Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 67 ΑΡΘΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ κατά τις αργίες και νυχτερινές ώρες. (Λεπτοµέρειες: βλέπε οδηγό ασφαλισµένου.) ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ όπως το Κ.Τ. Αιµατοληψία κατ' οίκον σε περιπτώσεις βαρέων περιστατικών µη δυναµένων να µετακινηθούν 10,00 Β) ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ιστολογικές εξετάσεις 30,00 2. Κυτταρολογική (κυτ/κή εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσµατος και λήψη ενδοτραχ. σωλήνα στόµατος µήτρας και πολλαπλές λήψεις) 21,00 3. Κυτ/κός έλεγχος βλεννογόνων (στόµατος, φάρυγγος, λάρυγγος) 15,00 4. Κυτ/κή εξέταση εκ βλαβών δέρµατος εκ χειρουργικού υλικού ή χειρουργικών υλικών 15,00 5. Κυτταρολογικός έλεγχος πτυέλων, πλευριτικού υγρού 21,00 6. Κυτ/κός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων, µαστού, λεµφαδένων, µυελού) 15,00 7. Κυτ/κή εξέταση εκκρίµατος µαστού 15,00 8. Κυτ/κή εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (Ε.Ν.Υ., βρόγχων κλπ.) 21,00 9. Κυτ/κή εξέταση υγρών (πλευρικού, ασκητικού, γαστρικού κ.ά.) 21, Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: α) Εξ ενός µέχρι τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για κυτταρολογικό έλεγχο, κάθε επίχρισµα το µισό της τιµής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσµατος. 11,00 β) Περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου 40, Κυτ/κός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων 40, Κυτ/κή εξέταση για έλεγχο χρωµατίνης φύλου (φυλετική χρωµατίνη) 9, Εξέταση γενετικής α) Ανάλυση µειώσεως 42,00 β) Ανάλυση δερµατογλυφικών 6,00 γ) Καρυότυπος Μυελού 37,00 δ) Καρυότυπος µετά από καλλιέργεια ιστών 60,00 ε) Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας 3 ατοµ. 145, Ταχεία βιοψία 60,00

2 68 Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 1. Ακτ/φία θωρακικής µοίρας Σ.Σ. 13,20 2. Ακτ/φία οσφυϊκής µοίρας Σ.Σ. 13,20 3. Χολοκυστογραφία Per Os (3 Films άνευ φαρµάκου) έκαστο Film 19,10 4. Χολοαγγειογραφία ενδοφλέβιος (3 Films άνευ φαρµάκου) έκαστο 19,10 5. Ακτ/φία απλή ήπατος 13,20 6. Τοµογραφία, έκαστο Film α) Θώρακος β) Νεφρών γ) Κρανίου 13,20 7. Βρογχογραφία, εκάστης ακτινογραφίας και θέσεως 13,20 8. Ακτινογραφία κοιλίας 13,20 9. Σιελογραφία α) ι' έκαστο φύλλο 13,20 β) Εκτέλεση τεχνικής 9, Μαστογραφία (ακτ/φία κάθε µαστού F. Ρr.) 19, Ακτ/φίες λοξές καρδιάς κάθε Film 13, Ακτ/φία αγκώνα ή κατ' ώµον αρθρώσεως (F+Ρr) κάθε Film 9, Σαλπιγγογραφία 70, Ακτ/φία µακρών οστών (βραχιόνων, µηρών, κνήµης) 13, Αξονική ηλεκτρονική τοµογραφία (Π.. 141/89) 71,10 Προέγκ 16. Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευµόνων, καρδιάς) 4, Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος) 4, Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαµβάνει : ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες) 13, Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει: ακτινοσκόπηση, βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 48, Σε θέση Trendelemburg 8, ιάβαση παχέος εντέρου διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει: ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 64, Εντεροκλυσµός (περιλαµβάνει: καθετηριασµό του 12λου, ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 54, Ακτινογραφία αντιβραχίου 9, Ακτινογραφία ποδοκνηµικής 9, Ακτινογραφία γνάθου 9, Ακτ/πηση και Ακτιν/φία πνευµόνων 13, Τηλεακτινογραφία καρδιάς 13, Ακτ/φία Ν.Ο.Κ. (αµφοτέρων νεφρών, ουρητήρων και κύστεως) 13, Ακτ/φία ουροδόχου κύστεως 11, Ακτ/φία κρανίου (Face ή Profil) 11, Κεφαλοµετρική ακτινογραφία κρανίου 13, Πηχεοκαρπική άρθρωση 9, Ακτ/φία λεκάνης και κατ' ισχίον αρθρώσεως 13, Ακτ/φία άκρων χειρών ή ποδών (Face και Profil) 3 films 17, Ακτ/φία άκρων χειρών ή ποδών (Face ή Profil) 7, Ακτ/φία άµφω των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός. Face συγκριτική. 13,20

3 Αρθρογραφία γόνατος 67, Ακτ/φία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Ρrofil) 9, Πυελογραφία, ενδοφλέβιος (χωρίς φάρµακο) + ΝΟΚ + κυστεογραφία 57, Ακτινογραφία εγκύµονος µήτρας 16, Τοµογραφία, κάθε Film 7, Ακτινογραφία µε φορητό µηχάνηµα κατ' οίκον (εκτός των εξόδων µεταφοράς) κάθε film 16, Ταλαντογράφηµα έκαστο 7, Λεµφαγγειογραφία (5 film, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία) 54, Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρµάκου 7, Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτ/φιών Face και Profil 50, Για κάθε film επί πλέον 6, Αεροεγκεφαλογραφία 32, Ανιούσα ουρηθρογραφία (Βλέπε ουρολογικές εξετάσεις) 50. Ιωδιοκοιλιογραφία 32, Πανοραµική ακτινογραφία κρανίου 16, Παλίνδροµος δωδεκαδακτυλική χοληδόχος παγκρεατογραφία (ERCP) 300,00 Προέγκ 53. Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου 32, Ηλεκτροδιάγνωση 7, Ιοντοθεραπεία 5, Αποψίλωση µε ακτίνες Rontgen εφ' άπαξ 17, οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού ιωδίου 13, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) θυρεοειδούς αδένος 8, οκιµασία προσλήψεως Σπινθηροειδούς συγχρόνως 23, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) ήπατος 21, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) νεφρών 15, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) σπληνός 16, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) πνευµόνων 23, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) λεµφογαγγλίων 17, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) εγκεφάλου 30, Σπινθηρογράφηµα (Scanning) οστών 30, Σπινθηρογράφηµα νωτιαίου σωλήνα 24, Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο 21, Σπινθηρογράφηµα µεκελείου αποφύσεως 11, Σπινθηρογράφηµα σιελογόνων αδένων 13, Σπινθηρογράφηµα µυελού οστών 13, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 99 TGPUP σε ηρεµία 21, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL σε ηρεµία 56, Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε 201 TL µετά κόπωση 95,80 Προέγκ 75. Σπινθηρογράφηµα καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας 37, Σπινθηρογράφηµα αερισµού πνευµόνων µε 133 Χρ. 56, Σπινθηρογράφηµα αερισµού - αιµατώσεως πνευµόνων µε 133 Χρ 71,10 Προέγκ 78. Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε D.M.S.A. και ανάλυση µε Η/Υ 23, Σπινθηρογράφηµα επινεφριδίων 118,50 Προέγκ 80. Σπινθηρογράφηµα παγκρέατος Shilling test 71,10 Προέγκ 81. Shilling test 33, Νεφρόγραµµα ,90

4 Επιβίωση ερυθρών αιµοσφαιρίων µε ραδιενεργό χρώµιο (CT-51) 24, Μεταβολισµός ραδιενεργού Σιδήρου (Fe 59) 24, Ραδιενεργός βιταµίνη Β12 (Β12 CO60) 17, Προσδιορισµός εξωκυτταρίου υγρού διά ραδιενεργού Νατρίου (Na24) ή Βρώµιου (ΒΤ 82) 17, Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης in Vitro 20, Προσδιορισµός βιταµίνης στον ορό in Vitro 22, οκιµασία προσλήψεως ραδιενεργού Τ3 (Triosorb) 10, οκιµασία Τ4 (Tresitor test in Vitro) 10, Προσδιορισµός όγκου αίµατος πλάσµατος ερυθρών 17, Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) 14, Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ' θέση και εξ ασθενών 2, Τοπογραφικό διάγραµµα θυρεοειδούς διά ζ131 9, Τοπογραφικό διάγραµµα γενικό (Whole body scanning) 27, Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης HG 37, Θεραπεία υπερλειτουργίας θυρεοειδούς διά ζ131 58, υναµική Ψηφιακή σπινθηρογράφηση νεφρών 38, Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου µε κιτρικό γάλλιο 67 47, Κοιλιογραφία κοπώσεως µε τεχνίτιο 71,10 Προέγκ 101. Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία 14, Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MG) 21, Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 99 TG D.T.P.A.P. και ανάλυση µε Η/Υ 56, Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία 37, Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία 37, Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία, µετά κόπωση 47, Ραδιενεργό νεφρόγραµµα µε 121 και ανάλυση µε Η/Υ 56, Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε ηρεµία και µετά κόπωση 71,10 Προέγκ 109. Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε ηρεµία 47, Σπινθηρογράφηµα νεφρών µε DTRA 56, Σπινθηρογράφηµα µε 67Ca 104,30 Προέγκ 112. Σπινθηρογράφηµα οστών µε γ-camera 63, Σπινθηρογράφηµα ήπατος µε γ-camera 60, Σπινθηρογράφηµα ήπατος - σπληνός µε γ-camera 64, Σπινθηρογράφηµα στατικό νεφρών 60, Σπινθηρογράφηµα δυναµικό νεφρών 66, Σπινθηρογράφηµα εγκεφάλου 54, Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς TC 99 m 49, Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς J , Σπινθηρογράφηµα θυροειδούς TL 95,10 Προέγκ 121. Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο J ,90 Προέγκ 122. Σπινθηρογράφηµα ολόσωµο TL 135,00 Προέγκ 123. Στατικό σπινθηρογράφηµα καρδιάς 95,00 Προέγκ 124. υναµικό σπινθηρογράφηµα καρδιάς 176,00 Προέγκ 125. Θεραπεία καρκίνου θυρεοειδούς διά J ,10 Προέγκ 126. Θεραπεία διά ραδιοχρυσού κατ' έγχυσιν 89,40 Προέγκ 127. Εµφύτευση κόκκων χρυσού 18, Rhisa για διαγνωστικούς σκοπούς 21, Προσδιορισµός πυρηνικών αντισωµάτων 12, Scanning νεφρών µε 99 Μ. TCDMNA 41,10

5 Μαγνητική τοµογραφία ανάλογα µε την ιατρική γνωµάτευση σε ένα επίπεδο σε δύο επίπεδα σε τρία επίπεδα 132. Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε απορρόφηση µονοενεργειακής δέσµης 35, Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε διπλή φωτονιακή απορροφησιοµέτρηση (D.P.A.) (Περισσότερες µετρήσεις δεν δικαιολογούνται νωρίτερα του έτους - Εξαιρέσεις) Κλινική ποζιτρονική και αξονική τοµογραφία ( PET/CT) κατόπιν προεγκρίσεως από την ειδική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ΙΙ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ Οι ως άνω εξετάσεις, εφόσον πραγµατοποιούνται ψηφιακά, κοστολογούνται µε προσαύξηση 15%. ) ΥΠΕΡΗΧΑ 116,20 Προέγκ 175,30 Προέγκ 236,90 Προέγκ 52,80 Προέγκ Προέγκ 1. Υπερηχητική αρτηριογραφία µε Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών (έγχρωµο) 73,40 Προέγκ 2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής 53,00 3. Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών (έγχρ.) 53,00 4. Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων (έγχρ.) 53,00 5. Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων (έγχρ.) 53,00 6. Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων (έγχρ.) 53,00 7. Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων (έγχρ.) 73,40 Προέγκ 8. Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος - αρτηριακό υπερηχογράφηµα 25,30 9. Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος 25, Πλήρης αιµοδυναµικός αγγειολογικός έλεγχος - αρτηριακό και φλεβικό υπερηχογράφηµα 35, Υπέρηχοι Α-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως 9,40 οργάνου 12. Υπέρηχοι τεχνικής DOPPLER 9, Υπερηχογράφηµα για κάθε όργανο 9, Υπερηχογράφηµα για περισσότερα του ενός όργανα 7, Ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία 73,40 Προέγκ 16. Τριχοειδοσκόπηση 21, Οισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία - υπερηχογραφία 88,00 Προέγκ 18. Υπέρηχος εγκύµονος µήτρας 14, Υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας 40, Υπέρηχος εγκύµονος µήτρας Β' επιπέδου τουλάχιστον 6 λήψεις- (λεπτοµερής εξέταση έσω γεννητικών οργάνων αρτηµέλειας εµβρύου) 70, Ενδοκολπικό Υπερηχογράφηµα έσω γεννητικών οργάνων 74,00 Προέγκ (TRIPLEX) 22. ιορθικό Υπερηχογράφηµα Προστάτη 74,00 Προέγκ 23. Ηλεκτρονικό πελµατογράφηµα για πλατυποδία 37, Λοιπά TRIPLEX 53,00

6 72 Ε) ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνη της κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών Για κάθε άκρο 25,00 2. Αορτογραφία µε καθετήρα, µέση έγχυση. Περιλαµβάνει καθετηριασµό της αορτής κατά Seldinger, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη ακτινογραφιών, ανάλογα µε τις ενδείξεις: Αορτικό τόξο. µελέτη 4 αγγείων θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε µία από τις πιο πάνω περιοχές 75,00 3. Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνα της κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών 40,00 4. Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη ακτινογραφιών. Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρωτίδας, σπονδυλικής, υποκλείδιας, ηπατικής, νεφρικής, επινεφριδικής, άνω ή κάτω µεσεντερίας αρτηρίας και αρτηριών των λοιπών οργάνων (η φθορά καθετήρων..., όπως πριν) Για κάθε όργανο χωριστά 100,00 Προέγκ 5. Εµβολιασµός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαµβάνει καθετηριασµό Seldinger, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5 ακτινογραφιών, παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εµβολιασµού, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσµατος. Εδώ υπάγεται ο εκλεκτικός εµβολιασµός των αρτηριών εσωτερικών οργάνων (ως άνω) (η φθορά των καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων καθώς και η αξία του υλικού του εµβολιασµού έχουν υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά 115,00 Προέγκ 6. Αγγειοπλαστική (διαστολή στενωµένου αγγείου). Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger εκλεκτικό καθετηριασµό µε ειδικό καθετήρα µε µπαλόνι, δοκιµαστική έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 2-3 ακτινογραφιών, διαστολή του αγγείου, νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσµατος. Εδώ υπάγεται η αγγειοπλαστική αρτηριών εσωτερικών οργάνων (π.χ. νεφρού) ή άκρων, πλην καρωτίδας και στεφανιαίας. (Η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υ- πολογισθεί στη βασική κοστολόγηση) Για κάθε όργανο χωριστά 115,00 Προέγκ

7 73 7. Αγγειογραφία ψηφιακή. Περιλαµβάνει δύο µεθόδους που πρέπει να κοστολογηθούν διαφορετικά. 7.α Αγγειογραφία ψηφιακή, ενδοφλέβια. Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισµού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. 40,00 7.β Αγγειογραφία ψηφιακή εκλεκτική. Πρόκειται για αγγειογραφία όπως No 4 της παρούσης ονοµατολογίας, κοστολόγησης και επεξεργασία εικόνων µε τον ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά... κλπ., όπως πριν). Για κάθε όργανο χωριστά. 124,00 Προέγκ 8. Θωρακική αορτογραφία αορτικό τόξο ή κοιλιακή αορτογραφία 67,00 9. Αρτηριογραφίες (χωρίς κόστος υλικών) 67, Εκλεκτικές αρτηριογραφίες 106,00 Προέγκ 11. Περιφερειακές αρτηριογραφίες 40, Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία, ενδοστική (χωρίς κόστος υλικών) 40, Εκλεκτικές φλεβογραφίες 80,00 Προέγκ 14. Περιφερειακές φλεβογραφίες 36, Λειτουργική φλεβογραφία άκρων 36, Λεµφογραφίες (εκάστου πλαγίου) χωρίς κόστος υλικών 40, Μαγνητική αγγειογραφία θα κοστολογείται όσο και η µαγνητική τοµογραφία Ι) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (κατά όργανο) 18. Παναγγειογραφία εγκεφάλου 265,00 Αορτικό τόξο εξιά έσω καρωτίδα Αριστερά έσω καρωτίδα εξιά σπονδυλική αρτηρία Αριστερά σπονδυλική αρτηρία 19. Τράχηλος 212,00 Αορτικό τόξο Κοινές καρωτίδες Σπονδυλική αρτηρία Υποκλείδιες αρτηρίες 20. Νεφροί 159,00 Κοιλιακή αορτή εξιά νεφρική αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία 21. Ήπαρ 159,00 Κοιλιακή αορτή εξιά νεφρική αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία 22. Σπλήνα 106,00 Αορτή Σπληνική αρτηρία

8 Επινεφρίδια 159,00 εξιά επινεφριδική Αριστερά επινεφριδική Κοιλιακή αορτή 24. Παχύ έντερο 159,00 Κοιλιακή αρτηρία Άνω µεσεντέριος Κάτω µεοεντέριος 25. Λεπτό έντερο 159,00 Κοιλιακή αορτή Ανω µεσεντέριος Κάτω µεσεντέριος 26. Λήψη ρενίνης 141,00 Κάτω κοίλη φλέβα Αριστερά νεφρική εξιά νεφρική II) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ, όπου δεν απαιτείται νέος καθετηριασµός 27. Άνω άκρο δεξιά ή αριστερά 159,00 Αορτικό τόξο Υποκλείδιος αρτηρία - Μασχαλιαία αρτηρία Βραχίονας - Κερκιδική - Ωλένια Άκρας χειρός 28. Λεκάνη 212,00 Κοιλιακή αορτή Κ. Λαγόνιες Μηριαία αρτηρία Ιγνιακή αρτηρία Άκρο πόδι 29. Σπληνο-πυελογραφία 106,00 Σπληνική φλέβα Πηλιαία φλέβα III) ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ, που δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (ανατοµικές ανωµαλίες κλπ.) θα χρεώνεται µε 52,80 επιπλέον IV) Η ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ κοστολογείται στο 30% των ανωτέρω τιµών κατά όργανο,ως ακολούθως: 30. Αορτικό τόξο - Καρωτίδες 80,00 Αορτικό τόξο εξιά καρωτίδα - ιχασµός Αριστερά καρωτίδα - ιχασµός Σπονδυλικές αρτηρίες Υποκλείδιες αρτηρίες

9 Κάτω άκρα 80,00 Κοιλιακή αορτή Λαγόνιες αρτηρίες Μηριαίες αρτηρίες Ιγνιακές αρτηρίες Τριχασµός (πρόσθια, οπίσθια κνηµιαία, µεσοστέο) 32. Νεφρών 48,00 Κοιλιακή αρτηρία Αριστερή νεφρική αρτηρία εξιά νεφρική αρτηρία 33. Πνευµονικές αρτηρίες 64,00 Ανω κοίλη φλέβα Αριστερά πνευµονική αρτηρία εξιά πνευµονική αρτηρία Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων 34. Αορτής 48,00 Ανιούσα αορτή - Τόξο Θωρακική αορτή Κοιλιακή αορτή ΣΤ) ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Φλεβογραφία άκρου: Περιλαµβάνει παρακέντηση µε βελόνα µιας φλέβας του ά- κρου, της άνω κοίλης ή της οφθαλµικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών Για κάθε άκρο 21,00 2. Φλεβογραφία µε καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών. 50,00 3. Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά Seldinger της κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασµό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων... κλπ., όπως πιο κάτω). Για κάθε όργανο χωριστά 90,00 Ζ) ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ α. Οσφυονωτιαία παρακέντηση 37,00 β. Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες 17,00 Παρακέντηση υπό αξονικό τοµογράφο και κυτταρολογική εξέταση: α. Παρακέντηση υπό αξονικό τοµογράφο 27,00 β. Κυτταρολογική εξέταση 27,00 Ακτινολογική µελέτη µετά τη βηµατοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδίας, Face και Profil). 21,00

10 76 Η) ΛΕΜΦΟΓΡΑΦΙΑ Περιλαµβάνει παρακέντηση, περιφερικού λεµφαγγείου, βραδεία έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ηµέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρµάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο 50,00 Θ) ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Γαστροσκόπηση 42,00 2. Χρονικός καθετηριασµός του 12δακτύλου για διαγνωστικό σκοπό 3,00 3. Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση 74,00 Προέγκ 4. Λαπαροσκοπία 27,00 5. Ορθοσιγµοειδοσκόπηση 33,00 6. Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε βιοψία 42,00 7. Κολονοσκόπηση χαµηλή 42,00 8. Κολονοσκόπηση πλήρης 53,00 9. Αεροδιαστολή οισοφάγου - συνεδρία 49, Μανοµετρία φάρυγγα - οισοφάγου 27, ιαστολή οισοφάγου µε κηρία ανά συνεδρία 27, ωρη ΡΗ µετρία οισοφάγου 42, Βασική γαστρική έκκριση 42, Μέγιστη γαστρική έκκριση 24, Ενδοσκόπηση οισοφάγου - στοµάχου 44, ωδεκαδακτυλοσκοπηση περιλαµβάνει και ενδοσκόπηση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στοµάχου 59, Ενδοσκοπικός έλεγχος παχέως εντέρου µε εύκαµπτο όργανο ψυχρού φωτισµού µέχρι της σπληνικής καµπής 47, Ενδοσκόπηση παχέως εντέρου µέχρι και του τυφλού µε το ίδιο ενδοσκόπιο 68, Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε ορθοσκόπιο µιας χρήσης 24, Λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση κατά τη διενέργεια των άνω εξετάσεων 15,00 Ι) ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. ερµοαντίδραση νυγµού για κάθε δοκιµασία (εκάστη) (αλλεργικά test) µέχρι τριάντα (30) 2,00 2. ερµοαντίδραση για υµενόπτερα (εκάστη) 2,30 3. Πρόκληση ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη 59,00 4. Πρόκληση ξυλοκαΐνης 24,00 5. Πρόκληση από το στόµα (διπλή - τυφλή) για τροφές και φάρµακα 29,30 6. Βρογχική πρόκληση µε αντιγόνο 35,20 7. Βρογχική πρόκληση µεταχολίνη - ινσταµίνη 24,00

11 77 IΑ) ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Η.Κ.Γ. 9,00 2. Φωνοκαρδιογράφηµα 8,00 3. Σφυγµογράφηµα 8,00 4. Αγγειοκαρδιογραφία 36,00 Κάθε ακτινογραφία επί πλέον 3,00 5. Αορτογραφία 17,00 Κάθε ακτινογραφία επί πλέον 3,00 6. Καθετηριασµός ηπατικών φλεβών 15,00 7. Καταγραφή Η.Κ.Γ. επί µαγνητοταινίας καθ' όλο το 24ωρο (Holter) και η ερµηνεία του 50,00 8. οκιµασία κοπώσεως επί κυλιοµένου τάπητος (περιλαµβάνει Η.Κ.Γ προ-δοκιµ. κοπωσ. - ΡάδιοΗ.Κ. και Η.ΚΓ. µετά την κόπωση) 50,00 9. Η.Κ.Γ. διά οισοφαγικού καθετήρος για λήψη οισοφαγικών απαγωγών 9, Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη καρδίας 74,00 Προέγκ 11. Στεφανιογραφία (περιλαµβάνει την κατάλληλη σκιαγράφηση της αριστεράς κοιλίας σε µια θέση, τη σκιαγράφηση σε δύο ειδικές θέσεις, τουλάχιστον, χωριστά της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και των κλάδων αυτής, της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας και των διακλαδώσεων της και του στελέχους της αριστεράς στεφανιαίας αρτηρίας). 250,00 Προέγκ 12. Αξονική Στεφανιογραφία (80% επί απόδειξης µέχρι ) 300,00 Προέγκ 13. Υπερηχογράφηµα καρδίας µε έγχρωµο υπέρηχο triplex 74,00 Προέγκ 14. Αιµοδυναµικός έλεγχος µε υπερήχους κατόπιν κοπώσεως 21, Πλήρης υπερηχοκαρδιολογική µελέτη (περιλαµβάνει Μ- 74,00 Προέγκ MODE 2D παλµικό και συνεχές DOPPLER και έγχρωµο DOPPLER µετά των αντιστοίχων φωτογραφιών και της σχετικής εκθέσεως των ευρηµάτων η οποία υπογράφεται από Καρδιολόγο ιατρό). Όταν οι εξετάσεις γίνονται χωριστά χρεώνονται ως εξής: α) M-MODE, 2D παλµικό και συνεχές DOPPLER β) M-MODE και 2D 53,00 γ) M-MODE 30,00 Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες 15,00 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και σχετική έκθεση υπογεγραµµένη από υπεύθυνο Καρδιολόγο ωρη καταγραφή της αρτηριακής πιέσεως µε ειδική συσκευή µετά της αντιστοίχου εκθέσεως ερµηνείας των ευρη- µάτων υπογεγραµµένης από υπεύθυνο Καρδιολόγο 50, Οισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία 88,00 Προέγκ ΙΒ) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροεγκεφαλογραφία 59,00 2. Υπνιακή παρακέντηση, κοιλιογραφία 24,00 3. Κοιλιογραφία εγκεφάλου 24,00 4. Ταχύτητα αγωγής α) αισθητική κατά άκρο 15,00 β) κινητική κατά άκρο 15,00

12 78 5. Ηλεκτροµυογραφικές εξετάσεις: α) Η.Μ. Γραφική εξέταση άκρου 18,00 β) Π.Ν.Γ. (περιφερειακό νευρογράφηµα) 33,00 γ) Ηχο-εγκεφαλογράφηµα 18,00 6. Ρεογράφηµα 18,00 7. Ηλεκτροµυογραφία σφιγκτήρων 29,30 8. Η.Ε.Γ. συνεχούς 24ώρου καταγραφής 74,00 Προέγκ 9. Ηλεκτρουποφλοιογράφηµα 53, Χαρτογράφηση εγκεφάλου 53, Σωµατοαισθητικά προκλητα δυναµικά (άµφω) 21, Στελεχιαία προκλητα δυναµικά (άµφω) 18, Μαγνητοεγκεφαλογραφια µε το βιοµαγνητόµετρο SQUID 30, Η.Α.Γ. Ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα (άµφω) 24, Οπτικά προκλητα δυναµικά µε PATTERN (άµφω) 24, Οπτικά προκλητα δυναµικά µε FLASH 24, Ακουστικά προκλητα δυναµικά µε φαρµακ. ύπνο (άµφω) 50, Ακουστικά προκλητα δυναµικά εγκεφ. στελέχους (άµφω) 40,00 ΙΓ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. PSA (Άνω των 50 ετών και κάθε δύο χρόνια) (85% επί τιµής) 41,91 2. Free PSA (Άνω των 50 ετών όταν PSA > 3) (85% επί τιµής) 41,91 3. Ουρηθροσκόπηση 44,00 4. Κυστεοσκόπηση 59,00 5. Ουρητηροσκόπηση 147,00 Προέγκ 6. Ουροδυναµική µελέτη πλήρης (περιλαµβάνει: ουροροοµετρία, κυστεοµανοµέτρηση, ουρηθροπροφιλοµετρία, ηλεκτροµυογραφία, σύγχρονη µελέτη πιέσεως και ροής ούρων και µελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης) 150,00 Προέγκ 7. Ουροροοµετρία 21,00 8. Κυστεοµανοµέτρηση 36,00 9. Ουρηθροπροφιλοµετρία 21, Ηλεκτροµυογραφία σφιγκτήρων 21, Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης 21, Σύγχρονη µελέτη πίεσης και ροής ούρων 30, Μέτρηση πίεσης πέους κατόπιν συµπαθητικής δραστηριότητας 36, Αιµοδυναµικός αγγειολογικός έλεγχος πέους 36, Ενδοσκοπική υπερηχοτοµογραφία προστάτη 74,00 Προέγκ 16. Έλεγχος φλεβικής παλινδρόµισης για τον έλεγχο κιρσοκήλης (DOPPLER) 32, Ανιούσα ουρηθρογραφία 74,00 Προέγκ 18. Λήψη βιοψίας προστάτου - πολλαπλή (κατόπιν προσκόµισης αποτελέσµατος ιστολογικής εξέτασης) 74,00 Προέγκ 19. Λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως - πολλαπλή 74,00 Προέγκ 20. Έγχρωµο υπέρηχο (TRIPLEX) οσχέου 74,00 Προέγκ

13 79 Ι ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροαµφιβληστροειδογράφηµα (άµφω) 24,00 2. Φλουροαγγειογραφία (άµφω) 70,00 Προέγκ 3. Φλουροαγγειογραφία µε ινδοκυανίνη (άµφω) 80,00 Προέγκ 4. Οπτικό πεδίο (µε ειδικό µηχάνηµα ηλεκτρονικό) (άµφω) 70,00 Προέγκ 5. Φωτογραφίες βυθού οφθαλµού (άµφω) 12,00 6. Φωτογραφίες προσθίων µορίων βολβού 12,00 7. Ορθοπτική µελέτη (για παιδιά µέχρι 10 ετών) 6,00 8. Ακτινογραφία κόγχων, δακρυϊκών πόρων 5,00 9. Γωνιοσκοπία (άπαξ ετησίως µόνο για γλαυκωµατικούς) 4, Βυθοσκόπηση µε φακό τρικάτοπτρο Goldman 7, Σκιασκοπία (στις διαθλαστ. ανωµαλίες των παιδιών µέχρι 10 ετών) 7, Κερατοµετρία (εξέτ. για φακούς επαφής και αστιγµατισµό) 7, Οπτικά προκλητά δυναµικά (βλέπε και Νευρολογικές) 24, Βιοµετρία (Προεγχειριτικά) 18, Ηλεκτρονική κερατοτοπογραφία 24, Υπερηχογράφηµα βολβού Α - Β 16, Υπερηχογράφηµα κόγχου (βλέπε και Ακτινολογικά) 16, Έλεγχος οπτικής θυλής κατά Heidelberg 80,00 Προέγκ 19. Έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς ( O.C.T.) 80,00 Προέγκ 20. Παχυµετρία 24, Ψηφιακή Αγγειογραφία οφθαλµού 80,00 Προέγκ 22. Κοροµετρία προ Excimer laser 18,00 ΙΕ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Εξαγωγή υγρού 36,00 2. Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος 15,00 3. Σπειροµέτρηοη απλή µε την προσκόµιση αποτελεσµάτων 15,00 4. Θωρακοσκόπηση 18,00 5. Συµφισιόλυση 15,00 6. Μόνιµη παροχέτευση υγρού αέρα 24,00 7. Βρογχοσκόπηση (πλήρης περιλαµβάνει τις 3 εξετάσεις: 77,00 Προέγκ α) Βρογχοέγχυση 12,00 β) Λήψη βρογχικού εκπλύµατος (κατόπιν προσκοµίσεως 24,00 αποτελεσµάτων κυτταρολογικών εξετάσεων) γ) Λήψη βιοψίας βρόγχου (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 39,00 8. Βρογχοαναρρόφηση 24,00 9. Ελεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (πλήρης σπειροµέτρηση) 74,00 Προέγκ α) Σπειροµέτρηση απλή β) Καµπύλη ροής - όγκου 23 παράµετροι γ) Μέτρηση υπολειπόµενου όγκου δ) Μέτρηση αντιστάσεων αεραγωγών ε) Μέτρηση διατασιµότητας πνευµόνων στ) Πλήρης πληθυσµογραφία στατικοί και δυναµικοί όγκοι 10. Ελεγχος λειτουργίας αναπνευστικών µυών (περιλαµβάνει καταγραφή σε διάφορα επίπεδα ζωτικής χωρητικότητας) α) Οισοφαγικής πιέσεως β) Γαστρικής πιέσεως γ) Όγκου αέρα δ) Χρονικών φάσεων αναπνοής 44,00

14 Σπειροµέτρηση µετ' ακτινοδυναµικού ελέγχου 24, Ανίχνευση υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών (µε εισπνοή Ινσταµίνης ή Μεταχολινη ή Αλλεργιογόνο και κατα- 44,00 γραφή της αναπνευστικής λειτουργίας πλήρης σπειροµέτρηση ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ) 13. οκιµασία κόπωσης για ανίχνευση βρογχικού άσθµατος (µετά κόπωση) 44,00 Καταγράφονται: α) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα β) Κατανάλωση οξυγόνου γ) Παραγωγή διοξειδίου δ) Αρτηριακές πιέσεις ε) Αναπνεόµενος όγκος στ) Αναπνευστική συχνότητα 14. Αρτηριακή παρακέντηση µε ανάλυση αερίων αίµατος Ο 2,CO 2, PH 44, Αρτηριακή παρακέντηση ενός των ανωτέρω αερίων 21, Επεµβάσεις στον υπεζωκότα α) οκιµαστική παρακέντηση β) Εκκενωτική παρακέντηση γ) Βιοψία υπεζωκότα (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 17. Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου Κατά τη διάρκεια του ύπνου επί 7 ώρες καταγράφονται α) Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα β) Ηλεκτροκαρδιογράφηµα γ) Καπνογράφηµα δ) Κινήσεις θώρακος και κοιλιάς ε) Οξυµετρία στ) Οισοφαγικές πιέσεις 24,00 30,00 59, Οξυµετρία 12, Ελεγχος αναπνοής στον ύπνο 30,00 ΙΣΤ) ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Λήψη εκκριµάτων για µικροβιολογική εξέταση 5,00 2. Λήψη βιοψίας ρινός-φάρυγγος-ώτων 53,00 3. Εξέταση ακουστικής ικανότητας διά τονοδοτών 6,00 4. Ακουοµετρικό διάγραµµα 15,00 5. Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 10,00 6. Έµµεση λαρυγγοσκόπηση µε εξάλειψη αντανακλαστικών 10,00 7. Άµεση λαρυγγοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 70,00 8. Τραχειοβρογχοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 100,00 9. Οισοφαγοσκόπηση (εκτέλεση µόνο σε χειρουργείο) 100, Λήψη για βιοψία βρόγχων και οισοφάγου (κατόπιν προσκο- µίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 100, Προσδιορισµός ηχητικών αντανακλαστικών 15, Τυµπανοµετρία 9, Παιδικό τονικό ακουόγραµµα 11, Παιδικό τονικό ακουόγραµµα ελεύθερου πεδίου 14, Προσδιορισµός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακοοµετρίας 15,00 147,00 Προέγκ

15 Ακουστικά αντανακλαστικά 15, Ακουστικά προκλητά δυναµικά στελέχους 40, ιατυµπανική ηλεκτροκοχλιογραφία µετά ειδικής ενδοτραχειακής 74,00 ναρκώσεως 19. Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου διά ταλαντευοµένου εδράνου ηλεκτρονυσταγµογραφήµατος και ψυχροθερµού διακλυσµού 74, Ηλεκτρονυσταγµογραφία α) ια διακλυσµού 24,00 β) ια περιστροφής 27, Ακουστικά προκλητά δυναµικά στελέχους µετά φαρµακευτικού ύπνου (άµφω) 50, Τυµπανόγραµµα 10, Ενδοσκόπηση µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο 15, Ενδοσκόπηση µε άκαµπτο ενδοσκόπιο 10,00 ΙΖ) ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Εργοµετρία 11,00 2. Αχιλλειογραφία 11,00 3. οκιµασία αντιδραστικής υπεραιµίας 11,00 4. Προσδιορισµός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων 11,00 5. Φωτοπληθυσµογραφία άκρων: α) απλή, β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 11,00 6. Πληθυσµογραφία δι' υδραργυρικού πληθυσµογράφου 11,00 7. Πληθυσµογραφία δι' υδραργυρικού πληθυσµογράφου δι αποκλεισµού των φλεβών (φλεβική ροή και χωρητικότητα) 11,00 8. Φωτοπληθυσµογραφία υπερκογχείων αρτηριών 11,00 9. Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: α) απλή, β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 11, Έλεγχος φλεβικού συστήµατος κάτω άκρων διά συσκευής τσέπης Doppler απλής κατευθύνσεως 11, Προσδιορισµός αρτηριακής πιέσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδα 11, Πολυσωµατοκαταγραφική µελέτη κατά τη διάρκεια ύπνου 147, Εργοσπιροµετρία κατά τη διάρκεια δοκιµασίας κόπωσης 44, Ψηφιακή δερµατοσκόπηση 40,00 ΙΗ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Εκτίµηση σπειραµατικής διήθησης νεφρών 44,00 2. Εκτίµηση ενεργού νεφρικής ροής 44,00 3. Υπολογισµός σπειραµατικής διήθησης (G.F.R.) 53,00 4. Υπολογισµός ενεργού ροής πλάσµατος διά των νεφρών 53,00 ΙΘ) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Υστεροσκόπηση ( ιαγνωστική) 80,00 2. Αµνιοπαρακέντηση µέχρι την 20 η εβδοµάδα κυήσεως (κατόπιν προσκοµίσεως των αποτελεσµάτων) 135,00 Προέγκ 3. Λαπαροσκόπηση ( ιαγνωστική) 180,00

16 82 4. Κολποσκόπηση (µε κολποσκόπιο αν το test Pap είναι παθολογικό) 70,00 5. Καρδιοτοκογράφος 21,00 6. Λήψη τεµαχίου για βιοψία (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) µέχρι δύο (2) τεµάχια 42,00 για κάθε επιπλέον τεµάχιο 15, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Α) ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1. Ένεση ορού - Υποδόριες - Ενδοµυϊκές 5,50 2. Παρακέντηση (στέρνου οσφυονωτιαία - δοκιµαστική θώρακα, κλπ) 37,00 3. Μετάγγιση αίµατος 37,00 4. Πλύση στοµάχου 37,00 5. Βασικός µεταβολισµός 37,00 6. Προσδιορισµός ειδικής δυναµικής ενέργειας του λευκώµατος (5-6 λήψεις βασικού µεταβολισµού) 43,00 7. Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς ανά συνεδρία που µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 4 ενέσεις ανά συνεδρία και µέχρι 8 18,00 συνεδρίες. 8. Οζονοθεραπεία εξωτερική 9,00 9. Οζονοθεραπεία ενδοαρτηριακώς 9, Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρµογής ηλεκτρικού µηχανήµατος (µόνο από φυσίατρους) 9, Φυσιοθεραπεία Training αγγείων Ratrschow και Hurger (µέχρι 5) 9, Αποδηµατική θεραπεία διά ηλεκτρικού µηχανήµατος π.χ. Flowtron, Angiostrat, Vasculator (µέχρι 5) 9, BIOFEEDBACK, κάθε συνεδρία (µέχρι ένα εξάµηνο και µέχρι 30) 18, ιάφορες εγχύσεις 18, Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων 12, Υπερθερµία (κάθε συνεδρία) 30, Χηµειοθεραπεία (αµοιβή γιατρού ανά ηµέρα) 100, Θεραπεία αιµαγγειώµατος µέχρι 2,5 εκατοστά 80, Θεραπεία αιµαγγειώµατος πέραν των 2,5 εκατοστών 140, Θεραπεία θροµβοφλεβίτιδος 60,00 Β) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 1. Ακτινοθεραπεία µε ακτίνες Χ (Rontgen) α) Επιπολής (έως 100 KV) 6,00 β) Εν τω βάθει (έως 400 KV) 9,00 γ) Υπερδυναµική, βητατρόνιο, γραµµικός επιταχυντής 15,05 2. Ακτινοθεραπεία µε ακτίνες γ' Καίσιον ή Κοβάλτιον 8,00 3. Θεραπεία µε σωµατιδιακές ακτινοβολίες, Ηλεκτρόνια (βητατρόνια, γραµµικός επιταχυντής) 15,06 4. Ακτινογραφία κάθε συνεδρία 5,00 5. Ακτινογραφία επιπολής κάθε συνεδρία 16,20 6. Ενδοκοιλιακή θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου µε τη µέθοδο της µεταφορτίσεως µε το µηχανηµα Selectron 216,00

17 83 7. Θεραπεία µε ραδιενεργό ιρίδιο α) Χειρουργική επέµβαση για εµφύτευση ραδιενεργού ιριδίου β) Αµοιβή ναρκώσεως σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις γ) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισµένο δωµάτιο για κάθε ηµέρα: νοσήλιο Α' θέσης ιδιωτικής κλινικής δ) Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύµφωνη µε τα υποβαλλό- µενα τιµολόγια ε) Κοβαλτιοθεραπεία (αµοιβή γιατρού σύµφωνα µε το ανώτατο όριο της εκάστοτε ισχύουσας ιατρ. επίσκεψης) 8. Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία γ-knife, χ-knife, Cyber-knife (κατόπιν προεγκρίσεως από την ειδική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ.) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 162,00 Γ) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Καθετηριασµός και πλύση στοµάχου 44,00 2. Φαρµακευτική θεραπεία εσωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές 88,00 ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 3. Θεραπεία εξωτ. αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο 75,00 θεραπείας) 4. Ηλεκτροπηξία πολυπόδων ορθού 15,00 5. Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων 46,00 6. Θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου 37,00 ) ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Λήψη τεµαχίου δέρµατος για βιοψία (κατόπιν προσκοµίσεως αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης) 37,00 2. Άµεση διάγνωση µυκητίασης (µέχρι 2 ετησίως) 10,00 3. Αποκοπή χαλινού (βλ. ουρολογικές επεµβάσεις) 4. Επιδερµικά test (έκαστο) µέχρι τριάντα (30) 2,00 5. Φαρµακευτική θεραπεία εσωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 92,00 6. Θεραπεία εξωτερικών αιµορροΐδων µε σκληρυντικές ενέσεις (σύνολο θεραπείας) 77,00 7. Θεραπεία πρώιµης υπερτριχώσεως (κατόπιν προσκόµισης 40,00 σχετικών εργαστηριακών αποτελεσµάτων) 8. Εφαρµογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκείας, δι' εκάστη συνεδρία 19,00 9. Εγχύσεις 19, Θεραπεία ψωριάσεως µε την µέθοδο Puva (Πρωταρχική δοκιµασία 9,00, 24 συνεδρίες προς 5,00 εκάστη) 129, Χειρουργική αφαίρεση µορφωµάτων κατόπιν προσκόµισης αποτελεσµάτων ιστολογικής εξέτασης (σπίλων, κύστεων, λιπωµάτων, ογκιδίων κλπ) (Βλέπε Μικρά Χειρουργικά) 12. Ηλεκτροκαυτηρίαση µέχρι 15 θηλωµάτων ανά συνεδρία 30, Πρόκληση βλάβης δερµατικών µορφωµάτων δι' ειδικού µηχανήµατος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας (π.χ. µυρµηγκιές, κονδυλώµατα, κ.λ.π.) µέχρι 3 συνεδρίες 30, Τοπική φαρµακευτική θεραπεία οξυτενών κονδυλωµάτων 30,00

18 84 Ε) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ηλεκτροπηξία - ιαθερµοπηξία τραχήλου µήτρας ή ουρήθρας (θεραπεία τραχηλίτιδος - µία φορά στο εξάµηνο) 46,00 2. Θεραπεία τραχηλίτιδος µε LASER CO 2 (µία φορά στο εξάµηνο) 92,00 3. Υπερηχογραφική παρακέντηση κύστεως ωοθήκης 123,00 4. Κρυοπηξία τραχήλου µήτρας (µία φορά στο εξάµηνο) 31,00 5. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (για το σύνολο των ιατρικών πράξεων) 1700,00 6. Σπερµατέγχυση 150,00 ΣΤ) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ι. Εφόσον οι φυσικοθεραπείες καταβάλλονται µε αποζηµίωση ανά συνεδρία και όχι κατά πράξη: Αποζηµίωση κατά συνεδρία (80% της δαπάνης µε ανώτατη επιβάρυνση του Ταµείου) 20,00 ΙΙ. Εφόσον οι φυσικοθεραπείες καταβάλλονται µε βάση τις ε- κτελούµενες πράξεις, η αποζηµίωση κατά πράξη ανέρχεται σε : 1. Κινησιοθεραπεία µε όργανα, κάθε συνεδρία 2,00 2. Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρία 3,00 3. Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία 10,00 4. Ακτινογραφία κάθε συνεδρία 10,00 5. Ηλεκτροθεραπείες (Γαλβανικά, Φοραδικά, ιαδυναµικά, ιασταυρούµενα) 3,00 6. ιαθερµίες (Υπερβραχέων κυµάτων, βραχέων κυµάτων και µικροκυµάτων) 4,00 7. Υπέρηχα 3,00 8. Υπεριώδεις - Υπέρυθροι ακτίνες 2,00 9. Φωτόλουτρα 2, Υδροθεραπεία ( ινόλουτρα, Παραφινόλουτρα, Ατµόλουτρα, θερµά-ψυχρά επιθέµατα, Λασπόλουτρα) 3, Έλξη αυχενικής ή οσφυϊκής µοίρας ή σπονδυλικής στήλης µε ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα 3, Κινησιοθεραπεία, Χειροµάλαξη 2, Κινησιοθεραπεία µε χειροµαλάξεις 3,50 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κινησιοθεραπείες και χειροµαλάξεις γίνονται, κατόπιν εντολής του θεράποντος γιατρού, στην οικία του ασθενούς, οι αµοιβές αυτών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%. 14. Ηλεκτροµάλαξη 3, Ηλεκτροθεραπεία µε κινησιοθεραπεία 3, Υδροθεραπεία µε µαλάξεις ή κινήσεις 3, Υδροθεραπεία σε κλειστό κολυµβητήριο 3, Κινησιοθεραπεία µε επιθέµατα (ψυχρά - θερµά) 2, Οζονοθεραπεία (σάουνα) µε µαλάξεις 2, LASER για φυσιοθεραπεία 3, Λεµφοµασάζ διά χειρός 2, Λεµφοµασάζ διά µηχανήµατος 2,50

19 85 Ζ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Καθετηριασµός ουρητήρων (χωρίς αξία καθετήρα) 120,00 2. Καθετηριασµός κύστης ή ουρήθρας 60,00 3. Αφαίρεση καθετήρα 45,00 4. ιαστολή ουρήθρας κατά συνεδρία 15,00 5. Μάλαξη προστάτη-ουρήθρας 10,00 6. Πλύση κύστεως ή ουρήθρας 10,00 7. Παρακέντηση κύστεως 40,00 8. Πλύση νεφρικής πυέλου 100,00 9. Πλύση ενδοκυστική 10, Λιθοτριψία µε LASER ουροδόχου κύστης 300,00 Προέγκ 11. Εγχύσεις στην ουροδόχο κύστη (ενδοκυστική - χηµειοθεραπευτική) 34, Ανάταξη παραφιµώσεως (µη επεµβατική) 25,00 Η) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ορθοπτική άσκηση εκάστη (µέχρι 20 ετησίως) 6,00 2. Argon Laser κατόπιν φλουροαγγειογραφίας (ανά οφθαλµό 90,00 ανά συνεδρία σε διαβητικούς και µέχρι 3 φορές) 3. Yag Laser (ανά οφθαλµό ανά συνεδρία σε δευτερογενή καταρράκτη) 88,00 4. Αντιγλαυκωµατικό Laser SLT ανά οφθαλµό / Τραµπεκουλοπλαστική (µέχρι 2 φορές) 80,00 5. Φωτοδυναµική θεραπεία (ανά συνεδρία) 118,00 6. Θεραπεία κερατόκωνου CCL ανά οφθαλµό (Άπαξ) 300,00 Θ) Ω.Ρ.Λ. (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Φωτόλουτρα 2,10 2. Θεραπεία µε γαλβανικό ρεύµα 2,10 3. Πλύση αυτιού απλή (άµφω) 10,00 4. Εξαίρεση βύσµατος µιας πλευράς 6,30 5. Εξαίρεση βύσµατος εκατέρωθεν 8,40 6. Εµφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγος (εώς 6 εκάστη) Εισπνοές aerosol 3,20 8. Ενδορρινικές ενέσεις 3,20 9. Επιπωµατισµός ρινός πρόσθιος ετερόπλευρος 20, Επιπωµατισµός ρινός οπίσθιος 60, Χηµική καυτηρίαση ρινός (άπαξ) 35, Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινός (άπαξ) 40, Αφαίρεση ξένου σώµατος ρινός 31, ιαστολή ουλοδ. στενωσ. λάρυγγος εκάστη συνεδρία 11,50 Ι) ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Έγχυση επί της σπονδυλικής στήλης 39,00 2. Παρακέντηση 39,00 3. Τοποθέτηση συνεχούς εκτάσεως δι' αρπαγής επί του κρανίου επί κατάγµατος σπονδυλικής στήλης 86,00 4. Τράχηλος και κορµός: Ανάταξη καταγµάτων κλειδός 44,00 Ανάταξη καταγµάτων ωµοπλάτης 44,00 Ανάταξη καταγµάτων στερν/δικής και ακρωµ/κής αρθρώσεως 44,00

20 86 5. Ανω άκρα: Ανάταξη εξαρθρήµατος ώµου 53,00 Συνεχής έκταση επί καταγµάτων ωµικής ζώνης 36,00 6. Βραχίων: Ανάταξη κατάγµατος βραχιονίου και τοποθέτηση γύψου 60,00 Αφαίρεση γύψου Ω.Β.Π.Κ. 15,00 7. Μηρός: Ανάταξη καταγµάτων µηρού µε εφαρµογή γύψου 80,00 8. Γόνυ: Ανάταξη εξαρθρήµατος γόνατος 70,00 9. Κνήµη: Ανάταξη καταγµάτων κνήµης 62,00 Τοποθέτηση γύψου Μ.Κ.Π. 47,00 Αφαίρεση γύψου Μ.Κ.Π. 14,10 Άµεσος ή έµµεσος συνεχής έκταση 36, Άκρος πους και ποδοκνηµική: Ανάταξη εξαρθρήµατος ποδοκνηµικής αρθρώσεως 59,00 Ανάταξη καταγµάτων άκρου ποδός και ποδοκνηµικής 62,00 Τοποθέτηση γύψου Κ.Π. 47,00 Αφαίρεση γύψου Κ.Π. 14, Αγκών: Ανάταξη κατάγµατος ή εξαρθρήµατος αγκώνος 59,00 Τοποθέτηση γύψου Β.Ν.Κ Αφαίρεση γύψου Β.Ν.Κ. 14,10 Ανάταξη καταγµάτων οστών αντιβραχίου 59, Άκρα χείρα: Ανάταξη καταγµάτων και εξαρθρηµάτων άκρας χειρός 59, Κάτω άκρα-λεκάνη: Αναίµακτος θεραπεία καταγµάτων και παθήσεων οστών και λεκάνης 59, Αρθρώσεις ισχύου: Ανάταξη συγγενούς εξαρθρήµατος σε δύο χρόνους 88,00 Ανάταξη και θεραπεία κατάγµατος εξαρθρήµατος ισχύου 68,00 Τοποθέτηση γύψου Π.Μ.Κ.Π. 59,00 Αφαίρεση γύψου Π.Μ.Κ.Π. 17,70 Συνεχής έκταση άµεσος ή έµµεσος 42, Αρθροσκόπηση ( ιαγνωστική) 200, Ενδοαρθρικές εγχύσεις ανά συνεδρία και κατά γόνυ 18, Εφαρµογή λειτουργικού νάρθηκα επί συνδεσµικών κακώσεων 20,00 (γόνατος, αγκώνα, ποδοκνηµική) IΑ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) 1. Ναρκοανάλυση 8,00 2. Ψυχανάλυση και λοιπές µορφές Ψυχοθεραπείας (70% έως ) : 24,00 3. Ηλεκτροσόκ 9,00 4. Συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης εκάστη (70% έως): 24,00 5. Θεραπεία νόσου Parkinson διά κρυοπηξίας 147,00 6. Υπνοθεραπεία (70% έως): 24,00

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47 0001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 0104 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘ/ΣΜΟ: ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ανά όργανο 52,82 ΕΥΡΩ) 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 0078 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

απασχόλησης επισκέψεων Κόστος Συνολικός χρόνος (min) Κόστος

απασχόλησης επισκέψεων Κόστος Συνολικός χρόνος (min) Κόστος Κωδικός ΓΕΝΙΚΑ 360100001 Εξέταση ασθενή στο ιατρείο 20 0,4783 6,1365 0,0000 8,1084 14,7232 360100002 Χορήγηση πιστοποιητικού µετά από εξέταση 30 0,4783 9,2048 0,0000 12,1626 21,8456 360100003 Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ) 0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ 0137 LASER : LASER : ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ LASER ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 25% ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Π. /ΓΜΑ ΤΙΜΩΝ. 0116 ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10,48 10,48

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 0015

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 0015 0001 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 0005 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ Η ΚΑΤ` ΩΜΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ F-P ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΟΛΗ 0006 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ ΩΝ ( FACE-PROFIL) 2,88 3,87 0007 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ ΩΝ ( ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα.

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3,

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

MRI Σπονδυλικής 240000125 MRI ΟΙΜΣΣ (<0,5Τ) Στήλης. με υπόνοια σοβαρής τοπικής νόσου (π.χ. 240000159 MRI ΟΙΜΣΣ (>1,5Τ) Νευροχειρουργός.

MRI Σπονδυλικής 240000125 MRI ΟΙΜΣΣ (<0,5Τ) Στήλης. με υπόνοια σοβαρής τοπικής νόσου (π.χ. 240000159 MRI ΟΙΜΣΣ (>1,5Τ) Νευροχειρουργός. Κωδικός Εξετάσεις Πληρωμή ως: Ειδικότητες: Ενδείξεις Σημειώσεις Ασφ. Τιμή 240000068 MRI ΑΜΣΣ (1,0Τ) 240000102 MRI ΑΜΣΣ (1,5Τ) 240000170 MRI ΑΜΣΣ (ανοικτού τύπου) 240000073 MRI

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 Σάββατο, 10/09/2016 09:00-13:00 Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών από ΜΦ ακαδημαϊκού έτους 2015-16 13:00-14:00 Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα 14:00-16:00 Εισαγωγή νέων ΜΦ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους

ΑΝΑΤΟΜΙΑ I. Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες. αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΠΤΩΜΑ: Συνήθως περιλαµβάνουν 5 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες αφορούν το παρασκευασµένο πτώµα. Η επιτυχής αντιµετώπισή τους προσφέρει τη δυνατότητα, µετά από ερωτήσεις του κ. Παπαδόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 10.1. Εξετάσεις Παρακλινικές εξετάσεις είναι όλες οι διαγνωστικού περιεχοµένου. α) Μικροβιολογικές εξετάσεις. Το Ταµείο καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Ioannis Lazarettos MD PhD Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αιμοφόρο Καρδιά Αρτηρίες Φλέβες Τριχοειδή Λεμφοφόρο Τριχοειδή Λεμφαγγεία Λεμφογάγγλια 2 Καρδιά 3 Καρδιά Κοίλο, μυώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ CD A/A 5,0 3,0 CD ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 5,0 3,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (F) A/A 20,0 12,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (F+P) A/A 40,0 24,0 ΑΓΚΩΝΟΣ (P) A/A 20,0 12,0 ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη αιτία διεθνώς, θανάτων από κακοήθη νόσο. Ο λόγος είναι ότι οι πολύποδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία)

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (ένα πόδι) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (δύο πόδια) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) φλεβικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΒΙΟΕΠΙΣΤΉΜΕΣ Ώρα μαθήματος Αντικείμενο Τίτλος μαθήματος 14.00-18.00 Παθολογία (Χ. Κουτίνας, Ν. Σούµπασης) Παθολογία (Χ. Κουτίνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας

11:00-11:30 Χρήση σκιαγραφικών: Ενδείξεις και επιπλοκές Ν. Ρούσας 11:30-12:00 Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση Δ. Καρδούλας ΜΑ01: Βασικές αρχές Εισαγωγή στους υπερήχους (10 ώρες) Υπεύθυνος Καθηγητής: Διδάσκοντες:, Α. Κουτσιαρής,, Μ. Ξένος, Παρασκευή, 02/10/2015 16:00 18:00 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική Μ. Ξένος 18:00 20:00 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από 9 Απριλίου 2012 άρχισε την λειτουργία του στο νέο μας κτίριο επί της οδού Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση -

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - MD, PhD, FEBU Βασίλης Πουλάκης Αν. Καθηγητής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Doctors Hospital Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Οι οφθαλμοί αποτελούν τον καθρέφτη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου γεγονός που τους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 5.310,67 (πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) για την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ανίχνευσης 1 «γυναίκες κάτω των 40 ετών περιοδικότητα ανά 5ετία»

Πρόγραµµα ανίχνευσης 1 «γυναίκες κάτω των 40 ετών περιοδικότητα ανά 5ετία» Παράρτηµα 4 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/20/71 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής. OIKONOMIKO ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβάλλων προσφορά Εταιρική επωνυµία:.. ιεύθυνση ΑΦΜ :..

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα