ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1. Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1. Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern"

Transcript

1 eea grants iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1 Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern ΠΒ1.3 Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη DΒ1.3 Crop pattern in the Prefecture of Rodopi during Θεσσαλονίκη, 2010

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης», που υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (εθνικούς πόρους). The present study has been prepared by the Greek Biotope/Wetland Centre in the framework of the project "Protection and Rehabilitation of water and forest resources of the Prefecture of Rodopi", which is implemented by The Decentralised Administration of Macedonia - Thrace in collaboration with The Regional Development Fund of East Macedonia - Thrace, The Management Body of the Delta of Nestos - Vistonida - Ismarida, and The Goulandris Natural History Museum / Greek Biotope-Wetland Centre (EKBY). It is co-financed by 50% from the EEA Financial Mechanism for the period and by 50% from the Public Investments Program (national funds). Η πλήρης αναφορά της παρούσας έκθεσης είναι: Κατσαβούνη, Σωτηρία Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη, 15 σελ. This document may be cited as follows: Katsavouni, Sotiria Crop pattern in the Prefecture of Rodopi during The Goulandris Natural History Museum - Greek Biotope/Wetland Centre. Thermi, Greece, 15 p. (In Greek).

3 eea g ra n ts Iceland liechtenstein norway Υπουργείο Ο ικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας ΠΒ1.3 Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη ΤΙΤΛΟΣ / TITLE ΠΒ1.3 Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη / DB1.3. Crop pattern in the Prefecture of Rodopi during ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / EDITOR Κατσαβούνη Σωτηρία, ΕΚΒΥ / Katsavouni Sotiria, EKBY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE Αύγουστος 2010 / August 2010 ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / DB 1_3_crop_pattern.pdf IDENTIFIER ΓΛΩΣΣΑ / LANGUAGE Ελ / El

4 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ. Δουλγέρης / ΕΚΒΥ Σωτηρία Κατσαβούνη / ΕΚΒΥ Δ. Παπαδήμος / ΕΚΒΥ

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κατάλογος Πινάκων σελ. Κατάλογος Σχημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1. Κ ΑΤΑΓΡΑΦ Η ΑΡΔΕΥΟΜ ΕΝΩΝ ΕΚ ΤΑΣΕΩ Ν 2 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜ Η Κ Α Λ Λ ΙΕΡΓΕΙΩ Ν 6 3. Χ Ω ΡΙΚ Η ΚΑΤΑΝΟΜ Η Κ Α Λ Λ ΙΕΡΓΕΙΩ Ν 13 i

6 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Ω Ν Πίνακας 1.1. Γεωργική έκταση Νομού Ροδόπης σελ. 2 Πίνακας 1.2. Κατανομή με αρδευόμενες/αρδευθείσες εκτάσεις ανά δημοτικό διαμέρισμα Ν. Ροδόπης 3 Πίνακας 2.1. Κατηγορίες καλλιεργειών 6 Πίνακας 2.2. Κατανομή καλλιεργειών στους Δήμους & τις Κοινότητες του Ν. Ροδόπης (στρέμματα 8 Πίνακας 3.1. Αριθμός κελιών (400m x 400m) ανά καλλιέργεια και Δήμο, που εισήχθησαν στο υδρολογικό ομοίωμα του Νομού Ροδόπης 15 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Σχήμα 1. Χωρική κατανομή των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του Ν. Ροδόπης 14

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί παραδοτέο με κωδικό ΠΒ1.3. του έργου Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η καταγραφή της σύνθεσης των καλλιεργειών κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια ως ακολούθως: Κεφάλαιο 1: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων του Νομού Ροδόπης. Κεφάλαιο 2: Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η σύνθεση των καλλιεργειών και η κατανομή τους σε κάθε Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα του Νομού Ροδόπης και στο Κεφάλαιο 3: δίνεται η χωρική κατανομή της σύνθεσης των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του Νομού. 1

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τα πρωτογενή δεδομένα που αφορούν τη σύνθεση των καλλιεργειών και τις αρδευόμενες εκτάσεις στον Νομό Ροδόπης, συλλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Ροδόπης και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). H καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων στον Νομό Ροδόπης πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου και Δημοτικού Διαμερίσματος, με βάση τα στοιχεία των απογραφών 1991 και 1999/2000 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί δίνεται η γεωργική γη του Νομού όπως αυτή απογράφηκε κατά τα έτη 1991 και 1999/2000. Πίνακας 1.1. Γεωργική έκταση Νομού Ροδόπης Νομός Γεωργική έκταση Γεωργική έκταση 1991 (στρ.) 1999/2000 (στρ.) Ροδόπης Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 1999/2000 Σύμφωνα με τις απογραφές του 1991 και 1999/2000, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και η κατανομή των αρδευόμενων εκτάσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού δίνονται στον Πίνακα

9 Πίνακας 1.2. Κατανομή με αρδευόμενες/αρδευθείσες εκτάσεις ανά δημοτικό διαμέρισμα Ν. Ροδόπης Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες / / /2000 Ν. Ροδόπης , , ,6 Δήμος Κομοτηνής , , ,1 Δ.Δ.Κομοτηνής , , ,8 Δ.Δ.Ανθοχώριον ,5-738,4-722,4 Δ.Δ.Γρατίνη , , ,6 Δ.Δ.Θρυλορίου , , ,6 Δ.Δ.Ιτέα - 653,2-630,7-522,5 Δ.Δ.Κάλχαντος , , ,7 Δ.Δ.Καρυδιάς , , ,0 Δ.Δ.Κηκίδιον ,2-1450,5-1445,5 Δ.Δ.Κόσμιον , ,4 Δ.Δ.Πανδρόσου , , ,6 Δ.Δ.Σιδηράδες - 0,0-0,0-0,0 Δ.Δ.Στυλάριον - 0,0-0,0-0,0 Δήμος Αιγείρου , , ,5 Δ.Δ.Αιγείρου , , ,4 Δ.Δ.Αρωγή - 260, Δ.Δ.Γλυφάδα ,6-8713,3-8700,3 Δ.Δ.Καλλίστη - 0,0-0,0-0,0 Δ.Δ.Μελέτη ,1-3689,2-3530,8 Δ.Δ.Μέση , , Δ.Δ.Νέας Καλλίστης , Δ.Δ.Παραλία Μέσης - 0,0-0,0-0,0 Δ.Δ.Πόρπη , , ,6 Δ.Δ.Φαναρίου , , ,4 Δήμος Αρριανών , , ,4 Δ.Δ.Αρριανά , , ,4 Δ.Δ.Αγιοχώριον , Δ.Δ.Δαρμένη ,5-3523,4-2624,1 Δ.Δ.Δειλινά ,5-1771,4-1117,6 Δ.Δ.Ήπιον ,7-991,3-981,3 Δ.Δ.Κίνυρα , Δ.Δ.Λύκειον ,2-2633,5-2600,5 Δ.Δ.Μικρόν Πιστόν ,9-2218,1-2218,1 Δ.Δ.Μύστακας ,3-3012,9-3012,4 Δ.Δ.Νέδα , Δ.Δ.Νικηταί - 984, Δ.Δ.Πλαγιά , Δ.Δ.Σκάλωμα - 0,0-0,0-0,0 Δ.Δ.Στροφή , Δήμος Ιάσμου , , Δ.Δ.Ιάσμου , , ,2 Δ.Δ.Αμβροσίας , , ,7 Δ.Δ.Σάλπης , , ,1 Δήμος Μαρώνειας , , ,6 Δ.Δ.Ξυλαγανής , , ,2 Δ.Δ.Αμαράντων , , ,2 Δ.Δ.Ιμέρου , , ,3 3

10 Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες / / /2000 Δ.Δ.Μαρωνείας , , ,8 Δ.Δ.Μιράνων , , Δ.Δ.Πελαγίας , , ,4 Δ.Δ.Προσκυνητών , , ,7 Δήμος Νέου 57911, , ,9 Σιδηροχωρ ίου Δ.Δ.Νέου , Σιδηροχωρίου 27413, ,5 Δ.Δ.Αγίων , Θεοδώρων 9010,6 8312,9 Δ.Δ.Μέγα Δουκάτον ,8-3312,7-3260,2 Δ.Δ.Παγούρια ,3-6735,3-6564,3 Δήμος Σαπών , , ,8 Δ.Δ.Σαπών , , ,5 Δ.Δ.Αμφία , Δ.Δ.Αρίσβη , , Δ.Δ.Εβρίνος , Δ.Δ.Ιάσιον ,1-0,0-0,0 Δ.Δ.Κιζάριον ,5-0,0-0,0 Δ.Δ.Κρωβύλης ,7-4559,5-4108,3 Δ.Δ.Λοφαρίου , , ,7 Δ.Δ.Νέα Σάντα , Δ.Δ.Στρύμης , , ,3 Δήμος Σώστου , ,7 Δ.Δ.Σώστης , , Δ.Δ.Ασωμάτων , , ,5 Δ.Δ.Κερασέα - 12, Δ.Δ.Ληνός ,3-1204,8-1198,3 Δ.Δ.Μέγα Πιστόν ,0-2414,5-2414,5 Δ.Δ.Μίσχος ,2-3003,9-2044,8 Δ.Δ.Πολυάνθου , ,6 Δήμος Φιλλύρας , , ,4 Δ.Δ.Φιλλύρα , , ,8 Δ.Δ.Άγρα ,9-654,3-654,3 Δ.Δ.Άνω Δροσίνη - 688,5-0,0-0,0 Δ.Δ.Άρατος , , ,1 Δ.Δ.Αρδείας - 287,0-0,0-0,0 Δ.Δ.Αρχοντικά ,2-1201,8-1201,8 Δ.Δ.Βραγιά ,7-3007,3-2121,6 Δ.Δ.Δοκός ,7-2272,5-2252,5 Δ.Δ.Δροσιά ,3-774,7-774,7 Δ.Δ.Δρύμη - 841, Δ.Δ.Εσοχή ,7-545,5-127 Δ.Δ.Κάτω Δροσινή - 393,0-33,5-33,5 Δ.Δ.Λαμπρόν ,0-648,7-648,7 Δ.Δ.Νέον ,7-196,3-196,3 Καλλυντήριον Δ.Δ.Νεύρα - 176, Δ.Δ.Ομηρικόν ,0-1193,2-1193,2 Δ.Δ.Πάσσος ,5-3279,7-2387,3 Δ.Δ.Πατερμά - 432,1-177,1-177,1 4

11 Δήμοι/Κοινότητες Εκτάσεις Γεωργική έκταση Αρδευόμενες Αρδευθείσες / / /2000 Δ.Δ.Ραγάδα ,1-122,5-122,5 Δ.Δ.Σκιάδα - 822, Κοινότητα , , ,4 Αμαξάδων Κ.Δ.Αμαξάδων , , ,4 Κοινότητα Κέχρου , Κ.Δ.Κέχρου , Κοινότητα Οργάνης , , ,8 Κ.Δ.Οργάνης , , ,8 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 1999/2000 5

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Τα στοιχεία για την ετήσια σύνθεση των καλλιεργειών αφορούν την περίοδο για κάθε Καποδιστριακό Δήμο του Νομού Ροδόπης. Τα είδη των καλλιεργειών και οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν δίνονται στον Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1. Κατηγορίες καλλιεργειών Α/Α Κατηγορίες καλλιεργειών Είδη καλλιεργειών 1 Σόργο ντάρι, ασπρίτσα ή λιανοκαλάμποκο, σκούπα, χόρτο, καρπός, χλωρό 2 Ηλίανθος 3 Σόγια 4 Καλαμπόκι 5 Ρύζι 6 Φασόλια 7 Καπνός ανατ. τύπου 8 Καπνός 9 Βαμβάκι ποτιστικό, ξερικό καθώς και λοιπά βιομηχανικά φυτά, όπως λινάρι, κρόκος κ.λπ. 10 Ζαχαρότευτλα 11 Δέντρα 1 λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές 12 Δέντρα 2 αχλαδιές, μηλιές, κερασιές, καρυδιές 13 Δέντρα 3 βερικοκιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές για ξερά δαμάσκηνα, αμυγδαλιές, καστανιές 14 Ελιές ελαιόδενδρα για βρώσιμες ελιές & ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποιήσεως 15 Τριφύλλι μηδική-πολυετές τριφύλλι, τριφύλλια ετήσια και λοιπά πολυετή, κοφτολίβαδα, τεχνητοί λειμώνες 16 Αμπέλια 17 Κηπευτικά κρεμμύδια ξερά, σκόρδα ξερά, αρακάς χλωρός, αρακάς ξερός, μαρούλια, αντίδια, ραδίκια, φασολάκια χλωρά, μπάμιες ποτιστικές, μπάμιες ξερικές, κολοκυθάκια, αγγούρια υπαίθρου & υπό κάλυψη στα θερμοκήπια, μελιτζάνες υπαίθρου & υπό κάλυψη σε θερμοκήπια, αγκινάρες, σπαράγγια, φράουλες-χαμοκέρασα 18 Τομάτα βιομηχανική, επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου, επιτραπέζιες για νωπή υπό κάλυψη σε θερμοκήπια 19 Πατάτες όλων των εποχών, γλυκοπατάτες 6

13 Α/Α Κατηγορίες καλλιεργειών Είδη καλλιεργειών 20 Σιτηρά σιτάρι μαλακό & σκληρό, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, σουσάμι και λοιπά σιτηρά για καρπό (κεχρί, φαλαρίδα κ.ά.) 21 Όσπρια κουκιά, φακή, λαθούρια, ρεβίθια, μπιζέλια, λοιπά βρώσιμα όσπρια, αρωματικά φυτά που καλλιεργούνται όπως μέντα, δίκταμο, ρίγανη 22 Κτηνοτροφικά βίκος για καρπό, λαθούρια για καρπό, μπιζέλια κτηνοτροφικά για καρπό, κουκιά κτηνοτροφικά, σπόρος τριφυλλιών για καρπό, λοιπά κτηνοτροφικά φυτά για καρπό, κριθάρι για σανό, βρώμη για σανό, βίκος για σανό, λοιπά σανό (από ρόβι, λαθούρια, μπιζέλια, φακή κ.λπ.), καλαμπόκι χλωρό, κριθάρι για γρασίδι, βρώμη για γρασίδι, βίκος για γρασίδι 23 Συκιές- για νωπά και ξερά σύκα, λεπτοκαρυές, φουντουκιές Οι εκτάσεις των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργειών για κάθε Δήμο και Κοινότητα του Νομού Ροδόπης δίνονται στον Πίνακα 2.2. που ακολουθεί. 7

14 Πίνακας 2.2. Κατανομή καλλιεργειών στους Δήμους & τις Κοινότητες του Ν. Ροδόπης (στρέμματα) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , , ,1 59,5 786, ,2 201,5 2176, , , , , , , , ,7 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , , ,5 0,5 72, , , , , , , ,4 166,6 1655, ,8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , , ,5 0 14, ,9 17, , , , , ,1 36,4 0 51, ,7 310,6 13,6 32, , , ,3 8

15 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , ,9 0 48,2 0 41,4 2188,2 97,5 746, ,6 39,9 3315, , , , ,3 97,8 0 58, ,9 1205,2 111,4 1025, , , ,6 ΔΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , , ,8 0 0,5 969,4 68,5 299, ,2 5,5 1933, , , , , ,6 988,5 65,6 442,8 38, , , ,3 ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , ,3 131, ,7 154,8 1533, ,9 181, , , ,1 314, , ,7 1466,8 140,6 1869, ,7 4931,

16 ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , ,1 150,7 0 3,7 0 9,6 313,5 147,5 301, ,2 8,3 661, , , , ,6 317,4 0 3, , ,8 363,1 84, , , ,9 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , ,8 326,9 0 40,7 0 38,1 1137, ,7 123,1 1876, , , , , ,5 602,7 506, , ,3 9,3 2728, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , ,2 53,3 0 73, ,3 84,5 493, ,2 134,6 2937, , , , ,7 198,5 0 83, ,2 1197,9 72,8 690,1 7, ,6 55,

17 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο , , ,8 0 3,3 1953,2 212,5 689, , , , ,8 261,5 0 57, ,6 2047,4 207,7 1028,4 134, , , ,3 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλτροφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνο , ,8 0 6,9 1291,8 55,2 446, ,5 1859, , , , , ,1 1063,8 62,5 606, ,7 49,9 2319, ,6 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλτροφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνο , , ,3 282, ,1 1283,7 115,4 487, ,6 30,4 1569, , , , ,4 446,8 0 20, ,4 1025,8 130,1 507,5 185, , , ,9 11

18 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) Έτη Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλφικά Δέντρα 1 Δέντρα 2 Δέντρα 3 Ελιές Τριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτρο- Λεπτο- καρυές , , , , ,8 1500,8 7238, , , , , , , , ,8 1275, , , , , , , , ,7 2119, ,8 1358, , ,

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Η χωρική κατανομή της σύνθεσης των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του Νομού απεικονίσθηκε σε ορθογωνικό κάνναβο, με διαστάσεις κελιών 400 Χ 400 m (Σχήμα 1). Για την είσοδο των δεδομένων που αφορούν την σύνθεση καλλιεργειών στο σύστημα υδρολογικής προσομοίωσης MIKE SHE/MIKE 11, δημιουργήθηκαν αρχεία σε συμβατή μορφή (*.dfs2). Το κάθε κελί αντιστοιχεί σε 160 στρ. Για την ανάπτυξη του ομοιώματος, η ετήσια σύνθεση των καλλιεργειών σε κάθε Δήμο θεωρήθηκε σταθερή για την περίοδο προσομοίωσης ( ), ενώ η ετήσια έκταση της κάθε καλλιέργειας εκλήφθηκε ίση με το μέσο όρο αυτής στη δεκαετία

20 Σχήμα 1. Χωρική κατανομή των καλλιεργειών στο πεδινό τμήμα του Ν. Ροδόπης Στον Πίνακα 3.1., δίνονται ο αριθμός των κελιών που καταλαμβάνει η κάθε καλλιέργεια εντός των ορίων του κάθε Δήμου καθώς και η συνολική έκταση αυτής στο ομοίωμα. 14

21 Πίνακας 3.1. Αριθμός κελιών (400X 400m) ανά καλλιέργεια και Δήμο, που εισήχθησαν στο υδρολογικό ομοίωμα του Νομού Ροδόπης Καλλιέργεια Κοιν. Δ. Φιλλύρας Δ. Σώστου Δ. Σαππών Δ.Νέου Δ. Μαρώνειας Δ. Κομοτηνής Δ. Ιάσμου Δ. Αρριανών Δ. Αιγείρου Αμαξάδες Σιδηροχωρίου Σόργο Ηλίανθος Σόγια Καλαμπόκι Ρύζι Φασόλια Καπνός ανατ τύπου Καπνός Βαμβάκι Ζαχαρότευτλα Δέντρα Δέντρα Δέντρα Ελιές Τ ριφύλλι Αμπέλια Κηπευτικά Τομάτα Πατάτες Σιτηρά Οσπρια Κτηνοτροφικά Συκιές Σύνολο (στρ.)

22 16

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων eea grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2 ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΠΑ2.6 Σχεδιασμός δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠΒ1.2 Τεχνική Έκθεση - Τόμος ΙΙ: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2010 στο Νομό Ροδόπης» DB1.2 Technical Report

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχ. /νση: Tηλέφωνα: Fax: Πειραιώς 46 και Επονιτών 18510 Πειραιάς 210 4852-055 052 472

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το περιεχόµενο είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.. 3627/1956 Ν.2392/1996 και Ν. 3470/2006 άρθρο 14) Νοµός ήµος ή Κοινότητα Τοπικό διαµέρισµα Οικισµός Οδός ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΥΡΩ/ΣΤΡ. Υλικά Εργασία Σύνολο Συνολική δαπάνη εγκατάστασης ΕΥΡΩ/στρ. Έτος έναρξης απόσβεσης Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1181 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση... 1 Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως Θεσσαλονίκη 1993 Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως (Φάση 1:1992) Ευαγγελία Λ. Οικονομίδου, Κ. Βασιλάκης, Δ. Μπούσμπουρας και R. Witte Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης

Δ ιατήρηση και ανάδειξη των φ υσικώ ν και π ολιτισμικώ ν πόρων του Ν ομού Ροδόπης Ελληνική Δημοκρατία Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών Ε λλη ν ο -Β ο υ λγα ρ ικ ή συνεργα σία για τη ν ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης τω ν φ υσ ικώ ν πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟ ΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΡΟ ΟΣ Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων

ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.1 Σχεδιασμός διαδικτυακών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για τη Διεύθυνση Υδάτων και για τη Διεύθυνση Δασών ΠΑ1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Μάρτιος 2012 1 Βασικό!!! Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα