Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433"

Transcript

1 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου 2011 έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για γνωμάτευση τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για την περίοδο (β) Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ απαιτεί να θεσπιστεί από κάθε κράτος μέλος Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια. Στα εν λόγω σχέδια δράσης ορίζονται οι εθνικοί στόχοι των Κρατών Μελών για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στις μεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στη θέρμανση και ψύξη το έτος 2020, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα μέτρα για την επίτευξη αυτών των εθνικών συνολίκών στόχων. (γ) Η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, μεταξύ των ωρών 7:30 και 14:30, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) και στα Γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία). Η Μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcii.gov.cy), στον ιστοχώρο του Κλάδου Βιομηχανία και Περιβάλλον της Υπηρεσίας Ενέργειας. (δ) Εντός περιόδου 35 ημερών από τη δημοσίευση' της παρούσας Γνωστοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Περιβαλλοντική Αρχή, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με τη Μελέτη. 1 Η γνωστοποίηση αυτή ενδέχεται να δημοσιευτεί σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας πριν από την δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Συνεπώς, νοείται ότι η περίοδος των 35 ημερών, 9α προσμετρείται από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευοης.

2 1434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΪΟΥ 2011 Αριθμός 1364 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Compian Foods Ltd από την εταιρεία Danone Holdings (UK) Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Danone Holdings (UK) με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά της εταιρείας Compian Foods Ltd βάσει «Συμφωνίας Αγοραπωλησίας των Μετοχών της Compian Foods Ltd». Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Compian Foods Ltd θα ανήκει εξ' ολοκλήρου στην Danone Holdings (UK). Η εταιρεία Danone Holdings (UK) είναι θυγατρική εταιρεία της Danone SA και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Η DanonB SA είναι διεθνής παρασκευαστής προϊόντων φαγητού και ποτού. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω όμιλος εταιρειών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: (α) Φρέσκα Γαλακτοκομικά προϊόντα, (β) Εμφιαλωμένο Νερό, (γ) Διατροφή Βρεφών και (δ) Ιατρική Διατροφή. Η εταιρεία Compian Foods Ltd κατέχει ία δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προϊόντων σχετικών με συμπληρώματα διατροφής. Συγκεκριμένα, η Compian προσφέρει τρία είδη συμπληρωμάτων διατροφής: (α) Το ενισχυμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή σκόνης «Compian» (β)το συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε μορφή σκόνης το οποίο προέρχεται από γάλα «Casilan» και (γ) To «Compian Shake» που είναι συμπλήρωμα διατροφής το οποίο χορηγείται με ιατρική συνταγή. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 1365 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον MELI SIMON COSTA από Επιστημών 12, ΟΡΟΚΛΙΝΗ και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας HONDA INTEGRA με Αρ. Εγγραφής ΚΒΕ962 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Ο MELI SIMON COSTA τελώνισε το πω πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λευκωσίας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τον Κώδικα Απαλλαγής 01.19(Γ)355. Σε άγνωστη ημερομηνία ο MELI SIMON COSTA αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές την 28 Ιανουαρίου 2011, αφού εντοπίσθηκε εγκαταλειμμένο οε οικόπεδο στην Ορόκλινη. Ο ττιο πάνω αναφερόμενος δεν εντοπίστηκε ατην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και η παρούσα διαμονή του είναι άγνωστη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 19/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, Αριθμός 1366 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηοη Κατασχέσεως Αναφορικά με την Claire Luise, Αγίου Παντελεήμονος 1Α, Τραχώνι, Λεμεσός, και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας TOYOTA RAV4, με αριθμό εγγραφής KSH 974, το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Η Claire Luise τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο για ιδιωτική χρήση, με απαλλαγή από τους φόρους κατανάλωσης, βάσει των περί Φόρων Κανανάλωσης Κανονισμών του 2004 (Φορολογικές Ατέλειες που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μεταφορικών μέσων που εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας). Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις 18 Φεβρουαρίου 2011 και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι η πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταίο γνωστή διεύθυνση της. Σχετικός είναί ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λεμεσού με Αύξοντα Αριθμό 18/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 1435 Αριθμός 1367 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28 Μαρτίου 2011 ΟΙ ΠΕΡί ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2010 Αποτελέσματα Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Διεξήχθη σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011, δημοπρασία για την πώληση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου 26 εβδομάδων, ονομαστικής αξίας ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 31" Μαρτίου 2011 και ημερομηνία λήξης την 29 η Σεπτεμβρίου Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους ευρώ και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ευρώ. Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,31 και 986,39, αντίστοιχα, για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδοθείς μέχρι τη λήξη ύψους 2,75% και 2,73%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,3144 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 2,74% και σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους ευρώ. Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Δημοπρασία ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011 Αξιόγραφο Γραμμάτια του Κυπριακού Δημοσίου Διάρκεια 26 εβδομάδων Ημερομηνία έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Ημερομηνία λήξης 29 Σεπτεμβρίου 2011 Συνολική Ονομαστική Αξία ευρώ Προσφορές που λήφθηκαν: Σύνολο Ανταγωνιστικές Μη Ανταγωνιστικές Προφορές που έγιναν αποδεκτές: Σύνολο Ανταγωνιστικές Μη Ανταγωνιστικές Κατώτατη τιμή 986,31 - αντίστοιχη απόδοση 2,75% Ανώτατη τιμή 986,39 - αντίστοιχη απόδοση 2,73% Μέαη σταθμική τιμή 986, αντίστοιχη απόδοση 2,74% Λευκωσία Υπουργείο Οικονομικών 28 Μαρτίου (Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους),

4 1436 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός 1368 W ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 18/2011 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση πράΐης ουνκέντρωσικ μεταεύ των Εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Επιτροπή ΠροοτασΙας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 28/3/2011 Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στις 08/09/2010, από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εφεξής η «ΔΕΛΤΑ»), Η κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ΔΕΛΤΑ προς την Υπηρεσία της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2) του Νόμου και αφορά την απόκτηση από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») με ποσοστό τουλάχιστον 57.8%. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι oj ακόλουθες: Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αγοράστρια) είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, κατά 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η ΔΕΛΤΑ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒίΓΛΑ Α.Ε,Β.Ε. και VIVARTIA (CYPRUS) LTD. Επίσης, κατέχει το 99.94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας UNITED MILK COMPANY AD που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία. Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στο χώρο του λευκού γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του σοκολατούχου γάλακτος, του συμπυκνωμένου γάλακτος, των φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών. Η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής η «VIVARTIA») ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Martin Investment Group (MIG) Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατά περίπου 91,107% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο εν λόγω Ομιλος είναι επενδυτική εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε περισσότερους κλάδους και ιδίως, στις μεταφορές και τη ναυτιλία, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, τα ακίνητα, την υγεία, τον τουρισμό και τη ψυχαγωγία. Τα προϊόντα του Ομίλου VIVARTIA αναπτύσσονται στους εξής κλάδους: (α) τον Κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών, (β) τον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας και (γ) τον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων, Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι ανώνυμη ελληνική εταιρεία, η οποία συστήθηκε με την επωνυμία «Μακεδόνικη Βιομηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε.» και η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται οτον κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 14/09/2010 ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22{Ι)99 ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ κοινοποίησης δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/09/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Στις 9 Νοεμβρίου 2010 και στις 22 Δεκεμβρίου 2010, η Υπηρεσία διαβίβασε αντίγραφο όλων των πρόσθετων πληροφοριών που απέστειλε η κοινοποιούσα εταιρεία ΔΕΛΤΑ στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι τελευταίες πληροφορίες που απεστάλησαν από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/01/2011. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 11 /02/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/02/2011, αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία και αφού τα Μέλη της Επιτροπής διεξήλθαν το διοικητικό φάκελο, στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση και έλαβε όλες τις αναγκαίες κατατοπιστικές πληροφορίες από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια απεχώρησαν, συζήτησε κατ' ιδίαν το όλο θέμα και ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Συνακόλουθα, η Επιτροπή σημειώνει τα ακόλουθα: (α) τη διαπίστωση της Υπηρεσίας ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση, στη βάση του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 1999 (Νόμος αριθμός 22(Ι)/1999) ως έχει τροποποιηθεί, συνιστά συγκέντρωση μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά «Προσύμφωνο Πώλησης και Αγοράς Μετοχών» ημερομηνίας ΐ" ς Σεπτεμβρίου 2010, δυνάμει του οποίου οι νυν μέτοχοι της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ, κκ [ ]*, [ ] και [ ] συμφώνησαν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν στη ΜΕΒΓΑΛ, που ανέρχεται σε ποσοστό 43% στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Η συμφωνημένη αξία για την εξαγορά των μετοχών ανέρχεται σε [ ]. Το Προσύμφωνο σε συνδυασμό με την υφιστάμενη από 23 Δεκεμβρίου 2009 συμφωνία της VIVARTIA με την οικογένεια της κας Μαίρης Χατζάκου (η οποία συμφωνία θα ολοκληρωθεί μετά την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της εξαγοραζόμενης) επιτρέπει στην ViVARTIA μέσω της ΔΕΛΤΑ την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 57.8% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΒΓΑΛ. Η από 1/9/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΒΓΑΛ προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών της. Το νέο άρθρο 8 πλέον ρητά επιτρέπει τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτα πρόσωπα. Με την τυπική ολοκλήρωση των εγκρίσεων της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 8 η ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει οριστικά το 14.8% της ΜΕΒΓΑΛ έναντι τμήματος [ ] περίπου από την οικογένεια Χατζάκου, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό [ ]% περίπου με δικαίωμα [ ] στη VIVARTIA. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα Ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα Ευρώ. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ViVARTIA για το έτος 2009 ανερχόταν σε [ εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ, για το Ιδιο έτος, ανερχόταν σε ]. ] και της Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και θ! δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η εταιρεία VIVARTIA δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά μέσω της εταιρείας VIVARTIA (CYPRUS) LTD, η οποία δημιουργήθηκε βάσει συμφωνιών εξαγοράς οπό την εταιρεία ΔΕΛΤΑ πλειοψηφίας στο μετοχικό κεφαλαίο των εταιρειών Charalambides Dairies Ltd και CHRISTIES DAfRIES LTD. Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει φυσική παρουσία στην κυπριακή αγορά αλλά δραστηριοποιείται μέσω απευθείας εξαγωγών. Τα προϊόντα της διανέμονταί στην Κύπρο μέσω δύο εταιρειών: (α) της εταιρείας Pittas Dairy industries Ltd και (β) της εταιρείας Sure Food Ltd. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας VIVARTIA (CYPRUS) LTD στην κυπριακή αγορά για το έτος 2009 ανερχόταν σε { ]και οι πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ στην κυπριακή αγορά σε [ ], * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια, καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...}.

6 1438 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 (β) Το γεγονός ότι η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης καθότι η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και η μητρική της εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΔΕΛΤΑ αποκτούν τον έλεγχο της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΑ Α.Ε, Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννο:α της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει τον έλεγχο της ΜΕΒΓΑΛ. (γ) ΙΌ γεγονός ότι η σχετική αγορά καθορίζεται ως (α) αγορά του έτοιμου καφέ με γάλα, (β) σχετική αγορά του λευκού γιαουρτιού, (γ) σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, (δ) σχετική αγορά των επιδορπίων με βάση το γάλα, (ε) σχετική αγορά του μαλακού τυριού και του τυριού τυρογάλακτος, που περιλαμβάνουν τη φέτα, την αναρή και το λευκό τυρί και (στ) σχετική αγορά του τυριού με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, φέτα. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των περιοριστικών συνεπειών μίας συγκέντρωσης κατά την οποία είναι απαραίτητη η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς κατά προϊόν και γεωγραφική περιοχή. Ο Όμιλος VIVART1A δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους: (α) Τον Κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών που έχει ως " αντικείμενο την παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτων. Ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα του Κλάδου είναι: Λευκό Γάλα ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Daily, ΔΕΛΤΑ Advance, Milko, Life, Complet, Natural, Vitaline. (β) Τον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων εστίασης, μέσω της λειτουργίας αλυσίδας εστιατορίων και καφε-ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering). Οι κυριότερες αλυσίδες εστίασης και ψυχαγωγίας του Ομίλου είναι τα Goody's, τα Flocafe, τα νέα καταστήματα Gusto, καθώς και η Hellenic Catering με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης, (γ) Τον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων που εστιάζει στην παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά και έτοιμες συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής. Με τα εμπορικά σήυατα «Μπάρμπα Στάθης», «Froza» και «Χρυσή Ζύμη» τα καταψυγμένα λαχανικά και τρόφιμα του Κλάδου έχουν.καταφέρει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, όχι μόνο για την διατροφική τους αξία αλλά και για την εγγύηση ποιότητας. Η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, ως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, δραστηριοποιείται με τη σειρά της στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων και τροφίμων και συγκεκριμένα διαθέτει τα εξής προϊόντα: (α) Φρέσκο παστεριωμένο γάλα, (β) Γιαούρτια ευρωπαϊκού και παραδοσιακού τύπου, (γ) Τυροκομικά Προϊόντα, (δ) Επιδόρπια και ρυζόγαλο, (ε) ζελέ και κρέμες γάλακτος, (στ) Προϊόντα χωρίς χοληστερίνη, (ζ) Φυσικούς χυμούς και φρουτοποτά και (η) Έτοιμο καφέ CAFFE LATTE. Οι αγοράστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά μέσω της εταιρείας VIVART1A (CYPRUS) LTD, η οποία δραστηριοποιείται στην παστερίωση, επεξεργασία και πώληση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και στην εισαγωγή και διάθεση στην κυπριακή αγορά προϊόντων του Ομίλου. Η εταιρεία ΜΕ8ΓΑΛ, στην κυπριακή αγορά διαθέτει τα εξής προϊόντα της μέσω των δύο εταιρειών: (α) Στην εταιρεία Pittas Dairy Industries Ltd εξάγει τα εξής προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά; (ί) το γιαούρτι Harmony με φρούτα της ΜΕΒΓΑΛ, (ϋ) ρυζόγαλο, και (ίϋ) τυρί συσκευασμένο με την επωνυμία Pittas Lite (φαοόν). (β) Στην εταιρεία Sure Food Ltd εξάγει τα εξής προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά: (ί) Η σειρά Caffe Latte της Emmi, (Μ) γιαούρτι παιδικό Frutomania ΜΕΒΓΑΛ (τα οποία όμως σταμάτησαν στα μέσα του 2009), (ίϋ) τυρί Less συσκευασμένο ΜΕΒΓΑΛ, (iv) φέτα συσκευασμένη ΜΕΒΓΑΛ και (ν) φέτα σε πλαστικό με άλμη ΜΕΒΓΑΛ. Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων θα πρέπει να ληφθούν αυτές στις οποίες δραστηριοποιούνται τόαο ο Ομιλος της εξαγοράζουσας όσο και η εξαγοραζόμενη εταιρεία στην κυπριακή αγορά. Δηλαδή, την αγορά του έτοιμου καφέ με γάλα, την αγορά του λευκού γιαουρτιού, την αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά για ενήλικες, την αγορά των επιδορπίων με βάση το γάλα και την αγορά του μαλακού τυριού και του τυριού τυρογάλακτος και τη ξεχωριστή αγορά του τυριού με ονομασία προέλευσης, φέτα. Αναφορικά με τη σχετική γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση, θεωρεί ότι, τα προϊόντα που διατίθενται από τις συμμετέχουσες στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εταιρείες και για τις ΐέαοερεις προαναφερόμενες σχετικές αγορές, όπου η σχέση που παρατηρείται μεταξύ αυτών φαίνεται να είναι οριζόντια, διανέμονται σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού, τα οποία να απορρέουν από την κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά στην προκειμένη περίπτωση αφορά όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. (δ) το δεδομένο ότι βάσει του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, οι επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση υπόθεση αφορούν: (α) τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, στην οποία στη βάση των στοιχείων που απεστάλησαν το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ανέρχεται

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ σε 23%, ενώ από τα καταγεγραμμένα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ανέρχεται σε 27%, (β) τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα στην οποία από τα στοιχεία της κοινοποίησης έχει διαφανεί ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγ.ζίντρωση εταιρειών ανέρχεται σε 23.5%, (Υ) τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού, στην οποία τα στοιχεία της κοινοποίησης καταγράφουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε 23% και, (δ) τη σχετική αγορά της φέτας, στην οποία δεν δόθηκαν ξεχωριστά στοιχεία αλλά συμπεριλήφθηκε από την κοινοποιούσα εταιρεία το λευκό τυρί αλλά από τα στοιχεία που. κατέγραψε η Υπηρεσία παρουσιάζεται συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ύψους 29,5%. Πα τη διαπίστωση και επιμέτρηση των αντι-ανταγωνιστικών συνεπειών της συγκέντρωσης και την αξιολόγηση της συμβατότητας της με την ανταγωνιστική αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου, βαρύνουσα σημασία έχει η οριοθέτηση των επηρεαζόμενων αγορών (affected market) όττως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου όπου αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της Δημοκρατίας. Οπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 και έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 12 του Νόμου, ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέττει να βασίζεται σε όλα τα δομικά στοιχεία {structural elements) που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου, προκειμένου για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων αγορών προβλέπονται τα έξης: "1. Οι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται αϊτό τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη δημοκρατία ή οποιαδήποιε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου - (α) δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω." (β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μία αγορά προϊόντων σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων ή μεμονωμένων ομάδων προϊόντων στις αγορές των οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιαδήποτε από τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.» Επομένως, στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και των όσων βρίσκονται καταχωρημένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα σε σχέση με τέσσερις επηρεαζόμενες σχετικές αγορές: (i) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε [...]%. Στη βάση όμως της σχετικής έρευνας της εταιρείας [ ] που απεστάλη από την κοινοποιούσα εταιρεία διορθωμένη αναφορικά με τους ανταγωνιστές και τα μερίδια τους στη σχετική αγορά, το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας ανέρχεται σε [...]% και [...]%, άρα σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [...]%. Στη βάση όμως των υπολογισμών της Υπηρεσίας, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εταιρειών ανεβαίνει εάν προστεθεί και το προϊόν της [ ] εταιρείας [ ], στο οποίο έχει καταγραφεί στην εν Λόγω έρευνα ως μερίδιο αγοράς [...]% και-το οποίο έχει διαφανεί μέσα από την έρευνα της Υπηρεσίας ότι η εν λόγω ξένη εταιρεία αντιπροσωπευόταν στην Κυπριακή αγορά αττό την εταιρεία Christis. Βέβαια, η Υπηρεσία έχει σημειώσει ότι η κυπριακή εταιρεία [ ] ανέλαβε την εισαγωγή των γιαουρτιών [...] εντός του έτους Επομένως, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς ανερχόταν-για τα προηγούμενα έτη-σε [ ]%. (H) Αναφορικά με τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών ττου ανέρχεται σε [...]%. Στη βάση όμως της απεσταλμένης σχετικής έρευνας της εταιρείας [ ], το μερίδιο αγοράς της εταιρείας VIVARTIA ανέρχεται σε [...]%, δηλαδή ήταν ήδη αρκετά υψηλό ενώ το μερίδιο αγορά που κατέχει η εταιρεία ΜΕΒΓΑΑ είναι χαμηλό της τάξεως του [...]%. (Hi) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού και, (ίν) τη σχετική αγορά της φέτας παρατηρείται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς, στη βάση των υπολογισμών του μεριδίου αγοράς από την εταιρεία VIVARTIA, με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών που ανέρχεται σε [...]% στη γενική αγορά του μαλακού τυριού, η οποία συμπεριλαμβάνει το λευκό τυρί καθώς και τη φέτα. Σχετικά με την αγορά της φέτας, στη βάση των υπολογισμών που έγιναν από την Υπηρεσίας μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι υπό συγκέντρωση εταιρείες φαίνεται να αποκτούν κατόπιν της συγκέντρωσης συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [...]%. 1 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 97/277/ΕΟΚ, Kesko/Tuko (IWM.784), [1997] OJ L11D/97, παρ. 15.

8 1440 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ί]ς ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Η Επιτροπή καταλήγοντας, στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, στην ύπαρξη των προαναφερόμενων τεσσάρων (4) επηρεαζόμενων αγορών, για να μπορέσει να κρίνει κατά πόσο αναμένεται ότι η εν προκειμένω συγκέντρωση θα μεταβάλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού, προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά ί-'.'γκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μίας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου και συγκεκριμένα rrj δομή και λειτουργία των επηρεαζόμενων αγορών, τη θέση στην αγορά των συμμετεχουαών επιχειρήσεων καθώς και την οικονομική τους δύναμη, τους φραγμούς εισόδου, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και την εξέλιξη της ζήτησης των σχεπκών προϊόντων, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών. (ι) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του γιαουρτιού με πρόσθετα συστατικά (μέλι, φρούτα, δημητριακά κ.α.) για ενήλικους, η δομή της σχετικής αγοράς όπως είναι διαμορφωμένη πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης φαίνεται να αποτελείται κυρίως από περίπου δέκα (10) γνωστές διαφορετικές ετικέτες γιαουρτιών με φρούτα, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς τον καταναλωτή για επιλογή. Οι ανταγωνιστικές εταιρείες των υπό συγκέντρωση εταιρειών είναι περίπου [ ] ξένες 2 εταιρείες και [ ][ ] κυπριακές, με [ ] μερίδιο αγοράς. Οι βασικοί παίκτες δηλαδή στην εν λόγω αγορά είναι η εταιρεία [ ] με μερίδιο αγοράς [ }%, η ViVARTIA με ποσοστό [ ]%, η [ ] με ποσοστό { ]%, η [ ] με ποσοστό [...]% και η MEVGAL HARMONY με ποσοστό [...]%. Κατόπιν επομένως της συγκέντρωσης απομένει η εταιρεία [ ] και οι άλλες [ ] εταιρείες [ ) και { ]. Στη βάση αυτών και μόνο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να καταλήξει ότι ενισχύεται ή δημιουργείται δεσπόζουσα θέση καθότι η εταιρεία [ ] με μερίδιο αγοράς [ ]%, κατέχει ξεκάθαρα την 1 11 θέση στη σχετική αγορά σε σχέση με τις άλλες εταιρείες και η αύξηση του μεριδίου αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών απλώς θα αυξήσει ή/και θα κάνει πιο έντονο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ήδη ισχυρών ανταγωνιστικών εταιρειών, με αποτελέσματα που μπορεί κατ' επέκταση, να ωφελήσουν τον καταναλωτή. (ϋ) Αναφορικά με τη σχετική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα, η διαφοροποίηση του μεριδίου αγοράς που θα επέλθει με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξητική και το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς που προκύπτει των υπό συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν θεωρείται ικανό να ενισχύσει ή/και να δημιουργήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην εν λόγω σχετική αγορά, αν και δεν έχουν καταγραφεί από την εταιρεία [ Ι πολλές ανταγωνιστικές εταιρείες, παρουσιάζεται ένα μερίδιο της τάξης του [ ]% για διάφορες εταιρείες και προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνεται μία από τις [ ] εταιρείες της Ευρώπης, η εταιρεία [ ], η οποία, διέθεσε, για το έτος 2009, περί τους [ ] τόνους ενώ το 2010 σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις της, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της να παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστικό των άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται ήδη στη σχετική αγορά. Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας [ ] φαίνεται ότι κυμαίνεται περί του [ ]% και παρά το γεγονός ότι ελέχθη ότι έχουν καταγραφεί λαθεμένα οι τόνοι που διέθετε, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν έχει αναγραφεί Λαθεμένα σε συνάρτηση με τους τόνους που διέθετε η εν λόγω εταιρεία ή/και με το συνολικό της σχετικής αγοράς. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι να θεωρείται η εν λόγω εταιρεία ως ο ισχυρότερος ανταγωνιστής των υπό συγκέντρωση εταιρειών στη σχετική αγορά. Και τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί από την κοινοποιούσα εταιρεία και λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή, βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 3 παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες παράγουν και πωλούν γιαούρτι με πρόσθετα συστατικά στην Κύπρο, λόγω του μεριδίου αγοράς, το οποίο ανέρχεται σε περίπου [ ]%, η σχετική αγορά δεν είναι πιθανό να επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη συγκέντρωση. (ίϋ) Αναφορικά με τη σχετική αγορά του μαλακού τυριού και (ιν) τη σχετική αγορά της φέτας, σε έρευνα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, η οποία εντοπίσθηκε στο διαδίκτυο από την Υπηρεσία,' 1 καταγράφονται οι ελληνικές εταιρείες παρασκευής τυριών και ιδίως του τυριού φέτα, οι οποίες εξάγουν προς την κυπριακή αγορά τα προϊόντα τους, εστιάζοντας κυρίως στο έτος Στην εν λόγω έρευνα, διαφαίνεται ότι η δομή της σχετικής αγοράς στην κυπριακή αγορά αποτελείται, πέρα από τις γνωστές εταιρείες, ΜΕΒΓΑΛ, ΦΑΓΕ, ΔΕΛΤΑ και ΔΩΔΩΝΗ και τρίτες γνωστές και μη ελληνικές εταιρείες από τις οποίες διατίθεται επίσης η ελληνική φίτα στην κυπριακή αγορά, όπως είναι π.χ. η φέτα της εταιρείας ΚΟΛίΟΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής CHRIKAR LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής KYRIAKOS PAPAVASILJOU TRADING LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΡΟΔΟΠΗ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία SPINNEYS CYPRUS LTD, η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής KEY FOODS LTD και η φέτα της ελληνικής εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ και ΤΥΡΑΣ που διατίθεται από την κυπριακή εταιρεία διανομής ROLOGIS LTD. 2 Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 21/08/2000, DELTA SELECTIONS/ARLA FOODS HELLAS (ΜΜ.2011) ΕΕ C 330 της , σ Έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, «Στοιχεία για την Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων στη Κύπρο»,,[2009].

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Επίσης, πέρα από την παρουσία των παραπάνω επώνυμων τυποποιημένων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, ορισμένες κυπριακές εταιρείες, που έως τον Οκτώβριο του 2007 παρήγαγαν λευκό τυρί με την ονομασία φέτα, έχουν προβεί στην εισαγωγή έλληνας φέτας από διάφορους έλληνες παραγωγούς, την οποία συσκευάζουν και διαθέτουν στη κυπριακή c-γορά με τη δική τους επωνυμία (private iabel), αναγράφοντας βέβαια στή συσκευασία την ονομασία ΠΟΙΊ «φέτα» καθώς και τον κωδικό της ελληνικής εταιρείας που τους την προμηθεύει. Ειδικότερα, στα ράφια των κυπριακών υπεραγορών, κυκλοφορεί ελληνική φέτα από παραγωγό στη Μαγνησία, συσκευασμένη από την κυπριακή εταιρεία PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD καθώς και ελληνική φέτα από τον ΚΙσσαβο συσκευασμένη από την κυπριακή εταιρεία G.I. KESSES DAIRY PRODUCTS LTD. Τέλος, ορισμένες μεγάλες αλυσίδες κυπριακών υπεραγορών (CARREFOUR, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ), εισάγουν ελληνική φέτα την οποία διαθέτουν με την δική τους επωνυμία. 5 Επομένως, καθώς είναι δεδομένο ότι η ανταγωνιστική εταιρεία [ ] δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά του μαλακού τυριού με αρκετά μεγάλο μερίδιο αγοράς και στη ξεχωριστή αγορά της φέτας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κυπριακή αγορά φαίνεται να απαρτίζεται από μία πληθώρα επιλογών, τόσο σε τυρί φέτα όσο και σε μαλακό λευκό τυρί λόγω της μεγάλης εισαγωγής ελληνικών προϊόντων. Περαιτέρω, η Επιτροπή καταλήγει, στη βάση των στοιχείων που έχει ενώπιον της, ότι η αγορά όπως έχει καταγραφεί στην κοινοποίηση δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί καθότι στην αγορά υπάρχει και μεγάλη παραγωγή κυρίως μαλακού τυριού, σε μη οργανωμένο εμπόριο, με αποτέλεσμα, εάν ληφθούν υπόψη και αυτά τα δεδομένα, τα μερίδια αγοράς των υπό συγκέντρωση εταιρειών να διαφοροποιούνται σημαντικά προς τα κάτω. Ενεργώντας στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή έχει καταλήξει ατο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Κρίνοντας με γνώμονα τα πιο πάνω και ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Προτού η Επιτροπή καταλήξει στο προαναφερόμενο συμπέρασμα της, κατά την εξέταση του διοικητικού φακέλου της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης, [ ]. Με βάση τις [ ] παρατηρήσεις αλλά και συνεκτιμώντας { ] έρευνα της Υπηρεσίας λόγω ακριβώς των [ \ [ ] στοιχεία, η Επιτροπή θεώρησε ορθό να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ώοτε, ατην κατ' εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Νόμου επιστολή ενημέρωσης της κοινοποιούσας επιχείρησης, αναφορικά με την εν προκειμένω απόφαση της Επιτροπής, να [ ], Επίσης, στην ίδια επιστολή να σημειωθεί το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της αναφορικά με τις κοινοποιηθείσες πράξεις συγκεντρώσεων [ ] τα στοιχεία και δεδομένα [ ] τις υπόχρεες προς κοινοποίηση επιχειρήσεις, [ ] διαδικασίας, πριν δηλαδή τη διαδικασία μιας πλήρους διερεύνησης και εφόσον [ ], η Επιτροπή [ ]. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ενημερώθηκε με επιστολή στις 21 Φεβρουαρίου 2011, για την απόφαση της Επιτροπής να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης και να την κηρύξει συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά, ενώ την Ιδια ημέρα ενημερώθηκε σχετικά με την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής και ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. ~χ / / Ι i \ \ **" \ Κωστάκης Χριστόφορου/ ^^-^" \ Πρόεδρος της Επιτροπής ΠρβίίτασΕας του Ανταγωνισμού 5 Ibid.

10 1442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός 1369 } Απόφαση ΕΠΑ: 19/2011 Αρ. Φακέλου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 01 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Rodardo Ltd και Interiife Insurance Company Ltd από την εταιρεία Golvenveil Ltd και τον κ. Μ. Μιχαηλίδη Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 16 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 24/1/2011 από τις εταιρείες Rodardo Ltd (στο εξής η «Rodardo») και Golvenveil Ltd (στο εξής η «Golvenveii»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νάμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά εξαγορά από την εταιρεία Golvenveil του 85% της εταιρείας Rodardo στη βάση Σύμβασης Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 20/1/2011 και μέσω της πράξης αυτής, η Golvenveil θα αποκτήσει τον κοινό έλεγχο της εταιρείας interiife Insurance Company Ltd (στο εξής η «Interiife"). Οι συμμετέχουσες οτη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Golvenveil Ltd """"' Η Golvenveil είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Rodardo. Μέτοχοι της εταιρείας Golvenveil είναι η εταιρεία ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. με 47.7% του μετοχικού τής κεφαλαίου, η Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οικονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. με 23.3% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο κος Δημήτριος Κοντομηνάς με 29% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι εταιρείες ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε. και Διευρωπαϊκή Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Οκονομικοτεχνικών Μελετών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε. ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς είναι επιχειρηματίας που ελέγχει είτε ως μέτοχος είτε μέσω συμφωνιών, άμεσα ή έμμεσα, αριθμό εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Ανάμεσα στις εταιρείες που ελέγχει ο κ. Κοντομηνάς είναι και η Demco insurance Ltd (στο εξής η «Demob») η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή σσφαλισπκών υπηρεσιών γενικού κλάδου στην Κύπρο. Επίσης, από το 2008 η Demco ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης εγκατάστασης με τη μορφή υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστική εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Β. Rodardo Ltd Η Rodardo είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι ο: κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και κ. Μιχαήλ Μίχαηλίδης, οι οποίοι στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010 κατέχουν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες καθότι βασικός σκοπός της σύστασης της ήταν η απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Interiife, πράξη η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. ' Απόφαση ΕΠΑ 22/2010 ημερομηνίας 16/4/2010.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ο κ. Αθανάσιος Κτωρίδης είναι επιχειρηματίας [ ενεργειακό τομέα. f οι εταιρείες που ελέγχε! στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται στον Ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι ασφαλιστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Interiife, κατέχοντας 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Επιπλέον, ελέγχει την εταιρεία Michalakis Michaelides Insurance Agents Lid, η οποία είναι εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλειών. Η εταιρεία Rodardo κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Interiife Voithias Ltd (στο εξής η «Interiife Voithias») η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Η εταιρεία Interiife η οποία ελέγχεται από την εταιρεία Ρ^βτχίομε κατοχή του 98.8% του μετοχικού της κεφαλαίου, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στον τομέα ασφάλισης γενικού κλάδου και κλάδου ζωής. Η υπό αναφορά συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Σύμβαση») ημερομηνίας 20/1/2011 μεταξύ της εταιρείας Golvenveii και του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη. Βάσει της Σύμβασης, η εταιρεία Golvenveii εξαγοράζει από τον κ. Κτωρίδη το 85% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Οι συνθήκες που προκάλεσαν την υπό αναφορά πράξη σχετίζονται με τον όρο που επέβαλε η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών στα πλαίσια της έγκρισης της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Interiife από την εταιρεία Rodardo. Συγκεκριμένα, η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών είχε θέσει ως προϋπόθεση την αύξηση του δείκτη φερεγγυότητας της Interiife. Για την αύξηση του εν λόγω δείκτη ήταν απαραίτητη η περαιτέρω κεφαλαιακή στήριξη της Interiife από την Rodardo. Πα την ικανοποίηση του συγκεκριμένου όρου, ήταν αναγκαία η κατάθεση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού από τους μετόχους της εταιρείας Rodardo. Ο κ. Κτωρίδης επέλεξε να πωλήσει τις μετοχές με αγοραστής την εταιρεία Golvenveii. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο κ. Κτωρίδης θα απαλλαγεί από κάθε ευθύνη για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης υφιστάμενης ή και μελλοντικής της Rodardo. Με βάση του όρους 4 (1) (α) και (β) της Σύμβασης, η εξαγορά από την Golvenveii των μετοχών που ο κος Κτωρίδης κατέχει στη Rodardo τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής καθώς και της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Παράλληλα με τη Σύμβαση, στις 20/1/2011 υπογράφτηκε μεταξύ της Golvenveii, του κ. Μιχαηλίδη και της Rodardo Addendum Συμφωνία Μετόχων (στο εξής το «Addendum»), το οποίο ισχύει στην περίπτωση που η Golvenveii καταστεί ο εγγεγραμμένος κάτοχος των μετοχών που ο κος Κτωρίδης κατέχει στη Rodardo μέσω της Σύμβασης. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (ατο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 28/1/2011, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικό με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 24/1/2011. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15/2/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ξ * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]

12 1444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡίΛΙΟΥ 2011 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται οτο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι ο έλεγχος μπορεί να απορρέει από το συνδυασμό διαφόρων συγκλινουαών ενδείξεων. Θεωρείται ότι υπάρχει έλεγχος αποκλειστικός ή κοινός, άμεσος ή έμμεσος, όταν μια συγκέντρωση παρέχει τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, με βάαή δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης, ψήφου ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Αυτό μπορεί να συνίσταται με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν στο δικαιούχο την αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση των οργάνων ή στις αποφάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αποκλειστικοί μέτοχοι της Rodardo είναι οι κ. Αθανάσιος Κτωρίδης και Μιχαήλ Μιχαηλίδης οι οποίοι, στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που υπογράφτηκε στις 3/2/2010, απέκτησαν το 85% και 15% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rodardo. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Αθανάσιος Κτωρίδης απέκτησε στη βάση της προαναφερόμενης Συμφωνίας Μετόχων ποσοστό 85% των μετοχών της Rodardo έναντι ποσοστού 15% του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, εντούτοις τα δύο αυτά φυσικά πρόσωπα ασκούν από κοινού έλεγχο της Rodardo καθότι: β Με βάση την παράγραφο 3 της Σύμβασης Μετόχων, για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της Σύμβασης ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης θα διατηρεί τον έλεγχο του 25% πλέον ενός των δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης μετόχων έκαστος θα διορίζει 2 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β Με βάση την παράγραφο 5 της Σύμβασης Μετόχων, ο κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει νικώσα ψήφο και θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του διορισμού της διοίκησης και των υπαλλήλων. β Με βάση την παράγραφο 6 της Σύμβασης Μετόχων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες, τις εργασίες και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, απαιτείται απόφαση και των 2 μετόχων της εταιρίας, δηλαδή τόσο του κ. Αθανάσιου Κτωρίδη όσο και του κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη. Από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται ότι τα δύο πιο πάνω φυσικά πρόσωπα έχουν κοινό έλεγχο της Rodardo Ltd. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την οπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου εφόσον θα υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης των εταιρειών Rodardo, Interlife και Interlife Voirhias. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. 3 Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχει ο κ. Κοντομηνάς ξεπερνά τα 3,417 εκατομμύρια αφού τουλάχιστον μια από τις εταιρείες που ελέγχει, η Μέγατραστ Ολυμπιακή ΑΕΠΕΥ είχε κύκλο εργασιών 3, για το έτος Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της Interlife για το έτος 2009 ήταν (Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Ζωής: και Μικτά Ασφάλιστρα Κλάδου Γενικής Φύσεως: ). Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης τόσο η εταιρεία Interlife όσο και η εταιρεία Demco Insurance δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ο κύκλος εργασιών της Interlife που αναφέρεται πιο πάνω πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες ανορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον 3 Η εταιρεία Golvenveii δεν έχει κύκλο εργασιών, καθώς πρόκειται για εταιρεία-φορέα. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης, για το σκοπό υπολογισμού του κύκλου εργασιών της Golvenveii, λήφθηκε υπόψη ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχεται από τον κ. Κοντομηνά. Το φυσικό αυτό πρόσωπο ελέγχει και άλλες επιχειρήσεις εκτός από την Golvenveii και θεωρείται από μόνος του επιχείρηση για το σκοπό του Νόμου. 'Ό κ. Κοντομηνάς ελέγχει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αλλά ψα σκοπούς εξέτασης κατά πόσο η υπό αναφορά πράξη αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας, θεωρείται αρκετό εάν μια από αυτές τις επιχειρήσεις ικανοποιεί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση του άρθρου 3 του Νόμου.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 515/VI/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 515/VI/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 515/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Ιανουαρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20η Ιουνίου 2002, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 394/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 394/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 394/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 410/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 410/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 410/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η Αυγούστου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Ιουλίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα