ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 1 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝ 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Χ.-Α.Τ. Β.Μ. Χ.Λ. Γ.Κ. ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΤ/ΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 2 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.2. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ 2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕ ΙΟΥ 2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3.1. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Γενικά στοιχεία Όδευσης Καλωδίου Γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα α. Προκαταρκτική Ερευνα βυθού β. Γεωµορφολογική αποτύπωση πυθµένα / Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων / βυθοµετρική αποτύπωση γ. Γεωµορφολογική περιγραφή δ. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων ε. Μαγνητοµετρία 3.2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων ε. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 3 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

4 Παράκτια ζώνη Κεραµωτής α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Παράκτια ζώνη Θάσου α.τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.1. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΜΠΗΣ» 4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4.3. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βυθόµετρο πολλαπλής δέσµης (MBES) Ψηφιακό βυθόµετρο (SBES) 4.4. ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) τεχνολογίας chirp 4.5. ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ 4.6. ΟΚΙΜΕΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΜΕ ΡΑΒ Ο ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ (ΕΜΠΙΞΕΙΣ ΡΑΒ ΟΥ) 4.7. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4.8. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Trimble Geomatics Office 4.9. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Trimble HydroPro Navigation και HydroPro office ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΥPACK ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ AutoCad, Autodesk Land Desktop. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 4 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

5 1. ΓΕΝΙΚΑ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 5 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη εκπονήθηκε στο διάστηµα Οκτώβριος 2008 Ιανουάριος Στο χρονικό διάστηµα αυτό, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες εργασίες πεδίου γραφείου και η προετοιµασία των παραδοτέων σύµφωνα µε την προδιαγραφή. Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή επιλέχθηκε κοντά στον Υποσταθµό της ΕΗ όπως και το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Θάσο. Το µήκος της διασύνδεσης είναι περίπου 8 Χλµ. µε µέγιστο βάθος κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου περίπου 27µ.Οι συντεταγµένες των σηµείων προσαιγιάλωσης είναι: Σηµείο προσαιγιάλωσης X (m) Y(m) Κεραµωτή Θάσος Τα σηµεία προσαιγιάλωσης θεωρήθηκαν στην µελέτη δεσµευτικά εφόσον αυτά επιλέχθηκαν σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της ΕΗ. Τα σηµεία αυτά επιλέχθηκαν, ώστε να εξασφαλίζουν τις προυποθέσεις εγκατάστασης του καλωδίου ελαχιστοποιόντας το µήκος της χερσαίας του διαδροµής προς τον υποσταθµό της ΕΗ. Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε ότι οι θέσεις προσαιγιάλωσης θα πραγµατοποιηθούν σε κατάλληλη απόσταση από τις προσαιγιαλώσεις των υφιστάµενων καλωδίων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ µε την οποία εντοπίστηκαν οι θέσεις των παλαιών προσαιγιαλώσεων και από τις δύο πλευρές. Στην περίπτωση της προσαιγιάλωσης στην Θάσο έγινε η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης της, επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη ότι διετίθετο εγκεκριµένος «Αιγιαλός» στην θέση αυτή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης των αδειών για την προσαιγιάλωση του καλωδίου. Από την πλευρά της Κεραµωτής έχει ήδη πραγµατοποιηθεί για την ευρύτερη περιοχή µελέτη από τον ήµο Κεραµωτής για τον καθορισµό του Αιγιαλού και της παραλίας οπότε για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας προσαιγιάλωσης του καλωδίου θα χρησιµοποιηθεί ο καθορισµός που θα εγκριθεί για τον ήµο. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 6 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

7 Η προτεινόµενη όδευση του καλωδίου είναι µία πολυγωνική γραµµή µε σηµεία προσαιγιάλωσης αυτά που δόθηκαν στο ανωτέρω πίνακα, η οποία αναπτύσσεται δυτικά και παράλληλα µε τα υφιστάµενα καλώδια σε ασφαλή ονοµαστική απόσταση της ταξης των 200µ. Μέρος της παρούσας µελέτης είναι και ο εντοπισµός των υφισταµένων καλωδίων εντός της ζώνης εύρους 500µ της µελέτης, οπότε και θα προσδιοριστεί επακριβώς η απόσταση της τελικής όδευσης του καλωδίου από τα υφιστάµενα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ CR Cable Route KP Kilometer Post CTD Conductivity Temperature Depth LP Landing Point DGPS Differential Global Positioning System WD Water Depth GPS Global Positioning System SL Shore Line ES Echo Sounder RU Reference Unit MBES Multi Beam Echo Sounder QA,QC Quality Assurance, Control SBES Single Beam Echo Sounder REP Representative SSS Side Scan Sonar RPL Route Position List IS In Service cable TM Transverse Mercator Projection MRU Motion Reference Unit MSL Mean Sea Level WGS84 World Geodetic System of 1984 GGRS 87 Greek Geodetic Reference System of ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Κος Γεώργιος Κυρίτσης ΕΗ: GEOTECH: Κος Χρήστος Θεοδοσόπουλος Κα Βασιλική Πασαδέλλη Κος Βάϊος Μπαλής Κος Χρήστος Λιαπάκης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 7 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 8 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

9 Για την εκπόνηση της µελέτης έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην προκήρυξη του ιαγωνισµού. Οι εργασίες πεδίου και γραφείου, που περιγράφονται στην συνέχεια συµµορφώνονται πλήρως µε τα προβλεπόµενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Σκοπός των εργασιών της µελέτης είναι να βρεθεί η καλύτερη όδευση για την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου και να παραδοθεί µία πλήρης µελέτη της όδευσης του καλωδίου, που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή πόντιση και ταφή του στην παράκτια ζώνη. Όλη η πελάγια αποτύπωση της ζώνης πραγµατοποίηθηκε χρησιµοποιόντας κατάλληλο σκάφος (Καπετάν Μπάµπης) που έφερε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, και τους τεχνικούς χειριστές του εξοπλισµού. Στις παράκτιες χρησιµοποιήθηκε φουσκωτό σκάφος. Η µελέτη περιελάµβανε τα ακόλουθα τµήµατα: 1. Προκαταρκτική έρευνα βυθού 2. Τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών προσαιγιάλωσης 3. Πελάγια βυθοµετρική και γεωλογική αποτύπωση ζώνης 4. Παράκτια βυθοµετρική και γεωλογική αποτύπωση ζώνης 5. Επεξεργασία δεδοµένων 6. Προετοιµασία και υποβολή Παραδοτέων (Τεύχη, ιαγράµµατα, τεκµηρίωση) 2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕ ΙΟΥ Οι εργασίες πεδίου που πραγµατοποίηθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περιελάµβαναν τα εξής: 1. Προκαταρκτική Ερευνα Βυθού 2. Ερευνα µε ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης 3. Εντοπισµό υφισταµένων Υ/Β καλωδίων 4. Αποτύπωση και υποβρύχια µαγνητοσκόπηση των υπαρχόντων καλωδίων 5. Βυθοµετρική αποτύπωση TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 9 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

10 6. Υποβρύχια επιθεώρηση του πυθµένα στην παράκτια ζώνη 7. Ερευνα µεταλλικών αντικειµένων 8. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων 2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Οι εργασίες γραφείου περιελάµβαναν όλη την απαραίτητη επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο πεδίο για να παραχθούν τα τοπογραφικά, βυθοµετρικά και γεωµορφολογικά διαγράµµατα όλου του µήκους του καλωδίου στο πελάγιο τµήµα, το παράκτιο τµήµα και στις θέσεις προσαιγιαλώσεων. Επίσης περιελάµβαναν την παραγωγή µηκοτοµών από φρεάτιο σε φρεάτιο κατά µήκος των πελάγιων και παράκτιων τµηµάτων. Οι εργασίες γραφείου περιελάµβαναν επίσης την σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Τα παραδοτέα που υποβάλλονται συνολικά είναι τα ακόλουθα: 1) Λεπτοµερής τεχνική έκθεση των εργασιών πεδίου - γραφείου που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 2) Γεωµορφολογικό διάγραµµα 1:10.000, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 3) Μωσαικό του πυθµένα σε κλίµακα 1: όπως αυτό προκύπτει από την σάρωση αυτού µε πλευρικό σαρωτή (Side Scan Sonar), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επιπλέον υποβάλλεται µωσαικό µε πλευρικό σαρωτή υψηλής συχνότητας σε κλίµακα 1: ) Βυθοµετρικό διάγραµµα κλίµακας 1: για όλο το µήκος του διαύλου και της περιοχής των εργασιών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 5) ιάγραµµα Βυθοτοµής καθ όλο το µήκος της όδευσης του καλωδίου, κλίµακας 1: και 1:500 αντίστοιχα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 6) ιάγραµµα Ευθυγράµµισης Αντιστοίχισης (Αlignment Sheet), µε ταυτόχρονη απεικόνιση οριζοντιογραφίας, γεωµορφολογίας και µηκοτοµής σε ενιαίο διάγραµµα. 7) Τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:500 των περιοχών προσαιγιάλωσης. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 10 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

11 Ολα τα ανωτέρω υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα και τα σχέδια επιπλέον σε µία σειρά εκτυπώσεων σε αδιάσταλτα διαφανή. Επίσης υποβάλλονται όλα τα ανωτέρω σε ηλεκτρονική µορφή και σε format που συµφωνήθηκε µε την υπηρεσία. Επιπλέον υποβάλλονται DVD µε την υποβρύχια βιντεοσκόπηση του πυθµένα στις παράκτιες ζώνες των δύο προσαιγιαλώσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ιευθυντής Έργου Επικεφαλής Μηχανικός ρ. X. Λιαπάκης GEOTECH Μηχανικός Έργου Επικεφαλής Μηχανικός ρ Β. Μπαλής GEOTECH Οµάδα πεδίου Βοηθός Τοπογράφος Θ.Παπαθεοδώρου GEOTECH Οµάδα γραφείου Τοπογράφος Α. Τσόπελα GEOTECH Τοπογράφος Ε. Χατζή GEOTECH Επιστηµονικός υπεύθυνος ρ. Γ.Ρουσσάκης ΕΛΚΕΘΕ Γεωµορφολογική ερµηνεία, ρ..σακελλαρίου ΕΛΚΕΘΕ τελική τεχνική έκθεση Γεωλογική ερµηνεία ρ. Β.Λυκούσης ΕΛΚΕΘΕ Ερευνητική οµάδα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Εργασίες πεδίου, επεξεργασία Π. Γεωργίου ΕΛΚΕΘΕ δεδοµένων, γεωµορφολογική απόδοση. Εργασίες πεδίου, µηχανολόγος Π. Μαντόπουλος ΕΛΚΕΘΕ µηχανικός Εργασίες Πεδίου, Ηλεκτρονικός Ι. Παµπίδης ΕΛΚΕΘΕ Εργασίες πεδίου, υπεύθυνος Κ. Κατσαρός ΕΛΚΕΘΕ καταδυτικών εργασιών Εργασίες Πεδίου, καταδύσεις Θ. Φωτόπουλος ΕΛΚΕΘΕ 2.5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η µελέτη εκπονήθηκε κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 1. Τοπογραφικές εργασίες Οκτωβρίου Βυθοµετρικές και γεωµορφολογικές εργασίες πεδίου Οκτωβρίου Βυθοµετρικές και γεωµορφολογικές εργασίες γραφείου Οκτώβριος Ιανουάριος 2009 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 11 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

12 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 12 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

13 3.1. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η πελάγια µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε µία ζώνη εύρους 500µ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν από την σύνθεση των αποτελεσµάτων της βυθοµετρίας, γεωµορφολογίας και µαγνητοµετρίας χρησιµοποιώντας αντίστοιχα το ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσµης (MBES), τον πλευρικό σαρωτή (SSS), και το µαγνητόµετρο. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται µε τα αντίστοιχα βυθοµετρικά, γεωµορφολογικά διαγράµµατα και τις µηκοτοµές που υποβάλλονται στην παρούσα µελέτη. Στην γεωµορφολογική περιγραφή που ακολουθεί οι χιλιοµετρικέ θέσεις αναφέρονται σε χιλιοµετρικές αποστάσεις από την θέση προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή µε κατεύθυνση προς Θάσο. Γενική άποψη διαύλου και τελικής όδευσης του καλωδίου (Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 13 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

14 Απόσπασµα χάρτη 1:50000 µε την τελική όδευση του καλωδίου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 14 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

15 Γενικά στοιχεία Όδευσης Καλωδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Ο ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ [m] Χ.Θ. ΒΑΘΟΣ [m] Χ [m] GGRS-87 Υ [m] GGRS-87 Φ / Lat [o '] WGS-84 λ / Lon [o '] WGS-84 LP-ΚΕR º ' 24º ' AC º ' 24º ' ΚΕR-15mWD º ' 24º ' ΚΕR-20mWD º ' 24º ' AC º ' 24º ' AC º ' 24º ' ΤΗΑ-20mWD º ' 24º ' AC4 (THA-15mWD) º ' 24º ' AC º ' 24º ' LP-THA º ' 24º ' ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) Ελλειψοειδές: GRS-80 Προβολή: TM Μετάθεση κατά Χ: Μετάθεση κατά Υ: 0 Πλάτος Αναφοράς: 0º Μήκος Αναφοράς: 24º E Συντελεστής κλίµακας: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βάθη σε µέτρα, αναφερόµενα στην Μέση Στάθµη Θάλασσας (ΜΣΘ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Method: Molodensky ΑΠΟ ΤΟ WGS '84 ΣΤΟ ΕΓΣΑ '87 Χ = Υ = Ζ = ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο ΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ (0-15m WD) 366 m ΠΕΛΑΓΙΟ ΤΜΗΜΑ (15m WD - 15m WD) 7041 m ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑΣΟΥ (0-15m WD) 617 m ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΛΑΣΗΣ (ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΤΩΝ AC) 7 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 27.4 m ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ 20.1% TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 15 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

16 Γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα α. Προκαταρκτική Έρευνα βυθού Πραγµατοποιήθηκε αρχικά προκαταρκτική έρευνα του βυθού µε την χρήση Multi Beam (MBES), Side Scan Sonar (SSS) και µαγνητοµέτρου προκειµένου να εκτιµηθεί κατ αρχή η καταλληλότητα του προτεινόµενου από την ΕΗ διαύλου για την τοποθέτηση του καλωδίου. Πραγµατοποιήθηκε µία γραµµή πλεύσης κατά µήκος της προτεινόµενης όδευσης του καλωδίου µε ταυτόχρονες καταγραφές από το ΜΒ, το SSS και το µαγνητόµετρο. Αυτή η καταγραφή είχε σαν σκοπό να αποκτηθεί µία πρώτη εικόνα του αναγλύφου κατά µήκος της προτεινόµενης όδευσης του καλωδίου καθώς και της γεωµορφολογίας του πυθµένα, σε συνδυασµό µε την εξέταση πιθανής ύπαρξης µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος αυτής. Στην διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας διαπιστώθηκε η οµαλή γεωµορφολογία του πυθµένα ενώ δεν παρατηρήθηκαν σε αυτόν εµπόδια ή άλλες επεµβάσεις, µεταλλικά αντικείµενα κλπ οφειλόµενες στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η µόνη ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή ήταν η τοποθέτηση κάποιων ειδικών αλιευτικών διατάξεων που χρησιµοποιούνται για την αλιεία του χταποδιού στην περιοχή, που ωστόσο αποδεδειγµένα δεν είναι επικίνδυνη για τα κάλωδια της ΕΗ εφόσον χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή όπου είναι τοποθετηµένα ήδη έξι καλώδια της ΕΗ. β. Γεωµορφολογική αποτύπωση πυθµένα / Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων / βυθοµετρική αποτύπωση Μετά την προκαταρκτική έρευνα του βυθού, ακολούθησε η αποτύπωση της ζώνης εύρους µεγαλύτερου των 500m των προδιαγραφών µε την ταυτόχρονη χρήση του MB, του Side Scan Sonar και του µαγνητόµετρου. Η όλη αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε, περισσότερες των τριών γραµµών πλεύσης, παράλληλες προς την όδευση του καλωδίου, όπου εξασφαλίστηκε η πλήρης κάλυψη της ζώνης ενδιαφέροντος. Η ρύθµιση του SSS ήταν τέτοια ώστε το εύρος ζώνης που καλύπτεται TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 16 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

17 σε κάθε γραµµή πλεύσης να είναι 250µ, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες επικαλύψεις στην συνολική ζώνη που θα σαρωθεί. γ. Γεωµορφολογική περιγραφή Η βυθοµετρική αποτύπωση που πραγµατοποίηθηκε µε την χρήση του MBES έδειξε ότι χαρακτηριστικό του διάυλου της διασύνδεσης είναι η ταχεία µετάβαση από βάθος 0 στην ακτογραµµή σε βάθος 25µ (απόσταση 1 Κµ περίπου από την ακτή και απο τις δύο πλευρές) το οποίο στην συνέχεια παραµένει σταθερό µε µέγιστο τα 26-27µ έως το άλλο άκρο. Χαρακτηριστική επίσης στην παράκτια ζώνη από την πλευρά της Κεραµωτής είναι η απότοµη µεταβολή του βάθους που παρατηρείται µεταξύ 15 και 3µ βάθους θάλασσας, όπως και το συγκεντρωµένο στρώµα άµµου σε βάθος 2-4µ που οφείλεται στην έντονη παράκτια δυναµική, που παρατηρείται στην περιοχή λόγω του ότι εκβάλλει εκεί ο ποταµός Νέστος, και του προσανατολισµού και της µορφολογίας της παραλίας. Η περιγραφή του πυθµένα σε ζώνη εύρους περίπου 750 µέτρων βασίστηκε στην ερµηνεία των καταγραφών του πλευρικού ηχοβολιστικού. Επίσης για την περιγραφή του πυθµένα κατά µήκος της τελικής διαδροµής πόντισης νέου καλωδίου και σε βάθη από 16 µέτρα έως 0 µέτρα και απόσταση 600 περίπου µέτρων από την ακτογραµµή ελήφθησαν υπόψιν τόσο οι οπτικές παρατηρήσεις των αυτοδυτών όσο και τα σχετικά βίντεο που αφορούν και τις δύο περιοχές προσαιγειάλωσης (Κεραµωτή Θάσο). Το πάχος των χαλαρών ιζηµάτων που καλύπτουν τον πυθµένα προέκυψε από τις µετρήσεις διάτρησης της ράβδου έµπιξης µε πεπιεσµένο αέρα που χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες. Οι αποστάσεις ξεκινούν να αριθµούν απόσταση σε µέτρα από την θέση προσαιγειάλωσης του νέου καλωδίου στην ακτογραµµή της περιοχής της Κεραµωτής. Από την ακτογραµµή της περιοχής προσαιγειάλωσης της Κεραµωτής και µέχρι το βάθος των 7 µέτρων σε απόσταση 310 µέτρων ο πυθµένας καλύπτεται από µεσαία άµµο πάχους µεγαλύτερου των 2 µέτρων. Η πλήρης απουσία ποσειδόνιας σε συνδυασµό µε την ύπαρξη έντονων αµµορυτίδων στο µέρος της ζώνης από TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 17 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

18 µέτρα στην περιοχή έρευνας υποδηλώνει την έντονη µετακίνηση των αµµωδών ιζηµάτων από την επίδραση κυµατισµών και ρευµάτων. Στην συνέχεια από τα 310 µέτρα µέχρι τα 820 µέτρα και βάθη από 7 έως 24 µέτρα τα ιζήµατα που καλύπτουν τον πυθµένα γίνονται περισσότερο λεπτόκοκκα ιζήµατα αποτελούµενα από ιλυαργιλώδη άµµο. Μέχρι τα 640 µέτρα το πάχος της ιλυαργιλώδους άµµου είναι µεγαλύτερο των 2 µέτρων. Από τα 820 µέτρα µέχρι και τα 7190 µέτρα ο πυθµένας είναι σχεδόν επίπεδος µε βάθος από 24 έως 26 µέτρα και καλύπτεται από αµµώδη ιλυάργιλο (λάσπη) πάνω στην οποία αναπτύσσεται σποραδικά χαµηλή βλάστηση. Στα ανατολικά της ζώνης αυτής ( µέτρα από την προτεινόµενη) από τα 3750 µέτρα µέχρι και το τέλος της (7190 µέτρα) ο πυθµένα καλύπτεται από αµµώδη ιζήµατα πάνω στα οποία αναπτύσσονται λιβάδια ποσειδόνιας (πυκνή «φυκιάδα»). Από τα 7190 µέχρι τα 7600 µέτρα ο πυθµένας καλύπτεται από πυκνά λιβάδια ποσειδόνιας (φύκια) τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε ιλυαργιλώδη ιζήµατα. Τα λιβάδια ποσειδόνιας συνεχίζουν να καλύπτουν τον πυθµένα και στην περιοχή από τα 7600 έως 7840 γίνονται όµως αραιότερα και διακόπτονται από περιοχές καλυµµένες µε άµµο. Το πάχος της άµµου στην προαναφερθείσα ζώνη υπερβαίνει τα 2 µέτρα. Στα τελευταία 160 µέτρα ( ακτογραµµή στην Θάσο) στον πυθµένα εµφανίζονται κοµµάτια βράχων καθώς και πέτρες. Στο τελευταίο αυτό παράκτιο τµήµα µέτρα το πάχος των αµµωδών ιζηµάτων µειώνεται κυµαινόµενο από 1,1 έως 0,1 µέτρα (Πίνακας εµπίξεων), τα οποία καλύπτουν βραχώδες υπόστρωµα, ενώ στα τελευταία 20 µέτρα ο πυθµένα καλύπτεται από µεγάλες πέτρες. Γενικά κατά µήκος όλης της τελικής προτεινόµενης διαδροµής δεν εντοπίστηκε κανένα στόχος (εµπόδιο) ο οποίος να αποτελεί πρόβληµα στην πόντιση νέου καλωδίου εκτός από τα τελευταία 160 µέτρα ( µέτρα) κοντά στην ακτογραµµή της Θάσου όπου ο πυθµένας καλύπτεται από σποραδικές εµφανίσεις άµµου µικρού πάχους (40 εκατοστά) οι οποίες καλύπτουν το βραχώδες υπόστρωµα, και από κοµµάτια βράχων και πέτρες στα τελευταία 80 µέτρα µέχρι την ακτογραµµή. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι τα αµµώδη ιζήµατα που καλύπτουν τον πυθµένα στην περιοχή της προσαιγειάλωσης της Κεραµωτής, από την ακτογραµµή µέχρι και 300µέτρα από αυτήν επί της προτεινόµενης διαδροµής, υπόκεινται σε έντονη µετακίνηση υπό την δράση των κυµατισµών και των ρευµάτων. Τέλος όλα τα TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 18 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

19 υφιστάµενα καλώδια εντοπίστηκαν σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 125 µέτρα ανατολικά της προτεινόµενη όδευσης του νέου καλωδίου. Η υποαέρια παραλία στην περιοχή της Κεραµωτής καλύπτεται από άµµο σε όλο της το πλάτος και έγιναν εµπίξεις ράβδου από την ακτογραµµή έως και τα 70 µέτρα προς την χέρσο (Πίνακας ). Γενικά το πάχος της άµµου είναι µεγαλύτερο από 2 µέτρα εκτός από τα διαστήµατα 8-10µέτρα, µέτρα, µέτρα και 70 µέτρα (από την ακτογραµµή προς την χέρσο) όπου το πάχος κυµαίνεται από 35 έως 50 εκατοστά. Το υπόστρωµα της άµµου στα προαναφερθέντα διαστήµατα είναι πολύ συνεκτικό (πιθανόν συµπιεσµένη άµµος) και όχι βραχώδες. Στην υποαέρια παραλία στην περιοχή προσαιγιάλωσης της Θάσου δεν έγιναν εµπίξεις διότι αυτή καλύπτεται κυρίως από πέτρες και κροκάλες. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 19 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

20 Μωσαϊκό SSS στον δίαυλο Κεραµωτής - Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 20 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

21 3D πυθµένα στον δίαυλο Κεραµωτής - Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 21 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

22 δ. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Από την ερµηνεία των καταγραφών του πλευρικού ηχοβολιστή επίσης προέκυψε ο ακριβής εντοπισµός των δύο πλέον πρόσφατων καλωδίων που ποντίστηκαν από την ΕΗ, των καλωδίων Νο1 και Νο2. Το καλώδιο Νο1 εντοπίστηκε καθ ολο το µηκος του παρότι ήταν έξω από την προβλεπόµενη περιοχή µελέτης. Παρόµοια προσπάθεια έγινε για τον εντοπισµό και των παλαιότερων καλωδίων ABCD παρά το γεγονός ότι επίσης ήταν εκτός της περιοχής µελέτης. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν τα εν λόγω καλώδια, παρά µόνο σε πολύ εντοπισµένες περιοχές, αφού πιθανά αυτά έχουν καλυφθεί από την ποσειδωνία που είναι πιο έντονη στην περιοχή αυτή αλλά και από ιζήµατα που έχουν συσσωρευτεί µε την πάροδο του χρόνου. Τα καλώδια Νο1 και Νο2 εντοπίστηκαν σχεδόν κατά το σύνολο του µήκους τους µε εξαίρεση πολύ µικρό µήκος (µικρότερο των 200µ) στην παράκτια ζώνη στην πλευρά της Κεραµωτής όπου η παράκτια δυναµική έχει καλύψει εντελώς τα καλώδια που έχουν ποντιστεί. Για τον καλύτερο εντοπισµό των καλωδίων χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι SSS, εκ των οποίων το νεότερο χρησιµοποιεί τεχνολογία chirp που εξασφαλίζει σηµαντικά µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στις καταγραφές. Σε όλα τα διαγράµµατα που υποβάλλονται στην παρούσα µελέτη δίνονται οι οδεύσεις των υφισταµένων καλωδίων Νο1 και Νο2 όπως αυτές ψηφιοποιήθηκαν από τα µωσαικά που παρήχθησαν από τις καταγραφές των πλευρικών ηχοβολιστών. είγµα του µωσαικού που παρήχθη και των ιχνών των καλωδίων Νο1 και Νο2 από το SSS τεχνολογίας Chirp δίνεται στην ακόλουθη εικόνα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 22 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

23 είγµα Μωσαϊκού SSS µε ίχνη υφισταµένων καλωδίων TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 23 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

24 ε. Μαγνητοµετρία Οι µετρήσεις του µαγνητικού πεδίου έγιναν κατά µήκος των ίδιων διαδροµών όπου γινόταν η καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού, µε την χρήση µαγνητοµέτρου της Marine Magnetics (Canada), SeaSpy model. Οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που καταγράφηκαν κυµαίνονται από nt έως nt. Οι χαµηλότερες τιµές εντοπίζονται στις παράκτιες περιοχές όπου το όργανο επηρεαζόταν από την αλλαγή πορείας του σκάφους (Εικ., πορεία 200 Ανατολικά) ενώ οι υψηλότερες τιµές στην διαδροµή 400 µέτρα ανατολικά της κεντρική κοντά στην περιοχή της Κεραµωτής πιθανόν λόγω της ύπαρξης των υφιστάµενων καλωδίων. Γενικότερα όλες οι διαδροµές ήταν παράλληλες µε τα υφιστάµενα καλώδια και είναι πιθανόν όλες οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που µετρήθηκαν να είναι ελαφρώς αυξηµένες οµοιόµορφα. Κατά µήκος της τελικής προτεινόµενης διαδροµής δεν εντοπίστηκε καµιά απότοµη αύξηση του µαγνητικού πεδίου η οποία να πιστοποιεί την ύπαρξη εµποδίου (ναυαγίου, σιδερένιου αντικειµένου κλπ.). TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 24 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

25 Magnetometer Readings : THASSOS - KERAMOTI, 200m West Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 200 µέτρα δυτικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Θάσο προς Κεραµωτή) Magnetometer Readings :, Central Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της προτεινόµενης διαδροµής (Από Κεραµωτή προς Θάσο) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 25 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

26 Magnetometer Readings : THASSOS - KERAMOTI, 200m East Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 200 µ. ανατολικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Θάσο προς Κεραµωτή) Magnetometer Readings :, 400m East Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 400 µ. ανατολικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Κεραµωτή προς Θάσο) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 26 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

27 3.2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Πραγµατοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση και στις δύο θέσεις προσαιγιάλωσης του καλωδίου. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και περιελάµβανε: Ιδρυση τριγωνοµετρικού δικτύου στις θέσεις προσαιγιάλωσης. Για το σκοπό αυτό έγινε σύνδεση µε τριγωνοµετρικά σηµεία του κρατικού δικτύου της ΓΥΣ. Τα νέα σηµεία συνδέθηκαν µε αυτά µε το δορυφορικό σύστηµα GPS και την τεχνική του στατικού εντοπισµού. Στα νέα σηµεία συµπεριλαµβάνονται τρία σταθερά σηµεία εκατέρωθεν της προτεινόµενης όδευσης του Υ/Β καλωδίου σε κάθε προσιαγιάλωση που απέχουν 10 έως 30 µ αυτής, σε τριγωνική διάταξη, τα οποία εξασφαλίστηκαν κατάλληλα. Το τριγωνοµετρικό δίκτυο επιλύθηκε µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τοπογραφική αποτύπωση των σηµείων προσαιγιάλωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Το τοπογραφικό διάγραµµα σχεδιάστηκε σε κλίµακα 1:500, και εµφανίζει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις προδιαγραφές όπως αυτά αποτυπώθηκαν, στην κάθε θέση προσαιγιάλωσης. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε κύρια µε το σύστηµα GPS και την τεχνική RTΚ. Σε περιοχές όπου η τεχνική αυτή δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί (π.χ. κτίρια, πυκνά δένδρα) χρησιµοποιήθηκε γεωδαιτικός σταθµός και συµβατική τοπογραφική αποτύπωση. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα εξαρτήθηκαν από το κρατικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. β. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Ειδικά για τις περιοχές προσαιγιάλωσης και µέχρι το όριο προστασίας των νέων καλωδίων ο εντοπισµός των υφισταµένων καλωδίων έγινε από δύτες µε χρήση TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 27 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

28 metal detector για το τµήµα όπου τα καλώδια δεν είναι ορατά επί της επιφάνειας του πυθµένα ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής χαρτογράφηση τους. γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Στις περιοχές που δεν µπόρεσε να προσεγγίσει το υδρογραφικό σκάφος για την πραγµατοποίηση των βυθοµετρήσεων µε ΜΒ λόγω µικρού βάθους (<3µ), χρησιµοποιήθηκε φουσκωτή βάρκα µε φορητό ψηφιακό βυθόµετρο ακρίβειας 0.1% του βάθους και συνδεδεµένο σε αυτό σύστηµα εντοπισµού GPS διπλής συχνότητας ακρίβειας εκατοστού, και µε πυκνές ηχοβολιστικές γραµµές καλύφθηκαν και οι περιοχές αυτές. δ. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα σε όλο το πελάγιο τµήµα και σε όλο το εύρος της ζώνης αποτύπωσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µε υποβρύχιο µαγνητόµετρο υψηλής διακριτικής ικανότητας. Επίσης µετρήσεις µε το µαγνητόµετρο πραγµατοποιήθηκαν κατά µήκος της τελικής όδευσης του καλωδίου. Σε ότι αφορά την παράκτια ζώνη και στις δύο προσαιγιαλώσεις σε όλο το µήκος όπου το καλώδιο θα προστατευθεί µε ταφή και σε ζώνη εύρους 10µ µε άξονα την όδευση εγκατάστασης του καλωδίου έγινε έρευνα εντοπισµού µεταλλικών αντικειµένων που βρίσκονται επιφανειακά ή είναι θαµµένα µε χρήση metal detector. Έτσι εξασφαλίστηκε ο ακριβής εντοπισµός µεταλλικών στόχων και στην παράκτια ζώνη. ε. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Η υποβρύχια επιθεώρηση του πυθµένα στην παράκτια ζώνη κατά µήκος της τελικής όδευσης των καλωδίων περιελάµβανε: Χάραξη της τελικής όδευσης των καλωδίων µε χρήση σηµαδούρων κατά µήκος αυτών και απαραίτητα στα σηµεία θλάσης. Τοποθέτηση βυθιζόµενου βαθµονοµηµένου ράµµατος κατά µήκος της TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 28 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

29 όδευσης του καλωδίου. Το βυθιζόµενο ράµµα δέθηκε στα µπλόκια που τοποθετήθηκαν στην θέση κάθε σηµαδούρας. Το βαθµονοµηµένο ράµµα χρησιµοποιήθηκε για την γεωαναφορά της βιντεοσκόπησης. ιατρήσεις, κατά µήκος της υλοποιηµένης όδευσης των καλωδίων µε υψηλής πίεσης διατρητή ιζηµάτων πυθµένα (τζιφάρι), µε δυνατότητα έµπειξης περίπου 2.2µ. Οι διατρήσεις σκοπό είχαν την διερεύνηση της συνεκτικότητας του πυθµένα και τον προσδιορισµό του βάθους του σκληρού υποστρώµατος (βράχος, κροκάλες). Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση µε υποβρύχιες κάµερες κατά µήκος της υλοποιηµένης όδευσης των καλωδίων. Ολα τα προηγούµενα πραγµατοποιήθηκαν από έµπειρους αυτοδύτες, προκειµένου να γίνει πλήρης τεκµηρίωση της τελικής όδευσης των καλωδίων στην παράκτια ζώνη, και να αποκτηθούν πρόσθετα στοιχεία για την δυνατότητα ταφής των καλωδίων. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 29 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

30 Παράκτια ζώνη Κεραµωτής Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή επιλέχθηκε σε συνεργασία µε τον επιβλέποντατης ΕΗ. Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή επι τόπου επιθεώρηση. Προδιορίστηκαν µε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ οι θέσεις που έχουν τοποθετηθεί τα υφιστάµενα υποβρύχια καλώδια και στην συνέχεια επελέγη η θέση της προσαιγιάλωσης του καλωδίου της µελέτης. Η πρόσβαση στο σηµείο προσαιγιάλωσης είναι εύκολη και η προσέγγιση γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Η παραλία είναι εκτεταµένη σε µήκος, µεγάλου εύρους και αµµώδης. Ο προσανατολισµός της παραλίας είναι νότιος. Στην διάρκεια του καλοκαιριού χρησιµοποιείται σαν οργανωµένη παραλία. Το σηµείο προσαιγιάλωσης βρίσκεται στην µέση περίπου της εκτεταµένης παραλίας σε µικρή απόσταση από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της ΕΗ. Για την περιοχή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µελέτη για τον καθορισµό των γραµµών Αιγιαλού και Παραλίας από τον ήµο Κεραµωτής (Έκθεση καθορισµού ορίων αιγιαλού και παραλίας µε ηµερ/νία ). Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το ΓΕΝ. α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής τοπογραφική αποτύπωση. Εγκαταστάθηκε αρχικά ένα τριγωνοµετρικό δίκτυο που συνδέθηκε µε το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο µέσω του συστήµατος HEPOS που αποτελείται από 98 µόνιµους σταθµούς στον Ελληνικό Χώρο. Ιδρύθηκαν και επισηµάνθηκαν κατάλληλα τρία νέα τριγωνοµετρικά σηµεία, τα οποία σχηµατίζουν σχεδόν ισόπλευρο τρίγωνο στην περιοχή της προσαιγιάλωσης του καλωδίου, και χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης ενώ θα χρησιµεύσουν σαν αναφορά για οποιαδήποτε εργασία στο µέλλον. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 30 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

31 Οι συντεταγµένες των σηµείων του τριγωνοµετρικού δικτύου που ιδρύθηκε δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΤΡΙΓ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Χ (µ) Υ (µ) Η (µ) Τ Τ Τ Η επίλυση του τριγωνοµετρικού δικτύου παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε σύστηµα GPS και την τεχνική RTK. Οπου αυτό δεν ήταν δυνατό η αποτύπωση έγινε µε γεωδαιτικό σταθµό. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 31 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

32 Θέση προσαιγιάλωσης Κεραµωτής (Google earth) Λεπτοµέρεια θέσης προσαιγιάλωσης Κεραµωτής(Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 32 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

33 Θέση προσαιγιάλωσης Κεραµωτής. Απόσπασµα Χάρτη 1:50000 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 33 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

34 LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Παραλία προσαιγιάλωσης LP-KER Κεραµωτή Καβάλας-Σηµείο προσαιγιάλωσης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 34 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

35 β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Η έρευνα των µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου που επελέγη στο πεδίο (IFSCR), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση κατάλληλου ανιχνευτή µετάλλων. Στην διάρκεια της έρευνας αυτής δεν εντοπίστηκαν µεταλλικά αντιµείµενα. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο εξοπλισµό έρευνα για τον προσδιορισµό της θέσης των θαµµένων υφισταµένων καλωδίων στην περιοχή. εν κατέστη ωστόσο δυνατόν να προσδιοριστεί η θέση των καλωδίων µε την µέθοδο αυτή. Ο εξοπλισµός αποδεδειγµένα είναι κατάλληλος εφόσον έχει χρησιµοποιηθεί επανειληµµένα σε αντίστοιχες περιπτώσεις και στην προσαιγιάλωση της Θάσου χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία αφού προσδιορίστηκε η θέση όλων των καλωδίων στην παράκτια ζώνη. Η αιτιολογία για την αδυναµία εντοπισµού των καλωδίων στη παράκτια ζώνη της Κεραµωτής, αποδόθηκε στο παχύ στρώµα άµµου που έχει καλύψει τα καλώδια από την εποχή της εγκατάστασης τους. Στην περιοχή όπως αναλύθηκε και προηγούµενα παρατηρήθηκε έντονη παράκτια δυναµική που αναµοχλεύει συνεχώς παχιά στρώµατα άµµου. Ηταν χαρακτηριστικός άλλωστε ο τρόπος που άλλαζε η µορφή της παραλίας, σε µικρό χρονικό διάστηµα, όσο αυτό που παραµείναµε στην περιοχή για την εκπόνηση της µελέτης. Επίσης το γεγονός ότι η περιοχή είναι στις εκβολές του ποταµού Νέστου έχει σαν αποτέλεσµα την συσσώρευση αποθέσεων του ποταµού και δηµιουργία παχιών στρωµάτων ιζήµατος που καλύπτουν τα καλώδια. γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ακρίβεια στον προσδιορισµό του βάθους της τάξης του εκατοστού και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 35 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

36 Ο εντοπισµός της θέσης της µέτρησης πραγµατοποιείται µε το σύστηµα GPS διπλής συχνότητας και την τεχνική RTK. Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται ακρίβεια στον εντοπισµό της θέσης της τάξης του εκατοστού. δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Ο προσδιορισµός του πάχους των επιφανειακών ιζηµάτων στο παράκτιο τµήµα της Κεραµωτής πραγµατοποιήθηκε µε δοκιµές διείσδυσης ράβδου (εµπίξεις ράβδου) τις οποίες πραγµατοποίησαν υποθαλάσσια οι αυτοδύτες. Οι εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν από τους δύτες σε βάθη από 15 µέτρα έως την ακτογραµµή. Εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν και στην υποαέρια αµµώδη παραλία της Κεραµωτής από την ακτογραµµή έως και 70 µέτρα απόσταση προς το εσωτερικό της. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 36 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

37 Εικ. Η µεταλλική ράβδος µήκους 2.1m η οποία χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες για τις δοκιµές διείσδυσης (εµπίξεις) υποθαλάσσια και στην υποαέρια παραλία. Η τελική προτεινόµενη διαδροµή στην Κεραµωτή βιντεοσκοπήθηκε µε την χρήση κάµερας και στεγανής θήκης της SONY από τους αυτοδύτες, σε βάθη από 15 µέτρα έως 0 µέτρα και σε απόσταση περίπου 600 µέτρα από την ακτογραµµή. Επιπλέον ελήφθησαν φωτογραφίες του πυθµένα από τους αυτοδύτες πάνω στην ίδια διαδροµή σε χαρακτηριστικές θέσεις µε την χρήση φωτογραφικής µηχανής της CANON. Η ποιότητα του βίντεο και των εικόνων που ελήφθησαν στην Κεραµωτή είναι χαµηλής ποιότητας και αυτό οφείλεται στην έντονη θολερότητα λόγω του κυµατισµού και της έντονης αναµόχλευσης του αµµώδους πυθµένα που παρατηρήθηκε σε όλη την διάρκεια της παραµονής µας στην περιοχή Τα βίντεο σε συνδυασµό µε της καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού παράκτια ελήφθησαν υπόψιν στην γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 37 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

38 Βάθος (m) Απόσταση από την ακτογραµµή (m) οκιµές διείσδυσης (Εµπίξεις ράβδου) (Μεγιστη διείσδυση 2,10 m) Κεραµωτή παράκτια- Τελική όδευση ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση του πυθµένα ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 38 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

39 Απόσταση από την ακτογραµµή (m) ΥΠΟΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση των ιζηµάτων της παραλίας Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 39 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

40 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 1 :Βάθος 1.0m - Απόσταση 20m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 2 :Βάθος 1.2m - Απόσταση 40m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 40 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

41 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 3 :Βάθος 1.3m - Απόσταση 60m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 4 :Βάθος 1.4m - Απόσταση 100m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 41 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

42 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 5 :Βάθος 1.3m - Απόσταση 120m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 6 :Βάθος 1.4m - Απόσταση 160m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 42 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

43 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 7 :Βάθος 4.0m- Απόσταση 280m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.8 :Βάθος 10.5m - Απόσταση 320m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 43 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

44 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.9 :Βάθος 14.6m - Απόσταση 360m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.10 :Βάθος 18.1m - Απόσταση 440m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 44 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

45 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.11 :Βάθος 18.8m - Απόσταση 480m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 12 :Βάθος 19.3m - Απόσταση 520m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 45 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

46 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 13 :Βάθος 19.8m - Απόσταση 560m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 14 :Βάθος 21.3m - Απόσταση 660m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 46 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

47 Μωσαϊκό SSS στην παράκτια ζώνη Κεραµωτής TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 47 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

48 3.2.3 Παράκτια ζώνη Θάσου Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Θάσο επιλέχθηκε σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της ΕΗ. Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή επι τόπου επιθεώρηση. Προδιορίστηκαν µε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ οι θέσεις που έχουν τοποθετηθεί τα υφιστάµενα υποβρύχια καλώδια και στην συνέχεια επελέγη η θέση της προσαιγιάλωσης του καλωδίου της µελέτης. Η πρόσβαση στο σηµείο προσαιγιάλωσης είναι εύκολη και η προσέγγιση γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Η παραλία είναι εκτεταµένη σε µήκος, µικρού εύρους και κροκαλώδης, ενώ παρατηρείται βραχώδες υπόστρωµα (beach rock) καθόλο το µήκος της. Ο προσανατολισµός της παραλίας είναι βορειονατολικός. Το σηµείο προσαιγιάλωσης βρίσκεται στην µέση περίπου της εκτεταµένης παραλίας σε µικρή απόσταση από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της ΕΗ. Στην θέση που επελέγη για την προσαιγιάλωση είναι καθορισµένες οι γραµµές Αιγιαλού και Παραλίας ( Απόφ. Γεν. Γρ. ΠΑΜΘ Κ3415/ ΦΕΚ 1011/ Τ. ). α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής τοπογραφική αποτύπωση. Εγκαταστάθηκε αρχικά ένα τριγωνοµετρικό δίκτυο που συνδέθηκε µε το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο µέσω του συστήµατος HEPOS που αποτελείται από 98 µόνιµους σταθµούς στον Ελληνικό Χώρο. Ιδρύθηκαν και επισηµάνθηκαν κατάλληλα τρία νέα τριγωνοµετρικά σηµεία, τα οποία σχηµατίζουν σχεδόν ισόπλευρο τρίγωνο στην περιοχή της προσαιγιάλωσης του καλωδίου, και χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης ενώ θα χρησιµεύσουν σαν αναφορά για οποιαδήποτε εργασία στο µέλλον. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 48 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

49 Οι συντεταγµένες των σηµείων του τριγωνοµετρικού δικτύου που ιδρύθηκε δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΤΡΙΓ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Χ (µ) Υ (µ) Η (µ) Τ Τ Τ Η επίλυση του τριγωνοµετρικού δικτύου παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε σύστηµα GPS και την τεχνική RTK. Οπου αυτό δεν ήταν δυνατό η αποτύπωση έγινε µε γεωδαιτικό σταθµό. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 49 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

50 Θέση προσαιγιάλωσης Θάσου (Google earth) Λεπτοµέρεια θέσης προσαιγιάλωσης Θάσου (Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 50 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

51 Θέση προσαιγιάλωσης Θάσου. Απόσπασµα Χάρτη 1:50000 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 51 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

52 LP-THA Θάσος- Παραλία προσαιγιάλωσης LP-THA Θάσος- Σηµείο προσαιγιάλωσης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 52 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

53 β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Η έρευνα των µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου που επελέγη στο πεδίο (IFSCR), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση κατάλληλου ανιχνευτή µετάλλων. Στην διάρκεια της έρευνας αυτής δεν εντοπίστηκαν µεταλλικά αντιµείµενα. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο εξοπλισµό έρευνα για τον προσδιορισµό της θέσης των θαµµένων υφισταµένων καλωδίων στην περιοχή. Με την βοήθεια του ανιχνευτή µετάλλων προσδιορίστηκε η θέση όλων των καλωδίων στην παράκτια ζώνη. Τα καλώδια όπου εντοπίζονταν σηµαίνονταν κατάλληλα µε σηµαδούρες χρωµατισµένες διαφορετικά για κάθε καλώδιο. Στην συνέχεια και µε την βοήθεια του συστήµατος GPS και την τεχνική RTK ακρίβειας εκατοστού προσδιορίστηκαν οι θέσεις στις σηµαδούρες και κατ επέκταση των καλωδίων. Οι θέσεις των καλωδίων αποδόθηκαν σε όλα τα σχετικά διαγράµµατα που υποβάλλονται µε την παρούσα µελέτη. Σήµανση µε σηµαδούρες καλωδίων που εντοπίστηκαν µε ανιχνευτή µετάλλων TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 53 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

54 γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ακρίβεια στον προσδιορισµό του βάθους της τάξης του εκατοστού και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. Ο εντοπισµός της θέσης της µέτρησης πραγµατοποιείται µε το σύστηµα GPS διπλής συχνότητας και την τεχνική RTK. Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται ακρίβεια στον εντοπισµό της θέσης της τάξης του εκατοστού. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 54 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

55 δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Ο προσδιορισµός του πάχους των επιφανειακών ιζηµάτων στο παράκτιο τµήµα της Θάσου πραγµατοποιήθηκε µε δοκιµές διείσδυσης ράβδου (εµπίξεις ράβδου) τις οποίες πραγµατοποίησαν υποθαλάσσια οι αυτοδύτες. Οι εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν από τους δύτες σε βάθη από 15 µέτρα έως την ακτογραµµή. Εµπίξεις ράβδου δεν πραγµατοποιήθηκαν στην υποαέρια κροκαλώδη παραλία της Θάσου εφόσον το υπόστρωµα στην περιοχή είναι βραχώδες. Εικ. Η µεταλλική ράβδος µήκους 2.1m η οποία χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες για τις δοκιµές διείσδυσης (εµπίξεις) υποθαλάσσια και στην υποαέρια παραλία. Η τελική προτεινόµενη διαδροµή στην Θάσο βιντεοσκοπήθηκε µε την χρήση κάµερας και στεγανής θήκης της SONY από τους αυτοδύτες, σε βάθη από 15 µέτρα έως 0 µέτρα και σε απόσταση περίπου 600 µέτρα από την ακτογραµµή. Επιπλέον ελήφθησαν φωτογραφίες του πυθµένα από τους αυτοδύτες πάνω στην ίδια διαδροµή σε χαρακτηριστικές θέσεις µε την χρήση φωτογραφικής µηχανής της CANON. Τα βίντεο σε συνδυασµό µε της καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού παράκτια ελήφθησαν υπόψιν στην γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 55 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

56 οκιµές διείσδυσης (Εµπίξεις ράβδου) (Μεγιστη διείσδυση 2,10 m) Βάθος (m) Απόσταση από την ακτογραµµή (m) Θάσος παράκτια- Τελική όδευση ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση του πυθµένα ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα ,10 άµµου ,10 Άµµος µε αραιά και χαµηλά φύκη Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα 2,10 άµµου ,10 Άµµος µε αραιά και χαµηλά φύκη ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σποραδικές κροκάλες ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σκληρό υπόστρωµα ,40 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε πέτρες σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε πέτρες σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε διαστήµατα ποσειδόνιας σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος σε βραχώδες υπόστρωµα Πέτρες και κοµµάτια βράχου Πέτρες και κοµµάτια βράχου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 56 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

57 Θάσος Φωτ. 1 :Βάθος 1.3m- Απόσταση 40m από LP-THA Θάσος Φωτ. 2 :Βάθος 2.7m - Απόσταση 100m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 57 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

58 Θάσος Φωτ. 3 :Βάθος 4.4m - Απόσταση 160m από LP-THA Θάσος Φωτ. 4 :Βάθος 4.0m - Απόσταση 200m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 58 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

59 Θάσος Φωτ. 5 :Βάθος 5.8m - Απόσταση 250m από LP-THA Θάσος Φωτ. 6 :Βάθος 6.5m - Απόσταση 300m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 59 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

60 Θάσος Φωτ. 7 :Βάθος 8.0m - Απόσταση 360m από LP-THA Θάσος Φωτ. 8 :Βάθος 8.2m - Απόσταση 400m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 60 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

61 Θάσος Φωτ. 9 :Βάθος 8.5m - Απόσταση 420m από LP-THA Θάσος Φωτ. 10 :Βάθος 12.0m - Απόσταση 510m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 61 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

62 Θάσος Φωτ. 11 : Βάθος 13.9m - Απόσταση 600m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 62 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

63 Μωσαϊκό SSS στην παράκτια ζώνη Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 63 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

64 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 64 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

65 4.1. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΜΠΗΣ» Για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου στην θάλασσα χρησιµοποιήθηκε το υδρογραφικό σκάφος «Κάπταιν Μπάµπης». Πρόκειται για ένα σκάφος µήκους 17µ κατάλληλο για πελάγιες και παράκτιες µελέτες. Το σκάφος έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και φέρει τα Transducer του MBES στην καρίνα του. Επίσης διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για την χρήση του υπόλοιπου ωκεανογραφικού εξοπλισµού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ Trimble R8 L1/L2 GPS system Trimble 5800 L1/L2 GPS system. Ominstar Demodulator (VBS signal) Trimble 5603 Total Station. GNSS radio for HEPOS RTK and DGPS corrections Ο ιδιος εξοπλισµός GPS χρησιµοποιείται για παράκτιες και πελάγιες εργασίες. Στην διάρκεια των πελάγιων εργασιών χρησιµοποιείται η τεχνική εντοπισµού RTK ή η τεχνική DGPS που εξασφαλίζουν ακρίβεια εκατοστού ή µέτρου αντίστοιχα σε συνδυασµό είτε µε το σύστηµα µόνιµων σταθµών HEPOS είτε µε το σήµα VBS της Omnistar. Οι δέκτες GPS που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη λειτουργούν και TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 65 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

66 µετις δύο ανωτέρω τεχνικές. Στην συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα HEPOS και η τεχνική RTK µε ακρίβεια εκατοστού. Για τις παράκτιες εργασίες χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα R8 µε την τεχνική RΤΚ και ακρίβεια εκατοστού. Το λογισµικό HYPACK 2008 για εντοπισµό πλοήγηση καταγραφή δεδοµένων από το MultiBeam και εκ των υστέρων επεξεργασία των βυθοµετρικών δεδοµένων. Χρησιµοποιεί δε την τεχνική RTK για την απαλειφή του κυµατισµού αναγωγή των µετρήσεων στην ΜΣΘ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βυθόµετρο πολλαπλής δέσµης (MBES) Για την µέτρηση των βαθών χρησιµοποιήθηκε το Μulti Βeam της ELAC SEABEAM 1185, σε συνδυασµό Inertial Positioning and Attitude σύστηµα της CODA και το Sound Velocity Probe CTD 048 M. ELAC SEABEAM 1185 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 66 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

67 Στη συνέχεια δίνεται το εύρος της ζώνης που καλύπτει το παραπάνω MB, σε σχέση µε το βάθος. Επίσης δίνεται µία εικόνα της εγκατάσταση των κεραιών GPS διπλής συχνότητας του αισθητήρα κίνησης. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 67 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

68 και ο τρόπος εγκατάστασης του αισθητήρα κίνησης, όσον το δυνατό πλησιέστερα στο κέντρο βάρους και τα transducers του multibeam. Τέλος, δίνεται η εγκατάσταση των transducer του Multi Beam στην καρίνα του σκάφους, που χρησιµoποιείται συνήθως στις βαθυµετρικές αποτυπώσεις. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 68 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

69 Ψηφιακό βυθόµετρο (SBES) Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ίδια επίπεδα ακριβείας και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. Τα χαρακτηριστικά του βυθοµέτρου αυτού δίνονται στο συνηµµένο τεχνικό φυλλάδιο SonarMite specs. SonarMite Specification Transducer Frequency Beam Spread Depth Range Accuracy Sound Velocity Range 235KHz Active Transducer 6 to 10 Degrees 0.30m to 75.00m (Software limited) +/-0.025m (RMS) 1400 to 1600 m/sec TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 69 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

70 Data Output Range 2Hz Ultrasonic Ping Rate 3 to 6 Hz (Depth dependent ) Pitch/Roll sensor usable range +/-45 degree static resolution +/-0.2 degree Heave sensor dynamic accuracy +/-1.0 degree Sensor +/- 2G range +/- 2Hz accuracy +/-0.05m Internal Power Power Consumption Usable Battery Life Stand-By Battery Life 12.0v x 2.0AHr Internal sealed lead/acid battery 40ma to 100ma (temp dependent) 8 Hrs to 24Hrs between charging Hours Battery Charge Work Anywhere Data Output Data Format Operating Temperature Overall Dimensions Weight Switch mode charger for vac, Hz 2/3 Round/Square pin charger adaptor SonarMite, simple ASCII, NMEA RS232C 9600 baud 8 bit 1 stop bit No parity 0 to 45 degree Centigrade 120w x 220d x 80h (mm) 1.5Kg TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 70 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών"

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την ασφαλή πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών" ρ. Γρηγόρης Π. Ρουσάκης ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΚΕΘΕ Σκοπός των ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε!

Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε! Μείνετε κοντά στους αγαπημένουςσαςκάθεστιγμή, απόόπουκιανβρίσκεστε! Άμεσος και Εύκολος Εντοπισμός όλων και όσων αγαπάτε! 2 Το προϊόν με μια ματιά Φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης σε πραγματικόχρόνο. Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 66101 ΤΗΛ.2104111120-2104174370-6944714211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΙΚΗΤΑ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 E-MAIL:g.avraam@hotmail.com ΕΙΣΗΓΗΣΗ του

Διαβάστε περισσότερα

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. 1.0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιµάλη Βασίλη Εντεταλµένο Ερευνητή, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια Ποσειδώνιας Mια όαση ζωής στη Μεσόγειο

Λιβάδια Ποσειδώνιας Mια όαση ζωής στη Μεσόγειο Ένα σηµαντικό και ιδιαίτερο παράκτιο οικοσύστηµα στη Μεσόγειο θάλασσα σχηµατίζεται από το θαλάσσιο φυτό Posidonia oceanica (ή στην κοινή ελληνική του ονοµασία Ποσειδώνια). Παρότι ο καθένας µας έχει δει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές κυματικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και η χωροθέτηση τους στο Αιγαίο. Εμμανουήλ Κ. Οικονόμου

Περιοχές κυματικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και η χωροθέτηση τους στο Αιγαίο. Εμμανουήλ Κ. Οικονόμου Περιοχές κυματικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού και η χωροθέτηση τους στο Αιγαίο Εμμανουήλ Κ. Οικονόμου Δομή παρουσίασης 1. Βασικοί ορισμοί 2. Υπάρχουσα τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καραγεώργης Α.Π., Μαντόπουλος Π., Παμπίδης Ι. Ινστι/το Ωκεανογραφίας, Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ανιχνεύοντας το υπέδαφος

ανιχνεύοντας το υπέδαφος ανιχνεύοντας το υπέδαφος ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΠΕ Η Radiodetection κατασκευάζει μια σειρά συσκευών που προσαρμόζουν σε όλες τις ανάγκες επισκόπησης του υπεδάφους. Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις στην επισκόπηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ/ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΨΑΡΙΩΝ FISHFINDER 90/140 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ Αισθητήριο Τα «µάτια» και τα «αυτιά» του βυθοµέτρου σας. Το αισθητήριο εκπέµπει ηχητικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον : Γ.Γ ΥΠΕΚΑ, κ. Κ.Μαθιουδάκη. Μεσογείων 119, Τ.Κ 10192 Αθήνα. Κοιν. : Υπουργό ΥΠΕΚΑ, κ. Ε.Λιβιεράτο. Αθήνα 15.10.2012. Αξιότιμε κ.

Προς τον : Γ.Γ ΥΠΕΚΑ, κ. Κ.Μαθιουδάκη. Μεσογείων 119, Τ.Κ 10192 Αθήνα. Κοιν. : Υπουργό ΥΠΕΚΑ, κ. Ε.Λιβιεράτο. Αθήνα 15.10.2012. Αξιότιμε κ. Προς τον : Γ.Γ ΥΠΕΚΑ, κ. Κ.Μαθιουδάκη. Μεσογείων 119, Τ.Κ 10192 Αθήνα Κοιν. : Υπουργό ΥΠΕΚΑ, κ. Ε.Λιβιεράτο. Αθήνα 15.10.2012 Αξιότιμε κ. Γενικέ, Σε συνέχεια της συζήτησής μας της 18 Σεπτεμβρίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ Κωδικός Έργου: 88507, έναρξη 1-7-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Τεχ.Προδ.Προσεγ.Πλ.Τερμ.Στ.Υ.Φ.Α.Ρεβ Rev.1 06/10/2008 Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης Πλοίων ΥΦΑ Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ CIVILSHOP ΘΕΜΑΤΑ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1. END OF YEAR ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ STONEX S9 III GNSS 2. END OF YEAR ΤΙΜΗ ΓΙΑ STONEX S7 GNSS 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ STONEX R2 PLUS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΡΥΘΜΟΣ - ΔΕΝΑΞΑΣ & ΤΡΑΚΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ BP-2002S 2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου

Τεχνική Έκθεση. Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου Παραδοτέο 4 Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου «Χάραξη, χωροθέτηση και ήπιο καθαρισμό-σήμανση θεματικού μονοπατιού για την αρκούδα» (τοποθέτηση πινακίδων) στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

LXT-3 GPS CSM TRACKER

LXT-3 GPS CSM TRACKER LXT-3 GPS CSM TRACKER www.1999.gr 1 Προοίμιο 1.1 Συνοπτική εισαγωγή Αυτή συσκευή οχημάτων με ενσωματωμένο GPS καιgsm/gprs τεχνολογία με συμπαγές μέγεθος. Μπορεί να διαβιβάσει τις συντεταγμένες γεωγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα