Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό όταν έχουµε διακοπή 220V. Είναι αναµµένο όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα στο σύστηµα. Είναι σταθερά αναµµένο όταν το σύστηµα έχει οπλίσει σε ολική όπλιση. Αναβοσβήνει αργά όταν έχουµε κάνει βραδινή όπλιση. Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουµε συναγερµό. Είναι σβηστό όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο. Είναι σταθερά αναµµένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Αναβοσβήνει όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή. : Χρησιµοποιούµε τα δύο αυτά πλήκτρα για να βλέπουµε πιο γρήγορα τις ανοιχτές ζώνες και τα προβλήµατα. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΒΡΑ ΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ARTEC AR

2 Κύριος κωδικός 1234 ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ Πατάµε κωδικό και ARM. ΑΦΟΠΛΙΣΗ Πατάµε κωδικό και DISARM. ΒΡΑ ΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ Πατάµε κωδικό και HOME. ΑΦΟΠΛΙΣΗ Πατάµε κωδικό και DISARM. ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ 1. Πατάµε BYPASS 2. Πατάµε κωδικό 3. Πατάµε αριθµό ζώνης (π.χ. 05) 4. Πατάµε ΟΚ 5. Πατάµε κωδικό 6. Πατάµε ARM Εάν θέλουµε να κάνουµε παράκαµψη και σε άλλη ζώνη επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1-4. ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Πατάµε κωδικό 0 και DISARM ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο AREA για 3sec ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο HOME για 3sec ARTEC AR

3 ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΑΣ Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο DISARM για 3sec ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Πατάµε το πλήκτρο NOTE και βλέπουµε διαδοχικά τα συµβάντα σύµφωνα µε την ώρα που έχουν δηµιουργηθεί ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ Κρατάµε πατηµένο το * για 3sec Πληκτρολογούµε τον προηγούµενο κύριο κωδικό Πατάµε # Πληκτρολογούµε το νέο κωδικό Πατάµε ESC Πατάµε OK ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1-8 Κρατάµε πατηµένο το * για 3sec Πληκτρολογούµε τον προηγούµενο κύριο κωδικό Πατάµε # Πατάµε BYPASS Επιλέγουµε χρήστη 1-8 πατώντας BYPASS Πληκτρολογούµε το νέο κωδικό Πατάµε ESC Πατάµε OK Για να κάνουµε διαγραφή ενός χρήστη πληκτρολογούµε 0000 στη θέση του κωδικού που είχαµε πριν ARTEC AR

4 MENU ΧΡΗΣΤΗ 1] ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2] ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 1-8 1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1 2) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 2 3) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 3 4) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 4 5) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 5 6) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 6 7) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 7 8) ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 8 3] ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 1) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 1 2) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 2 3) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 3 4) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 4 5) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 5 6) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 6 7) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 7 8) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 8 4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 5] ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 6] ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΩΝ 7] ΕΞΟ ΟΣ 1) 1 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 2) 2 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 3) 3 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 4) 4 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 5) 5 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 6) 6 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 7) 7 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 8) 8 Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ARTEC AR

5 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ MENU ΧΡΗΣΤΗ Για εισαγωγή στο menu του χρήστη κάνουµε τα εξής : Κρατάµε πατηµένο το * για 3sec Πληκτρολογούµε τον κωδικό χρήστη Πατάµε # 1] ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Πληκτρολογούµε το νέο κύριο κωδικό και πατάµε ΟΚ. 2] ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 1-8 Πληκτρολογούµε το νέο κωδικό χρήστη 1-8 και πατάµε ΟΚ. (Για να λειτουργούν οι κωδικοί χρηστών θα πρέπει να δηλώσουµε στα «ικαιώµατα χρηστών» ο κάθε κωδικός σε ποια περιοχή θα ανήκει.) 3] ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΩΝ Επιλέγουµε σε ποια περιοχή θα ανήκει ο κάθε κωδικός. Πατάµε * και επιλέγουµε Υ=Ναι και Ν=Όχι. Για να επιλέξουµε επόµενη περιοχή που θέλουµε να δώσουµε δικαίωµα σε κάποιο κωδικό πατάµε «BYPASS» ή «NOTE». 4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ Εισάγουµε την ηµεροµηνία και την ώρα. 5] ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ Εισάγουµε τα τηλέφωνα (1-8) που θέλουµε να καλεί ο πίνακας σε περίπτωση συναγερµού. Για διαγραφή πατάµε * και µετά ΟΚ. (Θα πρέπει ο κέρσορας να είναι στο 1 ο ψηφίο του αριθµού.) 6] ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΩΝ Επιλέγουµε αριθµό ζώνης και πατάµε ΟΚ. Γράφουµε το όνοµα της ζώνης πατώντας τα πλήκτρα στα οποία υπάρχουν τα γράµµατα που θέλουµε και πατάµε ΟΚ. Για να διαγράψουµε κάποιο γράµµα πατάµε *. Με τα πλήκτρα NOTE και BYPASS πάµε στο επόµενο γράµµα. 7] ΕΞΟ ΟΣ ARTEC AR

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ο χρήστης (κύριος και βοηθητικοί κωδικοί) του συστήµατος συναγερµού έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον πίνακα ΑR-7664 από το κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (όπλιση/αφόπλιση, έλεγχος κατάστασης, ακρόαση µικροφώνων) ακολουθώντας την εξής διαδικασία : Καλεί το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο συναγερµός. Ο πίνακας απαντάει µετά από τον αριθµό των κουδουνισµάτων που του έχουµε ορίσει στην παράµετρο «Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση» και ακούει το µήνυµα «Πατήστε Κωδικό Χρήστη». Εισάγει τον κωδικό χρήστη και # και ακούει το µήνυµα Πατήστε 1 για όπλιση Πατήστε 2 για αφόπλιση Πατήστε 3 για έλεγχο της περιοχής Πατήστε 4 για να ακούσετε την περιοχή Πατήστε 0 για αποσύνδεση Πατώντας 1 ακούει το µήνυµα Επιλέξτε περιοχή για όπλιση Πατήστε 1 για περιοχή 1 Πατήστε 2 για περιοχή 2 Πατήστε 3 για περιοχή 3 Πατήστε 4 για περιοχή 4 Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu Εάν πατήσει 1 ακούει το µήνυµα «Περιοχή οπλισµένη». Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούµενο menu και ακούει ξανά το αρχικό µήνυµα. Πατώντας 2 ακούει το µήνυµα Επιλέξτε περιοχή για αφόπλιση Πατήστε 1 για περιοχή 1 Πατήστε 2 για περιοχή 2 Πατήστε 3 για περιοχή 3 Πατήστε 4 για περιοχή 4 Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu Εάν πατήσει 1 ακούει το µήνυµα «Περιοχή αφοπλισµένη». Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούµενο menu και ακούει ξανά το αρχικό µήνυµα. Πατώντας 3 ακούει το µήνυµα Επιλέξτε περιοχή για έλεγχο κατάστασης Πατήστε 1 για περιοχή 1 Πατήστε 2 για περιοχή 2 Πατήστε 3 για περιοχή 3 Πατήστε 4 για περιοχή 4 Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu ARTEC AR

7 Εάν πατήσει 1 ακούει µήνυµα ανάλογα µε την κατάσταση του συστήµατος (π.χ. Περιοχή 1 αφοπλισµένη ή οπλισµένη). Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούµενο menu και ακούει ξανά το αρχικό µήνυµα. Πατώντας 4 ακούει το µήνυµα Για να ακούσετε πατήστε αριθµό µικροφώνου Πατήστε 1 για µικρόφωνο 1 Πατήστε 2 για µικρόφωνο 2 Πατήστε 3 για µικρόφωνο 3 Πατήστε 4 για µικρόφωνο 4 Πατήστε 5 για µικρόφωνο 5 Πατήστε 6 για µικρόφωνο 6 Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu Εάν πατήσει 1 θα ακούσει το µικρόφωνο 1 για 10sec. Εάν θέλει να ακούσει άλλο µικρόφωνο ή το ίδιο για άλλα 10sec, θα πρέπει να περιµένει να τελειώσει το µήνυµα που αφορά τα µικρόφωνα και να πατήσει 1,2.6. Όταν τελειώσει την ακρόαση των µικροφώνων, θα πρέπει να πατήσει * για να επιστρέψει στο προηγούµενο menu. Πατώντας 0 κάνει αποσύνδεση για να διακοπεί η τηλεφωνική διαχείριση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ακούµε το µήνυµα θα πρέπει να περιµένουµε πρώτα να ολοκληρωθεί το µήνυµα, και στη συνέχεια να πατήσουµε 1,2,3 6 για να δώσουµε κάποια εντολή, διαφορετικά η εντολή µας δεν θα γίνει δεκτή. ARTEC AR

8 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ Όταν µας καλέσει ο τηλεφωνητής του συναγερµού µετά από alarm, απαντάµε στην κλήση και ακούµε το µήνυµα: «ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» Πατήστε 1 για επαναφορά συστήµατος (Θα σταµατήσει να χτυπάει η σειρήνα). Πατήστε 2 για τα συµβάντα συναγερµού (Ποια ζώνη χτύπησε). Πατήστε 3 για να ακούσετε το χώρο (Για να ακούσουµε τα µικρόφωνα). Πατήστε 0 για αποσύνδεση Όταν τελειώσει το παραπάνω µήνυµα και ακούσουµε τη λέξη «ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ» θα πρέπει να πατήσουµε 1 και θα ακούσουµε το µήνυµα «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ» (θα σταµατήσει να χτυπάει η σειρήνα) και θα συνεχίσει να επαναλαµβάνει το µήνυµα «Πατήστε 1 για επαναφορά συστήµατος, Πατήστε 2 για τα συµβάντα συναγερµού, Πατήστε 3 για να ακούσετε το χώρο, Πατήστε 0 για αποσύνδεση. Εάν πατήσουµε 2 θα µας πει την 1 η ζώνη που έδωσε συναγερµό, π.χ. «4 ζώνη συναγερµός». Πατήστε # για επόµενη ζώνη συναγερµού, π.χ. «5 ζώνη συναγερµός». Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu. Εάν πατήσουµε 3 θα µας πει «Για να ακούσετε πατήστε αριθµό µικροφώνου. Το µικρόφωνο θα είναι ενεργό για 10sec. Πατήστε 1 για µικρόφωνο 1, 2 για µικρόφωνο 2.6 για µικρόφωνο 6. Πατήστε * για να επιστρέψετε στο προηγούµενο menu.» Εάν πατήσουµε 1 θα ακούσουµε το µικρόφωνο 1 για 10sec. Εάν θέλουµε να ακούσουµε άλλο µικρόφωνο ή το ίδιο για άλλα 10sec, θα πρέπει να περιµένουµε να τελειώσει το µήνυµα που αφορά τα µικρόφωνα και να πατήσουµε 1,2.6. Όταν τελειώσουµε την ακρόαση των µικροφώνων και των µηνυµάτων του τηλεφωνητή, θα πρέπει να πατήσουµε * εάν χρειάζεται για να επιστρέψουµε στο προηγούµενο menu και στη συνέχεια 0 για αποσύνδεση για να κλείσει η τηλεφωνική γραµµή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όταν µας καλεί ο τηλεφωνητής και ακούµε το µήνυµα θα πρέπει να περιµένουµε να ολοκληρωθεί όλο το µήνυµα, και στη συνέχεια να πατήσουµε 1,2,3 6 για να δώσουµε κάποια εντολή, διαφορετικά η εντολή µας δεν θα γίνει δεκτή. Όταν µας καλεί ο τηλεφωνητής 1. και δεν απαντήσει κανένα τηλέφωνο, τότε θα καλέσει όλα τα τηλέφωνα 5 φορές το καθένα εναλλάξ. 2. εάν κάποιο από τα τηλέφωνα απαντήσει και ακούσει το µήνυµα, τότε επίσης ο τηλεφωνητής θα καλέσει όλα τα τηλέφωνα 5 φορές το καθένα εναλλάξ. 3. εάν κάποιο από τα τηλέφωνα απαντήσει και πατήσει 1 για επαναφορά συστήµατος, τότε ο τηλεφωνητής δεν θα καλέσει κανέναν άλλο τηλεφωνικό αριθµό. 4. εάν γίνει αφόπλιση από το πληκτρολόγιο ή από τηλεχειριστήριο, τότε ο τηλεφωνητής θα καλέσει µόνο το 1 ο τηλέφωνο. ARTEC AR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Για τα κέντρα AN-808T, AN-808G, AN-816T & AN-816G της ALEAN Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1. Γενικά... 3 2. Ο Πίνακας που «Ακούει και Μιλάει»... 3 3. Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MAT - STIV ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MAT OE Αισχύλου 4, 19200 Ελευσίνα Αττικής - τηλ: 211.8000.210, φαξ: 210.554.3222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1) Εισαγωγή 3. 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1) Εισαγωγή 3. 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Εισαγωγή 3 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4 3) Πληκτρολόγια...4 3.1 VPC 104 LED 3.2 VPC 108 LED 3.3 VPC 116 LED 3.4

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

6.5.6 Dialer RP 248 2

6.5.6 Dialer RP 248 2 Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 248CN Σηµαντική σηµείωση: O RP 248 είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα συναγερµού µε πολλές δυνατότητες επέκτασης και απεριόριστες, πρακτικά, δυνατότητες παραµετροποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Κεφ. 1 Εισαγωγικά Ο ido218 είναι ένας σύγχρονος συναγερµός που χρησιµοποιείται τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελµατικούς χώρους. Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων: Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα