SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009"

Transcript

1 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε το Α τρίµηνο του Πτώση πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 15,29% στα 106,51 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 125,74 εκ. το Α εξάµηνο του Μείωση µικτού κέρδους κατά 19,21% στα 52,70 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 65,23 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων κ τόκων ανήλθαν σε 10,91 εκ. το Α εξάµηνο του 2009, µειωµένα κατά 41,44%. Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα 7,89 εκ. από 15,32 εκ. Τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα του Οµίλου παρουσίασαν µείωση πωλήσεων, ενισχύοντας όµως την συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις του Οµίλου, υποστηριζόµενα κυρίως από την θετική επίδοση των προϊόντων οικιακής χρήσης. Οι πωλήσεις των παλαιών χωρών, αφαιρώντας την συναλλαγµατική επίδραση, σηµείωσαν αύξηση της τάξης του ~ 4% στο Α εξάµηνο του P&L ( εκ.) H1 '09 % H1 '08 Πωλήσεις 106,51-15,29% 125,74 Μικτό Κέρδος 52,70-19,21% 65,23 Περιθώριο ΜΚ 49,48% 51,88% EBITDA 12,72-38,11% 20,56 Περιθώριο EBITDA 11,95% 16,35% ΕΒΙΤ 10,91-41,44% 18,64 Περιθώριο EBIT 10,25% 14,82% ΚΠΦ 9,89-49,56% 19,62 Περιθώριο ΚΠΦ 9,29% 15,60% Φόροι 2,00-53,45% 4,29 ΚΜΦ 7,89-48,49% 15,32 Περιθώριο ΚΜΦ 7,41% 12,19% ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 ΚΜΦΜ Μ 7,89-48,49% 15,32 Περιθώριο ΚΜΦΜ Μ 7,41% 12,19% Κέρδη ανα µετοχή 0,21-48,49% 0,40 Για περισσότερες πληροφορίες: Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το Η θα παρουσιαστούν και σε τηλεσυνδιάσκεψη στις 27 Αυγούστου 2009 και ώρα Αθηνών Ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλέσουν στο

2 Ενοποιηµένες Πωλήσεις ( εκ.) 125,74-15,29% 106,51 H1 '08 H1 '09 Ενοποιηµένο Gross Profit ( εκ.) 65,23-19,21% 52,70 1 H1 '08 H1 '09 Ενοποιηµένο EBITDA ( εκ.) -38,11% 20,56 12,72 H1 '08 1 H1 '09 Ενοποιηµένο EBIT ( εκ.) 18,64-41,44% 10,91 H1 '08 1 H1 '09 Ενοποιηµένα ΚΜΦΜ Μ ( εκ.) -48,49% 15,32 7,89 1 H1 '08 H1 '09 Πωλήσεις Κατά το Β τρίµηνο του 2009 ο Όµιλος παρουσίασε χρηµατοοικονοµικά έσοδα ύψους 0,16 εκ. κυρίως σαν αποτέλεσµα των ευνοϊκών συναλλαγµατικών διακυµάνσεων κατά το Β τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το Α τρίµηνο του Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,89 εκ., από 19,62 εκ. µειωµένα κατά 49,56% σε σχέση µε το Α εξάµηνο του ΚΜΦΜ Μ Τέλος τα κέρδη µ.φ.µ.δ.µ. ανήλθαν σε 7,89 εκ. µειωµένα κατά 48,49% σε σχέση µε την περυσινή 7,41% από 12,19%. Η1 09 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οι ενοποιηµένες πωλήσεις µειώθηκαν κατά 15,29% το Α εξάµηνο του 2009 και ανήλθαν στα 106,51 εκ. από 125,74 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η πτώση στις ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου αντανακλά την µειωµένη καταναλωτική δραστηριότητα, το συνεχιζόµενο δυσχερές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, καθώς και την αρνητική επίδραση από τις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις στις ξένες χώρες δραστηριοποίησής του. Αφαιρώντας την επίδραση από την µετάφραση των τοπικών νοµισµάτων σε ευρώ, οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσιάζουν µείωση κατά περίπου 6%. Επιπρόσθετα, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το Β τρίµηνο του 2009 οι πωλήσεις του Οµίλου µειώθηκαν κατά 13,72%, βελτιωµένες σε σύγκριση µε την κατά 17,23% µείωση του Α τριµήνου του 2009, γεγονός που εξηγείται σε µεγάλο βαθµό από την περιορισµένη µείωση αποθεµάτων στο λιανεµπόριο κατά το δεύτερο τρίµηνο του Μικτό κέρδος Το µικτό κέρδος του Οµίλου µειώθηκε κατά 19,21% στα 52,70 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 65,23 εκ. Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 49,48% έναντι 51,88%, επηρεασµένο κατά κύριο λόγο από τις αρνητικές συναλλαγµατικές διακυµάνσεις. Παρόλα αυτά, η αρνητική επίπτωση των ισοτιµιών αντισταθµίστηκε εν µέρει λόγω της υψηλής συµµετοχής των ιδιοπαραγόµενων προϊόντων στις συνολικές πωλήσεις του Οµίλου καθώς και των ανταγωνιστικοτερων, σε σχέση µε την περυσινή περίοδο, τιµών πρώτων υλών. EBITDA Το EBITDA παρουσίασε µείωση της τάξης του 38,11% στα 12,72 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 20,56 εκ. το Α εξάµηνο του 2008, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε στο 11,95% από 16,35% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. EBIT Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 10,91 εκ. από 18,64 εκ. µειωµένα κατά 41,44%, ενώ το περιθώριο EBIT διαµορφώθηκε σε 10,25% από 14,82%. ΚΠΦ περίοδο, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 3

3 Η1 09 Ενοποιηµένος Ισολογισµός / Ταµειακές Ροές Βασικά Σηµεία Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός ανήλθε σε 61,01 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 64,92 εκ. το 2008, µειωµένος κατά 6%. Tο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης διαµορφώθηκε στα 81,45 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 71,17 εκ. το 2008, ενώ το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις ανήλθε σε 33,92% από 27,44%. Αυτή η αύξηση είναι προσωρινή και αποτέλεσµα της εποχικότητας, ενώ αναµένεται αποκατάσταση κατά το Β εξάµηνο του ( εκ.) H1 '09 % FY '08 Ενεργητικό Ενσώµατα Πάγια 39,56-9,54% 43,73 Ασώµατα Πάγια 5,97 232,09% 1,80 Υπεραξία 5,96-1,95% 6,08 Επενδύσεις 22,81 17,04% 19,49 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0,73-51,80% 1,51 Αναβαλλόµενοι φόροι 2,45 10,12% 2,22 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 77,48 3,53% 74,84 Αποθέµατα 39,85-11,36% 44,95 Απαιτήσεις από πελάτες 77,54 5,76% 73,31 Λοιπές απαιτήσεις 5,72-5,46% 6,05 Χρεόγραφα 6,42 7,41% 5,97 Ταµειακά διαθέσιµα 9,41-59,37% 23,16 Λοιπά στοιχεία κυκλ.ενεργητικού 0,45-39,74% 0,74 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 139,38-9,61% 154,20 Σύνολο Ενεργητικού 216,87-5,31% 229,04 Παθητικό Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 18,25 0,00% 18,25 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00-100,00% 0,05 Προβλέψεις 3,36-29,58% 4,77 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 21,61-6,32% 23,07 Πιστωτές 35,93-23,71% 47,10 Φόροι Εισοδήµατος και λοιποί φόροι 3,68-10,99% 4,14 Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός ανεισµός 42,76-8,39% 46,67 Αλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5,72 73,86% 3,29 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 88,09-12,95% 101,19 Μετοχικό κεφάλαιο 59,06 0,00% 59,06 Υπερ το άρτιο 39,25 0,00% 39,25 Λοιπά αποθεµατικά -14,78 20,74% -12,24 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 114,87% 0,00 Κέρδη εις νέον 23,63 26,35% 18,71 Ιδια Κεφάλαια 107,17 2,28% 104,78 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 216,87-5,31% 229,04 ( εκ.) H1 '09 H1 '08 Λειτουργικές ραστηριότητες -2,27-3,86 Επενδυτικές ραστηριότητες -1,42-1,58 Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες -7,43-18,91 Αύξηση / (µείωση) διαθεσίµων -11,12-24,35 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 23,16 43,17 Επιδραση συναλλαγµ.διαφορων λογω µεταφρασης σε euro -2,63-0,54 4

4 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.1. Η1 09 Ανάλυση Πωλήσεων H1 '09 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων ανά Κατηγορία Πωλήσεις ανά Κατηγορία ( εκ) H1 '09 % H1 '08 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 45,91-17,50% 55,65 % Πωλήσεων 43,10% 44,26% Ιδιοπαραγόµενα 31,57-19,65% 39,30 % Κατηγορίας 68,78% 70,62% ιανεµόµενα 14,33-12,35% 16,35 % Κατηγορίας 31,22% 29,38% Προιόντα Οικιακής Χρήσης 46,31-11,77% 52,48 % Πωλήσεων 43,47% 41,74% Ιδιοπαραγόµενα 45,84-7,84% 49,74 % Κατηγορίας 99,00% 94,78% ιανεµόµενα 0,46-83,13% 2,74 % Κατηγορίας 1,00% 5,22% Λοιπές Πωλήσεις 14,30-18,77% 17,61 % Πωλήσεων 13,43% 14,00% Προιόντα Υγείας & Φροντίδας 6,15-20,14% 7,70 % Κατηγορίας 42,98% 43,71% Επιλεκτική 6,00-10,85% 6,73 % Κατηγορίας 41,97% 38,24% Oto Top 2,15-32,25% 3,18 % Κατηγορίας 15,05% 18,05% Συνολικές Πωλήσεις 106,51-15,29% 125,74 Αξίζει να αναφερθεί ότι το αρνητικό κλίµα στην καταναλωτική αγορά καθώς και οι δυσχερείς ισοτιµίες στις χώρες του Οµίλου, έχουν επηρεάσει αρνητικά όλες τις προιοντικές κατηγορίες του Οµίλου. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσηµείωτη η βελτίωση που παρουσιάζουν τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης κατά το Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε το Α τρίµηνο του Συγκεκριµένα, τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης κατά το Β τρίµηνο του 2009 παρουσίασαν µείωση πωλήσεων κατά 8,08%, ενώ το Α τρίµηνο του 2009 η πτώση ήταν της τάξης του 16,18%. Σε επίπεδο Α εξαµήνου του 2009, τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσίασαν µείωση κατά 11,77% φτάνοντας τα 46,31 εκ. από 52,48 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συνεισφορά των ιδιοπαραγόµενων προιόντων στις πωλήσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας αυξήθηκε στο 99% από 94,78% που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής παρουσίασαν διαφορετική τάση καθώς το Β τρίµηνο του 2009 η πτώση των πωλήσεων ανήλθε σε 18,43% σε σύγκριση µε την κατά 16,25% πτώση του Α τριµήνου του Σε επίπεδο Α 5

5 εξαµήνου του 2009 οι πωλήσεις των καλλυντικών ευρείας διανοµής µειώθηκαν κατά 17,50% στα 45,91 εκ. από 55,65 εκ. το περυσινό αντίστοιχο εξάµηνο. Σε αυτή τη κατηγορία τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα παρουσίασαν µείωση της τάξης του 19,65%, και παράλληλα µειώθηκε η συνεισφορά τους στις πωλήσεις της κατηγορίας σε 68,78% από 70,62%. Η εν λόγω συρρίκνωση αποδίδεται κατά ένα βαθµό και στο relaunch του STR8 που πραγµατοποιήθηκε κατά το Β τρίµηνο του Η µείωση στην κατηγορία των Λοιπών Πωλήσεων οφείλεται επιπλέον και στην έξοδο από µη κερδοφόρα συµβόλαια στις υποκατηγορίες των Προϊόντων Υγείας & Φροντίδας και Επιλεκτικής. Ιδιοπαραγόµενα & ιανεµόµενα Προϊόντα - Ανάλυση Πωλήσεων H1 '09 (%) H1 '08 (%) ιανεµόµενα Προιόντα; 27,32% ιανεµόµενα Προιόντα; 29,19% Ιδιοπαραγόµενα Προιόντα; 72,68% Ιδιοπαραγόµενα Προιόντα; 70,81% Kατά το Α εξάµηνο του 2009, οι ενοποιηµένες πωλήσεις για τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα των καλλυντικών ευρείας διανοµής και προϊόντων οικιακής χρήσης ανήλθαν σε 77,42 εκ. από 89,04 εκ. το Α εξάµηνο του 2008, µειωµένα κατά 13,05%. Παρόλα αυτά η συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις αυξήθηκε στο 72,68% από 70,81%, κυρίως σαν αποτέλεσµα της θετικής επίδοσης των προϊόντων οικιακής χρήσης. Αντίστοιχα, τα έσοδα των διανεµοµένων προϊόντων κατά το Α εξάµηνο του 2009 ανήλθαν σε 29,10 εκ. από 36,70 εκ. το Α εξάµηνο του 2008 µειωµένα κατά 20,71%, µε τη συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις στο 27,32% από 29,19%. 6

6 1.2. Η1 09 Ανάλυση EBIT H1 '09 Ανάλυση EBIT ανά Κατηγορία EBIT ανά Κατηγορία ( εκ) H1 '09 % H1 '08 Καλλυντικά Ευρείας ιανοµής 2,01-75,21% 8,12 Περιθώριο 4,39% 14,59% % EBIT 18,45% 43,57% Ιδιοπαραγόµενα 1,21-81,54% 6,55 Περιθώριο 3,83% 16,67% % EBIT 11,08% 35,15% ιανεµόµενα 0,80-48,81% 1,57 Περιθώριο 5,61% 9,60% % EBIT 7,37% 8,43% Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 4,25-11,98% 4,82 Περιθώριο 9,17% 9,19% % EBIT 38,91% 25,88% Ιδιοπαραγόµενα 4,19-12,01% 4,76 Περιθώριο 9,14% 9,58% % EBIT 38,40% 25,56% ιανεµόµενα 0,05-9,09% 0,06 Περιθώριο 11,87% 2,20% % EBIT 0,50% 0,32% Λοιπές Πωλήσεις 0,34-67,78% 1,07 Περιθώριο 2,41% 6,07% % EBIT 3,16% 5,74% Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας 0,76-25,68% 1,03 Περιθώριο 12,41% 13,33% % EBIT 6,99% 5,51% Επιλεκτική -0,30 0,02 Περιθώριο -4,94% 0,23% % EBIT -2,72% 0,08% Oto Top -0,12 0,03 Περιθώριο -5,66% 0,86% % EBIT -1,12% 0,15% Έσοδα από Συγγενείς Εταιρείες 4,31-6,80% 4,62 % EBIT 39,49% 24,81% Έσοδα από Estee Lauder JV 4,31-6,80% 4,62 % EBIT 39,49% 24,81% Συνολικό EBIT 10,91-41,44% 18,64 Περιθώριο 10,25% 14,82% 7

7 Τα καλλυντικά ευρείας διανοµής παρουσίασαν µείωση ΕΒΙΤ το Α εξάµηνο του 2009 κατά 75,21% σε σχέση µε το Α εξάµηνο του 2008, ενώ η συνεισφορά τους στο συνολικό ΕΒΙΤ ανέρχεται σε 18,45%. Τα λειτουργικά κέρδη των ιδιοπαραγόµενων προϊόντων της κατηγορίας αυτής ανήλθαν σε 1,21 εκ. από 6,55 εκ. µειωµένα κατά 81,54% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο. Στην κατηγορία των προϊόντων οικιακής χρήσης παρουσιάστηκε µείωση του EBIT κατά 11,98% στα 4,25 εκ. από 4,82 εκ. µε τη συνεισφορά της κατηγορίας στο συνολικό ΕΒΙΤ να ανέρχεται σε 38,91% το Α εξάµηνο του 2009 από 25,88% το Α εξάµηνο του Τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας παρουσίασαν µείωση EBIT κατά 12,01% και ανήλθαν σε 4,19 εκ. από 4,76 εκ. Αξίζει να επισηµανθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη των προϊόντων οικιακής χρήσης παρουσίασαν βελτίωση κατα το Β τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το Α τρίµηνο του Πιο αναλυτικά, τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα στη συγκεκριµένη κατηγορία σηµείωσαν αύξηση EBIT κατά 21,12% το Β τρίµηνο του 2009, ενώ κατα το Α τρίµηνο του 2009 παρουσίασαν πτώση EBIT κατά 52,02%. Επιπρόσθετα, τα έσοδα από την συγγενή εταιρεία Estee Lauder JV ανήλθαν σε 4,31 εκ. κατά το Α εξάµηνο του 2009 από 0,21 εκ. το Α τρίµηνο του 2009 και 4,62 εκ. το Α εξάµηνο του Ιδιοπαραγόµενα & ιανεµόµενα Προϊόντα Ανάλυση ΕΒΙΤ H1 '09 (%) H1 '08 (%) ιανεµόµενα προιόντα; 50,51% Ιδιοπαραγόµενα προιόντα; 49,49% ιανεµόµενα προιόντα; 39,30% Ιδιοπαραγόµενα προιόντα; 60,70% Τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα των καλλυντικών ευρείας διανοµής και των προϊόντων οικιακής χρήσης στο σύνολο τους κατά το Α εξάµηνο του 2009 έφεραν έσοδα ύψους 5,40 εκ. σε σχέση µε 11,31 εκ. το Α εξάµηνο του 2008, µειωµένα κατά 52,27%. Η συνεισφορά τους στο ΕΒΙΤ µειώθηκε στο 49,49% από 60,70% σε σχέση µε το περυσινό Α εξάµηνο. Το ΕBIT των διανεµοµένων προϊόντων κατά το Α εξάµηνο του 2009 διαµορφώθηκε στα 5,51 εκ. από 7,32 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο, µειωµένο κατά 24,73%. Η συνεισφορά τους στο συνολικό EBIT αυξήθηκε στο 50,51% από 39,30%. 8

8 2. Ανάλυση ανά Γεωγραφική Περιοχή 2.1. Η1 09 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων H1 '09 Ανάλυση Ενοποιηµένων Πωλήσεων ανα Χώρα Πωλήσεις ανά Χώρα ( εκ) H1 '09 % H1 '08 Ελλάδα 49,07-16,60% 58,83 % Πωλήσεων 46,07% 46,79% Πολωνία 22,41-22,68% 28,99 Ρουµανία 17,48-14,55% 20,46 Βουλγαρία 6,62-8,99% 7,27 Σερβία 4,63-9,49% 5,12 Τσεχία 2,28-14,50% 2,67 Ουγγαρία 2,82 202,29% 0,93 ΠΓ Μ 1,09 15,02% 0,95 Παλαιές Χώρες 57,34-13,63% 66,39 % Πωλήσεων 53,83% 52,80% Τουρκία ** 0,10 0,51 Νέες Χώρες 0,10 0,51 % Πωλήσεων 0,10% 0,41% Συνολικές Πωλήσεις 106,51-15,29% 125,74 **Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Α εξαµήνου του 2008 περιλαµβάνουν και πωλήσεις των χωρών Ουκρανία και Ρωσία Η µείωση των πωλήσεων στο σύνολο του Οµίλου αντανακλά τις επιπτώσεις τις καταναλωτικής κρίσης καθώς και την υποβάθµιση των νοµισµάτων στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί παρόλα αυτά ότι οι πωλήσεις του Οµίλου κατά το Β τρίµηνο του 2009 µειώθηκαν κατά 13,72%, βελτιωµένες σε σύγκριση µε το Α τρίµηνο του 2009 που κατέγραψαν µείωση κατά 17,23%. Η βελτίωση αυτή προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από την ελληνική αγορά, όπου κατά το Β τρίµηνο του 2009 παρατηρήθηκε πτώση πωλήσεων κατά 10,16% συγκριτικά µε την κατά 24,20% πτώση του Α τριµήνου του 2009, και οφείλεται κυρίως στον περιορισµό της µείωσης των αποθεµάτων στο λιανικό εµπόριο. Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η µη-ισορροπηµένη διαχείριση αποθεµάτων που σηµειώθηκε στο λιανεµπόριο κατά το Α εξάµηνο του 2009 αποτελεί µια έντονη αντίδραση του κλάδου στην οικονοµική κρίση, και εκτιµά πως κατά το Β εξάµηνο του 2009 θα εφαρµοστεί µια πιο εκλογικευµένη πολιτική διαχείρισης αποθεµάτων, εξισορροπώντας µε αυτόν τον τρόπο τις απότοµες διακυµάνσεις πωλήσεων του Α και Β τριµήνου του Όσον αφορά τις παλαιές χώρες του Οµίλου, κατά το Α εξάµηνο του 2009 σηµειώθηκε µείωση πωλήσεων κατά 13,63% στα 57,34 εκ. από 66,39 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο, ενώ το ποσοστό τους στις συνολικές πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκε σε 53,83% από 52,80% πέρυσι. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί ότι χωρίς την επίδραση από την µετάφραση των πωλήσεων των χωρών από τοπικό νόµισµα σε ευρώ, οι πωλήσεις των παλαιών χωρών του Οµίλου σηµείωσαν αύξηση της τάξης περίπου 4% κατά το Α εξάµηνο του

9 Ελληνική Αγορά & Ανατολική Ευρωπαϊκή Αγορά H1 '09 (%) H1 '08 (%) Ελλάδα; 46,07% Ελλάδα; 46,79% Ανατολική Ευρώ πη; 53,93% Ανατολική Ευρώπη; 53,21% Τα έσοδα από τις αγορές του εξωτερικού αυξήθηκαν στο 53,93% των συνολικών πωλήσεων το Α εξάµηνο του 2009 από 53,21% αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο Η1 09 Ανάλυση EBIT H1 '09 Ανάλυση ΕΒΙΤ ανά Χώρα ΕΒΙΤ ανά Χώρα ( εκ) H1 '09 % H1 '08 Ελλάδα 9,77-25,10% 13,05 % ΕΒΙΤ 89,54% 70,00% Πολωνία 0,55-45,77% 1,01 Ρουµανία 0,44-83,06% 2,59 Βουλγαρία -0,05-105,49% 0,86 Σερβία 0,63-50,95% 1,29 Τσεχία -0,29-0,09 Ουγγαρία -0,41-30,27% -0,32 ΠΓ Μ 0,26 11,15% 0,24 Παλαιές Χώρες 1,13-79,74% 5,59 Ελλάδα & Παλαιές Χώρες 10,90-41,49% 18,64 Τουρκία 0,01 0,00 Νέες Χώρες 0,01 0,00 Συνολικό ΕΒΙΤ 10,91-41,44% 18,64 **Το ενοποιηµένο ΕΒΙΤ του Α εξαµήνου του 2008 περιλαµβάνει και το ΕΒΙΤ των χωρών Ουκρανία και Ρωσία Οι παλαιές χώρες του εξωτερικού σηµείωσαν µείωση EBIT κατά 79,74% στα 1,13 εκ. το Α εξάµηνο του 2009 από 5,59 εκ. ευρώ το Α εξάµηνο της περυσινής χρονιάς, ενώ το περιθώριο EBIT των παλαιών χωρών διαµορφώθηκε σε 1,98% από 8,42% που ήταν πέρυσι. To EBIT της Ελλάδας µειώθηκε κατα 25,10% σε 9,77 εκ. από 13,05 εκ. 10

10 3. Στόχοι και προοπτικές Η πορεία των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Α εξάµηνου του 2009 του Οµίλου αντανακλούν την κάµψη στην καταναλωτική αγορά, καθώς και την αρνητική επίδραση των διακυµάνσεων των ισοτιµιών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Παρόλα αυτά, χάριν στις πρωτοβουλίες του Οµίλου για περιορισµό λειτουργικών εξόδων και την καλύτερη επίδοση της Ελλάδας, ο Όµιλος κατάφερε να βελτιώσει την απόδοσή του κατά το Β τρίµηνο του Η διοίκηση του Οµίλου αναµένει ότι οι δυσχερείς συνθήκες στο οικονοµικό περιβάλλον θα συνεχιστούν κατά το Β εξάµηνο του 2009, αλλά, δεδοµένης της πορείας του Α εξαµήνου του 2009, πιστεύει ότι αν δεν υπάρξει επιδείνωση στην οικονοµία, οι εκτιµήσεις του αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2009 θα πραγµατοποιηθούν. Οι στρατηγικές επιλογές της διοίκησης που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την κερδοφόρα πορεία του Οµίλου Σαράντη είναι οι εξής: 1. Οργανική Ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες και έµφαση στα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα. 2. Ανάπτυξη των υπαρχόντων µεριδίων αγοράς των ιδιοπαραγόµενων προϊόντων στην Ανατολική Ευρώπη. 3. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην οικονοµία των χωρών δραστηριοποίησης του Οµίλου και προσαρµογή του στις εκάστοτε νέες συνθήκες. 4. Επικέντρωση στην εγκατάσταση (roll out) του λογισµικού νέας γενιάς ενδο-επιχειρησιακής οργάνωσης SAP στην Πολωνία και Ρουµανία. 11

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 57% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, πορεία σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42

P&L ( εκ.) H1 '16* % H1 '15. Πωλήσεις 159,64 20,56% 132,42 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, εύρωστη οικονομική θέση, διατήρηση θετικών προοπτικών. Βασικά Σημεία : Η1 2016 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Ουσιώδης αύξηση κατά 126% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις

P&L ( εκ.) 12Μ '15 (Συν/νες δραστ/τες)* Πωλήσεις Βασικά Σημεία : 12Μ 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ισχυρή οικονομική θέση, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ο Εξάµηνο 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 1H 2007 1H 2008 Μεταβολή (%) Πωλήσεις 415,4 791,6 90,6% EBITDA 58,0 146,5 152,6% Περιθώριο EBITDA (%) 14,0% 18,5% EBIT 47,3 107,8 128,1%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου /03/2009

Αποτελέσµατα Οµίλου /03/2009 Αποτελέσµατα Οµίλου 2008 31/03/2009 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 2007 2008 Πωλήσεις 914.7 1,913.0 109.1% EBITDA 108.3 310.1 186.3% Περιθώριο EBITDA 11.8% 16.2% EBIT 80.8 218.4 170.3% Περιθώριο EBIT 8.8% 11.4%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου / 11 / 2008 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2008 28 / 11 / 2008 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 9 M 2007 9 M 2008 Πωλήσεις 636,1 1.254,7 97,2% EBITDA 77,0 221,7 187,9% Περιθώριο EBITDA 12,1% 17,7% EBIT 60,6 162,3 167,8% Περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σηµαντική αύξηση καθαρών κερδών κατά 18% το β τρίµηνο του 2012

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σηµαντική αύξηση καθαρών κερδών κατά 18% το β τρίµηνο του 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2012 ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σηµαντική αύξηση καθαρών κερδών κατά 18% το β τρίµηνο του 2012 Αθήνα 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 20 Πωλήσεις: 2.375,3 εκ. ευρώ έναντι 2.289,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 3,7%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006

Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ 2006 Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών σύµφωνα µε το άρθρο 292 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ισολογισµός Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (εταιρείας) Σε χιλιάδες 2012 2013 2014 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 353.345 336.154 326.374-2,9% Μικτά Κέρδη 150.594 145.585 141.352-2,9%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ( Σύμφωνα με το α. 4 του Ν. 3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 2014 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα