Instrucţiuni de folosire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrucţiuni de folosire"

Transcript

1 Instrucţiuni de folosire MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE RO Română, 1 BG ÁÚËÃÀÐÑÊÈ, 13 GR Ελληνικά, 25 Sumar Instalare, 2-3 Despachetare şi punere la nivel Racorduri hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare Date tehnice RO PL CZ Polski, 37 Český, 49 Descrierea maşinii de spălat şi activarea unui program, 4-5 Panoul de control Indicatoare luminoase Activarea unui program Programe, 6 Tabel de programe IWD Personalizare, 7 Reglarea temperaturii Reglarea centrifugării Funcţii Detergenţi şi rufe albe, 8 Compartimentul pentru detergenţi Ciclu de albire Pregătirea rufelor Articole delicate Sistemul de echilibrare a încărcăturii Precauţii şi sfaturi, 9 Norme de protecţie şi siguranţă generale Aruncarea reziduurilor Întreţinere şi curăţare, 10 Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric Curăţarea maşinii de spălat Curăţarea compartimentului pentru detergent Îngrijirea uşii şi a tamburului Curăţarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apă Anomalii şi remedii, 11 Asistenţă, 12 1

2 Instalare RO! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să rămână împreună cu maşina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii importante cu privire la instalare, la folosire şi la siguranţă. Despachetare şi punere la nivel Despachetare 1. Scoaterea din ambalaj a maşinii de spălat. 2. Controlaţi ca maşina de spălat să nu fi fost deteriorată în timpul transportului. Dacă este deteriorată nu o conectaţi şi luaţi legătura cu vânzătorul. 3. Scoateţi cele 4 şuruburi de protecţie pentru transport şi cauciucul cu respectivul distanţier, situate în partea posterioară (a se vedea figura). 4. Închideţi orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare. 5. Păstraţi toate piesele: pentru cazul în care maşina de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui montante din nou.! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii! Punere la nivel 1. Instalaţi maşina de spălat pe o suprafaţă plană şi rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva. 2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensaţi neregularităţile deşurubând sau înşurubând picioruşele anterioare (a se vedea figura); unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru, nu trebuie să depăşească 2. O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii şi evită vibraţii, zgomote şi deplasări pe timpul funcţionării. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaţi picioruşele astfel încât să menţineţi sub maşina de spălat un spaţiu suficient pentru ventilare. Racorduri hidraulice şi electrice Racordarea furtunului de alimentare cu apă 1. Conectaţi tubul de alimentare, înşurubându-l la un robinet de apă rece cu gura filetată de 3/4 gaz (a se vedea figura). Înainte de conectare, lăsaţi apa să curgă până când nu a devine limpede. 2. Conectaţi tubul de alimentare la maşina de spălat, înşurubându-l la sursa de apă respectivă, amplasată în partea posterioară, sus în dreapta (a se vedea figura). 3. Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă în valorile din tabelul Date tehnice (a se vedea pagina alăturată).! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresaţi-vă unui magazin specializat sau unui instalator autorizat.! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.! Utilizaţi tuburile furnizate împreună cu maşina. 2

3 Conectarea furtunului de golire cm Conectaţi furtunul de golire - fără a-l îndoi - la canalizare sau la racordul de golire prevăzut pe perete, la o înălţime de cm de sol;! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de tehnicieni autorizaţi ai centrului de service ce apare scris pe certificatul de garantie emis de producator. Atenţie! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă. RO Sprijiniţi-l de marginea căzii sau chiuvetei şi racordaţi şina de ghidare din dotare la robinet (a se vedea figura). Capătul liber al furtunului de golire nu trebuie să rămână cufundat în apă. Primul ciclu de spălare După instalare, înainte de folosire, efectuaţi un ciclu de spălare cu detergent şi fără rufe, selectând programul 2. Date tehnice Model IWD 71251! Nu se recomandă folosirea furtunurilor prelungitoare; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă acelaşi diametru ca şi furtunul original şi nu trebuie să depăşească 150 cm lungime. Racordarea electrică Înainte de a introduce stecherul în priză, asiguraţi-vă ca: priza să fie cu împământare şi conform prevederilor legale; priza să poată suporta sarcina maximă de putere a maşinii, indicată în tabelul Date Tehnice (a se vedea alături); tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul Date Tehnice (a se vedea alături); priza să fie compatibilă cu stecherul maşinii de spălat. În caz contrar înlocuiţi stecherul.! Maşina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spaţiul este adăpostit, deoarece este foarte periculoasă expunerea maşinii la ploi şi furtuni.! După instalarea maşinii de spălat, priza de curent trebuie să fie uşor accesibilă.! Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple. Dimensiuni Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control conform directivelor 1061/2010 şi 1015/2010. lãrgime 59,5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53,5 cm de la 1 la 7 kg Vezi placuta cu caracteristicile tehnice, aplicata pe masina. presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) capacitatea cuvei 52 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut Programul 3: program standard la 60 C pentru rufe din bumbac. Programul 4: program standard la 40 C pentru rufe din bumbac. Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare: /108/CE (Compatibilitate Electromagneticã) /95/CE (Tensiuni Joase) -2012/19/EU 3

4 Descrierea maşinii de spălat şi activarea unui program RO Panoul de control Tastă PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU Tasta ON/OFF DISPLAY Taste cu led FUNCŢII Tastă cu led START/ PAUSE Sertarul detergenţilor Selector PROGRAME Selector TEMPERATURĂ Selector CENTRIFUGARE Indicator UŞĂ BLOCATĂ Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenţi sau aditivi (a se vedea Detergenţi şi rufe albe ). Tasta ON/OFF: pentru a porni şi opri maşina. Selector PROGRAME: pentru a selecta programele. Pe durata desfăşurării programului selectorul rămâne în aceeaşi poziţie. Taste cu led FUNCŢII: pentru a selecta funcţiile disponibile. Indicatorul corespunzător funcţiei alese va rămâne aprins. Selector CENTRIFUGARE: pentru a activa / anula centrifugarea (a se vedea Personalizare ). Selector TEMPERATURĂ: pentru a selecta temperatura sau spălarea la rece (a se vedea Personalizare ). DISPLAY: pentru a afişa durata diferitelor programe la dispoziţie şi a celui restant, în cazul unui ciclu de spălare deja în desfăşurare; dacă a fost programat un interval de PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, este afişat intervalul restant până la pornirea programului selectat. Indicatoare DESFĂŞURARE CICLU: pentru a putea urmări avansarea programului de spălare. Indicatorul aprins arată faza în curs de desfăşurare. Indicator UŞĂ BLOCATĂ: pentru a înţelege dacă uşa se poate deschide sau nu (a se vedea pag. alăturată). Tastă cu led START/PAUSE: pentru a activa / opri momentan programele. N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu apăsaţi această tastă; ledul se va aprinde intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzător fazei în curs de desfăşurare va rămâne aprins. Dacă indicatorul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci uşa se poate deschide. Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă, apăsaţi din nou tasta. Modalitatea de stand by Această maşină de spălat rufe, conform noilor norme legate de economia de curent electric, este dotată cu un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în funcţiune după 30 minute de neutilizare. Apăsaţi scurt tasta ON/OFF şi aşteptaţi repunerea în funcţiune a maşinii. Tastă PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ : apăsaţi pentru a programa pornirea maşinii la o anumită oră. Întârzierea va fi indicată pe display. 4

5 Indicatoare luminoase Ledurile furnizează informaţii importante. Iată ce indică: Indicatoare de fază După alegerea şi activarea ciclului dorit, indicatoarele luminoase se vor aprinde unul după altul, ceea ce vă indică starea de avansare a programului: Spălare Clătire Centrifugă Golire Sfârşit Spălare Tastele de funcţii şi ledurile corespunzătoare Alegerea unei funcţii implică aprinderea ledului corespunzător. Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar funcţia nu se va activa. Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcţie (ultima aleasă). Indicator uşă blocată: Aprinderea ledului indică faptul că hubloul s-a blocat, pentru a împiedica deschiderea sa; pentru a putea deschide hubloul, aşteptaţi aproximativ 3 minute, până la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul în timpul executării unui ciclu, apăsaţi tasta PORNIRE/PAUZĂ; dacă ledul UŞĂ BLOCATĂ este stins, atunci puteţi deschide hubloul. RO Activarea unui program 1. Porniţi maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde, apoi se sting; indicatorul START/PAUSE se va aprinde intermitent. 2. Introduceţi rufele şi închideţi uşa. 3. Selectaţi programul dorit cu ajutorul selectorului de PROGRAME. 4. Reglaţi temperatura de spălare (a se vedea Personalizare ). 5. Reglaţi viteza de centrifugare (a se vedea Personalizare ). 6. Adăugaţi detergentul şi aditivii (a se vedea Detergenţi şi rufe ). 7. Alegeţi funcţiile dorite. 8. Activaţi programul apăsând tasta START/PAUSE; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Pentru a anula un ciclu selectat, apăsaţi tasta START/PAUSE pentru a întrerupe momentan ciclul şi alegeţi un nou program. 9. La încheierea programului, indicatorul luminos se va aprinde. După stingerea ledului corespunzător avertizării de UŞĂ BLOCATA, este posibilă deschiderea hubloului. Scoateţi rufele şi lăsaţi uşa întredeschisă pentru a se putea usca cuva si tamburul. Opriti maşina de spălat apăsând pe tasta ON/OFF. 5

6 Programe RO Tabel de programe Programe Descrierea Programului Temp. max. ( C) Viteza max. (rotaþii pe minut) Detergenþi Prespãlare Spãlare Balsam Decolorant rufe Programe zilnice 1 PRESPALARE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare , RUFE ALBE BUMBAC: Rufe albe foarte murdare , Program standard la 60 C pentru rufe din bumbac (1): Albe ºi colorate rezistente foarte murdare ,162 52, Program standard la 40 C pentru rufe din bumbac (2): Albe ºi colorate delicate puþin murdare , COLORATE BUMBAC: Albe puþin murdare ºi colorate delicate , SINTETICE: Colorate rezistente foarte murdare , SINTETICE (3): Colorate delicate putin murdare , Program standard la 20 C pentru rufe din bumbac: Albe ºi colorate delicate puþin murdare Programe Speciale 8 LÂNÃ: Pentru articole din lânã, caºmir , MÃTASE /PERDELE: Pentru articolele din mãtase, viscozã, lenjerie JEANS EXPRESS: Pentru a împrospãta rapid articolele puþin murdare (nu este indicat pentru lânã, mãtase ºi articole de spãlat cu mâna). Sarcina Max. (Kg) Umiditate rezidualã % Consum energie kwh Apã totalã lt Durata ciclului de spãlare ,5 71 0, Sport 12 Sport Intensive Sport Light Sport Shoes (Max 2 perechi.) Programe parþiale CLÃTIRE CENTRIFUGARE + EVACUARE Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiţii standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroşi factori, precum temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea şi tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate. 1) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 3 şi temperatura de 60 C. Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 60 C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată. 2) Programul de control conform normei 1061/2010: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40 C. Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 40 C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată. Pentru toate Instituţiile de Testare: 2) Program pentru bumbac, prelungit: selectaţi programul 4 şi temperatura de 40 C. 3) Program sintetic de-a lungul: selectaţi programul 6 şi temperatura de 40 C. Program standard la 20 C pentru rufe din bumbac (programul 7) ideal pentru rufe de bumbac murdare. Performanţele bune şi la rece, comparabile cu o spălare la 40, sunt garantate de o acţiune mecanică care lucrează prin varierea vitezei la intervale repetate şi apropiate. Express (programul 11) a fost studiat pentru a spăla articolele foarte puţin murdare, în mod rapid: durează doar 15 de minute ceea ce economiseşte energie şi timp. Selectând programul (11 la 30 C) este posibilă spălarea articolelor din materiale diferite (excluse lâna şi mătasea) cu o greutate maximă de 1,5 kg. Sport Intensive (programul 12) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) foarte murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în Tabel de programe. Sport Light (programul 13) a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) puţin murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în Tabel de programe. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o cantitate adecvată unei încărcări pe jumătate a maşinii. Sport Shoes (programul 14) a fost studiat pentru spălarea pantofilor de sport; pentru cele mai bune rezultate, nu spălaţi mai mult de 2 perechi deodată. 6

7 Personalizare Reglarea temperaturii Rotind selectorul de TEMPERATURĂ se fixează temperatura de spălare (a se vedea Tabelul programelor). Temperatura poate fi redusă până la spălarea la rece ( ). Maşina va împiedica în mod automat de a alege o temperatură mai mare decât maxima admisă pentru fiecare program. RO Reglarea centrifugării Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileşte viteza de stoarcere pentru programul selectat. Vitezele maxime, prevăzute pentru programe sunt: Programe Viteză maximă Bumbac 1200 rotaţii pe minut Sintetice 800 rotaţii pe minut Lână 800 rotaţii pe minut Mătase excludere stoarcere Viteza de centrifugaare poate fi redusă sau centrifugarea poate fi exclusă selectând simbolul. Maşina va împiedica în mod automat alegerea unei viteze mai mari decât maxima admisă pentru fiecare program. Funcţii Diferitele funcţii de spălare prevăzute pentru maşina de spălat, permit obţinerea unor rufe curate şi albe, după dorinţă. Pentru a activa funcţiile: 1. apăsaţi tasta corespunzătoare funcţiei dorite; 2. aprinderea ledului respectiv indică activarea funcţiei. Notă: - Dacă funcţia selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent iar funcţia nu se va activa. - Dacă funcţia aleasă nu este compatibilă cu o funcţie selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcţii va emite un semnal intermitent iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcţie (ultima aleasă). Pornirea întârziată Pentru a programa pornirea întârziată a maşinii, apăsaţi tasta respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Când opţiunea este activă, pe ecran se va aprinde simbolul. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsaţi tasta până când pe ecran veţi vedea mesajul OFF. Prin selectarea acestei opţiuni, mişcarea mecanică, temperatura şi apa sunt optimizate pentru o cantitate scăzută de ţesături de bumbac şi sintetice puţin murdare Tabel de programe. Cu puteţi spăla în timp mai scurt, economisind apă şi energie. Se recomandă utilizarea unei cantităţi de detergent lichid adecvată cantităţii de rufe. Antipată Ciclu de decolorare adecvat pentru eliminarea petelor mai rezistente. A se vărsa decolorantul în sertarul adiţional 4 (a se vedea Ciclu de albire ). 7

8 Detergenţi şi rufe albe RO Compartimentul pentru detergenţi Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă a detergentului: excesul de detergent nu garantează o spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părţilor interne ale maşinii de spălat şi la poluarea mediului înconjurător.! Nu introduceţi în maşină detergenţii pentru spălarea manuală deoarece formează prea multă spumă.! Utilizaţi detergenţi praf pentru rufele albe de bumbac, pentru prespălare şi pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60 C.! Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului. Deschideţi compartimentul pentru detergenţi şi 4 introduceţi detergentul sau aditivul după cum urmează: compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf) Înainte de a adăuga detergentul verificaţi ca sertarul adiţional 4 să nu fie introdus. compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid) Detergentul lichid trebuie vărsat doar înainte de pornire. compartiment 3: Aditivi (soluţie de înmuiat, balsam rufe etc.) Soluţia de înmuiat nu trebuie să iasă deasupra grătarului. compartiment adiţional 4: Decolorant (Inălbitor) Ciclu de albire! Decolorantul tradiţional se foloseşte pentru ţesături rezistente albe, cel delicat pentru ţesături colorate, sintetice şi pentru lână. Introduceţi sertarul adiţional 4, aflat în dotare, în sertarul 1. Când dozaţi decolorantul nu depăşiţi nivelul max indicat pe pivotul central (vezi figura). Pentru efectuarea doar a decolorării, vărsaţi decolorantul în sertarul adiţional 4, selectaţi programul Clătire şi activaţi opţiunea Antipată. Pentru albirea în timpul spălării, vărsaţi detergentul şi aditivii, selectaţi programul dorit şi activaţi opţiunea Antipată. Folosirea sertarului adiţional 4 exclude prespălarea. Pregătirea rufelor Sortaţi rufele în funcţie de: - tipul de material / simbolul de pe etichetă. - culori: separaţi rufele colorate de cele albe. Goliţi buzunarele şi controlaţi nasturii. Nu depăşiţi valorile indicate, referitoare la greutatea rufelor uscate: Ţesături rezistente: max 7 kg Materiale sintetice: max 3 kg Ţesături delicate: max 2 kg Lână: max 1,5 kg Mătase: max 1 kg Cât cântăresc rufele? 1 cearceaf g. 1 faţă de pernă g. 1 faţă de masă g. 1 halat de baie g. 1 prosop g. Articole delicate Lână: Cu programul 8 se pot spăla cu maşina toate hainele de lână, inclusiv cele cu eticheta a se spăla numai manual. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, folosiţi un detergent specific şi nu depăşiţi 1,5 kg de rufe. Mătase: utilizaţi programul special 9 pentru spălarea articolelor din mătase. Se recomandă folosirea unui detergent special pentru articole delicate. Perdele: împăturiţi-le şi aşezaţi-le într-o faţă de pernă sau într-un sac de tip plasă. Utilizaţi programul 9. Jeans: întoarceţi pe dos rufele înainte de spălare şi utilizaţi un detergent lichid. Utilizaţi programul 10. Sistemul de echilibrare a încărcăturii Pentru a evita trepidaţiile excesive, înainte de stoarcere, cuva maşinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotaţii la o viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, maşina nu reuşeşte să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, maşina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor şi echilibrarea corectă a maşinii, se recomandă să introduceţi în maşină atât articole mari cât şi mici. 8

9 Precauţii şi sfaturi! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie să fie citite cu atenţie. Norme de protecţie şi siguranţă generale Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în locuinţe unifamiliale. Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse şi cu experienţă sau cunoştinţe insuficiente, exceptînd cazul în care această utilizare are loc sub supravegherea sau instrucţiunile unei persoane responsabile cu securitatea lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede. Nu scoateţi stecherul din priză trăgând de cablu. Nu deschideţi compartimentul pentru detergent în timp ce maşina se află în funcţiune. Nu atingeţi apa golită din maşină: poate avea o temperatură ridicată. Nu forţaţi în nici un caz uşa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranţă care evită deschiderea accidentală. În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la mecanismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi singuri. Controlaţi mereu ca în apropierea maşinii aflate în funcţiune, să nu se afle copii. Pe durata spălării uşa se poate încălzi. Dacă trebuie să deplasaţi maşina, cereţi ajutor unei alte (sau 2) persoane şi fiţi foarte atenţi. Niciodată nu deplasaţi maşina singuri deoarece aceasta este foarte grea. Înainte de a introduce rufele, controlaţi cuva să fie goală. Aruncarea reziduurilor Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou. Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la deşeurile care provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a materialelor componente cât şi pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le colecta separat. Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela la centrele de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de la care au achiziţionat produsele respective. Atenţionãri în conformitate cu legislaţia în vigoare Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisã eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alãturi de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip). Autoritãţile locale trebuie sã asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivã a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaţii detaliate. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1). Predarea, de cãtre utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sãnãtãţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale. Simbolul alãturat (o pubela cu roţi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate şi nu poate fi eliminat împreunã cu deşeurile municipale nesortate. RO 9

10 Întreţinere şi curăţare RO Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalaţiei hidraulice a maşinii de spălat şi se elimină pericolul scurgerilor. Scoateţi stecherul din priza de curent atunci când curăţaţi maşina de spălat şi când se efectuează lucrări de întreţinere. Curăţarea pompei Maşina de spălat este dotată cu o pompă de autocurăţare care nu are nevoie de întreţinere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.! Verificaţi ca ciclul de spălare să fie încheiat şi scoateţi stecherul din priză. Curăţarea maşinii de spălat Partea externă şi părţile din cauciuc pot fi curăţate cu o lavetă înmuiată în apă călduţă şi săpun. Nu folosiţi solvenţi sau substanţe abrazive. Curăţarea compartimentului pentru detergent Trageti afara compatimentul ridicându-l si tragându-l spre exterior (a se vedea figura). Spălaţi-l sub un jet de apă; această operaţie trebuie efectuată cât mai des posibil. Pentru a avea acces la anticameră: 1. scoateţi panoul de acoperire din partea din faţă a maşinii de spălat folosind o şurubelniţă (a se vedea figura); 2. deşurubaţi capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (a se vedea figura). Este normal să iasă puţină apă; Îngrijirea uşii şi a tamburului Lăsaţi mereu uşa întredeschisă pentru a evita formarea de mirosuri neplăcute. 3. curăţaţi cu grijă interiorul; 4. înşurubaţi la loc capacul; 5. montaţi din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre maşină, de a fi introdus cârligele în orificiile respective. Controlarea furtunului de alimentare cu apă Controlaţi tubul de alimentare cel puţin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca crăpături neaşteptate.! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja. 10

11 Anomalii şi remedii Se poate întâmpla ca maşina de spălat să nu funcţioneze. Înainte de a apela serviciul de Service (a se vedea Asistenţă ), verificaţi dacă nu este vorba de o problemă uşor de rezolvat: RO Anomalii: Maşina de spălat nu porneşte. Ciclul de spălare nu porneşte. Maşina de spălat nu se alimentează cu apă (pe afişaj se aprinde intermitent mesajul H2O ). Maşina de spălat încarcă şi descarcă apă continuu. Maşina de spălat nu se goleşte sau nu stoarce. Maşina de spălat vibrează foarte mult în timpul stoarcerii. Maşina de spălat pierde apă. Indicatoarele de Funcţii şi START/ PAUSE sunt intermitente; unul din indicatoarele ptr. faza în curs şi uşă blocată sunt aprinse. Se formează prea multă spumă. Cauze posibile / Rezolvare: Stecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact. Aveţi o pană de curent la domiciliu. Uşa nu este bine închisă. Tasta ON/OFF nu a fost apăsată. Tasta START/PAUSE nu a fost apăsată. Robinetul de apă nu este deschis. A fost fixată o întârziere de pornire (a se vedea Personalizare ). Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet. Furtunul este îndoit. Robinetul de apă nu este deschis Apa la domiciliul dumneavoastră. Apa nu are presiune suficientă. Tasta START/PAUSE nu a fost apăsată. Furtunul de golire nu a fost instalat la o înălţime cuprinsă între 65 şi 100 cm de pământ (a se vedea Instalare ). Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea Instalare ). Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer. Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideţi robinetul de apă, opriţi maşina de spălat şi chemaţi Service-ul. Dacă locuinţa se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care maşina de spălat încarcă şi descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerţ supape anti-sifonare. Programul nu prevede golirea apei: în cazul anumitor programe, este necesară activarea manuală. Furtunul de golire este îndoit (a se vedea Instalare ). Conducta de descărcare este înfundată. Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a se vedea Instalare ). Maşina de spălat este în pantă (a se vedea Instalare ). Maşina de spălat este prea aproape de pereţi şi mobilier (a se vedea Instalare ). Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înşurubat (a se vedea Instalare ). Compartimentul de detergenţi este înfundat (pentru a-l curăţa a se vedea Întreţinere şi curăţare ). Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea Instalare ). Opriţi maşina şi scoateţi stecherul din priză; aşteptaţi aproximativ 1 minut înainte de a o reaprinde. Dacă nu obţineţi nici un rezultat, apelaţi Centrul de service pentru asistenţă. Detergentul nu este compatibil cu maşina de spălat (trebuie să fie scris pentru maşina de spălat, de mână sau în maşina de spălat, sau ceva asemănător). Dozajul a fost excesiv. 11

12 Asistenţă RO Înainte de a lua legătura cu Service-ul: Verificaţi dacă puteţi rezolva singuri problema (a se vedea Anomalii şi remedii ); Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat; În caz negativ, luaţi legătura cu asistenţa tehnică autorizată la numărul telefonic indicat pe certificatul de garanţie.! Nu apelaţi niciodată la persoane neautorizate. Comunicaţi: tipul de anomalie; modelul maşinii (Mod.); numărul de serie (S/N). Aceste informaţii sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice, lipită în partea din spate a maşinii de spălat precum şi în partea anterioară, după ce deschideţi uşa. 12

13 D Öèêúë íà èçáåëâàíå 13

14 ! Âàæíî å äà ñúõðàíÿâàòå èíñòðóêöèèòå, çà äà ìîæåòå äà ïðàâèòå äîïúëíèòåëíè ñïðàâêè ïî âñÿêî âðåìå. Â ñëó àé å ïåðàëíàòà ìàøèíà ñå ïðîäàäå, ïðåîòñòúïè èëè ïðåìåñòè, òðÿáâà äà ñå ïîãðèæèòå èíñòðóêöèèòå âèíàãè äà ÿ ïðèäðóæàâàò, çà äà ñå ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿ íà íîâèÿ ñîáñòâåíèê çà ðàáîòàòà è ñúîòâåòíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ.! Ïðî åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèèòå: çàùîòî ñúäúðæàò âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ìîíòàæà, èçïîëçâàíåòî è áåçîïàñíîñòòà. Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå Ðàçîïàêîâàíå 1. Ðàçîïàêîâàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà. 2. Ïðîâåðåòå äàëè ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å ïîâðåäåíà ïðè òðàíñïîðòèðàíåòî. Àêî å ïîâðåäåíà, íå ÿ ñâúðçâàéòå, à ñå îáúðíåòå êúì ïðîäàâà à. 3. Ñâàëåòå 4-òå âèíòà çà ïðåäïàçâàíå ïðè òðàíñïîðò è ãóìè êàòà ñúñ ñúîòâåòíàòà âòóëêà, ïîñòàâåíè îò çàäíàòà ñòðàíà (âèæ ïîêàçàíîòî íà ôèãóðàòà). 4. Çàòâîðåòå îòâîðèòå ñ ïðåäîñòàâåíèòå ïëàñòìàñîâè êàïà êè. 5. Ñúõðàíåòå âñè êè àñòè: çà äà ñå ìîíòèðàò îòíîâî ïðè íåîáõîäèìîñò ïåðàëíàòà ìàøèíà äà áúäå òðàíñïîðòèðàíà.! Îïàêîâú íèÿò ìàòåðèàë íå å äåòñêà èãðà êà. Íèâåëèðàíå 1. Ìîíòèðàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà íà ðàâåí è òâúðä ïîä, áåç äà ÿ îïèðàòå â ñòåíè, ìåáåëè è äð. 2. Àêî ïîäúò íå å èäåàëíî õîðèçîíòàëåí, êîìïåíñèðàéòå íåðàâíîñòèòå, êàòî îòâèåòå èëè çàâèåòå ïðåäíèòå êðà åòà (âèæ ôèãóðàòà); úãúëúò íà íàêëîíà, èçìåðåí âúðõó ðàáîòíàòà ïîâúðõíîñò, íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 2. Òî íîòî íèâåëèðàíå ïîçâîëÿâà ìàøèíàòà äà áúäå ñòàáèëíà è äà ñå èçáÿãâàò âèáðàöèèòå, øóìúò è ïðåìåñòâàíåòî é ïî âðåìå íà ðàáîòà. Êîãàòî íàñòèëêàòà å ìîêåò èëè êèëèì, ðåãóëèðàéòå òàêà êðà åòàòà, å ïîä ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îñòàíå äîñòàòú íî ìÿñòî çà âåíòèëàöèÿ. Õèäðàâëè íè è åëåêòðè åñêè âðúçêè Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à êúì âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà 1. Ñâúðæåòå çàõðàíâàùèÿ ìàðêó, êàòî ãî çàâèåòå êúì êðàíà çà ñòóäåíàòà âîäà ñ íàêðàéíèê ñ ãàçîâà ðåçáà 3/4 (âèæ ôèãóðàòà). Ïðåäè äà ãî ñâúðæåòå, èçòî åòå âîäàòà, äîêàòî ñå èçáèñòðè. 2. Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà êúì ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî ãî çàâèåòå êúì ñïåöèàëíèÿ ùóöåð, ðàçïîëîæåí îò çàäíàòà ñòðàíà, ãîðå âäÿñíî (âèæ ôèãóðàòà). 3. Âíèìàâàéòå ìàðêó à äà íå ñå ïðåãúâà è ïðèòèñêà.! Íàëÿãàíåòî ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà òðÿáâà äà áúäå â ãðàíèöèòå, óêàçàíè â òàáëèöàòà "Òåõíè åñêè äàííè" (âæ. ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà).! Àêî äúëæèíàòà íà çàõðàíâàùèÿ ìàðêó íå å äîñòàòú íà, ñå îáúðíåòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ìàãàçèí èëè êúì îòîðèçèðàí òåõíèê.! Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå âå å óïîòðåáÿâàí ìàðêó.! Èçïîëçâàéòå òåçè, êîåòî ñà äîñòàâåíè ñ ïåðàëíàòà ìàøèíà. 14

15 Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà cm Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà, áåç äà ãî ïðåãúâàòå, êúì êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà èëè êúì òðúáàòà çà îòâåæäàíå â ñòåíàòà, ðàçïîëîæåíè íà âèñî èíà ìåæäó 65 è 100 ñì îò ïîäà, èëè ãî ïîäïðåòå íà ðúáà íà ìèâêàòà èëè âàíàòà, ñâúðçâàéêè äîñòàâåíèÿ âîäà êúì êðàíà (âæ. ôèãóðàòà). Ñâîáîäíèÿò êðàé íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà íå òðÿáâà äà áúäå ïîòîïåí âúâ âîäàòà.! Íå èçïîëçâàéòå óäúëæèòåëè èëè ðàçêëîíèòåëè.! Êàáåëúò íå òðÿáâà äà áúäå îãúíàò èëè ñïëåñêàí.! Çàõðàíâàùèÿò êàáåë òðÿáâà äà ñå ïîäìåíÿ ñàìî îò îòîðèçèðàíè òåõíèöè. Âíèìàíèå! Ôèðìàòà îòõâúðëÿ âñÿêàêâà îòãîâîðíîñò â ñëó àèòå, â êîèòî òåçè íîðìè íå ñå ñïàçâàò. Ïúðâî ïðàíå Ñëåä èíñòàëèðàíå è ïðåäè óïîòðåáà âêëþ åòå åäèí öèêúë íà èçïèðàíå ñ ïåðèëåí ïðåïàðàò, íî áåç äðåõè, çàäàâàéêè ïðîãðàìà 2. Òåõíè åñêè äàííè! Íå ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà óäúëæèòåëíè ìàðêó è. Àêî å íåîáõîäèìî, óäúëæèòåëÿò òðÿáâà äà èìà ñúùèÿ äèàìåòúð êàòî îðèãèíàëíèÿ è äà íå íàäâèøàâà 150 ñì. Ñâúðçâàíå êúì åëåêòðè åñêàòà ìðåæà Ïðåäè äà ñâúðæåòå ùåïñåëà â êîíòàêòà, ïðîâåðåòå äàëè: êîíòàêòúò å çàçåìåí ñúãëàñíî äåéñòâàùèòå ñòàíäàðòè; êîíòàêòúò ìîæå äà ïîåìå ìàêñèìàëíàòà ìîùíîñò íà íàòîâàðâàíå íà ìàøèíàòà, óêàçàíà â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå å â ãðàíèöèòå íà óêàçàíîòî â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); êîíòàêòúò îòãîâàðÿ íà ùåïñåëà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà. Â ïðîòèâåí ñëó àé çàìåíåòå ùåïñåëà èëè êîíòàêòà.! Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ìîíòèðà íà îòêðèòî, äîðè ïîä íàâåñ, çàùîòî å ìíîãî îïàñíî äà ñå îñòàâè íà âëèÿíèåòî íà àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ.! Çà ìîíòèðàíàòà ïåðàëíà ìàøèíà åëåêòðè åñêèÿò êîíòàêò òðÿáâà äà áúäå ëåñíî äîñòúïåí. Ìîäåë IWD Ðàçìåðè Âìåñòèìîñò Åëåêòðè åñêî çàõðàíâàíå Çàõðàíâàíå ñ âîäà Ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà Програми за проверка съгласно Регламенти 1061/2010 и 1015/2010 на Комисията øèðèíà 59,5 ñì âèñî èíà 85 ñì äúëáî èíà 53,5 ñì îò 1 äî 7 êã. Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar) ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar) îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà ïðîãðàìà 3; стандартна програма за памук при 60 C ïðîãðàìà 4; стандартна програма за памук при 40 C. Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè: /108/CE (çà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò) /95/ÑÅ (çà íèñêî íàïðåæåíèå) /19/EU 15

16 ON OFF 16

17

18 Ïðîãðàìè Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà Ìàêñ. òåìïåðàòóðà ( C) Ìàêñ. ñêîðîñò (îáîðîòè â ìèíóòà) Ïåðèëíè ïðåïàðàòè Îñíîâíî ïðàíå Ïðåäïðàíå Îìåêîòèòåë Áåëèíà Çàðåæäàíå ìaêñ. (êã) Остатъчна влажност % Разход на енергия kwh Общ разход на вода lt Ïðîäúëæèòåëíîñò íà öèêúëà Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí 1 ÏÀÌÓK "Ïðåäïðàíå": Áåëè, èçêëþ èòåëíî çàìúðñåíè , ÏÀÌÓK: Áåëè, èçêëþ èòåëíî çàìúðñåíè , Стандартна програма за памук при 60 C (1): Áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè ,162 52, Стандартна програма за памук при 40 C (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé èâè, малко çàìúðñåíè , ÏÀÌÓK ÖÂÅÒÍÈ: Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé èâè , ÑÈÍÒÅÒÈ ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé èâè, силно çàìúðñåíè , ÑÈÍÒÅÒÈ ÍÈ (3): Öâåòíè, óñòîé èâè, малко çàìúðñåíè , Стандартна програма за памук при 20 C: Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé èâè, малко çàìúðñåíè Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè 8 ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í , KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî JEANS EXPRESS: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå ïðåïîðú âà çà âúëíà, 11 êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà) ,5 71 0, Sport 12 Sport Intensive Sport Light Sport Shoes (ìaêñ.2 èôòà.) àñòè íè ïðîãðàìè ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ + ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции. 2010/ Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 C / Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40 C. 4 3 Синтетични 6 Стандартна програма за памук при 20 C (програма 7) е идеална за замърсено пране от памучна тъкан. Добрите резултати включително при изпиране със студена вода, в сравнение с тези след пране при 40, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта, многократно и често достигащо до пикови стойности. Express (ïðîãðàìà 11) å ñúçäàäåíà çà ïðàíå íà ëåêî çàìúðñåíè äðåõè çà êðàòêî âðåìå: òðàå ñàìî 15 ìèíóòè è ïî òîçè íà èí ïåñòè åíåðãèÿ è âðåìå. Ñúñ çàäàâàíåòî íà ïðîãðàìàòà (11 íà 30 C) ìîæå äà ïåðåòå åäíîâðåìåííî òúêàíè îò ðàçëè åí âèä (ñ èçêëþ åíèå íà âúëíà è êîïðèíà) ñ ìàêñèìàëíî òåãëî äî 1,5 êã. Sport Intensive (ïðîãðàìà 12) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ñèëíî çàìúðñåíè ñïîðòíè äðåõè (àíöóçè, ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â òàáëèöàòà "Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå". Sport Light (ïðîãðàìà 13) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ëåêî çàìúðñåíî ñïîðòíî îáëåêëî (àíöóçè, ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â "Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå". Ïðåïîðú âà ñå äà ñå èçïîëçâà òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò â äîçà, ïîäõîäÿùà çà ïîëîâèí çàðåæäàíå. Sport Shoes (ïðîãðàìà 14) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà ñïîðòíè îáóâêè; çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè äà íå ñå ïåðàò ïîâå å îò 2 èôòà. 18

19 Èçáåëâàíå Цикъл на избелване, подходящ за отстраняване на упорити петна. Напомняме ви да изсипете белината в допълнителното отделение (виж Цикъл на избелване ). 19

20 åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú íî ïðàíå, çàùîòî îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60 C.! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат. Èçòåãëåòå åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè ïî ñëåäíèÿ íà èí. îòäåëåíèå 1: Ïðåïàðàò çà ïðåäïðàíå (íà ïðàõ) Ïðåäè äà èçñèïåòå ïðåïàðàòà, ïðîâåðåòå äàëè íå å ïîñòàâåíî äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4. îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå åí) Òå íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ âàíåòî íà ìàøèíàòà. îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð.) Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà. äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4: Áåëèíà Öèêúë íà èçáåëâàíå! Îáèêíîâåíàòà áåëèíà ñå èçïîëçâà çà óñòîé èâè áåëè òúêàíè, à äåëèêàòíàòà áåëèíà çà öâåòíè, ñèíòåòè íè è âúëíåíè òúêàíè. Ïîñòàâåòå ïðèëîæåíîòî äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4 â îòäåëåíèå 1. Ïðè äîçèðàíåòî íà áåëèíàòà íå íàäâèøàâàéòå ìàêñèìàëíîòî íèâî, ïîêàçàíî íà öåíòðàëíèÿ ùèôò (âèæ ôèãóðàòà). Ñàìî çà èçáåëâàíå èçñèïåòå áåëèíàòà â äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4, èçáåðåòå ïðîãðàìà èçïëàêâàíå è âêëþ åòå äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ çà "èçáåëâàíå". Çà èçáåëâàíå ïî âðåìå íà ïðàíå èçñèïåòå ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò è äîïúëíèòåëíèòå ïðåïàðàòè, èçáåðåòå æåëàíàòà ïðîãðàìà è âêëþ åòå äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ çà "èçáåëâàíå". Èçïîëçâàíåòî íà äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4 èçêëþ âà ïðåäïðàíåòî. Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî: - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà. - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè. Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï åòàòà. Íå íàäâèøàâàéòå óêàçíèòå ñòîéíîñòè çà òåãëîòî íà ñóõîòî ïðàíå: Óñòîé èâè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 7 êã Ñèíòåòè íè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 3 êã Ôèíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 2 êã Âúëíåíè òúêàíè: ìàêñèìàëíî 1,5 êã Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå? 1 àðøàô ã 1 êàëúôêà ã 1 ïîêðèâêà ã 1 õàâëèÿ ã 1 êúðïà ã Ñïåöèôè íî ïðàíå Âúëíåíè òúêàíè: Ñ ïðîãðàìà 8 å âúçìîæíî äà ñå ïåðàò â ïåðàëíÿ âñÿêàêâè âúëíåíè äðåõè, ñúùî è òåçè ñ åòèêåò "ñàìî çà ðú íî ïðàíå". Çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëåí ïåðèëåí ïðåïàðàò è íå íàäâèøàâàéòå 1,5 kg ïðàíå. Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà ïðàíå íà âñè êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå òúêàíè ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò. Ïåðäåòà: препоръчва се да се сгънат и поставят в доставената торбичка. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9. Jeans: ïðåäè ïðàíå îáúðíåòå äðåõèòå è èçïîëçâàéòå ñàìî òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 10. Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè èå íà ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú âà äà ñå ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè. 20

21 ! 1 19 EU 21

22 !! 22

23 23

24 ! 24

25 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ GR Ελληνικά IWD Περιεχόμενα Εγκατάσταση, Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου και εκκίνηση ενός προγράμματος, Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικά φωτάκια Εκκίνηση ενός προγράμματος Προγράμματα, 30 Πίνακας των Προγραμμάτων Εξατομικεύσεις, 31 Θέστε τη θερμοκρασία Θέστε το στύψιμο Λειτουργίες Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 32 Θήκη απορρυπαντικών Κύκλος λεύκανσης Προετοιμασία της μπουγάδας Ειδικά ρούχα Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Προφυλάξεις και συμβουλές, 33 Γενική ασφάλεια Διάθεση Συντήρηση και φροντίδα, 34 Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος Καθαρισμός του πλυντηρίου Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών Φροντίδα της πόρτας και του κάδου Καθαρισμός της αντλίας Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού Ανωμαλίες και λύσεις, 35 Υποστήριξη, 36 GR 25

26 Εγκατάσταση GR! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια. Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Αποσυσκευασία 1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο. 2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. 3. Αφαιρέστε τις 4 βίδες προστασίας για τη μεταφορά και το λαστιχάκι με το σχετικό διαχωριστικό, που βρίσκονται στο πίσω μέρος (βλέπε εικόνα). θορύβους και μετατοπίσεις κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό. Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού 1. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας βιδώνοντάς τον σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas (βλέπε εικόνα). Πριν τη σύνδεση, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να γίνει διαυγές. 2. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντάς τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά (βλέπε εικόνα). 4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που σας παρέχονται. 5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν.! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά. Ευθυγράμμιση 1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους, έπιπλα ή άλλο. 2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα οριζοντιωμένο, αντισταθμίστε τις ανωμαλίες βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια (βλέπε εικόνα). Η γωνία κλίσης, μετρημένη στην επιφάνεια εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2. Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί δονήσεις, 3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό.! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους σωλήνες.! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας παρέχονται με τη μηχανή. 26

27 Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος cm Συνδέστε αδειάσματος, χωρίς να τον διπλώσετε, σε έναν αγωγό εκκένωσης ή σε μια επιτοίχια αποχέτευση σε απόσταση από 65 έως 100 cm από το έδαφος.! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. GR Διαφορετικά αποθέστε τον στο χείλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στονκρουνό (βλέπε εικόνα). Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 cm. Ηλεκτρική σύνδεση Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές. Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Πρώτος κύκλος πλυσίματος Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας το πρόγραμμα 2. Ôå íéêü óôïé åßá ÌïíôÝëï IWD ÄéáóôÜóåéò ùñçôéêüôçôá ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóåéò íåñïý Ôá ýôçôá óôõøßìáôïò Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες 1061/2010 και 1015/2010 ðëüôïò cm 59,5 ýøïò cm 85 âüèïò cm 53,5 áðü 1 Ýùò 7 kg ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò ìç áíþò ìýãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar) ÅëÜ éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar) ùñçôéêüôçôá ôïõ êüäïõ 52 ëßôñá ìý ñé 1200 óôñïöýò ôï ëåðôü ðñüãñáììá 3; κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 C. ðñüãñáììá 4; κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 C. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: /108/CE (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) /19/EU /95/CE ( áìçëþ ÔÜóç) 27

28 Περιγραφή του πλυντηρίου και εκκίνηση ενός προγράμματος GR Πίνακας ελέγχου Κουμπί ON/OFF Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Οθόνη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE Θήκη απορρυπαντικών Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη απορρυπαντικών και πρόσθετων (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»). Κουμπί ON/OFF: Για να ανάψετε ή να σβήσετε το πλυντήριο. Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: για να θέσετε τα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο επιλογέας παραμένει ακίνητος. Κουμπι ά με ενδεικτικά φωτάκια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: για να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες. Το σχετικό με την επιλεγείσα λειτουργία ενδεικτικό φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο. Επιλογέας ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ: για να θέσετε το στύψιμο ή να το αποκλείσετε (βλέπε Εξατομικεύσεις ). Επιλογέας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: για να θέσετε τη θερμοκρασία ή το πλύσιμο σε κρύο νερό (βλέπε «Εξατομικεύσεις»). Οθόνη: για την απεικόνιση της διάρκειας των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων και αφού έχει εκκινηθεί ο κύκλος, του υπολειπόμενου χρόνου για το τέλος αυτού. Στην περίπτωση που έχει τεθεί μια ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, απεικονίζεται ο χρόνος που υπολείπεται στην εκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ: για να ακολουθείτε την κατάσταση προόδου του προγράμματος πλυσίματος. Το αναμμένο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει την σε εξέλιξη φάση. Ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ: για να καταλάβετε αν η πόρτα ανοίγει (βλέπε σελίδα δίπλα). Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: για την εκκίνηση των προγραμμάτων ή την προσωρινή διακοπή τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να θέσετε σε παύση το σε εξέλιξη πλύσιμο, πιέστε το κουμπί αυτό, το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα ενώ εκείνο της σε εξέλιξης φάσης θα είναι συνεχώς αναμμένο. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί αυτό. Τρόπος stand by Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε λειτουργία εντός 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON/OFF και περιμένετε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή. Κουμπι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : Πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η υστέρηση εμφανίζεται στην οθόνη. 28

Οδηγίες χρήσης IWD 7108 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7108 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ GR RO BG Ελληνικά,1 Română,13,25 IWD 7108 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMF 7025 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 RO Română,13 TR Türkçe,25 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L

Maşina de spălat rufe XWSA W EU.L Maşina de spălat rufe XWSA 61253 W EU.L SUMAR Instalare Dezambalare şi nivelare Conectarea la reţeaua de apă şi la reţeaua de energie electrică Primul ciclu de spălare Date tehnice Întreţinere şi îngrijire

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 ECO7L 1292 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Masina de spalat automata Manual de utilizare

Masina de spalat automata Manual de utilizare Masina de spalat automata Manual de utilizare Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Пральна машина Посібник користувача WTV 8633 XS0 RO / EL / BG Numărul documentului= 2820525222_RO/ 15-07-16.(14:56) Produk

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα EL Ελληνικά 77657 - IWC 91082 Εγκατάσταση, 2--3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά WML 803 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 14-15 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 4 Αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά,1 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar:

FAST FI. Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 14 FI. Sumar: FAST 11-1 FI Boiler pe gaz cu coş de evacuare gaze arse Manual de instalare şi de utilizare Denumirea modelelor: FAST 11 FI FAST 1 FI Fig. 1 13 1 2 Sumar: Pagina 1. Caracteristici dimensiuni...2 2. Condiţii

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις Ο πρώτος κύκλος πλύσης Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ENF4451AOX ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ENF4451AOX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 22 RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО 40 МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ ES FRIGORÍFICO- MANUAL DE 60 CONGELADOR

Διαβάστε περισσότερα

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник

S75398KG38. Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации. Frigider cu congelator Холодильникморозильник S75398KG38 Οδηγίες Χρήσης Informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации Ψυγειοκαταψύκτης Frigider cu congelator Холодильникморозильник 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32

URZ LED TV 24 URZ LED TV 32 URZ4024 - LED TV 24 URZ4032 - LED TV 32 Bedienungsanleitung User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare DE EN PL ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTCUTARE, NU DESCHIDETI CAPACUL (SAU PARTEA

Διαβάστε περισσότερα

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD

MANUAL DE UTILIZARE BOILER. Serie STANDARD MANUAL DE UTILIZARE BOILER Serie STANDARD 30 200 Pag. 1 / 19 EV-EV/T EO-EO/T 30 50 80 100 Robustete si durabilitate fara compromis Noua linie de boilere ROYAL, cu acumulare si serpentina, pe energie electrica

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία 82607 - XWA 61251 Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE

Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE SERIA P AMPLIFICATOARE STEREO Inainte de conectare si punerea in functiune a acestui produs cititi cu atentie instructiunile. INTRETINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRA

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA...

Manual de utilizare UT58A/UT58B/UT58C CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... CUPRINS Titlu pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS

Manual de utilizare multimetru UT58D CUPRINS CUPRINS pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 COMUTATORUL ROTATIV...

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Manual de utilizare multimetru UT50D

Manual de utilizare multimetru UT50D Cuprins pag. Introducere...3 Inspectia continutului...3 Informatii de siguranta...3 Reguli de siguranta...3 Simboluri electrice internationale...4 Structura multimetrului...4 Pornire...5 Simboluri afisaj...5

Διαβάστε περισσότερα

. TEMPOIZATOUL LM.. GENEALITĂŢI ircuitul de temporizare LM este un circuit integrat utilizat în foarte multe aplicaţii. În fig... sunt prezentate schema internă şi capsulele integratului LM. ()V+ LM Masă

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Televizor LCD 76 cm (30")

Televizor LCD 76 cm (30) Televizor LCD 76 cm (30") CUPRINS 1. SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE... 1 2. INTRODUCERE... 5 3. CONECTAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE... 8 4. ELEMENTE DE REGLARE ŞI DISPUNEREA ACESTORA... 10 5. TELECOMANDA... 11

Διαβάστε περισσότερα

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM,

BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, BOILER CU ACUMULARE PENTRU PREPARARE APA CALDA DE CONSUM, model SE-2, cu serpentina, confectionat din otel ST37-2, dublu emailat, termoizolat cu anod de protectie la coroziune, Putere termica absorbita:

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalare şi utilizare pentru boilere

Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Manual de instalare şi utilizare pentru boilere Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceast manual de instrucţiuni, înainte de a instala şi utiliza echipamentul!

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3

CUPRINS INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 CUPRINS TITLU pag. INTRODUCERE... 3 INSPECTIA CONTINUTULUI... 3 INFORMATII PRIVIND SIGURANTA... 3 REGULI DE SIGURANTA... 3 SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE... 4 STRUCTURA MULTIMETRULUI... 4 SIMBOLURI

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Cod. Centrale murale cu condensare. BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE. Fonderie SIME S.p.A A - 04/ R0

Cod. Centrale murale cu condensare. BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE. Fonderie SIME S.p.A A - 04/ R0 Cod. Centrale murale cu condensare BRAVA ONE HE ErP MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Fonderie SIME S.p.A. 6322948A - 04/2016 - R0 GAMĂ MODEL COD Brava One HE 25 ErP - (G20) 8114200 Brava

Διαβάστε περισσότερα

Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW

Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW Instructiuni de montare si exploatare Centrala pe peleti Mareli - 24/30KW Aceasta centrala este proiectata si confectionata in conformitate cu standardele BDS EN 14785-2006 Respectarea regulilor prezentelor

Διαβάστε περισσότερα

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB - UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA GR -

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română INVMS85A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο. Μοντέλα:

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο. Μοντέλα: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: V4MVI-09WFR/V4MVO-09 V4MVI-WFR/V4MVO- V4MVI-8WFR/V4MVO-8 V4MVI-4WFR/V4MVO-4 Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller User s Manual Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ MODELS : L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Τ Η Μ Α Τ Α User s Manual Remote Controller Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Termostat pentru acvarii

Termostat pentru acvarii Termostat pentru acvarii Pentru pastrarea in interiorul acvariilor a unei temperaturi de +26±1 C se poate realiza o schema electronica simpla, sigura in functionare si in acelasi timp ieftina. Alimentata

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.

Διαβάστε περισσότερα

Midland G9 Manual de utilizare

Midland G9 Manual de utilizare Midland G9 Manual de utilizare Vă multumim că aţi ales produsele Midland! Midland G9 este o staţie radio portabilă care se poate folosi gratuit in majoritatea ţărilor din Europa. Pentru mai multe informaţii,

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας,

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 100 IPL 80. Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 50 IPL 80 IPL 65. Wilo-CronoLine-IL n = 960 1/min IL 200

Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 100 IPL 80. Wilo-VeroLine-IPL n = /min IPL 50 IPL 80 IPL 65. Wilo-CronoLine-IL n = 960 1/min IL 200 Pompe inline cu un rotor, pompe inline cu două rotoare Gama de producţie Pompe standard Pompe inline cu un rotor, pompe inline cu două rotoare Gama de producție Sub rezerva modificărilor ulterioare 9/

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Tehnici de Optimizare

Tehnici de Optimizare Tehnici de Optimizare Cristian OARA Facultatea de Automatica si Calculatoare Universitatea Politehnica Bucuresti Fax: + 40 1 3234 234 Email: oara@riccati.pub.ro URL: http://riccati.pub.ro Tehnici de Optimizare

Διαβάστε περισσότερα

Sistem player audio multifuncţional

Sistem player audio multifuncţional Sistem player audio multifuncţional Instrucţiuni de utilizare Introducere Ascultarea unui CD Ascultarea de radio Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB Ascultarea de muzică de pe iphone/ipad/ipod

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DIDACTIC. Principii generale de calcul si alegere

MANUAL DIDACTIC. Principii generale de calcul si alegere MANUAL DIDACTIC Principii generale de calcul si alegere 2 Manual didactic Instalaţii Solare INDICE 1 INTRODUCERE...0 2 NOŢIUNI DE TEORIE: LUMINA SOLARĂ ŞI ENERGIA...0 3 ABSORBŢIA (CAPTAREA) LUMINII SOLARE

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: AR1MVI32-09WiFiR/AR1MVO32-09 AR1MVI32-12WiFiR/AR1MVO32-12 AR1MVI32-18WiFiR/AR1MVO32-18 AR1MVI32-24WiFiR/AR1MVO32-24 Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller User s Manual Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

UTOK Televizor LED U32HD6/U40FHD3

UTOK Televizor LED U32HD6/U40FHD3 UTOK Televizor LED U32HD6/U40FHD3 MANUALUL UTILIZATORULUI Vă rugăm citiți cu atenție acest manual, înainte de a utiliza televizorul. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Instrucțiuni importante privind

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme Capitolul Diode semiconductoare 3. În fig. 3 este preentat un filtru utiliat după un redresor bialternanţă. La bornele condensatorului

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Boilere electrice si termoelectrice

Boilere electrice si termoelectrice Boilere electrice si termoelectrice Boilere electrice si termoelectrice - clasificare Boilere electrice - Base Line vertical - Base Line Anticalc - Base Line orizontal - Premium Line - Compact Line Boilere

Διαβάστε περισσότερα

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI GLASS PANEL HEATER. Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ GLASS PANEL HEATER ΓΤΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂ TERMOREZISTENTĂ Model/Μοντζλο: G2INV-20A 2000W/1000W WHITE/BLACK - ΛΕΤΚΟ/ΜΑΤΡΟ - ALB/NEGRU USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IAN SOLAR CHARGER SLS 2200 C2 ÎNCĂRCĂTOR SOLAR SOLAR CHARGER ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ SOLARLADEGERÄT. Operating instructions

IAN SOLAR CHARGER SLS 2200 C2 ÎNCĂRCĂTOR SOLAR SOLAR CHARGER ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ SOLARLADEGERÄT. Operating instructions SOLAR CHARGER SOLAR CHARGER Operating instructions ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Οδηүίες χρήσης ÎNCĂRCĂTOR SOLAR Instrucţiuni de utilizare SOLARLADEGERÄT Bedienungsanleitung IAN 273516 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Continue. Answer: a. 0,25 b. 0,15 c. 0,1 d. 0,2 e. 0,3. Answer: a. 0,1 b. 0,25 c. 0,17 d. 0,02 e. 0,3

Continue. Answer: a. 0,25 b. 0,15 c. 0,1 d. 0,2 e. 0,3. Answer: a. 0,1 b. 0,25 c. 0,17 d. 0,02 e. 0,3 Concurs Phi: Setul 1 - Clasa a VII-a Logout e-desc» Concurs Phi» Quizzes» Setul 1 - Clasa a VII-a» Attempt 1 1 Pentru a deplasa uniform pe orizontala un corp de masa m = 18 kg se actioneaza asupra lui

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Continue. Answer: a. Logout. e-desc» Concurs Phi» Quizzes» Setul 1 - Clasa a X-a» Attempt 1. 1 of 2 4/14/ :27 PM. Marks: 0/1.

Continue. Answer: a. Logout. e-desc» Concurs Phi» Quizzes» Setul 1 - Clasa a X-a» Attempt 1. 1 of 2 4/14/ :27 PM. Marks: 0/1. Concurs Phi: Setul 1 - Clasa a X-a 1 of 2 4/14/2008 12:27 PM Logout e-desc» Concurs Phi» Quizzes» Setul 1 - Clasa a X-a» Attempt 1 1 Un termometru cu lichid este gradat intr-o scara de temperatura liniara,

Διαβάστε περισσότερα

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic.

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. PRELUCRARI DE DATE CU PROGRAMUL MICROSOFT EXCEL LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. Lansati programul

Διαβάστε περισσότερα

condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 25 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35

condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 25 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35 condens Manual de instalare THEMA CONDENS F 5 THEMA CONDENS F 30 THEMAFAST CONDENS F 35 CUPRINS INTDUCERE Ghid de instrucţiuni...3. Documentaţie produs...3. Documente asociate...3.3 Explicarea simbolurilor...3

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE Mentenanta sistemelor industriale - Curs 5

TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE Mentenanta sistemelor industriale - Curs 5 TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE 1 TESTARE Procedura de evaluare sau o metoda de determinare a unei calitati, performante, etc. IN FAZA DE PROIECTARE/ DEZVOLTARE DE-A LUNGUL CICLULUI DE VIATA Validare/

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT EXCEL. Pentru a lansa in execuţie programul Microsoft Excel utilizaţi una dintre procedurile următoare:

MICROSOFT EXCEL. Pentru a lansa in execuţie programul Microsoft Excel utilizaţi una dintre procedurile următoare: 1 2 Fiind o aplicaţie din pachetul Microsoft Office, Microsoft Excel prezintă o interfaţă asemănătoare cu editorul de text Microsoft Word având aceeaşi organizare a sistemului de meniuri şi a barelor de

Διαβάστε περισσότερα

CURSUL AL IV-LEA. Tabelul 1 Greutatea corporală a 1014 pacienţi cu diferite afecţiuni, pe clase din 5kg în 5kg

CURSUL AL IV-LEA. Tabelul 1 Greutatea corporală a 1014 pacienţi cu diferite afecţiuni, pe clase din 5kg în 5kg CURSUL AL IV-LEA 1 Reprezentarea grafică a datelor statistice - Consideraţii generale Sunt două metode de bază în statistică: numerică şi grafică. Folosind metoda numerică putem calcula statistici ca media

Διαβάστε περισσότερα

IAN ELECTRIC COOL REK 230 B2. Φορητό ψυγείο. Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale. Operation and Safety Notes

IAN ELECTRIC COOL REK 230 B2. Φορητό ψυγείο. Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale. Operation and Safety Notes ELECTRIC COOL REK 230 B2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Ladă frigorifică electrică Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox

Διαβάστε περισσότερα

Manual operare statie umplere cu amestec glicol. Fig. 1 Fata controler cu asignarea tastelor

Manual operare statie umplere cu amestec glicol. Fig. 1 Fata controler cu asignarea tastelor S.C. AUTOMATIZARI UNIVERSALE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------- Str. Floare Rosie nr. 6 Sector 6, BUCURESTI Telefon: 0741 145 175 Manual operare statie umplere

Διαβάστε περισσότερα