ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 cover

2 Εισαγωγή Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν πλέον το μελλοντικό εφιάλτη για ολόκληρη την υδρόγειο και ειδικότερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως αυτή της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηρισθεί από τις έντονες φυσικές καταστροφές με αυξανόμενες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικούς πόρους. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί συντονισμένες δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βασισμένες σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στο οποίο θα υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την μείωση των καταστρεπτικών συνεπειών. Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της Μεσογείου και ιδιαίτερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης εν όψει πάντοτε των δυσμενών προβλέψεων που αφορούν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Το πρόγραμμα Medrisk στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως εταίρος έχει ως βασικό στόχο τον κατά το δυνατόν βέλτιστο συντονισμό των δυνάμεων πρόληψης και καταστολής των εκάστοτε φυσικών καταστροφών.

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα στοχεύει να επιλύσει τη μη ικανοποιητική συνεργία λειτουργίας συστημάτων πρόληψης κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων (ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, σεισμοί, ρύπανση της Μεσογείου κ.λπ.). Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δικτύωση των φορέων αντιμετώπισης των παραπάνω καταστροφών σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τις παρακάτω δράσεις: Έρευνα για τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσης της διοικητικής υποστήριξης ενός αναβαθμισμένου κέντρου πρόληψης φυσικών καταστροφών. Ανάπτυξη ενός κοινού διαχειριστικού εργαλείου με την εφαρμογή θεματικής χαρτογραφίας και αναγνώρισης πιθανών κινδύνων στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα περιοχές (π.χ. ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων GIS). Ενημέρωση του κοινού για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (τοποθέτηση χαρτών σε καίρια σημεία με το μήνυμα Μάθε πως να Σωθείς ). Οι χώρες εταίροι που συμμετέχουν στο MEDRISK είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία.

4 04 05 AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια έντονα αναπτυσσόμενη τουριστικά και βιομηχανικά περιοχή με εκατομμύρια επισκέπτες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Παρουσιάζει επίσης έντονες πιέσεις (οικιστικές, οικονομικές) στις παράκτιες περιοχές. Όλα τα παραπάνω ως ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν πηγές παραγωγής πλούτου αλλά και δημιουργίας έντονων περιβαλλοντικών προβλημάτων εκφάνσεις των οποίων είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, των εδαφών, των υδάτινων πόρων, η μείωση της βιοποικιλότητας, το φαινόμενο της ερημοποίησης, με επακόλουθα φαινόμενα τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες κ.ά. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου είναι το γεγονός ότι μια καταστροφή - ανεξάρτητα αν: α) είναι φυσικής προέλευσης (π.χ. σεισμός), β) απορρέει άμεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. διαρροή χημικών ή πετρελαιοκηλίδα), γ) απορρέει έμμεσα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις (π.χ. ανώμαλη οικιστική ανάπτυξη - μπάζωμα ρεμάτων και κατασκευές μέσα σε αυτά - με αποτέλεσμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και στην περίπτωση συνήθους βροχόπτωσης) προσβάλλει ταυτόχρονα πολλές γεωγραφικές περιοχές, υπερκαλύπτοντας ακόμα και τα εθνικά σύνορα των χωρών. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων προϋποθέτει τη δικτύωση φορέων σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Στόχοι του προγράμματος είναι: Η διασύνδεση και η κοινή πολιτική των Κέντρων Διαχείρισης Κρίσεων στις διάφορες χώρες. Η δημιουργία σεναρίων και ο καλύτερος προγραμματισμός της Πολιτικής Προστασίας σε κάθε βαθμίδα της Διοίκησης. Ενημέρωση του κοινού. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή η οποία αποτελεί και τη βάση για μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος διαχείρισης ποικίλων καταστροφών και κινδύνων, όπως σεισμοί, πλημμύρες δασικές πυρκαγιές ατμοσφαιρική, επίγεια, θαλάσσια ρύπανση κ.λπ. Θα δοθεί η δυνατότητα μετά από έρευνα και με την εμπειρία μας να προδιαγράψουμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και πως θα είναι δομημένο ένα τέτοιο κέντρο και να διασυνδεθούμε με άλλα κέντρα και άλλους φορείς (Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.λπ.) για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Τα αποτελέσματα παραδοτέα του προγράμματος αναμένονται να είναι: Έγχειρίδιο για την ιδανική διοικητική δομή και απαραίτητη υποδομή που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Ελέγχου και Επιχειρήσεων Φυσικών Καταστροφών Η ανάπτυξη μια κοινής Βάσης Δεδομένων GIS σε κλίμακα 1: για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και για την ταξινόμηση των πληροφοριών πάνω στα απαραίτητα μέσα προφύλαξης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η ανάπτυξη σχεδίων ετοιμότητας και πρακτικής Δημοσίων Αρχών και Ινστιτούτων σε κάθε βαθμίδα διοικητικής κατάταξης. Δημιουργία «Μάθε πως να Σωθείς» χαρτών οι οποίοι θα τοποθετούνται σε καίρια σημεία, ενημερωτικά φυλλάδια, CDs, DVDs σχετικά με φυσικές καταστροφές.

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η κοινοπραξία αποτελείται από ένα αριθμό Δημόσιων Αρχών υπεύθυνων για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων στις περιοχές τους και ένα αριθμό άλλων συμμετεχόντων όπως Δήμοι και ερευνητικά ινστιτούτα οι οποίοι θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα παρέχοντας τεχνολογική υποστήριξη για το δίκτυο παρατήρησης φυσικών καταστροφών. Φυσικά θα αναπτυχθούν συνεργασίες και με άλλους δημόσιους φορείς που θα εκφράσουν ενδιαφέρον με σκοπό να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος στις περιφέρειες τους. Α. Οργανωτικές και Τεχνικές Επιτροπές Οι επιτροπές αυτές είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος. Είναι υπεύθυνες στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος και στη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των παραδοτέων. Οι οργανωτικές και τεχνικές επιτροπές, αποτελούνται από δύο αντιπροσώπους κάθε εταίρου, είναι υπεύθυνες για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και για τον συνεχόμενο έλεγχό του προς αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων. Διατηρούν άμεση επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραπάνω επιτροπές: Αναπτύσσουν και διατηρούν ένα Σχέδιο Εκτέλεσης του Προγράμματος. Διαχειρίζονται και παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος μέσα από λεπτομερή σχέδια και χρονοδιαγράμματα. Διαχειρίζονται τα αναμενόμενα παραδοτέα με ακριβής οδηγίες και με ένα σύνολο στόχων, πεδίων, αποτελεσμάτων, απαιτούμενων πόρων, προϋπολογισμού, χρονοδιαγραμμάτων, δομής του προγράμματος, ρόλων και ευθυνών. Οι επιτροπές θα συνέρχονται σε συχνή βάση κάθε τέσσερις με έξι μήνες, δύο φορές στο νησί της Κρήτης, μία φορά στην Campania, μία φορά στη Calabria, μία φορά στη Σικελία και μία φορά στη Κύπρο. Οι συναντήσεις αυτές σκοπό έχουν να προωθήσουν τη σωστή εφαρμογή και διοίκηση του προγράμματος.

6 08 19 Ο ηγέτης εταίρος θα έχει το ρόλο του συντονιστή στις παραπάνω συναντήσεις. Ο κάθε εταίρος έχει την υποχρέωση να σχηματίσει μία τοπική και οργανωτική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την τοπική εφαρμογή του προγράμματος. Αυτές οι επιτροπές θα παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος και θα δίνουν σαφείς οδηγίες για τις διαδικασίες και τους στόχους σε τοπικό επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ιστοσελίδας από όπου όλοι οι εταίροι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη πορεία και τους στόχους του προγράμματος, με το σχηματισμό Intranet για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας όπως επίσης και με ένα κοινό διοικητικό εργαλείο για την περιοχή του Archimed. Β. Μεθοδολογία και προσέγγιση του προγράμματος Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ένα φυσικός κίνδυνος επηρεάζει ταυτόχρονα πολλές γεωγραφικές περιοχές ανεξάρτητα των εθνικών συνόρων (π.χ. πετρελαιοκηλίδες, σεισμοί κ.λπ.). Είναι ζωτικής σημασίας ο συντονισμός των προσπαθειών ώστε να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι μέσω της δικτύωσης των ινστιτούτων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε κάθε διοικητικό επίπεδο. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική διοικητική δομή και ποικίλους μηχανισμούς για την αποφυγή φυσικών κινδύνων. Απώτερος στόχος του προγράμματος Med-RISK είναι η ανάπτυξη ενός κοινού διοικητικού και διαχειριστικού μοντέλου για την οργάνωση ενός Κέντρου Επιχειρήσεων Φυσικών Κινδύνων. Γ. Σταδία του προγράμματος Στάδιο 1: Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τη τωρινή κατάσταση διαχείρισης φυσικών κινδύνων στα πλαίσια της επικράτειάς του. Η αναφορά αυτή θα καλύπτει όλα τα επίπεδα διοίκησης (από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέχρι μικρούς Δήμους), την τωρινή διαχειριστική δομή και την διαθέσιμη υποδομή της κάθε περιοχής. Επίσης, θα παρουσιαστούν όλα τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την τωρινή κατάσταση και οι προτεινόμενες λύσεις αυτών. Στάδιο 2: Βάση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στο Στάδιο 1 θα αναπτυχθεί μια διοικητική δομή με τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην επικράτεια του κάθε εταίρου. Διαφορές σε νομικά και διοικητικά θέματα δημιουργούν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του Σταδίου 2, αλλά με στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων μπορεί να επιτευχθεί η τελική κοινή διοικητική δομή, όπως αυτή έχει περιγραφεί. Στάδιο 3: Ο προσδιορισμός της απαραίτητης υποδομής που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Επιχειρήσεων-Ελέγχου, έτσι ώστε να είναι πλήρως εξοπλισμένο, θα πραγματοποιηθεί από τα ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Στάδιο 4: Μια βάση δεδομένων GIS για κάθε περιοχή θα αναπτυχθεί με ποικίλα επίπεδα πληροφοριών όπως αναγνώριση των πιο συχνά εμφανιζόμενων κινδύνων στις επιλεγμένες περιοχές, την διαθέσιμη υποδομή και την ακριβή τοποθεσία. Η ολοκλήρωση της υπάρχουσας υποδομής και διοικητικής δομής θα υποδείξει την καλύτερο διαμερισμό πόρων προς αποφυγή της συγκέντρωσής τους.

7 10 11 Στάδιο 5: Διάφορες ενέργειες θα λάβουν χώρα προς ενημέρωση και συνειδητοποίηση του κοινού όσον αφορά την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η δημιουργία χαρτών οι οποίοι θα υποδεικνύουν τον καλύτερο τρόπο διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και θα είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία των περιοχών, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, DVDs κ.λπ. Παραδοτέα: Εγχειρίδιο για την ιδανική διοικητική δομή και υποδομή για το που πρέπει να έχει ένα Κέντρο Ελέγχου - Επιχειρήσεων Φυσικών Κινδύνων. Μία βάση δεδομένων GIS (βασισμένη σε μια κοινή πλατφόρμα για όλες τις περιοχές). Σχέδια ετοιμότητας και καθηκόντων για κάθε ινστιτούτο και δημόσια αρχή σε κάθε επίπεδο διοίκησης. Χάρτες, ενημερωτικά φυλλάδια, DVDs για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Οδηγός χωρικής κατανομής σωστικών μέσων Η χωρική κατανομή σωστικών μέσων (Resource Allocator) είναι μια αυτόνομη εφαρμογή στάσεων που σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται και επεκτείνεται κάτω από την πλατφόρμα του MS Windows XP. Χρησιμοποιείται για τη διάθεση των σωστικών μέσων σε γεγονότα κρίσης υπό τον όρο ότι ο χρήστης τροφοδοτεί το σύστημα με τα σωστά χαρακτηριστικά και πληροφορίες. Η εφαρμογή για τη χωρική κατανομή σωστικών μέσων έρχεται με μια MDB βάση δεδομένων (USW.MDB) για την αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων. Πρέπει να τοποθετηθεί στην ίδια διεύθυνση με την εφαρμογή. Η συνδετικότητα με τη βάση δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου ODBC που παρέχεται από τη Microsoft για όλες τις πλατφόρμες δικτυακής επικοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για μια εγκατεστημένη περίπτωση του MS-Access. Η συνδετικότητα DB εφαρμόζεται αυτόματα όταν αρχίζει η εφαρμογή. Τα σχετικά γεωγραφικά στοιχεία παρέχονται στο Google Maps μέσω των κατάλληλων πινάκων βάσεων δεδομένων. Οι πόλεις έχουν διάφορους πόρους που απευθύνονται στις σχετικές φυσικές καταστροφές. Η ετοιμότητα και οι ποσότητες παρέχονται μέσω των βάσεων δεδομένων. Μια άποψη εγγράφων της εφαρμογής δίνεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Μία άποψη της εφαρμογής.

8 Τα σωστικά μέσα για την εξέταση και την επιλογή απεικονίζονται επίσης στις λεζάντες των δεικτών του Google Maps όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Τα σωστικά μέσα μπορούν να φιλτραριστούν από τη φυσική καταστροφή και να παρουσιαστούν ταξινομημένα σε μορφή πίνακων μέσω του Google Maps (Σχήμα 3). Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει από τα σωστικά μέσα που παρουσιάζονται βασισμένα στη διαθεσιμότητα αιτιολογία και τη γεωγραφική διανομή. Εξειδικευμένη εφαρμογή για τη σεισμική τρωτότητα του Βορείου Αιγαίου. Ολόκληρο σχεδόν το Β. Αιγαίο είναι χωροθετημένο σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή λόγω της απόληξης και διακλάδωσης του ρήγματος της Ανατολίας στο θαλάσσιο χώρο του Β. Αιγαίου. Τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και σε πιο πρόσφατες μετρήσεις έχουν καταγραφεί πολλές εκατοντάδες σεισμικών φαινομένων άλλοτε καταστρεπτικών και άλλοτε όχι Σχήμα 2. Προσδιορισμός των σωστικών μέσων στη διεπαφή του Google Maps. Σχήμα 3. Έρευνα για σωστικά μέσα που φιλτράρονται από Φυσική Καταστροφή.

9 14 15 Η χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που χαρακτηρίζεται από την πολυδιάσπαση του χώρου και τη νησιωτικότητα, επιτάσσει όπως είναι αναμενόμενο τη λήψη μέτρων και αποφάσεων τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο για τη σεισμική θωράκιση των νησιών. Είναι γνωστή η κρατική μέριμνα για το θέμα αυτό η οποία αποδεικνύεται με την υλοποίηση Εθνικών προγραμμάτων όπως το ΕΠΑΝΤΥΚ που στοχεύουν στην αποτύπωση και εν τέλει στην καταγραφή της σεισμικής επικινδυνότητας ολόκληρου του Ελληνικού χώρου και άρα του Β. Αιγαίου. Σε περιφερειακό όμως επίπεδο και με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων και υποδομών για αντιμετώπιση τυχόν κρίσεων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος Medrisk ανέπτυξε μια εξειδικευμένη εφαρμογή οπτικοποίησης πληροφοριών σεισμικής τρωτότητας που κατά γενικότερη εκτίμηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εμπλεκόμενων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής. Εφαρμογή

10 16 17 Αρχές σχεδιασμού λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η Ευρώπη πάσχει τακτικά από φυσικές καταστροφές. Οι τύποι φυσικών καταστροφών εξαρτώνται από το γεωλογικό προφίλ, τη γεωγραφική θέση και το κλίμα. Στην περιοχή της Μεσογείου οι πιο κοινοί ή οι πλέον πιθανοί είναι σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και ηφαιστειακά γεγονότα. Για την αποτελεσματική διαχείριση ενός φυσικού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε ακριβή πληροφόρηση (εικόνα 1). Όταν μια καταστροφή συμβαίνει, οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση και επιπλέον το τοπικό τεχνικό-ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητο να κινητοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός σε ανθρώπινες απώλειες, να προστατεύσει την ευημερία και τη πολιτισμική κληρονομιά, να ελέγξει και να αξιολογήσει τις ζημίες. Σε περιπτώσεις όπου οι πόροι και οι σχετικές δυνατότητες των δήμων δεν επαρκούν, η βοήθεια πρέπει να φθάσει αμέσως από τα πιο υψηλά διοικητικά επίπεδα (νομαρχία, περιφέρεια). Τα πιο υψηλά διοικητικά επίπεδα (νομαρχία, περιφέρεια) πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα των ανθρώπινων-τεχνικών πόρων των μεμονωμένων δήμων, για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να μεταφέρουν τις δυνάμεις από μια περιοχή σε άλλη. Το εξωτερικά ειδικευμένο υποστηρικτικό ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με τις εθελοντικές οργανώσεις πρέπει επίσης να ενημερωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα για να φθάσουν στον τόπο της καταστροφής. Ένα πλάνο διάσωσης από μία καταστροφή περιλαμβάνει επίσης τη γρήγορη εισροή φαρμάκων, τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών και εξοπλισμού. Ένα χαρακτηριστικό ενός γεγονότος καταστροφής είναι η γρήγορα εξελισσόμενη πολυπλοκότητα της κατάστασης, η οποία θα μπορούσε μόνο να αντιμετωπιστεί από την έτοιμη πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση καταστροφής. Το Προκαταρκτικό Πρότυπο (Preliminary Model) (Form 1), στοχεύει να διευκολύνει την κατηγοριοποίηση και την οργάνωση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που περιλαμβάνονται ενδεχομένως στην εφαρμογή των φυσικών καταστροφώνκινδύνων σχετικών στρατηγικών. Θα παρέχει τη βάση για μια αποτελεσματική στρατηγική προγραμματισμού διάσωσης και αποκατάστασης καταστροφής. Εικόνα 1: Συγκέντρωση των πληροφοριών. Προστατεύοντας τους αποκριτές έκτακτης ανάγκης, Volume 3, NIOSH Publication No , 2004 Η διασυνοριακή συνεργασία στην πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική. Καταρχήν, οι διαφορετικές εμπειρίες υποστήριξης στην καταστροφή έχουν ενισχυθεί σε διαφορετικές χώρες, ανάλογα με τον τύπο καταστροφής στον οποίο μια χώρα είναι η πιο επιρρεπής. Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις, μια χώρα μόνη δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα γεγονότα φυσικής καταστροφής και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης επιδιώκεται από τις γειτονικές χώρες. Επομένως, μια διασυνοριακή συνεργασία στη πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική.

11 18 19 Είναι ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος MedRisk για να καθιερωθεί αυτό το είδος της διεθνούς συνεργασίας στην οποία οι απόψεις, η υποδομή, και η πείρα θα ανταλλαχθούν. Ένα σημαντικό συστατικό ενός αποτελεσματικού προγραμματισμού Διαχείρισης Κινδύνων είναι να συγκεντρώσει μαζί σε έναν πολυστρωματικό χάρτη τις διαφορετικές πληροφορίες σχετικές με κινδύνους, όπως οι περιοχές υψηλότερου κινδύνου, μαζί με τη διαθέσιμη υποδομή, το τεχνικό και τα ανθρώπινο δυναμικό. Το ερωτηματολόγιο χαρτογράφησης κινδύνου (Hazard Mapping Questionnaire) (Form 2), θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες για τη χαρτογράφηση κινδύνου διαθέσιμη στις διαφορετικές περιφέρειες-χώρες και τη σειρά των πιθανών κινδύνων για τους οποίους αυτή η χαρτογράφηση είναι σχεδιασμένη. Η ανάλυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας, αφενός πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις συμμετέχουσες περιφέρειες του MedRisk (Form 3). Μια σαφής και συνοπτική άποψη των τρεχόντων συστημάτων πολιτικής προστασίας θα ληφθεί, μαζί με τις σχετικές οργανωτικές δομές. Οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών πρακτικών θα περιγραφούν, θα εξεταστούν και θα επικυρωθούν από όλους τους συνεργάτες, σε μία προσπάθεια να ελεγχθούν οι καλύτερες πρακτικές και για να καθορίσουν μια βάση για την ανάπτυξη μιας κοινής Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων, με τις προοπτικές της διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Ένα πλαίσιο για μια γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία θα θεσπιστεί, βασισμένο στη δημιουργία κοινών μέσων διαχείρισης πληροφοριών. Το MedRisk δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα. Έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και να συμπληρώσει αποτελεσματικά τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές: «Κατά τη διάρκεια των ερχόμενων ετών, η σημασία της κοινοτικής συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Μόλις εφαρμοστεί πλήρως ο μηχανισμός του Οκτωβρίου 2001, η αυστηρή προσέγγιση της Ένωσης στην εξέταση των καταστροφών θα είναι αποτελεσματικότερη. Στο μέλλον, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένοι να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για την προσπάθεια να αποτραπεί η εμφάνιση καταστροφών. Μία γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση, όταν πραγματοποιείται μια καταστροφή, είναι ζωτικής σημασίας, αλλά το σημαντικότερο είναι η προσπάθεια να σταματήσουν τέτοιες έκτακτες ανάγκες οπουδήποτε είναι δυνατόν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην Πολιτική Προστασία. Αντιμετωπίζοντας τις καταστροφές, συντονίζοντας την Πολιτική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Για τους έλληνες εταίρους) Το MedRisk ικανοποιεί εξ ολοκλήρου και συμπληρώνει τις ελληνικές εθνικές πολιτικές. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας - μέτρο 2.4 (3ο ΚΠΣ) ενθαρρύνει ειδικά τις δραστηριότητες για την καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συστημάτων χαρτογράφησης και συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία των συστημάτων γεωγραφικής χαρτογράφησης και διαχείρισης πληροφοριών με την προετοιμασία των ψηφιακών χαρτών ως πλατφόρμα για την παραγωγή γενικών και θεματικών χαρτών που απαιτούνται για αναπτυξιακούς και διαχειριστικούς λόγους. Τη διαχείριση και διάταξη των ψηφιακών δεδομένων και τη διανομή τέτοιων στοιχείων με ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας Εθνικής Χωρικής Υποδομής Δεδομένων για να εξυπηρετήσουν τους διοικητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Η παρούσα μελέτη συμφωνεί επίσης με τους στόχους του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Μονάδα Μείωσης Καταστροφών (DRU), η οποία λειτουργεί για να προωθήσει την ολοκλήρωση του προγραμματισμού κινδύνου καταστροφών και την προετοιμασία στα εθνικά και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

12 20 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι FORM 1: LOCAL PRELIMINARY MODEL FOR DISASTER PLANNING EARTHQUAKES-FIRES-FLOODS- VOLCANOES- WELTERING HEAT WAVES etc. This local preliminary model will help you categorize and allocate your forces. According to your national policies, it is not only necessary but compulsory as well, to have a clear view of your current forces at all administrative levels. By filling this data sheet, you comply with your national policies, you estimate your forces and weaknesses to be looked up, and you have ready and timely access to valuable information in case of a need. It is apparent, that this data sheet should be updated at short time intervals. The present preliminary disaster planning is also of primary importance for the successful implementation of the MedRisk project. If you don t possess a similar preliminary disaster planning, do proceed into further actions for all the above mentioned reasons: 1) Organize workshops at the municipality level for gathering information. Organize workshops to inform relevant interested parties at higher administrative levels at the total geographical unit of project application. 2) State clearly with presentations the importance and necessity of readily available information in case of a natural disaster. 3) Distribute the present Model for Preliminary Disaster Planning, giving further explanations if required. 4) Set a deadline for submission of the above. Both hard copy and electronic submission will be required. A recommendation note is also provided at the end of this report referring to strategic operational agents at your area. Please diffuse this information accordingly. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα Please note that in case of a MedRisk partner not directly involved with the implementation of this project, and according to the MedRisk organisation chart, then he/she should be responsible for the diffusion of knowledge and training of the MedRisk implementation involved parties. He/she is responsible to take actions (training, educational) to ensure the successful and efficient involvement of the interested parties. When completed data sheets become available to you, it is the partner s responsibility to collect, extract and process this information. Information in condensed form referring to the total geographical unit of project application should be sent to the PP7 (National Technical University of Athens, NTUA - Mr. Kyranoudis) in electronic form. Recommendation 1: Information directed to strategic operational agents-public institutes at your region. Safety management relies on the accurate knowledge of the operational agents at the scene of disaster and their capacities. This information is vital for both the rescue and the recovery phase of a disaster. Strategic operational institutes/ companies, like hospitals, electric power providers and telecommunication services, must support their own individual preparedness planning, which will move into two axis: Assessment of resources and capabilities List your human resources capacity List equipment - infrastructure List supplies

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα 22 Revise and update your risk management planning People in charge-contact details-duties. Strategic planning and identification of alternative routes of action, in order to satisfy the highly demanding requirements that may appear due to a disaster. For example, the hospitals must bear information about air-conditioned hotel rooms in their area, to be used as potential temporary health centres in case of an increasing need. Being a moving force, electric power supply is vital. In case of a disfunctioning or damage at an electric power station, immediate response planning is needed to overcome the problem, and this needs to be designed beforehand. Consequently, agreements, such as memoranda of understanding, formal plans or mutual aid agreements must be set up to enable coordinated efforts between local agencies and other external agencies to take place. (Brian A. Jackson et al., 2004) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 23 Identify alternative response organisations-institutes and justify. Obtain a list of their resources-infrastructure and capacities. Designate people in charge, responsible for the organisation and communication for each action. List contact details of the people in charge at the alternative response organisations-institutes Attach memoranda to support mutual agreements with alternative response organisations - institutes The present study has been based on the Preliminary Disaster Planning conducted by Mr. Kypriotakis, as a former Consultant in Regional Civil Protection of Crete. Bibliography: Earthquake and disaster preparedness kits, by Equipped to Survive Organisation, Internet site:

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓ. ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓ. ΣΗΜΕΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 24 25

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για τα σωστικά μέσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:... ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΝΟΜΑΡΧΙΑ:... ΔΗΜΟΣ:... Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Φαξ:... ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 26 27

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εγχειρίδιο εφαρμογής και παράδειγμα Εικόνα 1 - Προϋποθέσεις εφαρμογής. Εικόνα 2 - Πίνακας ιδιοτήτων.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εγχειρίδιο εφαρμογής και παράδειγμα Εικόνα 3 - Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων και πινάκων στη γεωγραφική βάση δεδομένων. Εικόνα 4 - Εμφάνιση αντίστοιχου ψηφιακού υπόβαθρου.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Παρουσίαση της βάσης δεδομένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Χάρτες Τρωτότητας για την πόλη της Μυτιλήνης Εικόνα 1 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τους Δήμους Εικόνα 2 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τους Σεισμούς Εικόνα 3 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τις Φωτιές Εικόνα 4 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τα Σχολεία Χάρτης 1 Χάρτης 2 Εικόνα 5 - Άποψη της βάσης, Δεδομένα σχετικά με τα Νοσοκομεία

19 Βιβλιογραφία και σχετικές συνδέσεις B.A. Jackson; J. C. Baker; M.S. Ridgely; J.T. Bartis; H. I. Linn. Protecting Emergency Responders, Volume 3, NIOSH Publication No EU focus on civil protection. Coping with catastrophes - Coordinating civil protection in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Πληροφορίες σε θέματα Περιβαλλοντικής πολιτικής μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. Περιβάλλοντος: Περισσότερες Πληροφορίες για την Πολιτική Προστασία και λίστα σχετικών συνδέσεων μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

20 Συγγραφική Ομάδα Γιώργος Κυπριωτάκης Τεχνικός Σύμβουλος Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιαμαλάκη 50, , Ηράκλειο, Κρήτη Δρ. Έλσα Γιακουμάκη Επιστημονικός Σύμβουλος PhD Analytical Biotechnology-Diagnostics Γιαμαλάκη 50, , Ηράκλειο, Κρήτη Χρήστος Κυρανούδης Επίκουρος Καθηγητής Department of Process Analysis and Plant Design Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών Εμανουέλλα Ξενικάκη Γραμματειακή Υποστήριξη

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MARKETING MANAGER

EXECUTIVE MARKETING MANAGER EXECUTIVE MARKETING MANAGER Περιγραφή: EXECUTIVE MARKETING MANAGER,, Please include the national vacancy reference number Ελάχιστος μισθός: 2,500.00 Μέγιστος μισθός: 2,500.00 Απαιτούμενη εκπαίδευση: 5

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE LIFE08 ENV/GR/000578 «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Management Plan Authors: Panagiotis Christias Panagiotis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE Διαδικτυακή υπηρεσία FLIRE*-G.FMIS : Υποστήριξη Πρόληψης δασικών Πυρκαγιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση * LIFE11ENV/GR/975 Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE, To έργο FLIRE «FLIRE: Floods & fire Risk

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ ΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤ ΗΣ Γ ΕΝΙΚ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΧΩ ΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 10-1-2013 Αρ. πρωτ. οικ 42 Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο Τηλ 2813

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις 1. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο έργο; 1. Η δυναμική συμμετοχή επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο #1

Ενημερωτικό Δελτίο #1 2015 Ενημερωτικό Δελτίο #1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εθελοντών σχετικά με τις φυσικές καταστροφές 1 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τo Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα