Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία"

Transcript

1 Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία σχηματίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό από τη μη ενζυμική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών, λιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων ή προέρχονται από εξωγενείς πηγές (όπως γεύματα ταχυφαγείας, τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και λιπαρά παρασκευασμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, αναψυκτικά και κάπνισμα). Οι ενώσεις αυτές έχουν ποικίλη μοριακή δομή και βιολογική δράση και μπορούν να απορροφηθούν περαιτέρω από τον πεπτικό σωλήνα και τους βλεννογόνους του αναπνευστικού, επηρεάζοντας τα επίπεδα τους στο αίμα και προκαλώντας την εναπόθεση τους στους ιστούς. Η αυξημένη συγκέντρωση των στην κυκλοφορία έχει ενοχοποιηθεί για την παθογένεια διαβητικών επιπλοκών, την πρόωρη γήρανση και την αρτηριοσκλήρυνση. Το αντικείμενο της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων των γευμάτων ταχυφαγείας (πλούσιων σε γλυκοτοξίνες, τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης) στο αναπαραγωγικό σύστημα φυσιολογικών γυναικών και γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ), με απώτερο σκοπό την ανεύρεση διατροφικών λύσεων που θα βελτιώσουν το μεταβολικό και ορμονικό προφίλ των γυναικών αυτών. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε 25 φυσιολογικές γυναίκες και 25 γυναίκες με ΣΠΩ οι οποίες υποβλήθηκαν σε διαφορετικής σύστασης δίαιτες (υποθερμιδική δίαιτα για 2 μήνες, υποθερμιδική δίαιτα με υψηλό ποσοστό γλυκοτοξινών για 2 μήνες, υποθερμιδική δίαιτα με χαμηλό ποσοστό γλυκοτοξινών για 2 μήνες). Οι συμμετέχουσες στη μελέτη ενημερώθηκαν πριν την έναρξη της για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και υπέγραψαν ενημερωτικά φυλλάδια συγκατάθεσης που τους παρείχε η ερευνητική ομάδα. Ο φυσιολογικός πληθυσμός αποτελείτο από εθελοντές του Πανεπιστημιακού χώρου, χωρίς ιστορικό ΣΠΩ, διαταραχών κύκλου ή κλινικές και βιοχημικές ενδείξεις υπερανδρογοναιμίας. Ο επιλεχθείς παθολογικός πληθυσμός αποτελείτο από γυναίκες με ΣΠΩ που εισήρθαν στο Ενδοκρινολογικό τμήμα της Α Παθολογικής κλινικής του Παν/μίου Αθηνών για παρακολούθηση. Η διάγνωση τους επιβεβαιώθηκε βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων για το ΣΠΩ (Rotterdam 2002). Οι 2 πληθυσμοί δεν διέφεραν στο βάρος και στην ηλικία κατά την έναρξη της μελέτης. Για να είναι συγκρίσιμες οι φάσεις μελέτης, επειδή οι γυναίκες έχουν ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους, οι μετρήσεις έγιναν σε φάση αντίστοιχη προς την ωοθυλακική, τεκμηριωμένη με επίπεδα PRG < 5 ng/ml. Βιοχημικές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των επιπέδων γλυκοτοξινών στον ορό και οξειδωτικού φορτίου καθώς και ορμονικού (τεστοστερόνη, SHBG) και μεταβολικού (ινσουλίνη, γλυκόζη νηστείας) προφίλ, πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από κάθε διατροφική παρέμβαση.

2 H στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν υπήρξαν αυξομειώσεις στο σωματικό βάρος, όπως αποδεικνύεται από τη μη στατιστικά σημαντική μεταβολή στο δείκτη μάζας σώματος (BMI) και στο λόγο μέσης προς ισχίο (WHR) στις γυναίκες με ΣΠΩ. Τα αποτελέσματα παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα: Ομάδα Μελέτης (ΣΠΩ) Ελεύθερη σε (2 μην) (2 μην) (2 μην) 2 ) BMI (kg/m 25,17 ± 4,61 26,01 ± 5,7 25,3 ± 5,8 25,35 ± 5,66 WHR 0,79 ± 0,07 0,83 ± 0,07 0,79 ± 0,08 0,80 ± 0,05 Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι επιδράσεις των διατροφικών παρεμβάσεων επί των ορμονικών επιπέδων και των γλυκοτοξινών του ορού σε ασθενείς με ΣΠΩ. Παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές των επιπέδων ορού και της τεστοστερόνης κατά τα στάδια της ς. Συγκεκριμένα, υπήρξε στατιστικά σημαντική πτώση των ΑGEs και της τεστοστερόνης κατά την χαμηλής περιεκτικότητας σε και στατιστικά σημαντική αύξηση της τεστοστερόνης κατά την υψηλή σε. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι τιμές και η στατιστική σημαντικότητα των μετρήσεων:

3 Ομάδα Μελέτης (ΣΠΩ) Ελεύθερη σε 10,02 ± 1,07 9,67 ± 1,24 11,79 ± 1,52 9,24 ± 1,01 Τεστο/νη 0,90 ± 0,31 0,73 ± 0,41 1,11 ± 0,43 0,76 ± 0,35 Ομάδα Μελέτης (ΣΠΩ) διατροφ ή διατροφ ή Ελεύθερη σε διατροφ ή διατροφ ή διατροφ ή διατροφ ή Τεστο/νη P =0,77 P =0,02 P =0,32 P =0,03 P =0,0 4 P =0, 05 P =0,01 P =0,005 Το σημαντικό εύρημα της μελέτης μας είναι η επίδραση των στο ορμονικό προφίλ, όπως υποδεικνύεται από την πλούσια σε η οποία επιδείνωσε την υπερανδρογοναιμία στις ασθενείς με ΣΠΩ. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τις μεταβολές στα επίπεδα των κατά τα στάδια της ς στις γυναίκες με ΣΠΩ:

4 P 0,02 P 0,03 1 Hypocaloric 2 High 3 Low 4 Base line diet diet diet ΑGEs Ανάλογες μεταβολές παρατηρήθηκαν στα επίπεδα της τεστοστερόνης των γυναικών αυτών κατά τα διάφορα στάδια ς και παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα: 1,2 1 0,8 0,6 P =0,04 P =0,01 P =0,005 Τεστο/νη 0,4 0, Base line Hypo caloric diet High diet Low diet Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν μεταβολές και στο οξειδωτικό φορτίο κατά τα διάφορα στάδια

5 της ς με στατιστικά σημαντική μείωση κατά την διάρκεια της χαμηλής σε, όπως αποδεικνύεται από το παρακάτω γράφημα: 600,00 500,00 P =0,01 400,00 300,00 Οξ.φορτί ο 200,00 100,00 0,00 Base 1line Hypocaloric 2 diet High 3 diet Low 4 diet Συμπερασματικά, η με χαμηλές γλυκοτοξίνες έχει ευεργετική επίδραση στο οξειδωτικό φορτίο και ελαττώνει τα επίπεδα των ανδρογόνων και των γλυκοτοξινών () του ορού σε ασθενείς με ΣΠΩ. Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι η χαμηλή σε γλυκοτοξίνες έχει ευεργετική επίδραση και μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στις διαιτητικές οδηγίες για την απώλεια βάρους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των ορμονικών παραμέτρων και των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως το οξειδωτικό φορτίο σε γυναίκες με ΣΠΩ. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ερευνητικές προσεγγίσεις που να επικεντρώνονται στις ορμονικές και μεταβολικές επιπτώσεις των γευμάτων ταχυφαγείας, τόσο στον φυσιολογικό όσο και στον παθολογικό πληθυσμό των γυναικών με ΣΠΩ. Η παρούσα μελέτη συμπληρώνει πρόσφατα δεδομένα από την ερευνητική ομάδα όπου έχει παρατηρηθεί η συσσώρευση των AGEπρωτεϊνών σε ωοθήκες υγιών γυναικών και γυναικών με ΣΠΩ μαζί με μια αυξημένη έκφραση του υποδοχέα τους, συμβάλλοντας πιθανά στην εξέλιξη αθηρωματικών διαδικασιών, οι οποίες είναι παρούσες τόσο στο γενικό πληθυσμό (μέσω της προοδευτικής γήρανσης), όσο και στο ΣΠΩ. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σημαντικής επιστημονικής αξίας τόσο για την ερευνητική ομάδα η οποία ασχολείται με την παθογένεια του συνδρόμου όσο και για τις γυναίκες με ΣΠΩ, οι οποίες έχουν πλέον ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης της νόσου πέραν της φαρμακευτικής αγωγής. Τα ευρήματα της μελέτης έχουν παρουσιαστεί στα ακόλουθα συνέδρια:

6 1) 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 811 Απριλίου Η επίδραση των διατροφικών γλυκοτοξινών [Advanced Glycated End products ()] στο οξειδωτικό στρες και στις ορμονικές παραμέτρους σε ασθενείς με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Ε. Τανταλάκη, Χ. Πιπέρη, Α. Κουλούρη, Χ. Αδαμόπουλος, Α. Ζέρβα, Α. Παπαβασιλείου, Ε. ΔιαμάντηΚανδαράκη. 2) 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Αθήνα, 1315 Νοεμβρίου Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας «Διατροφή και φλεγμονή» με πρόεδρο την Κα ΔιαμάντηΚανδαράκη Ε. Ομιλία 1: Πιπέρη Χ. Προϊόντα μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης Ομιλία 2: ΔιαμάντηΚανδαράκη Ε. Μεταβολικές διαταραχές και γονιμότητα Επίσης, το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας οργάνωσε μια ημερίδα με τίτλο: «ΣΠΩ: Διατροφή και Υγεία» για το ευρύ κοινό όπου πέραν των ομιλιών από την επιστημονική ομάδα διανεμήθηκαν φυλλάδια για την παθοφυσιολογία του συνδρόμου, επισημαίνοντας το ρόλο της ς στη πιθανή βελτίωση της συνολικής υγείας των γυναικών με ΣΠΩ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Αθανάσιος Γ. Παπαβασιλείου

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή

ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή ιαβητική Νεφροπάθεια ως Επιπλοκή του Σακχαρώδους ιαβήτη στον Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Εισαγωγή Η οικονοµική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε ένα γρήγορο, καθιστικό και εύκολο τρόπο ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση

Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση 346 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Αύξηση Ανάπτυξη Παιδιού και Εφήβου Άλλη προσέγγιση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΜΠΑΚΟΥΛΑ Ευρώ και εκατοστόμετρα Χ. ΚΑΝΑΚΑ Το σύνδρομο πολυκυστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπεύθυνη Καθηγήτρια: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ. Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπεύθυνη Καθηγήτρια: ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ. Φοιτήτρια: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ» ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (608) ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΒΑΓΙΑ(622)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού»

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της διατροφής

Ο ρόλος της διατροφής 15 Ο ρόλος της διατροφής Ι.-Α. ΒΑΤΑΛΑΣ 1, Λ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 1 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Β ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6-10 Μαΐου. Βιβλίο Περιλήψεων. 2015 Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. www.endo.

6-10 Μαΐου. Βιβλίο Περιλήψεων. 2015 Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. www.endo. Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων 965-05: 50 ΧΡΟΝΙΑ www.endo.gr 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας o µε διεθνή συµµετοχή 6-0 Μαΐου 05 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 8153 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑ01 Η ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ι. Ελευθεριάδου, Π. Γρηγοροπούλου, Β. Αργιανά, Ι. Μπάλλα, Σ. Λιάτης, Α. Κόκκινος, Δ. Δουλγεράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ για τους καρδιομεταβολικούς [ παράγοντες κινδύνου παχυσαρκία [ Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1

ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος, στον άνδρα και στη γυναίκα, οφειλόµενες στο σακχαρώδη διαβήτη 1 Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΪΟΥ, 3 Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 36 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ., 2 Ιατρός, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

: Αριστοτέλους 17 : 101 87 : Ε. Χατζηχαραλάµπους : Φ. Καλύβα : Κ. Κραβαρίτη : 213-2161623/1326/1620 : 210-5230577 : pfy4@moh.gov.gr : ddy@moh.gov.

: Αριστοτέλους 17 : 101 87 : Ε. Χατζηχαραλάµπους : Φ. Καλύβα : Κ. Κραβαρίτη : 213-2161623/1326/1620 : 210-5230577 : pfy4@moh.gov.gr : ddy@moh.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30. 09. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/.Φ.18Γ/Γ.Π.71484 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ.:70310, 69039 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ ΣΕΛΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ- ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ.

ΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ για τους καρδιομεταβολικούς [ παράγοντες κινδύνου παχυσαρκία [ Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ 2. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (Polycystic Ovary Syndrome PCOS) είναι διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερανδρογοναιμία, ωοθηκική δυσλειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή

Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή 25 Πως επιτυγχάνουµε απώλεια βάρους στον παχύσαρκο διαβητικό ασθενή Δ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ 1, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 2, Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 3, Δ. ΠΑΝΙΔΗΣ 4 1 Ενδοκρινολόγος, Συνεργάτης Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα