ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 1 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝ 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Χ.-Α.Τ. Β.Μ. Χ.Λ. Γ.Κ. ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΤ/ΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 2 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.2. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ 2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕ ΙΟΥ 2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 3.1. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Γενικά στοιχεία Όδευσης Καλωδίου Γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα α. Προκαταρκτική Ερευνα βυθού β. Γεωµορφολογική αποτύπωση πυθµένα / Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων / βυθοµετρική αποτύπωση γ. Γεωµορφολογική περιγραφή δ. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων ε. Μαγνητοµετρία 3.2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων ε. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 3 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

4 Παράκτια ζώνη Κεραµωτής α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Παράκτια ζώνη Θάσου α.τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.1. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΜΠΗΣ» 4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4.3. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βυθόµετρο πολλαπλής δέσµης (MBES) Ψηφιακό βυθόµετρο (SBES) 4.4. ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) Ηχοβολιστικό πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) τεχνολογίας chirp 4.5. ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ 4.6. ΟΚΙΜΕΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΜΕ ΡΑΒ Ο ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ (ΕΜΠΙΞΕΙΣ ΡΑΒ ΟΥ) 4.7. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4.8. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Trimble Geomatics Office 4.9. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Trimble HydroPro Navigation και HydroPro office ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΥPACK ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ AutoCad, Autodesk Land Desktop. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 4 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

5 1. ΓΕΝΙΚΑ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 5 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη εκπονήθηκε στο διάστηµα Οκτώβριος 2008 Ιανουάριος Στο χρονικό διάστηµα αυτό, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες εργασίες πεδίου γραφείου και η προετοιµασία των παραδοτέων σύµφωνα µε την προδιαγραφή. Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή επιλέχθηκε κοντά στον Υποσταθµό της ΕΗ όπως και το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Θάσο. Το µήκος της διασύνδεσης είναι περίπου 8 Χλµ. µε µέγιστο βάθος κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου περίπου 27µ.Οι συντεταγµένες των σηµείων προσαιγιάλωσης είναι: Σηµείο προσαιγιάλωσης X (m) Y(m) Κεραµωτή Θάσος Τα σηµεία προσαιγιάλωσης θεωρήθηκαν στην µελέτη δεσµευτικά εφόσον αυτά επιλέχθηκαν σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της ΕΗ. Τα σηµεία αυτά επιλέχθηκαν, ώστε να εξασφαλίζουν τις προυποθέσεις εγκατάστασης του καλωδίου ελαχιστοποιόντας το µήκος της χερσαίας του διαδροµής προς τον υποσταθµό της ΕΗ. Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε ότι οι θέσεις προσαιγιάλωσης θα πραγµατοποιηθούν σε κατάλληλη απόσταση από τις προσαιγιαλώσεις των υφιστάµενων καλωδίων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ µε την οποία εντοπίστηκαν οι θέσεις των παλαιών προσαιγιαλώσεων και από τις δύο πλευρές. Στην περίπτωση της προσαιγιάλωσης στην Θάσο έγινε η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης της, επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη ότι διετίθετο εγκεκριµένος «Αιγιαλός» στην θέση αυτή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης των αδειών για την προσαιγιάλωση του καλωδίου. Από την πλευρά της Κεραµωτής έχει ήδη πραγµατοποιηθεί για την ευρύτερη περιοχή µελέτη από τον ήµο Κεραµωτής για τον καθορισµό του Αιγιαλού και της παραλίας οπότε για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας προσαιγιάλωσης του καλωδίου θα χρησιµοποιηθεί ο καθορισµός που θα εγκριθεί για τον ήµο. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 6 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

7 Η προτεινόµενη όδευση του καλωδίου είναι µία πολυγωνική γραµµή µε σηµεία προσαιγιάλωσης αυτά που δόθηκαν στο ανωτέρω πίνακα, η οποία αναπτύσσεται δυτικά και παράλληλα µε τα υφιστάµενα καλώδια σε ασφαλή ονοµαστική απόσταση της ταξης των 200µ. Μέρος της παρούσας µελέτης είναι και ο εντοπισµός των υφισταµένων καλωδίων εντός της ζώνης εύρους 500µ της µελέτης, οπότε και θα προσδιοριστεί επακριβώς η απόσταση της τελικής όδευσης του καλωδίου από τα υφιστάµενα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ CR Cable Route KP Kilometer Post CTD Conductivity Temperature Depth LP Landing Point DGPS Differential Global Positioning System WD Water Depth GPS Global Positioning System SL Shore Line ES Echo Sounder RU Reference Unit MBES Multi Beam Echo Sounder QA,QC Quality Assurance, Control SBES Single Beam Echo Sounder REP Representative SSS Side Scan Sonar RPL Route Position List IS In Service cable TM Transverse Mercator Projection MRU Motion Reference Unit MSL Mean Sea Level WGS84 World Geodetic System of 1984 GGRS 87 Greek Geodetic Reference System of ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Κος Γεώργιος Κυρίτσης ΕΗ: GEOTECH: Κος Χρήστος Θεοδοσόπουλος Κα Βασιλική Πασαδέλλη Κος Βάϊος Μπαλής Κος Χρήστος Λιαπάκης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 7 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 8 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

9 Για την εκπόνηση της µελέτης έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην προκήρυξη του ιαγωνισµού. Οι εργασίες πεδίου και γραφείου, που περιγράφονται στην συνέχεια συµµορφώνονται πλήρως µε τα προβλεπόµενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Σκοπός των εργασιών της µελέτης είναι να βρεθεί η καλύτερη όδευση για την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου και να παραδοθεί µία πλήρης µελέτη της όδευσης του καλωδίου, που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή πόντιση και ταφή του στην παράκτια ζώνη. Όλη η πελάγια αποτύπωση της ζώνης πραγµατοποίηθηκε χρησιµοποιόντας κατάλληλο σκάφος (Καπετάν Μπάµπης) που έφερε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, και τους τεχνικούς χειριστές του εξοπλισµού. Στις παράκτιες χρησιµοποιήθηκε φουσκωτό σκάφος. Η µελέτη περιελάµβανε τα ακόλουθα τµήµατα: 1. Προκαταρκτική έρευνα βυθού 2. Τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών προσαιγιάλωσης 3. Πελάγια βυθοµετρική και γεωλογική αποτύπωση ζώνης 4. Παράκτια βυθοµετρική και γεωλογική αποτύπωση ζώνης 5. Επεξεργασία δεδοµένων 6. Προετοιµασία και υποβολή Παραδοτέων (Τεύχη, ιαγράµµατα, τεκµηρίωση) 2.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕ ΙΟΥ Οι εργασίες πεδίου που πραγµατοποίηθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περιελάµβαναν τα εξής: 1. Προκαταρκτική Ερευνα Βυθού 2. Ερευνα µε ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης 3. Εντοπισµό υφισταµένων Υ/Β καλωδίων 4. Αποτύπωση και υποβρύχια µαγνητοσκόπηση των υπαρχόντων καλωδίων 5. Βυθοµετρική αποτύπωση TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 9 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

10 6. Υποβρύχια επιθεώρηση του πυθµένα στην παράκτια ζώνη 7. Ερευνα µεταλλικών αντικειµένων 8. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων 2.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Οι εργασίες γραφείου περιελάµβαναν όλη την απαραίτητη επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο πεδίο για να παραχθούν τα τοπογραφικά, βυθοµετρικά και γεωµορφολογικά διαγράµµατα όλου του µήκους του καλωδίου στο πελάγιο τµήµα, το παράκτιο τµήµα και στις θέσεις προσαιγιαλώσεων. Επίσης περιελάµβαναν την παραγωγή µηκοτοµών από φρεάτιο σε φρεάτιο κατά µήκος των πελάγιων και παράκτιων τµηµάτων. Οι εργασίες γραφείου περιελάµβαναν επίσης την σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Τα παραδοτέα που υποβάλλονται συνολικά είναι τα ακόλουθα: 1) Λεπτοµερής τεχνική έκθεση των εργασιών πεδίου - γραφείου που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 2) Γεωµορφολογικό διάγραµµα 1:10.000, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 3) Μωσαικό του πυθµένα σε κλίµακα 1: όπως αυτό προκύπτει από την σάρωση αυτού µε πλευρικό σαρωτή (Side Scan Sonar), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Επιπλέον υποβάλλεται µωσαικό µε πλευρικό σαρωτή υψηλής συχνότητας σε κλίµακα 1: ) Βυθοµετρικό διάγραµµα κλίµακας 1: για όλο το µήκος του διαύλου και της περιοχής των εργασιών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 5) ιάγραµµα Βυθοτοµής καθ όλο το µήκος της όδευσης του καλωδίου, κλίµακας 1: και 1:500 αντίστοιχα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 6) ιάγραµµα Ευθυγράµµισης Αντιστοίχισης (Αlignment Sheet), µε ταυτόχρονη απεικόνιση οριζοντιογραφίας, γεωµορφολογίας και µηκοτοµής σε ενιαίο διάγραµµα. 7) Τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:500 των περιοχών προσαιγιάλωσης. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 10 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

11 Ολα τα ανωτέρω υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα και τα σχέδια επιπλέον σε µία σειρά εκτυπώσεων σε αδιάσταλτα διαφανή. Επίσης υποβάλλονται όλα τα ανωτέρω σε ηλεκτρονική µορφή και σε format που συµφωνήθηκε µε την υπηρεσία. Επιπλέον υποβάλλονται DVD µε την υποβρύχια βιντεοσκόπηση του πυθµένα στις παράκτιες ζώνες των δύο προσαιγιαλώσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ιευθυντής Έργου Επικεφαλής Μηχανικός ρ. X. Λιαπάκης GEOTECH Μηχανικός Έργου Επικεφαλής Μηχανικός ρ Β. Μπαλής GEOTECH Οµάδα πεδίου Βοηθός Τοπογράφος Θ.Παπαθεοδώρου GEOTECH Οµάδα γραφείου Τοπογράφος Α. Τσόπελα GEOTECH Τοπογράφος Ε. Χατζή GEOTECH Επιστηµονικός υπεύθυνος ρ. Γ.Ρουσσάκης ΕΛΚΕΘΕ Γεωµορφολογική ερµηνεία, ρ..σακελλαρίου ΕΛΚΕΘΕ τελική τεχνική έκθεση Γεωλογική ερµηνεία ρ. Β.Λυκούσης ΕΛΚΕΘΕ Ερευνητική οµάδα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Εργασίες πεδίου, επεξεργασία Π. Γεωργίου ΕΛΚΕΘΕ δεδοµένων, γεωµορφολογική απόδοση. Εργασίες πεδίου, µηχανολόγος Π. Μαντόπουλος ΕΛΚΕΘΕ µηχανικός Εργασίες Πεδίου, Ηλεκτρονικός Ι. Παµπίδης ΕΛΚΕΘΕ Εργασίες πεδίου, υπεύθυνος Κ. Κατσαρός ΕΛΚΕΘΕ καταδυτικών εργασιών Εργασίες Πεδίου, καταδύσεις Θ. Φωτόπουλος ΕΛΚΕΘΕ 2.5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η µελέτη εκπονήθηκε κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 1. Τοπογραφικές εργασίες Οκτωβρίου Βυθοµετρικές και γεωµορφολογικές εργασίες πεδίου Οκτωβρίου Βυθοµετρικές και γεωµορφολογικές εργασίες γραφείου Οκτώβριος Ιανουάριος 2009 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 11 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

12 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 12 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

13 3.1. ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η πελάγια µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε µία ζώνη εύρους 500µ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν από την σύνθεση των αποτελεσµάτων της βυθοµετρίας, γεωµορφολογίας και µαγνητοµετρίας χρησιµοποιώντας αντίστοιχα το ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσµης (MBES), τον πλευρικό σαρωτή (SSS), και το µαγνητόµετρο. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται µε τα αντίστοιχα βυθοµετρικά, γεωµορφολογικά διαγράµµατα και τις µηκοτοµές που υποβάλλονται στην παρούσα µελέτη. Στην γεωµορφολογική περιγραφή που ακολουθεί οι χιλιοµετρικέ θέσεις αναφέρονται σε χιλιοµετρικές αποστάσεις από την θέση προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή µε κατεύθυνση προς Θάσο. Γενική άποψη διαύλου και τελικής όδευσης του καλωδίου (Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 13 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

14 Απόσπασµα χάρτη 1:50000 µε την τελική όδευση του καλωδίου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 14 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

15 Γενικά στοιχεία Όδευσης Καλωδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Ο ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ [m] Χ.Θ. ΒΑΘΟΣ [m] Χ [m] GGRS-87 Υ [m] GGRS-87 Φ / Lat [o '] WGS-84 λ / Lon [o '] WGS-84 LP-ΚΕR º ' 24º ' AC º ' 24º ' ΚΕR-15mWD º ' 24º ' ΚΕR-20mWD º ' 24º ' AC º ' 24º ' AC º ' 24º ' ΤΗΑ-20mWD º ' 24º ' AC4 (THA-15mWD) º ' 24º ' AC º ' 24º ' LP-THA º ' 24º ' ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) Ελλειψοειδές: GRS-80 Προβολή: TM Μετάθεση κατά Χ: Μετάθεση κατά Υ: 0 Πλάτος Αναφοράς: 0º Μήκος Αναφοράς: 24º E Συντελεστής κλίµακας: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βάθη σε µέτρα, αναφερόµενα στην Μέση Στάθµη Θάλασσας (ΜΣΘ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Method: Molodensky ΑΠΟ ΤΟ WGS '84 ΣΤΟ ΕΓΣΑ '87 Χ = Υ = Ζ = ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο ΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ (0-15m WD) 366 m ΠΕΛΑΓΙΟ ΤΜΗΜΑ (15m WD - 15m WD) 7041 m ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑΣΟΥ (0-15m WD) 617 m ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΛΑΣΗΣ (ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΤΩΝ AC) 7 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 27.4 m ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ 20.1% TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 15 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

16 Γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα α. Προκαταρκτική Έρευνα βυθού Πραγµατοποιήθηκε αρχικά προκαταρκτική έρευνα του βυθού µε την χρήση Multi Beam (MBES), Side Scan Sonar (SSS) και µαγνητοµέτρου προκειµένου να εκτιµηθεί κατ αρχή η καταλληλότητα του προτεινόµενου από την ΕΗ διαύλου για την τοποθέτηση του καλωδίου. Πραγµατοποιήθηκε µία γραµµή πλεύσης κατά µήκος της προτεινόµενης όδευσης του καλωδίου µε ταυτόχρονες καταγραφές από το ΜΒ, το SSS και το µαγνητόµετρο. Αυτή η καταγραφή είχε σαν σκοπό να αποκτηθεί µία πρώτη εικόνα του αναγλύφου κατά µήκος της προτεινόµενης όδευσης του καλωδίου καθώς και της γεωµορφολογίας του πυθµένα, σε συνδυασµό µε την εξέταση πιθανής ύπαρξης µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος αυτής. Στην διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας διαπιστώθηκε η οµαλή γεωµορφολογία του πυθµένα ενώ δεν παρατηρήθηκαν σε αυτόν εµπόδια ή άλλες επεµβάσεις, µεταλλικά αντικείµενα κλπ οφειλόµενες στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η µόνη ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή ήταν η τοποθέτηση κάποιων ειδικών αλιευτικών διατάξεων που χρησιµοποιούνται για την αλιεία του χταποδιού στην περιοχή, που ωστόσο αποδεδειγµένα δεν είναι επικίνδυνη για τα κάλωδια της ΕΗ εφόσον χρησιµοποιείται εδώ και δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή όπου είναι τοποθετηµένα ήδη έξι καλώδια της ΕΗ. β. Γεωµορφολογική αποτύπωση πυθµένα / Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων / βυθοµετρική αποτύπωση Μετά την προκαταρκτική έρευνα του βυθού, ακολούθησε η αποτύπωση της ζώνης εύρους µεγαλύτερου των 500m των προδιαγραφών µε την ταυτόχρονη χρήση του MB, του Side Scan Sonar και του µαγνητόµετρου. Η όλη αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε, περισσότερες των τριών γραµµών πλεύσης, παράλληλες προς την όδευση του καλωδίου, όπου εξασφαλίστηκε η πλήρης κάλυψη της ζώνης ενδιαφέροντος. Η ρύθµιση του SSS ήταν τέτοια ώστε το εύρος ζώνης που καλύπτεται TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 16 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

17 σε κάθε γραµµή πλεύσης να είναι 250µ, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες επικαλύψεις στην συνολική ζώνη που θα σαρωθεί. γ. Γεωµορφολογική περιγραφή Η βυθοµετρική αποτύπωση που πραγµατοποίηθηκε µε την χρήση του MBES έδειξε ότι χαρακτηριστικό του διάυλου της διασύνδεσης είναι η ταχεία µετάβαση από βάθος 0 στην ακτογραµµή σε βάθος 25µ (απόσταση 1 Κµ περίπου από την ακτή και απο τις δύο πλευρές) το οποίο στην συνέχεια παραµένει σταθερό µε µέγιστο τα 26-27µ έως το άλλο άκρο. Χαρακτηριστική επίσης στην παράκτια ζώνη από την πλευρά της Κεραµωτής είναι η απότοµη µεταβολή του βάθους που παρατηρείται µεταξύ 15 και 3µ βάθους θάλασσας, όπως και το συγκεντρωµένο στρώµα άµµου σε βάθος 2-4µ που οφείλεται στην έντονη παράκτια δυναµική, που παρατηρείται στην περιοχή λόγω του ότι εκβάλλει εκεί ο ποταµός Νέστος, και του προσανατολισµού και της µορφολογίας της παραλίας. Η περιγραφή του πυθµένα σε ζώνη εύρους περίπου 750 µέτρων βασίστηκε στην ερµηνεία των καταγραφών του πλευρικού ηχοβολιστικού. Επίσης για την περιγραφή του πυθµένα κατά µήκος της τελικής διαδροµής πόντισης νέου καλωδίου και σε βάθη από 16 µέτρα έως 0 µέτρα και απόσταση 600 περίπου µέτρων από την ακτογραµµή ελήφθησαν υπόψιν τόσο οι οπτικές παρατηρήσεις των αυτοδυτών όσο και τα σχετικά βίντεο που αφορούν και τις δύο περιοχές προσαιγειάλωσης (Κεραµωτή Θάσο). Το πάχος των χαλαρών ιζηµάτων που καλύπτουν τον πυθµένα προέκυψε από τις µετρήσεις διάτρησης της ράβδου έµπιξης µε πεπιεσµένο αέρα που χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες. Οι αποστάσεις ξεκινούν να αριθµούν απόσταση σε µέτρα από την θέση προσαιγειάλωσης του νέου καλωδίου στην ακτογραµµή της περιοχής της Κεραµωτής. Από την ακτογραµµή της περιοχής προσαιγειάλωσης της Κεραµωτής και µέχρι το βάθος των 7 µέτρων σε απόσταση 310 µέτρων ο πυθµένας καλύπτεται από µεσαία άµµο πάχους µεγαλύτερου των 2 µέτρων. Η πλήρης απουσία ποσειδόνιας σε συνδυασµό µε την ύπαρξη έντονων αµµορυτίδων στο µέρος της ζώνης από TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 17 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

18 µέτρα στην περιοχή έρευνας υποδηλώνει την έντονη µετακίνηση των αµµωδών ιζηµάτων από την επίδραση κυµατισµών και ρευµάτων. Στην συνέχεια από τα 310 µέτρα µέχρι τα 820 µέτρα και βάθη από 7 έως 24 µέτρα τα ιζήµατα που καλύπτουν τον πυθµένα γίνονται περισσότερο λεπτόκοκκα ιζήµατα αποτελούµενα από ιλυαργιλώδη άµµο. Μέχρι τα 640 µέτρα το πάχος της ιλυαργιλώδους άµµου είναι µεγαλύτερο των 2 µέτρων. Από τα 820 µέτρα µέχρι και τα 7190 µέτρα ο πυθµένας είναι σχεδόν επίπεδος µε βάθος από 24 έως 26 µέτρα και καλύπτεται από αµµώδη ιλυάργιλο (λάσπη) πάνω στην οποία αναπτύσσεται σποραδικά χαµηλή βλάστηση. Στα ανατολικά της ζώνης αυτής ( µέτρα από την προτεινόµενη) από τα 3750 µέτρα µέχρι και το τέλος της (7190 µέτρα) ο πυθµένα καλύπτεται από αµµώδη ιζήµατα πάνω στα οποία αναπτύσσονται λιβάδια ποσειδόνιας (πυκνή «φυκιάδα»). Από τα 7190 µέχρι τα 7600 µέτρα ο πυθµένας καλύπτεται από πυκνά λιβάδια ποσειδόνιας (φύκια) τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε ιλυαργιλώδη ιζήµατα. Τα λιβάδια ποσειδόνιας συνεχίζουν να καλύπτουν τον πυθµένα και στην περιοχή από τα 7600 έως 7840 γίνονται όµως αραιότερα και διακόπτονται από περιοχές καλυµµένες µε άµµο. Το πάχος της άµµου στην προαναφερθείσα ζώνη υπερβαίνει τα 2 µέτρα. Στα τελευταία 160 µέτρα ( ακτογραµµή στην Θάσο) στον πυθµένα εµφανίζονται κοµµάτια βράχων καθώς και πέτρες. Στο τελευταίο αυτό παράκτιο τµήµα µέτρα το πάχος των αµµωδών ιζηµάτων µειώνεται κυµαινόµενο από 1,1 έως 0,1 µέτρα (Πίνακας εµπίξεων), τα οποία καλύπτουν βραχώδες υπόστρωµα, ενώ στα τελευταία 20 µέτρα ο πυθµένα καλύπτεται από µεγάλες πέτρες. Γενικά κατά µήκος όλης της τελικής προτεινόµενης διαδροµής δεν εντοπίστηκε κανένα στόχος (εµπόδιο) ο οποίος να αποτελεί πρόβληµα στην πόντιση νέου καλωδίου εκτός από τα τελευταία 160 µέτρα ( µέτρα) κοντά στην ακτογραµµή της Θάσου όπου ο πυθµένας καλύπτεται από σποραδικές εµφανίσεις άµµου µικρού πάχους (40 εκατοστά) οι οποίες καλύπτουν το βραχώδες υπόστρωµα, και από κοµµάτια βράχων και πέτρες στα τελευταία 80 µέτρα µέχρι την ακτογραµµή. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι τα αµµώδη ιζήµατα που καλύπτουν τον πυθµένα στην περιοχή της προσαιγειάλωσης της Κεραµωτής, από την ακτογραµµή µέχρι και 300µέτρα από αυτήν επί της προτεινόµενης διαδροµής, υπόκεινται σε έντονη µετακίνηση υπό την δράση των κυµατισµών και των ρευµάτων. Τέλος όλα τα TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 18 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

19 υφιστάµενα καλώδια εντοπίστηκαν σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 125 µέτρα ανατολικά της προτεινόµενη όδευσης του νέου καλωδίου. Η υποαέρια παραλία στην περιοχή της Κεραµωτής καλύπτεται από άµµο σε όλο της το πλάτος και έγιναν εµπίξεις ράβδου από την ακτογραµµή έως και τα 70 µέτρα προς την χέρσο (Πίνακας ). Γενικά το πάχος της άµµου είναι µεγαλύτερο από 2 µέτρα εκτός από τα διαστήµατα 8-10µέτρα, µέτρα, µέτρα και 70 µέτρα (από την ακτογραµµή προς την χέρσο) όπου το πάχος κυµαίνεται από 35 έως 50 εκατοστά. Το υπόστρωµα της άµµου στα προαναφερθέντα διαστήµατα είναι πολύ συνεκτικό (πιθανόν συµπιεσµένη άµµος) και όχι βραχώδες. Στην υποαέρια παραλία στην περιοχή προσαιγιάλωσης της Θάσου δεν έγιναν εµπίξεις διότι αυτή καλύπτεται κυρίως από πέτρες και κροκάλες. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 19 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

20 Μωσαϊκό SSS στον δίαυλο Κεραµωτής - Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 20 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

21 3D πυθµένα στον δίαυλο Κεραµωτής - Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 21 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

22 δ. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Από την ερµηνεία των καταγραφών του πλευρικού ηχοβολιστή επίσης προέκυψε ο ακριβής εντοπισµός των δύο πλέον πρόσφατων καλωδίων που ποντίστηκαν από την ΕΗ, των καλωδίων Νο1 και Νο2. Το καλώδιο Νο1 εντοπίστηκε καθ ολο το µηκος του παρότι ήταν έξω από την προβλεπόµενη περιοχή µελέτης. Παρόµοια προσπάθεια έγινε για τον εντοπισµό και των παλαιότερων καλωδίων ABCD παρά το γεγονός ότι επίσης ήταν εκτός της περιοχής µελέτης. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν τα εν λόγω καλώδια, παρά µόνο σε πολύ εντοπισµένες περιοχές, αφού πιθανά αυτά έχουν καλυφθεί από την ποσειδωνία που είναι πιο έντονη στην περιοχή αυτή αλλά και από ιζήµατα που έχουν συσσωρευτεί µε την πάροδο του χρόνου. Τα καλώδια Νο1 και Νο2 εντοπίστηκαν σχεδόν κατά το σύνολο του µήκους τους µε εξαίρεση πολύ µικρό µήκος (µικρότερο των 200µ) στην παράκτια ζώνη στην πλευρά της Κεραµωτής όπου η παράκτια δυναµική έχει καλύψει εντελώς τα καλώδια που έχουν ποντιστεί. Για τον καλύτερο εντοπισµό των καλωδίων χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι SSS, εκ των οποίων το νεότερο χρησιµοποιεί τεχνολογία chirp που εξασφαλίζει σηµαντικά µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στις καταγραφές. Σε όλα τα διαγράµµατα που υποβάλλονται στην παρούσα µελέτη δίνονται οι οδεύσεις των υφισταµένων καλωδίων Νο1 και Νο2 όπως αυτές ψηφιοποιήθηκαν από τα µωσαικά που παρήχθησαν από τις καταγραφές των πλευρικών ηχοβολιστών. είγµα του µωσαικού που παρήχθη και των ιχνών των καλωδίων Νο1 και Νο2 από το SSS τεχνολογίας Chirp δίνεται στην ακόλουθη εικόνα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 22 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

23 είγµα Μωσαϊκού SSS µε ίχνη υφισταµένων καλωδίων TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 23 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

24 ε. Μαγνητοµετρία Οι µετρήσεις του µαγνητικού πεδίου έγιναν κατά µήκος των ίδιων διαδροµών όπου γινόταν η καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού, µε την χρήση µαγνητοµέτρου της Marine Magnetics (Canada), SeaSpy model. Οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που καταγράφηκαν κυµαίνονται από nt έως nt. Οι χαµηλότερες τιµές εντοπίζονται στις παράκτιες περιοχές όπου το όργανο επηρεαζόταν από την αλλαγή πορείας του σκάφους (Εικ., πορεία 200 Ανατολικά) ενώ οι υψηλότερες τιµές στην διαδροµή 400 µέτρα ανατολικά της κεντρική κοντά στην περιοχή της Κεραµωτής πιθανόν λόγω της ύπαρξης των υφιστάµενων καλωδίων. Γενικότερα όλες οι διαδροµές ήταν παράλληλες µε τα υφιστάµενα καλώδια και είναι πιθανόν όλες οι τιµές του µαγνητικού πεδίου που µετρήθηκαν να είναι ελαφρώς αυξηµένες οµοιόµορφα. Κατά µήκος της τελικής προτεινόµενης διαδροµής δεν εντοπίστηκε καµιά απότοµη αύξηση του µαγνητικού πεδίου η οποία να πιστοποιεί την ύπαρξη εµποδίου (ναυαγίου, σιδερένιου αντικειµένου κλπ.). TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 24 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

25 Magnetometer Readings : THASSOS - KERAMOTI, 200m West Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 200 µέτρα δυτικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Θάσο προς Κεραµωτή) Magnetometer Readings :, Central Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της προτεινόµενης διαδροµής (Από Κεραµωτή προς Θάσο) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 25 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

26 Magnetometer Readings : THASSOS - KERAMOTI, 200m East Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 200 µ. ανατολικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Θάσο προς Κεραµωτή) Magnetometer Readings :, 400m East Route Magnetic Flux Density (nt) / / / / / / / / / / / Lat/Long (Dec.Deg) / / / / / / / Εικ. Μετρήσεις µαγνητικού πεδίου κατά µήκος της διαδροµής 400 µ. ανατολικά της προτεινόµενης διαδροµής (Από Κεραµωτή προς Θάσο) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 26 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

27 3.2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γενικά α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Πραγµατοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση και στις δύο θέσεις προσαιγιάλωσης του καλωδίου. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και περιελάµβανε: Ιδρυση τριγωνοµετρικού δικτύου στις θέσεις προσαιγιάλωσης. Για το σκοπό αυτό έγινε σύνδεση µε τριγωνοµετρικά σηµεία του κρατικού δικτύου της ΓΥΣ. Τα νέα σηµεία συνδέθηκαν µε αυτά µε το δορυφορικό σύστηµα GPS και την τεχνική του στατικού εντοπισµού. Στα νέα σηµεία συµπεριλαµβάνονται τρία σταθερά σηµεία εκατέρωθεν της προτεινόµενης όδευσης του Υ/Β καλωδίου σε κάθε προσιαγιάλωση που απέχουν 10 έως 30 µ αυτής, σε τριγωνική διάταξη, τα οποία εξασφαλίστηκαν κατάλληλα. Το τριγωνοµετρικό δίκτυο επιλύθηκε µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Τοπογραφική αποτύπωση των σηµείων προσαιγιάλωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Το τοπογραφικό διάγραµµα σχεδιάστηκε σε κλίµακα 1:500, και εµφανίζει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις προδιαγραφές όπως αυτά αποτυπώθηκαν, στην κάθε θέση προσαιγιάλωσης. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε κύρια µε το σύστηµα GPS και την τεχνική RTΚ. Σε περιοχές όπου η τεχνική αυτή δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί (π.χ. κτίρια, πυκνά δένδρα) χρησιµοποιήθηκε γεωδαιτικός σταθµός και συµβατική τοπογραφική αποτύπωση. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα εξαρτήθηκαν από το κρατικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. β. Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Ειδικά για τις περιοχές προσαιγιάλωσης και µέχρι το όριο προστασίας των νέων καλωδίων ο εντοπισµός των υφισταµένων καλωδίων έγινε από δύτες µε χρήση TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 27 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

28 metal detector για το τµήµα όπου τα καλώδια δεν είναι ορατά επί της επιφάνειας του πυθµένα ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής χαρτογράφηση τους. γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Στις περιοχές που δεν µπόρεσε να προσεγγίσει το υδρογραφικό σκάφος για την πραγµατοποίηση των βυθοµετρήσεων µε ΜΒ λόγω µικρού βάθους (<3µ), χρησιµοποιήθηκε φουσκωτή βάρκα µε φορητό ψηφιακό βυθόµετρο ακρίβειας 0.1% του βάθους και συνδεδεµένο σε αυτό σύστηµα εντοπισµού GPS διπλής συχνότητας ακρίβειας εκατοστού, και µε πυκνές ηχοβολιστικές γραµµές καλύφθηκαν και οι περιοχές αυτές. δ. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα σε όλο το πελάγιο τµήµα και σε όλο το εύρος της ζώνης αποτύπωσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µε υποβρύχιο µαγνητόµετρο υψηλής διακριτικής ικανότητας. Επίσης µετρήσεις µε το µαγνητόµετρο πραγµατοποιήθηκαν κατά µήκος της τελικής όδευσης του καλωδίου. Σε ότι αφορά την παράκτια ζώνη και στις δύο προσαιγιαλώσεις σε όλο το µήκος όπου το καλώδιο θα προστατευθεί µε ταφή και σε ζώνη εύρους 10µ µε άξονα την όδευση εγκατάστασης του καλωδίου έγινε έρευνα εντοπισµού µεταλλικών αντικειµένων που βρίσκονται επιφανειακά ή είναι θαµµένα µε χρήση metal detector. Έτσι εξασφαλίστηκε ο ακριβής εντοπισµός µεταλλικών στόχων και στην παράκτια ζώνη. ε. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Η υποβρύχια επιθεώρηση του πυθµένα στην παράκτια ζώνη κατά µήκος της τελικής όδευσης των καλωδίων περιελάµβανε: Χάραξη της τελικής όδευσης των καλωδίων µε χρήση σηµαδούρων κατά µήκος αυτών και απαραίτητα στα σηµεία θλάσης. Τοποθέτηση βυθιζόµενου βαθµονοµηµένου ράµµατος κατά µήκος της TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 28 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

29 όδευσης του καλωδίου. Το βυθιζόµενο ράµµα δέθηκε στα µπλόκια που τοποθετήθηκαν στην θέση κάθε σηµαδούρας. Το βαθµονοµηµένο ράµµα χρησιµοποιήθηκε για την γεωαναφορά της βιντεοσκόπησης. ιατρήσεις, κατά µήκος της υλοποιηµένης όδευσης των καλωδίων µε υψηλής πίεσης διατρητή ιζηµάτων πυθµένα (τζιφάρι), µε δυνατότητα έµπειξης περίπου 2.2µ. Οι διατρήσεις σκοπό είχαν την διερεύνηση της συνεκτικότητας του πυθµένα και τον προσδιορισµό του βάθους του σκληρού υποστρώµατος (βράχος, κροκάλες). Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση µε υποβρύχιες κάµερες κατά µήκος της υλοποιηµένης όδευσης των καλωδίων. Ολα τα προηγούµενα πραγµατοποιήθηκαν από έµπειρους αυτοδύτες, προκειµένου να γίνει πλήρης τεκµηρίωση της τελικής όδευσης των καλωδίων στην παράκτια ζώνη, και να αποκτηθούν πρόσθετα στοιχεία για την δυνατότητα ταφής των καλωδίων. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 29 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

30 Παράκτια ζώνη Κεραµωτής Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Κεραµωτή επιλέχθηκε σε συνεργασία µε τον επιβλέποντατης ΕΗ. Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή επι τόπου επιθεώρηση. Προδιορίστηκαν µε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ οι θέσεις που έχουν τοποθετηθεί τα υφιστάµενα υποβρύχια καλώδια και στην συνέχεια επελέγη η θέση της προσαιγιάλωσης του καλωδίου της µελέτης. Η πρόσβαση στο σηµείο προσαιγιάλωσης είναι εύκολη και η προσέγγιση γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Η παραλία είναι εκτεταµένη σε µήκος, µεγάλου εύρους και αµµώδης. Ο προσανατολισµός της παραλίας είναι νότιος. Στην διάρκεια του καλοκαιριού χρησιµοποιείται σαν οργανωµένη παραλία. Το σηµείο προσαιγιάλωσης βρίσκεται στην µέση περίπου της εκτεταµένης παραλίας σε µικρή απόσταση από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της ΕΗ. Για την περιοχή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µελέτη για τον καθορισµό των γραµµών Αιγιαλού και Παραλίας από τον ήµο Κεραµωτής (Έκθεση καθορισµού ορίων αιγιαλού και παραλίας µε ηµερ/νία ). Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το ΓΕΝ. α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής τοπογραφική αποτύπωση. Εγκαταστάθηκε αρχικά ένα τριγωνοµετρικό δίκτυο που συνδέθηκε µε το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο µέσω του συστήµατος HEPOS που αποτελείται από 98 µόνιµους σταθµούς στον Ελληνικό Χώρο. Ιδρύθηκαν και επισηµάνθηκαν κατάλληλα τρία νέα τριγωνοµετρικά σηµεία, τα οποία σχηµατίζουν σχεδόν ισόπλευρο τρίγωνο στην περιοχή της προσαιγιάλωσης του καλωδίου, και χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης ενώ θα χρησιµεύσουν σαν αναφορά για οποιαδήποτε εργασία στο µέλλον. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 30 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

31 Οι συντεταγµένες των σηµείων του τριγωνοµετρικού δικτύου που ιδρύθηκε δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΤΡΙΓ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Χ (µ) Υ (µ) Η (µ) Τ Τ Τ Η επίλυση του τριγωνοµετρικού δικτύου παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε σύστηµα GPS και την τεχνική RTK. Οπου αυτό δεν ήταν δυνατό η αποτύπωση έγινε µε γεωδαιτικό σταθµό. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 31 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

32 Θέση προσαιγιάλωσης Κεραµωτής (Google earth) Λεπτοµέρεια θέσης προσαιγιάλωσης Κεραµωτής(Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 32 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

33 Θέση προσαιγιάλωσης Κεραµωτής. Απόσπασµα Χάρτη 1:50000 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 33 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

34 LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Παραλία προσαιγιάλωσης LP-KER Κεραµωτή Καβάλας-Σηµείο προσαιγιάλωσης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 34 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

35 β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Η έρευνα των µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου που επελέγη στο πεδίο (IFSCR), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση κατάλληλου ανιχνευτή µετάλλων. Στην διάρκεια της έρευνας αυτής δεν εντοπίστηκαν µεταλλικά αντιµείµενα. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο εξοπλισµό έρευνα για τον προσδιορισµό της θέσης των θαµµένων υφισταµένων καλωδίων στην περιοχή. εν κατέστη ωστόσο δυνατόν να προσδιοριστεί η θέση των καλωδίων µε την µέθοδο αυτή. Ο εξοπλισµός αποδεδειγµένα είναι κατάλληλος εφόσον έχει χρησιµοποιηθεί επανειληµµένα σε αντίστοιχες περιπτώσεις και στην προσαιγιάλωση της Θάσου χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία αφού προσδιορίστηκε η θέση όλων των καλωδίων στην παράκτια ζώνη. Η αιτιολογία για την αδυναµία εντοπισµού των καλωδίων στη παράκτια ζώνη της Κεραµωτής, αποδόθηκε στο παχύ στρώµα άµµου που έχει καλύψει τα καλώδια από την εποχή της εγκατάστασης τους. Στην περιοχή όπως αναλύθηκε και προηγούµενα παρατηρήθηκε έντονη παράκτια δυναµική που αναµοχλεύει συνεχώς παχιά στρώµατα άµµου. Ηταν χαρακτηριστικός άλλωστε ο τρόπος που άλλαζε η µορφή της παραλίας, σε µικρό χρονικό διάστηµα, όσο αυτό που παραµείναµε στην περιοχή για την εκπόνηση της µελέτης. Επίσης το γεγονός ότι η περιοχή είναι στις εκβολές του ποταµού Νέστου έχει σαν αποτέλεσµα την συσσώρευση αποθέσεων του ποταµού και δηµιουργία παχιών στρωµάτων ιζήµατος που καλύπτουν τα καλώδια. γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ακρίβεια στον προσδιορισµό του βάθους της τάξης του εκατοστού και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 35 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

36 Ο εντοπισµός της θέσης της µέτρησης πραγµατοποιείται µε το σύστηµα GPS διπλής συχνότητας και την τεχνική RTK. Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται ακρίβεια στον εντοπισµό της θέσης της τάξης του εκατοστού. δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Ο προσδιορισµός του πάχους των επιφανειακών ιζηµάτων στο παράκτιο τµήµα της Κεραµωτής πραγµατοποιήθηκε µε δοκιµές διείσδυσης ράβδου (εµπίξεις ράβδου) τις οποίες πραγµατοποίησαν υποθαλάσσια οι αυτοδύτες. Οι εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν από τους δύτες σε βάθη από 15 µέτρα έως την ακτογραµµή. Εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν και στην υποαέρια αµµώδη παραλία της Κεραµωτής από την ακτογραµµή έως και 70 µέτρα απόσταση προς το εσωτερικό της. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 36 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

37 Εικ. Η µεταλλική ράβδος µήκους 2.1m η οποία χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες για τις δοκιµές διείσδυσης (εµπίξεις) υποθαλάσσια και στην υποαέρια παραλία. Η τελική προτεινόµενη διαδροµή στην Κεραµωτή βιντεοσκοπήθηκε µε την χρήση κάµερας και στεγανής θήκης της SONY από τους αυτοδύτες, σε βάθη από 15 µέτρα έως 0 µέτρα και σε απόσταση περίπου 600 µέτρα από την ακτογραµµή. Επιπλέον ελήφθησαν φωτογραφίες του πυθµένα από τους αυτοδύτες πάνω στην ίδια διαδροµή σε χαρακτηριστικές θέσεις µε την χρήση φωτογραφικής µηχανής της CANON. Η ποιότητα του βίντεο και των εικόνων που ελήφθησαν στην Κεραµωτή είναι χαµηλής ποιότητας και αυτό οφείλεται στην έντονη θολερότητα λόγω του κυµατισµού και της έντονης αναµόχλευσης του αµµώδους πυθµένα που παρατηρήθηκε σε όλη την διάρκεια της παραµονής µας στην περιοχή Τα βίντεο σε συνδυασµό µε της καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού παράκτια ελήφθησαν υπόψιν στην γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 37 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

38 Βάθος (m) Απόσταση από την ακτογραµµή (m) οκιµές διείσδυσης (Εµπίξεις ράβδου) (Μεγιστη διείσδυση 2,10 m) Κεραµωτή παράκτια- Τελική όδευση ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση του πυθµένα ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Ιλυαργιλώδης άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος ,10 Άµµος TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 38 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

39 Απόσταση από την ακτογραµµή (m) ΥΠΟΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση των ιζηµάτων της παραλίας Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος Άµµος TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 39 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

40 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 1 :Βάθος 1.0m - Απόσταση 20m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 2 :Βάθος 1.2m - Απόσταση 40m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 40 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

41 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 3 :Βάθος 1.3m - Απόσταση 60m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 4 :Βάθος 1.4m - Απόσταση 100m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 41 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

42 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 5 :Βάθος 1.3m - Απόσταση 120m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 6 :Βάθος 1.4m - Απόσταση 160m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 42 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

43 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 7 :Βάθος 4.0m- Απόσταση 280m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.8 :Βάθος 10.5m - Απόσταση 320m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 43 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

44 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.9 :Βάθος 14.6m - Απόσταση 360m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.10 :Βάθος 18.1m - Απόσταση 440m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 44 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

45 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ.11 :Βάθος 18.8m - Απόσταση 480m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 12 :Βάθος 19.3m - Απόσταση 520m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 45 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

46 Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 13 :Βάθος 19.8m - Απόσταση 560m από LP-KER Κεραµωτή Καβάλας Φωτ. 14 :Βάθος 21.3m - Απόσταση 660m από LP-KER TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 46 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

47 Μωσαϊκό SSS στην παράκτια ζώνη Κεραµωτής TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 47 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

48 3.2.3 Παράκτια ζώνη Θάσου Το σηµείο προσαιγιάλωσης στην Θάσο επιλέχθηκε σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα της ΕΗ. Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή επι τόπου επιθεώρηση. Προδιορίστηκαν µε κατάλληλη συσκευή της ΕΗ οι θέσεις που έχουν τοποθετηθεί τα υφιστάµενα υποβρύχια καλώδια και στην συνέχεια επελέγη η θέση της προσαιγιάλωσης του καλωδίου της µελέτης. Η πρόσβαση στο σηµείο προσαιγιάλωσης είναι εύκολη και η προσέγγιση γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένου δρόµου. Η παραλία είναι εκτεταµένη σε µήκος, µικρού εύρους και κροκαλώδης, ενώ παρατηρείται βραχώδες υπόστρωµα (beach rock) καθόλο το µήκος της. Ο προσανατολισµός της παραλίας είναι βορειονατολικός. Το σηµείο προσαιγιάλωσης βρίσκεται στην µέση περίπου της εκτεταµένης παραλίας σε µικρή απόσταση από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις της ΕΗ. Στην θέση που επελέγη για την προσαιγιάλωση είναι καθορισµένες οι γραµµές Αιγιαλού και Παραλίας ( Απόφ. Γεν. Γρ. ΠΑΜΘ Κ3415/ ΦΕΚ 1011/ Τ. ). α. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής τοπογραφική αποτύπωση. Εγκαταστάθηκε αρχικά ένα τριγωνοµετρικό δίκτυο που συνδέθηκε µε το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο µέσω του συστήµατος HEPOS που αποτελείται από 98 µόνιµους σταθµούς στον Ελληνικό Χώρο. Ιδρύθηκαν και επισηµάνθηκαν κατάλληλα τρία νέα τριγωνοµετρικά σηµεία, τα οποία σχηµατίζουν σχεδόν ισόπλευρο τρίγωνο στην περιοχή της προσαιγιάλωσης του καλωδίου, και χρησιµοποιήθηκαν για την εξάρτηση της τοπογραφικής αποτύπωσης ενώ θα χρησιµεύσουν σαν αναφορά για οποιαδήποτε εργασία στο µέλλον. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 48 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

49 Οι συντεταγµένες των σηµείων του τριγωνοµετρικού δικτύου που ιδρύθηκε δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΤΡΙΓ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Χ (µ) Υ (µ) Η (µ) Τ Τ Τ Η επίλυση του τριγωνοµετρικού δικτύου παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Η τοπογραφική αποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε σύστηµα GPS και την τεχνική RTK. Οπου αυτό δεν ήταν δυνατό η αποτύπωση έγινε µε γεωδαιτικό σταθµό. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 49 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

50 Θέση προσαιγιάλωσης Θάσου (Google earth) Λεπτοµέρεια θέσης προσαιγιάλωσης Θάσου (Google earth) TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 50 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

51 Θέση προσαιγιάλωσης Θάσου. Απόσπασµα Χάρτη 1:50000 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 51 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

52 LP-THA Θάσος- Παραλία προσαιγιάλωσης LP-THA Θάσος- Σηµείο προσαιγιάλωσης TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 52 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

53 β. Έρευνα µεταλλικών αντικειµένων - Εντοπισµός υφισταµένων καλωδίων Η έρευνα των µεταλλικών αντικειµένων κατά µήκος της όδευσης του καλωδίου που επελέγη στο πεδίο (IFSCR), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση κατάλληλου ανιχνευτή µετάλλων. Στην διάρκεια της έρευνας αυτής δεν εντοπίστηκαν µεταλλικά αντιµείµενα. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο εξοπλισµό έρευνα για τον προσδιορισµό της θέσης των θαµµένων υφισταµένων καλωδίων στην περιοχή. Με την βοήθεια του ανιχνευτή µετάλλων προσδιορίστηκε η θέση όλων των καλωδίων στην παράκτια ζώνη. Τα καλώδια όπου εντοπίζονταν σηµαίνονταν κατάλληλα µε σηµαδούρες χρωµατισµένες διαφορετικά για κάθε καλώδιο. Στην συνέχεια και µε την βοήθεια του συστήµατος GPS και την τεχνική RTK ακρίβειας εκατοστού προσδιορίστηκαν οι θέσεις στις σηµαδούρες και κατ επέκταση των καλωδίων. Οι θέσεις των καλωδίων αποδόθηκαν σε όλα τα σχετικά διαγράµµατα που υποβάλλονται µε την παρούσα µελέτη. Σήµανση µε σηµαδούρες καλωδίων που εντοπίστηκαν µε ανιχνευτή µετάλλων TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 53 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

54 γ. Βυθοµετρία σε βάθη µικρότερα των 3µ Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ακρίβεια στον προσδιορισµό του βάθους της τάξης του εκατοστού και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. Ο εντοπισµός της θέσης της µέτρησης πραγµατοποιείται µε το σύστηµα GPS διπλής συχνότητας και την τεχνική RTK. Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται ακρίβεια στον εντοπισµό της θέσης της τάξης του εκατοστού. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 54 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

55 δ. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθµένα Ο προσδιορισµός του πάχους των επιφανειακών ιζηµάτων στο παράκτιο τµήµα της Θάσου πραγµατοποιήθηκε µε δοκιµές διείσδυσης ράβδου (εµπίξεις ράβδου) τις οποίες πραγµατοποίησαν υποθαλάσσια οι αυτοδύτες. Οι εµπίξεις ράβδου πραγµατοποιήθηκαν από τους δύτες σε βάθη από 15 µέτρα έως την ακτογραµµή. Εµπίξεις ράβδου δεν πραγµατοποιήθηκαν στην υποαέρια κροκαλώδη παραλία της Θάσου εφόσον το υπόστρωµα στην περιοχή είναι βραχώδες. Εικ. Η µεταλλική ράβδος µήκους 2.1m η οποία χρησιµοποιήθηκε από τους αυτοδύτες για τις δοκιµές διείσδυσης (εµπίξεις) υποθαλάσσια και στην υποαέρια παραλία. Η τελική προτεινόµενη διαδροµή στην Θάσο βιντεοσκοπήθηκε µε την χρήση κάµερας και στεγανής θήκης της SONY από τους αυτοδύτες, σε βάθη από 15 µέτρα έως 0 µέτρα και σε απόσταση περίπου 600 µέτρα από την ακτογραµµή. Επιπλέον ελήφθησαν φωτογραφίες του πυθµένα από τους αυτοδύτες πάνω στην ίδια διαδροµή σε χαρακτηριστικές θέσεις µε την χρήση φωτογραφικής µηχανής της CANON. Τα βίντεο σε συνδυασµό µε της καταγραφές του πλευρικού ηχοβολιστικού παράκτια ελήφθησαν υπόψιν στην γεωµορφολογική αποτύπωση του πυθµένα. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 55 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

56 οκιµές διείσδυσης (Εµπίξεις ράβδου) (Μεγιστη διείσδυση 2,10 m) Βάθος (m) Απόσταση από την ακτογραµµή (m) Θάσος παράκτια- Τελική όδευση ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ Βάθος διείσδυσης (m) Σχόλια για την φύση του πυθµένα ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα ,10 άµµου ,10 Άµµος µε αραιά και χαµηλά φύκη Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα 2,10 άµµου ,10 Άµµος µε αραιά και χαµηλά φύκη ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σποραδικές κροκάλες ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας ,10 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σκληρό υπόστρωµα ,40 Λιβάδια ποσειδόνιας µε διαστήµατα άµµου µε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε πέτρες σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε πέτρες σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος µε διαστήµατα ποσειδόνιας σε σκληρό υπόστρωµα Άµµος σε βραχώδες υπόστρωµα Πέτρες και κοµµάτια βράχου Πέτρες και κοµµάτια βράχου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 56 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

57 Θάσος Φωτ. 1 :Βάθος 1.3m- Απόσταση 40m από LP-THA Θάσος Φωτ. 2 :Βάθος 2.7m - Απόσταση 100m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 57 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

58 Θάσος Φωτ. 3 :Βάθος 4.4m - Απόσταση 160m από LP-THA Θάσος Φωτ. 4 :Βάθος 4.0m - Απόσταση 200m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 58 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

59 Θάσος Φωτ. 5 :Βάθος 5.8m - Απόσταση 250m από LP-THA Θάσος Φωτ. 6 :Βάθος 6.5m - Απόσταση 300m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 59 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

60 Θάσος Φωτ. 7 :Βάθος 8.0m - Απόσταση 360m από LP-THA Θάσος Φωτ. 8 :Βάθος 8.2m - Απόσταση 400m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 60 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

61 Θάσος Φωτ. 9 :Βάθος 8.5m - Απόσταση 420m από LP-THA Θάσος Φωτ. 10 :Βάθος 12.0m - Απόσταση 510m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 61 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

62 Θάσος Φωτ. 11 : Βάθος 13.9m - Απόσταση 600m από LP-THA TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 62 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

63 Μωσαϊκό SSS στην παράκτια ζώνη Θάσου TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 63 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

64 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 64 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

65 4.1. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΜΠΗΣ» Για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου στην θάλασσα χρησιµοποιήθηκε το υδρογραφικό σκάφος «Κάπταιν Μπάµπης». Πρόκειται για ένα σκάφος µήκους 17µ κατάλληλο για πελάγιες και παράκτιες µελέτες. Το σκάφος έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και φέρει τα Transducer του MBES στην καρίνα του. Επίσης διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για την χρήση του υπόλοιπου ωκεανογραφικού εξοπλισµού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ Trimble R8 L1/L2 GPS system Trimble 5800 L1/L2 GPS system. Ominstar Demodulator (VBS signal) Trimble 5603 Total Station. GNSS radio for HEPOS RTK and DGPS corrections Ο ιδιος εξοπλισµός GPS χρησιµοποιείται για παράκτιες και πελάγιες εργασίες. Στην διάρκεια των πελάγιων εργασιών χρησιµοποιείται η τεχνική εντοπισµού RTK ή η τεχνική DGPS που εξασφαλίζουν ακρίβεια εκατοστού ή µέτρου αντίστοιχα σε συνδυασµό είτε µε το σύστηµα µόνιµων σταθµών HEPOS είτε µε το σήµα VBS της Omnistar. Οι δέκτες GPS που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη λειτουργούν και TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 65 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

66 µετις δύο ανωτέρω τεχνικές. Στην συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα HEPOS και η τεχνική RTK µε ακρίβεια εκατοστού. Για τις παράκτιες εργασίες χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα R8 µε την τεχνική RΤΚ και ακρίβεια εκατοστού. Το λογισµικό HYPACK 2008 για εντοπισµό πλοήγηση καταγραφή δεδοµένων από το MultiBeam και εκ των υστέρων επεξεργασία των βυθοµετρικών δεδοµένων. Χρησιµοποιεί δε την τεχνική RTK για την απαλειφή του κυµατισµού αναγωγή των µετρήσεων στην ΜΣΘ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βυθόµετρο πολλαπλής δέσµης (MBES) Για την µέτρηση των βαθών χρησιµοποιήθηκε το Μulti Βeam της ELAC SEABEAM 1185, σε συνδυασµό Inertial Positioning and Attitude σύστηµα της CODA και το Sound Velocity Probe CTD 048 M. ELAC SEABEAM 1185 TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 66 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

67 Στη συνέχεια δίνεται το εύρος της ζώνης που καλύπτει το παραπάνω MB, σε σχέση µε το βάθος. Επίσης δίνεται µία εικόνα της εγκατάσταση των κεραιών GPS διπλής συχνότητας του αισθητήρα κίνησης. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 67 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

68 και ο τρόπος εγκατάστασης του αισθητήρα κίνησης, όσον το δυνατό πλησιέστερα στο κέντρο βάρους και τα transducers του multibeam. Τέλος, δίνεται η εγκατάσταση των transducer του Multi Beam στην καρίνα του σκάφους, που χρησιµoποιείται συνήθως στις βαθυµετρικές αποτυπώσεις. TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 68 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

69 Ψηφιακό βυθόµετρο (SBES) Σε µικρά βάθη (µικρότερα των 3µ) όπου το σκάφος Καπετάν Μπάµπης δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό βυθόµετρο SonarMite 'HPR' Integrated System της OHMEX που επιτυγχάνει ίδια επίπεδα ακριβείας και συνδυάζεται µε ενσωµατωµένο αισθητήρα κίνησης για την απαλειφή τής επίδρασης του κυµατισµού από τις µετρήσεις. Το βυθόµετρο αυτό χρησιµοποιείται σε φουσκωτό σκάφος που µπορεί να πραγµατοποιήσει µετρήσεις σε βάθη µικρότερα του 1µ. Τα χαρακτηριστικά του βυθοµέτρου αυτού δίνονται στο συνηµµένο τεχνικό φυλλάδιο SonarMite specs. SonarMite Specification Transducer Frequency Beam Spread Depth Range Accuracy Sound Velocity Range 235KHz Active Transducer 6 to 10 Degrees 0.30m to 75.00m (Software limited) +/-0.025m (RMS) 1400 to 1600 m/sec TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 69 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

70 Data Output Range 2Hz Ultrasonic Ping Rate 3 to 6 Hz (Depth dependent ) Pitch/Roll sensor usable range +/-45 degree static resolution +/-0.2 degree Heave sensor dynamic accuracy +/-1.0 degree Sensor +/- 2G range +/- 2Hz accuracy +/-0.05m Internal Power Power Consumption Usable Battery Life Stand-By Battery Life 12.0v x 2.0AHr Internal sealed lead/acid battery 40ma to 100ma (temp dependent) 8 Hrs to 24Hrs between charging Hours Battery Charge Work Anywhere Data Output Data Format Operating Temperature Overall Dimensions Weight Switch mode charger for vac, Hz 2/3 Round/Square pin charger adaptor SonarMite, simple ASCII, NMEA RS232C 9600 baud 8 bit 1 stop bit No parity 0 to 45 degree Centigrade 120w x 220d x 80h (mm) 1.5Kg TECHNICAL REPORT.DOC Σελίδα 70 of 104 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ Μαρίνα Γρηγορίου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr Τηλ. 210-80.23.917, Fax 210-61.48.178 email: info@jgc.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1 6.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Α/Γ) 2 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34527 2009-12-23 ICS: 47.020; 93.140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr».

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». «Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». Μπέττυ Χαραλαμποπούλου *1, Χαράλαμπος Μάνεσης 1, Κωσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα