Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καταπιάνεται µε τη µελέτη του Ισλάµ στον Ελληνικό επιστηµονικό χώρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καταπιάνεται µε τη µελέτη του Ισλάµ στον Ελληνικό επιστηµονικό χώρο"

Transcript

1 Σιδερής Παχουνδάκης Η διδασκαλία του µαθήµατος του Ισλάµ στις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης από το 1975 έως σήµερα (Μετάφραση στα Ελληνικά: Χριστίνα Πουλοπούλου) A. Ιστορική Διαδροµή Η παρούσα εργασία αποτελεί κατά µεγάλο µέρος της µελέτη επί των πηγών σε βάθος των αναλυτικών προγραµµάτων διδασκαλίας, καθώς και τη νοµοθεσία που περιβάλλει τις Ελληνικές Θεολογικές Σχολές ως προς τη διδασκαλία του µαθήµατος του Ισλάµ, όπου αυτό υπάρχει ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο ή όπου είναι ενταγµένο σ ένα πλαίσιο ενός πιο διευρυµένου γνωστικού αντικειµένου, όπως εκείνο της «Θρησκειoλογίας», µε τη µορφή που εµφανίζεται στις Ελληνικές Θεολογικές Σχολές. Το πρώτο Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα µε βασιλικό διάταγµα του µε τέσσερις Σχολές (πρώτη στην τάξη η Θεολογική Σχολή, δεύτερη εκείνης των Νοµικών Επιστηµών, τρίτη της Ιατρικής και τέταρτη της Φιλοσοφίας). Από την πρώτη κιόλας έναρξη λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών δεν φαίνεται να διδάσκεται το Ισλάµ ή παραπλήσιο γνωστικό αντικείµενο που να παραπέµπει στη διδασκαλία του. Μια πρώτη υπόθεση εργασίας που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι αυτή του ότι ήταν πολύ πρόσφατη η εµπειρία της υποτέλειας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 2 για το νεοϊδρυµένο Ελληνικό κράτος, κάτι που ενδεχοµένως να αποτέλεσε παράγοντα αποστροφής των εµπλεκοµένων Καθηγητών και νοµοθετών στο να συµπεριλάβουν ως γνωστικό και διδακτικό αντικείµενο στη Θεολογική Σχολή τη θρησκεία του Ισλάµ έστω και ως αναφορά ή κεφάλαιο σ ένα ευρύτερο πλαίσιο µαθηµάτων. Επίσης κάτι που φαίνεται να καθόρισε τη µη διδασκαλία του Ισλάµ στην παρούσα φάση της Θεολογικής Σχολής ήταν το φιλοδυτικό πνεύµα των Καθηγητών της, που έδιναν ενδεχοµένως βαρύτητα σ έναν εξορθολογισµένο Χριστιανισµό, πρωτίστως κοντά στη Διαµαρτυρόµενη Εκκλησία 3 και δευτερευόντως στην Καθολική Εκκλησία. Οι πρώτοι Καθηγητές 4 σπουδασµένοι στη Δύση και επηρεασµένοι ως επί το πλείστον από Διαµαρτυρόµενα περιβάλλοντα καθόρισαν και το τι ακριβώς θα διδάσκονταν οι πρώτοι 1 Βασιλιάς της Ελλάδος εκείνη τη περίοδο ήταν ο Γερµανός Όθωνας του οίκου του Σάλτσµπουργκ, Καθολικός στο δόγµα, µε Αντιβασιλέα Παιδείας τον Μάουερ, Διαµαρτυρόµενο στο δόγµα, ο οποίος είχε υπό την ευθύνη του την ίδρυση και την επιστασία της οργάνωσης του πρώτου πανεπιστήµιου και δη της Θεολογικής Σχολής. Η πρώτη Ελληνική Θεολογική Σχολή των Αθηνών οργανώθηκε και λειτούργησε βάσει της εµπειρίας των Διαµαρτυρόµενων Θεολογικών Σχολών της Γερµανίας. 2 Η Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε ως κυρίαρχη θρησκεία το Ισλάµ και η όλη οργάνωση και ταυτότητά της ήταν βασισµένη πάνω σ αυτό. 3 Σύµφωνα µε τις αναφορές που έχουµε από τις πρώτες Αµερικανικές Πρεσβυτεριανές και Επισκοπελιανές Ιεραποστολές που ξεκίνησαν τη δράση τους στον Ελλαδικό χώρο µόλις από το 1820, θεωρούσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Ισλάµ δεισιδαιµονικές και τυπολατρικές θρησκείες όπου χρειάζονταν τουλάχιστον η Ορθόδοξη Εκκλησία αναµόρφωση εκ βάθρων και οι πιστοί του Ισλάµ να γίνονταν προσήλυτοι του Χριστιανισµού. Επίσης θεωρούσαν ότι το Ισλάµ έκανε µεγάλο κακό µετά από τόσα χρόνια υποτέλειας στην Ανατολική εκδοχή του Χριστιανισµού εισβάλλοντας στοιχεία µη Χριστιανικά, τυπολατρικά και δεισιδαιµονικά. 4 Πρώτοι Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών υπήρξαν οι Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόκλητος Φαρµακίδης και Κωνσταντίνος Κοντογόνης οι δυο πρώτοι ήταν ιερωµένοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο δεύτερος εκ των τριών φανερά υποστηρικτής του Διαµαρτυρόµενου Δόγµατος. 1

2 φοιτητές της Θεολογίας 5. Ταυτόχρονα όµως µε το εσωτερικό µέρος της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής υπήρχε και το πολιτικό µέρος, που εκείνη την περίοδο επιθυµούσε ως πάγιο αίτηµα να εντάξει την Ελλάδα µέσα στα σύγχρονα κράτη και έθνη της Ευρώπης, εποµένως δεν θα µπορούσε να µην καθορίσει νοµοθετικά και πολιτικά από την πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης µέχρι και την τρίτη το περιεχόµενο των µαθηµάτων, τους διδάσκοντες και τα προγράµµατα, τα οποία ήταν προσανατολισµένα σύµφωνα µε τις Διαφωτιστικές πρακτικές και αντιλήψεις της Δύσης. Το κυρίαρχο πρόταγµα εκείνη την περίοδο από µερίδα που κατείχε την πολιτική εξουσία του τόπου, ήταν η Ελλάδα στη Δύση. Αυτό ενδεχοµένως να δηµιούργησε τις προϋποθέσεις µιας «αποκήρυξης» του Ισλάµ από τις Θεολογικές Σχολές, ως θρησκείας εχθρικής και δυναστικής προς το Ελληνικό έθνος, καθώς και ως παράγοντα αναχρονισµού για τους σκοπούς που είχε θέσει το Ελληνικό κράτος εκείνη τη περίοδο. Το Ισλάµ αποτελούσε την πρόσφατη µνήµη µιας Ανατολικής παράδοσης των Ελλήνων, κάτι που δεν συνδεόταν στη παρούσα φάση της στοχοθεσίας που είχε θέσει το Ελληνικό κράτος, στο να βρίσκεται ανάµεσα στα σύγχρονα κράτη της Δύσης. Στις Αρχές του 20 ου αιώνα υπάρχουν µαρτυρίες ότι Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κάνουν µνεία είτε στις παραδόσεις των µαθηµάτων τους, είτε κάποιες αναφορές στα συγγράµµατά τους για το Ισλάµ, αλλά πάντοτε κατά το δοκούν του εκάστοτε Καθηγητή εάν και εφόσον προέκυπτε. Το 1926 µε το νόµο ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το δεύτερο της Ελλάδας. Η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής έχει έναρξη το 1946 που όπως φαίνεται συµπεριλαµβάνει ως έκτακτη έδρα την Θρησκειολογία χωρίς να έχουµε µια σαφή εικόνα για το εάν και σε ποια έκταση διδάσκονταν το Ισλάµ ως µέρος του µαθήµατος της Θρησκειολογίας. Αποτελεί όµως ένα θαρραλέο βήµα για τη Θεσσαλονίκη, αυτή η απόφαση να ορισθεί από την έναρξη της λειτουργίας της ως έκτακτη έδρα, η Θρησκειολογία, δηλαδή η µελέτη και άλλων Θρησκειών και δογµάτων πέραν του κυρίαρχου Χριστιανικού Ορθόδοξου δόγµατος, έστω και αν µπορεί ενδεχοµένως να είχε ένα Χριστιανοαπολογητικό χαρακτήρα η πρώτη µορφή και διδακτική της. Μικρό σχόλιο µας στο γιατί σ αυτό το ξεκίνηµα της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης συµπεριλήφθηκε η διδακτική της Θρησκειολογίας, θα µπορούσε ενδεχοµένως να είναι η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης και οι οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από αυτή τη συγκυρία και διαµόρφωσαν ένα τέτοιο κλίµα που επηρέασε τη µετέπειτα εξέλιξη της µελέτης και έρευνας του Ισλάµ. Στη συνέχεια της παράθεσης των υποθέσεων µας, θα προσπαθήσουµε να τις στοιχειοθετήσουµε µε περισσότερα στοιχεία και διεξοδικότερα. Οι πρώτες επιβεβαιωµένες αναφορές για τη µελέτη, έρευνα, καθώς και τη διδακτική του Ισλάµ που µας έρχονται στο φως και τίθενται υπό τον ευρύ έλεγχο της επιστηµονικής έρευνας, είναι τις δεκαετίες του 1960 και Απ ότι φαίνεται εκείνες 5 Η Θεολογική Σχολή ιδρύθηκε µε σκοπό την παραγωγή µορφωµένων στελεχών για την επάνδρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας µ ένα νεωτερικό πνεύµα φιλοδυτικού προσανατολισµού. 6 Σύµφωνα µε το νόµο 3341 του 1926 αναφέρουν κάποιοι Θεολόγοι ότι η πρώτη Σχολή που ιδρύεται είναι η Θεολογική, ασχέτως εάν άρχισε να λειτουργεί πραγµατικά από το 1946, εάν και η εκκίνησή της έγινε το 1942 µε την εκλογή των πρώτων Καθηγητών, αλλά λόγω του Β Παγκοσµίου Πολέµου δεν λειτούργησε τότε. Εδώ τίθεται ένα ζήτηµα που πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω. 7 Η Αγγελική Ζιάκα Λέκτορας της Ιστορίας των Θρησκειών στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καταπιάνεται µε τη µελέτη του Ισλάµ στον Ελληνικό επιστηµονικό χώρο 2

3 τις δεκαετίες ξεκινούν µεµονωµένες προσπάθειες Καθηγητών και από τις δυο Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης για µια περαιτέρω και εις βάθος µελέτη και γνώση για το Ισλάµ. Β. Διδακτικές προσεγγίσεις στο Ισλάµ στις Ελληνικές Θεολογικές Σχολές από το 1975 έως σήµερα. Όπως προαναφέραµε το ενδιαφέρον των Ελληνικών Θεολογικών Σχολών για τη µελέτη και τη διδασκαλία του Ισλάµ ξεκινά από τις δεκαετίες από µεµονωµένες περιπτώσεις όπως αυτή του Επισκόπου Ανδρούσης Αναστασίου Γιαννουλάτου, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών 8, µε την πρώτη µονογραφία για το Ισλάµ το Το αξιοσηµείωτο σ αυτό το σύγγραµµα και διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Αθήνας, είναι ότι αποτελεί µια ιστορική κυρίως επιτοµή του Ισλάµ ψηλαφώντας το πεδίο της Ισλαµικής Θρησκείας µε µια ανθρωπολογική µατιά χωρίς να χρησιµοποιεί στοιχεία Χριστιανικής απολογητικής. Η Ζιάκα µας αναφέρει σχετικά, ότι το συγκεκριµένο του έργο είναι γραµµένο µε πνεύµα αντικειµενικό, καθώς και ότι επιχειρεί τις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης του ισλαµοχριστιανικού διαλόγου, επίσης σ ένα νεότερο άρθρο του µε τίτλο «το Ισλάµ»(1992) αναφέρεται-από τη Ζιάκαως συµβολή στην προώθηση του διαλόγου µεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Ισλάµ 9. Την ίδια περίοδο οι Ισλαµικές µελέτες προωθούνται στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε µια σειρά από επιστηµονικές εργασίες για το Ισλάµ, βασισµένες σε Αραβικές πηγές, που γράφονται από τον Καθηγητή της Ιστορίας των Θρησκειών Γρηγόριο Ζιάκα και καλύπτουν όλες σχεδόν τις όψεις της Ισλαµικής Θρησκείας και του Ισλαµικού πολιτισµού 10, το κυριότερο ενδεχοµένως έργο του είναι η µονογραφία και διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές των Θεολογικών Σχολών πρωτίστως, «Ιστορία των Θρησκευµάτων Β - Ισλάµ» 11, επίσης συνέγραψε και µια σειρά από µελέτες και άρθρα µε στόχο την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ Χριστιανικού και Ισλαµικού κόσµου 12. Η Ζιάκα επίσης µας αναφέρει ότι το 1996 πραγµατοποιήθηκε µια προσπάθεια από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εκδίδοντας µια συλλογική µελέτη φοιτητών και Καθηγητών Δευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας και δηµοσιεύει δυο µελέτες σχετικές µε το θέµα: A.Ziaka, La recherché Grecque contemporaine et l Islam,(Διδακτορική Διατριβή) p.p , Universite Marc Bloch- Strasbourg, Faculte de Theologie Catholique, (2002) και Α.Ζιάκα, Η µελέτη του Ισλάµ στην Ελληνική έρευνα, Al Tasamoh (στα Αραβικά), v. 14, Oman 2006,p.p , edited by the Ministry of Awqaf & Religious Affairs in Oman. 8 Νυν Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας, Ισλάµ, Θρησκειολογική επισκόπησις, εκδ. Έθνη και Λαοί, Αθήναι 1975,σ.σ. 339.Το συγκεκριµένο βιβλίο το οποίο υπήρξε και διδακτικό εγχειρίδιο επανεκδόθηκε αρκετές φορές µέχρι και σήµερα και έτυχε µεγάλης αποδοχής και από το ευρύ κοινό, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του ακαδηµαϊκού χώρου. 9 Α.Ζιάκα, Η µελέτη του Ισλάµ στην Ελληνική έρευνα, Al Tasamoh (στα Αραβικά), v. 14, Oman 2006,p.p , edited by the Ministry of Awqaf & Religious Affairs in Oman. 10 Ό.π. 11 Μέχρι το 1997 είχαν πραγµατοποιηθεί πέντε εκδόσεις, καθώς και ότι υπήρξε διδακτικό εγχειρίδιο και άλλων τµηµάτων, άλλων Πανεπιστηµίων της Ελλάδος. 12 Σηµαντική κίνηση του Καθηγητή Γρηγόρη Ζιάκα ήταν η ιδέα µιας δραστηριότητας µε την επονοµασία «ο διάλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε το Ισλάµ». Α.Ζιάκα, Η µελέτη του Ισλάµ στην Ελληνική έρευνα, Al Tasamoh (στα Αραβικά), v. 14, Oman 2006,p.p , edited by the Ministry of Awqaf & Religious Affairs in Oman. 3

4 εκπαίδευσης στην οποία εξετάζεται ο τρόπος προσφοράς του µαθήµατος του Ισλάµ στα σχολικά εγχειρίδια και προτείνονται δυνατότητες βελτίωσής του 13. Οι δεκαετίες του 1970 και του 1980 ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές για τον κόσµο ολόκληρο, χωρίς ν αφήνουν ανεπηρέαστη και την Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον τόσο στο διπλωµατικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της κοινής γνώµης στρέφεται ζωηρά στη Μέση Ανατολή µε τις αλλαγές στα στρατιωτιωτικοπολιτικά ζητήµατα που ήδη είχαν ανακύψει µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Η θρησκεία στην περιοχή διαδραµατίζει έναν από του καθοριστικότερους ρόλους µε πρωταγωνιστές τις τρεις σηµαντικότερες θρησκείες του κόσµου, τον Χριστιανισµό, το Ισλάµ και τον Ιουδαϊσµό. Το 1981 στην Ελλάδα αναλαµβάνει για πρώτη φορά -θα τολµούσαµε να πούµε- Σοσιαλιστική Κυβέρνηση δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο µεσανατολικό ζήτηµα υποστηρίζοντας και έχοντας διπλωµατικές επαφές ανοικτά πλέον µε τον Αραβοισλαµικό κόσµο. Μελετώντας τους νόµους και τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των Ελληνικών Θεολογικών Σχολών που εφαρµόστηκαν από το 1975 και µετά, διαπιστώνουµε να δηµιουργούνται δυο διαφορετικές θέσεις για τη µελέτη και τη διδασκαλία ή όχι του Ισλάµ και σε ποιο βαθµό και µε τι περιεχόµενο, από τους Καθηγητές που καλούνται να διδάξουν τα θρησκεύµατα και συγκεκριµένα το Ισλάµ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό ενδεχοµένως φαίνεται να οφείλεται σε βαθύτερες νοοτροπίες, αντιλήψεις και πρακτικές που έχουν διαµορφωθεί µε ιδεολογικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και θρησκευτικά κριτήρια. Σύµφωνα µε την επετηρίδα του Πανεπιστηµιακού έτους του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της Θεολογικής Σχολής και των δυο τµηµάτων της, µε νόµο του 1978 συµπεριλαµβάνεται η Ιστορία των Θρησκευµάτων στο Θεολογικό τµήµα της Θεολογικής Σχολής ως υποχρεωτικό και ταυτόχρονα επιλεγόµενο µάθηµα του Α έτους και υποχρεωτικό του Γ έτους, σε ειδικές µεταβατικές διατάξεις όµως µεταγενέστερου νόµου(φεκ 725/ ), η Ιστορία των Θρησκευµάτων καθίσταται από υποχρεωτικό του Α έτους σε επιλεγόµενο του Β έτους. Στο άλλο τµήµα της Θεολογικής Σχολής το Ποιµαντικό είναι επιλεγόµενο στο Α έτος και υποχρεωτικό στο Δ έτος 14. Από τα στοιχεία και την πληροφόρηση που µας δίνεται, το ίδιο ακριβώς µοτίβο συνεχίζεται µε µικρές ασήµαντες παραλλαγές όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 80 και του 90, καθώς και ότι µε την αποχώρηση του Ισλαµολόγου Επισκόπου Ανδρούσης Α. Γιαννουλάτου το Ισλάµ διδάσκεται από ελάχιστα έως καθόλου και αυτό µε χαρακτήρα Χριστιανοαπολογητικό από τους µεταγενέστερους του Καθηγητές, αλλά και όσο ήτανε Καθηγητής της Ιστορίας των Θρησκευµάτων το Ισλάµ διδάσκονταν ως κεφάλαιο η αναφορά στο ευρύτερο µάθηµα που προαναφέραµε, αλλά µ έναν ιστορικό χαρακτήρα και όχι απολογητικό όπως οι µεταγενέστεροι διάδοχοι 13 Ό.π. 14 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επετηρίδα Πανεπιστηµιακού έτους , τχ. Β, εγγραφές- σπουδές, εξετάσεις φοιτητών και προγράµµατα διδασκαλίας, Πρυτανεία Ε.Δ.Θεοδώρου, Αθήνα 1980, σ.σ Ο νόµος «εκσυγχρονισµού» όπως αναφέρεται είναι ο 815/1978 που συµπεριλαµβάνεται η Ιστορία των Θρησκευµάτων. Φ.Ε.Κ.= Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (από εδώ και στο εξής). Στο Φ.Ε.Κ. δηµοσιεύονται όλοι οι νόµοι της Ελληνικής Πολιτείας. Πρύτανης εκείνη την περίοδο του Πανεπιστηµίου Αθηνών ήταν όπως αναφέρεται σχετικά ο Καθηγητής της Δογµατικής της Ορθοδόξου Θεολογίας Ε. Θεοδώρου. Η Θεολογική Σχολή απαρτίζεται από το 1975 από δυο Τµήµατα το Θεολογικό και το Ποιµαντικό (νυν Κοινωνικής Θεολογίας), το δεύτερο ιδρύθηκε αρχικά για να εκπαιδεύει Ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και είχε ένα χαρακτήρα πρακτικού Χριστιανισµού. 4

5 Καθηγητές του. Το γεγονός βέβαια ότι πλην του ενός και µοναδικού συγγράµµατος που έχουµε για το Ισλάµ και δίδεται όλα αυτά τα χρόνια ως διδακτικό εγχειρίδιο, µαζί µε άλλα, για το µάθηµα της Ιστορίας των Θρησκευµάτων 15,καθώς και ότι τα στοιχεία που έχουµε για το εάν διδάσκονταν επαρκώς και µε την προσοχή που έπρεπε να διδαχθεί το Ισλάµ είναι ελάχιστα, - υπάρχουν µόνο προφορικές µαρτυρίες Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών ότι διδάσκονταν, χωρίς όµως αυτοί που το δίδασκαν να είναι οι ίδιοι ειδικοί επάνω στη θρησκεία του Ισλάµ, ή να παραπέµπουν σε ξένους και Έλληνες ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα- οδηγούµαστε σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία να εξάγουµε ένα πρώτο συµπέρασµα, ότι υπήρχε έλλειψη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την Αθήνα για το Ισλάµ. Στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών από το 1999 έως και το 2003 το Ισλάµ δεν διδάσκεται ούτε ως αναφορά 16. Από το 2003 έως και σήµερα φαίνεται µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών ότι το Ισλάµ αρχίζει να διδάσκεται ως αντικείµενο στο µάθηµα της Συγκριτικής Θρησκειολογίας που αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του Δ έτους σπουδών 17. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σύµφωνα µε τα εκεί αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του έτους 1985, ο Καθηγητής Γρηγόρης Ζιάκας φαίνεται να διδάσκει ως υποχρεωτικό µάθηµα στο Γ έτος σπουδών, τα Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύµατα και να αφιερώνει µεγάλο χώρο στην Ισλαµική Θρησκεία, καθώς και ένα επιλεγόµενο µάθηµα τα Ελληνικά γράµµατα και ο πολιτισµός στον Αραβικό κόσµο. Από το 1986 µέχρι και σήµερα παρατηρείται µια ιδιαίτερη άνθηση της διδασκαλίας του Ισλάµ από πολλές όψεις του 18, µε πρωτεργάτη αυτής της άνθησης, πάλι τον Καθηγητή Ζιάκα, που απ ότι φαίνεται βρίσκει χώρο στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, να τοποθετήσει βάσεις ενός γόνιµου διαλόγου µεταξύ Ανατολικού Χριστιανισµού και Ισλάµ, µέσα από την επιστηµονική έρευνα και βαθιά γνώση της Ισλαµικής Θρησκείας. Τα µαθήµατα και το περιεχόµενο των µαθηµάτων που διδάσκονται επί είκοσιδυο χρόνια αφορούν στην Ιστορία και τη διδασκαλία του Ισλαµισµού, τη Συγκριτική µελέτη του µε τον Χριστιανισµό, τον πολιτισµό και την παιδεία στον Ισλαµισµό και τον Αραβικό κόσµο χθες και σήµερα, τις πολιτικές, κοινωνικές και νοµικές προεκτάσεις της Ισλαµικής Θρησκείας. Τα µαθήµατα που διδάσκονται είναι τα Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύµατα που όπως ήδη προαναφέραµε αφιερώνεται µεγάλος χώρος στο Ισλάµ, το 15 Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Ισλάµ, Θρησκειολογική επισκόπησις, εκδ. Έθνη και Λαοί, Αθήναι 1975,σ.σ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας , Προεδρία: Καθηγητού Β. Γιαννόπουλου, σύνταξη- έκδοση: Σπ. Κοντογιάννης, Επ. Καθηγητής, Αθήνα 1999 και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας , Προεδρία: Καθηγητού Β. Γιαννόπουλου, σύνταξηέκδοση: Δ. Γόνης, Καθηγητής και Α. Μπετχαβά, Γραµµατέας Τµήµατος Θεολογίας, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας,Οδηγός Σπουδών , Προεδρία: Καθηγητού Χ.Γ. Σωτηρόπουλου, σύνταξη- έκδοση: Πρωτ. Δ. Τζέρπος, Λέκτορας και Α. Μπετχαβά, Γραµµατέας Τµήµατος Θεολογίας, Αθήνα 2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας Οδηγός Σπουδών Ακαδ. έτος , Προεδρία: Καθηγητού Ν. Ολυµπίου,, Αθήνα 2007, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας Οδηγός Σπουδών Ακαδ. έτος , Προεδρία: Καθηγητού Ν. Γ. Ξεξάκη,, Αθήνα Το ενδιαφέρον εκείνης της περιόδου( ) είναι ότι το Ισλάµ δεν µελετάται µόνο από τη µεριά και µόνο τη θρησκευτική, αλλά παράλληλα ερευνάται και διδάσκεται πολιτισµικά, κοινωνικά και πολιτικά. 5

6 Ισλάµ και Χριστιανισµός, ο Μυστικισµός του κόσµου της Ανατολής και του Ισλάµ, τα Ελληνικά γράµµατα στην Αραβοϊσλαµική παράδοση, Τα Ελληνικά γράµµατα και ο Αριστοτέλης στην Αραβική παράδοση, το Ισλάµ και η σύγχρονη πραγµατικότητα, η ετερότητα στο Ισλάµ Σουνίτες- Σιϊτες. Η διδακτική της Ισλαµικής Θρησκείας όπως φαίνεται αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράµµατα σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης 19. Θα πρέπει σ αυτό το σηµείο να σταθούµε και να εξετάσουµε το γιατί η Θεσσαλονίκη πραγµατοποίησε πιο θαρραλέα βήµατα στη µελέτη και τη διδασκαλία του Ισλάµ απ ότι η Αθήνα; Μια πρώτη υπόθεση εργασίας που θα µπορούσαµε να θέσουµε και να υφίστανται κάποιας βάσης, είναι ενδεχοµένως το ότι η γεωστρατηγική θέση της Πόλεως της Θεσσαλονίκης είχε ως αποτέλεσµα ιστορικών συγκυριών να είναι σταυροδρόµι και χωνευτήρι λαών, εθνών και θρησκειών της Ανατολής και των Βαλκανίων, συγκριτικά µε την Αθήνα που λόγω του ιστορικού της και µόνον παρελθόντος της, έγινε η πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Αυτό ενδεχοµένως να συνετέλεσε ως αιτία να δηµιουργηθούν αντιλήψεις και πρακτικές πιο ανεκτικές στο βορρά, καθότι καλούνται να συνυπάρξουν ετερόκλητοι πληθυσµοί σε µια πολυπολιτισµική πόλη µέχρι και το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα 20. Η Αθήνα την περίοδο 19 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1985, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1986, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1987, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1988, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1989, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1990, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1991, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1992, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1993, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1995, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1996, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1997, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 1999, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2001, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2003, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2004, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη 2005, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Μέχρι και το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη συνυπάρχουν Έλληνες, Εβραίοι(που αποτελούν µια σεβαστή αριθµητικά και όχι µόνο κοινότητα), µουσουλµάνοι τουρκικής κυρίως καταγωγής, Διαµαρτυρόµενοι, καθολικοί και διάφοροι βαλκανικοί πληθυσµοί. 6

7 που ιδρύεται το Πανεπιστήµιο Αθηνών γίνεται πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους και τα σύνορα του νέου αυτού κράτους είναι µέχρι τη Στερεά Ελλάδα, κύριος στόχος όλων των κυβερνήσεων µέχρι και τις αρχές του 20 ου αιώνα είναι η απελευθέρωση εδαφών µε Ελληνικούς πληθυσµούς που τις κατέχει η Οθωµανική Αυτοκρατορία, εποµένως δοµούνται αντιλήψεις και πρακτικές στην Ελληνική κοινωνία εχθρικές προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ισλαµική Θρησκεία. Με την προσπάθεια από το κράτος ανάδυσης της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων, ενεργό ρόλο διαδραµατίζει και η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου βοηθά στη δηµιουργία µιας αρτηριοσκληρωτικής θρησκευτικής συνείδησης και ταυτότητας των Ελλήνων µε κύριο εχθρό τους Οθωµανούς και κατά συνέπεια το Ισλάµ. Η όλη λοιπόν συµπόρευση κράτους και Ορθόδοξης Εκκλησίας διαµορφώνει ένα αρνητικό κλίµα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για την Μουσουλµανική θρησκεία, αφού κύριοι φορείς της εκπαίδευσης στο νεοιδρυµένο κράτος είναι αυτοί οι δυο. Συνέπεια όλου αυτού του διακυβεύµατος, ήταν ο ιδρυτικός νόµος, η επιλογή των µαθηµάτων, των καθηγητών και οι σκοποί της πρώτης Ελληνικής Θεολογικής Σχολής να µην συµπεριλαµβάνουν τη διδασκαλία της Ισλαµικής Θρησκείας στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Αυτή η περίοδος µη διδασκαλίας και έρευνας του Ισλάµ στη Θεολογική κράτησε µέχρι και το 1975, παράλληλα οι Καθηγητές που εκλέγονται στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, προέρχονται από συγκεκριµένα περιβάλλοντα που ανατροφοδοτούν το υπάρχον καθεστώς, διότι η καταγωγή των περισσοτέρων είναι από τη λεγόµενη παλιά Ελλάδα 21 για κάποιο µεγάλο διάστηµα οι Καθηγητές που εκλέγονταν προέρχονταν από την Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου ως απόφοιτοί της στη Μέση εκπαίδευση 22. Αντίθετα τώρα η πλειοψηφία των Καθηγητών που εκλέγεται στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είναι Θεσσαλονικείς και βορειοελλαδίτες, τρέφοντας ιδιαίτερη συµπάθεια στο Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο παραδοσιακά έχει φιλοισλαµική πολιτική και ενισχύει το διάλογο µεταξύ Ανατολικού Χριστιανισµού και Ισλάµ. Η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης αντιλήφθηκε από νωρίς τις αλλαγές τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων και ότι η Ελληνική κοινωνία και πολιτεία στρεφόταν θετικά προς τον Αραβοισλαµικό κόσµο και άδραξε την ευκαιρία αυτής της προσέγγισης µε αυτό τον κόσµο για µια βαθύτερη έρευνα και γνώση του, αφού το πρόσφατο παρελθόν της πόλης ήταν συγγενές ως προς τις θρησκευτικές καταβολές, µε το Ισλάµ της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και του Ιράν. Η Αθήνα απ όσο φαίνεται επέµεινε συλλογικά σε µια βάση αρνητική και Χριστιανοαπολογιτική έναντι της διδακτικής και µελέτης της Ισλαµικής Θρησκείας, ενδεχόµενα, λόγω της συντήρησης της ιστορικής σύγκρουσης µε τη γειτονική χώρα της Τουρκίας. Επίσης η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία ιστορικά αποσχίστηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης µε τη συµπαράσταση της Ελληνικής πολιτείας το 1830 και αναγνωρίστηκε από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο µόλις το 1850, πρωταγωνιστές του αυτοκέφαλου της Ελλαδικής Εκκλησίας υπήρξαν και Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής της Αθήνας -οι φιλοδυτικοί κυρίως- και αυτό έγινε γιατί η Ορθόδοξη 21 Παλιά Ελλάδα εννοείται η Πελοπόννησος κυρίως και κατ επέκταση η Στερεά Ελλάδα, τα πρώτα σύνορα της Ελλάδας µε τη συνθήκη του 1833 µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία και από εκεί ξεκίνησε και η Ελληνική Επανάσταση του 1821, σήµερα αποτελούν διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. 22 Οι λεγόµενοι και «Κορίνθιοι». Οι συγκεκριµένοι Καθηγητές ήταν µαζί στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου ως συµµαθητές. 7

8 Εκκλησία έπρεπε να αποκτήσει το ρόλο της δηµιουργίας της εθνικής συνοχής των Ελλήνων µέσω της θρησκείας, ανεπηρέαστη από τις παρεµβάσεις του φιλοοθωµανικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης 23. Αποτελεί ενδεχοµένως µια ενίσχυση της υπόθεσής µας, για το ποιους λόγους η Θεσσαλονίκη ανέπτυξε διαφορετικές θέσεις όσον αφορά στη διδακτική και τη µελέτη του Ισλάµ απ ότι η Αθήνα. Γ. Συµπερασµατικές υποθέσεις Η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Ελληνικές Θεολογικές Σχολές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες ως εάν να ανήκουν στη πρώτη, ενώ είναι ξεκάθαρο νοµικά ότι υπάγονται στην Ελληνική πολιτεία. Παρότι όµως αυτού του γεγονότος η Εκκλησία παρεµβαίνει δραστικά και επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις αποφάσεις της Ελληνικής πολιτείας και των Καθηγητών. και οι δυο φορείς Εκκλησία και Θεολογικές Σχολές- φαίνεται να πάσχουν από το φοβικό σύνδροµο του «άλλου», του ξένου, του διαφορετικού. Επίσης εµφανίζονται να έχουν το αίσθηµα του ανίσχυρου και αδύναµου που προσπαθεί να περιθωριοποιηθεί και αποµονωθεί ενώπιον της ενδεχόµενης απειλής µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Αρνούνται πεισµατικά να αντιληφθούν τις κοσµοϊστορικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη και την Ελλάδα και να αδράξουν την ευκαιρία δηµιουργίας προϋποθέσεων διαλόγου µε τον διαφορετικό, σε µια προσπάθεια γνώσηςτου άλλου- και συνύπαρξης µαζί του. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός της διδακτικής του Ισλάµ στις Ελληνικές Θεολογικές Σχολές, προς µια ουσιαστική κατανόηση του «άλλου», υφίστανται ενδεχοµένως η ευκαιρία για ένα πρόσφορο έδαφος µιας ουσιώδους µελέτης και βαθιάς γνώσης της Ισλαµικής θρησκείας, σε µια νέα εποχή που αναδύεται γόνιµου διαλόγου, στο πλαίσιο ενός πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος που διαµορφώνεται, πλέον και στην Ελλάδα µετά το Ενδεχοµένως οι Ιστορικές συγκυρίες να επιτρέψουν, αφήνοντας το περιθώριο για έναν περαιτέρω διάλογο µεταξύ Ανατολικού Χριστιανισµού και Ισλάµ και λόγω του ιστορικού παρελθόντος των δυο αυτών θρησκειών στον Βαλκανικό χώρο- µια βάση ειλικρινών διαθέσεων και από τις δυο πλευρές εντός του επιστηµονικού πεδίου της έρευνας. 23 Η σύγκρουση µεταξύ Ελλαδικής Εκκλησίας και Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Πρόσφατο γεγονός το ζήτηµα των Νέων Χωρών Νέες Χώρες θεωρούνται αυτές που αποκτήθηκαν µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων το , Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, Νησιά Β.Α. Αιγαίου- που οι κατηγορίες που εξαπέλυαν οι Επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας ήταν ότι το Πατριαρχείο αποτελεί εγκάθετο παράγοντα της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και διεκδικεί της παραχωρηθέντες Νέες Χώρες του 1926 στην Ελλαδική Εκκλησία το οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης παραχώρησε το 1926 τις Νέες Χώρες χωρίς όµως να απεµπολεί τα κυριαρχικά του δικαιώµατα από την Εκκλησιαστική διοίκησή τους- 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Πηγές 1.Α. Γιαννουλάτος, Ισλάµ, Θρησκειολογική επισκόπησις, εκδ. Έθνη και Λαοί, Αθήναι 1975,σ.σ Γ. Ζιάκας, Ιστορία των Θρησκευµάτων Β - Ισλάµ, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1997, σ.σ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη

10 19.Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, οδηγός σπουδών Τµήµατος Θεολογίας, Πανεπιστηµιακό έτος , Θεσσαλονίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επετηρίδα Πανεπιστηµιακού έτους , τχ. Β, εγγραφές- σπουδές, εξετάσεις φοιτητών και προγράµµατα διδασκαλίας, Πρυτανεία Ε.Δ.Θεοδώρου, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επετηρίδα Πανεπιστηµιακού έτους , τχ. Β, εγγραφές- σπουδές, εξετάσεις φοιτητών και προγράµµατα διδασκαλίας, Πρυτανεία Ε.Ι.Βουζίκα, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επετηρίδα Πανεπιστηµιακού έτους , τχ. Β, εγγραφές- σπουδές, εξετάσεις φοιτητών και προγράµµατα διδασκαλίας, Πρυτανεία Σπ.Δ.Μουλόπουλου, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας , Προεδρία: Καθηγητού Β. Γιαννόπουλου, σύνταξη- έκδοση: Σπ.Κοντογιάννης, Επ.Καθηγητής, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος Θεολογίας , Προεδρία: Καθηγητού Β. Γιαννόπουλου, σύνταξη- έκδοση: Δ.Γόνης, Καθηγητής και Α.Μπετχαβά, Γραµµατέας Τµήµατος Θεολογίας, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας, Οδηγός Σπουδών , Προεδρία: Καθηγητού Χ.Γ. Σωτηρόπουλου, σύνταξη- έκδοση: Πρωτ. Δ.Τζέρπος, Λέκτορας και Α. Μπετχαβά, Γραµµατέας Τµήµατος Θεολογίας, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας Οδηγός Σπουδών Ακαδ. έτος , Προεδρία: Καθηγητού Ν. Ολυµπίου, Αθήνα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεολογική σχολή, Τµήµα Θεολογίας Οδηγός Σπουδών Ακαδ. έτος , Προεδρία: Καθηγητού Ν. Γ. Ξεξάκη,, Αθήνα Β. Βοηθήµατα 1. A.Ziaka, La recherché Grecque contemporaine et l Islam,(Διδακτορική Διατριβή) p.p , Universite Marc Bloch- Strasbourg, Faculte de Theologie Catholique, (2002). 2. Α.Ζιάκα, Η µελέτη του Ισλάµ στην Ελληνική έρευνα, Al Tasamoh (στα Αραβικά), v. 14, Oman 2006,p.p , edited by the Ministry of Awqaf & Religious Affairs in Oman. 10

11 Η πρώτη Δηµοσίευση του παρόντος πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλική Γλώσσα, στα,proceedings of the 2nd International Conference The Influence of Education and Media on Christian Muslim Relations, held at Bethlehem University in the Holy Land Palestine October 15-17,

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι ισλαμικές σπουδές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος παγκοσμίως. Μέχρι πρόσφατα η μελέτη του Ισλάμ συμπεριλαμβανόταν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ & ΘPHΣKEYMATΩN ΠEPIΦEPEIAKH ΔIEYΘYNΣH A /ΘMIAΣ & B ΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ATTIKHΣ ΓPAΦEIO ΣXOΛIKΩN ΣYMBOYΛΩN B ΔIEYΘYNΣHΣ Δ.E. AΘHNAΣ Γούναρη 60 15343 Aγ. Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù

ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ. È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Δ ª. Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ. apple Î. ıëáëù ÚıÔ ÔÍ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ Δ ª Ú Ú Ù μ Û ÏÂÈÔ Ú μ ÏÏÈ Ó ÙÔ ÕÁÁÂÏÔ ÂÛapplefiÙË ˆÙ ÚÈÔ apple Î. ıëáëù È ÏÔÁÔ ÙË ÚıÔ ÔÍ ÌÂ ÛË Î È Ó ÙÔÏ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Μάθημα 2 ο : Η Αφρική. Το Ισλάμ. Η ανάδυση του Μεσανατολικού ζητήματος Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Δομή της εισήγησης Η επίσημη πολιτική της ΕΕ στο θέμα των Θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα Ενότητα 8: Κοινωνική και διανοητική ιστορία της Ελλάδας, και γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πόσο νεωτερικό είναι το ελληνικό κράτος; H αντιφατική πορεία από τον βαλκανικό περίγυρο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον * Greece: a modern state? Trajectories from the Balkan milieu to the European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Ι. Μπεκηρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Ισλάμ

Οι Έλληνες και το Ισλάμ Οι Έλληνες και το Ισλάμ Τι γνωρίζει και τι πιστεύει η κοινή γνώμη Νοέμβριος 2010 PI0967/ Διάγραμμα 1 PI0967/ Διάγραμμα 2 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ Σας προκαλεί μάλλον θετική εντύπωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹

þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹ þÿ Šż Å,» ±Â þÿ Á̳Á±¼¼± µ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία

Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία Τάσεις και προτάσεις των ΠΕ09 στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία Στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία το Π.Τ. Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της ΕΟΕΔΕ πήρε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τις

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (περιλαμβ. οι Στρατιωτικές Σχολές) 2. Ιστορία ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ;ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΠΡΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α)

Μάθημα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΥΣ 2011- B εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣ 2010,2010-2011,2011- Τουρκική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης:

Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αριθµός Σελίδων: 5 - Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα