ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μάνθα Ιωάννη Κάσσου Πειραιάς, 2009

2 Αφιερώνεται

3 «Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας εκπονήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου, κάποια από τα στοιχεία που περιέχει ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβή»

4 Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες... i Κατάσταση πινάκων... ii Κατάσταση διαγραμμάτων & εικόνων... iv Κεφάλαιο 1. Συμπεράσματα & Σύνοψη Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Οι υψηλοί στόχοι & περιγραφή της επιχείρησης Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς Σχέδιο marketing Σχέδιο λειτουργίας Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Οργάνωση & γενικά έξοδα Διαδικασίες λειτουργίας Τοποθεσία και εγκαταστάσεις Ανθρώπινοι πόροι Προγραμματισμός & προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου Χρηματοοικονομική ανάλυση Αξιολόγηση... 9 Κεφάλαιο 2. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Κεφάλαιο 3. Οι υψηλοί στόχοι της επιχείρησης Παρούσα κατάσταση Η παρούσα εικόνα της επιχείρησης... 11

5 Διοίκηση επιχείρησης Προϊόντα και υπηρεσίες Περιγραφή του περιβάλλοντος της αγοράς Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία Πελάτες Διανομή Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχείρησης Όραμα και αποστολή της επιχείρησης Το όραμα Η αποστολή - Οι στόχοι Μελλοντικά σχέδια Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 4. Περιγραφή της Επιχείρησης Νομική μορφή της επιχείρησης Μέγεθος της επιχείρησης Τοποθεσία της επιχείρησης Οργανόγραμμα Κεφάλαιο 5. Ανάλυση του Κλάδου & της Αγοράς Ορισμός του Κλάδου & Ανάλυση της Δομής της Αγοράς Ορισμός του κλάδου Δομή της αγοράς Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Porter Analysis) Ανάλυση του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος Οικονομικό (Economical) Τεχνολογικό (Technological) Πολιτικό (Political- legal) Νομικό (Legal) Κοινωνικό (Sociocultural) Προσδιορισμός Μελλοντικής Ζήτησης... 42

6 Οικοδομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα Κεφάλαιο 6. Σχέδιο Marketing Στρατηγική διάσταση του σχεδίου marketing Λειτουργική διάσταση του σχεδίου marketing Προϊόν υπηρεσίες και πολιτική προϊόντος (Product) Προώθηση και προωθητικές ενέργειες (Promotion) Τιμή και τιμολογιακή πολιτική (Price) Δίαυλοι διανομής Τόπος (Place) Προσδιορισμός του κόστους του marketing Κεφάλαιο 7. Σχέδιο Λειτουργίας Επένδυσης Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Κατηγορίες προμηθειών Στρατηγική προμήθειας των απαιτούμενων αγορών Απαιτούμενες εισροές Οργάνωση της μονάδας και γενικά έξοδα Οργανωσιακή δομή Γενικά έξοδα Διαδικασίες λειτουργίας Ωράριο Λειτουργίας Μηχανολογικός εξοπλισμός- εξοπλισμός πληροφορικής Λοιπός εξοπλισμός Τοποθεσία και εγκαταστάσεις επένδυσης Βασικές απαιτήσεις για την επιλογή της τοποθεσίας Προσδιορισμός τοποθεσίας και χώρου εγκατάστασης Εκτίμηση κόστους επένδυσης που αφορά στο χώρο εγκατάστασης Ανθρώπινοι πόροι Καθορισμός των Ανθρώπινων Πόρων Κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον Προλειτουργική Φάση

7 Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και στρατολόγηση Το πρόγραμμα κατάρτισης εκπαίδευσης Εκτιμήσεις του κόστους της εργασίας Κεφάλαιο 8. Προγραμματισμός & Κόστος Επένδυσης Ομάδα εκτέλεσης του έργου Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου Χρονοδιάγραμμα κόστους της επένδυσης Κεφάλαιο 9. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αξιολόγηση Γενικές υποθέσεις Ανάλυση συνολικού κόστους επένδυσης Πάγιο Ενεργητικό Εκτίμηση αναγκών σε καθαρό κεφαλαίο κίνησης Συνολικό Κόστος Επένδυσης Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Απαιτούμενα κεφάλαια για την έναρξη Περιγραφή Δανείου Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακας Χρηματικών Ροών Ισολογισμός Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επένδυσης Υπολογισμός ταμειακών ροών Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης Μέθοδος Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ανάλυση Ευαισθησίας

8 Βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές Πηγές

9 Ευχαριστίες i

10 Κατάσταση πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/1 Αποτελέσματα χρήσεων (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/2 Διαχρονική διάταξη ισολογισμών της ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΙΝΑΚΑΣ : Κατηγοριοποίηση προϊόντων ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 Γενικευμένο ή μάκρο περιβάλλον (PEST analysis) ΠΙΝΑΚΑΣ Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ΕΕ27, Ευρωζώνη (ετήσιες % μεταβολές) σταθερές τιμές του έτους ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.1: Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/1: Συνολική ζήτηση & Μερίδιο αγοράς ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/2: Επιφάνεια οικοδομής ανά έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/3: Πρόβλεψη οικοδομικής δραστηριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/4: Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/5 Εκτίμηση συνολικής ζήτησης, για τα έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2/6 Εκτίμηση μεριδίου αγοράς, ανά γεωγραφικό τμήμα ενδιαφέροντος, για τα έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.5: Έξοδα πωλήσεων και διανομής (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ :Εκτίμηση συνολικών προμηθειών για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.2: Γενικά έξοδα λειτουργίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ Εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης- Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Εξοπλισμός Πληροφορικής (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.3: Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Λοιπός εξοπλισμός (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Μεταφορικά μέσα (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4.2: Αριθμός οικοδομικών αδειών στα Μεσόγεια Αττικής ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4/2: Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης- Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4.4: Εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης- Έργα πολιτικού μηχανικού (σε ευρώ) ii

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Γενική κατάσταση ειδικοτήτων απασχολούμενων του επενδυτικού σχεδίου ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.5: Προλειτουργικές δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.6/1: Κόστος ανθρώπινου δυναμικού κατά το 1ο έτος λειτουργίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5.6/2: Εκτίμηση κόστους ανθρωπίνου δυναμικού (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3/1: Εκτίμηση του κόστους επένδυσης - Προλειτουργικές δαπάνες ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3/2: Χρονοδιάγραμμα κόστους επενδυτικού σχεδίου ΠΙΝΑΚΑΣ : Εκτίμηση ετήσιων αποσβέσεων (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.2/1 : Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.2/2: Διαχρονικές απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης για τα έτη (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2.3: Συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.1: Πήγες Χρηματοδότησης ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.2/1: Τα επιχειρηματικά δάνεια των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.2/1: Περιγραφή δάνειου ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.1: Κατάσταση καθαρού εισοδήματος (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.2: Πρόγραμμα ταμειακής ροής για χρηματοδοτικό σχεδιασμό ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4.3: Προβλεπόμενοι ισολογισμοί τέλους, έτη ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5.1: Υπολογισμός καθαρών ταμειακών ροών (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ : Απλός συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5.4: Υπολογισμός καθαρής παρούσας αξίας (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6.1: Υπολογισμός Νεκρού σημείου Κύκλου εργασιών (σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6.2: Ανάλυση ευαισθησίας iii

12 Κατάσταση διαγραμμάτων & εικόνων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.6: Σύνθεση πελατολογίου της εταιρείας ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4: Οργανόγραμμα ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1.1: Ετήσια συνολική επιφάνεια οικοδομής & Κύκλος εργασιών της επιχείρησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2.1: Υπόδειγμα των «Πέντε Δυνάμεων» του Porter ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/2: Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/3: Νέες οικοδομές & Εναλλακτικά σενάρια ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/4: Νέες οικοδομές & ετησία μεταβολή ΑΕΠ, Μέσοι οροί τριετίας x-1, x ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/5: Εκτίμηση μισθών και εισοδημάτων από την οικοδομή έναντι προηγούμενου έτους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/6: Εκτίμηση μεταβολής κύκλου εργασιών οικοδομικών επιχειρήσεων έναντι προηγούμενου έτους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.1/7: Εκτίμηση μεταβολής κύκλου εργασιών επιχειρήσεων οικοδομικών υλικών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/1: Νέες οικοδομικές άδειες Αττικής ανά νομαρχία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/2: Επιφάνεια Οικοδομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/3 : Μέσος ετήσιος δείκτης κόστους ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4.2/4: Εκτίμηση των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης για τα έτη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2.1: Οργανόγραμμα νέου καταστήματος ΕΙΚΟΝΑ : Προσδιορισμός θέσης οικοπέδου- Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής (μεγάλης κλίμακας) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2: Χρονοδιάγραμμα Gantt ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.2.2: Χρονοδιάγραμμα του κεφαλαίου κίνησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.6.1: Νεκρό σημείο σε αξία πωλήσεων iv

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Κεφάλαιο 1. Συμπεράσματα & Σύνοψη 1.1. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Η παρούσα μελέτη, αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός παραρτήματος της επιχείρησης, εμπορίας οικοδομικών ειδών ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, στα Μεσόγεια Αττικής. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, και κατά συνέπεια η αύξηση του μεριδίου αγοράς της στην Αττική Οι υψηλοί στόχοι & περιγραφή της επιχείρησης Η επιχείρηση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ» Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1980 και μετράει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο εμπορίας οικοδομικών ειδών προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελεί μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής πώλησης και δραστηριοποιείται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις περίπου ευρώ, για το 2008 και απασχολεί 10 άτομα. Η διοίκηση γίνεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο. Το κατάστημα καλύπτει υλικά και εργαλεία που αφορούν στην σύγχρονη δόμηση. Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, από ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικά η πιστότητα πελατών της είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και στηρίζεται, όχι μόνο στις προσωπικές σχέσεις με τους επιχειρηματίες, και στην εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην εταιρεία, αλλά και στην φιλοξενία, την ποιότητα των προϊόντων, την ενημέρωση και την ανταλλαγή επαγγελματικών 1

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ πληροφοριών μεταξύ πελατών, καθώς η επιχείρηση αποτελεί τόπο συνάντησης για τους περισσότερους επαγγελματίες της περιοχής Κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Αποτελεί μια υγιή επιχείρηση, χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις και η χρηματοοικονομική της κατάσταση χαρακτηρίζεται ικανοποιητική Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς Κάθε επιχείρηση, θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο μέρος του κοινωνικοοικονομικού και οικολογικού συστήματος. Υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ αυτού του συστήματος και της επιχείρησης. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, είναι ο υποκλάδος του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου, εκείνος της εμπορίας οικοδομικών ειδών. Το προϊόν του κλάδου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις οικογένειες προϊόντων, τα αναλώσιμα προϊόντα δόμησης, τα μονωτικά υλικά και τέλος τα οικοδομικά μηχανήματα και τα εργαλεία. Το 90% των πωλήσεων του κλάδου εξαρτάται από την οικοδομική δραστηριότητα. Όσον αφορά στην ανάλυση της δομής του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι η ύπαρξη φραγμών εισόδου δε θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς το κόστος εκκίνησης είναι σχετικά χαμηλό και ο χαρακτήρας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις υφιστάμενες μονάδες να δράσουν επιθετικά. Η διαπραγματευτική δύναμη που έχουν στη διάθεσή τους οι προμηθευτές μπορεί να αποβεί ανασταλτικός παράγοντας, καθώς δύναται να ασκήσει έντονες πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου. Όσον αφορά στη διαπραγματευτική δύναμη που οι αγοραστές έχουν στην διάθεσή τους, αυτή είναι συνάρτηση του μεγέθους τους και του βαθμού συγκέντρωσης τους αναφορικά με τον εξεταζόμενο κλάδο. Σχετικά με τα υποκατάστατα προϊόντα των δομικών ειδών σημειώνεται ότι δεν δύναται να υποκαταστήσουν πλήρως ή έστω επαρκώς την χρησιμότητά τους. 2

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Τέλος σχετικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου σημειώνεται ότι στην περίπτωση της εμπορίας οικοδομικών ειδών, υπάρχουν μονό κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται να κυριαρχούν σε τοπική, κυρίως, κλίμακα και συνεπώς θεωρούνται υπολογίσιμοι ανταγωνιστές. Ωστόσο, το μέγεθός τους δεν επιτρέπει την άσκηση ισχυρών πιέσεων, ικανών να επηρεάσουν τη συνολική έκταση της αγοράς. Το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η κάθε επιχείρηση επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην πορεία της και οριοθετεί το μέλλον της. Το αρνητικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί από τα τέλη του 2007 έχει προσβάλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και έχει ήδη επιφέρει σοβαρές απώλειες. Υποχώρησε η οικοδομική δραστηριότητα το 2008 ενώ η πτωτική πορεία εξακολουθεί το 2009, Υπολογίζεται ότι το διάστημα Ιανουαρίου Μαΐου του 2009 έχουν εκδοθεί λιγότερες άδειες σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά κατά 16%, για την ανέγερση ιδιωτικών οικοδομών σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα, ενώ η μείωση στον συνολικό όγκο οικοδόμησης για το ίδιο διάστημα αγγίζει το 30%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Το ποσοστό των ανέργων στο χώρο των κατασκευών ανέρχεται στο 37.4%. Παράλληλα πλήθος άλλων παραγόντων επηρεάζουν την πορεία του κλάδου και χρήζουν ανάλυσης, ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη τεχνολογιών, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, κίνητρα για επενδύσεις, η εξωτερική θερμομόνωση, η φορολογία, εμπορικοί Κανόνες, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, νέα πρότυπα και τάσεις, η τάση για αποδιαμεσολάβηση, η αυξανομένη συνείδηση για το περιβάλλον, η φροντίδα για την υγεία και την ποιότητα, η ενδυνάμωση του πελάτη, η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του ανταγωνισμού Σχετικά με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας αναφέρεται ότι η έκδοση αδειών νέων οικοδομών κορυφώθηκε στην Ελλάδα το 2005, πλησιάζοντας σε όγκο τα 90 εκατ. κ.μ.. Η μεγάλη έξαρση παρατηρήθηκε το 2005, υπό την επίδραση της προσδοκίας για εισαγωγή του ΦΠΑ στα νέα ακίνητα. Το νέο αυξημένο απόθεμα δομημένου χώρου που κατασκευάστηκε υπό αυτές τις μη κανονικές συνθήκες είναι φυσικό να δημιουργεί υπερπροσφορά, που ήταν αναγκαίο να απορροφηθεί. Ήδη από το 2005 αναμενόταν μία διορθωτική συρρίκνωση τα επόμενα χρόνια, που επιβεβαιώθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί κάθετη πτώση που φτάνει σωρευτικά το 40%. 3

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Προκειμένου για τον υπολογισμό της μελλοντικής ζήτησης θα χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση σχετικά με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Αναφέρεται ότι η συνολική ζήτηση, μεταφραζόμενη σε πωλήσεις, για την επιχείρηση τον πρώτο χρόνο μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει αθροιστικά, σε ευρώ. Σημειώνεται ότι η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ στοχεύει με την πραγματοποίηση της επένδυσης σε διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της, 1.4. Σχέδιο marketing Η στρατηγική του marketing που πρόκειται να ακολουθήσει το παράρτημα δρώντας ως αυτοτελής μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να του προσδώσει ουσιαστικά εφόδια, ώστε να την κατατάξει στον κατάλογο των σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων εμπορίας οικοδομικών ειδών. Κάθε σκέψη marketing αρχίζει και τελειώνει με την επιδίωξη της πλήρους ικανοποίησης του πελάτη. Προϊόν Στην περίπτωση της επιχείρησης που εξετάζεται δεν είναι εύκολη η διαφοροποίηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου προμηθεύονται το εμπόρευμα τους από συγκεκριμένους προμηθευτές. Μικρές μόνο διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανάμεσα στους ανταγωνιστές αναφορικά με τα προϊόντα που εμπορεύονται. Το κλειδί της ανταγωνιστικής επιτυχίας επομένως βρίσκεται στην προσθήκη πολύτιμων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας τους. Προώθηση Προκειμένου να καταφέρει το παράρτημα να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην επιλεγμένη αγορά στόχο, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, απαιτείται οργανωμένη και εντατική προσπάθεια προώθησης της επωνυμίας της εταιρείας. Η επώνυμη ζήτηση είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση της επιχείρησης και αυτή, με τη σειρά της, επιτρέπει τη δημιουργία ενός σταθερού καταναλωτικού κοινού. 4

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Τιμή Σε γενικές γραμμές η επιχείρηση στρέφεται στην καθημερινή χαμηλή τιμολόγηση «every day low pricing- EDLP). Ταυτόχρονα ένα εργαλείο τιμολογιακής πολιτικής, που στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών όσο και στην επαναλαμβανόμενη πώληση, και πηγάζει από την φύση της οικοδομικής εργασίας είναι η χορήγηση πιστώσεων στους πελάτες. Διανομή Κυρίαρχος παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η τοποθεσία. Η επιχείρηση έχει επιλέξει την εγκατάσταση του νέου παραρτήματος σε κεντρικό εμπορικό δρόμο. Πλήθος παραγόντων εκτιμήθηκαν για την αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης. Σημαντικότερος αποτελεί η εγγύτητα σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλή οικοδομική δραστηριότητα. Τέλος εκτιμάται ότι οι δαπάνες marketing της επιχείρησης θα ανέλθουν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης σε ευρώ Σχέδιο λειτουργίας Προμήθειες εμπορευμάτων & λοιπών εφοδίων Ο αντικειμενικός σκοπός της αγοράς είναι η απόκτηση εμπορευμάτων και υλικών αγαθών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Προκειμένου για την προμήθεια των εμπορευμάτων οι επιχειρηματίες θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στην μακρόχρονη εμπειρία τους στον χώρο. Η προμηθέα των εμπορευμάτων θα γίνεται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής δομικών ειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απευθείας ή μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων τους στην περιοχή. Το κατάστημα αναμένεται επίσης να πραγματοποιεί απευθείας εισαγωγές για ορισμένα είδη του από το εξωτερικό στοχεύοντας στην μείωση του κόστους από την παράκαμψη των μεσαζόντων, και της εκμετάλλευσης τυχόν μικρότερης τιμής από την αγορά απευθείας από το εργοστάσιο του εξωτερικού. 5

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η προμήθεια λοιπών εφοδίων αφορά σε προϊόντα που στοχεύουν στην πραγματοποίηση και την διευκόλυνση των πωλήσεων και σε προϊόντα που αφορούν στο χώρο (πχ υλικά καθαριότητας) και θα γίνεται από καταστήματα τοπικής εμβέλειας. Η πολιτική του καταστήματος σχετικά με την προμήθεια των εμπορευμάτων βρίσκεται σε συνέπεια με την στρατηγική marketing της επιχείρησης για μια ευρεία γκάμα εμπορευμάτων, διαβαθμισμένων τιμών που όμως να καλύπτει πάντα ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, που απαιτεί η αγορά στόχος. Η διαδικασία προμηθειών και η επιλογή των προμηθευτών δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία για τις επιχειρήσεις του είδους αν και οι επιχειρηματίες επιδιώκουν την ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές Οργάνωση & γενικά έξοδα Όπως στις περισσότερες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, η οργανωσιακή δομή είναι γραμμική. Το βάρος της συνολικής ευθύνης της επιχείρησης ανήκει στους διευθυντές ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του στρατηγικού προγραμματισμού, Επιπλέον είναι εκείνοι που αναμένεται να επιλύουν τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα και να κατευθύνουν όλες τις ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Οι επιχειρηματίες αναμένεται να παραχωρούν στους υπαλλήλους σταδιακά ολοένα και περισσότερα δικαιώματα ώστε να ενεργούν και να παίρνουν αποφάσεις. Το κόστος σε μία εμπορική επιχείρηση, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο άμεσο (κόστος πωληθέντων) και στο έμμεσο κόστος (γενικά έξοδα). Τα γενικά έξοδα εκτιμάται ότι θα ακολουθούν αυξητική πορεία παράλληλη με την πορεία εργασιών της επιχείρησης. Εκτιμάται ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας θα ανέρχονται σε ευρώ Διαδικασίες λειτουργίας Το κατάστημα θα λειτουργεί, σε συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς στόχου από τις 6:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 6:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι για το Σάββατο, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Κυριακές. 6

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η τεχνολογία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αναφέρονται στις υπηρεσίες εκείνες που θα στηρίξουν την πώληση, και θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και γενικά όλων των συναλλασσόμενων με την επιχείρηση. Κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή του εξοπλισμού είναι η επιλογή εκείνης της τεχνολογίας που θα συνδιάζεται κατάλληλα με την φιλοσοφία της εταιρείας, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη, να αυξάνουν την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και γενικά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός πληροφορικής αναμένεται ότι θα αποτελέσει δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία περιλαμβάνεται στο αρχικό κόστος της επένδυσης. Ταυτόχρονα, ως επιχείρηση λιανικής πώλησης το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διευκόλυνση των πωλήσεων. Η δαπάνη για τον εν λόγω εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ευρώ. Όσο αφορά στα μεταφορικά μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία της επιχείρησης η επιχείρηση αναμένεται να μισθώσει αυτοκίνητο για την διανομή των παραγγελιών με την μέθοδο leasing. Παράλληλα προκειμένου την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης θα χρειαστεί ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα το κόστος του οποίου είναι ευρώ Τοποθεσία και εγκαταστάσεις Για να γίνει η σωστή επιλογή της τοποθεσίας και του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σωστός και ακριβής προσδιορισμός των αναγκών που πρέπει να καλύπτει η τοποθεσία. Βάσει διερεύνησης και αξιολόγησης εναλλακτικών περιοχών, ως πλέον κατάλληλη περιοχή για την εγκατάσταση του νέου καταστήματος επιλέγεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Αττικής. Το οικόπεδο που αποδείχτηκε ότι συγκέντρωνε όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης είναι συνολικής εκτάσεως 500 τμ και προβλέπεται να κοστίσει ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, το αντίστοιχο κόστος επένδυσης που σχετίζεται με την αγορά γηπέδου και τα συναφή με την εκμετάλλευσή του έξοδα υπολογίζεται να ανέλθει στα ευρώ 7

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ανθρώπινοι πόροι Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή και την λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, θα καθορίζονται ανά κατηγορίες. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού δεν θα ξεπερνάει τα τέσσερα άτομα, κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας, τα οποία θα καλύπτουν τις ειδικότητες του πωλητή του υπαλλήλου γραφείου και του οδηγού. Αργότερα εκτιμάται ότι θα προσληφθούν 2 ακόμα άτομα ένας υπάλληλος γραφείου και ένας πωλήτης. Οι υπάλληλοι, κυρίως οι πωλητες, που θα έρχονται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες, θα πρέπει να είναι γνώστες του αντικειμένου και επικοινωνιακοί. Η επιλογή των υποψηφίων διαφέρει ανάλογα με την θέση που καλείται να καλύψει ο υποψήφιος. Η πρόσληψη του προσωπικού που θα στελεχώσει το παράρτημα θα πραγματοποιηθεί ένα μηνά πριν την έναρξη της λειτουργίας του, προκειμένου να εκπαιδευθεί θεωρητικά αλλά και να εργαστεί πιλοτικά στο κεντρικό κατάστημα Προγραμματισμός & προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου Ο προγραμματισμός εκτέλεσης έργου καθορίζει τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου με βάση τους πόρους και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για κάθε επιμέρους στάδιο. Η υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται σημαντικά από την οργάνωση και την κατάλληλη προετοιμασία, για το λόγο αυτό υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προγράμματος θα είναι οι επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες της επιχείρησης, οι οποίοι θα έχουν και την πλήρη εξουσιοδότηση για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που είναι αναγκαίες για να φέρουν το επενδυτικό σχέδιο από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο της λειτουργίας, προβλέπεται να διαρκέσει 24 συνολικά μήνες. 8

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΨΗ 1.7. Χρηματοοικονομική ανάλυση Αξιολόγηση Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε ευρώ εκ των οποίων το 77% αφορά σε πάγια επένδυση, συνολικά ευρώ, ενώ το 22% αφορά σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου παραρτήματος σε ευρώ. Στο συνολικό κόστος της επένδυσης περιλαμβάνεται και ποσό ύψους ευρώ που αφορά σε προλειτουργικές δαπάνες κυρίως marketing και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από μέσομακροπρόθεσμο δάνειο ύψους ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,4%, δύο χρόνια περίοδο χάριτος και διάρκεια δεκαπέντε ετών. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ύψους ευρώ, από εισφορές των εταίρων. Το νέο κατάστημα εκτιμάται ότι θα λειτουργεί τα δύο πρώτα έτη με δυναμικότητα 50% και 85%, ενώ μετά το τρίτο έτος λειτουργίας της η δυναμικότητα της θα ανέλθει στο 100% έχοντας πλέον εδραιωθεί στην αγορά. Τα κέρδη προβλέπονται αυξητικά για την πρώτη πενταετία λειτουργίας, και εκτιμάται ότι κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της θα ανέρχονται σε ευρώ. Το συνολικό κόστος λειτουργίας για το ίδιο έτος υπολογίζεται σε ευρώ, ιδιαίτερα αυξημένο κυρίως λόγω τις φύσης των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα οι ταμιακές ροές να βαίνουν μειούμενες. Η μέθοδος της επανείσπραξης υποδεικνύει το 100% του κόστους της επένδυσης θα επανεισπραχθεί κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτος λειτουργίας, τρίτο έτος πλήρους λειτουργίας, ενώ ο συντελεστής απόδοσης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι θετική, υπολογιζόμενη για δέκα χρόνια λειτουργίας, συγκεκριμένα ανέρχεται σε ευρώ. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) εκτιμάται 15%, συνεπώς μεγαλύτερος από το επιτόκιο αγοράς, το οποίο υπολογίζεται στο 10%. Το νεκρό σημείο της επιχείρησης, σε αξία πωλήσεων είναι ευρώ. Ενώ συμφωνά με την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε η ικανότητα της επιχείρησης για μια ενδεχόμενη μείωση των τιμών πώλησης κρίνεται ικανοποιητική Συμπερασματικά, η συγκεντρωτική εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων οικονομικών και επιμέρους λειτουργικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου χαρακτηρίζουν την παρούσα επένδυση ενδιαφέρουσα και ελκυστική για την υλοποίηση της. 9

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κεφάλαιο 2. Βασική ιδέα του επενδυτικού σχεδίου Η παρούσα μελέτη, αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός παραρτήματος της επιχείρησης, εμπορίας οικοδομικών ειδών ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, στα Μεσόγεια Αττικής. Η κυριότερη παράμετρος που οδήγησε στην επιδίωξη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάγκη για αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης. Συνυπολογίστηκε η έντονη ανοικοδόμηση που παρατηρείται στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με την πτωτική πορεία που σημειώνει η οικοδομική δραστηριότητα. Προκειμένου λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση της μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η ιδέα του επενδυτικού σχεδίου έχει προοπτικές επιβίωσης και είναι σε θέση να υποστηρίξει την κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ. Το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και κατά συνέπεια την αύξηση του μεριδίου αγοράς της στην Αττική. Τόσο η ίδρυση όσο και η λειτουργία του νέου καταστήματος θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης, που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Το παράρτημα θα είναι παρόμοιο του κεντρικού, όμως μεγαλύτερης δυναμικότητας, στοχεύοντας σε ευρύτερη αγορά. Η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια υποστηριζόμενη από το κεντρικό ενώ η δυναμικότητα του επιτρέπει στους εταίρους να στοχεύουν σε διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης μετά τον τρίτο χρόνο λειτουργία του. Αναφέρεται ότι προκειμένου την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου δεν έχουν πραγματοποιηθεί προγενέστερες μελέτες για τις οποίες να απαιτήθηκε δαπάνη του φορέα της επένδυσης. 10

23 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κεφάλαιο 3. Οι υψηλοί στόχοι της επιχείρησης 3.1. Παρούσα κατάσταση Η παρούσα εικόνα της επιχείρησης Η επιχείρηση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ» Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1980 και μετράει σήμερα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο εμπορίας οικοδομικών ειδών προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελεί επιχείρηση λιανικής πώλησης και δραστηριοποιείται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, έχοντας στην διάθεση της μία έκθεση, δύο ημιυπαίθριους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων και ένα συνεργείο επισκευής μηχανημάτων και εργαλείων. Οντάς μια μικρομεσαία επιχείρηση, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα καταστήματα που εξειδικεύονται στην συγκεκριμένη πώληση, στο λεκανοπέδιο Αττικής, έχει ετήσιες πωλήσεις περίπου ,00 ευρώ, για το 2008 και απασχολεί 10 άτομα Διοίκηση επιχείρησης Η διοίκηση γίνεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης τους κκ Χατζηπέτρου Ιωάννη και Παπαμανώλη Θωμά, οι οποίοι αγόρασαν την επιχείρηση το 1989 από τον κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο, με ποσοστά συμμετοχής 50% έκαστος. Οι ιδιοκτήτες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, εξαιτίας της πολυετούς τους δράσης σε αυτόν, πριν αναλάβουν την διοίκηση της επιχείρησης. Αναφορικά με την συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με την δραστηριότητα τους ως επιχειρηματίες στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώνεται εκπαίδευση τους σημειώνεται ότι ο κ. Χατζηπέτρου Ιωάννης είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος 11

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ ο κ. Παπαμανώλης Θωμάς είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπηστημίου Αθηνών Προϊόντα και υπηρεσίες Το κατάστημα καλύπτει υλικά και εργαλεία που αφορούν στην σύγχρονη δόμηση. Συγκεκριμένα εμπορεύεται το σύνολο των υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται κυρίως, κατά τις εργασίες σκυρόδεσης και μόνωσης ακινήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα και χειροκίνητα εργαλεία, μονωτικά στεγανωτικά ηχομονωτικά, επισκευαστικά, συγκολλητικά υλικά κα. Διαθέτει πάνω από διαφορετικά είδη εμπορευμάτων και συγκεντρώνει τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα διεθνώς, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως ISOMAT, MAKITA, KRESS, BOSH, DOW, ARTU, αλλά και στην ελληνική αγορά, μέσα από συνεργασία με περίπου 100 προμηθευτικές ελληνικές εταιρείες. Ταυτόχρονά παρέχονται υπηρεσίες After Sales που αφορούν σε τεχνική υποστήριξη σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των εργαλείων και των μηχανημάτων. Η επιχείρηση προσφέρει και υπηρεσίες και ενοικίασης συγκεκριμένων μηχανημάτων όπως κομπρεσέρ, δονητές μπετού, και γεννήτριες. Σημειώνεται ότι οι παρερχόμενες υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών, γεγονός που δηλώνει ότι δεν στοχεύουν στην άμεση αύξηση των κερδών αλλά στην πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη Περιγραφή του περιβάλλοντος της αγοράς Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας οικοδομικών ειδών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τοπικής εμβέλειας, που δρουν σ αυτόν. Σημειώνεται ότι στον κλάδο δραστηριοποιούνται Η αγορά της εμπορίας οικοδομικών ειδών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία του κλάδου της οικοδομής, καθώς έχει άμεση αλληλεπίδραση με αυτόν. Η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας επομένως που σημειώνεται μετά το 2005, δυσχεραίνει τις 12

25 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πωλήσεις του κλάδου εμπορίας οικοδομικών ειδών και καθιστά αβέβαιο το μέλλον για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Το περιβάλλον της επιχείρησης αναλύεται εκτενώς σε επόμενο τμήμα της μελέτης Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ διαθέτει πλήθος διαφορετικών ειδών διαβαθμισμένης τιμής. Διαθέτει προϊόντα «κράχτες» που φροντίζει να διατηρεί σε χαμηλές τιμές στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων πελατών. Ενώ χορηγεί σημαντικές εκπτώσεις, ανάλογες του ύψους των πωλήσεων στοχεύοντας στην επαναλαμβανόμενη πώληση. Παρόλα τα παραπάνω αυτό που χαρακτηρίζει την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης είναι η χορήγηση υψηλών πιστώσεων στους πελάτες της. Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους, της επιχείρησης κυμαίνεται μεταξύ 8%-12% Πελάτες Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Συγκεκριμένα το 95% των πωλήσεων ικανοποιούν απαιτήσεις εργοταξίων της Αττικής ενώ μόλις το υπόλοιπο 5%, αφορά σε πωλήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των πωλήσεων εξάγεται κυρίως σε Βαλκανικές χώρες, (Αλβανία, Βουλγαρία κλπ). Στο πελατολόγιο της επιχείρησης καταγράφονται πάνω από 500 πελάτες, εκ των οποίων περίπου 200 σημειώνουν τουλάχιστον μία πώληση την εβδομάδα. Σε μεγαλύτερη ανάλυση η σύνθεση του πελατολογίου της επιχείρησης φαίνεται στο διάγραμμα 3.1.6, που ακολουθεί. Από το διάγραμμα γίνεται σαφές ότι πάνω από το 80% των πωλήσεων πραγματοποιείται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση αναδιαμόρφωσης των ποσοστών του πελατολογίου και συγκεκριμένα παρατηρείται τάση αύξησης των πωλήσεων που σημειώνονται από ιδιώτες γεγονός που θα συμβάλει μελλοντικά στην αναδιαμόρφωση της εικόνας των επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να είναι πιο προσιτές σε ιδιώτες. Σχετικά με τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αναφέρεται πως οι πελάτες της εταιρείας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την προσωπική επαφή και την 13

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης με την επιχείρηση που τους προμηθεύει υλικά και εργαλεία για την εργασία τους καθώς και για την σχέση ποιότητας και τιμής των προϊόντων που αγοράζει. Η επαναλαμβανόμενη πώληση αποτελεί απόρροια των σχέσεων αυτών που διαμορφώνονται καθώς και των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και την χρήση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που αγοράζουν. Ιδιώτες 20% Εργολάβοι οικοδομών 30% Οργανισμοί, Δημοσιοι Φορείς 5% Τεχνικές εταιρείες 45% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.6: Σύνθεση πελατολογίου της εταιρείας ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ Γενικά η πιστότητα πελατών της είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ, και στηρίζεται, όχι μόνο στις προσωπικές σχέσεις με τους επιχειρηματίες, και στην εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην εταιρεία, αλλά και στην φιλοξενία, την ποιότητα των προϊόντων, την ενημέρωση και την ανταλλαγή επαγγελματικών πληροφοριών μεταξύ πελατών, καθώς η επιχείρηση αποτελεί τόπο συνάντησης για τους περισσότερους επαγγελματίες της περιοχής Διανομή Η έδρα της εταιρείας στην Αγίου Δημητρίου 275, στον Άγιο Δημήτριο αποτελεί, το μοναδικό σημείο πώλησης, προς το παρόν. Η επιχείρηση αναλαμβάνει διανομή παραγγελιών των πελατών της στα εργοτάξια, που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των καθημερινών πωλήσεων πραγματοποιούνται με παράδοση των εμπορευμάτων στα εργοτάξια, με μέσα της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ενώ το 90% των πωλήσεων αφορά σε παραλαβή των προϊόντων από την έδρα της επιχείρησης, από τους πελάτες. 14

27 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ αποτελεί μια υγιείς εταιρεία χωρίς δανειακές επιβαρύνσεις και κερδοφόρα λειτουργία. Η κεφαλαιακή δομή της, αφορά σε εταιρικό κεφάλαιο ύψους.. ευρώ, που αποτελεί συνεισφορά των εταίρων της. Η πορεία της περιγράφεται μέσω των λογιστικών καταστάσεων της (ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης) που παρουσιάζονται στους πίνακες 3.1.8/1 και 3.1.8/2 και αφορούν στα πέντε τελευταία χρόνια λειτουργίας της (2005 έως 2008). ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/1 Αποτελέσματα χρήσεων (σε ευρώ) ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , ,38 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , , , , ,93 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , , , , ,45 ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 720,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,45 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤ , , , , ,75 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ , , , , ,76 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , , , , ,94 MEION ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ TOKOI 74,92 69,46 181,48 269,33 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛ , , , , ,61 ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1141,09 214, , ,12 351,93 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.801,94 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ. ΚΙΝΔ ,74 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ , , , , ,68 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,18 ΜΕΙΟΝ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ , , , , ,18 ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡ , , , , ,68 15

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.8/2 Διαχρονική διάταξη ισολογισμών της ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ για τα έτη (σε ευρώ) ΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ ΕΡ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ ΕΞ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤ ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ Β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.ΤΑΜΕΙΟ ,ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ 2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Παρακάτω εξετάζονται ορισμένοι αριθμοδείκτες, για το έτος 2008, προσκειμένου την πληρέστερη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάσταση της εταιρείας Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Η επιχείρηση φαίνεται να διατηρεί ικανοποιητική γενική ρευστότητα με τιμή για τον αριθμοδείκτη 101% και συνεπώς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων: (Καθαρά κέρδη) / (Παθητικό) Χ 100 Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ αξιοποιεί τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια και παράγει κέρδος σε ποσοστό 2 %. Αφού η απόδοση των ξένων κεφαλαίων είναι 2 % και μικρότερη από αυτή των ιδίων κεφαλαίων (57 %), σε περίπτωση που η επιχείρηση χρειασθεί κεφάλαια (πχ για Επένδυση) καλύτερα να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια 17

30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (π.χ αύξηση εταιρικού κεφαλαίου), αρκεί η απόδοση τους να είναι μεγαλύτερη από το Κόστος ευκαιρίας - έστω 7%. Περιθώριο Μικτού, Καθαρού κέρδους: (Μικτά ή Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100 Η επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της με ένα ακαθάριστο ποσοστό κέρδους ίσο με 17% (οριακό). Ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους φαίνεται να είναι μόλις 2%. Τα Πάγια αποτελούν το 4 % (< 20%) του Συνόλου του Ενεργητικού άρα δεν υπάρχουν υψηλές αποσβέσεις που θα οδηγούσαν σίγουρα σε ζημιές Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 365 Ημέρες / ((Πωλήσεις) / (Σύνολο Ενεργητικού) ) Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ανακυκλώνει- αξιοποιεί το σύνολο του Ενεργητικού μετατρέποντας το σε πωλήσεις (κατά μέσο όρο) σε 268 ημέρες. Ενισχυτικά λειτουργεί σε θετικά σχόλια το γεγονός ότι τα πάγια αποτελούν το 4 % (< 40%) του συνόλου του ενεργητικού Όραμα και αποστολή της επιχείρησης Το όραμα Κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της. Αντικείμενο της δεν αποτελεί απλά η διάθεση προϊόντων, αλλά και η προσφορά τεχνογνωσίας και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των σύγχρονων κατασκευών, προσφέροντας υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή ιδιώτη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί κάθε χρόνο έναν οργανωμένο κύκλο τεχνικών σεμιναρίων για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τις ιδιότητες και 18

31 ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία καθώς και για τις τεχνικές λύσεις που αυτά προσφέρουν, σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Βασική αρχή και καθολική δέσμευση της διοίκησης αλλά και φιλοσοφία κάθε μέλους του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι η ικανοποίηση όλων των προδιαγραμμένων απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών. Κεντρικός άξονας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η συνεργασία με τους πελάτες. Στόχος είναι να η προσφορά πραγματικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και πρωτοποριακών προτάσεων, για την ικανοποίηση των αναγκών τους, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στον πελάτη μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία, την εξυπηρέτηση που προσφέρει, την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την σχέση τιμής/απόδοσης με την ποιότητα, και τέλος την πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεών τους Η αποστολή - Οι στόχοι Αποστολή της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός πολυκαταστήματος δομικών ειδών, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κατασκευαστικό χώρο. Εστιάζει στην διάθεση μεγάλης ποικιλίας ποιοτικών ειδών, προκειμένου την κάλυψη ολοένα και περισσότερων αναγκών, όσων απασχολούνται στο χώρο της σύγχρονης δόμησης. Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί, στις συνεχώς εξελισσόμενες, ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Οι στόχοι της εταιρείας επικεντρώνονται στους εξής άξονες : Ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών Κερδοφόρος ανάπτυξη πωλήσεων Προσφορά ανώτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών της Συνεχής βελτίωση Μελλοντικά σχέδια 19

32 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Βασική προσδοκία της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΟΕ είναι η καθιέρωσή της ως κυρίαρχη εταιρία και ανεξάρτητη δύναμη στην ελληνική αγορά της πώλησης εργαλείων, προϊόντων και αναλωσίμων δόμησης και μόνωσης. Να αναβαθμίσει το δίκτυο διανομής της και την γεωγραφική της εξάπλωση με την ίδρυση ενός νέου παραρτήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε περίπου 8% τα επόμενα πέντε χρόνια. Να αλλάξει τη νομική μορφή της εταιρίας από Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) σε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε), προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση σε ζητήματα που αφορούν φορολογία και χρηματοδότηση 1. Να προσθέσει στο καλάθι προϊόντων της υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Να προβεί σε μια ολοκληρωμένη καμπανιά προβολής και προώθησης των εξελίξεων αυτών με έμφαση στην δημιουργία μίας αναγνωρίσιμη και ισχυρής επωνυμίας Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Οι επιχειρήσεις, δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να δημιουργούν υψηλή απόλυτη αξία, αλλά και υψηλή αξία σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, και μάλιστα με αρκετά χαμηλό κόστος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να λειτουργεί με έναν ή περισσότερους τρόπους τους οποίους οι ανταγωνιστές δεν μπορούν ή δεν πρόκειται να μιμηθούν. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση ΟΙΚΟΔΟΜΗ είναι η διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων των επιχειρηματιών με τους πελάτες της. Όπως κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θεωρείται από τους πελάτες ως πλεονέκτημα πελάτη, έτσι οι εταιρεία εστιάζει στην δημιουργία πλεονεκτημάτων για τον πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρει υψηλή αξία και ικανοποίηση στους πελάτες της, πράγμα που θα οδηγήσει σε μεγάλες επαναλαμβανόμενες αγορές και, τελικά σε υψηλή κερδοφορία για την εταιρεία. 1 Murphy, M. (1996), Μάνατζμεντ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εκδόσεις Κλειδάριθμος 20

33 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 4. Περιγραφή της Επιχείρησης 4.1. Νομική μορφή της επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ δραστηριοποιείται ώς ομόρρυθμή εταιρεία (ΟΕ). Συγκεκριμένα ΟΕ είναι η εταιρεία εκείνη που συστήνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό οικονομικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις υποχρεώσεις αυτής. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο απεριόριστα εννοείται ότι η ευθύνη κάθε εταίρου απέναντι στους τρίτους δεν εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς του, αλλά επεκτείνεται στην προσωπική του περιουσία. Σε περίπτωση, δηλαδή, που οι πιστωτές της εταιρείας δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να στραφούν κατά της προσωπικής περιουσίας των εταίρων. Ως προς το αλληλέγγυο της υποχρέωσης, αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις υποχρεώσεις των άλλων. Σύμφωνα με αυτό, οι πιστωτές της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να στραφούν εναντίον οποιουδήποτε εταίρου βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση προκειμένου να ικανοποιηθούν. Παρόλο που η ομόρρυθμη μορφή εταιρείας εγκυμονεί κάποιους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες, δεν παύει να αποτελεί μια από τις πλέον απλοποιημένες και ευέλικτες μορφές προσωπικής εταιρείας και προσφέρεται για περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει και με την παρούσα Μέγεθος της επιχείρησης Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ χαρακτηρίζεται ως μικρομεσαία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα αποτελεί μια πολύ μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, αφού απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών χαμηλότερο των ευρώ. 21

34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.3. Τοποθεσία της επιχείρησης Η επιχείρηση εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, νότιο προάστιο της Αθήνας, επίσης γνωστός ως "Μπραχάμι". Ο δήμος ανήκει διοικητικά στη νομαρχία Αθηνών. Συνορεύει βορειοδυτικά και δυτικά με την Νέα Σμύρνη, βόρεια με την Δάφνη, βορειοανατολικά με τον Υμητό, νότια με τον Άλιμο και το Παλαιό Φάληρο και ανατολικά με την Ηλιούπολη. Αποτελεί περιοχή με σημαντική ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Πληθυσμός δήμου Αγίου Δημητρίου ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ περίπου /km² / 11,97% περίπου /km² / 13,20% - Το κτίριο που στεγάζει την ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ είναι μισθωμένο, επιφάνειας 350τμ ιδιοκτησίας του κ. Παναγιωτόπουλου Δημήτρη, που βρίσκεται επί της Αγίου Δημητρίου στον αριθμό 275, σημαντικό εμπορικός δρόμος της περιοχής αλλά και εύκολα προσβάσιμο από τις γύρω περιοχές. Διαθέτει 250τμ υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται για επισκευές εργαλείων και μηχανημάτων ενώ ο εκθεσιακός χώρος διαθέτει πατάρι στο οποίο έχει διαμορφωθεί χώρος γραφείου 20τμ και τα υπόλοιπα 100τμ χρησιμοποιούνται ως αποθήκη. Στο κτιριακό δυναμικό της επιχείρησης περιλαμβάνεται και ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, μισθωμένος, συνολικής επιφάνειας 250τμ Οργανόγραμμα Η διεύθυνση της επιχείρησης, ο συντονισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών της. Η επιχείρηση στελεχώνεται από 10 ακόμη άτομα ενώ 22

35 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ υποστηρίζεται λογιστικά από το λογιστικό γραφείο ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΑΕ, και όσο αφορά την μηχανογράφηση από την εταιρεία LOGIC DATA AE. Στο σημείο αυτό παρατίθεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης Προμήθειες Πωλήσεις & Marketing ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Λογιστήριο Τιμολογηση Τεχνική Υποστήριξη & Μηχανογράφηση Οικονομική Διαχείριση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4: Οργανόγραμμα ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΕ Επισκευές 23

36 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κεφάλαιο 5. Ανάλυση του Κλάδου & της Αγοράς Σε μία εποχή θεαματικών οικονομικών, τεχνολογικών, οικολογικών και πολιτικών αλλαγών, όπου η επιβίωση και η επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την λήψη σωστών αποφάσεων, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δράσουν ανεξάρτητα και αυτόνομα στην αγορά. Κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο μέρος του κοινωνικοοικονομικού και οικολογικού συστήματος. Υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ αυτού του συστήματος και της επιχείρησης. Η αλληλεξάρτηση αυτή έχει ως συνέπεια τόσο η επιχείρηση να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος όσο και να προσπαθεί να ελέγξει τέτοιες αλλαγές, στον βαθμό που το μέγεθος της το επιτρέπει. Τόσο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής, όσο και για την εκπόνηση του σχεδίου marketing, που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο, είναι απαραίτητη η ανάλυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το περιβάλλον διαχωρίζεται στο εσωτερικό, το οποίο εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και στο εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή στον κλάδο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, μέρος του οποίου αποτελεί ο κλάδος, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με σκοπό την παρακολούθηση την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών που έρχονται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Απώτερη συμβολή του κεφαλαίου αυτού στο επιχειρηματικό σχέδιο, είναι να εκτιμηθεί ο όγκος της μελλοντικής αγοράς και συνεπώς το προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς για το νεο παράρτημα. Το μερίδιο της αγοράς παρέχει την βάση για την πρόβλεψη των ποσοτήτων που θα πωληθούν και εργασία, κεφάλαια επένδυσης και άλλα εφόδια. συνεπώς για την προκύπτουσα απαίτηση για 24

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ MARKETING ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα