Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου"

Transcript

1 Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012

2 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012

3 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη - Πτικέ 19 Τ ΥΑΑΤ δεν βιάζεται στ θέμα τίηση τυ σστ κιντική συνεισφά στν Μαλτατζή 25 Τόυ σαμγή ψάχνει η αγά μήλυ ώστε να ξεεάσει τ σκόελ τη χαμηλή ζήτηση 26 Σε χαμηλά είεδα κινείται φέτ η αγά ακτινιδίων 27 Αλυστεεται η διαδικασία αδειδότηση των υφιστάμενων αδευτικών γεωτήσεων 31 Η Ε.Ε. και ι ΗΠΑ υέγαψαν ιστική συμφωνία για τ εμόι βιλγικών ϊόντων 32 ΥΑΑΤ: Ενδιαφέν για εισαγωγέ ελληνικών αγτικών ϊόντων στη Ρωσία 36 ΟΠΕΕΠΕ: Πκήυξη διαγωνισμ για ιδιωτική αθεματίηση ελαιλάδυ 37 Πβλήματα στην εφαμγή τυ Μέτυ 112 «Εγκατάσταση νέων γεωγών» 38 Οι λετμέειε τυ γάμματ όωη συνταξιδότηση κανααγωγών 40 Πόταση ετιμάζυν ι ΕΑΣ τη Ηείυ για Δωδώνη Μόνιμε στήλε 42 Πεί Οίνων: Sengiovese - Εμφιαλωμένη Τσκάνη 46 Μικέ Αγγελίε 48 Οι εκδηλώσει τη εβδμάδα

4 Α. Νικλαΐδη Σαλιγκατφία Σαλιγκατφία Αβαάµ Νικλαΐδη Σαλιγκατφία α ήι υ ήαιαι. α ηί σε 18 συγγαφέα:. Θ. Μυχέλ έτ έκδση: 2009 σελίδε: 112 εικόνε: 73 διαστάσει: 17x24 cm εκδόσει ΑγΤ ΑγΤ ε, ά ά α εει ιη, η ή ιαι Ξυλφάγα Εντμα ατικιών Τ Σαλιγκάι και η Εκτφή τυ Εκδόσει: 22 συγγαφέα: Αβαάμ Νικλαΐδη έτ έκδση: 2011 σελίδε: 99 εικόνε: 40 διαστάσει: 17x24 cm εκδόσει ΑγΤ 43,17 χειάζεστε καινγι κλαδευτήι; Σαλιγκατφία ΛΙ ΕΔΩ Αβαάµ Νικλαΐδη

5 Αγ τ Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα αγτικη ενημεωση Ιδικτησια: ΑγΤυ ΑΕ Ευβία 5, Μασι Τηλ & Fax ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Νίκ Γιαννλίτη Γεωγία Γιαννλίτη Έφη Χυδειώτυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.Ν. Γιαννλίτη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ. Παϊσιάδη Χ. Διαμαντόυλ Τετυλλιανό Μήτση ΓΡΑΦΙΣΤΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - DTP Πέλυ Γιαννλίτη γαμματεια, λγιστηι Ιωάννα Μητλυ Παναγιώτη Μακάκη Ααγεεται κάθε αναδημσίευση κειμένυ ή φωτγαφιών χωί τη γατή άδεια τυ Εκδότη. Τα εώνυμα άθα εκφάζυν τι αόψει των συγγαφέων και όχι αααίτητα και των υευθνων τη εφημείδα.

6 Μανιτάι/διά/α Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη Πτικέ Ειμέλεια: Χήστ Διαμαντόυλ Τετυλλιανό Μήτση Φωτό: Olle Svensson

7 ωματικά φυτά Οι νέε καλλιέγειε σελκυν λένα και εισσότε τ ενδιαφέν των αγτών αλλά και όσων στέφνται λόγω κίση στη γεωγία. Σε ημείδα υ αγματιήθηκε στην υαισσία με θέμα «Νέε αλλιέγειε Δυνατότητε Ανάτυξη Πτικέ» έγιναν εισηγήσει αό ειδικ ειστήμνε σχετικά με τι δυνατότητε εισαγωγή νέων καλλιεγειών στη χώα μα και ειδικότεα τη καλλιέγεια μανιταιών, τη διά και των αωματικών - φαμακευτικών φυτών. Με ειδική εισήγηση έγινε αναφά και στι υτικέ δενδώδει καλλιέγειε και άλλα φυτά υ λόγω κλίματ θα μσαν να εξετασθν ω συμληωματικέ στην ειχή. Την ημείδα συνδιγάνωσαν η Διεθυνση Αγτική Οικνμία & τηνιατική Τιφυλλία, με συντνιστή τ Διευθυντή τη κ. Αντώνη Παασκευόυλ, και τ Υυγεί Αγτική Ανάτυξη & Τφίμων με τ Γενικό Γαμματέα κ. Γιώγ ανελόυλ ί ήταν αών και συμμετείχε στι συζητήσει. Ο ΑγΤ αακλθησε την ημείδα με τ Διευθυντή Σνταξη κ.. Γιαννλίτη ί και αενέβη σε καίια σημεία τη συζήτηση. Στι εόμενε γαμμέ ειχειμε να αυσιάσυμε τα κια σημεία υ αναφέθηκαν σχετικά με τα μανιτάια, την διά και τα αωματικά φαμακευτικά αφ τα συμεάσματα υ έκυψαν κίθηκαν λ σημαντικά αό τυ ειδικ.

8 Η καλλιέγεια των εδώδιμων μανιταιών στην Ελλάδα Τ θέμα τη καλλιέγεια των μανιταιών ανατχθηκε αό τν κ. Γεώγι Ζεβάκη, Είκυ αθηγητή τυ Γεωνικ Πανειστημίυ Αθηνών. Τα μανιτάια είναι ένα διατφικό είδ υ καταναλώνεται στη χώα μα αλλά η εγχώια ααγωγή (1000 τόνι Pleurotus και 800 τόνι Agaricus) δεν μεί να καλψει τη ζήτηση η ία εκτιμάται σε τόνυ, αό τυ ίυ ι αφν μανιτάια τυ γένυ Pleurotus και ι τυ Agaricus (λευκά μανιτάια). Τ έλλειμμα μεταξ κατανάλωση και ααγωγή, καλτεται μέσω εισαγωγών, κυίω αό Πλωνία, Ολλανδία και Ιταλία. Στάδια καλλιέγεια Τα Pleurotus καλλιεγνται εισσότε σε Εβια, Άγ, ατείνη, ιλκί, ήτη, όινθ, Τίκαλα, Ξάνθη, ενώ για τα λευκά μανιτάια τα κέντα καλλιέγεια είναι η Αλεξανδλη και η Λαζαίνα αδίτσα. Ακλθω αυσιάστηκαν τα κια στάδια τη καλλιέγεια των Pleurotus (για τα λευκά μανιτάια η διαδικασία είναι ααλήσια αν και λίγ ι λλκη). Τ ώτ άγμα υ χειάζεται να γίνει είναι η ετιμασία (αασκευή) τυ υστώματ. Οι ώτε λε υ χησιμινται είναι τ άχυ δημητιακών (συνήθω σται), τ άχυ τυ σανδτικ φυτ (συνήθω μηδική) και γψ ή τ ανθακικό ασβέστι. Τα υλικά αυτά αναμιγννται και ακλυθεί διαβχή και ζμωση. Είναι λ σημαντικό η όλη διαδικασία να ελέγχεται καθώ τ υόστωμα στην έναξη τη ζμωση θα έει να έχει 65-70% σχετική υγασία και σχέση άνθακα άζωτ (C/N) αό 30 ω 40. Ακλυθεί αστείωση σε ειδικά διαμφωμένα τνελ με κλιματισμό και εξαεισμό και έειτα τ ϊόν τθετείται σε σάκυ ι ίι εμβλιάζνται με σόια τυ μκητα. Οι σάκι μεταφένται στυ θαλάμυ καλλιέγεια υ είναι ειδικά διαμφωμένι χώι (θεμκήια, στάβλι κ.α.), με ελεγχόμενε συνθήκε κάτω αό τι ίε εωάζεται και ανατσσεται τ μυκήλι. ατόιν αναμένυμε μέχι να σχηματισθν τα μανιτάια και όταν αυτά ακτήσυν τ κατάλληλ εμικά μέγεθ γίνεται η συγκμιδή. Μετά την λκλήωσή τη ι θάλαμι αδειάζυν και αλυμαίννται, ενώ τα μανιτάια δηγνται στην αγά μέσω διαλγή και κατάλληλη τυίηση. Η κατανάλωση μανιταιών στη χώα μα έχει τικέ αξηση στα εόμενα χόνια, αφ είναι σήμεα σημαντικά μικότεη αό εκείνη σε άλλε ευωαϊκέ χώε. Έτσι, η εγχώια ααγωγή μανιταιών για την κάλυψη τη εγχώια κατανάλωση ατελεί μια δελεαστική όταση. ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

9 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ

10 Τα Αωματικά-Φαμακευτικά Φυτά ω καιντόμ εναλλακτική όταση στη γεωγία Σημαντικά συμεάσματα έκυψαν για την καλλιέγεια των αωματικών φαμακευτικών φυτών στη χώα μα. Ο γεωόν και ώην Πϊστάμεν τυ ανικ Σταθμ Έευνα Αγινίυ κ. Ηλία Τζάνη, αυσίασε τι σάθειε υ κάνυν στην ειχή τυ για τη συστηματική καλλιέγεια αωματικών - φαμακευτικών φυτών σε εκτάσει υ αδεσμεθηκαν αό την εγκατάλειψη τη καλλιέγεια καν. Είναι μια σάθεια υ βίσκεται στ ενδέκατ έτ και έχει καταλήξει στη δημιυγία μια μάδα ααγωγών υ καλλιεγν διάφα είδη αωματικών φαμακευτικών φυτών, με βάση συμβόλαια υ υγάφνται με ενδιαφεόμενυ αγαστέ κυίω τυ εξωτεικ. Πηγήθηκε συνεγασία με εευνητικά ιδματα και φεί, τη Ελλάδα και τυ εξωτεικ, για τν καθισμό των ειδών υ αυσιάζυν ενδιαφέν και ζητά η αγά. Ακλθησε δκιμαστική καλλιέγεια των ειδών, δειγματλητικέ αναλσει ϊόντων και αναζήτηση ενδιαφεμένων αγαστών με βάση τα συγκεκιμένα δείγματα και τα ατελέσματα των αναλσεων. Σήμεα σμφωνα με τν ίδι στ Αγίνι καλλιεγνται 400 στέμματα αωματικών φυτών (νέε και αλιέ καλλιέγειε). Η ααγωγή φτάνει τα κιλά ξηή εεξεγασμένη δόγη. Οι ωλήσει τα κιλά ενώ η μνάδα εεξεγασία τυίηση βίσκεται στ 80% τη λκλήωσή τη. Μεταξ των βλημάτων υ αντιμετώισαν ι ααγωγί στ Αγίνι ήταν σχετικά με την αξιιστία, τι ηγέ μήθεια και τ κόστ τυ λλαλασιαστικ υλικ. Είση, η μη αξη εακ εφαμσμένη έευνα και η έλλειψη τεχνικών ληφιών αλλά και η έλλειψη ειδική νμθεσία, η δυσιστία των κατικών φέων και τη γαφεικατία. Παάλληλα τόνισε ότι λσει στα ααάνω βλήματα ήθαν μέσα αό τη συνεγασία με τι αμόδιε υηεσίε, τα εευνητικά ιδματα, ανειστήμια και ΤΕΙ, διεθνεί φεί και ιδιωτικέ εταιείε. Μεγάλ όλ είση έαιξαν η αξιίηση όλων των υδμών υ υήχαν αό την κανκαλλιέγεια για μείωση τυ κόστυ ααγωγή αλλά και η καθετίηση τη όλη ααγωγική διαδικασία αό τ λλαλασιαστικό υλικό μέχι τ τελικό ϊόν. 10 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

11

12 Εκτάσει καλλιέγεια στην ΕΕ Σμφωνα με τν κ. Ηλία Τζάνη η συνλικά καλλιεγμενη έκταση ΑΦΦ στην Ε.Ε. υεβαίνει τα στ. Βιλγικά καλλιεγνται είυ στ. Υάχυν είυ συλλέκτε υ καλτυν μία έκταση είυ στέμματα. Τα στέμματα υ καλλιεγνται ανά χώα τη Ε.Ε. έχυν ω εξή Γαλλία: στ. Αυστία: στ. Ιταλία: στ. Πλωνία: στ. Βυλγαία: στ. Φινλανδία: στ. Ελλάδα: στ. Σχετικά με τ αν υάχει ενδιαφέν ααέα ανάτυξη τη καλλιέγεια κ. Τζάνη ανέφεε ότι η Ευώη, ι ΗΠΑ, η Ιαωνία και ι εισσότεε ανατυγμένε χώε είναι μεγάλι εισαγωγεί, αλλά και εξαγωγεί. Οι εισαγωγέ τη Ελλάδα κυμαίννται στυ τόνυ ξηή δόγη ετησίω (δεν υλγίζεται η σότητα και η αξία των αιθείων ελαίων και ασταγμάτων). Πϋθέσει και βλήματα Πι όμω θα έει να ασχληθεί με την καλλιέγεια αυτών των φυτών; Σμφωνα με τν κ. Τζάνη, εειδή έει να υάχει μία κίσιμη μάζα ααγωγή για να έχει εμικό ενδιαφέν και για λόγυ κόστυ ααγωγή και εεξεγασία, είναι τιμότεη η συλλγική δάση (μάδα ή συνεταιισμό). Σχετικά με τ εώτημα «ια είδη μμε να καλλιεγήσυμε;» Σμφωνα με όσα τόνισε στην μιλία τυ, κ. Τζάνη αυτό θα στηιχθεί: 1. Σε έευνα τη τική χλωίδα (αό αυτή μεί να κψυν ϊόντα ΠΟΠ). 2. Σε ανάλυση εδαφών και ϊόντ σε σβαά εγαστήια. 3. Σε συνεγασία με εκαιδευτικά ιδματα και ινστιττα (εγαστηιακή ταυτίηση γεωγαφική έλευση χημειότυυ τυ ϊόντ). 4. Στην καλλιέγεια σε μική έκταση των ειδών υ θα ειλεγν και τα ατελέσματα υ θα κψυν. Δυστυχώ ανέφεε κ. Τζάνη ακόμη δεν υάχυν λλά στιχεία αό ελληνική εφαμσμένη έευνα για τ ιε τεχνικέ θα έει να εφαμστν αό τυ ααγωγ. Τα εισσότεα εγχειίδια ειέχυν ληφίε αό τη διεθνή βιβλιγαφία. (.χ. δεν υάχυν δηγί καλλιέγεια αό την ελληνική ακτική). Είση ι τικί γεωόνι μν να σαμόσυν τη καλλιεγητική τεχνική στα δεδμένα τη κάθε ειχή. Οισμένα αό τα λενεκτήματα τη καλλιέγεια είναι ότι τα αωματικά ααμακευτικά φυτά είναι μικών ααιτήσεων σε εισέ. Μν να αξιιήσυν μική γνιμότητα εδάφη καθώ και εινέ και ημιεινέ εκτάσει. Παέχυν ευελιξία στη διαχείιση τυ εγατικ δυναμικ. Μν 12 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

13 να καλλιεγηθν βιλγικά. Δεν ααιτν μεγάλε εγκαταστάσει. Όσν αφά τα μεινεκτήματα τη καλλιέγεια σημείωσε τα εξή: 1. Αθέμιτ ανταγωνισμό αό τίτε χώε. 2. Όχι μεγάλη εμειία και έευνα εδίυ στν τμέα τη καλλιέγεια στη χώα μα. 3. Δεν υάχει λλαλασιαστικό υλικό τε εγκεκιμένα φυτστατευτικά σκευάσματα σε είτωση ανάγκη. 4. Ααιτν ιδιαίτε ενδιαφέν. 5. Χειάζεται μεγάλη υευθυνότητα σε όλε τι φάσει, δεν συγχωνται λάθη ή αμέλειε Α. Παασκευόυλ Διευθυντή Αγτική Οικνμία και τηνιατική Τιφυλία 2. Γ. ανελλόυλ Γενικό Γαμματέα ΥΑΑΤ 2. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 13

14 αλλιέγεια τη διά στην Ελλάδα Πώτε εμειίε Για τη διά και τι ώτε εμειίε αό την καλλιέγειά τη στην Ελλάδα μίλησε κ. Μιλτιάδη Βασιλακάκη, Ομότιμ αθηγητή δενδκμία τη Γεωνική Σχλή τυ Αισττελείυ Πανειστημίυ Θεσσαλνίκη. Σμφωνα με τν ίδι τα τελευταία χόνια, εξαιτία τη εκτεταμένη έευνα στα αντιξειδωτικά και τη δέυσα διαφήμιση, αυξήθηκε σημαντικά η αγκόσμια κατανάλωση διών και χυμ αό όδι. Έτσι στη χώα μα αό δένδ των αυλών και κήων μετατάηκε σε συστηματική καλλιέγεια. Πβλήματα Ιδιαίτεη έμφαση κατά την μιλία τυ κ. Βασιλακάκη έδωσε στα βλήματα υ έχυν καταγαφεί μέχι σήμεα στην καλλιέγεια τη διά στη χώα μα. Σμφωνα με τν ίδι κατάλληλα εδάφη για την καλλιέγεια είναι τα σταγγεά μέση σσταση και γνιμότητα. Η ελάχιστη θεμκασία στην ία μεί να αντέξει τ δέντ είναι ι 11 C ενώ η μέγιστη καλό είναι να μην ξεενά τυ 40 C. Είση θα έει να εικατν ξηθεμικέ συνθήκε, ιδιαίτεα κατά την είδ συγκμιδή. «Η διά αντέχει στην ξηασία αλλά η άδευση αυξάνει την αόδση και ειλέν η συστηματική άδευση κατά την ωίμαση μειώνει τν κίνδυν σχισίματ τυ κα», τόνισε καθηγητή. Αναλυτικά τα βασικότεα βλήματα τη διά είναι: Η αγετληξία. Εκδηλώνεται με σχίσιμ τυ φλι των κμών και ξήανση των δένδων. Αυτό συμβαίνει όταν η θεμκασία τ χειμώνα έσει κάτω αό 10 C, ανάλγα και με την ικιλία ή και την τθεσία. Τ Νέμβι ή και την άνιξη μεί να αατηηθεί ζημία και σε θεμκασία άνω αό την κίσιμη (-11 C). Για την αφυγή τυ βλήματ αυτ δεν θα έει να γίνεται εγκατάσταση ωώνα διά σε ειχέ υ με βάση τα μετεωλγικά δεδμένα έχυμε συχνά τ χειμώνα χαμηλότεε θεμκασίε. Σε ιακέ ειχέ, ειλγή ώιμων ή ανθεκτικών ικιλιών, η «Αcc» φαίνεται να είναι λίγ ι ανθεκτική αό ό,τι η «Wonderful». Τα καλλιεγητικά μέτα (άδευση, λίανση κ.λ.) να είναι τέτια υ να ειτέυν την έγκαιη είσδ των δένδων σε λήθαγ. Στα βλήματα τη διά τόνισε στην εισήγηση τυ κ. Βασιλακάκη -συγκαταλέγνται ακόμα τ ηλιόκαμα, τ σχίσιμ τυ κα λίγ ιν την ωίμανση, η σκυιά αλλά και ισμένι εχθί και ασθένειε. 14 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

15 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 15

16 Ειδικότεα, ι αάγντε υ δημιυγν τ ηλιόκαμα είναι η κάμψη βλαστών καθώ καό μεγαλώνει και η έκθεση των καών στν ήλι με θεμκασίε άνω αό 40 C. Πόληψη ειτυγχάνεται με την σκίαση - φυσική ή τεχνητή ή με τν ψεκασμό με καλινίτη. Να σημειωθεί ότι ι ηλικαμένι καί ετινται αφ είναι ακατάλληλι για τιδήτε. Όσν αφά τ σχίσιμ τυ κα λίγ ιν την ωίμανση καθηγητή ανέφεε ότι όκειται για σμωτικό φαινόμεν. Οι αάγντε υ τ εηεάζυν είναι: η ικιλία, βχέ την είδ ωίμανση των καών, μεγάλη διαφά θεμκασία ημέα νχτα (Οκτώβι, Νέμβι). Πόληψη ειτυγχάνεται με σταθεή αχή νε (άδευση) κατά την ωίμανση. Σχισμένι καί δεν είναι κατάλληλι τε για χυμίηση αφ σβάλλνται αό μκητε υ αάγυν αφλατξίνε εικίνδυνε για τν καταναλωτή. Σχετικά με τη σκυιά αυτή φείλεται σε υψηλή ατμσφαιική σχετική υγασία ή σε τξικότητα αό ψεκασμό με κάια φυτφάμακα. Όσν αφά τυ εχθ αατηήθηκαν ήδη σβλέ αό αφίδε, ξυλφάγα έντμα, άκαι αλλά σε αμμώδη εδάφη και αό νηματώδει. Αό τι ασθένειε, ι μετασυλλεκτικέ σήψει μεί να είναι ένα σβαό όβλημα, τ ί θα έει να αασχλήσει σβαά όσυ ασχλνται με την καλλιέγεια σε συνδυασμό με τι συνθήκε συντήηση και αθήκευση των καών. Πτικέ Όσν αφά τι τικέ τη καλλιέγεια κ. καθηγητή τόνισε ότι χειάζεται έευνα σχετικά με: Την εξεεση κατάλληλων ικιλιών ιδιαίτεα για τη Β. Ελλάδα Τ σχηματισμό εμαφόδιτων ανθέων για εξασφάλιση σταθεή ααγωγή Τη λίανση και άδευση Την αναγνώιση και καταλέμηση των εχθών και ασθενειών Τη μετασυλλεκτική συμειφά των ικιλιών. Πσότητε Τέλ σημαντικά ήταν και τα στιχεία υ αέθεσε σχετικά με τι χώε υ καλλιεγν τ δένδ σε μεγάλε εκτάσει. Αυτέ είναι ι: Ινδία, Πεσία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, ίνα, Τυνησία, Μαόκ, Ισαήλ, Αίγυτ, Τυκία, Ισανία, Ελλάδα,, ΗΠΑ, Χιλή, Αγεντινή, Αυσταλία. Υλγίζεται σμφωνα με τν κ. Βασιλακάκη ότι η συνλική αγκόσμια ααγωγή διών ανέχεται σε χιλιάδε τόνυ και ι καλλιεγμενε εκτάσει σε εισσότεα αό στέμματα. Είση καθηγητή ανέφεε ότι η καλλιέγεια τη διά εεκτείνεται τελευταία αγδαίω σε όλ τν κόσμ. Στην Ελλάδα η αξηση των φυτεσεων είναι εντυωσιακή ( στέμματα ή και εισσότεα). Ωστόσ, ήδη έχυν διαιστωθεί ακετά βλήματα διάθεση σε τικό είεδ. «Ευελιστώ ότι δεν θα υάξυν τελικά βλήματα στη 16 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

17 διάθεση και εμία τυ δι ή τυ χυμ αό όδι», ανέφεε χαακτηιστικά κ. Βασιλακάκη. Υτικέ καλλιέγειε Στι υτικέ καλλιέγειε υ θα μσαν να εξετασθν για την ειχή Τιφυλλία αναφέθηκε η κ. Άννα Φυλίδη, Γεωόν, Πϊσταμένη Τμήματ, Δ/νση Φυτ. Πααγωγή Υυγείυ Αγτική Ανάτυξη και Τφίμων. Σ αυτέ ειλαμβάννται τ Αβκάντ, η Μανάνα, τ Λίτσι, η Γκυάβα κ.λ., ενώ έκανε αναφά και σ άλλα φυτά όω τ ιφαέ, τ μτιλλ, η Αώνια, Αλλόη κ.ά. 17

18 ΥΑΑΤ Στα Παϊσιάδη

19 Τ ΥΑΑΤ δεν βιάζεται να καταθέσει αίτημα για να τιήσει τ σστό κιντική συνεισφά στ όγαμμα «Αλeξανδ Μαλτατζh»

20 Η Ευωαϊκή Ένωση έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τιήσει τ σστό κιντική συνεισφά, για τα σά υ αμένυν αόφηση στ λαίσι τυ γάμματ «Αλέξανδ Μαλτατζή», αό τ τέχν 74% σε 95% έω 85%. Όμω η μισιόν, ααντώντα σε σχετικό εώτημα υ άσκησε Αντιόεδ τυ Ευωαϊκ ινβυλίυ αθηγητή κ. Γιώγ Πααστάμκ, αναφέει ότι δεν έχει ακόμη λάβει αό τι ελληνικέ αχέ είσημ αίτημα να τιήσει τ Πόγαμμα Αγτική Ανάτυξη για την Ελλάδα. Την αάντηση αυτή ειβεβαιώνει στν ΑγΤ και τ ΥΑΑΤ. Μάλιστα τ υυγεί δεν φαίνεται σντμα να καταθέτει τ ανάλγ αίτημα αφ, όω υστηίζει, «εξετάζει σεκτικά τα υέ και τα κατά αυτή τη όταση». Αό την λευά τυ Αντιόεδ τυ Ευωαϊκ ινβυλίυ και ευωβυλευτή τη ΝΔ κ. Γιώγ Πααστάμκ, είχε εισημάνει ήδη αό την 13η Δεκεμβίυ ημέα κατά την ία είχε υιθετηθεί αό την Ολμέλεια τυ Ε η σχετική νμθετική άξη - την αναγκαιότητα «άμεση εκόνηση εκ μέυ των ελληνικών αχών ενό στχευμένυ αναθεωημένυ γάμματ, ώστε να διασφαλισθεί, έστω και την στατη αυτή ώα, η μέγιστη αόφηση ευωαϊκών όων υέ τη Ελλάδ τη υαίθυ, με λλαλασιαστικά φέλη για την ζητμενη ανατυξιακή δυναμική τη χώα». Στην αάντηση τν ευωβυλευτή η μισιόν αέθεσε τα ακόλυθα στιχεία ω τ σστό αόφηση όων αό τ Ευωαϊκό Γεωγικό Ταμεί Αγτική Ανάτυξη (ΕΓΤΑΑ): στην Ελλάδα έχει ήδη καταβληθεί (συμειλαμβανμένη τη καταβλή) σό ψυ ευώ (43,11%) αό τη συνλική συνεισφά τυ ΕΓΤΑΑ (ψυ ευώ). Ω εκ ττυ, αμένει ακόμη να ζητηθεί μέχι τι 31 Δεκεμβίυ 2015 σό ευώ τη συνεισφά τυ ΕΓΤΑΑ. Στην είτωση τη Ελλάδ, τ μέσ σστό συνεισφά για τα σά υ αμένυν αόφηση στ λαίσι τυ γάμματ θα μσαν να διαμφωθν, αό τ τέχν 74%, σε 95% στι ειφέειε υ είναι ειλέξιμε στ λαίσι τυ στόχυ σγκλιση και έω 85% σε άλλε ειχέ. Στην εώτηση τυ Έλληνα ευωβυλευτή, εάν θα έχει αναδμική ισχ η εφαμγή τυ αυξημένυ σστ συνεισφά τη ΕΕ, η Ειτή σημειώνει ότι, όω ίζεται στ καννιστικό λαίσι, «η αέκκλιση ισχει αό την έγκιση, εκ μέυ τη Ειτή, τη τίηση τυ γάμματ», όε σημαίνει ότι ι διατάξει δεν εφαμόζνται αναδμικά. Ωστόσ, σμφωνα με άλλη διάταξη τυ καννιστικ λαισίυ τη ΕΕ, η ευωαϊκή συ- 20 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

21 ΥΑΑΤ νεισφά για κάτ μέλ υ εφαμόζει τα υψηλότεα σστά συγχηματδότηση θα υλγίζεται με βάση τ χηματδτικό σχέδι υ ισχει την τελευταία ημέα τη ειόδυ αναφά. «Τ θέμα είναι λ ι σνθετ αό όσ φαίνεται και τ μελετάμε με λ σχή, για να δμε τι είναι αυτό υ τελικά συμφέει τν τό», ααντάει στν ΑγΤ Ειδικό Γαμματέα τυ υυγείυ Αγτική Ανάτυξη & Τφίμων, Βαγγέλη Διβάη και σθέτει τα εξή: «Συζητάμε για τ θέμα με την μισιόν αλλά δεν βιαζόμαστε να άυμε αφάσει. Η σωική μυ άψη είναι ότι με τ νμικό λαίσι υ έει να γίνει αυτή η αναθεώηση δεν αξίζει να χωήσυμε σε αυτή την σαμγή, αφ εκτιμώ ότι θα φέει ααάνω βλήματα αό αυτά υ θα λσει. Δεν όκειται για μια αλή λγιστική αλλαγή υ θα μσε να γίνει λ εκλα αλλά για μια στατηγική. Η όταση έχει λλά τεχνικά βλήματα υ δείχνυν ότι δεν είναι τόσ ελκυστική τε τόσ ανώδυνη όσ φαίνεται η αναθεώηση τυ Πγάμματ Αγτική Ανάτυξη Τ ώτ δεδμέν υ έχυμε είναι η συμφωνία υ υγάφηκε μεταξ Ελλάδα και μισιόν για να αυξηθεί η κιντική χηματδότηση. Η συμφωνία αυτή αφσε ωτίστω τ ΕΣΠΑ και δευτεευόντω τα υόλια χηματδτμενα γάμματα. Να υενθυμίσω ότι υάχυν τία διαφετικά κιντικά νμικά κείμενα. Τ ώτ αφά τ ΕΣΠΑ, τ δετε την Αγτική Ανάτυξη και ένα τίτ αφά την αλιεία. Αυτί ι τει κιντικί αννισμί τιήθηκαν και δίνυν τη δυνατότητα κάια στιγμή στ κάτ μέλ να αυξήσει την κιντική συμμετχή μέχι τ 95%. Για να έθυμε στ όγαμμα «Αλέξανδ Μαλτατζή», υ αχικά είχε 3,9 δισ. ευώ κιντική συμμετχή και με την εθνική συμμετχή στέθηκαν ακόμη 1,4 δισ. ευώ, δηλαδή συνλικά είχε ϋλγισμό 5,3 δισ. ευώ. Όμω αυξάνντα τ σστό τη κιντική χηματδότηση δεν αλλάζει κάτι στ σό υ μα δίνει η ινότητα, τ ί ααμένει στα 3,9 δισ. ευώ. Εκείν υ μειώνεται είναι η εθνική χηματδότηση υ αό τα 1,4 δισ. ευώ έφτει στι Άα συνλικό ϋλγισμό στ όγαμμα «Αλέξανδ Μαλτατζή» μειώνεται και διαμφώνεται στα 4,3 δισ. ευώ, κάτι υ δεν τ θεωώ θετικό. Ένα ακόμη ανητικό αυτή τη όταση είναι ότι δεν γίνεται στην αχή τη ειόδυ. Είμαστε στην υσία δ χόνια ιν τη λήξη τυ γάμματ. Αυτό σημαίνει ότι τ όγαμμα έχει ήδη δεσμεσει σά και έχει δαάνε. Να τνίσυμε ότι για ιαδήτε νμική δέσμευση υ έχει υγαφεί με τυ ααγωγ η τίηση αυτή είναι άνευ αντικειμένυ. Για αάδειγμα στ μέτ με τ 9χίλια στυ κανααγωγ, έχει ήδη ληωθεί τ 50% ενώ τ υόλι θα ληωθεί σε δ δόσει Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 21

22 (2012 και 2013). Αφ υάχει νμική δέσμευση με τυ κανααγωγ σημαίνει ότι δεν υάχει είτωση να μειωθν τα χήματα υ δίννται σε αυτ. Άα δεν μν να υάξυν εικέ για αυτά τα χήματα. Πεικέ μν να υάξυν για μέτα υ ακόμη δεν έχυν κηυχθεί ή αό έγα για τα ία δεν υάχυν νμικέ δεσμεσει (όω.χ. για την μεταίηση). Τ όφελ αό αυτή την όταση αναθεώηση είναι μόν δημσινμικό για τν εθνικό ϋλγισμό. Όφελ για τυ ενταγμένυ στ όγαμμα δεν υάχει, αντίθετα θα έλεγα ότι υάχει και ζημιά. Αυτό υ υστηίζει κ. Πααστάμκ είναι ότι υάχει μια δυνατότητα υ δεν αξιιήσαμε. Αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί εμεί συζητάμε με την μισιόν αλλά ακόμη δεν έχυμε υβάλλει κάι αίτημα για να κάνυμε αυτή την σαμγή. Σα βεβαιώνω ότι αίτημα θα σταλεί κάια στιγμή την μισόν. Εκείν όμω υ δεν ξέω είναι αν θα κάνυμε μια «μαθηματική» σέγγιση για την εική τυ γάμματ. Δεν είμαστε υχεωμένι να τ κάνυμε. Η δημσινμική σαμγή δεν είναι κατ ανάγκη «θετική» για τ όγαμμα. Είναι μια δυνατότητα υ μα δίνεται, αλλά θα έει να εξεταστεί μαζί και με άλλυ ααμέτυ αν θα την εφαμόσυμε. Ουσιαστικά με αυτή τη δυνατότητα εκτινάσσνται ι αφήσει των κιντικών όων και δεν κινδυνευν να χάσυν την αάμετ τυ ν+3. Η Ελλάδα όμω στ «Αλέξανδ Μαλτατζή» έχει ήδη αόφηση υ ανέχεται στ 45% και δεν έχυμε όβλημα αφητικότητα. Θα δμε υ έχυμε ανάγκε και υ έει να κάνυμε εικέ. Θεωώ ότι η όταση για τίηση τη κιντική χηματδότηση δεν είναι «νμικά» καλή για τ όγαμμα Αγτική Ανάτυξη όσ για τ ΕΣΠΑ. Για τ ΕΣΠΑ η σαμγή έχει αναδμική ισχ αό τν Μάι τυ 2010 και γίνεται μέχι τ Αντίθετα για την Αγτική Ανάτυξη γίνεται μέχι τ Αυτό σημαίνει ότι ενώ θα έχυμε ακόμη δ χόνια υ θα συνεχίζνται ι ληωμέ, η Ελλάδα αό 1/1/2014 θα αναγκαστεί να ξαναεάσει στ αχικό σστό χηματδότηση (δηλαδή 74% - 25% αό 95% - 5%). Άα έει να αλλάξυμε ξανά τυ όυ ληωμή. Τελικά θεωώ ότι είναι μια μεταβατική όταση υ δεν είναι τόσ «ελκυστική» για τα δημσινμικά τη χώα». 22 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

23 ΥΑΑΤ

24 Ελλaδα

25 Τόυ σαμγή ψάχνει η αγά μήλυ κειμένυ να ξεεάσει τ σκόελ τη χαμηλή ζήτηση Σε υτνικ υθμ σε σχέση με τα εσινά είεδα κινείται αυτό τ διάστημα η αγά των μήλων. Όω στα εισσότεα ϊόντα, έτσι και σε αυτό, η ικνμική κίση είναι βασικό αάγντα υ η ζήτηση καταγάφει καθδική εία. Σμφωνα μάλιστα με τυ ανθώυ τη αγά, έστω και τώα θα έει να βεθν τόι ώστε τ ελληνικό εμόι να σαμστεί στα νέα δεδμένα και να μειώσει τι αώλειέ τυ. «Α ευχηθμε να μην έσυμε σε χαμηλότεα είεδα. Αυτό υ θέλω να τνίσω είναι ότι εμεί ι ίδιι θα έει να βμε τόυ έτσι ώστε να μειώσυμε τ κόστ μα και να σφέυμε φθηνότε ϊόν, άγμα υ είναι δσκλ και σνθετ αλλά φείλυμε όλι να κάνυμε τι αναγκαίε σαμγέ στη σημεινή κατάσταση», δηλώνει χαακτηιστικά στν ΑγΤ, διευθυντή τυ Αγτικ Συνεταιισμ Ζαγά, κ. Δινση Βαλασσά. Οι τιμέ τυλάχιστν μέχι στιγμή έχυν κατηθεί στα εσινά είεδα λόγω τη μειωμένη ααγωγή. «Υάχει μείωση τη κατανάλωση. Εειδή όμω η ααγωγή ήταν μειωμένη σε σχέση με έσι καταφέαμε να διατηήσυμε τι εσινέ τιμέ και σαθήσαμε να δώσυμε έμφαση στην εξαγωγή, κυίω σε χώε τη Μέση Ανατλή, όω τ Ισαήλ και την Αίγυτ. Με αυτό τν τό αντισταθμίσαμε τι αώλειε αό την μειωμένη ζήτηση φέτ», αναφέει στν Αγ- Τ, διευθυντή τυ Αγτικ Συνεταιισμ Ζαγά, κ. Δινση Βαλασσά. Διαβάστε τ ετάζ τυ ΑγΤυ Στήιξη των Ελλήνων καταναλωτών ζητάνε ι ααγωγί σκόδων τυ Έβυ ινέζικα σκόδα σε λ χαμηλέ τιμέ έχυν κατακλσει την ελληνική αγά, με ατέλεσμα να ααμένυν αλητα τα ελληνικά σκόδα, φένντα σε αόγνωση τυ ααγωγ. Οι αγότε τη Νέα Βσσα, τυ ακιτικ Έβυ, ζητάνε αό τυ καταναλωτέ να τυ στηίξυν και να τιμήσυν τα ελληνικά σκόδα, υ εκτό των άλλων είναι και Ολκληωμένη Διαχείιση. Όω αναφέυν στν ΑγΤ, η Ελλάδα είναι μια χώα αυτάκη σε σκόδα και δε χειάζεται να κάνει εισαγωγέ. «Αφ η λιτεία δεν μεί να αέμβει, τυλάχιστν α στηίξυμε ένα τν άλλ για να ξεεάσυμε την ικνμική κίση», τνίζυν. Όσν αφά την ιότητα, τα ελληνικά είναι λ ανώτεα σε σχέση με τα κινέζικα, όμω η τιμή των κινέζικων είναι τόσ χαμηλή υ τα υχεώνει να μένυν στα αζήτητα. Διαβάστε τ σχετικό ετάζ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 25

26 Φωτό: leboski Οικνμική συγκυία, αξηση ιταλική ααγωγή και καιικέ συνθήκε, κιι λόγι υ η αγά ακτινιδίων κινείται σε χαμηλά είεδα Σε χαμηλά είεδα κινείται αυτό τ διάστημα η αγά ακτινιδίυ, με τη ζήτηση και τι εξαγωγέ να κιννται σε υτνικ υθμ. Σμφωνα με τ ετάζ τυ ΑγΤυ τ γεγνό αυτό εκτό τη ικνμική κίση φείλεται και στην ιδιαίτεα αυξημένη φετινή ιταλική ααγωγή. «Η αγά είναι χαλαή ακόμα. Δεν έχει την ζωηάδα υ είχε άλλε χνιέ αυτή την είδ. Πιστευμε ότι αυτό φείλεται κατά κι λόγ στην κίση, αλλά και στην αυξημένη ευωαϊκή ααγωγή, ιδιαίτεα την ιταλική όυ η αξηση φτάνει τ 15%», αναφέει χαακτηιστικά κ. Δημήτι Μανώση, όεδ τη Ογάνωση Πααγωγών ΖΕΥΣ Ακτινίδια ΑΕ. Ένα ακόμα αάγντα υ σίγυα εηεάζει την αγά έχει να κάνει με την δυσκλία των μεταφών λόγω τη βαυχειμωνιά στι κυιότεε χώε ισμ. Ωστόσ, ι άνθωι τη αγά εκφάζυν την αισιδξία ότι υάχει ακόμα χόν για ανάκαμψη αφ η εμική χνιά δεν έχει λκληωθεί. Η φετινή ελληνική ααγωγή εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί έω και 35% και εισημαίνεται ότι τ 90% των ακτινιδίων μα ίζεται για εξαγωγέ, κυίω στην αγά τη Ρωσία, τη Γεμανία, τυ Βελγίυ και τη Αγγλία. Διαβάστε λόκλη τ ετάζ 26 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

27 Στα αζήτητα ααμένυν ι ατάτε Νευκίυ Δάμα Αλητη μένει η ατάτα στι αθήκε των ααγωγών τυ Νευκίυ Δάμα. Τ 50% τη τέχυσα ααγωγή - εί τυ τόνυ - ατάτα εξακλυθεί, σμφωνα με τ Δήμαχ τη ειχή, Μελέτη Μαυίδη, να ααμένει αδιάθετη. Όω αναφέει στν ΑγΤ «ι έμι αγάζυν την ατάτα μα στα 10 λετά τ κιλό όταν τ κόστ ααγωγή είναι στα 20 με 22 λετά και τελικά η ατάτα φτάνει στν καταναλωτή 70 λετά τ κιλό. Η ατάτα είναι μνκαλλιέγεια στην ειχή μα, δεν αάγυμε τίτα άλλ, αό αυτή λιόν εξατάται η ειβίωσή μα». Εκτιμάται ότι η ετήσια ααγωγή ατάτα τη ειχή ανέχεται σε είυ χιλιάδε τόνυ. Η εόμενη καλλιεγητική είδ θα ξεκινήσει τέλη Ματίυ με αχέ Αιλίυ και μέχι τότε θα έει να έχει ωληθεί η φετινή ααγωγή ώστε να έχυν χήματα ι ααγωγί να χωήσυν στην καλλιέγεια. Διαβάστε σχετικό ετάζ Αλυστεεται η διαδικασία αδειδότηση των υφιστάμενων αδευτικών γεωτήσεων Με συνεγασία των υυγείων Πειβάλλντ Ενέγεια και λιματική Αλλαγή και Αγτική Ανάτυξη και Τφίμων ωθείται η αλίηση των διαδικασιών αδειδότηση των υφιστάμενων αδευτικών γεωτήσεων, μέσω κατάλληλη τίηση τη ΥΑ «Διαδικασίε, όι και ϋθέσει για τη χήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χήση νε». Η τίηση, με την ία αλινται ι διαδικασίε και ελαχιστιείται η ααιτμενη ικνμική ειβάυνση τυ αγτικ ληθυσμ, αντιμετωίζει μεταξ άλλων: την αλιημένη και με συνδμή των αμόδιων υηεσιών τη ακεντωμένη διίκηση και των ειφεειών συμλήωση των ααιτμενων τεχνικών δεδμένων την αλίηση των ααιτμενων δικαιλγητικών την αντικατάσταση των ανά γεώτηση χημικών αναλσεων με ένα ι υσιαστικό και αξιόιστ σστημα δειγματλητικ ελέγχυ τη ιότητα τυ αδευτικ νε, με μέιμνα των αμόδιων φέων τυ δημσίυ την εαιτέω μείωση των βλεόμενων στίμων για καθυστέηση συμμόφωση. Η εεξεγασία τη τιημένη ΥΑ βλέεται να λκληωθεί εντό τυ εόμενυ δεκαημέυ αό ειδική μάδα εγασία τη Ειδική Γαμματεία Υδάτων τυ ΥΠΕΑ και των αμόδιων διευθνσεων τυ ΥΠΑΑΤ και εν συνεχεία η τίηση θα ωθηθεί για υγαφή αό τυ συναμόδιυ Υυγ.

28 Στ ΦΕ τα μέτα αντιμετώιση τυ μκητα Synchytrium endobioticum υ σβάλλει την ατάτα Δημσιεθηκε στ ΦΕ (Αιθμ. 159) η αόφαση 456/5861/2012, υ υγάφει υφυυγό Αγτική Ανάτυξη κ. Γιάννη Διβελέγκα, στην ία αναφένται τα όσθετα μέτα υ ααιτνται για την αντιμετώιση τη ασθένεια κααντίνα υ φείλεται στν μκητα Synchytrium endobioticum και την αεμόδιση τη διασά τυ στη χώα. Τα κυιότεα μέτα ειλαμβάνυν την ααγόευση τη καλλιέγεια ατάτα στι μλυσμένε ειχέ, καθώ και στατευτικέ διατάξει ώστε να μη μεταφεθεί με ιδήτε τό μλυσμέν χώμα σε άλλε ειχέ. Διαβάστε τ ΦΕ

29 Πόστιμα για ααβάσει των διαγαφών εμία στν τμέα των ωκηευτικών Πόστιμα εέβαλε η Πωτβάθμια Ειτή Ειβλή υώσεων τη Πειφεειακή Ενότητα Πειαιά σε ααγωγ και ειχειήσει για ααβάσει των διαγαφών εμία στν τμέα των ωκηευτικών. Ειδικότεα, σχετική ανακίνωση αό τ γαφεί τυ Αντιειφεειάχη Πειαιά αναφέει: «Η Πωτβάθμια Ειτή Ειβλή υώσεων τη Πειφεειακή Ενότητα Πειαιά, μετά αό αναφά των αμόδιων ελεγκτικών γάνων, στα λαίσια τη άσκηση ιτικών ελέγχων εί των νωών ωλαχανικών καθώ και τη τήηση των διαγαφών εμία, εέβαλε όστιμα ψυ έξι χιλιάδων τιακσίων ευώ (6.300 ) σε δώδεκα (12) ειχειήσει υ δαστηιινται στ χώ τη εντική Λαχαναγά Ρέντη, για έλλειψη ή ελλιή σήμανση μέυ των ϊόντων υ διέθεταν για ώληση. Σε δηλώσει τυ Αντιειφεειάχη Πειαιά κ. Στέφαν Χήστυ εεσήμανε ότι: «Με τυ καθημειν και εντατικ ελέγχυ μα στ κμβικό σημεί εμία και διακίνηση νωών ωλαχανικών, την εντική Λαχαναγά τυ Ρέντη, δηλώνυμε την λιτική βληση για σγκυση με την ανευθυνότητα, την ασυνειδησία και την αισχκέδεια, εγαζόμαστε σκληά για την δημιυγία αγά υ θα αέχει ιότητα και θα ανέει ασφάλεια στυ καταναλωτέ-λίτε». Στ ΦΕ η ΥΑ για τ θεσμό τη αχή γεωγικών συμβυλών Στην Εφημείδα τη υβένηση δημσιεθηκε η ΥΑ για τη θέσιση των αναγκαίων συμληωματικών μέτων για την εφαμγή τυ αν. (Ε) 73/2009, όσν αφά την ιστίηση των φέων υ εντάσσνται στ σστημα αχή γεωγικών συμβυλών σε γεωγικέ εκμεταλλεσει, κειμένυ να βηθηθν ι γεωγί να αντακιθν στα ότυα μια σγχνη γεωγία υψηλή ιότητα. Σμφωνα με την ΥΑ ω φέα ιστίηση των Γ.Σ. ίζεται Ελληνικό Γεωγικό Ογανισμό Δήμητα (ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητα). Είση, ίζνται ι όι και ι ϋθέσει ιστίηση των γεωγικών συμβλων, των συνεγατών τυ και των ελεγκτών γεωγικών συμβλων, κειμένυ αυτί να ενταχθν στ σστημα αχή γεωγικών συμβυλών σε γεωγικέ εκμεταλλεσει. Διαβάστε την ΥΑ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 29

30 εξωτεικό 30 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

31 Η Ευωαϊκή Ένωση και ι Ηνωμένε Πλιτείε υέγαψαν ιστική συμφωνία για τ εμόι βιλγικών ϊόντων Η Ευωαϊκή Ένωση και ι Ηνωμένε Πλιτείε ανακίνωσαν ότι, αό την 1η Ιυνίυ 2012, τα βιλγικά ϊόντα υ είναι ιστιημένα στην Ευώη ή στι Ηνωμένε Πλιτείε μν να ωλνται εκατέωθεν ω βιλγικά. Αυτή η εταιική σχέση μεταξ των δ μεγαλτεων στν κόσμ ααγωγών βιλγικών ϊόντων θα ατελέσει ισχυό θεμέλι για την ώθηση τη βιλγική γεωγία καθώ και τη αασχόληση και των ειχειήσεων σε αγκόσμια κλίμακα. Η αξία τυ κλάδυ των βιλγικών ϊόντων στι Ηνωμένε Πλιτείε και την Ευωαϊκή Ένωση μαζί ατιμάται σε 40 δισ. είυ και αυξάνεται κάθε χόν. Τι είσημε ειστλέ για τη σσταση αυτή τη εταιική σχέση υέγαψαν στι 15 Φεβυαίυ 2012 στην Νυεμβέγη τη Γεμανία, αμόδι για θέματα γεωγία και αγτική ανάτυξη Είτ Dacian Cioloş, η υφυυγό Γεωγία των ΗΠΑ Kathleen Merrigan και έσβη Isi Siddiqui, εμικό εκόσω των ΗΠΑ και εικεφαλή διααγματευτή γεωγικών θεμάτων. Η υγαφή έλαβε χώα στα λαίσια τη έκθεση BioFach υ ατελεί τη μεγαλτεη στν κόσμ εμική έκθεση βιλγικών ϊόντων. Διαβάστε λόκλη τ ετάζ Εγκίνεται η χήση ϊόντων υ έχνται αό τέσσει γενετικά τιημένε ικιλίε σόγια Με Εκτελεστικέ Αφάσει, υ δημσιετηκαν στην Είσημη Εφημείδα τη Ευωαϊκή Ένωση, δόθηκε δεκαετή έγκιση για τη διάθεση στην αγά ϊόντων υ ειέχυν, ατελνται ή αάγνται αό γενετικώ τιημένη σόγια. Οι γενετικά τιημένε ικιλίε είναι ι: A (ACS-GMΨΨ6-4) τη εταιεία Bayer CropScience. MON (MON-877Ψ1-2) τη εταιεία Monsanto (DP-356Ψ43-5) τη εταιεία Pioneer Αντίστιχα στην ικιλία (MON-Ψ4Ψ32-6) τη εταιεία Monsanto, δόθηκε δεκαετή ανανέωση τη έγκιση για συνέχιση τη εμία ϊόντων υ αάγνται αό αυτή. Παά τι εγκίσει αυτέ η καλλιέγεια των εν λόγω ικιλιών ααγεεται. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 31

32 Χιλή και Πε ανταγωνίζνται για τι τιμέ των σταφυλιών Οι τιμέ των σταφυλιών τη Χιλή μειώθηκαν κατά 15% με στόχ να ααμείνυν ανταγωνιστικέ των αντίστιχων τυ Πε. Τ Πε αέκτησε τ ανταγωνιστικό λενέκτημα χάη στ φθηνότε εγατικό δυναμικό (80% φθηνότε σε σχέση με τη Χιλή), τι ατελεσματικότεε τεχνλγίε άδευση των αμελώνων τυ (σβαή εξικνόμηση νε) και τ γεγνό ότι τγ εκεί ξεκινά τν Οκτώβι, ενώ στη Χιλή στα μέσα Νεμβίυ. Ήδη, σμφωνα με έκθεση τυ αμεικανικ υυγείυ γεωγία (USDA), η αμεικανική αγά υ ατελεί τν ισμό τυ 50% των χιλιανών εξαγωγών ειταέζιων σταφυλιών στέφεται τα φθηνότεα σταφλια αό τ Πε. ΥΑΑΤ: Ενδιαφέν για εισαγωγέ ελληνικών αγτικών ϊόντων στη Ρωσία Ολκληώθηκε η τιήμεη είσκεψη στη Ρωσία, αό την υιακή 12 Φεβυαίυ έω και Τίτη 14 Φεβυαίυ, υ αγματίησε Υυγό Αγτική Ανάτυξη & Τφίμων ώστα Σκανδαλίδη, στ λαίσι μια ευτεη λιτική υ ασκεί στην εξωστέφεια τη ελληνική γεωγία και στην διείσδυση των ελληνικών αγτικών ϊόντων σε αγέ τυ εξωτεικ και ιδιαίτεα στη μεγάλη ωσική αγά. ατά την είσκεψή τυ στη Ρωσία, Υυγό αγματίησε συνάντηση με την μόλγό τυ Υυγό Γεωγία τη Ρωσική Ομσνδία Yelena Skrynnik, ααβέθηκε στα είσημα εγκαίνια τη ετήσια διεθν έκθεση «PRODEXPO» και είχε σειά εαφών με τν Πόεδ τυ Εμικ Ειμελητηίυ τη Μόσχα καθώ και με Ρώσυ και Έλληνε εισαγωγεί ελληνικών αγδιατφικών ϊόντων. Εισκέφθηκε αγέ αγτικών ϊόντων και συναντήθηκε με φεί υ ενδιαφένται για την ώθηση ελληνικών ϊόντων στην ωσική αγά. Η συνάντηση τυ Έλληνα Υυγ με την μόλγό τυ Yelena Skrynnik, έγινε στ ωσικό Υυγεί Γεωγία και συζητήθηκαν θέματα διμε συνεγασία στν αγτικό τμέα και ζητήματα διευκόλυνση των εξαγωγών τη Ρωσία. Διαβάστε σχετικό ετάζ 32 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

33 εξωτεικό

34 : Ο υυγό Γεωγία συναντήθηκε με εκσώυ τυ Συνδέσμυ Οινιών Συνάντηση με τα μέλη τυ Συνδέσμυ Οινιών υ, στη Λεμεσό είχε Υυγό Γεωγία, Φυσικών Πόων και Πειβάλλντ κ. Σφκλή Αλετάη. ατά τη συνάντηση ι ινιί αναφέθηκαν στα βλήματα υ αντιμετωίζει κλάδ, ί, όω υγάμμισαν, βίσκεται σε φεση. Τα μέλη τυ Συνδέσμυ ζήτησαν τη στήιξη τυ Υυγείυ Γεωγία και τόνισαν την αναγκαιότητα υ υάχει να συμμετέχυν στα κέντα λήψη αφάσεων τυ κατικ μηχανισμ όσν αφά τη διαμόφωση γαμμάτων για ανάτυξη τυ κλάδυ και τη διεξαγωγή έευνα στη βάση των αναγκών τυ κλάδυ. Ο κ. Υυγό εξέφασε τ ενδιαφέν υ υάχει αό μέ- 34 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα υ τη υβένηση για τν κλάδ τη ινιία και τόνισε ότι έει να εισακεται η άψη των εκσώων τυ κλάδυ τόσ στν τμέα τη έευνα όσ και στα κέντα λήψη αφάσεων με αώτε σκό την ανάτυξή τυ. Πόσθεσε δε ότι θα γίνυν άμεσα ι αααίτητε ενέγειε και συντνισμό με όλυ τυ εμλεκόμενυ για να εξετασθεί κατατισμό ενό στατηγικ σχεδιασμ για την ανάτυξη τυ κλάδυ τη ινιία. : Παάταση υβλή αιτήσεων για Ενίσχυση και Πώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωγών και όωη συνταξιδότηση αγτών Η Διαχειιστική Αχή τυ Πγάμματ Αγτική Ανάτυξη και υιακό Ογανισμό Αγτικών Πληωμών ανακινώνυν ότι για τα μέτα Ενίσχυση και Πώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωγών (1.2) και Πό- ωη Συνταξιδότηση Αγτών τυ Πγάμματ Αγτική Ανάτυξη , η υβλή αιτήσεων αατείνεται μέχι την Τετάτη, 29 Φεβυαίυ, και ώα Τα συμληωμένα έντυα των αιτήσεων θα έει να υβάλλνται στα Εαχιακά Γεωγικά Γαφεία τυ Τμήματ Γεωγία. : Εέκταση γάμματ διαχείιση αβλήτων συσκευασιών Ο υυγό Γεωγία, Φυσικών Πόων και Πειβάλλντ κ. Σφκλή Αλετάη είχε συνάντηση με εκσώυ τη εταιεία Green Dot Cyprus. ατά τη συνάντηση ι εκόσωι ενημεώθηκαν σχετικά με

35 την αόφαση τυ Υυγικ Συμβυλίυ για την διαδικασία ααχώηση ικνμική ενίσχυση αό τ Τμήμα Πειβάλλντ για την εέκταση τυ γάμματ τυ συλλγικ συστήματ διαχείιση αβλήτων συσκευασιών τη εταιεία, στι Εαχίε Πάφυ, Αμμχώστυ και Λάνακα για τ έτ Ο κ. Υυγό είε ότι για τν σκό αυτό, σε ώτη φάση, θα δθεί στην Green Dot Cyprus τ σό των 40 χιλιάδων ευώ, αό εξικνμήσει τυ ϋλγισμ τυ Τμήματ Πειβάλλντ και σε μεταγενέστε στάδι σό αό εξικνμήσει τυ ϋλγισμ τυ Τμήματ υ θα διαφανν μέχι τν Σετέμβι τυ K Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 35

36 Στν διαδικτυακό τό Διαγεια ανακινώθηκε αόφαση τυ υυγ Αγτική Ανάτυξη, σμφωνα με την ία δίνεται αάταση, έω την 29η Φεβυαίυ, για την υβλή αιτήσεων ένταξη των δικαιχων τυ γάμματ ενίσχυση για την «Πστασία Πααδσιακ Ελαιώνα Άμφισσα» (διετή αάταση). Υενθυμίζυμε ότι σμφωνα με την κήυξη ι αιτήσει θα αφν συνλικό σό 3 εκατ. ευώ και θα μιαστν σε δ ετήσιε δόσει, δηλαδή όκειται για διετή αάταση τυ γάμματ. Οι ενδιαφεόμενι υψήφιι δικαιχι διετ αάταση θα έχυν την δυνατότητα να υβάλλυν τι αιτήσει τυ στι Δ/νσει Αγτική Οικνμία και τηνιατική των Πειφεειακών Εντήτων Φωκίδα ή Βιωτία ή στι κατά τόυ Ενώσει Αγτικών Συνεταιισμών (ΕΑΣ) ή στα ΕΠΠΥΕΛ. Η δάση εφαμόζεται στα εξή ελαιτεμάχια: Παάταση έω 29 Φεβυαίυ για τυ ελαικαλλιεγητέ Άμφισσα Στη Δημτική Ενότητα Αάχωβα τυ Δήμυ Διστόμυ τη Πειφεειακή Ενότητα Βιωτία. Στι Δημτικέ Ενότητε Άμφισσα και Ιτέα και τι Τικέ ινότητε Αγία Ευθυμία, Αγίυ Γεωγίυ, Αγίυ ωνσταντίνυ, Δσχωίυ, Ελαιώνα, Σενικακίυ, ία, Δελφών και Χισσ τυ Δήμυ Δελφών τη Πειφεειακή Ενότητα Φωκίδα. Σε δ φάσει θα λκληωθεί η υβλή αιτήσεων των ελαικμικών φέων υ ειθυμν να ενταχθν στ καθεστώ τη ιδιωτική αθεματίηση ελαιλάδυ. Στν διαγωνισμό, υ έχει κηξει ΟΠΕΕΠΕ, αναφέεται ότι η ώτη μεική κήυξη δημασία κατά τη διάκεια τη ία υβάλλνται ι σφέ, αχίζει στι 17 Φεβυαίυ 2012 και λήγει στι 21 Φεβυαίυ 2012, ημέα Τίτη, στι 12:00. Η δετεη μεική κήυξη δημασία κατά τη διάκεια τη ία υβάλλνται ι σφέ αχίζει στι 22 Φεβυαίυ 2012, ημέα Τετάτη και λήγει την 1η ΟΠΕΕΠΕ: Πκήυξη διαγωνισμ για ιδιωτική αθεματίηση ελαιλάδυ Ματίυ 2012, ημέα Πέμτη, στι 12:00. Να σημειωθεί ότι στν διαγωνισμό βλέεται ω η συνλική σότητα για την ία μεί να χηγηθεί ενίσχυση για ιδιωτική αθεματίηση ελαιλάδυ ανέχεται σε τόνυ εξαιετικά αθένυ και αθένυ ελαιλάδυ και ι σφέ αφν είδ αθεματίηση 150 ημεών. Η συμβατική είδ αθεματίηση αχίζει την εόμενη τη ημεμηνία αθεματίηση τη τελευταία δεξαμενή φλαξη, αφ σφαγιστν ι δεξαμενέ φλαξη μετά τη λήψη των δειγμάτων. Διαβάστε λόκλη τ ετάζ 36 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

37 ικνμικε ενισχσει Πβλήματα αντιμετωίζυν ι νέι αγότε, ι ίι εντάχθηκαν στ Μέτ 112 «Εγκατάσταση νέων γεωγών» τυ Πγάμματ Αγτική Ανάτυξη «Αλ. Μαλτατζή», καθώ δυ σχεδόν έτη μετά την καταβλή τη α δόση ειδότηση ώτη εγκατάσταση, ι δικαιχι δεν έχυν ακόμη αακλυθήσει σεμινάια, τα ία ατελν αααίτητη ϋόθεση για την ετιμασία τυ φακέλυ Πβλήματα στην εφαμγή τυ Μέτυ 112 «Εγκατάσταση νέων γεωγών» για την χήγηση τη β δόση. Όω ανέφεε όσφατα στη Βυλή υυγό κ. Σκανδαλίδη «μέσω τη τελευταία κήυξη τυ συγκεκιμένυ μέτυ, τ 2009, εγκίθηκαν είυ δικαιχι νέι γεωγί (τ σνλ των αιτντων υ συγκέντωναν τι αααίτητε ϋθέσει) δεσμεντα όυ ψυ 155 εκατμμυίων ευώ». Διαβάστε σχετικό ετάζ Σε ι στάδι βίσκεται η διαδικασία τη λκληωμένη διαχείιση για τα τετλα Εν αναμνή τη ανακίνωση τη Ολκληωμένη Διαχείιση για τα ζαχαότευτλα βίσκνται ι ααγωγί. Ο ΑγΤ κειμένυ να ενημεώσει σχετικά με τ υ βίσκεται η όλη διαδικασία μετά αό εωτήματα αναγνωστών τυ εικινώνησε με τ ΥΑΑΤ. Σε τηλεφωνική εαφή μα, υφυυγό Αγτική Ανάτυξη, κ. Γιάννη Διβελέγκα, μα ανέφεε: «Ισχυν όσα έχω ει. Τ όγαμμα θα έχει ενταετή διάκεια και για τ σκό αυτό έχυν ήδη εξασφαλισθεί ιστώσει 12 εκ. ευώ για την ώτη τιετία εφαμγή τυ, τα ία θα ειμειστν ανάλγα με τα στέμματα υ θα καλλιεγηθν». Αναλυτικά, για την εία τυ γάμματ μα ενημέωσε Ειδικό Γαμματέα ιντικών Πόων και Υδμών τυ ΥΑΑΤ, κ. Διβάη, ί είε ότι «έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξη δικαιχων στην λκληωμένη διαχείιση τη ζάχαη, μια διαδικασία υ ααιτεί κάι χόν». Ωστόσ, δεν έχει σταλεί ακόμα στην Ε.Ε. τ αααίτητ τεχνικό δελτί, τε έχει εκδθεί η σχετική ΥΑ, άγματα υ όω ανέφεε κ. Διβάη όκειται να γίνυν τι εόμενε εβδμάδε. Θα έει άντω να αναφεθεί ότι ααάνω σχεδιασμό δεν βίσκει ιδιαίτεα ικανιημένυ τυ καλλιεγητέ ζαχαότευτλων. Διαβάστε σχετικό ετάζ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 37

38 Δημσιεθηκαν λετμέειε τυ γάμματ όωη συνταξιδότηση κανααγωγών 38 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα ικνμικε ενισχσει Στν διαδικτυακό τό Διαγεια δημσιεθηκε η ΥΑ με θέμα: «αθισμό ενισχσεων και διαδικασιών στ λαίσι εφαμγή τυ Μέτυ 113 «Πόωη συνταξιδότηση γεωγών και γεωγικών εγατών (ανααγωγών)» τυ Άξνα 1. Σμφωνα με όσα αναφέει τ άθ 5 «ιτήια ειλγή Υψηφίων» δικαιχι τυ μέτυ είναι όσι έχυν γεννηθεί αό την 1η Μαΐυ τυ 1948 έω την 1η Μαΐυ τυ 1951 και είχαν ενεγιήσει δικαιώματα καν τ Ο ϋλγισμό τυ γάμματ είναι συνλικ ϋλγισμ 24 εκατ. ευώ. Διαβάστε όλη την αόφαση Τι εκτιμήσει τυ ΕΛΓΑ θα ειμένει τ υυγεί Αγτική Ανάτυξη κειμένυ να ανακινώσει με ιν τό θα αζημιωθν ι ατατααγωγί τυ Αμυνταίυ. Αυτό ανακίνωσε αό τ βήμα τη Βυλή υφυυγό Αγτική Ανάτυξη, κ. Γιάννη Διβελέγκα, αατώντα σε σχετική εώτηση τυ βυλευτή τη Ν.Δ. κ. Ευστάθιυ ωνσταντινίδη. Είση υφυυγό έκανε γνωστό ότι με αόφαση υ υέγαψε όκειται να σταματήσει η εισαγωγή αιγυτιακή ατάτα μέσω τυ λιμανι τυ Πλατυγιαλίυ, στν Αστακό Αιτωλακανανία. Ω ακλειστικέ λε εισόδυ για την αιγυτιακή ατάτα ίζνται λιμάνια Αλεξανδλη και Βόλυ. Ειδικότεα, για τ θέμα τη αζημίωση των ατατααγωγών τυ Αμυνταίυ Φλώινα Αναμνή για τι αζημιώσει των ατατααγωγών Αμυνταίυ κ. Διβελέγκα ανέφεε: «Εάν, διαιστωθεί και τ εαναλαμβάνω ότι είναι μέσα στι κατευθυντήιε ευωαϊκέ δηγίε τότε και μόνν τότε θα χωήσυμε στ ad hoc όγαμμα αζημίωση. Τ λέω αυτό για να είμαστε καθαί, γιατί αλιά άλλε ακτικέ μα δήγησαν εδώ υ μα δήγησαν: δηλαδή, χωί να έχυμε άει τη σμφωνη γνώμη τη Ευωαϊκή Ένωση να δίνυμε κάιε κατ εξαίεση αζημιώσει και να μα έχνται βχή τα όστιμα. Ακιβώ ιν αό μια εβδμάδα μα γνωστιήθηκε όστιμ άλλων 150 εκατμμυίων ευώ αό μη σννμη ενέγεια τυ τότε Υυγείυ Αγτική Ανάτυξη».

39 νέ ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 υκλφόησε 5 Γ για εωγια ISBN Γεω ΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ agrotypos.gr Τεχ 1/2012 Ιανυάι Η ειστήμη ι κντά στην άξη Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 39

40 γά Πόταση ετιμάζυν ι ΕΑΣ τη Ηείυ για Δωδώνη Σε υετό διεγασιών βίσκνται ι ΕΑΣ Ηείυ μέτχι τη γαλακτβιμηχανία Δωδώνη Α.Ε., μετά την δημσίευση αό λευά ΑΤΕ τη κήυξη τυ διαγωνισμ για την ώληση τυ 67,7% των μετχών υ κατέχει. Η ώτη φάση τη διαδικασία ώληση, ειλαμβάνει υβλή τάσεων αό τυ ενδιαφεόμενυ μέχι τι 9 Ματίυ 2012, και ώα 17:00. ατόιν, θα ακλυθήσει η ειλγή όσων έχυν την αααίτητη ικνμική ειφάνεια για να εάσει η διαδικασία στη δετεη φάση τη, ότε και θα ειλεγεί αγαστή. Για τ θέμα αγματιήθηκε ευεία σσκεψη, στι 13/2/2012, στην ία συμμετείχαν τα Δ.Σ. των ΕΑΣ Ιωαννίνων, Πέβεζα και Άτα Φιλιιάδα, καθώ και των τηντφικών Συνεταιισμών μελών τυ. Μετά την λκλήωση τη σσκεψη ι αγτικέ ενώσει τη Ηείυ έκαναν γνωστό ότι όκειται να συνεχίσυν τν δικαστικό αγώνα ί βίσκεται σε εξέλιξη. Παάλληλα ι ΕΑΣ μέτχι, σε συνεγασία με τν σμβυλ τν ί έχυν σλάβει, θα ετιμάσυν την όταση τυ, κειμένυ να μην αεμλήσυν κανένα δικαίωμά τυ σχετικά με την εταιεία. αλά εξελίσσεται η διάθεση τυ ελληνικ βαμβακι με τ 80% τη φετινή ααγωγή εκκκκισμένυ να έχει ήδη εξαχθεί Η αναλήωση των κινεζικών αθεμάτων, η κατάσταση τη αγκόσμια ικνμία και ι καιικέ συνθήκε ήταν ι κισιμότει αάγντε υ εηέασαν την αγά βάμβακ την τέχυσα είδ. Όω ανακινώθηκε στην ανασκόηση τη χνιά αό τ Εθνικό Συμβλι Βάμβακ των Η.Π.Α., αυτί ι αάγντε αναμένεται να μείνυν στ σκήνι και για την εχόμενη χνιά. Όσν αφά την Ελλάδα, είυ τ 80% τη φετινή ααγωγή εκκκκισμένυ βαμβακι (είυ τόνι) έχει ήδη ωληθεί. Οι εξαγωγέ βαμβακι αναμένεται να φέυν στην Ελλάδα 600 εκατ. δλάια. «Τ ελληνικό βαμβάκι είναι ένα καθαά εξαγώγιμ ϊόν για τ ί άντα υάχει ζήτηση», τνίζυν στν ΑγΤ εκόσωι των εκκκκιστών. Να θυμίσυμε ότι η Ελλάδα κατέχει την όγδη θέση στην αγκόσμια κατάταξη των χωών ααγωγή και την τέτατη θέση στι εξαγωγέ. Διαβάστε εισσότεα στ σχετικό ετάζ 40 ΑγΤ Ηλεκτνική εφημείδα

41 Ειδήσει γενικά Νμσχέδι για τ όγαμμα «Ήλι/Helios» θα κατατεθεί τι εόμενε εβδμάδε στη Βυλή Νμσχέδι για τ όγαμμα «Ήλι/Helios» θα καταθέσει τι εόμενε εβδμάδε στη Βυλή τ Υυγεί Πειβάλλντ, Ενέγεια και λιματική Αλλαγή, όω ανακίνωσε Υυγό Γ. Παακωνσταντίνυ, μετά αό συνάντηση με τν διευθυντή τυ Ινστιττυ Ενέγεια και Μεταφών τυ JRC (ινό Εευνητικό έντ) τη Ευωαϊκή Ειτή Τζιβάνι ντε Σάντι (Giovanni De Santi). Τ ινό Εευνητικό έντ είναι τ ειστημνικό και τεχνικό εευνητικό ινστιττ τη Ευωαϊκή Ειτή, υ έχει ω αστλή να αέχει ειστημνική και τεχνική υστήιξη για την εφαμγή των λιτικών τη ΕΕ. Η συνεγασία τυ Ινστιττυ με την Ελλάδα, υ συζητήθηκε στη σημεινή συνάντηση στ ΥΠΕΑ, σχετίζεται με τν καθισμό των βέλτιστων θέσεων ηλιακών άκων και γαμμών μεταφά για τη δημιυγία ενό ηλεκτικ διαδόμυ αό τη Ντιανατλική την εντική Ευώη, με αώτε σκό τη διευκόλυνση τη λήυ ανάτυξη τυ γάμματ. Διαβάστε λόκλη τ ετάζ Η μισιόν αειλεί με ααμή τη Ελλάδα στ Ευωαϊκό Δικαστήι για τι ειχέ Natura Η μισιόν αναγνωίζει ότι η διαχείιση των ειχών NATURA στην Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση, αειλεί την Ελλάδα με ααμή στα δικαστήια και εισημαίνει ότι ι ελληνικέ αχέ αδυνατν να αφήσυν όυ υ έχυν διατεθεί για τη διαχείιση των ικτόων. Αυτά κτυν αό αάντηση τη μισιόν σε εώτηση τυ κ. Νίκυ Χυντή ί έθετε υόψη τη, την έκθεση τη ειτή «Φση 2000» η ία εισημαίνει μια σειά αό βλήματα στη λειτυγία των Φέων Διαχείιση Πστατευόμενων Πειχών. Διαβάστε σχετικό ετάζ Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 41

42 Πεί Οίνων... Τετυλλιανό Μήτση SENGIOVESE Εμφιαλωμένη Τσκάνη Φωτό:Bob Tilden

43 Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 43

44 ΕισαγωγH ΙστικA ΣτιχεIα Τ Sangiovese (Σαντζιβέζε) είναι μια ευθή ικιλία τη αμέλυ με καταγωγή αό την Ιταλία. Τ όνμά τη αν και έχει τ όθεμα «San» δεν σχετίζεται με κάι χιστιανό άγι, άλλα έχεται αό τ λατινικό «sanguis Jovis» τ ί μεί να αδθεί στα ελληνικά ω «αίμα τυ Δία». Τ κέντ τη καλλιέγειά τυ είναι η εντική και Νότι Ιταλία, συμμετέχωντα σε λλ φημισμένυ ίνυ όω τ Chianti, τ Vino Nobile di Montepulciano, τα Rosso και Brunello di Montalcino και τ Tignanello. Εκτό αό την Ιταλία, καλλιεγείται σε σημαντικέ εκτάσει στην Αγεντινή, τη Γαλλία, την Αυσταλία και την αλιφόνια. Σμφωνα με όσφατε έευνε DNA υ διενεγήθησαν σε ιταλικά ανειστήμια ι όγνι τυ Sangiovese είναι τ Ciliegiolo (αχαία ικιλία τη Τσκάνη) και τ Montenuovo (ικιλία αό την αλαβία). Εμφανίζει άα λλ κλώνυ, αό τυ ίυ ι διάσημ είναι τ Brunello. Τ Sangiovese κατά λλ ατελεί μια λ αλιά ικιλία υ καλλιεγνταν ακόμη και αό τυ Ετσκυ (αχαί λαό υ κατικσε στην ειχή τη Τσκάνη ιν τη ωμαϊκή εέκταση). Οι ώτε αναφέ σε ιστικά κείμενα φθάνυν ω τν 16 αιώνα μ.χ., ενώ ήδη τν 18 ατελεί μια διάσημη και ειζήτητη ικιλία. Τ συναντμε με τα συνώνυμα: Brunello, Calabrese, Cardisco, Lambrusco Mendoza, Prugnolo Di Montepulciano, Sanzoveto, Tignolo και Uva Abruzzi. Τ Sangiovese στην ΕλλAδα Στην Ελλάδα η ικιλία δεν είναι λ γνωστή και καλλιεγείται σε σχετικά μική έκταση με κια σημεία την ήτη και την εντική Ελλάδα. Πα όλα αυτά τα ατελέσματα μέχι στιγμή είναι λ ιτικά και αξιόλγα, είτε όκειται για μνικιλιακέ είτε για λυικιλιακέ ινιήσει. ΕδαφκλιματικE συνθhκε ΑμελγαφIα Πτιμά τα φτωχά ασβεστλιθικά εδάφη, ενώ ι γνωστό ίν τυ (Chianti) αάγεται σε ελαφά ηλώδη εδάφη γνωστά ω «galestro». Η νέα βλάστηση εμφανίζεται σχετικά νωί με συνέεια να είναι ευάλωτη αό τυ ανιξιάτικυ αγετ. Η ωίμανσή τυ είναι ακετά αγή, γι αυτό και ααιτεί μια ήια και μεγάλη χνικά είδ ανάτυξη. Όταν φυτεεται σε ψυχέ ειχέ ανατσσει μια έντνη ξτητα και ειθετικέ, μη ειθυμητέ τανίνε. Αό την άλλη, ι λ υψηλέ θεμκασίε καλό είναι να αφεγνται καθώ θα δηγήσυν στην ααγωγή ίνυ με υβαθμισμένα γανλητικά χαακτηιστικά. Ω ικιλία είναι ιδιαίτεα ζωηή και ααγωγική, στιχεία υ έει να ελέγχνται ώστε η ααγωγή να διατηεί τα ιτικά τη χαακτηιστικά. Σε υεααγωγικ αμελώνε ίν υ αάγεται έχει λ ααλό χώμα, υψηλότατη ξτητα και ξειδώννται λ εκλα. Η υκνή φτευση δεν ατελεί ενδεδειγμέν τό ελέγχυ τη ααγωγή καθώ θα δηγήσει σε σβαή μείωση τυ φωτό υ φτάνει στα σταφλια.

45 ΟγανλητικA ΧαακτηιστικA ΟIνων Ο νεαό ίν τυ έχει χαακτηιστικά φέσκα αώματα κόκκινων φτων (.χ. κεάσι), φάυλα, τμάτα, σααγγι, βιλέτα και μαχαικών. Είναι αό τι χαακτηιστικέ ειτώσει όυ η αλαίωση σε δινα βαέλια σφέει στν ίν μια λτιμη λυλκότητα αλλά και σώμα, υ τν κάνει ανάαστ. Έχει σχετικά υψηλή ξτητα και μέτια συγκέντωση αλκόλ. Λόγω των ααάνω χαακτηιστικών τυ άλλα και τη καταγωγή τυ ταιιάζει με ζυμαικά με κόκκινε σάλτσε, με τα εισσότεα είδη ίτσα και με ιάτα μαγειεμένα με βότανα (.χ. θυμάι ή βασιλικό). Ατελεί συχνή ακτική η χήση τυ στην ααγωγή ίνυ μαζί με Cabernet Sauvignon, για να ενισχυθεί τ ααγόμεν χώμα. Ειδικά σε αυτή την είτωση είναι σημαντικό να μείνει ίν σε διν βαέλι, ώστε να αναδειχθν τα στιχεία τυ Sangiovese και να μην «καελωθν» αό εκείνα τυ Cabernet. Οι ίνι αυτί μν να συνδυαστν με μσχαίσι φιλέτ, ψητό κτόυλ και ικάντικα τυιά. Τ Sangiovese ατελεί τ κι συστατικό (70%) τυ διάσημυ ιταλικ ίνυ «Chianti». Οι άλλε δ ικιλίε υ χησιμινται είναι τ Canaiolo (ευθή) και τ Trebbiano (λευκή), η κάθεμία σε σστό 15%. Εναλλακτικάμ, αντί για Trebbiano χησιμιείται η λευκή ικιλία Malvasia bianca. Σε κάιε ειτώσει χησιμιείται και μια τίτη ευθή ικιλία νόματι Colorino. Τα ελαφτεα Chianti συνδυάζνται με ίτσα εεόνι (ή γενικώ ικάντικη), αλλά και με λλά ιάτα με λυκάνικ. Όσ αυξάνει τ σώμα τυ ίνυ τα ιάτα γίννται ι λλκα φτάνντα μέχι και σε κυνήγι (αγιγυν ή λαγό). Σε όλα αυτά αααίτητη ινελιά ααμένει η χήση σάλτσα τμάτα υ ταιιάζει λ με την ξτητα τυ Sangiovese. Ηλεκτνική εφημείδα ΑγΤ 45

46 Μικε αγγελίε Ζητνται συνεγάτε Ζητείται συνεγάτη ή μισθωτή για καλλιέγεια αγκτήματ έξι στεμμάτων στην Αμάυνθ Ευβία. Πσφέεται και για βιλγική καλλιέγεια. Τηλ. Εικινωνία , Ζητείται άμεσα συνεγάτη για ωλήσει φτων & άλλων ειδών δενδκμία στι Λαϊκέ Αγέ των Αθηνών. Αααίτητα στιχεία: άδεια ωλητή ή υό έκδση. Παακαλώ εικινωνήστε για ληφίε: ή Ζητνται υάλληλι Η εταιεία FARMA-CHEM ΑΒΕΕ υ δαστηιιείται στ χώ των αγχημικών ζητά έμει Γεωόν για κάλυψη θέση στ τμήμα ωλήσεων με ειχή ευθνη τη Δυτική Πελόννησ. Ο ιδανικό υψήφι θα έει να διαθέτει εμειία 2 ετών στην ώληση φυτστατευτικών ϊόντων. Η λ καλή γνώση Αγγλικών και η χήση Η/Υ κίννται αααίτητε. Παέχεται αυτκίνητ, λ ικανιητικό μισθό, κινητό τηλέφων και Bonus. Αστλή βιγαφικ στ: Τ Ινστιττ Ελέγχυ Βιλγικών Πϊόντων, ΒΙΟ Ελλά, ενδιαφέεται να σλάβει γεωόν, αόφιτ ανωτάτων σχλών, όλων των ειδικτήτων για τη στελέχωση μία θέση ειθεωητή-εξωτεικ συνεγάτη για τυ νμ Έβυ και Ρδόη. Αααίτητα σόντα: Εμειία ενό τυλάχιστν έτυ στ αντικείμεν τη φυτική ααγωγή ή τη μεταιητική δαστηιότητα. Ειθυμητή εμειία στ αντικείμεν τη βιλγική γεωγία. Ειθυμητή εμειία στ χώ τη ιστίηση συστημάτων. αλή γνώση τυ νμθετικ λαισίυ τφίμων και τών. Γνώση τη αγγλική γλώσσα σε είεδ εικινωνία. Αστλή βιγαφικών στ Βιγαφικά θα γίννται δεκτά μέχι 29/02/2012. Εισαγωγική Εταιεία Γεωγικών Εφδίων ζητά γεωόν ή Τεχνλόγ Γεωνία για μόνιμη αασχόληση στι ωλήσει, στην Ήει και Στεεά Ελλάδα. Πτιμνται συνάδελφι με εμειία στι ωλήσει γεωγικών εφδίων, γνώση Αγγλικών και Ηλεκτνικ Υλγιστή. Για βιγαφικά στ: Ζητείται υάλληλ έμει στι κτηντφικέ δυλειέ (άμεγμα, τυκμία, κλ). Πειχή Σκ. Τηλ Η Lotus Business Consulting Α.Ε. ζητά τυχιχυ γεωόνυ - γεωγικνμλόγυ με εμειία σε ευωαϊκά και εθνικά γάμματα και τυλάχιστν 5 χόνια εγασιακή εμειία στν κλάδ τφίμων και τών. Αααίτητη η δυνατότητα ταξιδιών, η καλή γνώση ικνμικών, Αγγλικών και Η/Υ. Θα συνεκτιμηθεί η εμειία σε συστήματα ιότητα και ασφάλεια τφίμων. Αστλή βιγαφικών lotusconsulting.gr Πωλνται διάφα Πωλνται δέματα σαν αό βώμη. Τεμάχια κιλά δεματίυ Πειχή Γκα ινθία. Πληφίε: Πωλείται Ρίγανη ααγωγή μα αό καλλιέγεια σε μεταβατικό στάδι, με λόκληα τα φλλα και τα άνθη τη (όχι αλεσμένη σε μηχανή) σε εκαμτη συσκευασία Πλυυλενίυ με ετικέτα, κατάλληλη για καταστήματα Delicatessen. Πληφίε: Δημσθένη Μ.Τιανταφυλλίδη Γεωόν ΑΠΘ, M.Sc, ΜΒΑ. Πωλνται 100 στόγγυλε μάλε άχυ. Πληφίε: τηλ κ. ώστα, ζάνη. Πωλείται ιστιημέν βιλγικό καλαμόκι. Διαθέσιμη σότητα 17 τόνι. Πληφίε: Ζαχαίυ Συλτάνα, Σκτεη Σεών, τηλ Πωλείται αγνό ανθόμελ ααγωγή μα, αό τη Δάμα, άιστη ιότητα, σε λαστική συσκευασία των 3 κιλών, 20 για λιανική ώληση. Για χνδική ώληση τιμή διααγματεσιμη. Τηλ. εικινωνια: Πωλνται μάλε σαν αό κιθάι. Τεμάχια 300. Τιμή μάλα 3 Ευώ. Πειχή ιλκί. Πληφίε: Πωλνται μήλα γκλντεν αό ψυγεί. Τηλ Πωλνται μελίσσια 10άια σε λγική τιμή. Πειχή τυ Νμ Σεών. Τηλέφων εικινωνία: , κ. Αντώνη. Πωλνται δικαιώματα αγκτηντφικά αξία 7500, ειχή Θεσ/νίκη. Τηλ Πωλνται: σανό βώμη, τσαίι, κτηντφικό μιζέλι & άχυ, σε μεγάλε στγγυλέ μάλε. Αλμυό Μαγνησία, τηλ Πωλείται ελαιόλαδ αό ααγωγ Πωλείται ελαιόλαδ εξαιετική ιότητα ααγωγή Οι ελαιώνε βίσκνται στ νμό Πέβεζα στην ειχή τη Πάγα. Τιμή 2 ανά λίτ. Τηλ Δεχόμαστε ααγγελίε και για μεγάλε σότητε. Αστλή σε όλη την Ελλάδα. Πωλείται αό ααγωγό αγνό αθέν κητικό ελαιόλαδ άιστη ιότητα και χαμηλή ξτητα, σδειά 2011, αό την ειχή τυ Ρεθμνυ. Η εξαγωγή τυ ελαιλάδυ έχει γίνει «εν ψυχώ». Τιμή: 60 ευώ τενεκέ των 17 λίτων. Αστλή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.: Πωλείται κητικό ελαιόλαδ εξαιετική ιότητα 3.50 ευω τ λίτ σε όλη την Ελλάδα. Πληφίε: Πωλείται λάδι εξαιετική ιότητα αό ελαιόδεντα υ δεν έχυν υστεί καμία χημική εφαμγή. 60 ευώ τενεκέ. Τηλ και (αγευματινέ ώε). Πωλείται 100% βιλγικό ελαιόλαδ αό ααγωγό, φετινή σδειά 2011, αό ελιέ Μεγάων (όχι αό ειβλίσια χωάφια) κιλά τενεκέ. Πληφίε: τηλ Στείλτε και εσει την αγγελία σα στ ή στ fax ή εικινωνήστε μαζί μα στα τηλέφωνα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τύπος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ. Καλό Πάσχα. Τεύχος. Παρασκευή 13 Απριλίου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τύπος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ. Καλό Πάσχα. Τεύχος. Παρασκευή 13 Απριλίου ΓΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τύπος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Καλό Πάσχα Τεύχος 128 Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 Περιεχόµενα ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Θέματα 6 Τη δημιουργία του Ασκληπιείου

Διαβάστε περισσότερα

Κyμα φυγhς στην yπαιθρο

Κyμα φυγhς στην yπαιθρο Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Κyμα φυγhς στην yπαιθρο Ο λαός θέλει αλλά η πολιτεία μπορεί; Τεύχος 126 Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 126 Παρασκευη 30 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 18 Μαΐου. φωτό: DeusXFlorida

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 18 Μαΐου. φωτό: DeusXFlorida Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης φωτό: DeusXFlorida Τεύχος 133 Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 133 Παρασκευη 18 μαΐου 2012 Θέματα 6 Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Απριλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Απριλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 129 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 129 Παρασκευη 20 απριλιου 2012 Θέματα 6 Γκρέιπφρουτ: Μια καλλιέργεια που φθίνει

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης τύπος Τεύχος Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης τύπος Τεύχος Παρασκευή 19 Νοεμβρίου ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης ΑγροΕβδομαδιαια τύπος Τεύχος 57 Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 ΠεριεχΟμενα Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2010: Γεωπόνοι Αγροτοσυνδικαλιστές σημειώσατε «1» 6 Μεγάλο το

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 23 Μαρτίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 23 Μαρτίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 125 Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 125 Παρασκευη 23 Μαρτιου 2012 Θέματα 6 Χειμερινά Κηπευτικά: Η πτώση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 98 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 www.agrotypos.gr Περιεχόμενα Τεύχος 98/ Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Θέματα 6 Πολλά εκατ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Τεύχος 37 agrotypos.gr

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Τεύχος 37 agrotypos.gr ΑγροΤύπος Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 Τεύχος 37 agrotypos.gr Ιδιοκτησία: ΑγροΤύπος ΑΕ Ευβοίας 5, 151 25 Μαρούσι Τηλ. 210-6142550 & 8064002 Fax 210-6125141

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Μαρτίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Μαρτίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 124 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 124 Παρασκευη 16 Μαρτιου 2012 Θέματα 6 Με πολλές αβεβαιότητες η νέα περίοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 Τεύχος 38 agrotypos.gr

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 Τεύχος 38 agrotypos.gr ΑγροΤύπος ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 Τεύχος 38 agrotypos.gr Ιδιοκτησία: ΑγροΤύπος ΑΕ Ευβοίας 5, 151 25 Μαρούσι Τηλ. 210-6142550 & 8064002 Fax 210-6125141

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 10 Ιουνίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 10 Ιουνίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 86 Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 ΠεριεχΟμενα Με «εχθρό» του τον καιρό το ελληνικό σπαράγγι έχασε τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 6 Επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Ιουνίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Ιουνίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 87 Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 ΠεριεχΟμενα Μεγάλες οι ζημιές στην καλλιέργεια ροδιάς σε πολλές περιοχές της χώρας 6 Στο μητρώο ΠΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ line.gr fo@xrimaon online.gr in www.xrima ΕΦΗΜΕΡΙ Α Πώς θα ρυθµίσετε διά Οι κωδικοί-κλει τερο στο Ε9 για λιγό φόρο το χρέος σας προ ύν τη που κωδικοποιο ών

Διαβάστε περισσότερα

40 ΕΞΥΠΝΑ. Σε «ΣΥΣΣΙΤΙΑ» η ΑΠΟΡΡΟΦηΣη ΤηΣ ΠΑΡΑΓΩΓηΣ ΡΟδΑκΙνΩν. Αποζημιώσεις

40 ΕΞΥΠΝΑ. Σε «ΣΥΣΣΙΤΙΑ» η ΑΠΟΡΡΟΦηΣη ΤηΣ ΠΑΡΑΓΩΓηΣ ΡΟδΑκΙνΩν. Αποζημιώσεις ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Η ΜΕΡΚΕΛ ΘΕΛΕΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Γιατί η Γερµανίδα καγκελάριος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ www.xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Η εντυπη αυτή εκδοση είναι πανομοιοτυπη της ηλεκτρονικης και διανεμεται δωρεαν Τεύχος 69 Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 ηλεκτρονικη εφημεριδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ. επικινδυνη διακινηση ουσιων με προσωρινεσ αδειεσ. Κόλπο θανάτου

ΚΕΡΔΙΣΤΕ. επικινδυνη διακινηση ουσιων με προσωρινεσ αδειεσ. Κόλπο θανάτου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α >5 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 69 ΠΩΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ «ΕΠΝΙΞΕ» ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ O «ENOXΟΣ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

50ποδΗλατα. 2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος Μαρτίου στους αγρότες. Φεβρουάριο οι πληρωμές για βαμβάκι n 500 εκατ. για σχέδια βελτίωσης

50ποδΗλατα. 2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος Μαρτίου στους αγρότες. Φεβρουάριο οι πληρωμές για βαμβάκι n 500 εκατ. για σχέδια βελτίωσης ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 Ένας για... όλα σε προανακριτική 3 Τρόικα εναντίον μεγαλοοφειλετών ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50ποδΗλατα Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 28 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 28 Ιανουαρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 67 Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 ΠεριεχΟμενα Στην αλλαγή του κλίματος της αγοράς στοχεύει η 7η Zootechnia 6 Τρόφιμα: Τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα δύο χρόνια στην απονιτροποίηση

Ακόμα δύο χρόνια στην απονιτροποίηση . o. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 313 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Πρωτοπορία και ρίσκο Στο κόκκινο η Σητεία Με όχηµα το

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει usiness φέτος το ελαιόλαδο

Ανοίγει usiness φέτος το ελαιόλαδο 01-68_PG0912_exwfyllo.indd 1 9/4/12 4:22 PM Ένθετο Κυκλοφορεί δωρεάν µε την Agrenda ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Νο 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Eισροές ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ PROFI NEO MONTEΛΟ Σειρές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 8 Ιουνίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 8 Ιουνίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 136 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 136 Παρασκευη 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Σελ.6 Καθυστερεί επικίνδυνα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρω-μπλόκο. στην παράκαμψη του εμπάργκο ΚΕΡΔΙΣΤΕ. Ακόμα περιμένουν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση οι παραγωγοί

Ευρω-μπλόκο. στην παράκαμψη του εμπάργκο ΚΕΡΔΙΣΤΕ. Ακόμα περιμένουν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση οι παραγωγοί >9 >11 >10 >11 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Μεγάλη ανταπόκριση στη ρύθµιση των 100 δόσεων ιευρύνεται η υγειονοµική κάλυψη για τους ανασφάλιστους Ενισχύει τη θέση της στην αγορά η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βήματα για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Τα βήματα για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 01_exwfyllo.indd 1 2/14/12 5:52 PM Ένθετο Aγρ κτηµα ΤΕΥΧΟΣ 88 Φεβρουάριος 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Branding στη γεωργία.agrone s.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ Αρ. Φύλλου 327

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώνει το ιστορικό μοντέλο ως το 1

Τελειώνει το ιστορικό μοντέλο ως το 1 www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 300 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Ψάχνει γαµπρό η ΕΒΖ Βγήκε η προκήρυξη Ξένοι

Διαβάστε περισσότερα