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTCUTARE, NU DESCHIDETI CAPACUL (SAU PARTEA

Διαβάστε περισσότερα

. TEMPOIZATOUL LM.. GENEALITĂŢI ircuitul de temporizare LM este un circuit integrat utilizat în foarte multe aplicaţii. În fig... sunt prezentate schema internă şi capsulele integratului LM. ()V+ LM Masă

Διαβάστε περισσότερα

页面

页面 订单 - 配售 Εξετάζουμε την αγορά...luăm în considerare posibi 正式, 试探性 Είμαστε στην ευχάριστη Suntem θέση να încântați δώσουμε την să plasăm παραγγελία μας στην εταιρεία comandă σας pentru... για... Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE SERIA P AMPLIFICATOARE STEREO Inainte de conectare si punerea in functiune a acestui produs cititi cu atentie instructiunile. INTRETINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRA

Διαβάστε περισσότερα

2.4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI

2.4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI .4. CALCULUL SARCINII TERMICE A CAPTATORILOR SOLARI.4.1. Caracterul variabil al radiaţiei solare Intensitatea radiaţiei solare prezintă un caracter foarte variabil, atât în timpul anului, cât şi zilnic,

Διαβάστε περισσότερα

24 KKV / 28 KKV / 28 KKO

24 KKV / 28 KKV / 28 KKO Protherm Lion 24 KKV / 28 KKV / 28 KKO Notă: Seria de fabricaţie şi principalele caracteristici sunt marcate pe placa de timbru fixată pe capacul de etanşare a camerei de ardere din interiorul cazanului,

Διαβάστε περισσότερα

BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A U

BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A U PROPRIETĂŢI ELECTRICE ALE MEMBRANEI CELULARE BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A UNOR MACROIONI

Διαβάστε περισσότερα

7 Distribuţia normală

7 Distribuţia normală 7 Distribuţia normală Distribuţia normală este cea mai importantă distribuţie continuă, deoarece în practică multe variabile aleatoare sunt variabile aleatoare normale, sunt aproximativ variabile aleatoare

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT50D

Manual de utilizare multimetru UT50D Cuprins pag. Introducere...3 Inspectia continutului...3 Informatii de siguranta...3 Reguli de siguranta...3 Simboluri electrice internationale...4 Structura multimetrului...4 Pornire...5 Simboluri afisaj...5

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 30. Transmisii prin lant

Capitolul 30. Transmisii prin lant Capitolul 30 Transmisii prin lant T.30.1. Sa se precizeze domeniile de utilizare a transmisiilor prin lant. T.30.2. Sa se precizeze avantajele si dezavantajele transmisiilor prin lant. T.30.3. Realizati

Διαβάστε περισσότερα

Reductor de presiune (PN 25) AVD - pentru apă AVDS - pentru abur

Reductor de presiune (PN 25) AVD - pentru apă AVDS - pentru abur Fişă tehnică Reductor de presiune (PN 25) - pentru apă S - pentru abur Descriere Caracteristici principale : DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Domeniu de reglare: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatură: - Apă

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Cuprins. Manual de utilizare Display LCD FULL HD TH-47LFV5W. Model nr.

Cuprins. Manual de utilizare Display LCD FULL HD TH-47LFV5W. Model nr. Model nr. TH-47LFV5W Manual de utilizare Display LCD FULL HD Cuprins Notă importantă privind siguranța...2 Măsuri de siguranţă...3 Accesorii...6 Componente și funcții...8 Conexiuni...10 Specifi cații tehnice...11

Διαβάστε περισσότερα

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM,

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, model SE-2, cu serpentina, confectionat din otel ST37-2, dublu emailat, termoizolat cu anod de protectie la coroziune, Putere termica absorbita:

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI MODELS:

USER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI MODELS: USER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL UTILIZATORULUI MODELS: P7MVI-09WiFi / P7MVO-09 P7MVI-12WiFi / P7MVO-12 P7MVI-18WiFi / P7MVO-18 P7MVI-24WiFi / P7MVO-24 , in Activate your warranty...

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS CUPRINS pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL ROTATIV...

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Difractia de electroni

Difractia de electroni Difractia de electroni 1 Principiul lucrari Verificarea experimentala a difractiei electronilor rapizi pe straturi de grafit policristalin: observarea inelelor de interferenta ce apar pe ecranul fluorescent.

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

Televizor LCD 51 cm (20")

Televizor LCD 51 cm (20) Televizor LCD 51 cm (20") CUPRINS 1. SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE... 1 Siguranţa în timpul utilizării... 1 Reparaţii... 2 Poziţionarea monitorului... 2 Temperatura mediului... 2 Conectarea... 3 Norme / compatibilitatea

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri

VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri VIESMANN VITOCELL 100-B Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu două serpentine Capacitate 300, 400 şi 500 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: Vezi lista de preţuri VITOCELL 100-B Tip

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης 2 Manual de utilizare 24 EL RO. Φούρνος Cuptor ZOB33701CR ZOB33701MR ZOB33701PR

Οδηγίες Χρήσης 2 Manual de utilizare 24 EL RO. Φούρνος Cuptor ZOB33701CR ZOB33701MR ZOB33701PR EL RO Οδηγίες Χρήσης 2 Manual de utilizare 24 Φούρνος Cuptor ZOB33701CR ZOB33701MR ZOB33701PR Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 6 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Lucrul mecanic şi energia mecanică.

Lucrul mecanic şi energia mecanică. ucrul mecanic şi energia mecanică. Valerica Baban UMC //05 Valerica Baban UMC ucrul mecanic Presupunem că avem o forţă care pune în mişcare un cărucior şi îl deplasează pe o distanţă d. ucrul mecanic al

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

Residence 24 KIS C MANUAL PENTRU INSTALARE

Residence 24 KIS C MANUAL PENTRU INSTALARE Residence 24 KIS C MANUAL PENTRU INSTALARE 1 CONFORMITATE Centralele termice Residence KIS C sunt in conformitate cu: Directiva Gaz 90/396/CEE Directiva de Randament 92/42/CEE și Anexa E din DPR nr. 412

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα