ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /79/110390/ Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης Στερεάς Ελλάδας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1304/1982 (Φ.Ε.Κ. 144 τ.α / ). 2. Το Π.Δ. 89/2014 (Φ.Ε.Κ. 134 τ.α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Tην υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου Τις με αριθμ. πρωτ. Φ /16/Δ1/2395/ (Φ.Ε.Κ. 606 τ.β / ) και Φ.351.1/35/Δ1/104088/Δ1/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) υπουργικές απο φάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/6062/ πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 6. Την ανάγκη ανακατανομής των περιφερειών, των εδρών και των σχολείων δικαιοδοσίας των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δι καιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγω γής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής: Νομός Βοιωτίας Στην 29 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2 25246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 53. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 59. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 61. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 62. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 63. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 69. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 70. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 71. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Νομός Ευβοίας Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 32. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 36. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 37. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

4 25248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 46. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 49. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 50. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 51. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 55. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 56. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΧΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 57. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 59. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 62. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 69. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 70. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 71. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 72. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 79. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 80. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 81. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 82. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 83. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 84. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 86. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 87. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 88. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 89. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 90. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 91. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 92. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 93. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 94. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 97. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 101. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 103. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 104. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

6 25250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 141. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Νομοί Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας Στην 30 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε τα εξής νη πιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΛΥΒΙΑ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΡΟΔΙΤΣΑ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΘΗΛΗΣ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 40. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 43. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 44. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 45. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 47. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 48. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 53. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 54. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 55. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 56. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 57. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 64. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 65. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 66. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 67. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Στην 66 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

8 25252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΤΩΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 28. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 29. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 30. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 32. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 39. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 40. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 43. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Β. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής: Νομός Βοιωτίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΩΜΕΪΚΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΚΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΠΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ

10 25254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 9. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Νομός Ευβοίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΡΦΥΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΣΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΤΩΝΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Ιστιαία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΔΙΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

12 25256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΧΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 23. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 24. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 26. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Κάρυστο εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΡΑΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΤΣΙΚΕΙΟ 8. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΗΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 6 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Κύμη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΑΣΚΕΙΟ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΥ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Νομός Ευρυτανίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι εντάσ σουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΝΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι εντάσ σουμε 1. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 5. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

14 25258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 4. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 5. 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 6. 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΘΗΛΗΣ) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΠΠΕΙΟΝ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 4. 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΡΟΔΙΤΣΑ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη εντάσ σουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΛΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΡΤΩΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Νομός Φωκίδας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ 2. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 6. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε 1. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Στις ανωτέρω περιφέρειες προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης εντάσσονται κατ αντιστοιχία και όσα αναγνωρισμένα ως ισότιμα και ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στις ίδιες περιοχές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

16 25260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθητικό δυναµικό της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο ν. φθιωτιδας το σχολικό έτος 20-11 Σχολεία Λαµίας: Αρµοδιότητας /νσης /βάθµιας Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Σύνολο µαθητών Σχολείου 1 ο Γυµνάσιο Λαµίας 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

α/α Σχολείο α/α διαδροµή

α/α Σχολείο α/α διαδροµή ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΠΌ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 α/α Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΕΠ 2000-2006 ΕΩΣ 31-12- 2010 ΤΙΤΛΟΣ 1 1 1 71359 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ 5.ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔHΜΟΣ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8 1 ροµολογίου 1 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 2 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΜΑΝΙΚΑ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 3 ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Λαμιέων ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 132 ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ.ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ ΑΡ ΔΙΑΔΡ ΣΥΝΤ. ΒΑΤΟΤΗ. Α 1 Δ.Σ ΒΕΛΟΥΣ ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ 13 3.5 2 2 7 10 15 0.0835 1 42.59 101 2 1ο Δ.Σ ΚΥΜΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΑΝΑ-

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ ΑΡ ΔΙΑΔΡ ΣΥΝΤ. ΒΑΤΟΤΗ. Α 1 Δ.Σ ΒΕΛΟΥΣ ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ 13 3.5 2 2 7 10 15 0.0835 1 42.59 101 2 1ο Δ.Σ ΚΥΜΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΑΝΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (Α 144). 13. της υπ αριθμ. Υ31/28.06.2012 απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3429 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ Φ31/253511/137563/11050/2988 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ από την πρωτεύουσα "Λαµία" και από την Αταλάντη. Αταλάντη Παρατηρήσεις

Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ από την πρωτεύουσα Λαµία και από την Αταλάντη. Αταλάντη Παρατηρήσεις Οδηγός Χιλιοµετρικών Αποστάσεων οδικού δικτύου της χώρας Χιλιοµετρικές αποστάσεις πόλεων, χωριών, οικισµών κ.λ.π. του από την πρωτεύουσα "Λαµία" και από την Αταλάντη Α/Α Πόλη, Χωριό, Οικισµός Από Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1830 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1027/4/3/24.7.2002 απόφα σης των Υπουργών Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Σ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005»

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ /νση: Κριεζή 16, 34100Χαλκίδα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2491 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 (ΦΕΚ 192 Α /12.09.2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%) Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1441 1479 20119 20120 21590 36964 36966 40315 40321 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 242 11/03/2009, 91η ΠΕΠ (Απόφαση K.Ε.Π.) τελ.τροπ. 1249.8 13/09/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 15/09/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : οικ. 5451 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα