Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας"

Transcript

1 Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date Subject Status Publisher Type Οδηγίες για τη συμπλήρωση των καταλόγων της ΕΥΓΕΠ Draft Hellenic Mapping and Cadastral Organization Text Description Contributor Format Source Rights Identifier Language Relation Coverage application/pdf Not Applicable Public ΕΥΓΕΠ GeoCatalog Οδηγός Χρήσης.pdf gre Not Applicable Not Applicable These are Dublin Core metadata elements. See for more details and examples

2 Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0). 1. Γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε αυτούς τους καταλόγους? Η συμπλήρωση των συγκεκριμένων καταλόγων εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες των δημοσίων αρχών και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του κράτους μας σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), τον κανονισμό 2009/442/ΕΚ της Επιτροπής της 5 ης Ιουνίου 2009 και την ΕΥΓΕΠ (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών). Λόγω του πλήθους και της διαφορετικότητας των απαιτήσεων που υπάρχουν αλλά και για να αποφευχθούν συνεχείς αιτήσεις για τη συμπλήρωση διαφορετικών ερωτηματολογίων και καταλόγων, ο ΟΚΧΕ προσπάθησε να συμπτύξει όλη την απαιτούμενη πληροφορία από τις διαφορετικές υποχρεώσεις σε ένα μόνο αρχείο, το οποίο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες όπως: Την παροχή ενός εργαλείου στις δημόσιες αρχές για να οργανώσουν και να εποπτεύουν το σύνολο της πληροφορίας και του εξοπλισμού που διαθέτουν και διαχειρίζονται και το οποίο αφορά σε γεωχωρικές πληροφορίες. Τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ανανεωμένου εθνικού καταλόγου γεωπληροφορίας, ο οποίος θα προκύψει με τη συνένωση των καταλόγων που θα συμπληρώσει η κάθε δημόσια αρχή. Κάθε φορέας, θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει στον ηλεκτρονικό κατάλογο τα σύνολα και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που χρειάζεται και να τα λάβει από την αντίστοιχη δημόσια αρχή που τα διαθέτει. Τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δράσεων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία) και αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι) καθώς το εκάστοτε ΚΟΣΕ θα είναι σε θέση να διαγνώσει καλύτερα τα προβλήματα και τις ανάγκες των εποπτευόμενων φορέων του, να σχεδιάσει καλύτερα νέα έργα κλπ Την ανταπόκριση της χώρας μας στην ετήσια υποχρέωσή της να παρέχει προς την Ε.Ε. δείκτες που αποτυπώνουν την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE αλλά και της ΕΥΓΕΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας για την Παρακολούθηση και Υποβολή Εκθέσεων (Monitoring and Reporting) (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182). Την ευκολότερη παραγωγή μεταδεδομένων για τα σύνολα, τις σειρές και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που υπάρχουν στην κατοχή των δημοσίων αρχών. Στους καταλόγους εμπεριέχονται πλήρως όλα τα μεταδεδομένα που ορίζονται στον κανονισμό 1205/2008 της Οδηγίας INSPIRE για τα μεταδεδομένα καθώς και άλλα επιπλέον μεταδεδομένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό στοιχείων κόστους οφέλους από τη χρήση της ΕΥΓΕΠ. Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. διαθέτει online εφαρμογές για τη δημιουργία μεταδεδομένων, είναι ευκολότερο να συγκεντρώσει κανείς όλη την απαραίτητη πληροφορία σε ένα αρχείο, προτού χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία. Επιπλέον, είναι δυνατόν, μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων (scripts) που θα παρέχει ο ΟΚΧΕ σε

3 μεταγενέστερο χρόνο, να γίνει αυτόματη εξαγωγή και έλεγχος των αρχείων μεταδεδομένων από τους εν λόγω καταλόγους χωρίς να χρειάζεται η χρήση των online εφαρμογών. Μέχρι την έκδοση και τη λειτουργία λοιπόν της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταλόγου της Εθνικής Γεωπύλης, καθώς και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, οι κατάλογοι αυτοί αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλεία για τη διευκόλυνση του έργου των Δημοσίων Αρχών και την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ. Ακόμα όμως και μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταλόγου της Εθνικής Γεωπύλης, καθώς και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, θα παραμείνουν ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των δημοσίων αρχών που θα τους χρησιμοποιήσουν, βοηθώντας τις να οργανώσουν, να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν με ορθολογικό τρόπο το σύνολο της γεωπληροφορίας και του συνοδευτικού εξοπλισμού που βρίσκεται στην κατοχή τους. 2. Άνοιγμα και χρήση των αρχείων Όλοι οι κατάλογοι περιέχονται σε ένα αρχείο, το EYGEP_GeoCatalog_v Λόγω του ότι το αρχείο περιέχει μακροεντολές (κώδικα σε Visual Basic) που επιταχύνουν και διευκολύνουν τη συμπλήρωσή του αλλά και ελέγχουν τη σωστή συμπλήρωση των πεδίων, προτεινόμενες εφαρμογές για το άνοιγμα και την επεξεργασία του αρχείου είναι τα Microsoft Excel 2010, 2007 και 2003 οι οποίες υποστηρίζουν την εκτέλεση των μακροεντολών. Το αρχείο μπορεί να ανοίξει και από το LibreOffice ή το OpenOffice της Sun, όμως δεν εκτελούνται οι μακροεντολές, διότι οι συγκεκριμένες σουίτες γραφείου χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. StarBasic). Συνεπώς, εάν ανοίξετε το αρχείο με αυτές τις εφαρμογές, δε θα έχετε διαθέσιμους τους αυτοματισμούς και τους ελέγχους που παρέχουν οι μακροεντολές. Επειδή το Excel τυπικά απαγορεύει την εκτέλεση των μακροεντολών για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να του υποδείξετε να επιτρέψει την εκτέλεσή τους για το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτό είναι μια απλή διαδικασία δευτερολέπτων, η οποία, για τα Microsoft Excel 2007 και 2010 φαίνεται στο video που έχει αναρτήσει ο ΟΚΧΕ στη διεύθυνση: ενώ για το Microsoft Excel 2003 στη διεύθυνση ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ενεργοποίηση των μακροεντολών δε θα επιτρέψει τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου εκ μέρους σας. Ενεργοποιήστε τις μακροεντολές οπωσδήποτε. Επίσης! Να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε μεταγενέστερες εκδόσεις των καταλόγων μόνο από το site του ΟΚΧΕ (www.inspire.okxe.gr) Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την απεικόνιση των Ελληνικών χαρακτήρων, αυτό συμβαίνει λόγω ασύμβατων τοπικών ρυθμίσεων (και είναι εγγενές πρόβλημα της Visual Basic του Excel). Εάν αυτό συμβεί, λύνεται πολύ εύκολα, όπως φαίνεται στα video που έχει αναρτήσει ο ΟΚΧΕ στη διεύθυνση:

4 (για τα Windows 7 και Vista) και στη διεύθυνση (για τα Windows XP). Στον κατάλογο Α1, συμπληρώνετε σε κάθε σειρά του excel ένα σύνολο ή μία σειρά γεωχωρικών δεδομένων του φορέα σας. Στον κατάλογο Α2, συμπληρώνετε σε κάθε σειρά μία υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων του φορέα σας (υπηρεσίες επισκόπησης, τηλεφόρτωσης, αναζήτησης ή άλλες). Στον κατάλογο Α3 συμπληρώνετε τις εφαρμογές τις οποίες διαθέτει ο φορέας σας και αφορούν στην επεξεργασία και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων (ArcGIS, Quantum GIS, Autocad κλπ) καθώς και ενδεχόμενο συνοδευτικό εξοπλισμό που υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών αυτών. Στον κατάλογο Α4 συμπληρώνετε επιπλέον εξοπλισμό γενικότερης χρήσεως, ο οποίος έχει σχέση με την παραγωγή και διαχείριση χαρτογραφικών και γεωχωρικών δεδομένων αλλά δε συσχετίζεται αποκλειστικά με την υποστήριξη και λειτουργία κάποιας εφαρμογής (όπως large plotters, φωτογραμμετρικοί σαρωτές, σαρωτές μεγάλου μεγέθους, γεωδαιτικοί σταθμοί εργασίας, total stations, gps). Υπενθυμίζεται ότι δεν ενδιαφέρει η καταγραφή κοινού εξοπλισμού όπως ΗΥ και εκτυπωτές γραφείου. Επίσης, είναι προτιμητέο να σταλθούν στον ΟΚΧΕ, τα επιμέρους αρχεία που θα λάβετε από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευθύνης σας, χωρίς να τα συμπτύξετε σε ένα αρχείο excel. 3. Κανόνες συμπλήρωσης (τι συμπληρώνεται από ποιους) Κάθε σύνολο, σειρά ή υπηρεσία γεωχωρικών δεδομένων, μπορεί να αναφέρεται συνοπτικά και ως πόρος (resource). Οι σειρές 1 10 των καταλόγων ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ και δεν μπορούν να μεταβάλλονται (είναι κλειδωμένες) καθώς περιέχουν πληροφορίες για τη σωστή συμπλήρωση των καταλόγων. Συγκεκριμένα: Σειρά 1 (row 1): Στη σειρά 1 των καταλόγων υπάρχει μια ομαδοποίηση των στοιχείων που πρέπει να καταγραφούν σε γενικότερες κατηγορίες. Σειρά 2 (row 2): Στη σειρά 2 αναγράφεται ο αύξων αριθμός του κάθε στοιχείου σε κάθε κατάλογο. Σειρά 3 (row 3): Στη σειρά αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καταγραφεί η συγκεκριμένη πληροφορία κάθε στήλης. Τα στοιχεία μεταδεδομένων του κανονισμού 1205/2008 της INSPIRE για τα μεταδεδομένα έχουν πορτοκαλί χρώμα και φέρουν την ένδειξη «MD», η απαραίτητη πληροφορία στα πλαίσια του Monitoring and Reporting έχει έντονο κίτρινο χρώμα και τα σχετικά στοιχεία φέρουν την ένδειξη «M&R», ενώ επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για την ΕΥΓΕΠ στο πλαίσιο της υποχρέωσης για παροχή στοιχείων κόστους οφέλους κλπ είναι σημειωμένα με ελαφρύ κίτρινο χρώμα και φέρουν την ένδειξη «ΕΥΓΕΠ». Σειρά 4 (row 4): Στη σειρά 4 αναγράφεται το όνομα του στοιχείου κάθε στήλης.

5 Σειρές 5 7 Οι σειρές αυτές είναι κρυφές, καθώς περιέχουν στοιχεία που δεν ενδιαφέρουν και αφορούν τη μετέπειτα επεξεργασία των αρχείων. Σειρά 8 (row 8): Στη σειρά αυτή εμπεριέχεται το σύνολο των οδηγιών χρήσης του εκάστοτε καταλόγου με συγκεκριμένες οδηγίες ανά στοιχείο πληροφορίας που πρέπει να συμπληρωθεί. Όπου υπάρχει ανάγκη για ακόμα αναλυτικότερη επεξήγηση κάποιου στοιχείου, παρατίθενται σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν τις απαραίτητες επιπλέον πληροφορίες, video, εικόνες, κλπ ή γίνεται αναφορά στο παρόν έγγραφο. Σειρά 9 (row 9): Σε κάθε κελί, στη σειρά 9 των καταλόγων, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, οι οποίες υποδεικνύουν από ποιες δημόσιες αρχές πρέπει να συμπληρώνεται το συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης αυτού. Οι ενδείξεις αυτές είναι οι ακόλουθες: «Όχι για χρήστες» Αυτή η ένδειξη αφορά μόνο τον κατάλογο Α.1. Σε μία συγκεκριμένη εγγραφή, τα πεδία αυτά, συμπληρώνονται μόνο από τις δημόσιες αρχές οι οποίες έχουν κάποια θεσμική αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου πόρου που δηλώνουν. Είναι δηλαδή αρμόδιες για τη διάθεση, επικαιροποίηση, συντήρηση κλπ. Τα πεδία αυτά, ανεξάρτητα της ενδείξεως "Υποχρεωτικό", ΔΕ συμπληρώνονται στην περίπτωση που η δημόσια αρχή η οποία δηλώνει τον πόρο είναι απλός χρήστης του πόρου και τον έχει προμηθευτεί από άλλη δημόσια αρχή ή τρίτο μόνο με δικαίωμα χρήσης και χωρίς να έχει από το θεσμικό της πλαίσιο κάποια περαιτέρω αρμοδιότητα επί αυτού. Π.χ., διάθεση, επικαιροποίηση ή συντήρηση του πόρου. «Για χρήστες μόνο» Αυτή η ένδειξη αφορά μόνο τον κατάλογο Α.1. Σε μία συγκεκριμένη εγγραφή, τα πεδία αυτά, ανεξάρτητα της ενδείξεως "Υποχρεωτικό", συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η δημόσια αρχή η οποία δηλώνει το σύνολο ή τη σειρά γεωχωρικών δεδομένων είναι χρήστης του πόρου έτσι όπως ορίζεται παραπάνω. Σημείωση: Τα πεδία που συμπληρώνονται από τους χρήστες μόνο ή και από τους χρήστες, έχουν πιο έντονο χρώμα για να εντοπίζονται γρήγορα. «Για όλους» Αυτή η ένδειξη αφορά μόνο τον κατάλογο Α.1. Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται σε κάθε εγγραφή πόρου από όλους. «Υποχρεωτικό» Τα πεδία αυτά πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά σε κάθε εγγραφή πόρου. Σημειώνεται ότι ο ρόλος (όχι για χρήστες, για χρήστες μόνο, για όλους) με τον οποίο ένας φορέας συμπληρώνει μία εγγραφή υπερισχύει της ένδειξης «Υποχρεωτικό». Εάν επίσης υπάρχει η ένδειξη «Για όλους» τότε αυτό το πεδίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους. Εάν υπάρχει όμως η ένδειξη «Για χρήστες μόνο» τα πεδία αυτά συμπληρώνονται υποχρεωτικά μόνο από τις δημόσιες αρχές που δηλώνουν τον πόρο ως χρήστες, έτσι όπως ορίζεται παραπάνω.

6 Παρομοίως, εάν υπάρχει επίσης η ένδειξη «Όχι για χρήστες», τα πεδία αυτά συμπληρώνονται υποχρεωτικά μόνο από τις δημόσιες αρχές που δε δηλώνουν τον πόρο ως χρήστες. «Μία τιμή μόνο» Στα πεδία αυτά συμπληρώνεται μόνο μία ατομική τιμή, δηλαδή δεν μπορούν να έχουν πολλαπλές τιμές. «Πολλαπλές τιμές δυνατές» Τα πεδία μπορούν να συμπληρώνονται με μία ή περισσότερες τιμές. Οι διαφορετικές τιμές ξεχωρίζουν μεταξύ τους με συγκεκριμένα σύμβολα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες καθώς και συγκεκριμένες τιμές στα παραδείγματα συμπληρωμένων εγγραφών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ώστε να καθίσταται σαφής ο τρόπος συμπλήρωσης. Σειρά 10 (row 10) Η σειρά αυτή είναι κρυφή (hidden) και χρησιμοποιείται για κατάλληλη μορφοποίηση των εγγραφών. Προσοχή! Στο φύλλο metadata πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του φορέα σας (φορέας που συμπληρώνει τον κατάλογο και όχι το ΚΟΣΕ) και το Υπουργείο, ή Δήμο, ή Περιφέρεια, ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου ο φορέας σας υπάγεται. Επεξήγηση και παραδείγματα βασικών εννοιών Γεωχωρικές Οντότητες Γεωχωρική οντότητα είναι κάθε αντικείμενο και φαινόμενο του πραγματικού κόσμου το οποίο μπορεί να συνδεθεί με κάποια θέση στη γήινη επιφάνεια. Σε ένα σύστημα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών, η αναπαράσταση της γεωμετρίας των διακριτών οντοτήτων του χώρου, όπως είναι τα λιμάνια της χώρας, οι δρόμοι ή τα σπίτια, γίνεται χρησιμοποιώντας σημεία, γραμμές ή πολύγωνα (vector format). Τα συνεχή φαινόμενα, όπως η θερμοκρασία ή το επίπεδο ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, αναπαριστώνται ως συνεχείς κατανομές δηλαδή, αποδίδοντας μία τιμή του φαινομένου σε μία προκαθορισμένη ελάχιστη μονάδα χώρου όπως είναι ένα εικονοστοιχείο (raster format). Η γεωμετρική αναπαράσταση δεν αρκεί για την περιγραφή των οντοτήτων του χώρου. Για κάθε μία οντότητα συνήθως ενδιαφέρουν και συλλέγονται και ποιοτικές πληροφορίες. Οι ποιοτικές ή περιγραφικές πληροφορίες αναφέρονται ως ιδιότητες των χωρικών οντοτήτων. Σύνολο γεωχωρικών δεδομένων Ο ορισμός που δίνεται στα πλαίσια της INSPIRE για ένα σύνολο δεδομένων (dataset) είναι «μία αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών δεδομένων» (an identifiable collection of spatial data) (ISO 19115, INSPIRE Registry registry.jrc.ec.europa.eu/registers/glossary/items)

7 Σύμφωνα με τον ορισμό και τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων είναι μία συλλογή από κατανεμημένες στο χώρο οντότητες των οποίων η γεωμετρία και οι ιδιότητες έχουν προσδιοριστεί με ενιαίο τρόπο. Αν λοιπόν ένα υψομετρικό σημείο είναι μια διακριτή γεωχωρική οντότητα, ένα σύνολο υψομετρικών σημείων που έχουν προσδιοριστεί σε όλη τη χώρα με τον ίδιο τρόπο είναι ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων. Ομοίως ορίζονται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων για το σιδηροδρομικό δίκτυο, τις θέσεις μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα διοικητικά όρια κλπ. α. Απλοί τύποι γεωμετρίας Θέσεις σταθμών ΜΕΤΡΟ Αττικής Παράδειγμα συνόλου γεωχωρικών δεδομένων Τριγωνομετρικά σημεία Ιης τάξης. Κάθε σταθμός ΜΕΤΡΟ είναι και μια οντότητα που αναπαριστάται με ένα σημείο. Γραμμές ΜΕΤΡΟ Αττικής (γραμμικό) Κάθε γραμμή ΜΕΤΡΟ είναι μια ξεχωριστή οντότητα που αναπαριστάται με μία γραμμή Λίμνες Ελλάδας (πολυγωνικό). Κάθε λίμνη είναι μια οντότητα του πραγματικού κόσμου που αναπαριστάται με ένα πολύγωνο. β. Πολλαπλά χωρικά αντικείμενα για κάθε οντότητα Ισοϋψείς καμπύλες Αν ο δημιουργός του dataset επιθυμεί να έχει μία εγγραφή στη χωρική βάση για όλες τις ισοϋψείς καμπύλες ίδιου υψομέτρου, τότε η γεωμετρία κάθε εγγραφής θα είναι ένα σύνολο από γραμμές. Διοικητικά όρια περιφερειών χώρας. Αν ο δημιουργός του dataset επιθυμεί να δημιουργήσει μια βάση με 13 εγγραφές, μία για κάθε περιφέρεια, τότε κάθε τέτοια οντότητα (περιφέρεια) θα αναπαριστάται από πολλά πολύγωνα (π.χ όταν η περιφέρεια περιλαμβάνει και νησιά).

8 Σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων Ο ορισμός που δίνεται στα πλαίσια της INSPIRE για μία σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων (dataset series) είναι «μία συλλογή συνόλων γεωχωρικών δεδομένων τα οποία διέπονται από ίδιες προδιαγραφές» (collection of data sets sharing the same product specification) (ISO 19115, INSPIRE Registry registry.jrc.ec.europa.eu/registers/glossary/items) Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μία σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων είναι μία συλλογή από σύνολα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές και για κάποιο λόγο δεν αποτελούν ένα ενιαίο dataset. Ένα παράδειγμα συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που μπορούν να αποτελούν μια σειρά συνόλων είναι οι ορθοφωτογραφίες μιας περιοχής. Έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές, αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο και δεν αποτελούν ένα ενιαίο dataset για τεχνικούς λόγους διαχείρισης και δημιουργίας των δεδομένων. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι τα σαρωμένα φύλλα χάρτη κλίμακας 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Τα αρχεία αυτά μπορούν να αποτελούν σειρά συνόλων για τους ίδιους λόγους. Παράδειγμα σειράς συνόλων γεωχωρικών δεδομένων Σαρωμένα φύλλα χάρτη της ΓΥΣ σε διανομή 1: Τα παραπάνω παραδείγματα αφορούν σειρές συνόλων τα οποία δεν αποτελούν ενιαία datasets διότι δεν θα ήταν δυνατή ούτε η δημιουργία ούτε η διαχείρισή τους. Χωρίζονται σε επιμέρους σύνολα τα οποία αναπαριστούν όλα την ίδια πληροφορία αλλά αφορούν διαφορετικές διαδοχικές περιοχές του χώρου. Η μεταβλητή λοιπόν εδώ είναι η θέση στην οποία αφορά το κάθε σύνολο της σειράς. Ο χρόνος θα μπορούσε να είναι μια μεταβλητή που θα προκαλούσε την δημιουργία διαφορετικών συνόλων τα οποία αποτελούν μια σειρά. Μια χρονοσειρά δεδομένων λοιπόν μπορεί να οριστεί ως αναπαράσταση των ίδιων χωρικών οντοτήτων δοσμένης περιοχής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

9 Μεταδεδομένα συνόλων και σειρών γεωχωρικών δεδομένων Ο χαρακτηρισμός μιας συλλογής οντοτήτων ως σύνολο ή ως σειρά γεωχωρικών δεδομένων εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Καταλόγου Γεωχωρικών Δεδομένων για την ΕΥΓΕΠ αυτός ο χαρακτηρισμός έχει σημασία σχετικά με τη συμπλήρωση του Καταλόγου για την πληροφορία που διαθέτει μια Δημόσια Αρχή. Για κάθε σύνολο και για κάθε σειρά γεωχωρικών δεδομένων συμπληρώνεται μια εγγραφή του πίνακα. Η θεώρηση λοιπόν μιας συλλογής συνόλων ως σειρά μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο. Επίσης θα αποφευχθεί η επανάληψη της πληροφορίας. Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, στα πεδία του Καταλόγου περιλαμβάνονται και τα μεταδεδομένα τα οποία έχουν επιλεγεί στα πλαίσια της INSPIRE για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αναζήτησης των γεωχωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υποδομής. Σε επόμενο βήμα θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων μεταδεδομένων από τα αρχεία excel για τη δημιουργία αρχείων μεταδεδομένων σε κατάλληλο format. Η πληροφορία που περιλαμβάνεται σε ένα αρχείο μεταδεδομένων εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς όπως τεκμηρίωση των δεδομένων, περιγραφή των διαδικασιών δημιουργίας του, περιγραφή της ποιότητάς του μέσω δεικτών κλπ. Τα αρχεία μεταδεδομένων λοιπόν συνοδεύουν τα αρχεία των ίδιων των δεδομένων για να βοηθήσουν τον χρήστη να τα αξιολογήσει. Κάθε σύνολο πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο αρχείο μεταδεδομένων. Αρχεία μεταδεδομένων δημιουργούνται και για τις σειρές συνόλων γεωχωρικών δεδομένων. Αν όλα τα σύνολα τα οποία αποτελούν τη σειρά διατίθενται συνολικά, τότε αρκεί η δημιουργία μεταδεδομένων για τη σειρά (δηλαδή η συμπλήρωση μια εγγραφής στον κατάλογο Α.1). Αν τα σύνολα διατίθενται και ξεχωριστά, θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο μεταδεδομένων για κάθε ένα από αυτά. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση συμπλήρωσης του καταλόγου Α.1 δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία μεταδεδομένων για κάθε ένα σύνολο που αποτελεί τη σειρά. Για αποτελεσματικότερη αναζήτηση και για την καλύτερη πληροφόρηση όσων αναζητούν τα δεδομένα, επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στα επιμέρους σύνολα της σειράς μπορούν αν προστεθούν σε άλλα στοιχεία μεταδεδομένων του Καταλόγου. Για παράδειγμα αν πρόκειται για μια σειρά ορθοφωτογραφιών, το πλήθος τους και η διανομή μπορεί να αναφέρεται στο πεδίο «Σύνοψη πόρου» ή στο πεδίο «Καταγωγή». Αν η σειρά που δηλώνεται αφορά σε διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας οντότητας σε διάφορες χρονικές περιόδους, πρόκειται δηλαδή για μια χρονοσειρά, είναι καλό να αναφέρονται στοιχεία όπως η περιοδικότητα των παρατηρήσεων. Αν οι παρατηρήσεις γίνονται σε προκαθορισμένα σταθερά διαστήματα, αυτή η πληροφορία μπορεί να αναφέρεται στα πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ένας άλλος τρόπος που εξυπηρετεί την περιγραφή της χρονοσειράς σε όχι τακτά διαστήματα είναι η χρήση του στοιχείου μεταδεδομένων «Χρονική έκταση». Σε αυτό το πεδίο μπορούν να συμπληρωθούν πολλά χρονικά διαστήματα ή μεμονωμένες ημερομηνίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις χρονικές περιόδους/στιγμές στις οποίες έγιναν οι παρατηρήσεις των ιδιοτήτων των οντοτήτων της σειράς. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν των δεδομένων ως σύνολα ή ως σειρές συνόλων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το σύνολο να περιγράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξοικονομώντας χρόνο και όγκο

10 πληροφορίας όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να δημιουργούνται παρανοήσεις. Τα στοιχεία μεταδεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό ακολουθώντας πάντα τους κανόνες συμπλήρωσής τους, τους κανόνες πολλαπλότητας και τα πεδία τιμών τους. Τα γεωχωρικά δεδομένα της ΕΥΓΕΠ Όπως αναφέρεται στον ν. 3882/2010, η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών πρόκειται να περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε γεωχωρική πληροφορία. Άμεση αναφορά σε γεωχωρική πληροφορία είναι ο σαφής προσδιορισμός της θέσης ενός αντικειμένου ή φαινομένου μέσω των συντεταγμένων του. Οι συντεταγμένες μπορεί να δίνονται σε ένα πίνακα ή μέσω ενός γεωαναφερμένου χάρτη, δηλαδή μέσω ενός χάρτη με ορισμένο το σύστημα αναφοράς. Έμμεση γεωχωρική αναφορά είναι η αναφορά της θέσης ενός φαινομένου ως προς κάποια άλλη οντότητα. Ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς είναι ένας πίνακας με ταχυδρομικές διευθύνσεις. Άλλο παράδειγμα είναι περιβαλλοντικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Δεν παρέχεται πληροφορία για τις συντεταγμένες των θέσεων των δειγματοληψιών απλά αυτές αναφέρονται σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Οι γεωχωρικές οντότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έμμεσο προσδιορισμό της θέσης άλλων αντικειμένων/φαινομένων μπορεί να είναι επιφάνειες ή γραμμές. Κάποια παραδείγματα είναι οι τιμές της βροχόπτωσης ανά νομό (πολυγωνική μονάδα αναφοράς), ατυχήματα για επιλεγμένες χιλιομετρικές θέσεις του οδικού δικτύου (γραμμική μονάδα αναφοράς). Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 3882/2010, ο έμμεσος προσδιορισμός της θέσης ενός αντικειμένου ή φαινομένου δεν συνεπάγεται την γεωμετρική αναπαράσταση της επιφάνειας αναφοράς. Για παράδειγμα ένας πίνακας με τη βροχόπτωση ανά νομό θεωρείται για την ΕΥΓΕΠ ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων παρόλο που η πληροφορία δεν αποτυπώνεται σε χάρτη. Στον κατάλογο συμπληρώνονται όλα τα αναλογικά και ψηφιακά σύνολα και σειρές γεωχωρικών δεδομένων κάθε φορέα. Σχετική και πραγματική έκταση συνόλου ή σειράς συνόλου γεωχωρικών δεδομένων Οι έννοιες της σχετικής (relative) και πραγματικής (actual) έκτασης που καλύπτει ένα σύνολο ή μια σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων αφορούν στον υπολογισμό ενός από τους δείκτες που υπολογίζονται κάθε χρόνο στα πλαίσια της παρακολούθησης της εξέλιξης της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) σε κάθε κράτος μέλος. Υπολογίζεται ο λόγος των δύο εκτάσεων ο οποίος εκφράζει το ποσοστό κάλυψης της έκτασης του κράτους μέλους από κάθε dataset για τα θεματικά επίπεδα κάθε ενός από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας. Εφόσον πρόκειται για ποσοστό θα πρέπει η σχετική και πραγματική έκταση να ορίζονται με κοινό τρόπο. Η σχετική έκταση ορίζεται ως η έκταση που προβλέπεται να καλύπτει ο πόρος (δηλαδή το σύνολο ή η σειρά) ενώ η πραγματική έκταση ορίζεται ως η έκταση που καλύπτει ο πόρος σήμερα. Οι εκτάσεις δίνονται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα Η σχετική και πραγματική έκταση θα πρέπει να περιορίζεται στα

11 όρια της περιοχής (χερσαία ή θαλάσσια) στην οποία το κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία. Για datasets τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, η πραγματική και η σχετική έκταση θα έχουν την ίδια τιμή. Παράδειγμα ιδανικής περίπτωσης ενός συνόλου δεδομένων (διοικητικά όρια νομών της χώρας) το οποίο είναι ολοκληρωμένο άρα η πραγματική και η σχετική έκταση είναι ίσες. Έστω ότι συμπληρώνεται μία εγγραφή του καταλόγου Α.1 για ένα σύνολο δεδομένων που αφορά τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Νομού Αττικής το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή δεν είναι διαθέσιμα τα ΣΧΟΟΑΠ για όλους τους ΟΤΑ του Νομού. Η πραγματική έκταση του dataset θα είναι το άθροισμα των εμβαδών των ΟΤΑ για τους οποίους υπάρχει ΣΧΟΟΑΠ ενώ η σχετική έκταση θα είναι το άθροισμα των εμβαδών των ΟΤΑ της Αττικής, δηλαδή το εμβαδό του Νομού Αττικής.

12 Παράδειγμα σχετικής και πραγματικής έκτασης πόρου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πραγματική έκταση που καλύπτει ο πόρος δεν είναι το εμβαδόν των πολυγωνικών οντοτήτων που αποτελούν το dataset, παρόλο που καμιά φορά μπορεί αυτό να ισχύει χωρίς να είναι κανόνας. Άλλωστε ένας τέτοιος ορισμός θα είχε εφαρμογή μόνο σε πολυγωνικά δεδομένα και όχι σε σημειακά ή γραμμικά. Ας θεωρήσουμε ως παράδειγμα ένα πολυγωνικό σύνολο δεδομένων των λιμνών της χώρας. Το dataset δεν έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή που συμπληρώνεται ο Κατάλογος, δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί η γεωμετρική και περιγραφική πληροφορία για όλες τις λίμνες της χώρας αλλά μόνο για εκείνες που βρίσκονται στο 30% της έκτασης της. Αν λοιπόν ο έκταση της χώρας είναι Α, η σχετική έκταση του dataset θα είναι Α και η πραγματική του έκταση θα είναι 0.30xΑ. Όπως για τα πολυγωνικά αρχεία οι δύο εκτάσεις ορίζονται ανάλογα με την έκταση στην οποία αναφέρεται ή πρόκειται να αναφέρεται ο πόρος, έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων και για τα σημειακά και τα γραμμικά στοιχεία. Η σχετική έκταση ενός συνόλου με τις θέσεις των πέτρινων γεφυριών του Νομού Ιωαννίνων είναι το εμβαδό του Νομού. Αν έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση των γεφυριών σε όλο το νομό, η πραγματική έκταση του dataset θα ταυτίζεται με την σχετική. Στην περίπτωση της αποτύπωσης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης κατά μήκος ενός οδικού άξονα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η σχετική έκταση θα είναι το εμβαδό της ζώνης και όχι το εμβαδό των ΟΤΑ από τους οποίους διέρχεται ο οδικός άξονας. Αντίστοιχα η πραγματική έκταση θα είναι το άθροισμα των εμβαδών των ιδιοκτησιών που έχουν αποτυπωθεί

13 σήμερα. Αυτή είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση κατά την οποία το εμβαδό της πραγματικής έκτασης ταυτίζεται με το συνολικό εμβαδό των οντοτήτων του dataset. Ας δούμε πώς ορίζονται οι δύο εκτάσεις στην περίπτωση γραμμικών datasets. Έστω ότι διαθέτουμε ένα σύνολο δεδομένων με τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Αν το dataset είναι ολοκληρωμένο, τότε η σχετική και η πραγματική του έκταση ταυτίζονται και είναι ίσες με το εμβαδό της Ελλάδας. Αν η καταγραφή της πληροφορίας είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν δεδομένα για κάποιους νομούς της χώρας, τότε η πραγματική έκταση θα είναι το άθροισμα των εμβαδών αυτών των νομών ενώ η σχετική θα είναι το εμβαδό της χώρας. Θυμίζουμε εδώ ότι η σχετική έκταση ενός πόρου μπορεί να περιλαμβάνει ή να αφορά μόνο θαλάσσιες περιοχές. Χρειάζεται προσοχή στην περίπτωση που κάποια Δημόσια Αρχή έχει στη διάθεσή της σύνολα δεδομένων που προέρχονται διεθνείς μελέτες και περιλαμβάνουν πληροφορία για περιοχή εκτός των ορίων δικαιοδοσίας της χώρας. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική και πραγματική έκταση πρέπει να περιοριστεί ανάλογα στην έκταση της χώρας. Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων (Bounding Box) Το Bounding Box ορίζεται ως το ελάχιστο περιγεγραμμένο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο της περιοχής στην οποία εκτείνεται ένα σύνολο ή μία σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων. Απλούστερα, το bounding box είναι ένα ορθογώνιο το οποίο περιβάλλει όσο το δυνατόν ακριβέστερα την περιοχή στην οποία υπάρχουν μετρήσεις ή οντότητες για ένα σύνολο ή μία σειρά γεωχωρικών δεδομένων. Για τις ανάγκες του Καταλόγου είναι ένα στοιχείο μεταδεδομένων το οποίο προσδιορίζει προσεγγιστικά τη θέση του dataset. Από τον ορισμό προκύπτει ότι πρακτικά πρόκειται για τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές των φ, λ ή Χ, Υ συντεταγμένων του συνόλου των οντοτήτων του dataset όταν αυτό εντοπίζεται σε μια ενιαία περιοχή. Για να επιτύχουμε μια ομοιογένεια σε περιπτώσεις συνόλων και σειρών δεδομένων που εκτείνονται μέχρι τα όρια καθορισμένων διοικητικών ενοτήτων, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από λίστα της κατάλληλης διοικητικής διαίρεσης στην οποία εκτείνεται το σύνολο ή η σειρά. Η επιλογή πρέπει να γίνεται μόνο στην περίπτωση που οι οντότητες του συνόλου ή της σειράς εκτείνονται μέχρι τα διοικητικά όρια και όχι στις περιπτώσεις που το σύνολο απλά αφορά σε συγκεκριμένη διοικητική ενότητα αλλά δεν φτάνει μέχρι τα όρια της. Μια ιδιαίτερη περίπτωση ορισμού bounding box είναι όταν το dataset αφορά δύο ή περισσότερες περιοχές οι οποίες δεν είναι όμορες μεταξύ τους, άρα δεν μπορεί να οριστεί για αυτές ένα bounding box. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων με το δίκτυο διαδρομών ΜΕΤΡΟ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα δύο δίκτυα διαδρομών ΜΕΤΡΟ αποτελούν ένα dataset αλλά εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές. Ο ορισμός ενός bounding box για τις δύο περιοχές θα ήταν λάθος. Αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων επιτρέπει την εισαγωγή περισσότερων από έναν συνδυασμούς τιμών συντεταγμένων άρα αυτό το dataset θα έχει δύο bounding boxes, ένα για κάθε δίκτυο διαδρομών ΜΕΤΡΟ.

14 Παράδειγμα πολλαπλών bounding boxes για ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων Δίκτυα διαδρομών ΜΕΤΡΟ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αντίθετα το bounding box ενός dataset ή ενός dataset series που αφορά σε ένα σύνολο νομών της Ελλάδας οι οποίοι είναι όμοροι μεταξύ τους (ορίζουν δηλαδή μια ενιαία περιοχή στο χώρο) και το dataset εκτείνεται έως τα όρια των εξωτερικών νομών, θα πρέπει να είναι ένα μοναδικό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και όχι τόσα όσα και οι νομοί που αποτελούν την περιοχή. Παράδειγμα ενός μοναδικού bounding box για ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων ανεξάρτητα από τις επιμέρους διοικητικές μονάδες στις οποίες αφορά.

15 Χρονοδιάγραμμα Προθεσμίες (Για κεντρική διοίκηση Όχι για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους) Οι κατάλογοι πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν από τις Δημόσιες Αρχές στα ΚΟΣΕ τους και από τα ΚΟΣΕ στον ΟΚΧΕ με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: Μέχρι τις 20 Απριλίου, οι Δημόσιες Αρχές θα πρέπει να συμπληρώσουν τους καταλόγους Α1 και Α2 και να στείλουν το αρχείο excel στα ΚΟΣΕ που τις εκπροσωπούν. Σε ότι αφορά τον κατάλογο Α1, προτεραιότητα σε αυτή τη φάση της διαδικασίας δίνεται στα κυριότερα σύνολα δεδομένων για τα οποία έχουν αρμοδιότητα ή χρησιμοποιούν οι Δημόσιες Αρχές και διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή. Ο κατάλογος Α2 θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. Τα ΚΟΣΕ θα πρέπει να αποστείλουν τους καταλόγους στον ΟΚΧΕ έως τις 26 Απριλίου. Στον κατάλογο Α1 προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, στα κυριότερα ψηφιακά σύνολα αρμοδιότητας ή χρήσης του φορέα σας. Μέχρι τις 15 Ιουλίου, οι Δημόσιες Αρχές θα πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως όλους τους καταλόγους Α1, Α2, Α3 και Α4 και να στείλουν το αρχείο excel στα ΚΟΣΕ που τις εκπροσωπούν. Η πλήρης καταγραφή σημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να καταγράψουν όλο τον σχετικό εξοπλισμό και τις εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών (Κατάλογοι Α3, Α4). Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως τον κατάλογο Α1 με όλα τα σύνολα και τις σειρές γεωχωρικών δεδομένων για τα οποία είτε έχουν αρμοδιότητα είτε κατέχουν ως απλοί χρήστες έχοντας τα προμηθευτεί από άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους, συμπεριλαμβάνοντας στον κατάλογο αυτό και όλα τα αναλογικά σύνολα ή σύνολα που περιέχουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ., λίστες excel με διευθύνσεις ή συντεταγμένες). Τα ΚΟΣΕ θα πρέπει να αποστείλουν τον κατάλογο στον ΟΚΧΕ μέχρι τις 25 Ιουλίου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων Συχνές ερωτήσεις για την διάρθρωση και λειτουργία του ΚΟΣΕ Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 1. Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης ; Γεωχωρικά δεδομένα και

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr Τηλ. : 2310 877948 Φαξ : 2310 877950

Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr Τηλ. : 2310 877948 Φαξ : 2310 877950 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 04/09/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2950/74535 Βασ. Γεωργίου Α 1 Τ.Κ. 546 40 Αρ.εγκυκλίου 57 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC)

ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC) ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΜΕΚΥΠ) INTERNATIONAL MIDWINTER COUNTS (IWC) Οδηγίες για την συμπλήρωση των πρωτοκόλλων στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Title Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Creator Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση Ερευνών Αγοράς και Προσφορών για Διαγωνισμούς αξίας κάτω των 60.000 για τα Νοσοκομεία 2 1 Το επιχειρησιακό θέμα στις Διευθύνσεις Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα κατανοήσουμε την έννοια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ια μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Οκτώβριος 2013 1. ΕΟΠΥΥ Προστέθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή e- ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτήν την φάση ο ΕΟΠΥΥ έχει ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 23 Οκτωβρίου 2014 Δομή παρουσίασης Ανασκόπηση της 1 ης εκπαιδευτικής σειράς Προγραμματισμός για τη 2 η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece EUROPEAN DATA FORUM 2012 Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece By: Nickolaos Stavropoulos & Photios Nic. Zygoulis(Msc in Political Theory) 2 Table of Contents Abstract... 3 OPEN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EXCEL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΙΔΕΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΤΟ EXCEL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΙΔΕΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 295 ΤΟ EXCEL ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΙΔΕΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ Νικόλαος Καμπράνης Μαθηματικός Επιμορφωτής Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Μέλος ομάδας ανάπτυξης Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη ελληνική εφαρμογή για το κυνήγι!

Η πρώτη ελληνική εφαρμογή για το κυνήγι! Η πρώτη ελληνική εφαρμογή για το κυνήγι! Όροι Χρήσης Πληροφορίες - Προϋποθέσεις Συσκευές Δικαιώματα (Permissions) Πληροφορίες για τη θέση μου Επίπεδα Πλοήγηση στο χάρτη Στείλε την τοποθεσία μου Πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα