Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ"

Transcript

1 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 1 Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κορίνα αγκλή, ρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. TΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.1. Υπάρχουσα τουριστική κατάσταση στην Αθήνα και την Αττική Τουριστική πολιτική και στόχοι Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις Προβλήµατα και διαρθρωτικές αδυναµίες Πολιτιστικός τουρισµός Απασχόληση Ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση Συµπεράσµατα - Προτάσεις. 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2.1. Πρόκληση για µία ουσιαστική αναµόρφωση της Αθήνας Προϋπολογισµός διοργάνωσης ιαρθρωτικές επεµβάσεις για την βελτίωση των βασικών λειτουργιών της Αθήνας Επιπτώσεις στην Εθνική Οικονοµία Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. 1

2 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.1 Υπάρχουσα Τουριστική Κατάσταση στην Αθήνα και την Αττική. Ο τουρισµός αποτελεί βασικό κλάδο της Ελληνικής Οικονοµίας. Η άµεση συµβολή του στην διαµόρφωση του Εθνικού Εισοδήµατος και στην απασχόληση είναι σηµαντική. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 7% του Α.Ε.Π. και απασχολεί περίπου άτοµα. Με βάση ορισµένες εκτιµήσεις, στην περίοδο τουριστικής αιχµής, οι άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας φτάνουν τις Είναι γεγονός ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές επενδύσεις τόσο στην ανέγερση ξενοδοχειακών µονάδων όσο και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων. H κατεύθυνση όµως που δόθηκε στις επενδύσεις αυτές, δεν βασίστηκε σε ολοκληρωµένη προσέγγιση τουριστικής αξιοποίησης της χώρας ούτε και στην βασική απαίτηση για ποιοτικά αναβαθµισµένο προϊόν. Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας στηρίχτηκε στον µαζικό τουρισµό, µε βάση το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας "ήλιος και θάλασσα". Το αποτέλεσµα σήµερα είναι να διαθέτουµε ικανοποιητικό αριθµό κλινών (στην µεγάλη τους πλειοψηφία χαµηλών κατηγοριών), ενώ απουσιάζουν βασικές τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, µαρίνες κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.α. Την εικόνα αυτή συµπληρώνουν οι ελλείψεις σε έργα κοινής ωφέλειας, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, οδικά δίκτυα, τα οποία επηρεάζουν άµεσα το τουριστικό προϊόν της χώρας. Το µοντέλο αυτό, αρχίζει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει σηµεία κόπωσης. Οι σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις στην συµπεριφορά των καταναλωτών και στην ποιότητα ζωής, ανάπαυσης και διασκέδασης, καθώς και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα, επιβάλλουν επαναπροσδιορισµό της πολιτικής µας για τον τουρισµό. Βρισκόµαστε µπροστά σε σηµαντικές αλλαγές στον κλάδο, που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από διαρθρωτικές µεταβολές στην ευρωπαϊκή αγορά του τουρισµού και από ποικίλους συγκυριακούς παράγοντες. Η χώρα µας θα πρέπει να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσµατικά στις αλλαγές αυτές, να απαντήσει µε επιτυχία στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού, που όσο πάει θα γίνεται εντονότερος. Αυτό σηµαίνει ότι µία µακροχρόνια πολιτική για τον τουρισµό, χωρίς να αγνοεί τα ζητήµατα οικονοµικής συγκυρίας, πρέπει να επικεντρώνει την προσοχή της στις διαρθρωτικές κυρίως µεταβολές. Η πολιτική αυτή οφείλει να στηρίζεται στην αντικειµενική διαπίστωση ότι η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Κοιτίδα του κλασικού πολιτισµού, µε φυσικό πλούτο ιδιαίτερα σηµαντικό, µε τεράστια ιστορική κληρονοµιά, αλλά και µε δυνατότητες πολύµορφης τουριστικής ανάπτυξης. 2

3 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 3 Η κυριαρχία της Αττικής στην τουριστική δραστηριότητα έχει µειωθεί διαχρονικά και παρουσιάζεται έλλειψη δυναµισµού στο χερσαίο τµήµα της χώρας, µε πολύ µικρή αύξηση του αριθµού των κλινών, σε σχέση µε την λοιπή χώρα και έντονα φαινόµενα χαµηλής πληρότητας των ξενοδοχειακών κλινών και αλλαγές χρήσεων στις µονάδες. Βασικές αιτίες, που οδηγούν στον περιορισµό της τουριστικής ακτινοβολίας της Πρωτεύουσας, είναι εν µέρει οι αποθαρρυντικές πολιτικές κινήτρων, για λόγους ανάπτυξης της περιφέρειας της χώρας, που έχουν ανασχέσει τον ρόλο της πόλης ως σηµείου άφιξης τουριστών, ο διεθνής ανταγωνισµός από γειτονικές Μεσογειακές χώρες, καθώς και η µείωση των εισοδηµάτων κοινωνικών κατηγοριών του Ευρωπαϊκού χώρου. Η περιοχή των Αθηνών κατά τα έτη χαρακτηρίζεται ως στάσιµη, όσον αφορά τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις των τουριστών. Το 25% των αφιχθέντων τουριστών κατέλυσαν σε ξενοδοχεία Lux, όπου παρέµειναν 2,3 µέρες. Ελαφρά πτωτική τάση παρουσίασαν τα µη χαρακτηριζόµενα ως ξενοδοχεία και καταλύµατα (πτώση 12,7% για αφίξεις, και 6,2% για διανυκτερεύσεις αντίστοιχα). Στα ξενοδοχειακά καταλύµατα, ο µέσος όρος παραµονής (Μ.Ο.Π.) ανήλθε σε 2,5 µέρες. Ο Μ.Ο.Π. των αλλοδαπών για το 1989 ήταν 2,6 µέρες ενώ για το ,3 µέρες. Ένα ποσοστό περίπου 30% είναι η ζήτηση των ηµεδαπών (όπως αυτή ερµηνεύεται από τις αφίξεις και τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις), στα κύρια καταλύµατα των Αθηνών. Οι καλύτεροι πελάτες των Αθηναϊκών ξενοδοχειακών καταλυµάτων είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Γερµανοί. Τον µεγαλύτερο Μ.Ο.Π. παρουσίασαν οι Ισπανοί. Η συµµετοχή των Ευρωπαίων στην τοπική ζήτηση ανέρχεται στο 45% περίπου. Οι ηµεδαποί παρουσίασαν σχετικά υψηλό Μ.Ο.Π. ( ). Οι Αµερικανοί τουρίστες επηρεάστηκαν περισσότερο από όλους από την κρίση στον Κόλπο, αφού µείωσαν τις αφίξεις τους κατά 43,3% το 1991, σε σχέση µε το Γενικά στην Αθήνα την διετία παρουσιάστηκε µία σταθερότητα στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, της τάξης του 3,1% και 3,0% αντίστοιχα. 3

4 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Αττική) Π ί ν α κ α ς Α Αριθµός Τουριστών Αφίξεις Αριθµός διανυκτερεύσεων Αριθµός Τουριστών Αφίξεις Αριθµός διανυκτερεύσεων Ευρωπαίοι Αµερικανοί Έλληνες Σύνολο αφίξεων και διανυκτερεύσεων Σύνολο ξενοδοχείων H µέση κατά κεφαλή δαπάνη συναλλάγµατος για το έτος 1992 ήταν 335 $ Π ί ν α κ α ς Β Κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύµατα ιανυκτερεύεις ηµεδαπών ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Τουριστική πολιτική και στόχοι Η κυβερνητική πολιτική βασισµένη στις πιο πάνω διαπιστώσεις, στοχεύει στην υλοποίηση των εξής στόχων: Ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών και βελτίωση των τουριστικών υποδοµών. Εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου και των δοµών του κλάδου. Τα µέσα που διατίθενται για να πετύχουν οι στόχοι αυτοί είναι: Η αποτελεσµατική υλοποίηση του επιχειρηµατικού προγράµµατος "Τουρισµός - Πολιτισµός". Ο συνολικός συντονισµός των κυβερνητικών ενεργειών που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στον τουρισµό. 4

5 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 5 Τους πρώτους µήνες του 1996, συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, συγκεντρώθηκαν οι µελέτες των έργων και έγινε η αξιολόγηση και επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν, ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση των κονδυλίων, µε βάση τους στόχους που είχαν τεθεί. Σήµερα, µετά δύο χρόνια, µπορούµε να πούµε ότι έχει καλυφθεί ο προϋπολογισµός του επιχειρησιακού προγράµµατος, µε ενταγµένα έργα, που αφορούν τον εκσυγχρονισµό και την ποιοτική αναβάθµιση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, την δηµιουργία συνεδριακών κέντρων σε όλη την χώρα, την ίδρυση κέντρων θαλασσοθεραπείας, την κατασκευή τουριστικών λιµένων, την ανάπτυξη αξιόλογης υποδοµής ορειβατικού τουρισµού, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τον σχεδιασµό ενός πληροφοριακού δικτύου ισχυρών προδιαγραφών, την διοργάνωση σεµιναρίων για την επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων κ.α. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα χρηµατοδοτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και γενικότερα υποδοµές, των οποίων τα οικονοµικά αποτελέσµατα - και γενικότερα τα αποτελέσµατα για τον Ελληνικό Τουρισµό - δεν µπορούν να φανούν άµεσα. Πρόκειται για διαρθρωτικές επεµβάσεις, οι οποίες θα συµβάλουν ριζικά στο να διαµορφωθεί το νέο προφίλ του τουριστικού προϊόντος. Το Γ' κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, θα πρέπει να συνεχίσει την χρηµατοδότηση των έργων, ώστε να ολοκληρωθεί ο ριζικός εκσυγχρονισµός της τουριστικής υποδοµής της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο νέος αναπτυξιακός νόµος, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Έτσι, τα δύο τελευταία χρόνια, υλοποιείται στην χώρα µας ένα τεράστιο πρόγραµµα υποδοµών, που αφορά κυρίως την κατασκευή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής. Με δεδοµένες τις αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισµός δεν διαθέτει τις απαραίτητες νέες λειτουργικές δοµές, που να µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού, δίνοντας λύση στα προβλήµατα και προωθώντας το τουριστικό προϊόν. Το τουριστικό προϊόν είναι ευαίσθητο, πολύπλοκο και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, που ανήκουν στην αρµοδιότητα διαφόρων φορέων, οι παρεµβάσεις των οποίων έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο σ αυτό. Η µεταρρύθµιση των σηµερινών δοµών, πρέπει να συνοδευτεί από την υιοθέτηση σχετικών νοµοθετηµάτων, µε στόχο την δηµιουργία αποτελεσµατικής και σύγχρονης λειτουργικής δοµής για τον Ελληνικό Τουρισµό. 5

6 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις Την τεράστια συµβολή του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία αλλά και το ότι είναι ο πολυτιµότερος κλάδος της, αποδεικνύουν οι πίνακες που ακολουθούν, καθώς συγκρίνεται το τουριστικό συνάλλαγµα µε άλλες πηγές συναλλάγµατος. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ* Π ί ν α κ α ς Α ΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Τουριστικό Συνάλλαγµα 5,107 6, ,7% Ναυτιλιακό ** 1,563 1, ,3% Μεταναστευτικά 2,165 2, ,3% Εµβάσµατα Μεταβάσεις Ε.Ο.Κ. 4,034 4, ,6% Λοιποί άδηλοι πόροι ** 2,992 3, ,5% ΣΥΝΟΛΟ 15,861 17,265 1,404 8,9% ΕΞΑΓΩΓΕΣ (σύνολο) 6,797 6, ,6% ΕΜΠΟΡΙΚΟ 12,308 13,893 1,585 12,9% ΙΣΟΖΥΓΙΟ (έλλειµµα) * Σε εκατοµµύρια δολάρια U.S. ** Xωρίς τουρισµό ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( )* Π ί ν α κ α ς Β Ε Τ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ταξιδιωτικό Συνάλλαγµα Τµήµα Ναυτιλιακού Συναλλάγµατος Τµήµα από Ανάληψη Καταθέσεων Τµήµα από Λοιπούς άδηλους πόρους ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ * Σε εκατοµµύρια δολάρια U.S. 1,976 2,587 2,567 3, ,481 1,827 1, ,639 5,017 6,102 Οι αφίξεις για το 1998 θα ξεπεράσουν τα 11,4 εκατ. τουρίστες και το τουριστικό συνάλλαγµα τα 7 δις δολάρια. 6

7 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ Προβλήµατα και διαρθρωτικές αδυναµίες Παρά την αναντικατάστατη παρουσία του τουρισµού στην Ελληνική οικονοµία, εµφανίζονται την τελευταία 15ετία µία σειρά από διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως: Συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές της χώρας. Εποχική ζήτηση που δεν ξεπερνά τους 7 µήνες Κυριαρχία µοντέλου µαζικού τουρισµού και εξάρτηση από λίγες αγορές και επιχειρήσεις. Υπερπροσφορά τουριστικών υλικών µέσης και χαµηλής ποιότητος, σε περιοχές που παρατηρείται συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, µέσα στο πλαίσιο µίας γενικότερης ποιοτικής υποβάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών. Το πλαίσιο αυτό συµπληρώνεται και αποκτά περισσότερο αρνητικές διαστάσεις, µε µία σειρά παραγόντων. Υπάρχουν ελλείµµατα σε βασικές υποδοµές ύδρευσης, απορριµµάτων, λυµάτων, κυκλοφοριακού και σταθµών υποδοχής, σε εκείνους ακριβώς τους χώρους όπου θα έπρεπε να υπήρχε ειδική µέριµνα και πρόγνωση για την ανάπτυξή τους. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες χρήσεις γης και γενικότερα κοινωνικού χώρου. Το φυσικό οικοσύστηµα στην Αττική χαρακτηρίζεται από εύθραυστη ισορροπία µε φαινόµενα διασάλευσης, όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση. Η απότοµη αστικοποίηση και η συνεχιζόµενη διάχυση αστικών δραστηριοτήτων έχουν υποβαθµίσει την ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, χωρίς να είναι δυνατή η ανανέωση του οικοσυστήµατος και η αποµάκρυνση των ρύπων. Η δηµιουργία του νέφους, που συνεπικουρείται και από την γεωµορφολογία και τις κλιµατολογικές συνθήκες του Λεκανοπεδίου, συγκροτεί την αιχµή της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, σε συνάρτηση µε την συνεχιζόµενη αποµείωση των δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και της γεωργικής γης, τον περιορισµό της βιοποικιλότητας των φυσικών πόρων και την αλλοίωση του Αττικού τοπίου. Η ρύπανση της θάλασσας, των ακτών και του εδάφους συµπληρώνει την εικόνα παραβίασης της ισορροπίας του οικοσυστήµατος. Βασικές αιτίες της πρόκλησης του νέφους είναι η κατάσταση των υποδοµών και ειδικότερα του συστήµατος µαζικών µεταφορών, αλλά και η βιοµηχανική ρύπανση. Σοβαρό πρόβληµα επίσης αποτελεί η ύπαρξη ζωνών υποβάθµισης στο οικιστικό περιβάλλον, κύρια στις κεντρικές περιοχές και στο υτικό Λεκανοπέδιο, µε φαινόµενα µείξης ασυµβίβαστων χρήσεων, ελλιπή κοινωνικό εξοπλισµό και σπάνιους µεγάλους ελεύθερους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου. 7

8 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 8 Η αντιµετώπιση της κρίσης του αστικού περιβάλλοντος που µαστίζει τις Μητροπόλεις του ευρωπαϊκού χώρου επιβάλλει και ως προς την Αθήνα την λήψη άµεσων µέτρων µε έµφαση στην αναδιοργάνωση του µεταφορικού συστήµατος την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής τεχνικής υποδοµής Πολιτιστικός τουρισµός Είναι γνωστό ότι τα πολιτιστικά προϊόντα που διαθέτει η χώρα µας και ιδιαίτερα η Αττική δεν έχουν τύχει του σωστού τρόπου διαχείρισης. Η γη µας είναι σπαρµένη µε απροσµέτρητα µνηµεία, που πολλά µένουν αφύλακτα ή δεν προβάλλονται κατάλληλα. Τα τελικά αποτελέσµατα αυτής της αντιµετώπισης είναι προφανή και δυσάρεστα. Ενας τουρίστας, όταν επισκεφθεί µια ευρωπαϊκή πόλη µε αναπτυγµένη τουριστική κίνηση, θα φωτογραφίσει παλαιά κτίρια, µνηµεία, ενώ θα έχει ταυτόχρονα την δυνατότητα να "τέρψει µάτια και αυτιά" σε σύγχρονα δηµιουργήµατα ή και σε παλαιότερα, παρουσιαζόµενα όµως µε µια πολύ εκσυγχρονισµένη αντίληψη. Θέατρο στο Λονδίνο, νυκτερινά θεάµατα στο Παρίσι, µουσική στην Βιέννη, επισκέψιµες εκκλησίες αλλά και σχεδόν παντού εκθεσιακοί χώροι µε συνεχώς εναλλασσόµενα δρώµενα. Ο ίδιος τουρίστας, αν έρθει στην Αθήνα, θα ξεκινήσει έστω µε την Ακρόπολη και τα άλλα υπερδισχιλιετή µνηµεία, θα σπαταλήσει µία βραδιά στην Πλάκα και πέραν αυτού τίποτε άλλο. εν εννοείται φυσικά, ότι δεν θα µπορούσαν να υπάρξουν µικρότερες, άλλες πολύ ενδιαφέρουσες σύγχρονες πολιτιστικές εστίες στην Αθήνα (ή την Αττική γενικότερα), αλλά τονίζεται το γεγονός ότι δεν προβάλλονται, όπως γίνεται σε άλλες αναπτυγµένες τουριστικά µεγαλουπόλεις. Αυτό το γεγονός από µόνο του συνιστά την διαφορά. Είναι ο κύριος λόγος που ο συγκεκριµένος τουρίστας ή θα πάρει το δρόµο προς τις παραλίες και τα νησιά, ή θα αποχαιρετήσει την Ελλάδα. Είναι εµφανής η ανεπάρκεια της µουσειακής και γενικότερα της πολιτιστικής οργάνωσης της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Πρόκειται για απουσία προβολής µάλλον, παρά για έλλειψη σηµαντικών πόλων έλξης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει, είναι η δηµιουργία ενός επιτελικού κέντρου χάραξης της στρατηγικής Μουσειακής πολιτικής, µε πνοή και όραµα. Άλλωστε, αν η Ελλάδα διαφοροποιείται κάπου ανάµεσα στους Μεσογειακούς και µη ανταγωνιστές της, αυτό σίγουρα δεν είναι ούτε η θάλασσα ούτε ο ήλιος ούτε και οι παραλίες της. Η διαφοροποίησή της έγκειται στο συγκριτικό της πλεονέκτηµα, τον "πολιτισµό και τα αναλλοίωτα αχνάρια του". Η ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής της Πρωτεύουσας, µε το εκτεταµένο πρόγραµµα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, από το κέντρο της Αθήνας µέχρι και την Ελευσίνα, για την αποκατάσταση της ιστορικής της µνήµης και την ανάδειξη της φυσιογνωµίας της, αναµένεται να αναζωογονήσει την τουριστική εµβέλεια της Αθήνας σε Ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα, µε αλυσιδωτές και πολλαπλασιαστικές αντιδράσεις και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Ειδικότερα θα αναβαθµίσει το ρόλο της ως κέντρου πολιτιστικού και θα συντελέσει στην 8

9 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 9 επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δηµιουργία εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Με το πρόγραµµα αποκαθίσταται η φυσική συνέχεια των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και βελτιώνεται η λειτουργία του ευρύτερου πολεοδοµικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση µε χώρους πρασίνου, πλατείες και κοινωφελείς εγκαταστάσεις πολιτισµού και αναψυχής Απασχόληση Ο τουρισµός δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα υποδοχής. Οι πιο πρόσφατες εκτιµήσεις προσδιορίζουν ότι η απασχόληση ανέρχεται, σε περίοδο αιχµής στο 10,6% του συνόλου των απασχολουµένων (ενεργού πληθυσµού). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση του τουρισµού και της απασχόλησης είναι: Η δραστηριοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, στον εκσυγχρονισµό και την καλύτερη αντιµετώπιση των αναγκών του πελάτη. Η δηµιουργία πιο παραγωγικού και αποτελεσµατικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις. Η αναβάθµιση και βελτίωση των τουριστικών υποδοµών. Η αναβάθµιση των ανθρωπίνων πόρων. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη 1.7. Ποιοτική και Ποσοτική αναβάθµιση Χαρακτηριστικό σηµείο της ξενοδοχειακής υποδοµής αποτελεί η απουσία µεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων, που τόσο επιτυχώς λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίθετα, η ύπαρξη µικροεπιχειρηµατιών - οι οποίοι ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις για την ανέγερση ξενοδοχείων - οδήγησε στη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού µονάδων µικρής δυναµικότητας και χαµηλής ποιότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή πίεση για µείωση των τιµών και της ρευστότητας - κυρίως των µικρών µονάδων - µε αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Ο αριθµός των ξενοδοχείων πολυτελείας παραµένει σταθερός κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ενώ οι µονάδες Α και Β κατηγορίας αυξήθηκαν το ίδιο διάστηµα κατά 50%. 9

10 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 10 Η δηµιουργία νέων κλινών, ξενοδοχειακών αλυσίδων µε αριθµό άνω των κλινών µε επώνυµο προϊόν, νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων µε συγχωνεύσεις υπαρχουσών εταιρειών, αποτελούν, µεταξύ των άλλων, κύρια σηµεία που εµφανίζονται σε µελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, σχετικά µε την ξενοδοχειακή υποδοµή. Με βάση τις εκτιµήσεις του ΙΤΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η ποιοτική και ποσοτική υποδοµή του ελληνικού τουρισµού, ο αριθµός των αφίξεων µπορεί να ανέλθει το 2000 στα 12,6 εκατ. τουρίστες και το 2005 στα 14,9 εκατ. τουρίστες. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύµφωνα µε το ΙΤΕΠ, είναι αναγκαία η κατασκευή νέων κλινών σε ολόκληρη την Επικράτεια. Ειδικότερα µέσα από την έκθεση του ΙΤΕΠ, οι βασικές προτάσεις που αφορούν στη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, ώστε να αντιµετωπιστεί ποιοτικά και ποσοτικά η µελλοντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, αναφέρονται στη δηµιουργία µεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων (µε κατασκευή ή µε συγχώνευση µικρών ξενοδοχείων) κατηγορίας Πολυτελείας Α και Β. Παράλληλα, οι τάσεις αυτές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και µε τα κατάλληλα κίνητρα από την Πολιτεία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών (π.χ. φορολογικά) ξενοδοχειακών αλυσίδων, µε διάφορα επίπεδα ποιότητας ξενοδοχειακών κλινών, που θα δηµιουργήσουν και διαφορετικά διαπραγµατευτικά οφέλη για τους επιχειρηµατίες αλλά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα, αφού θα µειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες. Ιδιαίτερο βάρος, µε βάση τη µελέτη του ΙΤΕΠ, αποδίδεται στη διαµόρφωση συγκεκριµένου επιπέδου ποιότητας, για κάθε κατηγορία ξενοδοχείων. Ο προσανατολισµός των επενδύσεων, πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση ανακαίνισης των υπαρχουσών ξενοδοχειακών µονάδων, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά στη σύγκριση των κλινών ανά κατηγορία µε τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες, η Ελλάδα είναι περίπου στα ίδια ποσοστά κλινών Πολυτελείας και Α κατηγορίας στο σύνολο των κλινών, ωστόσο υστερεί σηµαντικά στη συµµετοχή των κλινών Β κατηγορίας στο σύνολο των κλινών. Σε ό,τι αφορά στο µέγεθος των µονάδων Πολυτελείας και Α και Β κατηγορίας είναι µικρότερο σε σχέση µε τις ανάλογες µονάδες Συµπεράσµατα - Προτάσεις Η χώρα µας θα πρέπει να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσµατικά στις µεταλλαγές που λαµβάνουν χώρα διεθνώς και να απαντήσει µε επιτυχία στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, µε στόχο την εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. 10

11 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 11 Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που έχουν τεθεί, µέσα από ένα πολυσύνθετο πλέγµα αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών, αφορούν στην ποιοτική βελτίωση και στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα στην προστασία και στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του και στην αναβάθµιση του συνόλου της τουριστικής προσφοράς. Οι κύριοι άξονες δράσης στοχεύουν: Στον συντονισµό όλων των πολιτικών που σχετίζονται µε την τουριστική δραστηριότητα. Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη των υποδοµών (οδικά δίκτυα, αεροδρόµια, λιµάνια, µαρίνες κλπ.) και στην αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Στην αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς. Στη διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος, µε προώθηση νέων πόλων τουριστικής αξιοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών µε ειδικά ενδιαφέροντα. Στην καλύτερη πληροφόρηση του κοινού µε εντονότερη και αποτελεσµατικότερη προβολή της χώρας και συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και δραστηριότητες. Στην υποστήριξη όλων των φορέων, που έχουν σχέση µε τον τουρισµό και κύρια των επαγγελµατιών. Η ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος αφορά όλη την κλίµακα των προσφεροµένων υπηρεσιών. Οι κύριες δράσεις, µε τις οποίες επιδιώκεται η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος είναι: Ο εκσυγχρονισµός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Τουρισµός", προβλέπει τη χρηµατοδότηση σηµαντικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (56 δισ. δρχ.) ενώ ένας σηµαντικός αριθµός ξενοδοχείων εκσυγχρονίζεται από εθνικούς πόρους. Επίσης κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού στον κλάδο, µε περίπου 4 δισ. δρχ., από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, εγκατάσταση δικτύου πληροφορικής υψηλών αποδόσεων, για την παροχή υπηρεσιών σε επαγγελµατικούς φορείς και ιδιώτες (ποσό 3,3 δισ. δρχ.) και υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής. Τα µεγάλα έργα υποδοµής, που εκτελούνται αυτή τη στιγµή στους τοµείς των µεταφορών (όπως το µετρό, οι εθνικοί αυτοκινητόδροµοι, η Εγνατία, οι σιδηρόδροµοι και οι παρεµβάσεις σε όλα τα αεροδρόµια), της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, θα συµβάλουν αναµφισβήτητα στην αναβάθµιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Παράλληλα µε την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "τουρισµός" (επενδύσεις 155 δισ. δρχ.), προβλέπονται 14 δισ. δρχ. επενδύσεις για τον Θαλάσσιο Τουρισµό, 12 δισ. δρχ. για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 56 δισ. δρχ. για εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων και 66 δισ. δρχ. για ειδική υποδοµή και ΠΟΤΑ. 11

12 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 12 Καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα διαδραµατίσει η σωστή και αποτελεσµατική προβολή του τουριστικού προϊόντος. Η ενίσχυση και η συµπλήρωση των οργανωµένων διακοπών µαζικού τουρισµού µε ειδικές µορφές τουρισµού, για τις οποίες η χώρα µας διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προορισµού, ώστε να επιτύχει και την περαιτέρω επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η ανάπτυξη των ειδικών αυτών µορφών τουρισµού, θα πρέπει να καθορισθεί µε µία συνδυασµένη παρέµβαση, τόσο από το ηµόσιο (χρηµατοπιστωτικά και φορολογικά κίνητρα) όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2.1. Πρόκληση για µία ουσιώδη αναµόρφωση της Αθήνας Η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αποτελεί µοναδική ευκαιρία για την Αθήνα (πέραν της ολοκληρωµένης αθλητικής υποδοµής που θα αποκτήσει), για µία αναµόρφωση της συνολικής εικόνας της πόλης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης που θα υποστηρίζει άµεσα και έµµεσα την διοργάνωση των Αγώνων και θα βελτιώνει, τόσο στην υπερτοπική όσο και στην τοπική κλίµακα, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία της Πρωτεύουσας σε πολλά επίπεδα. Η Πρωτεύουσα συγκεντρώνει σήµερα δυνατότητες να λειτουργήσει ως µοχλός της εθνικής οικονοµίας που θα συγκρατήσει και θα αναπτύξει και την περιφέρεια της χώρας και θα βελτιώσει συνολικά τη θέση της στον ευρωπαϊκό χώρο. Η επωφελής αξιοποίηση των εν δυνάµει πλεονεκτηµάτων που αναφύονται λόγω της διοργάνωσης, προαπαιτεί συστηµατικό σχεδιασµό δράσεων, που πρέπει να στρέφεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Στην υποστήριξη της Ολυµπιάδας µε όλα τα αναγκαία έργα και παρεµβάσεις, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής και την αισθητική της πόλης. Στη συµπλήρωση βασικών ελλείψεων της Αθήνας, έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί το περιβάλλον και να δηµιουργηθούν πρόσθετες, αναπτυξιακού χαρακτήρα υποδοµές, που στη µετέπειτα πορεία θα συντελέσουν στην αναβάθµιση της αναπτυξιακής ταυτότητας της πόλης Προϋπολογισµός διοργάνωσης Το συνολικό κόστος της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 1.355,35 εκατοµµύρια δολάρια, στα οποία προστίθενται 215 εκατ. για λόγους ασφαλείας, προκειµένου να καλυφθούν ενδεχόµενες απρόβλεπτες δαπάνες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας της Αθήνας, τα έσοδα της διοργάνωσης θα υπερβαίνουν τις δαπάνες (περιλαµβανοµένων και των απρόβλεπτων) 12

13 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 13 κατά 36,7 εκ. δολάρια. Τα έσοδα θα προέλθουν κατά 44% από πόρους των συµβολαίων της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα και τις διεθνείς χορηγίες ( τα συµβόλαια αυτά έχουν ήδη υπογραφεί και συνεπώς τα έσοδα αυτής της πηγής είναι απολύτως βέβαια), κατά 20,2% από τον ιδιωτικό τοµέα (εθνικούς χορηγούς, χρήστες του λογότυπου και επίσηµους προµηθευτές), κατά 16,9% από τα έσοδα των ολυµπιακών νοµισµάτων, γραµµατοσήµων και λαχείων, κατά 12,4% από τα έσοδα εισιτηρίων και κατά 6,3% από άλλες πηγές. Tα θετικά αποτελέσµατα από την διοργάνωση εκτιµάται ότι θα είναι Αύξηση τουριστικών και δηµοσίων εσόδων της τάξης του 1 δισ. δολ. Ετήσια αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων από το 2001 της τάξης των 550 εκατ. δολ. ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Αύξηση τουριστικών αφίξεων πριν και µετά τους αγώνες 2.3. ιαρθρωτικές επεµβάσεις για την βελτίωση των βασικών λειτουργιών της Αθήνας Συγκεκριµένες αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της Ολυµπιάδας, παράλληλα όµως διασφαλίζουν την ενίσχυση του εξοπλισµού της πόλης και για τις µελλοντικές προοπτικές της, είναι εξ ίσου απαραίτητες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έργα και µέτρα που ανασυγκροτούν τη µεταφορική υποδοµή της Αθήνας µε αιχµή την ενδυνάµωση του συστήµατος µαζικών µεταφορών αναβαθµίζουν το δίκτυο υπερτοπικού πρασίνου και συµπληρώνουν την αναπτυξιακή υποδοµή της πόλης. Ειδικότερα: 1. Oλοκλήρωση του προγράµµατος µεγάλων έργων, εκσυγχρονισµός και συµπλήρωση του συστήµατος µαζικών µεταφορών, αναµόρφωση της εικόνας της πόλης στους βασικούς τερµατικούς σταθµούς. Στόχος η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος µε ενίσχυση του συστήµατος µαζικών µεταφορών και η ανάπλαση και ο εξωραϊσµός των βασικών τερµατικών σταθµών της πόλης και των ευρύτερων περιοχών τους. Εξωτερικός και εσωτερικός ακτύλιος, Ολυµπιακός ακτύλιος Μετρό και σταθµοί µετρό, επέκταση µετρό προς νέο αερολιµένα Έναρξη βασικών γραµµών του δικτύου τραµ. Ευρύτερη περιοχή αερολιµένα Σπάτων και επιβατικών λιµανιών Ολοκλήρωση γραµµών - κορµών και επέκταση λεωφορειοδρόµων, στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ Χώροι στάθµευσης. 13

14 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ Εκτέλεση όλων των αναγκαίων έργων υποδοµής και αναπλάσεων που υποστηρίζουν άµεσα τους Ολυµπιακούς πόλους αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων, καθώς και των ευρύτερων περιοχών τους. Στόχος η βασική υποστήριξη των ολυµπιακών αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων µε τα αναγκαία έργα υποδοµής και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση αναπλάσεων στις ευρύτερες περιοχές των ολυµπιακών πόλων. Έργα κυκλοφοριακής σύνδεσης του Ολυµπιακού χωριού και του Ιπποδρόµου. Εκτέλεση των έργων υποδοµής στο Φαληρικό έλτα Αναπλάσεις των γύρω χώρων όλων των ολυµπιακών αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ, Φάληρο, Καραϊσκάκη, Γουδί, γήπεδο ΑΕΚ). 3. οµικού χαρακτήρα αναπλάσεις και µητροπολιτικές χωροθετήσεις Στόχος η επωφελής αξιοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων µε το σχεδιασµό και την εκτέλεση ορισµένων µεγάλων αναπλάσεων στρατηγικής σηµασίας και τη δηµιουργία πολιτιστικών και οικονοµικών υποδοµών που λείπουν από την πόλη, για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής της ταυτότητας και τον εφοδιασµό της µε δραστηριότητες που ισχυροποιούν την πόλη ως κέντρο διοργάνωσης πολιτιστικών και συνεδριακών εκδηλώσεων και κέντρο αναψυχής. οµικές Αναπλάσεις Αρχαιολογικό Πάρκο µε ενοποίηση των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων της κεντρικής περιοχής της Αθήνας Ελληνικό Είσοδοι - Πύλες του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θαλάσσιο µέτωπο Σαρωνικού Ελαιώνας Οδός Πειραιώς Ιερά Οδός Μαραθώνιος Πορεία Ενοποίηση Αστικών Χώρων Πρασίνου Ενοποίηση χώρων πρασίνου και κοινωφελών λειτουργιών Mητροπολιτικές Χωροθετήσεις Εθνική Βιβλιοθήκη Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όπερα Συνεδριακό Κέντρο Εκθεσιακό Κέντρο 4. Επιπτώσεις στην Εθνική Οικονοµία Τουρισµός Θετικές, άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις, αναµένονται στον ελληνικό τουρισµό από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, που ανέλαβε η 14

15 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 15 χώρα µας. Τόσο σε επίπεδο τουριστικής κίνησης και άµεσων οικονοµικών εισπράξεων όσο και µεσοµακροπρόθεσµων επιπτώσεων προβολής και διαφήµισης της Ελλάδος, η ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων προσφέρει σηµαντικές προοπτικές ενίσχυσης του κλάδου. Μόνο κατά την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων εκτιµάτάι ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα αυξηθούν κατ' ελάχιστο 140 εκατ. δολάρια µε την πραγµατοποίηση περίπου 2 εκατ. διανυκτερεύσεων. Τα εκτιµώµενα έσοδα από τους περίπου επισκέπτες αναµένεται να ξεπεράσουν τα 190 δισ. δρχ. Η ανάλογη εµπειρία της Ισπανίας µε την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων το 1992 στη Βαρκελώνη δείχνει αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά 1 δισ. δολάρια. Ένα δεύτερο σηµείο στο οποίο ο τουρισµός θα ωφεληθεί άµεσα είναι η κατασκευή και η χρησιµοποίηση, µε τη λήξη των ολυµπιακών αγώνων, των εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν για την πραγµατοποίηση των αθλητικών συναντήσεων. Επίσης η ευρύτερη υποδοµή που θα δηµιουργηθεί, µε αφορµή τους Αγώνες, αναµένεται να δηµιουργήσει νέες προοπτικές και στην τουριστική υποδοµή. Παράλληλα ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις αναµένεται στην τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα από τη διαφηµιστική καµπάνια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ύψους περίπου 450 δισ. δρχ. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων αναµένεται να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές δραστηριότητες αλλά και να δηµιουργήσει νέα τουριστικά πακέτα που θα συνδυάζουν τον τουρισµό µε την παρακολούθηση των αγώνων. Ειδικότερα, µεγάλοι τουριστικοί οργανισµοί και αλυσίδες ξενοδοχείων, αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στην ενίσχυση του τουρισµού. Η Αθήνα και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, που θα συγκεντρώσει και το µεγαλύτερο µέρος των αθλητικών συναντήσεων, παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει όλους, όσους θέλουν να συνδυάσουν τον τουρισµό µε την παρακολούθηση των αγώνων, αλλά και για την µετέπειτα φιλοξενία αθλητών ή την ενίσχυση του αθλητικού τουρισµού. Πολλά περισσότερα µπορεί να προσφέρει η διοργάνωση σειράς διεθνών αγώνων ειδικού χαρακτήρα στη χώρα µας (κάτι που µέχρι σήµερα δεν ήταν εφικτό λόγω έλλειψης σύγχρονων ειδικών εγκαταστάσεων). Βιοµηχανία - Επιχειρήσεις Η βιοµηχανία θα ευνοηθεί άµεσα στον βαθµό που ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ως χορηγοί και θα προωθήσουν έτσι την εικόνα στις διεθνείς αγορές, µέσω της προβολής που θα έχουν οι αγώνες και οι χορηγοί τους διεθνώς, µε αποτέλεσµα την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Άµεση θετική επίδραση θα έχει στην ελληνική βιοµηχανία η αυξηµένη ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα, για οικοδοµικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές, για έπιπλα και αθλητικό ή άλλο τεχνολογικό εξοπλισµό. Η συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών της βιοµηχανίας αναµένεται να φτάσει τα 550 εκατοµµύρια δολάρια στην περίοδο Κατασκευαστικός Κλάδος Ο κλάδος των κατασκευών θα επηρεασθεί επίσης θετικά και θα αποκτήσει νέες διεξόδους και τεχνογνωσία. Θα έχει να υλοποιήσει έργα που συνδέονται άµεσα µε τους αγώνες, συνολικού ύψους 390 εκ. δολαρίων (Ολυµπιακό χωριό και συγκρότηµα πολλαπλών χρήσεων Φαλήρου - έργα τα οποία προβλέπεται ότι θα κατασκευασθούν µε τη µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης). Θα επωφεληθεί επίσης 15

16 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 16 από την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων τα οποία είναι ήδη ενταγµένα στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό για την πρωτεύουσα, συνολικού ύψους 1022 εκ. δολαρίων. Κλάδος τηλεπικοινωνιών Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα γνωρίσει σηµαντική θετική εξέλιξη, καθώς διαχρονικά, (µε κορύφωση την περίοδο, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο µετά την διοργάνωση των αγώνων), θα αυξηθεί θεαµατικά η ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σηµειώνεται µάλιστα ότι, κατά ευτυχή συγκυρία, ο κλάδος θα έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση χωρίς να χρειασθεί η πραγµατοποίηση ειδικών νέων επενδύσεων, καθώς θα έχει πρόσφατα υλοποιήσει το εκτεταµένο επενδυτικό του σχέδιο, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο τρέχον Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέρχονται από την διεθνή εµπειρία, οι Ολυµπιακοί Αγώνες (π.χ. Σεούλ, Βαρκελώνη) προσφέρονται και ως πεδίο εφαρµογής νέων τεχνολογιών. Υπηρεσιών Ο τοµέας των υπηρεσιών θα ευνοηθεί από την αύξηση της ζήτησης, λόγω των απαιτήσεων της διοργάνωσης σε µία ευρεία κλίµακα η οποία περιλαµβάνει, υπηρεσίες µεταφορών, χρηµατοοικονοµικές, εµπορίου, υπηρεσίες συµβούλων, επιχειρηµατικές, µεταφραστικές, κλπ. Η επίδραση µπορεί σε κάποιους κλάδους της οικονοµίας να είναι µικρότερη και σε άλλους µεγαλύτερη. Όµως η κατεύθυνση σε όλους τους κλάδους θα είναι θετική. Είναι δύσκολο να σκεφθεί κανείς κάποιο κλάδο που µπορεί να επηρεασθεί αρνητικά από την ανάληψη και διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Απασχόληση Εξαιρετικά θετική διαφαίνεται και η επίδραση στην απασχόληση. Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, θα οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ή ενδιάµεσης ειδίκευσης και δεξιοτήτων, όπως ειδικοί πληροφορικής, τεχνικοί τηλεοπτικών παραγωγών, στελέχη management, ειδικοί οργάνωσης, λογιστές, τεχνίτες κατασκευών, βοηθοί κλπ. Το ανθρώπινο δυναµικό που θα απασχοληθεί για τη διοργάνωση, θα εκπαιδευθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, µε δαπάνες που έχουν ενσωµατωθεί στον προϋπολογισµό κόστους. Οι ειδικεύσεις και εµπειρίες που θα αποκτηθούν, είναι αναγκαίες στην οικονοµία και θα µπορούν εύκολα να απορροφηθούν στην αγορά κατά τη µετά-ολυµπιακή περίοδο. 5. Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις Η πιθανότητα εµφάνισης αρνητικών επιπτώσεων, από την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, όπως 16

17 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 17 άλλωστε δείχνει και η εµπειρία των άλλων πόλεων, που φιλοξένησαν στο άµεσο παρελθόν τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Εν τούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις θα οφείλονται περισσότερο στην εφαρµογή, κατά στρεβλό τρόπο, των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί ή στην µη έγκαιρη λήψη ορισµένων αναγκαίων µέτρων, παρά στην ορθότητα ή µη των αποφάσεων αυτών. Σηµαντικό ρόλο, που κατ' ουδένα τρόπο δεν θα πρέπει να αγνοηθεί από τους αρµοδίους, θα διαδραµατίσουν οι υφιστάµενες σήµερα κοινωνικοπολιτικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσµού του λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά επισηµαίνονται τα εξής: Η Αττική σήµερα χαρακτηρίζεται από µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων και οι χρήσεις γης καθορίζονται από συνθήκες υπερεκµετάλλευσης. Από περιβαλλοντική και πολεοδοµική άποψη, το λεκανοπέδιο βρίσκεται σήµερα σε οριακό σηµείο, εξ αιτίας της ύπαρξης σειράς µεγάλων και δυσεπίλυτων προβληµάτων, τα οποία εφόσον δεν αντιµετωπιστούν ριζικά θα αναπαράγονται και θα διαιωνίζονται, καθιστώντας το λεκανοπέδιο µία περιοχή προβληµατική. εξής: Σαν κύρια χαρακτηριστικά της κατάστασης αυτής µπορούν να αναφερθούν τα Αδιάκοπη επέκταση της πόλης εις βάρος των τελευταίων ελεύθερων χώρων που έχουν αποµείνει (δασικών και γεωργικής γης). Κατάληψη των ακτών από εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, που αποκλείουν την πρόσβαση των κατοίκων. Ανεπάρκεια των έργων υποδοµής και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισµού, η οποία γίνεται εµφανής µε την εµφάνιση κάθε θεοµηνίας. Τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβληµα, λόγω της εξαιρετικά αυξηµένης χρήσης των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς, που προκύπτει σαν συνέπεια της ανεπάρκειας των δηµόσιων µεταφορικών µέσων. Είναι προφανές ότι µε την διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, τα προβλήµατα αυτά θα οξυνθούν. Εάν λοιπόν δεν ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία µέτρα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διολίσθησης προς επικίνδυνες καταστάσεις όπως: Ανατροπή των στόχων του ρυθµιστικού σχεδίου της Αθήνας. ιεύρυνση των σηµαντικών ανισοτήτων που υπάρχουν σήµερα, εντός του Λεκανοπεδίου, µεταξύ των πλουσίων Βορείων και Νοτίων περιοχών και της υποβαθµισµένης υτικής Αττικής. Προώθηση µίας δυναµικής µητροπολιτικής περιοχής (Αττικής) υψηλής ανταγωνιστικότητας, εις βάρος µίας ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας. απάνη σηµαντικών ποσών από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα οποία είναι ενδεχόµενο να µην καλυφθούν από την επιδιωκόµενη αυτοχρηµατοδότηση των 17

18 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 18 έργων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ελλείµµατα, µε τις γνωστές συνέπειες στην οικονοµία. Όσον αφορά την ουσία του θεσµού των σηµερινών Ολυµπιακών Αγώνων, θα πρέπει να επισηµανθεί η πλήρης διαφοροποίησή τους από την αρχαιότητα. Στις αρχαίες ελληνικές δηµοκρατικές πόλεις, ο αθλητισµός συνεισέφερε στην ισορροπηµένη ανάπτυξη πνευµατικών και σωµατικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ενώ σήµερα τείνει να κυριαρχήσει µία τάση εµπορευµατοποίησης, όπως φάνηκε κυρίως από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Υπάρχει λοιπόν η πρόκληση, µε την Ελληνική συµµετοχή το 2004, να ανατραπεί αυτή η τάση και να επιδιωχθεί η έναρξη της επιστροφής προς τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη του Ολυµπισµού. 18

19 Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Οργανισµός Αθήνας - Φεβρουάριος 1994). 2. Αναπτυξιακές προοπτικές της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αττικής για την περίοδο (Οργανισµός Αθήνας - Ιούνιος 1998). 3. Πρακτικά Ηµερίδας "Ένα όραµα για την Αθήνα" α) Ολυµπιακοί Αγώνες και πόλη - Η επόµενη µέρα - Ιούνιος 1998 β) Ο.Α. 21ου αιώνα - Πρόκληση της τεχνολογίας - Μάιος γ) Πολιτιστική Ολυµπιάδα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης - Ιούνιος Τουρισµός και Οικονοµία ("Εξπρές" ). 5. Αθήνα - Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Περιοδικό ΣΑ ΑΣ - ΠΕΑ - Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 1998). 6. Ελληνικός τουρισµός (Περιοδικό έκφραση - Ιούλιος - Αύγουστος 1998) 7. Τουρισµός - Αναγκαία η έµφαση στο σχεδιασµό και τη στρατηγική (Επιλογή - Οκτώβριος 1998) - Θ. Κουµέλης, Β. Καραντζαβέλου) 8. Τουρισµός στην Ελλάδα - (Μαργαρίτα ρίτσα) Επιλογή - Νοέµβριος 1998) 9. Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 ("Ηµερησία" ) 10. Ηµερίδα "Οικονοµική διάσταση της διοργάνωσης Αθήνα 2004" (Ιούλιος 1997) 11. Οργανισµός Αθήνας 1993 Μελέτη Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ανατολικής Αττικής 12. Πόρισµα για τις µητροπολιτικές περιοχές (ΣΕΠΟΧ ). 19

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Κύρια Συµπεράσµατα και ιαπιστώσεις Στη νέα αυτή µελέτη του ΙΤΕΠ, που ανήκει στη σειρά Ειδικές Εκδόσεις κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνέδριο µε θέµα: «Ποια Ελλάδα θέλουµε» Εισήγηση: Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές 1. Εισαγωγή Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα