Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο"

Transcript

1 67 ΧΡΟΝΙΑ φιρωέν σην νηέρωση Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ - Ανιάρ Σκέψ ν λνήη σ... νκύκλωσ η ΦΩΝΗ σ Πρσκή 2 Μρί 2012 Φύλλ 200 Έ 67 Νέ Πρίδ Έ Ίδρση 1945 Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή γι δσμύσι μ χρνδιάγρμμ Τη δέσμση Δημάρχ Χρ. Βλχγιάννη κι Πρέδρ Διδημικύ Λιμνικύ Τμί Σ. Γβλά, γι ην λίηση έργων σ λιμάνι η Πρικί, ζηύν όλι ι φρί σνέγρψν ην ισλή μ ην ί ζηύν θμικό Σμβύλι γι σγκκριμέν ζήημ. Ανάλγ ίημ ρ ΔΛΤ ίχν βάλι ό ν ρσμέν Σέμβρι 40 λί νησιύ μ κι κόμη δν έχν άρι άνηση. Οι κρόσωι ων φρέων (Εμργγλμί, ΝΟΠ, γγλμί κι ρσιέχν ψράδ, κρόσω ων νικιζμένων δωμίων), σννήθηκν ην Πρσκή 24 Φβρρί σ γρφί Εμ/κύ Σλλόγ κι ιββίωσν ην όφσή ν ιέσν γι ην λίηση νξικών έργων σ λιμάνι θ δώσν ώθηση σην ρισική κίνηση νησιύ φθίνι μέρ μ η μέρ. Σ ρώη ρριόη έχν θέσι χώρ νμνή κι ιβίβση σ κνρικό λιμάνι κι ι λωέ ξέδρ, όω ίν, ίνι έν λωό ξνδχί άνω ων ρκσίων κλινών. Οι φρί θ ιήσν ην λίηση ρισμένων έργων, όω ι λωέ ξέδρ, ν γίνν ριν ό η νέ σζόν κι δέσμση χρνική γι άλλ λιμνικά έργ, όω κιόσκι σ λιμάνι, κθρισμό κι άξη σ Βίζι, Εμρικό λιμάνι Η ρισλγί ων μλών κι ων γρφών λιωμό δν έχι, δν ίνι νήσι γι ύ, όν βλέν όι δώ κι λλά χρόνι, μ άλλθι η γρφικρί, δν ρχωράι ί σ νησί, νώ σ όλι Κκλδνήσι γίννι μικρά ή σλ.3 μγάλ έργ. Έγκριση Γ.Π.Σ. ό ΣΧΟΠ Πλδμικό νικκύρμ σ όλη ην Πάρ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η Πάρ έχι ιέλ Γνικό Πλδμικό η Σχέδι (Γ.Π.Σ.), ί νίγι δρόμ ίλση λλών ρβλημάων σ σχέση μ η χρήση γη κι ην νέγρση ικδμών. Πράλληλ κίζι άρθρ 14 Σ.Π.Δ. Σηφνάκη γι ην κό σχδί δόμηση, ί άν γκριθί λικά δν θ ισχύι σην Πάρ, κθώ ρισχύι ΓΠΣ κι η δόμηση θ γίνι μ όρ ρβλένι σ ό. Τ όμν βήμ, μά η δημσίση η όφση σην Εφημρίδ η Κβέρνηση, ίνι η διμόρφωση λδμικών μλών κι ό ίνι έν θέμ. Οι μλέ σιχίζν κι θ ρέι Δήμ ό ώρ ν νζηήσι όρ. Τ σημνικόρ όμω, ήν η έγκριση ΓΠΣ ό ΣΧΟΠ η Ακνρωμένη Διίκηση, έγιν κι ώρ θ γρφί η όφση ό ν Γνικό Γρμμέ κι θ δημσιί σην φημρίδ η Κβέρνηση. Μρί ό ν γίνι σ έν μ νάμιση μήν μρί κι σ 15 ημέρ, μ λέι Σύμβλ Δημάρχ Γ. Κζύμη. Η λική όφση θ σλί κι σ Δήμ κι ό θ γίνν γνωσέ ι ριήσι έγινν κι ν ίνι έ ρόινν ι μληέ ή έ ρόιν Δημικό Σμβύλι. Μ ΓΠΣ μά ό δύ χρόνι, ίνι λέν ργμικόη, κθρίζνι ι χρήσι γη κι ξκθρίζι ί σ σχέση μ ι κό σχδί ριχέ, δηλδή, θ χίζι κι ι θ χίζι. Είση, νίγι δρόμ γι ν γίνν κάσι ων σχδίων ων ικισμών κι λδμήσι. Ν γίνν λδμικέ μλέ γι κάθ ικισμό, μ ρωβλί ρμόδι Υργί κι Δήμ. Αό ίνι έν ρκά κριβό κμμάι, κθώ έ ι μλέ κσίζν κριβά γιί ίνι λύλκ. Σύμφων μ ν κ. Κζύμη η λδμική μλέη ριλμβάνι κι 4-5 σηρικικέ μλέ, όω γωλγική, διθέηση ρμάων κ.λ. κι δσχώ δν χρημδίι ό ΕΣΠΑ. Τι ληρώνι δήμ ή ρμόδι σλ.3 ργί. Ο ληρέσρ ηλκρνικό ρισικό δηγό γι ην Πάρ άν σην ρώη σλίδ η google! δ ι κ έ Μ : e: Πρικί (λησίν χδρμί) Πάρ, ηλ:

2 2 Πρσκή 2 Μρί Κλίνι ρσωρινά Paws Λόγω έλλιψη όρων, δσχώ δικόι λίσμ - ρσωρινά έργ Σύλλγ Πρσσί Ζώων. Σ νκίνωσή νφέρι: «Αό σήμρ, δν μρύμ ν ρισλλέγμ κι ν φιλξνύμ δέσ σκλιά σ κφύγιό μ. Είση σμάμ ρόγρμμ χιμρινή σίιση γών κι ι σιρώσι μρύν ν γίννι μόνν φόσν ληρώννι ό ι γινιέ. Ζηάμ σίι γι ρσωρινή φιλξνί σκύλων, ρφέ γι σκύλ κι γά κι φσικά δωρέ όσ μικρέ κι ν ίνι. Μέχρι ν μρέσμ ν ξνδλέψμ, ζηάμ όι φρά σ δέσ ν θύννι σν Δήμ. Σ χρισύμ γι ην σήριξη κι η σνργσί σ». Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί «Τ μέρ «κέλσν» ην γρά» Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ-Ανιάρ Έ 66, Νέ Πρίδ, Έ ίδρση 1945 Κωδικό Ενύ 3233, Αριθμό φύλλ: 200 Ιδρή: Φργκίσκ Γϊάν Ιδικήη: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκδόη-Διθνή: Νίκ Ργκύση - Λάρη Αρχισνξί: Μρί Δλγέρη Αθληικό ρράζ: Δημήρη Αρκλή Εμρικό μήμ - Διφήμιση: Έλλη Ργκύση Σχδισμό & Εκύωση: Υσέρνι Νάσ, Πάρ T.K ηλ: fax: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κργιώργ Αθνάσι (ριφρικό), Μιζά Ελένη (Ανγέννηση), Ρύσσ Νικόλ (Internews), Σ/Μ Γληνό Λάρη (ριφρικό), Σ/Μ Σιρόκ, Αριί Αλιράνη, Αρόλι, Πρήρι άρ Αλιράνη, Πρκρί ξιδίων Πώλ Tours, Γνική Τχδρμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οωρωλί Αλιράνη, Κφέ ωδώνη, Κφέ Λάζ (φρί), βιβλιωλί Πλύχρω, Πρίρ ΟΤΕ, Πρκρί ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σρρή, Κύσ (λ. Τξιρχών), Bioshop - Αλιράνη Α, Σ/Μ Βιδάλη (Βίνζι), Mini Market Ζωδ. Πηγή - Bidika Vangjel. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φύρν Ργκύση ΝΑΟΥΣΑ: Σρνινύ Μργρί, Αρινύσ Ιωάνν «Σΐ», Σ/Μ Ερωγρά, Σ/Μ Σριδύλ, Αριί Μργρίη, Αριί Μίσ, Αριί Τσνάκη, Smart computers Σκιδά, Μρρίγ Εγγλί χρωωλί, Erkyna Travel, κάση Γρνό, Σ/Μ Γληνό Λάρη ΥΣΤΕΡΝΙ: Τγρφί, Ξλόφρν ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αριί η Πράδση, Σ/Μ Ανδρέ Κβάλη ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύρν Χ. Ζή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιωλί Κληέρ, Ζχρλσί Νική, Σ/Μ Μρινόλ, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μλνίη ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανσάκη ΑΛΥΚΗ: Πρήρι ΕΛΙΝ, Σ/Μ Πρύση, Νικλέ Χνιώη, Τσνλή Μ., Πρδσικό Φύρν η Αγκιριά ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλφγιάννη Μρί (Σ/Μ Κλιόλ) ΚΩΣΤΟΣ: Κφνί Α.Μάλι, Τ.Ρύσσ ΛΕΥΚΕΣ: Πλί Ηρώων, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρη Μριάν, ρίρ Ιάκωβ Μριάν Αν δν βρίσκ ην φηρίδ σ ρκθρισέν σηί, κλέσ σ ΤΥΠΟ- ΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Μ φρμή ριχόμν Νέ Μνημνί κι μέρ η νέ δνική σύμβση, η Διίκηση η ΕΣΕΕ σνδρίσ κάκω, ό διρμένη σύνθση μ η σμμχή ων Πρέδρων ων Ομσνδιών μλών η. Μνδικό θέμ έλσ η διμόρφωση κι σγκρόηση νό νιί κι λσμικύ λισί νίδρση μρικύ κόσμ. Σ ψήφισμ κδόθηκ νφέρνι ι φάσι η Σνμσνδί, όω: Ν σλί κ νέ ισλή σν Πρωθργό, σ Αρχηγύ ων Κμμάων κι Βλέ Ελληνικύ Κινβλί, σην ί θ διωθί κμηριωμένη ιιλόγηση γι ην ρχόμνη κι νόφκη σωρική ύση ληρωμών σην γρά. Ν ργμιηθί ίσκψη σι Βρξέλλ, μ σόχ ην ισθηίηση ων Ερωίων κινωνικών ίρων κι ην βλή έγγρφη διμρρί σ όλ θσμικά όργν η Ε.Ε. κι Διθνί Οργνισμύ. Έω ό ξιδικύν μέρ κι ριν ό ην φρμγή ων ξνληικών φρλγικών μέρων Νέ Μνημνί, ν ρθί ισδύνμη όδση νξικών μέρων ση θέση ων φσικών. Ν νισχθί ό μόρ η κμάνι «Κνλώνμ ό,ι ράγμ», ιδιίρ σ χώρ ων ρφίμων. Ν ργνωθί νμρικό σλλληήρι μ χρνική φηρί ην Κρική 11 Μρί, ημρμηνί διξγωγή η Εήσι Τκική Γνική Σνέλση η ΕΣΕΕ, κθώ κι ριφρικέ σγκνρώσι κό Αθηνών. Ν σμμάσχι η Σνμσνδί νλλδικά σ όλ ι κδηλώσι διμρρί νάνι σ Νέ Μνημόνι κι σ μέρ ξόνωση η μικρμσί λληνική ιχιρημικόη, κθώ ίση κι ν νξσί η δράση ων κινηιήσων κλάδ, μέσω μά έλ ων κώσων, σ σνργσί μ ην ΓΣΕΒΕΕ. Η Σνμσνδί (έμρι κι ιχιρημί) κιμά ίση όι θ ρέι ν γίνν άμσ κλγέ. Πράλληλ, «κδικάζι ι ικόν νρή κι κφράζι ην γνάκησή η γι ι κμέν ζημιέ, μρησμύ, βνδλισμύ κι «λιάσικ» σι 153 μρικέ ιχιρήσι ισρικύ κένρ η Αθήν, κ ων ίων ι 45 κσράφηκν λσχρώ κι δύσκλ θ νλιργήσν». Σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων Νί Αιγί Είκσι κμμύρι ρώ ό ην Πριφέρι Η σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων Νί Αιγί δρσηριιύνι σ μί η κινμί κι η ργωγή ρϊόνων ρσδίδν ρσιθέμνη ξί σην ρισική μ βιμηχνί, ήν η ρόση Πριφριάρχη Γ. Μχιρίδη ση σνάνηση ίχν ην Τρίη 28 Φβρρί ι Πριφριάρχ η χώρ μ ν ργό Πριφρική Ανάξη Μιχάλη Χρσχίδη, ν ρμόδι φργό Θάν Μωρΐη κι ην Ειδική Γρμμέ ΕΣΠΑ Γωργί Ζμλιάδ. Κά η σνάνηση ίχ νικίμν ην νζήηση όρων ΕΣΠΑ γι η σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων, κ. Μχιρίδη έκν γνωσό όι η Πριφέρι θ διθέσι γι ν σγκκριμέν σκό ίκσι (20) κμμύρι ρώ, σ λίσι νό ργράμμ, ην θύνη σχδισμύ ί θ έχι η Πριφέρι κι θ ρχίσι η λίησή άμσ κι σ χρνικό διάσημ δέκ κώ μηνών. Ο κ. Μχιρίδη νέλβ ην άψή, όι σ νησιά μ μρύμ κι ρέι ν ράγμ ρϊόν, σημιώνν ω «ίνι ρίη, ν νισχθύν ικέ ιχιρήσι ργωγή νιρσωικών ιδών η ριχή μ, ί ισάγμ, όω ίδη λϊκή έχνη, ργρχρσχΐ, κλ, μρύν ν διχθύν σην ρισική μ γρά». Η ρισικίηση η ρόση θ γίνι έω ι 15 Μρί, μά ό σνργσί η Πριφέρι μ Ειμληήρι κι άλλ φρί Νί Αιγί. Πρσφρά η Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί Υηρσί Υσήριξη γι ι ΜΜ ιχιρήσι Ο Εμ/κό Σύλλγ Πάρ Ανιάρ νημρώνι μέλη γι ην κίνηση ρσφρά η Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί (ΕΣΕΕ), ρ ι μικρμσί ιχιρήσι. Σγκκριμέν, η ΕΣΕΕ θ ρέχι δωράν σι μρικέ ιχιρήσι η χώρ ηρσί σμβλική σήριξη σ κρίσιμ γι η λιργί μί, όω χρημικνμικά, φρλγικά, σφλισικά, χνλγικά, ρώθηση ρϊόνων κ.λ. Γι ν σμμάσχι μι μικρμσί μρική ιχίρηση σ Πρόγρμμ Υσήριξη Εμρικών Μ.Μ.Ε. θ ρέι ν σίλι σην Ε.Σ.Ε.Ε. σμληρωμέν Έν Αίηση Σμμχή. Οι νδιφρόμνι θ ρέι ν βάλλν ην ίηση σμμχή σ σφργισμέν φάκλ, ί θ ρέι ν φέρι ην ένδιξη: Αίηση γι ην ρχή ηρσιών σήριξη ρ ην ιχίρηση: (νγράφνι κρινώ η ωνμί κι σιχί ικινωνί η ιχίρηση βάλλι ην ίηση). Σ λίσι η ράξη: «Υηρσί Υσήριξη γι ι μικρμσί μρικέ ιχιρήσι» κι θ ρέι ν κθί ση διύθνση: Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί - Μηρόλω 42, TΚ 10563, Αθήν, 4 όρφ (Γρμμί Ε.Σ.Ε.Ε.) ή ν βληθί χδρμικώ ρσκμίζν ην όδιξη μ μρόθσμη κάθση. Οδηγί γι ν ρό βλή (Ανλική Πρόσκληση Ειλγή Ωφλμένων, Έν ίηση σμμχή, κι λιέ σχικέ ληρφρί) ίνι νρημέν σην ισσλίδ η ΕΣΕΕ (www.esee.gr/πρσκλήσι Εκδήλωση Ενδιφέρν σ λίσι Έργων η ΕΣΕΕ σ ΕΣΠΑ). Γι χόν δικρινήσι ή βήθι σην κάθση η σμμχή, ι ψήφιι μρύν ν θύννι σ γρφί Εμργγλμικύ Σλλόγ Πάρ- Ανιάρ κθημρινά μμ. Χρίσ Γωργύση ΑΙΡΕΤΙΚΑ Ερωήμ κι ρί Τι έφιξ γι ην κρκύλ η χώρ μ κι λλί ρίβν χέρι νιρόμνι δίκ, κνηγηά κι κδικήσι; Είμσ σ θέση ν νφρθύμ σι ιί, ν ξιλγήσμ κι ν ιμρίσμ ι θύν κι ν λάβμ μθήμ γι κλύρη ρί σ μέλλν; Γι λλύ φίν μόν ι λιικί κι δκιμάζν δώ κι κί σχνά. Πίσω ύ βρίσκνι κι άλλ σκινά, μηχνισμί κι σνήθι, ξένι κι νόιι σνάδ η σμφρά. Είμσ σίγρι όι η μιά μ άι νύ; Τόση ργή κι δν ίδμ κμιά σγκένρωση γι φκλάκι σ νσκμί σνχίζνι, ύ γι η διφθρά κι ι μίζ. Τόση γνάκηση κι δν κύσμ γι μγλκρχρί η φρδιφγή, βάζν ό η μί όρ κι βγάζν ην άλλη. Μνζώνμ κινβύλι κι σ έλ θ νμίσμ άλι κάω ό μλκόνι σημί κι λάβρ. Ζηύμ, ιύμ, ιύμ λληλγγύη ό ξέν, σν ν ήν χρωμένι ν μ σέργν κι σην ίδι η χώρ μ κλήξμ σην κμάλλση νθρώ ό άνθρω, μ ρώ Γλγθά Πθών νσκμί, ί μβάλμ σ ίκ Εμρί. Σι ηρσί σύσημ κι άλληλι σδισέ βσνίζν σι έλιω ρέ ν κόσμ, νώ δικσήρι έγινν κσήμ ξηρέηση η δικσική νμνκλύρ. Μιλύμ γι ην λκρί, μέχρι σιγμή δν κδήλωσ κμιά άση βήθι κι λληλγγύη κι δν ργνώσμ κμιά σγκένρωση ννίν η, ννίν η νιά η. Μ μβίβσ ήθη, ρό κι σμριφρέ κι διμόρφωσ νέ ξί νάμσά μ. Κι μί, γι ν η μιάσμ, μάθμ μόν ν ζηύμ κι ργνώσμ κνάδ διμρρί γι κκημέν μ, νώ δικίωμ η νλί ν έχι ρηφάνι κι δλιά σν ό η δν λγίσμ. Ή μήω έγιν κι δν μάθμ κάι κινηίηση γι ην νργί; Τ βάζμ μόν μ λιικύ, όχι μ σύσημ κι μχλύ κι γρνάζι. Τη μηχνή κκύ η λδώνμ κι η σνηρύμ κι μί. Είμσ ιρρί σ κινόμ φέλι, γιί λέμ σ ρηχά νρά λιική κι σνθημλγύμ σφλί ση βόλψή μ. Τι σημίνι ρύ νιμνημνικό μέω; Πιι θ ίνι έξω ό; Ανιμνημνικί ίνι κι ι ρσέ κάθ άκρ κι ι μχλάκηδ κι λλί λκρά, ννί κι μφί διάφρ. Ν μη μιλήσμ γι έργ ων κβρνηών κι χράσι μ η ΔΕΗ, μι ό ι σγνόρ ράξι βί ννίν ων λιών. Χριάζι άλλ δρόμ κι ιδέ κινύρι κι δν θ βρύμ, ν σνχίσμ ν μη κθύνμ ρά η κριική σ όλ ι κθύνσι κι ρ μά ίδι λί μ έισν σν ύν. Σμμχή σ σσσίι γάη Οι σιγμέ βιώνμ ίνι δύσκλ,όλι μζί όμω μρύμ ν κφέρμ, ρσφέρν όι έχμ ρίσσμ γιί κάι σνάνθρωό μ σην διλνή όρ έχι νάγκη. O Σύλλγ Γνικών Πάρ «Αρηι» νζηί σήμρ ρίσσμ γάη κι ρσφρά γι ην σήριξη σην ριμσί σσσιί η Σέγη Αγάη Ιρύ Πρσκνήμ Πνγί Εκνλινή σην Πρικί, ίσω ό ΚΑΠΗ. Δηλώσ κι Πρσφέρ θλνική ργσί, ό ι 9:00-12:00, έσω κι μι μέρ μήν. Δηλώσ σήμρ κι κθημρινά ρωί η σμμχή σ σν. Σρίδων Φωκινό σ ηλέφων ή ην ίδι ώρ σ γρφί Ιρύ Νύ Πμμγίσων Τξιρχών βρίσκι σην λιά γρά Πρικί. Γνική Σνέλση Κλύνι όλ μέλη Πλιισικύ Σλλόγ Αγκιριά ση Γνική Σνέλση Σλλόγ θ γίνι ην Κρική 4 Μρί (η Ορθδξί) σι ρωί, σ Πλιισικό Κένρ σην Αγκιριά. Θ γίνι ικνμικό λγισμό, λγισμό δράση κι κλγή Νέ Διικηικύ Σμβλί.

3 Πρσκή 2 Μρί Έγκριση Γ.Π.Σ. ό ΣΧΟΠ Πλδμικό νικκύρμ σ όλη ην Πάρ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σνέχι ό σλ.1 Η λδμική μλέη μόν γι ην Πρικί, ην λιά κι νέ κμμάι, σιχίζι ρί ρώ. Είνι όμω ρίηη, γιί θ λθί ρόβλημ λλών ιδικηών ληρώνν φόρ γι ι ιδικησί, λλά δν μρύν ν ι ξιιήσν. Ν σημιωθί, όι η Πάρ ίνι ρώ Δήμ σι Κκλάδ κά Γνικό Πλδμικό Σχέδι. Τώρ, σ λίσι Κλλικράη, ΓΠΣ θ ρέι ν κήσν όλι ι Δήμι χρωικά μέσ σην όμνη νί, ί όμω θ ρσρμσί νάλγ μ ι διάξι Π.Δ. Σηφνάκη. Έχμ ένν μύσλ Ο Δήμρχ Χρ. Βλχγιάννη δήλωσ: «Η ψήφιση Γνικύ Πλδμικύ Σχδί η Πάρ ίνι άρ λύ σημνικό γγνό, διόι μά ην λιωρί όσων ών έχμ λέν σ χέρι μ έν μύσλ, ί βάζι νξικά όρι νησιύ μ. Αό δω κι σ ξή θ γνωρίζμ ι χίζι κι χίζι. Θ νικκρί νησί μ σ βθμό μ ιρέι σήμρ. Κννικά θ έρ ν ίχ γίνι ριν ό λλά χρόνι σ έν ρηγμέν μέρ όω ίνι η Πάρ. Δσχώ όμω, μί σην Ελλάδ, σ ό ν μέ σρύμ λύ. Ββίω, θ ρέι ν νίσμ όι η Πάρ ίνι ρώ νησί έχι ΓΠΣ κι ό ίνι γι μ μι ισιόδξη ρική. Αό δω κι σ ξή θ μρύμ, φύ κνηθύν ι λδμικέ μλέ, ν κίσμ ικισμύ, γιί έω σήμρ, μά ην ώση Σχδί Πόλη η ρικί, δν μρύσμ ν χίσμ σην Πρικιά, νώ χίζμ κό ικισμών. Είση, θ μρύμ ν κάνμ κάσι ων ικισμών κι νμίζω όι ό δω κι σ ξή η Πάρ θ μρί μ ΓΠΣ ν ρσέψι ριβάλλν κι ν ό η». Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή γι δσμύσι μ χρνδιάγρμμ Κι ιδή, ι νήσι δόθηκν ό ν κ. Γβλά ση σνδρίση Σμβλί η Δημική Κινόη Πρικί, λλά κι σ Δημικό Σμβύλι κά ην ψήφιση Πρϋλγισμύ κι Τχνικύ Πργράμμ Δ.Λ.Τ., ήν λύ όρισ, ζήησν κι σννήθηκν κ νέ μ ν Δήμρχ κι έθσν γι μί κόμη φρά ιήμά, λλά κι ην φσισικόηά γι χιρισά έργ κι όχι σ χριά κι σ λόγι. Εισήμνν ίση, όι ν δν δν λέσμ άμσ κι ιδή κύρσν κι γήσν «θ», θ βρν έννί. Ο κόμ έφσ σ χένι. Η Πάρ νί ν νύσσι μένι σάσιμη, μ έλσμ κάθ ίδ γγλμί σ νησί μ, ν βιώνι ένν ικνμικά ρβλήμ, χωρί ν βλέι φω σ ύνλ. Πράλληλ γωνιύν, μήω χρήμ Δ.Λ.Τ., άνω ό 3,5 κμμύρι, ρρφηθύν ό ην Κνρική ξσί γι ν κλύψν άλλ νάγκ, έ ων ρϊκνών. Ση σνάνηση ων φρέων σν Εμ/κό Σύλλγ ιώθηκν λλά. Τ ρζμέ ίνι, η γωνί όλων γι ην ξέλιξη ύ ό κι μέλλν. Ν γίνν κάι έργ γι ην κλκιρινή σζόν κι ν μν σ ρχιά λίηση όλι. Ο Πρόδρ ΝΟΠ Λέρη Πώλ, κιμά όι δν ισκύσηκν ι φρί έγρψν ην ισλή, φύ δν έγιν λικά θμικό σμβύλι σ Δ.Λ.Τ. Τ ίημά μ ό, ξκλθί ν φίσι λέι, γιί «κά ην ρσωική μ άψη Τχνικό Πρόγρμμ Δ.Λ.Τ. δν ίνι όσ νξικό όσ γώ λάχισν θ ήθλ ω κάικ νό νησιύ». Αό η σνδρίση Δημικύ Σμβλί, ό ισράξμ σ σχέση μ θέμ μ σχλύν, ίνι μί ό ίδι, δηλώνι Πρόδρ Εμ/κύ Σλλόγ Α. Αλιράνη. Δηλδή, όσ νέφρ κ. Γβλά ση σνδρίση σμβλί η Δημική Κινόη, νλήφθηκν κι σ Δημικό Σμβύλι. Αρισλγί κι «θ». Ω Εμρικό Σύλλγ ί, σνχίζμ κι θ ρκλθύμ ό κνά όλ θέμ, ώσ γι όλ ι μλέ έχν ρχωρήσι ν μ δώσν χρνδιγράμμ λίηση ων έργων. Εκιμύμ όι ρέι ν γίνν γρηγρόρ δνό, γι ν ωφληθύμ ό ά έργ, ίνι η νάξη νησιύ μ. Τ σκέσρ σ λιμάνι, ι λωέ ξέδρ, μρικό λιμάνι, ίνι λύ σβρό ζήημ κ.λ., ρέι ιέλ ν ρχωρήσν. Σην ρίωση άρμ ι ίδι νήσι, ν ριμένν κι η δική μ, λέι κ. Αλιράνη κι ρσθέι: Ο Εμ/κό Σύλλγ μ 450 μέλη, λλά κι όλι ι όλιι φρί ριμένμ μι νάξη. Ο ΝΟΠ, ι γγλμί κι ρσιέχν ψράδ κι ι άλλι φρί σνέγρψν ην ισλή ρ ν Δήμρχ, δηλδή σχδόν η μισή Πάρ, άν ξκλθήσν ν δρνύν, θ μ βρν μρσά. Γιί όσ κθσρύν έργ, ικνμικό μ ρόβλημ θ νίνι. Εν κκλίδι, ό ζηάμ όλι ι φρί ό ΔΛ.Τ. ίνι ν γίνι ργλί νάξη γι νησί, ιδικά σ ή ην ρίδ η γρά έχι σγνώσι ό ρσό. Τ 3,5 κμμύρι ρέι ν γίνν «φιλί ζωή» γι ν ό μ.

4 4 Πρσκή 2 Μρί Κγγλί η Ενωική Κίνηση Πρόδ γι ν Πριφρικό Ανιάρ Κσρέφι δόσρωμ Γι κκή ιόη κσκή ριφρικύ δρόμ Ανιάρ, έγιν ρόσφ, κάνι λόγ σ δλί Τύ Δημικό Σύμβλ Γ Βσιλόλ κι νίζι όι η ράξή, ίχ ριδιήσι ν Δήμ. Μάλισ, σ Δημικό Σμβύλι η 30η Οκωβρί 2011, η Ενωική Κίνηση Πρόδ ίχ κψηφίσι ην έγκριση Α Λγρισμύ γι έργ «Ανκσκή ικίνδνων λωμικών ργσιών δσρωσί σ δικό μήμ Πριφρική δό Ανιάρ», νίζν κσκσικά ρβλήμ σην ιφάνι δσρώμ (κμιδί λήξι (κύρμ) όσ σην ιφάνι όσ κι σ ρνή δσρώμ). Ο κ. Βσιλόλ ικλίι η δήλωση Δημάρχ Γ. Λβνάκη ί ι όι «όλι ι δρόμι θ χλάσν, ό δν θ άθι ί» κι νίζι όι έσσρι μήν «μά ην λκλήρωση ων ργσιών διισώσμ όι δόσρωμ άρχισ ν σνίθι». Σγκκριμέν άρχισν ν ρσιάζνι ρκάω ρβλήμ: Ξφλύδισμ σφλικύ λικύ σην ιφάνιά κι ρωγμέ σ δόσρωμ άνω ό φράι χικύ γωγύ. Γι ό λόγ ρωάι η Δημική ρχή: Γιί o σγκκριμέν σφλσρωμέν δρόμ ρδόθηκ σην κκλφρί ρσιάζι όσ λλίψι κι κκχνί; Πι ρήρ κά ργλάβ ρβλέν ι σχικέ σμβάσι; Πό κι μ ιν ρό δινργήθηκν ι έλγχι κλληλόη, κθώ κι η σμμόρφωση ργλάβ μ ι ρδιγρφέ; Μ ιν ρό κι ό θ κσθύν ι κκχνί; Ίσω ό Δήμ δθύν ι νήσι σ όμν Δημικό Σμβύλι, σύμφων μ ι ληρφρί όμω δν άρχι ρόβλημ. Πρκλθύνι μ άρκι όλ ζηήμ φρύν σγκκριμέν κμμάι κι κιμύν σ Δήμ όι ίνι έν θέμ κ ων ν κ άν. Εισλή Βσιλόλ γι δέσ Λήψη μέρων άμσ Εισλή ρ ν Δήμρχ Ανιάρ Γ. Λβνάκη κι ν Πρόδρ Δημικύ Σμβλί Κ. Φρύ, έσιλ Δημικό Σύμβλ Γ. Βσιλόλ, μ ην ί κφράζι ην έννη γνάκηση ρκών Ανιριωών ό ι ιθέσι γίννι σ ικόσι ζώ (κό, κσίκι, ρόβ) ό δέσ ζώ κκλφρύν σ νησί. Όω νφέρι σην ισλή, ι λί ιθέσι ργμιήθηκν ό σκύλ σην ριχή Αγί Γωργί κι Κάμ κι σύμφων μ ιδική ων ικόσιων ζώων έχν δχθί λήγμ σην ρισί λάχισν δύ φρέ φέ, μ έλσμ φνό ν έχν λλέ ώλι σ ζώ κι φέρ ν μην μρύν λέν ν ρσέψν ην ρισί. Ο κ. Βσιλόλ ιρρίι θύν σ όσ γκλίν ζώ σην ύχη κι κά σνέι, ά γι ν ιβιώσν ιίθνι σ ικόσι. Έν ρόβλημ, όω λέι, κνί δν σχλήθηκ σβρά μ ην ίλσή. Ο κ. Βσιλόλ ρωά: «Ειδή ρβλέι σ άμσ μέλλν ν έχμ μγλύρη έξρση φινμέν, λόγω έλ η κνηγική ριόδ, (, όω κλά γνωρίζμ ι κνηγί ων ίων ι σκύλι δν κιδύηκν σωσά σ κνήγι, φήννι λύθρι,) θ ρκλύσμ, ρκιμέν ν φχθύν κι άλλ ζημιέ σ σμλί μ κι ί ν μην ρβίνν σ δικί, ν μ νημρώσ σ ρσχέ δημικό σμβύλι ι ρίθσ ν κάν, ι μέρ θ λάβ γι ην φγή ρόμιων ρισικών, λλά κι ι μέρ θ λάβ γι ην ράσιση η δημόσι γί κι η ρισί ων κηνρόφων ό δέσ ζώ;». Τνίζι έλ, όι σνδσμό (Ενωική Κίνηση Πρόδ», ρίθι κά η σζήηση σ δημικό σμβύλι ν ρίνι λύσι γι ν ριρισμό ρβλήμ. Σ λίσι ρωϊκύ κινικύ ργράμμ «Πλιισμό » Η Πριφέρι Νί Αιγί-Πριφρική Ενόη Κκλάδων σμμέχι κρσωών ην Ελλάδ, σην λίηση η δράση Young Μusicians and Old Istruments, «Nέι μσικί κι λιά (ρδσικά) όργν», σ σνργσί μ ρί κόμ χώρ, Ιλί, Εσθνί κι Νρβηγί. Σνλικά, σ ρόγρμμ έχν μέχρι σιγμή νργά σμμάσχι 7 νέι μσικί ό ην Άνδρ, η Θήρ (Σνρίνη), ην Κέ, η Μύκν, η Νάξ (2) κι ην Πάρ. Σόχ ργράμμ ίνι η διάδση η ρωϊκή μσική ράδση, χρησιμιών ην ισχρή κι γκόσμι γλώσσ η ίδι η μσική. Η φρμγή η ιδέ ικνρώνι κρίω σ νέ μσικύ κι ρνηέ η ρδσική μσική, μ σόχ ην ρβλή έργ, νώ ράλληλ νζηώνι μνάι σνδέν ρλθόν η μσική μ μέλλν. Αό Μάϊ 2010 ξκίνησ ρόγρμμ, η χώρ μ ω Νμρχική Αδιίκηση Κκλάδων κι ώρ ω Πριφέρι Νί Αιγί, έλβ μέρ σ όλ ι δρσηριόη διργνώθηκν ό ι χώρ-ίρ, κάθ φρά μ ρί έω έσσρι νέ μσικύ ό ι Κκλάδ. Τ ψηλό ίδ κάριση ων μσικών μ νρμνίζι όλ μ ι ιήσι ργράμμ. Οι νέι ί ήρν μέρ σ μσικά ργσήρι λιήθηκν σι χώρ Ιλί, Νρβηγί κι Εσθνί. Σνργάσηκν μ μσικύ ων χωρών ών κι νκάλψν μέσ ό ην κινή γάη γι ην ρδσική μσική, νέ δρόμ ρσέγγισή η, νώνν διφρικέ ρδόσι κι διφρικά κύσμ, άν μ σβσμό σι ιδιιρόη. Η Πριφέρι Νί Αιγί - Πριφρική Ενόη Κκλάδων, ω διργνώρι χώρ ό λκληρώνι ρόγρμμ, λιί μέσ σ ρίμην 2012: 1. Εκιδικά ργράμμ μ σνφέ ρ νικίμν ργράμμ θέμ. 2. Τη διργάνωση η λική φάση ργράμμ, η ί ριλμβάνι: Μσικά ργσήρι, ηχγράφηση λικύ μσικύ ρϊόν ργράμμ, διργάνωση σνλί, ό θ ρσισί έργ ων σμμχόνων μσικών σ λληνικό κινό, ην λί λγισική σνάνηση ων σν-ίρων γι ην σνλική ίμηση ργράμμ. Η λική φάση ργράμμ θ ργμιηθί ση Σνρίνη ό 31/3-7/4/2012. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ «Όσ κάνι ρόβ όσ θ φιάχνι ση ζωή σ λύκ» Δύ χρόνι ώρ μόν κύμ ό χίλι ων ρωθργών κι ων ργών μ ίνι όι έχμ μι σ όλμ μ κάι σμφέρν ικνμικά. Δ χρόνι ρσθύν ν μ ίσν όι ρέι ν κάσμ φρόνιμ γιί ν νιδράσμ λγίζν κριβώ ι κκό θ άθμ ην όμνη μέρ. Εμί φβισμένι ό μι ργάνδ θ ζήλ κι Ιωσήφ Γκέμλ κάθ όγμ ση 8 η ώρ χωμένι σν κνέ ίρνμ ην δόση φόβ μ. Μ σρβίρν σμφέρνά, «όι ι κάθ χάρσ άλληλ ων Βρξλλών», κάθ Γρμνό ργό ξιθρήνη μ χιργωγημένη σνίδηση, η κάθ άμιρη ρωθργό», ίρνν μέσ μζική νημέρωσή κι κάνν ρωσέλιδ σ όλ ν κόσμ. Θμηθί ην Μέρκλ, ην κρόλη ων Αθηνών μ κι ην Αφρδίη μ σ ξώφλλ σδίων νύων, γι ν νιγράψν δικά μ, όι νισόρη κι ν ίνι ό, ρσθών ν μ ίσν όι ι Ερωίι ίνι έννί μ. Τώρ όμω ι γίν; Η ργή ων Ερωίων έγιν κίνημ, σδίι ρωθργί ρέμν κι άρχισν ν μζύν κι μί ιέλ βλέμ νόη. Αή κι μόνν ή ίνι η λήθι. Εισήμν, άνθρωι ων γρμμάων κι λιισμύ βγήκν σ δρόμ κι μ κάνν ρήφν Έλλην όω ήθλ η γνά έρ μ, όω μ δίδξν ι δάσκλι μ κι ι κθηγηέ μ, έσι κριβώ ίμι έν ρήφν Έλλην, νι ρ σι ίμι Ελληνρά κι δν λέω γώ, φωνάζν δώ κι ρί χρόνι ι ληλημένι κάικι η νλική Γρμνί η Μέρκλ λήσψ ν λύ, φωνάζν σι λί η Σηδί, η Ασρί, Μνάχ, η Ρώμη, Σύδνϋ, σι λί η Γλλί κι η Νέ Υόρκη χρύν ν Ζρμά μ η μσική Μίκη μ, σην Πργλί κι ην Μδρίη σάσν κι κάψν δ μέρ κι όλι ί ίχν έν σύνθημ: «WE ARE ALL GREEKS» «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». Τ όλ λιόν δν άρχν, ίνι λόγι κι ιλέ κό κι ν μί ισέψμ, δικά μ όλ η γάη μ σην Ειρήνη κι ην ημρί όλ κόσμ. Τ ψέμ έλ. Ν κι η κιρί φέρνι η κρίση, μι κλή λύση γι ην Πάρ όλι γάμ. «Α ιέσμ όλι μί, ύ μ ζηύσν ην ψήφ μ κι μ έλγν όι θ ρσισύν σμφέρν ων Πρινών ν κάσν όλι σ έν ρέζι, ά χωρίζν ξέρμ κι ίνι ρσωικά σμφέρν, ό όμω νώνι ίνι γνικόρ σμφέρν η Πάρ. Γι ό ρίνω όλι σί κί σην δημική ρχή γκλιάσ ό κίνημ ώρ, ριν γκλιάσν άλλι κι κλέσ άμ ό έ ι λί η Ερώη ν φιλξνήσ μρικέ μέρ σην Πάρ, κλέσ κι λόγι άμ γράφν σ έγκρι ισσλίδ άρχν λλά, ύ θέλμ γι ν ρβάλν νησί μ κάν κάι ημρίδ μ σί ρά ν ξδύ χρήμ σ κθέσι ρωχημέν, μνημόσν ρισικό, όω όλι ι κθέ μλόγησν φέ. Δώσ δημσιόη σ Ερωϊκό ίδ (σην χή διδικύ ίνι νύκλ) κι ν ίσσ σίγρι όι ι έμρι θ σ βηθήσν γι κλό, ι ξνδόχι, ι Πρινί ιχιρημί ίδι, όω κι όλι ι σμλί μ. Οι φιλέλλην ίνι ικνόρι ό λλύ γύ μ δδιγμέν λέν. Σ ρίνω κύριι ν κλέσ άμσ δ Δημάρχ ό ην Ιλί δώσν ν μισθό γι Ελληνικό χρέ, ν Κύρι Μάρι Γκάλνι ό Κάβ Νι Τιρένι κι ν Κύρι Τζβάνι Μισκιέλ ό ην κωμόλη Μρνιζι κι ν δικλύνμ σ όι Ερωί φιλέλλην θέλι ην Ελληνική λικόη ν ην άρι σην Πάρ. Ν ίσσ σίγρι όι όι άι ν σ μλώσι μί θ ίμσ δίλ σ. Τάκη Λάμρ Αό χρό Σλλόγ Αλνί Άσρ Χωριύ Πδσφιρική νδισί ό ν ΑΟΠ Οι κδημί Αθληικύ Ομίλ Πάρ Σββκύρικ 25 κι 26 Φβρρί, έιξν φιλικύ γών σ νησί γι ην κλύρη ριμσί. Σγκκριμέν Σάββ ι Ακδημί ζύνιρ ΑΟΠ γωνίσηκν σ γήδ ων Μρμάρων μ ν Μρησσϊκό. Η διίκηση η Μάρησσ σ ό ν γών βράβσ ν ρνηή ΑΟΠ σι κδημί μ κ. Μ. Φρνζή γι ην ρσφρά σ δόσφιρ Την Κρική ι κδημί ρ-ζύνιρ γωνίσηκν σην Νάσ μ ν Νηρέ, νώ ι ιδικέ κδημί γωνίσηκν σ γήδ Πρικιά, ίση μ Νηρέ.

5 Proton ρώη ιλγή! Εύκλη ρόσβση κι σωσή ξηρέηση σ νέ κάσημ μίλ s/m PROTON σην ίσδ η Αλκή. Μ δνόη άν parking κάν ι γρέ σ ξσφλίζν ιόη σ ιμέ Proton. Η ξηρέηση ίνι γνωσή κι ό ρώ κάσημ ξκλθί ν λιργί σην ρλί η Αλκή. Ο κύρι Χρήσ Νίκ έχν ρσωική ρσί κι ίβλψη σ δύ κσήμ φρνίζι γι η σωσή λιργί, λλά κι γι ην άψγη ξηρέηση ων λών. Αξίζι ν σημιωθί όι όμιλ ων σύρ μάρκ PROTON ιλέγι κι ρωθί μόν λληνικά ρϊόν, ρώη ιόη, ξσφλίζν χμηλέ ιμέ γι ν κνλωή, σηρίζν ράλληλ έμρκ έλλην ργωγύ. Γι ό άλλωσ σρ μάρκ Proton ρμένν ρώ σι ριμήσι ων νόιων, λλά κι ων ισκών νησιύ. Αλκή, ηλ: & Ε Π Ι Τ Α Γ Η Πρί ξλισμύ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Έφσ η ώρ γι σνήρηση, νικάσση ή σμλήρωση ξλισμύ χώρων σίση. Εσιόρι, μρ, χώρι σίση ξνδχίων κλ μίνν όω ίνι φσικό σ ή η διδικσί σνήθω ριν ρχίσι η σζόν.τ κάσημ η κρί Γλάλ μ λύχρνη ρσί σ χώρ ων ξλισμών διθέι κι ρσφέρι όι ζηά σύγχρν γγλμί θέλι ν ργνώσι σωσά χώρ, ν κάνι ι ύκλ η δλιά ξσφλίζν χμηλόρ δνόν κόσ. Σ κάσημ θ βρί σρβίσι ιάων, μχιρήρν, ίδη ρσκή δσμάων (κσρόλ, ψιά κλ) ργλί κζίν, μικρσσκέ. Αό ι λύ κλέ ιμέ φσικά μρί ν ωφληθί κι η έξνη νικκρά θέλι ν σμληρώσι η κζίν η. Η ιχίρηση ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ μ ην λή, σβρή κι ξιόιση ρσί η κι σ χώρ ων νξίδωων κσκών όω κι σν ξλισμό γγλμικών ηλκρικών σσκών ή γρρί μρί κι δίνι λύσι σ κάθ νάγκη ξλισμύ. Η ρχή σωσή σήριξη κι μά ι γρέ σ (γκάσση κι σνήρηση) ίνι ό ι ηρσί ρέχνι σσημικά κι μ γγύηση ό θ ρέι ν σνλγίζ σ σν γι ι γρέ σ ό κάσημ γγλμικών ξλισμών ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ. Πρικί ριφρικό Άνση κι κμψόη μ γρφή finesse...# World Studies νφύλλ) Πρικί Πάρ, ηλ.: Η άνση κι η κμψόη ίνι ι δύ λέξι κλιδιά ρίζν ι νδμλγικέ ράσι κσήμ Finesse. H κρί Μρσώ Μιζά φρνίζι ν ρσφέρι ρύχ νδικνύν ην θηλκόη κι ξηρύν ι νάγκ η σύγχρνη γνίκ σ κάθ ώρ κι ρίσση. Οι ιμέ νκρίννι σην ιόη ων ρύχων φσικά δν ίνι μόν γι μί σζόν. Ακλθών άν ι άσι η μόδ κάθ γνίκ μρί ν ιλέξι κμμάι θ σμληρώσν ην γκρνρόμ η, δίνν ξχωρισό σλ. Τ ξσάρ ίση μρί ν βρί σ κάσημ Finesse, κλθύν ην μόδ κι σμληρώνν νύσιμ, δίνν σλ σ κάθ ρύχ κόμ κι σ ι minimal λκ. Μ δύ- ρί έξν γρέ έχ ην δνόη ννέωση σλ σ κι ξιίηση μ σωσύ σνδσμύ κι κάλληλ ξσάρ κάθ ρύχ ήδη άρχι. Οι νιξιάικ ράσι θ σ νθσιάσν φύ γιώνν ην κμψόη κι κάνν ην νάγκη η ννέωση ρσιή! Πρικί-Βάγι Σθρή νφρά σην ιόη Πάμ σ «Μνώλη» Μρί κιρό ν μ χλάι λίγ λλά η διάθση γι μκρινέ βόλ σνχώ νβίνι κθώ μγλώνι κι η ημέρ ισθηά. Μι βόλ ση ρλί, έν κφδάκι λμβάνν ην ηρμί η θάλσσ Αλύσ σ κάσηά ν κφέ σ, έρχ σιικά φγηά, όλ κι μ ινριγκάρι. Σ ή ην κθώ κι γλκά, γννύν ηλιβσίλ δίλ ση θάλσσ. ρίωση μι βόλ σην Αλκή ίνι μι κλή ιλγή, μ ρώη Μνώλη Σκνδάλη σάση σ «Μνώλη». Χλρό ριβάλλν, φιλική ξηρέηση κι Τηλ: /fax: λλέ γσικέ ιλγέ. Κθημρινά ό ρωί έω βράδ μ κφέ, χμύ, γλκά, ριιημέν σνκ κι γι ι ινσμέν γσικέ ίσ. Εκιρί γι χλάρωση κι όδρση ό ην κθημρινή ρίν σ κφέ-μνώλη ί ση φιλόξνη σάλ ί σν ξωρικό χώρ μ έννη ην ίσθηση η θλσσινή ύρ. Τ κλύρ γχλικό! Αλκή ρλί Πιόη κι ικνίσ! γι ι γρέ ΔΙΚΤΥΟ SUPER MARKET ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ ηλ Σν διγμικά λιό λλά λιργικό κι φιλόξν χώρ ALBATROS θ γύμ θνικέ θλσσινέ γύσι. Μά ην ρίηη νάλ κι άλι έιμη η κζίν ν ικνιήσι ι γσρνμικέ ρέξι μ. Η φιλσφί ων ιδικηών ίνι ν δημιργύν κι ν ρσφέρν ιά μγιρμέν μ μράκι κι κρίω μ λικά ρώη ιόη. Κλσικέ κι κθρέ ι γύσι μνύ χριάζνι όμω μιρί κι ιδξιόη γι ν σνάρν κι ν ι ιηικό ρνίσκ. Ο κ. Μιχάλη Κλλέ διθέι όλ όσ χριάζνι γι ν κάνι κι ι λό γύμ ξέχσ. Ψάρι σωσά ψημέν, μζδάκι κι σλά θλσσινών, διλχέ σλά λχνικών, σνδσμί θλσσινών μ άσ ή ρζό. Η μιρί όσων χρόνων κι η άψη «ρί σωσή κζίν» ν δικιώνν όλ φύ η σάλ ίνι ό σνάνηση κίνων νζηύν ην σί η μσγική γσρνμί κι όχι «δήθν». Ο σβσμό σν λάη δν δικρίνι μόνν ό ην ιόη ων φγηών ρσφέρνι λλά διισώνι κι ό σωσό σέρβι κι κρίω ό ι ισρρημέν ιμέ ή η δύσκλη ρίδ. Πρικι λιμάνι Σθρή ρσί η ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑΣ Μ σθρή ρσί ό 1988 λιργί κάσημ ηλκρικών ιδών Βγγέλη Φράγκ κι Άνν Ρύσσ μ ηλκρικέ σσκέ, μικρσσκέ κι ίδη κλιμισμύ. Η ρσωική κι άμση ξηρέηση μ σιρά ράσων γι κάθ νάγκη «κρδίζν» λά μισύνι όσ χρόνι. Η μγάλη γκάμ ηλκρικών σσκών νκρίνι σι σύγχρν ιήσι κι η νίσιχη μγάλη γκάμ ιμών δίνν λνέκημ ιλγών ικνιύν κάθ ικνμική δνόη. Γι ό λόγ άλλωσ λιργί χημέν κι η λίσ γάμ. Οι χμηλέ ιμέ, η δωράν μφρά κι θέηση ων σσκών όω κι η σωσή ξηρέηση ων λών μά ην γρά, μ ην ρχή άψγ σέρβι, νβάζι ην ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ σι ρώ ριμήσι ων Πρινών. Πρικί-Βάγι !!! ΜΟΥ Ο Ρ Ω... Ω Σ Α Χ ΜΗΝ ΞΕ ί λ γ γ Ν Α Ε Ρ Ω! ή ζ ισ ιά σ ή φ ρ ι δ κι ίδ λ ή λ σ β η ρ ή ν η ι Σ! ΙΝ γ Ε Β δ Α ί δ Λ Ι Α Ν Υ ν Ο ι κ ν ύ γ έ ισ ιλ ρ χ σ, ίζ ρ η σ Μ ριά, ΝΑ Τ νέ...! ι ζ ά ι

6 6 Πρσκή 2 Μρί 2012 Αγγλί ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μνκικί 98 μ., 2 Υ/Δ, 2 μάνι, σλόνι μ ζάκι, κλριφέρ, νδδέδι σύσημ, κήμ 1800 μ. μ 10 λιέ, μέλι, ωρφόρ, βράν, έργλ Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de. Τηλ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ωλύνι, μ θέ κι όσση 30 μ ό ην ρλί. Τηλ.: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙ- ΑΣ, νόδμη διμέρισμ 90.μ., 1, διμρέ, 2 /δ, κσκή 11, όνμη θέρμνση, ζάκι, όγι άρκιν, χωρί ημιίθρι, μάνι, wc, ιμή ρώ, σζηήσιμη. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, έρινη ικί ρώ ρόφ 129.μ., βράν, έργλ, 3 νδωμάι, σλόνι, 2 μάνι, κζίν, κλριφέρ, air condition, θέ, ιδική κσκή. Τιμή Έρη ικί 150.μ., 2 ή 3 νδωμάι, 2 μάνι, κζίν λήρω ξλισμένη, κλριφέρ, air condition, ιδική κσκή, βράν, έργλ, κή, ισίν. Τιμή Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de. Τηλ ΈΛΗΤΑΣ, ικί 98.μ. 2 κρβκάμρ, 2 μάνι, ζκύζι, μγάλ σλόνι, κζίν, κλριφέρ, βράν μ έργλ, νμόδιση θέ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμ. Τιμή: Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de Τηλ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικί 85μ2 ρόχιση, μ θέ ην Ανίρ, 2 κρβκάμρ, σλόνι, σκσή βράν, κλριφέρ, μγάλ βράν μ έργλ, κή ριφργμέν Εκώσι ή κλί δκέ. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ωλίι ικόδ μ. κ ων ίων μ νό ικισμύ κι ρώ σν ικισμό μ λύ κλή θέ κι ρόσβση σην θάλσσ. Πωλίι κι μικρόρ κμμάι. Τηλ.: ΔΡΥΟΣ, ωλίι ικόδ 1 σρέμμ, νό σχδί Όλ ι ληρφρί ση διάθσή σ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ μ άδι γι μζνέ. Εκιρί. ηλ.: ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ),ωλίι κήμ 4,9 σρμμάων, άρι κι ικδμήσιμ. Τηλ.: ΘΑΨΑΝΑ, ρινό κήμ (15 λά ό Πρικιά) μ2 μ κικιά, θήκ κι λιό μύλ (ημιλή). 220 λιέ κι λλά ωρφόρ.ηλκρδίι μ φωβλϊκά.ειλωμέν. Θέ. Τιμή www. paroshomes.livadas.de,τηλ ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, - γρόκημ 8 ρί σρ., σ ήσχ μέρ, ικδμήσιμ. Τιμή Εκλί, νλλγέ, έκωση σ μρηά. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ νικιάζι, σ Δρό, μ λήρη ξλισμό. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ριχή Κλλέ (λησίν χδρμί) νικιάζι κικί 90 μ., /δ, κζίν, σλόνι, έν μάνι κι κνρική θέρμνση. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, νικιάζι ισόγι διμέρισμ 66 μ2, 2 κρβ/ρ, σλόνι, κζίν, μάνι, ζάκι, κλριφέρ, λήρω ξλισμέν, 100μ. ό ην κνρική ρλί. Τηλ: ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, νικιάζι κάσημ 40 μ., ισόγι, διμρέ, κσκή 99, ρδσικό, 2 wc, νκινισμέν, νκίνιση 01, ιμή σζηήσιμη. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, νικιάζι κάσημ 40 μ., ισόγι, ρσόψω, γωνικό, ρλί, κσκή 01, 1 wc, κλή κάσση. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, σ κένρ, - νικιάζι ικί γι σζόν, μ έν δωμάι, κζίν, μάνι. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζι διμέρισμ, μ έν νδωμάι, σλόνι, βράν μ θέ. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζι μνκικί, μ έν νδωμάι, κζίν, μάνι, μ 4 σρέμμ. Δκό σκύλ. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζνι δάρι γι όλ χρόν. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, νικιάζνι 2 ικί 48 μ. έκση, νδωμάι, χλ, κζίν-κθισικό, βράν, μ ξιρική θέ σ λιμάνι. Τηλ.: , , ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ- ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, άνω σν κνρικό δρόμ, νικιάζι κάσημ 225 μ. ισόγι κι 120 μ. όγι. Ενικιάζι κι μημικά. Τ: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ, νικιάζι ικί ισόγι 120.μ. μ 3 /δ, κζίν μ ζάκι σλόνι & 1 w.c. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ, νικιάζι σίι σ 1 ό- ρφ 120m2 μ 3 /δ, w.c., κζίν, σλόνι, barbeque, όνμη θέρμνση & θέ σ λιμάνι. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Ζ Η Τ Η Σ Η ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΠΗΣ- ΣΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ζηίι ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ σίι ρ νικίση, άνω ων 90μ., μ κνρική θέρμνση. Τηλ.: Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α - Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ρδίδνι ό κθηγήρι, κάχ άρκι, μ σδέ σην Ισνί. Τιμέ ρσιέ. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, νλμβάνι ικικέ ργσί, φύλξη ιδιών ή ζηί ργσί σ σιόρι, γι ρωινέ ώρ. Τηλ.: Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α - Ζ Η Τ Η Σ Η 2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ζηύνι ό ξνδχί ση Νάσ. Τηλ: ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζηίι, ν γνωρίζι γγλικά, γλλικά κι λύ κλά ηλκρνικό λγισή. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ, μ κλή γνώση γλλικών ζηίι, γι βήθι μφράσω σ ρχικνικό γρφί. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ζηίι, σην Πρικί Πάρ, ριχή Λιβάδι, έμιρη, ρίη γνώσι γγλικών κι λγισών. Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ- ΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», Αλή γγλί ιδιωών (ω 15 λέξι): 10,00 Αλή γγλί μσιών (ω 15 λέξι): 5,00 Έγχρωμη γγλί: 15,00 Αγγλί μ φω (ω 15 λέξι): 20,00 Αγγλί έρν ων 15 λέξων: 0,35 / λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15 σην ρλί η Πρικί (λί Βνρή) ωλίι. Τηλ.: , SMART PASSION CABRIO ωλίι, μύρ, , χλμ, 999 cc, 71 hp, CD/mp3, ιμή Τηλ.: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥ- ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ωλίι, σην ρλί η Πρικί. Τιμή σζηήσιμη. Τηλ.: TOYOTA RAV4 ωλίι, cc, 4Χ4, , ABS, ηλιρφή, κσδόρ, σχάρ ρφή, λάσιχ, μρισέρ, λήρι κινύρι, ι- δικήη, φλάσσι σ κλισό garage, ιμή Τηλ.: SUZUKI FREEWIND, 650 cc, 2001, ωλίι, κινύρι μρί, ρσικά κάγκλ & λϊνά μ βλίσ ξιδί, bagster & σάκ ξιδί, μγκζιέρ, ψηλό fairing, ιμή Τηλ.: Ç òçà; È Τι θ ι ό; ¾ ¼¹ º ª ºÆË ª ¹ª ùÃÆ Æ & ùºÃÁû¹. Æ Ä

7 Πρσκή 2 Μρί Πράσση διμρρί σι 14 Μρί γι Υγί - Πιδί Γι ν λάβι έλ μιγμό Πράσση διμρρί διργνώνι η Ένωση Σλλόγων Γνέων κι Κηδμόνων Δήμ Πάρ, «λόγω η νλύ διφρί ό ην λρά η λιί γι φλέγν ζηήμ λνίζν νησί μ σ χώρ ΥΓΕΙΑΣ κι ΠΑΙΔΕΙΑΣ». Η Ένωση κλί όλ ν κόσμ σι 14 Μρί, ημέρ Τάρη κι ώρ 11:00 μρσά σ Κένρ Υγί Πάρ. Σ δλί Τύ η νφέρι: «Ο μιγμό μ ην ΥΓΕΙΑ κι ην ΠΑΙΔΕΙΑ σην Πάρ ρέι ν λάβι έλ. Είμσ όλι ύθνι. Οφίλμ κι ρέι ν δώσμ όλι ρόν ώρ, γι ύρι κι μέλλν ων ιδιών μ. Σν γών ό, ι γνί έχν η σμράσση η Λϊκή Ειρή Πάρ, η ί σνδρίσ ην Κρική 26 Φβρρί μ η σμμχή κρσώων η Ένωση Γνέων Πάρ κι Σλλόγ Γνέων Γμνσί Πρικιά κι φάσισ μόφων ν σηρίξι κι ν βηθήσι μ όλ ι δνάμι διθέι γι ην ιχί η σγκένρωση διμρρί. Σην ίδι σνδρίση φσίσηκν ίση ξή: Σι 11 Μρί ημέρ Κρική κι ώρ ρωί θ γίνι ξόρμηση σην Πρικιά κι σην Νάσ γι ν μιρσί έν λικό σ σμλί μ θ ξηγί λόγ η κινηίηση έξω ό Κένρ Υγί κι όι η ρσί όλων μ ίνι άκρω ρίηη. Η δημιργί νό λιγμλύ κι έλικ σχήμ γι ην κλύρη ργάνωση κι ριμσί η σγκένρωση μ ην νμσί Σννισικό Φρέων Νησιύ. Δικίνηση φίσ σ όλ γγλμί νησιύ μ ην ράκληση ν ην νρήσν σι ρθήκ ων κσημάων γι κλύρη νημέρωση ων σμλιών μ. Εκ νέ σνδρίση σι 7 Μρί ημέρ Τάρη κι ώρ 7.00 βράδ σην ίθσ Δημικύ Σμβλί γι ριέρω έλγχ κι ργρμμισμό δράσων κι ρωβλιών. Σην κινηίηση η 14η Μί Σύλλγ Γνέων κι Κηδμόνων Γμνσί Πάρ ζηί η σμράσση κι ων δύ Πριφρικών Σμβύλων κ.κ. Μιζά κι Τζνκόλ. Σ δλί Τύ ξέδωσ μά δσάρσ νέ γι ην ξέλιξη 2 Γμνσί Πρικί, Σύλλγ χρισί κ μέρ ΔΣ ν κ. Μιζά γι ην άμση νόκρισή, ν νημρώσι γι λέσμ η σνάνηση μξύ Πριφέρι κι ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ. Σ δλί Τύ νίζι: «Δσχώ, διισώνμ όι, η διφρί κι η έλλιψη σισική λιική ίση ρ κένρ λήψη φάσων, ό λρέ διθέν ξημέν ρόλ θσμική μλκή κι ι ί έχν ύλγ κι έννμ σμφέρν γι ην λίηση ων δύ ών έργων, κδίκσ έργ σ μι σδικά φθίνσ ρί νδιφέρν κι νέξ σην κηγρί ων νώριμων κι ό ένξη έργων ό ι χρνικέ ρθσμί ΕΣΠΑ». Ο Σύλλγ νδιώνι «μ κάθ θμιό ρό κι μ κάθ κιρί, η βύληση η ική κινωνί νησιύ, ν μην θηθύν ν λόγω έργ ρισικά σ σράρι ων ζήηων κι θωρί όι όι δηλώνι όι λύν έργ «όλη ρριόη» κι «ιλγέ σρηγικύ χρκήρ», θ ρέι λέν ν δικνύι μ η λιική σάση, σθρά κι ικικά κι όχι κιρικά κι ικινωνικά». Σην Πάρ ιδιά μ ίνν λκλύχ ά Σ ι λιισμένη χώρ νήλικ ιδιά ξνχάν σ κλμ κι κνλίσκν λκλύχ ά σν ν μην σμβίνι ί. Τρμάζω όν κύω ιδιά γμνσί κι λκί ν σζηάν γι ξνύχι κάνν σ κάι μγζί κι ν νφέρν μ η μγλύρη φσικόη όι ήιν δ κι ρί ίσκι, ή κίλ, ή βόκ... Κννικά ιδιά δν ρέι ν σχνάζν σ έι χώρ χωρί η σνδί κάι νήλικ, λλά κόμ κι ν σμβίνι ό θ ρέι ν μην ιρέι η κνάλωση ιννύμ. Αν δν μ ισύ ηγίν σ μγζιά σχνάζν ιδιά σ, κι ν δν γνωρίζ, κίν θ σ ν χωρί ρόβλημ, γιί γι ά, η βρδνη δισκδση σ κλμ ίνι κάι λύ φσιλγικό κι δν κρύβν. Ενύωση μ κάνν ι φηγήσι ων ιδιών νφέρνι σ σμμθηέ μθάν. Πριν έν χρόν σζηύσ μ μθήρι γμνσί σχικά μ η κνάλωση λκόλ κι μ κίζ ρίργ όν η ί όι σην ηλικί η δν θ έρ ν ίνι έι ά. Η άνηση η ήν σμωική: «φύ δν μθάω γιί ν μην ίνω δ ίσκι;». Μ λλά λόγι, ό ην σχλύσ ήν κίνδν ν μθύσι, γιί όλ λλά ήν φσιλγικά. Σ ρόσφ γλένι σ μγάλ σιόρι ρήρησ ιδιά σνόδ ν ίνν ξρσφύρι μύρ μέχρι ν σρβιρισί φγηό. Έν ρόμι θέμ σκάρι ργμικά, κι ληρό ίνι όι ρνάι ρήρη. Ακλική η μρρί μθηή λκί ί μ νέφρ όι μγζιά σ ί σχνάζν ώρ χιμών, ριμένν ό μθηέ ν κάνν κάι ζίρ φύ δν άρχι ρισμό. Δν έχω κνέν λόγ ν μην ισέψω ι μρρί ων ιδιών, γιί σ έν ό λέγι Ελλάδ, ό μί ίμσ έν κμμάι ή η χώρ κι η μιάζμ, όν δν γίννι έλγχι σ μγζιά, ό ι ρέι ν ριμένμ; Αό ην άλλη λρά κλί μ φίλι γνί ων ιδιών, κλά σί δν ρωά άν ιδιά σ κι ι κάνν κί άν; Δν θέλω ν ισέψω όι γνωρίζ κι δν λβίν κνέν μέρ. Πάνω ίνι γνωσό όι νήλικι μθηέ ργνώνν άρι σ ύ χώρ, ράγμ σημίνι όι μάδ λόκληρ ιδιών, ίσημ λέν, βρίσκνι σ έι μγζιά. Εύχμι άρθρ μ ό ν διβάσν γνί κι ν φρνίσν ν μι κάι έλγχ σην νξέλγκη χρήση λκόλ κι σύχνσμ σ κάλληλ χώρ. Σ σνργσί μ ην Ασνμί, ι διθύνσι σχλίων κι Δήμ, ι σύλλγι γνέων ν νλάβν κάι δράση. Δν ίνι δύσκλ ν ιχθί έν έλσμ. Χριάζι ιμνή. Κλίνν ν σ νφέρω έν ρισικό σ ί φίνι η ίδρση λκόλ σ μικρά ιδιά. Σ ρόσφ κριάικ γλένι σ μγάλ μγζί, μ ρισσόρ ό 250 θμών, μι ρέ ό νέ ηλικί ών κνάλωσν 5 φιάλ ίσκι. Οι νέι ί σίγρ έινν όν ήν σ Γμνάσι κι σ Λύκι ένδ ηράκι βόκ, κίλ, ίσκι. Άν ώρ ν σμήσν ν ίνν. Δημήρη Κλνδράνη WHAT'S ON IN PAROS & ANTIPAROS M A R C H 2 Mar, pm, Storytelling & Theatre Workshop in English for children aged 4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa. Info: Vicki on Mar, 6pm, Lecture "The Gift of Dyslexia" in the Polygoniko building, Paroikia. Info: Alkisti , Mar, 6.15pm, Annual General Assembly of the Hellenic Society for Environment & Culture at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Anna Aspropoulou , 3 Mar, 9pm, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas, directed by Nikos Synodis, at the Archilochos Hall, Paroikia. Cast: Dimitris Yiorgaros, Christos Theodorakoudis & Maria Argyroiliopoulou. Info: Giorgos Mar, 10.30am, General Assembly and elections of the Cultural Association of Angeria at the Cultural Centre, Angeria. Info: Maria Mar, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Dirt Road Slalom" race, Tsoukalia Molos. 4 Mar, 5-7pm, The Parents Association of Three-child Families of Paros-Antiparos elections at their office on the 1st floor of 'Myrsini's' (behind the post office). Info: Maggie Armaou Mar, 7.30pm, Movie "Mao's Last Dancer" (Ο Tλί Xρή Μά) at the Nireas Hall, Naoussa. 4 Mar, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas in Antiparos. Info: Giorgos archilochos.gr Εξκλθί ν ίνι μζωμέν ρέμ ρί σ ύψ Αγί Ανδρέ σην Νάσ. Η μηχνικό η Πριφρική Ενόη Πάρ κ. Σκκάκη, ρκλθί ι ργσί γίννι σ σγκκριμέν ικόδ, κιμά όι δν έχν λκληρωθί σ σχέση μ ρέμ, φύ δν έχι κθρισί η κίη ό μάζ. Οι ργσί έγινν ην ρσμένη βδμάδ σισικά ξφάνισν ην κίη ρέμ. Πριμένμ ν δύμ λέσμ. 8 Mar-4 Jun, Paros International Creative Music Programme Spring Semester. Info: , 8 Mar, International Women s Day. Marpissa Women's Association plan to hold a gathering at their premises in Marpissa. Info: Irini Mar, 6.30pm, Lecture organized by the Women's Association of Naoussa on the occasion of International Women's Day, at the Nireas Hall, Naoussa. The speak is Mrs Kyriaki Polychroni, Family & Couples Therapist from the Athens Centre for the Study of Mankind and president of the European Society for Family Therapy and the topic is "Lost in Translation - evolving our relationship as a couple." Info: Eleftheria , Mar, Women's Association of Naoussa Spring trip to Dubai, U.A.E., including desert safari. Info: Eleftheria , Mar, 8pm, Theatrical performance of "Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folkdance Group of Naoussa (XON) Children's Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Babis , 10 Mar, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas in Marpissa. Info: Giorgos archilochos.gr V O L U N T E E R S N E E D E D The Paros Women's Association "Ariis" asks for volunteers to assist at the soup kitchen of the Ekatontapyliani, located behind the KAPI on the seafront of Paroikia, which provides hot meals daily to those who need them. Please register to volunteer, even if only for one day per month between 9am and 12 noon, by calling Father Spyridon Fokianos on or at the office of the Holy Archangels Church (Pammeyiston Taxiarchon) on Market St in the Agora of Paroikia (between 10am-12 noon).

8 8 Πρσκή 2 Μρί Κρνβάλι σην Ανίρ Ξφάνωμ κι φέ σην Μάρησσ. Η Τική Κινόη κι Σύλλγ Γνικών διργάνωσν όω κάθ χρόν κρνβάλι κι όσι βρέθηκν κί ην ρσμένη Κρική, δισκέδσν μ ην ψχή. Σην ρέ φέ ήν η Μέρκλ κι Σρκζί, ί ι Μρησσίι άνρψν κι γι δώρ έδωσν «έν νλόνι μ όμιν». Ακριάικ Πάρ γι ιδιά ργμίησν ην Κρική 19 Φβρρί, Δήμ Ανιάρ κι η Κινωφλή Ειχίρηση (Κ.ΕΔ.Α.)Τ ιδιά μσκρμέν έιξν κριάικ ιχνίδι, χόρψν μ δ κλόν μίρσν κρμέλ κι σρνίν κι μικρί, μγάλι δισκέδσν μ ην ψχή. Αόλσν -κόρν κι μλλί η γριά ιό ρσκάσηκ γι ά ό μέλη η ιχίρηση. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΕΡΔΙΣΤΕ 100 EΞΤΡΑ ΠΟΝΤΟΥΣ! (ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 9 ΓΙΑ ΚΑΘΕ 200 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ) ΠΑΡΟΣ: ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛ.: ΝΑΟΥΣΑ, ΤΗΛ.:

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΧΩΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύυν πό 19-3-13) Οι ιμές μνάδς πυ φέρυν ην σήμνση [*] (συς πίνκς υ ΥΠΕΧΩΔΕ) πρπλύρως ης νγρφόμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑ ΠΡΟΣΑΣ ΑΣ ΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟ ΛΛΗΝ ΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΚΟΥ Δ ΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΧΣΩΝ ΜΗΜΑ ο ΣοΡΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφσαò Μαροýσ ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ μοò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 2.- Το Ξενοδοχείο ΝΙΚΟΛΑΣ βρίσκεται: α) Στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Με ηρεμία και ψυχραιμία

Με ηρεμία και ψυχραιμία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Φύλλο 110 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλεισμένοι και από αέρος;

Αποκλεισμένοι και από αέρος; Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 68 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 Φύλλο 249 www.fonitisparou.gr Έτος 68 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Κ Χρισοδολίδης: Μαθηµαικό Σµπλήρµα για α Εισαγγικά Μαθήµαα Φσικής 67 3 Σνήθεις διαφορικές εξισώσεις 3 Ορισµοί Μια εξίσση πο περιέχει παραγώγος κάποιας σνάρησης, ονοµάζεαι διαφορική εξίσση ( Ε) Αν η σνάρηση

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Η ΕΛΛΕΙΨΗ. 2. Άµεση συνέπεια (ΜΕ ) + (ΜΕ) = 2α Ο γ.τ του σηµείου Μ είναι έλλειψη µε εστίες Ε και Ε. Περιορισµός : Αν ( ΕΕ ) = 2γ, πρέπει γ < α

3.3 Η ΕΛΛΕΙΨΗ. 2. Άµεση συνέπεια (ΜΕ ) + (ΜΕ) = 2α Ο γ.τ του σηµείου Μ είναι έλλειψη µε εστίες Ε και Ε. Περιορισµός : Αν ( ΕΕ ) = 2γ, πρέπει γ < α 3.3 Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Ονοµάζουµ έλλιψη µ στίς τ σηµί Ε ι Ε, το γωµτριό τόπο των σηµίων του πιπέδου των οποίων το άθροισµ των ποστάσων πό τ Ε ι Ε ίνι στθρό ι µγλύτρο του Ε Ε.. Άµση συνέπι (ΜΕ )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των πανεπιστημίων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 Βαθμός σφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΗ ΔΗΜ ΥΥΓΕ ΔΕΣ Δ ΒΥ ΜΘΗΣΗΣ ΘΗΣΕΥΜΩΝ ----- ΕΝΣ ΔΗΣ ΜΕΣ ΝΕΣΗΜΗΣ ΕΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΔΩΝ & ΦΗΗΣ ΜΕΜΝΣ ΜΗΜ Β ----- αχ. Δ/νση: Aνδρέα απανδρέου 37.. όλη: 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα