Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α"

Transcript

1 Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ (1673) Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ (σε νεοελληνική απόδοση και ορθογραφία) ΠΡΟΣΩΠΑ, ο κατά φαντασία ασθενής., σύζυγος του Αργγάν από δεύτερο γάμο., κόρη του Αργγάν και ερωμένη του Κλεάνθη. ΛΟΥΙΖΑ, μικρή κόρη του Αργγάν και αδελφή της Αγγελικής, αδελφός του Αργγάν. ΚΛΕΑΝΘΗΣ, εραστής της Αγγελικής. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, ιατρός. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, γιος του Διαφουαρους. ΚΥΡΙΟΣ ΠΥΡΓΓΟΝ, ιατρός του Αργγάν. ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΕΡΑΝ, φαρμακοποιός. ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΝΦΟΥΑ, συμβολαιογράφος., υπηρέτρια. Δευτερεύοντα πρόσωπα. Χορεύοντες διακοσμητές σπιτιών. Ο κοσμήτωρ της ιατρικής σχολής. Ιατροί. Φαρμακοποιοί με τα γουδιά και τα γουδοχέρια. Άλλοι βαστάζοντες κλυστήρια. Χειρουργοί. Η σκηνή στο Παρίσι (σπίτι του Αργγάν).

2 Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ : (Καθισμένος σε ένα τραπέζι και ελέγχοντας τους λογαριασμούς του φαρμακοποιού του). Τρία και δύο πέντε, και πέντε δέκα, και δέκα είκοσι τρία και δύο πέντε (διαβάζει): «Επί πλέον την εικοστήν τετάρτην, ένα κλύσμα προεισαγωγικόν, προπαρασκευαστικόν και μαλακτικόν, διά να μαλακώση, να διαβρέξη και να δροσίση τα έντερα του κυρίου....». Πώς μ' αρέσουν οι λογαριασμοί αυτού του κυρίου Φλεράν, του φαρμακοποιού μου. Όλο ευγένεια. (Διαβάζει) «τα έντερα του κυρίου... τριάντα σόλδια». Ναι, μα κύριε Φλεράν, δεν αρκεί να είναι κανείς μόνο ευγενής, πρέπει να είναι και λογικός και να μη γδέρνει τους αρρώστους. Τριάντα σόλδια για ένα κλύσμα! Το παρακάνεις, σου το είπα και άλλοτε. Σε άλλους λογαριασμούς μου το είχες βάλει μόνον είκοσι σόλδια και είκοσι σόλδια, στη γλώσσα των φαρμακοποιών, σημαίνουν δέκα σόλδια. Να τα λοιπόν τα δέκα σόλδια (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν ένα καλό κλύσμα καθαρτικόν, συγκείμενον από διπλόν καθολικόν, ρεβέντι, ροδόμελι και λοιπά, συμφώνως προς την συνταγήν, διά να σαρώση, να πλύνη και να καθαρίση τα υπογάστρια του κυρίου, τριάντα σόλδια». Με συμπαθάς, δέκα σόλδια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εσπέραν της ιδίας ημέρας ένα μαλακτικόν, ηπατικόν, ναρκωτικόν και υπνωτικόν, τριάντα πέντε, σόλδια». Όσο γι αυτό, χαλάλι του μου έφερε ένα ύπνο θαυμάσιο. Δέκα, δέκα πέντε, δέκα έξη και δέκα επτά σόλδια και έξη δηνάρια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν πέμπτην, ένα καλό φάρμακον καθαρτικόν και τονωτικόν, σύνθεσις νωπής κασσίας, σιναμικής και λοιπών, κατά την συνταγήν του κυρίου Πυργγόν, δι' έκκρισιν και εκκένωσιν της χολής του κυρίου, τέσσερα φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μας κοροϊδεύεις πρέπει να ζει κάνεις με τους αρρώστους. Ο κύριος Πυργγόν δεν σε διέταξε να γράψεις τέσσερα φράγκα. Βάλε, βάλε τρία φράγκα, παρακαλώ. Είκοσι και τριάντα σόλδια. (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν, ένα ποτόν πραϋντικόν και στυπτικόν, για να αναπαυθή ο κύριος, τριάντα σόλδια». Καλό δέκα και δέκα πέντε σόλδια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν έκτην, ένα κλύσμα αντίφυσον, δι' εκβολήν των αερίων του κυρίου τριάντα σόλδια». Δέκα σόλδια, κύριε Φλεράν (Διαβάζει). «Επίσης το κλύσμα του κυρίου το επαναληφθέν την εσπέραν ως ανωτέρω, τριάντα σόλδια». Κύριε Φλεράν, δέκα σόλδια. (Διαβάζει) Επί πλέον, την εικοστήν εβδόμην ένα καλόν φάρμακον παρασκευασθέν διά να διαλύση και εκβάλη τους

3 κακούς χυμούς του κυρίου, τρία φράγκα». Καλά, είκοσι και τριάντα σόλδια. Χαίρω διότι είσαι λογικός. (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν ογδόην, μία δόσις από διυλισμένον τυρόγαλον με ζάχαριν, πραϋντικόν, μαλακτικόν, κατευναστικόν και δροσιστικόν του αίματος του κυρίου, είκοσι σόλδια». Καλά δέκα σόλδια. Ακόμη ένα ποτόν τονωτικόν και προφυλακτικόν παρασκευασθέν με δώδεκα κόκκους παντζεχρίου, με σιρόπι λεμονιού, ροδιών και λοιπών, συμφώνως προς την συνταγήν, πέντε φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μην το παρακάνεις, σε παρακαλώ. Αν εξακολουθήσεις να είσαι τόσο ακριβός, κανείς δε θα θέλει πιά να είναι άρρωστος: Αρκέσου στα τέσσερα φράγκα. Είκοσι και σαράντα σόλδια. Τρία και δύο πέντε, και πέντε, δέκα, και δέκα είκοσι. Εξήντα τρία φράγκα, τέσσερα σόλδια και έξη δηνάρια. Ώστε λοιπόν αυτόν τον μήνα επήρα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη, επτά, οκτώ γιατρικά, και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έξη, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, ένδεκα, δώδεκα κλύσματα και τον περασμένο μήνα είχα πάρει δώδεκα γιατρικά και είκοσι κλύσματα. Δε μου φαίνεται παράξενο πώς δεν είμαι αυτό το μήνα καλύτερα από τον περασμένο. Θα το πω του κυρίου Πυργγόν για να τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Έλα, σηκώστε τα αυτά από δω. (Βλέπει ότι δεν έρχεται κανείς και ότι κανείς από τους υπηρέτες του δεν είναι στο δωμάτιόν του). Δεν είναι κανείς, χαμένα πάνε τα λόγια μου, πάντοτε μόνο μ' αφήνουν, δεν υπάρχει τρόπος να τους κρατώ εδώ (χτυπάει το μικρό κουδούνι του τραπεζιού). Δεν ακούνε καθόλου και το κουδούνι μου δεν κτυπάει δυνατά. Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Τίποτα. Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Κουφάθηκαν. Τουανέττα! Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Σαν να μη χτυπούσα καθόλου το κουδούνι. Σκύλλα! πανούργα! Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Λύσσα με πιάνει! (δεν χτυπάει πλέον αλλά φωνάζει) Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν! Παλιογύναικο, πήγαινε σ' όλους τους διαβόλους. είναι σωστό ν' αφήνουν ένα δυστυχισμένο άρρωστο έτσι ολομόναχο; Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Πόσον είμαι αξιολύπητος! ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Αχ, Θεέ μου! θα μ' αφήσουν να πεθάνω εδώ μέσα! ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν!

4 ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (Εισερχόμενη) Έφθασα. Αχ! σκύλλα! αχ! κάθαρμα! (Προσποιείται ότι έχει κτυπήσει στο κεφάλι) Φριχτό πράγμα αυτή η ανυπομονησία σας! Βιάζεσθε τόσο πολύ, ώστε για να τρέξω, έσπασα το κεφάλι μου στην κώχη ενός φύλλου του παραθυριού. Αχ! κακούργα! (διακόπτει τον Αργγάν) Αααάχ! είναι... Αααάχ! είναι μια ώρα... Αααάχ! Μ' άφησες... Αααάχ! Σώπαινε λοιπόν, πανούργα, να σου τα ψάλω. Έχετε δίκιο, μα την αλήθεια, να μου τα ψάλετε ύστερα απ' αυτό που έπαθα! Μ' έκανες να βγάλω το λάρυγγά μου, κάθαρμα! Και σεις με κάνατε να σπάσω το κεφάλι μου. Είμαστε και οι δυο στην ίδια κατηγορία. Μ' άλλα λόγια, είμαστε πάτσι.

5 Πώς! πανούργα... Αν εξακολουθήσετε σεις να με μαλώνετε, θ' αρχίσω κ' εγώ να κλαίω. Να μ' αφήσεις, κακούργα... (διακόπτει και πάλιν τον Αργγάν) Αααάχ! Σκύλλα, θέλεις... Αααάχ! Τί; θέλει να μου στερήσει ακόμα και την ευχαρίστηση να την μαλώνω; Μαλώστε με όσο θέλετε πολύ ευχαρίστως. Μ' εμποδίζεις, σκύλα, και με διακόπτεις κάθε φορά. Αν βρίσκετε σεις ευχαρίστηση να με μαλώνετε, πρέπει κ' εγώ να βρίσκω ευχαρίστηση να κλαίω. Καθένας το γούστο του δεν είναι έτσι; Αααάχ! Έλα, ας τελειώνομε πιά. Σήκωσέ τα αυτά από 'δω, πανούργα, εμπρός! σήκωσέ τα από 'δω (εγείρεται) έγινε καλά το σημερινό μου κλύσμα; Το σημερινό σας κλύσμα; Ναι, βγήκε αρκετή χολή; Εγώ, κύριε, μα την αλήθεια, δεν ανακατεύομαι σ' αυτά αυτά μόνο ο Φλεράν τα μυρίζεται, αφού πληρώνεται. Φρόντισε να είναι έτοιμο ζεστό νερό για το άλλο κλύσμα που θα κάνω σε λίγο. Αυτός ο κύριος Φλεράν και ο άλλος ο κύριος Πυργγόν αρκετά

6 διασκεδάζουν με το σώμα σας καλή αγελάδα έχουνε κι' αρμέγουν. θα ήθελα να τους ρωτήσω σαν τι αρρώστια έχετε που σας δίνουν τόσα γιατρικά. Σιωπή, αμαθεστάτη! Δεν είναι δική σου δουλειά να εξελέγχεις τις συνταγές της ιατρικής. Ειδοποίησε την κόρη μου την Αγγελική να έρθει εδώ. Έχω κάτι να της πω. Να την πού έρχεται ακάλεστη θα μάντεψε, φαίνεται, τη σκέψη σας. ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ Έλα κοντά, Αγγελική. Ήρθες απάνω στην ώρα. Ήθελα να σου μιλήσω για κάτι. Είμαι έτοιμη να σας ακούσω. Περίμενε μια στιγμή, (στην Τουανέττα) Δώσε μου το μπαστούνι μου. Θα γυρίσω αμέσως. Πηγαίνετε γρήγορα, κύριε πηγαίνετε. Σε μπελάδες μας βάζει ο κύριος Φλεράν. ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Τουανέττα! Τι; Για κοίταξέ με λίγο. Ε! σας κοιτάζω.

7 Τουανέττα! Ε καλά! τι, Τουανέττα; Δε μαντεύεις καθόλου γιατί θέλω να σου μιλήσω; Αυτό έλειπε να μην το μαντεύω. Για το φίλο μας δα! είναι έξη μέρες τώρα που μόνο γι' αυτόν μιλάμε καμιά άλλη κουβέντα δεν κάνομε. Και είστε σαν άρρωστη αν δεν μιλάμε, κάθε στιγμή γι' αυτόν. Αφού το ξέρεις, γιατί δεν αρχίζεις την κουβέντα πρώτη εσύ; Και γιατί δε με βγάζεις από τον κόπο ν' αρχίζω πρώτη εγώ πάντοτε; Δε μου δίνετε τον καιρό. Έχετε τόσο πολύ αφοσιωθεί σ' αυτήν την υπόθεση ώστε μου είναι δύσκολο να σας προλάβω. Το ομολογώ ποτέ δεν κουράζομαι να μιλώ γι' αυτόν και η καρδιά μου επωφελείται με πόθο κάθε στιγμή για ν' ανοίγεται σε σένα. Αλλά πες μου, Τουανέττα, συ κατακρίνεις τα αισθήματα που έχω γι' αυτόν; Κάθε άλλο. Κάνω άσχημα ν' αφήνομαι ολόκληρη σ' αυτή τη γλυκεία σκέψη; Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Θα ήθελες να έμενα αναίσθητη στης τρυφερές διαμαρτυρίες του φλογερού πάθους που δείχνει για μένα; Θεός φυλάξοι! Πες μου, καϋμένη. Δε βρίσκεις και συ όπως εγώ, ότι κάτι θείο, κάποια επίδραση της μοίρας μ' έκανε να τον γνωρίσω, χωρίς να το περιμένω; Ναι. Δε βρίσκεις ότι είναι έντιμος άνθρωπος, αφού ανέλαβε την υπεράσπισή μου χωρίς να με γνωρίζει;

8 Ναι. Και ότι είναι αδύνατο να φερθεί κανείς γενναιότερα; Είμαι σύμφωνη. Κι' ότι το έκανε αυτό με την μεγαλύτερα ευγένεια; Ω! ναι. Δε βρίσκεις, Τουανέττα, ότι είναι πολύ καλοκαμωμένος; Πάρα πολύ. Και πολύ ευπαρουσίαστος; Και βέβαια. Ότι τα λόγια του, όπως κ' οι πράξεις του, έχουν κάτι το ευγενικό; Κι' αυτό είναι βέβαιο. Και ότι δεν είναι δυνατόν ν' ακούσει κάνεις ερωτικότερα λόγια απ' όσα μου λέει αυτός; Αλήθεια. Και ότι δεν μπορεί να γίνει σκληρότερο πράγμα από το να μας εμποδίζουν ν' απολαμβάνομε την αμοιβαία αγάπη που μας εμπνέει ο θεός; Έχετε δίκιο. Αλλά, καλή μου Τουανέττα, πιστεύεις πως μ' αγαπάει όσο μου λέει; Αι! όσο γι' αυτό... ξέρω κι' εγώ; Οι προσποιημένες αγάπες μοιάζουν πολύ με τις αληθινές. Σε τέτοια ζητήματα, είδα εγώ ηθοποιούς πρώτης τάξεως.

9 Α! Τουανέττα, τι είν' αυτά που μου λες; Με τον τρόπο που μου μιλεί, είναι δυνατόν ποτέ να μη μου λέη αλήθεια; Όπως κι' αν έχει, γρήγορα θα φωτισθείτε κι' αυτό που σας έγραψε χθες πως αποφάσισε να σας ζητήσει σε γάμο, θα σας δώσει να καταλάβετε αν λέει αλήθεια ή όχι. Θα είναι η καλύτερη απόδειξη. Ε! Τουανέττα, αν μ' απατά αυτός, δε θα πιστέψω πλέον κανέναν άντρα, σ' όλη μου τη ζωή. Να, επιστρέφει ο πατέρας σας. ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Λοιπόν, κόρη μου, έχω να σου πω μιαν είδηση, που ίσως δε θα την περιμένεις. Σε ζητούν σε γάμο. Πώς, γελάς; Ω! ναι, πολύ αστείο πράγμα είναι η λέξη γάμος! Δεν υπάρχει τίποτε αστειότερο για τα κορίτσια. Α! φύσις, φύσις! Η αλήθεια είναι, κόρη μου, ότι έπρεπε πρώτα να σ' ερωτήσω αν θέλεις να παντρευτείς. Οφείλω, πατέρα μου, να κάνω ό,τι θελήσεις να με διατάξεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η κόρη μου είναι τόσον υπάκουη. είναι λοιπόν γεγονός τετελεσμένο. Του έδωσα υπόσχεση. Είναι καθήκον μου, πατέρα μου, ν' ακολουθώ τυφλά κάθε θέληση σου. Η γυναίκα μου, η μητρυά σου, είχε την επιθυμία να σε κάμω καλόγρια, καθώς και τη μικρή σου αδερφή, τη Λουίζα, και επέμενε πάντοτε σ' αυτό. (κατ' ιδίαν) Είχε το λόγο της, η πανούργα. Και δεν ήθελε καθόλου να συναινέσει σ' αυτό το γάμο. Υπερίσχυσε όμως η γνώμη μου, κ' έδωσα το λόγο μου.

10 Αχ! πατεράκο μου, πόσο σ' ευγνωμονώ για όλη αυτή την καλοσύνη σου. (προς τον Αργγάν) Μα την αλήθεια, σας ευχαριστώ κι' εγώ γι' αυτό είναι το πιο γνωστικό πράγμα πού έχετε κάνει σ' όλη σας τη ζωή. Δεν το είδα ακόμα το πρόσωπο μου είπαν όμως πως θα μείνω ευχαριστημένος κ' εγώ και συ. Και βέβαια πατέρα μου. Πώς; τον έχεις 'δει; Μια φορά που η συναίνεσή σας μου δίνει το δικαίωμα να σ' ανοίξω την καρδιά μου, 'δε θα σου κρύψω ότι προ έξι ημερών γνωριστήκαμε κατά τύχη και ότι η συμπάθεια που νοιώσαμε ο ένας για τον άλλον, από την πρώτη φορά που ειδωθήκαμε, τον έκανε να με ζητήσει από σας. Αυτό δε μου το είπαν. Αλλά είμαι ευχαριστημένος και τόσο το καλύτερο που ήλθαν έτσι τα πράγματα, Λένε πως είναι ψηλός και καλοκαμωμένος νέος. Ναι, πατέρα μου. Με ωραίο παράστημα. Χωρίς αμφιβολία. Ευχάριστος άνθρωπος. Βεβαίως. Με όμορφη φυσιογνωμία. Πολύ όμορφη. Φρόνιμος και από καλή οικογένεια. Ακριβέστατα.

11 Εντιμότατος. Ο εντιμότερος άνθρωπος του κόσμου. Μιλεί ωραία τα λατινικά και τα ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Και θα πάρει την άδεια του γιατρού σε τρεις ημέρες. Αυτός, πατέρα μου; Ναι. Μήπως δε σου το είπε; Όχι, μα την αλήθεια, ποιος σας το είπε σας; Ο κύριος Πυργγόν. Τον γνωρίζει ο κύριος Πυργγόν; Ωραία ερώτηση. Πρέπει να τον γνωρίζει, αφού είναι ανιψιός του. Ο Κλεάνθης είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν; Ποιος Κλεάνθης; Μιλούμε για κείνον που σε ζήτησε σε γάμο. Ε! ναι. Λοιπόν! είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν γιός του γυναικαδέλφου του, του γιατρού κυρίου Διαφουαρούς, και αυτός ο γιός ονομάζεται Θωμάς Διαφουαρούς και όχι Κλεάνθης και τον συμφωνήσαμε το γάμο αυτό σήμερα το πρωί, ο κύριος Πυργγόν, ο κύριος Φλεράν και εγώ και αύριο, αυτό τον επίδοξο γαμπρό θα μου τον φέρει ο πατέρας του. Ε; τι συμβαίνει; φαίνεσαι σαν αποχαυνωμένη; Αυτό συμβαίνει, πατέρα μου, γιατί βλέπω πως μου μιλούσες για άλλο πρόσωπο κ' εγώ εννοούσα άλλο.

12 Μα πώς, κύριε, σας πέρασε μια τέτοια κωμική ιδέα; Με τόση περιουσία που έχετε, θέλετε να δώσετε την κόρη σας σ' ένα γιατρό; Μάλιστα. Τι ανακατεύεσαι συ, πανούργα, αναιδεστάτη; Θεέ μου! Μην υφαρπάζεσθε. Γιατί με βρίζετε; Δεν μπορούμε τάχα να μιλήσομε χωρίς να θυμώνομε; Έτσι, ας μιλήσομε με ησυχία. Τι λόγο έχετε, σας παρακαλώ, για να κάνετε ένα τέτοιο γάμο; Ο λόγος είναι ότι, επειδή βλέπω πως είμαι φιλάσθενος και άρρωστος, θέλω να κάνω γαμπρό γιατρό και συγγενείς γιατρούς, για να έχω καλά στηρίγματα στην αρρώστια μου για να έχω μέσα στην οικογένειά μου όλα τα θεραπευτικά μέσα που μου είναι αναγκαία και για να έχω πρόχειρες της γνωμοδοτήσεις και της συνταγές. Τώρα μάλιστα είπατε για ποιο λόγο, κ' έτσι μπορούμε ήσυχα να συζητήσομε. Μα, κύριε, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας: είστε άρρωστος; Πώς, αχρεία; αν είμαι άρρωστος, λέει; αν είμαι άρρωστος, αδιάντροπη; Ε! ας είναι κύριε, ας το παραδεχθούμε (είστε άρρωστος). Ναι, είστε πολύ άρρωστος, σύμφωνοι και πιο άρρωστος μάλιστα από όσο νομίζετε. Τελείωσε το ζήτημα. Μα η κόρη σας πρόκειται να πάρει έναν άντρα για τον εαυτό της και μια φορά που δεν είναι κι' αυτή άρρωστη, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να της δώσετε ένα γιατρό. Για τον εαυτό μου της δίνω αυτό το γιατρό και μια φιλόστοργη κόρη πρέπει να το έχει χαρά της κ' ευχαρίστησή της να πάρει εκείνον που είναι χρήσιμος στην υγεία του Πατέρα της. Μα την αλήθεια, κύριε, μου επιτρέπετε, να σας δώσω μια φιλική συμβουλή; Σαν τι είδους συμβουλή; Να τον βγάλετε εντελώς από το νου σας αυτό το γάμο. Και για ποιο λόγο; ΤΟΥΑΝΕΤΑ Για τον απλούστατο λόγο, ότι η κόρη σας δε θα συμφωνήσει ποτέ σ' αυτόν.

13 Δε θα συμφωνήσει ποτέ; Όχι. Η κόρη μου; Η κόρη σας θα σας πει ότι δεν έχει να κάνη τίποτα με τον κύριο Διαφουαρούς, ούτε με το γιό του Θωμά Διαφουαρούς, ούτε με όλους τους Διαφουαρούς του κόσμου. Έχω όμως να κάνω εγώ, και εκτός αυτού το κέρδος απ' αυτό το γάμο είναι πολύ μεγαλύτερο παρ' όσον φαντάζεται κανείς. Ο κύριος Διαφουαρούς δεν έχει κανέναν άλλο κληρονόμο παρά μόνον αυτό το γιό του και ακόμα, ο κύριος Πυργγόν, που δεν έχει ούτε γυναίκα ούτε παιδιά, του δίνει όλη του την περιουσία χάριν αυτού του γάμου και ο κύριος Πυργγόν βρίσκεται σήμερα με οκτώ χιλιάδες φράγκα εισόδημα. Πρέπει να χει σκοτώσει πολλούς για να γίνει τόσο πλούσιος. Οκτώ χιλιάδες φράγκα εισόδημα είναι, νομίζω, κάτι χωρίς να λογαριάσομε και την περιουσία του πατέρα. Όλα αυτά, κύριε, είναι καλά και άγια, μα εγώ μεταξύ μας σας συμβουλεύω και πάλι να της διαλέξετε έναν άλλον άντρα. Δεν είναι πλασμένη για να γίνει κυρία Διαφουαρούς. Εγώ όμως θέλω να γίνει. Ε! Μην το λέτε αυτό. Πώς! να μην το λέω αυτό; Όχι. Και γιατί να μην το λέω; Γιατί όποιος σας ακούσει, θα πη πως δεν σκέπτεσθαι τι λέτε. Ας πει ό,τι θέλει εγώ σου λέω ότι θέλω να εκτελέσει η κόρη μου

14 την υπόσχεση που έχω δώσει. Είμαι βεβαία πως δε θα το κάνη. Θα την αναγκάσω να το κάνη. Σας λέω πως δε θα το κάνη. Θα το κάνη, αλλιώς θα την κλείσω στο μοναστήρι. Σεις; Εγώ. Καλά. Πώς! καλά; Δε θα την κλείσετε σε κανένα μοναστήρι. Δεν θα την κλείσω σε κανένα μοναστήρι; Όχι. Όχι; Όχι. Πολύ αστείο είν' αυτό. Δε θα κλείσω την κόρη μου στο μοναστήρι, αν θέλω; Όχι, σας λέω. Και ποιος θα μ' εμποδίσει; Ο εαυτός σας.

15 Ο εαυτός μου; Ναι, δε θα βαστάξ' η καρδιά σας. Θα βαστάξει. Αστειεύεστε. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Η πατρική σας αγάπη δε θα σας αφήσει. Θα μ' αφήσει. Κάνα δυο δάκρυα, ένα αγκάλιασμα, ένα πατεράκο μου, έτσι, γλυκοπρόφερτο, είναι αρκετά για να σας συγκινήσουν. Όλα αυτά δε θα μου κάνουν τίποτα. Ναι, ναι! Σου λέω πως δε θα μεταβάλω καθόλου το σκοπό μου. Αυτά είναι λόγια. Δεν είναι καθόλου λόγια. Θεέ μου! σας ξέρω δα, είστε φυσικά πολύ καλός. (με παραφορά) Δεν είμαι καθόλου καλός, και είμαι κακός όταν θέλω. Μη συγχύζεστε, κύριε. Δε συλλογίζεστε πως είστε άρρωστος. Την προστάζω απολύτως να ετοιμαστεί να πάρει τον άντρα που λέω. Κ' εγώ της απαγορεύω απολύτως να τον πάρει. Δε μου λες, σε παρακαλώ, πού βρίσκεσαι; Και πώς την τόλμη ν'

16 αυθαδιάζεις έτσι εσύ, μια τιποτένια υπηρέτρια μπροστά στον αφέντη σου; Όταν ο αφέντης δε συλλογίζεται τι κάνει, μια λογική υπηρέτρια έχει το δικαίωμα να τον σωφρονίζει. (ορμά κατ' απάνω της) Α! αθυρόστομη! θα σε κάνω τ' αλατιού. (αποφεύγει τον Αργγάν παρεμβάλλοντας μεταξύ εαυτής και εκείνου ένα κάθισμα) Eίναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε πράγματα που μπορούν να εκθέσουν την υπόληψή σας. (την κυνηγά με το μπαστούνι του γύρω από το κάθισμα) Στάσου, στάσου να σε μάθω εγώ να μιλάς, (προφυλάσσεται σε μέρος όπου δεν μπορεί να την φθάσει ο Αργγάν). Σας είπα, είναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε τρέλες. (την κυνηγά) Σκύλλα! (τον αποφεύγει) Όχι, δεν θα συναινέσω ποτέ σ' αυτό το γάμο. (την κυνηγά) Αχρειοτάτη! (τον αποφεύγει) Δε θέλω να παντρευθεί το Θωμά Διαφουαρούς σας. (την κυνηγά) Κάθαρμα! (τον αποφεύγει) Και θ' ακούσει πιο πολύ εμένα παρά σας. (σταματά) Αγγελική, δε μου πιάνεις αυτή την πανούργα; Μα, πατέρα μου, θα βλάψουν την υγεία σας αυτά που κάνετε. (προς την Αγγελικήν) Αν δεν την πιάσεις, θα σου δώσω την κατάρα μου. (απερχομένη) Κ' εγώ θα την αποκληρώσω, αν σας υπακούσει. (ρίπτεται στο κάθισμά του) Αχ! δεν μπορώ πιά! Μ' αυτά θα με κάνετε να πεθάνω.

17 ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ Αχ! γυναικούλα μου; έλα κοντά μου. Τι έχεις, αντρούλη μου: Έλα, τρέξε να με νιώσεις. Τι τρέχει λοιπόν; τι συμβαίνει, παιδί μου; Αγαπημένη μου! Αγαπημένε μου! Με σύγχυσαν! Ω! τον καημένο τον αντρούλη μου! Πώς σε σύγχυσαν, αγάπη μου; Η πανούργα η Τουανέττα σου ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο αυθάδης. Μην εξάπτεσαι λοιπόν. Μ' έκανε έξω φρενών, αγάπη μου. Ησύχασε, παιδί μου. Είναι μια ώρα τώρα που μου εναντιώνεται σε ό,τι θέλω να κάνω. Καλά, ησύχασε, ησύχασε. Είχε την αναίδεια να μου πη πως δεν είμαι άρρωστος. Είναι αδιάντροπη.

18 Εσύ, αγάπη μου, το ξέρεις πως είμαι άρρωστος, ε; Ναι, καρδούλα μου, δεν έχει δίκιο. Αυτή η πανούργα θα με πεθάνει, αγάπη μου. Κουνήσου απ' τη θέση σου! Αυτή φταίει για όλη τη χολή που βγάζω. Μη στενοχωριέσαι τόσο πολύ. Είναι τόσος καιρός που σου λέω να τη διώξεις. Θεέ μου! δεν υπάρχει υπηρέτης, δεν υπάρχει υπηρέτρια, παιδί μου, που να μην έχουν τα ελαττώματά τους. Είμαστε αναγκασμένοι κάποτε να υποφέρουμε τα ελαττώματά τους, όταν έχουν και μερικά προτερήματα. Αυτή είναι επιτήδεια, περιποιητική, πρόθυμη και προ πάντων πιστή. Και τώρα, καθώς ξέρεις, πρέπει κανείς να λαμβάνει μεγάλη πρόβλεψη για κείνους που παίρνει στην υπηρεσία του (φωνάζει) Τουανέττα! ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ Κυρία! Γιατί έκανες τον αφέντη σου να θυμώσει; (με μειλίχιο ύφος) Εγώ, κυρία; Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Εγώ πάντοτε φροντίζω να φαίνομαι στον κύριο ευχάριστη για όλα τα ζητήματα. Α! την πανούργα! Μας είπε πως θέλει να παντρέψει την κόρη του με το γιό του κυρίου Διαφουαρούς εγώ του είπα πως είναι καλή αυτή η τύχη, αλλά

19 νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να την βάλει σ' ένα μοναστήρι. (στον Αργγάν) Δεν υπήρχε λόγος να θυμώσεις γι' αυτό. Βρίσκω μάλιστα πως έχει και δίκιο. Όχι! την πιστεύεις, αγάπη μου; αυτή είναι κακούργα! Μου εξεστόμισε χίλιες αυθάδειες. Ναι, ναι, σε πιστεύω, αγάπη μου. Ησύχασε τώρα άκουσε Τουανέττα αν τον ξανακάνης τον άντρα μου να θυμώσει, θα σε διώξω. Έλα, δώσε μου τώρα το πανωφόρι του με τη γούνα και μερικά προσκέφαλα, να τον βάλω να καθήσει καλά. (στον Αργγάν) Πώς κάθεσαι έτσι; χώσε το σκουφάκι σου καλά ως τ' αυτιά σου. Από τίποτε άλλο δε συναχώνεται κανείς τόσο εύκολα όσο από τ' αυτιά. Πόσο με υποχρεώνεις, αγάπη μου, με τις περιποιήσεις που μου κάνεις! (τακτοποιούσα τα προσκέφαλα γύρω από τον Αργγάν) Ανασηκώσου για να βάλω αυτό από κάτω έτσι. Ας βάλουμε αυτό για στήριγμα και κείνο το άλλο πλευρό έτσι. Αυτό ας το βάλουμε πίσω από την πλάτη και αυτό το άλλο για ν' ακουμπάει το κεφάλι. (βάζει απότομα ένα προσκέφαλο επάνω εις το κεφάλι του) Και αυτό για να σας κρατά ήσυχο. (σηκώνεται με θυμό και πετάει τα προσκέφαλα στην Τουανέττα η οποία φεύγει). Α, κακούργα, θέλεις να με σκάσης. ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ Έλα, έλα! τι είναι αυτά; (ρίπτεται στο κάθισμά του) Α! δεν αντέχω πια. Γιατί παραφέρεσαι έτσι; εκείνη νόμιζε πως το έκανε για καλό. Δεν ξέρεις, αγάπη μου, τι κακίες έχει μέσα της αυτή η αυθάδης. Α! πως μ' σύγχυσε! Πρέπει να πάρω απάνω από οκτώ γιατρικά και να κάμω επάνω από δώδεκα κλύσματα για να έρθω πάλι στα συγκαλά

20 μου. Καλά, καλά, αγάπη μου ησύχασε λίγο, ησύχασε. Αγάπη μου, συ είσαι η μόνη μου παρηγοριά. Χρυσό μου παιδί! Και για να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σου, καρδούλα μου, θέλω να κάνω, καθώς σου είπα, τη διαθήκη μου. Αχ! αγάπη μου, μην αναφέρεις τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ δεν μπορώ να υποφέρω τέτοια σκέψη. Και μόνο η λέξι διαθήκη με κάνει ν' ανατριχιάζω από τη λύπη. Σου είχα πει να συνεννοηθείς γι' αυτό με το συμβολαιογράφο σου. Μέσα είναι τον έφερα μαζί μου. Πες του να έρθει, αγάπη μου. Αχ! αγάπη μου, όταν μια γυναίκα αγαπάει πολύ τον άντρα της δεν είναι σε θέσε να σκέπτεται τέτοια πράγματα. ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ Ο κύριος ΜΠΟΝΦΟΥΑ Ελάτε κοντά, κύριε Μπονφουά ελάτε κοντά. Πάρετε ένα κάθισμα, σας παρακαλώ. Η γυναίκα μου μού είπε, κύριε, πως ήσαστε πολύ έντιμος άνθρωπος και καθ' αυτό ένας από τους φίλους της της ανέθεσα λοιπόν να σας μιλήσει για μια διαθήκη που θέλω να κάνω. Αλλοίμονο! Είμαι εντελώς ανίκανη να μιλήσω για τέτοια πράγματα. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Μου εξήγησε, κύριε, την πρόθεσή σας και τι σκέπτεσθαι να κάνετε γι' αυτήν. Έχω όμως να σας πω επί του προκειμένου πως δε θα μπορέσετε να δώσετε τίποτα στη γυναίκα σας διά της διαθήκης σας.

21 Και γιατί; ΜΠΟΝΦΟΥΑ Γιατί αντιβαίνει στο έθιμο. Αν βρίσκεται σε χώρα που ισχύει το γραπτό δίκαιο, θα ημπορούσατε να το κάνετε αλλά στο Παρίσι και σ' όλα τα μέρη όπου ισχύουν τα έθιμα, στα περισσότερα τουλάχιστον, αυτό δεν μπορεί να γίνει και η διαθήκη θα ήταν άκυρος. Το μόνον ευεργέτημα που μπορούν να κάμουν μεταξύ των ένας άντρας και μία γυναίκα, διατελούντες εις γάμου κοινωνία, είναι η αμοιβαία δωρεά μεταξύ ζώντων άλλα και πάλι δεν πρέπει να υπάρχουν τέκνα, ή αμφοτέρων των συζύγων ή του ενός εξ αυτών, κατά τον θάνατον του πρώτου αποθνήσκοντος. Πολύ παράλογο έθιμο να μη μπορεί ένας σύζυγος ν' αφήσει ό,τι θέλει στη γυναίκα, που τον αγαπά τρυφερότατα και που τον νοιάζεται τόσο πολύ! Θα ήθελα να συμβουλευθώ και το δικηγόρο μου, να 'δω τι θα μπορούσα να κάνω. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Δεν πρέπει να καταφύγετε σε δικηγόρους, διότι αυτοί είναι συνήθως πολύ αυστηροί σ' αυτά τα ζητήματα και φαντάζονται πως είναι μεγάλο έγκλημα να διαθέτει κανείς την περιουσία του παρά τας διατάξεις του νόμου. Βρίσκουν παντού δυσκολίες και δεν έχουν ιδέα από περιστροφές της συνειδήσεως. Υπάρχουν άλλοι τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε, που είναι πιο βολικοί, που ξέρουν τον τρόπο να περνούν αθορύβως επάνω από το νόμο και να παρουσιάζουν ως δίκαιον εκείνο το οποίον δεν επιτρέπεται που ξέρουν να εξομαλύνουν κάθε δυσκολία σε κάθε υπόθεση και να βρίσκουν τα μέσα να υπεκφεύγουν το έθιμο με κάποιαν έμμεσο ωφέλεια. Αν δεν γίνονταν αυτά, σε ποιο σημείο θα φθάνατε; Πρέπει να διευκολύνετε τα πράγματα άλλως τε δε θα κάναμε τίποτα και δε θα έδινα ούτε μια πεντάρα για το επάγγελμά μας. Η γυναίκα μου, κύριε, μου είχε πει πως ήσαστε πολύ επιτήδειος και πολύ τίμιος άνθρωπος. Τι μπορώ, σας παρακαλώ, να κάνω για να της δώσω την περιουσία μου και να την στερήσω απ' τα παιδιά μου; ΜΠΟΝΦΟΥΑ Τι μπορείτε να κάνετε; Μπορείτε πολύ καλά να εκλέξετε ένα στενό φίλο της κυρίας σας και ν' αφήσετε σ' αυτόν διά της διαθήκης σας και με όλους τους νομίμους τύπους όσο ποσόν θέλετε και ο φίλος αυτός κατόπιν να της αποδώσει όλο το ποσόν. Μπορείτε ακόμη να υπογράψετε χρεωστικά ομόλογα όχι ύποπτα σε διαφόρους δανειστές, οι οποίοι θα δανείσουν τ' όνομά των στη γυναίκα σας και θα της δώσουν συγχρόνως ένα έγγραφο, το οποίον θα αναφέρει ότι τα χρέη αυτά είναι εικονικά. Μπορείτε επίσης, ενόσω ακόμα είσθε εν τη ζωή να της δώσετε μετρητά ή συναλλάγματα πληρωτέα εις τον κομιστή. Αχ! Θεέ μου! Δεν πρέπει να ζαλίζεσαι για τέτοια πράγματα. Αν είναι να σε χάσω, αγόρι μου, δε θέλω πλέον να μείνω στον κόσμο.

22 Αγάπη μου! Ναι, αγαπημένε μου, αν είμαι τόσο πολύ άτυχη να σε χάσω... Γυναικούλα μου! Η ζωή δε θα είναι πλέον τίποτα για μένα... Αγαπημένη μου! Και θα σ' ακολουθήσω στον άλλον κόσμο, για να νιώσης την αγάπη που σου έχω. Μου ραγίζεις την καρδιά, αγάπη μου. Παρηγορήσου, σε παρακαλώ. ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στην Μπελίνα) Τα δάκρυα αυτά είναι παράκαιρα άλλως τε, τα πράγματα δεν έφθασαν ακόμη ως εκεί.. Αχ! κύριε, δεν ξέρετε τι θα πει θερμή αγάπη συζύγου. Η μόνη μου λύπη, αν πεθάνω, αγαπημένη μου, είναι ότι δεν απόκτησα ένα παιδί από σένα. Ο κύριος Πυργγόν μου είπε ότι θα με κάνει να το κατορθώσω. ΜΠΟΝΦΟΥΑ Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα. Πρέπει, αγάπη μου, να κάνω τη διαθήκη μου με τον τρόπο που λέει ο κύριος αλλά για κάθε ενδεχόμενον, θέλω να σου εγχειρίσω αμέσως είκοσι χιλιάδες φράγκα χρυσά που έχω κρυμμένα μέσα στο ντουλάπι του τοίχου του κρεβατιού μου και δύο συναλλάγματα πληρωτέα στον κομιστή. Το ένα μου το χρωστά ο κύριος Δάμων και το άλλο ο κύριος Γεράντης. Όχι, όχι! δε θέλω τίποτε από αυτά! Αχ!... Πόσα είπες πως έχεις στο ντουλάπι του τοίχου; Είκοσι χιλιάδες φράγκα, αγάπη μου. Μη μου μιλείς για χρήματα, σε παρακαλώ! Αχ!... Τι ποσόν αντιπροσωπεύουν τα δύο συναλλάγματα;

23 Το ένα, φιλτάτη μου, τέσσερες χιλιάδες φράγκα και το άλλο έξι. Όλα τα χρήματα του κόσμου, αγάπη μου, είναι μηδέν μπροστά σε σένα. ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στον Αργγάν) Θέλετε να προβούμε στη σύνταξη της διαθήκης; Μάλιστα, κύριε θα είμαστε όμως καλύτερα μέσα στο μικρό μου γραφείο. Οδήγησέ με, εκεί σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πάμε, καημένο μου παιδί. ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ Να τους που έρχονται μαζί μ' ένα συμβολαιογράφο άκουσα να μιλούν για διαθήκη. Δεν κοιμάται η μητρυιά σας. Χωρίς άλλο κάποια συνωμοσία κάνει εναντίον των συμφερόντων σας και προσπαθεί να μπλέξει σ' αυτή τον πατέρα σας. Ας διαθέσει την περιουσία του όπως θέλει, αρκεί να μη διαθέσει την καρδιά μου. Βλέπεις, Τουανέττα, τι εκβιαστικά σχέδια τον κάνουν να καταστρώνει. Μη μ' εγκαταλείψεις, σε παρακαλώ, στην απελπισία που βρίσκομαι. Εγώ να σας εγκαταλείψω; καλύτερα έχω να πεθάνω. Του κάκου προσπαθεί η μητρυιά σας να με κάνει έμπιστη της και να θέλει να με ανακατέψει στα συμφέροντά της, ποτέ μου δεν κατόρθωνα να τη συμπαθήσω πάντοτε ήμουν με το μέρος σας. Αφήστε με να κάνω ό,τι ξέρω: θα μεταχειριστώ κάθε τρόπο για να σας υπηρετήσω αλλά για να σας υπηρετήσω με καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει ν' αλλάξω τακτική, να κρύβω δηλαδή τον ζήλο που έχω σε σας και να προσποιούμαι πως ενδιαφέρομαι για τον πατέρα σας και για τη μητρυιά σας. Προσπάθησε, σ' εξορκίζω, να ειδοποιήσεις τον Κλεάνθη για το γάμο που συμφώνησαν. Δεν έχω κανέναν άλλο να μεταχειρισθώ γι' αυτή τη δουλειά παρά μόνο το γέρο τοκογλύφο, τον καραγκιόζη. Αυτό δε θα μου κοστίσει παρά λίγα γλυκά λογάκια και είμαι πρόθυμη να τα ξοδέψω για χάρη σας. Απόψε είναι πολύ αργά αύριο όμως πρωί πρωί θα τον στείλω να ζητήσει τον Κλεάνθη και θα είναι κατενθουσιασμένος να...

24 ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ (από μέσα) Τουανέττα! (στην Αγγελική) Με φωνάζει. Καληνύχτα. Έχετε πεποίθηση σε μένα. ΠΡΑΞΗ ΔEΥTEPΗ (Το δωμάτιο του Αργγάν) ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (μη αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) Τι ζητείτε, κύριε; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Τι ζητώ; Α! α! σεις είστε. Τι έκπληξη! Τι έρχεστε να κάμετε εδώ; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Έρχομαι να μάθω ποια τύχη μου επιφυλάσσεται να μιλήσω στην αγαπημένη μου Αγγελική, να την ρωτήσω τι αισθάνεται για μένα και τι αποφάσισε για τον απαίσιο εκείνο γάμο, για τον οποίον με ειδοποίησε. Ναι μα δεν μπορείτε έτσι, με τόση ελευθερία να της μιλήσετε της Αγγελικής: πρέπει να βρεθεί τρόπος σας είπαν νομίζω πως την προσέχουν και την έχουν περιορισμένη και δεν την αφήνουν ούτε να βγει έξω ούτε να μιλήσει με κανένα κι' ας είν' καλά η περιέργεια της γριάς θείας της, γιατ' έτσι μόνο μας άφησαν να πάμε στο θέατρο, όπου την είδατε και την αγαπήσατε. Και δε βγάλαμε ούτε λέξη απ' το στόμα μας γι' αυτό που συνέβη. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γι' αυτό κ' εγώ, δεν έρχομαι εδώ ως Κλεάνθης και με το πρόσχημα του εραστή της αλλά ως φίλος του δασκάλου της της μουσικής από τον οποίον επήρα την άδεια να πω πως με στέλνει στη θέση του.

25 Να ο πατέρας της. Βγείτε μια στιγμή και αφήστε με να του 'πω πως τον ζητάτε. ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (νομίζει ότι είναι μόνος και χωρίς να βλέπει την Τουανέτταν) Ο κύριος Πυργγόν μού είπε να κάνω κάθε πρωί περίπατο στην κάμαρά μου, δέκα φορές απάνω και δέκα φορές κάτω λησμόνησα όμως να τον ρωτήσω αν πρέπει να το κάνω κατά μήκος ή κατά πλάτος. Κύριε, κάποιος... Μίλα σιγά, σιχαμένη! Μου τράνταξες το μυαλό Δε συλλογίζεσαι πως δεν πρέπει να μιλεί κανείς δυνατά στους αρρώστους; Ήθελα να σας πω, κύριε... Μίλα σιγά, σου είπα. Κύριε... (κάνει πως μιλεί). Ε; Λέω πως... (προσποιείται πως μιλεί). Τι μου λες; Λέω πως κάποιος θέλει να σας μιλήσει. Ας έρθει. (Η Τουανέττα νεύει στον Κλεάνθη να παρουσιαστεί)

26 ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Κύριε... (στον Κλεάνθην) Μη μιλάτε τόσο δυνατά υπάρχει φόβος να τραντάξετε το μυαλό του αφέντη. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είμαι κατενθουσιασμένος, κύριε, που σας βρίσκω όρθιο, και που βλέπω πως είστε καλύτερα. (με προσποιητό θυμό) Πώς είπατε; είναι καλύτερα; Ψέματα. Ο κύριος είναι πάντοτε άσχημα. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Άκουσα πως είναι καλύτερα άλλως τε και η όψη του είναι καλή Τι θέλετε να πείτε με το «η όψη του είναι καλή»; Απεναντίας, είναι πολύ κακή η όψη του αφέντη. Κανένας άμυαλος θα σας είπε πως είναι καλύτερα. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα από τώρα. Έχει δίκιο. Περπατεί, κοιμάται, τρώει και πίνει όπως όλος ο κόσμος αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να είναι πολύ άρρωστος. Αυτό είν' αλήθεια. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Λυπούμαι πολύ γι' αυτό, κύριε. Έρχομαι εκ μέρους του καθηγητού της ωδικής της δεσποινίδος κόρης σας. είναι αναγκασμένος να πάει στην εξοχή για λίγες μέρες, κ' επειδή είμαι στενός του φίλος, μ' έστειλε στη θέση του να της εξακολουθήσω τα μαθήματα. Αν τα διακόψει, ξέρετε, είναι φόβος να λησμονήσει ό,τι έμαθε. Πολύ καλά. (Στην Τουανέττα) Φώναξε την Αγγελική. Νομίζω, κύριε, πως θα νε καλύτερα να πάω τον αφέντη στην κάμαρά της. Όχι. Πες της να έρθει εδώ.

27 Δε θα μπορέσει να της κάνη σωστό μάθημα, αν δεν είναι μόνοι. Πήγαινε, σου λέω, πήγαινε. Θα σας ζαλίσει, αφέντη και στην κατάσταση που είστε τίποτα δεν πρέπει να σας συγκινεί και να σας τραντάζει το μυαλό. Καθόλου, καθόλου μου αρέσει η μουσική και πολύ θα ευχαριστηθώ, να... Α! να την. (Στην Τουανέττα) Πήγαινε να δεις αν είναι έτοιμη η γυναίκα μου ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Έλα, κόρη μου... Ο δάσκαλός σου της μουσικής πήγε στην εξοχή και στη θέση του έστειλε τον κύριο για να σου δείξει. (αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) Α! Θεέ μου! Τι τρέχει; γιατί αυτή η έκπληξη σου; Γιατί... Τι; τι σ' έκανε να συγκινηθείς έτσι; Ένα περίεργο, καταπληκτικώς περίεργο πράγμα που συμβαίνει εδώ. Σαν τι; Είδα στον ύπνο μου απόψε σαν να είχα, λέει, την μεγαλύτερη στενοχώρια του κόσμου και μου παρουσιάστηκε κάποιο πρόσωπο που έμοιαζε απαράλλακτα με τον κύριο από 'δω. Του ζήτησα βοήθεια και μ' έβγαλε από τη στενοχώρια μου. Καταλαβαίνεις τώρα την μεγάλη μου έκπληξη μόλις αντίκρισα εδώ χωρίς να το περιμένω το πρόσωπο που όλη τη νύχτα το είχα στο νου μου. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Πολύ με κολακεύει η ιδέα ότι έρχομαι στο νου σας είτε όταν κοιμάστε είτε όταν είστε ξύπνια και θα ήταν πραγματικά μεγάλη ευτυχία αν μεκρίνατε άξιο να σας βγάλω από οποιανδήποτε

28 στενοχώρια. Δεν θα παρέλειπα τίποτε για να σας... ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ. (στον Αργγάν). Μα την αλήθεια, αφέντη, είμαι σύμφωνη με τη γνώμη σας τώρα και παίρνω πίσω ό,τι έλεγα χθες. Ο κύριος Διαφουαρούς, ο πατέρας, και ο κύριος Διαφουαρούς, ο γιός, έρχονται να σας κάνουν επίσκεψι. Τι έξοχο γαμπρό που θα κάνετε! Θα δείτε τον πιο καλοκαμωμένο και τον πιο έξυπνο νέο του κόσμου. Με δυο λόγια που μού πε με μάγεψε και η κόρη σας θα μείνει καταμαγεμένη μαζί του. (στον Κλεάνθη που κάνει πως θέλει να φύγει). Μη φύγετε, κύριε. Πρόκειται να παντρέψω την κόρη μου και μου παρουσιάζουν τον μέλλοντα γαμπρό μου. Η κόρη μου, ξέρετε, δεν τον είδε ακόμα. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είναι, κύριε, μεγάλη τιμή για μένα να με θέλετε μάρτυρα σε μια τόσο ευχάριστη συνάντηση. Είναι γιός ενός εξόχου γιατρού και ο γάμος θα γίνει σε τέσσερις ημέρες. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Θαυμάσια! Ειδοποιήσατε, σας παρακαλώ, και τον καθηγητή της, για να παρευρεθεί κι' αυτός στο γάμο. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δε θα το παραλείψω. Και σάς, σας παρακαλώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Μου κάνετε μεγάλη τιμή. Να τους, έρχονται, ετοιμασθείτε να τους δεχθείτε.

29 ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ ο κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ (αγγίζοντας τον σκούφο του χωρίς να τον βγάλει) Ο κύριος Πυργγόν, κύριε, μου απαγόρευσε να βγάζω τη σκούφια μου. Και σεις είσθε γιατρός και ξέρετε τις συνέπειες. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Εμείς, σε κάθε είδους επίσκεψή μας, έχομε χρέος να βοηθούμε τους ασθενείς και όχι να τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. (Ο Αργγάν και ο κ. Διαφουαρούς ομιλούν ταυτοχρόνως) Δέχομαι, κύριε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ερχόμεθα, κύριε. Με μεγάλη χαρά. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ο υιός μου Θωμάς κ' εγώ. Την τιμή που μου κάνετε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να σας δείξομε, κύριε, Και θα επιθυμούσα κ' εγώ... κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Την αγαλλίαση που αισθανόμεθα... Να μπορούσα να έλθω στο σπίτι σας. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Για τη χάρη που μας κάνατε... Για να πεισθείτε. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ

30 Να θελήσετε να μας δεχθείτε... Αλλά ξέρετε, κύριε, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Εν τη τιμητική, κύριε, Τι είναι ένας δυστυχής άρρωστος, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Συγγένεια σας. Που δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Και να σας διαβεβαιώσομε, Παρά μόνον να σας πει εδώ... κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ότι δι' όσα εξαρτώνται από το επάγγελμά μας Ότι θα ζητεί κάθε ευκαιρία. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Καθώς και δι' όλα τα άλλα Να σας κάνει γνωστόν, κύριε, κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Θα είμεθα πάντοτε πρόθυμοι, κύριε, Ότι είναι όλος στη διάθεση σας κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να σας εκδηλώσωμεν την προθυμία μας. (Στον γιο του) Εμπρός, Θωμά, η σειρά σου. Χαιρέτισε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Δεν πρέπει ν' αρχίσω από τον πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Και βέβαια. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον Αργγάν) Κύριε, έρχομαι να προσφέρω τους χαιρετισμούς μου, την ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου προς υμάς τον δεύτερον πατέρα μου, αλλά δεύτερον πατέρα, εις τον οποίον, τολμώ να είπω, οφείλω περισσότερα παρά εις τον πρώτον. Ο πρώτος με

31 εγέννησεν, αλλά σεις με εξελέξατε. Εκείνος με εδέχθη κατ' ανάγκην, αλλά σεις με εξελέξατε από ευχαρίστησην. Ό,τι έχω από εκείνον είναι έργον της σαρκός του, αλλ' ό,τι οφείλω εις σας είναι έργον της θελήσεώς σας: και όσον περισσότερον αι πνευματικαί ιδιότητες είναι ανώτεραι των σαρκικών τόσα περισσότερα οφείλω εις υμάς και τόσον περισσότερον θεωρώ πολύτιμον την μέλλουσαν αυτήν υιοθεσίαν, διά την οποίαν έρχομαι σήμερον να σας προσφέρω εκ των προτέρων τα ταπεινότατα σέβη μου. Χαρά στα σχολεία που βγάζουν τόσο άξιους ανθρώπους! ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Καλά τα είπα, πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Άριστα. (στην Αγγελική) Έλα, χαιρέτισε τον κύριο. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) Να τη φιλήσω; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ναι, ναι. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στην Αγγελική) Κυρία, πολύ περιέργως ο Θεός σας δίνει τον τίτλο της πεθεράς, αφού... (στον Θωμά Διαφουαρούς) Δε μιλείτε στη γυναίκα μου, στην κόρη μου μιλείτε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Πού είναι λοιπόν η κυρία; Θα έρθει. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να περιμένω ώσπου να έρθει πατέρα; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Χαιρέτισε την δεσποινίδα. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Δεσποινίς, ακριβώς όπως το άγαλμα του Μέμνονος ανέδιδεν αρμονικόν ήχον μόλις εφωτίζετο από τας ακτίνας του ηλίου, το ίδιο και εγώ αισθάνομαι τον εαυτόν μου εμψυχούμενον υπό γλυκυτάτης παραφοράς εις την εμφάνισιν του ηλίου της καλλονής σας. Και όπως οι φυσιοδύφαι παρατηρούν προ το άνθος το καλούμενον ηλιοτρόπιον στρέφεται ακαταπαύστως προς το άστρον εκείνο της ημέρας, τοιουτοτρόπως και η καρδία μου από τώρα και εις το εξής θα στρέφεται πάντοτε προς τα υπέρλαμπρα άστρα των λατρευτών οφθαλμών σας ως προς τον μοναδικόν πόλον της.

32 Επιτρέψατε λοιπόν, δεσποινίς, ν' αποθέσω σήμερον εις τον βωμόν των θελγήτρων σας την προσφοράν της καρδίας μου, η οποία ουδεμίαν άλλην δόξαν ποθεί, δεσποινίς, παρά μόνον να διατελώ εις όλην μου την ζωήν ταπεινότατος, ευπειθέστατος και πιστότατος δούλος σας και σύζυγος. Αυτό θα πη να έχει κανείς σπουδάσει! μαθαίνει να λέει ωραία πράγματα. (στον Κλεάνθη) Ε; Τι λέτε γι' αυτά, σεις; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Λέω, πως ο κύριος κάνει θαύματα κι' αν είναι τόσο καλός γιατρός όσον είναι ρήτωρ, θα μένουν πολύ ευχαριστημένοι οι ασθενείς του. Και βέβαια. Θα είναι κάτι... θαυμάσιο πράγμα αν κάνει τόσο ωραίες κούρες όσο ωραία είναι τα λόγια του. Εμπρός, γρήγορα, την πολυθρόνα μου και καθίσματα σε όλους (υπηρέτες δίνουν καθίσματα). Κάθισε εκεί, κόρη μου (στον κ. Διαφουαρούς) Βλέπετε, κύριε, πώς όλοι θαυμάζουν το γιό σας, και βρίσκω πως είστε πολύ ευτυχής που έχετε ένα τέτοιο παιδί. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Κύριε, όχι πως είμαι πατέρας του μπορώ να πω ότι έχω λόγους να είμαι ευχαριστημένος απ' αυτόν και ότι όλοι όσοι τον βλέπουν λέγουν πως είναι παιδί, το οποίον δεν έχει κανένα ελάττωμα. Ποτέ δεν είχε εξημμένη φαντασία ούτε το πνευματικόν εκείνο πυρ που παρατηρείται σε μερικούς νέους αλλ' εξ αυτού ακριβώς προείδα την κρίσιν του, προτέρημα το οποίον απαιτεί η εξάσκηση του επαγγέλματός μας. Όταν ήταν μικρός, ποτέ δεν ήταν όπως λένε ζωηρός και εύθυμος φαινόταν πάντοτε μαλακός, φιλήσυχος και αμίλητος, δεν έλεγε ποτέ λέξη και ποτέ δεν έπαιζε τα παιγνιδάκια εκείνα που τα λένε παιδικά. Με πολλούς κόπους τον μάθαμε να διαβάζει και είχε γίνει εννέα ετών και δεν γνώριζε ακόμη τα στοιχεία του αλφαβήτου. Ωραία! έλεγα από μέσα μου τα όψιμα δένδρα παράγουν τους καλυτέρους καρπούς. Πολύ δυσκολότερα χαράσσει κανείς στο μάρμαρο παρά στην άμμο μα ό,τι χαραχθεί στο μάρμαρο διατηρείται πολύ περισσότερο καιρό. Και η βραδύνοια αυτή και το δυσκίνητο της φαντασίας είναι σημεία μελλοντικής ευθυκρισίας. Όταν τον έστειλα στο σχολείο, χρειάστηκε να καταβάλει κόπους και κόπους, αλλά ξεπέρασε τις δυσκολίες και οι καθηγητές του μου επαινούσαν πάντοτε την επιμέλειά και την φιλοπονία του. Επί τέλους, δως του και δως του, κατόρθωσε να πάρει ενδόξως το απολυτήριό του και μπορώ να πω, χωρίς να το καυχηθώ ότι από διετίας που φοιτά στο Πανεπιστήμιον, κανείς υποψήφιος δεν ακούεται περισσότερο απ' αυτόν σε όλες τας συζητήσεις της σχολής μας. Έγινε επίφοβος και δεν υπάρχει συζήτηση που να μην αγορεύει μέχρις υπερβολής, για ν' αποδείξει το εναντίον. Είναι ισχυρογνώμων σε κάθε συζήτηση, φανατικός, σαν Τούρκος. Στις αρχές του, δεν αλλάζει ποτέ τη γνώμη του και ακολουθεί κάθε συλλογισμό του μέχρι των τελευταίων πτυχών της λογικής. Αλλά εκείνο που μ' αρέσει περισσότερο σ' αυτόν και

33 εννοείται ότι σ' αυτό ακολουθεί το παράδειγμά μου είναι, ότι προσκολλάται τυφλά στις γνώμες των παλαιοτέρων μας και ποτέ δεν θέλησε ούτε να εννοήσει ούτε ν' ακούσει τους λόγους και τα πειράματα των δήθεν ανακαλύψεων του αιώνος μας εν σχέσει προς την κυκλοφορία του αίματος και προς άλλες γνώμες του ιδίου φυράματος. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (βγάζει από την τσέπη του μακράν διατριβή τυλιγμένη και την παρουσιάζει στην Αγγελική). Έχω συντάξει μίαν διατριβή εναντίον των τσαρλατάνων, την οποίαν με την άδεια του κυρίου (χαιρετά τον Αργγάν) τολμώ να παρουσιάσω στην δεσποινίδα, ως οφειλομένην εις αυτήν προσφορά εκ των πρωτολείων του πνεύματός μου. Κύριε, θα είναι άχρηστο πράγμα για μένα. Δε νιώθω τίποτ' απ' αυτά. (παίρνει την διατριβή) Δώστε μου την, δώστε μου την, θα είναι καλή για ζωγραφιά του τοίχου, θα στολίσομε την κάμαρά μας. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (χαιρετά και πάλιν τον Αργγάν) Με την άδεια επίσης του κυρίου, σας προσκαλώ, δεσποινίς, να έλθετε μια απ' αυτές τις ημέρες να δείτε, για να διασκεδάσετε, την ανατομία μιας γυναικός, επί της οποίας πρόκειται να εκθέσω τας αντιρρήσεις μου. Ευχάριστη διασκέδαση! Άλλοι πηγαίνουν στο θέατρο τις αρραβωνιαστικιές των μια ανατομία όμως, ε; είναι κάτι πολύ διασκεδαστικότερο πράγμα. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Άλλωστε, όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για το γάμο και τον πολλαπλασιασμό του γένους, σας διαβεβαιώνω ότι συμφώνως προς τους κανόνας των δοκτόρων μας, δε βρίσκεται άλλος πλέον κατάλληλος. Έχει εις μεγάλον βαθμόν την δύναμιν της γονιμότητος και είναι εξ ιδιοσυγκρασίας προορισμένος να γεννήσει και να παραγάγει γερά τέκνα. Δε σκέπτεσθαι να τον εισαγάγετε στην αυλή και να του επιδιώξετε εκεί μια θέση γιατρού; κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινώς; Ποτέ δεν φαντάσθηκα ευχάριστο το επάγγελμά μας όταν έχομε να κάνομε με μεγάλους. Βρίσκω πάντοτε ότι είναι καλύτερα για μας τους γιατρούς να καταγινώμεθα με τον λαό. Ο λαός είναι βολικός: δεν έχομε να δώσομε λόγο των πράξεών μας σε κανένα αρκεί ν' ακολουθούμε τους κανόνας της επιστήμης κ' αδιαφορούμε για ό,τι κι' αν συμβεί. Οι μεγάλοι ω! είναι φρικτό πράγμα! όταν αρρωστήσουν, απαιτούν καλά και σώνει να τους γιατρέψουν οι γιατροί των.

34 Αστείο πράγμα! Ακούς τους αυθάδεις να θέλουν να τους γιατρέψετε! Και μήπως γι' αυτό πηγαίνετε σεις; εσείς πηγαίνετε μόνο για την πληρωμή και για να διατάξετε τα γιατρικά: αν μπορούν, ας γιατρευθούν μόνοι των. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Σωστά! Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να τους νοσηλεύομαι σύμφωνα προς τους κανόνας. (στον Κλεάνθη) Κύριε, ας μας πει κανένα τραγουδάκι η κόρη μου. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Περίμενα να το διατάξετε, κύριε. Μου είχε περάσει από το νου, έτσι για να διασκεδάσω την συντροφιά, να τραγουδήσω μαζί με τη δεσποινίδα μια σκηνή απ' ένα καινούργιο μελοδραματάκι που έγινε προ ολίγου. (Στην Αγγελική, που της δίνει ένα χαρτί). Να, πάρετε το μέρος σας. Εγώ; ΚΛΕΑΝΘΗΣ (με χαμηλή φωνή στην Αγγελική) Μην αρνηθείτε, σας παρακαλώ θα σας εξηγήσω τι είναι η σκηνή που θα τραγουδήσουμε (μεγαλοφώνως). Δεν έχω δυνατή φωνή για τραγούδι είναι όμως αρκετή για ν' ακουστεί εδώ μέσα. Θα έχετε την καλοσύνη να με συγχωρήσετε, αφού μάλιστα βλέπετε ότι αναγκάζομαι να ζητήσω βοήθεια κι' από την δεσποινίδα. Είναι ωραίοι οι στίχοι; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Είναι ακριβώς ειπείν ένα αυτοσχέδιο μελοδραματάκι. Θ' ακούσετε απλώς ένα πεζό ρυθμικό έργο ή ένα είδος ελευθέρων στίχων, όπως δηλαδή το πάθος και η ανάγκη εμπνέουν δύο πρόσωπα αυθορμήτως να πουν ό,τι αισθάνονται. Πολύ καλά. Ας ακούσομε. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ιδού η υπόθεση της σκηνής. Ένας βοσκός είναι προσηλωμένος σε μια παράσταση που μόλις αρχίζει, όταν έξαφνα αποσπά την προσοχή του κάποιος θόρυβος στο πλάγι του. Στρέφεται και βλέπει ένα βάναυσο άνθρωπο που με πρόστυχα λόγια πρόσβαλε μια βοσκοπούλα. Ευθύς εξ αρχής παίρνει το μέρος του φύλου που όλοι οι άνδρες χρεωστούν να σέβονται. Και αφού τιμώρησε το βάναυσο για την κακοήθειά του, πλησιάζει τη βοσκοπούλα. Ω! τι βλέπει! τα ομορφότερα του κόσμου μάτια της έχυναν τα ομορφότερα δάκρυα του κόσμου. Αλλοίμονο! είπε από μέσα του, πώς μπόρεσε να προσβάλει ένα τόσο αξιολάτρευτο πλάσμα. Ποιος άνθρωπος, ποιος βάρβαρος θα μπορούσε να μη συγκινηθεί από τέτοια δάκρυα; Φροντίζει αμέσως να σφουγγίσει τα δάκρυα αυτά που τα έβρισκε τόσο όμορφα, κι' η αξιολάτρευτη βοσκοπούλα φροντίζει κι' εκείνη συγχρόνως να τον ευχαριστήσει για την αβρά εκδούλευση του, αλλά μ' ένα τρόπο τόσο

35 χαριτωμένο, με μια τόση τρυφερότητα, με μια τόση περιπάθεια, που ο βοσκός δεν μπορεί πλέον ν' αντισταθεί. Κάθε λέξη της, κάθε βλέμμα της είναι κ' ένα βέλος που περνά την καρδιά του. Λέει από μέσα του, τι πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο από ένα τέτοιο ευχαριστώ; Και τι δε θα έκανα, και τι κινδύνους δε θα διέτρεχα για να ελκύσω τη γλυκιά ευγνωμοσύνη μιας τέτοιας ψυχής; Η παράσταση τελείωσε χωρίς να προσέξει ποια καθόλου εκείνος λυπήθηκε μόνο που τέλειωσε γρήγορα, γιατί το τέλος της τον χώρισε από τη λατρευτή του βοσκοπούλα. Και από την πρώτη αυτή φορά που την είδε, και από την πρώτη στιγμή, αισθάνεται μέσα του ό,τι χρόνων έρως δε θα τον έκανε να αισθανθεί. Αρχίζουν τα βάσανα του χωρισμού αχ! δεν μπορεί να ξαναδεί πλέον εκείνην που τόσο λίγο την είδε! Κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναδεί την όψη της που μέρα και νύκτα την έχει στο νου του, μα τη βοσκοπούλα του την έχουν πολύ περιορισμένη και δεν υπάρχει τρόπος να την ξαναδεί. Μέσα στην παραφορά της αγάπης του αποφασίζει να τη ζητήσει εις γάμο, γιατί νοιώθει πως δεν μπορεί πλέον να ζήση χωρίς την αξιολάτρευτη ομορφιά της κ' εκείνη μ' ένα γραμματάκι της, επιτηδειότατα σταλμένο του δίνει την άδεια να προβεί. Συγχρόνως όμως ειδοποιείται ότι ο πατέρας της θέλει να την δώσει σε άλλον και ότι γίνονται και οι προετοιμασίες του γάμου. Φαντάζεσθε την απελπισία του δυστυχισμένου βοσκού! Είναι θανάσιμος η θλίψις του του είναι αδύνατο να τη φαντασθεί στην αγκαλιά ενός άλλου. Ο απελπισμένος έρως του τον κάνει να βρει τρόπο να πάει στο σπίτι της βοσκοπούλας, για να πεισθεί αν τον αγαπά και για να του πει τι απόφαση πρέπει να πάρει. Βλέπει τις ετοιμασίες για κείνο που φοβείται, βλέπει τον ανάξιο αντίζηλο που η ιδιοτροπία του πατέρα της αντιτάσσει στον έρωτά του, και τον βλέπει θριαμβεύοντα τον γελοίο εκείνον αντίζηλο κοντά στην αγαπημένη του βοσκοπούλα σαν να έχει εξασφαλισμένη την κατάκτησή της. Δεν μπορεί να κρατήσει την οργή του. Ρίχνει θλιβερές ματιές σε κείνην που λατρεύει, αλλά ο σεβασμός που της έχει κ' η παρουσία του πατέρα της τον εμποδίζουν να μιλήσει, ν' ανοίξει το στόμα του, και της μιλεί μόνο με τα μάτια. Μα στο τέλος δεν κρατιέται πια και ο έρως του τον παραφέρει και στην παραφορά του έρωτός του της λέει τα λόγια αυτά: (τραγουδεί) Ωραία Φιλίς, πολύ πονώ, πολύ για σε υποφέρω άνοιξε πιά τα χείλη σου κι' άνοιξε την καρδιά σου και πες μου ποια είν' η μοίρα μου να ζήσω ή να πεθάνω; (Αποκρίνεται τραγουδώντας) Με βλέπεις, Θύρσι, θλιβερή, με βλέπεις λυπημένη στου γάμου τούτου τ' άκουσμα που τόσο σε τρομάζει θωρώ ψηλά στον ουρανό, στρέφω κοιτάζω εσένα κι' αναστενάζω. Δεν μπορείς τον πόνο μου να νοιώσεις. Ποτέ μου δε θα μπορούσα να φαντασθώ πως είναι τόσο προχωρημένη η κόρη μου, να τραγουδά έτσι πρίμα βίστα, χωρίς καθόλου να κοπιάζει. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ωραία Φιλίς, πού τώλπιζεν ο δύστυχος ο Θύρσις

36 πως θα εύρισκε η αγάπη του θέση μέσ' στην καρδιά σου; Το βλέπεις, Θύρσι, σ' αγαπώ, το λέω και δεν το κρύβω. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Γλυκιά είν' η λέξι σ' αγαπώ, μα πώς να την πιστέψω; Την είπες και την άκουσα, Φιλίς μου, ξαναπές την. Την είπα, Θύρσι, σ' αγαπώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ω! ξαναπές την πάλι. Ναι, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ και δεν το κρύβω, Θύρσι. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Θεοί και βασιλείς εσείς, που όλοι μπροστά μου πέφτουν μπροστά στην ευτυχία μου τι είν' η δική σας τάχα; όμως, Φιλίς μου, μια σκληρή σκέψη με βασανίζει: άλλος σε θέλει, σε ζητεί και σ' άλλον θα σε δώσουν. Αυτόν τον άλλο τον μισώ καθώς μισώ το Χάρο κι' όπως για σένα η όψη του φριχτή είναι και για μένα ΚΛΕΑΝΘΗΣ Μα η γνώμη του πατέρα σου εκείνον θέλει τώρα. Κάλλιο με παίρνει ο θάνατος παρά να πάρω εκείνον. Και τι λέει ο πατέρας σε όλα αυτά; ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δε λέει τίποτα. Πολύ κουτός θα είναι αυτός ο πατέρας ν' ακούει αυτές τις ανοησίες και να μη λέει τίποτα! ΚΛΕΑΝΘΗΣ (θέλει να εξακολουθήσει) «Αγάπη μου...» Όχι, όχι, αρκεί. Η κωμωδία αυτή δίνει πολύ κακά παραδείγματα. Ο βοσκός Θύρσις είναι αυθαδέστατος και η βοσκοπούλα Φιλίς είναι αναιδεστάτη να λέει τέτοια πράγματα μπροστά στον πατέρα της. (Στην Αγγελική) Δείξε μου το χαρτί αυτό (το λαμβάνει). Αι!... πού είναι θα λόγια που έλεγες; Μόνο νότες είναι γραμμένες εδώ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Τι! Δεν ξέρετε πως τώρα τελευταία, κύριε, βρέθηκε τρόπος να

37 γράφονται μόνο νότες και να υπονοούνται τα λόγια; Πολύ καλά. Δούλος σας, κύριε και... au revoir. Μπορούμε να κάνομε και χωρίς το αναιδέστατο μελοδραματάκι σας. ΚΛΕΑΝΘΗΣ Νόμιζα πως θα σας διασκέδαζα. Οι ανοησίες δεν διασκεδάζουν. Α! να η γυναίκα μου. ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Να, αγάπη μου, ο γιός του κυρίου Διαφουαρούς. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Πολύ περιέργως ο Θεός σας έδωσε τον τίτλο της πεθεράς, πολύ στο πρόσωπό σας φαίνεται... (διακόπτοντας) Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε, που ήλθα εγκαίρως για να έχω την τιμήν διά να σας 'δω. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Αφού στο πρόσωπό σας...αφού στο πρόσωπό σας...με διακόψατε, κυρία, στο μέσον της περιόδου και η διακοπή αύτη μου τάραξε τη μνήμη. κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Ανάβαλέ το, Θωμά, για άλλοτε. Πώς ήθελα να ήσουν εδώ προ ολίγου, αγάπη μου. Αχ! ναι, κυρία, χάσατε το δεύτερο πατέρα, το άγαλμα του Μέμνονος και το λουλούδι που το λένε ηλιοτρόπιο. Έλα, κόρη μου, δώσε το χέρι σου στον κύριο και βεβαίωσέ τον ότι θα του είσαι πιστή σύζυγος. Πατέρα μου!

38 Ε! τι πατέρα μου! τι θα πει αυτό; Σε παρακαλώ, μη βιάζεις τα πράγματα. Δώσε μας τουλάχιστο τον καιρό να γνωριστούμε και να γεννηθεί μέσα μας η συμπάθεια εκείνη που είναι αναγκαία για κάθε τέλειο γάμο. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Όσο για μένα, δεσποινίς, έχει ήδη γεννηθεί μέσα μου η συμπάθεια εκείνη, και δεν έχω ανάγκη να περιμένω περισσότερο. Αν είσθε τόσο εύκολος εσείς, κύριε, δεν είμαι όμως το ίδιο κ' εγώ και σας ομολογώ ότι η αξία σας δεν προξένησε ακόμη αρκετή εντύπωση στην καρδιά μου. Ας είναι, ας είναι θα έχεις τον καιρό να τον εκτιμήσεις όταν θα γίνεις γυναίκα του. Όχι, πατέρα μου, δώσε μου τον καιρό, σε παρακαλώ. Ο γάμος είναι μια αλυσίδα που δεν πρέπει να δένει διά της βίας τις καρδιές και αν ο κύριος είναι έντιμος άνθρωπος, δε θα θελήσει ποτέ να δεχθεί για γυναίκα του μια κόρη που του τη δίνουν παρά τη θέλησή της. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Δεν συμφωνώ, δεσποινίς με το να είμαι έντιμος άνθρωπος, δεν έπεται ότι, δεν πρέπει να σας δεχθώ από την χείρα του πατέρα σας. Η βία δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για ν' αγαπηθεί κανείς. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Γνωρίζομε εξ αναγνώσεων, δεσποινίς, ότι οι αρχαίοι συνήθιζαν ν' απάγουν διά της βίας τις κόρες που ήθελαν να νυμφευθούν από τα σπίτια των πατέρων των, διά να φαίνεται ότι δεν ρίπτονται με τη συγκατάθεσή των στας αγκάλας του ανδρός. Οι αρχαίοι, κύριε, ήσαν αρχαίοι κ' εμείς είμαστε τωρινοί. Τα καμώματα δεν είναι καθόλου αναγκαία στην εποχή μας κι όταν ένας γάμος μας αρέσει, ξέρομε να πάμε χωρίς να μας τραβήξουν. Έχετε υπομονή. Αν μ' αγαπάτε, κύριε, οφείλετε να θέλετε, ό,τι θέλω κ' εγώ. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ Μάλιστα, δεσποινίς. Εξαιρείται εν τούτοις παν, ό,τι αφορά τον ερωτά μου. Και όμως το μεγαλύτερο δείγμα του έρωτος είναι η υποταγή εις τας θελήσεις εκείνου που αγαπούμε. ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ

39 Με την εξής διάκριση, δεσποινίς. Εις ό,τι δεν αφορά την κατάκτησή του, συναινώ εις ό,τι όμως την αφορά αρνούμαι. (στην Αγγελική) Μη χάνεσθε. Ο κύριος είναι φρεσκοβγαλμένο φιντάνι του σχολείου και δε χαρίζει κάστανα. Γιατί επιμένεις ν' αρνείσαι τη δόξα να γίνεις γυναίκα ενός κοτζάμ ντοτόρου; Θα έχει φαίνεται, καμιάν άλλη συμπάθεια. Αν είχα καμιάν άλλη συμπάθεια, κυρία μου, θα ήταν τέτοια που και η λογική και η τιμή θα μου την επέτρεπαν. Ε! ε! μου φαίνεται πως παίζω κωμικό πρόσωπο εδώ μέσα. Αν ήμουν στη θέση σου, αγάπη μου, δε θα την βίαζα καθόλου να παντρευτεί ξέρω πολύ καλά τι θα έκανα. Ξέρω κ' εγώ πολύ καλά, κυρία μου, τι θέλετε να 'πήτε και ξέρω επίσης και πόσο καλή είστε σε μένα μα οι συμβουλές σας πιθανόν να μην είναι τόσο εύκολο να εκτελεσθούν. Τα φρόνιμα και ηθικά κορίτσια όπως είσαι συ έπαψαν πλέον, φαίνεται, να υποτάσσονται στη θέληση του πατέρα των. Αυτό το συνήθιζαν άλλοτε. Το καθήκον κάθε κόρης έχει τα όριά του, κυρία μου, και ούτε η λογική ούτε οι νόμοι μπορούν να εκτείνουν τα όριά του αυτά εις κάθε πράγμα. Σαν να λέμε, η επιθυμία σου είναι να παντρευτείς, εννοείς όμως να διαλέξεις μόνη σου τον άντρα σου. Αν ο πατέρας μου δε θέλει να μου δώσει σύζυγο της αρεσκείας μου, θα τον εξορκίσω τουλάχιστον να μη μ' αναγκάσει να πάρω έναν που δε θα μπορέσω ν' αγαπήσω ποτέ μου. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριοι, γι' αυτά όλα. Καθεμιά που παντρεύεται έχει και ένα σκοπό. Ο σκοπός ο δικός μου είναι να βρω ένα σύζυγο που να τον αγαπώ αληθινά και να του αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου. Ομολογώ ότι σ' αυτό ζητώ κάποιο άσυλο. Μερικές παντρεύονται μόνο για ν' απαλλαγούν από τον εξαναγκασμό των γονέων των και για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. είναι και άλλες, κυρία μου, που θεωρούν το γάμο επικερδή

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 120 Ο γείτονας επεμβαίνει Θα τύχει κάποια φορά, την ώρα που συζητάμε με τον πελάτη μας, να μπει κάποιος γείτονας από το διπλανό κατάστημα ή κάποιος φίλος

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό. Σκηνή 1η. Σκηνικό: Ένα δάσος με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες Πρόσωπα: Πρασινοφυλλίτσα, μαμά

Θεατρικό. Σκηνή 1η. Σκηνικό: Ένα δάσος με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες Πρόσωπα: Πρασινοφυλλίτσα, μαμά Θεατρικό γιαγιά πρασινοφυλλίτσα λύκος κυνηγός κατσίκα μαμά, Ασπρούλης, Καφετούλης, Μαυρούλης, εφτά κατσικάκια, παιδιά Σκηνή 1η Σκηνικό: Ένα δάσος με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, πουλιά και πεταλούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του.

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του. 1. Ζήτησα από τον Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για αυτό, έκλεψα ένα ποδήλατο και ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση. 2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ»

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ο ήλιος εκείνο το πρωινό κρύφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» Α ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα