1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.ksot.gr/ http://didefth.gr 1"

Transcript

1 Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ ) Η ΚΣΟΤ είναι µια ανοιχτή κοινωνία που λειτουργεί µε σκοπό να παραδώσει άρτια καταρτισµένους χορευτές, χορογράφους και καθηγητές χορού. Το όραµά µας είναι µια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στη φύση του αντικειµένου µας µια εκπαίδευση σε κίνηση, όχι στατική, αλλά δυναµική, που διδάσκει στους νέους καλλιτέχνες του χορού πώς να αντιλαµβάνονται καθετί νέο µε την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή. Μέσα από την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά στην ΚΣΟΤ απελευθερώνουµε τη δηµιουργικότητα µέσα σ ένα κλίµα ενθουσιασµού, συνεργασίας και ενεργού διεθνούς διαλόγου υπηρετούµε τη διαρκή ανανέωση. Σχολή Το ιστορικό κτίριο της οδού Οµήρου, ιδιοκτησία της Κούλας Πράτσικα κατασκευάστηκε µε βάση τη µελέτη που εκπόνησε το 1934 ο αρχιτέκτων µηχανικός και εκπρόσωπος της δυναµικής γενιάς του 20, Γεώργιος Σ. Κοντολέων. Οι εργασίες αποκατάστασης και επανάχρησης των χώρων πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε σύχρονες προδιαγραφές και µε σκοπό να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες. Εκπαίδευση Η αναζήτηση αναφορικά στα θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα του χορού και η δέσµευση µας στην ποιότητα είναι οι δύο άξονες που οργανώνουν τον κάναβο του εκπαιδευτικού προγράµµατος της ΚΣΟΤ. Ο ιστός του περιλαµβάνει στέρεη εκπαίδευση βασισµένη στη διδασκαλία αναγνωρισµένων συστηµάτων κλασικού και σύγχρονου χορού, πειραµατισµό µέσα από την εξόρµηση νέων τεχνικών και θεωρητική κατάρτιση σε πολλαπλά επίπεδα. Εισαγωγικές Εξετάσεις Προεπαγγελµατικά Τµήµατα Κύριος τροφοδότης των Επαγγελµατικών Τµηµάτων της ΚΣΟΤ, τα Προεπαγγελµατικά Τµήµατα λειτουργούν µε σκοπό την κατάλληλη προετοιµασία παιδιών που έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε το χορό. Η εισαγωγή στα τµήµατα πραγµατοποιείται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διεξάγονται κάθε Σεπτέµβριο και απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 8 ώς 17 ετών. Αιτήσεις για συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των Προεπαγγελµατικών Τµηµάτων της ΚΣΟΤ που πραγµατοποιούνται κάθε Σεπτέµβριο, γίνονται δεκτές από τη Γραµµατεία της Σχολής (Οµήρου 57), από τη 1 Ιουλίου ώς τις 6 Αυγούστου και από τις 16 ώς τις 31 Αυγούστου ( ευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00). Μπορείτε να προµηθευτείτε το έντυπο της αίτησης από τη Γραµµατεία της Σχολής ή µπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) πιστοποιητικό γέννησης β) βεβαίωση παθολόγου για την καλή γενική υγεία του παιδιού και γ) βεβαίωση ορθοπεδικού. Η υποβολή της αίτησης µπορεί να γίνει µόνο από τον κηδεµόνα του ενδιαφερόµενου. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν προηγούµενη εκπαίδευση στο χορό.τα αποτελέσµατα τοιχοκολλούνται στην είσοδο της Σχολής υπογεγραµµένα από την ιευθύντρια της ΚΣΟΤ. Η εγγραφή στα µητρώα της Σχολής πραγµατοποιείται µε την έναρξη του σχολικού έτους. 1

2 Τα Επαγγελµατικά Τµήµατα Τα Επαγγελµατικά Τµήµατα της Σχολής απευθύνονται σε απόφοιτους λυκείου οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν την εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να εξελιχθούν και να εργαστούν ως επαγγελµατίες χορευτές, χορογράφοι ή καθηγητές χορού.για την εισαγωγή στα Επαγγελµατικά Τµήµατα απαιτείται η συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Σεπτέµβριο. Οι αιτήσεις για συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των Επαγγελµατικών Τµηµάτων της ΚΣΟΤ που πραγµατοποιούνται κάθε Σεπτέµβριο, γίνονται δεκτές από τη Γραµµατεία της Σχολής (Οµήρου 57), από τη 1 Ιουλίου ώς τις 6 Αυγούστου και από τις 16 ώς τις 31 Αυγούστου ( ευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00). Μπορείτε να προµηθευτείτε το έντυπο της αίτησης από τη Γραµµατεία της Σχολής ή µπορείτε να το κατεβάσετε εδώ : Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας και β) επικυρωµένη φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου. Οι ενδιαφερόµενοι εξετάζονται στο µπαλέτο, τη ρυθµική, το σύγχρονο χορό και την έκθεση ιδεών. Πριν από τις εξετάσεις, η Σχολή πραγµατοποιεί προκαταρκτικά µαθήµατα για τους υποψηφίους. Τα αποτελέσµατα τοιχοκολλούνται στην είσοδο της σχολής υπογεγραµµένα από την ιευθύντρια της ΚΣΟΤ. Η εγγραφή στα µητρώα της σχολής πραγµατοποιείται µε την έναρξη του σχολικού έτους. Κατατακτήριες Εξετάσεις Σπουδαστές ή πτυχιούχοι άλλων ισότιµων σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού γίνονται δεκτοί µετά από κατατακτήριες εξετάσεις στα µαθήµατα του µπαλέτου, της ρυθµικής, του σύγχρονου χορού και της έκθεσης ιδεών. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται την ίδια περίοδο µε αυτές των Επαγγελµατικών Τµηµάτων. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωµένη φωτοτυπία του πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής όπου φοιτούσαν µαζί µε την αναλυτική βαθµολογία τους. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η προετοιµασία των υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης πραγµατοποιείται σε δύο κύκλους. Πρώτος Κύκλος: Οµάδες Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ στις 20/9/2010 εύτερος Κύκλος: Οµάδες Α, Β, Γ στις 28/ Το πρόγραµµα προετοιµασίας και οι κατάλογοι µε τις οµάδες των υποψηφίων, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Οι εξετάσεις των Προεπαγγελµατικών τµηµάτων στις 3/10/

3 Οι ώρες των εξετάσεων και οµάδες των υποψηφίων, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. Μαθήµατα Σήµερα, το πρόγραµµα σπουδών στην ΚΣΟΤ διαµορφώνεται µε πανεπιστηµιακές προδιαγραφές και περιλαµβάνει τη διδασκαλία τεχνικών και θεωρητικών µαθηµάτων σε σταθερή και σεµιναριακή βάση. Πρακτικά Μαθήµατα Κλασικό µπαλέτο Σύστηµα Βασιλικής Ακαδηµίας Χορού (R.A.D.) Ρωσικό σύστηµα Γαλλικό σύστηµα Σύγχρονος χορός Τεχνική Graham Τεχνική Release Τεχνική Cunningham Τεχνική Limon Χορογραφία Ρυθµική Ελληνικοί χοροί Θεωρητικά Μαθήµατα Χορολογία ιδασκαλία-ανάλυση µπαλέτου Ιστορία τέχνης Ιστορία χορού Ιστορία-Θεωρία µουσικής Ανατοµία Ψυχολογία 3

4 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) ραµατική Σχολή Η Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. Οι προκριµατικές και εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το Σεπτέµβριο κάθε έτους. Κατά µέσο όρο εισάγονται κάθε χρόνο δέκα µε δώδεκα σπουδαστές. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στη Σχολή είναι: Υποκριτική - αυτοσχεδιασµός, κίνηση, µουσική, χορός, θεατρικό τραγούδι, αγωγή λόγου, δραµατολογία, ιστορία ελληνικής και παγκόσµιας δραµατουργίας, ιστορία λογοτεχνίας, ιστορία ενδυµατολογίας και σκηνογραφίας. Στη σχολή διοργανώνονται επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, θεατρικά σεµινάρια. Η Σχολή διαθέτει θεατρική βιβλιοθήκη για τη σπουδή και ενηµέρωση των σπουδαστών της. Υπεύθυνος Σπουδών της ραµατικής Σχολής είναι ο κ. Γιάννης Ρήγας. Πληροφορίες και Όροι Συµµετοχής ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη & Θράκης Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ H Ανώτερη Σχολή ραµατικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε. ανήκει στην Ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθµια) βάσει του Π.. 336/14/6/89. Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η Σχολή είναι κρατική και η φοίτηση είναι δωρεάν. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στη ραµατική Τέχνη και η άρτια µόρφωση καλλιτεχνών και λειτουργών της Ελληνικής σκηνής. Στη Σχολή διδάσκονται πρακτικά και θεωρητικά µαθήµατα, που αποβλέπουν σε µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη θεατρική παιδεία: Υποκριτική, Αγωγή του Προφορικού Λόγου (ορθοφωνία), Κινησιολογία, Χορός, Μουσική, Θεατρικό Τραγούδι, Ιστορία και Πρακτική Κινηµατογράφου, Σκηνογραφία, Ενδυµατολογία, ραµατολογία, Ιστορία Ελληνικού και ξένου Θεάτρου, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μακιγιάζ, Ξιφασκία, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί κ.α. Επίσης γίνονται σεµινάρια, διαλέξεις και δηµόσιες συζητήσεις πάνω σε θέµατα του Θεάτρου και της Τέχνης γενικότερα. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται το 2ο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου. Προηγούνται οι προκριµατικές εξετάσεις και ακολουθούν οι εισαγωγικές, οι οποίες ολοκληρώνονται µέχρι τις πρώτες µέρες του Οκτωβρίου. 4

5 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε Ο υποψήφιος στις 10 Σεπτεµβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις πρέπει να έχει συµπληρώσει το δέκατο-έβδοµο (17) έτος της ηλικίας του. Ο υποψήφιος µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις Προκριµατικές και Εισαγωγικές εξετάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εικοστό-πέµπτο (25) έτος της ηλικίας του. Αν ο υποψήφιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο-όγδοο (18) έτος της ηλικίας του η αίτησηδήλωση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από συγκατάθεση των γονέων ή του νόµιµου κηδεµόνα, επικυρωµένη από την Αρχή. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή κάτοχος απολυτηρίου άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Κυπριακής ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφ' όσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύµβαση. Αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, πρέπει να γνωρίζει διαπιστωµένα άπταιστα την ελληνική γλώσσα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι αρτιµελής. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από οφθαλµολογικά προβλήµατα, προβλήµατα ακοής ή άλλα προβλήµατα, τέτοια που να εµποδίζουν τη σπουδή του στη Σχολή ή να είναι απαγορευτικά στην µελλοντική άσκηση του επαγγέλµατος. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από µολυσµατική νόσο. Ο υποψήφιος για τη συµµετοχή του στις προκριµατικές και εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλει στη Σχολή, από τις 1 µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις, αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από: α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου λυκείου επικυρωµένο από την Αρχή β. 8 έγχρωµες φωτογραφίες γ. πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωµένο από την Αρχή Με ανακοίνωση στους πίνακες της Σχολής και στον ηµερήσιο τοπικό τύπο η ραµατική Σχολή θα ενηµερώσει τους υποψηφίους για την συγκεκριµένη ηµεροµηνία των προκριµατικών και εισαγωγικών εξετάσεων και τον χώρο στον οποίο θα διεξαχθούν. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν δεν προκριθεί στις προκριµατικές εξετάσεις δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής. Κάθε υποψήφιος των προκριµατικών εξετάσεων πρέπει να απαγγείλει από µνήµης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής δύο (2) αποσπάσµατα (µονόλογοι, ένας από αρχαίο έργο ή κλασικό, και ένας από σύγχρονο) έργων της αρεσκείας του και ένα ποίηµα. Τα αποτελέσµατα των προκριµατικών εξετάσεων ανακοινώνονται την εποµένη των εξετάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής. Όσοι υποψήφιοι προκριθούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής στην παρακάτω ύλη: α. Υποκριτική - αυτοσχεδιασµός (ένας θεατρικός µονόλογος της επιλογής του υποψηφίου - διαφορετικός από τον α' γύρο- και δύο µονόλογοι που θα δοθούν εγκαίρως από τη Σχολή. β. Τραγούδι (επιλογή του υποψηφίου, κατά προτίµηση ελληνικό) γ. Στοιχειώδης κίνηση δ. Στοιχειώδεις γνώσεις θεάτρου και λογοτεχνίας (γραπτά) Τα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων ανακοινώνονται την εποµένη της λήξης των εξετάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής. Τα αποτελέσµατα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς. Η συµπλήρωση από τους υποψηφίους της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας είναι υποχρεωτική. Οι όροι συµµετοχής για τις προκριµατικές και εισαγωγικές εξετάσεις της ραµατικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καθώς και τα πιστοποιητικά και οι φωτογραφίες είναι οι κανόνες των εξετάσεων. Πρέπει να είναι εις γνώσιν των υποψηφίων και θεωρούνται απαραβίαστοι. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...6 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ...7 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 7 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...7 2.1 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος... 7 2.2 Ιατροφαρµακευτική και Νοσοκοµειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΛΑ ΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Page 1 of 6 ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ (21o) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Το Ίδρυµα προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ α) Του άρθρου παρ. 1γ

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005)

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005) Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 12 11-2008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΤΜΗΜΑ Β Φ3/ 146583 /Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ : WORKSHOP D ΤΕΥΧΟΣ 15 Μ AΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ : WORKSHOP D ΤΕΥΧΟΣ 15 Μ AΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 15 Μ AΪΟΣ 2013 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ : WORKSHOP D Εντός του Μάιου 2013 θα πραγµατοποιηθεί από το Γραφείο ιασύνδεσης εργαστήριο συµβουλευτικής για προετοιµασία για µεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ... 6 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 6 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 6 2.1 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος... 6 2.2 Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα