University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR"

Transcript

1 University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics SERS, CARS, IR, FTIR

2 Παραλλαγές της Φασματοσκοπίας Raman Φασματοσκοπία Raman χωρίς συντονισμό Ορατό φως (πιο ισχυρό σήμα) Εγγύς Υπέρυθρο φως (NIR) (λιγότερος φθορισμός) (Υπεριώδεις) Φασματοσκοπία Συντονισμού Raman Μικροσκοπία/Απεικόνιση Raman Raman μέσω οπτικών ινών Φασματοσκοπία Raman ψηλών κυματαριθμών (high wavenumber) Φασματοσκοπία Raman με Χρονική Ανάλυση (Time resolved) - παλμική (pulsed) Φασματοσκοπία Raman με επιφανειακή ενίσχυση (Surfaced Enhanced Raman Spectroscopy - SERS) Μη-γραμμική (Non-linear) φασματοσκοπία Σύμφωνη Anti-Stokes φασματοσκοπία Raman (Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy - CARS) 2

3 SERS Περιορισμοί Raman Η ένταση των φωτονίων Raman είναι 0.001% (1:10-5, στην καλύτερη περίπτωση) της έντασης της πηγής Φασματοσκοπία Raman με επιφανειακή ενίσχυση (Surfaced Enhanced Raman Spectroscopy - SERS) Το δείγμα προσκολλάται στην επιφάνεια κολλοειδών μεταλλικών νανοσωματιδίων Η ένταση αυξάνεται x (10 14 ) Η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα Enhancement due to Επιφανειακών Πλασμονίων (Surface Plasmons) Η ενίσχυση παρουσιάζεται μόνο σε απόσταση <10 nm από το νανοσωματίδιο λ 1 λ 2 >λ 1 3

4 SERS Φασματοσκοπία Raman με επιφανειακή ενίσχυση (SERS) 1928 Ο C.V. Raman ανακαλύπτει το Φαινόμενο Raman της ανελαστικής σκέδασης 1974 Ανακάλυψη ενισχυμένων σημάτων Raman ( ) από μόρια προσκολλημένα σε τραχείες επιφάνειες Ag. Θεωρείται αποτέλεσμα της αυξημένης απορρόφησης λόγω μεγαλύτερου εμβαδού επιφάνειας Η συζήτηση ξεκινά γύρω από τον ακριβή μηχανισμό της ενίσχυσης των σημάτων. M. Fleischmann, et al., Chem. Phys. Lett., (1974) D.L. Jeanmaire, R.P. Van Duyne, J. Electroanal. Chem., 84 1 (1977) M.G. Albrecht, J. A. Creighton, J. Am. Chem. Soc., (1977) S. Schultz, et al., Surface Science, (1981) M. Moskovits,, Reviews of Modern Physics, 57 3 (1985) K. Kneipp, et al., Chem. Rev., (1999) 4

5 SERS Πως λειτουργεί η SERS; Ο μηχανισμός πίσω από τη SERS δεν είναι ξεκάθαρος. Ηλεκτρομαγνητική ενίσχυση Χημική ενίσχυση Ηλεκτρομαγνητική ενίσχυση (Προτάθηκε: Jeanmarie & Van Duyne, 1977) Προκύπτει από την παρουσία του επιφανειακών πλασμονίων στο υπόστρωμα (substrate) Επιφανειακά πλασμόνια είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται κατά μήκος και παράλληλα με την επιφάνεια της διεπαφής μετάλλου / διηλεκτρικού Παράγονται όταν το προσπίπτον φως διεγείρει το νέφος ηλεκτρονίων του μετάλλου. Όταν ένα μόριο τοποθετείται σε επαφή με το μέταλλο, καλύπτεται από ενισχυμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και παράγει μια ενισχυμένη σκέδαση Raman Χημική ενίσχυση (Προτάθηκε: Albrecht και Creighton, 1977) Αφορά τη μεταφορά φορτίου μεταξύ των μορίων και της επιφάνειας του μετάλλου Αυτή η βελτίωση είναι γενικά μικρότερη από έναν παράγοντα 10 Away from plasmon resonance At plasmon resonance 5

6 SERS Μοντέλο του Drude για διηλεκτρικές σταθερές στα μέταλλα 2 r r me m 2 e ee t t όπου m e η μάζα του ηλεκτρονίου, e το φορτίο του, Г μια σταθερά απόσβεσης Επίσης E Τότε p r j t E0e 0 2 Ne m e 0 j t r e 2 ( ) p ( ) [ i ] target ( ) 1 medium όπου N=αριθμητική πυκνότητα ηλεκτρονίων, ε 0 = διηλεκτρική σταθερά κενού ( Fm 1 ) Το επαγόμενο πεδίο (για μια μεταλλική σφαίρα) είναι m h Einduced laser m 2 h όπου ε 1 (ω) η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά του μετάλλου και ε h η διηλεκτρική σταθερά του περιβάλλοντος Συντονισμός Re{ε m } = 2ε h και Im{ε m } 0 Ο παράγοντας 2 διαφέρει για διαφορετικά σχήματα p Re{ ( )} [ ] Μιγαδικός δείκτης διάθλασης Μιγαδική διηλεκτρική σταθερά n 1/ k n k 2 2nk m n jk j 1/

7 SERS Συνήθη υποστρώματα SERS Άργυρος (Ag), χρυσός (Au) και χαλκός (Cu) Η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή πλασμονίων ταιριάζει με τις πηγές φωτός που χρησιμοποιούνται συνήθως στη φασματοσκοπία Raman Μεταλλικά νανοσωματίδια Σφαίρες (Spheres) Ράβδοι (Rods) Νανοκέλυφος (Nanoshell) Μεταλλικές Επιφάνειες Χημικά χαραγμένες (Chemically etched) Νάνο λιθογραφία (Nano lithography) Λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων Αποτυπωμένες (Imprint) Μεγαλύτερη βελτίωση για τραχιές επιφάνειες των nm 7

8 SERS Νανοκελύφη (Nanoshells) Σφαίρα από διηλεκτρικό καλυμμένη με νανοκέλυφος από μέταλλο Υλικά πυρήνα (Core) AuS ή silica Ακτίνα (r) μεταξύ nm Κέλυφος Μέταλλο (π.χ. χρυσός) Πάχος (t) nm. Η συχνότητα πλασμονικού συντονισμού είναι συνάρτηση των δύο (r & t) Κατασκευή Διηλεκτρική σφαίρα επικαλύπτεται με ένα στρώμα αμινών Δεσμεύει 1-2 nm κολλοειδή χρυσό από το διάλυμα Χημική επεξεργασία με HAuCl4 παρουσία φορμαλδεΰδης Καταλήγει σε ένα επιπλέον στρώμα του χρυσού Vial on the left has solid gold colloids. Others have colloids with metal nano-shells with decreasing thickness. Vial on left absorbs IR 8

9 SERS Νανοδομές στη φύση και στην τέχνη Φωτονικά νανοκρύσταλλα (Photonic Nanocrystals) χρώματα στα φτερά μιας πεταλούδας (μια περιοδική σειρά σκεδαστών. Αντανακλούν το ίδιο μήκος κύματος του φωτός του ανεξάρτητα από τη γωνία πρόσπτωσης Πλασμονική απορρόφηση από μεταλλικά νανοσωματίδια δίνουν χρώμα στα παράθυρα βιτρό, γυαλί, και κεραμικά Yablonovitch, Sci.Am

10 SERS Γιατί SERS; Ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα Χαμηλής ισχύος λέιζερ και χαμηλή οπτική μεγέθυνση είναι κατάλληλα για συλλογή φασμάτων SERS σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (τυπικά ~ 10 s). Πολλές Εφαρμογές Μοριακή δακτυλική αποτύπωση Μοναδικό δονητικά φάσματα ξεχωρίζουν τα μόρια Βιοαίσθηση χωρίς δείκτες (Tagless biosensing) Δεν είναι απαραίτητες φθορίζουσες ουσίες 1500 cm Πολυπλεκτικοί (Multiplexed) αισθητήρες cm -1 Πλασμονικός συντονισμός επιτρέπει τροποποιήσεις του μήκους κύματος του αισθητήρα Εφαρμογή In vivo NR διέγερση και βιοσυμβατότητα Femtomolar και πιο κάτω 1600cm Φασματοσκοπία με ένα μόριο είναι δυνατή cm -1 Οι νανοδείκτες (Nanoprobes) μπορεί να είναι πολυτροπικοί 10

11 SERS Απεικόνιση με SERS για διάγνωση του καρκίνου Νανοσωματίδια επικολλημένα σε αντισώματα ή πεπτίδια τα οποία ανακαλύπτουν τον όγκο Παρακολουθούνται κατά την κυκλοφορία τους μέσα στο σώμα 11

12 SERS Διάγνωση και αντιβιόγραμμα για Ουρολοιμώξεις (Urinary Tract Infection - UTI) UTI : Λοίμωξη οπουδήποτε στο ΟΣ Προκαλούνται από βακτήρια του πεπτικού, του κόλπου ή γύρω από την ουρήθρα (συνήθως οφείλεται σε E. coli) Επηρεάζει κυρίως: τις γυναίκες και ασθενείς με χρόνιες παθήσεις Ένας από τους πιο κοινούς τύπους λοιμώξεων 34% των ενηλίκων αναφέρουν ότι είχαν τουλάχιστον μία λοίμωξη του ουροποιητικού 1 στις 2 γυναίκες και 1 στους 7 άνδρες θα παρουσιάσουν μια ουρολοίμωξη στη διάρκεια της ζωής τους 12

13 SERS Διάγνωση και αντιβιόγραμμα για Ουρολοιμώξεις Ταυτοποίηση βακτηρίων με καλλιέργεια: 24h Ειδικό αντιβιοτικό μπορεί να προσδιοριστεί μετά από αντιβιόγραμμα: άλλες 24h 13

14 SERS Πλήρης διάγνωση και αντιβιόγραμμα για ουρολοιμώξεις με SERS 1. Διαχωρισμός των θετικών και αρνητικών δειγμάτων για ουρολοιμώξεις 2. Αναγνώριση του υπεύθυνου μικροβίου 3. Προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά Πλεονεκτήματα Ελάχιστη προετοιμασία του δείγματος Ανέξοδη διαδικασία Ταχεία διαδικασία 14

15 SERS Πλήρης διάγνωση και αντιβιόγραμμα για ουρολοιμώξεις με SERS Βακτήρια από ασθενείς με ουρολοίμωξη (n=50) E. coli, Klebsiella p., Proteus spp., Enterococcus spp., Citrobacter spp. SERS: 785 nm λέιζερ 180 mw ισχύς 4.5 cm -1 ευκρίνεια Απόκτηση δεδομένων: 20s x 30 Φάσματα Raman από βακτήρια και νανοσωματίδια χρυσού 15

16 SERS 1. Διαχωρισμός των θετικών και αρνητικών δειγμάτων για ουρολοιμώξεις Η ολική ένταση της περιοχής μεγάλων κυματαριθμών συσχετίζεται με τον λογάριθμο της συγκέντρωσης Μετά ζωνοπερατό (bandpass) φιλτράρισμα ορισμένες τιμές μπορεί να είναι αρνητικές Δείγματα με I > -500 θεωρούνται θετικά 16

17 PC1 SERS 2. Αναγνώριση του υπεύθυνου μικροβίου Ανάλυση Διάνυσμα Χαρακτηριστικών (Feature vector:): Λόγοι της έντασης φασματικών περιοχών Κατηγοριοποίηση Principal components transformation Linear Discriminant Analysis Leave-one-out cross validation unknown PC2 Classes citro ecoli enteroco klebs proteus ecoli test Correct Classification 3 28/30 (93%) 5 42/46 (91%) 17

18 SERS 3. Προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά Ανάλυση Principal component transformation MANOVA T-test Οι κατανομές διαφοροποιούνται μετά από 2-4 ώρες Αλλαγές στη δομή των βακτηρίων;;; Normalized MANOVA Score (a.u.) Response to Antibiotic Control (no Ab) Control (Amoxil) Sample (Cipro) Incubation time (hrs) 18

19 Συντονισμός Επιφανειακών Πλασμονίων Surface Plasmon Resonance Κύματα επιφανειακών πλασμονίων Μπορούν να παραχθούν οπτικά σε μεγάλες (bulk) επιφάνειες στις διεπαφές διηλεκτρικού-μετάλλου Χρειάζεται συγκεκριμένη γεωμετρία διέγερσης για να παραχθεί τέτοιο κύμα Το κύμα χαρακτηρίζεται από ένα κυματοδιάνυσμα k(sp). k( sp) knsin( ) όπου k(sp) είναι το κυματοδιάνυσμα του κύματος επιφανειακών πλασμονίων και k=(2π/λ) του φωτός TIR Kretschmann configuration 19

20 Συντονισμός Επιφανειακών Πλασμονίων Surface Plasmon Resonance Φθορισμός Ολικής Ανάκλασης (Total Internal Reflection Fluorescence - TIRF) Πλεονεκτήματα Ψηλός λόγος σήματος προς θόρυβο (πολύ λίγη δευτεροβάθμια εκπομπή από το διάλυμα) Εξαιρετικά εύρωστη, χαμηλού κόστους, φορητή Μειονεκτήματα Ανάγκη για βιοδείκτες (tags) Υψηλή διασταυρούμενη αντιδραστικότητα (εξ ου και δεν είναι εύκολο να πετύχουμε πολυπλεκτικότητα ) Epifluorescence TIRF 20

21 CARS Σύμφωνη Anti-Stokes φασματοσκοπία Raman (Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy - CARS) Μη-γραμμική Raman Παρουσιάζεται μόνο στο εστιακό σημείο της ακτίνας P ω AS = 2ω p ω s Το σήμα είναι σύμφωνο (coherent) as (3) E 2 p E * s I 2 ( I p ) I s CARS Microscopy for Biology and Medicine E. Potma & X. S. Xie Optics and Photonics News 40 November (2004) 21

22 CARS Μικροσκοπία CARS Δύο λέιζερ σε διαφορετικές συχνότητες ps ή fs παλμούς με υψηλή ένταση κορυφής Δύο ακτίνες που χωρικά επικαλύπτονται στα σημεία εστίασης Δύο ακτίνες που επικαλύπτονται χρονικά CARS Microscopy for Biology and Medicine E. Potma & X. S. Xie Optics and Photonics News 40 November (2004) 22

23 CARS Πλεονεκτήματα Ενδογενής δονητική αντίθεση Πολύ κατευθυντικό σήμα Ευαισθησία Απαιτεί μέτρια μέση ένταση καλό για βιολογικά δείγματα Δημιουργείται μόνο στο εστιακό σημείο δυνατότητα 3d τομών Ψηλότερη συχνότητα από τον φθορισμό ανιχνεύεται εύκολα ακόμα και στην παρουσία ισχυρού φθορισμού NIR Μικρή σκέδαση βαθιά διείσδυση στους ιστούς Μικρή απορρόφηση λιγότερες φωτοβλάβες Μειονεκτήματα Μη συντονισμένο σήμα από τον περιβάλλοντα χώρο πολύ ισχυρό Ακριβές πηγές λέιζερ Πρέπει να γνωρίζεις εκ των προτέρων την δονητική ζώνη ενδιαφέροντος Επί του παρόντος περιορίζεται από τις δυνατότητες ρύθμισης του μήκους κύματος (tunability) των πηγών βελτιώνεται καθώς βελτιώνονται και οι πηγές λέιζερ... 23

24 CARS Εφαρμογές Ευαισθησία στα λιπίδια Λιπιδική διπλοστοιβάδα, λεπτά αντικείμενα, μικρά αντικείμενα Γρήγορη δυναμική παρακολούθηση διεργασιών σε ζωντανά κύτταρα In vivo δυνατότητες CARS Microscopy for Biology and Medicine E. Potma & X. S. Xie Optics and Photonics News 40 November (2004) 24

25 CARS Images of a hairless mouse ear Chemical imaging of tissue in vivo with video-rate coherent anti-stokes Raman scattering microscopy C. Evans et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 102 (46) (2005) Stratum corneum with bright signals from the lamellar lipid intercellular space that surrounds the polygonal corneocytes. Bright punctuated dots are ducts of sebaceous glands. Sebaceous glands at ~30 μm from skin surface. Individual cells of the gland compartment can be recognized, with nuclei visible as dark holes (arrow). Adipocytes of the dermis at ~60 μm from skin surface. 2D projection of 60 depthresolved slices separated by 2 m. Panels to the right and under F show the yz and xz cross sections taken at the white lines, respectively. Adipocytes of the subcutaneous layer at a depth of ~100 μm. 25

26 Energy Φωτο-Μοριακές Αλληλεπιδράσεις n n 1 E=h R 2 1 Auto- IR Rayleigh Stokes Anti-Stokes NIR Fluorescence Absorption Scattering Raman Scattering Fluorescence 26 0 n0

27 Υπέρυθρη Απορρόφηση IR Μία απορροφητική διαδικασία (αντί της Raman, η οποία είναι μια διαδικασία σκέδασης) Άμεσα διερευνά τις μοριακές δονήσεις 27

28 Υπέρυθρη Απορρόφηση IR και Raman είναι συμπληρωματικές τεχνικές Συμμετρικά μόρια έχουν δονητικά επίπεδα τα οποία ενεργοποιούνται είτε στη Raman είτε στην IR αλλά όχι και στις δύο (π.χ. benzene) Μόρια χωρίς συμμετρία ενεργοποιούνται και στις δύο μεθόδους (N)IR absorption Absorption Requires change in dipole moment (No symmetric stretches observed, No diatomic activity) Only observed in NIR and IR spectral regions Strong signal High water absorption Broad spectral features Requires some sample preparation in most cases Raman Scattering Requires a change in polarizability with vibrational motion Occurs at all wavelengths Weak signal Water not a problem Sharp spectral features for molecular fingerprinting Does not require sample preparation 28

29 Υπέρυθρη Απορρόφηση 29

30 FTIR Υπέρυθρη Απορρόφηση Μετασχηματισμού Fourier (Fourier Transform Infrared (FTIR) Absorption) Συμβολομετρική (interferometric) μέτρηση αντί me φασματογράφο συμβολόμετρο Ένας οπτικός μετασχηματισμού Fourier του εκπεμπόμενου φωτός Διαμορφώνει το εκπεμπόμενο φως ένα συμβολόγραμα (interferogram) που έχει όλες τις IR συχνότητες κωδικοποιημένες σε αυτό Πλεονεκτήματα Το σύνολο του υπέρυθρου φάσματος μετράται σε υψηλή ταχύτητα Η φασματική περιοχή συνεχώς βαθμονομείται (calibrated) με λέιζερ HeNe Γρήγορες, εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις Συμβολόμετρο Michelson Διάλεξη OCT Michelson Interferometer Interferogram IR Spectrum Moving Mirror Detector Fourier Transformation 30

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία Τσιάπα Ειρήνη Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου Δημήτριος Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατασκευή Νανοεπιφάνειας για Ενίσχυση Φασματοσκοπιάς Ράμαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Μέθοδος Εξακρίβωσης Ευαισθησίας Βακτηρίων στα Αντιβιοτικά με Φασματοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης ΓΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ:2002030038 Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μπάλας Κώστας (επιβλέπων) Μπούχερ Ματτίας Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιασεμίδης Δημήτριος Μεταπτυχιακός φοιτητής Επιβλέπων Καθηγητής: Πέτρος Περσεφόνης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών IOYΛIOΣ 2008 2 / 89

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Οπτικές Ιδιότητες των Ιστών

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Οπτικές Ιδιότητες των Ιστών University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Οπτικές Ιδιότητες των Ιστών Εισαγωγή Αλληλεπίδραση φωτός και ιστών Ανάκλαση (Reflection) ιάθλαση (Refraction) Απορρόφηση (Absorption) Φθορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Υψίσυχνα και ισχυρά ακουστικά κύματα δημιουργούμενα από υπερβραχείς παλμούς laser στον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY)

Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Μελέτη των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μερικών συστημάτων της οικογένειας Boron Dipyrromethene (BODIPY) Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιαννακοπούλου Παναγιώτα A.M. 399

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Αλούκος. (GW/cm 2 ) -0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Energy (μj)

Παναγιώτης Αλούκος. (GW/cm 2 ) -0,4 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Energy (μj) Μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων Παναγιώτης Αλούκος I 0 (GW/cm 2 ) 0 2 4 6 8 10 12 0,5 Toluene 0,4 C 70 0.10 mm C 70 0.37 mm 0,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΡΑΣΗ RANDOM LASER ΣΕ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Οπτικών Τομών (Optical Sectioning Microscopy)

Μικροσκοπία Οπτικών Τομών (Optical Sectioning Microscopy) University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Μικροσκοπία Οπτικών Τομών (Optical Sectioning Microscopy) Ομοεστιακή (Confocal), Πολυφωτονική (Multi-Photon), Χωρικά Διαμορφωμένου Φωτισμού (SMΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η βιοφωτονική εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φως και την βιολογική ύλη. Είναι ένας νέος συναρπαστικός τομέας που περιλαμβάνει την "συγχώνευση" της ηλεκτρονικής-τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Optical Coherence Tomography Οπτική Τομογραφία Συνοχής

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Optical Coherence Tomography Οπτική Τομογραφία Συνοχής University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Optical Coherence Tomography Οπτική Τομογραφία Συνοχής Οπτική Βιοψία (Optical Biopsy) Ορισμός Η επί τόπια (in situ) απεικόνιση της μικροδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις στο δερματικό ιστό με τη μέθοδο της διάχυτης ανακλαστικής φασματοσκοπίας: μια πρώτη προκαταρτική προσέγγιση

Μετρήσεις στο δερματικό ιστό με τη μέθοδο της διάχυτης ανακλαστικής φασματοσκοπίας: μια πρώτη προκαταρτική προσέγγιση Μετρήσεις στο δερματικό ιστό με τη μέθοδο της διάχυτης ανακλαστικής φασματοσκοπίας: μια πρώτη προκαταρτική προσέγγιση Ιωάννης Α. Σιανούδης 1, Ελένη Δρακάκη 2, Ιωάννης Βαλαής 3 1. Εργαστήριο Φυσικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οι οπτικές φασματοσκοπικές τεχνικές βασίζονται στα ακόλουθα φαινόμενα: (1) απορρόφηση (2) φθορισμός (3) φωσφορισμός (4) εκπομπή και (5) χημειοφωταύγεια Παρ ότι τα

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διδάσκοντες: Μ. Μακροπούλου, Α. Παπαγιάννης 1 ο ΜΕΡΟΣ: Εφαρμογές των lasers στη Βιοϊατρική

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διδάσκοντες: Μ. Μακροπούλου, Α. Παπαγιάννης 1 ο ΜΕΡΟΣ: Εφαρμογές των lasers στη Βιοϊατρική ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διδάσκοντες: Μ. Μακροπούλου, Α. Παπαγιάννης 1 ο ΜΕΡΟΣ: Εφαρμογές των lasers στη Βιοϊατρική (η βασική ύλη του πρώτου μέρους καλύπτεται από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER Α.Τ.E.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER 1 Σπουδαστής : Καμπάνταης Παναγιώτης Εισηγητής : Γεωργίου Ευστράτιος Ηράκλειο, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Aναπλ. Καθ. ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατάτμηση και Αυτόματη Ταξινόμηση Χαρακτηριστικών Εικόνων Οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. K αλογ αλ ερόπου ογ λ ερόπου ο λ ς Α. Χίου

Ν. K αλογ αλ ερόπου ογ λ ερόπου ο λ ς Α. Χίου Ν. Kαλογερόπουλος Α. Χίου Οι θεωρίες για τη φύση του φωτός "A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually

Διαβάστε περισσότερα