Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α"

Transcript

1 Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ (1673) Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ (σε νεοελληνική απόδοση και ορθογραφία) ΠΡΟΣΩΠΑ, ο κατά φαντασία ασθενής., σύζυγος του Αργγάν από δεύτερο γάμο., κόρη του Αργγάν και ερωμένη του Κλεάνθη. ΛΟΥΙΖΑ, μικρή κόρη του Αργγάν και αδελφή της Αγγελικής, αδελφός του Αργγάν. ΚΛΕΑΝΘΗΣ, εραστής της Αγγελικής. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, ιατρός. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, γιος του Διαφουαρους. ΚΥΡΙΟΣ ΠΥΡΓΓΟΝ, ιατρός του Αργγάν. ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΕΡΑΝ, φαρμακοποιός. ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΝΦΟΥΑ, συμβολαιογράφος., υπηρέτρια. Δευτερεύοντα πρόσωπα. Χορεύοντες διακοσμητές σπιτιών. Ο κοσμήτωρ της ιατρικής σχολής. Ιατροί. Φαρμακοποιοί με τα γουδιά και τα γουδοχέρια. Άλλοι βαστάζοντες κλυστήρια. Χειρουργοί. Η σκηνή στο Παρίσι (σπίτι του Αργγάν).

2 Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ : (Καθισμένος σε ένα τραπέζι και ελέγχοντας τους λογαριασμούς του φαρμακοποιού του). Τρία και δύο πέντε, και πέντε δέκα, και δέκα είκοσι τρία και δύο πέντε (διαβάζει): «Επί πλέον την εικοστήν τετάρτην, ένα κλύσμα προεισαγωγικόν, προπαρασκευαστικόν και μαλακτικόν, διά να μαλακώση, να διαβρέξη και να δροσίση τα έντερα του κυρίου....». Πώς μ' αρέσουν οι λογαριασμοί αυτού του κυρίου Φλεράν, του φαρμακοποιού μου. Όλο ευγένεια. (Διαβάζει) «τα έντερα του κυρίου... τριάντα σόλδια». Ναι, μα κύριε Φλεράν, δεν αρκεί να είναι κανείς μόνο ευγενής, πρέπει να είναι και λογικός και να μη γδέρνει τους αρρώστους. Τριάντα σόλδια για ένα κλύσμα! Το παρακάνεις, σου το είπα και άλλοτε. Σε άλλους λογαριασμούς μου το είχες βάλει μόνον είκοσι σόλδια και είκοσι σόλδια, στη γλώσσα των φαρμακοποιών, σημαίνουν δέκα σόλδια. Να τα λοιπόν τα δέκα σόλδια (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν ένα καλό κλύσμα καθαρτικόν, συγκείμενον από διπλόν καθολικόν, ρεβέντι, ροδόμελι και λοιπά, συμφώνως προς την συνταγήν, διά να σαρώση, να πλύνη και να καθαρίση τα υπογάστρια του κυρίου, τριάντα σόλδια». Με συμπαθάς, δέκα σόλδια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εσπέραν της ιδίας ημέρας ένα μαλακτικόν, ηπατικόν, ναρκωτικόν και υπνωτικόν, τριάντα πέντε, σόλδια». Όσο γι αυτό, χαλάλι του μου έφερε ένα ύπνο θαυμάσιο. Δέκα, δέκα πέντε, δέκα έξη και δέκα επτά σόλδια και έξη δηνάρια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν πέμπτην, ένα καλό φάρμακον καθαρτικόν και τονωτικόν, σύνθεσις νωπής κασσίας, σιναμικής και λοιπών, κατά την συνταγήν του κυρίου Πυργγόν, δι' έκκρισιν και εκκένωσιν της χολής του κυρίου, τέσσερα φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μας κοροϊδεύεις πρέπει να ζει κάνεις με τους αρρώστους. Ο κύριος Πυργγόν δεν σε διέταξε να γράψεις τέσσερα φράγκα. Βάλε, βάλε τρία φράγκα, παρακαλώ. Είκοσι και τριάντα σόλδια. (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν, ένα ποτόν πραϋντικόν και στυπτικόν, για να αναπαυθή ο κύριος, τριάντα σόλδια». Καλό δέκα και δέκα πέντε σόλδια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν έκτην, ένα κλύσμα αντίφυσον, δι' εκβολήν των αερίων του κυρίου τριάντα σόλδια». Δέκα σόλδια, κύριε Φλεράν (Διαβάζει). «Επίσης το κλύσμα του κυρίου το επαναληφθέν την εσπέραν ως ανωτέρω, τριάντα σόλδια». Κύριε Φλεράν, δέκα σόλδια. (Διαβάζει) Επί πλέον, την εικοστήν εβδόμην ένα καλόν φάρμακον παρασκευασθέν διά να διαλύση και εκβάλη τους

3 κακούς χυμούς του κυρίου, τρία φράγκα». Καλά, είκοσι και τριάντα σόλδια. Χαίρω διότι είσαι λογικός. (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν ογδόην, μία δόσις από διυλισμένον τυρόγαλον με ζάχαριν, πραϋντικόν, μαλακτικόν, κατευναστικόν και δροσιστικόν του αίματος του κυρίου, είκοσι σόλδια». Καλά δέκα σόλδια. Ακόμη ένα ποτόν τονωτικόν και προφυλακτικόν παρασκευασθέν με δώδεκα κόκκους παντζεχρίου, με σιρόπι λεμονιού, ροδιών και λοιπών, συμφώνως προς την συνταγήν, πέντε φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μην το παρακάνεις, σε παρακαλώ. Αν εξακολουθήσεις να είσαι τόσο ακριβός, κανείς δε θα θέλει πιά να είναι άρρωστος: Αρκέσου στα τέσσερα φράγκα. Είκοσι και σαράντα σόλδια. Τρία και δύο πέντε, και πέντε, δέκα, και δέκα είκοσι. Εξήντα τρία φράγκα, τέσσερα σόλδια και έξη δηνάρια. Ώστε λοιπόν αυτόν τον μήνα επήρα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη, επτά, οκτώ γιατρικά, και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έξη, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, ένδεκα, δώδεκα κλύσματα και τον περασμένο μήνα είχα πάρει δώδεκα γιατρικά και είκοσι κλύσματα. Δε μου φαίνεται παράξενο πώς δεν είμαι αυτό το μήνα καλύτερα από τον περασμένο. Θα το πω του κυρίου Πυργγόν για να τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Έλα, σηκώστε τα αυτά από δω. (Βλέπει ότι δεν έρχεται κανείς και ότι κανείς από τους υπηρέτες του δεν είναι στο δωμάτιόν του). Δεν είναι κανείς, χαμένα πάνε τα λόγια μου, πάντοτε μόνο μ' αφήνουν, δεν υπάρχει τρόπος να τους κρατώ εδώ (χτυπάει το μικρό κουδούνι του τραπεζιού). Δεν ακούνε καθόλου και το κουδούνι μου δεν κτυπάει δυνατά. Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Τίποτα. Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Κουφάθηκαν. Τουανέττα! Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Σαν να μη χτυπούσα καθόλου το κουδούνι. Σκύλλα! πανούργα! Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Λύσσα με πιάνει! (δεν χτυπάει πλέον αλλά φωνάζει) Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν! Παλιογύναικο, πήγαινε σ' όλους τους διαβόλους. είναι σωστό ν' αφήνουν ένα δυστυχισμένο άρρωστο έτσι ολομόναχο; Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Πόσον είμαι αξιολύπητος! ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Αχ, Θεέ μου! θα μ' αφήσουν να πεθάνω εδώ μέσα! ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν!

4 ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (Εισερχόμενη) Έφθασα. Αχ! σκύλλα! αχ! κάθαρμα! (Προσποιείται ότι έχει κτυπήσει στο κεφάλι) Φριχτό πράγμα αυτή η ανυπομονησία σας! Βιάζεσθε τόσο πολύ, ώστε για να τρέξω, έσπασα το κεφάλι μου στην κώχη ενός φύλλου του παραθυριού. Αχ! κακούργα! (διακόπτει τον Αργγάν) Αααάχ! είναι... Αααάχ! είναι μια ώρα... Αααάχ! Μ' άφησες... Αααάχ! Σώπαινε λοιπόν, πανούργα, να σου τα ψάλω. Έχετε δίκιο, μα την αλήθεια, να μου τα ψάλετε ύστερα απ' αυτό που έπαθα! Μ' έκανες να βγάλω το λάρυγγά μου, κάθαρμα! Και σεις με κάνατε να σπάσω το κεφάλι μου. Είμαστε και οι δυο στην ίδια κατηγορία. Μ' άλλα λόγια, είμαστε πάτσι.

5 Πώς! πανούργα... Αν εξακολουθήσετε σεις να με μαλώνετε, θ' αρχίσω κ' εγώ να κλαίω. Να μ' αφήσεις, κακούργα... (διακόπτει και πάλιν τον Αργγάν) Αααάχ! Σκύλλα, θέλεις... Αααάχ! Τί; θέλει να μου στερήσει ακόμα και την ευχαρίστηση να την μαλώνω; Μαλώστε με όσο θέλετε πολύ ευχαρίστως. Μ' εμποδίζεις, σκύλα, και με διακόπτεις κάθε φορά. Αν βρίσκετε σεις ευχαρίστηση να με μαλώνετε, πρέπει κ' εγώ να βρίσκω ευχαρίστηση να κλαίω. Καθένας το γούστο του δεν είναι έτσι; Αααάχ! Έλα, ας τελειώνομε πιά. Σήκωσέ τα αυτά από 'δω, πανούργα, εμπρός! σήκωσέ τα από 'δω (εγείρεται) έγινε καλά το σημερινό μου κλύσμα; Το σημερινό σας κλύσμα; Ναι, βγήκε αρκετή χολή; Εγώ, κύριε, μα την αλήθεια, δεν ανακατεύομαι σ' αυτά αυτά μόνο ο Φλεράν τα μυρίζεται, αφού πληρώνεται. Φρόντισε να είναι έτοιμο ζεστό νερό για το άλλο κλύσμα που θα κάνω σε λίγο. Αυτός ο κύριος Φλεράν και ο άλλος ο κύριος Πυργγόν αρκετά

6 διασκεδάζουν με το σώμα σας καλή αγελάδα έχουνε κι' αρμέγουν. θα ήθελα να τους ρωτήσω σαν τι αρρώστια έχετε που σας δίνουν τόσα γιατρικά. Σιωπή, αμαθεστάτη! Δεν είναι δική σου δουλειά να εξελέγχεις τις συνταγές της ιατρικής. Ειδοποίησε την κόρη μου την Αγγελική να έρθει εδώ. Έχω κάτι να της πω. Να την πού έρχεται ακάλεστη θα μάντεψε, φαίνεται, τη σκέψη σας. ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ Έλα κοντά, Αγγελική. Ήρθες απάνω στην ώρα. Ήθελα να σου μιλήσω για κάτι. Είμαι έτοιμη να σας ακούσω. Περίμενε μια στιγμή, (στην Τουανέττα) Δώσε μου το μπαστούνι μου. Θα γυρίσω αμέσως. Πηγαίνετε γρήγορα, κύριε πηγαίνετε. Σε μπελάδες μας βάζει ο κύριος Φλεράν. ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Τουανέττα! Τι; Για κοίταξέ με λίγο. Ε! σας κοιτάζω.

7 Τουανέττα! Ε καλά! τι, Τουανέττα; Δε μαντεύεις καθόλου γιατί θέλω να σου μιλήσω; Αυτό έλειπε να μην το μαντεύω. Για το φίλο μας δα! είναι έξη μέρες τώρα που μόνο γι' αυτόν μιλάμε καμιά άλλη κουβέντα δεν κάνομε. Και είστε σαν άρρωστη αν δεν μιλάμε, κάθε στιγμή γι' αυτόν. Αφού το ξέρεις, γιατί δεν αρχίζεις την κουβέντα πρώτη εσύ; Και γιατί δε με βγάζεις από τον κόπο ν' αρχίζω πρώτη εγώ πάντοτε; Δε μου δίνετε τον καιρό. Έχετε τόσο πολύ αφοσιωθεί σ' αυτήν την υπόθεση ώστε μου είναι δύσκολο να σας προλάβω. Το ομολογώ ποτέ δεν κουράζομαι να μιλώ γι' αυτόν και η καρδιά μου επωφελείται με πόθο κάθε στιγμή για ν' ανοίγεται σε σένα. Αλλά πες μου, Τουανέττα, συ κατακρίνεις τα αισθήματα που έχω γι' αυτόν; Κάθε άλλο. Κάνω άσχημα ν' αφήνομαι ολόκληρη σ' αυτή τη γλυκεία σκέψη; Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Θα ήθελες να έμενα αναίσθητη στης τρυφερές διαμαρτυρίες του φλογερού πάθους που δείχνει για μένα; Θεός φυλάξοι! Πες μου, καϋμένη. Δε βρίσκεις και συ όπως εγώ, ότι κάτι θείο, κάποια επίδραση της μοίρας μ' έκανε να τον γνωρίσω, χωρίς να το περιμένω; Ναι. Δε βρίσκεις ότι είναι έντιμος άνθρωπος, αφού ανέλαβε την υπεράσπισή μου χωρίς να με γνωρίζει;

8 Ναι. Και ότι είναι αδύνατο να φερθεί κανείς γενναιότερα; Είμαι σύμφωνη. Κι' ότι το έκανε αυτό με την μεγαλύτερα ευγένεια; Ω! ναι. Δε βρίσκεις, Τουανέττα, ότι είναι πολύ καλοκαμωμένος; Πάρα πολύ. Και πολύ ευπαρουσίαστος; Και βέβαια. Ότι τα λόγια του, όπως κ' οι πράξεις του, έχουν κάτι το ευγενικό; Κι' αυτό είναι βέβαιο. Και ότι δεν είναι δυνατόν ν' ακούσει κάνεις ερωτικότερα λόγια απ' όσα μου λέει αυτός; Αλήθεια. Και ότι δεν μπορεί να γίνει σκληρότερο πράγμα από το να μας εμποδίζουν ν' απολαμβάνομε την αμοιβαία αγάπη που μας εμπνέει ο θεός; Έχετε δίκιο. Αλλά, καλή μου Τουανέττα, πιστεύεις πως μ' αγαπάει όσο μου λέει; Αι! όσο γι' αυτό... ξέρω κι' εγώ; Οι προσποιημένες αγάπες μοιάζουν πολύ με τις αληθινές. Σε τέτοια ζητήματα, είδα εγώ ηθοποιούς πρώτης τάξεως.

9 Α! Τουανέττα, τι είν' αυτά που μου λες; Με τον τρόπο που μου μιλεί, είναι δυνατόν ποτέ να μη μου λέη αλήθεια; Όπως κι' αν έχει, γρήγορα θα φωτισθείτε κι' αυτό που σας έγραψε χθες πως αποφάσισε να σας ζητήσει σε γάμο, θα σας δώσει να καταλάβετε αν λέει αλήθεια ή όχι. Θα είναι η καλύτερη απόδειξη. Ε! Τουανέττα, αν μ' απατά αυτός, δε θα πιστέψω πλέον κανέναν άντρα, σ' όλη μου τη ζωή. Να, επιστρέφει ο πατέρας σας. ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Λοιπόν, κόρη μου, έχω να σου πω μιαν είδηση, που ίσως δε θα την περιμένεις. Σε ζητούν σε γάμο. Πώς, γελάς; Ω! ναι, πολύ αστείο πράγμα είναι η λέξη γάμος! Δεν υπάρχει τίποτε αστειότερο για τα κορίτσια. Α! φύσις, φύσις! Η αλήθεια είναι, κόρη μου, ότι έπρεπε πρώτα να σ' ερωτήσω αν θέλεις να παντρευτείς. Οφείλω, πατέρα μου, να κάνω ό,τι θελήσεις να με διατάξεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η κόρη μου είναι τόσον υπάκουη. είναι λοιπόν γεγονός τετελεσμένο. Του έδωσα υπόσχεση. Είναι καθήκον μου, πατέρα μου, ν' ακολουθώ τυφλά κάθε θέληση σου. Η γυναίκα μου, η μητρυά σου, είχε την επιθυμία να σε κάμω καλόγρια, καθώς και τη μικρή σου αδερφή, τη Λουίζα, και επέμενε πάντοτε σ' αυτό. (κατ' ιδίαν) Είχε το λόγο της, η πανούργα. Και δεν ήθελε καθόλου να συναινέσει σ' αυτό το γάμο. Υπερίσχυσε όμως η γνώμη μου, κ' έδωσα το λόγο μου.

10 Αχ! πατεράκο μου, πόσο σ' ευγνωμονώ για όλη αυτή την καλοσύνη σου. (προς τον Αργγάν) Μα την αλήθεια, σας ευχαριστώ κι' εγώ γι' αυτό είναι το πιο γνωστικό πράγμα πού έχετε κάνει σ' όλη σας τη ζωή. Δεν το είδα ακόμα το πρόσωπο μου είπαν όμως πως θα μείνω ευχαριστημένος κ' εγώ και συ. Και βέβαια πατέρα μου. Πώς; τον έχεις 'δει; Μια φορά που η συναίνεσή σας μου δίνει το δικαίωμα να σ' ανοίξω την καρδιά μου, 'δε θα σου κρύψω ότι προ έξι ημερών γνωριστήκαμε κατά τύχη και ότι η συμπάθεια που νοιώσαμε ο ένας για τον άλλον, από την πρώτη φορά που ειδωθήκαμε, τον έκανε να με ζητήσει από σας. Αυτό δε μου το είπαν. Αλλά είμαι ευχαριστημένος και τόσο το καλύτερο που ήλθαν έτσι τα πράγματα, Λένε πως είναι ψηλός και καλοκαμωμένος νέος. Ναι, πατέρα μου. Με ωραίο παράστημα. Χωρίς αμφιβολία. Ευχάριστος άνθρωπος. Βεβαίως. Με όμορφη φυσιογνωμία. Πολύ όμορφη. Φρόνιμος και από καλή οικογένεια. Ακριβέστατα.

11 Εντιμότατος. Ο εντιμότερος άνθρωπος του κόσμου. Μιλεί ωραία τα λατινικά και τα ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Και θα πάρει την άδεια του γιατρού σε τρεις ημέρες. Αυτός, πατέρα μου; Ναι. Μήπως δε σου το είπε; Όχι, μα την αλήθεια, ποιος σας το είπε σας; Ο κύριος Πυργγόν. Τον γνωρίζει ο κύριος Πυργγόν; Ωραία ερώτηση. Πρέπει να τον γνωρίζει, αφού είναι ανιψιός του. Ο Κλεάνθης είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν; Ποιος Κλεάνθης; Μιλούμε για κείνον που σε ζήτησε σε γάμο. Ε! ναι. Λοιπόν! είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν γιός του γυναικαδέλφου του, του γιατρού κυρίου Διαφουαρούς, και αυτός ο γιός ονομάζεται Θωμάς Διαφουαρούς και όχι Κλεάνθης και τον συμφωνήσαμε το γάμο αυτό σήμερα το πρωί, ο κύριος Πυργγόν, ο κύριος Φλεράν και εγώ και αύριο, αυτό τον επίδοξο γαμπρό θα μου τον φέρει ο πατέρας του. Ε; τι συμβαίνει; φαίνεσαι σαν αποχαυνωμένη; Αυτό συμβαίνει, πατέρα μου, γιατί βλέπω πως μου μιλούσες για άλλο πρόσωπο κ' εγώ εννοούσα άλλο.

12 Μα πώς, κύριε, σας πέρασε μια τέτοια κωμική ιδέα; Με τόση περιουσία που έχετε, θέλετε να δώσετε την κόρη σας σ' ένα γιατρό; Μάλιστα. Τι ανακατεύεσαι συ, πανούργα, αναιδεστάτη; Θεέ μου! Μην υφαρπάζεσθε. Γιατί με βρίζετε; Δεν μπορούμε τάχα να μιλήσομε χωρίς να θυμώνομε; Έτσι, ας μιλήσομε με ησυχία. Τι λόγο έχετε, σας παρακαλώ, για να κάνετε ένα τέτοιο γάμο; Ο λόγος είναι ότι, επειδή βλέπω πως είμαι φιλάσθενος και άρρωστος, θέλω να κάνω γαμπρό γιατρό και συγγενείς γιατρούς, για να έχω καλά στηρίγματα στην αρρώστια μου για να έχω μέσα στην οικογένειά μου όλα τα θεραπευτικά μέσα που μου είναι αναγκαία και για να έχω πρόχειρες της γνωμοδοτήσεις και της συνταγές. Τώρα μάλιστα είπατε για ποιο λόγο, κ' έτσι μπορούμε ήσυχα να συζητήσομε. Μα, κύριε, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας: είστε άρρωστος; Πώς, αχρεία; αν είμαι άρρωστος, λέει; αν είμαι άρρωστος, αδιάντροπη; Ε! ας είναι κύριε, ας το παραδεχθούμε (είστε άρρωστος). Ναι, είστε πολύ άρρωστος, σύμφωνοι και πιο άρρωστος μάλιστα από όσο νομίζετε. Τελείωσε το ζήτημα. Μα η κόρη σας πρόκειται να πάρει έναν άντρα για τον εαυτό της και μια φορά που δεν είναι κι' αυτή άρρωστη, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να της δώσετε ένα γιατρό. Για τον εαυτό μου της δίνω αυτό το γιατρό και μια φιλόστοργη κόρη πρέπει να το έχει χαρά της κ' ευχαρίστησή της να πάρει εκείνον που είναι χρήσιμος στην υγεία του Πατέρα της. Μα την αλήθεια, κύριε, μου επιτρέπετε, να σας δώσω μια φιλική συμβουλή; Σαν τι είδους συμβουλή; Να τον βγάλετε εντελώς από το νου σας αυτό το γάμο. Και για ποιο λόγο; ΤΟΥΑΝΕΤΑ Για τον απλούστατο λόγο, ότι η κόρη σας δε θα συμφωνήσει ποτέ σ' αυτόν.

13 Δε θα συμφωνήσει ποτέ; Όχι. Η κόρη μου; Η κόρη σας θα σας πει ότι δεν έχει να κάνη τίποτα με τον κύριο Διαφουαρούς, ούτε με το γιό του Θωμά Διαφουαρούς, ούτε με όλους τους Διαφουαρούς του κόσμου. Έχω όμως να κάνω εγώ, και εκτός αυτού το κέρδος απ' αυτό το γάμο είναι πολύ μεγαλύτερο παρ' όσον φαντάζεται κανείς. Ο κύριος Διαφουαρούς δεν έχει κανέναν άλλο κληρονόμο παρά μόνον αυτό το γιό του και ακόμα, ο κύριος Πυργγόν, που δεν έχει ούτε γυναίκα ούτε παιδιά, του δίνει όλη του την περιουσία χάριν αυτού του γάμου και ο κύριος Πυργγόν βρίσκεται σήμερα με οκτώ χιλιάδες φράγκα εισόδημα. Πρέπει να χει σκοτώσει πολλούς για να γίνει τόσο πλούσιος. Οκτώ χιλιάδες φράγκα εισόδημα είναι, νομίζω, κάτι χωρίς να λογαριάσομε και την περιουσία του πατέρα. Όλα αυτά, κύριε, είναι καλά και άγια, μα εγώ μεταξύ μας σας συμβουλεύω και πάλι να της διαλέξετε έναν άλλον άντρα. Δεν είναι πλασμένη για να γίνει κυρία Διαφουαρούς. Εγώ όμως θέλω να γίνει. Ε! Μην το λέτε αυτό. Πώς! να μην το λέω αυτό; Όχι. Και γιατί να μην το λέω; Γιατί όποιος σας ακούσει, θα πη πως δεν σκέπτεσθαι τι λέτε. Ας πει ό,τι θέλει εγώ σου λέω ότι θέλω να εκτελέσει η κόρη μου

14 την υπόσχεση που έχω δώσει. Είμαι βεβαία πως δε θα το κάνη. Θα την αναγκάσω να το κάνη. Σας λέω πως δε θα το κάνη. Θα το κάνη, αλλιώς θα την κλείσω στο μοναστήρι. Σεις; Εγώ. Καλά. Πώς! καλά; Δε θα την κλείσετε σε κανένα μοναστήρι. Δεν θα την κλείσω σε κανένα μοναστήρι; Όχι. Όχι; Όχι. Πολύ αστείο είν' αυτό. Δε θα κλείσω την κόρη μου στο μοναστήρι, αν θέλω; Όχι, σας λέω. Και ποιος θα μ' εμποδίσει; Ο εαυτός σας.

15 Ο εαυτός μου; Ναι, δε θα βαστάξ' η καρδιά σας. Θα βαστάξει. Αστειεύεστε. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Η πατρική σας αγάπη δε θα σας αφήσει. Θα μ' αφήσει. Κάνα δυο δάκρυα, ένα αγκάλιασμα, ένα πατεράκο μου, έτσι, γλυκοπρόφερτο, είναι αρκετά για να σας συγκινήσουν. Όλα αυτά δε θα μου κάνουν τίποτα. Ναι, ναι! Σου λέω πως δε θα μεταβάλω καθόλου το σκοπό μου. Αυτά είναι λόγια. Δεν είναι καθόλου λόγια. Θεέ μου! σας ξέρω δα, είστε φυσικά πολύ καλός. (με παραφορά) Δεν είμαι καθόλου καλός, και είμαι κακός όταν θέλω. Μη συγχύζεστε, κύριε. Δε συλλογίζεστε πως είστε άρρωστος. Την προστάζω απολύτως να ετοιμαστεί να πάρει τον άντρα που λέω. Κ' εγώ της απαγορεύω απολύτως να τον πάρει. Δε μου λες, σε παρακαλώ, πού βρίσκεσαι; Και πώς την τόλμη ν'

16 αυθαδιάζεις έτσι εσύ, μια τιποτένια υπηρέτρια μπροστά στον αφέντη σου; Όταν ο αφέντης δε συλλογίζεται τι κάνει, μια λογική υπηρέτρια έχει το δικαίωμα να τον σωφρονίζει. (ορμά κατ' απάνω της) Α! αθυρόστομη! θα σε κάνω τ' αλατιού. (αποφεύγει τον Αργγάν παρεμβάλλοντας μεταξύ εαυτής και εκείνου ένα κάθισμα) Eίναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε πράγματα που μπορούν να εκθέσουν την υπόληψή σας. (την κυνηγά με το μπαστούνι του γύρω από το κάθισμα) Στάσου, στάσου να σε μάθω εγώ να μιλάς, (προφυλάσσεται σε μέρος όπου δεν μπορεί να την φθάσει ο Αργγάν). Σας είπα, είναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε τρέλες. (την κυνηγά) Σκύλλα! (τον αποφεύγει) Όχι, δεν θα συναινέσω ποτέ σ' αυτό το γάμο. (την κυνηγά) Αχρειοτάτη! (τον αποφεύγει) Δε θέλω να παντρευθεί το Θωμά Διαφουαρούς σας. (την κυνηγά) Κάθαρμα! (τον αποφεύγει) Και θ' ακούσει πιο πολύ εμένα παρά σας. (σταματά) Αγγελική, δε μου πιάνεις αυτή την πανούργα; Μα, πατέρα μου, θα βλάψουν την υγεία σας αυτά που κάνετε. (προς την Αγγελικήν) Αν δεν την πιάσεις, θα σου δώσω την κατάρα μου. (απερχομένη) Κ' εγώ θα την αποκληρώσω, αν σας υπακούσει. (ρίπτεται στο κάθισμά του) Αχ! δεν μπορώ πιά! Μ' αυτά θα με κάνετε να πεθάνω.

17 ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ Αχ! γυναικούλα μου; έλα κοντά μου. Τι έχεις, αντρούλη μου: Έλα, τρέξε να με νιώσεις. Τι τρέχει λοιπόν; τι συμβαίνει, παιδί μου; Αγαπημένη μου! Αγαπημένε μου! Με σύγχυσαν! Ω! τον καημένο τον αντρούλη μου! Πώς σε σύγχυσαν, αγάπη μου; Η πανούργα η Τουανέττα σου ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο αυθάδης. Μην εξάπτεσαι λοιπόν. Μ' έκανε έξω φρενών, αγάπη μου. Ησύχασε, παιδί μου. Είναι μια ώρα τώρα που μου εναντιώνεται σε ό,τι θέλω να κάνω. Καλά, ησύχασε, ησύχασε. Είχε την αναίδεια να μου πη πως δεν είμαι άρρωστος. Είναι αδιάντροπη.

18 Εσύ, αγάπη μου, το ξέρεις πως είμαι άρρωστος, ε; Ναι, καρδούλα μου, δεν έχει δίκιο. Αυτή η πανούργα θα με πεθάνει, αγάπη μου. Κουνήσου απ' τη θέση σου! Αυτή φταίει για όλη τη χολή που βγάζω. Μη στενοχωριέσαι τόσο πολύ. Είναι τόσος καιρός που σου λέω να τη διώξεις. Θεέ μου! δεν υπάρχει υπηρέτης, δεν υπάρχει υπηρέτρια, παιδί μου, που να μην έχουν τα ελαττώματά τους. Είμαστε αναγκασμένοι κάποτε να υποφέρουμε τα ελαττώματά τους, όταν έχουν και μερικά προτερήματα. Αυτή είναι επιτήδεια, περιποιητική, πρόθυμη και προ πάντων πιστή. Και τώρα, καθώς ξέρεις, πρέπει κανείς να λαμβάνει μεγάλη πρόβλεψη για κείνους που παίρνει στην υπηρεσία του (φωνάζει) Τουανέττα! ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ Κυρία! Γιατί έκανες τον αφέντη σου να θυμώσει; (με μειλίχιο ύφος) Εγώ, κυρία; Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Εγώ πάντοτε φροντίζω να φαίνομαι στον κύριο ευχάριστη για όλα τα ζητήματα. Α! την πανούργα! Μας είπε πως θέλει να παντρέψει την κόρη του με το γιό του κυρίου Διαφουαρούς εγώ του είπα πως είναι καλή αυτή η τύχη, αλλά

19 νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να την βάλει σ' ένα μοναστήρι. (στον Αργγάν) Δεν υπήρχε λόγος να θυμώσεις γι' αυτό. Βρίσκω μάλιστα πως έχει και δίκιο. Όχι! την πιστεύεις, αγάπη μου; αυτή είναι κακούργα! Μου εξεστόμισε χίλιες αυθάδειες. Ναι, ναι, σε πιστεύω, αγάπη μου. Ησύχασε τώρα άκουσε Τουανέττα αν τον ξανακάνης τον άντρα μου να θυμώσει, θα σε διώξω. Έλα, δώσε μου τώρα το πανωφόρι του με τη γούνα και μερικά προσκέφαλα, να τον βάλω να καθήσει καλά. (στον Αργγάν) Πώς κάθεσαι έτσι; χώσε το σκουφάκι σου καλά ως τ' αυτιά σου. Από τίποτε άλλο δε συναχώνεται κανείς τόσο εύκολα όσο από τ' αυτιά. Πόσο με υποχρεώνεις, αγάπη μου, με τις περιποιήσεις που μου κάνεις! (τακτοποιούσα τα προσκέφαλα γύρω από τον Αργγάν) Ανασηκώσου για να βάλω αυτό από κάτω έτσι. Ας βάλουμε αυτό για στήριγμα και κείνο το άλλο πλευρό έτσι. Αυτό ας το βάλουμε πίσω από την πλάτη και αυτό το άλλο για ν' ακουμπάει το κεφάλι. (βάζει απότομα ένα προσκέφαλο επάνω εις το κεφάλι του) Και αυτό για να σας κρατά ήσυχο. (σηκώνεται με θυμό και πετάει τα προσκέφαλα στην Τουανέττα η οποία φεύγει). Α, κακούργα, θέλεις να με σκάσης. ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ Έλα, έλα! τι είναι αυτά; (ρίπτεται στο κάθισμά του) Α! δεν αντέχω πια. Γιατί παραφέρεσαι έτσι; εκείνη νόμιζε πως το έκανε για καλό. Δεν ξέρεις, αγάπη μου, τι κακίες έχει μέσα της αυτή η αυθάδης. Α! πως μ' σύγχυσε! Πρέπει να πάρω απάνω από οκτώ γιατρικά και να κάμω επάνω από δώδεκα κλύσματα για να έρθω πάλι στα συγκαλά

20 μου. Καλά, καλά, αγάπη μου ησύχασε λίγο, ησύχασε. Αγάπη μου, συ είσαι η μόνη μου παρηγοριά. Χρυσό μου παιδί! Και για να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σου, καρδούλα μου, θέλω να κάνω, καθώς σου είπα, τη διαθήκη μου. Αχ! αγάπη μου, μην αναφέρεις τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ δεν μπορώ να υποφέρω τέτοια σκέψη. Και μόνο η λέξι διαθήκη με κάνει ν' ανατριχιάζω από τη λύπη. Σου είχα πει να συνεννοηθείς γι' αυτό με το συμβολαιογράφο σου. Μέσα είναι τον έφερα μαζί μου. Πες του να έρθει, αγάπη μου. Αχ! αγάπη μου, όταν μια γυναίκα αγαπάει πολύ τον άντρα της δεν είναι σε θέσε να σκέπτεται τέτοια πράγματα. ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ Ο κύριος ΜΠΟΝΦΟΥΑ Ελάτε κοντά, κύριε Μπονφουά ελάτε κοντά. Πάρετε ένα κάθισμα, σας παρακαλώ. Η γυναίκα μου μού είπε, κύριε, πως ήσαστε πολύ έντιμος άνθρωπος και καθ' αυτό ένας από τους φίλους της της ανέθεσα λοιπόν να σας μιλήσει για μια διαθήκη που θέλω να κάνω. Αλλοίμονο! Είμαι εντελώς ανίκανη να μιλήσω για τέτοια πράγματα. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Μου εξήγησε, κύριε, την πρόθεσή σας και τι σκέπτεσθαι να κάνετε γι' αυτήν. Έχω όμως να σας πω επί του προκειμένου πως δε θα μπορέσετε να δώσετε τίποτα στη γυναίκα σας διά της διαθήκης σας.

21 Και γιατί; ΜΠΟΝΦΟΥΑ Γιατί αντιβαίνει στο έθιμο. Αν βρίσκεται σε χώρα που ισχύει το γραπτό δίκαιο, θα ημπορούσατε να το κάνετε αλλά στο Παρίσι και σ' όλα τα μέρη όπου ισχύουν τα έθιμα, στα περισσότερα τουλάχιστον, αυτό δεν μπορεί να γίνει και η διαθήκη θα ήταν άκυρος. Το μόνον ευεργέτημα που μπορούν να κάμουν μεταξύ των ένας άντρας και μία γυναίκα, διατελούντες εις γάμου κοινωνία, είναι η αμοιβαία δωρεά μεταξύ ζώντων άλλα και πάλι δεν πρέπει να υπάρχουν τέκνα, ή αμφοτέρων των συζύγων ή του ενός εξ αυτών, κατά τον θάνατον του πρώτου αποθνήσκοντος. Πολύ παράλογο έθιμο να μη μπορεί ένας σύζυγος ν' αφήσει ό,τι θέλει στη γυναίκα, που τον αγαπά τρυφερότατα και που τον νοιάζεται τόσο πολύ! Θα ήθελα να συμβουλευθώ και το δικηγόρο μου, να 'δω τι θα μπορούσα να κάνω. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Δεν πρέπει να καταφύγετε σε δικηγόρους, διότι αυτοί είναι συνήθως πολύ αυστηροί σ' αυτά τα ζητήματα και φαντάζονται πως είναι μεγάλο έγκλημα να διαθέτει κανείς την περιουσία του παρά τας διατάξεις του νόμου. Βρίσκουν παντού δυσκολίες και δεν έχουν ιδέα από περιστροφές της συνειδήσεως. Υπάρχουν άλλοι τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε, που είναι πιο βολικοί, που ξέρουν τον τρόπο να περνούν αθορύβως επάνω από το νόμο και να παρουσιάζουν ως δίκαιον εκείνο το οποίον δεν επιτρέπεται που ξέρουν να εξομαλύνουν κάθε δυσκολία σε κάθε υπόθεση και να βρίσκουν τα μέσα να υπεκφεύγουν το έθιμο με κάποιαν έμμεσο ωφέλεια. Αν δεν γίνονταν αυτά, σε ποιο σημείο θα φθάνατε; Πρέπει να διευκολύνετε τα πράγματα άλλως τε δε θα κάναμε τίποτα και δε θα έδινα ούτε μια πεντάρα για το επάγγελμά μας. Η γυναίκα μου, κύριε, μου είχε πει πως ήσαστε πολύ επιτήδειος και πολύ τίμιος άνθρωπος. Τι μπορώ, σας παρακαλώ, να κάνω για να της δώσω την περιουσία μου και να την στερήσω απ' τα παιδιά μου; ΜΠΟΝΦΟΥΑ Τι μπορείτε να κάνετε; Μπορείτε πολύ καλά να εκλέξετε ένα στενό φίλο της κυρίας σας και ν' αφήσετε σ' αυτόν διά της διαθήκης σας και με όλους τους νομίμους τύπους όσο ποσόν θέλετε και ο φίλος αυτός κατόπιν να της αποδώσει όλο το ποσόν. Μπορείτε ακόμη να υπογράψετε χρεωστικά ομόλογα όχι ύποπτα σε διαφόρους δανειστές, οι οποίοι θα δανείσουν τ' όνομά των στη γυναίκα σας και θα της δώσουν συγχρόνως ένα έγγραφο, το οποίον θα αναφέρει ότι τα χρέη αυτά είναι εικονικά. Μπορείτε επίσης, ενόσω ακόμα είσθε εν τη ζωή να της δώσετε μετρητά ή συναλλάγματα πληρωτέα εις τον κομιστή. Αχ! Θεέ μου! Δεν πρέπει να ζαλίζεσαι για τέτοια πράγματα. Αν είναι να σε χάσω, αγόρι μου, δε θέλω πλέον να μείνω στον κόσμο.

22 Αγάπη μου! Ναι, αγαπημένε μου, αν είμαι τόσο πολύ άτυχη να σε χάσω... Γυναικούλα μου! Η ζωή δε θα είναι πλέον τίποτα για μένα... Αγαπημένη μου! Και θα σ' ακολουθήσω στον άλλον κόσμο, για να νιώσης την αγάπη που σου έχω. Μου ραγίζεις την καρδιά, αγάπη μου. Παρηγορήσου, σε παρακαλώ. ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στην Μπελίνα) Τα δάκρυα αυτά είναι παράκαιρα άλλως τε, τα πράγματα δεν έφθασαν ακόμη ως εκεί.. Αχ! κύριε, δεν ξέρετε τι θα πει θερμή αγάπη συζύγου. Η μόνη μου λύπη, αν πεθάνω, αγαπημένη μου, είναι ότι δεν απόκτησα ένα παιδί από σένα. Ο κύριος Πυργγόν μου είπε ότι θα με κάνει να το κατορθώσω. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα. Πρέπει, αγάπη μου, να κάνω τη διαθήκη μου με τον τρόπο που λέει ο κύριος αλλά για κάθε ενδεχόμενον, θέλω να σου εγχειρίσω αμέσως είκοσι χιλιάδες φράγκα χρυσά που έχω κρυμμένα μέσα στο ντουλάπι του τοίχου του κρεβατιού μου και δύο συναλλάγματα πληρωτέα στον κομιστή. Το ένα μου το χρωστά ο κύριος Δάμων και το άλλο ο κύριος Γεράντης. Όχι, όχι! δε θέλω τίποτε από αυτά! Αχ!... Πόσα είπες πως έχεις στο ντουλάπι του τοίχου; Είκοσι χιλιάδες φράγκα, αγάπη μου. Μη μου μιλείς για χρήματα, σε παρακαλώ! Αχ!... Τι ποσόν αντιπροσωπεύουν τα δύο συναλλάγματα;

23 Το ένα, φιλτάτη μου, τέσσερες χιλιάδες φράγκα και το άλλο έξι. Όλα τα χρήματα του κόσμου, αγάπη μου, είναι μηδέν μπροστά σε σένα. ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στον Αργγάν) Θέλετε να προβούμε στη σύνταξη της διαθήκης; Μάλιστα, κύριε θα είμαστε όμως καλύτερα μέσα στο μικρό μου γραφείο. Οδήγησέ με, εκεί σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πάμε, καημένο μου παιδί. ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ Να τους που έρχονται μαζί μ' ένα συμβολαιογράφο άκουσα να μιλούν για διαθήκη. Δεν κοιμάται η μητρυιά σας. Χωρίς άλλο κάποια συνωμοσία κάνει εναντίον των συμφερόντων σας και προσπαθεί να μπλέξει σ' αυτή τον πατέρα σας. Ας διαθέσει την περιουσία του όπως θέλει, αρκεί να μη διαθέσει την καρδιά μου. Βλέπεις, Τουανέττα, τι εκβιαστικά σχέδια τον κάνουν να καταστρώνει. Μη μ' εγκαταλείψεις, σε παρακαλώ, στην απελπισία που βρίσκομαι. Εγώ να σας εγκαταλείψω; καλύτερα έχω να πεθάνω. Του κάκου προσπαθεί η μητρυιά σας να με κάνει έμπιστη της και να θέλει να με ανακατέψει στα συμφέροντά της, ποτέ μου δεν κατόρθωνα να τη συμπαθήσω πάντοτε ήμουν με το μέρος σας. Αφήστε με να κάνω ό,τι ξέρω: θα μεταχειριστώ κάθε τρόπο για να σας υπηρετήσω αλλά για να σας υπηρετήσω με καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει ν' αλλάξω τακτική, να κρύβω δηλαδή τον ζήλο που έχω σε σας και να προσποιούμαι πως ενδιαφέρομαι για τον πατέρα σας και για τη μητρυιά σας. Προσπάθησε, σ' εξορκίζω, να ειδοποιήσεις τον Κλεάνθη για το γάμο που συμφώνησαν. Δεν έχω κανέναν άλλο να μεταχειρισθώ γι' αυτή τη δουλειά παρά μόνο το γέρο τοκογλύφο, τον καραγκιόζη. Αυτό δε θα μου κοστίσει παρά λίγα γλυκά λογάκια και είμαι πρόθυμη να τα ξοδέψω για χάρη σας. Απόψε είναι πολύ αργά αύριο όμως πρωί πρωί θα τον στείλω να ζητήσει τον Κλεάνθη και θα είναι κατενθουσιασμένος να...

24 ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ (από μέσα) Τουανέττα! (στην Αγγελική) Με φωνάζει. Καληνύχτα. Έχετε πεποίθηση σε μένα. ΠΡΑΞΗ ΔEΥTEPΗ (Το δωμάτιο του Αργγάν) ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (μη αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) Τι ζητείτε, κύριε; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Τι ζητώ; Α! α! σεις είστε. Τι έκπληξη! Τι έρχεστε να κάμετε εδώ; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Έρχομαι να μάθω ποια τύχη μου επιφυλάσσεται να μιλήσω στην αγαπημένη μου Αγγελική, να την ρωτήσω τι αισθάνεται για μένα και τι αποφάσισε για τον απαίσιο εκείνο γάμο, για τον οποίον με ειδοποίησε. Ναι μα δεν μπορείτε έτσι, με τόση ελευθερία να της μιλήσετε της Αγγελικής: πρέπει να βρεθεί τρόπος σας είπαν νομίζω πως την προσέχουν και την έχουν περιορισμένη και δεν την αφήνουν ούτε να βγει έξω ούτε να μιλήσει με κανένα κι' ας είν' καλά η περιέργεια της γριάς θείας της, γιατ' έτσι μόνο μας άφησαν να πάμε στο θέατρο, όπου την είδατε και την αγαπήσατε. Και δε βγάλαμε ούτε λέξη απ' το στόμα μας γι' αυτό που συνέβη. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γι' αυτό κ' εγώ, δεν έρχομαι εδώ ως Κλεάνθης και με το πρόσχημα του εραστή της αλλά ως φίλος του δασκάλου της της μουσικής από τον οποίον επήρα την άδεια να πω πως με στέλνει στη θέση του.

25 Να ο πατέρας της. Βγείτε μια στιγμή και αφήστε με να του 'πω πως τον ζητάτε. ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (νομίζει ότι είναι μόνος και χωρίς να βλέπει την Τουανέτταν) Ο κύριος Πυργγόν μού είπε να κάνω κάθε πρωί περίπατο στην κάμαρά μου, δέκα φορές απάνω και δέκα φορές κάτω λησμόνησα όμως να τον ρωτήσω αν πρέπει να το κάνω κατά μήκος ή κατά πλάτος. Κύριε, κάποιος... Μίλα σιγά, σιχαμένη! Μου τράνταξες το μυαλό Δε συλλογίζεσαι πως δεν πρέπει να μιλεί κανείς δυνατά στους αρρώστους; Ήθελα να σας πω, κύριε... Μίλα σιγά, σου είπα. Κύριε... (κάνει πως μιλεί). Ε; Λέω πως... (προσποιείται πως μιλεί). Τι μου λες; Λέω πως κάποιος θέλει να σας μιλήσει. Ας έρθει. (Η Τουανέττα νεύει στον Κλεάνθη να παρουσιαστεί)

26 ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Κύριε... (στον Κλεάνθην) Μη μιλάτε τόσο δυνατά υπάρχει φόβος να τραντάξετε το μυαλό του αφέντη. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είμαι κατενθουσιασμένος, κύριε, που σας βρίσκω όρθιο, και που βλέπω πως είστε καλύτερα. (με προσποιητό θυμό) Πώς είπατε; είναι καλύτερα; Ψέματα. Ο κύριος είναι πάντοτε άσχημα. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Άκουσα πως είναι καλύτερα άλλως τε και η όψη του είναι καλή Τι θέλετε να πείτε με το «η όψη του είναι καλή»; Απεναντίας, είναι πολύ κακή η όψη του αφέντη. Κανένας άμυαλος θα σας είπε πως είναι καλύτερα. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα από τώρα. Έχει δίκιο. Περπατεί, κοιμάται, τρώει και πίνει όπως όλος ο κόσμος αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να είναι πολύ άρρωστος. Αυτό είν' αλήθεια. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Λυπούμαι πολύ γι' αυτό, κύριε. Έρχομαι εκ μέρους του καθηγητού της ωδικής της δεσποινίδος κόρης σας. είναι αναγκασμένος να πάει στην εξοχή για λίγες μέρες, κ' επειδή είμαι στενός του φίλος, μ' έστειλε στη θέση του να της εξακολουθήσω τα μαθήματα. Αν τα διακόψει, ξέρετε, είναι φόβος να λησμονήσει ό,τι έμαθε. Πολύ καλά. (Στην Τουανέττα) Φώναξε την Αγγελική. Νομίζω, κύριε, πως θα νε καλύτερα να πάω τον αφέντη στην κάμαρά της. Όχι. Πες της να έρθει εδώ.

27 Δε θα μπορέσει να της κάνη σωστό μάθημα, αν δεν είναι μόνοι. Πήγαινε, σου λέω, πήγαινε. Θα σας ζαλίσει, αφέντη και στην κατάσταση που είστε τίποτα δεν πρέπει να σας συγκινεί και να σας τραντάζει το μυαλό. Καθόλου, καθόλου μου αρέσει η μουσική και πολύ θα ευχαριστηθώ, να... Α! να την. (Στην Τουανέττα) Πήγαινε να δεις αν είναι έτοιμη η γυναίκα μου ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Έλα, κόρη μου... Ο δάσκαλός σου της μουσικής πήγε στην εξοχή και στη θέση του έστειλε τον κύριο για να σου δείξει. (αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) Α! Θεέ μου! Τι τρέχει; γιατί αυτή η έκπληξη σου; Γιατί... Τι; τι σ' έκανε να συγκινηθείς έτσι; Ένα περίεργο, καταπληκτικώς περίεργο πράγμα που συμβαίνει εδώ. Σαν τι; Είδα στον ύπνο μου απόψε σαν να είχα, λέει, την μεγαλύτερη στενοχώρια του κόσμου και μου παρουσιάστηκε κάποιο πρόσωπο που έμοιαζε απαράλλακτα με τον κύριο από 'δω. Του ζήτησα βοήθεια και μ' έβγαλε από τη στενοχώρια μου. Καταλαβαίνεις τώρα την μεγάλη μου έκπληξη μόλις αντίκρισα εδώ χωρίς να το περιμένω το πρόσωπο που όλη τη νύχτα το είχα στο νου μου. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Πολύ με κολακεύει η ιδέα ότι έρχομαι στο νου σας είτε όταν κοιμάστε είτε όταν είστε ξύπνια και θα ήταν πραγματικά μεγάλη ευτυχία αν μεκρίνατε άξιο να σας βγάλω από οποιανδήποτε

28 στενοχώρια. Δεν θα παρέλειπα τίποτε για να σας... ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ. (στον Αργγάν). Μα την αλήθεια, αφέντη, είμαι σύμφωνη με τη γνώμη σας τώρα και παίρνω πίσω ό,τι έλεγα χθες. Ο κύριος Διαφουαρούς, ο πατέρας, και ο κύριος Διαφουαρούς, ο γιός, έρχονται να σας κάνουν επίσκεψι. Τι έξοχο γαμπρό που θα κάνετε! Θα δείτε τον πιο καλοκαμωμένο και τον πιο έξυπνο νέο του κόσμου. Με δυο λόγια που μού πε με μάγεψε και η κόρη σας θα μείνει καταμαγεμένη μαζί του. (στον Κλεάνθη που κάνει πως θέλει να φύγει). Μη φύγετε, κύριε. Πρόκειται να παντρέψω την κόρη μου και μου παρουσιάζουν τον μέλλοντα γαμπρό μου. Η κόρη μου, ξέρετε, δεν τον είδε ακόμα. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είναι, κύριε, μεγάλη τιμή για μένα να με θέλετε μάρτυρα σε μια τόσο ευχάριστη συνάντηση. Είναι γιός ενός εξόχου γιατρού και ο γάμος θα γίνει σε τέσσερις ημέρες. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Θαυμάσια! Ειδοποιήσατε, σας παρακαλώ, και τον καθηγητή της, για να παρευρεθεί κι' αυτός στο γάμο. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δε θα το παραλείψω. Και σάς, σας παρακαλώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Να τους, έρχονται, ετοιμασθείτε να τους δεχθείτε.

29 ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ ο κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ (αγγίζοντας τον σκούφο του χωρίς να τον βγάλει) Ο κύριος Πυργγόν, κύριε, μου απαγόρευσε να βγάζω τη σκούφια μου. Και σεις είσθε γιατρός και ξέρετε τις συνέπειες. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Εμείς, σε κάθε είδους επίσκεψή μας, έχομε χρέος να βοηθούμε τους ασθενείς και όχι να τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. (Ο Αργγάν και ο κ. Διαφουαρούς ομιλούν ταυτοχρόνως) Δέχομαι, κύριε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ερχόμεθα, κύριε. Με μεγάλη χαρά. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ο υιός μου Θωμάς κ' εγώ. Την τιμή που μου κάνετε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να σας δείξομε, κύριε, Και θα επιθυμούσα κ' εγώ... κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Την αγαλλίαση που αισθανόμεθα... Να μπορούσα να έλθω στο σπίτι σας. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Για τη χάρη που μας κάνατε... Για να πεισθείτε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ

30 Να θελήσετε να μας δεχθείτε... Αλλά ξέρετε, κύριε, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Εν τη τιμητική, κύριε, Τι είναι ένας δυστυχής άρρωστος, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Συγγένεια σας. Που δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Και να σας διαβεβαιώσομε, Παρά μόνον να σας πει εδώ... κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ότι δι' όσα εξαρτώνται από το επάγγελμά μας Ότι θα ζητεί κάθε ευκαιρία. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Καθώς και δι' όλα τα άλλα Να σας κάνει γνωστόν, κύριε, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Θα είμεθα πάντοτε πρόθυμοι, κύριε, Ότι είναι όλος στη διάθεση σας κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να σας εκδηλώσωμεν την προθυμία μας. (Στον γιο του) Εμπρός, Θωμά, η σειρά σου. Χαιρέτισε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Δεν πρέπει ν' αρχίσω από τον πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Και βέβαια. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον Αργγάν) Κύριε, έρχομαι να προσφέρω τους χαιρετισμούς μου, την ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου προς υμάς τον δεύτερον πατέρα μου, αλλά δεύτερον πατέρα, εις τον οποίον, τολμώ να είπω, οφείλω περισσότερα παρά εις τον πρώτον. Ο πρώτος με

31 εγέννησεν, αλλά σεις με εξελέξατε. Εκείνος με εδέχθη κατ' ανάγκην, αλλά σεις με εξελέξατε από ευχαρίστησην. Ό,τι έχω από εκείνον είναι έργον της σαρκός του, αλλ' ό,τι οφείλω εις σας είναι έργον της θελήσεώς σας: και όσον περισσότερον αι πνευματικαί ιδιότητες είναι ανώτεραι των σαρκικών τόσα περισσότερα οφείλω εις υμάς και τόσον περισσότερον θεωρώ πολύτιμον την μέλλουσαν αυτήν υιοθεσίαν, διά την οποίαν έρχομαι σήμερον να σας προσφέρω εκ των προτέρων τα ταπεινότατα σέβη μου. Χαρά στα σχολεία που βγάζουν τόσο άξιους ανθρώπους! ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Καλά τα είπα, πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Άριστα. (στην Αγγελική) Έλα, χαιρέτισε τον κύριο. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Να τη φιλήσω; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ναι, ναι. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στην Αγγελική) Κυρία, πολύ περιέργως ο Θεός σας δίνει τον τίτλο της πεθεράς, αφού... (στον Θωμά Διαφουαρούς) Δε μιλείτε στη γυναίκα μου, στην κόρη μου μιλείτε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Πού είναι λοιπόν η κυρία; Θα έρθει. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να περιμένω ώσπου να έρθει πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Χαιρέτισε την δεσποινίδα. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Δεσποινίς, ακριβώς όπως το άγαλμα του Μέμνονος ανέδιδεν αρμονικόν ήχον μόλις εφωτίζετο από τας ακτίνας του ηλίου, το ίδιο και εγώ αισθάνομαι τον εαυτόν μου εμψυχούμενον υπό γλυκυτάτης παραφοράς εις την εμφάνισιν του ηλίου της καλλονής σας. Και όπως οι φυσιοδύφαι παρατηρούν προ το άνθος το καλούμενον ηλιοτρόπιον στρέφεται ακαταπαύστως προς το άστρον εκείνο της ημέρας, τοιουτοτρόπως και η καρδία μου από τώρα και εις το εξής θα στρέφεται πάντοτε προς τα υπέρλαμπρα άστρα των λατρευτών οφθαλμών σας ως προς τον μοναδικόν πόλον της.

32 Επιτρέψατε λοιπόν, δεσποινίς, ν' αποθέσω σήμερον εις τον βωμόν των θελγήτρων σας την προσφοράν της καρδίας μου, η οποία ουδεμίαν άλλην δόξαν ποθεί, δεσποινίς, παρά μόνον να διατελώ εις όλην μου την ζωήν ταπεινότατος, ευπειθέστατος και πιστότατος δούλος σας και σύζυγος. Αυτό θα πη να έχει κανείς σπουδάσει! μαθαίνει να λέει ωραία πράγματα. (στον Κλεάνθη) Ε; Τι λέτε γι' αυτά, σεις; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Λέω, πως ο κύριος κάνει θαύματα κι' αν είναι τόσο καλός γιατρός όσον είναι ρήτωρ, θα μένουν πολύ ευχαριστημένοι οι ασθενείς του. Και βέβαια. Θα είναι κάτι... θαυμάσιο πράγμα αν κάνει τόσο ωραίες κούρες όσο ωραία είναι τα λόγια του. Εμπρός, γρήγορα, την πολυθρόνα μου και καθίσματα σε όλους (υπηρέτες δίνουν καθίσματα). Κάθισε εκεί, κόρη μου (στον κ. Διαφουαρούς) Βλέπετε, κύριε, πώς όλοι θαυμάζουν το γιό σας, και βρίσκω πως είστε πολύ ευτυχής που έχετε ένα τέτοιο παιδί. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Κύριε, όχι πως είμαι πατέρας του μπορώ να πω ότι έχω λόγους να είμαι ευχαριστημένος απ' αυτόν και ότι όλοι όσοι τον βλέπουν λέγουν πως είναι παιδί, το οποίον δεν έχει κανένα ελάττωμα. Ποτέ δεν είχε εξημμένη φαντασία ούτε το πνευματικόν εκείνο πυρ που παρατηρείται σε μερικούς νέους αλλ' εξ αυτού ακριβώς προείδα την κρίσιν του, προτέρημα το οποίον απαιτεί η εξάσκηση του επαγγέλματός μας. Όταν ήταν μικρός, ποτέ δεν ήταν όπως λένε ζωηρός και εύθυμος φαινόταν πάντοτε μαλακός, φιλήσυχος και αμίλητος, δεν έλεγε ποτέ λέξη και ποτέ δεν έπαιζε τα παιγνιδάκια εκείνα που τα λένε παιδικά. Με πολλούς κόπους τον μάθαμε να διαβάζει και είχε γίνει εννέα ετών και δεν γνώριζε ακόμη τα στοιχεία του αλφαβήτου. Ωραία! έλεγα από μέσα μου τα όψιμα δένδρα παράγουν τους καλυτέρους καρπούς. Πολύ δυσκολότερα χαράσσει κανείς στο μάρμαρο παρά στην άμμο μα ό,τι χαραχθεί στο μάρμαρο διατηρείται πολύ περισσότερο καιρό. Και η βραδύνοια αυτή και το δυσκίνητο της φαντασίας είναι σημεία μελλοντικής ευθυκρισίας. Όταν τον έστειλα στο σχολείο, χρειάστηκε να καταβάλει κόπους και κόπους, αλλά ξεπέρασε τις δυσκολίες και οι καθηγητές του μου επαινούσαν πάντοτε την επιμέλειά και την φιλοπονία του. Επί τέλους, δως του και δως του, κατόρθωσε να πάρει ενδόξως το απολυτήριό του και μπορώ να πω, χωρίς να το καυχηθώ ότι από διετίας που φοιτά στο Πανεπιστήμιον, κανείς υποψήφιος δεν ακούεται περισσότερο απ' αυτόν σε όλες τας συζητήσεις της σχολής μας. Έγινε επίφοβος και δεν υπάρχει συζήτηση που να μην αγορεύει μέχρις υπερβολής, για ν' αποδείξει το εναντίον. Είναι ισχυρογνώμων σε κάθε συζήτηση, φανατικός, σαν Τούρκος. Στις αρχές του, δεν αλλάζει ποτέ τη γνώμη του και ακολουθεί κάθε συλλογισμό του μέχρι των τελευταίων πτυχών της λογικής. Αλλά εκείνο που μ' αρέσει περισσότερο σ' αυτόν και

33 εννοείται ότι σ' αυτό ακολουθεί το παράδειγμά μου είναι, ότι προσκολλάται τυφλά στις γνώμες των παλαιοτέρων μας και ποτέ δεν θέλησε ούτε να εννοήσει ούτε ν' ακούσει τους λόγους και τα πειράματα των δήθεν ανακαλύψεων του αιώνος μας εν σχέσει προς την κυκλοφορία του αίματος και προς άλλες γνώμες του ιδίου φυράματος. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (βγάζει από την τσέπη του μακράν διατριβή τυλιγμένη και την παρουσιάζει στην Αγγελική). Έχω συντάξει μίαν διατριβή εναντίον των τσαρλατάνων, την οποίαν με την άδεια του κυρίου (χαιρετά τον Αργγάν) τολμώ να παρουσιάσω στην δεσποινίδα, ως οφειλομένην εις αυτήν προσφορά εκ των πρωτολείων του πνεύματός μου. Κύριε, θα είναι άχρηστο πράγμα για μένα. Δε νιώθω τίποτ' απ' αυτά. (παίρνει την διατριβή) Δώστε μου την, δώστε μου την, θα είναι καλή για ζωγραφιά του τοίχου, θα στολίσομε την κάμαρά μας. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (χαιρετά και πάλιν τον Αργγάν) Με την άδεια επίσης του κυρίου, σας προσκαλώ, δεσποινίς, να έλθετε μια απ' αυτές τις ημέρες να δείτε, για να διασκεδάσετε, την ανατομία μιας γυναικός, επί της οποίας πρόκειται να εκθέσω τας αντιρρήσεις μου. Ευχάριστη διασκέδαση! Άλλοι πηγαίνουν στο θέατρο τις αρραβωνιαστικιές των μια ανατομία όμως, ε; είναι κάτι πολύ διασκεδαστικότερο πράγμα. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Άλλωστε, όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για το γάμο και τον πολλαπλασιασμό του γένους, σας διαβεβαιώνω ότι συμφώνως προς τους κανόνας των δοκτόρων μας, δε βρίσκεται άλλος πλέον κατάλληλος. Έχει εις μεγάλον βαθμόν την δύναμιν της γονιμότητος και είναι εξ ιδιοσυγκρασίας προορισμένος να γεννήσει και να παραγάγει γερά τέκνα. Δε σκέπτεσθαι να τον εισαγάγετε στην αυλή και να του επιδιώξετε εκεί μια θέση γιατρού; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινώς; Ποτέ δεν φαντάσθηκα ευχάριστο το επάγγελμά μας όταν έχομε να κάνομε με μεγάλους. Βρίσκω πάντοτε ότι είναι καλύτερα για μας τους γιατρούς να καταγινώμεθα με τον λαό. Ο λαός είναι βολικός: δεν έχομε να δώσομε λόγο των πράξεών μας σε κανένα αρκεί ν' ακολουθούμε τους κανόνας της επιστήμης κ' αδιαφορούμε για ό,τι κι' αν συμβεί. Οι μεγάλοι ω! είναι φρικτό πράγμα! όταν αρρωστήσουν, απαιτούν καλά και σώνει να τους γιατρέψουν οι γιατροί των.

34 Αστείο πράγμα! Ακούς τους αυθάδεις να θέλουν να τους γιατρέψετε! Και μήπως γι' αυτό πηγαίνετε σεις; εσείς πηγαίνετε μόνο για την πληρωμή και για να διατάξετε τα γιατρικά: αν μπορούν, ας γιατρευθούν μόνοι των. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Σωστά! Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να τους νοσηλεύομαι σύμφωνα προς τους κανόνας. (στον Κλεάνθη) Κύριε, ας μας πει κανένα τραγουδάκι η κόρη μου. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Περίμενα να το διατάξετε, κύριε. Μου είχε περάσει από το νου, έτσι για να διασκεδάσω την συντροφιά, να τραγουδήσω μαζί με τη δεσποινίδα μια σκηνή απ' ένα καινούργιο μελοδραματάκι που έγινε προ ολίγου. (Στην Αγγελική, που της δίνει ένα χαρτί). Να, πάρετε το μέρος σας. Εγώ; ΚΛΕΑΝΘΗΣ (με χαμηλή φωνή στην Αγγελική) Μην αρνηθείτε, σας παρακαλώ θα σας εξηγήσω τι είναι η σκηνή που θα τραγουδήσουμε (μεγαλοφώνως). Δεν έχω δυνατή φωνή για τραγούδι είναι όμως αρκετή για ν' ακουστεί εδώ μέσα. Θα έχετε την καλοσύνη να με συγχωρήσετε, αφού μάλιστα βλέπετε ότι αναγκάζομαι να ζητήσω βοήθεια κι' από την δεσποινίδα. Είναι ωραίοι οι στίχοι; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είναι ακριβώς ειπείν ένα αυτοσχέδιο μελοδραματάκι. Θ' ακούσετε απλώς ένα πεζό ρυθμικό έργο ή ένα είδος ελευθέρων στίχων, όπως δηλαδή το πάθος και η ανάγκη εμπνέουν δύο πρόσωπα αυθορμήτως να πουν ό,τι αισθάνονται. Πολύ καλά. Ας ακούσομε. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ιδού η υπόθεση της σκηνής. Ένας βοσκός είναι προσηλωμένος σε μια παράσταση που μόλις αρχίζει, όταν έξαφνα αποσπά την προσοχή του κάποιος θόρυβος στο πλάγι του. Στρέφεται και βλέπει ένα βάναυσο άνθρωπο που με πρόστυχα λόγια πρόσβαλε μια βοσκοπούλα. Ευθύς εξ αρχής παίρνει το μέρος του φύλου που όλοι οι άνδρες χρεωστούν να σέβονται. Και αφού τιμώρησε το βάναυσο για την κακοήθειά του, πλησιάζει τη βοσκοπούλα. Ω! τι βλέπει! τα ομορφότερα του κόσμου μάτια της έχυναν τα ομορφότερα δάκρυα του κόσμου. Αλλοίμονο! είπε από μέσα του, πώς μπόρεσε να προσβάλει ένα τόσο αξιολάτρευτο πλάσμα. Ποιος άνθρωπος, ποιος βάρβαρος θα μπορούσε να μη συγκινηθεί από τέτοια δάκρυα; Φροντίζει αμέσως να σφουγγίσει τα δάκρυα αυτά που τα έβρισκε τόσο όμορφα, κι' η αξιολάτρευτη βοσκοπούλα φροντίζει κι' εκείνη συγχρόνως να τον ευχαριστήσει για την αβρά εκδούλευση του, αλλά μ' ένα τρόπο τόσο

35 χαριτωμένο, με μια τόση τρυφερότητα, με μια τόση περιπάθεια, που ο βοσκός δεν μπορεί πλέον ν' αντισταθεί. Κάθε λέξη της, κάθε βλέμμα της είναι κ' ένα βέλος που περνά την καρδιά του. Λέει από μέσα του, τι πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο από ένα τέτοιο ευχαριστώ; Και τι δε θα έκανα, και τι κινδύνους δε θα διέτρεχα για να ελκύσω τη γλυκιά ευγνωμοσύνη μιας τέτοιας ψυχής; Η παράσταση τελείωσε χωρίς να προσέξει ποια καθόλου εκείνος λυπήθηκε μόνο που τέλειωσε γρήγορα, γιατί το τέλος της τον χώρισε από τη λατρευτή του βοσκοπούλα. Και από την πρώτη αυτή φορά που την είδε, και από την πρώτη στιγμή, αισθάνεται μέσα του ό,τι χρόνων έρως δε θα τον έκανε να αισθανθεί. Αρχίζουν τα βάσανα του χωρισμού αχ! δεν μπορεί να ξαναδεί πλέον εκείνην που τόσο λίγο την είδε! Κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναδεί την όψη της που μέρα και νύκτα την έχει στο νου του, μα τη βοσκοπούλα του την έχουν πολύ περιορισμένη και δεν υπάρχει τρόπος να την ξαναδεί. Μέσα στην παραφορά της αγάπης του αποφασίζει να τη ζητήσει εις γάμο, γιατί νοιώθει πως δεν μπορεί πλέον να ζήση χωρίς την αξιολάτρευτη ομορφιά της κ' εκείνη μ' ένα γραμματάκι της, επιτηδειότατα σταλμένο του δίνει την άδεια να προβεί. Συγχρόνως όμως ειδοποιείται ότι ο πατέρας της θέλει να την δώσει σε άλλον και ότι γίνονται και οι προετοιμασίες του γάμου. Φαντάζεσθε την απελπισία του δυστυχισμένου βοσκού! Είναι θανάσιμος η θλίψις του του είναι αδύνατο να τη φαντασθεί στην αγκαλιά ενός άλλου. Ο απελπισμένος έρως του τον κάνει να βρει τρόπο να πάει στο σπίτι της βοσκοπούλας, για να πεισθεί αν τον αγαπά και για να του πει τι απόφαση πρέπει να πάρει. Βλέπει τις ετοιμασίες για κείνο που φοβείται, βλέπει τον ανάξιο αντίζηλο που η ιδιοτροπία του πατέρα της αντιτάσσει στον έρωτά του, και τον βλέπει θριαμβεύοντα τον γελοίο εκείνον αντίζηλο κοντά στην αγαπημένη του βοσκοπούλα σαν να έχει εξασφαλισμένη την κατάκτησή της. Δεν μπορεί να κρατήσει την οργή του. Ρίχνει θλιβερές ματιές σε κείνην που λατρεύει, αλλά ο σεβασμός που της έχει κ' η παρουσία του πατέρα της τον εμποδίζουν να μιλήσει, ν' ανοίξει το στόμα του, και της μιλεί μόνο με τα μάτια. Μα στο τέλος δεν κρατιέται πια και ο έρως του τον παραφέρει και στην παραφορά του έρωτός του της λέει τα λόγια αυτά: (τραγουδεί) Ωραία Φιλίς, πολύ πονώ, πολύ για σε υποφέρω άνοιξε πιά τα χείλη σου κι' άνοιξε την καρδιά σου και πες μου ποια είν' η μοίρα μου να ζήσω ή να πεθάνω; (Αποκρίνεται τραγουδώντας) Με βλέπεις, Θύρσι, θλιβερή, με βλέπεις λυπημένη στου γάμου τούτου τ' άκουσμα που τόσο σε τρομάζει θωρώ ψηλά στον ουρανό, στρέφω κοιτάζω εσένα κι' αναστενάζω. Δεν μπορείς τον πόνο μου να νοιώσεις. Ποτέ μου δε θα μπορούσα να φαντασθώ πως είναι τόσο προχωρημένη η κόρη μου, να τραγουδά έτσι πρίμα βίστα, χωρίς καθόλου να κοπιάζει. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ωραία Φιλίς, πού τώλπιζεν ο δύστυχος ο Θύρσις

36 πως θα εύρισκε η αγάπη του θέση μέσ' στην καρδιά σου; Το βλέπεις, Θύρσι, σ' αγαπώ, το λέω και δεν το κρύβω. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γλυκιά είν' η λέξι σ' αγαπώ, μα πώς να την πιστέψω; Την είπες και την άκουσα, Φιλίς μου, ξαναπές την. Την είπα, Θύρσι, σ' αγαπώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ω! ξαναπές την πάλι. Ναι, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ και δεν το κρύβω, Θύρσι. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Θεοί και βασιλείς εσείς, που όλοι μπροστά μου πέφτουν μπροστά στην ευτυχία μου τι είν' η δική σας τάχα; όμως, Φιλίς μου, μια σκληρή σκέψη με βασανίζει: άλλος σε θέλει, σε ζητεί και σ' άλλον θα σε δώσουν. Αυτόν τον άλλο τον μισώ καθώς μισώ το Χάρο κι' όπως για σένα η όψη του φριχτή είναι και για μένα ΚΛΕΑΝΘΗΣ Μα η γνώμη του πατέρα σου εκείνον θέλει τώρα. Κάλλιο με παίρνει ο θάνατος παρά να πάρω εκείνον. Και τι λέει ο πατέρας σε όλα αυτά; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δε λέει τίποτα. Πολύ κουτός θα είναι αυτός ο πατέρας ν' ακούει αυτές τις ανοησίες και να μη λέει τίποτα! ΚΛΕΑΝΘΗΣ (θέλει να εξακολουθήσει) «Αγάπη μου...» Όχι, όχι, αρκεί. Η κωμωδία αυτή δίνει πολύ κακά παραδείγματα. Ο βοσκός Θύρσις είναι αυθαδέστατος και η βοσκοπούλα Φιλίς είναι αναιδεστάτη να λέει τέτοια πράγματα μπροστά στον πατέρα της. (Στην Αγγελική) Δείξε μου το χαρτί αυτό (το λαμβάνει). Αι!... πού είναι θα λόγια που έλεγες; Μόνο νότες είναι γραμμένες εδώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Τι! Δεν ξέρετε πως τώρα τελευταία, κύριε, βρέθηκε τρόπος να

37 γράφονται μόνο νότες και να υπονοούνται τα λόγια; Πολύ καλά. Δούλος σας, κύριε και... au revoir. Μπορούμε να κάνομε και χωρίς το αναιδέστατο μελοδραματάκι σας. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Νόμιζα πως θα σας διασκέδαζα. Οι ανοησίες δεν διασκεδάζουν. Α! να η γυναίκα μου. ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να, αγάπη μου, ο γιός του κυρίου Διαφουαρούς. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Πολύ περιέργως ο Θεός σας έδωσε τον τίτλο της πεθεράς, πολύ στο πρόσωπό σας φαίνεται... (διακόπτοντας) Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε, που ήλθα εγκαίρως για να έχω την τιμήν διά να σας 'δω. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Αφού στο πρόσωπό σας...αφού στο πρόσωπό σας...με διακόψατε, κυρία, στο μέσον της περιόδου και η διακοπή αύτη μου τάραξε τη μνήμη. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ανάβαλέ το, Θωμά, για άλλοτε. Πώς ήθελα να ήσουν εδώ προ ολίγου, αγάπη μου. Αχ! ναι, κυρία, χάσατε το δεύτερο πατέρα, το άγαλμα του Μέμνονος και το λουλούδι που το λένε ηλιοτρόπιο. Έλα, κόρη μου, δώσε το χέρι σου στον κύριο και βεβαίωσέ τον ότι θα του είσαι πιστή σύζυγος. Πατέρα μου!

38 Ε! τι πατέρα μου! τι θα πει αυτό; Σε παρακαλώ, μη βιάζεις τα πράγματα. Δώσε μας τουλάχιστο τον καιρό να γνωριστούμε και να γεννηθεί μέσα μας η συμπάθεια εκείνη που είναι αναγκαία για κάθε τέλειο γάμο. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Όσο για μένα, δεσποινίς, έχει ήδη γεννηθεί μέσα μου η συμπάθεια εκείνη, και δεν έχω ανάγκη να περιμένω περισσότερο. Αν είσθε τόσο εύκολος εσείς, κύριε, δεν είμαι όμως το ίδιο κ' εγώ και σας ομολογώ ότι η αξία σας δεν προξένησε ακόμη αρκετή εντύπωση στην καρδιά μου. Ας είναι, ας είναι θα έχεις τον καιρό να τον εκτιμήσεις όταν θα γίνεις γυναίκα του. Όχι, πατέρα μου, δώσε μου τον καιρό, σε παρακαλώ. Ο γάμος είναι μια αλυσίδα που δεν πρέπει να δένει διά της βίας τις καρδιές και αν ο κύριος είναι έντιμος άνθρωπος, δε θα θελήσει ποτέ να δεχθεί για γυναίκα του μια κόρη που του τη δίνουν παρά τη θέλησή της. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Δεν συμφωνώ, δεσποινίς με το να είμαι έντιμος άνθρωπος, δεν έπεται ότι, δεν πρέπει να σας δεχθώ από την χείρα του πατέρα σας. Η βία δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για ν' αγαπηθεί κανείς. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Γνωρίζομε εξ αναγνώσεων, δεσποινίς, ότι οι αρχαίοι συνήθιζαν ν' απάγουν διά της βίας τις κόρες που ήθελαν να νυμφευθούν από τα σπίτια των πατέρων των, διά να φαίνεται ότι δεν ρίπτονται με τη συγκατάθεσή των στας αγκάλας του ανδρός. Οι αρχαίοι, κύριε, ήσαν αρχαίοι κ' εμείς είμαστε τωρινοί. Τα καμώματα δεν είναι καθόλου αναγκαία στην εποχή μας κι όταν ένας γάμος μας αρέσει, ξέρομε να πάμε χωρίς να μας τραβήξουν. Έχετε υπομονή. Αν μ' αγαπάτε, κύριε, οφείλετε να θέλετε, ό,τι θέλω κ' εγώ. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Μάλιστα, δεσποινίς. Εξαιρείται εν τούτοις παν, ό,τι αφορά τον ερωτά μου. Και όμως το μεγαλύτερο δείγμα του έρωτος είναι η υποταγή εις τας θελήσεις εκείνου που αγαπούμε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ

39 Με την εξής διάκριση, δεσποινίς. Εις ό,τι δεν αφορά την κατάκτησή του, συναινώ εις ό,τι όμως την αφορά αρνούμαι. (στην Αγγελική) Μη χάνεσθε. Ο κύριος είναι φρεσκοβγαλμένο φιντάνι του σχολείου και δε χαρίζει κάστανα. Γιατί επιμένεις ν' αρνείσαι τη δόξα να γίνεις γυναίκα ενός κοτζάμ ντοτόρου; Θα έχει φαίνεται, καμιάν άλλη συμπάθεια. Αν είχα καμιάν άλλη συμπάθεια, κυρία μου, θα ήταν τέτοια που και η λογική και η τιμή θα μου την επέτρεπαν. Ε! ε! μου φαίνεται πως παίζω κωμικό πρόσωπο εδώ μέσα. Αν ήμουν στη θέση σου, αγάπη μου, δε θα την βίαζα καθόλου να παντρευτεί ξέρω πολύ καλά τι θα έκανα. Ξέρω κ' εγώ πολύ καλά, κυρία μου, τι θέλετε να 'πήτε και ξέρω επίσης και πόσο καλή είστε σε μένα μα οι συμβουλές σας πιθανόν να μην είναι τόσο εύκολο να εκτελεσθούν. Τα φρόνιμα και ηθικά κορίτσια όπως είσαι συ έπαψαν πλέον, φαίνεται, να υποτάσσονται στη θέληση του πατέρα των. Αυτό το συνήθιζαν άλλοτε. Το καθήκον κάθε κόρης έχει τα όριά του, κυρία μου, και ούτε η λογική ούτε οι νόμοι μπορούν να εκτείνουν τα όριά του αυτά εις κάθε πράγμα. Σαν να λέμε, η επιθυμία σου είναι να παντρευτείς, εννοείς όμως να διαλέξεις μόνη σου τον άντρα σου. Αν ο πατέρας μου δε θέλει να μου δώσει σύζυγο της αρεσκείας μου, θα τον εξορκίσω τουλάχιστον να μη μ' αναγκάσει να πάρω έναν που δε θα μπορέσω ν' αγαπήσω ποτέ μου. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριοι, γι' αυτά όλα. Καθεμιά που παντρεύεται έχει και ένα σκοπό. Ο σκοπός ο δικός μου είναι να βρω ένα σύζυγο που να τον αγαπώ αληθινά και να του αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου. Ομολογώ ότι σ' αυτό ζητώ κάποιο άσυλο. Μερικές παντρεύονται μόνο για ν' απαλλαγούν από τον εξαναγκασμό των γονέων των και για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. είναι και άλλες, κυρία μου, που θεωρούν το γάμο επικερδή

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2012 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα.

Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Σχολικός εκφοβισμός Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας. Εισηγήτρια ήταν η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα. Η εισήγηση ξεκινά με μια συζήτηση με τα παιδιά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

* Λογοπαίγνιο που δε γίνεται ν αποδοθεί στα ελληνικά: Το lie σημαίνει «λέω ψέματα» αλλά και «κείτομαι». (Σ.τ.Μ.).

* Λογοπαίγνιο που δε γίνεται ν αποδοθεί στα ελληνικά: Το lie σημαίνει «λέω ψέματα» αλλά και «κείτομαι». (Σ.τ.Μ.). ΚΑΣΕΤΑ 1, ΠΛΕΥΡΑ Α Γεια σας, αγόρια και κορίτσια. Εδώ Χάννα Μπέικερ. Ζωντανά και στερεοφωνικά. Δεν το πιστεύω. Όχι επαναλήψεις. Όχι ανκόρ. Κι αυτή τη φορά σίγουρα όχι παραγγελιές. Όχι, δεν μπορώ να το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα