ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /79/110390/ Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης Στερεάς Ελλάδας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1304/1982 (Φ.Ε.Κ. 144 τ.α / ). 2. Το Π.Δ. 89/2014 (Φ.Ε.Κ. 134 τ.α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Tην υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου Τις με αριθμ. πρωτ. Φ /16/Δ1/2395/ (Φ.Ε.Κ. 606 τ.β / ) και Φ.351.1/35/Δ1/104088/Δ1/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) υπουργικές απο φάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/6062/ πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 6. Την ανάγκη ανακατανομής των περιφερειών, των εδρών και των σχολείων δικαιοδοσίας των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δι καιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγω γής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής: Νομός Βοιωτίας Στην 29 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2 25246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 53. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 59. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 61. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 62. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 63. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 69. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 70. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 71. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Νομός Ευβοίας Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 32. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 36. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 37. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

4 25248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 46. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 49. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 50. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 51. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 55. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 56. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΧΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 57. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 59. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 62. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 65. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 66. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 67. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 69. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 70. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 71. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 72. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 79. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 80. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 81. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 82. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 83. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 84. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 86. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 87. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 88. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 89. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 90. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 91. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 92. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 93. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 94. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 97. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 98. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 99. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 100. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 101. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 102. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 103. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 104. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

6 25250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 141. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Νομοί Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας Στην 30 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε τα εξής νη πιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΛΥΒΙΑ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΡΟΔΙΤΣΑ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΘΗΛΗΣ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 40. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 43. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 44. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 45. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 47. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 48. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 53. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 54. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 55. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 56. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 57. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 58. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 64. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 65. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 66. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 67. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 68. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Στην 66 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6. 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

8 25252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΤΩΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 23. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 28. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 29. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 30. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 32. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 34. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 35. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 39. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 40. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 41. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 42. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 43. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Β. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής: Νομός Βοιωτίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΩΜΕΪΚΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΚΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΠΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ

10 25254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 9. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΒΩΝ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Νομός Ευβοίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΡΦΥΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΣΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΤΩΝΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Ιστιαία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΔΙΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

12 25256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΧΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 23. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 24. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΑΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 26. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Κάρυστο εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΡΑΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 7. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΤΣΙΚΕΙΟ 8. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΗΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Στην 6 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευβοίας με έδρα την Κύμη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΑΣΚΕΙΟ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΥ 21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Νομός Ευρυτανίας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι εντάσ σουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΝΤΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι εντάσ σουμε 1. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 5. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

14 25258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 4. 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 5. 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 6. 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΝΘΗΛΗΣ) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 3 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΠΠΕΙΟΝ 15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 4 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία εντάσσουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΚΑΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 4. 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΡΟΔΙΤΣΑ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στην 5 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη εντάσ σουμε 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΛΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΡΤΩΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Νομός Φωκίδας Στην 1 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε 1. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ 2. 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 6. 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 7. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Στην 2 η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα εντάσσουμε 1. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2. 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Στις ανωτέρω περιφέρειες προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης εντάσσονται κατ αντιστοιχία και όσα αναγνωρισμένα ως ισότιμα και ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στις ίδιες περιοχές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

16 25260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 296 210 25 4 29 181 131 50 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ 2 ΑΜΦΙΘΕΑΣ 370 251 10 0 10 241 153 88 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ 3 ΒΟΥΝΩΝ 160 114 19 0 19 95 71 24 0 1 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20.9.2015

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20.9.2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20.9.2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ και ΣΥΝΟΛΑ: 202.310 118.258 1.316 1.280

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 2268031214 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 2268031214 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1 ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2268031214 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 1 ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2268031214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα