ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα, τόσο μειώνεται και η βιομάζα β) αυξάνεται προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα, τόσο μειώνεται η βιομάζα γ) μειώνεται προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα, τόσο μειώνεται ο πληθυσμός δ) αυξάνεται προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα, τόσο αυξάνεται ο πληθυσμός 2. Παραγωγικότητα ονομάζεται: α) Η συνεχής αύξηση της βιομάζας ενός οικοσυστήματος β) Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού ενός οικοσυστήματος γ) Ο ρυθμός παραγωγής οργανικής ύλης ενός οικοσυστήματος 3. Η πιο μεγάλη παραγωγικότητα εμφανίζεται: α) Στις λίμνες β) Στο δέλτα των ποταμών γ) Στις θάλασσες δ) Στις λιμνοθάλασσες 4. Ποια ανόργανη μορφή του άνθρακα είναι κατάλληλη για τους παραγωγούς; α) Οι αζωτούχες ενώσεις β) Το διοξείδιο του άνθρακα γ) Το μονοξείδιο του άνθρακα 1

2 5. Τα ορυκτά καύσιμα έχουν παραχθεί: α) Από τις δραστηριότητες του ανθρώπου β) Από μετασχηματισμό της οργανικής ύλης στα έγκατα της γης γ) Από τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς δ) Από όλα τα παραπάνω 6. Το άζωτο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους διάφορους οργανισμούς, διότι: α) Αποτελεί το βασικότερο συστατικό των βιομορίων β) Αποτελεί ένα από τα βασικά βιομόρια γ) Αποτελεί ένα στοιχείο με πολύ σημαντικό βιογεωχημικό κύκλο δ) Αποτελεί συστατικό βασικών βιομορίων 7. Το βασικότερο χημικό στοιχείο στις οργανικές ενώσεις, είναι: α) Ο άνθρακας β) Το άζωτο γ) Το οξυγόνο δ) Ο φώσφορος 8. Η επίδραση του ανθρώπου στη βιοποικιλότητα συνίσταται: α) Στην καταστροφή βιότοπων προς εκμετάλλευση β) Στην καταστροφή βιότοπων προς κατοίκηση γ) Στην επιλεκτική εξαφάνιση κάποιων συγκεκριμένων φυτικών και ζωικών ειδών δ) Σε όλα τα παραπάνω 9. Ο πλούτος της τροπικής βλάστησης οφείλεται: α) Στην ποικιλία των φυτικών ειδών β) Στην ταχύτητα αποικοδόμησης γ) Στα θρεπτικά συστατικά του εδάφους τους δ) Σε όλα τα παραπάνω 10. Η διάβρωση του εδάφους μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλέσει ερημοποίηση, όταν: α) Υπάρχουν συχνές φωτιές στο οικοσύστημα β) Υπάρχει μεγάλη κλίση του εδάφους γ) Υπάρχουν συχνές καταρρακτώδεις φωτιές 2

3 δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 11. Οι φυτοφάγοι οργανισμοί ανήκουν στο: α) Πρώτο τροφικό επίπεδο β) Δεύτερο τροφικό επίπεδο γ) Τρίτο τροφικό επίπεδο δ) Τέταρτο τροφικό επίπεδο 12. Η ροή ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως ανώτερο: α) Είναι σταθερή β) Αυξάνεται κατά 10% γ) Μειώνεται κατά 90% δ) Μειώνεται κατά 50% 13. Ποια ομάδα οργανισμών μπορεί να συνθέσει τη τροφή της από ανόργανη ύλη; α) Οι παραγωγοί β) Οι καταναλωτές πρώτης τάξης γ) Οι καταναλωτές δεύτερης τάξης δ) Οι αποικοδομητές 14. Οι σαρκοφάγοι οργανισμοί ανήκουν στο: α) Δεύτερο τροφικό επίπεδο β) Τρίτο τροφικό επίπεδο γ) Τέταρτο τροφικό επίπεδο δ) Τα β και γ 15. Στους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται: α) Το κλίμα β) Η διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων γ) Η σύσταση του εδάφους δ) Όλοι οι παραπάνω 16. Η μικτή παραγωγικότητα ενός τροφικού επιπέδου απεικονίζει: α) Ότι προσλαμβάνεται από αυτό β) Την ταχύτητα αποθήκευσης ενέργειας γ) Ότι αποταμιεύεται από αυτό 3

4 δ) Ότι οξειδώνεται από αυτό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 17. Ποιο από τα παρακάτω οικοσυστήματα έχει μέγιστη παραγωγικότητα; α) Το δέλτα των ποταμών β) Οι βαθιές λίμνες γ) Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι δ) Τα α και γ 18. Συμπληρώστε τη σωστή λέξη στην πρόταση: Οι οργανισμοί έχουν.μεταξύ τους και μέσω αυτού του τρόπου εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ενέργεια: α) τροφικές αλληλεπιδράσεις β) τροφικές σχέσεις γ) τροφικές αλληλουχίες δ) τροφικές εξαρτήσεις 19. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη: α) Εάν οι καταναλωτές εκλείπουν από ένα οικοσύστημα, τότε ο πληθυσμός των παραγωγών θα μένει ανεπηρέαστος β) Εάν οι καταναλωτές εκλείπουν από ένα οικοσύστημα, τότε ο πληθυσμός των παραγωγών θα περιορίζεται από τους παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγικότητα γ) Εάν οι παραγωγοί εκλείπουν από ένα οικοσύστημα, τότε δε θα εισάγεται σε αυτό η απαιτούμενη ενέργεια δ) Τα α και β 20. Τι από τα παρακάτω δε χαρακτηρίζει τα φρύγανα: α) Χαμηλοί και πολυετείς θάμνοι β) Ξυλώδης βάση του βλαστού γ) Χαμηλά φυτά με τρυφερό βλαστό δ) Τα α και β 21. Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς ανήκει στην κατηγορία των αποικοδομητώ; α) Τα βακτήρια του εδάφους β) Οι μύκητες γ) Τα κυανοβακτήρια δ) Τα α και γ 22. Αμειψισπορά ονομάζεται η: 4

5 α) Καλλιέργεια ψυχανθών β) Εναλλαγή καλλιέργειας ψυχανθών και σιτηρών γ) Εναλλαγή καλλιέργειας ψυχανθών και φασολιών δ) Εναλλαγή καλλιέργειας ψυχανθών και εσπεριδοειδών 23. Τι προκαλεί στον άνθρωπο το όζον; α) Εμφύσημα β) Ερεθισμό ματιών γ) Καρκίνο 24. Ο κύκλος του άνθρακα ολοκληρώνεται με: α) Την αναπνοή β) Τη φωτοσύνθεση γ) Τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή--- δ) Με τίποτα από τα παραπάνω 25. Οι χημειοαυτότροφοι οργανισμοί αποκτούν την απαιτούμενη ενέργειά τους: α) Από την ηλιακή ακτινοβολία β) Από την αύξηση του παραγόμενου οξυγόνου γ) Από οξείδωση ανόργανων υποστρωμάτων δ) Από οξείδωση οργανικών υποστρωμάτων 26. Η βιοτεχνολογία μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον: α) Με ανακύκλωση στερών απορριμάτων β) Με αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων γ) Με βιολογική διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων δ) Με όλους τους παραπάνω τρόπους 27. Ποια ένωση από τις παρακάτω ανήκει στους πρωτογενείς ρύπους; α) Το διοξείδιο του άνθρακα β) Το όζον γ) Το βενζοπυρένιο δ) Το μονοξείδιο του άνθρακα 28. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους αποτελεί τον πιο οικολογικό τρόπο εμπλουτισμού εδάφους; 5

6 α) Η αμειψισπορά β) Τα κόπρανα των θηλαστικών γ) Τα λιπάσματα δ) Η αγρανάπαυση 29. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης είναι: α) 15 Ο C β) 25 Ο C γ) 10 Ο C δ) 20 Ο C 30. Η ήπια αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας οφείλεται: α) Στην επανεκπομπή κάποιου μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας από την επιφάνεια της Γης β) Στη θερμότητα του εσωτερικού της γης γ) Στην κοσμική ακτινοβολία δ) Σε τίποτα από τα παραπάνω 31. Η στοιβάδα τους όζοντος εξασθενεί εξαιτίας: α) Των υδροφθορανθράκων β) Της κοσμικής ακτινοβολίας γ) Των χλωροφθορανθράκων δ) Όλων των παραπάνω 32. Η οικολογική ρύπανση ενός συγκεκριμένου οικοσυστήματος οφείλεται σε: α) Χημικούς παράγοντες β) Φυσικούς παράγοντες γ) Βιολογικούς παράγοντες δ) Σε όλους τους παραπάνω παράγοντες 33. Ευτροφισμός μπορεί να προκληθεί από: α) Λιπάσματα β) Ουσίες που μπορούν να προσφέρουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα γ) Λύματα αστικών περιοχών δ) Οργανικά απόβλητα 34. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου εξαρτάται: 6

7 α) Από την αυξημένη συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα β) Από την αυξημένη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα γ) Από την αυξημένη συγκέντρωση των οξειδίων του αζώτου δ) Από την αυξημένη συγκέντρωση των οξειδίων του θείου 35. Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν σχετίζονται με το φωτοχημικό νέφος; α) Τα οξείδια του αζώτου β) Τα οξείδια του φωσφόρου γ) Το διοξείδιο του θείου 36. Ερημικά οικοσυστήματα ονομάζονται: α) Τα οικοσυστήματα όπου παρατηρείται μικρή παραγωγικότητα β) Τα οικοσυστήματα όπου παρατηρούνται άγονα εδάφη γ) Τα οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από μικρή βιομάζα 37. Τι από τα παρακάτω δεν συναντούμε στα τροπικά δάση; α) Πολύ μεγάλη ποικιλία διαφόρων ειδών β) Ήπιες θερμοκρασίες γ) Υψηλές θερμοκρασίες δ) Υγρασία 38. Στη φωτοσύνθεση δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο ο κύκλος: α) Του άνθρακα β) Του αζώτου γ) Του νερού δ) Κυρίως του φωτός 39. Τα στόματα των φύλλων εξυπηρετούν: α) κατά την είσοδο ή κατά την αποβολή διοξειδίου του άνθρακα β) κατά την αποβολή νερού γ) κατά την είσοδο ή κατά την αποβολή οξυγόνου δ) Σε όλα τα παραπάνω 7

8 40. Όταν μεταβάλλεται το μέγεθος του πληθυσμού ενός είδους, τότε το ποιοί άλλοι πληθυσμοί μεταβάλλονται, φαίνεται από: α) Την τροφική πυραμίδα β) Το τροφικό πλέγμα γ) Την τροφική αλυσίδα 8

9 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1. α 2. γ 3. β 4. β 5. β 6. δ 7. α 8. δ 9. β 10. δ 11. β 12. γ 13. α 14. δ 15. δ 16. α 17. δ 18. β 19. α 20. γ 21. α 22. β 23. α 24. γ 25. γ 26. δ 27. γ 28. δ 29. α 30. α 31. γ 32. δ 33. β 34. β 35. γ 36. δ 37. β 38. β 39. δ 40. β 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Τα φυτά αποκαλούνται ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ A Αβιοτικοί παράγοντες: κάθε μη βιοτικό στοιχείο μιας περιοχής, π.χ. έδαφος, νερό, αέρας, ηλιακή ενέργεια. Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που περιβάλλει τη θάλασσα και βρέχεται από το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

για τις Βασικές Έννοιες και τους Όρους της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος

για τις Βασικές Έννοιες και τους Όρους της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος Δρ.. Θεόδωρος Σ.. Κουσουρής Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι γιια τιις Βασιικές Έννοιιες καιι τους Όρους της Οιικολογίίας καιι του Περιιβάλλοντος Αθθήήνναα,, 22000088 Περιβαλλλλοννττι ικό Γλλωσσάρι ι για τις Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Γενικά Ακόμη και στα πιο απλά αγροοικοσυστήματα, ανάμεσα στα φυτά που προορίζονται για συγκομιδή, τα φυτά που

Διαβάστε περισσότερα

1 o Γυμνάσιο Τρίπολης Σχολ.έτος 2009-10

1 o Γυμνάσιο Τρίπολης Σχολ.έτος 2009-10 1 o Γυμνάσιο Τρίπολης Σχολ.έτος 2009-10 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την περιβαλλοντική ομάδα της Β τάξης του πρώτου Γυμνασίου Τρίπολης. Υπεύθυνοι καθηγητές: Τζερεφός Ιωάννης κλάδου ΠΕ 01 Σπηλιάδου Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γ ΕΠΑΛ Επιλογής 2012-2013. ΚΕΦ. 2ο - Περίληψη

Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γ ΕΠΑΛ Επιλογής 2012-2013. ΚΕΦ. 2ο - Περίληψη 4 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ Εκπαιδευτικός: Πάσχου Κωνσταντίνα Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γ ΕΠΑΛ Επιλογής 2012-2013 ΚΕΦ. 2ο - Περίληψη Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της γης και η χρήση της τεχνολογίας επιδρούν δυσμενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα