ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 9 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 28 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΑΡΧΕΙΟ 29 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΗ 34 VII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 50 VIII. ΕΚ ΟΣΕΙΣ 54 IX. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- XOΡΗΓΙΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 56 X. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΙΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙV. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ V. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ VI. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2

3 Ι. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΞ Παρουσιάζεται κάτωθι το χρονολόγιο της ανακατασκευής του κτιρίου ΦΙΞ για το έτος : Έναρξη των εργοταξιακών εργασιών των άµεσων Μέτρων ασφαλείας (τοποθέτηση χιαστί συνδέσµων και λοιπών µεταλλικών στοιχείων) από την τεχνική εταιρία Πηλέας και Γλαύκος Μιχαλόπουλος Ο.Ε.. Ο Ανάδοχος των Μέτρων Ασφαλείας γνωστοποιεί στο ΚΕΠΕΚ την έναρξη εργασιών ασφαλείας : Εκδίκαση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της Αναδόχου εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ κατά του ΕΜΣΤ. Παρέµβαση του Ελληνικού ηµοσίου/υπποτ υπέρ του ΕΜΣΤ : Υποβολή σηµειωµάτων (από ΕΜΣΤ, Ελληνικό ηµόσιο και ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ) στη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων : Ολοκλήρωση εργασιών των άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από την Ανάδοχο τεχνική εταιρία Πηλέας και Γλαύκος Μιχαλόπουλος Ο.Ε : Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΕΜΣΤ, σχετικά µε την υπ. αριθµ και από καταγγελία της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ για τη Σύµβαση του Έργου, στην οποία είχε απαντήσει το ΕΜΣΤ µε την από επιστολή του : Απάντηση του ΕΜΣΤ στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε την υπ. αριθµ και από καταγγελία της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ για τη Σύµβαση του Έργου : Όχληση από ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ προς Φ Ε για πληρωµή 2 ου, 3 ου, 4 ου,5 ου,6 ου,7 ου,8 ου και 9 ου Λογαριασµού της Αρχικής Σύµβασης και του 2 ου και 3 ου Λογαριασµού της Συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου : Λύση της Σύµβασης µίσθωσης περιµετρικών ικριωµάτων επί του υπό ανακατασκευή κτιρίου του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ, µεταξύ της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ και εταιρίας Κ. Χουντουµάδης ΑΤΒΕ (Ιδιοκτήτης και Εγκαταστάτης του περιµετρικού ικριώµατος επί του κτιρίου) : Απάντηση Φ Ε στην από Όχληση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, σύµφωνα µε την οποία δεν υφίσταται εκκρεµότητα πληρωµής εγκεκριµένου Λογαριασµού από το ΕΜΣΤ προς τον Ανάδοχο και ως εκ τούτου η σχετική επιστολή είναι άνευ αντικειµένου κατά τη σύµβαση και το νόµο : Αποστολή επιστολής από Φ Ε προς ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ µε θέµα: Εκκαθάριση Σύµβασης Εργολαβίας µε την οποία καλείται η Ανάδοχος εταιρία ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ να υποβάλει την Τελική Επιµέτρηση για τα κατασκευασθέντα τµήµατα του έργου, και το πλήρες Αρχείο του Έργου : Απάντηση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στην από επιστολή του Φ Ε, µε την οποία υποστηρίζει ότι λόγω της εκκρεµοδικίας και της Προσωρινής ιαταγής της Προέδρου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναστολή της από αποφάσεως του Σ του ΕΜΣΤ καθώς και της µη κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, το ΕΜΣΤ δε νοµιµοποιείται να καλεί την εταιρία ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ να προβεί σε εκκαθάριση της εργολαβίας, : Ο Φ Ε αποστέλλει στη ΒΙΟΤΕΡ απάντηση στην από επιστολή της εταιρίας, σύµφωνα µε την οποία το ΕΜΣΤ εµµένει στη νόµιµη απόφαση περί εκπτώσεως του Αναδόχου, εν αναµονή και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. 3

4 : Υπογραφή Πρακτικού Περαίωσης Εργασιών για τις εργασίες των άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από τον εκπρόσωπο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο εργοτάξιο (κ. Παναγιώτη Σακκά), από τον εκπρόσωπο του Γραφείου Μελετών Γ&Γ Πενέλη ΑΕ (κ. Γρηγόρη Πενέλη) και από το Νόµιµο εκπρόσωπο του Αναδόχου (κ. Πηλέα Πιχαλόπουλο) : Απάντηση ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στην από επιστολή του Φ Ε, σύµφωνα µε την οποία δεδοµένου ότι το ΕΜΣΤ εµµένει στην απόφαση έκπτωσης και δεν αποδέχεται την υπαναχώρηση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ και εν αναµονή των δικαστικών αποφάσεων ουδείς µπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της εργολαβίας : Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από τον εκπρόσωπο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο εργοτάξιο (κ. Παναγιώτη Σακκά), από τον εκπρόσωπο του Γραφείου Μελετών Γ&Γ Πενέλη ΑΕ (κ. Γρηγόρη Πενέλη) και από το Νόµιµο εκπρόσωπο του Αναδόχου (κ. Πηλέα Πιχαλόπουλο) : Υποβολή Προτελικού Λογαριασµού Εργασιών άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από την τεχνική εταιρία Πηλέας και Γλαύκος Μιχαλόπουλος Ο.Ε : Υποβολή από το ΕΜΣΤ προς την Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού- Μονάδα Β του ΥΠΠΟΤ της ήλωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισµός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πολιτισµός : Επιστολή από Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού-Μονάδα Β του ΥΠΠΟΤ προς το ΕΜΣΤ µε θέµα: Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού ικαιούχου, µε την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση και ικανοποίηση των στόχων της Πράξης Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισµός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πολιτισµός : Απόφαση του Σ του ΕΜΣΤ για τη Σύσταση πενταµελούς Νοµικοτεχνικής Επιτροπής, µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα και αντικείµενο την προώθηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου του ΕΜΣΤ και όλα τα συναφή προς αυτήν νοµικής φύσεως θέµατα : Επιστολή της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας-Τµήµα ικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προς το ΕΜΣΤ σύµφωνα µε την οποία η υπ. αριθµ και από καταγγελία της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ για τη Σύµβαση του Έργου αρχειοθετήθηκε, µε αντίστοιχη απόφαση που υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις : Εκδόθηκε η υπ. αρ Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), µε την οποία απερρίφθη η από και υπ αριθµ. κατάθεσης /17787/2009 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ κατά του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Οριστικοποιείται η έκπτωση του Αναδόχου και η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. 26 και : Μεταφορά των ποσών από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συνολικού ύψους έντεκα εκατοµµυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και πέντε λεπτών ( ,05 ευρώ), οι οποίες είχαν εκδοθεί υπέρ της εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ για το έργο Κατασκευή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στους λογαριασµούς του ΕΜΣΤ, οι οποίοι µε την από 13/11/2009 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είχαν ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στις Τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Alpha. 4

5 : Αποστέλλεται εκ νέου επιστολή από το Φ Ε προς τη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ µε θέµα: Εκκαθάριση Σύµβασης Εργολαβίας : Υπογραφή Σύµβασης Περιµετρικής Σκαλωσιάς για το υπό ανακατασκευή κτίριο του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ, µεταξύ του ΕΜΣΤ και της τεχνικής εταιρίας Κ. Χουντουµάδης ΑΤΒΕ (Ιδιοκτήτης και Εγκαταστάτης του περιµετρικού ικριώµατος επί του κτιρίου) : Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ υποβάλλει την Τελική Επιµέτρηση του έργου, τα ως κατασκευάσθη σχέδια του έργου και τα Πρωτόκολλα Ελέγχου Υλικών και οκιµών που έγιναν κατά την εκτέλεση των εργασιών : Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από τον εκπρόσωπο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο εργοτάξιο (κ. Παναγιώτη Σακκά), από τον εκπρόσωπο του Γραφείου Μελετών Γ&Γ Πενέλη ΑΕ (κ. Γρηγόρη Πενέλη) και από το Νόµιµο εκπρόσωπο του Αναδόχου (κ. Πηλέα Μιχαλόπουλο) : Υποβολή Τελικού Λογαριασµού Εργασιών άµεσων Μέτρων Ασφαλείας από την τεχνική εταιρία Πηλέας και Γλαύκος Μιχαλόπουλος Ο.Ε : Υπογραφή Σύµβασης για την ανάθεση Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης του υπό ανακατασκευή κτιρίου του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ, µεταξύ του ΕΜΣΤ και του Τεχνικού Γραφείου Μελετών sdtopo, Σ. εσύλλας : Υποβολή από τη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στοιχείων του Αρχείου του Έργου : Υποβολή από τη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στοιχείων του Αρχείου του Έργου : Απόφαση του Σ του ΕΜΣΤ για Προκήρυξη Νέου ιαγωνισµού για την ανακατασκευή του κτιρίου του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ, µε Κλειστή ιαδικασία : Απόφαση του Σ του ΕΜΣΤ για επιστροφή της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της εταιρίας του Φ Ε για την αποσβεσθείσα προκαταβολή, σύµφωνα µε την από Σύµβαση µεταξύ ΕΜΣΤ και Φ Ε : Τελική Παράδοση Μελέτης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης του υπό ανακατασκευή κτιρίου του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ από το Τεχνικό Γραφείο Μελετών sdtopo, Σ. εσύλλας : Επιστολή από Φ Ε προς ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. για την υποβολή του πλήρους Αρχείου του Έργου : Επιστολή από Σύµπραξη Γραφείων Μελετών ΕΜΣΤ προς Φ Ε περί Πληρότητας και Επάρκειας της Μελέτης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης : Επιστολή από Φ Ε προς ΕΜΣΤ περί Πληρότητας της Μελέτης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης : Υποβολή από τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Στοιχείων Αρχείου Έργου : Επιστολή του ΕΜΣΤ προς το Συµβούλιο ηµοσίων Έργων (Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών) µε θέµα: Έγκριση δηµοπράτησης του Έργου Κατασκευή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης µε Κλειστή ιαδικασία : Επιστολή Φ Ε προς ΕΜΣΤ µε θέµα: Απόφαση Σ ΕΜΣΤ για Προκήρυξη Κλειστού ιαγωνισµού-τεχνική Έκθεση για Κριτήρια Προεπιλογής : Υποβολή Έκθεσης ιαπιστωτικού Ελέγχου Αναγκαιότητας Επικαιροποίησης της Υφιστάµενης Μελέτης για την Κατασκευή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, από Σύµπραξη Γραφείων Μελετών ΕΜΣΤ προς το ΕΜΣΤ : Υπογραφή Σύµβασης µεταξύ του ΕΜΣΤ και της εταιρίας φύλαξης Brinks Hellas για τη φύλαξη του εργοταξίου στο υπό ανακατασκευή κτίριο του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ : Υποβολή από τη ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στοιχείων του Αρχείου του Έργου. 5

6 : Υποβολή Συµπληρωµατικών Σχεδίων της από υποβληθείσας Μελέτης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης από το Τεχνικό Γραφείο Μελετών sdtopo, Σ. εσύλλας. Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για τη σωστή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων (εκθεσιακοί χώροι και γραφεία του ΕΜΣΤ) πραγµατοποιήθηκαν οι εξής εργασίες σε τακτική βάση: Συντήρηση κεντρικού κλιµατισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων Καθαρισµός και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού µετά το πέρας κάθε έκθεσης Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επισυνάπτεται αναλυτική απογραφή της κινητής περιουσίας του ΕΜΣΤ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ) 6

7 II. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Με την Αριθ. ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΕΦ/30864/ (ΦΕΚ 119/ΥΟ / ) τροποποιήθηκε η Αριθ.ΥΠΠΟ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΕΦ/112457/ (ΦΕΚ 513/ΥΟ / υπουργική απόφαση µε την οποία διορίστηκαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, και ορίστηκαν ως µέλη του εν λόγω ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων για το υπόλοιπο της θητείας του (λήξη θητείας ), οι κατωτέρω, ως εξής: Άννα Καφέτση, ιευθύντρια του ΕΜΣΤ, ως Πρόεδρος Μιχάλης Σταθόπουλος, Οµ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής Αθηνών, ως Μέλος Βικτώρια Ευθυµιάδου, ικηγόρος, ως Μέλος Τάσος Μπίρης, Οµ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, ως Μέλος Χρόνης Μπότσογλου, Οµ. Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ως Μέλος Οι εκ των µελών του εν λόγω Σ Νικόλαος Καλογεράς, Αρχιτέκτονας, Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ ορίζεται ως Αντιπρόεδρος και η Σοφία Στάικου, ιοικητικό Επιχειρηµατικό Στέλεχος, µετέχει στο ανωτέρω Σ ως µέλος. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟ/ ΙΟΙΚ/Τ ΠΕΦ/112457/ υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΜΣΤ συστείνεται Νοµικοτεχνική Επιτροπή µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα προς το Σ που έχει ως αντικείµενο την προώθηση των διαδικασιών για ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου του ΕΜΣΤ στο Φιξ και όλα τα συναφή προς αυτήν νοµικής φύσεως θέµατα. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι µέλη: Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών ως Πρόεδρος Βικτώρια Ευθυµιάδου, ικηγόρος ως Μέλος Νικόλαος Καλογεράς, Αρχιτέκτων, Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ως Μέλος Άννα Καφέτση, Πρόεδρος του Σ και ιευθύντρια του ΕΜΣΤ ως Μέλος Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Μηχανολόγος - Μηχανικός ως Μέλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Κατά τη διάρκεια του 2010 πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού: Μετάταξη: Χρήστος Ανδρουτσάκης: Μηχανικός Πληροφορικής (Τοµέας Πληροφορικών & Επικοινωνιακών Εγκαταστάσεων & Παραγωγής/Υποστήριξης Οπτικοακουστικών Έργων Τέχνης). Μετατάχθηκε από το ΕΜΣΤ στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 7

8 Παραίτηση: Χρυσάνθη Κουτσουράκη: Αρχειοθέτης Συλλογών (Τοµέας Αρχειοθέτησης Συλλογών και ανεισµού) Παραίτηση: Senka Maylinda: Προσωπικό Καθαριότητας (Τοµέας Συντήρησης Μηχανολογικών Κτιριολογικών εγκαταστάσεων και Ασφάλειας ) Λήξη Σύµβασης Εργασίας Ορισµένου Χρόνου: Ogbodu Patience: Προσωπικό Καθαριότητας (Τοµέας Συντήρησης Μηχανολογικών Κτιριολογικών εγκαταστάσεων και Ασφάλειας ) Προσλήψη: Ελένη Σωτηριάδη: Προσωπικό Καθαριότητας (Τοµέας Συντήρησης Μηχανολογικών Κτιριολογικών εγκαταστάσεων και Ασφάλειας) Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από 16/9/2010 έως 16/3/2011. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στο ΕΜΣΤ την 31 η εκεµβρίου 2010 είναι δεκαεννιά (19) άτοµα. Αναλυτικά: ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Άτοµα Τοµέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων Βοηθός Επιµελητής 2 Τοµέας Φωτογραφίας και Νέων Μέσων Βοηθός Επιµελητής 1 Τοµέας Αρχιτεκτονικής & Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 0 Τοµέας Αρχειοθέτησης Συλλογών 0 Τοµέας Συντήρησης Έργων Τέχνης 0 Τοµέας Τεκµηρίωσης & Εκδόσεων Επιµελητής 1 Βοηθός Επιµελητής 1 Τοµέας Αρχείων & Βιβλιοθήκης Βιβλιοθηκονόµος - Αρχειονόµος Βιβλιοθηκάριος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τοµέας Λογιστηρίου Βοηθός Λογιστής Υπάλληλος Γραφείου Τοµέας ιοικητικών Υπηρεσιών Στέλεχος ιοικητικών Υπηρεσιών Τοµέας Εµπορικών ραστηριοτήτων 0 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τοµέας Συντήρησης Μηχανολογικών - Κτιριολογικών εγκαταστάσεων και Ασφάλειας Συντηρητής κτιρίου Ηλεκτρολόγος Συντηρητής κτιρίου Καθαριστής Φύλακας Mουσείου Οδηγός Αυτοκινήτου

9 Τοµέας Πληροφορικών & Επικοινωνιακών Εγκαταστάσεων & Παραγωγής/Υποστήριξης Οπτικοακουστικών Εργων Τέχνης Τοµέας Εγκατάστασης Εκθέσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Τέχνης 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Στέλεχος Πολιτιστικής ιαχείρισης 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Βοηθός Επιµελητής 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επιµελητής Εκπαίδευσης 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στέλεχος Πολιτιστικής ιαχείρισης 1 0 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Στις 14, 15 και 16 εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η απογραφή όλων των έργων των συλλογών ΕΜΣΤ (αρ.πρωτ.:18873/ ) από οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από τους Χρυσάνθη Κουτσουράκη, Τίνα Πανδή, άφνη Βιτάλη και Σταµάτη Σχιζάκη, κατόπιν της από 17/11/2010 ανάθεσης της ιευθύντριας του ΕΜΣΤ. Κατά τη διάρκεια του 2010 συνεχίστηκε ο εµπλουτισµός των µόνιµων συλλογών του ΕΜΣΤ. Από την αρχή του έτους και έως τις 31 εκεµβρίου 2010, οι µόνιµες συλλογές του Μουσείου εµπλουτίστηκαν µε 36 νέα έργα, εκ των οποίων: 18 ωρεές, 11 Αγορές 7 Νέες Παραγωγές Παραγγελίες: Το Bombay Sapphire gin της εταιρείας Bacardi Hellas χορήγησε το ποσό των ευρώ για την παραγωγή 6 νέων έργωνπαραγγελιών που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 στην Aίθουσα Nέων Έργων του Μουσείου στο πλαίσιο της σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Αναλυτικά: Α. ΩΡΕΕΣ 1.Τοµέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ Φρίζα, πτυχο Τέµπερα και ακρυλικό 65 x 900 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 690/2010 9

10 Όρθια γυναίκα, 1986 Μέταλλο 59 x 17 x 17 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 691/2010 Γριά γυναίκα (µπούστο), 1987 Μέταλλο 35 x 24 x 18 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 692/2010 Κεφαλή γριάς γυναίκας, 1987 Μέταλλο 35 x 27 x 31 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη 10

11 Αρ. Εισ. 693/2010 BΛΑΣΗΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ Αντίδωρο, Μικτή τεχνική, κολάζ, νεροµπογιές σε ντουµπλαρισµένο και τελαρωµένο χαρτί 30 x 30 εκ. ωρεά Άννας Καφέτση Αρ. Εισ. 694/2010 ΤΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ Η Καυτή άµµος Ι, 1981 Λινολαιογραφία και ανάγλυφο 74,3 x 64 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας Καυτή άµµος ΙΙ, 1981 Λινολαιογραφία και ανάγλυφο 74,3 x 64 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας Καυτή άµµος ΙΙΙ, [1982] Λινολαιογραφία και ανάγλυφο 74,3 x 64,5 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας Καυτή άµµος ΙV, 1981 Λινολαιογραφία και ανάγλυφο 73,3 x 63,5 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας Άσπρα χάρτινα πουλιά στην οµίχλη ΙΙ, 1983 Λινολαιογραφία, ανάγλυφο και κολάζ 91,5 x 64,8 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας 11

12 Ξηµέρωµα ΙΙ, 1985 Λινολαιογραφία, ανάγλυφο και κολάζ 91,5 x 64,8 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδας Τόνια Νικολαΐδη, 15 χαλκογραφίες, 34,5 x 24,5 εκ., Κέντρο Χαρακτικής Καλλιτεχνικό Πνευµατικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα, 1981 ωρεά της καλλιτέχνιδας ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΩΝΗΣ Ζωή χωρίς δηµοκρατία, 2009 Ξύλο, κοντραπλακέ, ακρυλικό, σπρέι 190 x 390 x 42 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 684/2010 Μετά το τέλος της διαδήλωσης, 2009 Ξύλο, ακρυλικό 15 εκ. x 5 µ. ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 680/

13 2. Τοµέας φωτογραφίας και νέων µέσων ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗ, 2008 Μικτή τεχνική επεξεργασµένη φωτογραφία 54 x 79 εκ. Έκδοση 2/5 ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 687/2010 Αστερισµοί της τσιχλόφουσκας, 2008 Μικτή τεχνική επεξεργασµένη φωτογραφία 54 x 79 εκ. Έκδοση 3/5 ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 688/2010 Το δαχτυλίδι ως ήλιος, δειλινό, 2008 Μικτή τεχνική επεξεργασµένη φωτογραφία 54 x 79 εκ. Έκδοση 2/5 ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ. 689/

14 ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗΣ Sandbox, 2007 Εγκατάσταση Τρισδιάστατες εκτυπώσεις, βάθρα, βιντεοπροβολές Μεταβλητές διαστάσεις ωρεά του καλλιτέχνη Αρ. Εισ.682/2010 Β. ΑΓΟΡΕΣ 1. Τοµέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΙΒΑΝ ΓΚΡΟΥΜΠΑΝΟΦ Visitor [Επισκέπτης], ιπλή προβολή 160 διαφανειών Αρ. Εισ. 683/10 ΚΑΡΛΟΣ ΜΟΤΤΑ Graffiti Cuts: Who Owns the Street [Κοµµάτια γκράφιτι: Σε ποιον ανήκει ο δρόµος;], Εγκατάσταση Ξύλινη κατασκευή, µαύρο χαρτί, λάµπες φθορισµού 310 x 742 x 104 εκ. Έκδοση των 3 + 1ΑP Aρ. Εισ. 667/10 14

15 ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΟΥΕΡΣ No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασµένοι], αρ. 4, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Aρ. Εισ. 674/10 No Olvidado (Not Forgotten) [Όχι ξεχασµένοι], αρ. 5, 2010 Γραφίτης σε χαρτί 304,8 x 127 εκ. Aρ. Εισ. 675/10 ΙΡΙΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ Kεφάλαιο 1. Ο κήπος και ο φράχτης ή πώς χτίζεται η ευτυχία, 2006 Εγκατάσταση αποτελούµενη από τα εξής µέρη: 1. Προοπτικό σχέδιο Mελάνι σε χαρτί 20 x 30 εκ. 2. Προοπτικό σχέδιο (υπό κατασκευή) Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας 50 x 70 εκ. 3. Προοπτικό σχέδιο Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας 30 x 40 εκ. 4. Προοπτικό σχέδιο (καλώς ήρθατε και αντίο) Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας 50 x 70 εκ. 15

16 5-6. Η µία πλευρά / Η άλλη πλευρά (Συµµετρίες) Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας ίπτυχο, 30 x 40 εκ. το καθένα 7. Προοπτικό σχέδιο Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας 50 x 70 εκ Aγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν (Συµµετρίες) Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας ίπτυχο, 50 x 70 εκ. το καθένα 10. Ζεύξη (αταξίες) Mελάνι σε χαρτί ιχνογραφίας 50 x 70 εκ. 11. Άποψη (αταξίες) Mελάνι σε χαρτί 13 x 18 εκ. 12. Θόρυβος (αταξίες) Mελάνι σε χαρτί 13 x 18 εκ. 13. Κλίµακα (αταξίες) Mελάνι σε χαρτί 13 x 18 εκ. Αρ. Εισ. 669/10 2. Τοµέας φωτογραφίας και νέων µέσων ΡΙΣΑΡ ΜΠΡΟΥΓΙΕT Encirclement Neo-Liberalism Ensnares Democracy [Περικύκλωση - Ο Νέο- Φιλελευθερισµός παγιδεύει τη ηµοκρατία], 2008 Φιλµ 16 χιλ. µετεγγραµµένο σε DVD, ασπρόµαυρο, µε ήχο ιάρκεια:

17 Aρ. Εισ. 673/10 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΟΥΝΤΑ ΑΣ On Translation: Miedo/Jauf, 2007 DVD, έγχρωµo, µε ήχο ιάρκεια: Aρ. Εισ. 670/10 ΤΖΟΡΤΖ ΟΣΟΝΤΙ Oil Rich Niger Delta [Το πλούσιο σε πετρέλαιο έλτα του Νίγηρα], Φωτογραφική εγκατάσταση Προβολή 120 ψηφιακών φωτογραφιών ιάρκεια: 10, σε επανάληψη Aρ. Εισ. 668/10 ΟΛΙΒΕΡ ΡΕΣΛΕΡ What Is Democracy? [Τι είναι δηµοκρατία;], Oκτακάναλη βιντεοεγκατάσταση 17

18 Κείµενο τοίχου, 8 βίντεο, έγχρωµα, µε ήχο, 1 προβολέας βίντεο, 2 ηχεία, 7 µόνιτορ, 7 ακουστικά. To έργο περιλαµβάνει τα βίντεο: Rethinking representation [«Για να ξανασκεφτούµε την αντιπροσώπευση»], 2009 ιάρκεια: 16 Politics of exclusions [«Η πολιτική των αποκλεισµών»], 2009 ιάρκεια: 23 Secrecy instead of democratic transparency [«Μυστικότητα αντί για δηµοκρατική διαφάνεια»], 2009 ιάρκεια: 13 New democracies? [«Νέες δηµοκρατίες;»], 2009 ιάρκεια: 23 Is representative democracy a democracy? [«Είναι η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µία δηµοκρατία;»], 2009 ιάρκεια: 22 Direct democracy [«Άµεση δηµοκρατία»], 2009 ιάρκεια: 22 Reclaiming Indigenous politics [«Η αποκατάσταση της πολιτικής των αυτοχθόνων»], 2009 ιάρκεια: 18 Should we consign the Western democracy model to the ash heap of history? [«Μήπως θα έπρεπε να πετάξουµε το µοντέλο της δυτικής δηµοκρατίας στον κάλαθο της ιστορίας;»], 2009 ιάρκεια: 13 Εκδοση 1/5 + 1 AP Aρ. Εισ. 666/10 ΜΑΡΘΑ ΡΟΣΛΕΡ Secrets From the Street: No Disclosure [Μυστικά από το δρόµο: Καµία αποκάλυψη],

19 Βιντεοταινία, έγχρωµη, µε ήχο ιάρκεια: Aρ. Εισ. 671/10 ΠΩΛ ΤΣΑΝ Untitled Video on Lynne Stewart and Her Conviction, The Law and Poetry [Βίντεο χωρίς τίτλο για τη Λυν Στιούαρτ και την καταδίκη της, Ο νόµος και η ποίηση], 2006 DVD, έγχρωµo, µε ήχο ιάρκεια: Aρ. Εισ. 672/10 Γ. ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 1.Τοµέας Ζωγραφικής και Τρισδιάστατων Έργων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ The Length Of A Strand Of Your Hair, Of The Width Of Your Arms, Unfolded (Το µήκος µιας τούφας των µαλλιών σου, του πλάτους των χεριών σου, ξεδιπλωµένων), 2010 Εγκατάσταση Unstable Object 3 Επιχαλκωµένος ορείχαλκος, νίκελ σε αλουµίνιο, ορείχαλκος, βίδες µινιατούρες, επιχαλκωµένος κασσίτερος, περίπου 40 x 30 x 40 εκ. Unstable Object 4 Επιχαλκωµένος ορείχαλκος, νίκελ σε αλουµίνιο, ορείχαλκος, βίδες µινιατούρες, Paper through wood wood through paper no 1 Υδροθειικό αµµώνιο σε φύλο ασηµιού, ίχνη οξειδωµένου χαλκού, κλαδί δέντρου, κόλα χαρτιού Α4, µαγνήτες, περίπου 50 x 40 x 40 εκ. 19

20 Paper through wood wood through paper no 2 Υδροθειικό αµµώνιο σε φύλο ασηµιού, ίχνη οξειδωµένου χαλκού, κλαδί δέντρου, κόλα χαρτιού Α4, µαγνήτες, περίπου 30 x 40 x 20 εκ. Paper through wood wood through paper no 3 Υδροθειικό αµµώνιο σε φύλο ασηµιού, ίχνη οξειδωµένου χαλκού, κλαδί δέντρου, κόλα χαρτιού Α4, µαγνήτες, περίπου 50 x 30 x 30 εκ. Variable Dimensions Lecture (contraction expansion) ικάναλη ΗD βιντεοπροβολή, 250 x 140 εκ. η κάθε προβολή, 1 ώρα διάρκεια κάθε αρχείο, σε λούπα To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Αρ. Εισ. 665/2010 ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Επέτειος, λιθογραφίες Kάθε τύπωµα 28 x 28 εκ. (συνολικές διαστάσεις µεταβλητές) To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Aρ. Εισ. 685/10 H Αγωνία µας είναι ο θρίαµβος µας,

21 Λάδι και ακρυλικό σε 5 ξύλινες επιφάνειες Κάθε ξύλινη επιφάνεια 18 x 18 εκ (συνολικές διαστάσεις µεταβλητές) To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Aρ. Εισ. 686/10 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑ roomwithaview, 2010 Εγκατάσταση 2 συγχρονισµένες DVD προβολές, διάρκεια 20 η καθεµία, µεταλλική κατασκευή, δερµατίνη, 3 φωτεινά κουτιά To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Αρ. Εισ. 663/ Τοµέας Φωτογραφίας και Νέων Μέσων ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ H πείνα στην Αθήνα τον Χειµώνα του , Βίντεο, ασπρόµαυρο, χωρίς ήχο ιάρκεια: 35 Παραγωγή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2008) ωρεά

22 Αρ. Εισ. 681/10 ΤΖΕΝΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ Red Eyed Sky Walkers, κόκκινα µετεωρολογικά µπαλόνια, 9 ασύρµατες βιντεοκάµερες, εννιακάναλες βίντεο και σε πραγµατικό χρόνο προβολές, ήχος. To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Αρ. Εισ. 662/2010 xurban_collective Α Clean Slate [Άγραφη πινακίδα], 2010 Βιντεοεγκατάσταση 4000 c-prints 10 x 15 εκ. 9 ψηφιακές εκτυπώσεις 23 x 23 εκ., δικάναλες βιντεοπροβολές, προβολή από υπολογιστή, βάθρα To έργο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 µε την υποστήριξη του Bombay Sapphire gin Aρ. Εισ. 664/10. ΑΝΕΙΣΜΟΙ Κατά τη διάρκεια του 2010 το ΕΜΣΤ δάνεισε σε µουσεία και φορείς τα παρακάτω έργα από τις συλλογές του: ΝΙΚΗ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ Εν οίκω, 1975 Μεταλλικές κατασκευές, µεταξοτυπία σε πανί, ξύλινα µανταλάκια 22

23 ιαστάσεις µεταβλητές Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 168/02 Εν οίκω, 1991 Πηλός, µέταλλο 80 x 54 x 41 εκ ωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 222/02 ανεισµός στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση της Νίκης Καναγκίνη «Εν Oίκω» (20 εκεµβρίου του 2010 έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2011). ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ Ιούνιος-Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών µνήµη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολληµένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 240/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών µνήµη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολληµένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 241/02 Αύγουστος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών µνήµη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολληµένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 60 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 243/02 Ιούλιος, 1967 από τη σειρά Των δε κακών µνήµη Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολληµένο σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60 x 120 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 244/02 Σχίσµα, 1979 Από την ενότητα ιαµαρτυρίες Ακρυλικό σε µουσαµά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 175/02 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος άνδρας,

24 Λάδι σε µουσαµά 130 x 100 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 443/02 Μπλε αναβάτης, 1996 Λάδι σε µουσαµά 120 x 90 εκ. ωρεά της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 444/02 ανεισµός στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση «50 Χρόνια. Μαζί στην Τέχνη. Πέπη Σβορώνου - ηµοσθένης Κοκκινίδης» (10 εκεµβρίου Φεβρουαρίου 2011) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Από τον Ιανουάριο του 2002 το ΕΜΣΤ δανείζει 24 έργα των συλλογών του στο πλαίσιο προγράµµατος αναβάθµισης των αιθουσών VIP του Αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο κατάλογος των δανειζόµενων έργων είναι ο κάτωθι: ΑΝΙΗΛ (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) I/1977, 1977 Ακρυλικό σε λινάτσα 141 x 128 εκ. Αγορά 2001 Aρ. Εισ. 82/01 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Toile blanche (Λευκός πίνακας), 1976 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο 130 x 130 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 169/02 Nature morte / Antigua 18 (Νεκρή φύση / Αντίγκουα 18), 1995 Μικτή τεχνική σε καραβόπανο, στραντζαριστά και οντουλέ λαµαρίνα 176 x 245 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 171/02 ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ Σχίσµα, 1979 Ακρυλικό σε µουσαµά, 200 χ 200 εκ. Αρ. Eισ 175/02 Νυχτερινό, 1980 Ακρυλικό σε µουσαµά 200 x 200 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ.Εισ.176/02 24

25 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Συµµετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε µουσαµά 59 x 59 εκ. ωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 423/02 Συµµετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε µουσαµά 59 x 59 εκ. ωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 424/02 Συµµετρίες του κύβου, 1971 Εκτύπωση σχεδίου από υπολογιστή σε µουσαµά 59 x 59 εκ. ωρεά του Ζάφου Ξαγοράρη, 2002 Aρ. Εισ. 425/02 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ Χωρίς τίτλο, 1996 Ακρυλικό χρώµα και κολάζ µε ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 251/02 Χωρίς τίτλο, 1997 Ακρυλικό χρώµα και κολάζ µε ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες και σχέδιο µε µελάνι σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 250/02 Χωρίς τίτλο, 1998 Ακρυλικό χρώµα και κολάζ µε ψιλό χαρτί σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 252/02 Χωρίς τίτλο, 1999 Σφυρήλατο µεταλλικό χρώµα, κολάζ µε ψιλό χαρτί, κολλητικές ταινίες, ύφασµα και σχέδια µε κάρβουνο σε χαρτόνι 70 x 50 εκ. ωρεά του καλλιτέχνη, 2002 Aρ. Εισ. 253/02 ΠΕΠΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κίτρινος Αναβάτης, 1980 Λάδι σε µουσαµά 25

26 133 x 100 εκ. Αρ. Eισ. 443/02 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ Σκουριές Ακρυλικό σε καµβά, 100 x 100 εκ. ανεισµός του καλλιτέχνη ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗΣ L apparition (Το όραµα), 1959 Τσιµέντο, κάρβουνα, ακρυλικό σε λινάτσα 46 x 55 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 183/02 Porte, 1968 Κατασκευή, ξύλο, ζωγραφική 185 x 148 εκ. Παρακαταθήκη από το Centraal Museum, Oυτρέχτη ΧΡΥΣΑ Χωρίς τίτλο, Aλουµίνιο και νέον 157,48 x 149,86 εκ. Μόνιµος δανεισµός της καλλιτέχνιδος, 2002 Aρ. Εισ. 470/02 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΗΣ Το γράµµα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 45 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 196/02 Το γράµµα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 28 x 32 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 197/02 Το γράµµα που δεν έφτασε, 1984 Mικτά υλικά 45 x 48 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 198/02 Το γράµµα που δεν έφτασε, 1985 Mικτά υλικά 37 x 42 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 26

27 Aρ. Εισ. 199/02 Το γράµµα που δεν έφτασε, Πατριδογνωσία, 1985 Μικτά υλικά 42 x 42 εκ. Αγορά 2002 µε επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Aρ. Εισ. 200/02 Το γράµµα που δεν έφτασε, 1983 Mικτά υλικά 36 x 48 εκ. Aρ. Εισ. 500/04 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ Καταρράκτης, 2005 Ακρυλικό σε δερµατίνη ιάµετρος 112,5 εκ. Αρ. Εισ. 542/05 ωρεά ελλήνων συλλεκτών 27

28 IV. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΜΣΤ Στον τοµέα της τεκµηρίωσης των καλλιτεχνών κατά το 2010 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: Συνεχίστηκε ο εµπλουτισµός της βάσης δεδοµένων MUSEUM PLUS µε τις εκθεσιογραφίες των καλλιτεχνών της συλλογής του ΕΜΣΤ κι έχει ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος. Συντάχθηκαν βιογραφικά των νεοεισερχόµενων καλλιτεχνών στις συλλογές του ΕΜΣΤ και εισήχθησαν στη βάση δεδοµένων MUSEUM PLUS. Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των βιογραφικών των υπολοίπων καλλιτεχνών της συλλογής. Ξεκίνησε ο εµπλουτισµός της βάσης δεδοµένων MUSEUM PLUS µε τις βιβλιογραφίες των καλλιτεχνών της συλλογής του ΕΜΣΤ, αφού πρώτα διαµορφώθηκαν τα σχετικά πεδία στην καρτέλα του καλλιτέχνη. Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 40% του συνόλου των καλλιτεχνών της συλλογής του ΕΜΣT. Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΜΣΤ Έγινε επανέλεγχος των στοιχείων που είχαν περαστεί στην καρτέλα των έργων τέχνης της βάσης δεδοµένων MUSEUMPLUS και στη συνέχεια εµπλουτισµός της καρτέλας µε την εγγραφή των στοιχείων για όλα τα νέα αποκτήµατα 2010 της συλλογής του ΕΜΣΤ. Παράλληλα ξεκίνησε η µετάφραση όλων των έργων της συλλογής στα γαλλικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η µετάφραση της ιστορικής συλλογής. 28

29 V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟ Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1. Εµπλουτισµός Βιβλιοθήκης Κατά το έτος 2010, συνεχίστηκε ο εµπλουτισµός της συλλογής της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ µε νέα αποκτήµατα. Συγκεκριµένα, στην αρχή του έτους 2010 η Βιβλιοθήκη αριθµούσε 6009 τίτλους (σύµφωνα µε το βιβλίο εισαγωγής), ενώ στο τέλος του έτους το βιβλίο εισαγωγής αριθµεί πλέον 6512 τίτλους βιβλίων, δηλαδή 503 νέοι τίτλοι βιβλίων προστέθηκαν στη συλλογή (Παράρτηµα VI). Το µεγαλύτερο ποσοστό των νέων αποκτηµάτων προήλθε από δωρεές Μουσείων, Ιδρυµάτων, αιθουσών τέχνης, καλλιτεχνών και φίλων του Μουσείου. Ένα µεγάλο ποσοστό νέων αποκτηµάτων προήλθε από αγορές που έγιναν, ως επί το πλείστον, µε την ευκαιρία της οργάνωσης των εκθέσεων του έτους Κάποια αποκτήµατα προήλθαν από ανταλλαγές µε ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 175 βιβλία προήλθαν από τη δωρέα του Γ.Μίχα που έγινε το 2009, αλλά καταγράφηκαν το 2010 στο βιβλίο εισαγωγής. Τέλος, η συλλογή εµπλουτίστηκε από την εσωτερική διάθεση των καταλόγων των εκθέσεων του Μουσείου. Οι προσκτήσεις, καταγράφηκαν αναλυτικά, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες και περιλαµβάνουν: 258 ωρεές εκδόσεων, περιοδικών, καταλόγων εκθέσεων 35 Αγορές Βιβλίων 35 εκδόσεις που προήλθαν από το πρόγραµµα ανταλλαγών της Βιβλιοθήκης. 175 ωρεά Γ.Μίχα ΩΡΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΕΑ ΜΙΧΑ 2. Υποδοµή µηχανογράφησης και αυτοµατισµού Βιβλιοθήκης 29

30 Με την εγκατάσταση βιβλιοθηκονοµικού προγράµµατος αυτοµατισµού, όλες οι προσκτήσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά µαζί µε την υπόλοιπη συλλογή, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους µε πολλαπλούς τρόπους. Για όλα τα νέα αποκτήµατα ακολουθήθηκε η καθιερωµένη διαδικασία (χειρόγραφης) καταλογογράφησης (θεµατικής) ταξινόµησης και ταξιθέτησης στα ράφια. Τα αποκτήµατα του έτους 2010 διατίθενται στους συνεργάτες του Μουσείου για την τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων τους (εκθέσεων, εκδόσεων κ.α.). Συνεχίζεται η ηλεκτρονική καταλογογράφηση και τεκµηρίωση των συλλογών της βιβλιοθήκης, στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ανοιχτού λογισµικού openbiblio. Η καταγραφή των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης έχει ξεπεράσει το 70% του συνόλου της συλλογής της και θα συνεχιστεί ο εµπλουτισµός της και το 2011 µε την αναδροµική καταλογογράφηση αλλά και µε τις προσκτήσεις των νέων αποκτηµάτων. Στα άµεσα σχέδια της Βιβλιοθήκης είναι και η ευρετηρίαση των περιοδικών καθώς και ο εµπλουτισµός τους µε την αποδελτίωση των άρθρων τους. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του µουσείου και είναι διαθέσιµος στους χρήστες στη διέυθυνση: Εικόνα 1. Καρτέλα Ηλεκτρονικής Τεκµηρίωσης Open Biblio 3. Europeana Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ συµµετέχει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Η βιβλιοθηκονόµος του µουσείου παρακολούθησε µια σειρά σεµιναρίων που έχουν διοργανωθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Τ τον εκέµβριο του 2010, µε σκοπό η 30

31 ψηφιοποιηµένη συλλογή έργων τέχνης του ΕΜΣΤ να είναι διαθέσιµη µέσω της ιστοσελίδας:http://www.europeana.eu/ 31

32 4. Περιοδικές Εκδόσεις και Αποδελτίωση Εκτός από τα βιβλία (µονογραφίες, κατάλογοι εκθέσεων, λεξικά, οδηγοί κ.α.), σηµαντικό κοµµάτι της συλλογής αποτελούν και οι περιοδικές εκδόσεις. Μέσα στο έτος έγινε µια αναθεώρηση του υλικού σε περιοδικά και αφού κατεγράφησαν (Cardex) παλαιότερες και νέες συνδροµές, η Βιβλιοθήκη προχώρησε σε ανανέωση των συνδροµών που είχαν λήξει ή έληγαν το 2010 και τη σύναψη νέων. Μέχρι το τέλος του 2010 η Βιβλιοθήκη έχει 11 ενεργές συνδροµές σε περιοδικά (βλ. πίνακα), ενώ πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής σε άλλες δύο. Έγινε επίσης βιβλιογραφική έρευνα για νέες συνδροµές σε περιοδικά τέχνης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 1. ART MONTHLY 2. ART PRESS 3. ARTFORUM 4. ART IN AMERICA 5. BIDOUN 6. FRIEZE 7. FLASHART 8. NKA JOURNAL OF AMERICAN ART 9. PARKETT 10. LA PENSEE DE MIDI 11. PAJ 5. Παράλληλες δραστηριότητες Βιβλιοθήκης Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη παρείχε υποστήριξη στις εκθέσεις και τις άλλες δραστηριότητες του Μουσείου µε τον δανεισµό τεκµηρίων στους επιµελητές, µε τη δηµιουργία αναγνωστηρίων, µε την υποστήριξη του πωλητηρίου καθώς και µε την υποστήριξη της οπτικο-ακουστικής επιµέλειας των εκθέσεων και της υλοποίησης των online εκθέσεων του µουσείου. Συγκεκριµένα η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ συνεργάστηκε για τις ανάγκες της έκθεσης Xρόνης Μπότσογλου, Aναδροµική, Κωστής Βελώνης Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως µπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται, Yang Fudong, Οι επτά διανοούµενοι στο δάσος από µπαµπού και άλλες ιστορίες. Τέλος, επανεξετάσθηκε η λίστα των ιδρυµάτων για το πρόγραµµα ανταλλαγών του Μουσείου και µε το νέο έτος θα ξεκινήσει το πρόγραµµα µε νέα ιδρύµατα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ δώρισε εκδόσεις του Μουσείου σε Πολιτιστικά Ιδρύµατα του εξωτερικού και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για τον εµπλουτισµό των συλλογών τους. Λίστα Μουσείων-Ιδρυµάτων Προγράµµατος Ανταλλαγών 1. Εθνική Πινακοθήκη 2. Μουσείο Μπενάκη 3. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 4. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 5. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 6. Πανεπιστήµιο Αθηνών 7. Πανεπιστήµιο Αιγαίου 8. Ίδρυµα Κωστοπούλου 32

33 9. Ίδρυµα Π.Μιχελή 10. Πινακοθήκη Αβέρωφ 11. Copelouzos Family Art Museum 12. ηµόσια Βιβλιοθήκη 13. Staatliche Museen zu Berlin 14. Castello di Rivoli 15. Tate Gallery 16. De Appel 17. Stedelijk Museum 18. KUNSTHALLE wien 19. Neue Galerie Graz 20. Espoo Museum of Modern Art 21. Museum of Modern Art 6. Εθελοντισµός Στο πλαίσιο εθελοντικού προγράµµατος που οργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ κατά τους µήνες Οκτώβριο-Νοέµβριο του 2010, απασχολήθηκε ένας (1) εθελοντής. Υπό την επίβλεψη της Βιβλιοθηκονόµου του Μουσείου ο εθελοντής απασχολήθηκε στην οργάνωση, ταξιθέτηση και καταγραφή βιβλίων και περιοδικών. Β. ΑΡΧΕΙΟ 1. Εµπλουτισµός Αρχείου Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΕΜΣΤ για διαρκή εµπλουτισµό των αρχείων και των συλλογών του, κατά το έτος 2010 το Αρχείο Καλλιτεχνών εµπλουτίστηκε µε τα εξής: ιάφορα νέα αρχεία Από τις αρχές του 2010 µέχρι σήµερα έχουν παραληφθεί για το Αρχείο Καλλιτεχνών του ΕΜΣΤ 92 νέα αρχειακά τεκµήρια ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Πρόκειται κυρίως για φακέλους καλλιτεχνών, CD, DVD, προσκλήσεις κλπ. Τα νέα αυτά τεκµήρια καταγράφηκαν στο Museum Plus και ταξινοµήθηκαν στους αντίστοιχους φακέλους του αρχείου. 2. Καταγραφή και ταξινόµηση Αρχείου Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η καταγραφή στο Museum Plus και η ταξινόµηση των παρακάτω αρχείων: Αρχείο νέων καλλιτεχνών Περίπου 500 αρχειακά τεκµήρια που προήρθαν από το υλικό των καλλιτεχνών για την έκθεση του ΕΜΣΤ «Σε ενεστώτα χρόνο». Πρόκειται κυρίως για φακέλους καλλιτεχνών που περιέχουν βιογραφικά, πληροφορίες για τα έργα τους, φωτογραφίες, κείµενα, προσκλήσεις, δελτία τύπου, CD, DVD. Αρχείο Μίχα: 182 τεκµήρια, που είχαν παραληφθεί το 2009 και περιέχουν τα εξής: Ντοσιέ µε αποκόµµατα δηµοσιεύσεων που καλύπτουν ανά έτος την καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη µέχρι τον θάνατό του Κουτιά µε slides των έργων του 33

34 Φωτογραφίες έργων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων του καλλιτέχνη (π.χ. οµιλίες κλπ.) Περιοδικά 3. Αναταξινόµηση παλαιότερων αρχείων Αρχείο Ξαγοράρη Ξεκίνησε η αναταξινόµηση του αρχείου Ξαγοράρη µε κριτήριο το είδος των τεκµηρίων και τον αριθµό εισαγωγής του αρχείου. Αρχείο Καφέτση Ξεκίνησε η αναταξινόµηση του αρχείου µε κριτήριο το είδος των τεκµηρίων και τον αριθµό εισαγωγής του αρχείου. 4. Αρχειακή Έρευνα Το Αρχείο ήταν ανοιχτό σε όλους τους ερευνητές και τους φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν να µελετήσουν τα τεκµήρια του. Αρκετοί φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων επισκέφθηκαν το Αρχείο για τις εργασίες τους αλλά και ερευνητές που χρειάσθηκαν να µελετήσουν το Αρχείο του ΕΜΣΤ για επικείµενες εκδόσεις, για την τεκµηρίωση εκθέσεων ή για την πληροφόρηση τους πάνω σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα. 34

35 VI. ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΣΗ Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Υ.Ζ.ΚΑΜΙ, Πέραν της σιωπής (συνεχίστηκε από το 2009) ιάρκεια: 22 /10/ /1/ 2010 Επιµέλεια: Άννα Καφέτση To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργάνωσε την πρώτη στην Ελλάδα αναδροµική έκθεση του ιρανού καλλιτέχνη Y.Z. Kami, µε τίτλο Πέραν της Σιωπής. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν ζωγραφικά έργα µεγάλων διαστάσεων, που δηµιουργήθηκαν από το 1990 µέχρι σήµερα και αποτελούν σταθµούς στην καλλιτεχνική πορεία του Y.Z. Kami. Ο Y.Z. Kami γεννήθηκε στην Τεχεράνη το Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας ( ) και στη Σορβόννη ( ). Έχει πραγµατοποιήσει πολλές ατοµικές εκθέσεις σε Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Λονδίνο, και έχει συµµετάσχει σε σηµαντικές διεθνείς εκθέσεις, όπως στην Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης (2005), και στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας (2007). Συµµετείχε επίσης στη διεθνή έκθεση του ΕΜΣΤ, Ο Μεγάλος Περίπατος (2006), µε µια εγκατάσταση στο χώρο της Ρωµαϊκής Αγοράς και ένα ζωγραφικό έργο στο χώρο της Τεχνόπολης. Έργα του βρίσκονται σε πολλά µεγάλα µουσεία της Νέας Υόρκης, όπως το Metropolitan Museum of Art, το Museum of Modern Art και το Whitney Museum of American Art. Εκπροσωπείται από την Gagosian Gallery της Νέας Υόρκης. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Μark Amerika, UNREALTIME (συνεχίστηκε από το 2009) ιάρκεια: 22 /10 / /1/ 2010 Επιµέλεια: άφνη ραγώνα Η έκθεση αυτή ήταν η πρώτη στην Ελλάδα αναδροµική του Αµερικανού, πρωτοπόρου της ψηφιακής τέχνης καλλιτέχνη, Mark Amerika. ίνοντας έµφαση στη διαµόρφωση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων και φανταστικών προσωπικοτήτων καθώς και στη συσχέτιση των νέων ιστοριών και µυθολογιών εντός των δικτύων, ο Αµέρικα ερευνά τους τρόπους µε τους οποίους η σωµατική και αισθητηριακή εµπειρία εξελίσσεται σε µία νέα νοοτροπία και ένα νέο τρόπο ζωής. Ο Μαρκ Αµερικα γεννήθηκε στο Μαϊάµι το Ζει και εργάζεται στο Bοulder και είναι γνωστός ως συγγραφέας, net artist, εκδότης, θεωρητικός των νέων µέσων και performer. Έχει επιµεληθεί εκθέσεις και οn-line projects και άρθρα του για την τέχνη και τη λογοτεχνία στο διαδίκτυο έχουν εκδοθεί σε διαδικτυακά και έντυπα περιοδικά. Ο Mark Amerika είναι καθηγητής στο τµήµα Τέχνης και ιστορίας της Τέχνης στο University of Colorado στο Bοulder. Χρόνης Μπότσογλου, Αναδροµική ιάρκεια: 28/1/ /4/2010 Επιµέλεια: Τίνα Πανδή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Χρόνη Μπότσογλου (1941), ενός από τους σηµαντικότερους ζωγράφους της ελληνικής µεταπολεµικής τέχνης, χαρακτηρίστηκε 35

36 για περισσότερο από πέντε δεκαετίες από τη συνεχή και σταθερή αναζήτηση πάνω στην ανθρώπινη µορφή και ιδιαίτερα το γυµνό σώµα. Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Παύλο Γερουλάνο, αποτελούσε την µεγαλύτερη µέχρι σήµερα αναδροµική παρουσίαση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ζωγράφου. Συγκέντρωνε περισσότερο από 170 έργα, ζωγραφική, σχέδια, γλυπτική, κατασκευές, χαρακτικά, ψηφιακές εικόνες και εικονογραφήσεις, που εκτείνονται χρονικά από τη δεκαετία του 50 µέχρι σήµερα και συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά από ένα µεγάλο αριθµό Μουσείων, Ιδρυµάτων, Πινακοθηκών και ιδιωτών συλλεκτών. Με άξονα το ανθρώπινο σώµα που διατρέχει το σύνολο σχεδόν της καλλιτεχνικής του δηµιουργίας, η έκθεση ιχνηλατούσε τη θέση του Χρόνη Μπότσογλου απέναντι στην κριτική διάσταση της αναπαράστασης και τον κοινωνικό ρόλο του δηµιουργού, την αναµέτρηση του µε διαχρονικά ερωτήµατα, όπως η αβεβαιότητα και η τρωτότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, ο κύκλος της ζωής και του θανάτου και ο φόβος της φθοράς, η έννοια του βιωµένου χώρου, ο ρόλος της µνήµης, αλλά και τη σχέση του έργου του µε το παρελθόν και την ιστορία της τέχνης. Ο Χρόνης Μπότσογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Το 1960 ξεκινά σπουδές ζωγραφικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών αρχικά στο προκαταρκτικό µε δάσκαλο τον Γιώργο Μαυροΐδη και στη συνέχεια στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη µέχρι και το Θα ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Παρίσι στην Ecole Supérieure des Beaux-arts µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ( ). Το διάστηµα υπήρξε µέλος της οµάδας των Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών. Έχει λάβει µέρος σε πλήθος ατοµικών και οµαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1989 εκλέχθηκε καθηγητής της ΑΣΚΤ, της οποίας διατέλεσε αντιπρύτανης ( ) και πρύτανης ( ). Έχει εκδόσει τα αυτοβιογραφικού χαρακτήρα βιβλία Ηµερολόγια Ταξίδια, 1994, Ψευτοδοκίµια, 2000 και Το χρώµα της σπουδής, Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. YANG FUDONG, Οι επτά διανοούµενοι στο δάσος από µπαµπού και άλλες ιστορίες ιάρκεια: 11/5-5/9/2010 Επιµέλεια: Άννα Καφέτση ιοργανώθηκε η πρώτη µεγάλη έκθεση στην Ελλάδα του διεθνώς αναγνωρισµένου κινέζου καλλιτέχνη Yang Fudong, µε τίτλο Οι επτά διανοούµενοι στο δάσος από µπαµπού και άλλες ιστορίες, µε τη συνεργασία του ίδιου του καλλιτέχνη, της γκαλερί Marian Goodman στο Παρίσι, του Ίδρυµατος Fondation Louis Vuitton pour la Création στο Παρίσι και της γκαλερί Shanghart στη Σαγκάη. Στην έκθεση παρουσιάστηκε ολοκληρωµένος ο επικός κινηµατογραφικός κύκλος πέντε έργων µε τίτλο Seven Intellectuals in a Bamboo Forest ( ), πλαισιωµένος από πρόσφατες και παλαιότερες πολυκάναλες βιντεοεγκατάστασεις, όπως οι East of Que Village (2007) και Close to the Sea (2004), καθώς και από το φιλµ Liu Lan (2003). Ο Yang Fudong γεννήθηκε στο Πεκίνο το 1971 και µετά τις σπουδές ζωγραφικής στην Κινεζική Ακαδηµία Καλών Τεχνών στο Hangzhou ( ) εγκαταστάθηκε στη Σαγκάη. Θεωρείται ένας από τους πιο σηµαντικούς σύγχρονους κινέζους καλλιτέχνες, µε συµµετοχές σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις όπως στην Documenta 11 στο Κάσελ και στην πρώτη Τριενάλε της Guangzhou το 2002, στη 50ή και 52ή Μπιενάλε της Βενετίας το 2003 και το 2007, στη Μπιενάλε της Taipei το Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατοµικές εκθέσεις σε σηµαντικά ιδρύµατα, όπως 36

37 η Kunsthalle της Βιέννης, το µουσείο Stedelijk στο Άµστερνταµ, το Parasol Unit στο Λονδίνο, το MuHKA της Αµβέρσας, το Asia Society της Νέας Υόρκης, το µουσείο Zengdai της Σαγκάης και το Hara museum of Contemporary Art στο Τόκιο ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΩΝΗΣ, Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως µπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται ιάρκεια: 11/5-5/9/2010 Επιµέλεια: άφνη Βιτάλη Η ατοµική έκθεση του Έλληνα καλλιτέχνη Κωστή Βελώνη εντάσσεται στο πλαίσιο των εκθέσεων του ΕΜΣΤ για καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς. Το γλυπτικό έργο του Βελώνη αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα καθώς και σε κινήµατα της ιστορίας της τέχνης, εστιάζοντας σε πολιτικές ουτοπίες και στην πτώση της ιδεολογίας. Ο Βελώνης δηµιουργεί αφηγήσεις που χαρακτηρίζονται από την σύνδεση προσωπικών ιστοριών µε την επανεξέταση ιστορικών δεδοµένων. Στην έκθεση του στο ΕΜΣΤ, µε τίτλο Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως µπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται, παρουσιάστηκαν µεγάλης κλίµακας γλυπτικά έργα καθώς και ορισµένα µικρότερα γλυπτά που δηµιούργησε ο καλλιτέχνης την τελευταία διετία. Η έκθεση διερεύνησε και ανέδειξε το χαρακτήρα του έργου του Βελώνη εστιάζοντας σε έργα µε πολιτικό χαρακτήρα. O Κωστής Βελώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε πολιτισµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες (MRes) στο London Consortium (Birkbeck College, ICA, AA, Tate Gallery) το 2000 και Καλές Τέχνες στο πανεπιστήµιο Paris VIII, (Maitrise, D.E.A). Είναι ιδάκτωρ Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις πιο πρόσφατες ατοµικές εκθέσεις του περιλαµβάνονται οι ακόλουθες: How one can think freely in the shadow of a temple, Kunstverein Hamburg, Αµβούργο (2009), Craft Boy, Monitor Gallery, Ρώµη (2008),...was einmal über heute gesagt werden wird: Köln Show2, BQ Gallery, European Kunsthalle, Κολωνία (2007). Ανάµεσα στις πρόσφατες οµαδικές εκθέσεις περιλαµβάνονται: 2 η Μπιενάλε της Αθήνας (2009), Brussels Biennial 1 for Contemporary Art, Βρυξέλλες (2008), 9e Biennale de Lyon, Villeurbanne (2007), Σε Ενεστώτα Χρόνο. Νέοι Έλληνες καλλιτέχνες, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2007), Ο Μεγάλος Περίπατος, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2006). Τέχνης Πολιτική ιάρκεια: 13/10/ /4/2011 Επιµέλεια: Άννα Καφέτση Για τον εορτασµό των 10 χρόνων λειτουργίας και συγκρότησης της συλλογής του, το ΕΜΣΤ διοργάνωσε µεγάλη έκθεση µε τίτλο Τέχνης Πολιτική. Στην έκθεση παρουσιάζονται 79 έργα µεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις, ζωγραφική, σχέδια, φωτογραφίες, βιντεοεγκαταστάσεις και διαδικτυακά έργα. Πολλά από τα έργα της έκθεσης εκτίθενται για πρώτη φορά στο Μουσείο. Στην έκθεση συµµετέχουν 40 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές από την Ελλάδα αλλά και από µητροπολιτικά κέντρα και ανερχόµενες περιφέρειες δυτικών και µη χωρών. 37

38 Kαλλιτέχνες: Ανδρέας Αγγελιδάκης, ηµήτρης Αληθεινός, Κωστής Βελώνης, Μπιλ Βιόλα, Βαγγέλης Βλάχος, Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος, Γιανγκ-Χε Τσανγκ Χέβι Ίντουστρις (YHCHI), Κέντελ Γκηρς, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ & Αν-Μαρί Μιεβίλ, Ιβάν Γκρουµπάνοφ, Κοκέν Εργκούν, Ειρήνη Ευσταθίου, Έµιλυ Ζασίρ, Θόδωρος, Γιάελ Καναρέκ, Βλάσης Κανιάρης, Κάρλος Μόττα, Aντόνιο Μουντάδας, Σάντι Μπένινγκ, Άντρεα Μπάουερς, Ρισάρ Μπρουγιέτ, Σιρίν Νεσάτ, Τζορτζ Οσόντι, Ουαλίντ Ράαντ & Οµάδα Άτλας, [+RAM TV], Όλιβερ Ρέσλερ, Μάρθα Ρόσλερ, Τζέις Σαλούµ & Ουαλίντ Ράαντ, Άλλαν Σεκούλα, ανάη Στράτου, Ίρις Τουλιάτου, Πωλ Τσαν, Στέφανος Τσιβόπουλος, Μάκης Φάρος, Γιώργος Χαρβαλιάς, Γιώργος Χατζηµιχάλης, Μόνα Χατούµ, Γιάννης Ψυχοπαίδης, xurban_collective. Η έκθεση ξεκινά από µια κυρίαρχη στις µέρες µας µουσειολογική αρχή, σύµφωνα µε την οποία καλούµαστε να διαχειριστούµε τη Συλλογή σαν ένα διαρκώς µετακινούµενο πεδίο νέων σχέσεων µεταξύ των έργων, αναδεικνύοντας καινούριες αφηγήσεις και σηµασίες αλλά και µια διευρυµένη αντίληψη για το σύγχρονο, διεθνή και διαπολιτισµική. Στο πλαίσιο αυτό, παρελθόν και παρόν αναδοµούνται το ένα µέσα στο άλλο, και η σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία προσλαµβάνεται σε διαλεκτική σχέση µε την ολότητα της παγκόσµιας κουλτούρας, πέρα από εθνικούς, γεωγραφικούς ή φυλετικούς περιορισµούς. Στόχος της έκθεσης είναι να διερευνήσει, µέσα από τις διαφορετικές οπτικές των έργων που άµεσα ή υπαινικτικά αναφέρονται σε πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα και γεγονότα, το πολιτικό δυναµικό της σύγχρονης τέχνης, τη δυνατότητά της να λειτουργεί ως µοχλός κριτικής και εναλλακτικής πολιτικής σκέψης και δράσης. Πολιτικές χρήσεις του δηµόσιου χώρου, καταστάσεις και εµπειρίες καταπίεσης, διακρίσεων και βίαιων πολιτικο-κοινωνικών συγκρούσεων, οικονοµική παγκοσµιοποίηση και πολιτική του χώρου στις οικολογικές και κοινωνικές της εκφάνσεις, ανασυγκρότηση της συλλογικής µνήµης και ανασύσταση ενός συλλογικού κοινωνικού χώρου, είναι µερικά από τα ζητήµατα που διερευνούν µε κριτικό τρόπο τα έργα της έκθεσης, αναζητώντας εναλλακτικές πολιτικές συλλογικής δράσης και καλλιτεχνικού ακτιβισµού και µια νέα διαδραστική σχέση του καλλιτέχνη µε την κοινότητα, τοπική και παγκόσµια. ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 Στο πλαίσιο µιας ανοιχτής και ερευνητικής εκθεσιακής πολιτικής σύµφωνης µε το οικουµενικό πνεύµα της εποχής, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινίασε τη σειρά ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές Πρόκειται για ένα πρόγραµµα νέων παραγωγών, παραγγελίες του µουσείου που παρουσιάζονται στην Aίθουσα Nέων Έργων. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που δουλεύουν µε διαφορετικά είδη και µέσα -ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία, νέα µέσα, περφόρµανς- να πειραµατιστούν και να δηµιουργήσουν νέα έργα που παρουσιάζουν στον συγκεκριµένο χώρο, αναδεικνύοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές και διαπολιτισµικές αναζητήσεις. Κάθε χρόνο προγραµµατίζονται έξι νέες παραγωγές, µε την προοπτική τα παραγόµενα έργα να συµπεριληφθούν στη συνέχεια στις µόνιµες συλλογές του µουσείου. Τα νέα έργα πραγµατοποιούνται µε την ευγενική υποστήριξη του Bombay Sapphire gin. Φέτος πραγµατοποιήθηκαν τα κάτωθι πρότζεκτ: Τζένη Μαρκέτου, Red Eyed Sky Walkers ιάρκεια: 28/1-18/2/

39 Επιµέλεια: άφνη Βιτάλη Στο έργο Red Eyed Sky Walkers, ο δηµόσιος χώρος στην είσοδο και στο περιστύλιο του µουσείου παρακολουθείται από 99 κόκκινα µετεωρολογικά µπαλόνια, καθώς στα εννέα από αυτά είναι τοποθετηµένες µικρές ασύρµατες βίντεο κάµερες. Οι κάµερες καταγράφουν την κίνηση των περαστικών, τις δραστηριότητες των ανθρώπων που συχνάζουν στο χώρο: των µαθητών του ωδείου, των παιδιών που χορεύουν break dance, των φυλάκων ασφαλείας, της αστυνοµίας στην οδό Ρηγίλλης, καθώς και τα καθηµερινά επεισόδια σηµαντικά ή µη του πολυσύχναστου δηµόσιου αυτού χώρου. Το οπτικό υλικό που προκύπτει, προβάλλεται σε πραγµατικό χρόνο στην Αίθουσα Νέων Έργων του µουσείου. Στο έργο αυτό ο θεατής είναι αντικείµενο παρακολούθησης αλλά συγχρόνως και παρατηρητής, αφού µπαίνοντας στο µουσείο συνειδητοποιεί ότι γίνεται ο ίδιος κοινωνός της πληροφορίας. Η χρήση των µπαλονιών προσδίδει στο έργο µια παιχνιδιάρικη διάσταση, αλλά είναι και ένα µέσο Το έργο Red Eyed Sky Walkers είναι µια συµµετοχική εγκατάσταση, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα σε εσωτερικό και εξωτερικό δηµόσιο χώρο και προσκαλεί τον θεατή ή ακόµα και έναν τυχαίο περαστικό, να µπει σε διάλογο µε το έργο. Η σωµατική παρουσία των περαστικών, οι δράσεις και οι συµπεριφορές τους διαµορφώνουν το οπτικό υλικό που καταγράφουν οι εννέα κάµερες και παρουσιάζεται σε µια πολλαπλή προβολή. Η καλλιτέχνις, εκπαιδευτικός και δηµόσια οµιλήτρια Τζένη Μαρκέτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και ζει στη Νέα Υόρκη. Έχει πραγµατοποιήσει πολυµεσικές εγκαταστάσεις και έργα δηµόσιας τέχνης µε τη βοήθεια της έρευνας και της συνεργασίας, καθώς και των προγραµµάτων καλλιτεχνικής φιλοξενίας και της ανάθεσης έργων, που παρουσιάστηκαν σε ολόκληρο τον κόσµο. Στο έργο της χρησιµοποιεί τις βιντεοεγκαταστάσεις, το διαδίκτυο, την περφόρµανς, τη φωτογραφία και τον δηµόσιο διάλογο για να διερευνήσει την πολιτισµική και κοινωνική σχέση ανάµεσα στην τέχνη και τη τεχνολογία. Η βασική της έµπνευση συνδέεται µε τις πολλαπλές αναγνώσεις που µπορούν να γίνουν στο εκάστοτε πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Η Μαρκέτου έχει πραγµατοποιήσει πλήθος ατοµικών και οµαδικών εκθέσεων ανά τον κόσµο Η Μαρκέτου σπούδασε φωτογραφία και time-based art και πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Πρατ της Νέας Υόρκης. Eυανθία Τσαντίλα, roomwithaview ιάρκεια: 17/3-25/4/2010 Επιµέλεια: άφνη Βιτάλη Το έργο roomwithaview ξεκίνησε το 2005 όταν η καλλιτέχνις άρχισε να παρατηρεί και να φωτογραφίζει τους ανθρώπους και τα στιγµιότυπα που διαδραµατίζονταν έξω από το παράθυρο του εργαστηρίου της στο Βερολίνο. Η καλλιτέχνης συνδύασε τις φωτογραφίες που τράβηξε µε διάφορα κείµενα από τον χώρο της ποίησης, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας κ.ά. επιδιώκοντας νοητικές ανταλλαγές ανάµεσα στις εικόνες που δηµιουργούσε και στα κείµενα που επέλεγε να τις συνοδεύουν. ηµιούργησε έτσι µια σειρά από ηλεκτρονικά µηνύµατα, που αποτελούνται από µια φωτογραφία και ένα κείµενο το καθένα, τα οποία στέλνει σε έναν µεγάλο αριθµό παραληπτών από το 2005 µέχρι και σήµερα. Η καλλιτέχνις επιζητά πολλαπλούς συσχετισµούς ανάµεσα στα δύο αυτά µέσα, την εικόνα και τον γραπτό λόγο και επιδιώκει διαφορετικά επίπεδα ανάγνωσης των µηνυµάτων καθώς και µια κρυφή συνοµιλία µε τον κάθε παραλήπτη. Η Τσαντίλα µεταφέρει το δωµάτιο µε θέα από 39

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΚΤΙΡΙΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 III. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ -ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ράσεων 2000-2010. Προσωρινή Στέγαση. Συλλογή: Συγκρότηση. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου - Προοπτικές. Συλλογή: Επιστηµονική ιαχείριση

Απολογισµός ράσεων 2000-2010. Προσωρινή Στέγαση. Συλλογή: Συγκρότηση. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου - Προοπτικές. Συλλογή: Επιστηµονική ιαχείριση Απολογισµός ράσεων 00 0 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΣΤ: Απολογισµός Έργου Προοπτικές Οργανόγραµµα Προσωρινή Στέγαση Συλλογές Επισκεψιµότητα Εκπαίδευση Αρχείο Καλλιτεχνών Βιβλιοθήκη Εκδόσεις Συνεργασίες Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ράσεων 28ης Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr

Πρόγραµµα ράσεων 28ης Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛ.: 213 2022144 FAX : 213 2022096 Email: typos@pireasnet.gr Website www.pireasnet.gr Πρόγραµµα ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη: 14/10/2016 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Πρ.: 325 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. 28 ης Οκτωβρίου 7 Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη Τηλ.: 2461350435 Fax : 2461049319 Email: info@kozlib.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κείμενα - Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης ζωγραφική - κόσμημα Η Ρουμπίνα Σαρελάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στους ζωγράφους Π. Σαραφιανό, Ν.Νικολάου και Γ. Μόραλη. Τελείωσε το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑLPHA BANK Δρ. Δέσποινα Τσούργιαννη Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank dtsourgianni@alpha.gr Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΚΑΣ. Ατομικές Εκθέσεις. 2011 blandness of affect, Γκαλερί Elika, Αθήνα 2008. o Sense and Sensibility, Γκαλερί Tint, Θεσσαλονίκη

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΚΑΣ. Ατομικές Εκθέσεις. 2011 blandness of affect, Γκαλερί Elika, Αθήνα 2008. o Sense and Sensibility, Γκαλερί Tint, Θεσσαλονίκη ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΚΑΣ Γεννήθηκε το 1969. Σπούδασε στη σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ (1988-1994, εργαστήριο Β.Δημητρέα). Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ

Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Β Α Λ Η Κ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Ρ Ο Υ η εικόνα ως πρόσχημα ΕΓΚΑΙΝΙΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 19:30 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Φ Ι Λ Ω Ν Ο Σ 29, 18535, Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ 14 έως 21 Iουνίου 2015 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειμωνιάτικο Ταξίδι Φισκάρδο, λάδι σε καμβά, 18x24cm Ώχρα, λάδι σε χαρτόνι, 22x26,5cm 20 Δεκεμβρίου 29 Ιανουαρίου 2014 Αμοργός, λάδι σε καμβά, 24x30cm Νυχτερινό, λάδι σε χαρτόνι,

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου (Ο.Π.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα

Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα Γλυπτική - Εταιρικά Δώρα Εταιρικά δώρα Αγαπητοί φίλοι, τη στιγμή που στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, το επιχειρηματικό δώρο συνιστά τη νέα μορφή δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Νικόλας Αντωνίου Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και Μανώλη Πολυμέρη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

4,50 9,00 0,60 1,20 2,00 4,00

4,50 9,00 0,60 1,20 2,00 4,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα 07-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 4384 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 26 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η δραστηριότητα του Α2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Οι μαθητές του Α2 του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 23/11/2016 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Α: ΒΙΦΥ46Ψ8ΝΨ-ΧΜΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιω. Θεοτόκη 72, 4900 Κέρκυρα, τηλ.: 266087604-6 Fax: 26608764, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 09/05/204 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ράσεων 29 Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr

Πρόγραµµα ράσεων 29 Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛ.: 213 2022144 FAX : 213 2022096 Email: typos@pireasnet.gr Website www.pireasnet.gr Πρόγραµµα ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Αθήνα 2004 Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1... 1 Εισαγωγή... 1 Σκοπός... 1 Ενδιάµεσοι Στόχοι... 2 Ωράριο Λειτουργίας... 3 Κεφάλαιο 2... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα