ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μάνθα Ιωάννη Κάσσου Πειραιάς, 2009

2 Αφιερώνεται

3 «Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας εκπονήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου, κάποια από τα στοιχεία που περιέχει ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβή»

4 Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες... i Κατάσταση πινάκων... ii Κατάσταση διαγραμμάτων & εικόνων... iv Κεφάλαιο 1. Συμπεράσματα & Σύνοψη Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Οι υψηλοί στόχοι & περιγραφή της επιχείρησης Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς Σχέδιο marketing Σχέδιο λειτουργίας Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Οργάνωση & γενικά έξοδα Διαδικασίες λειτουργίας Τοποθεσία και εγκαταστάσεις Ανθρώπινοι πόροι Προγραμματισμός & προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου Χρηματοοικονομική ανάλυση Αξιολόγηση... 9 Κεφάλαιο 2. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Κεφάλαιο 3. Οι υψηλοί στόχοι της επιχείρησης Παρούσα κατάσταση Η παρούσα εικόνα της επιχείρησης... 11

5 Διοίκηση επιχείρησης Προϊόντα και υπηρεσίες Περιγραφή του περιβάλλοντος της αγοράς Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία Πελάτες Διανομή Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχείρησης Όραμα και αποστολή της επιχείρησης Το όραμα Η αποστολή - Οι στόχοι Μελλοντικά σχέδια Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 4. Περιγραφή της Επιχείρησης Νομική μορφή της επιχείρησης Μέγεθος της επιχείρησης Τοποθεσία της επιχείρησης Οργανόγραμμα Κεφάλαιο 5. Ανάλυση του Κλάδου & της Αγοράς Ορισμός του Κλάδου & Ανάλυση της Δομής της Αγοράς Ορισμός του κλάδου Δομή της αγοράς Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Porter Analysis) Ανάλυση του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος Οικονομικό (Economical) Τεχνολογικό (Technological) Πολιτικό (Political- legal) Νομικό (Legal) Κοινωνικό (Sociocultural) Προσδιορισμός Μελλοντικής Ζήτησης... 42

6 Οικοδομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα Κεφάλαιο 6. Σχέδιο Marketing Στρατηγική διάσταση του σχεδίου marketing Λειτουργική διάσταση του σχεδίου marketing Προϊόν υπηρεσίες και πολιτική προϊόντος (Product) Προώθηση και προωθητικές ενέργειες (Promotion) Τιμή και τιμολογιακή πολιτική (Price) Δίαυλοι διανομής Τόπος (Place) Προσδιορισμός του κόστους του marketing Κεφάλαιο 7. Σχέδιο Λειτουργίας Επένδυσης Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Κατηγορίες προμηθειών Στρατηγική προμήθειας των απαιτούμενων αγορών Απαιτούμενες εισροές Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα Οργανωσιακή δομή Γενικά έξοδα Διαδικασίες λειτουργίας Ωράριο Λειτουργίας Μηχανολογικός εξοπλισμός- εξοπλισμός πληροφορικής Λοιπός εξοπλισμός Τοποθεσία και εγκαταστάσεις επένδυσης Βασικές απαιτήσεις για την επιλογή της τοποθεσίας Προσδιορισμός τοποθεσίας και χώρου εγκατάστασης Εκτίμηση κόστους επένδυσης που αφορά στο χώρο εγκατάστασης Ανθρώπινοι πόροι Καθορισμός των Ανθρώπινων Πόρων Κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον Προλειτουργική Φάση

7 Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και στρατολόγηση Το πρόγραμμα κατάρτισης εκπαίδευσης Εκτιμήσεις του κόστους της εργασίας Κεφάλαιο 8. Προγραμματισμός & Κόστος Επένδυσης Ομάδα εκτέλεσης του έργου Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου Χρονοδιάγραμμα κόστους της επένδυσης Κεφάλαιο 9. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αξιολόγηση Γενικές υποθέσεις Ανάλυση συνολικού κόστους επένδυσης Πάγιο Ενεργητικό Εκτίμηση αναγκών σε καθαρό κεφαλαίο κίνησης Συνολικό Κόστος Επένδυσης Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Απαιτούμενα κεφάλαια για την έναρξη Περιγραφή Δανείου Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακας Χρηματικών Ροών Ισολογισμός Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επένδυσης Υπολογισμός ταμειακών ροών Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης Μέθοδος Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ανάλυση Ευαισθησίας

8 Βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές Πηγές

9 Ευχαριστίες i

10 Κατάσταση πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/1 Αποτελέσματα χρήσεων (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/2 Διαχρονική διάταξη ισολογισμών της ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΙΝΑΚΑΣ : Κατηγοριοποίηση προϊόντων ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 Γενικευμένο ή μάκρο περιβάλλον (PEST analysis) ΠΙΝΑΚΑΣ Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ΕΕ27, Ευρωζώνη (ετήσιες % μεταβολές) σταθερές τιμές του έτους ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.1: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/1: Συνολική ζήτηση & Μερίδιο αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/2: Επιφάνεια οικοδομής ανά έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/3: Πρόβλεψη οικοδομικής δραστηριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/4: Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/5 Εκτίμηση συνολικής ζήτησης, για τα έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/6 Εκτίμηση μεριδίου αγοράς, ανά γεωγραφικό τμήμα ενδιαφέροντος, για τα έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.5: Έξοδα πωλήσεων και διανομής (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ :Εκτίμηση συνολικών προμηθειών για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.2: Γενικά έξοδα λειτουργίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ Εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης- Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Εξοπλισμός Πληροφορικής (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.3: Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Λοιπός εξοπλισμός (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Μεταφορικά μέσα (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4.2: Αριθμός οικοδομικών αδειών στα Μεσόγεια Αττικής ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4/2: Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4.4: Εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης- Έργα πολιτικού μηχανικού (σε ευρώ) ii

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Γενική κατάσταση ειδικοτήτων απασχολούμενων του επενδυτικού σχεδίου ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.5: Προλειτουργικές δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.6/1: Κόστος ανθρώπινου δυναμικού κατά το 1ο έτος λειτουργίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.6/2: Εκτίμηση κόστους ανθρωπίνου δυναμικού (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3/1: Εκτίμηση του κόστους επένδυσης - Προλειτουργικές δαπάνες ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3/2: Χρονοδιάγραμμα κόστους επενδυτικού σχεδίου ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτίμηση ετήσιων αποσβέσεων (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.2/1 : Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.2/2: Διαχρονικές απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.3: Συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.1: Πήγες Χρηματοδότησης ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.2/1: Τα επιχειρηματικά δάνεια των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.2/1: Περιγραφή δάνειου ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.1: Κατάσταση καθαρού εισοδήματος (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.2: Πρόγραμμα ταμειακής ροής για χρηματοδοτικό σχεδιασμό ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.3: Προβλεπόμενοι ισολογισμοί τέλους, έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5.1: Υπολογισμός καθαρών ταμειακών ροών (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ : Απλός συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5.4: Υπολογισμός καθαρής παρούσας αξίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6.1: Υπολογισμός Νεκρού σημείου Κύκλου εργασιών (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6.2: Ανάλυση ευαισθησίας iii

12 Κατάσταση διαγραμμάτων & εικόνων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.6: Σύνθεση πελατολογίου της εταιρείας ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4: Οργανόγραμμα ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1.1: Ετήσια συνολική επιφάνεια οικοδομής & Κύκλος εργασιών της επιχείρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2.1: Υπόδειγμα των «Πέντε Δυνάμεων» του Porter ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/2: Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/3: Νέες οικοδομές & Εναλλακτικά σενάρια ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/4: Νέες οικοδομές & ετησία μεταβολή ΑΕΠ, Μέσοι οροί τριετίας x-1, x ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/5: Εκτίμηση μισθών και εισοδημάτων από την οικοδομή έναντι προηγούμενου έτους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/6: Εκτίμηση μεταβολής κύκλου εργασιών οικοδομικών επιχειρήσεων έναντι προηγούμενου έτους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/7: Εκτίμηση μεταβολής κύκλου εργασιών επιχειρήσεων οικοδομικών υλικών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/1: Νέες οικοδομικές άδειες Αττικής ανά νομαρχία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/2: Επιφάνεια Οικοδομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/3 : Μέσος ετήσιος δείκτης κόστους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/4: Εκτίμηση των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης για τα έτη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2.1: Οργανόγραμμα νέου καταστήματος ΕΙΚΟΝΑ : Προσδιορισμός θέσης οικοπέδου- Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής (μεγάλης κλίμακας) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2: Χρονοδιάγραμμα Gantt ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.2.2: Χρονοδιάγραμμα του κεφαλαίου κίνησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.6.1: Νεκρό σημείο σε αξία πωλήσεων iv

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Κεφάλαιο 1. Συμπεράσματα & Σύνοψη 1.1. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Η παρούσα μελέτη, αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός παραρτήματος της επιχείρησης, εμπορίας οικοδομικών ειδών ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, στα Μεσόγεια Αττικής. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, και κατά συνέπεια η αύξηση του μεριδίου αγοράς της στην Αττική Οι υψηλοί στόχοι & περιγραφή της επιχείρησης Η επιχείρηση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ» Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1980 και μετράει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο εμπορίας οικοδομικών ειδών προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελεί μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής πώλησης και δραστηριοποιείται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις περίπου ευρώ, για το 2008 και απασχολεί 10 άτομα. Η διοίκηση γίνεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο. Το κατάστημα καλύπτει υλικά και εργαλεία που αφορούν στην σύγχρονη δόμηση. Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, από ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικά η πιστότητα πελατών της είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και στηρίζεται, όχι μόνο στις προσωπικές σχέσεις με τους επιχειρηματίες, και στην εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην εταιρεία, αλλά και στην φιλοξενία, την ποιότητα των προϊόντων, την ενημέρωση και την ανταλλαγή επαγγελματικών 1

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ πληροφοριών μεταξύ πελατών, καθώς η επιχείρηση αποτελεί τόπο συνάντησης για τους περισσότερους επαγγελματίες της περιοχής Κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Αποτελεί μια υγιή επιχείρηση, χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις και η χρηματοοικονομική της κατάσταση χαρακτηρίζεται ικανοποιητική Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς Κάθε επιχείρηση, θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο μέρος του κοινωνικοοικονομικού και οικολογικού συστήματος. Υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ αυτού του συστήματος και της επιχείρησης. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, είναι ο υποκλάδος του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου, εκείνος της εμπορίας οικοδομικών ειδών. Το προϊόν του κλάδου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις οικογένειες προϊόντων, τα αναλώσιμα προϊόντα δόμησης, τα μονωτικά υλικά και τέλος τα οικοδομικά μηχανήματα και τα εργαλεία. Το 90% των πωλήσεων του κλάδου εξαρτάται από την οικοδομική δραστηριότητα. Όσον αφορά στην ανάλυση της δομής του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι η ύπαρξη φραγμών εισόδου δε θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς το κόστος εκκίνησης είναι σχετικά χαμηλό και ο χαρακτήρας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις υφιστάμενες μονάδες να δράσουν επιθετικά. Η διαπραγματευτική δύναμη που έχουν στη διάθεσή τους οι προμηθευτές μπορεί να αποβεί ανασταλτικός παράγοντας, καθώς δύναται να ασκήσει έντονες πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου. Όσον αφορά στη διαπραγματευτική δύναμη που οι αγοραστές έχουν στην διάθεσή τους, αυτή είναι συνάρτηση του μεγέθους τους και του βαθμού συγκέντρωσης τους αναφορικά με τον εξεταζόμενο κλάδο. Σχετικά με τα υποκατάστατα προϊόντα των δομικών ειδών σημειώνεται ότι δεν δύναται να υποκαταστήσουν πλήρως ή έστω επαρκώς την χρησιμότητά τους. 2

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Τέλος σχετικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου σημειώνεται ότι στην περίπτωση της εμπορίας οικοδομικών ειδών, υπάρχουν μονό κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται να κυριαρχούν σε τοπική, κυρίως, κλίμακα και συνεπώς θεωρούνται υπολογίσιμοι ανταγωνιστές. Ωστόσο, το μέγεθός τους δεν επιτρέπει την άσκηση ισχυρών πιέσεων, ικανών να επηρεάσουν τη συνολική έκταση της αγοράς. Το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η κάθε επιχείρηση επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην πορεία της και οριοθετεί το μέλλον της. Το αρνητικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί από τα τέλη του 2007 έχει προσβάλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έχει ήδη επιφέρει σοβαρές απώλειες. Υποχώρησε η οικοδομική δραστηριότητα το 2008 ενώ η πτωτική πορεία εξακολουθεί το 2009, Υπολογίζεται ότι το διάστημα Ιανουαρίου Μαΐου του 2009 έχουν εκδοθεί λιγότερες άδειες σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά κατά 16%, για την ανέγερση ιδιωτικών οικοδομών σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα, ενώ η μείωση στον συνολικό όγκο οικοδόμησης για το ίδιο διάστημα αγγίζει το 30%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το ποσοστό των ανέργων στο χώρο των κατασκευών ανέρχεται στο 37.4%. Παράλληλα πλήθος άλλων παραγόντων επηρεάζουν την πορεία του κλάδου και χρήζουν ανάλυσης, ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη τεχνολογιών, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, κίνητρα για επενδύσεις, η εξωτερική θερμομόνωση, η φορολογία, εμπορικοί Κανόνες, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, νέα πρότυπα και τάσεις, η τάση για αποδιαμεσολάβηση, η αυξανομένη συνείδηση για το περιβάλλον, η φροντίδα για την υγεία και την ποιότητα, η ενδυνάμωση του πελάτη, η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του ανταγωνισμού Σχετικά με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας αναφέρεται ότι η έκδοση αδειών νέων οικοδομών κορυφώθηκε στην Ελλάδα το 2005, πλησιάζοντας σε όγκο τα 90 εκατ. κ.μ.. Η μεγάλη έξαρση παρατηρήθηκε το 2005, υπό την επίδραση της προσδοκίας για εισαγωγή του ΦΠΑ στα νέα ακίνητα. Το νέο αυξημένο απόθεμα δομημένου χώρου που κατασκευάστηκε υπό αυτές τις μη κανονικές συνθήκες είναι φυσικό να δημιουργεί υπερπροσφορά, που ήταν αναγκαίο να απορροφηθεί. Ήδη από το 2005 αναμενόταν μία διορθωτική συρρίκνωση τα επόμενα χρόνια, που επιβεβαιώθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί κάθετη πτώση που φτάνει σωρευτικά το 40%. 3

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Προκειμένου για τον υπολογισμό της μελλοντικής ζήτησης θα χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση σχετικά με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Αναφέρεται ότι η συνολική ζήτηση, μεταφραζόμενη σε πωλήσεις, για την επιχείρηση τον πρώτο χρόνο μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει αθροιστικά, σε ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ στοχεύει με την πραγματοποίηση της επένδυσης σε διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της, 1.4. Σχέδιο marketing Η στρατηγική του marketing που πρόκειται να ακολουθήσει το παράρτημα δρώντας ως αυτοτελής μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να του προσδώσει ουσιαστικά εφόδια, ώστε να την κατατάξει στον κατάλογο των σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων εμπορίας οικοδομικών ειδών. Κάθε σκέψη marketing αρχίζει και τελειώνει με την επιδίωξη της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη. Προϊόν Στην περίπτωση της επιχείρησης που εξετάζεται δεν είναι εύκολη η διαφοροποίηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου προμηθεύονται το εμπόρευμα τους από συγκεκριμένους προμηθευτές. Μικρές μόνο διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανάμεσα στους ανταγωνιστές αναφορικά με τα προϊόντα που εμπορεύονται. Το κλειδί της ανταγωνιστικής επιτυχίας επομένως βρίσκεται στην προσθήκη πολύτιμων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας τους. Προώθηση Προκειμένου να καταφέρει το παράρτημα να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην επιλεγμένη αγορά στόχο, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, απαιτείται οργανωμένη και εντατική προσπάθεια προώθησης της επωνυμίας της εταιρείας. Η επώνυμη ζήτηση είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση της επιχείρησης και αυτή, με τη σειρά της, επιτρέπει τη δημιουργία ενός σταθερού καταναλωτικού κοινού. 4

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Τιμή Σε γενικές γραμμές η επιχείρηση στρέφεται στην καθημερινή χαμηλή τιμολόγηση «every day low pricing- EDLP). Ταυτόχρονα ένα εργαλείο τιμολογιακής πολιτικής, που στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών όσο και στην επαναλαμβανόμενη πώληση, και πηγάζει από την φύση της οικοδομικής εργασίας είναι η χορήγηση πιστώσεων στους πελάτες. Διανομή Κυρίαρχος παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η τοποθεσία. Η επιχείρηση έχει επιλέξει την εγκατάσταση του νέου παραρτήματος σε κεντρικό εμπορικό δρόμο. Πλήθος παραγόντων εκτιμήθηκαν για την αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης. Σημαντικότερος αποτελεί η εγγύτητα σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλή οικοδομική δραστηριότητα. Τέλος εκτιμάται ότι οι δαπάνες marketing της επιχείρησης θα ανέλθουν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης σε ευρώ Σχέδιο λειτουργίας Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Ο αντικειμενικός σκοπός της αγοράς είναι η απόκτηση εμπορευμάτων και υλικών αγαθών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Προκειμένου για την προμήθεια των εμπορευμάτων οι επιχειρηματίες θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στην μακρόχρονη εμπειρία τους στον χώρο. Η προμηθέα των εμπορευμάτων θα γίνεται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής δομικών ειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απευθείας ή μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων τους στην περιοχή. Το κατάστημα αναμένεται επίσης να πραγματοποιεί απευθείας εισαγωγές για ορισμένα είδη του από το εξωτερικό στοχεύοντας στην μείωση του κόστους από την παράκαμψη των μεσαζόντων, και της εκμετάλλευσης τυχόν μικρότερης τιμής από την αγορά απευθείας από το εργοστάσιο του εξωτερικού. 5

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η προμήθεια λοιπών εφοδίων αφορά σε προϊόντα που στοχεύουν στην πραγματοποίηση και την διευκόλυνση των πωλήσεων και σε προϊόντα που αφορούν στο χώρο (πχ υλικά καθαριότητας) και θα γίνεται από καταστήματα τοπικής εμβέλειας. Η πολιτική του καταστήματος σχετικά με την προμήθεια των εμπορευμάτων βρίσκεται σε συνέπεια με την στρατηγική marketing της επιχείρησης για μια ευρεία γκάμα εμπορευμάτων, διαβαθμισμένων τιμών που όμως να καλύπτει πάντα ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, που απαιτεί η αγορά στόχος. Η διαδικασία προμηθειών και η επιλογή των προμηθευτών δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία για τις επιχειρήσεις του είδους αν και οι επιχειρηματίες επιδιώκουν την ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές Οργάνωση & γενικά έξοδα Όπως στις περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, η οργανωσιακή δομή είναι γραμμική. Το βάρος της συνολικής ευθύνης της επιχείρησης ανήκει στους διευθυντές ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του στρατηγικού προγραμματισμού, Επιπλέον είναι εκείνοι που αναμένεται να επιλύουν τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα και να κατευθύνουν όλες τις ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οι επιχειρηματίες αναμένεται να παραχωρούν στους υπαλλήλους σταδιακά ολοένα και περισσότερα δικαιώματα ώστε να ενεργούν και να παίρνουν αποφάσεις. Το κόστος σε μία εμπορική επιχείρηση, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο άμεσο (κόστος πωληθέντων) και στο έμμεσο κόστος (γενικά έξοδα). Τα γενικά έξοδα εκτιμάται ότι θα ακολουθούν αυξητική πορεία παράλληλη με την πορεία εργασιών της επιχείρησης. Εκτιμάται ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας θα ανέρχονται σε ευρώ Διαδικασίες λειτουργίας Το κατάστημα θα λειτουργεί, σε συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς στόχου από τις 6:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 6:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι για το Σάββατο, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Κυριακές. 6

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η τεχνολογία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αναφέρονται στις υπηρεσίες εκείνες που θα στηρίξουν την πώληση, και θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και γενικά όλων των συναλλασσόμενων με την επιχείρηση. Κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή του εξοπλισμού είναι η επιλογή εκείνης της τεχνολογίας που θα συνδιάζεται κατάλληλα με την φιλοσοφία της εταιρείας, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη, να αυξάνουν την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και γενικά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός πληροφορικής αναμένεται ότι θα αποτελέσει δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία περιλαμβάνεται στο αρχικό κόστος της επένδυσης. Ταυτόχρονα, ως επιχείρηση λιανικής πώλησης το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διευκόλυνση των πωλήσεων. Η δαπάνη για τον εν λόγω εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ευρώ. Όσο αφορά στα μεταφορικά μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία της επιχείρησης η επιχείρηση αναμένεται να μισθώσει αυτοκίνητο για την διανομή των παραγγελιών με την μέθοδο leasing. Παράλληλα προκειμένου την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης θα χρειαστεί ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα το κόστος του οποίου είναι ευρώ Τοποθεσία και εγκαταστάσεις Για να γίνει η σωστή επιλογή της τοποθεσίας και του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σωστός και ακριβής προσδιορισμός των αναγκών που πρέπει να καλύπτει η τοποθεσία. Βάσει διερεύνησης και αξιολόγησης εναλλακτικών περιοχών, ως πλέον κατάλληλη περιοχή για την εγκατάσταση του νέου καταστήματος επιλέγεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Αττικής. Το οικόπεδο που αποδείχτηκε ότι συγκέντρωνε όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης είναι συνολικής εκτάσεως 500 τμ και προβλέπεται να κοστίσει ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, το αντίστοιχο κόστος επένδυσης που σχετίζεται με την αγορά γηπέδου και τα συναφή με την εκμετάλλευσή του έξοδα υπολογίζεται να ανέλθει στα ευρώ 7

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ανθρώπινοι πόροι Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή και την λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, θα καθορίζονται ανά κατηγορίες. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού δεν θα ξεπερνάει τα τέσσερα άτομα, κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας, τα οποία θα καλύπτουν τις ειδικότητες του πωλητή του υπαλλήλου γραφείου και του οδηγού. Αργότερα εκτιμάται ότι θα προσληφθούν 2 ακόμα άτομα ένας υπάλληλος γραφείου και ένας πωλήτης. Οι υπάλληλοι, κυρίως οι πωλητες, που θα έρχονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες, θα πρέπει να είναι γνώστες του αντικειμένου και επικοινωνιακοί. Η επιλογή των υποψηφίων διαφέρει ανάλογα με την θέση που καλείται να καλύψει ο υποψήφιος. Η πρόσληψη του προσωπικού που θα στελεχώσει το παράρτημα θα πραγματοποιηθεί ένα μηνά πριν την έναρξη της λειτουργίας του, προκειμένου να εκπαιδευθεί θεωρητικά αλλά και να εργαστεί πιλοτικά στο κεντρικό κατάστημα Προγραμματισμός & προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου Ο προγραμματισμός εκτέλεσης έργου καθορίζει τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου με βάση τους πόρους και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για κάθε επιμέρους στάδιο. Η υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται σημαντικά από την οργάνωση και την κατάλληλη προετοιμασία, για το λόγο αυτό υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προγράμματος θα είναι οι επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες της επιχείρησης, οι οποίοι θα έχουν και την πλήρη εξουσιοδότηση για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που είναι αναγκαίες για να φέρουν το επενδυτικό σχέδιο από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο της λειτουργίας, προβλέπεται να διαρκέσει 24 συνολικά μήνες. 8

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ 1.7. Χρηματοοικονομική ανάλυση Αξιολόγηση Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε ευρώ εκ των οποίων το 77% αφορά σε πάγια επένδυση, συνολικά ευρώ, ενώ το 22% αφορά σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου παραρτήματος σε ευρώ. Στο συνολικό κόστος της επένδυσης περιλαμβάνεται και ποσό ύψους ευρώ που αφορά σε προλειτουργικές δαπάνες κυρίως marketing και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από μέσομακροπρόθεσμο δάνειο ύψους ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,4%, δύο χρόνια περίοδο χάριτος και διάρκεια δεκαπέντε ετών. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ύψους ευρώ, από εισφορές των εταίρων. Το νέο κατάστημα εκτιμάται ότι θα λειτουργεί τα δύο πρώτα έτη με δυναμικότητα 50% και 85%, ενώ μετά το τρίτο έτος λειτουργίας της η δυναμικότητα της θα ανέλθει στο 100% έχοντας πλέον εδραιωθεί στην αγορά. Τα κέρδη προβλέπονται αυξητικά για την πρώτη πενταετία λειτουργίας, και εκτιμάται ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της θα ανέρχονται σε ευρώ. Το συνολικό κόστος λειτουργίας για το ίδιο έτος υπολογίζεται σε ευρώ, ιδιαίτερα αυξημένο κυρίως λόγω τις φύσης των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα οι ταμιακές ροές να βαίνουν μειούμενες. Η μέθοδος της επανείσπραξης υποδεικνύει το 100% του κόστους της επένδυσης θα επανεισπραχθεί κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτος λειτουργίας, τρίτο έτος πλήρους λειτουργίας, ενώ ο συντελεστής απόδοσης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι θετική, υπολογιζόμενη για δέκα χρόνια λειτουργίας, συγκεκριμένα ανέρχεται σε ευρώ. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) εκτιμάται 15%, συνεπώς μεγαλύτερος από το επιτόκιο αγοράς, το οποίο υπολογίζεται στο 10%. Το νεκρό σημείο της επιχείρησης, σε αξία πωλήσεων είναι ευρώ. Ενώ συμφωνά με την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε η ικανότητα της επιχείρησης για μια ενδεχόμενη μείωση των τιμών πώλησης κρίνεται ικανοποιητική Συμπερασματικά, η συγκεντρωτική εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων οικονομικών και επιμέρους λειτουργικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου χαρακτηρίζουν την παρούσα επένδυση ενδιαφέρουσα και ελκυστική για την υλοποίηση της. 9

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κεφάλαιο 2. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Η παρούσα μελέτη, αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός παραρτήματος της επιχείρησης, εμπορίας οικοδομικών ειδών ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, στα Μεσόγεια Αττικής. Η κυριότερη παράμετρος που οδήγησε στην επιδίωξη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάγκη για αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. Συνυπολογίστηκε η έντονη ανοικοδόμηση που παρατηρείται στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με την πτωτική πορεία που σημειώνει η οικοδομική δραστηριότητα. Προκειμένου λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση της μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η ιδέα του επενδυτικού σχεδίου έχει προοπτικές επιβίωσης και είναι σε θέση να υποστηρίξει την κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ. Το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και κατά συνέπεια την αύξηση του μεριδίου αγοράς της στην Αττική. Τόσο η ίδρυση όσο και η λειτουργία του νέου καταστήματος θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης, που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Το παράρτημα θα είναι παρόμοιο του κεντρικού, όμως μεγαλύτερης δυναμικότητας, στοχεύοντας σε ευρύτερη αγορά. Η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια υποστηριζόμενη από το κεντρικό ενώ η δυναμικότητα του επιτρέπει στους εταίρους να στοχεύουν σε διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης μετά τον τρίτο χρόνο λειτουργία του. Αναφέρεται ότι προκειμένου την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί προγενέστερες μελέτες για τις οποίες να απαιτήθηκε δαπάνη του φορέα της επένδυσης. 10

23 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κεφάλαιο 3. Οι υψηλοί στόχοι της επιχείρησης 3.1. Παρούσα κατάσταση Η παρούσα εικόνα της επιχείρησης Η επιχείρηση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ» Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1980 και μετράει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο εμπορίας οικοδομικών ειδών προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελεί επιχείρηση λιανικής πώλησης και δραστηριοποιείται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, έχοντας στην διάθεση της μία έκθεση, δύο ημιυπαίθριους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων και ένα συνεργείο επισκευής μηχανημάτων και εργαλείων. Οντάς μια μικρομεσαία επιχείρηση, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα καταστήματα που εξειδικεύονται στην συγκεκριμένη πώληση, στο λεκανοπέδιο Αττικής, έχει ετήσιες πωλήσεις περίπου ,00 ευρώ, για το 2008 και απασχολεί 10 άτομα Διοίκηση επιχείρησης Η διοίκηση γίνεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης τους κκ Χατζηπέτρου Ιωάννη και Παπαμανώλη Θωμά, οι οποίοι αγόρασαν την επιχείρηση το 1989 από τον κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο, με ποσοστά συμμετοχής 50% έκαστος. Οι ιδιοκτήτες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, εξαιτίας της πολυετούς τους δράσης σε αυτόν, πριν αναλάβουν την διοίκηση της επιχείρησης. Αναφορικά με την συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με την δραστηριότητα τους ως επιχειρηματίες στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώνεται εκπαίδευση τους σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηπέτρου Ιωάννης είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος 11

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ ο κ. Παπαμανώλης Θωμάς είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπηστημίου Αθηνών Προϊόντα και υπηρεσίες Το κατάστημα καλύπτει υλικά και εργαλεία που αφορούν στην σύγχρονη δόμηση. Συγκεκριμένα εμπορεύεται το σύνολο των υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται κυρίως, κατά τις εργασίες σκυρόδεσης και μόνωσης ακινήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα και χειροκίνητα εργαλεία, μονωτικά στεγανωτικά ηχομονωτικά, επισκευαστικά, συγκολλητικά υλικά κα. Διαθέτει πάνω από διαφορετικά είδη εμπορευμάτων και συγκεντρώνει τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα διεθνώς, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως ISOMAT, MAKITA, KRESS, BOSH, DOW, ARTU, αλλά και στην ελληνική αγορά, μέσα από συνεργασία με περίπου 100 προμηθευτικές ελληνικές εταιρείες. Ταυτόχρονά παρέχονται υπηρεσίες After Sales που αφορούν σε τεχνική υποστήριξη σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των εργαλείων και των μηχανημάτων. Η επιχείρηση προσφέρει και υπηρεσίες και ενοικίασης συγκεκριμένων μηχανημάτων όπως κομπρεσέρ, δονητές μπετού, και γεννήτριες. Σημειώνεται ότι οι παρερχόμενες υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών, γεγονός που δηλώνει ότι δεν στοχεύουν στην άμεση αύξηση των κερδών αλλά στην πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη Περιγραφή του περιβάλλοντος της αγοράς Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας οικοδομικών ειδών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τοπικής εμβέλειας, που δρουν σ αυτόν. Σημειώνεται ότι στον κλάδο δραστηριοποιούνται Η αγορά της εμπορίας οικοδομικών ειδών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία του κλάδου της οικοδομής, καθώς έχει άμεση αλληλεπίδραση με αυτόν. Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας επομένως που σημειώνεται μετά το 2005, δυσχεραίνει τις 12

25 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πωλήσεις του κλάδου εμπορίας οικοδομικών ειδών και καθιστά αβέβαιο το μέλλον για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Το περιβάλλον της επιχείρησης αναλύεται εκτενώς σε επόμενο τμήμα της μελέτης Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ διαθέτει πλήθος διαφορετικών ειδών διαβαθμισμένης τιμής. Διαθέτει προϊόντα «κράχτες» που φροντίζει να διατηρεί σε χαμηλές τιμές στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων πελατών. Ενώ χορηγεί σημαντικές εκπτώσεις, ανάλογες του ύψους των πωλήσεων στοχεύοντας στην επαναλαμβανόμενη πώληση. Παρόλα τα παραπάνω αυτό που χαρακτηρίζει την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης είναι η χορήγηση υψηλών πιστώσεων στους πελάτες της. Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους, της επιχείρησης κυμαίνεται μεταξύ 8%-12% Πελάτες Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Συγκεκριμένα το 95% των πωλήσεων ικανοποιούν απαιτήσεις εργοταξίων της Αττικής ενώ μόλις το υπόλοιπο 5%, αφορά σε πωλήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των πωλήσεων εξάγεται κυρίως σε Βαλκανικές χώρες, (Αλβανία, Βουλγαρία κλπ). Στο πελατολόγιο της επιχείρησης καταγράφονται πάνω από 500 πελάτες, εκ των οποίων περίπου 200 σημειώνουν τουλάχιστον μία πώληση την εβδομάδα. Σε μεγαλύτερη ανάλυση η σύνθεση του πελατολογίου της επιχείρησης φαίνεται στο διάγραμμα 3.1.6, που ακολουθεί. Από το διάγραμμα γίνεται σαφές ότι πάνω από το 80% των πωλήσεων πραγματοποιείται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση αναδιαμόρφωσης των ποσοστών του πελατολογίου και συγκεκριμένα παρατηρείται τάση αύξησης των πωλήσεων που σημειώνονται από ιδιώτες γεγονός που θα συμβάλει μελλοντικά στην αναδιαμόρφωση της εικόνας των επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να είναι πιο προσιτές σε ιδιώτες. Σχετικά με τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αναφέρεται πως οι πελάτες της εταιρείας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προσωπική επαφή και την 13

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με την επιχείρηση που τους προμηθεύει υλικά και εργαλεία για την εργασία τους καθώς και για την σχέση ποιότητας και τιμής των προϊόντων που αγοράζει. Η επαναλαμβανόμενη πώληση αποτελεί απόρροια των σχέσεων αυτών που διαμορφώνονται καθώς και των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και την χρήση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που αγοράζουν. Ιδιώτες 20% Εργολάβοι οικοδομών 30% Οργανισμοί, Δημοσιοι Φορείς 5% Τεχνικές εταιρείες 45% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.6: Σύνθεση πελατολογίου της εταιρείας ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ Γενικά η πιστότητα πελατών της είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και στηρίζεται, όχι μόνο στις προσωπικές σχέσεις με τους επιχειρηματίες, και στην εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην εταιρεία, αλλά και στην φιλοξενία, την ποιότητα των προϊόντων, την ενημέρωση και την ανταλλαγή επαγγελματικών πληροφοριών μεταξύ πελατών, καθώς η επιχείρηση αποτελεί τόπο συνάντησης για τους περισσότερους επαγγελματίες της περιοχής Διανομή Η έδρα της εταιρείας στην Αγίου Δημητρίου 275, στον Άγιο Δημήτριο αποτελεί, το μοναδικό σημείο πώλησης, προς το παρόν. Η επιχείρηση αναλαμβάνει διανομή παραγγελιών των πελατών της στα εργοτάξια, που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των καθημερινών πωλήσεων πραγματοποιούνται με παράδοση των εμπορευμάτων στα εργοτάξια, με μέσα της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ενώ το 90% των πωλήσεων αφορά σε παραλαβή των προϊόντων από την έδρα της επιχείρησης, από τους πελάτες. 14

27 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ αποτελεί μια υγιείς εταιρεία χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις και κερδοφόρα λειτουργία. Η κεφαλαιακή δομή της, αφορά σε εταιρικό κεφάλαιο ύψους.. ευρώ, που αποτελεί συνεισφορά των εταίρων της. Η πορεία της περιγράφεται μέσω των λογιστικών καταστάσεων της (ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης) που παρουσιάζονται στους πίνακες 3.1.8/1 και 3.1.8/2 και αφορούν στα πέντε τελευταία χρόνια λειτουργίας της (2005 έως 2008). ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/1 Αποτελέσματα χρήσεων (σε ευρώ) ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , ,38 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , , , , ,93 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , , , , ,45 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 720,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,45 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤ , , , , ,75 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ , , , , ,76 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , , , , ,94 MEION ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ TOKOI 74,92 69,46 181,48 269,33 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛ , , , , ,61 ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1141,09 214, , ,12 351,93 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.801,94 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ. ΚΙΝΔ ,74 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ , , , , ,68 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,18 ΜΕΙΟΝ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ , , , , ,18 ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡ , , , , ,68 15

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/2 Διαχρονική διάταξη ισολογισμών της ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ για τα έτη (σε ευρώ) ΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ ΕΡ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ ΕΞ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤ ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ Β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.ΤΑΜΕΙΟ ,ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ 2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Παρακάτω εξετάζονται ορισμένοι αριθμοδείκτες, για το έτος 2008, προσκειμένου την πληρέστερη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάσταση της εταιρείας Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Η επιχείρηση φαίνεται να διατηρεί ικανοποιητική γενική ρευστότητα με τιμή για τον αριθμοδείκτη 101% και συνεπώς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων: (Καθαρά κέρδη) / (Παθητικό) Χ 100 Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ αξιοποιεί τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια και παράγει κέρδος σε ποσοστό 2 %. Αφού η απόδοση των ξένων κεφαλαίων είναι 2 % και μικρότερη από αυτή των ιδίων κεφαλαίων (57 %), σε περίπτωση που η επιχείρηση χρειασθεί κεφάλαια (πχ για Επένδυση) καλύτερα να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια 17

30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (π.χ αύξηση εταιρικού κεφαλαίου), αρκεί η απόδοση τους να είναι μεγαλύτερη από το Κόστος ευκαιρίας - έστω 7%. Περιθώριο Μικτού, Καθαρού κέρδους: (Μικτά ή Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100 Η επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της με ένα ακαθάριστο ποσοστό κέρδους ίσο με 17% (οριακό). Ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους φαίνεται να είναι μόλις 2%. Τα Πάγια αποτελούν το 4 % (< 20%) του Συνόλου του Ενεργητικού άρα δεν υπάρχουν υψηλές αποσβέσεις που θα οδηγούσαν σίγουρα σε ζημιές Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 365 Ημέρες / ((Πωλήσεις) / (Σύνολο Ενεργητικού) ) Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ανακυκλώνει- αξιοποιεί το σύνολο του Ενεργητικού μετατρέποντας το σε πωλήσεις (κατά μέσο όρο) σε 268 ημέρες. Ενισχυτικά λειτουργεί σε θετικά σχόλια το γεγονός ότι τα πάγια αποτελούν το 4 % (< 40%) του συνόλου του ενεργητικού Όραμα και αποστολή της επιχείρησης Το όραμα Κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Αντικείμενο της δεν αποτελεί απλά η διάθεση προϊόντων, αλλά και η προσφορά τεχνογνωσίας και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των σύγχρονων κατασκευών, προσφέροντας υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή ιδιώτη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί κάθε χρόνο έναν οργανωμένο κύκλο τεχνικών σεμιναρίων για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τις ιδιότητες και 18

31 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία καθώς και για τις τεχνικές λύσεις που αυτά προσφέρουν, σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Βασική αρχή και καθολική δέσμευση της διοίκησης αλλά και φιλοσοφία κάθε μέλους του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι η ικανοποίηση όλων των προδιαγραμμένων απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών. Κεντρικός άξονας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεργασία με τους πελάτες. Στόχος είναι να η προσφορά πραγματικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και πρωτοποριακών προτάσεων, για την ικανοποίηση των αναγκών τους, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στον πελάτη μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία, την εξυπηρέτηση που προσφέρει, την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την σχέση τιμής/απόδοσης με την ποιότητα, και τέλος την πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεών τους Η αποστολή - Οι στόχοι Αποστολή της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός πολυκαταστήματος δομικών ειδών, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κατασκευαστικό χώρο. Εστιάζει στην διάθεση μεγάλης ποικιλίας ποιοτικών ειδών, προκειμένου την κάλυψη ολοένα και περισσότερων αναγκών, όσων απασχολούνται στο χώρο της σύγχρονης δόμησης. Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί, στις συνεχώς εξελισσόμενες, ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Οι στόχοι της εταιρείας επικεντρώνονται στους εξής άξονες : Ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών Κερδοφόρος ανάπτυξη πωλήσεων Προσφορά ανώτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών της Συνεχής βελτίωση Μελλοντικά σχέδια 19

32 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Βασική προσδοκία της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΟΕ είναι η καθιέρωσή της ως κυρίαρχη εταιρία και ανεξάρτητη δύναμη στην ελληνική αγορά της πώλησης εργαλείων, προϊόντων και αναλωσίμων δόμησης και μόνωσης. Να αναβαθμίσει το δίκτυο διανομής της και την γεωγραφική της εξάπλωση με την ίδρυση ενός νέου παραρτήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε περίπου 8% τα επόμενα πέντε χρόνια. Να αλλάξει τη νομική μορφή της εταιρίας από Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) σε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε), προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση σε ζητήματα που αφορούν φορολογία και χρηματοδότηση 1. Να προσθέσει στο καλάθι προϊόντων της υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Να προβεί σε μια ολοκληρωμένη καμπανιά προβολής και προώθησης των εξελίξεων αυτών με έμφαση στην δημιουργία μίας αναγνωρίσιμη και ισχυρής επωνυμίας Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Οι επιχειρήσεις, δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να δημιουργούν υψηλή απόλυτη αξία, αλλά και υψηλή αξία σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, και μάλιστα με αρκετά χαμηλό κόστος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να λειτουργεί με έναν ή περισσότερους τρόπους τους οποίους οι ανταγωνιστές δεν μπορούν ή δεν πρόκειται να μιμηθούν. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟΜΗ είναι η διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων των επιχειρηματιών με τους πελάτες της. Όπως κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θεωρείται από τους πελάτες ως πλεονέκτημα πελάτη, έτσι οι εταιρεία εστιάζει στην δημιουργία πλεονεκτημάτων για τον πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρει υψηλή αξία και ικανοποίηση στους πελάτες της, πράγμα που θα οδηγήσει σε μεγάλες επαναλαμβανόμενες αγορές και, τελικά σε υψηλή κερδοφορία για την εταιρεία. 1 Murphy, M. (1996), Μάνατζμεντ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εκδόσεις Κλειδάριθμος 20

33 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 4. Περιγραφή της Επιχείρησης 4.1. Νομική μορφή της επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται ώς ομόρρυθμή εταιρεία (ΟΕ). Συγκεκριμένα ΟΕ είναι η εταιρεία εκείνη που συστήνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό οικονομικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις υποχρεώσεις αυτής. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο απεριόριστα εννοείται ότι η ευθύνη κάθε εταίρου απέναντι στους τρίτους δεν εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς του, αλλά επεκτείνεται στην προσωπική του περιουσία. Σε περίπτωση, δηλαδή, που οι πιστωτές της εταιρείας δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας των εταίρων. Ως προς το αλληλέγγυο της υποχρέωσης, αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις υποχρεώσεις των άλλων. Σύμφωνα με αυτό, οι πιστωτές της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να στραφούν εναντίον οποιουδήποτε εταίρου βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση προκειμένου να ικανοποιηθούν. Παρόλο που η ομόρρυθμη μορφή εταιρείας εγκυμονεί κάποιους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες, δεν παύει να αποτελεί μια από τις πλέον απλοποιημένες και ευέλικτες μορφές προσωπικής εταιρείας και προσφέρεται για περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει και με την παρούσα Μέγεθος της επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ χαρακτηρίζεται ως μικρομεσαία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα αποτελεί μια πολύ μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, αφού απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών χαμηλότερο των ευρώ. 21

34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.3. Τοποθεσία της επιχείρησης Η επιχείρηση εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, νότιο προάστιο της Αθήνας, επίσης γνωστός ως "Μπραχάμι". Ο δήμος ανήκει διοικητικά στη νομαρχία Αθηνών. Συνορεύει βορειοδυτικά και δυτικά με την Νέα Σμύρνη, βόρεια με την Δάφνη, βορειοανατολικά με τον Υμητό, νότια με τον Άλιμο και το Παλαιό Φάληρο και ανατολικά με την Ηλιούπολη. Αποτελεί περιοχή με σημαντική ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ περίπου /km² / 11,97% περίπου /km² / 13,20% - Το κτίριο που στεγάζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ είναι μισθωμένο, επιφάνειας 350τμ ιδιοκτησίας του κ. Παναγιωτόπουλου Δημήτρη, που βρίσκεται επί της Αγίου Δημητρίου στον αριθμό 275, σημαντικό εμπορικός δρόμος της περιοχής αλλά και εύκολα προσβάσιμο από τις γύρω περιοχές. Διαθέτει 250τμ υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται για επισκευές εργαλείων και μηχανημάτων ενώ ο εκθεσιακός χώρος διαθέτει πατάρι στο οποίο έχει διαμορφωθεί χώρος γραφείου 20τμ και τα υπόλοιπα 100τμ χρησιμοποιούνται ως αποθήκη. Στο κτιριακό δυναμικό της επιχείρησης περιλαμβάνεται και ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, μισθωμένος, συνολικής επιφάνειας 250τμ Οργανόγραμμα Η διεύθυνση της επιχείρησης, ο συντονισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών της. Η επιχείρηση στελεχώνεται από 10 ακόμη άτομα ενώ 22

35 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ υποστηρίζεται λογιστικά από το λογιστικό γραφείο ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΑΕ, και όσο αφορά την μηχανογράφηση από την εταιρεία LOGIC DATA AE. Στο σημείο αυτό παρατίθεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης Προμήθειες Πωλήσεις & Marketing ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Λογιστήριο Τιμολογηση Τεχνική Υποστήριξη & Μηχανογράφηση Οικονομική Διαχείριση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4: Οργανόγραμμα ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ Επισκευές 23

36 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κεφάλαιο 5. Ανάλυση του Κλάδου & της Αγοράς Σε μία εποχή θεαματικών οικονομικών, τεχνολογικών, οικολογικών και πολιτικών αλλαγών, όπου η επιβίωση και η επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την λήψη σωστών αποφάσεων, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δράσουν ανεξάρτητα και αυτόνομα στην αγορά. Κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο μέρος του κοινωνικοοικονομικού και οικολογικού συστήματος. Υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ αυτού του συστήματος και της επιχείρησης. Η αλληλεξάρτηση αυτή έχει ως συνέπεια τόσο η επιχείρηση να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος όσο και να προσπαθεί να ελέγξει τέτοιες αλλαγές, στον βαθμό που το μέγεθος της το επιτρέπει. Τόσο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής, όσο και για την εκπόνηση του σχεδίου marketing, που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο, είναι απαραίτητη η ανάλυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το περιβάλλον διαχωρίζεται στο εσωτερικό, το οποίο εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και στο εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή στον κλάδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, μέρος του οποίου αποτελεί ο κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με σκοπό την παρακολούθηση την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών που έρχονται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Απώτερη συμβολή του κεφαλαίου αυτού στο επιχειρηματικό σχέδιο, είναι να εκτιμηθεί ο όγκος της μελλοντικής αγοράς και συνεπώς το προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς για το νεο παράρτημα. Το μερίδιο της αγοράς παρέχει την βάση για την πρόβλεψη των ποσοτήτων που θα πωληθούν και εργασία, κεφάλαια επένδυσης και άλλα εφόδια. συνεπώς για την προκύπτουσα απαίτηση για 24

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου. Αρτίκης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου. Αρτίκης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης φαρμακείου Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Με τι ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση; Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η προσφορά προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα