A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών"

Transcript

1 A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471 C7-0203/ /0221(COD)) 1 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου θεσπίζει κοινό πλαίσιο γενικών αρχών και διατάξεων αναφοράς που θα εφαρµόζονται σε όλη τη νοµοθεσία η οποία εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται µια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση αυτής της νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία 97/23/ΕΚ θα πρέπει να προσαρµοστεί στην εν λόγω απόφαση. (3) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου καθορίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που θα εφαρµόζονται σε όλη την τοµεακή νοµοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται µια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση αυτής της νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία 97/23/ΕΚ θα πρέπει να προσαρµοστεί στην εν λόγω απόφαση. 2 Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) PE / 1

2 (3α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει τον εξοπλισµό υπό πίεση ο οποίος είναι νέος στην αγορά της Ένωσης όταν εισάγεται σε αυτήν τούτο σηµαίνει ότι είτε είναι νέος εξοπλισµός υπό πίεση που κατασκευάζεται από κατασκευαστή εγκατεστηµένο στην Ένωση, είτε είναι εξοπλισµός υπό πίεση, νέος ή µεταχειρισµένος, που έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα. 3 Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) (3β) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει εφαρµογή σε όλες τις µορφές προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένης της πώλησης από απόσταση. 4 Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σε σχέση µε τον ρόλο που διαδραµατίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασµού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δηµοσίων συµφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, και να εγγυώνται θεµιτό ανταγωνισµό στην ενωσιακή αγορά. (15) Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σε σχέση µε τον ρόλο που διαδραµατίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασµού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δηµοσίων συµφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων και η προστασία των κατοικίδιων ζώων και της περιουσίας, και να εγγυώνται θεµιτό ανταγωνισµό στην ενωσιακή αγορά. PE / 2

3 5 Αιτιολογική σκέψη 18 (18) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των οικονοµικών φορέων, των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, και των καταναλωτών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους οικονοµικούς φορείς να δίνουν ηλεκτρονική διεύθυνση µαζί µε την ταχυδροµική τους διεύθυνση. (18) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των οικονοµικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς, και των καταναλωτών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους οικονοµικούς φορείς να περιλαµβάνουν και ηλεκτρονική διεύθυνση µαζί µε την ταχυδροµική τους διεύθυνση. 6 Αιτιολογική σκέψη 19 (19) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση από τρίτες χώρες που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, ιδίως ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισµό υπό πίεση. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που διαθέτουν στην αγορά συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να µη διαθέτουν στην αγορά εξοπλισµό υπό πίεση που δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι η σήµανση του εξοπλισµού υπό πίεση και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για λόγους ελέγχου. (19) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση από τρίτες χώρες που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, ιδίως ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισµό υπό πίεση. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που διαθέτουν στην αγορά συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να µη διαθέτουν στην αγορά εξοπλισµό υπό πίεση που δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι η σήµανση του εξοπλισµού υπό πίεση και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου. PE / 3

4 7 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Κατά τη διάθεση του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να σηµειώνει επί του εξοπλισµού υπό πίεση το όνοµα και την ταχυδροµική διεύθυνσή του για τυχόν επικοινωνία. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του εξοπλισµού υπό πίεση. Τούτο περιλαµβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνοµα και τη διεύθυνσή του επί του εξοπλισµού υπό πίεση. (21) Κατά τη διάθεση του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να σηµειώνει επί του εξοπλισµού υπό πίεση το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα του και την ταχυδροµική διεύθυνσή του για τυχόν επικοινωνία. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του εξοπλισµού υπό πίεση. Τούτο περιλαµβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνοµα και τη διεύθυνσή του επί του εξοπλισµού υπό πίεση. 8 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Οι οικονοµικοί φορείς, όταν διατηρούν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων, δεν θα πρέπει να καλούνται να επικαιροποιούν αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά άλλους οικονοµικούς φορείς που είτε τους έχουν προµηθεύσει εξοπλισµό υπό πίεση είτε έχουν προµηθευθεί εξοπλισµό υπό πίεση από αυτούς. (25) Οι οικονοµικοί φορείς, όταν διατηρούν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση άλλων οικονοµικών φορέων, δεν θα πρέπει να καλούνται να επικαιροποιούν αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά άλλους οικονοµικούς φορείς που είτε τους έχουν προµηθεύσει εξοπλισµό υπό πίεση είτε έχουν προµηθευθεί εξοπλισµό υπό πίεση από αυτούς. 9 Αιτιολογική σκέψη 29 PE / 4

5 (29) Με δεδοµένο τον κίνδυνο από τη χρήση εξοπλισµών υπό πίεση και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους µεν οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν, στις δε αρµόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που καθίσταται διαθέσιµος στην αγορά είναι σύµφωνος µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διαµορφώνονται µε γνώµονα το επίπεδο του εγγενούς κινδύνου των εξοπλισµών υπό πίεση. Κατά συνέπεια, σε κάθε κατηγορία εξοπλισµών υπό πίεση θα πρέπει να αντιστοιχεί η ενδεδειγµένη διαδικασία ή µία επιλογή µεταξύ διαφόρων διαδικασιών ίσης αυστηρότητας. Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζει ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι οποίες περιλαµβάνουν διαδικασίες που κυµαίνονται από τη λιγότερο έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα µε το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούµενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί διατοµεακή συνοχή και να αποφευχθούν ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες. Οι λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες δικαιολογούνται από το είδος της εξακρίβωσης που απαιτείται για τους εξοπλισµούς υπό πίεση. (29) Με δεδοµένο τον κίνδυνο από τη χρήση εξοπλισµών υπό πίεση και προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους µεν οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν, στις δε αρµόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που καθίσταται διαθέσιµος στην αγορά συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διαµορφώνονται µε γνώµονα το επίπεδο του εγγενούς κινδύνου των εξοπλισµών υπό πίεση. Κατά συνέπεια, σε κάθε κατηγορία εξοπλισµών υπό πίεση θα πρέπει να αντιστοιχεί η ενδεδειγµένη διαδικασία ή µία επιλογή µεταξύ διαφόρων διαδικασιών ίσης αυστηρότητας. Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζει ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι οποίες περιλαµβάνουν διαδικασίες που κυµαίνονται από τη λιγότερο έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα µε το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούµενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί διατοµεακή συνοχή και να αποφευχθούν ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες. Οι λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες δικαιολογούνται από το είδος της εξακρίβωσης που απαιτείται για τους εξοπλισµούς υπό πίεση. 10 Αιτιολογική σκέψη 33 (33) Για να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική πρόσβαση στις πληροφορίες στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες (33) Προκειµένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι PE / 5

6 που απαιτούνται για τον εντοπισµό όλων των ενωσιακών πράξεων θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε «ενιαία δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ». πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισµό όλων των εφαρµοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε µια ενιαία δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ. Για τη µείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονοµικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ µπορεί να είναι φάκελος που περιλαµβάνει τις σχετικές επιµέρους δηλώσεις συµµόρφωσης. 11 Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) (33α) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας είναι απαραίτητη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των καταναλωτών, άλλων χρηστών και των τρίτων µερών. 12 Αιτιολογική σκέψη 54 (54) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος η οποία να επιτρέπει τη διαθεσιµότητα στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού υπό πίεση που συµµορφώνεται µε την οδηγία 97/23/ΕΚ. (54) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες µεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία εξοπλισµού υπό πίεση που έχει ήδη εισαχθεί στην αγορά σύµφωνα µε την οδηγία 97/23/ΕΚ, χωρίς να χρειάζεται η συµµόρφωσή του προς άλλες απαιτήσεις, πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των εθνικών µέτρων για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας. Οι διανοµείς θα πρέπει συνεπώς να µπορούν να προµηθεύουν εξοπλισµό υπό πίεση που έχει εισαχθεί στην αγορά, δηλαδή εµπόρευµα που βρίσκεται ήδη PE / 6

7 στην αλυσίδα διανοµής, πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των εθνικών µέτρων για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας. 13 Αιτιολογική σκέψη 55 (55) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την εφαρµογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (55) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 14 Αιτιολογική σκέψη 57 (57) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΚ. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την οδηγία 97/23/ΕΚ. (57) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της προηγούµενης οδηγίας. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προηγούµενη οδηγία. 15 Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγικό µέρος Για τους σκοπούς της παρούσας Για τους σκοπούς της παρούσας PE / 7

8 οδηγίας ισχύουν οι εξής ορισµοί : οδηγίας εφαρµόζονται οι εξής ορισµοί: 16 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 24 (24) «διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (24) «διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 25 (25) «εθνικός οργανισµός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισµός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (25) «εθνικός οργανισµός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισµός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/ Άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 28 (28) «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εξοπλισµού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί διαθέσιµος στον χρήστη (28) «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εξοπλισµού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί διαθέσιµος σε καταναλωτές ή άλλους χρήστες 19 Άρθρο 3 παράγραφος 2 2. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα 2. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα PE / 8

9 κράτη µέλη να καθορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την προστασία των προσώπων και, ιδιαιτέρως, των εργαζοµένων που χειρίζονται τους εξοπλισµούς υπό πίεση, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισµού κατά τρόπο µη οριζόµενο στην παρούσα οδηγία. κράτη µέλη να καθορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την προστασία των προσώπων και, ιδιαιτέρως, των εργαζοµένων που χειρίζονται τους εξοπλισµούς υπό πίεση ή τα συγκροτήµατα, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισµού ή των συγκροτηµάτων κατά τρόπο µη οριζόµενο στην παρούσα οδηγία. 20 Άρθρο 5 παράγραφος 2 2. Τα κράτη µέλη µπορούν, αν είναι απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισµού υπό πίεση, να απαιτούν να δίνονται οι πληροφορίες του παραρτήµατος I σηµεία 3.3 και 3.4 στην(- ις) επίσηµη(-ες) γλώσσα(-ες) της Ένωσης, προσδιοριζόµενες από το κράτος µέλος όπου ο εξοπλισµός αυτός τίθεται στη διάθεση του χρήστη. 2. Τα κράτη µέλη µπορούν, αν είναι απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισµού υπό πίεση, να απαιτούν να δίνονται οι πληροφορίες του παραρτήµατος I σηµεία 3.3 και 3.4 σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, τους άλλους χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 21 Άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 1 2. Για τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτηµα II και διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο Για τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτηµα II και αναθέτουν τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο Άρθρο 6 παράγραφος 4 εδάφιο 1 PE / 9

10 4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Οι αλλαγές στον σχεδιασµό ή στα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού υπό πίεση και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση λαµβάνονται δεόντως υπόψη. 4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στον σχεδιασµό ή στα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού υπό πίεση και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση του εξοπλισµού υπό πίεση λαµβάνονται δεόντως υπόψη. 23 Άρθρο 6 παράγραφος 5 5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός τους υπό πίεση φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του εν λόγω εξοπλισµού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον εξοπλισµό. 5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που έχουν εισαγάγει στην αγορά φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του εν λόγω εξοπλισµού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον εξοπλισµό. 24 Άρθρο 6 παράγραφος 6 6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους, την ταχυδροµική διεύθυνσή τους και τη διεύθυνση του τυχόν δικτυακού τους τόπου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στον εξοπλισµό υπό πίεση το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και την ταχυδροµική διεύθυνσή τους ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό του έγγραφο. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο PE / 10

11 συνοδευτικό του έγγραφο. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί κάποιος να επικοινωνήσει µε τον κατασκευαστή. επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, τους άλλους χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 25 Άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο 2 Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν περιλαµβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν περιλαµβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. 26 Άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο 1 2. Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν διαθέσιµο στην αγορά τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση φέρει τη σήµανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και τις οδηγίες και πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια σύµφωνα µε τα σηµεία 3.3 και 3.4 του παραρτήµατος Ι, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιµος ο εν λόγω εξοπλισµός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν διαθέσιµο στην αγορά τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση φέρει τη σήµανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και τις οδηγίες και πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια σύµφωνα µε τα σηµεία 3.3 και 3.4 του παραρτήµατος Ι, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιµος ο εν λόγω εξοπλισµός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντίστοιχα. PE / 11

12 27 Άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο 3 Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν διαθέσιµο στην αγορά τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες χρήσης σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιµος ο εν λόγω εξοπλισµός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3. Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν διαθέσιµο στην αγορά τον εξοπλισµό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες χρήσης σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιµος ο εν λόγω εξοπλισµός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντίστοιχα. 28 Άρθρο 9 παράγραφος 4 4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του εν λόγω εξοπλισµού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν ο εξοπλισµός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν διαθέσιµο τον εξοπλισµό και παραθέτουν λεπτοµέρειες, ιδίως, για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο εξοπλισµός υπό πίεση που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του εν λόγω εξοπλισµού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν ο εξοπλισµός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στην αγορά των οποίων καθιστούν διαθέσιµο τον εξοπλισµό και παραθέτουν λεπτοµέρειες, ιδίως, για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. PE / 12

13 29 Άρθρο 17 παράγραφος 3 3. Όταν ένας εξοπλισµός υπό πίεση διέπεται από περισσότερες ενωσιακές πράξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται µία και µόνο δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω ενωσιακές πράξεις. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων δηµοσίευσής τους. 3. Όταν ένας εξοπλισµός υπό πίεση διέπεται από περισσότερες ενωσιακές πράξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται µία και µόνο δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω ενωσιακές πράξεις. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων δηµοσίευσής τους. 30 Άρθρο 19 παράγραφος 5 α (νέα) 5α. Τα κράτη µέλη βασίζονται στους υφιστάµενους µηχανισµούς για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του καθεστώτος που διέπει τη σήµανση CE, και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σε περίπτωση αθέµιτης χρήσης της εν λόγω σήµανσης. 31 Άρθρο 24 παράγραφος 2 2. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συνιστάται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας και διαθέτει νοµική προσωπικότητα. 2. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας κράτους µέλους και διαθέτει νοµική προσωπικότητα. PE / 13

14 32 Άρθρο 24 παράγραφος 6 εδάφιο 3 ιαθέτει τα αναγκαία µέσα για την ενδεδειγµένη εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία µέσα για την ενδεδειγµένη εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις. 33 Άρθρο 24 παράγραφος 7 εισαγωγικό µέρος 7. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει: 7. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει: 34 Άρθρο 24 παράγραφος 8 εδάφιο 1 8. Η αµεροληψία του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού αξιολόγησης είναι εγγυηµένη. 8. Η αµεροληψία του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι εγγυηµένη. 35 Άρθρο 24 παράγραφος 8 εδάφιο 2 PE / 14

15 Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού του οργανισµού αξιολόγησης δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών. Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης ενός οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθµό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών. 36 Άρθρο 24 παράγραφος Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της εν λόγω οµάδας. 11. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει της σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της εν λόγω οµάδας. 37 Άρθρο 26 τίτλος Τεκµήριο συµµόρφωσης Τεκµήριο συµµόρφωσης των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης PE / 15

16 38 Άρθρο 28 παράγραφος 2 2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης και του εξοπλισµού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισµός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισµό διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή του άρθρου Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης και του εξοπλισµού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισµός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισµό διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή του άρθρου Άρθρο 30 παράγραφος 2 εδάφιο 1 2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισµών που κοινοποιούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών µητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. 2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισµών που κοινοποιούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών µητρώου που τους έχουν αποδοθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. 40 Άρθρο 30 παράγραφος 2 εδάφιο 2 Η Επιτροπή µεριµνά για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή µεριµνά για την ενηµέρωση του καταλόγου. PE / 16

17 41 Άρθρο 33 παράγραφος 2 2. Το κοινοποιούν κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της διατήρησης της επάρκειας του εν λόγω οργανισµού. 2. Το κοινοποιούν κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επιβεβαίωσης της επάρκειας του εν λόγω οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 42 Άρθρο 34 παράγραφος 3 3. Όταν οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήµατος Ι ή των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγµένα διορθωτικά µέτρα και δεν εκδίδει βεβαίωση συµµόρφωσης. 3. Όταν οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήµατος Ι ή των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγµένα διορθωτικά µέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 43 Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής και τους όρους της κοινοποίησης β) περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής ή τους όρους της κοινοποίησης PE / 17

18 44 Άρθρο 40 τίτλος Τροποποίηση παραρτηµάτων Αρµοδιότητες κατ εξουσιοδότηση 45 Άρθρο 40 εισαγωγή Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41 σχετικά µε την αναταξινόµηση του εξοπλισµού υπό πίεση, όταν έρχεται αντιµέτωπη µε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήµατα: Προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα του εξοπλισµού υπό πίεση, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41 όσον αφορά την αναταξινόµηση του εξοπλισµού υπό πίεση ώστε: 46 Άρθρο 40 στοιχείο α α) εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1 α) εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1 47 Άρθρο 40 στοιχείο β β) ένα συγκρότηµα ή µία οικογένεια συγκροτηµάτων που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β) ένα συγκρότηµα ή µία οικογένεια συγκροτηµάτων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ή PE / 18

19 48 Άρθρο 40 στοιχείο γ γ) εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση πρέπει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήµατος II, να ταξινοµηθεί σε άλλη κατηγορία. γ) εξοπλισµός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισµών υπό πίεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήµατος II, να ταξινοµηθεί σε άλλη κατηγορία. 49 Άρθρο 44 παράγραφος 1 εδάφιο 1 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν έως την 1η Μαρτίου 2015 το αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το άρθρο 2 παράγραφοι 15 έως 31, τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 και 18, το άρθρο 19 παράγραφοι 3 έως 5, τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 και 43, καθώς και τα παραρτήµατα III και IV. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω µέτρων. 1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως την 1η Μαρτίου 2015, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το άρθρο 2 παράγραφοι 15 έως 31, τα άρθρα 6 έως 12, 17 και 18, το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5, τα άρθρα 20 έως 38, 42 και 43, καθώς και τα παραρτήµατα III και IV. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω µέτρων. 50 Παράρτηµα IV επικεφαλίδα ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (Αριθ. XXXX) 1 1 Ο κατασκευαστής µπορεί, προαιρετικά, PE / 19

20 να δώσει αριθµό στη δήλωση συµµόρφωσης. 51 Παράρτηµα IV σηµείο 1 1. Αριθ. (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του εξοπλισµού υπό πίεση): ιαγράφεται PE / 20

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 11.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

A8-0148/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0148/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 15.1.2016 A8-0148/ 001-157 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-157 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Vicky Ford Μέσα ατομικής προστασίας A8-0148/2015 (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/357 ΟΔΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/149 ΟΔΗΓΙΑ 2014/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 5.2.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0353 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/45 ΟΔΗΓΙΑ 2014/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/79 ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0357(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0354(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0358(COD) 7.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 49-70 Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE486.095v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2016 L 81/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0063/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0063/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.3.2015 A8-0063/2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/309 ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουνίου 2013. 28.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

A8-0063/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0063/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 15.1.2016 A8-0063/ 001-147 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-147 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Antonio López-Istúriz White Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα A8-0063/2015 (COM(2014)0187

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 58/15 DGG 3A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0108 (COD) PE-CONS 58/15

PE-CONS 58/15 DGG 3A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0108 (COD) PE-CONS 58/15 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0108 (COD) PE-CONS 58/15 ENT 209 CONSOM 163 SOC 575 MI 621 ECO 121 IND 150 CODEC 1317 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 20.1.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0108 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Ιανουαρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 28.1.2015 2014/0108(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ L 218/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.8.2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 768/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0108(COD) 3.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 147-238 Σχέδιο έκθεσης Vicky Ford (PE546.721v01-00) Μέσα ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0353(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0358(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0352(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2016 L 81/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/426 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0350(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0349(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/68 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΦΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ 1 Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014. L 153/62 ΟΔΗΓΙΑ 2014/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (NΝΠ) (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (NΝΠ) (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 773 τελικό 2011/0357 (COD) - C7-0427/11 ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (NΝΠ) (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 20.1.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0136 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Ιανουαρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

DGG 3A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0136 (COD) PE-CONS 59/15 ENT 210 MI 622 ECO 122 IND 151 CONSOM 164 CODEC 1319

DGG 3A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0136 (COD) PE-CONS 59/15 ENT 210 MI 622 ECO 122 IND 151 CONSOM 164 CODEC 1319 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 2014/0136 (COD) PE-CONS 59/15 ENT 210 MI 622 ECO 122 IND 151 CONSOM 164 CODEC 1319 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2469 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 98 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0098 (COD) 10753/3/10 REV 3 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 530 PARLNAT 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16965 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1426 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (2011)0356(COD) 8.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2016 L 81/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/424 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 5.5.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0131 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.2.2015 2014/0108(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0305 EL 16.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16949 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.2.2019 A8-0274/ 001-081 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-081 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Ivan Štefanec A8-0274/2018 Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 20.1.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0107 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Ιανουαρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18625 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1602 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ.37764/873/Φ342 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1205 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4579, 27.10.2016 Ν. 113(Ι)/2016 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 769 τελικό 2011/0353 (COD) ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ 15.4.2019 A8-0190/ 001-488 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-488 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0190/2019 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 165, 30.06.2010, σ.1. «Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

5268/16 ΓΕΧ/ακι/ΘΛ 1 DPG

5268/16 ΓΕΧ/ακι/ΘΛ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0107 (COD) 5268/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0274/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0274/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0274/2018 5.9.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12296/15 ΔΛ/γομ 1 DGG3A

12296/15 ΔΛ/γομ 1 DGG3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0107 (COD) 12296/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2019 C(2019) 1847 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Ιουλίου 2008

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Ιουλίου 2008 L 218/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.8.2008 KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.4.2019 A8-0277/ 001-213 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-213 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Nicola Danti Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων A8-0277/2018 (COM(2017)0795

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 764 τελικό 2011/0358 (COD) C7-0425/11 ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2010/0212(COD) 4.7.2011 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικός Έλεγχος. Αναφορά στο άρθρο 43, 1, ΠΔ98/2017 για «Τυπική / Συνήθη (FORMAL) μη συμμόρφωση» Διαπίστωση Συμμόρφωσης Επισημάνσεις

Διοικητικός Έλεγχος. Αναφορά στο άρθρο 43, 1, ΠΔ98/2017 για «Τυπική / Συνήθη (FORMAL) μη συμμόρφωση» Διαπίστωση Συμμόρφωσης Επισημάνσεις Σήμανση [ ] εξετάστηκε και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 98/2017 [ ] εξετάστηκε και δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΠΔ 98/2017 [] δεν έχει εφαρμογή [κενό] δεν εξετάστηκε Διοικητικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 770 τελικό 2011/0354 (COD) C7-0421/11 ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 768 τελικό 2011/0350 (COD) C7-0428/11 EL ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/324. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/324. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/324 324 Άρθρο 2 β (νέο) Άρθρο 2β Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών

ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 02009L0048 EL 24.11.2017 005.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0660 C8-0394/ /0294(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.3.2019 A8-0143/ 001-022 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-022 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Jerzy Buzek Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου A8-0143/2018 (COM(2017)0660

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0048(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0048(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 12.6.2013 2013/0048(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 771 τελικό 2011/0349 (COD) C7-0423/11 ΔΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση

ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για τα προϊόντα) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2011 COM(2011) 766 τελικό 2011/0352 (COD) C7-0430/11 EL ΕΣΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Εφαρµογή της δέσµης νοµοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2019 C(2019) 1882 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.3.2019 σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα