Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης"

Transcript

1 Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building: Multi-stage numerical analysis for the design of pre-supporting measures ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Κ. ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ, Α.Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ Ε Α.Π.Θ., ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. ρ. Πολ. Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Για την αντιµετώπιση προβλήµατος όπου η κατασκευή διαφραγµατικού τοίχου αποδείχθηκε ότι επιφέρει σηµαντικές καθιζήσεις σε όµορη πολυώροφη οικοδοµή κατά τη φάση ανόρυξης και πριν τη σκυροδέτηση, πραγµατοποιήθηκε πολυσταδιακή µη γραµµική ανάλυση κατά την οποία προσοµοιώθηκε η φάση εκσκαφής, η φάση πλήρωσης µε µπεντονίτη και η φάση σκυροδέτησης. Τα αποτελέσµατα οδήγησαν σε µη αποδεκτό επίπεδο καθιζήσεων και προτάθηκε η προενίσχυση του εδάφους µε κουρτίνα χαλύβδινων σωλήνων µε σκοπό τη µείωση της αποτόνωσης του κάτω από την υπάρχουσα θεµελίωση. Η ενοργάνωση και η σύγκριση των µετρήσεων µε αυτές της ανάλυσης απετέλεσε παράγοντα ασφάλειας κατά την υλοποίηση των προταθέντων έργων. ABSTRACT : Large settlements induced to a multi-store building at the initiation of the construction of a diaphragm wall led to a demand of re-dimensioning the initial retaining measures. To achieve this target a multi-stage numerical analysis was carried out including the simulation of excavation using bentonite slurry and concreting stages. Appropriate pre-supporting measures were defined based on an iterative process in order to meet the demands of acceptable level of settlements. A steel pipe curtain was applied to minimize the stress release due to unfavorable pressure differrantiation. The instrumentation during construction and the comparison of the numerical prediction with the in situ measurements were quite helpful during the application of the proposed design. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση και η λήψη µέτρων για τη µείωση των επιπτώσεων σε όµορη οικοδοµή κατά τη φάση κατασκευής διαφραγµάτων και προ της έγχυσης του σκυροδέµατος για την κατασκευή υπογείων οκταόροφης οικοδοµής. Για την κατασκευή του έργου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη, απαιτούνται εκσκαφές βάθους της τάξης των 12.0 m µε διαστάσεις x m. Για την κατασκευή των υπογείων προβλέπεται η κατασκευή διαφραγµατικών τοίχων οπλισµένου σκυροδέµατος και η εκσκαφή κατά φάσεις µε αντίστοιχες κατά φάσεις αντιστηρίξεις. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι κατά την υλοποίηση της κατασκευής των υπογείων και την εφαρµογή των όποιων έργων αντιστήριξης σε αστικό περιβάλλον µε άµεσα γειτνιάζουσες οικοδοµές είναι δυνατόν να παρατηρηθεί διατάραξη των συνθηκών θεµελίωσης των γειτνιαζουσών αυτών κατασκευών. Οι επιπτώσεις είναι εντονότερες στην περίπτωση χαλαρών σχηµατισµών µε χαµηλή διατµητική αντοχή και µεγάλη συµπιεστότητα, όπως στη συγκεκριµένη, όπου είναι δυνατόν να προκληθεί εκτόνωση τάσεων κάτω από τις γειτνιάζουσες οικοδο- µές, µε αποτέλεσµα την πρόκληση διαφορικών καθιζήσεων. Ήδη κατά την κατεδάφιση της παλαιάς οικοδοµής, και ειδικότερα κατά τη φάση καθαίρεσης και αποµάκρυνσης της θεµελίωσής της, παρατηρήθηκε διαφορική καθίζηση και στροφή της όµορης οικοδοµής. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε κατασκευή εδαφοπασσά- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 λων (jet grouting) στο όριο των δύο οικοδο- µών, ώστε να µειωθούν οι επιπτώσεις και οι διαταράξεις στη γειτνιάζουσα οικοδοµή λόγω της αφαίρεσης εδαφικού υλικού κατά την κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου. Κατά την κατασκευή των εδαφοπασσάλων παρατηρήθηκε διαφορική καθίζηση και στροφή πέραν των αναµενόµενων ορίων, οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν στο γεγονός ότι το έδαφος δεν ήταν σε θέση να αναλάβει τις τάσεις που πρόσκαιρα δηµιουργήθηκαν στο όριο των εδαφοπασσάλων κατά τη φάση που το συστατικό υλικό τους ήταν σε παχύρρευστη κατάσταση (προ της πήξης του τσιµεντενέµατος). Για την παρακολούθηση της κινηµατικής της γειτνιάζουσας οικοδοµής τοποθετήθηκαν κατά διαφορετικές χρονικά φάσεις σηµεία ελέγχου σε διάφορες στάθµες της, µάρτυρες στο δώµα και χωροσταθµικά σηµεία στο κοινό όριο των δύο οικοδοµών, έτσι ώστε να καταγράφονται σε καθηµερινή βάση οι µετακινήσεις της. Οι µετρήσεις κατέδειξαν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία για τον περαιτέρω έλεγχο του φαινοµένου και οδήγησαν στο συµπέρασµα άµεσης λήψης µέτρων εγκιβωτισµού του εδάφους κάτω από την όµορη οικοδοµή, ώστε να αποφευχθεί η εκτόνωση τάσεων κατά τη φάση της κατασκευής του διαφραγµατικού τοίχου (φάση προ της έγχυσης του σκυροδέµατος κατά την οποία η ευστάθεια των εκσκαφών εξασφαλίζεται µέσω των µπεντονιτικών αιωρηµάτων). Για τον εγκιβωτισµό του εδάφους κάτω από την όµορη οικοδοµή µε το µικρότερο δυνατό βαθµό διατάραξης, επιλέχθηκε η λύση της κατασκευής πετάσµατος στο όριο των δύο οικοδοµών, µε την τοποθέτηση κατακόρυφων χαλύβδινων σωλήνων. Η λύση αυτή διαθέτει την απαιτούµενη α- ντοχή και δυσκαµψία ώστε να περιορίσει την αποτόνωση, ενώ επιφέρει µικρό βαθµό διατάραξης κατά την εγκατάσταση δεδοµένου ότι οι χαλύβδινοι σωλήνες θα τοποθετηθούν µε περιστροφή και κοπή του εδάφους. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών είναι εργοστασιακά εξασφαλισµένα και δεν ε- µπεριέχουν κίνδυνο κατασκευαστικής ατέλειας, ενώ για τη µείωση των πλευρικών τριβών προτάθηκε, στο βαθµό που θα κρινόταν αναγκαίο, επάλειψη των σωλήνων µε ασφαλτικό υλικό. Η εφαρµογή της προτεινόµενης λύσης υλοποιείται µε χρήση κοινού διατρητικού εξοπλισµού ο οποίος χρησιµοποιείται για δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις. Μειονέκτηµα της λύσης αποτελεί το αυξηµένο κόστος της και ο σχετικά µεγαλύτερος, σε σχέση µε άλλες µεθόδους, απαιτού- µενος χρόνος κατασκευής. 2.2 Περιγραφή Μεθόδου - Φάσεις Κατασκευής Η αλληλουχία των εργασιών για την υλοποίηση της ανωτέρω λύσης προέβλεπε την τοποθέτηση των χαλύβδινων σωλήνων στα όρια µε την όµορη οικοδοµή, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Οι κεφαλές των σωλήνων εγκιβωτίζονται σε ενιαίο κεφαλόδεσµο, ο οποίος αποτελεί και οδηγό κατασκευής του διαφράγµατος. Στη συνέχεια ακολουθεί η τµηµατική εκσκαφή για την κατασκευή του διαφράγµατος ανά 2.80 m περίπου. Κατά την εκσκαφή, το σκάµ- µα είναι πλήρες µπετονιτικού υγρού, ενώ η α- νύψωση της κεφαλής του εσκσαπτικού µηχανήµατος πραγµατοποιείται αργά ώστε να αποφευχθεί τυχόν υδραυλική θραύση των παρειών εκσκαφής. Ακολουθεί σκυροδέτηση µε σωλήνα από τον πυθµένα της εκσκαφής και στη συνέχεια η εκσκαφή του επόµενου διαφραγµατικού στοιχείου. Καθ όλη τη φάση των εργασιών λαµβάνονται µετρήσεις µετακινήσεων και αποτιµούνται έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επαύξησης του φαινοµένου. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2.1 Επιλογή Μεθόδου Ενίσχυσης Σχήµα 1. Σχηµατική τοµή µέτρων αντιστήριξης Figure 1. Supporting measures cross section 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του διαφράγµατος, ακολουθεί εκσκαφή σε στάδια µε παράλληλη εφαρµογή των µέτρων αντιστήριξης σύµφωνα µε τη µελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας (τοποθέτηση σωληνωτών αντηρίδων). Τονίζεται ότι και κατά τη φάση αυτή καταγράφεται το κινηµατικό πεδίο ώστε να βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο η υλοποίηση του έργου µέχρι να κατασκευασθεί η πλάκα του ισογείου. 3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 3.1 Στρωµατογραφία Εδαφικές Παράµετροι Σχεδιασµού Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκαν τα γεωτεχνικά στοιχεία των γεωερευνητικών εργασιών που διεξήχθησαν στη θέση του έργου, καθώς και η γεωτεχνική µελέτη αξιολόγησης, που πραγµατοποιήθηκε από τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. το Φεβρουάριο του 2005, ενώ συνεκτιµήθηκε και προϋπάρχουσα γεωτεχνική έρευνα µελέτη σε παρακείµενο οικόπεδο (ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 1988). Σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη, το υ- πέδαφος θεµελίωσης συνίσταται µέχρι το βάθος των 7.20 m από Τεχνητές Αποθέσεις συνιστάµενες από ιλυώδη άµµο µε χαλίκια. Πρόκειται ουσιαστικά για στρώση µικρής διατµητικής αντοχής µε µηδενική συνοχή. Της στρώσης αυτής υπόκειται ο Παλιός Πυθµένας της θάλασσας, ο οποίος συνίσταται από χαλαρή ιλυώδη άµµο µε όστρακα και οργανικά. Η στρώση αυτή έχει πάχος 2.60 m, σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας, ενώ στη συνέχεια εµφανίζεται αργιλικής σύστασης σχηµατισµός µε χαρακτηριστικά διατµητικής αντοχής που βελτιώνονται µε το βάθος. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το έδαφος µέχρι το βάθος των 10.0 m περίπου είναι ιδιαίτερα ευπαθές, µικρής διατµητικής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας, εντάσσεται στην κατηγορία Χ, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 και η κατασκευή έργων στο περιβάλλον αυτό απαιτεί ειδικές µελέτες. Μετά από επεξεργασία όλων των αποτελεσµάτων και λαµβάνοντας υπόψη τις αναµενόµενες διαδροµές τάσεων για τις α- ριθµητικές επιλύσεις υιοθετούνται οι παράµετροι του Πίνακα 1. Πίνακας 1. Table 1. Παράµετροι διατµητικής αντοχής και παραµορφωσιµότητας εδαφικών στρώσεων Soil shear strength parameters and deformations moduli used in the analysis FILL S M C C1 S1 C2 Βάθος (m) >25.0 Φαιν. Βάρος γ (kn/m 3 ) Μ. ιόγκωσης b (MPa) Μ. ιάτµησης s (MPa) Συνοχή c (kpa) Γωνία Τριβής φ ( ο ) Γωνία διαστολής ψ ( ο ) Επιλύσεις Η επίλυση του προβλήµατος έγινε µε το πρόγραµµα FLAC ver Οι εδαφικές στρώσεις προσοµοιώθηκαν µε µη συζευγµένο καταστατικό νόµο Mohr-Coulomb, το δε προσοµοίωµα περιελάµβανε 6960 στοιχεία δύο διαστάσεων για την προσοµοίωση του εδάφους και 125 στοιχεία δοκού για την προσοµοίωση της παρακείµενης οικοδοµής (115 στοιχεία) και των κατακόρυφων χαλύβδινων σωλήνων (10 στοιχεία). Το πλέγµα πεπερασµένων διαφορών προσοµοίωσης του προβλήµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Η ανάλυση έγινε µε θεώρηση επίπεδης παραµόρφωσης, ενώ στην πραγµατικότητα η τρισδιάστατη γεωµετρία του προβλήµατος α- ποτελεί ευµενέστερη περίπτωση από την υιοθετούµενη για τις γωνιακές περιοχές (Moormann and Katzenbach R., 2002). Σε περίπτωση διαδροµής τάσης σε αποτόνωση, τα µέτρα παραµορφωσιµότητας θεωρήθηκαν κατά 10 φορές µεγαλύτερα από αυτά του Πίνακα 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Σχήµα 2. Πλέγµα πεπερασµένων διαφορών προσοµοίωσης του προβλήµατος Figure 2. Finite difference mesh Η αριθµητική ανάλυση περιελάµβανε πολλαπλά στάδια τα οποία αντιστοιχούσαν κατά το δυνατόν στις φάσεις κατασκευής. Κατά το πρώτο στάδιο εισήχθη το αρχικό εντατικό πεδίο (Στάδιο 0) και στη συνέχεια η παρακείµενη οικοδοµή µε τα φορτία της (Στάδιο 1). Στα ε- πόµενα στάδια επίλυσης προσοµοιώθηκε η εκσκαφή για την κατασκευή του διαφράγµατος και η δράση των µπεντονιτικών αιωρηµάτων, σταδιακά στο βάθος των 2.0, 5.0 και 22.0m (Στάδια 2, 3 και 4 αντίστοιχα). Για τα στάδια αυτά πραγµατοποιήθηκε επίλυση χωρίς και µε την εγκατάσταση των σωλήνων για την ποσοτικοποίηση της ευεργετικής δράσης της επιλεγείσας λύσης. Στη συνέχεια, η ανάλυση που περιελάµβανε τα µέτρα προενίσχυσης συµπληρώθηκε µε τα στάδια εκσκαφής µέχρι το τελικό βάθος έδρασης, όπως αυτά περιγράφονταν στη σχετική µελέτη. Ειδικότερα, προσοµοιώθηκε η πρώτη φάση εκσκαφής µέχρι τη στάθµη τοποθέτησης της πρώτης σειράς αντηρίδων (Στάδιο 5). Ακολούθησαν τέσσερα ακόµη στάδια εκσκαφής (Στάδια 6 έως 9) µέχρι το απόλυτο υψόµετρο των m, µε τοποθέτηση σειράς αντηρίδων σε κάθε στάδιο και σε κατάλληλο βάθος, ώστε να µην παρεµποδίζεται σε επόµενη φάση η κατασκευή των πλακών των υπογείων. Σχήµα 3. Κινηµατικό πεδίο και καθιζήσεις θε- µελίωσης όµορου κτιρίου, Στάδιο 3 Figure 3. Displacement field and settlements of the adjacent building, Stage 3 Σχήµα 4. Οριζόντιες µετακινήσεις όµορου κτιρίου και καµπτικές ροπές σωλήνων, Στάδιο 3 Figure 4. Horizontal displacements of adjacent building and bending moments at steel pipes, Stg 3 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 Κατά τις επιλύσεις λήφθηκαν υπόψη οι υ- δροστατικές ωθήσεις από τον υπόγειο ορίζοντα του οποίου η στάθµη βρέθηκε στο βάθος των 1.50m. Προκειµένου να µειωθούν οι εκτονώσεις των τάσεων κάτω από τη γειτνιάζουσα οικοδοµή κατά τις φάσεις εκσκαφής των υπογείων και να περιορισθούν κατά τον τρόπο αυτό οι καθιζήσεις, επεβλήθη προένταση 500 kn ανά αντηρίδα. Η βέλτιστη αυτή τιµή προσδιορίσθηκε µετά από διαδοχικές προκαταρκτικές επιλύσεις. Στο Σχήµα 3 δίνεται το κινηµατικό πεδίο καθώς και η βύθιση στην περιοχή της θεµελίωσης της όµορης οικοδοµής, κατά την εκσκαφή του διαφράγµατος µέχρι το βάθος των 5.0 m µε την ύπαρξη του µπετονιτικού αιωρήµατος και την πρότερη τοποθέτηση σωλήνων προενίσχυσης, ενώ στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η οριζόντια µετακίνηση της οικοδοµής µαζί µε την αναπτυσσόµενη καµπτική ροπή στους σωλήνες για το ίδιο στάδιο. Η οριζόντια µετακίνηση στην οροφή του κτιρίου ανέρχεται κατά το στάδιο αυτό σε 1.8 mm και η καθίζηση σε 0.56 mm. Κατά το επόµενο στάδιο, η εκσκαφή του διαφράγµατος βρίσκεται στο βάθος των 22.0 m και τα αντίστοιχα κινηµατικά και εντατικά µεγέθη δίνονται στα Σχήµατα 5 και 6. Η οριζόντια µετακίνηση στην οροφή του κτιρίου ανέρχεται κατά το στάδιο αυτό σε 22.2 mm και η καθίζηση σε 17.9 mm. Οι καµπτικές ροπές των σωλήνων προενίσχυσης, η µέγιστη τιµή των οποίων είναι 42.8 knm/m, καθόρισαν, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη συνέχεια, την απαιτούµενη διατοµή των σωλήνων. Στην περίπτωση που δεν εφαρµοστεί το µέτρο προενίσχυσης των σωλήνων οι αναµενόµενες µετακινήσεις για τα Στάδια 3 και 4 απεικονίζονται αντίστοιχα στα Σχήµατα 7 και 8. Σχήµα 6. Οριζόντιες µετακινήσεις όµορου κτιρίου και καµπτικές ροπές σωλήνων, Στάδιο 4 Figure 6. Horizontal displacements of the adjacent building and steel pipes' bending moments, Stage 4 Σχήµα 7. Κινηµατικό πεδίο και καθιζήσεις θε- µελίωσης όµορου κτιρίου, χωρίς προενίσχυση µε σωλήνες, Στάδιο 3 Figure 7. Horizontal displacements of the adjacent building and diaphragm bending moments, without pre-supporting, Stage 3 Σχήµα 5. Κινηµατικό πεδίο και καθιζήσεις θε- µελίωσης όµορου κτιρίου, Στάδιο 4 Figure 5. Displacement field and settlements of the adjacent building, Stage 4 Σχήµα 8. Κινηµατικό πεδίο και καθιζήσεις θε- µελίωσης όµορου κτιρίου, χωρίς προενίσχυση µε σωλήνες, Στάδιο 4 Figure 8. Horizontal displacements of the adjacent building and diaphragm bending moments, without pre-supporting, Stage 4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 Ειδικότερα, κατά την εκσκαφή µέχρι βάθους 5.0 m χωρίς σωλήνες η οριζόντια µετακίνηση είναι 12.2 mm και η καθίζηση 5.9 mm. Κατά το επόµενο στάδιο εκσκαφής µέχρι βάθους 22.0 m χωρίς σωλήνες, η οριζόντια µετακίνηση είναι 42.7 mm και η καθίζηση 34.6 mm. Από την επίλυση του προβλήµατος χωρίς ενίσχυση µε την κατασκευή πετάσµατος χαλύβδινων σωλήνων προκύπτει επιπρόσθετη καθίζηση της τάξης των 35 mm. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη η κατασκευή του προτεινόµενου πετάσµατος για τον εγκιβωτισµό του εδάφους κάτω από την όµορη οικοδοµή κατά τη φάση κατασκευής των διαφραγµάτων ώστε να µειωθεί δραστικά η ανωτέρω καθίζηση. Η κατασκευή του προτεινόµενου πετάσµατος οδηγεί, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ανάλυσης, σε µείωση της τιµής της πρόσθετης µέγιστης καθίζησης στα 18 mm στο όριο της οικοδοµής. Πίνακας 2. Μέγιστες τιµές οριζόντιων µετακινήσεων και βυθίσεων όµορης οικοδοµής για εκσκαφή µε και χωρίς σωλήνες και καµπτικές ροπές σωλήνων για όλα τα στάδια εκσκαφής Table 2. Horizontal displacements and settlements of the adjacent building with and without steel pipes diaphragm during excavation and bending moments of pipes for all excavation stages Μέγ. Οριζόντια Μέγ. Οριζόντια Μετακίνηση Μέγ. Βύθιση Μετακίνηση Μέγ. Βύθιση Καµπτική Ροπή Στάδιο χωρίς Σωλήνες χωρίς Σωλήνες µε Σωλήνες µε Σωλήνες Σωλήνας (cm) (cm) (cm) (cm) (kn.m/m) Στάδιο Στάδιο Στάδιο Οι πριν την εκπόνηση της µελέτης µετρηθείσες καθιζήσεις ήταν της τάξης των 25 mm. Οι συνολικές κατά συνέπεια καθιζήσεις για τη φάση κατασκευής του διαφράγµατος, µετά την εφαρµογή των µέτρων προενίσχυσης, υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα ίσες περίπου ίσες µε 43 mm. Οι µέγιστες τιµές των καµπτικών ροπών των κατακόρυφων σωλήνων, καθώς και των οριζόντιων µετακινήσεων και βυθίσεων της παρακείµενης οικοδοµής δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 2, και για τις δύο περιπτώσεις ε- πίλυσης, µε και χωρίς την τοποθέτηση πετάσµατος σωλήνων. Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται οι οριζόντιες µετακινήσεις καθ ύψος του όµορου κτιρίου, τα διαγράµµατα καµπτικών ροπών των διαφραγ- µάτων και οι αξονικές δυνάµεις των αντηρίδων ανά µέτρο πλάτους για το τελευταίο στάδιο εκσκαφής των υπογείων (Στάδιο 9). Η τελική οριζόντια µετακίνηση στην ανώτερη στάθµη της όµορης οικοδοµής, µετά το τελικό στάδιο εκσκαφής µέχρι το βάθος έδρασης, προκύπτει ίση µε 7.7 mm. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω µετακίνηση αντιστοιχεί σε αντηρίδες µε προένταση (ουσιαστικά πρόκειται για προσυµπίεση) και ότι η µη επιβολή δύναµης προέντασης στις αντηρίδες θα οδηγούσε σε µη ανεκτές µετακινήσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από περεταίρω αναλύσεις. 3. ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Οι επιλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντάσσονται στη λογική της αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευών, κατά την οποία δεν ε- φαρµόζονται επιµέρους συντελεστές ασφαλείας και συντελεστές δράσεων. Κατά συνέπεια κατά τη διαστασιολόγηση των διατοµών των έργων αντιστήριξης εφαρµόζονται είτε συντελεστές ασφάλειας επί της αντοχής των υλικών, είτε αυξητικοί συντελεστές επί των τιµών των εντατικών µεγεθών. Θεωρώντας ποιότητα χάλυβα St 37 και λαµβάνοντας υπ' όψη την προσωρινή χρήση των στοιχείων αντιστήριξης, λήφθηκε επιτρεπόµενη τάση σ s = 161 MPa (DIN 17100). Η απαιτούµενη ροπή αντίστασης, W req, καθορίσθηκε µε τη βοήθεια της ακόλουθης εξίσωσης: W req Mmax = *F (1) σ s όπου F o συντελεστής ασφάλειας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 Σχήµα 9. Οριζόντιες µετακινήσεις όµορου κτιρίου, διαγράµµατα καµπτικών ροπών διαφραγµάτων και αξονικών δυνάµεων αντηρίδων, Στάδιο 9 Figure 9. Horizontal displacements of the adjacent building, diaphragm bending moments and struts' axial forces, Stage 9 Με επιλογή κατακόρυφων σωλήνων διαµέτρου 254mm και πάχους 8mm, η προκύπτουσα ροπή αντίστασης της διατοµής είναι W cm 3. Η διατοµή αυτή επαρκεί ως προς την απαιτούµενη αντοχή και δίνει την απαραίτητη δυσκαµψία ως προς τις απαιτήσεις της επίλυσης. 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗ- ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗ- ΣΕΩΝ Καθ όλα τα στάδια κατασκευής του έργου καταγράφηκαν τιµές µετακινήσεων στην όµορη οικοδοµή, σύµφωνες µε τις προβλέψεις της µελέτης. Ειδικότερα, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των µέτρων αντιστήριξης καταγράφηκε πρόσθετη οριζόντια µετακίνηση στον τελευταίο όροφο της γειτνιάζουσας οικοδοµής ίση µε 20 mm. Η τιµή αυτή είναι πρακτικά ίδια µε αυτήν της ανάλυσης (22.7 mm). Σχήµα 10. ιάταξη µέτρων αντιστήριξης µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής και της κατασκευής του δαπέδου του τέταρτου υπογείου Figure 10. Disposition of retaining measures after the final excavation stage Κατά τη φάση εκσκαφής πραγµατοποιήθηκε επίσης πολυσταδιακή µη γραµµική ανάλυση και προσδιορίσθηκε ο βαθµός προέντασης των 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 αντηρίδων έτσι ώστε να αποφευχθεί πρόσθετη καθίζηση από παραµόρφωση του διαφραγµατικού τοίχου. Προέκυψε απαίτηση επιβολής δύναµης 500 kn ανά αντηρίδα, η οποία επεβλήθη µε χρήση υδραυλικών γρύλλων. Η εκσκαφή ολοκληρώθηκε µε πρακτικά µηδενικές πρόσθετες µετακινήσεις. Στο Σχήµα 10 απεικονίζεται η διάταξη των αντηρίδων και των ζυγών κατά το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης των φάσεων της εκσκαφής και σκυροδέτησης του δαπέδου του τελευταίου υπογείου. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αντικείµενο του παρόντος άρθρου απετέλεσε η επίλυση του προβλήµατος µείωσης των επιπτώσεων σε όµορη οικοδοµή της κατασκευής διαφραγµάτων για την κατασκευή τεσσάρων υπογείων οκταόροφης οικοδοµής στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβληµα εντοπίσθηκε ήδη κατά την καθαίρεση και αποµάκρυνση της θεµελίωσης της παλιάς οικοδοµής και εντάθηκε στη φάση εκσκαφής των διαφραγµάτων και προ της έγχυσης του σκυροδέµατος, ενώ κατά την προσπάθεια ενίσχυσης του υπεδάφους µε ε- δαφοπασσάλους, προ της πήξης του τσιµεντενεµατος, παρατηρήθηκε διαφορική καθίζηση και στροφή στην όµορη οικοδοµή πέραν των αναµενόµενων ορίων. Για τον περιορισµό των επιπτώσεων της κατασκευής του διαφράγµατος αναζητήθηκε λύση εγκιβωτισµού του εδάφους κάτω από τη θεµελίωση της γειτνιάζουσας κατασκευής µε το µικρότερο δυνατό βαθµό διατάραξης. Η λύση αυτή υλοποιήθηκε µε την κατασκευή συνεχούς πετάσµατος χαλύβδινων σωλήνων στο όριο των δύο οικοδοµών, επαρκούς αντοχής και δυσκαµψίας ώστε να περιορισθεί η αποτόνωση. Για την επίλυση του προβλήµατος χρησι- µοποιήθηκε το πρόγραµµα FLAC ver Πραγµατοποιήθηκε µη γραµµική πολυσταδιακή ανάλυση, µε και χωρίς την εφαρµογή των µέτρων προενίσχυσης, από την οποία προέκυψε η ευεργετική δράση των τελευταίων, ενώ η ανάλυση που περιελάµβανε τα µέτρα προενίσχυσης συµπληρώθηκε µε τα στάδια εκσκαφής µέχρι το τελικό βάθος έδρασης, ό- πως αυτά περιγράφονταν στη σχετική µελέτη. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των µέτρων αντιστήριξης καταγράφηκε πρόσθετη οριζόντια µετακίνηση στον τελευταίο όροφο της γειτνιάζουσας οικοδοµής ίση µε 20 mm. Η τιµή αυτή είναι πρακτικά ίδια µε αυτήν της ανάλυσης (22.7 mm). Η επιβολή της από την ανάλυση προσδιορισθείσας προέντασης στις αντηρίδες επέτρεψε την ολοκλήρωση του έργου χωρίς εκδήλωση πρόσθετων µετακινήσεων, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των συνεχών καταγραφών. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Itasca Consulting Group Inc. FLAC: Fast Lagrangian Analysis of Continua. User s Manuals version 5.0. Moormann, C. T. and Katzenbach R. (2002). "Three-dimensional effects of deep excavations with rectangular shape", In Proc. 2 nd Soil-Structure Interaction in Urban Civil Engineering, pp , Zurich. ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. (2005). "Γεωτεχνική έρευνα µελέτη για την ανέγερση νέας οικοδοµής επί της οδού Λεωφόρου Νίκης & Καρόλου Ντηλ", Θεσ/νίκη. ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. (2006). "Μελέτη ενίσχυσης µέτρων αντιστήριξης για την ανέγερση νέας οικοδοµής επί της οδού Λεωφόρου Νίκης & Καρόλου Ντηλ", Θεσ/νίκη. ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. (2005). "Μελέτη εφαρ- µογής εκσκαφών αντλήσεων - αντιστηρίξεων για την ανέγερση οκταόροφης οικοδο- µής µε καταστήµατα στο ισόγειο και τέσσερα υπόγεια επί της Καρόλου Ντηλ & Λεωφ. Νίκης", Θεσ/νίκη. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Ανάλυση και σχεδιασµός των έργων αντιστήριξης του αντλιοστασίου µονάδας συνδυασµένου κύκλου παραγωγής ενέργειας

Ανάλυση και σχεδιασµός των έργων αντιστήριξης του αντλιοστασίου µονάδας συνδυασµένου κύκλου παραγωγής ενέργειας Ανάλυση και σχεδιασµός των έργων αντιστήριξης του αντλιοστασίου µονάδας συνδυασµένου κύκλου παραγωγής ενέργειας Analysis and design of retaining structures for the construction of the pumping station of

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Έργα Αντιστηρίξεις. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 1

Υπόγεια Έργα Αντιστηρίξεις. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 1 Ε ρ γ α Π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς Α ν τ ι σ τ ή ρ ι ξ η ς γ ι α τ η ν Κ α τ α σ κ ε υ ή Υ π ο γ ε ί ω ν σ ε Α σ τ ι κ ό Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Α Λύση: ιάφραγµα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης

Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Απόκριση χωµάτινου φράγµατος κατά την κατασκευή και πλήρωση του: Επιπτώσεις από τη µεταβολή της δυσκαµψίας του σώµατος στήριξης Α.Μ. Κωµοδρόµος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Κ.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός έργων αποκατάστασης κατολίσθησης ανάντη του Σ/ σταθµού στον Πλαταµώνα

Σχεδιασµός έργων αποκατάστασης κατολίσθησης ανάντη του Σ/ σταθµού στον Πλαταµώνα Σχεδιασµός έργων αποκατάστασης κατολίσθησης ανάντη του Σ/ σταθµού στον Πλαταµώνα Design of retaining structures for the stabilisation of the landslide area upwards the railway station of Platamonas ΚΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις Ωθήσεις Γαιών. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Αντιστηρίξεις Ωθήσεις Γαιών. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 1 Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθειές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Ωθήσεις Γαιών Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις /7/0 ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 0 - ΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις 8.0.0 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεµελίωση µπορεί να γίνει µε πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Αντιστηρίξεις Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθειές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη

Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Βελτίωση Συνθηκών Θεµελίωσης Μέσω Έδρασης επί Μεµονωµένων Πλακών επί Πασσάλων, σε Μαλακά και Ρευστοποιήσιµα Εδάφη Foundation of Structures on Isolated Slabs with Concrete Piles οn Soft and Liquifiable

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Πάσσαλοι υπό Οριζόντια Φόρτιση

Βαθιές Θεµελιώσεις Πάσσαλοι υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Οµάδα Πασσάλων Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους

Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους Ανάπτυξη αρνητικών τριβών σε οµάδες πασσάλων: Αποτίµηση επιπτώσεων στους επιµέρους πασσάλους Development of negative friction in pile groups: Effects on piles constituting the group ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ, A. ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ Κωστίκας Χρήστος Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ ΟΜΕΤΕ ΑΕ Αθήνα, Ελλάς e-mail : ckostikas@omete,gr Διονύσιος Κουμουράς Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια

Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια Αντιστηρίξεις για την προσθήκη υπογείων χώρων σε διατηρητέα κτίρια Retaining structures for the addition of underground spaces in maintaining buildings Σπ. Παπασπύρου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γ. Κρικέλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή

Βαθιές Θεµελιώσεις Εισαγωγή Φέρουσα Ικανότητα Απόκριση Πασσαλοθεµελιώσεων Προσδιορισµός Απόκρισης Μεµονωµένου Πασσάλου Γεωτεχνικές Μέθοδοι Εµπειρικές Μέθοδοι (DIN 4014) Μέθοδος t-z Δοκιµαστική Φόρτιση 3-D ανάλυση Αρνητικές Τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων και οριακής ισορροπίας κατά το σχεδιασµό οπλισµένων επιχωµάτων: Παραδοχές Αποτελέσµατα Συ- µπεράσµατα

Εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων και οριακής ισορροπίας κατά το σχεδιασµό οπλισµένων επιχωµάτων: Παραδοχές Αποτελέσµατα Συ- µπεράσµατα Εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων και οριακής ισορροπίας κατά το σχεδιασµό οπλισµένων επιχωµάτων: Παραδοχές Αποτελέσµατα Συ- µπεράσµατα Application of numerical methods and limit equilibrium approach to the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Επίλυση Προβλημάτων Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευών με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Απλουστευτικές Παραδοχές Πεδία και Ορια Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Depth (m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 NSPT 50 c'=20kpa φ'=27 Στρώση Ι Αργιλος (CL) - Συνεκτική Στρώση

Διαβάστε περισσότερα

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( )

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( ) .. - : (5.. ) 64 ( ). v, v u : ) q. ) q. ) q. ( ) 2. (i) D, ( ) ( ).. (ii) e ( ). 3. e 1 e 2. ( ) 1 0. +1.00 1. (+5.00) 4. q = 50 kn/m 2, (...) 1.0m... = 1.9 Mg/m 3 (...) 5. p = 120 5m. 2 P = 80. ( 40m

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις στο σχεδιασμό υπόγειων έργων των απλουστευτικών θεωρήσεων του αβαρούς δίσκου και των συνθηκών φόρτισης του

Επιδράσεις στο σχεδιασμό υπόγειων έργων των απλουστευτικών θεωρήσεων του αβαρούς δίσκου και των συνθηκών φόρτισης του Επιδράσεις στο σχεδιασμό υπόγειων έργων των απλουστευτικών θεωρήσεων του αβαρούς δίσκου και των συνθηκών φόρτισης του Effects on underground construction design of the simplified assumption of the weightless

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7

Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΟΛΜΗΚ, ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ιούνιος 2007 Ανάλυση Βαθιών Εκσκαφών με τον Ευρωκώδικα 7 (Αντιστηρίξεις με εύκαμπτα πετάσματα και προεντεταμένες ακυρώσεις) Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηητής ΕΜΠ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά Mικροπασσάλων σε Πλευρική Φόρτιση ως Στοιχείων Βελτίωσης της Ευστάθειας Πρανών

Συµπεριφορά Mικροπασσάλων σε Πλευρική Φόρτιση ως Στοιχείων Βελτίωσης της Ευστάθειας Πρανών Συµπεριφορά Mικροπασσάλων σε Πλευρική Φόρτιση ως Στοιχείων Βελτίωσης της Ευστάθειας Πρανών Response of Micropiles Under Lateral Load for the Improvement of Slope Stability ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση. Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project

Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση. Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project Ανάλυση συμπεριφοράς έργου με βαθειά εκσκαφή και επανεπίχωση Analysis of the behavior of a constructed cut & cover project ΑΡΑΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Μηχανικός Μεταλλείων Μετ., Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών

Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Ανάλυση πασσαλότοιχων σε περιπτώσεις ημιβραχωδών σχηματισμών Pile wall analysis in soft rock formations ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ, Χ. ΛΥΚΙΔΗΣ, Γ. ΝΙΑΒΗΣ, Δ. Γεωτεχνικός Μηχανικός, MSc, VT, M. ASCE, Γενική Μελετών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων 2016 16-2017 Γ. Μπουκοβάλας Αχ. Παπαδημητρίου Σοφ. Μαρονικολάκης Αλ. Βαλσαμής www.georgebouckovalas.com Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων 2014-2015 Γ. Μπουκοβάλας Αρ. Καμαριώτης Σοφ. Μαρονικολάκης Αλ. Βαλσαμής Ι. Τσιάπας www.georgebouckovalas.com Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1.1 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό

Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό Effect to the design of tunnels in weak formation from the use of a constitutive law with softening

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης. Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls

Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης. Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης Traffic surcharge loads effect on the displacements of reinforced soil walls ΖΕΥΓΩΛΗΣ, Ι.Ε. ΝΤΟΥΛΗΣ, Γ.Ι. Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ (υπό

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 15 Πίνακας Κυριοτέρων Συµβόλων... 19 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων... 23 1.1 Εισαγωγή... 23 1.2 Προσέγγιση συνεχούς προβλήµατος... 24 1.3 Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 4», Μάρτιος 24 Εργασία Νο 29 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η χρήση του γεωαφρού EPS (διεθνής ονομασία «geofoam EPS») σε γεωτεχνικές εφαρμογές σε συνεργασία με εδαφικά υλικά ξεκίνησε σε Ευρώπη και ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή Βλάσης Κουµούσης Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα