1. Mobile Gis 1/18 Παρελθόν Παρόν - 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Mobile Gis 1/18 Παρελθόν Παρόν - 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 5"

Transcript

1 Mobile GIS + Cloud Περιβάλλον Σίµος Μισιρλόγλου Αγρ. ΤοπογράφοςΜηχανικός, Msc, Phd 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 1

2 οµή Παρουσίασης Εισαγωγή (παρελθόν παρόν - µέλλον) Περιγραφή Τεχνολογιών Τάσεις αγοράς Συµπεράσµατα 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 2

3 Τι είναι όµως το Mobile Gis Ένα τµήµα των ΓΣΠ και η φυσική επέκτασή τους. Με αυτό µπορείκάποιοςνασυλλέξει, ναδιαχειριστεί, ναεπικαιροποιήσει, να αναλύσει και να αποθηκεύσει, µε την βοήθεια συσκευών χειρός (PDAs, ΤabletPC\Laptops, smartphones) και άλλων συστηµάτων, όλα εκείνα τα χωρικά και περιγραφικά στοιχεία πουαποτελούντηνβάσηενόςγσπ. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα να ελέγξει στο πεδίο την ποιότητα των µετρήσεων του. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 3

4 Οιµορφέςτου Ανάλογαµετονσκοπόκαιτονστόχο, έχουµετιςεξήςµορφές: Mobile, για συλλογή δεδοµένων στο πεδίο (Mobile Gis). Mobile, για θέαση πληροφοριών, µέσω Web Gis, στις κινητές συσκευές (Apps for Mobile smartphones). Mobile, για χαρτογράφηση (Mobile Mapping). 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 4

5 1. Mobile Gis 1/18 Παρελθόν Παρόν - 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 5

6 Το Μέλλον (λίγο πιο έξυπνο) 2/18 Συλλογή δεδοµένων στο πεδίο Επιστροφή στο γραφείο και συγχρονισµός PDA, Tablet/Pc ή Real-time ενηµέρωση. Έλεγχος ποιότητας και ακρίβειας δεδοµένων και εισαγωγή στο DBMS/GIS 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS Ανάλυση δεδοµένων χρησιµοποιώντας λογισµικά G.I.S. 6

7 Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Mobile Gis στην περίπτωση της Real-time ενηµέρωσης των Βάσεων εδοµένων 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 7

8 Mobile Gis 4/18 Από το διάγραµµα βλέπουµε ότι το σύστηµα αποτελείται από τέσσερα (4) επιµέρους τµήµατα: Το µέσο λήψης των δεδοµένων ( έκτες δορυφορικών δεδοµένων), Το µέσο επικοινωνίας και αποστολής των δεδοµένων στην κεντρική Βάση ( ίκτυα ασύρµατης επικοινωνίας και διαδίκτυο ), Το τµήµα όπου συλλέγονται, αποθηκεύονται αλλά και επεξεργάζονταιόλατακαταγραφένταστοιχεία (Εξυπηρετητές), και τέλος Το ανταποδοτικό στοιχείο όλης της διαδικασίας που είναι η πληροφορία στους χρήστες σε διάφορες µορφές, είτε αυτές φαίνονταισεένανυπολογιστήήσεένα laptopήακόµηκαισε ένακινητότηλέφωνοήένααπόταγνωστάµας Navigator (οδηγοί πλοήγησης) των αυτοκινήτων. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 8

9 Μία πιο λεπτοµερή ροή εργασιών (διάταξηserver to Server) 5/18 Διακομιστής (Server) Λογισμικά Gis Mobile συσκευή Λογισμικά Gis Διακομιστής (Server) Χωρικά και Περιγραφικά δεδοµένα Εξαγωγή σε Βάση Έλεγχος Αντιγραφή Λογισµικό διαχείρισης εδοµένων πεδίου Αντιγραφή στο λογισµικό Gis - Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας και ακρίβειας δεδοµένων Εισαγωγή στο DBMS Επικύρωση δεδοµένων 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS Post process 9

10 Mobile Gis 6/18 Το 1 ο «κρίσιµο»στοιχείοτηςόληςδιαδικασίας ορυφορικό Σύστηµα Παροχής Στίγµατος και διανοµής χρόνου σε 24ωρη βάση. - GPS (Αµερικάνικο) - CLONASS (Ρωσία) -GALILLEO(Ευρωπαϊκό) 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 10

11 Mobile Gis 7/18 Εντοπισµός θέσης: Αυτόνοµος δέκτης GPS, ακρίβεια m. ιαφορικός εντοπισµός θέσης (DGPS - δύo δέκτες που λειτουργούν παράλληλα), ακρίβεια από λίγα cm µέχρι λίγα mm. Εντοπισµός θέσης σε πραγµατικό χρόνο (RTK), ακρίβεια από λίγα m µέχρι λίγα cm

12 Mobile Gis 8/18 Ακρίβεια στην καταγραφή χωρικής πληροφορίας Το στοιχείο εκείνο που είναι υπεύθυνο για την καλυτέρευση της χωρικής ακρίβειας στον εντοπισµό της θέσης ενός σηµείου είναι οι διαφορικές διορθώσεις που µπορούµε να πάρουµε από, HEPOS (Γ ΚΠΣ ΚτηµατολόγιοΑ.Ε/ΑΠΘ), και Ιδιωτικά δίκτυα σταθµών αναφοράς, και οι οποίες µπορούν να διορθώσουν κατάπολύτιςτελικέςµαςµετρήσειςµετο PDA. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 12

13 Mobile Gis - ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 9/18 ιαφορικός εντοπισµός θέσης Υψηλή ακρίβεια dx, dy, dz Τοπογραφικές εφαρµογές X B,Y B,Z B X A,Y A,Z A έκτης master - Base έκτης rover

14 Mobile Gis - ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 10/18 XA,Y A,Z A dt 1, dt 2,... XB,Y B,Z B ιαφορικός εντοπισµός θέσης σε πραγµατικό χρόνο ιορθώσεις RTCM Aποτυπώσεις Χαράξεις Κίνησηοχηµάτων και πλεουµένων (Mobile) X A,Y A,Z A έκτης Βase X B,Y B,Z B έκτης rover

15 Mobile Gis 11/18 Τα σύγχρονα γεωδαιτικά PDA, µπορούννα φθάσουν και σε ακρίβειες λίγωνεκατοστών, µε χρήση εξωτερικής κεραίας. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 15

16 Mobile Gis Pdas / Tablets PC 12/18

17 Mobile Gis 13/18 Εποµένως, στην γενικότερη των περιπτώσεων, για τις ανάγκες συλλογής δεδοµένων για GIS και αναλόγως και την ζητούµενη ακρίβεια του τελικού προϊόντος, διαφορικές διορθώσεις πρέπει να υπάρχουν. Αυτόπουθαπρέπειναδιερευνηθείπρινοχρήστηςεπιλέξεινα αγοράσει διαφορικές διορθώσεις, είναι τα τιµολόγια χρέωσης αυτών, τα οποία περιλαµβάνουν το τέλος εγγραφής στην υπηρεσία και ένα µηνιαίο πάγιο τέλος χρήσης υπηρεσιών RTK ή DGPS. Τοεπόµενοπουθαπρέπειναπροσέξειοχρήστηςείναιη συσκευή συλλογής δεδοµένων (PDA, Tablet/PC) να διαθέτει GPRS ή GSM modem, για να συνδέεται µε το κέντρο ελέγχου του δικτύου. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 17

18 Το 2 ο «κρίσιµοσηµείο»τηςδιαδικασίας 14/18 Επικοινωνία των δεκτών δορυφορικών δεδοµένων, µε τις κεντρικές Βάσεις εδοµένων (real-time process), π.χ. : Wireless Local Area Network (WLAN) Wi-Fi / WiMAX (εύροςζώνης 75Mbps) Enhanced General Packet Radio Service (EGPRS) Τεχνολογίες -> Evolution Data Optimized (EVDO) (υψηλέςταχύτητες Internetχωρίς hot-spots) & UMTS Bluetooth (device-to-device) 3 3.5G Επίγειο Συγκαναλικό Σύστηµα Ραδιοεπικοινωνιών TErrestrial Trunked Radio (TETRA / ΟΤΕ). Απαραίτητο στοιχείο, πλήρης κάλυψη της περιοχής προς αποτύπωση. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 18

19 Προ-πεδίου διαχείριση/ετοιµασία δεδοµένων 15/18 ηµιουργίαβ.. σεένα RDBMS (Relational Data Base Management System ΣχεσιακόΣύστηµα ιαχείρισηςβάσης εδοµένων) Επιλογή πεδίων που θα επεξεργάζονται στο πεδίο. Up-load χάρτη & Βάση στο PDA. Επιλογήµεθόδου down & Up load χωρικώνδεδοµένων. Μελέτη επιλογής της πιο ευέλικτης και πιο τεχνικό-οικονοµικής συµφέρουσας διαδικασίας αποστολής δεδοµένων στις Βάσεις του server. Εναλλακτικές : 1.Real-time 2.Bluetooth στογραφείο 3.Συλλογή και αποστολή δεδοµένων, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 4.State-of-the-art : Τεχνολογία «σύννεφου» 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 19

20 Ποιες υπηρεσίες τελικά κερδίζουµε µε την Mobile τεχνολογία? 16/18 Συλλογή δεδοµένων ακριβείας (χωρικά & περιγραφικά), είτε Real-time είτε µε διαδικασία από το γραφείο, υνατότητα ελέγχου, µέσω ειδικών s/w, της αξιοπιστίας των δεδοµένων µας στο πεδίο και πριν φύγουµε από αυτό, υνατότητα γεω-κωδικοποίησης γεωγραφικών οντοτήτων, υνατότητα µετ-επεξεργασίας (post-process) και διαχείρισης θεµατικών πληροφοριών για τα δεδοµένα µας. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 20

21 Συστήµατα Mobile Gis 17/18 Όλασεένασύστηµα, 1. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) εντοπισµός θέσης, 2. Λειτουργίες GIS, 3. Ασύρµατες ή ενσύρµατες επικοινωνίες, 4. ιαχείρισηχαρτών. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 21

22 Μερικέςαναφορέςσεσυστήµατα (s/w & h/w ) Mobile Gis 18/18 (η σειρά αναφοράς είναι τυχαία) Trimble Topcon Esri Intergraph Leica Ashtech Javad Οιεταιρίεςαυτές, δραστηριοποιούνται, άλλεςσε s/wκαιάλλεςσε h/w. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 22

23 2. Mobile Mapping 1/17 GIS = χωρική + θεµατική πληροφορία Συλλογή εδοµένων Γεωκωδικοποιηµένο 3- βίντεο ή αλλιώς Mobile Mapping 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 23

24 Οχήµατα συλλογής δεδοµένων... 2/17 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 24

25 Υποσυστήµατα στο όχηµα 3/17 Servers & Οθόνεςµέσαστοόχηµα. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 25

26 Η φυσική αρχιτεκτονική 4/17 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 26

27 Από τι αποτελείται και πως λειτουργεί! 5/17 1. GNSS, INS, DMI υπο-συστήµατα -> χωρικόςπροσδιορισµός θέσης. 2. Laser scanner -> καταγραφή 3- δεδοµένωναστικού εξοπλισµού. 3. Σφαιρική κάµερα -> καταγραφή βίντεο. 4. Οδόµετρα -> συνδεδεµένα στις ρόδες. 5. Web based s/w. 6. Λογισµικό µετ-επεξεργασίας. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 27

28 GNSS σύστηµα -> χωρικός προσδιορισµός θέσης. 6/17 GPS : έκτης, Κεραία INS (Inertial Navigation System) : Σύστηµαοριζόντιαςευθυγράµµισης και δ/νσης της πλατφόρµας µε την βοήθεια γυροσκοπικών µηχανισµών. DMI (Distance Measuring Indicator): Ακριβέςσύστηµακαταγραφήςτων επιταχύνσεων του οχήµατος. Η παράλληλη και ταυτόχρονη λειτουργία των τριών παραπάνω µηχανισµών εξασφαλίζουν την ακριβή καταγραφή της χωρικής θέσης τωναντικειµένωνκαιτηναπόλυτηθέσητωνκαµερώνσεσχέσηµεένα παγκόσµιο σύστηµα αναφοράς π.χ. WGS-84 (GPS) 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 28

29 Laser scanner -> καταγραφή 3- δεδοµένων αστικού εξοπλισµού. 7/17 Πηγή : Topcon, MLS : Mobile Laser Scanning system και ψηφιακές κάµερες καταγραφής δεδοµένων x, y, z καιοπτικήςγωνίας 360 ο καταγραφή εκατοµµυρίων σηµείων που συνθέτουν την εικόνα της οδού και των παρά την οδό αντικειµένων. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 29

30 «Σύννεφο»σηµείωναπό MLS 8/17 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 30

31 9/17 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 31

32 360 0 καταγραφή 10/17 Ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων καµερών και η τοποθέτηση τους στην πλατφόρµα του αυτοκινήτου, εξαρτάταιαπό την µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εξαγωγή των δεδοµένων απότοπαραγόµενοβίντεο. (άλλη τοποθέτηση για στέρεο και άλλη για πανοραµική) 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 32

33 Σφαιρική κάµερα -> καταγραφή ψηφιακού βίντεο. 11/17 Πηγή : Trimble, Καταγραφή πανοραµικού βίντεο µε την βοήθειαυψηλήςανάλυσηςκαµερών (min 5 MP). Πηγή : Topcon, ,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 33

34 3- Βίντεο 12/17 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 34

35 Οδόµετρα -> συνδεδεµένα στους τροχούς του οχήµατος. 13/17 Για την καλυτέρευση της ακρίβειας των µετρήσεων τοποθετούνται συνήθως οδόµετρα, είτε εξωτερικά στις ρόδες του οχήµατος είτε εσωτερικά. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 35

36 Λογισµικό µετ-επεξεργασίας. 14/17 Στιγµιότυπα από λογισµικά επεξεργασίας των 3- βίντεο και καταγραφέντων σηµείων του πεδίου. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 36

37 Τέλος 15/17 River Mobile Mapping Train Mobile Mapping 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 37

38 16/17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι πρακτικές δείχνουν ότι η συγκεκριµένη διαδικασία αποτελεί ιδανικό τρόπο συλλογής γεω-δεδοµένων για Gis. Οι χωρικές ακρίβειες καταγραφής των αντικειµένων µπορούν φθάσουνσελίγαεκατοστά. εδοµένα, όπως αυτά του αστικού εξοπλισµού, µπορούν να χαρτογραφηθούν εύκολα και γρήγορα. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 38

39 17/17 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 39

40 3. Mobile Smartphones (κινητά τηλέφωνα) 1/6 Υπάρχουν Apps τα οποία εγκαθίστανται στα κινητά και βοηθούν τον χρήστη να βρίσκει, να χρησιµοποιεί και να µοιράζετε χάρτες, όπως και να αναπτύσσει Gis δεδοµένα και εφαρµογές. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 40

41 Αρχιτεκτονική συστήµατος 2/6 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 41

42 3. Mobile smartphones 3/6 Προαπαιτούµενα Το σύστηµα επιτρέπει σε χρήστες κινητών τηλεφώνων την αναζήτηση πληροφοριών στην Βάση εδοµένων της πόλης και την παρουσίαση τους προσαρµοσµένη στις δυνατότητες της κάθε συσκευής. Για την χρήσητουσυστήµατος, απότηνπλευράτουτελικούχρήστη, απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρµογής στην κινητή συσκευή καθώς και ενεργή πρόσβαση στο ιαδίκτυο. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 42

43 3. Mobile smartphones 4/6 Η εφαρµογή του τελικού χρήστη συνήθως υποστηρίζει τις παρακάτω πλατφόρµες κινητών συσκευών, χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες που αναφέρονται ενδεικτικά: Windows Mobile I-phone (IOS). Andoid 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 43

44 3. Mobile smartphones 5/6 Για την υποστήριξη των λειτουργιών της εφαρµογής, συνήθως υποστηρίζονται από τον server οι εξής λειτουργίες: Αναζήτηση Σηµείων Ενδιαφέροντος ανά κατηγορία. ηµιουργία χαρτών. Υπολογισµός διαδροµής. Αποστολή µηνυµάτων (sms / mms) στο κέντρο µηνυµάτων για αναφορά προβληµάτων (π.χ φωτισµός, λακούβα, κάδος κλπ.). 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 44

45 Τάσεις αγοράς 6/6 Ο χρήστης, µέσω του κινητού του, δηµιουργεί δικές του εφαρµογές όπου χρησιµοποιεί δικά του δεδοµένα, πάνω σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, όπωςείναιτα Bing Maps ή Google Maps. Εφαρµογέςµετιςοποίεςοχρήστηςχρησιµοποιεί web διαδικασίες, ώστε να συνδέεται µε τεχνολογίες σύννεφου και να δηµιουργεί κλασσικές χαρτογραφικές συνθέσεις GIS, δηλ. ο χρήστης µπορεί µέσω cloud πλατφόρµας και χωρίς να βρίσκεται στο ίδιο φυσικό δίκτυο µε τα δεδοµένα και λογισµικά, να τα χρησιµοποιεί, χωρίς αναγκαστικά να τα έχει προµηθευτεί και χωρίς αναγκαστικά να είναι κύριος των δεδοµένων αυτών. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 45

46 CLOUD -Σήµερα Επιρροές -Μέλλον 1/12 App & Web Server -> Μονόδροµος ή υπάρχει κάτι άλλο ; 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 46

47 CLOUD 2/12 Μεστοιχείατου 2011, ηβιοµηχανίατου Cloud Computing θα φθάσει στα 100 δις $. Στην Αµερική, έπειτα από διάφορες συνεντεύξεις µε εταιρίες, βγήκε το αποτέλεσµα ότι πρόκειται µέσα στο να προχωρήσουν σε πλατφόρµες cloud το 95% αυτών. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 47

48 Η κλασσική, µέχρι τώρα, διάταξη του Gis Server 3/12 Οι Φορείς/Ιδιώτες αγόραζαν συστοιχίες από SRVs. Gis εφαρµογές και χάρτες ενσωµατώνονταν σε αυτούς. ηµιουργούνταν sites για το κοινό. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 48

49 Τιέχειαλλάξειστο Gis? 4/12 Google Maps Bing Maps OpenStreet Maps ΚΑΙΟΛΑΑΥΤΑ CLOUD ΕΥΓΕΠ & geodata.gov.gr 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 49

50 Τι είναι το Cloud 5/12 Cloud computing σηµαίνει µεγάλα κέντρα δεδοµένων, τα οποία προσφέρουν φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς µόνο για ό,τι χρησιµοποιεί. Όπως για το ηλεκτρικό ρεύµα, δεν χρειάζεται να σου ανήκει η γεννήτρια - χρησιµοποιείς την πρίζα και πληρώνεις µόνο όσο χρειάζεσαι. Μια διαδεδοµένη άποψη είναι ότι τόσο χρήστες όσο και προγραµµατιστές έχουν έτσι τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα µε λιγότερα: έχουν πρόσβαση σε µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν µεγάλα ποσά σε εξοπλισµό. Π.χ. Hotmail, Gmail, Yahoo, Google, Skype. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 50

51 Μοντέλαυπηρεσιών Cloud 6/12 IaaS : Infrastructure as a Service (ΥπηρεσίεςΥποδοµών) PaaS : Platform as a Service (Υπηρεσίεςπλατφόρµας) SaaS : Software as a Service (ΥπηρεσίεςΛογισµικού) Internet SaaS PaaS IaaS 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 51

52 7/12 IaaS ίνει την δυνατότητα να δηµιουργείς εικονικούς servers και µέσα σε αυτούς να αναπτύσσεις ό,τιθέλεις.παράδειγµα : Amazon PaaS SaaS ίνει την δυνατότητα να δηµιουργείς δικές σου εφαρµογές και να τις τοποθετείς στους εικονικούς servers, αλλάέχειςπεριορισµούς στην γλώσσα προγραµµατισµού. Παράδειγµα : για Google -> Python, Microsoft s Azzure ->.Net ίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιείς, µε την λογική του leasing, S/W s τα οποία δεν χρειάζεταινατααγοράσεις. Παράδειγµα : Google & Gmail. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 52

53 Οισκόπελοιγιατηντελικήεπιλογή 8/12 Η ασφάλεια των δεδοµένων και τα περίφηµα «Συµφωνητικά ΠαροχήςΥπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA)», δηµιουργούν ένα τείχος για την τελική επιλογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Εν τάχει, τα SLA δηµιουργούν στους περισσότερους έναν φόβο για τα δεδοµένα τους, αν είναι ασφαλή από τεχνικής απόψεως αλλά και από κακόβουλες πράξεις. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 53

54 Τρία (3) είδη Cloud 9/12 Public Cloud, χρήστες που θέλουν τα δεδοµένα τους να τα µοιράζονται µε διάφορους άλλους χρήστες, εκτός του φυσικού χώρου εργασίας τους. Private Cloud, χρήστες που θέλουν τα δεδοµένα τους στο εσωτερικό της εταιρίας τους ή του Φορέα. Hybrid Cloud, υβριδικό σχήµα των παραπάνω και ένα είδος γέφυρας µεταξύ των δύο. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 54

55 Γιατί Cloud & Gis? 10/12 To % τωνδεδοµένωνπουαφορούνεπιχειρήσεις, εµπεριέχουντογεωγραφικόστοιχείο. Παράδειγµα: δ/νση, συντεταγµένες σηµειακών στοιχείων, σηµεία πώλησης κ.τ.λ. Οιχάρτεςέχουντηνικανότηταναεπικοινωνούνµετον άνθρωπο µε έναν τρόπο που ο χρήστης τους καταλαβαίνει αµέσως τι απεικονίζουν, αυτή εξάλλου είναι και το κριτήριο επιτυχίας τους. ΣτηνΕλλάδαµαςπήρεδεκαετίεςνακαταλάβουµεότιη κοινοκτηµοσύνη ορισµένων δεδοµένων δεν είναι απαραίτητα κάτικακό. Έτσι, γεννήθηκεκαιον. 3882/2010 καιηευγεπ. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 55

56 Cloud & Gis Παραδείγµατα 11/12 Υπάρχουν πλατφόρµες στις οποίες ο χρήστης θα βρει έτοιµους χάρτες, µπορεί να δηµιουργήσει δικούς του µέσω Gis οι οποίοι να διαχειρίζονται µέσω κινητών συσκευών λογισµικών Gis ή άλλων εφαρµογών γεωχωρικά και θεµατικά δεδοµένα και τέλος µπορεί να µοιραστεί µε όλους ή µε ορισµένα group τους χάρτες του. Περιήγηση στο Internet. 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 56

57 Είναιτο Cloud γιαµένα? 12/12 Η απάντηση είναι ΝΑΙ, εφόσον : Εάνέχειςέναµεγάλοαριθµόαπόδεδοµέναπουπρέπεινα µοιράζεσαι ταυτόχρονα µε πολλούς χρήστες. Εάνέχειςχαµηλόπροϋπολογισµόγιαναπροµηθευτείς H/W, S/W & Apps. Εάν οι εφαρµογές µπορούν να µετα-φορτωθούν σε περιβάλλον cloud 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 57

58 Ευχαριστώγιατονχρόνοσας! 21,22,24/11/2011 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - GIS 58

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505828,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή ανοιχτού κώδικα και ελεύθερα δεδοµένα του Σπύρου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Διαδικτυακό Πληροφορικό Σύστημα Αξιολόγησης Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Μοντέλο Αυτόµατης Προώθησης στις Εξαρτώµενες από τη Θέση Υπηρεσίες Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών.

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy)

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαλάνης Ιωάννης (ΑΜ: Τ02184) Επιβλέπων: Σάββας Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1

Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 4 1.1 Αντικείµενο 4 1.2 Το επιχειρησιακό περιβάλλον 5 1.3 Υφιστάµενη Υποδοµή 8 1.3.1 Εγκαταστάσεις 8 1.3.2 Τεχνικός Εξοπλισµός 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud Computing;

Τι είναι το Cloud Computing; Τι είναι το Cloud Computing; Αυτή η φαινομενικά «νεφελώδης» έννοια αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικής δύναμης που καταλαμβάνει χώρο «συννέφου» απόμακρων δικτύων. Αυτή η πρακτική είναι γνώριμη σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Εφαρµογής Προσανατολισµένης στις Κινητές Συσκευές για την Υποστήριξη Περιβαλλοντικών ραστηριοτήτων

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Εφαρµογής Προσανατολισµένης στις Κινητές Συσκευές για την Υποστήριξη Περιβαλλοντικών ραστηριοτήτων ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιπλωµατική Εργασία Ανάπτυξη ιαδικτυακής Εφαρµογής Προσανατολισµένης στις Κινητές Συσκευές για την Υποστήριξη Περιβαλλοντικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Ν. Σπανίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Μαθηµατικός Γ. Ζοµπανάκης Πολιτικός Μηχανικός Π. Παπαδάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισµός και Παρακολούθηση Θέσης µέσω Ασύρµατων ικτύων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα