ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Β. ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Β. ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ II Β. ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γνωστοποιείται ότι οι πιο κάτω εγγραφές έχουν καταχωρηθεί στα Μητρώα Εθνικών και Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σύµφωνα µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου και σύµφωνα µε τη Σύµβαση για χορήγηση Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας σχετικά µε τις καταχωρήσεις στα Μητρώα, µπορούν να καταχωρηθούν στο Αρµόδιο ικαστήριο, από οποιοδήποτε πρόσωπο. Τα Μητρώα ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας είναι ανοικτά για επιθεώρηση από το κοινό καθηµερινά µεταξύ των ωρών και Οποιοσδήποτε µπορεί να ζητήσει αντίγραφα των εγγράφων µε τον τύπο από το Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου, «ΞΕΝΙΟΣ», Λευκωσία, κατόπιν πληρωµής των καθορισµένων τελών. (573)

2 574 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CY CYOO/ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΒΕΝΖΟΠΥΡΑΝΟ) Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Παράγωγα του τύπου: ΙΫ ΡΟ-2Η- 30, 2340 Beerse, Belgium - VAN DAELE, Georges Henri Paul - Belgium - BOSMANS, Jean-Paul Rene Marie Andre - Belgium - Michel Anna Jozef - Belgium GB C07D 405/12, C07D 405/14, C07D A61K // (C07D 513/04, 277:00, 239:00) ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα όπου Α είναι ρίζα του τύπου: (a-2), ή (a-3), όπου ένα ή δύο υδρογόνα στις εν λόγω ρίζες έως (a-3) µπορούν να αντικατασταθούν µε είναι υδρογόνο ή αλογόνο είναι υδρογόνο, αµινοµάδα, ή ή είναι υδρογόνο ή L είναι υποκατεστηµένο µε αρύλιο, ή L είναι ρίζα του τύπου: - (b-2), ή οι µορφές Ν- οξειδίου, άλατα προσθήκης, και ισοµερείς µορφές αυτών, όπου οι εν λόγω ενώσεις έχουν ιδιότητες τονώσεως της γαστρο-εντερικής κινητικότητας. Φαρµακευτικές συνθέσεις περιέχουσες τις ενώσεις αυτές ως δραστικό συστατικό, και µέθοδος παρασκευής των εν λόγω ενώσεων και φαρµακευτικών συνθέσεων.

3 575 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΞΕΑ MERCK & CO., INC. East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000, Rahway, New Jersey , U.S.A. - Simon R. - Canada - KRAMER, Kenneth A. - U.S.A. - Ashok V. - U.S.A US /20 ηµητριάδης Τ.Θ , Λευκωσία Μιχάλης Σ. Ιακωβίδης Τ.Θ , Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 690 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Φαρµακευτικές συνθέσεις οξέων, και αλάτων αυτών, παρασκευάζονται µε απευθείας τυποποίηση µίγµατος δισκίων. Αυτές οι φαρµακευτικές συνθέσεις είναι χρήσιµες για τη θεραπεία των διαταραχών που περιλαµβάνουν µεταβολισµό ασβεστίου ή φωσφορικών, ειδικότερα, τη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών που περιλαµβάνουν στα οστά, ειδικότερα οστεοπόρωση, ασθένεια του Paget, κακοήθη υπερασβεστιαιµία, και µεταστατική ασθένεια οστών.

4 576 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ G.D. SEARLE & CO. P.O. Box Chicago, U.S.A. - TALLEY, John, J. - PENNING, Thomas, D. - COLLINS, Paul, W. - ROGIER, Donald, Jr. - James, W. - MIYASHIRO, Julie M. - BERTENSHAW, Stephen, R. - K. - GRANETS, Matthew, J. - ROGERS, Roland, S. - CARTER, S. - DOCTER, Stephen, H. - Stella, S. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A. - U.S.A US US C07D 231/12, A61K 31/415, C07D C07D 231/16, C07D 231/18, C07D 231/54, C07D 401/04, C07D 403/04, C07D 405/04, C07D 409/04, C07D 495/04 - Χρύσα Ψαρά Τ.Θ Λευκωσία Χρύσα Ψαρά Τ.Θ Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός ιπλώµατος ΕΡ Ο 795 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Καταχώρησης Αίτησης

5 577 για τη θεραπευτική αγωγή της φλεγµονής.» Περιγράφεται µία τάξη ενώσεων για χρήση στη θεραπευτική αγωγή φλεγµονών και διαταραχών που σχετίζονται µε φλεγµονές. Οι ενώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ορίζονται από τον τύπο (II), όπου το επιλέγεται από τα κυανο-οµάδα, καρβοξύλιο, καρβοξυκαι όπου το επιλέγεται από τα υδριδο-οµάδα, αλκύλιο, κυανο-οµάδα, και και όπου το επιλέγεται από τα αρύλιο, κυκλοαλκύλιο, και όπου το είναι προαιρετικά υποκατεστηµένο σε µία κατάλληλη θέση µε µία ή περισσότερες ρίζες επιλεγµένες από τα αλογονο-οµάδα, κυανο-οµάδα, νίτρο, αλοαλκύλιο, αλκύλιο, υδροξύλιο, υδροξυαλκύλιο, καρβοξύλιο, κυκλοαλκύλιο, οµάδα, αλκοξυκαρβονύλιο, αλκοξύ, αλοαλκοξύ,σουλφαµύλιο, ετεροκυκλικό και µε την προϋπόθεση ότι τα και δεν είναι αµφότερα υδριδο-οµάδα. µε την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το δεν είναι καρβοξύλιο ή µεθύλιο όταν το είναι υδριδο-οµάδα και όταν το είναι µε την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το δεν είναι τριαζολύλιο όταν το είναι µε την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το δεν είναι αραλκενύλιο όταν το είναι καρβοξύλιο, αµινοκαρβονύλιο ή µε την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το δεν είναι φαινύλιο όταν το είναι µεθύλιο και το είναι µε την περαιτέρω προϋπόθεση ότι το δεν είναι υποκατεστηµένο όταν το είναι ή ένα φαρµακευτικώς ανεκτό άλας αυτών.

6 578 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/ ΕΝΖΥΜΩΝ THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 U.K. Francis - PALMER, Richard M.J. - U.K. - SAWYER, David, Alan - U.K. - KNOWLES, Richard, Graham - U.K. - Karl, Witold - U.K. - DRYSDALE, Martin, James - U.K. - SMITH, Steven - U.K. - DAVIES, Patricia, Ifeyinwa - U.K. - CLARK, Helen, Alice, Rebecca - U.K. - SHEARER, Barry, George EP GB C07C C07C C07C C07C 31/195 ρ. Κ. & Σία Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ Λευκωσία ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ

7 579 Μια ένωση του τύπου (Ι), όπου είναι µια ευθεία ή διακλαδισµένη αλυσίδα οµάδας, µια µια µια ή µια εκάστη προαιρετικά από µία ως τρεις οµάδες ανεξάρτητα επιλεγµένες από: -CN, µια οµάδα όπου είναι υδρογόνο, όπου είναι υδρογόνο ή ή όπου και είναι ανεξάρτητα επιλεγµένα από υδρογόνο ή αλκύλιο, µια οµάδα - m είναι Ο, 1 ή 2, είναι υδρογόνο, υδροξυ ή όπου και είναι ανεξάρτητα υδρογόνο ή αλκύλιο, µια οµάδα όπου είναι υδρογόνο ή αλκύλιο, µια οµάδα όπου και είναι ανεξάρτητα επιλεγµένα από υδρογόνο, αλκύλιο, όπου είναι υδρογόνο ή αλκύλιο, ή όπου είναι Ο, 1 ή 2 και είναι υδρογόνο ή αλκύλιο, αλογόνο, ή µια οµάδα όπου είναι υδρογόνο, αλκύλιο προαιρετικά υποκατεστηµένο από ένα ως τρία άτοµα αλογόνου, ή όπου είναι υδρογόνο ή αλκύλιο, ρ είναι 2 ή 3, q είναι 1 ή 2 και n είναι Ο ή 1 και όλα τα άλατα, εστέρες, αµίδια και φυσιολογικά αποδεκτά προφάρµακα αυτών, φαρµακευτικές χρήσεις και τυποποιήσεις αυτών, και διαδικασίες για την παρασκευή τους αποκαλύπτονται.

8 580 Αριθµός Πιστοποιητικού Εγγραφής Καταχώρησης Αίτησης CY CY01/ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ AG Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland - Cosima - France - GOGGIN, John, Edward, Nicholas - Switzerland - SOZZ1, Dino - ELLGEHAUSEN, Holm - Columbia - Switzerland CH CH /46 Τάκης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Εάν το R που χρησιµοποιείται είναι µεταλαξύλ, φουραλαξύλ ή βεναλαξύλ, το αποτέλεσµα είναι αξιοσηµείωτα αυξηµένη βιοαποσύνθεση αυτών των φυτικών µυκητοκτόνων στο έδαφος και µεγαλύτερη δράση στα φυτά, σε σύγκριση µε τα στοιχεία των δραστικών συστατικών. Οι µυκητοκτόνες συνθέσεις που επιδεικνύουν τέτοιες βελτιωµένες ιδιότητες περιέχουν κάποιο από αυτά τα µυκητοκτόνα µε περιεχόµενο σε εναντιοµερές R άνω του 70% σε βάρος βάσει της συνολικής ποσότητας του δραστικού συστατικού.

9 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής 581 CY CY01/ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ AG Schwarzwaldallee 4058 Basel, Switzerland - Cosima - France - GOGGIN, John, Edward, Nicholas - Switzerland Dino CH /46 Τάκης Χριστοδουλίδης Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 769 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος Όταν χρησιµοποιείται σε ανάµειξη µε mancozeb, chlorothalonil, ένα άλας χαλκού, folpet, ή (µε το τελευταίο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε ένα από τα άλλα πέντε συστατικά), το metalaxyl που έχει ένα περιεχόµενο µεγαλύτερο από 70% κατά ή καθαρό R- metalaxyl, εµφανίζει µία σηµαντικά αυξηµένη δράση έναντι φυτικών ασθενειών σε σύγκριση µε ένα όµοιο µείγµα στο οποίο το metalaxyl χρησιµοποιείται στη µορφή ρακεµικού µείγµατος.

10 582 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Εφευρέτης/ες CY CY01/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗΣ LILLY S.A. Avenida De La Industria, 30 Alcobendas Madrid, Spain - ARCE Flavia - Spain ES /20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 693 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΕΡ Φαρµακευτικαί φλουοξετίνης ή άλατος προσθήκης οξέος αυτής, κατάλληλοι βιοµηχανικής παρασκευήν διασπαρσίµων δισκίων ευθείας και οποίαι περιλαµβάνουν, επιπροσθέτως προς το δραστικόν συστατικό, τα κατάλληλα έκδοχα και µέσα, εκλεγόµενα εκ µεταξύ παραγόντων αποσαθρώσεως, µέσων γλισχραντικών (λιπαντικών), µέσων, γλυκαντικών ουσιών, καρυκευµάτων (γευστικών ουσιών) και, προαιρετικώς, χρωστικών υλών. Αι ρηθείσαι διαµορφώσεις είναι κατάλληλοι βιοµηχανικήν παρασκευήν διασπαρσίµων δισκίων τα οποία αποσαθρούνται (διασπώνται) εις ολιγώτερον από τρία λεπτά εις ύδωρ εις 19 C-21 C και είναι κατάλληλα θεραπείαν καταθλίψεως.

11 583 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/ ΒΕΝΖΟΝΙΤΡΙΛΙΑ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ 5-ΗΤ. MERCK PATENT GmbH Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Germany - Henning, Dr. - Karl Dr. - GREINER, Dr. - BARTOSZYK, Gerd - SEYFRIED, Christoph, Dr. - Germany - Germany - Germany - Germany - Germany DE Τάκης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Οι ενώσεις του τύπου Ι Όπου τα Q και έχουν τις αναφερθείσες στην Αξίωση ευρεσιτεχνίας 1 σηµασίας, ως και τα άλατα τους δεικνύουν επιδράσεις επί του κεντρικού νευρικού συστήµατος.

12 584 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/ ΕΝΤΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ AG Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 1. HAEBERLIN, Barbara 2. MAK, Ching Pong - Switzerland MEINZER, - Germany 4. VONDERSCHER, Jacky GB GB A61K 31/365 9/28 9/48, A61P 37/06 Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος GB Χορήγησης ιπλώµατος Η παρούσα εφεύρεση παρέχει µία φαρµακευτική σύνθεση, η οποία περιλαµβάνει ένα µυκοφαινολικό άλας, όπου η σύνθεση είναι προσαρµοσµένη ώστε να απελευθερώνει το µυκοφαινολικό άλας στο άνω τµήµα της εντερικής οδού.

13 585 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος Πληρεξούσιος CY CY01/ ΚΙΝΗΤΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Λεωφόρος Ελλάδος, 8020 Πάφος, Κύπρος ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αγαµέµνων Χαραλάµπους - Κύπρος GB G06G 1/10 1/06 G09B 19/02 Ανδρέας ηµητρίου & Σία Τ.Θ , 1601 Λευκωσία Στέλλα Ιωάννα Τ.Θ , 1601 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος GB Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος GB Σε ρίγα που χρησιµοποιείται για πρόσθεση/αφαίρεση τουλάχιστον µια κλίµακα 13, 15 χρησιµοποιεί τα σύµβολα 5, 7 παρά αριθµούς ούτως ώστε η ρίγα να χρησιµοποιείται από άτοµα που δεν γνωρίζουν τη σηµασία των αριθµών. Όπως φαίνεται, η ρίγα έχει δυο εξωτερικές κλίµακες 15 και µεσαία κλίµακα που αποτελείται από σειρά τρυπών όπου µπορούν να τοποθετηθούν καρφάκια. Μια αριθµητική κλίµακα µπορεί να εισαχθεί στο κανάλι 12 όπου κινείται η κινητή κλίµακα. Ορισµένοι µπορούν να ξεχωρίζουν µε χρώµατα.

14 586 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/00037 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΥΛΟΞΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ELI LILLY AND COMPANY Lilly Center, Indianapolis, Indiana 46285, U.S.A. Karl Bruce US A61K 31/381, A61K 31/137, A61K 31/138, A61P 13/02 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος Η ουρική ακράτεια στους ανθρώπους υποβάλλεται σε αγωγή µε τη χορήγηση βενλαφαξίνης ή µιας ένωσης που επιλέγεται από µια σειρά αρυλοξυ προπαναµινών.

15 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος 587 CY CY01/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland - Tudor - CUDD, Amelia - U.K. - PHILLIPS, Judith - U.K GB A61K 38/23, C07K 14/585 Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η εφεύρεση παρέχει ινιδιωµένη καλσιτονίνη για τη θεραπεία ασθενειών ασβεστο-ανεπάρκειας.

16 588 Αριθµός Πιστοποιητικού Εγγραφής CY ΙΝ ΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ PHARMACEUTICAL CO., LTD. 6-8, Doshomachi 2-chome Osaka-shi, Osaka Japan - Shiro - Japan - Hiroshi -Japan - Yoshimi - Japan - - Japan - Hitoshi - Japan JP C07D 209/14, A61K 31/40, C07D 209/16 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ένα παράγωγο του τύπου: Όπου το κατώτερη αλκόξυ-, κατώτερη κατώτερη αλκόξυ-, κατώτερη αλκόξυ-, κατώτερη αλκυλο-προαιρετικά υποκατεστηµένη µε υδρόξυ-, αλκυλαµινοσουλφονυλο-οµάδα κτλ, το είναι υδρογόνο, αλογόνο, κατώτερη αλκόξυ-, κατώτερη αλκοξυκαρβόνυλο-κατώτερη αλκόξυ-, καρβόξυ-κατώτερη αλκόξυ-οµάδα κτλ, το είναι υδρογόνο ή κατώτερη κτλ, το είναι αλογόνο ή και το είναι κατώτερη αλκυλοµάδα, ή άλας του και όπου αυτές οι ενώσεις είναι ισχυρά διεγερτικά µέσα του υποδοχέα µε θαυµάσια εκλεκτικότητα και είναι χρήσιµες στην προφύλαξη από, ή την αγωγή της παχυσαρκίας ή του σακχαρώδη διαβήτη.

17 589 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος CY CY01/ ΧΡΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΩΝ THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 U.K. CRITCHLEY, Alan Edwin - U.K GB ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η 3, 2, και τα φαρµακευτικώς και αποδεκτά άλατα της προσθήκης οξέος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θεραπεία του άγχους και των διαταραχών.

18 590 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/00041 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, U.K. - CHAMBERLAIN, Stanley, Dawes - KOSZALKA, George, Walter GB ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία - U.S.A. - U.S.A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 769 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε παράγωγα βενζιµιδαζόλης και στη χρήση τους στην ιατρική θεραπεία, στη θεραπεία ή την προφύλαξη ιογενών λοιµώξεων όπως είναι αυτές που προκαλούνται από τους ιούς του έρπη. Η εφεύρεση επίσης αφορά στην παρασκευή των παραγώγων βενζιµιδαζόλης και των φαρµακευτικών σκευασµάτων που τα περιέχουν.

19 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Αριθµός Αντιπρόσωπος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 591 Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 847 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος CY CY01/ ΛΩΡΙ Α ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΗΣ KRONE GmbH Beeskowdamm Berlin, Germany - Dieter - Germany - Manfred - Germany - Harald - Germany - MEURERS, Peter, - Ing - Germany DE /14 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΕΡ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µία λωρίδα σύνδεσης, διαχωρισµού ή ζεύξης για την τεχνική τηλεπικοινωνίας και δεδοµένων µε στοιχεία σύνδεσης και ένα µηχανισµό στήριξης. Στόχος της εφεύρεσης είναι να δηµιουργήσει µία τέτοιου είδους λωρίδα σύνδεσης, διαχωρισµού και ζεύξης, µε την οποία θα εξασφαλίζονται οι πιο διαφορετικές εργασίες ζεύξης, προστασίας και µέτρησης στην τεχνική τηλεπικοινωνίας και δεδοµένων στο µικρότερο δυνατό χώρο και σε αυξηµένη πυκνότητα ζεύξης µε αξιόπιστο τρόπο και µε µεγάλη φιλικότητα προς το χειριστή και δυνατότητα επισκόπησης, όπου ο αξιόπιστος διαχωρισµός των περιοχών αρµοδιότητας του χειριστή του δικτύου και του συνδροµητή θα πρέπει να είναι εξασφαλισµένος, αυτός δε ο στόχος επιτυγχάνεται µέσω του ότι στα δύο µονωτικά σώµατα 3, 4, τα οποία εντάσσονται σε γωνία το ένα προς το άλλο, έχουν εισαχθεί διατερµατικά στοιχεία σύνδεσης µε τέµνοντα ακροδέκτη 7, 8, τα οποία είναι διαµορφωµένα σε δύο επίπεδα και τα οποία σχηµατίζουν δύο σειρές από λωρίδες ακροδεκτών 2, οι οποίες είναι σε γωνία µεταξύ τους, όπου το κάτω µονωτικό σώµα 4 διαθέτει στοιχεία ασφάλισης 5, 6 για την ασφάλιση πάνω σε µία κατατοµή ή πάνω στο στέλεχος συναρµολόγησης 9 σε δύο θέσεις ασφάλισης.

20 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής 592 CY CY01/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΞΥ, ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΟΥ F. AG Postfach 3255, 4002 Basel, Switzerland - BOLLAG, Werner - Switzerland - Joseph Francis - U.S.A. - LEVIN, Arthur - U.S.A US US , US US ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Το οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπεία κακοηθών και προ-κακοηθών επιθηλιακών βλαβών, βλάβες του δέρµατος προκαλούµενες από το φως, διαταραχές οι οποίες προκαλούνται από αυξηµένη παραγωγή σµήγµατος, και ψωρίαση.

21 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 593 CY CY01/ ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 1) Louis - U.S.A. 2) James - U.S.A. 3) QUADROS, Elizabeth SHAH, Shailesh - U.S.A. - U.S.A. 5) Satish Chandra - Switzerland US US /00 Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ. Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ. Λευκωσία Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 032 Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Μια διάταξη παροχής φαρµάκου για παροχή ενός φαρµάκου περιοδικώς ή σε µια προεπιλεγµένη περιοχή της οδού, ιδίως στο κόλον, αποτελείται από έναν στερεό πυρήνα, ο οποίος περιλαµβάνει ένα δραστικό παράγοντα επιστρωµένο µε ένα χιτώνιο επιβράδυνσης στη συνέχεια επιστρωµένο µε µια µεµβράνη, η οποία προαιρετικώς τρυπάται για την παροχή ενός διαφράγµατος απελευθέρωσης και, ακολούθως, προαιρετικώς περαιτέρω επιστρωµένης µε ένα εντερικό υλικό. Η διάταξη παρέχει ουσιαστικά όλη την ποσότητα του δραστικού παράγοντα στη

22 594 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY01/ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΙΖΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΟΥΛΦΑΤΑΣΗΣ LIMITED The Magdalen Centre, Robert Robinson Avenue The Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, U.K. Εφευρέτης/ες - REED, Michael, John - POTTER, Barry Victor Lloyd GB ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ στεροειδούς αποκαλύπτονται όπως επίσης φαρµακευτικές συνθέσεις περιέχουσες αυτούς για χρήση στη θεραπευτική αντιµετώπιση εξαρτώµενων από οιστρόνη όγκων, ειδικά καρκίνου µαστού. Οι νέοι στεροειδούς σουλφατάσης αναστολλείς είναι: σουλφαµικοί εστέρες του τύπου (Ι), όπου τα και κάθε ένα είναι Η, ή αρύλιο, ή µαζί αντιπροσωπεύουν µία οµάδα η οποία προαιρετικά περιέχει ένα ετεροάτοµο π.χ. -Ο- ή -ΝΗ- και αντιπροσωπεύει το υπόλειµµα µιας αλκοόλης, κατά προτίµηση µία στερόλη, κατά µέγιστη προτίµηση µία 3-στερόλη. Προτιµώµενες ενώσεις είναι εστέρας και σουλφαµικός

23 595 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος CY CY01/ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΟΝΑ Α ΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΗ Ι 85 Sweden - - Kurt - Sweden SE SE A61K 9/26, A61K 9/20, A61K 31/44 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Μία νέα φαρµακευτική πολλαπλή µονάδα δόσεων από δισκία που αποτελούνται από omeprazole ή ένα από τα απλά ή ένα αλκαλικό άλας του omeprazole ή ένα από τα µονά µία µέθοδος για την κατασκευή τέτοιας ουσίας, και τη χρήση τέτοιας στην ιατρική.

24 Αριθµός Πιστοποιητικού Εγγραφής Τίτλος Καταχώρησης Αίτησης 596 CY CY02/ ΜΑΣΩΜΕΝΑ ΦΛΟΥΒΕΝ ΑΖΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ ΖΩΑ Belgium ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ , 2340 Beerse, - JANS, Eugene, Marie, Jozef - Belgium - Paul, Marie, Victor - Belgium EP A61K 9/00, A61K 9/20, A61K 31/415, A23K 1/06 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα Η παρούσα εφεύρεση αφορά σε συνθέσεις οι οποίες περιέχουν φλουβενδαζόλη του τύπου (Ι), που είναι γευστικές σε κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα σκύλους. Οι συνθέσεις χρησιµοποιούνται σαν εύγευστες συνθέσεις κατά των εντερικών σκουληκιών των σκύλων.

25 597 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY JANSSEN N.V. 30, 2340 Beerse, Belgium - HEERES, Jan - Belgium - Jacobus, Jozef - Belgium - Robert, Jozef, Maria - Belgium - VAN DER Luc, Alfons, Leo - Belgium - DE DE COURCELLES, Didier Robert Guy Gabriel - Belgium EP US ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ

26 598 Η παρούσα εφεύρεση εξασφαλίζει καινοτόµους ενώσεις του τύπου (1), τα τις στερεοχηµικά ισοµερείς µορφές αυτών, και τα φαρµακευτικά αποδεκτά άλατα όξινης προσθήκης αυτών, όπου Α και Β λαµβανόµενα µαζί σχηµατίζουν µία δισθενή ρίζα του τύπου: (a), (b), (c), (d), (e), είναι υδρογόνο, ή αλο, υδρογόνο ή αλο, είναι υδρογόνο, αλκυλο, ή αλκυλο µε υδροξυ, οξο, κυκλοαλκυλο ή αρυλο. Het είναι πενταµελής ή εξαµελής προαιρετικά δακτύλιος. Αποκαλύπτεται η χρήση ως φάρµακο, ειδικότερα ως µέσον µείωσης των λιπιδίων, καθώς και φαρµακευτικές συνθέσεις και µέθοδοι για την παρασκευή ενώσεων και συνθέσεων.

27 599 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΝΑΓΩΓΗ JANSSEN N.V. 30, 2340 Beerse, Belgium - DYER, Ulrich, Conrad - U.K. - PAUL, Jane, Marie - U.K. - McCAGUE, Raymond - U.K GB GB C07B 53/00, C07C 217/58, C07D 491/06 // 307:00, 223:00) ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ΕΡ Ο Χορήγησης ιπλώµατος

28 600 Μια διεργασία για την παρασκευή µιας ένωσης του τύπου (3) σε εναντιο-εµπλουτισµενη µορφή, η οποία περιλαµβάνει την αναγωγή µιας ένωσης του τύπου (4) µε χρήση µιας ασύµµετρης αναγωγικής ουσίας, στον οποίο το = = Η ή = Ο, = = Η ή = Ο, Ζ = Η, ή ένα πρόδροµο αυτών ή µια αφαιρούµενη προστατευτική οµάδα για το άζωτο, π.χ. ή το Υ = Η ή ένας υποκατάστατης, το.= αλκύλιο και το R είναι ένας προαιρετικός, πρόσθετος υποκατάστατης.

29 601 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Τίτλος CY ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΚΟΝΗ BECKER POWDER COATINGS (NORTH) LIMITED Goodlass Road, Speke, Liverpool, U.K. HEWITT, Peter GB B44F 9/02, B05D 1/38 3/12 5/06 7/14 Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία Ηρώων A, Λευκωσία Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία Ηρώων Α, Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος GB 2 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος GB Ένα υπόστρωµα επικαλύπτεται µε την επίστρωση (16) µιας πρώτης κατεργασιµης σκόνης στην επιφάνεια του υποστρώµατος, την αποµάκρυνση µέρους της πρώτης κατεργασιµης σκόνης από το υπόστρωµα, την επίστρωση µιας δεύτερης κατεργαστέας σκόνης στην επιφάνεια του υποστρώµατος στις περιοχές από όπου η πρώτη κατεργάσιµη σκόνη έχει αποµακρυνθεί, και µε την κατεργασία της πρώτης και δεύτερης σκόνης επί του υποστρώµατος. Τουλάχιστο ένα σχέδιο που αρχικά ήταν άτυπο και η εικόνα που αναπαράχθηκε εδώ πάρθηκε από τυπικό αντίγραφο που υποβλήθηκε αργότερα.

30 602 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΞΗΡΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1) Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 2) UCP AG Talstrasse 82, 8001 Zurich, Switzerland Tudor, Dr. - Switzerland GB /58 Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ. Λευκωσία Τάκης Χριστοδουλίδης Τ.Θ , 1310 Λευκωσία Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση παρέχει µία φαρµακευτική σύνθεση η οποία περιλαµβάνει ιρουδίνη και ένα υδατοδιαλυτό άλας ασβεστίου µαγνησίου.

31 603 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία CY CY02/ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ABBOTT LABORATORIES Chad 0377/AP6D-2, 100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois , U.S.A. - MEYER, Michael, D. - U.S.A. - BASHA, Fatima - U.S.A. - Irene - U.S.A. - WENDT, Michael, D. - U.S.A. - ZHANG, Weijiang - U.S.A. - ALTENBACH, Robert, J. - U.S.A. - CARROLL, William, A. - U.S.A. - James, F. - U.S.A. - Anthony, R. - U.S.A US US /04, 209:00), Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Τ.Θ , 2084 Λευκωσία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Τ.Θ , 2084 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 942 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µία ένωση τύπου (Ι) και στα φαρµακευτικά αποδεκτά άλατα τους στον οποίο το W είναι ένα σύστηµα δακτυλίων. Οι ενώσεις είναι αδρενεργικοί ανταγωνιστές και είναι στην αγωγή της ΒΡΗ επίσης αποκαλύπτονται συνθέσεις α-1 ανταγωνιστών και µία µέθοδος για τον ανταγωνισµό των α-1 αδρενεργικών υποδοχέων και για την αγωγή της ΒΡΗ (καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη).

32 604 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Τίτλος CY CY02/ ΚΥΤΟΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 5 Research Parkway, Wallingford, CT U.S.A. - SAULNIER, Mark, George - U.S.A. - Neelakantan - U.S.A. - David, - U.S.A. - ST. LAURENT, Denis, R. - U.S.A. - LANGLEY, David, R. - U.S.A US Ρ A61K 31/70, C07H 17/02, A61P 35/00 Χρυσής ηµητριάδης & Σία Τ.Θ. Λεµεσός Λίνα Τ.Θ , Λεµεσός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέο σάκχαρο και σχετικά σάκχαρο παράγωγα τη χρήση τους σαν παράγοντες κατά του όγκου και φαρµακευτικές

33 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Έγγραφης Τίτλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Χορήγησης ιπλώµατος 605 CY CY02/ ΝΕΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΘΕΙΟΦΕΝΗΣ, Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ LES SERVIER 22 rue Gamier, France - Michel - SAUVEUR, Frederic - BONNET, Jacqueline - Charles FR ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΕΡ Ο ΕΡ France - France - France - France Νέες της του τύπου: στον οποίο: - όµοια ή διαφορετικά, είναι έκαστο υδρογόνο ή αλογόνο, αλκυλ ή αλκοξυ, ή τριφθοριοµεθυλ, - το είναι υδρογόνο ή αλκυλ. - Τα Α είναι µια ευθύγραµµη αλυσίδα υδρογονάθρακος µε έως της οποίας έκαστο άτοµο άνθρακος ενδεχοµένως είναι ή δις-υποκατεστηµένο µε ένα αλκυλ µε C] έως και - To είναι υδρογόνο, αλκυλ ή βενζύλ. και τα φυσιολογικώς ανεκτά άλατα αυτών. Τα προϊόντα της εφευρέσεως είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπευτική, κυρίως ως αντιφλογιστικοί παράγοντες.

34 606 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΙ ΙΟΥ GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 U.K. - BEAMS, Richard, Mansfield - U.K. - FRANZMAN, Karl, Witold - U.K. - HODSON, Harold, Francis - U.K. - REES, David - U.K. - DRYSDALE, Martin, James - U.K. - FREND, Anthony, Joseph, - U.K. - KNOWLES, Richard, Graham - U.K. - SAWYER, David, Alan - U.K US C07C 323/58, C07C 323/59 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αφορά νέες αµιδινο ενώσεις του συντακτικού τύπου (1), µέθοδο για τη βιοµηχανική κατασκευή αυτών, φαρµακευτικές συνθέσεις που τις περιέχουν και τη χρήση τους στη θεραπεία, συγκεκριµένα τη χρήση τους σαν εκλεκτικούς αναστολείς δεγειρόµενης σε νιτρικού οξειδίου.

35 607 Αριθµός Πιστοποιητικού CY2264 Ηµεροµηνία Εγγραφής CY02/ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ F. AG 124 Grenzacherstrasse, 4070 Basel, Switzerland - SHAH, Navnit,Hargovindas - U.S.A. - ZELLER, Max - Switzerland US Ρ US 3137 Α61Κ 31/365, A61K 9/16 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 796 Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ένα προϊόν το οποίο περιέχει ως ενεργό συστατικό και φαρµακευτικά αποδεκτά έκδοχα, µε χαρακτηριστικό γνώρισµα ότι θα είναι υπό µορφή σωµατιδίων µε διάµετρο από 0,25 χλ και 2 χλ, και φαρµακευτικά παρασκευάσµατα ή συνθέσεις που περιέχουν το προϊόν για χορήγηση από το στόµα.

36 608 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ LES SERVIER 22 rue Gamier, France - HUET DE BAROCHEZ, Bruno - France - Noel - France - Alain - France FR A61K 31/7048, A61K 9/00, A61K 9/16 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 560 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση έχει σαν αντικείµενο µια νέα φαρµακευτική σύνθεση που προορίζεται δια µια από του στόµατος χορήγηση φλαβονοειδών εκχυλισµάτων και ειδικότερα διοσµίνης.

37 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής 609 CY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 842 Χορήγησης ιπλώµατος ΕΝΑΣ ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ INTERNATIONAL INC North West, 29 th Street, Miami, FL U.S.A. - COX, Richard, Dawson - U.S.A. - PIENAAR, Salmon - South Africa ZA B65D 90/00, B60P 3/08, E04H 6/06 Μαρκίδη, Μαρκίδη & Ηρώων A, Λευκωσία Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία Ηρώων Α, Λευκωσία Η προκείµενη εφεύρεση αναφέρεται στον αναδιπλούµενο µηχανισµό πλαισίων και σε µια µέθοδο για τη φόρτωση των οχηµάτων 12) στο κιβώτιο µεταφοράς ή (13). Ο µηχανισµός πλαισίων αποτελείται από τη (14) και από το πρώτο µέσο στήριξης οχηµάτων το οποίο συνεργάζεται µε τη βάση, ώστε να στηρίζει το πρώτο όχηµα σε µια κεκλιµένη και υπερυψωµένη ως προς τη βάση (14) θέση. Το πρώτο µέσο στήριξης οχηµάτων αποτελείται από το χαµηλότερο µέλος στήριξης οχηµάτων (15) και από το υψηλότερο µέλος στήριξης οχηµάτων (16), όπου τα προαναφερθέντα µέλη απέχουν µεταξύ ορισµένη απόσταση στην οριζόντια και στην κατακόρυφη διεύθυνση κατά τη χρήση, όταν δηλαδή ο µηχανισµός παίρνει την υπερυψωµένη διαµόρφωση του. Το χαµηλότερο και το υψηλότερο (16) µέλος στήριξης οχηµάτων µπορούν να αναδιπλώνονται πάνω στη βάση ώστε να παίρνουν ουσιαστικά επίπεδη θέση πάνω στη βάση, όταν ο µηχανισµός βρίσκεται σε διαµόρφωση αναδίπλωσης.

38 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος Αντιπρόσωπος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος 610 CY CY02/ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ THE MEAD CORPORATION Courthouse Plaza Dayton, Ohio 45463, U.S.A. - AUCLAIR, Jean-Michel - France - LE BRAS, Philippe - France GB /42 ηµήτριος Α. ηµητριάδης & Σία Τ.Θ , 1520 Λευκωσία ηµήτριος Α. ηµητριάδης & Σία Τ.Θ , 1520 Λευκωσία Ένας φορέας αντικειµένων του τύπου που πιάνεται από το πάνω µέρος περιλαµβάνει ένα πέτασµα κορυφής (16) που έχει ένα άνοιγµα (200) εισαγωγής λαιµού φιαλών και ένα άνοιγµα (216) απελευθερώσεως φιαλών. Το άνοιγµα εισαγωγής λαιµού (200) έχει ένα κατώτερο άκρο (60) για εµπλοκή µε ένα λαιµό φιάλης και ένα αντίθετο ανώτερο άκρο (300) για να συµπιέζει το λαιµό της φιάλης επί του κατώτερου άκρου (60) του ανοίγµατος εισαγωγής λαιµού. Ο φορέας περιλαµβάνει επιπλέον θραύσιµα µέσα (212) για να σχίζεται ένα τµήµα τουλάχιστον του πετάσµατος κορυφής (16) προσκείµενο στο άνοιγµα εισαγωγής λαιµού (200) ώστε να επιτρέπεται να απεµπλακεί ο λαιµός της φιάλης από το κατώτερο άκρο (60) του ανοίγµατος εισαγωγής λαιµού. Τα θραύσιµα µέσα (212) εκτείνονται µεταξύ του ανοίγµατος (216) απελευθερώσεως φιαλών και του ανοίγµατος (200) εισαγωγής λαιµού.

39 611 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία CY CY02/ Υ ΑΤΙΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ RISPERIDONE JANSSEN N.V. 30, 2340 Beerse, Belgium - FRAN Marc, Jozef - Belgium - DRIES, Willy, Maria, Albert, Carlo - Belgium US /505 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε φυσικοχηµικά σταθερά υδατικά διαλύµατα risperidone για χορήγηση από του στόµατος και παρεντερική µέθοδος παρασκευής παρόµοιων σχηµατοποιήσεων.

40 612 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ JANSSEN N.V. 30, 2340 Beerse, Belgium Paul, Marie, Victor - Belgium EP ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος Η παρούσα εφεύρεση ασχολείται µε φαρµακευτικές συνθέσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µία φαρµακευτικά αποτελεσµατική ποσότητα ενός δραστικού συστατικού, από 80% έως 98,8% (β/β) άµυλο, από 1% έως 10% (β/β) ένα υδρόφιλο σχηµατίζον µήτρα πολυµερές, χαρακτηριζόµενες από το ότι οι συνθέσεις περαιτέρω περιλαµβάνουν από 0,2 έως 5% (β/β) αλκαλικό φουµαρικό σαν ένα λιπαντικό στερεές µορφές δοσολογίας όπως δισκία τα οποία είναι κατάλληλα για στοµατική, ρινική, πρωκτική και κολπική χορήγηση διεργασίες παρασκευής των συνθέσεων και στερεών µορφών δοσολογίας.

41 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Αριθµός Τίτλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 613 CY CY02/ Υ ΑΤΙΚΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΕΣΤΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ JANSSEN Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος. ΕΡ Ο 904 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος 30, 2340 Beerse, Belgium - FRANCOIS, Marc Jozef - Belgium - EMBRECHTS, Roger Carolus Augusta - Belgium - BORGHIJS, Herman Karel - MONBALIU, Johan - Belgium - Belgium ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αφορά φαρµακευτική σύνθεση κατάλληλη ως µορφή αποθήκευσης για χορήγηση µέσω ενδοµυϊκής ή υποδόρειας ένεσης, η οποία περιλαµβάνει: (1) ως δραστικό συστατικό αποτελεσµατική ποσότητα εστέρος λιπαρού οξέος µε 9- υδροξυρισπεριδόνη ή άλας ή ή στερεοίσοµερές µίγµα αυτού και (20 αποδεκτό φορέα, όπου ο αποδεκτός φορέας είναι νερό και το δραστικό συστατικό είναι διεσπαρµένο εντός αυτού, και µέθοδο παρασκευής της σύνθεσης αυτής. Η εφεύρεση επιπλέον αφορά φαρµακευτική σύνθεση για ως φάρµακο για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, της µη σχιζοφρενικής ψύχωσης, διαταραχών συµπεριφοράς που σχετίζονται µε νευροεκφυλιστικές διαταραχές π.χ. σε άνοια, διαταραχές συµπεριφοράς νοητικής καθυστέρησης και αυτισµού, διπολική µανία, κατάθλιψη, άγχος.

42 614 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος CY CY02/ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΙΜΙ ΑΖΟΛΟ) JANSSEN N.V. 30, 2340 Beerse, Belgium - JANSSENS, Frans, Eduard - Belgium - LEENAERTS, Joseph, Elisabeth - Belgium - VAN ROOSBROECK, Yves, Maria- Belgium EP C07D C07D 487/04, C07D C07D 498/04, C07D 495/14, C07D 487/14, A61K 31/435 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η εφεύρεση αυτή, αφορά στις χηµικές ενώσεις µε χηµικό τύπο (Ι),

43 615 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος CY CY02/ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ N.V. 30, Β-2340 Beerse, Belgium - FRANCOIS, Marc Jozef - Belgium - DRIES, Willy Maria Carlo - Belgium US A61K 31/495, A61K 9/08, 47/40, 47/10 ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ρ. Χρίστος Α. Θεοδούλου Τ.Θ , 6308 Λάρνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα σκεύασµα χορηγούµενο από του στόµατος που περιλαµβάνει ένα αντιµυκητικό παράγοντα, µια επαρκή ποσότητα µιας κυκλοδεξτρίνης ή ενός παραγώγου αυτής, ένα υδατικό όξινο µέσο ως ένα ογκώδη υγρό φορέα και έναν αλκαλικό Προσθήκη ενός ή περισσοτέρων φαρµακευτικώς αποδεκτών γλυκαντικών παραγόντων και ενός ή περισσοτέρων φαρµακευτικώς αποδεκτών αρωµατικών παραγόντων εις αυτό δίδει µια εύγεστο σύνθεση από του στόµατος. Μια µέθοδος παρασκευής τέτοιων συνθέσεων και φαρµακευτικές µορφές δοσιµετρήσεως που περιλαµβάνουν τα αναφερθέντα σκευάσµατα.

44 616 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ELIPRODIL ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΩΝ - Avenue de France, Paris, France - Lydia - France - - France C12P 41/00, C07B 57/00, C07C 69/40, C07D ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 407 Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ενδιάµεσα της η µέθοδος παρασκευής αυτών µε ενζυµατική υδρόλυση εναντιο-εκλεκτικώς του οξικού χλωροαιθυλεστέρα και η εφαρµογή αυτών στην Παρασκευή εναντιοµερών του και των αλάτων αυτών.

45 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 617 CY CY02/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ TOY ALZHEIMER - Avenue de France, Paris, France - Marco - Italy - Rosanna - Italy - Jacqueline - France - - Italy Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος C07D C07D 401/04, A61K 31/445 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία Η εφεύρεση αφορά ενώσεις τύπου (Ι) στον οποίο το Υ παριστά -CH- ή το παριστά υδρογόνο, αλογόνο, µία οµάδα µε ή αλκοξυλίου µε το παριστά µία οµάδα µεθυλίου ή τα και παριστούν έκαστο υδρογόνο ή µε Χ παριστά (a) µε αλκοξύλιο µε µε (αλκοξυ µε µε καρβοξυαλκοξύλιο µε ή (αλκοξυ µε µε (b) µία ρίζα επιλεγόµενη από µε µε µε µε και όπου η εν λόγω ρίζα µπορεί να φέρει υποκατάσταση µε ένα αλογόνο, υδροξύλιο, αλκοξύλιο µε καρβοξύλιο, µε αµίνη, ή µε ή (c) µία οµάδα επιλεγόµενη από φαινοξύλιο, µε ή η οποία οµάδα µπορεί να φέρει µία ή περισσότερες υποκαταστάσεις στην οµόδα µε αλογόνο, αλκύλιο µε αλκοξύλιο µε κυάνιο, αµίνη, ή µε µε καρβοξύλιο, (αλκοξυ µε ή µε µε µε ή µε Η εφεύρεση αφορά επίσης µία µέθοδο για την παρασκευή τους και τις φαρµακευτικές συνθέσεις που τις περιέχουν. Οι ενώσεις αυτές έχουν νευροτρόφο και νευροπροστατευτική δράση.

46 618 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής CY CY02/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΙΑΛΥΤΕΣ - 174, Avenue de France, Paris, France - Bernard - France - CONDAMINE, Christian - France - GROMENIL, Jean-Claude - France FR A61K 31/415, A61K 9/16, A61K 9/20 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η εφεύρεση αφορά φαρµακευτικές συνθέσεις για χορήγηση από το στόµα οι οποίες περιέχουν 0,5% έως 20% -4-µεθυλοπυραζολο-3-καρβοξαµίδιο σε µορφή και φαρµακευτικά έκδοχα. Οι συνθέσεις τυποποιούνται µε κοκκοποίηση.

47 619 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Τίτλος CY CY02/ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΙΑ 3-ΑΡΥΛ-3- ΟΞΕΩΝ - Avenue de France, Paris, France - CAMUS, Philippe - France - Marcel - France - Joel - France FR C07D C07D 401/04, C07D 409/04, A61K 31/445 ρ. Κ. & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο ΕΡ παρασκευής αυτών και τη χρησιµοποίηση µένων πιπεριδινών. Η εφεύρεση αφορά του τύπου (Ι), εις την οποία το παριστά ένα µη ή µία ή περισσότερες φορές δια υποκατάστατων οι οποίοι εκλέγονται από ένα άτοµο αλογόνου, ένα υδροξύλιο, ένα ένα τριφθοριοµεθυλ, ένα όπου οι αναφερθέντες είναι όµοιοι ή διαφορετικοί, µία οµάδα µία οµάδα και το Χ είναι µεθυλενο ή τα άλατα αυτών και τα ενάντιο αυτών, καθώς και τη µέθοδο αυτών δια την παρασκευή αντιστοίχων 3,3-

48 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος 620 CY CY02/ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΖΟΛΙΟΥ ΥΠΟ ΥΟ ΜΟΡΦΕΣ, ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΥΤΟΥ SANOF1 - Avenue de France, Paris, France - Antoine - France - CHANTREUX, Dominique - France - BOULOUMIE, Colette - France FR ρ. Κ. & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο 708 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Περιγράφεται µέθοδος παρασκευής της αντιδράσεως του αντίστοιχου νιτριλίου µε αζίδιο αλκαλίου και υδροχλωρική τριαιθυλαµίνη, οπότε ανακτάται η -(τετραζολ-5- υπό την µορφή ενός των αλάτων της µε αλκάλιο σε υδατικό διάλυµα, εξουδετερώσεως του εν λόγω άλατος αλκαλίου και της που καθιζάνει, είτε από διαλύτη περιέχοντα λιγώτερο από νερό, είτε από διαλύτη περιέχοντα περισσότερο από 10% νερό, ώστε να ληφθούν δύο διαφορετικές κρυσταλλικές µορφές. Εφαρµογή: λήψη µιας νέας κρυσταλλικής µορφής της -(τετραζολ-5- και φαρµακευτικές συνθέσεις οι οποίες την περιέχουν.

49 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Αιεθνής Ταξινόµηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 621 CY CY02/ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΠΥΛΟ) ΠΙΠΕΡΙ ΙΝΗΣ ΩΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΚΤΟΥ ΝΚ3 SANOFI - 174, Avenue de France, Paris, France - BICHON, Daniel - France - VAN BROECK, Didier - France - PROIETTO, Vincenzo - France - GUEULE, Patrick - France - EMONDS - ALT, Xavier - France FR FR FR C07D C07D C07D C07D 401/04, C07D 401/12, A61K 31/445 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ

50 622 Η εφεύρεση έχει ως αντικείµενο ενώσεις του τύπου: στον οποίον: - το παριστά ένα ή ένα µη υποκατεστηµένο ή υποκατεστηµένο ενός αλογόνου, ένα µεθυλ ή ένα - το παριστά την οµάδα παριστά - ή τα και µαζί παριστούν µια οµάδα - το παριστά ένα ένα ένα ένα κυανό µία οµάδα µια οµάδα- µια οµάδα - µια οµάδα µια οµάδα - µια οµάδα ένα µια οµάδα µια οµάδα ένα ένα µια οµάδα µια οµάδα µια οµάδα µια οµάδα - µια οµάδα ή το αποτελεί - ένα διπλό δεσµό µεταξύ του ατόµου άνθρακος επί του οποίου είναι συνδεδεµένο και του γειτονικού ατόµου άνθρακος του κύκλου πιπεριδίνης. - ή τα και µαζί µε το άτοµο άνθρακος επί του οποίου είναι συνδεδεµένα αποτελούν µια οµάδα του τύπου: - ανταγωνιστές

51 623 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Τίτλος CY ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ - 174, Avenue de France, Paris, France - DOUILLET, Patrice - France - FOURNIER, Jacqueline - France Αντιπρόσωπος FR A61K 31/44, A61K 38/30, A61K 38/18 38/30, 38:18,31:44,31:425) ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στη χρήση της ή των αλάτων προσθήκης της µε φαρµακευτικώς αποδεκτά οξέα για την Παρασκευή φαρµάκων που προορίζονται για τη θεραπεία της πλαγίας µυατροφικής σκλήρυνσης (ALS).

52 624 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Ιδιοκτήτης/ες CY CY02/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΟΝΟΣ ΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ SANOFI - Avenue de France, Paris, France - Henry - France - Brigitte - France FR /70 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος Η εφεύρεση έχει ως αντικείµενο µια φαρµακευτική σύνθεση τη του δέρµατος χορήγηση η οποία χαρακτηρίζεται εκ του ότι περιέχει (a) ενδεχοµένως µια πολυµερή µήτρα απελευθερώσεως ικανή να σχηµατίζει µια ευλύγιστη µεµβράνη µετά ξήρανση που εκλέγεται από πολυµερή ή ή από βινυλοπυρρολιδόνης/οξικού βινυλεστέρος, (b) µια δραστική ουσία, (c) έναν προωθητή απορροφήσεως µέσω του δέρµατος της δραστικής ουσίας, (d) ένα διαλύτη µη υδατικό φυσιολογικώς αποδεκτό ικανό να διαλύει τη µήτρα απελευθερώσεως, τη δραστική ουσία και τον προωθητή απορροφήσεως µέσω του δέρµατος καθώς και να αποµακρύνεται γρήγορα εξατµίσεως εν επαφή µε το δέρµα.

53 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής 625 CY CY02/ ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ SANOFI - 174, Avenue de France, Paris, 13, France 76, 6824 BM Netherlands - DUCHAUSSOY, Philippe - HERBERT, Jean-Marc - JAURAND, Guy - PETITOU, Maurice - VAN BOECKEL, Constant FR /715 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία - France - France - France - France - Netherlands ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Ο Χορήγησης ιπλώµατος ΕΡ Η εφεύρεση αφορά συνθετικούς πολυσακχαρίτες περιέχοντες από 8 έως 24 µονάδες µονοσακχαριτών σχηµατιζόµενος από µία διαδοχή δισακχαριτών αποτελούµενων από ένα ουρονικό οξύ και µία εξόζη, όπου ο εν λόγω πολυσακχαρίτης χαρακτηρίζεται από το ότι όλες οι οµάδες του υδροξυλίου έχουν αιθεροποιηθεί µε µία οµάδα µε ή εστεροποιηθεί υπό τη µορφή θειικής οµάδος, ενώ έκαστος είναι τουλάχιστον µονοαιθεροποιηµένος καθώς και τα άλατα τους.

54 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος 626 CY CY02/ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ SANOFI - Avenue de France, Paris, France - BARONI, Marco - Italy - Rosanna - Italy - Jacqueline - France - - Italy FR C07D C07D 401/04, A61K 31/445 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ΕΡ Ο ΕΡ Η εφεύρεση αναφέρεται στις ενώσεις του τύπου (Ι) στον οποίο: το Υ αντιπροσωπεύει -CH- ή -Ν-, το αντιπροσωπεύει ένα αλογόνο ή µια οµάδα ή τα αντιπροσωπεύουν το καθένα υδρογόνο ή ένα το αντιπροσωπεύει Ο ή 1 και τα και αντιπροσωπεύουν το καθένα ανεξάρτητα µια µη ή οµάδα καθώς και σε µια διεργασία για την παρασκευή τους και των φαρµακευτικών συνθέσεων που τις περιέχουν. Οι ενώσεις αυτές έχουν και νευροπροστατευτική δραστικότητα.

55 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 627 CY CY02/ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ - 174, Avenue de France, Paris, France - COUDE, - Jacqueline FR /475 ρ. Κ. & Σία Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Λευκωσία - France - France - Italy Αριθµός Χορήγησης ιπλώµατος Χορήγησης ιπλώµατος Η παρούσα εφεύρεση αφορά µία µέθοδο για τον φαρµακολογικό έλεγχο των νευρονικά ενεργών ουσιών, η οποία συνίσταται στην παραγωγή νευρωνικών βλαβών σε πειραµατόζωα δια της έγχυσης στο µέσο διάφραγµα των ζώων µίας αποτελεσµατικής ποσότητας βινκριστίνης, και µετά την αξιολόγηση της δραστηριότητας ουσιών µε µορφολογικές ή/και βιοχηµικές αναλύσεις.

56 Αριθµός Πιστοποιητικού Ηµεροµηνία Εγγραφής Ιδιοκτήτης/ες Εφευρέτης/ες 628 CY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αριθµός Χορήγησης ΕΡ Ο 938 Ηµεροµηνία Χορήγησης ιπλώµατος CY02/ ΙΣΚΙΟ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ - 174, Avenue de France, Paris, France 2) JAGOTEC AG Seestrasse 47, 6502 Hergiswil, Switzerland - Lauretta - Italy - CONTE, Ubaldo - Italy - Pascal - France - VERGNAULT, Guy - France - DUFOUR, Alain - France - JARREAU, Fran9ois, Xavier - France - - France FR , FR /20 ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Τ.Θ. Λευκωσία ρ. Κ. Χρυσοστοµίδης & Σία Τ.Θ. Λευκωσία Η εφεύρεση αφορά ένα φαρµακευτικό δισκίο για χορήγηση δια του στόµατος, για την ελεγχόµενη απελευθέρωση υδροχλωρικής αλφουζοσίνης στο επίπεδο των εγγύτερων τµηµάτων του γαστρεντερικού σωλήνος, το οποίο χαρακτηρίζεται στο ότι αποτελείται από: α) ένα πρώτο στρώµα (1) ικανό να διογκούται σηµαντικά και γρήγορα σε επαφή µε υδατικά βιολογικά υγρά, το οποίο στρώµα δηµιουργείται από ένα µίγµα ή ένα κοκκώδες υλικό περιέχων υδρόφιλα πολυµερή τα οποία αποτελούν το 5.0 έως 90% και κατά προτίµηση το έως 85% του βάρους του στρώµατος, β) ένα δεύτερο στρώµα (2) διαδοχικό ή υπερτιθέµενο στο πρώτο στρώµα, στο οποίο φέρεται η υδροχλωρική αλφουζοσίνη, το οποίο στρώµα συνθέτεται από υδρόφιλα πολυµερή και άλλες βοηθητικές ουσίες, ώστε να δώσουν στο σκεύασµα κατάλληλες ιδιότητες και να επιτρέψουν την απελευθέρωση της υδροχλωρικής αλφουζοσίνης εντός µίας προκαθορισµένης χρονικής περιόδου, γ) και προαιρετικά ένα τρίτο στρώµα (3) λαµβανόµενο δια και εφαρµοζόµενο στο στρώµα (2), αποτελούµενο γενικά από υδρόφιλα πολυµερή τα οποία πηκτωµατοποιούνται διογκούνται και τα οποία εν συνεχεία µπορούν προαιρετικά να διασπώνται και να έχουν µία δράση φραγµού η οποία προσαρµόζει την απελευθέρωση της υδροχλωρικής αλφουζοσίνης του στρώµατος (2), ενώ το στρώµα (3) είναι σχεδόν αδιαπέραστο στην διέλευση της δραστικής ουσίας. Η εφεύρεση εφαρµόζεται σε µία φαρµακευτική σύνθεση.

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. )

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) Μόσχος Γ. Πολυσίου, Χημικός, Καθηγητής Χημείας, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο

7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο 7.9 Αντιδράσεις που δηµιουργούν ένα στερεογονικό κέντρο Πολλές αντιδράσεις µετατρέπουν µη χειρόµορφα αντιδρώντα σε χειρόµορφα προϊόντα. Εν τούτοις, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε, οτι εάν όλα τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισμό Άμυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαμβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη ΕΣΤΕΡΕΣ Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη Πολυµερή «σταδιακής ανάπτυξης» Σύγκρινε µε τα «αλυσιδωτής αντίδρασης» (Ενότητα 7.11) PET (Dacron, Mylar):

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό και οι ιδιότητές του Οι µοναδικές φυσικοχηµικές ιδιότητες του νερού οφείλονται στο ότι:

Το νερό και οι ιδιότητές του Οι µοναδικές φυσικοχηµικές ιδιότητες του νερού οφείλονται στο ότι: Το νερό και οι ιδιότητές του Οι µοναδικές φυσικοχηµικές ιδιότητες του νερού οφείλονται στο ότι: το µόριο του είναι πολύ µικρό, είναι πολικό και µεταξύ των µορίων του σχηµατίζονται δεσµοί υδρογόνου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ)

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ) Καρβονυλοενώσεις Καρβονυλοενώσεις (1α) είναι η σημαντικότερη κατηγορία χημικών ενώσεων και χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δεσμό μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός οξυγόνου (το καρβονύλιο). Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ > -Ί., ' 4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ' V Iipl 87 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 4. Ταξινόμηση των οξέων. 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό 3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό οξύ HOOC H Br Br H COOH KOH HOOC COOH C 4 H 4 Br 2 O 4 C 4 H 2 O 4 (275.9) (56.1) (114.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich

1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich 1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich (!) (") (C 3 ) 2 (#) ($) 2. αντίδραση της τριτοταγούς αμίνης τροπινόνη με βρωμομεθυλο βενζόλιο (βενζυλο βρωμίδιο) δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Γενικά Η χρωµατογραφία είναι µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές διαχωρισµού και µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, που βρίσκει εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, e-mail: ptara@aua.gr, Τηλ.: 210 529 4262, Fax: 210 529 4265 Βιοχημεία

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίσουμε με τη βοήθεια πειραμάτων τη χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης Να ορίζουμε τη χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH OH CH 3 CH 2 COOH. 1. Ονοµασία οργανικών ενώσεων µε ανοικτή και συνεχή ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις.

CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH OH CH 3 CH 2 COOH. 1. Ονοµασία οργανικών ενώσεων µε ανοικτή και συνεχή ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. Ονοµασία οργανικών ενώσεων µε ανοικτή και συνεχή ανθρακική αλυσίδα χωρίς διακλαδώσεις. Η ονοµασία των ενώσεων αυτών προκύπτει από συνδυασµό συνθετικών (τριών «συλλαβών»

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Το επαγωγικό όμως φαινόμενο οδηγεί στη διάχυση της πόλωσης και στο υπόλοιπο μόριο. Έτσι πολώνονται, με φθίνουσα όμως ένταση, και οι επόμενοι άνθρακες που είναι συνδεδεμένοι μέσω σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΝΕΣ. Νικόλαος Αργυρόπουλος

ΑΜΙΝΕΣ. Νικόλαος Αργυρόπουλος ΑΜΙΝΕΣ Νικόλαος Αργυρόπουλος ΑΜΙΝΕΣ-1: Φυσικοί αντιπρόσωποι 3 C 3 CC C 3 C 3 C 3 Κωδεϊνη Μορφίνη 3 CC Ηρωϊνη C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 Κωνιίνη Νικοτίνη Κοκαϊνη Ατροπίνη Ph ΑΜΙΝΕΣ-2 Ταξινόμηση-Ονοματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Εισαγωγή στα Καρβοξυλικά Οξέα Ονοματολογία των Καρβοξυλικών Οξέων Δομή και Ιδιότητες των Καρβοξυλικών Οξέων Παρασκευή των Καρβοξυλικών Οξέων Αντιδράσεις των Καρβοξυλικών Οξέων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 2

Περίληψη Κεφαλαίου 2 Περίληψη Κεφαλαίου 2 Οργανικά µόρια: πολικούς οµοιοπολικούς δεσµούς λόγω ασύµµετρης κατανοµής e - (διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητας ατόµων) Κάποιες ενώσεις υποδηλώνονται µε δοµές συντονισµού οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ Ορίζουμε ως διαβιβαστή μια ουσία που απελευθερώνεται από έναν νευρώνα σε μια σύναψη και που επηρεάζει ένα άλλο κύτταρο, είτε έναν νευρώνα είτε ένα κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων Όταν κάποια εποχή το πλήθος των οργανικών ενώσεων ήταν λιγοστό τότε η χρήση εμπειρικών ονομάτων για τον προσδιορισμό τους δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Με την πρόοδο της χημικής έρευνας το πλήθος τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Κατάταξη των οργανικών ενώσεων

Κεφάλαιο 6. Κατάταξη των οργανικών ενώσεων Κεφάλαιο 6 Κατάταξη των οργανικών ενώσεων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους τρόπους ταξινόμησης των οργανικών ενώσεων και παρέχονται κάποια στοιχεία για κάθε κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει μόνο άτομα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο 2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο H + SCl 2 Cl + HCl + S 2 C 9 H 8 2 (148.2) (119.0) C 9 H 7 Cl (166.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ Καψάκια (μαλακής και σκληρής ζελατίνης) Κ. Αυγουστάκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Σκοπός ενότητας Επισκόπηση των ιδιοτήτων, των μεθόδων παραγωγής και των δοκιμασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση.

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση. 1 1 H 3 C H 3 C αναγωγή H 3 C H 3 C H H ± A B Η διφαινυλική κετόνη Α εµφανίζει ατροποϊσοµέρεια και σε συνήθη θερµοκρασία µπορεί να αναλυθεί σε δυο σταθερές έναντιοµερικές µορφές. 1. Χαρακτηρίστε τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Edited by Jimlignos. 0 ph οξέος < 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε το σύνολο εκείνων των ιδιοτήτων που ονοµάζονται όξινος χαρακτήρας. Ποιες ενώσεις λέγονται οξέα κατά Arrhenius; Απάντηση: Το σύνολο τον κοινών ιδιοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µοντέλο άδειας παραγωγής. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις

Κοινοτικό µοντέλο άδειας παραγωγής. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Κοινοτικό µοντέλο άδειας παραγωγής Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 1. Σκοπός Επισυνάπτεται στο παρόν το µοντέλο (διαστάσεις και περιεχόµενο) της άδειας παραγωγής που χορηγούν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΘερμικάΕπεξεργασμένατρόφιμα: Τρόφιμα τα οποία για να καταναλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη NP 0 Απόσπαση νερού από την -υδροξυ--µεθυλο--πεντανόνη C H I CH CH H C CH - H H + H C CH H C CH C H I C H 0 (.) (.8) (98.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Απόσπαση Αλκοόλη, αλκένιο, κετόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Ενότητα 03: Ημικυτταρίνες Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα.

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Τι είναι τα Neutracuticals Καλυβιανάκης ηµήτρης Ουρολόγος L/O/G/O ήλωση συµφερόντων Καµία L/O/G/O Ορισμός Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Προέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή οµάδων σε αρωµατικούς δακτύλιους που εµπεριέχουν περισσότερους από έναν υποκαταστάτες

Εισαγωγή οµάδων σε αρωµατικούς δακτύλιους που εµπεριέχουν περισσότερους από έναν υποκαταστάτες 1 Χρήσιµες Αντιδράσεις Για το σχεδιασµό, και τελικά στην επιτυχία της παρασκευής νέων φαρµακοµορίων, πρέπει να συνυπολογίζεται το εφικτό µιας συνθετικής στρατηγικής. Έτσι, θα γίνει µια συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση 1. Αντιδράσεις αρωματικών ενώσεων Σημαντικότερη αντίδραση αρωματικών ενώσεων: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ Λυμένες ασκήσεις 1. Σ ένα μπουκάλι περιέχεται 1 L κρασιού 11,5 (11,5% v/v). Το κρασί αυτό μετατρέπεται με οξική ζύμωση σε ξίδι σε ποσοστό 75%. Να υπολογιστεί η μάζα του CH 3 COOH που παράγεται.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού

1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού NP 1023 Αποµόνωση της εσπεριδίνης από φλοιούς πορτοκαλιού Φλοιός πορτοκαλιού H H CH 3 H H H H H C 28 H 34 15 (610.5) H CH 3 Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αποµόνωση φυσικού προϊόντος Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 Ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε παράγωγα του βενζολίου Ασπιρίνη Η ασπιρίνη παρασκευάζεται βιομηχανικά με εκλεκτική ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση της φαινόλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Για τι προτάσει 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό τη πρόταση και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή τη.

ΘΕΜΑ 1 Ο Για τι προτάσει 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό τη πρόταση και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή τη. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Ο Για τι προτάσει. και.2 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό τη πρόταση και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή τη.. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η Οργανική Χημεία μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Ο Wohler το828 πρώτος παρασκεύασε οργανική ένωση από ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό

3002 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό 32 Προσθήκη βρωµίου στο φουµαρικό οξύ προς mesoδιβρωµοηλεκτρικό όξύ H HOOC COOH H Br 2 HOOC H Br Br H COOH C 4 H 4 O 4 (116.1) (159.8) C 4 H 4 Br 2 O 4 (275.9) Βιβλιογραφία A. M. McKenzie, J. Chem. Soc.,

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα