Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων"

Transcript

1 Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς. β) «αντιοξειδωτικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση, όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος. γ) «φορείς», συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών-φορέων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου τροφίμων ή αρτύματος χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιες τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του. (7) δ) «οξέα», οι ουσίες που αυξάνουν την οξύτητα τροφίμων ή/και που τους προδίδουν όξινη γεύση. ε) «ρυθμιστές οξύτητας», οι ουσίες που μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή αλκαλικότητα τροφίμων. στ) «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες», οι ουσίες που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροφίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους. ζ) «αντιαφριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αφρού. η) «διογκωτικοί παράγοντες», οι ουσίες που συμβάλλουν στη διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του. θ) «γαλακτωματοποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυομένων φάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο. ι) «γαλακτωματοποιητικά άλατα», οι ουσίες που μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διεσπαρμένη μορφή και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιφέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών. ια) «σκληρυντικοί παράγοντες», οι ουσίες που καθιστούν ή διατηρούν, τους ιστούς των φρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος. ιβ) «ενισχυτικά γεύσεως», οι ουσίες που ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/και οσμή τροφίμου. ιγ) «αφριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή στερεό τρόφιμο. ιδ) «πηκτωματογόνοι παράγοντες», οι ουσίες που προδίδουν σ' ένα τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού πηκτώματος. ιε) «υλικά για γλασάρισμα», (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων), οι ουσίες που τοποθετούμενες στην εξωτερική επιφάνεια τροφίμου του προσδίδουν στιλπνότητα ή του παρέχουν προστατευτική επικάλυψη. ιστ) «υγροσκοπικά μέσα», οι ουσίες που αποτρέπουν την ξήρανση των τροφίμων αντιδρώντας στην επίδραση μίας ατμόσφαιρας χαμηλού βαθμού υγρασίας, ή που προάγουν τη διάλυση μίας σκόνης σε υδατικό μέσο. ιζ) «τροποποιημένα άμυλα», οι ουσίες που λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρωσίμων αμύλων, που μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυματική επεξεργασία και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση. ιη) «αέρια συσκευασίας», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη. ιθ) «προωστικοί παράγοντες», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου από περιέκτη. κ) «διογκωτικά αρτοποιίας», οι ουσίες ή οι συνδυασμοί ουσιών που ελευθερώνουν αέριο και ως εκ τούτου αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 33-1 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

2 κα) «συμπλοκοποιητές», οι ουσίες που σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα. κβ) «σταθεροποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροφίμου. Οι σταθεροποιητές περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο, ουσίες οι οποίες σταθεροποιούν, διατηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροφίμου και ουσίες οι οποίες αυξάνουν τη συνδετική ικανότητα του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ πρωτεϊνών που επιτρέπουν τη συνδετικότητα τεμαχίων τροφίμου κατά την ανασύσταση τροφίμου. (6) κγ) «πυκνωτικά μέσα», οι ουσίες που αυξάνουν το ιξώδες ενός τροφίμου. 2. α) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. Δεν εφαρμόζονται στα ένζυμα, εξαιρουμένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα. (3) β) Τα βελτιωτικά αλεύρων, πλην των γαλακτωματοποιητών, είναι ουσίες που προστίθενται στο αλεύρι ή τη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους. 3. Μόνο τα πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόφιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα. 4. Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται πρόσθετα τροφίμων: α) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όπως προβλέπεται στην οδηγία 80/778/Ε.Ο.Κ. και τις τροποποιήσεις της. β) προϊόντα που περιέχουν πηκτίνη και παράγονται από τον αποξηραμένο οπό των μήλων ή το φλοιό των εσπεριδοειδών ή από μίγμα αμφοτέρων, με την επενέργεια αραιού οξέος, ακολουθουμένη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου («υγρή πηκτίνη»). γ) κόμμι - βάση τσίχλας. δ) λευκή ή κίτρινη δεξτρίνη, άμυλο πεφρυγμένο ή δεξτρινοποιημένο, άμυλο τροποποιημένο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία, λευκασμένο άμυλο, φυσικώς τροποποιημένο άμυλο και άμυλο επεξεργασμένο με αμυλολυτικά ένζυμα. ε) χλωριούχο αμμώνιο. στ) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος και γλουτένη. ζ) αμινοξέα και τα άλατά τους πλην του γλουταμινικού οξέος, της γλυκίνης, της κυστεΐνης και της κυστίνης καθώς και των αλάτων τους, εφόσον δεν δρούν ως πρόσθετα. η) καζεϊνικά άλατα και καζεΐνη. θ) ινουλίνη. 5. α) Μόνον οι ουσίες των Παραρτημάτων I, III, IV και V μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εδαφ. (β). (3) β) Η χρήση στα τρόφιμα των προσθέτων τροφίμων του παραρτήματος I επιτρέπεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εδ. (β), εκτός αν πρόκειται για τα τρόφιμα του Παραρτήματος II, σύμφωνα με την αρχή του. (3) γ) Τα πρόσθετα των παραρτημάτων III και IV μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. δ) Μόνο τα πρόσθετα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μπορούν να χρησιμοποιούνται ως φορείς ή ως διαλύτες - φορείς για πρόσθετα τροφίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό. 6.Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, το εδάφιο (β) της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται: α) - στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα - στο μέλι όπως ορίζεται στο Π.Δ. 498/83 - στα μη γαλακτωματοποιημένα έλαια και στα λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης - στο βούτυρο 33-2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3 - στο παστεριωμένο και αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένων του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UΗΤ) γάλα (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους, του αποβουτυρωμένου, και του μερικώς αποβουτυρωμένου γάλακτος) και στην πλήρη παστεριωμένη κρέμα. (3) - στα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες. - στο φυσικό μεταλλικό νερό όπως ορίζεται στην οδηγία 80/777/Ε.Ο.Κ. και στο νερό της πηγής - στον καφέ (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καφέ) και στα εκχυλίσματα καφέ, στο μη αρωματισμένο τσάϊ σε φύλλα - στα σάκχαρα, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 513/83. - στα ξηρά ζυμαρικά, εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη και/ή των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική δίαιτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (3) - στο φυσικό, μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρόγαλου). Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «ανεπεξέργαστα» ή «μη επεξεργασμένα» νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροφίμου. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να έχουν υποβληθεί για παράδειγμα σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή κατάψυξη, απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα, είτε όχι. β) στις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για βρέφη και μικρά παιδιά, όχι σε καλή υγεία. Τα τρόφιμα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήματος VI. γ) στα τρόφιμα του παραρτήματος II τα οποία επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τα πρόσθετα του παραρτήματος αυτού και τα πρόσθετα των παραρτημάτων III και IV και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ωσαύτως, στα αντίστοιχα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή. 8. α) Τα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα αναφέρονται στα τρόφιμα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σχετική δήλωση. β) Στα παραρτήματα του άρθρου αυτού, η έκφραση σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. 9. α) Η παρουσία προσθέτου σε τρόφιμα επιτρέπεται: (6) σε σύνθετο τρόφιμο, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 6, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμου, σε τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί αρωματική ύλη, εφόσον το πρόσθετο τροφίμου επιτρέπεται στην αρωματική ύλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και έχει εισαχθεί στο τρόφιμο μέσω της αρωματικής ύλης, υπό τον όρο ότι το πρόσθετο τροφίμου δεν έχει τεχνολογικό σκοπό στο τελικό τρόφιμο, ή εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. β) Το εδάφιο (α) δεν εφαρμόζεται στις τροφές για βρέφη, στις τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και στις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές, εκτός εάν υπάρχει ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 33-3 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

4 ειδική σχετική πρόβλεψη. (7) γ) Όσον αφορά τα πρόσθετα στις αρωματικές ύλες, το επίπεδο των προσθέτων περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα των αρωματικών υλών και να διευκολύνεται η αποθήκευσή τους. Περαιτέρω, η παρουσία προσθέτων στις αρωματικές ύλες δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή ούτε να συνιστά κίνδυνο για την υγεία του. Εάν η παρουσία προσθέτου σε τρόφιμο, συνεπεία της χρησιμοποίησης αρωματικής ύλης, έχει τεχνολογικό σκοπό στο τρόφιμο, θεωρείται ως πρόσθετο του τροφίμου και όχι ως πρόσθετο της αρωματικής ύλης. (6) 33-4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 Σημειώσεις: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (3)(4)(6)(7) ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 1. Οι ουσίες του καταλόγου αυτού μπορούν να προστίθενται σε όλα τα τρόφιμα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, σύμφωνα με την αρχή. 2. Οι ουσίες που απαριθμούνται με τους αριθμούς Ε407, Ε407α και Ε440 μπορούν να τυποποιούνται με σάκχαρα, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται μαζί με τον αριθμό και την ονομασία τους. (6) 3. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Οι ουσίες Ε290, Ε938, Ε939, Ε941, Ε942, Ε948 και Ε949 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που αναφέρονται στην παράγραφο 6. (4) # Οι ουσίες Ε410, Ε412, Ε415 και Ε417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. 4. Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στις καταχωρίσεις για τα Ε400, Ε401, Ε402, Ε403, Ε404, Ε406, Ε407, Ε407α, Ε410, Ε412, Ε413, Ε414, Ε415, Ε417, Ε418 και Ε440 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ζελεδομπουκίτσες οι οποίες νοούνται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως στερεά ζελέ ζαχαροπλαστικής πολύ μικρού μεγέθους με ημίσκληρο περίβλημα που καταπίνονται με μια μπουκιά ασκώντας πίεση στο περίβλημα προκειμένου να εκτιναχθεί το ζελέ στο στόμα. (7) Αριθ. Ε Ονομασία Ε170 Ανθρακικό ασβέστιο (6) Ε260 Οξικό οξύ Ε261 Οξικό κάλιο Ε262 Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο ί) Οξικό νάτριο ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο) Ε263 Οξικό ασβέστιο Ε270 Γαλακτικό οξύ Ε290 Διοξείδιο του άνθρακα* Ε296 Μηλικό οξύ Ε300 Ασκορβικό οξύ Ε301 Ασκορβικό νάτριο Ε302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ ί) Παλμιτικό ασκορβύλιο ii) Στεατικό ασκορβύλιο Ε306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες Ε307 α-τοκοφερόλη Ε308 γ-τοκοφερόλη Ε309 δ-τοκοφερόλη Ε322 Λεκιθίνες Ε325 Γαλακτικό νάτριο Ε326 Γαλακτικό κάλιο Ε327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε330 Κιτρικό οξύ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 33-5 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

6 Αριθ. Ε Ονομασία Ε331 Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο ί) Δισόξινο κιτρικό νάτριο ii) Όξινο κιτρικό νάτριο iii) Κιτρικό νάτριο Ε332 Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο ί) Δισόξινο κιτρικό κάλιο ii) Κιτρικό κάλιο Ε333 Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο ί) Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο iii) Κιτρικό ασβέστιο Ε334 Τρυγικό οξύ L+- Ε335 Άλατα του τρυγικού οξέος με νάτριο ί) Όξινο τρυγικό νάτριο ii) Τρυγικό νάτριο Ε336 Άλατα του τρυγικού οξέος με κάλιο ί) Όξινο τρυγικό κάλιο ii) Τρυγικό κάλιο Ε337 Τρυγικό καλιονάτριο Ε350 Άλατα του μηλικού οξέος με νάτριο ί) Μηλικό νάτριο ii) Όξινο μηλικό νάτριο Ε351 Μηλικό κάλιο Ε352 Άλατα του μηλικού οξέος με ασβέστιο ί) Μηλικό ασβέστιο ii) Όξινο μηλικό ασβέστιο Ε354 Τρυγικό ασβέστιο Ε380 Κιτρικό αμμώνιο Ε400 Αλγινικό οξύ Ε401 Αλγινικό νάτριο Ε402 Αλγινικό κάλιο Ε403 Αλγινικό αμμώνιο Ε404 Αλγινικό ασβέστιο Ε406 Άγαρ-άγαρ Ε407 Καραγενάνη Ε407α Τροποποιημένα φύκη Eucheuma (2) Ε410 Κόμμι χαρουπιών # Ε412 Κόμμι γκουάρ # Ε413 Τραγακάνθινο κόμμι Ε414 Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) Ε415 Ξανθανικό κόμμι # Ε417 Κόμμι τάρα # Ε418 Κόμμι τζελάν Ε422 Γλυκερίνη Ε440 Πηκτίνες ί) Πηκτίνη ii) Αμιδούχος πηκτίνη Ε460 Κυτταρίνη ί) Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη ii) Κυτταρίνη σκόνη 33-6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7 Αριθ. Ε Ονομασία Ε461 Μεθυλοκυτταρίνη Ε462 Αιθυλοκυτταρίνη (7) Ε463 Ε464 Ε465 Ε466 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο Κόμμι κυτταρίνης (6) Ε469 Προϊόν ενζυμικής υδρόλυσης της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (3) Ε470α Ε470β Ε471 Ε472α Ε472β Ε472γ Ε472δ Ε472ε Ενζυματικά υδρολυμένο κόμμι κυτταρίνης (6) Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε472στ Ε500 Ε501 Ε503 Ε504 Ε507 Ε508 Ε509 Ε511 Ε513 Ε514 Ε 515 Ε516 Ε524 Ε525 Ε526 Ε527 Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ανθρακικά άλατα νατρίου ί) Ανθρακικό νάτριο ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο Ανθρακικά άλατα καλίου ί) Ανθρακικό κάλιο ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ανθρακικά άλατα αμμωνίου ί) Ανθρακικό αμμώνιο ii) Όξινο ανθρακικό αμμώνιο Ανθρακικά άλατα μαγνησίου ί) Ανθρακικό μαγνήσιο ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του μαγνησίου (συνών.: Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο) Υδροχλωρικό οξύ Χλωριούχο κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο μαγνήσιο Θειικό οξύ Άλατα του θειικού οξέος με νάτριο ί) Θειικό νάτριο ii) Όξινο θειικό νάτριο Άλατα του θειικού οξέος με κάλιο ί) Θειικό κάλιο ii) Όξινο θειικό κάλιο Θειικό ασβέστιο Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του αμμωνίου ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 33-7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

8 Αριθ. Ε Ονομασία Ε528 Ε529 Ε530 Ε570 Ε574 Ε575 Ε576 Ε577 Ε578 Ε640 Ε920 Ε938 Ε939 Ε941 Ε942 Ε948 Υδροξείδιο του μαγνησίου Οξείδιο του ασβεστίου Οξείδιο του μαγνησίου Λιπαρά οξέα Γλυκονικό οξύ Γλυκονο-δ-λακτόνη Γλυκονικό νάτριο Γλυκονικό κάλιο Γλυκονικό ασβέστιο Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο L-Κυστεΐνη (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως παράγων επεξεργασίας του αλεύρου) (3) Αργό* 'Ηλιο* Άζωτο* Υποξείδιο του αζώτου* Οξυγόνο* Ε949 Υδρογόνο* (4) Ε1103 Ιμβερτάση (3) Ε1200 Ε1404 Ε1410 Ε1412 Ε1413 Ε1414 Ε1420 Ε1422 Ε1440 Ε1442 Ε1450 Πολυδεξτρόζη Οξειδωμένο άμυλο Δισόξινο φωσφορικό άμυλο Όξινο φωσφορικό άμυλο Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Υδροξυ-προπυλ-άμυλο Όξινο φωσφορικό υδροξυ-προπυλ-άμυλο Οκτενυλ-ηλεκτρικό-αμυλονάτριο Ε1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο (3) 33-8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ TOY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 527/83 Ε 330 Κιτρικό οξύ 0,5 % Ε 322 Λεκιθίνες Ε 334 Τρυγικό οξύ 0,5 % Ε 422 Γλυκερίνη E 471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας με μειωμένη θερμιδική αξία ή δίχως πρόσθετα σάκχαρα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ) Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο (6) Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου Ε 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου Ε 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου Ε 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου Ε 530 Οξείδιο του μαγνησίου Ε 414 Κόμμι Ακακίας (αραβικό κόμμι) Ε 440 Πηκτίνες Ε 472γ Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονοκαι διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (6) 7 % επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκφραζόμενα ως ανθρακικά άλατα καλίου Ως μέσα για γλασάρισμα μόνο Χυμός και νέκταρ φρούτων, όπως αναφέρονται στο Π.Δ. 526/83 Χυμός ανανά, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 526/83 Νέκταρ, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 526/83 Σταφυλοχυμός, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 526/83 Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο (6) Ε 336 Τρυγικά άλατα καλίου Χυμός φρούτων, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 526/83 Ε 330 Κιτρικό οξύ 3 g/l Μαρμελάδες και ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κώδικα Τροφίμων Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 335 Τρυγικά άλατα νατρίου Ε 350 Μηλικά άλατα νατρίου E 471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 3g/l 5g/l 5g/l ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 33-9 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

10 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κώδικα Τροφίμων και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα φρούτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων «χαμηλών θερμίδων» Μερικώς αφυδατωμένο και αφυδατωμένο γάλα, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 518/83 (5) Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 335 Τρυγικά άλατα νατρίου Ε 350 Μηλικά άλατα νατρίου Ε 400 Αλγινικό οξύ Ε 401 Αλγινικό νάτριο Ε 402 Αλγινικό κάλιο Ε 403 Αλγινικό αμμώνιο Ε 404 Αλγινικό ασβέστιο Ε 406 Άγαρ-άγαρ Ε 407 Καραγενάνη Ε 410 Κόμμι χαρουπιών Ε 412 Κόμμι γκουάρ Ε 415 Ξανθανικό κόμμι Ε 418 Κόμμι τζελάν Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (3) Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 407 Καραγενάνη Ε 500 ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο Ε 501 ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο 10 g/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Πλήρης παστεριωμένη κρέμα (3) Ε 401 Αλγινικό νάτριο Ε 402 Αλγινικό κάλιο Ε 407 Καραγενάνη Ε 466 Καρβοξυμεθυλο-κυτταρίνη νατρίου Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Κατεψυγμένα και βαθιάς κατάψυξης μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικάπροσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά, έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες μη επεξεργασμένες και ξεφλουδισμένες πατάτες (3) Μη επεξεργασμένα ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και υπερκατεψυγμένων Κομπόστα φρούτων Ε 296 Μηλικό οξύ (6) Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Ε 440 Πηκτίνη (6) Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο (6) (μόνον για αποφλοιωμένες πατάτες) (6) (εκτός από τις κομπόστες μήλου) (6) Ρύζι ταχείας βράσης Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέως με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Μη γαλακτοποιημένα έλαια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προελεύσεως (εκτός των παρθένων ελαίων και των ελαιολάδων) Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλη Ε 307 α-τοκοφερόλη Ε 308 γ-τοκοφερόλη Ε 309 δ-τοκοφερόλη Ε 322 Λεκιθίνες E471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου 30g/l 10g/l Μη γαλακτωματοποιημένα έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προελεύσεως (πλην των παρθένων ελαίων και των ελαιολάδων) που προορίζονται ειδικά για μαγείρεμα ή/και τηγάνισμα ή για την παρασκευή σάλτσας (3) Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 304 Εστέρες του ασκορβικού οξέος με λιπαρά οξέα Ε 306 Εκχύλισμα με υψηλή περιεκτικότητα τοκοφερόλης Ε 307 α-τοκοφερόλη Ε 308 γ-τοκοφερόλη Ε 309 δ-τοκοφερόλη Ε 322 Λεκιθίνες 30g/l ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

12 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 10g/l Εξευγενισμένο ελαιόλαδο συμπεριλαμβανομένου του πυρηνελαίου Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση (7) Ε 472 c Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Ε 307 α-τοκοφερόλη Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Ε 500ii Όξινο ανθρακικό νάτριο (7) 200 mg/l Τυρί Mozzarella και τυρί από Ε 260 Οξικό οξύ (3) βουτυρόγαλα (3) (6) Ε 270 Γαλακτικό οξύ Κονσερβοποιημένα και εμφιαλωμένα οπωροκηπευτικά (3) Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Ε 460ii Κονιοποιημένη κυτταρίνη (6) Ε 260 Οξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Οξικά άλατα του νατρίου Ε 263 Οξικό ασβέστιο Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ (3) Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε 325 Γαλακτικό νάτριο Ε 326 Γαλακτικό κάλιο Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 335 Τρυγικά άλατα νατρίου Ε 336 Τρυγικά άλατα καλίου Ε 337 Τρυγικό καλιονάτριο Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη (μόνο για το τυρί από ξινόγαλο) όσο αρκεί (μόνον για τριμμένο και κομμένο σε φέτες τυρί) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Gehakt (3) Ε 300 Ασκορβικό οξύ (3) Ε 301 Ασκορβικό νάτριο (3) Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο (3) Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Κιτρικά άλατα νατρίου Ε 332 Κιτρικά άλατα καλίου Ε 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου Προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά (8) E 261 Οξικό κάλιο Ε262i Οξικό νάτριο Ε262ii Διοξικό νάτριο Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε325 Γαλακτικό νάτριο Ε326 Γαλακτικό κάλιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο Ε 332 Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο Ε 333 Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο Ψωμί παρασκευασμένο μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύμη ή μαγιά, αλάτι Ε 260 Οξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Οξικά άλατα του νατρίου Ε 263 Οξικό ασβέστιο Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνη Ε 325 Γαλακτικό νάτριο Ε 326 Γαλακτικό κάλιο Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472δ Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών Ε 472ε Εστέρες του μονο-και διακετυλοτρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

14 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 472στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Pain courant francais (γαλλικό ψωμί), Friss búzakenyér, fehér es félbarna kenyerek (7) Ε 260 Οξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο Ε 263 Οξικό ασβέστιο Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 326 Γαλακτικό κάλιο Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Νωπά ζυμαρικά Ε 270 Γαλακτικό οξύ Οίνοι και αφρώδεις οίνοι και μερικώς ζυμωθέν γλεύκος σταφυλιών Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 322 Λεκιθίνες Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Επιτρεπόμενα πρόσθετα: σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, 4252/88, 2332/92 και 1873/84 και τους εκτελεστικούς κανονισμούς τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυνάμενων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Προς υπόμνηση Μπύρα Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15 Τρόφιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 330 Κιτρικό οξύ Foie gras, foie gras entier, blocs de foie grasl, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben (7) Ε 414 Κόμμι ακακίας Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Χυμοί και νέκταρ ανανά και πασιφλώρας (3) Ε 440 Πηκτίνες 3 g/l Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, σε φέτες και τριμμένο (3) Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Ε 460 Κυτταρίνες Βούτυρο από όξινη κρέμα γάλακτος (3) Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου Κατσικίσιο γάλα UHT (6) Ε 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου 4 g/l Κάστανα σε υγρό (6) Ε 410 Κόμμι χαρουπιού Μη αρωματισμένα κρεμώδη γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες και υποκατάστατα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε λιπαρά λιγότερο από 20% (8) Ε 412 Κόμμι γκουάρ E415 Ξανθανικό κόμμι E 406 Άγαρ E 407 Καραγενάνη E 410 Κόμμι χαρουπιών E 412 Κόμμι γκουάρ E 415 Ξανθανικό κόμμι E 440 Πηκτινικές ύλες E 460 Κυτταρίνη E 466 Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων E 1404 Οξειδωμένο άμυλο E 1410 Δισόξινο φωσφορικό άμυλο E 1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο E 1413 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο E 1414 Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο E 1420 Ακετυλιωμένο άμυλο E 1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο E 1440 Υδροξυπροπυλάμυλο E 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο E 1450 Οκτενυληλεκτρικό αμυλονάτριο E 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ A Σορβικές, βενζοϊκές και p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις Αριθ. Ε Ονομασία Συντομογραφίες Ε 200 Ε 202 Ε 203 Σορβικό οξύ Σορβικό κάλιο Σορβικό ασβέστιο Sa E 210 Βενζοϊκό οξύ Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο E 212 Βενζοϊκό κάλιο E 213 Βενζοϊκό ασβέστιο E 214 p-υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο E 215 p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας με νάτριο - (7) Διαγράφεται (7) - (7) Διαγράφεται (7) E 218 p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο E 219 p- Υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου, άλας με νάτριο Ba (1) ΡΗΒ (1) Επιτρέπεται η παρουσία βενζοϊκού οξέος σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. Σημειώσεις 1. Τα επίπεδα όλων των προαναφερόμενων ουσιών εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ. 2. Οι συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στον πίνακα σημαίνουν: Sa + Ba: Sa και Ba μόνα ή σε συνδυασμό Sa + ΡΗΒ: Sa και ΡΗΒ μόνα ή σε συνδυασμό Sa + Ba + ΡΗΒ: Sa, Ba και ΡΗΒ μόνα ή σε συνδυασμό. 3. Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα επίπεδα χρήσης αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, που έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17 Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Τρόφιμα Sa Ba ΡΗΒ Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Αρωματικά ποτά με βάση τον οίνο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 Μη οινοπνευματώδη αρωματισμένα ποτά (*) (*) Το λήμμα αυτό δεν περιλαμβάνει ποτά με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα Συμπυκνωμένο υγρό τσάι και συμπυκνωμένα υγρά αφεψήματα φρούτων και φυτικών προϊόντων Sa Ba 600 Σταφυλοχυμός, μη ζημωθείς, για ιερουργική χρήση 2000 Οίνος όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 οίνος χωρίς αλκοόλη, οίνος φρούτων (συμπεριλαμβανομένου του οίνου χωρίς αλκοόλη), Made wine μηλίτης και απίτης (συμπεριλαμβανομένων του μηλίτη και απίτη χωρίς αλκoόλη) 200 Sod... Saft ή Sodet... Saft Μπίρα χωρίς αλκοόλ σε βαρέλι 200 Υδρομέλι 200 Οινοπνευματώδη περιεκτικότητας κάτω του 15% σε αλκοόλη κατ' όγκον. Υλικά γέμισης για ραβιόλια και ομοειδή προϊόντα Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών χαμηλής περιεκτικότητος σε ζάχαρη και παρόμοια προϊόντα χαμηλών θερμίδων ή χωρίς ζάχαρη και άλλα προϊόντα επάλλειψης με βάση τα φρούτα Mermeladas Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά 1000 Αποξηραμένα φρούτα 1000 Frugtrød και Rote Grútze ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

18 Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Τρόφιμα Sa Ba ΡΗΒ Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Παρασκευάσματα οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των σαλτσών με βάση φρούτα και εξαιρουμένων του πολτού, της μους, της κομπόστας, των σαλατών και των παρόμοιων προϊόντων, σε κονσέρβες ή φιάλες 1000 Λαχανικά σε ξύδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές) 2000 Ζύμη πατάτας και προεψημένες φέτες πατάτας 2000 Gnocchi 1000 Polenta 200 Ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές (3) Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος (μαγειρεμένων, αλίπαστων ή αποξηραμένων) Πατέ Επιφανειακή επεξεργασία αποξηραμένων προϊόντων κρέατος 1000 quantum satis Ημιδιατηρημένα ιχθυοσκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αυγών ψαριών 2000 Αλατισμένα, αποξηραμένα ψάρια 200 Διαγράφεται (7) Crangon crangon και Crangon vulgaris, μαγειρεμένες 6000 Τυρί προσυσκευασμένο σε φέτες 1000 Τυρί χωρίς ωρίμανση 1000 Ανακατεργασμένο τυρί 2000 Τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόφιμα Επιδόρπια που βασίζονται σε γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 1000 Πηγμένο γάλα 1000 Αυγό σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό) Αφυδατωμένα, συμπυκνωμένα, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα προϊόντα αυγών Προσυσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σικάλεως ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19 Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Τρόφιμα Sa Ba ΡΗΒ Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Μερικώς ψημένα, προσυσκευασμένα αρτοσκευάσματα που προορίζονται για λιανική πώληση και άρτος μειωμένων θερμίδων που προορίζεται για λιανική πώληση (6) 2000 Εκλεκτά αρτοσκευάσματα με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0, Σνακς με βάση σιτηρά ή πατάτες και καρποί με επικάλυψη 1000 (300 PHB κατ' ανώτατο όριο) Παναρίσματα 2000 Είδη ζαχαροπλαστικής (εκτός από σοκολάτα) 1500 (κατ' ανώτατο όριο 300 PHB) Τσίχλες 1500 Επικαλύψεις (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά, παρόμοια προϊόντα) Γαλακτώματα λιπών (εκτός από το βούτυρο) με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 % Γαλακτώματα λιπών με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 60% Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά 60% ή περισσότερο (3) Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 % (3) Μη γαλακτωματοποιημένες σάλτσες 1000 Παρασκευασμένες σαλάτες 1500 Μουστάρδα 1000 Αρτύματα και καρυκεύματα 1000 Υγρές σούπες και ζωμοί (εκτός των κονσερβών) 500 Πηκτή Διαγράφεται (7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

20 Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Τρόφιμα Sa Ba ΡΗΒ - Διαιτητικές τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ, εκτός από τις τροφές βρεφών και νηπίων που αναφέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ. (7) - Διαιτητικά παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, προοριζόμενα να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα Sa + Ba 1500 Sa + PHB Sa + Ba + PHB Mehu και Makeutettu Μehu (3) Απομιμήσεις κρέατος, ψαριού, καρκινοειδών και κεφαλόποδων και τυριού με βάση πρωτεΐνες (3) 2000 Dulce de membrillo (3) 1000 Marmelada (3) 1500 Ostkaka (3) 2000 Pasha (3) 1000 Semmelknodelteig (3) 2000 Τυρί και απομιμήσεις τυριών (επιφανειακή κατεργασία μόνο) (3) quantum satis Βρασμένα παντζάρια (5) Περιβλήματα με βάση το κολλαγόνο με ενεργότητα νερού άνω του 0,6 (3) quantum satis Διαγράφεται (7) Αρωματικές ύλες (6) 1500 Μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια (7) Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, που παρέχονται σε υγρή μορφή (7) 2000 Απομιμήσεις ιχθυοπροϊόντων με βάση τα φύκη (8) Βαρελίσια μπίρα που περιέχει σε ποσοστό άνω του 0,5 % προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων και/ή χυμών φρούτων ή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων (8) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

21 Νωπά αναποφλοίωτα εσπεριδοειδή (μόνο επιφανειακή επεξεργασία) (8) 20 Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ ΕΚ, που παρέχονται σε ξηρά μορφή και περιέχουν παρασκευάσματα βιταμίνης Α και συνδυασμών των βιταμινών Α και D (8) 1000 στο έτοιμο προς κατανά λωση προϊόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

22 ΤMHMA B Διοξείδιο του θείου και θειώδη άλατα Αριθ. Ε Ε 220 Ε 221 Ε 222 Ε 223 Ε 224 Ε 226 Ε 227 Ε 228 Ονομασία Διοξείδιο του θείου Θειώδες νάτριο Όξινο θειώδες νάτριο Πυροθειώδες νάτριο Πυροθειώδες κάλιο Θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες κάλιο Σημειώσεις: 1. Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως SO 2 σε mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση και αφορούν τη συνολική διατιθέμενη ποσότητα από όλες τις πηγές. 2. Περιεκτικότητα σε SO 2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. Τρόφιμα Burger meat με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά 4% Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Εκφραζόμενα ως S Breakfast sausages 450 Longaniza fresca και Butifarra fresca 450 Αποξηραμένα αλατισμένα ψάρια του είδους gadidae 200 Καρκινοειδή και κεφαλόποδα (7) νωπά, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae: έως 80 μονάδες από 80 έως 120 μονάδες άνω των 120 μονάδων Καρκινοειδή και κεφαλόποδα: (7) 150 (*) 150 (*) 200 (*) 300 (*) μαγειρεμένα 50 (*) μαγειρεμένα καρκινοειδή των οικογενειών Penaeidae, - Solenoceridae, Aristaeidae: έως 80 μονάδες από 80 έως 120 μονάδες άνω των 120 μονάδων 135 (*) 180 (*) 270 (*) Ξηρά μπισκότα 50 Άμυλο (εκτός από το άμυλο των παρασκευασμάτων για βρέφη, των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, 50 συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά, και των τροφών για βρέφη) (7) (*) Στα βρώσιμα μέρη ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

23 Τρόφιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Εκφραζόμενα ως S0 2 Σάγο 30 Κριθάρι σε σφαιρίδια 30 Αφυδατωμένες πατάτες (3) 400 Σνάκς με βάση σιτηρά και πατάτες 50 Αποφλοιωμένες πατάτες 50 Επεξεργασμένες πατάτες (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και των υπερκατεψυγμένων) 100 Ζύμη πατάτας 100 Λευκά λαχανικά, αποξηραμένα 400 Λευκά λαχανικά, επεξεργασμένα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και των υπερκατεψυγμένων) 50 Αποξηραμένο ρίζωμα ζιγγιβέρεως 150 Αποξηραμένες τομάτες 200 Πολτός χρένου 800 Πολτός κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι) 300 Οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλμη (εκτός από τις ελιές και τις κίτρινες πιπεριές σε άλμη) 100 Κίτρινες πιπεριές σε άλμη 500 Επεξεργασμένα μανιτάρια (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων) 50 Αποξηραμένα μανιτάρια 100 Αποξηραμένοι καρποί - βερίκοκα, ροδάκινα, σταφύλια, δαμάσκηνα και σύκα μπανάνες μήλα και αχλάδια άλλα (συμπεριλαμβανομένων των φλοιοκάρπων ξηρών καρπών) Αποξηραμένη ινδική καρύδα Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα ή γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά και φλοιός αγγελικής και εσπεριδοειδών Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών όπως αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ. (εκτός από τις μαρμελάδες και τους ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας) και άλλες παρόμοιες πάστες φρούτων προς επάλειψη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων «χαμηλών θερμίδων» Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών που γίνονται από φρούτα επεξεργασμένα με διοξείδιο του θείου Γεμίσεις πίτας με βάση τα φρούτα 100 Αρτύματα με βάση χυμούς εσπεριδοειδών 200 Συμπυκνωμένος σταφυλοχυμός για οικιακή οινοποϊία 2000 Mostarda di frutta 100 Εκχύλισμα φρούτων για ζελέ, υγρή πηκτίνη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή 800 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

24 Τρόφιμα Εμφιαλωμένα πετροκέρασα, ενυδατωμένοι ξηροί καρποί και λίτσι Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Εκφραζόμενα ως S Εμφιαλωμένες φέτες λεμονιού 250 Σάκχαρα κατά την έννοια του Π.Δ/τος 513/83 εκτός από το σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη (3) 10 Σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη 20 Μελάσσα 70 Άλλα σάκχαρα 40 Τελικές επικαλύψεις (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά- παρόμοια προϊόντα) Χυμός πορτοκαλιού, μήλου, γκρέιπφρουτ και ανανά για χονδρική διανομή σε εστιατόρια Χυμός γλυκολεμονιού και λεμονιού 350 Συμπυκνώματα με βάση χυμούς φρούτων και περιεκτικότητα σε κριθάρι τουλάχιστον 2,5 % (barley water) Άλλα συμπυκνώματα με βάση χυμούς φρούτων ή φρούτα πλήρους συνθλίψεως- capile groselha Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν σιρόπι γλυκόζης τουλάχιστον 235 g/l (μόνον λόγω του S0 2 του συμπυκνώματος) 50 Σταφυλοχυμός, μη ζυμωθείς, για ιερουργική χρήση 70 Είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το σιρόπι γλυκόζης Μπύρα, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και χωρίς αλκοόλη 50 (μόνον λόγω του S0 2 του σιροπιού γλυκόζης) 20 Μπύρα με δεύτερη ζύμωση στο βαρέλι 50 Οίνος σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88, 2332/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 του Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς τους κανονισμούς. (προς υπόμνηση ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσφορά ή την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυναμένων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Οίνος χωρίς αλκοόλη 200 Made wine 260 Μηλίτης, απίτης, οίνος από φρούτα, αφρώδεις οίνοι από φρούτα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων χωρίς αλκοόλη) Υδρόμελι 200 Ξύδι από ζύμωση 170 Μουστάρδα εκτός από μουστάρδα Dijon ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

25 Τρόφιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) Εκφραζόμενα ως S0 2 Μουστάρδα Dijon 500 Ζελατίνη 50 Απομιμήσεις κρέατος, ψαριών και καρκινοειδών, με βάση πρωτεΐνες (3) 200 Μαριναρισμένοι φλοιόκαρποι ξηροί καρποί (3) 50 Συσκευασμένο εν κενώ γλυκό καλαμπόκι (3) 100 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν αχλάδια (3) 50 Salsicha fresca (7) 450 Επιτραπέζια σταφύλια (7) 10 Νωπά λίτσι (7) 10 (σε εδώδιμα μέρη) Μύρτιλλα (μόνον Vaccinium corymbosum) (8) 10 Κανέλα (μόνο Cinnamomum ceylanicum) (8) 150 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

26 ΤΜΗΜΑ Γ Άλλα συντηρητικά Αριθ. Ε Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατα επίπεδα E230 Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) E231 Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) E232 Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) Διαγράφεται (6) E233 Καταργείται (3) Καταργείται (3) Καταργείται (3) Ε234 Νισίνη (*) Πουτίγκες από σιμιγδάλι και ταπιόκα και παρόμοια προϊόντα Ωριμασμένο τυρί και ανακατεργασμένο τυρί Clotted cream Mascarpone (3) Παστεριωμένα αβγά σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αβγό) (8) 3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 6,25 mg/l Ε235 Ναταμυκίνη Επεξεργασία της επιφάνειας των - σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών - αποξηραμένων, αλίπαστων αλλαντικών 1 mg/dm 2 επιφανείας (απουσία σε βάθος 5 mm) Ε239 Εξαμεθυλενοτετραμίνη Τυρί Provolone 25 mg/kg κατάλοιπα, εκφραζόμενα ως φορμαλδεΰδη Ε242 Δικαρβονικό διμεθύλιο Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά Οίνος χωρίς αλκοόλη Συμπύκνωμα υγρού τσαγιού Μηλίτης, απίτης και οίνοι φρούτων (8) Οίνος με μειωμένη περιεκτικότητα αλκοόλης (8) 250 mg/l προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα 250 mg/l προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα Ποτά με βάση τον οίνο και προϊόντα που καλπύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 (8) Ε284 Ε285 Βορικό οξύ Βορικό νάτριο (βόραξ) Αυγά οξυρρύγχου (Χαβιάρι) 4g/kg εκφραζόμενα ως βορικό οξύ (*) Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει φυσιολογικά σε ορισμένα τυριά ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ζύμωσης ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

27 Αριθ. Ε Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα κατά την παρασκευή (εκφραζόμενη ως NaNO 2 ) Ανώτατη ποσότητα ως κατάλοιπο στο τελικό τρόφιμο (εκφραζόμενη ως NaNΟ 2 ) E 249 (7) Νιτρώδες κάλιο (α) Προϊόντα κρέατος 150 mg/kg E 250 (7) Νιτρώδες νάτριο (α) Αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος (Fo > 3.00) (β) 100 mg/kg Παραδοσιακά προϊόντα κρέατος διατηρημένα με εμβάπτιση (1): Wiltshire bacon (1.1) Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (1.2) και παρόμοια προϊόντα Wiltshire ham (1.1) και παρόμοια προϊόντα Rohschinken nassgepökelt (1.6) και παρόμοια προϊόντα Cured tongue (1.3) Παραδοσιακά προϊόντα κρέατος διατηρημένα με ξηρές μεθόδους (2): Dry cured bacon (2.1) και παρόμοια προϊόντα Dry cured ham (2.1) Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) Presunto, presunto da pá και paio do lombo (2.3) και παρόμοια προϊόντα Rohschinken trockengepökelt (2.5) και παρόμοια προϊόντα 175 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 175 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg Άλλα προϊόντα κρέατος διατηρημένα με παραδοσιακές μεθόδους (3): Vysočina Selský salám Turistický trvanlivý salám Poličan Herkules Lovecký salám Dunajská klobása Paprikáš (3.5) και παρόμοια προϊόντα 180 mg/kg Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1) και παρόμοια προϊόντα Jellied veal and brisket (3.2) 50 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

28 Αριθ. Ε Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα κατά την παρασκευή (εκφραζόμενη ως NaNO 3 ) Ανώτατη ποσότητα ως κατάλοιπο στο τελικό τρόφιμο (εκφραζόμενη ως NaNΟ 3 ) E 251 (7) E 252 (7) Νιτρικό νάτριο (γ) Νιτρικό κάλιο (γ) Προϊόντα κρέατος μη θερμικώς επεξεργασμένα Παραδοσιακά προϊόντα κρέατος διατηρημένα με εμβάπτιση (1): 150 mg/kg Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt renkött (1.4) 300 mg/kg Wiltshire bacon και Wiltshire ham (1.1) Entremeada, entrecosto, chispe,orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado (1.2) Rohschinken nassgepökelt (1.6) και παρόμοια προϊόντα Bacon, Filet de bacon (1.5) και παρόμοια προϊόντα Cured tongue (1.3) Παραδοσιακά προϊόντα κρέατος διατηρημένα με ξηρές μεθόδους (2): Dry cured bacon και Dry cured ham (2.1) Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2) Presunto, presunto da pá και paio do lombo (2.3) Rohschinken trockengepökelt (2.5) και παρόμοια προϊόντα Jambon sec, jambon sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4) 250 mg/kg 250 mg/kg Χωρίς προσθήκη Ε 249 ή Ε mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg Χωρίς προσθήκη Ε 249 ή Ε 250 Άλλα προϊόντα κρέατος διατηρημένα με παραδοσιακές μεθόδους (3): Rohwürste (Salami και Kantwurst) (3.3) Rohschinken, trocken-nassgepökelt (3.1) και παρόμοια προϊόντα Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4) Saucissons secs (3.6) και παρόμοια προϊόντα Jellied veal and brisket (3.2) 300 mg/kg (χωρίς προσθήκη E 249 ή E 250) 250 mg/kg (χωρίς προσθήκη E 249 ή E 250) 250 mg/kg 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

29 Αριθ. Ε Ονομασία Τρόφιμα Σκληρό, ημίσκληρο και ημιμαλακό Τυρί Απομίμηση τυριού με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα Ρέγγα και σαρδελόρεγγα τουρσί Ανώτατη προστιθέμενη ποσότητα κατά την παρασκευή (εκφραζόμενη ως NaNO 3 ) 150 mg/kg στο τυρόγαλα ή ισοδύναμο επίπεδο αν προστίθεται ύστερα από αφαίρεση ορού και προσθήκη ύδατος 500 mg/kg Ανώτατη ποσότητα ως κατάλοιπο στο τελικό τρόφιμο (εκφραζόμενη ως NaNΟ 3 ) (α) Όταν τα νιτρώδη άλατα φέρουν την επισήμανση «για χρήση στα τρόφιμα», επιτρέπεται να πωλούνται μόνο σε μείγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του. (β) τιμή Fo 3 ισοδυναμεί με θέρμανση επί 3 λεπτά σε θερμοκρασία 121 o C (μείωση του βακτηριακού φορτίου από 1 δισεκατ. σπόρια ανά δοχεία σε 1 σπόριο ανά δοχεία). (γ) Νιτρικά άλατα ενδέχεται να υπάρχουν σε ορισμένα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα ως αποτέλεσμα της φυσικής μετατροπής των νιτρωδών αλάτων σε νιτρικά άλατα εντός περιβάλλοντος χαμηλής οξύτητας. 1 Τα προϊόντα κρέατος εμβαπτίζονται σε συντηρητικό διάλυμα που περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα, αλάτι και άλλα συστατικά, ενδέχεται δε να υφίστανται και άλλες επεξεργασίες, π.χ. υποκαπνισμό. 1.1 Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση επί 3 έως 10 ημέρες. Η άλμη εμβάπτισης περιέχει και μικροβιακές καλλιέργειες εκκίνησης. 1.2 Διατηρημένα με εμβάπτιση επί 3 έως 5 ημέρες. Το προϊόν δεν υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία και έχει υψηλή ενεργότητα νερού. 1.3 Διατηρημένα με εμβάπτιση επί 4 τουλάχιστον ημέρες και προμαγειρευμένα. 1.4 Εγχέεται στο κρέας συντηρητικό διάλυμα, ακολουθεί δε διατήρηση με εμβάπτιση. Χρόνος επεξεργασίας 14 έως 21 ημέρες, εν συνεχεία δε ωρίμανση με υποκαπνισμό εν ψυχρώ επί 4-5 εβδομάδες. 1.5 Διατήρηση με εμβάπτιση επί 4-5 ημέρες σε 5-7 o C, ωρίμανση κατά κανόνα επί ώρες σε 22 o C, ενδεχομένως υποκαπνισμός επί 24 ώρες σε o C και αποθήκευση επί 3 έως 6 εβδομάδες σε o C. 1.6 Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 2 ημέρες/kg, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση. 2 Η ξηρή μέθοδος διατήρησης έγκειται στην εφαρμογή συντηρητικού μίγματος νιτρωδών ή/και νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος, ακολουθούμενη από χρονικό διάστημα σταθεροποίησης/ωρίμανσης. Τα προϊόντα κρέατος ενδέχεται να υφίστανται και άλλες επεξεργασίες, π.χ. υποκαπνισμό. 2.1 Διατήρηση με ξηρή μέθοδο και εν συνεχεία ωρίμανση επί 4 τουλάχιστον ημέρες. 2.2 Διατήρηση με ξηρή μέθοδο, με διάστημα σταθεροποίησης τουλάχιστον 10 ημερών και διάστημα ωρίμανσης άνω των 45 ημερών. 2.3 Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί ημέρες, την οποία ακολουθεί διάστημα σταθεροποίησης 30 έως 45 ημερών και διάστημα ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών. 2.4 Διατήρηση με ξηρή μέθοδο επί 3 ημέρες συν 1 ημέρα/kg, ακολουθεί δε 1 εβδομάδα περαιτέρω αλατίσματος και περίοδος γήρανσης και ωρίμανσης η οποία διαρκεί από 45 ημέρες έως 18 μήνες. 2.5 Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 10 έως 14 ημέρες, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση. 3 Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση εμβάπτισης και ξηράς μεθόδου, ή περιπτώσεις όπου σύνθετο προϊόν περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα ή εγχέεται στο προϊόν συντηρητικό διάλυμα πριν από το ψήσιμο. Τα προϊόντα ενδέχεται να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, π.χ. υποκαπνισμό. 3.1 Διατήρηση με συνδυασμένη χρήση ξηράς μεθόδου και εμβάπτισης (χωρίς έγχυση συντηρητικού διαλύματος). Ο χρόνος διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος των τεμαχίων κρέατος και είναι περίπου 14 έως 35 ημέρες, ακολουθείται δε από σταθεροποίηση/ωρίμανση. 3.2 Έγχυση συντηρητικού διαλύματος ακολουθούμενη, ύστερα από 2 τουλάχιστον ημέρες, από βράσιμο σε βραστό νερό επί 3 ώρες το πολύ. 3.3 Προϊόν με διάρκεια ωρίμανσης τουλάχιστον 4 εβδομάδων και λόγο νερού/πρωτεΐνης μικρότερο του 1, Διάρκεια ωρίμανσης τουλάχιστον 30 ημερών. 3.5 Το ξηραμένο προϊόν ψήνεται στους 70 o C, υφίσταται δε ακολούθως διεργασία ξήρανσης και υποκαπνισμού διάρκειας 8 έως 12 ημερών. Το προϊόν ζύμωσης υφίσταται διεργασία ζύμωσης τριών σταδίων διάρκειας 14 έως 30 ημερών και εν συνεχεία υποκαπνισμό. 3.6 Άψητο αλλαντικό που έχει υποστεί ξήρανση και ζύμωση χωρίς προσθήκη νιτρωδών αλάτων. Το προϊόν υποβάλλεται σε ζύμωση σε θερμοκρασίες o C ή χαμηλότερες (10-12 o C), ακολουθεί δε περίοδος γήρανσης/ωρίμανσης τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Το προϊόν έχει λόγο νερού/πρωτεΐνης μικρότερο του 1,7.». ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011

30 Αριθ. Ε Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατα επίπεδα Ε280 Προπιονικό οξύ (*) Προσυσκευασμένο ψωμί σε φέτες και ψωμί σικάλεως E281 Προπιονικό νάτριο (*) Προσυσκευασμένο polse brod, boller και dansk flutes (3) Ε282 Προπιονικό ασβέστιο (*) Τυρί και απομίμηση τυριού (μόνο επιφανειακή επεξεργασία) (3) mg/kg εκφραζόμενο ως προπιονικό οξύ mg/kg εκφραζόμενο ως προπιονικό οξύ Ε283 Προπιονικό κάλιο (*) Ψωμί μειωμένων θερμίδων Μερικώς ψημένο, προσυσκευασμένο ψωμί Προσυσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα (συμπεριλαμβανομένων των αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής) με ενεργότητα νερού άνω του 0,65. Προσυσκευασμένα Rolls, buns και pita Christmas pudding Προσυσκευασμένο ψωμί mg/kg εκφραζόμενο ως προπιονικό οξύ mg/kg εκφραζόμενο ως προπιονικό οξύ Ε 1105 Λυσοζύμη Ωρισμασμένο τυρί Οίνος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (**) και τον κανονισμό εφαρμογής του (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 (***) Για υπενθύμιση (*) Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. (**) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17 ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (EE L 179 της , σ. 1) κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της , σ. 13). (***) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 1493/1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών (EE L 194 της , σ. 1) κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1410/2003 (ΕΕ L 201 της , σ. 9) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2 / Μάιος 2011 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 E 129 Ερυθρό Allura AG quantum satis μόνο για σκοπούς υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 Τύποι γάλακτος Πρωτεϊνη λίπος λακτόζηασβέστιο Καζεϊνη Ορρού Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120 Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250 Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 *Το κατσικίσιο γάλα έχει λιγότερη Λακτόζη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1780/2-4-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΦ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 1. ΤΡΟΦΙΜΑ PASCAL NIAU Γαλλική Ακαδημία Εδεσματολογίας 1.1 Είδη παντοπωλείου 1.1.1 Αρτοσκευάσματα 1.1.1.1 Ψωμί 1.1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές oι Aγαπηµένες µου Συνταγές περιεχόµενα Εισαγωγή Βασικά υλικά Σούπες & σάλτσες Λαχανικά & σαλάτες Ζυμαρικά & ρύζι Κρέας & ψάρι Αυγά & τυριά Γλυκά Ιδέες για πάρτι Κομπόστες & τρόφιμα σε άλμη Πηγές Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Λίπη και έλαια χαρακτηρίζονται όλα τα κατάλληλα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Σπιτικά ποτά Αλκοολούχα (ηδύποτα) Ζαχαρούχοι συμπυκνωμένοι χυμοί Ηδύποτα Παρασκευάζονται με την προσθήκη ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σνακ KOZMETIK PLUS. Ζαχαροπλαστικής. Κονσέρβες. Κετσαπ. www.kozmetikplus.com

Σνακ KOZMETIK PLUS. Ζαχαροπλαστικής. Κονσέρβες. Κετσαπ. www.kozmetikplus.com KOZMETIK PLUS Σνακ Ζαχαροπλαστικής 2012 Κονσέρβες Κετσαπ www.kozmetikplus.com CRUNCHY SNACK Σνακ με χαμηλα λιπαρα Προιόν σνάκ Χαμηλά λιπαρά, τραγανό σνακ Τραγανά, πλούσια σέ γέυση, με χαμηλα λιπαρά (-70%

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι:

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στο τμήμα αυτό θα παρατεθεί σειρά άρθρων που αφορούν τη διατροφή των κολυμβητών. Τα άρθρα αυτά προέρχονται από έγκυρες πηγές, οι οποίες και αναφέρονται. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας;

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; > της Νεκταρίας Καρακώστα Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; Για λόγους οικονομικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς, λόγους υγείας και περιβαλλοντικούς, χιλιάδες καταναλωτές αναζητούν τρόπους και λύσεις σε μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα