KD-S1501/KD-G152/KD-G151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-S1501/KD-G152/KD-G151"

Transcript

1 CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-S1501/KD-G152/KD-G151 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργία στην οθόνη, βλ. σελίδα 7. Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 7. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Για πληροφορίε σχετικά µε την εγκατάσταση και τι συνδέσει, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. Para obter mais informações sobre a instalação e ligações, consulte o manual em separado. INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES GET A [E]

2 ESPAÑOL Muchas gracias por la compra de un producto JVC. Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad. IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1 2. PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado. 3. PRECAUCIÓN: Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces. 4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD. Advertencia: Si necesita operar el receptor mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente hacia adelante para no provocar un accidente de tráfico. Cómo expulsar el disco por la fuerza Si el disco no puede ser reconocido por el receptor o no puede ser expulsado, expúlselo de la siguiente manera. Cómo reposicionar su unidad Esto hará que se reposicione el microcomputador. También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted. Se expulsará cualquier disco que esté cargado. Tenga la precaución de no dejar caer el disco. Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor. Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado. 2 Por motivos de seguridad, este receptor está provisto de una tarjeta de ID numerada, y el mismo número de ID está impreso en el cuerpo del receptor. Conserve la tarjeta en un lugar seguro, ya que la misma ayudará a las autoridades a identificar su unidad, si es robada.

3 Contenido Cómo reposicionar su unidad... 2 Cómo expulsar el disco por la fuerza... 2 Cómo leer este manual... 4 Cómo usar el botón MODE... 4 Panel de control KD-S1501/ KD-G152/KD-G Identificación de las partes... 5 Procedimientos iniciales... 6 Operaciones básicas... 6 Cancelación de las demostraciones en pantalla... 7 Puesta en hora del reloj... 7 Operaciones de los discos Para reproducir un disco Cómo seleccionar los modos de reproducción Ajustes del sonido Selección de los modos de sonido preajustados (C-EQ: ecualizador personalizable) Cómo ajustar el sonido Configuraciones generales PSM Procedimiento básico ESPAÑOL Operaciones de la radio... 8 Para escuchar la radio... 8 Cómo almacenar emisoras en la memoria... 9 Cómo escuchar una emisora preajustada... 9 Operaciones de FM RDS Búsqueda de su programa FM RDS favorito Cómo almacenar sus programas favoritos Empleo de la recepción de espera Seguimiento del mismo programa Recepción de seguimiento de redes de radio Desmontaje del panel de control Mantenimiento Más sobre este receptor Localización de averías Especificaciones *Para fines de seguridad... No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores. Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada. *Temperatura dentro del automóvil... Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo. 3

4 ESPAÑOL Cómo leer este manual Para que las explicaciones sean más simples y fáciles de entender, hemos adoptado los siguientes métodos: Algunas notas y consejos relacionados se explican posteriormente en Más sobre este receptor (consulte la página 21). Las operaciones de los botones se explican principalmente mediante ilustraciones, de la siguiente manera: Cómo usar el botón MODE Si usted pulsa MODE, el receptor entra al modo de funciones y, a continuación, los botones numéricos funcionan como botones de diferentes funciones. Ej.: Cuando el botón numérico 2 funciona como botón MO (monaural). Pulse brevemente. Pulse repetidamente. Pulse uno u otro botón. Pulse y mantenga pulsado hasta obtener la acción deseada. Pulse y mantenga pulsados ambos botones simultáneamente. Indicador de cuenta atrás del tiempo Si después de pulsar MODE desea volver a usar estos botones para las funciones originales, espere 5 segundos sin pulsar ninguno de estos botones hasta que se cancele el modo de funciones. Si pulsa MODE otra vez también se cancela el modo de funciones. 4

5 Panel de control KD-S1501/KD-G152/KD-G151 Ventanilla de visualización Identificación de las partes ESPAÑOL 1 Botones +/ 2 Botón DISP (visualizar) 3 Ranura de carga 4 Ventanilla de visualización 5 Botón MODE 6 Botón 0 (expulsión) 7 Botones /4 8 Botón (atenuador/en espera/ encendido) 9 Botón SEL (seleccionar) p Botón EQ (ecualizador) q Botón MO (monaural) w Botón SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes) e Botón CD r Botón FM/AM t Botón RPT (repetición) y Botón RND (aleatorio) u Botón T/P (programa de tráfico/tipo de programa) i Botón (liberación del panel de control) o Botones numéricos Ventanilla de visualización ; Indicadores de recepción del sintonizador MO (monaural), ST (estéreo) a Indicadores RDS TP, PTY, AF, REG s Indicador CD d Indicador RND (aleatoria del disco) f Indicador RPT (repetición) g Indicador LOUD (sonoridad) h Indicador EQ (equalizador) j Indicadores del modo de sonido (C-EQ: ecualizador personalizable) ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ, USER también funciona como indicador de cuenta atrás del tiempo. k Pantalla principal l Visualización de fuente Indicador de nivel de volumen 5

6 Procedimientos iniciales ESPAÑOL Operaciones básicas ~ Ÿ Para disminuir el volumen en un instante (ATT) Para apagar la unidad Para restablecer el sonido, púlselo otra vez.! No podrá seleccionar CD como fuente de reproducción si no hay ningún disco en la ranura de carga. Aparece el nivel de volumen. Precaución sobre el ajuste de volumen: Los discos producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Antes de reproducir un disco, baje el volumen para evitar daños a los altavoces debido a un repentino aumento del nivel de salida. Indicador de nivel de volumen Ajuste el sonido según se desee. (Consulte las páginas 15 y 16). 6

7 Cancelación de las demostraciones en pantalla Si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, se iniciará la demostración en pantalla. [Inicial: DEMO ON] consulte la página Puesta en hora del reloj 2 Ajuste la hora, los minutos, y el sistema horario. 1 Seleccione CLOCK H (hora) y, seguidamente ajuste la hora. 2 Seleccione CLOCK M (minutos) y, seguidamente ajuste los minutos. 3 Seleccione 24H/12H y, seguidamente seleccione 24H (horas) o 12H (horas). ESPAÑOL 3 3 Finalice el procedimiento. 4 Finalice el procedimiento. Para verificar la hora actual cuando la unidad está apagada Para activar la demostración en pantalla En el paso 3 de arriba... 7

8 Operaciones de la radio ESPAÑOL Para escuchar la radio ~ 2 Seleccione las frecuencias de las emisoras deseadas. Se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente. Aparece la banda seleccionada. Ÿ Comience la búsqueda de la emisora. Cuando una radiodifusión en FM estéreo sea difícil de recibir 1 2 La búsqueda se interrumpe cuando se recibe una emisora. Para detener la búsqueda, presione nuevamente el mismo botón. Para sintonizar manualmente una emisora En el paso Ÿ de arriba... 1 Se enciende cuando se activa el modo monaural. Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico. Para restablecer el efecto estereofónico, repita el procedimiento. Aparece MONO OFF y el indicador MO se apaga. 8

9 Cómo almacenar emisoras en la memoria Se pueden preajustar seis emisoras para cada banda. 2 ESPAÑOL Preajuste automático de emisoras FM SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes) 1 Seleccione la banda FM (FM1 FM3) en la que desea almacenar. 3 2 El número de preajuste parpadea durante unos momentos. 3 Cómo escuchar una emisora preajustada 1 SSM parpadea, y luego desaparece al finalizar el preajuste automático. 2 Seleccione la emisora preajustada (1 6) deseada. Las emisoras FM locales con las señales más intensas serán exploradas y almacenadas automáticamente en la banda FM. Preajuste manual Ej.: Almacenando una emisora FM de 92.5 MHz en el número de preajuste 4 de la banda FM1. Para verificar la hora actual mientras escucha una emisora FM (no-rds) o AM Para las emisoras FM RDS, consulte la página

10 Operaciones de FM RDS ESPAÑOL Búsqueda de su programa FM RDS favorito Mediante la búsqueda de un código PTY, podrá sintonizar la emisora que está difundiendo su programa favorito. ~! Comience la búsqueda de su programa favorito. Aparece el código PTY seleccionado en último término. Ÿ Seleccione uno de los tipos de programas favoritos. o Seleccione uno de los veintinueve códigos PTY. Si hay una emisora que esta difundiendo un programa que tenga el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora. Códigos PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (música), ROCK M (música), EASY M (música), LIGHT M (música), CLASSICS, OTHER M (música), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (música), OLDIES, FOLK M (música), DOCUMENT Ej.: Cuando se selecciona ROCK M 10

11 Qué puede hacer con RDS El RDS (Sistema de Datos por Radio) permite a las emisoras de FM transmitir una señal adicional junto con las señales regulares de los programas de radio. Recibiendo los datos RDS, este receptor puede realizar lo siguiente: Búsqueda del tipo de programa (PTY) (consulte la página 10) Recepción de espera de anuncio de tráfico TA (véase lo siguiente) o de su programa favorito (PTY) (consulte las páginas 12 y 18) Seguimiento automático del mismo programa Recepción de seguimiento de redes de radio (consulte la página 12) Búsqueda de programa (consulte la página 18) Cómo almacenar sus programas favoritos Podrá almacenar seis tipos de programas favoritos. Preajuste los tipos de programas en los botones numéricos (1 6): 3 Repita los pasos 1 y 2 para almacenar otros códigos PTY en otros números de preajuste. 4 Finalice el procedimiento. Empleo de la recepción de espera Recepción de espera de TA La recepción de espera de TA permite al receptor cambiar temporalmente a Anuncio de Tráfico (TA) desde cualquier fuente, a excepción de AM. El volumen cambia al nivel de volumen de TA preajustado (consulte la página 18). Para activar la recepción de espera de TA El indicador TP se enciende o parpadea. ESPAÑOL 1 Para seleccionar un código PTY, realice los pasos ~ y Ÿ de la página Seleccione el número de preajuste (1 6) en que desea almacenar. Si el indicador TP se enciende, significa que la recepción de espera de TA está activada. Si el indicador TP se parpadea, significa que la recepción de espera de TA aún no está activada. (Esto sucede cuando se está escuchando una emisora FM sin las señales RDS requeridas para la recepción de espera de TA). Para activar la recepción de espera de TA, sintonice otra emisora que provea tales señales. El indicador TP dejará de parpadear y permanecerá encendido. Para desactivar la recepción de espera de TA El indicador TP se apaga. Ej.: Cuando se selecciona ROCK M 11

12 ESPAÑOL Recepción de espera de PTY La recepción de espera de PTY permite al receptor cambiar temporalmente a su programa PTY favorito desde cualquier fuente, a excepción de AM. Si desea activar y seleccionar su código PTY favorito para la recepción de espera de PTY, consulte la página 18. El indicador PTY se enciende o parpadea. Si el indicador PTY se enciende, significa que la recepción de espera de PTY está activada. Si el indicador PTY se parpadea, significa que la recepción de espera de PTY aún no está activada. Para activar la recepción de espera de PTY, sintonice otra emisora que provea tales señales. El indicador PTY dejará de parpadear y permanecerá encendido. Para desactivar la recepción de espera de PTY, seleccione OFF para el código PTY (consulte la página 18). El indicador PTY se apaga. Seguimiento del mismo programa Recepción de seguimiento de redes de radio Cuando conduce el automóvil en una zona donde la recepción de FM no sea satisfactoria, este receptor sintonizará automáticamente otra emisora FM RDS de la misma red, que posiblemente esté transmitiendo el mismo programa con señales más potentes (véase la ilustración de abajo). La unidad se expide de fábrica con la Recepción de seguimiento de redes de radio activada. Para cambiar la configuración de Recepción de seguimiento de redes de radio, consulte la página 18. Programa A transmitiendo en áreas de frecuencias diferentes (01 05) Para verificar la hora actual mientras escucha una emisora FM RDS 12

13 Operaciones de los discos Para reproducir un disco ESPAÑOL Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco. Para el avance rápido o el retroceso de la pista Avanza rápidamente. Retrocede. Tiempo de reproducción total del disco insertado Número total de pistas del disco insertado Para ir a las pistas siguientes o anteriores A las pistas siguientes. Al comienzo de la pista actual, luego a las pistas anteriores. Tiempo de reproducción transcurrido Número de la pista actual Para ir directamente a una pista específica Para seleccionar un número del 01 06: Para detener la reproducción y expulsar el disco Para seleccionar un número del 07 12: 13

14 ESPAÑOL Prohibición de la expulsión del disco Podrá bloquear un disco en la ranura de carga. Para verificar la hora actual mientras escucha un disco Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento. Cómo seleccionar los modos de reproducción Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez. 1 2 Seleccione el modo de reproducción deseado. Reproducción repetida Modo TRK RPT: RPT OFF: Reproduce repetidamente La pista actual. RPT se enciende. Se cancela. Ej.: Cuando se selecciona TRK RPT Reproducción aleatoria Modo Reproduce aleatoriamente DISC RND: Todas las pistas del disco actual. RND se enciende. RND OFF: Se cancela. Ej.: Cuando se selecciona DISC RND 14

15 Ajustes del sonido Selección de los modos de sonido preajustados (C-EQ: ecualizador personalizable) ESPAÑOL Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical. ~ Ÿ Ej.: Cuando se selecciona ROCK Patrón de indicación para cada modo de sonido: Indicación USER ROCK CLASSIC POPS HIP HOP JAZZ Para: (Sonido plano) Música de rock o de discoteca Música clásica Música liviana Música funk o rap Música jazz * 1 BAS: Graves * 2 TRE: Agudos * 3 LOUD: Sonoridad Valores preajustados BAS* 1 TRE* 2 LOUD* OFF ON OFF OFF ON OFF 15

16 ESPAÑOL Cómo ajustar el sonido Usted puede ajustar las características de sonido según sus preferencias. 1 2 Ej.: Cuando se selecciona TRE El patrón de indicación cambia conforme ajusta el nivel. Indicación Para: Margen BAS* 1 (graves) TRE* 1 (agudos) FAD* 2 (fader) BAL (balance) LOUD* 1 (sonoridad) VOL* 3 (volumen) Ajustar los graves. Ajustar los agudos. Ajusta el balance de los altavoces delanteros y traseros. Ajusta el balance de los altavoces izquierdo y derecho. Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. Ajustar el volumen. 06 (mín.) a +06 (máx.) 06 (mín.) a +06 (máx.) R06 (Trasero solamente) a F06 (Delantero solamente) L06 (Izquierdo solamente) a R06 (Derecho solamente) LOUD ON J LOUD OFF 00 (mín.) a 30 o 50 (máx.)* 4 16 * 1 Cuando usted ajusta los graves, los agudos, o la sonoridad, dicho ajuste será almacenado para el modo de sonido actualmente seleccionado (C-EQ), incluyendo USER. * 2 Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a 00. * 3 Normalmente los botones +/ funcionan como control de volumen. Por lo tanto, no necesitará seleccionar VOL para ajustar el nivel de volumen. * 4 Dependiendo del ajuste de control de ganancia del amplificador. (Para los detalles, consulte la página 18).

17 Configuraciones generales PSM Procedimiento básico Podrá cambiar las opciones PSM (Modo de ajustes preferidos) listadas en la tabla siguiente. 1 3 Ajuste la opción de PSM seleccionada. ESPAÑOL 2 Seleccione una opción de PSM. 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar las otras opciones de PSM, si fuera necesario. 5 Finalice el procedimiento. Ej.: Cuando se selecciona AMP GAIN Indicaciones DEMO Demostración en pantalla CLOCK H Ajuste de la hora CLOCK M Ajuste de los minutos 24H/12H Indicación horaria de 24 horas o 12 horas Configuraciones seleccionables, [página de referencia] DEMO ON: [Inicial]; La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [7]. DEMO OFF: Se cancela (1 12), [7] [Inicial: 0 (0:00)] 00 59, [7] [Inicial: 00 (0:00)] 12H O 24H, [7] [Inicial: 24H] CLK ADJ Ajuste del reloj AUTO: OFF: [Inicial]; El reloj incorporado se ajusta automáticamente utilizando los datos CT (hora del reloj) de la señal RDS. Se cancela. Continúa... 17

18 ESPAÑOL Indicaciones AF-REG Recepción de frecuencia alternativa/regionalización Configuraciones seleccionables, [página de referencia] Cuando las señales recibidas de la emisora actual se vuelven débiles... AF: [Inicial]; Cambia a otra emisora (el programa podría ser diferente del que se está recibiendo), [12]. El indicador AF se enciende. AF REG: Cambia a otra emisora que está difundiendo el mismo programa. Los indicadores AF y REG se encienden. OFF: Se cancela. PTY-STBY Espera de PTY TA VOL Volumen de anuncio de tráfico La recepción de espera de PTY se activa con uno de los 29 códigos PTY, [12]. OFF [Inicial] = Códigos PTY, [10] = (vuelta al comienzo) [Inicial: VOL 20]; VOL 00 VOL 30 o 50* 1, [11] P-SEARCH Búsqueda de programa ON: OFF: Si las señales enviadas por la emisora preajustada no son lo suficientemente fuertes, el receptor sintonizará otra frecuencia que transmita el mismo programa que la emisora RDS preajustada original. [Inicial]; Se cancela. ILL SW* 2 Conmutador de iluminación TEL* 2 Silenciamiento del teléfono Permite seleccionar la iluminación de los botones según sus preferencias. RED O GREEN [Inicial: RED] MUTING 1/MUTING 2: Seleccione el que sea apropiado para silenciar el sonido mientras se utiliza el teléfono celular. OFF: [Inicial]; Se cancela. AMP GAIN Control de ganancia del amplificador * 1 Depende del control de ganancia del amplificador. * 2 Sólo para KD-S1501. Podrá cambiar el nivel máximo de volumen de este receptor. LOW PWR: VOL 00 VOL 30 (Selecciónelo si la potencia máxima del altavoz es de menos de 45 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). HIGH PWR: [Inicial]; VOL 00 VOL 50 18

19 Desmontaje del panel de control Al desmontar o instalar el panel de control, preste atención para no dañar los conectores provistos al dorso del mismo y en el portapanel. Desmontaje del panel de control Antes de desmontar el panel de control, asegúrese de desconectar la alimentación. Fijación del panel de control ESPAÑOL 19

20 Mantenimiento ESPAÑOL Cómo limpiar los conectores Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores. Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores. Para mantener los discos limpios Un disco sucio podría no reproducirse correctamente. Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en línea recta desde el centro hacia el borde. No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos. Conector Condensación de humedad Podría condensarse humedad en la lente alojada en el interior del reproductor de CD, en los siguientes casos: Después de encender el calefactor del automóvil. Si hay mucha humedad en el habitáculo. Si así sucede, el reproductor de CD podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad. Para reproducir discos nuevos Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco. Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc. Cómo manejar los discos Cuando saque el disco de Sujetador central su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes. Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación. Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba). Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso. No utilice los siguientes discos: Disco alabeado Pegatina Restos de pegatina Disco Rótulo autoadhesivo 20

21 Más sobre este receptor Operaciones básicas Apagado de la unidad Si apaga la unidad mientras está escuchando un disco, la reproducción del disco se iniciará desde donde la detuvo la próxima vez que encienda la unidad. Operaciones del sintonizador Cómo almacenar emisoras en la memoria Durante la búsqueda SSM... Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas. Las emisoras recibidas quedan preajustadas en los botones N o 1 (frecuencia más baja) a N o 6 (frecuencia más alta). Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisora almacenada en el botón N o 1. Al almacenar una emisora manualmente, la emisora preajustada previamente se borra cuando se almacena una emisora nueva en el mismo número de preajuste. Operaciones de FM RDS Para que pueda funcionar correctamente, la Recepción de seguimiento de redes de radio requiere dos tipos de señales RDS PI (Identificación de programa) y AF (Frecuencia alternativa). La Recepción de seguimiento de redes de radio no funcionará si no se reciben correctamente estos datos. Si se recibe un anuncio de tráfico, el nivel de volumen (TA Volume) cambia automáticamente al nivel preajustado. Operaciones de los discos General Este receptor ha sido diseñado para reproducir discos CDs, y CD-Rs (Grabables)/CD-RWs (Reescribibles) en formato de audio CD (CD- DA). Si se ha cargado un disco, se empezará a reproducir cuando se seleccione CD como fuente de reproducción. Inserción del disco Si inserta un disco al revés, el mismo será expulsado automáticamente. No inserte en la ranura de carga, discos de 8 cm (CD single) ni discos cuya forma no sea la habitual (corazón, flor, etc.). Reproducción de un CD-R o CD-RW Utilice sólo CD-Rs o CD-RWs finalizados. Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción. Puede suceder que algunos discos CD-Rs o CD-RWs no se puedan reproducir en este receptor debido a las características propias de los mismos, o por una de las siguientes causas: Los discos están sucios o rayados. Ha ocurrido condensación de humedad en la lente del interior del receptor. Suciedad en el lente captor del interior del receptor. CD-R o CD-RW con archivos escritos mediante el método Packet Write. Las condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo, etc.). Los CD-RWs pueden requerir un tiempo de lectura mayor debido a que la reflectancia de los CD-RWs es menor que la de los CDs regulares. No utilice los CD-Rs o CD-RWs siguientes: Discos con pegatinas, etiquetas o sellos de protección adheridos a la superficie. Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta. Usar estos discos a temperaturas o humedad elevadas podría producir fallos de funcionamiento o daños a los discos. Cambio de la fuente Si cambia de fuente, la reproducción también se interrumpe (sin que el disco sea expulsado). La próxima vez que seleccione CD como fuente de reproducción, el disco comenzará a reproducirse desde el punto de detención anterior. Expulsión del disco Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. (Esta vez el disco no se reproduce). Configuraciones generales PSM Si usted cambia la configuración AMP GAIN de HIGH PWR a LOW PWR mientras el nivel de volumen está ajustado a más de VOL 30, el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a VOL 30. ESPAÑOL 21

22 Localización de averías ESPAÑOL Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio. General Síntomas Causas Soluciones No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces. El receptor no funciona en absoluto. El nivel de volumen está ajustado al minimo. Conexiones incorrectas. Eventual fallo de funcionamiento del microcomputador incorporado debido a los ruidos, etc. Ajústelo al nivel óptimo. Inspeccione los cables y las conexiones. Reinicialice el receptor (consulte la página 2). FM/AM El preajuste automático SSM no funciona. Ruidos estáticos mientras se escucha la radio. Las señales son muy débiles. La antena no está firmemente conectada. Almacene manualmente las emisoras. Conecte firmemente la antena. El disco es expulsado automáticamente. El disco está insertado al revés. Inserte correctamente el disco. No se puede reproducir el CD-R/CD-RW. No se pueden saltar las pistas del CD-R/CD-RW. El CD-R/CD-RW no está finalizado. Inserte un CD-R/CD-RW finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el componente utilizado para la grabación. No es posible reproducir ni expulsar el disco. El disco está bloqueado. Desbloquee el disco (consulte la página 14). Reproducción del disco Algunas veces el sonido del disco se interrumpe. Funcionamiento defectuoso del reproductor de CD. Está conduciendo por caminos accidentados. Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 2). Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. El disco está arañado. Cambie el disco. Conexiones incorrectas. Inspeccione los cables y las conexiones. Aparece NO DISC en la pantalla. No hay disco en la ranura de carga. Inserte un disco en la ranura de carga. El disco está incorrectamente insertado. Inserte correctamente el disco. 22

23 Especificaciones SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO Máxima potencia de salida: Delantera: 45 W por canal Trasera: 45 W por canal Potencia de salida continua (RMS): Delantera: 17 W por canal en 4 Ω, 40 Hz a Hz a una distorsión armónica total no mayor que 0,8%. Trasera: 17 W por canal en 4 Ω, 40 Hz a Hz a una distorsión armónica total no mayor que 0,8%. Impedancia de carga: 4 Ω (tolerancia de 4 Ω a 8 Ω) Gama de control de tono: Graves: ±10 db a 100 Hz Agudos: ±10 db a 10 khz Respuesta de frecuencias: 40 Hz a Hz Relación señal a ruido: 70 db Nivel/impedancia salida línea: 2,0 V/20 kω de carga (plena escala) Impedancia de salida: 1 kω SECCIÓN DEL SINTONIZADOR Gama de frecuencias: FM: 87,5 MHz a 108,0 MHz AM: (OM) 522 khz a khz (OL) 144 khz a 279 khz SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD Tipo: Reproductor de discos compactos Sistema de detección de señal: Captor óptico sin contacto (láser semiconductor) Número de canales: 2 canales (estereofónicos) Respuesta de frecuencias: 5 Hz a Hz Gama dinámica: 96 db Relación señal a ruido: 98 db Lloro y trémolo: Inferior al límite medible GENERAL Requisitos de potencia: Voltaje de funcionamiento: 14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V) Sistema de puesta a tierra: Negativo a masa Temperatura de funcionamiento admisible: 0 C a +40 C Dimensiones (An Al Pr): Tamaño de instalación (aprox.): 182 mm 52 mm 150 mm Tamaño del panel (aprox.): 188 mm 58 mm 11 mm Peso (aprox.): 1,3 kg (excluyendo accesorios) El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. ESPAÑOL [Sintonizador de FM] Sensibilidad útil: 11,3 dbf (1,0 µv/75 Ω) 50 db Sensibilidad de silenciamiento: 16,3 dbf (1,8 µv/75 Ω) Selectividad de canal alternativo (400 khz): 65 db Respuesta de frecuencias: 40 Hz a Hz Separación estereofónica: 30 db Relación de captura: 1,5 db [Sintonizador de OM] Sensibilidad: 20 µv Selectividad: 35 db [Sintonizador de OL] Sensibilidad: 50 µv 23

24 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν JVC. Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της µονάδας και να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή της. EΛΛHNIKA ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΪΖΕΡ 1. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το επάνω καπάκι. εν υπάρχουν επισκευάσιµα από το χρήστη εξαρτήµατα στο εσωτερικό της συσκευής. Για κάθε εργασία σέρβις, απευθύνεστε στους εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς σέρβις. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ, όταν ανοίγετε τη συσκευή και οι διατάξεις ενδασφάλειας έχουν παρακαµφθεί ή έχουν παρουσιάσει αστοχία. Αποφύγετε την άµεση έκθεση στη δέσµη. 4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ: ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Προειδοποίηση: Αν χρειαστεί να λειτουργήσετε το δέκτη ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε προσεκτικά προς τα εµπρός διότι διαφορετικά µπορεί να εµπλακείτε σε τροχαίο ατύχηµα. Επαναφορά της µονάδας Τρόπος εξαγωγής του δίσκου µε εξαναγκασµό Εάν ο δέκτης σας δεν αναγνωρίζει το δίσκο ή δεν µπορεί να γίνει εξαγωγή του δίσκου, εξαγάγετε το δίσκο µε τον ακόλουθο τρόπο. Με το πάτηµα αυτού του κουµπιού θα εκτελεστεί η επαναφορά του µικροεπεξεργαστή. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις θα διαγραφούν. Eάν υπάρχει εισαγµένος δίσκος, ο δίσκος θα βγει. Προσέξτε να µην σας πέσει ο δίσκος. Εάν αυτή η ενέργεια αποτύχει, επιχειρήστε να επαναφέρετε το δέκτη. Προσέξτε να µην σας πέσει ο δίσκος κατά την εξαγωγή. Για λόγους ασφαλείας, η µονάδα αυτή συνοδεύεται από µια αριθµηµένη ταυτότητα, ενώ ο αριθµός της ταυτότητας είναι χαραγµένος και πάνω στο πλαίσιο της µονάδας. Φυλάξτε την κάρτα σε ασφαλές µέρος διότι, σε περίπτωση κλοπής, θα βοηθήσει τις διωκτικές αρχές στην ταυτοποίηση της µονάδας σας. 2

25 Περιεχόµενα Επαναφορά της µονάδας... 2 Τρόπος εξαγωγής του δίσκου µε εξαναγκασµό... 2 Τρόπος ανάγνωσης αυτού του εγχειριδίου... 4 Τρόπος χρήσης του κουµπιού MODE... 4 Πρόσοψη KD-S1501/ KD-G152/KD-G Αναγνώριση µερών... 5 Γρήγορο ξεκίνηµα... 6 Βασικές λειτουργίες... 6 Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης στην οθόνη... 7 Ρύθµιση του ρολογιού... 7 Λειτουργίες δίσκου Αναπαραγωγή του δίσκου Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής Ρυθµίσεις ήχου Eπιλογή προεπιλεγµένων καταστάσεων λειτουργίας ήχου (C-EQ: προσαρµοσµένος ισοσταθµιστής) Ρύθµιση του ήχου Γενικές ρυθµίσεις PSM Βασική διαδικασία Απόσπαση της πρόσοψης Συντήρηση EΛΛHNIKA Χειρισµός ραδιοφώνου... 8 Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών... 8 Αποθήκευση των σταθµών στη µνήµη... 9 Ακρόαση ενός προεπιλεγµένου σταθµού... 9 Λειτουργίες FM RDS Αναζήτηση του αγαπηµένου σας προγράµµατος FM RDS Αποθήκευση των αγαπηµένων σας προγραµµάτων Χρήση της αναµονής λήψης Εντοπισµός του ίδιου προγράµµατος Λήψη µε εντοπισµό δικτύου Περισσότερα σχετικά µε το δέκτη αυτό Αντιµετώπιση προβληµάτων Προδιαγραφές *Για την ασφάλειά σας... Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου, διότι κάτι τέτοιο θα επικαλύψει τους εξωτερικούς ήχους και θα καταστήσει την οδήγηση επικίνδυνη. Προτού εκτελέσετε σύνθετους χειρισµούς, ακινητοποιείτε το όχηµά σας. *Θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος... Εάν είχατε σταθµεύσει το όχηµά σας επί µακρό διάστηµα σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερµές καιρικές συνθήκες, περιµένετε να επανέλθει η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος στα φυσιολογικά επίπεδα προτού θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία. 3

26 EΛΛHNIKA Τρόπος ανάγνωσης αυτού του εγχειριδίου Οι µέθοδοι που ακολουθούν έχουν σκοπό να διευκολύνουν την κατανόηση των επεξηγήσεων: Υπάρχει επεξήγηση ορισµένων σχετικών συµβουλών και σηµειώσεων στην ενότητα Περισσότερα σχετικά µε το δέκτη αυτό (βλ. σελίδα 21). Οι λειτουργίες του κουµπιού επεξηγούνται κυρίως µε τις εικόνες, ως εξής: Τρόπος χρήσης του κουµπιού MODE Eάν πατήσετε το κουµπί MODE, ο δέκτης εισέρχεται στην κατάσταση λειτουργιών και τα αριθµητικά κουµπιά λειτουργούν ως κουµπιά διαφορετικών λειτουργιών. Π.χ.: Όταν το αριθµητικό κουµπί 2 λειτουργεί ως κουµπί MO (µονοφωνικού) ήχου. Πατήστε στιγµιαία. Πατήστε επανειληµµένα. Πατήστε ένα από τα δύο. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο έως ότου αρχίσει η απόκριση που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατηµένα και τα δύο κουµπιά ταυτόχρονα. Ένδειξη αντίστροφης χρονοµέτρησης Για να χρησιµοποιήσετε πάλι τα κουµπιά αυτά για τις αρχικές λειτουργίες εφόσον έχετε πατήσει το κουµπί MODE, περιµένετε για 5 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κανένα από τα κουµπιά έως ότου απενεργοποιηθεί η κατάσταση λειτουργιών. Η κατάσταση λειτουργιών απενεργοποιείται και εάν πατήσετε πάλι το κουµπί MODE. 4

27 Πρόσοψη KD-S1501/KD-G152/KD-G151 Παράθυρο οθόνης Αναγνώριση µερών EΛΛHNIKA 1 Κουµπιά +/ 2 Κουµπί DISP (οθόνη) 3 Υποδοχή τοποθέτησης 4 Παράθυρο οθόνης 5 Κουµπί MODE 6 Κουµπί 0 (Εξαγωγή) 7 Κουµπιά /4 8 Κουµπί (Αναµονή/Λειτουργία/ Μείωση έντασης) 9 Κουµπί SEL (Επιλογή) p Κουµπί EQ (ισοσταθµιστής) q Κουµπί MO (µονοφωνικό) w Κουµπί SSM (Μνήµη ακολουθίας σταθµών µε ισχυρό σήµα) e Κουµπί CD r Κουµπί FM/AM t Κουµπί RPT (επανάληψη) y Κουµπί RND (τυχαία σειρά) u Κουµπί T/P (πρόγραµµα για την κίνηση στους δρόµους/τύπος προγράµµατος) i Κουµπί (απελευθέρωση πρόσοψης) o Αριθµητικά κουµπιά Παράθυρο οθόνης ; είκτες λήψης δέκτη MO (µονοφωνική), ST (στερεοφωνική) a Ενδείξεις RDS TP, PTY, AF, REG s Ένδειξη CD d Ένδειξη RND (αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά) f Ένδειξη RPT (επανάληψη) g Ένδειξη LOUD (ακουστότητα) h Ένδειξη EQ (ισοσταθµιστής) j Ενδείξεις κατάστασης ήχου (C-EQ: προσαρµοσµένος ισοσταθµιστής) ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ, USER Λειτουργεί επίσης και ως ένδειξη αντίστροφης µέτρησης. k Kύρια οθόνη l Οθόνη πηγής ένδειξη στάθµης έντασης ήχου 5

28 Γρήγορο ξεκίνηµα Βασικές λειτουργίες EΛΛHNIKA ~ Ÿ Για την άµεση µείωση της έντασης (ATT) Για να αποκατασταθεί ο ήχος, πατήστε πάλι το κουµπί. Για να απενεργοποιηθεί η παροχή ρεύµατος! εν µπορείτε να επιλέξετε CD ως πηγή αναπαραγωγής εάν δεν υπάρχει δίσκος στην υποδοχή τοποθέτησης. Προσοχή κατά τη ρύθµιση της έντασης του ήχου: Οι δίσκοι παράγουν πολύ µικρό θόρυβο σε σύγκριση µε άλλες πηγές. Μειώστε την ένταση του ήχου πριν την αναπαραγωγή ενός δίσκου για να µην καταστραφούν τα ηχεία από την απότοµη αύξηση της στάθµης εξόδου. Εµφανίζεται η στάθµη έντασης του ήχου. Ένδειξη της στάθµης έντασης του ήχου Ρυθµίστε τον ήχο στην ένταση που θέλετε. ( είτε τις σελίδες 15 και 16). 6

29 Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης στην οθόνη Εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισµός για περίπου 20 δευτερόλεπτα, αρχίζει η επίδειξη λειτουργίας στην οθόνη. [Αρχική ρύθµιση: DEMO ON] βλ. σελίδα Ρύθµιση του ρολογιού 2 Ρυθµίστε την ώρα, τα λεπτά και το σύστηµα λειτουργίας του ρολογιού. 1 Επιλέξτε CLOCK H (ώρα) και στη συνέχεια ρυθµίστε την ώρα. 2 Επιλέξτε CLOCK Μ (λεπτά) και στη συνέχεια ρυθµίστε τα λεπτά. 3 Επιλέξτε 24H/12H και στη συνέχεια επιλέξτε 24H (24 ώρες) ή 12H (12 ώρες). EΛΛHNIKA 3 3 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. 4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού όταν η παροχή ρεύµατος είναι απενεργοποιηµένη Για να ενεργοποιηθεί η επίδειξη λειτουργίας στην οθόνη Στο βήµα 3 παραπάνω... 7

30 Xειρισµός ραδιοφώνου Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθµών EΛΛHNIKA ~ 2 Επιλέξτε τη συχνότητα του επιθυµητού σταθµού. Ανάβει κατά τη λήψη στερεοφωνικής εκποµπής στα FM µε επαρκώς ισχυρό σήµα. Εµφανίζεται η επιλεγµένη ζώνη συχνότητας. Ÿ Έναρξη αναζήτησης σταθµού. Όταν είναι δύσκολη η λήψη µιας στερεοφωνικής εκποµπής στα FM 1 2 Μετά τη λήψη ενός σταθµού, η αναζήτηση σταµατά. Για να σταµατήσει η αναζήτηση, πατήστε πάλι το ίδιο κουµπί. Για να συντονιστείτε σε ένα συγκεκριµένο σταθµό µε το χέρι Στο βήµα Ÿ παραπάνω... 1 Ανάβει όταν ενεργοποιείται η κατάσταση µονοφωνικού ήχου. Η λήψη βελτιώνεται, αλλά χάνεται η στερεοφωνική απόδοση. Για να αποκατασταθεί η στερεοφωνική απόδοση, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Εµφανίζεται η ένδειξη MONO OFF και η ένδειξη MO σβήνει. 8

31 Αποθήκευση των σταθµών στη µνήµη 2 Μπορείτε να προεπιλέξετε έξι σταθµούς για κάθε ζώνη συχνοτήτων. Αυτόµατη προεπιλογή σταθµού FM SSM (Μνήµη ακολουθίας σταθµών µε ισχυρό σήµα) 1 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων FM (FM1 FM3) στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τους σταθµούς. 3 EΛΛHNIKA 2 Ο προεπιλεγµένος αριθµός αναβοσβήνει για λίγο. 3 Ακρόαση ενός προεπιλεγµένου σταθµού 1 Η ένδειξη SSM αναβοσβήνει και στη συνέχεια εξαφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η αυτόµατη προεπιλογή. ιενεργείται αναζήτηση των τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών FM µε τα ισχυρότερα σήµατα και αυτόµατη αποθήκευσή τους στη ζώνη συχνοτήτων FM. Προεπιλογή µε το χέρι Π.χ.: Αποθήκευση ενός σταθµού FM των 92,5 MHz στον προεπιλεγµένο αριθµό 4 της ζώνης συχνοτήτων FM1. 2 Eπιλέξτε τον προεπιλεγµένο αριθµό (1 6) που θέλετε. Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού ενώ κάνετε ακρόαση ενός σταθµού FM (όχι RDS) ή AM Για σταθµούς FM RDS, δείτε τη σελίδα

32 Λειτουργίες FM RDS Αναζήτηση του αγαπηµένου σας προγράµµατος FM RDS EΛΛHNIKA Μπορείτε να συντονιστείτε στο σταθµό που εκπέµπει το αγαπηµένο σας πρόγραµµα µε αναζήτηση για κωδικό PTY. ~! Έναρξη αναζήτησης του αγαπηµένου σας προγράµµατος. Εµφανίζεται ο πιο πρόσφατα επιλεγµένος κωδικός PTY. Ÿ Eπιλέξτε έναν τύπο αγαπηµένου προγράµµατος. Εάν υπάρχει σταθµός που εκπέµπει πρόγραµµα µε τον κωδικό PTY που επιλέξατε, γίνεται συντονισµός στο σταθµό αυτό. ή Eπιλέξτε έναν από τους είκοσι εννιά κωδικούς PTY. Kωδικοί PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (µουσική), ROCK M (µουσική), EASY M (µουσική), LIGHT M (µουσική), CLASSICS, OTHER M (µουσική), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (µουσική), OLDIES, FOLK M (µουσική), DOCUMENT Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί ROCK M 10

33 Τι µπορείτε να κάνετε µε το σύστηµα RDS Το σύστηµα RDS (ραδιοφωνικό σύστηµα δεδοµένων) επιτρέπει στους σταθµούς των FM να στέλνουν ένα πρόσθετο σήµα µαζί µε τα κανονικά σήµατα του προγράµµατός τους. Λαµβάνοντας τα δεδοµένα RDS, ο δέκτης µπορεί να κάνει τα εξής: Αναζήτηση του τύπου προγράµµατος (PTY) (βλ. σελίδα 10) Αναµονή λήψης ανακοινώσεων για την κίνηση στους δρόµους ΤΑ (δείτε τα παρακάτω) ή του αγαπηµένου σας προγράµµατος (PTY) (δείτε τις σελίδες 12 και 18) Αυτόµατη ανίχνευση ίδιου προγράµµατος Λήψη µε εντοπισµό δικτύου (βλ. σελίδα 12) Αναζήτηση προγράµµατος (βλ. σελίδα 18) Αποθήκευση των αγαπηµένων σας προγραµµάτων Μπορείτε να αποθηκεύσετε έξι τύπους αγαπηµένων προγραµµάτων. Προεπιλέξτε τους τύπους προγράµµατος στα αριθµητικά κουµπιά (1 6): 1 Eπαναλάβετε τα βήµατα ~ και Ÿ στη σελίδα 10 για να επιλέξετε έναν κωδικό PTY. 2 Eπιλέξτε τον προεπιλεγµένο αριθµό (1 6) στον οποίο θέλετε να γίνει η αποθήκευση. 3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να αποθηκεύσετε και άλλους κωδικούς PTY σε άλλους προεπιλεγµένους αριθµούς. 4 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. Χρήση της αναµονής λήψης Αναµονή λήψης ΤΑ Η αναµονή λήψης ΤΑ επιτρέπει στο δέκτη να συντονίζεται προσωρινά σε λειτουργία λήψης ανακοινώσεων για την κίνηση στους δρόµους (TA) από οποιαδήποτε πηγή διαφορετική από AM. Η ένταση του ήχου ρυθµίζεται στην προεπιλεγµένη στάθµη έντασης ήχου TA (βλ. σελίδα 18). Για να ενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ Η ένδειξη TP είτε ανάβει είτε αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη TP ανάψει, η αναµονή λήψης ΤΑ έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η ένδειξη ΤP αναβοσβήνει, η αναµονή λήψης ΤΑ δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί. (Αυτό συµβαίνει όταν κάνετε ακρόαση ενός σταθµού FM που δεν εκπέµπει τα σήµατα RDS που απαιτούνται για την αναµονή λήψης ΤΑ). Για να ενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ, συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθµό που παρέχει αυτά τα σήµατα. Η ένδειξη TP θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη. Για να απενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης ΤΑ Η ένδειξη ΤP σβήνει. EΛΛHNIKA Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί ROCK M 11

34 EΛΛHNIKA Αναµονή λήψης PTY Η αναµονή λήψης PTY επιτρέπει στο δέκτη να συντονίζεται προσωρινά στο αγαπηµένο σας πρόγραµµα PTY από οποιαδήποτε πηγή διαφορετική από AM. Για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε τον αγαπηµένο σας κωδικό PTY για αναµονή λήψης PTY, δείτε τη σελίδα 18. Η ένδειξη PTY είτε ανάβει είτε αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη PTY ανάψει, η αναµονή λήψης PTY έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η ένδειξη PTY αναβοσβήνει, η αναµονή λήψης PTY δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµη. Για να ενεργοποιηθεί η αναµονή λήψης PTY, συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθµό που παρέχει τα σήµατα αυτά. Η ένδειξη PTY θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη. Εντοπισµός του ίδιου προγράµµατος Λήψη µε εντοπισµό δικτύου Όταν οδηγείτε σε περιοχή όπου η λήψη FM δεν είναι καλή, ο δέκτης συντονίζεται αυτόµατα σε έναν άλλο σταθµό FM RDS του ίδιου δικτύου, που εκπέµπει ενδεχοµένως το ίδιο πρόγραµµα αλλά µε δυνατότερο σήµα (δείτε την παρακάτω απεικόνιση). Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο, η λειτουργία λήψης µε εντοπισµό δικτύου έχει ενεργοποιηθεί. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση της λήψης µε εντοπισµό δικτύου, δείτε τη σελίδα 18. Πρόγραµµα A που εκπέµπεται σε διαφορετικές περιοχές συχνότητας (01 05) Για να απενεργοποιήσετε την αναµονή λήψης PTY, επιλέξτε OFF για τον κωδικό PTY (βλ. σελίδα 18). Η ένδειξη PTY σβήνει. Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού ενώ κάνετε ακρόαση ενός σταθµού FM RDS 12

35 Λειτουργίες δίσκου Αναπαραγωγή του δίσκου EΛΛHNIKA Όλα τα µουσικά κοµµάτια θα αναπαράγονται επανειληµµένα έως ότου αλλάξετε την πηγή ή βγάλετε το δίσκο. Για να προχωρήσετε γρήγορα το µουσικό κοµµάτι εµπρός/πίσω Γρήγορη µετάβαση προς τα εµπρός. Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του εισαχθέντος δίσκου Συνολικός αριθµός µουσικών κοµµατιών του εισαχθέντος δίσκου Μετάβαση προς τα πίσω. Για να µεταβείτε σε επόµενα ή προηγούµενα µουσικά κοµµάτια Στα επόµενα µουσικά κοµµάτια. Χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε Αριθµός τρέχοντος µουσικού κοµµατιού Για να µεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος µουσικού κοµµατιού, στη συνέχεια σε προηγούµενα µουσικά κοµµάτια. Για να µεταβείτε απευθείας σε ένα συγκεκριµένο µουσικό κοµµάτι Για να επιλέξετε έναν αριθµό από το 01 06: Για να σταµατήσει η αναπαραγωγή και να γίνει εξαγωγή του δίσκου Για να επιλέξετε έναν αριθµό από το 07 12: 13

36 Απαγόρευση εξαγωγής δίσκου Μπορείτε να κλειδώστε ένα δίσκο στην υποδοχή τοποθέτησης. Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα του ρολογιού ενώ κάνετε ακρόαση ενός δίσκου EΛΛHNIKA Για να ακυρωθεί η απαγόρευση, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο µία από τις παρακάτω καταστάσεις αναπαραγωγής κάθε φορά. 1 2 Επιλέξτε την επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής. Αναπαραγωγή κατ επανάληψη Κατάσταση λειτουργίας TRK RPT: RPT OFF: Αναπαραγωγή κατ επανάληψη Το τρέχον µουσικό κοµµάτι. Ανάβει η ένδειξη RPT. Ακυρώνει. Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί TRK RPT Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά Κατάσταση λειτουργίας Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά DISC RND: Όλα τα µουσικά κοµµάτια του τρέχοντος δίσκου. Ανάβει η ένδειξη RND. RND OFF: Ακυρώνει. Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί DISC RND 14

37 Ρυθµίσεις ήχου Eπιλογή προεπιλεγµένων καταστάσεων λειτουργίας ήχου (C-EQ: προσαρµοσµένος ισοσταθµιστής) EΛΛHNIKA Μπορείτε να επιλέξετε µια κατάσταση ήχου κατάλληλη για το συγκεκριµένο είδος µουσικής. ~ Ÿ Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί ROCK Πρότυπο ενδείξεων για κάθε κατάσταση ήχου: Ένδειξη Για: USER (Ήχο χωρίς βάθος) ROCK Μουσική ροκ ή ντίσκο CLASSIC Κλασική µουσική POPS Ελαφριά µουσική HIP HOP Μουσική φάνκι ή ραπ JAZZ Μουσική τζαζ * 1 BAS: Μπάσα * 2 TRE: Πρίµα * 3 LOUD: Aκουστότητα Προεπιλεγµένες τιµές BAS* 1 TRE* 2 LOUD* OFF ON OFF OFF ON OFF 15

38 EΛΛHNIKA Ρύθµιση του ήχου Μπορείτε να ρυθµίσετε τα χαρακτηριστικά του ήχου σύµφωνα µε την προτίµησή σας. 1 2 Π.χ.: Όταν έχει επιλεχθεί TRE Το πρότυπο ενδείξεων αλλάζει καθώς ρυθµίζετε την ένταση. Ένδειξη Ενέργεια: Εύρος BAS* 1 (µπάσα) TRE* 1 (πρίµα) FAD* 2 (βαθµιαία αυξοµείωση της εξόδου του ηχείου) Ρυθµίστε τα µπάσα. Ρυθµίστε τα πρίµα. Εξισορροπήστε την ισχύ εξόδου των µπροστινών και πίσω ηχείων. BAL Εξισορροπήστε (εξισορρόπηση) την ισχύ εξόδου των δεξιών και αριστερών ηχείων. LOUD* 1 (ακουστότητα) Ενισχύστε τις χαµηλές και τις υψηλές συχνότητες για να κατανεµηθεί καλά ο ήχος σε χαµηλή στάθµη έντασης. VOL* 3 Ρυθµίστε την (ένταση ήχου) ένταση του ήχου. 06 (ελάχ.) έως +06 (µέγ.) 06 (ελάχ.) έως +06 (µέγ.) R06 (πίσω µόνο) έως F06 (µπροστινά µόνο) L06 (αριστερά µόνο) έως R06 (δεξιά µόνο) LOUD ON J LOUD OFF 00 (ελάχ.) έως 30 ή 50 (µέγ.)* 4 16 * 1 Όταν ρυθµίζετε τα µπάσα, τα πρίµα ή την ακουστότητα, η ρύθµιση που κάνετε αποθηκεύεται για την τρέχουσα επιλεγµένη κατάσταση ήχου (C-EQ) συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης USER. * 2 Εάν χρησιµοποιείτε σύστηµα δύο ηχείων, ρυθµίστε τη στάθµη του fader στο 00. * 3 Συνήθως, τα κουµπιά +/ λειτουργούν ως χειριστήριο ρύθµισης της έντασης του ήχου. Έτσι, δεν χρειάζεται να επιλέξετε VOL για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. * 4 Ανάλογα µε τη ρύθµιση ελέγχου απολαβής του ενισχυτή. (Βλ. σελίδα 18 για πληροφορίες).

39 Γενικές ρυθµίσεις PSM Βασική διαδικασία Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία PSM (Προτιµώµενη κατάσταση ρύθµισης) που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 3 Ρυθµίστε το επιλεγµένο στοιχείο PSM. 1 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο PSM. 4 Eπαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να ρυθµίσετε και τα άλλα στοιχεία PSM εάν χρειαστεί. 5 Ολοκληρώστε τη διαδικασία. EΛΛHNIKA Π.χ.: Όταν επιλέγετε AMP GAIN Ενδείξεις DEMO Επίδειξη λειτουργίας στη οθόνη CLOCK H Ρύθµιση ώρας CLOCK M Ρύθµιση λεπτών 24H/12H Eµφάνιση της ώρας σε 24ωρη ή 12ωρη µορφή Επιλεγόµενες ρυθµίσεις, [σελίδα αναφοράς] DEMO ON: [Αρχική ρύθµιση], Εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισµός για περίπου 20 δευτερόλεπτα, η επίδειξη λειτουργίας στην οθόνη θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα, [7]. DEMO OFF: Ακύρωση (1 12), [7] [Αρχική ρύθµιση: 0 (0:00)] 00 59, [7] [Αρχική ρύθµιση: 00 (0:00)] 12H O 24H, [7] [Αρχική ρύθµιση: 24H] CLK ADJ Ρύθµιση ρολογιού AUTO: OFF: [Αρχική ρύθµιση], Το ενσωµατωµένο ρολόι ρυθµίζεται αυτόµατα χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα CT (ένδειξη ώρας) του σήµατος RDS. Ακύρωση. Συνεχίζεται... 17

40 EΛΛHNIKA Ενδείξεις AF-REG Eναλλασσόµενη συχνότητα/λήψη µε περιφερειακή διαίρεση PTY-STBY Αναµονή PTY TA VOL Ένταση ήχου των ανακοινώσεων για την κίνηση στους δρόµους P-SEARCH Αναζήτηση προγράµµατος ILL SW* 2 ιακόπτης φωτισµού TEL* 2 Σίγαση τηλεφώνου AMP GAIN Έλεγχος απολαβής ενισχυτή Επιλεγόµενες ρυθµίσεις, [σελίδα αναφοράς] Όταν τα λαµβανόµενα σήµατα από τον τρέχοντα σταθµό γίνουν αδύνατα... AF: [Αρχική ρύθµιση], Η µονάδα συντονίζεται σε έναν άλλο σταθµό (το πρόγραµµα του οποίου µπορεί να διαφέρει από το τρέχον πρόγραµµα που λαµβάνεται), [12]. Ανάβει η ένδειξη ΑF. AF REG: Η µονάδα συντονίζεται σε έναν άλλο σταθµό που εκπέµπει το ίδιο πρόγραµµα. Ανάβουν οι ενδείξεις ΑF και REG. OFF: Ακύρωση. Ενεργοποιεί την αναµονή λήψης PTY µε έναν από του 29 κωδικούς PTY, [12]. OFF [Αρχική ρύθµιση] = Kωδικοί PTY, [10] = (επιστροφή στη αρχή) [Αρχική ρύθµιση: VOL 20], VOL 00 VOL 30 ή 50* 1, [11] ON: OFF: * 1 Ανάλογα µε τον έλεγχο απολαβής του ενισχυτή. * 2 Μόνο για KD-S1501. Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα AF, ο δέκτης συντονίζεται σε µια άλλη συχνότητα που εκπέµπει πρόγραµµα ίδιο µε αυτό του αρχικά προεπιλεγµένου σταθµού RDS, εφόσον τα σήµατα του προεπιλεγµένου σταθµού δεν είναι αρκετά ισχυρά. [Αρχική ρύθµιση], Ακύρωση. Μπορείτε να επιλέξετε το πρότυπο φωτισµού του κουµπιού ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. RED O GREEN [Αρχική ρύθµιση: RED] MUTING 1/MUTING 2: Επιλέξτε µία από τις δύο επιλογές, που επιτυγχάνουν τη σίγαση του κινητού σας τηλεφώνου. OFF: [Αρχική ρύθµιση], Ακύρωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη µέγιστη στάθµη της έντασης ήχου αυτού του δέκτη. LOW PWR: VOL 00 VOL 30 (Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, εάν η µέγιστη ισχύς του ηχείου είναι µικρότερη από 45 W, για να µην καταστραφεί το ηχείο). HIGH PWR: [Αρχική ρύθµιση], VOL 00 VOL 50 18

41 Απόσπαση της πρόσοψης Κατά την απόσπαση ή την προσάρτηση της πρόσοψης, φροντίστε να µην καταστραφούν οι επαφές που βρίσκονται στο πίσω µέρος της πρόσοψης και στην υποδοχή της. Προσάρτηση της πρόσοψης Απόσπαση της πρόσοψης Πριν την απόσπαση της πρόσοψης, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη παροχή ρεύµατος. EΛΛHNIKA 19

42 Συντήρηση EΛΛHNIKA Τρόπος καθαρισµού των επαφών Η συχνή απόσπαση φθείρει τις επαφές. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το ενδεχόµενο, σκουπίζετε περιοδικά τις επαφές µε µπατονέτα ή πανάκι υγραµένο µε οινόπνευµα, φροντίζοντας να µην υποστούν ζηµιά οι επαφές. Επαφή Συµπύκνωση υγρασίας Υπάρχει το ενδεχόµενο συµπύκνωσης υγρασίας στο φακό που βρίσκεται στο εσωτερικό της µονάδας αναπαραγωγής δίσκων CD στις ακόλουθες περιπτώσεις: Αφού θέσετε σε λειτουργία το καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Εάν η ατµόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου γίνει πολύ υγρή. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, η µονάδα αναπαραγωγής δίσκων CD ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, εξαγάγετε το δίσκο και αφήστε το δέκτη σε λειτουργία για µερικές ώρες έως ότου εξατµιστεί η υγρασία. Χειρισµός των δίσκων Όταν βγάζετε ένα δίσκο Κεντρική διάταξη συγκράτησης από τη θήκη του, πατήστε την κεντρική διάταξη συγκράτησης στη θήκη και στη συνέχεια ανασηκώστε και αφαιρέστε το δίσκο, πιάνοντάς τον από την περιφέρειά του. Να κρατάτε πάντα τους δίσκους από την περιφέρειά τους. Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής τους. Κατά την αποθήκευση του δίσκου στη θήκη του, εισάγετε το δίσκο απαλά έτσι ώστε να κουµπώσει στην κεντρική διάταξη συγκράτησης (µε την τυπωµένη επιφάνεια προς τα πάνω). Φροντίστε να τοποθετείτε τους δίσκους στη θήκη τους µετά τη χρήση. Για να διατηρείτε τους δίσκους καθαρούς Οι ακάθαρτοι δίσκοι µπορεί να µην αναπαράγονται σωστά. Εάν ένας δίσκος λερωθεί, καθαρίστε τον µε µαλακό πανί µε ευθύγραµµες κινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια. Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά (για παράδειγµα, συµβατικό καθαριστικό δίσκων βινυλίου, σπρέι, διαλυτικό χρωµάτων, βενζίνη κ.τ.λ.) για να καθαρίσετε τους δίσκους. Αναπαραγωγή νέων δίσκων Οι καινούριοι δίσκοι µπορεί να έχουν κάποιες µικροανωµαλίες κατά µήκος του κέντρου και της περιφέρειας τους. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα τέτοιο δίσκο, ο δέκτης ενδέχεται να µην τον δεχθεί. Για να εξοµαλυνθούν αυτές οι ανωµαλίες, τρίψτε την περιφέρεια µε ένα µολύβι, στυλό διαρκείας, κ.λ.π. Μη χρησιµοποιείτε τους ακόλουθους δίσκους: Παραµορφωµένος δίσκος Αυτοκόλλητο Υπόλειµµα αυτοκόλλητου ίσκος Αυτοκόλλητη ετικέτα 20

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RECEPTOR CD KD-G333/KD-G332/KD-G331 PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 5. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-SH1000 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-LHX552/KD-LHX551 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MENU DISP Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 8. Για να ακυρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH811 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-LH811 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-LH811 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 9. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-SHX751 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Para cancelar la demostración en pantalla, consulte

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS CD/SD RECEIVER RECEPTOR CON CD/SD ΕΚΤΗΣ CD/SD RÁDIO LEITOR DE CD/SD KD-LH911 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 9. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-G111 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones de uso Manual de instruções. Για να ακυρώσετε την οθόνη της επίδειξης (DEMO), συµβουλευτείτε τη σελίδα 11.

Instrucciones de uso Manual de instruções. Για να ακυρώσετε την οθόνη της επίδειξης (DEMO), συµβουλευτείτε τη σελίδα 11. 3-218-435-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Oδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar la visualización de la demostración (DEMO), consulte la página 11. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

TNS400. Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

TNS400. Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı TNS400 Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı INSTRUCCIONES DE SERVICIO... Página 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ... Σελίδα 55 INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO... Página

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player 2-893-734-61 (1) FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes

Διαβάστε περισσότερα

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1)

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1) 3-217-561-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes de la demostración (DEMO), consulte la página 12. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD Player MV-700HR. Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης 2-595-492-61(1) 2005 Sony Corporation

Portable DVD Player MV-700HR. Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης 2-595-492-61(1) 2005 Sony Corporation 2-595-492-61(1) Portable DVD Plaer Manual del usuario Instruções de funcionamento Oδηγίες χρήσης ES PT GR Para la instalación las conexiones, consulte Conexión en la página 9. Para instruções de instalação

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Συντονισμός σταθμού ΠPOΦYΛAΞH Εάν η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί (για επισκευές στο όχημα ή για την αφαίρεση της κύριας μονάδας), όλοι οι σταθμοί που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο καтόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı cover ES_GR_P_TU.indd 3 21-02-2007 14:03:20 Lea completamente este manual antes de usar ipod integration

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO Σε οχήματα που διαθέτουν χειριστήρια επάνω στο τιμόνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χειριστήρια εύκολ πρόσβασ για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών ήχου και άλλων λειτουργιών. Για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E

DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E 4-132-765-32(1) DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/SX60E ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR (1) 2010 Sony Corporation. Printed in China

DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR (1) 2010 Sony Corporation. Printed in China 4-171-514-32(1) DCR-SX73E/SX83E ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/ Printed in China

Διαβάστε περισσότερα

Multi Disc Player MEX-R1 MEX-R5. Instrucciones de uso. Instruções de funcionamento MEX-R1/MEX-R5. Οδηγίς Χρήσως (1)

Multi Disc Player MEX-R1 MEX-R5. Instrucciones de uso. Instruções de funcionamento MEX-R1/MEX-R5. Οδηγίς Χρήσως (1) R5 00MEXR1/R5.book Page 1 Monday, July 25, 2005 3:52 PM 2-581-681-621 (1) Multi Disc Player Instrucciones de uso Οδηγίς Χρήσως Instruções de funcionamento ES PT GR Para la instalación y las conexiones,

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-219-178-34(1) LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Διαβάστε περισσότερα

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER

ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER ACO-4270U CAR AUDIO -MP3 / USB/SD RECEIVER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν από τη χρήση! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Επιλέξτε το σηµείο εγκατάστασης, όπου η µονάδα δεν θα επηρεάσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-155-33(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-32(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-285-336-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre

Διαβάστε περισσότερα

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP Radio CD MP3 WMA Milano MP26 7 646 170 310 Monte Carlo MP26 7 646 165 310 San Remo MP26 7 646 160 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 2 Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-424-097-32(1) En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia. Informação adicional sobre este

Διαβάστε περισσότερα

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Español. Italiano. Deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PhoneEasy 410gsm Español 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Tecla lateral (volumen) Pantalla Tecla programable izquierda Tecla de llamada Teclado numérico * # / Cambiar perfil Fin. llam. / Encender / Apagar Teclas

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ BLUES ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Γενικές σημειώσεις........................ 2 Οδηγίες χρήσης.................................... 2 Χαρακτήρες στο

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Νέα χαρακτηριστικά του MP3 και ειδοποίηση λειτουργίας AEM ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SEL, στη συνέχεια, σύντομο πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-31(1) DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK ES/PT/GR/TR Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR http://www.sony.net/

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E 4-170-897-33(1) http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/ CX155E/XR150E/XR155E Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Lea este apartado en primer lugar

Lea este apartado en primer lugar 4-170-099-31(1) ES/PT/GR/TR DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/ SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης Kullanma Kılavuzu ES

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-684-953-31(1) E LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte la Guía práctica de Handycam (PDF).

Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte la Guía práctica de Handycam (PDF). 3-210-379-41(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR HDR-SR5E/SR7E/SR8E Para obtener más información sobre funciones avanzadas, consulte

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. KLV-40U25xx KLV-32U25xx KLV-26U25xx. Manual de instrucciones. Manual de Instruções. Οδηγίες Χρήσης 3-216-582-21(0)

LCD Colour TV. KLV-40U25xx KLV-32U25xx KLV-26U25xx. Manual de instrucciones. Manual de Instruções. Οδηγίες Χρήσης 3-216-582-21(0) 3-216-582-21(0) E LCD Colour TV Manual de instrucciones Antes de utilizar el televisor, lea la sección Información de seguridad de este manual. Conserve este manual para consultarlo en el futuro. ES Manual

Διαβάστε περισσότερα

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE: BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT:

1. POW/MOD: 2. CLK: MUTE:  BAND: AMS: 1/PAU: 10. 2/INT: 11. 3/RPT: OSIO ACO-4290U I. Βασικές Λειτουργίες: 1. POW/MOD: Πιέστε για να αλλάξετε λειτουργία αναπαραγωγής, όπως παρακάτω: Radio USB SD AUX(Αν εισάγετε USB ή κάρτα µνήµης.).πιέστε παρατεταµένα για να απενεργοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV ES GR PT. Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500

LCD Digital Colour TV ES GR PT. Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones Οδηγίες Χρήσης Manual de Instruções ES GR PT KDL-55X4500 KDL-46X4500 KDL-40X4500 2008 Sony Corporation 4-108-535-34(1) Introducción Gracias por elegir este

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Manual de instrucciones δηγίες ρήσης Manual de Instruções ES GR PT KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-31(1) Introducción Gracias por elegir este producto Sony. Antes de utilizar

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-970-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções ES PT En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-171-505-33(1) 2010 Sony Corporation 4-171-505-33(1) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLUES Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 Εισαγωγή Πρόλογος Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Διαβάστε τις πληροφορίες του εγχειριδίου προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη συσκευή γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Doro PhoneEasy. 410gsm

Doro PhoneEasy. 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm 11 20 20 Español 1. Tecla lateral (volumen) 2. Pantalla 3. Tecla programable izquierda 4. Tecla de llamada 5. 1 / Buzón de voz 6. Teclado numérico 7. # / Cambiar perfil 8. Fin. llam.

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Las instrucciones de Instalación del soporte de montaje mural no se suministran por separado con este televisor. Estas instrucciones de instalación se incluyen

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 f2. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αυτό το MP3 player αυτοκινήτου έχει έναν πομπό

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-227-661-22 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας Инструкция по эксплуатации GB ES SE PT GR RU FM/MW/LW

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-437-570-31(1) Digital Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Kullanma Kılavuzu TR ES/PT/GR/TR http://www.sony.net/ 2012 Sony Corporation Printed in

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ F&U CA-2787SU Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Λειτουργίες Πλήκτρων: 1. Πλήκτρο Θέσης Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-170-539-32(1) 2010 Sony Corporation.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR. http://www.sony.net/ 4-170-539-32(1) 2010 Sony Corporation. 4-170-539-32(1) HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT GR Impreso en papel

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR (2) 2010 Sony Corporation

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE. Kullanma Kılavuzu ES/PT/GR/TR (2) 2010 Sony Corporation 4-171-505-34(2) HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE http://www.sony.net/ ES/PT/GR/TR Digital HD Video Camera Recorder Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης ES PT

Διαβάστε περισσότερα