DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY SYSTEMS ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΤΥΠA EN / ISO TEST REPORT DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF LAZED LIQUID HEATIN SOLAR COLLECTORS STANDARDS EN / ISO ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE 1186 DE1 Το Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και είναι διαπιστευµένο από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. ιαπίστευσης 311(00)002). The Laboraory saisfies he requiremens of sandard ELOT EN ISO/IEC and i has accrediaion from he Naional Accrediaion Auhoriy of reece (Accrediaion Cer. No. 311(00)002). οκιµές Αρ. Πιστ Αγ. Παρασκευή, Αττική Τηλ.: (210) Fax: (210) R Ag. Paraskevi, reece Tel.: Fax: Web sie: hp://

2 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN * / ISO ** TEST REPORT DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF LAZED LIQUID HEATIN SOLAR COLLECTORS ACCORDIN TO STANDARDS EN * / ISO ** * EN : Thermal solar sysems and componens - Solar Collecors - Par 2: Tes mehods. ** ISO : Tes mehods for solar collecors - Par 1: Thermal performance of glazed liquid heaing collecors including pressure drop. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / NCSR DEMOKRITOS LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY SYSTEMS Χ. Κώνστας / Ch. Konsas Υπεύθυνος οκιµών / Responsible for Tesing ρ. Β. Μπελεσιώτης / Dr. V. Belessiois Προϊστάµενος / Laboraory Head Ηµεροµηνία / Dae: 26/06/2009 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα αποτελέσµατα αφορούν µόνο τους συλλέκτες στους οποίους πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές και οι οποίοι προσκοµίστηκαν από τον πελάτη. 2) Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί παρά µόνο στο σύνολό της χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου. 3) Ο µετρητικός εξοπλισµός καλύπτει τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. εν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσµατα. NOTES: 1) The resuls are relaed only wih he collecors on which ess were performed and which were delivered by he cusomer. 2) This repor can be reproduced wihou he wrien permission of he Laboraory only in full. 3) Measuremen equipmen conforms wih he accuracy/precision requiremens of he sandards. Uncerainy of resuls is no provided. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 2 από / from 32

3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης: SOL Ε.Π.Ε. Ο ΥΣΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Cusomer: SOL E.P.E. ODYSSEOS METAMORFOSI Τηλ.: Fax: Tel.: Fax: Ηµεροµηνία παραλαβής συλλέκτη (καλή κατάσταση) / Receip dae of collecor (in good condiion): 04/05/2009 Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / SOLAR COLLECTOR DESCRIPTION A.1.1 Βασικά Στοιχεία / Basic daa - Όνοµα Κατασκευαστή:...SOL Ε.Π.Ε. (SONNE AKTION) Name of Manufacurer:... - Χαρακτηριστικά Συλλέκτη:...PHAETHON Collecor model : - Κωδικός συλλέκτη(ων) δοκιµής: Collecor (s) code : A.1.2. Συλλέκτης / Collecor - Τύπος: / Type : Επίπεδος / Fla plae Σωλήνων κενού / Evacuaed ube Άλλος / Oher:... Eµβαδόν ολικής επιφάνειας / ross area: m 2 - Eµβαδόν επιφάνειας παραθύρου / Aperure area: m 2 - Αριθµός καλυµµάτων* / Number of covers*: Υλικά καλυµµάτων*:...tempered glass Cover maerials*:... - Πάχος καλυµµάτων*: mm Cover hickness*: - Αριθµός σωλήνων ή καναλιών* / Number of ubes or channels*:... 9 (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specificaions supplied by cusomer No daa were provided by he cusomer Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 3 από / from 32

4 - ιάµετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*:... 7 mm Tube diameer (inside) or channel dimensions*: - Απόσταση σωλήνων ή καναλιών* / Tube or channel pich*:...10 cm A.1.3 Μέσο Μεταφοράς Θερµότητας* / Hea Transfer Medium* - Τύπος: / Type : Νερό / Waer Λάδι / Oil Άλλο / Oher - Ιδιότητες (πρόσθετα κ.τ.λ.):...- Specificaions (addiives ec.) :...- A.1.4 Απορροφητής / Αbsorber - Yλικό*:...σωλήνες χαλκού ενιαίο φύλλο αλουµινίου πάχους 0.5 mm Maerial*:... copper ubes one piece aluminium shee 0.5 mm hickness - Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας*:...επιλεκτική βαφή Surface reamen*:... Selecive coaing Τύπος κατασκευής*:...συγκόλληση µε laser Consrucion ype*:... Laser welded - Βάρος υγρού* / Fluid conen*: kg - Εµβαδόν* / Area*: m 2 A.1.5 Θερµική Μόνωση και Πλαίσιο / Thermal Insulaion and Casing - Πάχος θερµικής µόνωσης*:...30 mm (πλάτη) / 20 mm (πλευρικά) Thermal insulaion hickness*:...30mm (back) / 20 mm (side) - Υλικό µόνωσης, πλάτη*:...πετροβάµβακας Insulaion maerial, back* :...Rockwool - Υλικό µόνωσης, πλευρικά*:...πετροβάµβακας Insulaion maerial, sides*:...rockwool - Yλικό πλαισίου, πλευρικά*: mm Αλουµίνιο Casing maerial, sides* : mm Αluminium (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specificaions supplied by cusomer No daa were provided by he cusomer Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 4 από / from 32

5 - Yλικό πλαισίου, πλάτη*: mm Αλουµίνιου Casing maerial, back*: mm Αluminium - Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό / Τοal mass of collecor wihou fluid*: kg - Ολικές διαστάσεις / ross dimensions:...(2000 x 995 x 86) mm - ιαστάσεις παραθύρου / Aperure dimensions:... (1933 x 934) mm - Στεγανοποιητικά υλικά*:... EPDM Sealing maerial*:... EPDM A.1.6 Περιορισµοί* / Liminaions* - Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας / Maximum emperaure of operaion: C - Μέγιστη πίεση λειτουργίας / Maximum operaing pressure:... 1 MPa A.1.7 Σχηµατική Παράσταση του Συλλέκτη* / Schemaic Diagram of he Collecor* (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specificaions supplied by cusomer No daa were provided by he cusomer Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 5 από / from 32

6 Α.1.8 Φωτογραφία Συλλέκτη / Phoo of he Collecor (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη (**) εν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη Specificaions supplied by cusomer No daa were provided by he cusomer Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 6 από / from 32

7 Α.2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ / INSTANTANEOUS EFFICIENCY A.2.1 Μέθοδος / Mehod Συνθήκες µόνιµης κατάστασης στο ύπαιθρο / Oudoor seady-sae condiions A.2.2 Σχηµατική Παράσταση του Κυκλώµατος οκιµής (1 η εγκατάσταση) Schemaic Diagram of he Tes Loop (1 s Insallaion) C Επίπεδος συλλέκτης Fla-plae solar collecor HE Εναλλάκτης θερµότητας Hea exchanger CM Ψυκτική µονάδα Cooling machine DV ιαφορική βάνα Differenial valve EC Ηλεκτρικός σταθεροποιητής θερµοκρασίας νερού Elecrical sabilizer of waer emperaure PT Θερµόµετρο P100 P100 emperaure sensor P ιαφορικό πιεσόµετρο Differenial pressure meer T Μετρητής διαφοράς θερµοκρασίας Temperaure difference meer Ti Θερµόµετρο P100 (είσοδος συλλέκτη) P100 emperaure sensor (collecor inle) Te Θερµόµετρο P100 (έξοδος συλλέκτη) P100 emperaure sensor (collecor oule) m Ροόµετρο Flow meer F Φίλτρο Filer P Κυκλοφορητής Circulaing pump PR Ρυθµιστής πίεσης Pressure conroller SV Βαλβίδα ασφάλειας Safey valve BD οχείο διαστολής Expansion vessel ST οχείο σταθερής θερµοκρασίας Seady emperaure vessel R Θερµική αντίσταση Thermal resisance V Βάνα ρύθµισης παροχής νερού ψύξης Valve for he conrol of cooling waer flow SM Πυρανόµετρο Pyranomeer AT Αισθητήριο θερµοκρασίας περιβάλλοντος Ambien air emperaure sensor AS Μετρητής ταχύτητας ανέµου Anemomeer DR Σύστηµα συλλογής δεδοµένων Daa acquisiion sysem - recorder A Ηλ. Υπολογιστής Compuer Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 7 από / from 32

8 A.2.3 Σχηµατική Παράσταση του Κυκλώµατος οκιµής (2 η εγκατάσταση) / Schemaic Diagram of he Tes Loop (2 nd Insallaion) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 8 από / from 32

9 A.2.4 Aποτελέσµατα δοκιµών, µετρήσεις και προκύπτοντα αποτελέσµατα / Tes resuls, measuremens and derived daa Γεωγραφικό πλάτος / Laiude : o 58 Γεωγραφικό µήκος / Longiude:...23 o 43 Κλίση συλλέκτη / Collecor il: µοίρες / deg. Προσανατολισµός συλλέκτη:...παρακoλουθεί τον ήλιο Collecor azimuh...sun racking Toπική ώρα στο Ηλιακό µεσηµέρι:... 12:20 1 η Εγκατάσταση / 1 s insallaion... Local ime a he solar:.. 2 η Εγκατάσταση / 2 nd insallaion... Πίνακας Α.1 / Table A.1 Αποτελέσµατα οκιµών - εδοµένα Μερήσεων / Tes Resuls - Measured Daa Hµ/νία / Dae LT d / a u in ( e - in ) m ) H-M-E D-M-Y Ωρες-Λεπτά h-min W/m 2 % o C m/s o C K kg/s 18/Jun/ :41-11: /Jun/ :27-11: /Jun/ :13-11: /Jun/ :00-11: /Jun/ :01-15: /Jun/ :15-15: /Jun/ :56-13: /Jun/ :44-12: Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 9 από / from 32

10 Πίνακας Α.1 / Table A.1 Αποτελέσµατα οκιµών - εδοµένα Μερήσεων / Tes Resuls - Measured Daa (συνέχεια / coninued) Hµ/νία / Dae LT d / a u in ( e - in ) m ) H-M-E D-M-Y Ωρες-Λεπτά h-min W/m 2 % o C m/s o C K kg/s 17/Jun/ :41-13: /Jun/ :29-13: /Jun/ :40-14: /Jun/ :28-14: /Jun/ :03-12: /Jun/ :15-12: /Jun/ :47-15: /Jun/ :09-16: Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 10 από / from 32

11 Πίνακας Α.2 / Table A.2 Αποτελέσµατα οκιµών - Υπολογιζόµενα Μεγέθη / Tes Resuls - Derived Daa Hµ/νία / Dae LT m c f Q ) ( m - a ) / ( in - a ) / ) Q/(A ) ) Q/(A C ) ) Q/(A A ) H-M-E D-M-Y Ωρες-Λεπτά h-min o C J/kg K W m 2 K/W m 2 K/W /Jun/ :41-11: /Jun/ :27-11: /Jun/ :13-11: /Jun/ :00-11: /Jun/ :01-15: /Jun/ :15-15: /Jun/ :56-13: /Jun/ :44-12: Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 11 από / from 32

12 Πίνακας Α.2 / Table A.2 Αποτελέσµατα οκιµών - Υπολογιζόµενα Μεγέθη / Tes Resuls - Derived Daa (συνέχεια / coninued) ) Hµ/νία / Dae LT m c f Q ) ) ( m - a ) / ( in - a ) / Q/(A ) Q/(A ) Q/(A C ) A ) H-M-E D-M-Y Ωρες-Λεπτά h-min o C J/kg K W m 2 K/W m 2 K/W /Jun/ :41-13: /Jun/ :29-13: /Jun/ :40-14: /Jun/ :28-14: /Jun/ :03-12: /Jun/ :15-12: /Jun/ :47-15: /Jun/ :09-16: Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 12 από / from 32

13 A.2.5 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην ολική επιφάνεια και στην µέση θερµοκρασία του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on gross area and mean emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / ( A ) η Συνολική επιφάνεια που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 ross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική: Linear fi o daa: m η η U = 0 η 0 = a U = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 13 από / from 32

14 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / (A ) η Συνολική επιφάνεια που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 ross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού: η = η m a α α ( ) Second order fi o daa : η 0 = α 1 = W/(m 2 K) α 2 = W/(m 2 K 2 ) m a 2 Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 14 από / from 32

15 A.2.6 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην επιφάνεια παραθύρου και στην µέση θερµοκρασία του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on aperure area and mean emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / (A C ) η C Επιφάνεια παραθύρου που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Aperure area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική: Linear fi o daa: m η η U = C 0C C η 0 C = a U C = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 15 από / from 32

16 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / (A C ) η C Επιφάνεια παραθύρου που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Aperure area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού : η Second order fi o daa : η α m a m a 2 C = 0C 1C 2C( ) α η 0 C = α 1 C = W/(m 2 K) α 2 C = W/(m 2 K 2 ) Tυπική απόκλιση / Sandard deviaion: σ( η 0c ) = σ( α 1c ) = 0.14 W/(m 2 K) σ( α 2c ) = W/(m 2 K 2 ) Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m 2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 16 από / from 32

17 A.2.7 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην επιφάνεια απορροφητή και στην µέση θερµοκρασία του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on absorber area and mean emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / (A A ) η A Επιφάνεια απορροφητή που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική: Linear fi o daa: m η η U = A 0A A η 0 A = a U A = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 17 από / from 32

18 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : = Q ) / (A A ) η A Επιφάνεια απορροφητή που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( m - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού : η η α α Second order fi o daa : A 0A 1A m a 2A η 0 A = α 1 A = W/(m 2 K) α 2 A = W/(m 2 K 2 ) ( ) m a 2 Tυπική απόκλιση / Sandard deviaion: σ(η 0 A ) = σ(α 1 A ) = 0.14 W/(m 2 K) σ(α 2 A ) = W/(m 2 K 2 ) Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m 2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 18 από / from 32

19 A.2.8 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην ολική επιφάνεια και στην θερµοκρασία εισόδου του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on gross area and inle emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : η = Q ) / (A ) Συνολική επιφάνεια που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 ross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική : Linear fi o daa: in η η0 U = η 0 = a U = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 19 από / from 32

20 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : η = Q ) / (A ) Συνολική επιφάνεια που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 ross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού : η = η in a 0 α1 α Second order fi o daa : 2 ( ) in a 2 η 0 = α 1 = W/(m 2 K) α 2 = W/(m 2 K 2 ) Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 20 από / from 32

21 A.2.9 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην επιφάνεια παραθύρου και στην θερµοκρασία εισόδου του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on aperure area and inle emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by η C = Q ) / (A C ) Επιφάνεια παραθύρου που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Aperure area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική: Linear fi o daa : in ηc η0c U = C η 0 C = a U C = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 21 από / from 32

22 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : η C = Q ) / (A C ) Επιφάνεια παραθύρου που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Aperure area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού : η = C η in 0C α1c Second order fi o daa : a α 2C ( ) in a 2 η 0 C = α 1 C = W/(m 2 K) α 2 C = W/(m 2 K 2 ) Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m 2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 22 από / from 32

23 A.2.10 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ, βασιζόµενη στην επιφάνεια απορροφητή και στην θερµοκρασία εισόδου του ρευστού µεταφοράς θερµότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on absorber area and inle emperaure of hea ransfer fluid. A Εξίσωση γραµµική / Lineal fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : η A = Q ) / (A A ) Επιφάνεια απορροφητή που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση γραµµική : Linear fi o daa : in ηa η0a U = A η 0 A = a U A = W/(m 2 K) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 23 από / from 32

24 A Εξίσωση δευτεροβάθµια / Second order fi o daa Η στιγµιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The insananeous efficiency η is defined by : η A = Q ) / (A A ) Επιφάνεια απορροφητή που χρησιµοποιείται για την καµπύλη: m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές: kg/s Fluid flowrae used for he ess Στιγµιαία απόδοση Insananeous Efficiency ( ιn - a )/ [m 2 K/W] Εξίσωση δευτέρου βαθµού : η = A η in 0A α1a Second order fi o daa : a α 2A ( ) in a 2 η 0 A = α 1 A = W/(m 2 K) α 2 A = W/(m 2 K 2 ) Σηµείωση / Noe: Η τιµή του που πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθµού είναι 800 W/m 2 Τhe value of o be used for a second order fi is 800 W/m 2. Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 24 από / from 32

25 A.3 IΣΧΥΣ ΕΞΟ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR OUTPUT Η ισχύος εξόδου ανα συλλέκτη ορίζεται από την σχέση/ The collecor oupu Q is defined by: Q. A η C C A η α α C = = Μέγιστη ισχύς εξόδου / The peak collecor oupu Q : m a m a 2 ( 0C 1C 2C ( ) )) W peak A η C 0C = = 1343 W Πίνακας Α.3 / Table A.3 Ισχύς εξόδου ανά µονάδα συλλέκτη / Power Oupu per collecor uni ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ / RADIATION Τm-Ta {K} {W/m2} {W/m2} {W/m2} Ισχύς εξόδου ανα µονάδα συλλέκτη Power oupu per collecor uni [W] Tm - Ta [K] Ισχύς εξόδου ανα συλλέκτη (για =1000 W/m 2 ) / Power oupu per collecor uni (for =1000W/m 2 ) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 25 από / from 32

26 A.4 ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ / PRESSURE DROP Υγρό / Fluid :...Νερό / Waer Θερµoκρασία υγρού / Fluid Temperaure : C Πτώση πίεσης [Pa] Pressure drop Παροχή µάζας [kg/s] Mass flowrae Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 26 από / from 32

27 A.5 ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΥ / TIME CONSTANT τ c =...51 s ( e - a ) fin Χρόνος / Time, [s] 6 e - a, [K] [( e - a ) fin - ( e - a ) in ] 2 1 ( e - a ) in 0 Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 27 από / from 32

28 Α.6 ΕΝΕΡΓΟΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / EFFECTIVE THERMAL CAPACITY C = KJ/K Καθορισµός µε / Deerminaion:... οκιµή εξωτερικά / Oudoors Σηµείωση: Η ενεργός θερµοχωρητικότητα υπολογίζεται από τις µετρούµενες τιµές των µεγεθών in, Τ, a, µε την ακόλουθη εξίσωση για δοκιµή σε εξωτερικό χώρο : Noe: The effecive hermal capaciy is calculaed from or from he measuremen records of in, Τ, a, and by he following relaion for oudoor esing : C= A η d m c Td A U ( ) d Td 0 f in a m2 m1 Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 28 από / from 32

29 A.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ / INCIDENCE ANLE MODIFIER Γωνία Angle K θ Συντελεστής γωνίας πρόσπτωσης Κθ Incidence angle modifier Γωνία Πρόσπτωσης (µοίρες) Angle of incidence (degrees) Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 29 από / from 32

30 Α.8 ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ / SYMBOLS AND UNITS Σύµβολο Symbol α 1 α 1 α 2 α 2 A A A C A c f C d K θ LT ) m ) Q Σηµασία Meaning Aλγεβρική σταθερά, ως προς την T* i Algebraic consan, reference o T* i Aλγεβρική σταθερά, ως προς την T* m Algebraic consan, reference o T* m Aλγεβρική σταθερά, ως προς την T* i Algebraic consan, reference o T* i Aλγεβρική σταθερά, ως προς την T* m Algebraic consan, reference o T* m Eµβαδόν απορροφητή του συλλέκτη Absorber area of collecor Eµβαδόν παραθύρου του συλλέκτη Aperure area of collecor Ολικό εµβαδόν του συλλέκτη ross area of collecor Ειδική θερµότητα του υγρού µέσου µεταφ. θερµότητας Specific hea capaciy of hea ransfer fluid Ενεργός θερµοχωρητικότητα του συλλέκτη Effecive hermal capaciy of collecor 'Ενταση ολικής ηλιακής ακτινοβολίας lobal solar irradiance 'Ενταση διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας Diffuse solar irradiance Συντελεστής γωνίας πρόσπτωσης Incidence angle modifier Τοπική ώρα Local ime Παροχή µάζας του υγρού µεταφοράς θερµότητας Mass flow rae of hea ransfer fluid Ωφέλιµη ισχύς αποδιδόµενη από το συλλέκτη Useful power exraced from collecor Μονάδες Unis W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(m 2 K 2 ) W/(m 2 K 2 ) m 2 m 2 m 2 J/(kg K) J/K W/ m 2 W/ m kg/s W Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 30 από / from 32

31 Σύµβολο Symbol a e in m T Σηµασία Meaning Χρόνος Time Θερµοκρασία περιβάλλοντος αέρα Ambien or surrounding air emperaure Θερµοκρασία εξόδου από συλλέκτη Collecor oule (exi) emperaure Θερµοκρασία εισόδου στο συλλέκτη Collecor inle emperaure Μέση θερµοκρασία του υγρού µεταφοράς θερµότητας Mean emperaure of hea ransfer fluid Απόλυτη θερµοκρασία Absolue emperaure T* i Αναγώµενη θερµοκρασιακή διαφορά, Τ* ι =( in - a )/ Reduced emperaure difference T* m Αναγώµενη θερµοκρασιακή διαφορά, Τ* m =( m - a )/ U U u V f p Reduced emperaure difference Πειραµατικά προσδιοριζόµενος ολικός συντελεστής απωλειών συλλέκτη, ως προς την T* i Measured overall hea loss coefficien of collecor, wih reference o T* i Πειραµατικά προσδιοριζόµενος ολικός συντελεστής απωλειών συλλέκτη, ως προς την T* m Measured overall hea loss coefficien of collecor, wih reference o T* m Ταχύτητα περιβάλλοντος αέρα Surrounding air speed Χωρητικότητα του συλλέκτη Fluid capaciy of collecor Πτώση πίεσης µεταξύ εισόδου και εξόδου του ρευστού Pressure difference beween fluid inle and oule Χρονικό διάστηµα Time inerval Μονάδες Unis s C C C C C m 2 K/W m 2 K/W W/(m 2 K) W/(m 2 K) m/s m 3 Pa s Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 31 από / from 32

32 Σύµβολο Symbol Τ Σηµασία Meaning Θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ εξόδου και εισόδου, Τ= e - in Temperaure difference beween fluid oule and inle Μονάδες Unis K η Θερµική απόδοση του συλλέκτη, ως προς την T* i --- Collecor hermal efficiency, wih reference o T* i η Θερµική απόδοση του συλλέκτη, ως προς την T* m Collecor hermal efficiency, wih reference o T* m η 0 Μέγιστη απόδοση του συλλέκτη (σε T* i =0) Ea zero (η a T* i = 0), reference o T* i η Μέγιστη απόδοση του συλλέκτη (σε T* m =0) ρ τ c Q peak Ea zero (η a Τ * m = 0), reference o T* m Πυκνότητα του ρευστού µεταφοράς θερµότητας Densiy of hea ransfer fluid Σταθερά χρόνου του συλλέκτη Collecor ime consan Μέγιστη ισχύς εξόδου Collecor peak oupu kg/m 3 s W είκτες / Subscrips A C Αναφορά στην επιφάνεια του απορροφητή Reference o absorber area Αναφορά στην επιφάνεια του παραθύρου Reference o aperure area Αναφορά στην ολική επιφάνεια του συλλέκτη Reference o gross collecor area Ε Κ / 4.0 Σελίδα / Page 32 από / from 32

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B 1 Χαρακτηριστικά.......................................818 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά.............................819 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος...................

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/16-1-2014 1/16 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Δημιουργία βάσης δεδομένων σε ΟΤΑ για συλλογή στατιστικών δεδομένων / Ευρωπαϊκά παραδείγματα πλαισίου εφαρμογής μοντέλο Στοκχόλμης Α ΜΕΡΟΣ Χρήση μιας κοινή Πανευρωπαϊκή Βάσης Δεδομένων Ά. Γκούμας Regeocities

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική μονάδα: VMU-M

Κεντρική μονάδα: VMU-M Διαχείριση Ενέργειας Λύση Ελέγχου για φωτοβολταϊκές εφαρμογές Τύπος Eos-Array Τοπικός έλεγχος φωτοβ/κών με υπομονάδες Μέχρι 6 υπομονάδες DIN διαμόρφωσης με πλάτος 280 mm Λογισμικό Eos-ArraySoft (freeware)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL NPD4934-02 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Construction. SikaMur -InjectoCream -100. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας σιλανικής βάσεως. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. SikaMur -InjectoCream -100. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας σιλανικής βάσεως. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 03/06/2014 (v1) Κωδικός: 07.02.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010707040000000002 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα