ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 cover

2 Εισαγωγή Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν πλέον το μελλοντικό εφιάλτη για ολόκληρη την υδρόγειο και ειδικότερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως αυτή της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηρισθεί από τις έντονες φυσικές καταστροφές με αυξανόμενες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικούς πόρους. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί συντονισμένες δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βασισμένες σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στο οποίο θα υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την μείωση των καταστρεπτικών συνεπειών. Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της Μεσογείου και ιδιαίτερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης εν όψει πάντοτε των δυσμενών προβλέψεων που αφορούν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Το πρόγραμμα Medrisk στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως εταίρος έχει ως βασικό στόχο τον κατά το δυνατόν βέλτιστο συντονισμό των δυνάμεων πρόληψης και καταστολής των εκάστοτε φυσικών καταστροφών.

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα στοχεύει να επιλύσει τη μη ικανοποιητική συνεργία λειτουργίας συστημάτων πρόληψης κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων (ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, σεισμοί, ρύπανση της Μεσογείου κ.λπ.). Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δικτύωση των φορέων αντιμετώπισης των παραπάνω καταστροφών σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τις παρακάτω δράσεις: Έρευνα για τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσης της διοικητικής υποστήριξης ενός αναβαθμισμένου κέντρου πρόληψης φυσικών καταστροφών. Ανάπτυξη ενός κοινού διαχειριστικού εργαλείου με την εφαρμογή θεματικής χαρτογραφίας και αναγνώρισης πιθανών κινδύνων στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα περιοχές (π.χ. ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων GIS). Ενημέρωση του κοινού για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (τοποθέτηση χαρτών σε καίρια σημεία με το μήνυμα Μάθε πως να Σωθείς ). Οι χώρες εταίροι που συμμετέχουν στο MEDRISK είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία.

4 04 05 AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια έντονα αναπτυσσόμενη τουριστικά και βιομηχανικά περιοχή με εκατομμύρια επισκέπτες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Παρουσιάζει επίσης έντονες πιέσεις (οικιστικές, οικονομικές) στις παράκτιες περιοχές. Όλα τα παραπάνω ως ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν πηγές παραγωγής πλούτου αλλά και δημιουργίας έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων εκφάνσεις των οποίων είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, των εδαφών, των υδάτινων πόρων, η μείωση της βιοποικιλότητας, το φαινόμενο της ερημοποίησης, με επακόλουθα φαινόμενα τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες κ.ά. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου είναι το γεγονός ότι μια καταστροφή - ανεξάρτητα αν: α) είναι φυσικής προέλευσης (π.χ. σεισμός), β) απορρέει άμεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. διαρροή χημικών ή πετρελαιοκηλίδα), γ) απορρέει έμμεσα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις (π.χ. ανώμαλη οικιστική ανάπτυξη - μπάζωμα ρεμάτων και κατασκευές μέσα σε αυτά - με αποτέλεσμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και στην περίπτωση συνήθους βροχόπτωσης) προσβάλλει ταυτόχρονα πολλές γεωγραφικές περιοχές, υπερκαλύπτοντας ακόμα και τα εθνικά σύνορα των χωρών. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων προϋποθέτει τη δικτύωση φορέων σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Στόχοι του προγράμματος είναι: Η διασύνδεση και η κοινή πολιτική των Κέντρων Διαχείρισης Κρίσεων στις διάφορες χώρες. Η δημιουργία σεναρίων και ο καλύτερος προγραμματισμός της Πολιτικής Προστασίας σε κάθε βαθμίδα της Διοίκησης. Ενημέρωση του κοινού. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή η οποία αποτελεί και τη βάση για μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος διαχείρισης ποικίλων καταστροφών και κινδύνων, όπως σεισμοί, πλημμύρες δασικές πυρκαγιές ατμοσφαιρική, επίγεια, θαλάσσια ρύπανση κ.λπ. Θα δοθεί η δυνατότητα μετά από έρευνα και με την εμπειρία μας να προδιαγράψουμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και πως θα είναι δομημένο ένα τέτοιο κέντρο και να διασυνδεθούμε με άλλα κέντρα και άλλους φορείς (Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.λπ.) για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Τα αποτελέσματα παραδοτέα του προγράμματος αναμένονται να είναι: Έγχειρίδιο για την ιδανική διοικητική δομή και απαραίτητη υποδομή που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Ελέγχου και Επιχειρήσεων Φυσικών Καταστροφών Η ανάπτυξη μια κοινής Βάσης Δεδομένων GIS σε κλίμακα 1: για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και για την ταξινόμηση των πληροφοριών πάνω στα απαραίτητα μέσα προφύλαξης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η ανάπτυξη σχεδίων ετοιμότητας και πρακτικής Δημοσίων Αρχών και Ινστιτούτων σε κάθε βαθμίδα διοικητικής κατάταξης. Δημιουργία «Μάθε πως να Σωθείς» χαρτών οι οποίοι θα τοποθετούνται σε καίρια σημεία, ενημερωτικά φυλλάδια, CDs, DVDs σχετικά με φυσικές καταστροφές.

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η κοινοπραξία αποτελείται από ένα αριθμό Δημόσιων Αρχών υπεύθυνων για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων στις περιοχές τους και ένα αριθμό άλλων συμμετεχόντων όπως Δήμοι και ερευνητικά ινστιτούτα οι οποίοι θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα παρέχοντας τεχνολογική υποστήριξη για το δίκτυο παρατήρησης φυσικών καταστροφών. Φυσικά θα αναπτυχθούν συνεργασίες και με άλλους δημόσιους φορείς που θα εκφράσουν ενδιαφέρον με σκοπό να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος στις περιφέρειες τους. Α. Οργανωτικές και Τεχνικές Επιτροπές Οι επιτροπές αυτές είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος. Είναι υπεύθυνες στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος και στη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των παραδοτέων. Οι οργανωτικές και τεχνικές επιτροπές, αποτελούνται από δύο αντιπροσώπους κάθε εταίρου, είναι υπεύθυνες για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και για τον συνεχόμενο έλεγχό του προς αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων. Διατηρούν άμεση επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραπάνω επιτροπές: Αναπτύσσουν και διατηρούν ένα Σχέδιο Εκτέλεσης του Προγράμματος. Διαχειρίζονται και παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος μέσα από λεπτομερή σχέδια και χρονοδιαγράμματα. Διαχειρίζονται τα αναμενόμενα παραδοτέα με ακριβής οδηγίες και με ένα σύνολο στόχων, πεδίων, αποτελεσμάτων, απαιτούμενων πόρων, προϋπολογισμού, χρονοδιαγραμμάτων, δομής του προγράμματος, ρόλων και ευθυνών. Οι επιτροπές θα συνέρχονται σε συχνή βάση κάθε τέσσερις με έξι μήνες, δύο φορές στο νησί της Κρήτης, μία φορά στην Campania, μία φορά στη Calabria, μία φορά στη Σικελία και μία φορά στη Κύπρο. Οι συναντήσεις αυτές σκοπό έχουν να προωθήσουν τη σωστή εφαρμογή και διοίκηση του προγράμματος.

6 08 19 Ο ηγέτης εταίρος θα έχει το ρόλο του συντονιστή στις παραπάνω συναντήσεις. Ο κάθε εταίρος έχει την υποχρέωση να σχηματίσει μία τοπική και οργανωτική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την τοπική εφαρμογή του προγράμματος. Αυτές οι επιτροπές θα παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος και θα δίνουν σαφείς οδηγίες για τις διαδικασίες και τους στόχους σε τοπικό επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ιστοσελίδας από όπου όλοι οι εταίροι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη πορεία και τους στόχους του προγράμματος, με το σχηματισμό Intranet για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας όπως επίσης και με ένα κοινό διοικητικό εργαλείο για την περιοχή του Archimed. Β. Μεθοδολογία και προσέγγιση του προγράμματος Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ένα φυσικός κίνδυνος επηρεάζει ταυτόχρονα πολλές γεωγραφικές περιοχές ανεξάρτητα των εθνικών συνόρων (π.χ. πετρελαιοκηλίδες, σεισμοί κ.λπ.). Είναι ζωτικής σημασίας ο συντονισμός των προσπαθειών ώστε να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι μέσω της δικτύωσης των ινστιτούτων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε κάθε διοικητικό επίπεδο. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική διοικητική δομή και ποικίλους μηχανισμούς για την αποφυγή φυσικών κινδύνων. Απώτερος στόχος του προγράμματος Med-RISK είναι η ανάπτυξη ενός κοινού διοικητικού και διαχειριστικού μοντέλου για την οργάνωση ενός Κέντρου Επιχειρήσεων Φυσικών Κινδύνων. Γ. Σταδία του προγράμματος Στάδιο 1: Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τη τωρινή κατάσταση διαχείρισης φυσικών κινδύνων στα πλαίσια της επικράτειάς του. Η αναφορά αυτή θα καλύπτει όλα τα επίπεδα διοίκησης (από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι μικρούς Δήμους), την τωρινή διαχειριστική δομή και την διαθέσιμη υποδομή της κάθε περιοχής. Επίσης, θα παρουσιαστούν όλα τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την τωρινή κατάσταση και οι προτεινόμενες λύσεις αυτών. Στάδιο 2: Βάση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στο Στάδιο 1 θα αναπτυχθεί μια διοικητική δομή με τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην επικράτεια του κάθε εταίρου. Διαφορές σε νομικά και διοικητικά θέματα δημιουργούν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του Σταδίου 2, αλλά με στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων μπορεί να επιτευχθεί η τελική κοινή διοικητική δομή, όπως αυτή έχει περιγραφεί. Στάδιο 3: Ο προσδιορισμός της απαραίτητης υποδομής που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Επιχειρήσεων-Ελέγχου, έτσι ώστε να είναι πλήρως εξοπλισμένο, θα πραγματοποιηθεί από τα ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Στάδιο 4: Μια βάση δεδομένων GIS για κάθε περιοχή θα αναπτυχθεί με ποικίλα επίπεδα πληροφοριών όπως αναγνώριση των πιο συχνά εμφανιζόμενων κινδύνων στις επιλεγμένες περιοχές, την διαθέσιμη υποδομή και την ακριβή τοποθεσία. Η ολοκλήρωση της υπάρχουσας υποδομής και διοικητικής δομής θα υποδείξει την καλύτερο διαμερισμό πόρων προς αποφυγή της συγκέντρωσής τους.

7 10 11 Στάδιο 5: Διάφορες ενέργειες θα λάβουν χώρα προς ενημέρωση και συνειδητοποίηση του κοινού όσον αφορά την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η δημιουργία χαρτών οι οποίοι θα υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και θα είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία των περιοχών, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, DVDs κ.λπ. Παραδοτέα: Εγχειρίδιο για την ιδανική διοικητική δομή και υποδομή για το που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Ελέγχου - Επιχειρήσεων Φυσικών Κινδύνων. Μία βάση δεδομένων GIS (βασισμένη σε μια κοινή πλατφόρμα για όλες τις περιοχές). Σχέδια ετοιμότητας και καθηκόντων για κάθε ινστιτούτο και δημόσια αρχή σε κάθε επίπεδο διοίκησης. Χάρτες, ενημερωτικά φυλλάδια, DVDs για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Οδηγός χωρικής κατανομής σωστικών μέσων Η χωρική κατανομή σωστικών μέσων (Resource Allocator) είναι μια αυτόνομη εφαρμογή στάσεων που σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται και επεκτείνεται κάτω από την πλατφόρμα του MS Windows XP. Χρησιμοποιείται για τη διάθεση των σωστικών μέσων σε γεγονότα κρίσης υπό τον όρο ότι ο χρήστης τροφοδοτεί το σύστημα με τα σωστά χαρακτηριστικά και πληροφορίες. Η εφαρμογή για τη χωρική κατανομή σωστικών μέσων έρχεται με μια MDB βάση δεδομένων (USW.MDB) για την αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων. Πρέπει να τοποθετηθεί στην ίδια διεύθυνση με την εφαρμογή. Η συνδετικότητα με τη βάση δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου ODBC που παρέχεται από τη Microsoft για όλες τις πλατφόρμες δικτυακής επικοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για μια εγκατεστημένη περίπτωση του MS-Access. Η συνδετικότητα DB εφαρμόζεται αυτόματα όταν αρχίζει η εφαρμογή. Τα σχετικά γεωγραφικά στοιχεία παρέχονται στο Google Maps μέσω των κατάλληλων πινάκων βάσεων δεδομένων. Οι πόλεις έχουν διάφορους πόρους που απευθύνονται στις σχετικές φυσικές καταστροφές. Η ετοιμότητα και οι ποσότητες παρέχονται μέσω των βάσεων δεδομένων. Μια άποψη εγγράφων της εφαρμογής δίνεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Μία άποψη της εφαρμογής.

8 Τα σωστικά μέσα για την εξέταση και την επιλογή απεικονίζονται επίσης στις λεζάντες των δεικτών του Google Maps όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Τα σωστικά μέσα μπορούν να φιλτραριστούν από τη φυσική καταστροφή και να παρουσιαστούν ταξινομημένα σε μορφή πίνακων μέσω του Google Maps (Σχήμα 3). Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει από τα σωστικά μέσα που παρουσιάζονται βασισμένα στη διαθεσιμότητα αιτιολογία και τη γεωγραφική διανομή. Εξειδικευμένη εφαρμογή για τη σεισμική τρωτότητα του Βορείου Αιγαίου. Ολόκληρο σχεδόν το Β. Αιγαίο είναι χωροθετημένο σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή λόγω της απόληξης και διακλάδωσης του ρήγματος της Ανατολίας στο θαλάσσιο χώρο του Β. Αιγαίου. Τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και σε πιο πρόσφατες μετρήσεις έχουν καταγραφεί πολλές εκατοντάδες σεισμικών φαινομένων άλλοτε καταστρεπτικών και άλλοτε όχι Σχήμα 2. Προσδιορισμός των σωστικών μέσων στη διεπαφή του Google Maps. Σχήμα 3. Έρευνα για σωστικά μέσα που φιλτράρονται από Φυσική Καταστροφή.

9 14 15 Η χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που χαρακτηρίζεται από την πολυδιάσπαση του χώρου και τη νησιωτικότητα, επιτάσσει όπως είναι αναμενόμενο τη λήψη μέτρων και αποφάσεων τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο για τη σεισμική θωράκιση των νησιών. Είναι γνωστή η κρατική μέριμνα για το θέμα αυτό η οποία αποδεικνύεται με την υλοποίηση Εθνικών προγραμμάτων όπως το ΕΠΑΝΤΥΚ που στοχεύουν στην αποτύπωση και εν τέλει στην καταγραφή της σεισμικής επικινδυνότητας ολόκληρου του Ελληνικού χώρου και άρα του Β. Αιγαίου. Σε περιφερειακό όμως επίπεδο και με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων και υποδομών για αντιμετώπιση τυχόν κρίσεων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος Medrisk ανέπτυξε μια εξειδικευμένη εφαρμογή οπτικοποίησης πληροφοριών σεισμικής τρωτότητας που κατά γενικότερη εκτίμηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εμπλεκόμενων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής. Εφαρμογή

10 16 17 Αρχές σχεδιασμού λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η Ευρώπη πάσχει τακτικά από φυσικές καταστροφές. Οι τύποι φυσικών καταστροφών εξαρτώνται από το γεωλογικό προφίλ, τη γεωγραφική θέση και το κλίμα. Στην περιοχή της Μεσογείου οι πιο κοινοί ή οι πλέον πιθανοί είναι σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και ηφαιστειακά γεγονότα. Για την αποτελεσματική διαχείριση ενός φυσικού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε ακριβή πληροφόρηση (εικόνα 1). Όταν μια καταστροφή συμβαίνει, οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση και επιπλέον το τοπικό τεχνικό-ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητο να κινητοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός σε ανθρώπινες απώλειες, να προστατεύσει την ευημερία και τη πολιτισμική κληρονομιά, να ελέγξει και να αξιολογήσει τις ζημίες. Σε περιπτώσεις όπου οι πόροι και οι σχετικές δυνατότητες των δήμων δεν επαρκούν, η βοήθεια πρέπει να φθάσει αμέσως από τα πιο υψηλά διοικητικά επίπεδα (νομαρχία, περιφέρεια). Τα πιο υψηλά διοικητικά επίπεδα (νομαρχία, περιφέρεια) πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των ανθρώπινων-τεχνικών πόρων των μεμονωμένων δήμων, για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να μεταφέρουν τις δυνάμεις από μια περιοχή σε άλλη. Το εξωτερικά ειδικευμένο υποστηρικτικό ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με τις εθελοντικές οργανώσεις πρέπει επίσης να ενημερωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα για να φθάσουν στον τόπο της καταστροφής. Ένα πλάνο διάσωσης από μία καταστροφή περιλαμβάνει επίσης τη γρήγορη εισροή φαρμάκων, τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών και εξοπλισμού. Ένα χαρακτηριστικό ενός γεγονότος καταστροφής είναι η γρήγορα εξελισσόμενη πολυπλοκότητα της κατάστασης, η οποία θα μπορούσε μόνο να αντιμετωπιστεί από την έτοιμη πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση καταστροφής. Το Προκαταρκτικό Πρότυπο (Preliminary Model) (Form 1), στοχεύει να διευκολύνει την κατηγοριοποίηση και την οργάνωση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που περιλαμβάνονται ενδεχομένως στην εφαρμογή των φυσικών καταστροφώνκινδύνων σχετικών στρατηγικών. Θα παρέχει τη βάση για μια αποτελεσματική στρατηγική προγραμματισμού διάσωσης και αποκατάστασης καταστροφής. Εικόνα 1: Συγκέντρωση των πληροφοριών. Προστατεύοντας τους αποκριτές έκτακτης ανάγκης, Volume 3, NIOSH Publication No , 2004 Η διασυνοριακή συνεργασία στην πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική. Καταρχήν, οι διαφορετικές εμπειρίες υποστήριξης στην καταστροφή έχουν ενισχυθεί σε διαφορετικές χώρες, ανάλογα με τον τύπο καταστροφής στον οποίο μια χώρα είναι η πιο επιρρεπής. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις, μια χώρα μόνη δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα γεγονότα φυσικής καταστροφής και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης επιδιώκεται από τις γειτονικές χώρες. Επομένως, μια διασυνοριακή συνεργασία στη πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική.

11 18 19 Είναι ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος MedRisk για να καθιερωθεί αυτό το είδος της διεθνούς συνεργασίας στην οποία οι απόψεις, η υποδομή, και η πείρα θα ανταλλαχθούν. Ένα σημαντικό συστατικό ενός αποτελεσματικού προγραμματισμού Διαχείρισης Κινδύνων είναι να συγκεντρώσει μαζί σε έναν πολυστρωματικό χάρτη τις διαφορετικές πληροφορίες σχετικές με κινδύνους, όπως οι περιοχές υψηλότερου κινδύνου, μαζί με τη διαθέσιμη υποδομή, το τεχνικό και τα ανθρώπινο δυναμικό. Το ερωτηματολόγιο χαρτογράφησης κινδύνου (Hazard Mapping Questionnaire) (Form 2), θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες για τη χαρτογράφηση κινδύνου διαθέσιμη στις διαφορετικές περιφέρειες-χώρες και τη σειρά των πιθανών κινδύνων για τους οποίους αυτή η χαρτογράφηση είναι σχεδιασμένη. Η ανάλυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας, αφενός πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις συμμετέχουσες περιφέρειες του MedRisk (Form 3). Μια σαφής και συνοπτική άποψη των τρεχόντων συστημάτων πολιτικής προστασίας θα ληφθεί, μαζί με τις σχετικές οργανωτικές δομές. Οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών πρακτικών θα περιγραφούν, θα εξεταστούν και θα επικυρωθούν από όλους τους συνεργάτες, σε μία προσπάθεια να ελεγχθούν οι καλύτερες πρακτικές και για να καθορίσουν μια βάση για την ανάπτυξη μιας κοινής Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων, με τις προοπτικές της διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Ένα πλαίσιο για μια γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία θα θεσπιστεί, βασισμένο στη δημιουργία κοινών μέσων διαχείρισης πληροφοριών. Το MedRisk δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα. Έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και να συμπληρώσει αποτελεσματικά τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές: «Κατά τη διάρκεια των ερχόμενων ετών, η σημασία της κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Μόλις εφαρμοστεί πλήρως ο μηχανισμός του Οκτωβρίου 2001, η αυστηρή προσέγγιση της Ένωσης στην εξέταση των καταστροφών θα είναι αποτελεσματικότερη. Στο μέλλον, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένοι να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για την προσπάθεια να αποτραπεί η εμφάνιση καταστροφών. Μία γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση, όταν πραγματοποιείται μια καταστροφή, είναι ζωτικής σημασίας, αλλά το σημαντικότερο είναι η προσπάθεια να σταματήσουν τέτοιες έκτακτες ανάγκες οπουδήποτε είναι δυνατόν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην Πολιτική Προστασία. Αντιμετωπίζοντας τις καταστροφές, συντονίζοντας την Πολιτική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Για τους έλληνες εταίρους) Το MedRisk ικανοποιεί εξ ολοκλήρου και συμπληρώνει τις ελληνικές εθνικές πολιτικές. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας - μέτρο 2.4 (3ο ΚΠΣ) ενθαρρύνει ειδικά τις δραστηριότητες για την καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συστημάτων χαρτογράφησης και συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία των συστημάτων γεωγραφικής χαρτογράφησης και διαχείρισης πληροφοριών με την προετοιμασία των ψηφιακών χαρτών ως πλατφόρμα για την παραγωγή γενικών και θεματικών χαρτών που απαιτούνται για αναπτυξιακούς και διαχειριστικούς λόγους. Τη διαχείριση και διάταξη των ψηφιακών δεδομένων και τη διανομή τέτοιων στοιχείων με ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας Εθνικής Χωρικής Υποδομής Δεδομένων για να εξυπηρετήσουν τους διοικητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Η παρούσα μελέτη συμφωνεί επίσης με τους στόχους του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Μονάδα Μείωσης Καταστροφών (DRU), η οποία λειτουργεί για να προωθήσει την ολοκλήρωση του προγραμματισμού κινδύνου καταστροφών και την προετοιμασία στα εθνικά και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

12 20 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι FORM 1: LOCAL PRELIMINARY MODEL FOR DISASTER PLANNING EARTHQUAKES-FIRES-FLOODS- VOLCANOES- WELTERING HEAT WAVES etc. This local preliminary model will help you categorize and allocate your forces. According to your national policies, it is not only necessary but compulsory as well, to have a clear view of your current forces at all administrative levels. By filling this data sheet, you comply with your national policies, you estimate your forces and weaknesses to be looked up, and you have ready and timely access to valuable information in case of a need. It is apparent, that this data sheet should be updated at short time intervals. The present preliminary disaster planning is also of primary importance for the successful implementation of the MedRisk project. If you don t possess a similar preliminary disaster planning, do proceed into further actions for all the above mentioned reasons: 1) Organize workshops at the municipality level for gathering information. Organize workshops to inform relevant interested parties at higher administrative levels at the total geographical unit of project application. 2) State clearly with presentations the importance and necessity of readily available information in case of a natural disaster. 3) Distribute the present Model for Preliminary Disaster Planning, giving further explanations if required. 4) Set a deadline for submission of the above. Both hard copy and electronic submission will be required. A recommendation note is also provided at the end of this report referring to strategic operational agents at your area. Please diffuse this information accordingly. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα Please note that in case of a MedRisk partner not directly involved with the implementation of this project, and according to the MedRisk organisation chart, then he/she should be responsible for the diffusion of knowledge and training of the MedRisk implementation involved parties. He/she is responsible to take actions (training, educational) to ensure the successful and efficient involvement of the interested parties. When completed data sheets become available to you, it is the partner s responsibility to collect, extract and process this information. Information in condensed form referring to the total geographical unit of project application should be sent to the PP7 (National Technical University of Athens, NTUA - Mr. Kyranoudis) in electronic form. Recommendation 1: Information directed to strategic operational agents-public institutes at your region. Safety management relies on the accurate knowledge of the operational agents at the scene of disaster and their capacities. This information is vital for both the rescue and the recovery phase of a disaster. Strategic operational institutes/ companies, like hospitals, electric power providers and telecommunication services, must support their own individual preparedness planning, which will move into two axis: Assessment of resources and capabilities List your human resources capacity List equipment - infrastructure List supplies

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα 22 Revise and update your risk management planning People in charge-contact details-duties. Strategic planning and identification of alternative routes of action, in order to satisfy the highly demanding requirements that may appear due to a disaster. For example, the hospitals must bear information about air-conditioned hotel rooms in their area, to be used as potential temporary health centres in case of an increasing need. Being a moving force, electric power supply is vital. In case of a disfunctioning or damage at an electric power station, immediate response planning is needed to overcome the problem, and this needs to be designed beforehand. Consequently, agreements, such as memoranda of understanding, formal plans or mutual aid agreements must be set up to enable coordinated efforts between local agencies and other external agencies to take place. (Brian A. Jackson et al., 2004) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 23 Identify alternative response organisations-institutes and justify. Obtain a list of their resources-infrastructure and capacities. Designate people in charge, responsible for the organisation and communication for each action. List contact details of the people in charge at the alternative response organisations-institutes Attach memoranda to support mutual agreements with alternative response organisations - institutes The present study has been based on the Preliminary Disaster Planning conducted by Mr. Kypriotakis, as a former Consultant in Regional Civil Protection of Crete. Bibliography: Earthquake and disaster preparedness kits, by Equipped to Survive Organisation, Internet site:

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓ. ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓ. ΣΗΜΕΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 24 25

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 26 27

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εγχειρίδιο εφαρμογής και παράδειγμα Εικόνα 1 - Προϋποθέσεις εφαρμογής. Εικόνα 2 - Πίνακας ιδιοτήτων.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εγχειρίδιο εφαρμογής και παράδειγμα Εικόνα 3 - Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων και πινάκων στη γεωγραφική βάση δεδομένων. Εικόνα 4 - Εμφάνιση αντίστοιχου ψηφιακού υπόβαθρου.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Παρουσίαση της βάσης δεδομένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Χάρτες Τρωτότητας για την πόλη της Μυτιλήνης Εικόνα 1 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τους Δήμους Εικόνα 2 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τους Σεισμούς Εικόνα 3 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τις Φωτιές Εικόνα 4 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τα Σχολεία Χάρτης 1 Χάρτης 2 Εικόνα 5 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τα Νοσοκομεία

19 Βιβλιογραφία και σχετικές συνδέσεις B.A. Jackson; J. C. Baker; M.S. Ridgely; J.T. Bartis; H. I. Linn. Protecting Emergency Responders, Volume 3, NIOSH Publication No EU focus on civil protection. Coping with catastrophes - Coordinating civil protection in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Πληροφορίες σε θέματα Περιβαλλοντικής πολιτικής μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. Περιβάλλοντος: Περισσότερες Πληροφορίες για την Πολιτική Προστασία και λίστα σχετικών συνδέσεων μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

20 Συγγραφική Ομάδα Γιώργος Κυπριωτάκης Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιαμαλάκη 50, , Ηράκλειο, Κρήτη Δρ. Έλσα Γιακουμάκη Επιστημονικός Σύμβουλος PhD Analytical Biotechnology-Diagnostics Γιαμαλάκη 50, , Ηράκλειο, Κρήτη Χρήστος Κυρανούδης Επίκουρος Καθηγητής Department of Process Analysis and Plant Design Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών Εμανουέλλα Ξενικάκη Γραμματειακή Υποστήριξη

Αρχές σχεδιασμού λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Αρχές σχεδιασμού λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Αρχές σχεδιασμού λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η Ευρώπη πάσχει πολύ συχνά από φυσικές καταστροφές. Οι τύποι φυσικών καταστροφών εξαρτώνται από το γεωλογικό προφίλ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου

Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου PREMARPOL Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες Prevention and Combating of Marine Pollution in Ports and Marinas Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence

Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence Εθνικές Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και Διαδικασία Εξασφάλισης Επιστολής Υποστήριξης Χ ρ ί σ τ ο ς Α σ π ρ ή ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς Π ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

PACES: Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters

PACES: Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters www.paces-project.eu Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ Το Έργο PACES Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ ALL RIGHTS RESERVED

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ ALL RIGHTS RESERVED Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER 1 E.I.Π.Α.Κ. 2012 ALL RIGHTS RESERVED Παρουσίαση Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου Δρ Ιωάννης Παππάς, Γραμματέας ΔΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Ι.ΠΑ.Κ Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: JOB DESCRIPTION PROJECT MANAGER Πρόγραμμα: EMPLOYABILITY Έκδοση: 1 η 1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ιεραρχικά και λειτουργικά αναφέρεται στο Διευθυντή Προγραμμάτων και τον Γενικό Διευθυντή τόσο για τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 10:00 14:00, Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο) Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS Αειφόρος διαχείριση των Θαλασσών - Η επιστήμη συναντά την πολιτική και την κοινωνία για τις ανάγκες των νοτίων Eυρωπαϊκών θαλασσών:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα