Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433"

Transcript

1 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου 2011 έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για γνωμάτευση τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο (β) Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ απαιτεί να θεσπιστεί από κάθε κράτος μέλος Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια. Στα εν λόγω σχέδια δράσης ορίζονται οι εθνικοί στόχοι των Κρατών Μελών για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στις μεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στη θέρμανση και ψύξη το έτος 2020, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα μέτρα για την επίτευξη αυτών των εθνικών συνολίκών στόχων. (γ) Η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 7:30 και 14:30, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) και στα Γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία). Η Μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcii.gov.cy), στον ιστοχώρο του Κλάδου Βιομηχανία και Περιβάλλον της Υπηρεσίας Ενέργειας. (δ) Εντός περιόδου 35 ημερών από τη δημοσίευση' της παρούσας Γνωστοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Περιβαλλοντική Αρχή, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με τη Μελέτη. 1 Η γνωστοποίηση αυτή ενδέχεται να δημοσιευτεί σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας πριν από την δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Συνεπώς, νοείται ότι η περίοδος των 35 ημερών, 9α προσμετρείται από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευοης.

2 1434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΪΟΥ 2011 Αριθμός 1364 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Compian Foods Ltd από την εταιρεία Danone Holdings (UK) Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Danone Holdings (UK) με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά της εταιρείας Compian Foods Ltd βάσει «Συμφωνίας Αγοραπωλησίας των Μετοχών της Compian Foods Ltd». Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Compian Foods Ltd θα ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Danone Holdings (UK). Η εταιρεία Danone Holdings (UK) είναι θυγατρική εταιρεία της Danone SA και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Η DanonB SA είναι διεθνής παρασκευαστής προϊόντων φαγητού και ποτού. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω όμιλος εταιρειών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: (α) Φρέσκα Γαλακτοκομικά προϊόντα, (β) Εμφιαλωμένο Νερό, (γ) Διατροφή Βρεφών και (δ) Ιατρική Διατροφή. Η εταιρεία Compian Foods Ltd κατέχει ία δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προϊόντων σχετικών με συμπληρώματα διατροφής. Συγκεκριμένα, η Compian προσφέρει τρία είδη συμπληρωμάτων διατροφής: (α) Το ενισχυμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή σκόνης «Compian» (β)το συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε μορφή σκόνης το οποίο προέρχεται από γάλα «Casilan» και (γ) To «Compian Shake» που είναι συμπλήρωμα διατροφής το οποίο χορηγείται με ιατρική συνταγή. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 1365 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον MELI SIMON COSTA από Επιστημών 12, ΟΡΟΚΛΙΝΗ και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας HONDA INTEGRA με Αρ. Εγγραφής ΚΒΕ962 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Ο MELI SIMON COSTA τελώνισε το πω πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λευκωσίας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τον Κώδικα Απαλλαγής 01.19(Γ)355. Σε άγνωστη ημερομηνία ο MELI SIMON COSTA αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές την 28 Ιανουαρίου 2011, αφού εντοπίσθηκε εγκαταλειμμένο οε οικόπεδο στην Ορόκλινη. Ο ττιο πάνω αναφερόμενος δεν εντοπίστηκε ατην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και η παρούσα διαμονή του είναι άγνωστη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 19/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, Αριθμός 1366 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηοη Κατασχέσεως Αναφορικά με την Claire Luise, Αγίου Παντελεήμονος 1Α, Τραχώνι, Λεμεσός, και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA RAV4, με αριθμό εγγραφής KSH 974, το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Η Claire Luise τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο για ιδιωτική χρήση, με απαλλαγή από τους φόρους κατανάλωσης, βάσει των περί Φόρων Κανανάλωσης Κανονισμών του 2004 (Φορολογικές Ατέλειες που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μεταφορικών μέσων που εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας). Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 18 Φεβρουαρίου 2011 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταίο γνωστή διεύθυνση της. Σχετικός είναί ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λεμεσού με Αύξοντα Αριθμό 18/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 1435 Αριθμός 1367 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28 Μαρτίου 2011 ΟΙ ΠΕΡί ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Διεξήχθη σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 26 εβδομάδων, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 31" Μαρτίου 2011 και ημερομηνία λήξης την 29 η Σεπτεμβρίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,31 και 986,39, αντίστοιχα, για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδοθείς μέχρι τη λήξη ύψους 2,75% και 2,73%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,3144 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 2,74% και σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Δημοπρασία ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 26 εβδομάδων Ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Ημερομηνία λήξης 29 Σεπτεμβρίου 2011 Συνολική Ονομαστική Αξία ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο Ανταγωνιστικές Μη Ανταγωνιστικές Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο Ανταγωνιστικές Μη Ανταγωνιστικές Κατώτατη τιμή 986,31 - αντίστοιχη απόδοση 2,75% Ανώτατη τιμή 986,39 - αντίστοιχη απόδοση 2,73% Μέαη σταθμική τιμή 986, αντίστοιχη απόδοση 2,74% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 28 Μαρτίου (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους),

4 1436 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός 1368 W ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 18/2011 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση πράΐης ουνκέντρωσικ μεταεύ των Εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Επιτροπή ΠροοτασΙας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 28/3/2011 Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στις 08/09/2010, από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εφεξής η «ΔΕΛΤΑ»), Η κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ΔΕΛΤΑ προς την Υπηρεσία της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2) του Νόμου και αφορά την απόκτηση από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») με ποσοστό τουλάχιστον 57.8%. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι oj ακόλουθες: Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αγοράστρια) είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, κατά 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η ΔΕΛΤΑ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒίΓΛΑ Α.Ε,Β.Ε. και VIVARTIA (CYPRUS) LTD. Επίσης, κατέχει το 99.94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας UNITED MILK COMPANY AD που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία. Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στο χώρο του λευκού γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του σοκολατούχου γάλακτος, του συμπυκνωμένου γάλακτος, των φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών. Η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «VIVARTIA») ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Martin Investment Group (MIG) Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατά περίπου 91,107% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο εν λόγω Ομιλος είναι επενδυτική εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε περισσότερους κλάδους και ιδίως, στις μεταφορές και τη ναυτιλία, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, τα ακίνητα, την υγεία, τον τουρισμό και τη ψυχαγωγία. Τα προϊόντα του Ομίλου VIVARTIA αναπτύσσονται στους εξής κλάδους: (α) τον Κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών, (β) τον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας και (γ) τον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων, Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι ανώνυμη ελληνική εταιρεία, η οποία συστήθηκε με την επωνυμία «Μακεδόνικη Βιομηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε.» και η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται οτον κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 14/09/2010 ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22{Ι)99 ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ κοινοποίησης δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/09/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Στις 9 Νοεμβρίου 2010 και στις 22 Δεκεμβρίου 2010, η Υπηρεσία διαβίβασε αντίγραφο όλων των πρόσθετων πληροφοριών που απέστειλε η κοινοποιούσα εταιρεία ΔΕΛΤΑ στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι τελευταίες πληροφορίες που απεστάλησαν από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/01/2011. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 11 /02/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/02/2011, αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία και αφού τα Μέλη της Επιτροπής διεξήλθαν το διοικητικό φάκελο, στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση και έλαβε όλες τις αναγκαίες κατατοπιστικές πληροφορίες από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια απεχώρησαν, συζήτησε κατ' ιδίαν το όλο θέμα και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Συνακόλουθα, η Επιτροπή σημειώνει τα ακόλουθα: (α) τη διαπίστωση της Υπηρεσίας ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση, στη βάση του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 1999 (Νόμος αριθμός 22(Ι)/1999) ως έχει τροποποιηθεί, συνιστά συγκέντρωση μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά «Προσύμφωνο Πώλησης και Αγοράς Μετοχών» ημερομηνίας ΐ" ς Σεπτεμβρίου 2010, δυνάμει του οποίου οι νυν μέτοχοι της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ, κκ [ ]*, [ ] και [ ] συμφώνησαν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν στη ΜΕΒΓΑΛ, που ανέρχεται σε ποσοστό 43% στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Η συμφωνημένη αξία για την εξαγορά των μετοχών ανέρχεται σε [ ]. Το Προσύμφωνο σε συνδυασμό με την υφιστάμενη από 23 Δεκεμβρίου 2009 συμφωνία της VIVARTIA με την οικογένεια της κας Μαίρης Χατζάκου (η οποία συμφωνία θα ολοκληρωθεί μετά την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της εξαγοραζόμενης) επιτρέπει στην ViVARTIA μέσω της ΔΕΛΤΑ την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 57.8% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΒΓΑΛ. Η από 1/9/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΒΓΑΛ προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών της. Το νέο άρθρο 8 πλέον ρητά επιτρέπει τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτα πρόσωπα. Με την τυπική ολοκλήρωση των εγκρίσεων της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 8 η ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει οριστικά το 14.8% της ΜΕΒΓΑΛ έναντι τμήματος [ ] περίπου από την οικογένεια Χατζάκου, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό [ ]% περίπου με δικαίωμα [ ] στη VIVARTIA. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα Ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα Ευρώ. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ViVARTIA για το έτος 2009 ανερχόταν σε [ εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ, για το Ιδιο έτος, ανερχόταν σε ]. ] και της Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και θ! δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η εταιρεία VIVARTIA δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά μέσω της εταιρείας VIVARTIA (CYPRUS) LTD, η οποία δημιουργήθηκε βάσει συμφωνιών εξαγοράς οπό την εταιρεία ΔΕΛΤΑ πλειοψηφίας στο μετοχικό κεφαλαίο των εταιρειών Charalambides Dairies Ltd και CHRISTIES DAfRIES LTD. Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει φυσική παρουσία στην κυπριακή αγορά αλλά δραστηριοποιείται μέσω απευθείας εξαγωγών. Τα προϊόντα της διανέμονταί στην Κύπρο μέσω δύο εταιρειών: (α) της εταιρείας Pittas Dairy industries Ltd και (β) της εταιρείας Sure Food Ltd. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας VIVARTIA (CYPRUS) LTD στην κυπριακή αγορά για το έτος 2009 ανερχόταν σε { ]και οι πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ στην κυπριακή αγορά σε [ ], * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια, καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...}.

6 1438 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 (β) Το γεγονός ότι η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης καθότι η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και η μητρική της εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΔΕΛΤΑ αποκτούν τον έλεγχο της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΑ Α.Ε, Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννο:α της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΜΕΒΓΑΛ. (γ) ΙΌ γεγονός ότι η σχετική αγορά καθορίζεται ως (α) αγορά του έτοιμου καφέ με γάλα, (β) σχετική αγορά του λευκού γιαουρτιού, (γ) σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, (δ) σχετική αγορά των επιδορπίων με βάση το γάλα, (ε) σχετική αγορά του μαλακού τυριού και του τυριού τυρογάλακτος, που περιλαμβάνουν τη φέτα, την αναρή και το λευκό τυρί και (στ) σχετική αγορά του τυριού με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, φέτα. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των περιοριστικών συνεπειών μίας συγκέντρωσης κατά την οποία είναι απαραίτητη η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς κατά προϊόν και γεωγραφική περιοχή. Ο Όμιλος VIVART1A δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους: (α) Τον Κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών που έχει ως " αντικείμενο την παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτων. Ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα του Κλάδου είναι: Λευκό Γάλα ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Daily, ΔΕΛΤΑ Advance, Milko, Life, Complet, Natural, Vitaline. (β) Τον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων εστίασης, μέσω της λειτουργίας αλυσίδας εστιατορίων και καφε-ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering). Οι κυριότερες αλυσίδες εστίασης και ψυχαγωγίας του Ομίλου είναι τα Goody's, τα Flocafe, τα νέα καταστήματα Gusto, καθώς και η Hellenic Catering με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης, (γ) Τον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων που εστιάζει στην παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά και έτοιμες συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής. Με τα εμπορικά σήυατα «Μπάρμπα Στάθης», «Froza» και «Χρυσή Ζύμη» τα καταψυγμένα λαχανικά και τρόφιμα του Κλάδου έχουν.καταφέρει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, όχι μόνο για την διατροφική τους αξία αλλά και για την εγγύηση ποιότητας. Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, ως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, δραστηριοποιείται με τη σειρά της στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων και τροφίμων και συγκεκριμένα διαθέτει τα εξής προϊόντα: (α) Φρέσκο παστεριωμένο γάλα, (β) Γιαούρτια ευρωπαϊκού και παραδοσιακού τύπου, (γ) Τυροκομικά Προϊόντα, (δ) Επιδόρπια και ρυζόγαλο, (ε) ζελέ και κρέμες γάλακτος, (στ) Προϊόντα χωρίς χοληστερίνη, (ζ) Φυσικούς χυμούς και φρουτοποτά και (η) Έτοιμο καφέ CAFFE LATTE. Οι αγοράστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά μέσω της εταιρείας VIVART1A (CYPRUS) LTD, η οποία δραστηριοποιείται στην παστερίωση, επεξεργασία και πώληση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και στην εισαγωγή και διάθεση στην κυπριακή αγορά προϊόντων του Ομίλου. Η εταιρεία ΜΕ8ΓΑΛ, στην κυπριακή αγορά διαθέτει τα εξής προϊόντα της μέσω των δύο εταιρειών: (α) Στην εταιρεία Pittas Dairy Industries Ltd εξάγει τα εξής προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά; (ί) το γιαούρτι Harmony με φρούτα της ΜΕΒΓΑΛ, (ϋ) ρυζόγαλο, και (ίϋ) τυρί συσκευασμένο με την επωνυμία Pittas Lite (φαοόν). (β) Στην εταιρεία Sure Food Ltd εξάγει τα εξής προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά: (ί) Η σειρά Caffe Latte της Emmi, (Μ) γιαούρτι παιδικό Frutomania ΜΕΒΓΑΛ (τα οποία όμως σταμάτησαν στα μέσα του 2009), (ίϋ) τυρί Less συσκευασμένο ΜΕΒΓΑΛ, (iv) φέτα συσκευασμένη ΜΕΒΓΑΛ και (ν) φέτα σε πλαστικό με άλμη ΜΕΒΓΑΛ. Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων θα πρέπει να ληφθούν αυτές στις οποίες δραστηριοποιούνται τόαο ο Ομιλος της εξαγοράζουσας όσο και η εξαγοραζόμενη εταιρεία στην κυπριακή αγορά. Δηλαδή, την αγορά του έτοιμου καφέ με γάλα, την αγορά του λευκού γιαουρτιού, την αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά για ενήλικες, την αγορά των επιδορπίων με βάση το γάλα και την αγορά του μαλακού τυριού και του τυριού τυρογάλακτος και τη ξεχωριστή αγορά του τυριού με ονομασία προέλευσης, φέτα. Αναφορικά με τη σχετική γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση, θεωρεί ότι, τα προϊόντα που διατίθενται από τις συμμετέχουσες στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εταιρείες και για τις ΐέαοερεις προαναφερόμενες σχετικές αγορές, όπου η σχέση που παρατηρείται μεταξύ αυτών φαίνεται να είναι οριζόντια, διανέμονται σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού, τα οποία να απορρέουν από την κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά στην προκειμένη περίπτωση αφορά όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. (δ) το δεδομένο ότι βάσει του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, οι επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση υπόθεση αφορούν: (α) τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, στην οποία στη βάση των στοιχείων που απεστάλησαν το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ανέρχεται

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ σε 23%, ενώ από τα καταγεγραμμένα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ανέρχεται σε 27%, (β) τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα στην οποία από τα στοιχεία της κοινοποίησης έχει διαφανεί ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγ.ζίντρωση εταιρειών ανέρχεται σε 23.5%, (Υ) τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού, στην οποία τα στοιχεία της κοινοποίησης καταγράφουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε 23% και, (δ) τη σχετική αγορά της φέτας, στην οποία δεν δόθηκαν ξεχωριστά στοιχεία αλλά συμπεριλήφθηκε από την κοινοποιούσα εταιρεία το λευκό τυρί αλλά από τα στοιχεία που. κατέγραψε η Υπηρεσία παρουσιάζεται συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ύψους 29,5%. Πα τη διαπίστωση και επιμέτρηση των αντι-ανταγωνιστικών συνεπειών της συγκέντρωσης και την αξιολόγηση της συμβατότητας της με την ανταγωνιστική αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου, βαρύνουσα σημασία έχει η οριοθέτηση των επηρεαζόμενων αγορών (affected market) όττως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου όπου αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της Δημοκρατίας. Οπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 και έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 12 του Νόμου, ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέττει να βασίζεται σε όλα τα δομικά στοιχεία {structural elements) που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου, προκειμένου για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων αγορών προβλέπονται τα έξης: "1. Οι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται αϊτό τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη δημοκρατία ή οποιαδήποιε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου - (α) δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω." (β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μία αγορά προϊόντων σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων ή μεμονωμένων ομάδων προϊόντων στις αγορές των οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιαδήποτε από τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.» Επομένως, στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και των όσων βρίσκονται καταχωρημένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα σε σχέση με τέσσερις επηρεαζόμενες σχετικές αγορές: (i) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε [...]%. Στη βάση όμως της σχετικής έρευνας της εταιρείας [ ] που απεστάλη από την κοινοποιούσα εταιρεία διορθωμένη αναφορικά με τους ανταγωνιστές και τα μερίδια τους στη σχετική αγορά, το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας ανέρχεται σε [...]% και [...]%, άρα σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [...]%. Στη βάση όμως των υπολογισμών της Υπηρεσίας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εταιρειών ανεβαίνει εάν προστεθεί και το προϊόν της [ ] εταιρείας [ ], στο οποίο έχει καταγραφεί στην εν Λόγω έρευνα ως μερίδιο αγοράς [...]% και-το οποίο έχει διαφανεί μέσα από την έρευνα της Υπηρεσίας ότι η εν λόγω ξένη εταιρεία αντιπροσωπευόταν στην Κυπριακή αγορά αττό την εταιρεία Christis. Βέβαια, η Υπηρεσία έχει σημειώσει ότι η κυπριακή εταιρεία [ ] ανέλαβε την εισαγωγή των γιαουρτιών [...] εντός του έτους Επομένως, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς ανερχόταν-για τα προηγούμενα έτη-σε [ ]%. (H) Αναφορικά με τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ττου ανέρχεται σε [...]%. Στη βάση όμως της απεσταλμένης σχετικής έρευνας της εταιρείας [ ], το μερίδιο αγοράς της εταιρείας VIVARTIA ανέρχεται σε [...]%, δηλαδή ήταν ήδη αρκετά υψηλό ενώ το μερίδιο αγορά που κατέχει η εταιρεία ΜΕΒΓΑΑ είναι χαμηλό της τάξεως του [...]%. (Hi) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού και, (ίν) τη σχετική αγορά της φέτας παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε [...]% στη γενική αγορά του μαλακού τυριού, η οποία συμπεριλαμβάνει το λευκό τυρί καθώς και τη φέτα. Σχετικά με την αγορά της φέτας, στη βάση των υπολογισμών που έγιναν από την Υπηρεσίας μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι υπό συγκέντρωση εταιρείες φαίνεται να αποκτούν κατόπιν της συγκέντρωσης συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [...]%. 1 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 97/277/ΕΟΚ, Kesko/Tuko (IWM.784), [1997] OJ L11D/97, παρ. 15.

8 1440 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ί]ς ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Η Επιτροπή καταλήγοντας, στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, στην ύπαρξη των προαναφερόμενων τεσσάρων (4) επηρεαζόμενων αγορών, για να μπορέσει να κρίνει κατά πόσο αναμένεται ότι η εν προκειμένω συγκέντρωση θα μεταβάλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού, προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά ί-'.'γκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μίας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου και συγκεκριμένα rrj δομή και λειτουργία των επηρεαζόμενων αγορών, τη θέση στην αγορά των συμμετεχουαών επιχειρήσεων καθώς και την οικονομική τους δύναμη, τους φραγμούς εισόδου, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και την εξέλιξη της ζήτησης των σχεπκών προϊόντων, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών. (ι) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, η δομή της σχετικής αγοράς όπως είναι διαμορφωμένη πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης φαίνεται να αποτελείται κυρίως από περίπου δέκα (10) γνωστές διαφορετικές ετικέτες γιαουρτιών με φρούτα, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς τον καταναλωτή για επιλογή. Οι ανταγωνιστικές εταιρείες των υπό συγκέντρωση εταιρειών είναι περίπου [ ] ξένες 2 εταιρείες και [ ][ ] κυπριακές, με [ ] μερίδιο αγοράς. Οι βασικοί παίκτες δηλαδή στην εν λόγω αγορά είναι η εταιρεία [ ] με μερίδιο αγοράς [ }%, η ViVARTIA με ποσοστό [ ]%, η [ ] με ποσοστό { ]%, η [ ] με ποσοστό [...]% και η MEVGAL HARMONY με ποσοστό [...]%. Κατόπιν επομένως της συγκέντρωσης απομένει η εταιρεία [ ] και οι άλλες [ ] εταιρείες [ ) και { ]. Στη βάση αυτών και μόνο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να καταλήξει ότι ενισχύεται ή δημιουργείται δεσπόζουσα θέση καθότι η εταιρεία [ ] με μερίδιο αγοράς [ ]%, κατέχει ξεκάθαρα την 1 11 θέση στη σχετική αγορά σε σχέση με τις άλλες εταιρείες και η αύξηση του μεριδίου αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών απλώς θα αυξήσει ή/και θα κάνει πιο έντονο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ήδη ισχυρών ανταγωνιστικών εταιρειών, με αποτελέσματα που μπορεί κατ' επέκταση, να ωφελήσουν τον καταναλωτή. (ϋ) Αναφορικά με τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα, η διαφοροποίηση του μεριδίου αγοράς που θα επέλθει με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξητική και το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς που προκύπτει των υπό συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν θεωρείται ικανό να ενισχύσει ή/και να δημιουργήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην εν λόγω σχετική αγορά, αν και δεν έχουν καταγραφεί από την εταιρεία [ Ι πολλές ανταγωνιστικές εταιρείες, παρουσιάζεται ένα μερίδιο της τάξης του [ ]% για διάφορες εταιρείες και προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνεται μία από τις [ ] εταιρείες της Ευρώπης, η εταιρεία [ ], η οποία, διέθεσε, για το έτος 2009, περί τους [ ] τόνους ενώ το 2010 σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις της, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της να παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστικό των άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται ήδη στη σχετική αγορά. Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας [ ] φαίνεται ότι κυμαίνεται περί του [ ]% και παρά το γεγονός ότι ελέχθη ότι έχουν καταγραφεί λαθεμένα οι τόνοι που διέθετε, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν έχει αναγραφεί Λαθεμένα σε συνάρτηση με τους τόνους που διέθετε η εν λόγω εταιρεία ή/και με το συνολικό της σχετικής αγοράς. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι να θεωρείται η εν λόγω εταιρεία ως ο ισχυρότερος ανταγωνιστής των υπό συγκέντρωση εταιρειών στη σχετική αγορά. Και τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί από την κοινοποιούσα εταιρεία και λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή, βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 3 παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες παράγουν και πωλούν γιαούρτι με πρόσθετα συστατικά στην Κύπρο, λόγω του μεριδίου αγοράς, το οποίο ανέρχεται σε περίπου [ ]%, η σχετική αγορά δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη συγκέντρωση. (ίϋ) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού και (ιν) τη σχετική αγορά της φέτας, σε έρευνα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, η οποία εντοπίσθηκε στο διαδίκτυο από την Υπηρεσία,' 1 καταγράφονται οι ελληνικές εταιρείες παρασκευής τυριών και ιδίως του τυριού φέτα, οι οποίες εξάγουν προς την κυπριακή αγορά τα προϊόντα τους, εστιάζοντας κυρίως στο έτος Στην εν λόγω έρευνα, διαφαίνεται ότι η δομή της σχετικής αγοράς στην κυπριακή αγορά αποτελείται, πέρα από τις γνωστές εταιρείες, ΜΕΒΓΑΛ, ΦΑΓΕ, ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ και τρίτες γνωστές και μη ελληνικές εταιρείες από τις οποίες διατίθεται επίσης η ελληνική φίτα στην κυπριακή αγορά, όπως είναι π.χ. η φέτα της εταιρείας ΚΟΛίΟΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής CHRIKAR LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής KYRIAKOS PAPAVASILJOU TRADING LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΡΟΔΟΠΗ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία SPINNEYS CYPRUS LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής KEY FOODS LTD και η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ και ΤΥΡΑΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής ROLOGIS LTD. 2 Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 21/08/2000, DELTA SELECTIONS/ARLA FOODS HELLAS (ΜΜ.2011) ΕΕ C 330 της , σ Έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, «Στοιχεία για την Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων στη Κύπρο»,,[2009].

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Επίσης, πέρα από την παρουσία των παραπάνω επώνυμων τυποποιημένων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, ορισμένες κυπριακές εταιρείες, που έως τον Οκτώβριο του 2007 παρήγαγαν λευκό τυρί με την ονομασία φέτα, έχουν προβεί στην εισαγωγή έλληνας φέτας από διάφορους έλληνες παραγωγούς, την οποία συσκευάζουν και διαθέτουν στη κυπριακή c-γορά με τη δική τους επωνυμία (private iabel), αναγράφοντας βέβαια στή συσκευασία την ονομασία ΠΟΙΊ «φέτα» καθώς και τον κωδικό της ελληνικής εταιρείας που τους την προμηθεύει. Ειδικότερα, στα ράφια των κυπριακών υπεραγορών, κυκλοφορεί ελληνική φέτα από παραγωγό στη Μαγνησία, συσκευασμένη από την κυπριακή εταιρεία PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD καθώς και ελληνική φέτα από τον ΚΙσσαβο συσκευασμένη από την κυπριακή εταιρεία G.I. KESSES DAIRY PRODUCTS LTD. Τέλος, ορισμένες μεγάλες αλυσίδες κυπριακών υπεραγορών (CARREFOUR, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ), εισάγουν ελληνική φέτα την οποία διαθέτουν με την δική τους επωνυμία. 5 Επομένως, καθώς είναι δεδομένο ότι η ανταγωνιστική εταιρεία [ ] δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά του μαλακού τυριού με αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς και στη ξεχωριστή αγορά της φέτας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κυπριακή αγορά φαίνεται να απαρτίζεται από μία πληθώρα επιλογών, τόσο σε τυρί φέτα όσο και σε μαλακό λευκό τυρί λόγω της μεγάλης εισαγωγής ελληνικών προϊόντων. Περαιτέρω, η Επιτροπή καταλήγει, στη βάση των στοιχείων που έχει ενώπιον της, ότι η αγορά όπως έχει καταγραφεί στην κοινοποίηση δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί καθότι στην αγορά υπάρχει και μεγάλη παραγωγή κυρίως μαλακού τυριού, σε μη οργανωμένο εμπόριο, με αποτέλεσμα, εάν ληφθούν υπόψη και αυτά τα δεδομένα, τα μερίδια αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών να διαφοροποιούνται σημαντικά προς τα κάτω. Ενεργώντας στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή έχει καταλήξει ατο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Κρίνοντας με γνώμονα τα πιο πάνω και ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Προτού η Επιτροπή καταλήξει στο προαναφερόμενο συμπέρασμα της, κατά την εξέταση του διοικητικού φακέλου της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης, [ ]. Με βάση τις [ ] παρατηρήσεις αλλά και συνεκτιμώντας { ] έρευνα της Υπηρεσίας λόγω ακριβώς των [ \ [ ] στοιχεία, η Επιτροπή θεώρησε ορθό να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ώοτε, ατην κατ' εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Νόμου επιστολή ενημέρωσης της κοινοποιούσας επιχείρησης, αναφορικά με την εν προκειμένω απόφαση της Επιτροπής, να [ ], Επίσης, στην ίδια επιστολή να σημειωθεί το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της αναφορικά με τις κοινοποιηθείσες πράξεις συγκεντρώσεων [ ] τα στοιχεία και δεδομένα [ ] τις υπόχρεες προς κοινοποίηση επιχειρήσεις, [ ] διαδικασίας, πριν δηλαδή τη διαδικασία μιας πλήρους διερεύνησης και εφόσον [ ], η Επιτροπή [ ]. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ενημερώθηκε με επιστολή στις 21 Φεβρουαρίου 2011, για την απόφαση της Επιτροπής να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης και να την κηρύξει συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά, ενώ την Ιδια ημέρα ενημερώθηκε σχετικά με την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής και ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. ~χ / / Ι i \ \ **" \ Κωστάκης Χριστόφορου/ ^^-^" \ Πρόεδρος της Επιτροπής ΠρβίίτασΕας του Ανταγωνισμού 5 Ibid.

10 1442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός 1369 } Απόφαση ΕΠΑ: 19/2011 Αρ. Φακέλου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 01 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Rodardo Ltd και Interiife Insurance Company Ltd από την εταιρεία Golvenveil Ltd και τον κ. Μ. Μιχαηλίδη Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 16 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 24/1/2011 από τις εταιρείες Rodardo Ltd (στο εξής η «Rodardo») και Golvenveil Ltd (στο εξής η «Golvenveii»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νάμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά εξαγορά από την εταιρεία Golvenveil του 85% της εταιρείας Rodardo στη βάση Σύμβασης Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 20/1/2011 και μέσω της πράξης αυτής, η Golvenveil θα αποκτήσει τον κοινό έλεγχο της εταιρείας interiife Insurance Company Ltd (στο εξής η «Interiife"). Οι συμμετέχουσες οτη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Golvenveil Ltd """"' Η Golvenveil είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo. Μέτοχοι της εταιρείας Golvenveil είναι η εταιρεία ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. με 47.7% του μετοχικού τής κεφαλαίου, η Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οικονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. με 23.3% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο κος Δημήτριος Κοντομηνάς με 29% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι εταιρείες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. και Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οκονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς είναι επιχειρηματίας που ελέγχει είτε ως μέτοχος είτε μέσω συμφωνιών, άμεσα ή έμμεσα, αριθμό εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Ανάμεσα στις εταιρείες που ελέγχει ο κ. Κοντομηνάς είναι και η Demco insurance Ltd (στο εξής η «Demob») η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή σσφαλισπκών υπηρεσιών γενικού κλάδου στην Κύπρο. Επίσης, από το 2008 η Demco ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης με τη μορφή υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστική εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Β. Rodardo Ltd Η Rodardo είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι ο: κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και κ. Μιχαήλ Μίχαηλίδης, οι οποίοι στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010 κατέχουν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Interiife, πράξη η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. ' Απόφαση ΕΠΑ 22/2010 ημερομηνίας 16/4/2010.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ο κ. Αθανάσιος Κτωρίδης είναι επιχειρηματίας [ ενεργειακό τομέα. f οι εταιρείες που ελέγχε! στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται στον Ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι ασφαλιστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Interiife, κατέχοντας 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Επιπλέον, ελέγχει την εταιρεία Michalakis Michaelides Insurance Agents Lid, η οποία είναι εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλειών. Η εταιρεία Rodardo κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Interiife Voithias Ltd (στο εξής η «Interiife Voithias») η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Η εταιρεία Interiife η οποία ελέγχεται από την εταιρεία Ρ^βτχίομε κατοχή του 98.8% του μετοχικού της κεφαλαίου, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στον τομέα ασφάλισης γενικού κλάδου και κλάδου ζωής. Η υπό αναφορά συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Σύμβαση») ημερομηνίας 20/1/2011 μεταξύ της εταιρείας Golvenveii και του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη. Βάσει της Σύμβασης, η εταιρεία Golvenveii εξαγοράζει από τον κ. Κτωρίδη το 85% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Οι συνθήκες που προκάλεσαν την υπό αναφορά πράξη σχετίζονται με τον όρο που επέβαλε η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών στα πλαίσια της έγκρισης της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Interiife από την εταιρεία Rodardo. Συγκεκριμένα, η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών είχε θέσει ως προϋπόθεση την αύξηση του δείκτη φερεγγυότητας της Interiife. Για την αύξηση του εν λόγω δείκτη ήταν απαραίτητη η περαιτέρω κεφαλαιακή στήριξη της Interiife από την Rodardo. Πα την ικανοποίηση του συγκεκριμένου όρου, ήταν αναγκαία η κατάθεση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού από τους μετόχους της εταιρείας Rodardo. Ο κ. Κτωρίδης επέλεξε να πωλήσει τις μετοχές με αγοραστής την εταιρεία Golvenveii. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο κ. Κτωρίδης θα απαλλαγεί από κάθε ευθύνη για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης υφιστάμενης ή και μελλοντικής της Rodardo. Με βάση του όρους 4 (1) (α) και (β) της Σύμβασης, η εξαγορά από την Golvenveii των μετοχών που ο κος Κτωρίδης κατέχει στη Rodardo τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής καθώς και της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Παράλληλα με τη Σύμβαση, στις 20/1/2011 υπογράφτηκε μεταξύ της Golvenveii, του κ. Μιχαηλίδη και της Rodardo Addendum Συμφωνία Μετόχων (στο εξής το «Addendum»), το οποίο ισχύει στην περίπτωση που η Golvenveii καταστεί ο εγγεγραμμένος κάτοχος των μετοχών που ο κος Κτωρίδης κατέχει στη Rodardo μέσω της Σύμβασης. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (ατο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 28/1/2011, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικό με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15/2/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ξ * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]

12 1444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡίΛΙΟΥ 2011 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται οτο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι ο έλεγχος μπορεί να απορρέει από το συνδυασμό διαφόρων συγκλινουαών ενδείξεων. Θεωρείται ότι υπάρχει έλεγχος αποκλειστικός ή κοινός, άμεσος ή έμμεσος, όταν μια συγκέντρωση παρέχει τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, με βάαή δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης, ψήφου ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Αυτό μπορεί να συνίσταται με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν στο δικαιούχο την αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση των οργάνων ή στις αποφάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι οι κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και Μιχαήλ Μιχαηλίδης οι οποίοι, στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010, απέκτησαν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Αθανάσιος Κτωρίδης απέκτησε στη βάση της προαναφερόμενης Συμφωνίας Μετόχων ποσοστό 85% των μετοχών της Rodardo έναντι ποσοστού 15% του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, εντούτοις τα δύο αυτά φυσικά πρόσωπα ασκούν από κοινού έλεγχο της Rodardo καθότι: β Με βάση την παράγραφο 3 της Σύμβασης Μετόχων, για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της Σύμβασης ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης θα διατηρεί τον έλεγχο του 25% πλέον ενός των δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης μετόχων έκαστος θα διορίζει 2 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης Μετόχων, ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει νικώσα ψήφο και θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του διορισμού της διοίκησης και των υπαλλήλων. β Με βάση την παράγραφο 6 της Σύμβασης Μετόχων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες, τις εργασίες και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, απαιτείται απόφαση και των 2 μετόχων της εταιρίας, δηλαδή τόσο του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη όσο και του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη. Από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται ότι τα δύο πιο πάνω φυσικά πρόσωπα έχουν κοινό έλεγχο της Rodardo Ltd. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την οπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου εφόσον θα υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης των εταιρειών Rodardo, Interlife και Interlife Voirhias. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. 3 Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχει ο κ. Κοντομηνάς ξεπερνά τα 3,417 εκατομμύρια αφού τουλάχιστον μια από τις εταιρείες που ελέγχει, η Μέγατραστ Ολυμπιακή ΑΕΠΕΥ είχε κύκλο εργασιών 3, για το έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της Interlife για το έτος 2009 ήταν (Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής: και Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Γενικής Φύσεως: ). Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης τόσο η εταιρεία Interlife όσο και η εταιρεία Demco Insurance δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ο κύκλος εργασιών της Interlife που αναφέρεται πιο πάνω πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες ανορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον 3 Η εταιρεία Golvenveii δεν έχει κύκλο εργασιών, καθώς πρόκειται για εταιρεία-φορέα. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης, για το σκοπό υπολογισμού του κύκλου εργασιών της Golvenveii, λήφθηκε υπόψη ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχεται από τον κ. Κοντομηνά. Το φυσικό αυτό πρόσωπο ελέγχει και άλλες επιχειρήσεις εκτός από την Golvenveii και θεωρείται από μόνος του επιχείρηση για το σκοπό του Νόμου. 'Ό κ. Κοντομηνάς ελέγχει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αλλά ψα σκοπούς εξέτασης κατά πόσο η υπό αναφορά πράξη αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας, θεωρείται αρκετό εάν μια από αυτές τις επιχειρήσεις ικανοποιεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση του άρθρου 3 του Νόμου.

13 TfVSHMA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης μια από τις εταιρείες οι οποίες εξαγοράζονται, η Interlife, δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συγκεκριμένα στον τομέα ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου. Επίσης, ο μέτοχος της Rodardo Ltd κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ελέγχει την εταιρία Michalis Michaeiides Insurance Agents Ltd, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία πρακτόρευσης [ ]. Ο κος. Κοντομηνάς ο οποίος ελέγχει την εταιρεία Golverweil έχει έμμεσα και τον έλεγχο της εταιρείας Demco Insurance η οποία δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. 5 Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις επιμέρους υποαγορές: (α) Ασφάλειες Ζωής (Life Insurance), (β) Ασφάλειες Γενικού Κλάδου (non-life insurance/general insurance) και (γ) Αντασφάλειες (Re-insurance). Οσον αφορά περαιτέρω διαχωρισμό της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι από την πλευρά της ζήτησης, οι ασφάλειες ζωής και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου δύναται να διαχωριστούν σε τόσες αγορές προϊόντων όσα είναι τα διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαρακτηριστικά τους, οι σκοποί και τα ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει καμία υπο κατά στασιμότητα για τους καταναλωτές μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται. 7 Οπως φαίνεται πιο κάτω, η αγορά μπορεί να υποδιαιρεθεί στους ακόλουθους τομείς: β Ζωής (life) β Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας (accident and health) β Ασφάλιση οχημάτων (motor) Ασφάλιση ευθύνης (general liability) = Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία (fire and damage to or loss of property) β Ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών {marine and transport) = Ασφάλιση αεροσκαφών (aviation) β Διάφορα (other) Στην υπό εξέταση υπόθεση, ο περαιτέρω διαχωρισμός των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε πιο μικρές σχετικές αγορές από την παροχή ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου δεν κρίνεται απαραίτητος, λόγω του ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην εξέταση της συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου η σχετική αγορά στην προτεινόμενη συγκέντρωση ορίζεται η αγορά παροχής ασφαλειών ζωής και η αγορά παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου. Οσον αφορά τη γεωγραφική αγορά η Επιτροπή, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις σχετικές αγορές α) παροχής ασφαλειών ζωής και β) παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς παραμένει ανοικτός. 8 Στην παρούσα υιτόθεαη η μόνη επικάλυψη που παρουσιάζεται σε οριζόντιο επίπεδο, είναι ανάμεσα στις εταιρείες Interlife και Demco Insurance σε σχέση με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Ακολουθεί σχετικός Πίνακας με τους κύκλους εργασιών και τα μερίδια αγοράς όλων των συμμετεχουσών εταιρειών για το έτος Αγορά Ασφάλισης Μερίδιο Αγοράς (%) Γενικός Κλάδος( ) Μερίδιο Αγοράς (%) Κλάδος Ζωής< ) Συνολική αγορά Interlife Demco Μερίδιο Αγοράς (%) 5 Η εν λόγω εταιρεία ονομαζόταν Ledra insurance Ltd πριν μετονομαστεί σε Demco Insurance. 6 Βλέπετε Απόφαση COMP.M1816, Churcil! Insurance Group/NIG Holding, παρ 7επ., Απόφαση COMP.M1453, AXA/GRE, Απόφαση COMP CGU/Hiberian, Απόφαση COMP.M5925, METLIFE/ALICO/DELAM. 7 Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo / Varma / IF Holding / JV. 0 Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Produce/ Haluco/ JV. 9 Πηγή insurance in Cyprus 2009 by Insurance Association of Cyprus.

14 1446 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από τον πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότ* το συνολικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών με την υλοποίηση της υπό αναφορά πράξης συγκέντρωσης ανέρχεται στο 3.42% στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσίών γενικού κλάδου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της υπό εξέταση συγκέντρωσης δεν υπάρχει καμία επηρεαζόμενη αγορά στο πλαίσιο της οριζόντιας σχέσης των εμπλεκόμενων στη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Σε κάθετο επίπεδο οι υπηρεσίες που παρέχει η Inletlife Voithias, οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι συνιστούν απαραίτητο συστατικό της Ασφάλισης Οχημάτων που παρέχουν τόσο η Inteflife, όσο και η εταιρεία Demco Insurance. Οι ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν ως μέρος του προϊόντος που παρέχουν, δηλαδή της ασφάλισης οχημάτων, και υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην αγορά αφού αποκλειστικός πελάτης της Interlife Voithias είναι η Interlife. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της υπό εξέταση συγκέντρωσης δεν υπάρχει καμία επηρεαζόμενη αγορά στο πλαίσιο της κάθετης σχέσης των εμπλεκόμενων οτη συγκέντρωση επιχειρήσεων Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡίΛΙΟΥ Αριθμός 1370 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 20/201} Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας Demco Insurance Ltd από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 16 Μαρτίου 2011 εταιρεία Rodardo Ltd και τον κ. Κοντομηνά ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 24/1/2011 από τις εταιρείες Rodardo Lid (στο εξής η «Rodardo») και Golvenveil Lid (στο εξής η «Golvenveil»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροττοποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά εξαγορά από την εταιρεία Rodardo όλων των μετοχών της εταιρείας Demco Insurance Ltd (στο εξής η «Demco insurance») οι οποίες ανήκουν στην εταιρεία Intercapital Trust Ltd (στο εξής η «Intercapitai Trust»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Demco Insurance Ltd Η Demco Insurance' είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Κύπρο και συγκεκριμένα, ασφαλειών γενικού κλάδου. Επίσης, από το 2008 η Demco insurance ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης με τη μορφή υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστική εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Η εταιρεία Demco Insurance ανήκει εξολοκλήρου στην εταιρεία Intercapitai Trust η οποία είναι επίσης ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Intercapitai Trust είναι εταιρεία συμμετοχών και ανήκει εξολοκλήρου στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς είναι επιχειρηματίας που ελέγχει είτε ως μέτοχος είτε μέσω συμφωνιών, άμεσα ή έμμεσα, αριθμό εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Β. Rodardo Ltd Η Rodardo είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι οι κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, οι οποίοι ατη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010 κατέχουν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Interiiie, πράξη η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Σύμφωνα με την κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Rodardo Ltd, interlife Insurance Company Ltd (στο εξής η «Interlife») και intersife Voithias Ltd (στο εξής η «Interlife Voithias») από την εταιρεία Golvenveil Ltd (στο εξής η «Golvenveil») και τον κ. Κοντομηνά με αριθμό απόφασης 20/2011, ο κ. Κοντομηνάς, μέσω της εταιρείας Golvenveil θα αποκτήσει κοινό έλεγχο της Rodardo αφού προτίθεται να εξαγοράσει το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει ο κ. Κτωρίδης στην εν λόγω εταιρεία. Ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι ασφαλιστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Interlife, κατέχοντας 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Επιπλέον, ελέγχει την εταιρεία Michalakis Michaelides Insurance Agents Ltd, η οποία είναι εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλειών. 1 Η εταιρεία Demco Insurance ονομαζόταν προηγουμένως Ledra Insurance Ltd. 2 Απόφαση ΕΠΑ 22/2010 ημερομηνίας 16/4/2010.

16 TMHWIA Β 1448 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Η εταιρεία Rodardo κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Interlife Voithias η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Η εταιρεία Rodardo ελέγχει επίσης και την εταιρεία Interiife η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευβύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφάλισης γενικού κλάδου και κλάδου ζωής. Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Σύμβαση») ημερομηνίας 21/1/2011 μεταξύ της εταιρείας Rodardo και intercapital Trust. Βάσει της Σύμβασης, η εταιρεία Rodardo εξαγοράζει από την intercapital Trust το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Demco Insurance. Με βάση τον όρο 4(1) της Σύμβασης, η εξαγορά από τη Rodardo των μετοχών που η intercapital Trust κατέχει στη Demco Insurance τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση: (α) της έγκρισης της Επιτροπής και της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και (β) την εξασφάλιση των εγκρίσεων τόσο της Επιτροπής όσον και της Εφόρου Ασφαλιστικών εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά την αγορά των μετοχών από την Golvenveil που ο κ. Κτωρίδης κατέχει στη Rodardo, με βάση τη Σύμβαση Αγοράς μετοχών ημερομηνίας 20/1/ Σε περίπτωση έγκρισης και υλοποίησης της παρούσας συγκέντρωσης, τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση για να συγχωνευθεί η εταιρεία Demco με την εταιρεία Interlife. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 31/1/2011, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σπς 4/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15/2/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή ούμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι ο έλεγχος μπορεί να απορρέει από το συνδυασμό διαφόρων συγκλινουσών ενδείξεων. Θεωρείται ότι υπάρχει έλεγχος αποκλειστικός ή κοινός, άμεσος ή έμμεσος, όταν μια συγκέντρωση παρέχει τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, με βάση δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης, ψήφου ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Αυτό μπορεί να συνίσταται με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν στο δικαιούχο την αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση των οργάνων ή στις αποφάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι οι κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και Μιχαήλ Μιχαηλίδης οι οποίοι, στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010 (στο εξής «η Συμφωνία Μετόχων»), απέκτησαν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Αθανάσιος Κτωρίδης απέκτησε στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων ποσοστό Β5% των μετοχών της Rodardo έναντι ποσοστού 15% του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, εντούτοις τα δύο αυτά φυσικά πρόσωπα ασκούν από κοινού έλεγχο της Rodardo καθότι: β Με βάση την παράγραφο 3 της Σύμβασης Μετόχων, για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της Σύμβασης ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης θα διατηρεί τον έλεγχο του 25% πλέον ενός των δικαιωμάτων ψήφου. β Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης μετόχων έκαστος θα διορίζει 2 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Απόφαση Επιτροπής με αριθμό 20/2011

17 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ » Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης Μετόχων, ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει νικώσα ψήφο και θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του διορισμού της διοίκησης και των υπαλλήλων. e Με βάση την παράγραφο 6 της Σύμβασης Μετόχων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες, τις εργασίες και τα περιουσιακό στοιχεία της εταιρείας, απαιτείται απόφαση και των 2 μετόχων της εταιρίας, δηλαδή τόσο του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη όσο και του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη. Από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται ότι τα δύο πιο πάνω φυσικά πρόσωπα έχουν κοινό έλεγχο της Rodardo Ltd. Η υπό εξέταση συγκέντρωση τελεί υπό την αίρεση ότι η κοινοποίηση με αριθμό απόφασης 20/2011 θα υλοποιηθεί. [ Ϋ- [ ]. Συγκεκριμένα η εταιρεία Rodardo, [ ], θα κατέχει: «Το 98.8% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Interlife Insurance, To 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Interlife Voiihias, e To 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Demco Insurance. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου εφόσον θα υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της εταιρείας Demco Insurance. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. 6 Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχει ο κ. Κοντομηνάς ξεπερνά τα 3,417 εκατομμύρια αφού τουλάχιστον μια από τις εταιρείες που ελέγχει, η Μέγατραστ Ολυμπιακή ΑΕΠΕΥ είχε κύκλο εργασιών 3, για το έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της Interlife για το έτος 2009 ήταν (Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής: και Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Γενικής Φάσεως: }. Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης τόσο η εταιρεία Interlife όσο και η εταιρεία Demco insurance δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ο κύκλος εργασιών της interlife που αναφέρεται πιο πάνω πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηαη της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστίκή αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η εταιρεία στην οποία αποκτάται κοινός έλεγχος Demco insurance δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συγκεκριμένα στον τομέα γενικού κλάδου. Η Interlife, η οποία ανήκει στην εξαγοράζουσα εταιρεία Rodardo δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και συγκεκριμένα στον τομέα ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου. Επίσης, ο μέτοχος της Rodardo Ltd κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ελέγχει την εταιρία Michalis Michaelides insurance Agents Ltd, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία πρακτόρευσης [ 1-? "" Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το οημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...] 5 Στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης, για το σκοπό υπολογισμού του κύκλου εργασιών της Intercapitai Trust, λήφθηκε υπόψη ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από τον κ. Κοντομηνά. Το φυσικό αυτό πρόσωπο ελέγχει και άλλες επιχειρήσεις εκτός από την Intercapitai Trust και θεωρείται από μόνος του επιχείρηση για το σκοπό του Νόμου. 6 0 κ. Κοντομηνάς ελέγχει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αλλά για σκοπούς εξέτασης κατά πόσο η υπό αναφορά πράξη αποτελεί συγκένιρωση μείζονος σημασίας, θεωρείται αρκετό εάν μια από αυτές τις επιχειρήσεις ικανοποιεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση του άρθρου 3 του Νόμου. 7 Η Interlife Voithias δεν θα εξεταστεί στην παρούσα γραπτή έκθεση καθώς η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες οδικής βοήθειας αποκλειστικά προς τους ασφαλισμένους της Interlife.

18 1450 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις επιμέρους υποαγορές: (α) Ασφάλειες Ζωής (Life Insurance}, (β) Ασφάλειες Γενικού Κλάδου (non-life insurance/general insurance) και (γ) Αντασφάλειες (Re-insurance). Όσον αφορά περαιτέρω διαχωρισμό της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι από την πλευρό της ζήτησης, οι ασφάλειες ζωής και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου δύναται να διαχωριστούν σε τόσες αγορές προϊόντων όσα είναι τα διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαρακτηριστικά τους, οι σκοποί και τα ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει καμία υποκαταστασιμότητα για τους καταναλωτές μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται. 9 Για παράδειγμα, η αγορά μπορεί να υποδιαιρεθεί στους ακόλουθους τομείς:» Ζωής (life) β Ασφάλϊση Ατυχημάτων και Υγείας (accident and health) Ασφάλιση οχημάτων (motor) β Ασφάλιση ευθύνης (general liability) β Ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία (fire and damage to or loss of property) * Ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών (marine and transport) β Ασφάλιση αεροσκαφών (aviation) β Διάφορα (other) Στην υπό εξέταση υπόθεση, ο περαιτέρω διαχωρισμός των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε πιο μικρές σχετικές αγορές από την παροχή ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου δεν κρίνεται απαραίτητος, λόγω του ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην εξέταση της συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου η σχετική αγορά στην προτεινόμενη συγκέντρωση ορίζεται η αγορά παροχής ασφαλειών ζωής και η αγορά παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου. Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά η Επιτροπή, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις σχετικές αγορές α) παροχής ασφαλειών ζωής και β) παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς παραμένει ανοικτός. 10 Στην παρούσα υπόθεση η μόνη επικάλυψη που παρουσιάζεται σε οριζόντιο επίπεδα, είναι ανάμεσα στις εταιρείες interlife και Demco Insurance οε σχέση με την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Ακολουθεί σχετικός Πίνακας με τους κύκλους εργασιών και τα μερίδια αγοράς όλων των συμμετεχουσών εταιρειών για το έτος 2009." Αγορά Ασφάλισης ( ) Μερίδιο Αγοράς (%) Γενικός Κλάδος ( ) Μερίδιο Αγοράς <%) Κλάδος Ζωής { ) Μερίδιο Αγοράς <%) Συνολική αγορά Interlife Demco 4.952, Από τον πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι το συνολικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών με την υλοποίηση της υπό αναφορά πράξης συγκέντρωσης ανέρχεται στο 3.42% στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της υπό εξέταση συγκέντρωσης δεν υπάρχει καμία επηρεαζόμενη αγορά στο πλαίσιο της οριζόντιας σχέσης των εμπλεκόμενων στη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Σε κάθετο επίπεδο οι υπηρεσίες που παρέχει η Interlife Voithias, οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας, θα μπορούσαν να Θεωρηθούν ότι συνιστούν απαραίτητο συστατικό της Ασφάλισης Οχημάτων που παρέχουν τόσο η Interlife, όσο και η εταιρεία Demco Insurance. Οι ασφαλιστικές εταιρείες περιλαμβάνουν ως μέρος του προϊόντος που παρέχουν, δηλαδή της ασφάλισης σχημάτων, κοι υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην αγορά αφού αποκλειστικός πελάτης της interlife Βλέπετε Απόφαση COMP.M1816, Churcill Insurance Group/NIG Holding, παρ 7επ., Απόφαση COMP.M1453, AXA/GRE, Απόφαση COMP CGU/Hiberian, Απόφαση COMP.M5925, METLIFE/ALICO/DELAM. 9 Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo / Varma /!F Holding / JV.,0 Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDiSON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M Robert Bosch/Samsung/JV, Case NoCOMP/M.5201 Total Produce/ Haluco/JV. "Πηγή Insurance in Cyprus 2009 by Insurance Association of Cyprus,

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Voiffiias είναι η interlife. Ως εκ τούτου, ατο πλαίσιο της υπό εξέταση συγκέντρωσης δεν υπάρχει κσμία επηρεαζόμενη αγορά στο πλαίσιο της κάθετης σχέσης των εμπλεκόμενων στη συγκέντρωση επιχειρήσεων Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα i του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

20 1452 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός 1371 ΚΪΠΡΙΛΚΗ ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΛ Ι Απόφαση ΕΠΑ;23/2011 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας La Poste από την εταιρεία Caisse Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: de Depots et Consignations και το Γαλλικό κράτος κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεσντιος Βρυωνίδης, Μέλος _/" κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριατοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 30 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 08/02/2011. Η εν λόγω κοινοποίηση αναφέρεται στην εξαγορά μετοχών της εταιρείας La Poste σι οποίες ανήκουν εξολοκλήρου στο Γαλλικό Κρότος, από την εταιρεία Caisse de Depots et Consignations (στο εξής η «CDC»), με σκοπό την απόκτηση κοινού ελέγχου της La Poste από τη CDC και το Γαλλικό Κράτος. Η εταιρεία Caisse de Depots et Consignations αποτελεί γαλλική δημόσια εταιρεία με ξεχωριστή νομική υπόσταση δεόντως εγγεγραμένη σύμφωνα με το Γαλλικό Δίκαιο. Η εν λόγω εταιρεία παρά το γεγονός ότι ανήκει στο Γαλλικό κράτος, θεωρείται μία ανεξάρτητη επιχείρηση με δική της ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων. Η CDC εκτελεί υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος οι οποίες αποτελούνται από τέσσερις τομείς: τραπεζικές υπηρεσίες, διαχείριση και συγκέντρωση αποταμιευτικών κεφαλαίων, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συντάξεις. Επίσης δραστηριοποιείται οε ανταγωνιστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ανοικτής αγοράς όπως, περιφερειακές υπηρεσίες ανάπτυξης, επενδύσεις οε υποδομές περιουσιακών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών που αφορούν το περιβάλλον καθώς και ιδιωτικά και επενδυτικά κεφάλαια. Η CDC ενεργεί επίσης ως μακροπρόθεσμος επενδυτής σε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες. Το Γαλλικό Κράτος αντιπροσωπεύεται στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση από την Agence des Participations de I' Etat (στο εξής «APE»). To APE είναι εθνικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας υπεύθυνο για τη διαχείριση των συμμετοχών του Γαλλικού Κράτους σε διάφορες εταιρείες και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Γαλλικού Κράτους στην παρούσα συγκέντρωση. Η εταιρεία La Poste αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας είναι, η πραγματοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και σκοπών γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η παγκόσμια ταχυδρομική υπηρεσία, η μεταφορά και διανομή του δημοσιογραφικού τύπου, η συνεισφορά μέσω του δικτύου της στην αγροτική ανάπτυξη καθώς και η δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες τραπεζικές υπηρεσίες σύμφωνα με το Γαλλικό Νομισματικό και Οικονομικό Κώδικα. Η La Poste παρέχει επίσης όλες τις άλλες υπηρεαίες συλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής πακέτων, αλληλογραφίας, αντικειμένων και εμπορευμάτων. Η Επιτροπή, με επιστολή της με ημερομηνία 10/02/2011, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι}/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager Διανέμοντας Προϊόντα Ψύξης με Περιορισμένο Shelf Life Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4612 Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 Αριβμός 4531 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι νωοτοττοίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύιτρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κενι ρικό Μητρώο Αξιών)

Διαβάστε περισσότερα