ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8"

Transcript

1 1 ροµολογίου 1 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 2 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΜΑΝΙΚΑ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 3 ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ- ΦΑΡΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 κλίση 422 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΥΤΙΚΑ 30 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :15-08:00 16: , , ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, 3ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 415 ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ, ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 487 ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ Τιµή Καυσίµου Υπο =1,381 /λιτ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8 ροµολόγια µε ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ήµου ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ Κωδικός Σχολική Μονάδα µεταφεροµένων µαθητών µεταφορικό µέσου (Λεωφορείο -Μικρό Λεωφορείο) χιλ/κή λογισµ ού Συνολικό λογι σµού σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 27 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :10-08:15 13:15-14: , ,25 43 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00-08:10 14:00 10, , ,50 45 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00-08:10 13: , ,25 ροµολογίων Ωρα Εναρξης Λήξης Μαθηµάτων Σύνοδου στη σύµβαση 5 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ- ΦΑΡΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 08:00-13:15 7 ΛΑΧΙ ΕΖΑ-ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ- ΚΑΤΑΣΚ.ΘΗΒΩΝ-ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.12:25 8 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 9 ΠΑΡΑΛΙΑ-ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 414 ΓΕΛ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙ ΑΣ 45 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00 13: , , ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΥΤΙΚΑ 25 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :15-08:00 13: , , /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΝΘΗ ΟΝΑΣ 10 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00 12:25 10, , , ΟΛΟΗΜ. ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00 14: , , ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 12 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :00-08:10 15:30-16: , ,25 467, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση επί του συνόλου των ηµερών του σχολικού έτους ανά δροµολόγιο) ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ΣΥΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (5% συνολικού προϋπο µε ΦΠΑ ) , , , , , ,50 Σελίδα 1 από 1

2 2 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 9 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 9 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 ΤΑΞΙ :50-08:00 13:30 00, ,72 21,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 18,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.077,92 ΦΠΑ 13% 270,13 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.348,05 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 469,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.817,66

3 3 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 10 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 10 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 ΤΑΞΙ :50 13:30 00, ,72 21,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 18,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.077,92 ΦΠΑ 13% 270,13 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.348,05 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 469,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.817,66

4 4 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 11 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-ΜΙΣΤΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΜΙΣΤΡΟΥ 4 ΤΑΞΙ :10 13:30 00, ,18 21,67 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 19,18 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.128,98 ΦΠΑ 13% 276,77 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.405,75 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 481,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.886,90

5 5 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 12 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 12 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-ΜΙΣΤΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΜΙΣΤΡΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 13:30 00, ,18 21,67 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 19,18 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.128,98 ΦΠΑ 13% 276,77 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.405,75 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 481,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.886,90

6 6 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 14 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 13 ΨΑΧΝΑ ΣΚΛΗΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 4 ΤΑΞΙ :00 12:15 00, ,29 21,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13 19,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.141,19 ΦΠΑ 13% 278,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.419,54 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 483,91 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.903,45

7 7 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 15 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 14 ΨΑΧΝΑ ΣΚΛΗΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 3 ΤΑΞΙ :00 12:15 00, ,29 21,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14 19,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.141,19 ΦΠΑ 13% 278,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.419,54 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 483,91 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.903,45

8 8 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 16 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 15 ΒΡΥΣΑΚΙΑ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ o ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΨΑΧΝΩΝ 4 ΤΑΞΙ :10 14:00 00, ,16 27,30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15 24,16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.681,76 ΦΠΑ 13% 348,63 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.030,39 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 606,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.636,47

9 9 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 19 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 16 ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΨΑΧΝΑ 57 3o ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΨΑΧΝΩΝ 2 ΤΑΞΙ :10 14:00 00, ,16 27,30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16 24,16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.681,76 ΦΠΑ 13% 348,63 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.030,39 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 606,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.636,47

10 10 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 21 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 17 ΚΑΜΠΙΑ-ΑΝΩ ΣΤΕΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 238 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ 1 ΤΑΞΙ :15 13:35 00, ,74 26,83 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17 23,74 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.635,14 ΦΠΑ 13% 342,57 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.977,71 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 595,54 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.573,25

11 11 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 22 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 18 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 ΤΑΞΙ :00 12:30 00, ,72 21,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18 18,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.077,92 ΦΠΑ 13% 270,13 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.348,05 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 469,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.817,66

12 12 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 24 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 19 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 153 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 4 ΤΑΞΙ :00 15:45 00, ,24 21,74 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19 19,24 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.135,64 ΦΠΑ 13% 277,63 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.413,27 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 482,65 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.895,92

13 13 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 25 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 20 ΚΑΘΕΝΟΙ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΙΡΦΥΩΝ 3 ΤΑΞΙ :00 16:15 00, ,62 10,87 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 09,62 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.067,82 ΦΠΑ 13% 138,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.206,64 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 241,33 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.447,97

14 14 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 26 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 21 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-ΜΙΣΤΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 112 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ 3 ΤΑΞΙ :10 13:50 00, ,59 32,31 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21 28,59 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.173,49 ΦΠΑ 13% 412,55 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.586,04 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 717,21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.303,25

15 15 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 30 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 22 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 105 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2 ΤΑΞΙ :30 13:10-14:10 00, ,44 24,23 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22 21,44 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.379,84 ΦΠΑ 13% 309,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.689,22 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 537,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.227,06

16 16 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 33 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 23 ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 147 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ 2 ΤΑΞΙ :00 12:15 00, ,12 25,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23 22,12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.455,32 ΦΠΑ 13% 319,19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.774,51 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 554,90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.329,41

17 17 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 34 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 24 ΒΟΥΝΟΙ-ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ- ΣΤΕΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 148 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 3 ΤΑΞΙ :15 12:15 00, ,92 24,77 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24 21,92 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.433,12 ΦΠΑ 13% 316,31 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.749,43 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 549,89 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.299,32

18 18 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 35 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 25 ΚΑΜΠΙΑ-ΣΤΕΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 149 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ 1 ΤΑΞΙ :15 12:15 00, ,46 26,51 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 25 23,46 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.604,06 ΦΠΑ 13% 338,53 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.942,59 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 588,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.531,11

19 19 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 36 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 26 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ- ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 3 ΤΑΞΙ :15 12:15 00, ,66 48,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26 42,66 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 4.735,26 ΦΠΑ 13% 615,58 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.350,84 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.070,17 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.421,01

20 20 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 37 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 27 ΨΑΧΝΑ-ΒΡΥΣΑΚΙΑ- ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 118 3o ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΨΑΧΝΩΝ 3 ΤΑΞΙ :10 16:15 00, ,72 30,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27 26,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.965,92 ΦΠΑ 13% 385,57 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.351,49 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 670,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.021,79

21 21 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 38 ροµολόγιο µε ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Άνω των 4ρων θέσεων για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. 28 ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΣΤΕΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 109 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ 7. Χ. ΕΠΙΒΑ ΤΙΚΟ (Άνω των 4ρων θέσεων :15 13:35 00, ,20 54,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28 48,20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 5.350,20 ΦΠΑ 13% 695,53 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.045,73 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.209,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7.254,88

22 22 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 47 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 29 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,38 23,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29 20,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.262,18 ΦΠΑ 13% 294,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.556,26 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 511,25 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.067,51

23 23 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 60 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 30 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,80 22,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30 19,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.197,80 ΦΠΑ 13% 285,71 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.483,51 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 496,70 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.980,21

24 24 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 64 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 31 ΕΡΕΤΡΙΑ-Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 381 1ο 2/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 2ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 ΤΑΞΙ :00 15:45-16:15 00, ,13 12,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31 11,13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.235,43 ΦΠΑ 13% 160,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.396,04 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 279,21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.675,25

25 25 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 66 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 32 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 ΤΑΞΙ :05 13:50 00, ,88 24,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32 21,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.428,68 ΦΠΑ 13% 315,73 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.744,41 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 548,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.293,29

26 26 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 71 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 33 Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο 2/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ :00 12:30 00, ,48 20,88 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 33 18,48 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.051,28 ΦΠΑ 13% 266,67 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.317,95 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 463,59 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.781,54

27 27 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 72 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 34 ΚΑΣΤΡΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΝΗΜΙΑΓΩΓΕΙΟ) 321 1ο 2/Θ ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ :00 12:30 00, ,50 23,17 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 34 20,50 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.275,50 ΦΠΑ 13% 295,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.571,32 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 514,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.085,58

28 28 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 75 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 35 ΝΤΕΜΙΡΗ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 3 ΤΑΞΙ :15 12:15 10, ,54 33,38 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 35 29,54 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.278,94 ΦΠΑ 13% 426,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.705,20 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 741,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.446,24

29 29 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 84 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 36 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 378 2ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,81 11,09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36 09,81 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.088,91 ΦΠΑ 13% 141,56 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.230,47 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 246,09 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.476,56

30 30 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 102 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 37 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,62 52,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37 46,62 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 5.174,82 ΦΠΑ 13% 672,73 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.847,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.169,51 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7.017,06

31 31 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 103 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 38 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,62 52,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 38 46,62 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 5.174,82 ΦΠΑ 13% 672,73 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.847,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.169,51 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7.017,06

32 32 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 106 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 39 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΑΓΙΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 12:25 00, ,52 27,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39 24,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.721,72 ΦΠΑ 13% 353,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.075,54 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 615,11 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.690,65

33 33 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 107 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 40 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΑΓΙΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 13:15 00, ,52 27,71 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 40 24,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.721,72 ΦΠΑ 13% 353,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.075,54 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 615,11 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.690,65

34 34 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 111 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 41 ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 550 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,00 36,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 41 32,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.552,00 ΦΠΑ 13% 461,76 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.013,76 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 802,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.816,51

35 35 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 112 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 42 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 279 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 1 ΤΑΞΙ :00 12:30 00, ,30 31,98 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 42 28,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.141,30 ΦΠΑ 13% 408,37 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.549,67 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 709,93 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.259,60

36 36 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 113 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 43 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-ΠΕΥΚΙ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ. ΠΕΥΚΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 12:00 00, ,86 21,31 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 43 18,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.093,46 ΦΠΑ 13% 272,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.365,61 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 473,12 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.838,73

37 37 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 114 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 44 ΑΙ ΗΨΟΣ- ΑΓ.ΓΕΩΡΓ.ΛΙΧΑ ΑΣ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 271 1ο ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ :10 14:15 00, ,77 37,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 44 32,77 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.637,47 ΦΠΑ 13% 472,87 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.110,34 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 822,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.932,41

38 38 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 116 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 45 ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΗΜ.ΣΧΟΛ. ΣΙΝΑΣΟΥ 4 ΤΑΞΙ :00-08:20 13:30-14:05 00, ,98 42,92 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45 37,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 4.215,78 ΦΠΑ 13% 548,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.763,83 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 952,77 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.716,60

39 39 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 117 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 46 ΜΗΛΙΕΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ 1 ΤΑΞΙ :10 13:30 00, ,00 23,73 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 46 21,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.331,00 ΦΠΑ 13% 303,03 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.634,03 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 526,81 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.160,84

40 40 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 118 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 47 ΑΓ.ΕΛΕΝΗ-ΑΣΜΗΝΙΟ- ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 174 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ 2 ΤΑΞΙ :15 14:15-14:5 00, ,42 28,72 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 47 25,42 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.821,62 ΦΠΑ 13% 366,81 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.188,43 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 637,69 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.826,12

41 41 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 121 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 48 ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΜΗΝΙΟΥ- ΑΣΜΗΝΙΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 178 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΣΜΗΝΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :00 13:30 00, ,20 25,09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 48 22,20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.464,20 ΦΠΑ 13% 320,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.784,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 556,91 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.341,46

42 42 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 124 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 49 ΛΙΧΑ Α-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ ΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 186 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑ ΑΣ 4 ΤΑΞΙ :10 12:40-13:30 00, ,84 24,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49 21,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.424,24 ΦΠΑ 13% 315,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.739,39 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 547,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.287,27

43 43 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 126 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 50 ΚΑΜΑΤΡΙΑ ΕΣ- ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ :00 0, , ,00 38,42 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 50 34,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.774,00 ΦΠΑ 13% 490,62 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.264,62 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 852,92 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.117,54

44 44 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 127 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙ ΗΨΟΥ. 51 ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΓΙΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 13:15 00, ,52 26,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 51 23,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.610,72 ΦΠΑ 13% 339,39 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.950,11 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 590,02 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.540,13

45 45 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 131 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 52 ΜΥΛΟΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,44 24,23 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 52 21,44 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.379,84 ΦΠΑ 13% 309,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.689,22 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 537,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.227,06

46 46 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 132 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 53 ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΚΟΥΝΙ Α (ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 357 1ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 ΤΑΞΙ :30 14:30 00, ,71 13,23 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53 11,71 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.299,81 ΦΠΑ 13% 168,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.468,79 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 293,76 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.762,55

47 47 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 134 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 54 ΑΓΑΘΟ-ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 3 ΤΑΞΙ :15 13:30 00, ,42 20,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 54 18,42 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.044,62 ΦΠΑ 13% 265,80 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.310,42 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 462,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.772,50

48 48 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 135 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 55 ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΠΡΙΝΙΑΣ- ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 315 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΜΥΓ ΑΛΙΑΣ 4 ΤΑΞΙ :10 13:30 00, ,70 40,34 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55 35,70 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.962,70 ΦΠΑ 13% 515,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.477,85 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 895,57 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.373,42

49 49 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 137 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 56 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 368 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00-08:30 13:45 00, ,26 63,57 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 56 56,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 6.244,86 ΦΠΑ 13% 811,83 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 7.056,69 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.411,34 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 8.468,03

50 50 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 140 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 57 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ-ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 390 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :50 13:15 00, ,86 20,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 57 17,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.982,46 ΦΠΑ 13% 257,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.240,18 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 448,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.688,22

51 51 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 141 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 58 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ- ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ- ΡΑΠΤΑΙΟΙ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 391 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 4 ΤΑΞΙ :10 13:15 00, ,41 24,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 58 21,41 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.376,51 ΦΠΑ 13% 308,95 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.685,46 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 537,09 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.222,55

52 52 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 142 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 59 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ-ΒΕΡΓΕΝΑ- ΚΟΥΒΕΛΕΣ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 392 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :50 13:15 00, ,19 11,51 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59 10,19 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.131,09 ΦΠΑ 13% 147,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.278,13 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 255,63 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.533,76

53 53 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 143 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 60 ΚΑΨΑΛΑ-ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΤΥΡΩΝ 4 ΤΑΞΙ :00 13:15 00, ,38 23,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 60 20,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.262,18 ΦΠΑ 13% 294,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.556,26 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 511,25 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.067,51

54 54 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 144 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 61 ΚΑΨΑΛΑ-ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :20 14:05 00, ,38 23,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61 20,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.262,18 ΦΠΑ 13% 294,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.556,26 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 511,25 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.067,51

55 55 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 145 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 62 ΜΠΟΥΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,82 33,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62 29,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.310,02 ΦΠΑ 13% 430,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.740,32 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 748,06 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.488,38

56 56 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 146 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 63 ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-ΡΑΠΤΑΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 503 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :20 14:05 00, ,28 20,66 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 63 18,28 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.029,08 ΦΠΑ 13% 263,78 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.292,86 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 458,57 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.751,43

57 57 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 147 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 64 ΠΗΓΑ ΑΚΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 12:15 00, ,00 07,91 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 64 07,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 777,00 ΦΠΑ 13% 101,01 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 878,01 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 175,60 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.053,61

58 58 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 149 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 65 ΧΩΝΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ /Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00 13:45 00, ,14 35,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 65 31,14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.456,54 ΦΠΑ 13% 449,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.905,89 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 781,18 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.687,07

59 59 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 150 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 66 ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-ΡΑΠΤΑΙΟΙ (ΜΟΝΟΝ ΠΡΩΪ) 502 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :50 13:15 00, ,14 10,33 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66 09,14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.014,54 ΦΠΑ 13% 131,89 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.146,43 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 229,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.375,72

60 60 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 152 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 67 ΚΑΓΚΑ ΑΙΟΙ-ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 107 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΤΥΡΩΝ 2 ΤΑΞΙ :10 13:25 00, ,72 20,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 67 17,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.966,92 ΦΠΑ 13% 255,70 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.222,62 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 444,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.667,14

61 61 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 155 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 68 ΠΑΝΑΓΙΑ-ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 287 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 4 ΤΑΞΙ :10 13:15 00, ,32 21,83 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 68 19,32 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.144,52 ΦΠΑ 13% 278,79 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.423,31 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 484,66 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.907,97

62 62 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 161 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 69 ΦΡΥΓΑΝΙ- ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 294 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :00 13:45 00, ,00 13,56 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 69 12,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.332,00 ΦΠΑ 13% 173,16 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.505,16 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 301,03 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.806,19

63 63 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 164 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 70 ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΙ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00 14:00 00, ,26 25,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 70 22,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.470,86 ΦΠΑ 13% 321,21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.792,07 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 558,41 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.350,48

64 64 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 170 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 71 ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ- ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 12:15 00, ,00 09,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 71 08,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 888,00 ΦΠΑ 13% 115,44 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.003,44 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 200,69 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.204,13

65 65 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 172 ροµολόγιο µε ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Άνω των 4ρων θέσεων για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. 72 ΑΓΑΘΟ-ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ- ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 367 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 8. Χ. ΕΠΙΒΑ ΤΙΚΟ (Άνω των 4ρων θέσεων :00-08:30 13:45 00, ,90 50,74 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 72 44,90 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 4.983,90 ΦΠΑ 13% 647,91 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 5.631,81 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 1.126,36 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.758,17

66 66 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 173 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 73 ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΣΤΡΙ- ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 439 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 4 ΤΑΞΙ :10-08:20 12:30-13:30 00, ,46 29,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 73 26,46 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.937,06 ΦΠΑ 13% 381,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.318,88 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 663,78 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.982,66

67 67 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 174 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 74 ΚΟΙΛΙ-ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΟ ΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,62 22,17 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 74 19,62 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.177,82 ΦΠΑ 13% 283,12 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.460,94 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 492,19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.953,13

68 68 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 177 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 75 ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 1 ΤΑΞΙ :15 12:30 00, ,00 24,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75 22,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.442,00 ΦΠΑ 13% 317,46 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.759,46 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 551,89 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.311,35

69 69 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 179 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 76 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ- ΥΣΤΟΣ-2 & ΕΠΙΣΤΡ. 450 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ :00 12:35 00, ,30 20,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76 18,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.031,30 ΦΠΑ 13% 264,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.295,37 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 459,07 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.754,44

70 70 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 180 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 77 ΟΙΚ. ΥΣΤΟΥ- ΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 449 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΥΣΤΟΥ 4 ΤΑΞΙ :00 12:35 00, ,97 19,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 77 16,97 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.883,67 ΦΠΑ 13% 244,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.128,55 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 425,71 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.554,26

71 71 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 181 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 78 ΡΑΧΟΥΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (2) 442 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 13:25 00, ,86 20,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78 17,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.982,46 ΦΠΑ 13% 257,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.240,18 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 448,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.688,22

72 72 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 183 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 79 ΠΑΡΑΛΙΑ-ΜΥΛΟΣ- ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 440 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :00-08:20 13:15-13:25 00, ,84 29,20 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 79 25,84 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.868,24 ΦΠΑ 13% 372,87 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.241,11 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 648,22 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.889,33

73 73 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 184 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 80 ΟΚΤΩΝΙΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ) ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :25 13:40 00, ,98 33,88 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80 29,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.327,78 ΦΠΑ 13% 432,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.760,39 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 752,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.512,47

74 74 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 185 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 81 ΚΥΜΗ-ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 437 2ο 6/Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΥΜΗΣ 4 ΤΑΞΙ :00 16:15 00, ,69 12,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 81 10,69 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.186,59 ΦΠΑ 13% 154,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.340,85 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 268,17 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.609,02

75 75 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 186 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 82 ΚΥΜΗ-ΠΥΡΓΟΣ- ΑΝ ΡΟΝΙΑΝΟΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 436 2ο 6/Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΥΜΗΣ 4 ΤΑΞΙ :00 15:30-16:15 00, ,50 20,91 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 82 18,50 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.053,50 ΦΠΑ 13% 266,96 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.320,46 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 464,09 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.784,55

76 76 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 187 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 83 ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ-ΒΡΥΣΗ ΚΟΛΥ ΡΑ 429 4/Θ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 2 ΤΑΞΙ :10 12:40-13:40 00, ,19 11,51 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 83 10,19 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.131,09 ΦΠΑ 13% 147,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.278,13 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 255,63 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.533,76

77 77 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 189 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 84 ΙΡΡΕΥΜΑΤΑ- ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 363 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 2 ΤΑΞΙ :30 12:00 00, ,00 16,95 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84 15,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.665,00 ΦΠΑ 13% 216,45 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.881,45 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 376,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.257,74

78 78 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 190 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 85 ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 362 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 1 ΤΑΞΙ :30 12:00 00, ,00 28,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85 25,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.775,00 ΦΠΑ 13% 360,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.135,75 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 627,15 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.762,90

79 79 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 191 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 86 ΜΑΝΙΚΙΑ-ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ- ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 361 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 4 ΤΑΞΙ :30 12:00 00, ,00 36,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 86 32,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.552,00 ΦΠΑ 13% 461,76 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.013,76 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 802,75 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.816,51

80 80 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 192 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 87 ΚΥΜΗ-ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 355 1ο 2/Θ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 1 ΤΑΞΙ :00 16:00 00, ,16 12,61 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 87 11,16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.238,76 ΦΠΑ 13% 161,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.399,80 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 279,96 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.679,76

81 81 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 193 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 88 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥ- ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ο ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 13:15-14:00 00, ,00 22,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 88 20,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.220,00 ΦΠΑ 13% 288,60 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.508,60 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 501,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.010,32

82 82 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 194 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 89 ΡΑΧΟΥΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (1) 441 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 13:25 00, ,86 20,18 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89 17,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.982,46 ΦΠΑ 13% 257,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.240,18 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 448,04 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.688,22

83 83 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 196 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 90 ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΠΕ) 203 ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 2 ΤΑΞΙ :15 13:40 00, ,50 36,73 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 90 32,50 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 3.607,50 ΦΠΑ 13% 468,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.076,48 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 815,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.891,78

84 84 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 198 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 91 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 547 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 4 ΤΑΞΙ :10 12:40 00, ,66 21,09 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 18,66 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.071,26 ΦΠΑ 13% 269,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.340,52 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 468,10 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.808,62

85 85 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 200 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 92 ΟΡΙΟ-ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 518 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :15 12:15 00, ,82 25,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 92 22,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.533,02 ΦΠΑ 13% 329,29 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.862,31 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 572,46 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.434,77

86 86 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 201 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 93 ΒΡΥΣΗ-ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΟ ΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,00 22,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 93 20,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.220,00 ΦΠΑ 13% 288,60 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.508,60 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 501,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.010,32

87 87 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 202 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 94 ΒΡΥΣΗ-ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΟ ΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,00 22,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 94 20,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.220,00 ΦΠΑ 13% 288,60 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.508,60 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 501,72 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.010,32

88 88 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 203 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 95 ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 513 ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΟ ΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,08 24,95 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 95 22,08 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.450,88 ΦΠΑ 13% 318,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.769,49 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 553,90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.323,39

89 89 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 207 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 96 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3 ΤΑΞΙ :30 12:00 00, ,64 22,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 96 19,64 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 2.180,04 ΦΠΑ 13% 283,41 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.463,45 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 492,69 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.956,14

90 90 Τιµή διπλού τιµολογίου υπο 1,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 211 σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 97 ΑΝΩ ΜΟΝΟ ΡΙ- ΜΟΝΟ ΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΟ ΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ :10 12:45 00, ,20 13,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 97 12,20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ηµερήσια αποζηµίωση X 111 µέρες) 1.354,20 ΦΠΑ 13% 176,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.530,25 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% ) 306,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.836,30

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ Τιµή Καυσίµου Υπολογισµού 1,360 /lit Τιµή ιπλού Τιµολογίου Υπολογισµού= 1,05 (Απόφαση Α54501/5518/2014 ΦΕΚ 227/Β/5.2.2014 ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -ΤΜΗΜΑΤΑ Γ1-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ_NEA PROS DIAPRAGMATEUSI ΤΑΧΙ_3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 26/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 47099/4713 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 38525 ''VRINIOTI WINES ΓΙΑΛΤΡΑ Λ.ΑΙ ΗΨΟΥ ΑΙ ΗΨΟΥ 34300 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 800137829 12410 ACRYPLAST ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΧΑΛΚΙ Α ΑΥΛΙ ΟΣ 34100 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 081432723 39321 ALFA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ - ΨΑΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα : 22 /10 /2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 112480/3780 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙ ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Σ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005»

ΘΕΜΑ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2004-2005» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ /νση: Κριεζή 16, 34100Χαλκίδα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»

5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 28-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 228118/5572 ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 22/05/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : TT 2950 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 15/09/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : οικ. 5451 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑχ. Δ/ση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /0--0 ΑΠΟΦΑΣΗ 5/0 ΘΕΜΑ: 68 ο Βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856

Παλλήνη 16 / 10 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 202856 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : 17 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ.Κώδικας:15351 Τηλέφωνο : 213 2005152, 5170 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ( ) 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ης Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 30 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659970 2015-03-23

15PROC002659970 2015-03-23 15PROC002659970 2015-03-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:121339(3312)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-09-0 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 33-5/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λαγκάδια Αρκαδίας Ταχ. Κώδικας : 22003 Τηλέφωνα : 27953-60501-503-508

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12.11.2014 Αρ. πρωτ. : 220639 Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΘΕΜΑ: 89 ο Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002422473 2014-11-24

14PROC002422473 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 226571 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 29/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 15738/1206 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Π.Ε Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος 24.5.2012 Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος 24.5.2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 24.5.2012 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω

Διαβάστε περισσότερα