ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016"

Transcript

1 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την Αειφόρο Χρήση Γης _04. Φύση και βιοποικιλότητα _05. Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα _06. Ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος _07. Παραγωγή & διαχείριση αποβλήτων _08. Διαχείριση νερού _09. Διαχείριση λυμάτων _10. Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση _11. Ενεργειακή απόδοση _12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 Εισαγωγή και πλαίσιο πόλης Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ο Δήμος Λαρισαίων καλείται σήμερα να αναπτυχθεί ως το 3 ο αστικό κέντρο της χώρας, στο κέντρο της Ελλάδας, με τη μορφή αστικού «διπόλου» και σε συνέργεια με το Δήμο Βόλου. Ο Δήμος στηρίζεται σε πολυτομεακή οικονομική ανάπτυξη, με πληθώρα δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, ενώ ο τριτογενής διατηρεί ζωντανό το κέντρο και τους επιμέρους θύλακες που επιτρέπουν κεντρικές λειτουργίες. Η Λάρισα κατέχει κεντροβαρική θέση στον αυτοκινητόδρομο Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.), που θα παραμείνει ο παραδοσιακός άξονας ανάπτυξης της χώρας, συνδέοντάς την με τις δυο μητροπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και με το σύνολο των χερσαίων και θαλάσσιων πυλών εισόδου/εξόδου της χώρας. Ταυτόχρονα, καλείται να συμμετέχει μέσω της διακλάδωσης προς τα ανατολικά (Λάρισα Βόλος) στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Ε65, που θα εξασφαλίσει την (εθνικής σημασίας) ενίσχυση των οριζόντιων συνδέσεων της κεντρικής Ελλάδας. Στο εσωτερικό της περιοχής, η Λάρισα αποτελεί πρωτεύουσα τη Περιφέρειας Θεσσαλίας και προβλέπεται να διατηρήσει πρωτεύοντα ρόλο στην ιεραρχία των περιφερειακών οικισμών. Για την υποδοχή αυτών των δραστηριοτήτων, υιοθετήθηκαν αρχές και μοντέλα βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης, που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Η δέσμευση της Λάρισας για την περιβαλλοντική διαχείριση ακολουθεί τις διαδοχικές τροποποιήσεις των διοικητικών ορίων που επήλθαν λόγω πανελληνίων αναδιαρθρώσεων. Έτσι η υποψηφιότητα της Λάρισας λαμβάνει υπόψη δύο διοικητικά επίπεδα: την πόλη της Λάρισας (πληθυσμού κατοίκων και έκτασης 1879,71 εκταρίων) και τον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο (Ν. 3852/10), με πληθυσμό κατοίκους και έκταση 3003,78 εκτάρια. Τα πλεονεκτήματα της Λάρισας, ως σύγχρονης, ανθρώπινης και ελκυστικής πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αναλύονται βάσει των 12 κοινών δεικτών που τίθενται από την προκήρυξη: την τοπική συμβολή στην κλιματική αλλαγή, την αστική κινητικότητα, τους πράσινους αστικούς χώρους που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης, το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την ακουστική

3 ποιότητα του περιβάλλοντος, την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των λυμάτων, την οικολογική καινοτομία, την περιβαλλοντική διαχείριση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και τον τρόπο εφαρμογής των οραμάτων και των αρχών του Δήμου σε επίπεδο διαχείρισης. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση βασίζεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου σαν φορέα Τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών Προσώπων του για την τετραετία Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο Δημάρχου Λαρισαίων Κων/νου Τζανακούλη Τηλ Ειδικός Σύμβουλος: Γιάννης Γιαννακόπουλος Τηλ Επιμέλεια συντονισμός υποψηφιότητας: Στυλιανός Δημότσιος τηλ Αργυρή Ευθυμιάδου τηλ

4 1. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός & Προσαρμογή 1Α. Παρουσίαση κατάστασης Σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο του Κυότο» (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2002/358/ΕΚ), τα 15 Κράτη Μέλη της Ε.Ε., ανέλαβαν τον κοινό στόχο να μειώσουν εντός τις περιόδου τις εκπομπές κατά 8% συγκριτικά με το «έτος βάσης» (1990 για το διοξείδιο του άνθρακα CO 2, το μεθάνιο CH 4 και τα υποξείδια του αζώτου ΝxΟ). Η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο με τον Νόμο 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α /2002) και ανέλαβε την υποχρέωση, κατά το διάστημα , να μην αυξήσει τις εκπομπές της περισσότερο από 25% σε σχέση με τις εκπομπές που είχε το Με την υπ αριθμό 267/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Λαρισαίων προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων, που έχει σαν στόχο οι συμμετέχοντες ευρωπαϊκοί δήμοι να επιτύχουν ή να υπερβούν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20% με βάση το έτος 2008 έως το Μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Βασική Απογραφή Εκπομπών (BEI) για το έτος βάσης και εκκρεμεί η υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP). Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών της Βασικής Απογραφής Εκπομπών (πίνακας 1) έχουν βασιστεί στις Οδηγίες IPCC Στην απογραφή εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου συνυπολογίζονται οι εκπομπές που οφείλονται στην τοπική κατανάλωση ηλεκτρισμού αν και η παραγωγή του δεν πραγματοποιείται εντός των ορίων της περιοχής. Οι εκπομπές αυτές χαρακτηρίζονται ως έμμεσες, σε αντιδιαστολή με τις άμεσες εκπομπές, οι οποίες αφενός οφείλονται σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Λάρισας και αφετέρου η πηγή εκπομπής βρίσκεται εντός της περιοχής.

5 Περιγραφή Καταναλωτή Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσε ων (m2) Ηλεκτρική ενέργεια (kwh) Φυσικό αέριο (Nm3) Δημοτικά κτίρια , Παιδικοί Σταθμοί 4.557, Δημοτικός φωτισμός Δημόσιες Υπηρεσίες Σχολεία Νοσοκομεία Εμπορικές δραστηριότητες Diesel θέρμαν σης (μετρ. τόνοι) , , ,40 Οικιακή χρήση (1) , ,20 Βιομηχανική χρήση ,00 Γεωργική χρήση ,36 Βιομά ζα καυσόξυλα (μετρ. τόνοι) ΣΥΝΟΛΟ Εκπομπές CO2 Ηλ/τρική Φυσικό αέριο Diesel - (tn/έτος) ενέργεια ,9 tn θέρμαν ,24 CO 2 σης tn CO tn CO 2 Πίνακας 1.: Εκπομπές CO2 σταθερών πηγών (έτος αναφοράς 2008). Για τη λειτουργία του συγκοινωνιακού συστήματος και την κινητική συμπεριφορά των κατοίκων γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο κεφάλαιο 2. Ακολούθως υπολογίζονται οι καταναλώσεις ορυκτών καυσίμων των κινητών πηγών (Πίνακας 2).

6 Τύπος Οχήματος Συνολικός Αριθμός Οχημάτων (4) Διανυθέντα km /έτος ανά όχημα αστικός κύκλος (5) Μέσος συντελεστής εκπομπής CO2 gr/km (5) Συνολικές εκπομπές CO2 tn / έτος Ποδήλατα Δίκυκλες μηχανές ,38 Επιβατικά ΙΧ ,36 Αγροτικά - Φορτηγά Αστικά Λεωφορεία , ,88 Σύνολο ,45 Πίνακας 2.: Εκπομπές CO2 κινητών πηγών εντός ορίων Δήμου Λαρισαίων. Ο δημοτικός στόλος οχημάτων αποτελείται από 245 οχήματα των οποίων οι καταναλώσεις ανά είδος καυσίμου όπως και οι συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Καύσιμο Ετήσια κατανάλωση σε lt Συνολικές εκπομπές CO2 tn / έτος Βενζίνη ,85 Πετρέλαιο ,00 Σύνολο 1.932,85 Πίνακας 3.: Εκπομπές CO2 δημοτικού στόλου οχημάτων.

7 Πληθυσμός: κάτοικοι Συνολικές ισοδύναμες εκπομπές CO2 (σε τόνους) ετησίως Ισοδύναμες εκπομπές CO2 κατά κεφαλή (σε τόνους) ετησίως Στόχος μείωσης εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 Ηλεκτρική ενέργεια Θέρμανση Μεταφορές ΣΥΝΟΛΟ (tnco 2 / year) , , , ,48 4,627 1,844 0,535 7,005 5,604 Πίνακας 4.: Ισοδύναμες εκπομπές CO2 Δήμου Λαρισαίων συνολικές και κατά κεφαλήν. Τα αποτελέσματα των ισοδύναμων εκπομπών CO2 κατά κεφαλή για τη Λάρισα είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά της Eurostat για την Ελλάδα όπου οι ετήσιες κατά κεφαλή εκπομπές ανέρχονται σε 6,53τόνους/έτος.

8 1B. Παλαιότερες Επιδόσεις Αειφόρος κινητικότητα Οι σημερινοί στόχοι για την κινητικότητα (ακτινοδακτυλιακή μορφή του οδικού δικτύου, προσπάθεια προστασίας της πόλης από διαμπερείς ροές) αναλύονται στο κεφάλαιο 2. Η μείωση της χρήσης των Ι.Χ. και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικό στόχο της πολεοδομικής και κυκλοφοριακής πολιτικής της πόλης της Λάρισας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις κυρίως στο κέντρο αλλά και στις περιφερειακές συνοικίες. Πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης και κατασκευή ποδηλατοδρόμων Η πολιτική των πεζοδρομήσεων και ποδηλατοδρόμων στην Λάρισα αποτελεί ίσως την πιο ριζοσπαστική τομή στην οργάνωση του χώρου και των μεταφορών που έγιναν στην πόλη. Αναδιαμόρφωσε εξ ολοκλήρου το κέντρο και έδωσε άλλο χαρακτήρα στο σύνολο του αστικού περιβάλλοντος και της αστικής ζωής. Το ιστορικό της υλοποίησης του δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ο συσχετισμός χρόνων μετακίνησης πεζή και με Ι.Χ. και η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς αναλύονται στο κεφάλαιο 2. Η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί μια πολύ καλή βάση και θέτει παράλληλα το στοίχημα για μια βιώσιμη κινητικότητα στη Λάρισα. Στον διαχρονικό πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Ηγεμονικό ρόλο σε αυτές έχουν το περπάτημα, το ποδήλατο και τα δημόσια μέσα μεταφοράς, ενώ τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν μόνο συμπληρωματικά στο δίκτυο αυτό με την παράλληλη ανάπτυξη περιφερειακών θέσεων στάθμευσης εκτός του εσωτερικού δακτυλίου. Ανάπτυξη πρασίνου κοινόχρηστων χώρων

9 Για την ανάπτυξη του πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων της πόλης γίνεται λόγος στο κεφάλαιο 3. Ο Δήμος Λαρισαίων εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια επενδύει συστηματικά στο μέτρο της δενδροφύτευσης το οποίο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά τόσο στη βελτίωση του μικροκλίματος των υπαίθριων αστικών χώρων όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας στο γύρω δομημένο περιβάλλον, καθώς παρέχει: Ηλιοπροστασία στα κτίρια Μείωση της θερμοκρασίας του τοπικού περιβάλλοντος (μέσω εξατμισοδιαπνοής) Απορρόφηση ήχου και θορύβου Παρεμπόδιση της διάβρωσης που προκαλείται από τις βροχοπτώσεις Φιλτράρισμα του αέρα από ρύπους Μείωση της ταχύτητας του αέρα (ανεμοπροστασία). Εξοικονόμηση ενέργειας Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση των κτιρίων κατά τη φάση λειτουργίας τους. Για το λόγο αυτό, η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής, γεγονός που εκφράζεται από σειρά οδηγιών και κατευθύνσεων με αποδέκτες τα κράτη-μέλη. Μεταξύ άλλων, θεσπίστηκαν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/91,2006/32 και 2010/31. Με τον νόμο 3661/2008, «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της ).Η Οδηγία 2002/91 αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και θέτει την έννοια του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα αποκτήσουν σταδιακά όλα τα κτίρια, αρχής γενομένης από τα δημόσια.

10 Με την απόφαση (αριθμός Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ 407/Β/ ) των υπουργών Οικονομικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται ο Κανονισμός Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και ξεκινά να ισχύει ως προς την υποχρέωση υποβολής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας από την 1η Οκτωβρίου Με τον νόμο 4122/2013, «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της ). Η Οδηγία 2006/32 αφορά στην ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και στις ενεργειακές υπηρεσίες ενώ παράλληλα θέτει και την υποχρέωση στα κράτη μέλη να θέσουν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον 9% μέχρι το Η πρώτη θεσμική παρέμβαση προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. Δ6/Β/14826/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα», όπου για όλα τα κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προδιαγράφονται δράσεις και υποχρεώσεις για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα: Σύνδεση των κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου Μείωση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων Προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων Εσωτερικό περιβάλλον Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού Εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμού

11 Ενεργειακή σήμανση Πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας Ορισμός και αρμοδιότητες ενεργειακού υπευθύνου Η οδηγία 2006/32/ΕΚ ενσωματώθηκε στο δίκαιο της χώρας μας με το νόμο 3855/2010 που αφορά «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» Στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας και κατ επέκταση του Νόμου, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Ε-ΣΔΕΑ) παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη στρατηγικής, σε επίπεδο Κράτους Μέλους, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ενέργειας, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών στους διάφορους τελικούς τομείς χρήσης ενέργειας. Επιπλέον, τα ΣΔΕΑ παρέχουν το πλαίσιο ώστε με τη χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας να είναι εφικτή η αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των μέτρων και στρατηγικών. Ο Δήμος Λαρισαίων προγραμμάτισε και υλοποιεί ήδη δράσεις που στοχεύουν τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και το δημοτικό φωτισμό αλλά και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλ. κεφάλαιο 11). Οι δράσεις έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ επιχειρησιακά προγράμματα όπως το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Εκπομπές CO2 και κατανάλωση ενέργειας κτιρίων με χρήση «κατοικία» Οι εκπομπές CO2 εξαιτίας της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m2/έτος) για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης των νεοαναγειρόμενων κατοικιών (μετά την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ στις ) στο Δήμο Λαρισαίων ανέρχονται σε 32,62 kg CO2 m2/έτος. Έχουν μειωθεί κατά 70% από τα 107,59 kg CO2 m2/έτος συγκριτικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων των κατοικιών που ανεγέρθησαν προ του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων (ΚΘΚ ) και 50% από τα 65,63 kg CO2 m2/έτος συγκριτικά με

12 τις εκπομπές CO2 των κατοικιών που ανεγέρθησαν με τον κανονισμό θερμομόνωσης κτιρίων σε ισχύ. Τα ίδια ποσοστά μείωσης ισχύουν και για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Από τις 428,57 kwh/m2/έτος προ του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων, σε 264,4 kwh/m2/έτος με τον κανονισμό θερμομόνωσης κτιρίων σε ισχύ και τέλος σε 135,9 kwh/m2/έτος για τις κατοικίες που ανεγέρθησαν μετά την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Τα παραπάνω ποσοστά μείωσης και η μέση τιμή των εκπομπών CO2 και της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως αυτά δίνονται και στα γραφήματα 1 και 2, προέκυψαν μετά από έρευνα και στατιστική ανάλυση, των ενεργειακών μελετών για τις νεοαναγειρόμενες κατοικίες και των ενεργειακών πιστοποιητικών για τις υφιστάμενες CO2/Kg/έτος ΠΡΟ ΚΘΚ ΜΕ ΚΘΚ ΜΕ ΚΕΝΑΚ Γράφημα 1.: Εκπομπές CO2 κτιρίων με χρήση «κατοικία».

13 Kwh/m2/έτος ΠΡΟ ΚΘΚ ΜΕ ΚΘΚ ΜΕ ΚΕΝΑΚ Γράφημα 2.: Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων με χρήση «κατοικία». ΚΘΚ: κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ: κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες και δώματα κτιρίων κατοικιών Με την έναρξη της εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία, έχουν τοποθετηθεί σε στέγες και δώματα κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων 255 φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική παραγωγή τους ανέρχεται σε 2387 kwh. με συνεπαγόμενο όφελος την μείωση των αέριων ρύπων κατά Kg CO2/έτος περίπου.

14 1Γ. Μελλοντικά σχέδια Η Ελλάδα έχει εκπονήσει και εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών των Αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου στην κατεύθυνση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών και Διεθνών δεσμεύσεων της χώρας. Το αρχικό πρόγραμμα εκπονήθηκε το 2003 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου (το οποίο έχει μικρότερες εκπομπές σε σχέση με το πετρέλαιο και το γαιάνθρακα). Περιλαμβάνει επίσης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη διαχείριση απορριμμάτων έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εκπομπές μεθανίου και την προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε σχέση με τα ΙΧ οχήματα. Η φάση της εκτίμησης του δυναμικού μείωσης και αξιολόγησης των δυνατών επεμβάσεων περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε Τοπικό Επίπεδο, προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός Σεναρίου Αναμενόμενης Εξέλιξης (ΣΑΕ), το οποίο απεικονίζει τη μελλοντική εξέλιξη των εκπομπών υπό τις παρούσες πολιτικές και πρακτικές συμπεριφοράς των κατοίκων, καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές τάσεις. Έτσι, στο σενάριο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ήδη δρομολογημένες πολιτικές στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (μεταφορές, βιομηχανία κλπ.) και διαμορφώνονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εκπομπών. Σημειώνεται πάντως ότι, σε κάθε περίπτωση, οι εκπομπές που προβλέπονται στο ΣΑΕ εξαρτώνται από παραδοχές σχετικά με βασικά μεγέθη, όπως ο πληθυσμός, η οικονομική ανάπτυξη, οι τιμές της ενέργειας, κτλ., και από τις πολιτικές που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Ως χρονικός ορίζοντας για το ΣΑΕ που πρόκειται να διαμορφωθεί επιλέχθηκε το έτος 2020, έτσι ώστε αφενός να περιλάβει την πρώτη δεσμευτική περίοδο που θεσπίστηκε με το Πρωτόκολλο του Κυότο ( ), και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα έχει μεσο- και μακρο-πρόθεσμο προσανατολισμό.

15 Τομέας Εύρος Εκτιμώμενη Στόχος εκτιμώμενης εξοικονόμηση εξοικονόμησης εξοικονόμησης ενέργειας κατά την ενέργειας κατά ενέργειας κατά τελική χρήση σύμφωνα την τελική χρήση την τελική χρήση με μεθοδολογία ΕΕ (Twh) (Twh) 1 (Twh) 2 Οικιακός 1,68 1,76-7,23 7,83 Βιομηχανικός 0,13 0,37-1,87 1,98 Τριτογενής 1,53 0,05 0,11 Μεταφορές 1,79 7,12-10,71 11,45 Σύνολο 5,12 9,24-19,87 21,37 Πίνακας 5. : Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ανά τομέα κατά την τελική χρήση από την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. 1 προσεγγιστική μεθοδολογία για την αποτίμηση της οικονομικής ύφεσης. 2 μεθοδολογία υπολογισμού «από την κορυφή προς τα κάτω» που ορίζεται στην προτεινόμενη μεθοδολογία της ευρωπαϊκής επιτροπής «Recommendations on measurement and Verification methods in the framework of Directive 2006/32/EC on Energy end use efficiency and energy services». Αν και τα περισσότερα μέτρα που προτείνονται στο 1ο ΣΔΕΑ, δεν είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2010, με εξαίρεση τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και τα μέτρα του τομέα των μεταφορών, παρατηρείται ότι η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία και εξηγείται κυρίως από την αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Επομένως, σύμφωνα με το 2 ο ΣΔΕΑ ο τελικός εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας παραμένει ο ίδιος με αυτόν που προδιαγράφεται στο 1ο ΣΔΕΑ και αντιστοιχεί σε 16,46 TWh εξοικονόμηση ενέργειας για το 2016 ή 9% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την μέση κατανάλωση ενέργειας της

16 περιόδου Η αναθεώρηση του παραπάνω στόχου δύναται να υλοποιηθεί σε μελλοντική μελέτη (3ο ΣΔΕΑ, 2014), όταν πλέον θα είναι εφικτή τόσο η ποσοτικοποίηση της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας, όσο και ο διαχωρισμός της εν λόγω επίδρασης από τα μέτρα και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που προωθούνται από το 2011 και μετά. (2 ο ΣΔΕΑ, ΥΠΕΚΑ, 2011).

17 1Δ. Αναφορές Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νομό και κατηγορία χρήσης Μεγάλη Οικιακή Εμπορι- Βιομηχανι- Γεωργική Δημόσιες Φωτι- γεωγραφική χρήση κή κή χρήση χρήση Υπηρεσί- σμός περιοχή, χρήση ες οδών περιφέρεια και νομός Θεσσαλία Λάρισα Δ. Λαρισαίων Πίνακας 6.: (σε χιλιάδες kwh). Αριθμός κτιρίων & Ποσοστό χρήσης Κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) ανά Δήμο και ανά είδος χρήσης. Τα απαιτούμενα στοιχεία (πλήθος κτιρίων ανά είδος χρήσης, πλήθος κατοικιών) έχουν αγοραστεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και αναφέρονται στην απογραφή του Στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίστηκε το ποσοστό χρήσης ΚΘ στη πόλη της Λάρισας ανά είδος χρήσης. Κατοικίες Γραφεία Άλλες χρήσεις Σύνολο Αριθμός κτιρίων Ποσοστό χρήσης ΚΘ (%) , Πίνακας 7.: ποσοστό χρήσης ΚΘ στα κτίρια του Δήμου Λαρισαίων.

18 Πηγή πίνακα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οκτώβριος 2001, «Απογραφή αέριων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από τη βιομηχανία και εκπομπών από την Κεντρική Θέρμανση». Εκπομπές CO2, από τη λειτουργία των Κεντρικών Θερμάνσεων στην πόλη της Λάρισας για το έτος 2000 που προέκυψαν από δειγματοληπτικές μετρήσεις. Ρυπαντικό φορτίο σε τόνους Πολεοδομικό Συγκρότημα Λάρισας Εκπομπές CO ,319 Πίνακας 8.: εκπομπές CO2 σε τόνους. Το περιβαλλοντικό όφελος από την διείσδυση του φυσικού αερίου στη Λάρισα ανέρχεται σε τόνους CO2/έτος. Πηγή: Δημόσια Επιχείριση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.), «Το έργο του φυσικού αερίου και το περιβάλλον». Το 2009 διεξήχθη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έρευνα για την κατανάλωση καυσόξυλου ως αποκλειστική ή συμπληρωματική πηγή θέρμανσης και μαγειρέματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το Νομό Λάρισας έδειξαν ότι το 16,1% των νοικοκυριών έχουν τζάκι και η μέση κατανάλωση καυσόξυλων ανά έτος ανέρχεται στους 8,86 τόνους. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό προκύπτει ότι η κατανάλωση καυσόξυλων σε επίπεδο Δήμου Λαρισαίων εκτιμάται τόνοι/έτος. Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συντελεστές που φαίνονται στον Πίνακα 9, κεφάλαιο 11Δ (IPCC 2006). Η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό για την Ελλάδα ανέρχεται στις 334,7kWh (Πηγή: REMODECE, , Analysis of Monitoring Campaign in Europe, Project website: Άλλα στοιχεία: Πηγή: ΕΠΑ Θεσσαλίας Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2008,

19 ΥΠΕΧΩΔΕ «Ετήσια έκθεση ατμοσφαιρικής ρύπανσης» 2001, «Αξιολόγηση δομικών και λειτουργικών στοιχείων του συγκοινωνιακού συστήματος Λάρισας. Πρόγραμμα πρότυπων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων» Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΑΠΘ 1999 ΥΠΕΧΩΔΕ: «Απογραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου» 2006

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Βόλου 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 5 Σύνοψη... 8 Εισαγωγή... 12 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου. Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων

ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου. Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιμο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Σκύρου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων Ιανουάριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Ακρωνύμια... 3 1 Περίληψη... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13» LA-GrBg-EnergyNet «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ» «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ: Συμφώνου των Δημάρχων - Δέσμευση στην τοπική βιώσιμη ενέργεια ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα