Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 67 ΑΡΘΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ κατά τις αργίες και νυχτερινές ώρες. (Λεπτοµέρειες: βλέπε οδηγό ασφαλισµένου.) ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ όπως το Κ.Τ. Αιµατοληψία κατ' οίκον σε περιπτώσεις βαρέων περιστατικών µη δυναµένων να µετακινηθούν 10,00 Β) ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ιστολογικές εξετάσεις 30,00 2. Κυτταρολογική (κυτ/κή εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσµατος και λήψη ενδοτραχ. σωλήνα στόµατος µήτρας και πολλαπλές λήψεις) 21,00 3. Κυτ/κός έλεγχος βλεννογόνων (στόµατος, φάρυγγος, λάρυγγος) 15,00 4. Κυτ/κή εξέταση εκ βλαβών δέρµατος εκ χειρουργικού υλικού ή χειρουργικών υλικών 15,00 5. Κυτταρολογικός έλεγχος πτυέλων, πλευριτικού υγρού 21,00 6. Κυτ/κός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων, µαστού, λεµφαδένων, µυελού) 15,00 7. Κυτ/κή εξέταση εκκρίµατος µαστού 15,00 8. Κυτ/κή εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (Ε.Ν.Υ., βρόγχων κλπ.) 21,00 9. Κυτ/κή εξέταση υγρών (πλευρικού, ασκητικού, γαστρικού κ.ά.) 21, Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: α) Εξ ενός µέχρι τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για κυτταρολογικό έλεγχο, κάθε επίχρισµα το µισό της τιµής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσµατος. 11,00 β) Περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου 40, Κυτ/κός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων 40, Κυτ/κή εξέταση για έλεγχο χρωµατίνης φύλου (φυλετική χρωµατίνη) 9, Εξέταση γενετικής α) Ανάλυση µειώσεως 42,00 β) Ανάλυση δερµατογλυφικών 6,00 γ) Καρυότυπος Μυελού 37,00 δ) Καρυότυπος µετά από καλλιέργεια ιστών 60,00 ε) Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας 3 ατοµ. 145, Ταχεία βιοψία 60,00

2 68 Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 1. Ακτ/φία θωρακικής µοίρας Σ.Σ. 13,20 2. Ακτ/φία οσφυϊκής µοίρας Σ.Σ. 13,20 3. Χολοκυστογραφία Per Os (3 Films άνευ φαρµάκου) έκαστο Film 19,10 4. Χολοαγγειογραφία ενδοφλέβιος (3 Films άνευ φαρµάκου) έκαστο 19,10 5. Ακτ/φία απλή ήπατος 13,20 6. Τοµογραφία, έκαστο Film α) Θώρακος β) Νεφρών γ) Κρανίου 13,20 7. Βρογχογραφία, εκάστης ακτινογραφίας και θέσεως 13,20 8. Ακτινογραφία κοιλίας 13,20 9. Σιελογραφία α) ι' έκαστο φύλλο 13,20 β) Εκτέλεση τεχνικής 9, Μαστογραφία (ακτ/φία κάθε µαστού F. Ρr.) 19, Ακτ/φίες λοξές καρδιάς κάθε Film 13, Ακτ/φία αγκώνα ή κατ' ώµον αρθρώσεως (F+Ρr) κάθε Film 9, Σαλπιγγογραφία 70, Ακτ/φία µακρών οστών (βραχιόνων, µηρών, κνήµης) 13, Αξονική ηλεκτρονική τοµογραφία (Π.. 141/89) 71,10 Προέγκ 16. Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευµόνων, καρδιάς) 4, Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος) 4, Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαµβάνει : ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες) 13, Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει: ακτινοσκόπηση, βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 48, Σε θέση Trendelemburg 8, ιάβαση παχέος εντέρου διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει: ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 64, Εντεροκλυσµός (περιλαµβάνει: καθετηριασµό του 12λου, ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 54, Ακτινογραφία αντιβραχίου 9, Ακτινογραφία ποδοκνηµικής 9, Ακτινογραφία γνάθου 9, Ακτ/πηση και Ακτιν/φία πνευµόνων 13, Τηλεακτινογραφία καρδιάς 13, Ακτ/φία Ν.Ο.Κ. (αµφοτέρων νεφρών, ουρητήρων και κύστεως) 13, Ακτ/φία ουροδόχου κύστεως 11, Ακτ/φία κρανίου (Face ή Profil) 11, Κεφαλοµετρική ακτινογραφία κρανίου 13, Πηχεοκαρπική άρθρωση 9, Ακτ/φία λεκάνης και κατ' ισχίον αρθρώσεως 13, Ακτ/φία άκρων χειρών ή ποδών (Face και Profil) 3 films 17, Ακτ/φία άκρων χειρών ή ποδών (Face ή Profil) 7, Ακτ/φία άµφω των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός. Face συγκριτική. 13,20

3 Αρθρογραφία γόνατος 67, Ακτ/φία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Ρrofil) 9, Πυελογραφία, ενδοφλέβιος (χωρίς φάρµακο) + ΝΟΚ + κυστεογραφία 57, Ακτινογραφία εγκύµονος µήτρας 16, Τοµογραφία, κάθε Film 7, Ακτινογραφία µε φορητό µηχάνηµα κατ' οίκον (εκτός των εξόδων µεταφοράς) κάθε film 16, Ταλαντογράφηµα έκαστο 7, Λεµφαγγειογραφία (5 film, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία) 54, Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρµάκου 7, Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτ/φιών Face και Profil 50, Για κάθε film επί πλέον 6, Αεροεγκεφαλογραφία 32, Ανιούσα ουρηθρογραφία (Βλέπε ουρολογικές εξετάσεις) 50. Ιωδιοκοιλιογραφία 32, Πανοραµική ακτινογραφία κρανίου 16, Παλίνδροµος δωδεκαδακτυλική χοληδόχος παγκρεατογραφία (ERCP) 300,00 Προέγκ 53. Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου 32, Ηλεκτροδιάγνωση 7, Ιοντοθεραπεία 5, Αποψίλωση µε ακτίνες Rontgen εφ' άπαξ 17, οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου 13, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) θυρεοειδούς αδένος 8, οκιµασία προσλήψεως Σπινθηροειδούς συγχρόνως 23, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) ήπατος 21, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) νεφρών 15, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) σπληνός 16, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) πνευµόνων 23, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) λεµφογαγγλίων 17, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) εγκεφάλου 30, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) οστών 30, Σπινθηρογράφηµα νωτιαίου σωλήνα 24, Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο 21, Σπινθηρογράφηµα µεκελείου αποφύσεως 11, Σπινθηρογράφηµα σιελογόνων αδένων 13, Σπινθηρογράφηµα µυελού οστών 13, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 99 TGPUP σε ηρεµία 21, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL σε ηρεµία 56, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL µετά κόπωση 95,80 Προέγκ 75. Σπινθηρογράφηµα καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας 37, Σπινθηρογράφηµα αερισµού πνευµόνων µε 133 Χρ. 56, Σπινθηρογράφηµα αερισµού - αιµατώσεως πνευµόνων µε 133 Χρ 71,10 Προέγκ 78. Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε D.M.S.A. και ανάλυση µε Η/Υ 23, Σπινθηρογράφηµα επινεφριδίων 118,50 Προέγκ 80. Σπινθηρογράφηµα παγκρέατος Shilling test 71,10 Προέγκ 81. Shilling test 33, Νεφρόγραµµα ,90

4 Επιβίωση ερυθρών αιµοσφαιρίων µε ραδιενεργό χρώµιο (CT-51) 24, Μεταβολισµός ραδιενεργού Σιδήρου (Fe 59) 24, Ραδιενεργός βιταµίνη Β12 (Β12 CO60) 17, Προσδιορισµός εξωκυτταρίου υγρού διά ραδιενεργού Νατρίου (Na24) ή Βρώµιου (ΒΤ 82) 17, Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης in Vitro 20, Προσδιορισµός βιταµίνης στον ορό in Vitro 22, οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού Τ3 (Triosorb) 10, οκιµασία Τ4 (Tresitor test in Vitro) 10, Προσδιορισµός όγκου αίµατος πλάσµατος ερυθρών 17, Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) 14, Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ' θέση και εξ ασθενών 2, Τοπογραφικό διάγραµµα θυρεοειδούς διά ζ131 9, Τοπογραφικό διάγραµµα γενικό (Whole body scanning) 27, Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης HG 37, Θεραπεία υπερλειτουργίας θυρεοειδούς διά ζ131 58, υναµική Ψηφιακή σπινθηρογράφηση νεφρών 38, Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου µε κιτρικό γάλλιο 67 47, Κοιλιογραφία κοπώσεως µε τεχνίτιο 71,10 Προέγκ 101. Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία 14, Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MG) 21, Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 99 TG D.T.P.A.P. και ανάλυση µε Η/Υ 56, Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία 37, Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία 37, Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία, µετά κόπωση 47, Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 121 και ανάλυση µε Η/Υ 56, Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε ηρεµία και µετά κόπωση 71,10 Προέγκ 109. Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε ηρεµία 47, Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε DTRA 56, Σπινθηρογράφηµα µε 67Ca 104,30 Προέγκ 112. Σπινθηρογράφηµα οστών µε γ-camera 63, Σπινθηρογράφηµα ήπατος µε γ-camera 60, Σπινθηρογράφηµα ήπατος - σπληνός µε γ-camera 64, Σπινθηρογράφηµα στατικό νεφρών 60, Σπινθηρογράφηµα δυναµικό νεφρών 66, Σπινθηρογράφηµα εγκεφάλου 54, Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς TC 99 m 49, Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς J , Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς TL 95,10 Προέγκ 121. Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο J ,90 Προέγκ 122. Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο TL 135,00 Προέγκ 123. Στατικό σπινθηρογράφηµα καρδιάς 95,00 Προέγκ 124. υναµικό σπινθηρογράφηµα καρδιάς 176,00 Προέγκ 125. Θεραπεία καρκίνου θυρεοειδούς διά J ,10 Προέγκ 126. Θεραπεία διά ραδιοχρυσού κατ' έγχυσιν 89,40 Προέγκ 127. Εµφύτευση κόκκων χρυσού 18, Rhisa για διαγνωστικούς σκοπούς 21, Προσδιορισµός πυρηνικών αντισωµάτων 12, Scanning νεφρών µε 99 Μ. TCDMNA 41,10

5 Μαγνητική τοµογραφία ανάλογα µε την ιατρική γνωµάτευση σε ένα επίπεδο σε δύο επίπεδα σε τρία επίπεδα 132. Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε απορρόφηση µονοενεργειακής δέσµης 35, Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε διπλή φωτονιακή απορροφησιοµέτρηση (D.P.A.) (Περισσότερες µετρήσεις δεν δικαιολογούνται νωρίτερα του έτους - Εξαιρέσεις) Κλινική ποζιτρονική και αξονική τοµογραφία ( PET/CT) κατόπιν προεγκρίσεως από την ειδική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ΙΙ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ Οι ως άνω εξετάσεις, εφόσον πραγµατοποιούνται ψηφιακά, κοστολογούνται µε προσαύξηση 15%. ) ΥΠΕΡΗΧΑ 116,20 Προέγκ 175,30 Προέγκ 236,90 Προέγκ 52,80 Προέγκ Προέγκ 1. Υπερηχητική αρτηριογραφία µε Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών (έγχρωµο) 73,40 Προέγκ 2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής 53,00 3. Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών (έγχρ.) 53,00 4. Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων (έγχρ.) 53,00 5. Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων (έγχρ.) 53,00 6. Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων (έγχρ.) 53,00 7. Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων (έγχρ.) 73,40 Προέγκ 8. Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος - αρτηριακό υπερηχογράφηµα 25,30 9. Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος 25, Πλήρης αιµοδυναµικός αγγειολογικός έλεγχος - αρτηριακό και φλεβικό υπερηχογράφηµα 35, Υπέρηχοι Α-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως 9,40 οργάνου 12. Υπέρηχοι τεχνικής DOPPLER 9, Υπερηχογράφηµα για κάθε όργανο 9, Υπερηχογράφηµα για περισσότερα του ενός όργανα 7, Ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία 73,40 Προέγκ 16. Τριχοειδοσκόπηση 21, Οισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία - υπερηχογραφία 88,00 Προέγκ 18. Υπέρηχος εγκύµονος µήτρας 14, Υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας 40, Υπέρηχος εγκύµονος µήτρας Β' επιπέδου τουλάχιστον 6 λήψεις- (λεπτοµερής εξέταση έσω γεννητικών οργάνων αρτηµέλειας εµβρύου) 70, Ενδοκολπικό Υπερηχογράφηµα έσω γεννητικών οργάνων 74,00 Προέγκ (TRIPLEX) 22. ιορθικό Υπερηχογράφηµα Προστάτη 74,00 Προέγκ 23. Ηλεκτρονικό πελµατογράφηµα για πλατυποδία 37, Λοιπά TRIPLEX 53,00

6 72 Ε) ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνη της κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών Για κάθε άκρο 25,00 2. Αορτογραφία µε καθετήρα, µέση έγχυση. Περιλαµβάνει καθετηριασµό της αορτής κατά Seldinger, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη ακτινογραφιών, ανάλογα µε τις ενδείξεις: Αορτικό τόξο. µελέτη 4 αγγείων θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε µία από τις πιο πάνω περιοχές 75,00 3. Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνα της κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών 40,00 4. Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη ακτινογραφιών. Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρωτίδας, σπονδυλικής, υποκλείδιας, ηπατικής, νεφρικής, επινεφριδικής, άνω ή κάτω µεσεντερίας αρτηρίας και αρτηριών των λοιπών οργάνων (η φθορά καθετήρων..., όπως πριν) Για κάθε όργανο χωριστά 100,00 Προέγκ 5. Εµβολιασµός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαµβάνει καθετηριασµό Seldinger, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5 ακτινογραφιών, παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εµβολιασµού, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσµατος. Εδώ υπάγεται ο εκλεκτικός εµβολιασµός των αρτηριών εσωτερικών οργάνων (ως άνω) (η φθορά των καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων καθώς και η αξία του υλικού του εµβολιασµού έχουν υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά 115,00 Προέγκ 6. Αγγειοπλαστική (διαστολή στενωµένου αγγείου). Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger εκλεκτικό καθετηριασµό µε ειδικό καθετήρα µε µπαλόνι, δοκιµαστική έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 2-3 ακτινογραφιών, διαστολή του αγγείου, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσµατος. Εδώ υπάγεται η αγγειοπλαστική αρτηριών εσωτερικών οργάνων (π.χ. νεφρού) ή άκρων, πλην καρωτίδας και στεφανιαίας. (Η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υ- πολογισθεί στη βασική κοστολόγηση) Για κάθε όργανο χωριστά 115,00 Προέγκ

7 73 7. Αγγειογραφία ψηφιακή. Περιλαµβάνει δύο µεθόδους που πρέπει να κοστολογηθούν διαφορετικά. 7.α Αγγειογραφία ψηφιακή, ενδοφλέβια. Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισµού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. 40,00 7.β Αγγειογραφία ψηφιακή εκλεκτική. Πρόκειται για αγγειογραφία όπως No 4 της παρούσης ονοµατολογίας, κοστολόγησης και επεξεργασία εικόνων µε τον ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά... κλπ., όπως πριν). Για κάθε όργανο χωριστά. 124,00 Προέγκ 8. Θωρακική αορτογραφία αορτικό τόξο ή κοιλιακή αορτογραφία 67,00 9. Αρτηριογραφίες (χωρίς κόστος υλικών) 67, Εκλεκτικές αρτηριογραφίες 106,00 Προέγκ 11. Περιφερειακές αρτηριογραφίες 40, Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία, ενδοστική (χωρίς κόστος υλικών) 40, Εκλεκτικές φλεβογραφίες 80,00 Προέγκ 14. Περιφερειακές φλεβογραφίες 36, Λειτουργική φλεβογραφία άκρων 36, Λεµφογραφίες (εκάστου πλαγίου) χωρίς κόστος υλικών 40, Μαγνητική αγγειογραφία θα κοστολογείται όσο και η µαγνητική τοµογραφία Ι) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (κατά όργανο) 18. Παναγγειογραφία εγκεφάλου 265,00 Αορτικό τόξο εξιά έσω καρωτίδα Αριστερά έσω καρωτίδα εξιά σπονδυλική αρτηρία Αριστερά σπονδυλική αρτηρία 19. Τράχηλος 212,00 Αορτικό τόξο Κοινές καρωτίδες Σπονδυλική αρτηρία Υποκλείδιες αρτηρίες 20. Νεφροί 159,00 Κοιλιακή αορτή εξιά νεφρική αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία 21. Ήπαρ 159,00 Κοιλιακή αορτή εξιά νεφρική αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία 22. Σπλήνα 106,00 Αορτή Σπληνική αρτηρία

8 Επινεφρίδια 159,00 εξιά επινεφριδική Αριστερά επινεφριδική Κοιλιακή αορτή 24. Παχύ έντερο 159,00 Κοιλιακή αρτηρία Άνω µεσεντέριος Κάτω µεοεντέριος 25. Λεπτό έντερο 159,00 Κοιλιακή αορτή Ανω µεσεντέριος Κάτω µεσεντέριος 26. Λήψη ρενίνης 141,00 Κάτω κοίλη φλέβα Αριστερά νεφρική εξιά νεφρική II) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ, όπου δεν απαιτείται νέος καθετηριασµός 27. Άνω άκρο δεξιά ή αριστερά 159,00 Αορτικό τόξο Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία Βραχίονας - Κερκιδική - Ωλένια Άκρας χειρός 28. Λεκάνη 212,00 Κοιλιακή αορτή Κ. Λαγόνιες Μηριαία αρτηρία Ιγνιακή αρτηρία Άκρο πόδι 29. Σπληνο-πυελογραφία 106,00 Σπληνική φλέβα Πηλιαία φλέβα III) ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, που δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (ανατοµικές ανωµαλίες κλπ.) θα χρεώνεται µε 52,80 επιπλέον IV) Η ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ κοστολογείται στο 30% των ανωτέρω τιµών κατά όργανο,ως ακολούθως: 30. Αορτικό τόξο - Καρωτίδες 80,00 Αορτικό τόξο εξιά καρωτίδα - ιχασµός Αριστερά καρωτίδα - ιχασµός Σπονδυλικές αρτηρίες Υποκλείδιες αρτηρίες

9 Κάτω άκρα 80,00 Κοιλιακή αορτή Λαγόνιες αρτηρίες Μηριαίες αρτηρίες Ιγνιακές αρτηρίες Τριχασµός (πρόσθια, οπίσθια κνηµιαία, µεσοστέο) 32. Νεφρών 48,00 Κοιλιακή αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία εξιά νεφρική αρτηρία 33. Πνευµονικές αρτηρίες 64,00 Ανω κοίλη φλέβα Αριστερά πνευµονική αρτηρία εξιά πνευµονική αρτηρία Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων 34. Αορτής 48,00 Ανιούσα αορτή - Τόξο Θωρακική αορτή Κοιλιακή αορτή ΣΤ) ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Φλεβογραφία άκρου: Περιλαµβάνει παρακέντηση µε βελόνα µιας φλέβας του ά- κρου, της άνω κοίλης ή της οφθαλµικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών Για κάθε άκρο 21,00 2. Φλεβογραφία µε καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών. 50,00 3. Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger της κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασµό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων... κλπ., όπως πιο κάτω). Για κάθε όργανο χωριστά 90,00 Ζ) ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ α. Οσφυονωτιαία παρακέντηση 37,00 β. Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες 17,00 Παρακέντηση υπό αξονικό τοµογράφο και κυτταρολογική εξέταση: α. Παρακέντηση υπό αξονικό τοµογράφο 27,00 β. Κυτταρολογική εξέταση 27,00 Ακτινολογική µελέτη µετά τη βηµατοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδίας, Face και Profil). 21,00

10 76 Η) ΛΕΜΦΟΓΡΑΦΙΑ Περιλαµβάνει παρακέντηση, περιφερικού λεµφαγγείου, βραδεία έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ηµέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρµάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο 50,00 Θ) ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Γαστροσκόπηση 42,00 2. Χρονικός καθετηριασµός του 12δακτύλου για διαγνωστικό σκοπό 3,00 3. Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση 74,00 Προέγκ 4. Λαπαροσκοπία 27,00 5. Ορθοσιγµοειδοσκόπηση 33,00 6. Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε βιοψία 42,00 7. Κολονοσκόπηση χαµηλή 42,00 8. Κολονοσκόπηση πλήρης 53,00 9. Αεροδιαστολή οισοφάγου - συνεδρία 49, Μανοµετρία φάρυγγα - οισοφάγου 27, ιαστολή οισοφάγου µε κηρία ανά συνεδρία 27, ωρη ΡΗ µετρία οισοφάγου 42, Βασική γαστρική έκκριση 42, Μέγιστη γαστρική έκκριση 24, Ενδοσκόπηση οισοφάγου - στοµάχου 44, ωδεκαδακτυλοσκοπηση περιλαµβάνει και ενδοσκόπηση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στοµάχου 59, Ενδοσκοπικός έλεγχος παχέως εντέρου µε εύκαµπτο όργανο ψυχρού φωτισµού µέχρι της σπληνικής καµπής 47, Ενδοσκόπηση παχέως εντέρου µέχρι και του τυφλού µε το ίδιο ενδοσκόπιο 68, Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε ορθοσκόπιο µιας χρήσης 24, Λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση κατά τη διενέργεια των άνω εξετάσεων 15,00 Ι) ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. ερµοαντίδραση νυγµού για κάθε δοκιµασία (εκάστη) (αλλεργικά test) µέχρι τριάντα (30) 2,00 2. ερµοαντίδραση για υµενόπτερα (εκάστη) 2,30 3. Πρόκληση ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη 59,00 4. Πρόκληση ξυλοκαΐνης 24,00 5. Πρόκληση από το στόµα (διπλή - τυφλή) για τροφές και φάρµακα 29,30 6. Βρογχική πρόκληση µε αντιγόνο 35,20 7. Βρογχική πρόκληση µεταχολίνη - ινσταµίνη 24,00

11 77 IΑ) ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Η.Κ.Γ. 9,00 2. Φωνοκαρδιογράφηµα 8,00 3. Σφυγµογράφηµα 8,00 4. Αγγειοκαρδιογραφία 36,00 Κάθε ακτινογραφία επί πλέον 3,00 5. Αορτογραφία 17,00 Κάθε ακτινογραφία επί πλέον 3,00 6. Καθετηριασµός ηπατικών φλεβών 15,00 7. Καταγραφή Η.Κ.Γ. επί µαγνητοταινίας καθ' όλο το 24ωρο (Holter) και η ερµηνεία του 50,00 8. οκιµασία κοπώσεως επί κυλιοµένου τάπητος (περιλαµβάνει Η.Κ.Γ προ-δοκιµ. κοπωσ. - ΡάδιοΗ.Κ. και Η.ΚΓ. µετά την κόπωση) 50,00 9. Η.Κ.Γ. διά οισοφαγικού καθετήρος για λήψη οισοφαγικών απαγωγών 9, Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη καρδίας 74,00 Προέγκ 11. Στεφανιογραφία (περιλαµβάνει την κατάλληλη σκιαγράφηση της αριστεράς κοιλίας σε µια θέση, τη σκιαγράφηση σε δύο ειδικές θέσεις, τουλάχιστον, χωριστά της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και των κλάδων αυτής, της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας και των διακλαδώσεων της και του στελέχους της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας). 250,00 Προέγκ 12. Αξονική Στεφανιογραφία (80% επί απόδειξης µέχρι ) 300,00 Προέγκ 13. Υπερηχογράφηµα καρδίας µε έγχρωµο υπέρηχο triplex 74,00 Προέγκ 14. Αιµοδυναµικός έλεγχος µε υπερήχους κατόπιν κοπώσεως 21, Πλήρης υπερηχοκαρδιολογική µελέτη (περιλαµβάνει Μ- 74,00 Προέγκ MODE 2D παλµικό και συνεχές DOPPLER και έγχρωµο DOPPLER µετά των αντιστοίχων φωτογραφιών και της σχετικής εκθέσεως των ευρηµάτων η οποία υπογράφεται από Καρδιολόγο ιατρό). Όταν οι εξετάσεις γίνονται χωριστά χρεώνονται ως εξής: α) M-MODE, 2D παλµικό και συνεχές DOPPLER β) M-MODE και 2D 53,00 γ) M-MODE 30,00 Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες 15,00 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και σχετική έκθεση υπογεγραµµένη από υπεύθυνο Καρδιολόγο ωρη καταγραφή της αρτηριακής πιέσεως µε ειδική συσκευή µετά της αντιστοίχου εκθέσεως ερµηνείας των ευρη- µάτων υπογεγραµµένης από υπεύθυνο Καρδιολόγο 50, Οισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία 88,00 Προέγκ ΙΒ) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροεγκεφαλογραφία 59,00 2. Υπνιακή παρακέντηση, κοιλιογραφία 24,00 3. Κοιλιογραφία εγκεφάλου 24,00 4. Ταχύτητα αγωγής α) αισθητική κατά άκρο 15,00 β) κινητική κατά άκρο 15,00

12 78 5. Ηλεκτροµυογραφικές εξετάσεις: α) Η.Μ. Γραφική εξέταση άκρου 18,00 β) Π.Ν.Γ. (περιφερειακό νευρογράφηµα) 33,00 γ) Ηχο-εγκεφαλογράφηµα 18,00 6. Ρεογράφηµα 18,00 7. Ηλεκτροµυογραφία σφιγκτήρων 29,30 8. Η.Ε.Γ. συνεχούς 24ώρου καταγραφής 74,00 Προέγκ 9. Ηλεκτρουποφλοιογράφηµα 53, Χαρτογράφηση εγκεφάλου 53, Σωµατοαισθητικά προκλητα δυναµικά (άµφω) 21, Στελεχιαία προκλητα δυναµικά (άµφω) 18, Μαγνητοεγκεφαλογραφια µε το βιοµαγνητόµετρο SQUID 30, Η.Α.Γ. Ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα (άµφω) 24, Οπτικά προκλητα δυναµικά µε PATTERN (άµφω) 24, Οπτικά προκλητα δυναµικά µε FLASH 24, Ακουστικά προκλητα δυναµικά µε φαρµακ. ύπνο (άµφω) 50, Ακουστικά προκλητα δυναµικά εγκεφ. στελέχους (άµφω) 40,00 ΙΓ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. PSA (Άνω των 50 ετών και κάθε δύο χρόνια) (85% επί τιµής) 41,91 2. Free PSA (Άνω των 50 ετών όταν PSA > 3) (85% επί τιµής) 41,91 3. Ουρηθροσκόπηση 44,00 4. Κυστεοσκόπηση 59,00 5. Ουρητηροσκόπηση 147,00 Προέγκ 6. Ουροδυναµική µελέτη πλήρης (περιλαµβάνει: ουροροοµετρία, κυστεοµανοµέτρηση, ουρηθροπροφιλοµετρία, ηλεκτροµυογραφία, σύγχρονη µελέτη πιέσεως και ροής ούρων και µελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης) 150,00 Προέγκ 7. Ουροροοµετρία 21,00 8. Κυστεοµανοµέτρηση 36,00 9. Ουρηθροπροφιλοµετρία 21, Ηλεκτροµυογραφία σφιγκτήρων 21, Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης 21, Σύγχρονη µελέτη πίεσης και ροής ούρων 30, Μέτρηση πίεσης πέους κατόπιν συµπαθητικής δραστηριότητας 36, Αιµοδυναµικός αγγειολογικός έλεγχος πέους 36, Ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία προστάτη 74,00 Προέγκ 16. Έλεγχος φλεβικής παλινδρόµισης για τον έλεγχο κιρσοκήλης (DOPPLER) 32, Ανιούσα ουρηθρογραφία 74,00 Προέγκ 18. Λήψη βιοψίας προστάτου - πολλαπλή (κατόπιν προσκόµισης αποτελέσµατος ιστολογικής εξέτασης) 74,00 Προέγκ 19. Λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως - πολλαπλή 74,00 Προέγκ 20. Έγχρωµο υπέρηχο (TRIPLEX) οσχέου 74,00 Προέγκ

13 79 Ι ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα (άµφω) 24,00 2. Φλουροαγγειογραφία (άµφω) 70,00 Προέγκ 3. Φλουροαγγειογραφία µε ινδοκυανίνη (άµφω) 80,00 Προέγκ 4. Οπτικό πεδίο (µε ειδικό µηχάνηµα ηλεκτρονικό) (άµφω) 70,00 Προέγκ 5. Φωτογραφίες βυθού οφθαλµού (άµφω) 12,00 6. Φωτογραφίες προσθίων µορίων βολβού 12,00 7. Ορθοπτική µελέτη (για παιδιά µέχρι 10 ετών) 6,00 8. Ακτινογραφία κόγχων, δακρυϊκών πόρων 5,00 9. Γωνιοσκοπία (άπαξ ετησίως µόνο για γλαυκωµατικούς) 4, Βυθοσκόπηση µε φακό τρικάτοπτρο Goldman 7, Σκιασκοπία (στις διαθλαστ. ανωµαλίες των παιδιών µέχρι 10 ετών) 7, Κερατοµετρία (εξέτ. για φακούς επαφής και αστιγµατισµό) 7, Οπτικά προκλητά δυναµικά (βλέπε και Νευρολογικές) 24, Βιοµετρία (Προεγχειριτικά) 18, Ηλεκτρονική κερατοτοπογραφία 24, Υπερηχογράφηµα βολβού Α - Β 16, Υπερηχογράφηµα κόγχου (βλέπε και Ακτινολογικά) 16, Έλεγχος οπτικής θυλής κατά Heidelberg 80,00 Προέγκ 19. Έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς ( O.C.T.) 80,00 Προέγκ 20. Παχυµετρία 24, Ψηφιακή Αγγειογραφία οφθαλµού 80,00 Προέγκ 22. Κοροµετρία προ Excimer laser 18,00 ΙΕ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Εξαγωγή υγρού 36,00 2. Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος 15,00 3. Σπειροµέτρηοη απλή µε την προσκόµιση αποτελεσµάτων 15,00 4. Θωρακοσκόπηση 18,00 5. Συµφισιόλυση 15,00 6. Μόνιµη παροχέτευση υγρού αέρα 24,00 7. Βρογχοσκόπηση (πλήρης περιλαµβάνει τις 3 εξετάσεις: 77,00 Προέγκ α) Βρογχοέγχυση 12,00 β) Λήψη βρογχικού εκπλύµατος (κατόπιν προσκοµίσεως 24,00 αποτελεσµάτων κυτταρολογικών εξετάσεων) γ) Λήψη βιοψίας βρόγχου (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 39,00 8. Βρογχοαναρρόφηση 24,00 9. Ελεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (πλήρης σπειροµέτρηση) 74,00 Προέγκ α) Σπειροµέτρηση απλή β) Καµπύλη ροής - όγκου 23 παράµετροι γ) Μέτρηση υπολειπόµενου όγκου δ) Μέτρηση αντιστάσεων αεραγωγών ε) Μέτρηση διατασιµότητας πνευµόνων στ) Πλήρης πληθυσµογραφία στατικοί και δυναµικοί όγκοι 10. Ελεγχος λειτουργίας αναπνευστικών µυών (περιλαµβάνει καταγραφή σε διάφορα επίπεδα ζωτικής χωρητικότητας) α) Οισοφαγικής πιέσεως β) Γαστρικής πιέσεως γ) Όγκου αέρα δ) Χρονικών φάσεων αναπνοής 44,00

14 Σπειροµέτρηση µετ' ακτινοδυναµικού ελέγχου 24, Ανίχνευση υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών (µε εισπνοή Ινσταµίνης ή Μεταχολινη ή Αλλεργιογόνο και κατα- 44,00 γραφή της αναπνευστικής λειτουργίας πλήρης σπειροµέτρηση ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ) 13. οκιµασία κόπωσης για ανίχνευση βρογχικού άσθµατος (µετά κόπωση) 44,00 Καταγράφονται: α) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα β) Κατανάλωση οξυγόνου γ) Παραγωγή διοξειδίου δ) Αρτηριακές πιέσεις ε) Αναπνεόµενος όγκος στ) Αναπνευστική συχνότητα 14. Αρτηριακή παρακέντηση µε ανάλυση αερίων αίµατος Ο 2,CO 2, PH 44, Αρτηριακή παρακέντηση ενός των ανωτέρω αερίων 21, Επεµβάσεις στον υπεζωκότα α) οκιµαστική παρακέντηση β) Εκκενωτική παρακέντηση γ) Βιοψία υπεζωκότα (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 17. Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου Κατά τη διάρκεια του ύπνου επί 7 ώρες καταγράφονται α) Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα β) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα γ) Καπνογράφηµα δ) Κινήσεις θώρακος και κοιλιάς ε) Οξυµετρία στ) Οισοφαγικές πιέσεις 24,00 30,00 59, Οξυµετρία 12, Ελεγχος αναπνοής στον ύπνο 30,00 ΙΣΤ) ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Λήψη εκκριµάτων για µικροβιολογική εξέταση 5,00 2. Λήψη βιοψίας ρινός-φάρυγγος-ώτων 53,00 3. Εξέταση ακουστικής ικανότητας διά τονοδοτών 6,00 4. Ακουοµετρικό διάγραµµα 15,00 5. Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 10,00 6. Έµµεση λαρυγγοσκόπηση µε εξάλειψη αντανακλαστικών 10,00 7. Άµεση λαρυγγοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 70,00 8. Τραχειοβρογχοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 100,00 9. Οισοφαγοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 100, Λήψη για βιοψία βρόγχων και οισοφάγου (κατόπιν προσκο- µίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 100, Προσδιορισµός ηχητικών αντανακλαστικών 15, Τυµπανοµετρία 9, Παιδικό τονικό ακουόγραµµα 11, Παιδικό τονικό ακουόγραµµα ελεύθερου πεδίου 14, Προσδιορισµός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακοοµετρίας 15,00 147,00 Προέγκ

15 Ακουστικά αντανακλαστικά 15, Ακουστικά προκλητά δυναµικά στελέχους 40, ιατυµπανική ηλεκτροκοχλιογραφία µετά ειδικής ενδοτραχειακής 74,00 ναρκώσεως 19. Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου διά ταλαντευοµένου εδράνου ηλεκτρονυσταγµογραφήµατος και ψυχροθερµού διακλυσµού 74, Ηλεκτρονυσταγµογραφία α) ια διακλυσµού 24,00 β) ια περιστροφής 27, Ακουστικά προκλητά δυναµικά στελέχους µετά φαρµακευτικού ύπνου (άµφω) 50, Τυµπανόγραµµα 10, Ενδοσκόπηση µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο 15, Ενδοσκόπηση µε άκαµπτο ενδοσκόπιο 10,00 ΙΖ) ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Εργοµετρία 11,00 2. Αχιλλειογραφία 11,00 3. οκιµασία αντιδραστικής υπεραιµίας 11,00 4. Προσδιορισµός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων 11,00 5. Φωτοπληθυσµογραφία άκρων: α) απλή, β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 11,00 6. Πληθυσµογραφία δι' υδραργυρικού πληθυσµογράφου 11,00 7. Πληθυσµογραφία δι' υδραργυρικού πληθυσµογράφου δι αποκλεισµού των φλεβών (φλεβική ροή και χωρητικότητα) 11,00 8. Φωτοπληθυσµογραφία υπερκογχείων αρτηριών 11,00 9. Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: α) απλή, β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 11, Έλεγχος φλεβικού συστήµατος κάτω άκρων διά συσκευής τσέπης Doppler απλής κατευθύνσεως 11, Προσδιορισµός αρτηριακής πιέσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδα 11, Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη κατά τη διάρκεια ύπνου 147, Εργοσπιροµετρία κατά τη διάρκεια δοκιµασίας κόπωσης 44, Ψηφιακή δερµατοσκόπηση 40,00 ΙΗ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Εκτίµηση σπειραµατικής διήθησης νεφρών 44,00 2. Εκτίµηση ενεργού νεφρικής ροής 44,00 3. Υπολογισµός σπειραµατικής διήθησης (G.F.R.) 53,00 4. Υπολογισµός ενεργού ροής πλάσµατος διά των νεφρών 53,00 ΙΘ) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Υστεροσκόπηση ( ιαγνωστική) 80,00 2. Αµνιοπαρακέντηση µέχρι την 20 η εβδοµάδα κυήσεως (κατόπιν προσκοµίσεως των αποτελεσµάτων) 135,00 Προέγκ 3. Λαπαροσκόπηση ( ιαγνωστική) 180,00

16 82 4. Κολποσκόπηση (µε κολποσκόπιο αν το test Pap είναι παθολογικό) 70,00 5. Καρδιοτοκογράφος 21,00 6. Λήψη τεµαχίου για βιοψία (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) µέχρι δύο (2) τεµάχια 42,00 για κάθε επιπλέον τεµάχιο 15, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Α) ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1. Ένεση ορού - Υποδόριες - Ενδοµυϊκές 5,50 2. Παρακέντηση (στέρνου οσφυονωτιαία - δοκιµαστική θώρακα, κλπ) 37,00 3. Μετάγγιση αίµατος 37,00 4. Πλύση στοµάχου 37,00 5. Βασικός µεταβολισµός 37,00 6. Προσδιορισµός ειδικής δυναµικής ενέργειας του λευκώµατος (5-6 λήψεις βασικού µεταβολισµού) 43,00 7. Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς ανά συνεδρία που µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 4 ενέσεις ανά συνεδρία και µέχρι 8 18,00 συνεδρίες. 8. Οζονοθεραπεία εξωτερική 9,00 9. Οζονοθεραπεία ενδοαρτηριακώς 9, Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρµογής ηλεκτρικού µηχανήµατος (µόνο από φυσίατρους) 9, Φυσιοθεραπεία Training αγγείων Ratrschow και Hurger (µέχρι 5) 9, Αποδηµατική θεραπεία διά ηλεκτρικού µηχανήµατος π.χ. Flowtron, Angiostrat, Vasculator (µέχρι 5) 9, BIOFEEDBACK, κάθε συνεδρία (µέχρι ένα εξάµηνο και µέχρι 30) 18, ιάφορες εγχύσεις 18, Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων 12, Υπερθερµία (κάθε συνεδρία) 30, Χηµειοθεραπεία (αµοιβή γιατρού ανά ηµέρα) 100, Θεραπεία αιµαγγειώµατος µέχρι 2,5 εκατοστά 80, Θεραπεία αιµαγγειώµατος πέραν των 2,5 εκατοστών 140, Θεραπεία θροµβοφλεβίτιδος 60,00 Β) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1. Ακτινοθεραπεία µε ακτίνες Χ (Rontgen) α) Επιπολής (έως 100 KV) 6,00 β) Εν τω βάθει (έως 400 KV) 9,00 γ) Υπερδυναµική, βητατρόνιο, γραµµικός επιταχυντής 15,05 2. Ακτινοθεραπεία µε ακτίνες γ' Καίσιον ή Κοβάλτιον 8,00 3. Θεραπεία µε σωµατιδιακές ακτινοβολίες, Ηλεκτρόνια (βητατρόνια, γραµµικός επιταχυντής) 15,06 4. Ακτινογραφία κάθε συνεδρία 5,00 5. Ακτινογραφία επιπολής κάθε συνεδρία 16,20 6. Ενδοκοιλιακή θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου µε τη µέθοδο της µεταφορτίσεως µε το µηχανηµα Selectron 216,00

17 83 7. Θεραπεία µε ραδιενεργό ιρίδιο α) Χειρουργική επέµβαση για εµφύτευση ραδιενεργού ιριδίου β) Αµοιβή ναρκώσεως σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις γ) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισµένο δωµάτιο για κάθε ηµέρα: νοσήλιο Α' θέσης ιδιωτικής κλινικής δ) Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύµφωνη µε τα υποβαλλό- µενα τιµολόγια ε) Κοβαλτιοθεραπεία (αµοιβή γιατρού σύµφωνα µε το ανώτατο όριο της εκάστοτε ισχύουσας ιατρ. επίσκεψης) 8. Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία γ-knife, χ-knife, Cyber-knife (κατόπιν προεγκρίσεως από την ειδική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ.) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 162,00 Γ) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Καθετηριασµός και πλύση στοµάχου 44,00 2. Φαρµακευτική θεραπεία εσωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές 88,00 ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 3. Θεραπεία εξωτ. αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο 75,00 θεραπείας) 4. Ηλεκτροπηξία πολυπόδων ορθού 15,00 5. Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων 46,00 6. Θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου 37,00 ) ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Λήψη τεµαχίου δέρµατος για βιοψία (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 37,00 2. Άµεση διάγνωση µυκητίασης (µέχρι 2 ετησίως) 10,00 3. Αποκοπή χαλινού (βλ. ουρολογικές επεµβάσεις) 4. Επιδερµικά test (έκαστο) µέχρι τριάντα (30) 2,00 5. Φαρµακευτική θεραπεία εσωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 92,00 6. Θεραπεία εξωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 77,00 7. Θεραπεία πρώιµης υπερτριχώσεως (κατόπιν προσκόµισης 40,00 σχετικών εργαστηριακών αποτελεσµάτων) 8. Εφαρµογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκείας, δι' εκάστη συνεδρία 19,00 9. Εγχύσεις 19, Θεραπεία ψωριάσεως µε την µέθοδο Puva (Πρωταρχική δοκιµασία 9,00, 24 συνεδρίες προς 5,00 εκάστη) 129, Χειρουργική αφαίρεση µορφωµάτων κατόπιν προσκόµισης αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης (σπίλων, κύστεων, λιπωµάτων, ογκιδίων κλπ) (Βλέπε Μικρά Χειρουργικά) 12. Ηλεκτροκαυτηρίαση µέχρι 15 θηλωµάτων ανά συνεδρία 30, Πρόκληση βλάβης δερµατικών µορφωµάτων δι' ειδικού µηχανήµατος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας (π.χ. µυρµηγκιές, κονδυλώµατα, κ.λ.π.) µέχρι 3 συνεδρίες 30, Τοπική φαρµακευτική θεραπεία οξυτενών κονδυλωµάτων 30,00

18 84 Ε) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ηλεκτροπηξία - ιαθερµοπηξία τραχήλου µήτρας ή ουρήθρας (θεραπεία τραχηλίτιδος - µία φορά στο εξάµηνο) 46,00 2. Θεραπεία τραχηλίτιδος µε LASER CO 2 (µία φορά στο εξάµηνο) 92,00 3. Υπερηχογραφική παρακέντηση κύστεως ωοθήκης 123,00 4. Κρυοπηξία τραχήλου µήτρας (µία φορά στο εξάµηνο) 31,00 5. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (για το σύνολο των ιατρικών πράξεων) 1700,00 6. Σπερµατέγχυση 150,00 ΣΤ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ι. Εφόσον οι φυσικοθεραπείες καταβάλλονται µε αποζηµίωση ανά συνεδρία και όχι κατά πράξη: Αποζηµίωση κατά συνεδρία (80% της δαπάνης µε ανώτατη επιβάρυνση του Ταµείου) 20,00 ΙΙ. Εφόσον οι φυσικοθεραπείες καταβάλλονται µε βάση τις ε- κτελούµενες πράξεις, η αποζηµίωση κατά πράξη ανέρχεται σε : 1. Κινησιοθεραπεία µε όργανα, κάθε συνεδρία 2,00 2. Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρία 3,00 3. Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία 10,00 4. Ακτινογραφία κάθε συνεδρία 10,00 5. Ηλεκτροθεραπείες (Γαλβανικά, Φοραδικά, ιαδυναµικά, ιασταυρούµενα) 3,00 6. ιαθερµίες (Υπερβραχέων κυµάτων, βραχέων κυµάτων και µικροκυµάτων) 4,00 7. Υπέρηχα 3,00 8. Υπεριώδεις - Υπέρυθροι ακτίνες 2,00 9. Φωτόλουτρα 2, Υδροθεραπεία ( ινόλουτρα, Παραφινόλουτρα, Ατµόλουτρα, θερµά-ψυχρά επιθέµατα, Λασπόλουτρα) 3, Έλξη αυχενικής ή οσφυϊκής µοίρας ή σπονδυλικής στήλης µε ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα 3, Κινησιοθεραπεία, Χειροµάλαξη 2, Κινησιοθεραπεία µε χειροµαλάξεις 3,50 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κινησιοθεραπείες και χειροµαλάξεις γίνονται, κατόπιν εντολής του θεράποντος γιατρού, στην οικία του ασθενούς, οι αµοιβές αυτών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%. 14. Ηλεκτροµάλαξη 3, Ηλεκτροθεραπεία µε κινησιοθεραπεία 3, Υδροθεραπεία µε µαλάξεις ή κινήσεις 3, Υδροθεραπεία σε κλειστό κολυµβητήριο 3, Κινησιοθεραπεία µε επιθέµατα (ψυχρά - θερµά) 2, Οζονοθεραπεία (σάουνα) µε µαλάξεις 2, LASER για φυσιοθεραπεία 3, Λεµφοµασάζ διά χειρός 2, Λεµφοµασάζ διά µηχανήµατος 2,50

19 85 Ζ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Καθετηριασµός ουρητήρων (χωρίς αξία καθετήρα) 120,00 2. Καθετηριασµός κύστης ή ουρήθρας 60,00 3. Αφαίρεση καθετήρα 45,00 4. ιαστολή ουρήθρας κατά συνεδρία 15,00 5. Μάλαξη προστάτη-ουρήθρας 10,00 6. Πλύση κύστεως ή ουρήθρας 10,00 7. Παρακέντηση κύστεως 40,00 8. Πλύση νεφρικής πυέλου 100,00 9. Πλύση ενδοκυστική 10, Λιθοτριψία µε LASER ουροδόχου κύστης 300,00 Προέγκ 11. Εγχύσεις στην ουροδόχο κύστη (ενδοκυστική - χηµειοθεραπευτική) 34, Ανάταξη παραφιµώσεως (µη επεµβατική) 25,00 Η) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ορθοπτική άσκηση εκάστη (µέχρι 20 ετησίως) 6,00 2. Argon Laser κατόπιν φλουροαγγειογραφίας (ανά οφθαλµό 90,00 ανά συνεδρία σε διαβητικούς και µέχρι 3 φορές) 3. Yag Laser (ανά οφθαλµό ανά συνεδρία σε δευτερογενή καταρράκτη) 88,00 4. Αντιγλαυκωµατικό Laser SLT ανά οφθαλµό / Τραµπεκουλοπλαστική (µέχρι 2 φορές) 80,00 5. Φωτοδυναµική θεραπεία (ανά συνεδρία) 118,00 6. Θεραπεία κερατόκωνου CCL ανά οφθαλµό (Άπαξ) 300,00 Θ) Ω.Ρ.Λ. (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Φωτόλουτρα 2,10 2. Θεραπεία µε γαλβανικό ρεύµα 2,10 3. Πλύση αυτιού απλή (άµφω) 10,00 4. Εξαίρεση βύσµατος µιας πλευράς 6,30 5. Εξαίρεση βύσµατος εκατέρωθεν 8,40 6. Εµφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγος (εώς 6 εκάστη) Εισπνοές aerosol 3,20 8. Ενδορρινικές ενέσεις 3,20 9. Επιπωµατισµός ρινός πρόσθιος ετερόπλευρος 20, Επιπωµατισµός ρινός οπίσθιος 60, Χηµική καυτηρίαση ρινός (άπαξ) 35, Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινός (άπαξ) 40, Αφαίρεση ξένου σώµατος ρινός 31, ιαστολή ουλοδ. στενωσ. λάρυγγος εκάστη συνεδρία 11,50 Ι) ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Έγχυση επί της σπονδυλικής στήλης 39,00 2. Παρακέντηση 39,00 3. Τοποθέτηση συνεχούς εκτάσεως δι' αρπαγής επί του κρανίου επί κατάγµατος σπονδυλικής στήλης 86,00 4. Τράχηλος και κορµός: Ανάταξη καταγµάτων κλειδός 44,00 Ανάταξη καταγµάτων ωµοπλάτης 44,00 Ανάταξη καταγµάτων στερν/δικής και ακρωµ/κής αρθρώσεως 44,00

20 86 5. Ανω άκρα: Ανάταξη εξαρθρήµατος ώµου 53,00 Συνεχής έκταση επί καταγµάτων ωµικής ζώνης 36,00 6. Βραχίων: Ανάταξη κατάγµατος βραχιονίου και τοποθέτηση γύψου 60,00 Αφαίρεση γύψου Ω.Β.Π.Κ. 15,00 7. Μηρός: Ανάταξη καταγµάτων µηρού µε εφαρµογή γύψου 80,00 8. Γόνυ: Ανάταξη εξαρθρήµατος γόνατος 70,00 9. Κνήµη: Ανάταξη καταγµάτων κνήµης 62,00 Τοποθέτηση γύψου Μ.Κ.Π. 47,00 Αφαίρεση γύψου Μ.Κ.Π. 14,10 Άµεσος ή έµµεσος συνεχής έκταση 36, Άκρος πους και ποδοκνηµική: Ανάταξη εξαρθρήµατος ποδοκνηµικής αρθρώσεως 59,00 Ανάταξη καταγµάτων άκρου ποδός και ποδοκνηµικής 62,00 Τοποθέτηση γύψου Κ.Π. 47,00 Αφαίρεση γύψου Κ.Π. 14, Αγκών: Ανάταξη κατάγµατος ή εξαρθρήµατος αγκώνος 59,00 Τοποθέτηση γύψου Β.Ν.Κ Αφαίρεση γύψου Β.Ν.Κ. 14,10 Ανάταξη καταγµάτων οστών αντιβραχίου 59, Άκρα χείρα: Ανάταξη καταγµάτων και εξαρθρηµάτων άκρας χειρός 59, Κάτω άκρα-λεκάνη: Αναίµακτος θεραπεία καταγµάτων και παθήσεων οστών και λεκάνης 59, Αρθρώσεις ισχύου: Ανάταξη συγγενούς εξαρθρήµατος σε δύο χρόνους 88,00 Ανάταξη και θεραπεία κατάγµατος εξαρθρήµατος ισχύου 68,00 Τοποθέτηση γύψου Π.Μ.Κ.Π. 59,00 Αφαίρεση γύψου Π.Μ.Κ.Π. 17,70 Συνεχής έκταση άµεσος ή έµµεσος 42, Αρθροσκόπηση ( ιαγνωστική) 200, Ενδοαρθρικές εγχύσεις ανά συνεδρία και κατά γόνυ 18, Εφαρµογή λειτουργικού νάρθηκα επί συνδεσµικών κακώσεων 20,00 (γόνατος, αγκώνα, ποδοκνηµική) IΑ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ναρκοανάλυση 8,00 2. Ψυχανάλυση και λοιπές µορφές Ψυχοθεραπείας (70% έως ) : 24,00 3. Ηλεκτροσόκ 9,00 4. Συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης εκάστη (70% έως): 24,00 5. Θεραπεία νόσου Parkinson διά κρυοπηξίας 147,00 6. Υπνοθεραπεία (70% έως): 24,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επίσκεψη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο ιαβήτη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καθορισµός τραύµατος Καθορισµός τραύµατος δακτύλου ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασµός δακτύλου χεριού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Τηλ. : 210 4520604, 210 4520632, Fax : 210 4520662 Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30.

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30. ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα ΜΔΝ Νέο Κόστος ΚΥΑ 1/2/12 Υφιστάμενο κόστος ανά ΚΕΝ ΚΥΑ 1/10/11 Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907 Ε03Α Μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Β Εκδοση Σεπέμβριος 2010 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΕΙΑ Η ΕΛΕΓΕΙΑ, παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3100 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων... 1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα