ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,

2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση τριών Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής τύπου F, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του μαγειρείου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ, του μαγειρείου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» και του μαγειρείου της κοινωνικής δομής «Παροχή Συσσιτίου», όπως επίσης και την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg, πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg, αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12 kg, πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών και υπαίθριων πυροσβεστικών σταθμών με τα εργαλεία τους. Η κατανομή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ως εξής: Νησίδα Βίδο: Ένα Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F στο μαγειρείο, τριάντα εννιά (39) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kg, τέσσερις (4) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 kg, ένας (1) πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, δύο (2) πυροσβεστικοί σταθμοί με τα εγαλεία τους και τρία (3) ερμάρια πυροσβεστικών φωλεών. Κατασκηνώσεις «Σταμάτιος Δεσύλλας»: Ένα Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F στο μαγειρείο, σαράντα τρεις (43) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kg, ένας (1) πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 kg, τέσσερις (4) υπαίθριοι πυροσβεστικοί σταθμοί με τα εργαλεία τους, δέκα (10) ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών. Κοινωνική Δομή «Παροχή συσσιτίου»: Ένα Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F στο μαγειρείο. Δημοτικό Θέατρο: είκοσι ένα (21) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kg, τέσσερις (4) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 kg, δύο (2) πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12 kg, πέντε (5) πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 5 kg. Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής, ως προς την λειτουργία τους αλλά και ως προς το χημικό υλικό κατάσβεσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17-A, αλλά και με την υπ αρίθμ. πρωτ Φ701.6/ διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών δίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Ο προμηθευτής εκτός από την προμήθεια, έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει εγκαταστήσει και να δοκιμάσει τα εν λόγω συστήματα τοπικής εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και άμεση λειτουργία τους. Στην συνέχεια, τα συστήματα αυτά θα ελεγχθούν για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία τους από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα εκδοθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ,34 (με Φ.Π.Α. 23%), το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις με Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός 2 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση τριών Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής τύπου F, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του μαγειρείου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ, του μαγειρείου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» και του μαγειρείου της κοινωνικής δομής «Παροχή Συσσιτίου», όπως επίσης και την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg, πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg, αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12 kg, πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών και υπαίθριων πυροσβεστικών σταθμών με τα εργαλεία τους. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και καταλληλότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής, ως προς την λειτουργία τους αλλά και ως προς το χημικό υλικό κατάσβεσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17-A, αλλά και με την υπ αρίθμ. πρωτ Φ701.6/ διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων που χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών. Ο σχεδιασμός του περιγραφόμενου συστήματος βασίζεται επίσης, στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981), όπου υποχρεωτικά προβλέπεται η Αυτόματη και Χειροκίνητη ενεργοποίησή του. Το αποτέλεσμα, τόσο στην αυτόματη, όσο και στην χειροκίνητη λειτουργία του, είναι η καθολική πυρόσβεση με υγρό χημικό κατασβεστικό υλικό, τύπου F, δηλαδή η πυρόσβεση σε όλες τις περιοχές του μαγειρείου ταυτόχρονα. Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό θα είναι εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Αρ.Πρ Φ701.6/ ). Το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Το δοχείο ή τα δοχεία αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Πιστοποίηση CE. Η κατασβεστική ουσία φυλάσσετε στο εσωτερικό του δοχείου χωρίς υπερπίεση. Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης, δημιουργείται υπερπίεση από το φιαλίδιο με το προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση, με σκοπό την όδευση της κατασβεστικής ουσίας μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Θα χρησιμοποιηθεί δοχείο, μαζί με την αντίστοιχη βάση του. Το Δίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο θα αποτελείται από χαλκοσωλήνες διατομής Φ18 κατασκευασμένους κατά ISO, οδηγεί το κατασβεστικό υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια. Tο Μηχανισμό Ενεργοποίησης Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι μηχανικού/πνευματικού τύπου και ικανή να διοχετεύσει το προωθητικό αέριο σε ένα ή δυο δοχεία κατασβεστικής ουσίας ανάλογα με την χωρητικότητα του φιαλιδίου με προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση. Η ανίχνευση της φωτιάς και η αυτόματη ενεργοποίηση θα επιτυγχάνεται από μια σειρά εύτηκτων συνδέσμων κατά μήκος της χοάνης εξαερισμού κατασκευασμένους από κράματα μετάλλων, οι οποίοι τήκονται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τα επιθυμητά όρια, επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση του 3

4 κατασβεστικού υλικού. Η επιλογή των εύτηκτων συνδέσμων (138ο C, 182ο C ή 232ο C) γίνεται με βάση τις μαγειρικές συσκευές που προστατεύει το σύστημα. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού π.χ. μπουτόν ενεργοποίησης. Και στις δυο περιπτώσεις, το σύστημα θα μπορεί να προγραμματιστεί να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένες συσκευές για μέγιστη προστασία έναντι της ανάφλεξης. Τα Ακροφύσια Κάθε ένα από τα ακροφύσια του συστήματος είναι σχεδιασμένο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Κάθε ακροφύσιο θα είναι σημαδεμένο με το αντίστοιχο Flow Number (συντελεστής ροής) αναλόγως με τη χρήση του. Τα ακροφύσια θα διατίθενται με μεταλλικό ή πλαστικό καπάκι που προστατεύει την οπή του ακροφυσίου από συσσώρευση λιπών από τις μαγειρικές συσκευές. Τα ακροφύσια θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση και σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των συσκευών-εστιών-επιφανειών. Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου σε κάθε αεραγωγό σε βάθος περίπου 20cm με φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και μέσα στον αποροφητήρα/χοάνη ανά τρία (3) μέτρα ένα ακροφύσιο, με φορά παράλληλη των σωληνώσεων. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των πιθανών κινδύνων στους χώρους των μαγειρείων και καταμετρηθεί το συνολικό Flow Number του συστήματος, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του πλήθους των δοχείων και η συνολική ποσότητα κατασβεστικής ουσίας που απαιτείται. Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F του μαγειρείου κατασκηνώσεων στο Βίδο θα πρέπει να προστατεύει τις εξής ηλεκτρικές συσκευές και επιφάνειες: Προστατευόμενη Επιφάνεια Μέγιστες Διαστάσεις Πλήθος Ακροφυσίων Εφαρμογης Αεραγωγός Διάμετρος 30 cm 1 1,5 Φίλτρα/Χοάνη Μήκος: 4.00 m 2 2 Φριτέζα 36 x 38 cm 2 4 Μαγειρική Εστία 2168 cm Φούρνος 72 x 72 cm 2 2,5 4 Συνολικό Flow Number Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό μονάδων ροής που προκύπτουν από τον πιο πάνω πίνακα, βάσει του τύπου: Q = (Συνολικός Αριθμός Μονάδων Ροής) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 Ενδεικτικά αναφέρεται για το ΣΤΕ στις κατασκηνώσεις Βίδο: Αριθμός των απαιτουμένων εύτηκτων συνδέσμων: 3 Αριθμός των απαιτουμένων ακροφυσίων : 9 Απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού : 15,00 lt Ανάλογα με το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής που θα τοποθετηθεί, οι παραπάνω τιμές και ποσότητες μπορεί να μεταβληθούν ελαφρώς, σε καμία όμως περίπτωση προς τα κάτω. 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό θα είναι εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Αρ.Πρ Φ701.6/ ). Το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Το δοχείο ή τα δοχεία αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Πιστοποίηση CE. Η κατασβεστική ουσία φυλάσσετε στο εσωτερικό του δοχείου χωρίς υπερπίεση. Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης, δημιουργείται υπερπίεση από το φιαλίδιο με το προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση, με σκοπό την όδευση της κατασβεστικής ουσίας μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Θα χρησιμοποιηθεί δοχείο, μαζί με την αντίστοιχη βάση του. Το Δίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο θα αποτελείται από χαλκοσωλήνες διατομής Φ18 κατασκευασμένους κατά ISO, οδηγεί το κατασβεστικό υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια.

5 Tο Μηχανισμό Ενεργοποίησης Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι μηχανικού/πνευματικού τύπου και ικανή να διοχετεύσει το προωθητικό αέριο σε ένα ή δυο δοχεία κατασβεστικής ουσίας ανάλογα με την χωρητικότητα του φιαλιδίου με προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση. Η ανίχνευση της φωτιάς και η αυτόματη ενεργοποίηση θα επιτυγχάνεται από μια σειρά εύτηκτων συνδέσμων κατά μήκος της χοάνης εξαερισμού κατασκευασμένους από κράματα μετάλλων, οι οποίοι τήκονται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τα επιθυμητά όρια, επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού. Η επιλογή των εύτηκτων συνδέσμων (138ο C, 182ο C ή 232ο C) γίνεται με βάση τις μαγειρικές συσκευές που προστατεύει το σύστημα. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού π.χ. μπουτόν ενεργοποίησης. Και στις δυο περιπτώσεις, το σύστημα θα μπορεί να προγραμματιστεί να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένες συσκευές για μέγιστη προστασία έναντι της ανάφλεξης. Τα Ακροφύσια Κάθε ένα από τα ακροφύσια του συστήματος είναι σχεδιασμένο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Κάθε ακροφύσιο θα είναι σημαδεμένο με το αντίστοιχο Flow Number (συντελεστής ροής) αναλόγως με τη χρήση του. Τα ακροφύσια θα διατίθενται με μεταλλικό ή πλαστικό καπάκι που προστατεύει την οπή του ακροφυσίου από συσσώρευση λιπών από τις μαγειρικές συσκευές. Τα ακροφύσια θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση και σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των συσκευών-εστιών-επιφανειών. Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου σε κάθε αεραγωγό σε βάθος περίπου 20cm με φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και μέσα στον αποροφητήρα/χοάνη ανά τρία (3) μέτρα ένα ακροφύσιο, με φορά παράλληλη των σωληνώσεων. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των πιθανών κινδύνων στους χώρους των μαγειρείων και καταμετρηθεί το συνολικό Flow Number του συστήματος, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του πλήθους των δοχείων και η συνολική ποσότητα κατασβεστικής ουσίας που απαιτείται. Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F του μαγειρείου κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» θα πρέπει να προστατεύει τις εξής ηλεκτρικές συσκευές και επιφάνειες: Προστατευόμενη Επιφάνεια Μέγιστες Διαστάσεις Πλήθος Ακροφυσίων Εφαρμογης Αεραγωγός Διάμετρος 30 cm 1 1,5 Φίλτρα/Χοάνη Μήκος: 3,00 m 1 1 Φριτέζα 36 x 38 cm 2 4 Μαγειρική Εστία 2168 cm Φούρνος 72 x 72 cm 2 2,5 Συνολικό Flow Number Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό μονάδων ροής που προκύπτουν από τον πιο πάνω πίνακα, βάσει του τύπου: Q = (Συνολικός Αριθμός Μονάδων Ροής) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 Ενδεικτικά αναφέρεται για το ΣΤΕ στις κατασκηνώσεις «Σταμάτιος Δεσύλλας»: Αριθμός των απαιτουμένων εύτηκτων συνδέσμων είναι: 3 Αριθμός των απαιτουμένων ακροφυσίων είναι: 8 Απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού είναι:13,75 lt Ανάλογα με το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής που θα τοποθετηθεί, οι παραπάνω τιμές και ποσότητες μπορεί να μεταβληθούν ελαφρώς, σε καμία όμως περίπτωση προς τα κάτω. 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει τα κάτωθι: Το Κατασβεστικό Υλικό Το κατασβεστικό υλικό θα είναι εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Αρ.Πρ Φ701.6/ ). Το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού Το δοχείο ή τα δοχεία αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Πιστοποίηση CE. 5

6 Η κατασβεστική ουσία φυλάσσετε στο εσωτερικό του δοχείου χωρίς υπερπίεση. Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης, δημιουργείται υπερπίεση από το φιαλίδιο με το προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση, με σκοπό την όδευση της κατασβεστικής ουσίας μέσω του δικτύου σωληνώσεων στα ακροφύσια. Θα χρησιμοποιηθεί δοχείο, μαζί με την αντίστοιχη βάση του. Το Δίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο θα αποτελείται από χαλκοσωλήνες διατομής Φ18 κατασκευασμένους κατά ISO, οδηγεί το κατασβεστικό υλικό από το δοχείο αποθήκευσης προς τα ειδικού τύπου ακροφύσια. Tο Μηχανισμό Ενεργοποίησης Η διάταξη ενεργοποίησης θα είναι μηχανικού/πνευματικού τύπου και ικανή να διοχετεύσει το προωθητικό αέριο σε ένα ή δυο δοχεία κατασβεστικής ουσίας ανάλογα με την χωρητικότητα του φιαλιδίου με προωθητικό αέριο υπό ελεγχόμενη πίεση. Η ανίχνευση της φωτιάς και η αυτόματη ενεργοποίηση θα επιτυγχάνεται από μια σειρά εύτηκτων συνδέσμων κατά μήκος της χοάνης εξαερισμού κατασκευασμένους από κράματα μετάλλων, οι οποίοι τήκονται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τα επιθυμητά όρια, επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού. Η επιλογή των εύτηκτων συνδέσμων (138ο C, 182ο C ή 232ο C) γίνεται με βάση τις μαγειρικές συσκευές που προστατεύει το σύστημα. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού π.χ. μπουτόν ενεργοποίησης. Και στις δυο περιπτώσεις, το σύστημα θα μπορεί να προγραμματιστεί να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένες συσκευές για μέγιστη προστασία έναντι της ανάφλεξης. Τα Ακροφύσια Κάθε ένα από τα ακροφύσια του συστήματος είναι σχεδιασμένο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Κάθε ακροφύσιο θα είναι σημαδεμένο με το αντίστοιχο Flow Number (συντελεστής ροής) αναλόγως με τη χρήση του. Τα ακροφύσια θα διατίθενται με μεταλλικό ή πλαστικό καπάκι που προστατεύει την οπή του ακροφυσίου από συσσώρευση λιπών από τις μαγειρικές συσκευές. Τα ακροφύσια θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση και σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των συσκευών-εστιών-επιφανειών. Είναι απαραίτητη δε η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον ακροφυσίου σε κάθε αεραγωγό σε βάθος περίπου 20cm με φορά απορροής προς τα επάνω καθώς και μέσα στον αποροφητήρα/χοάνη ανά τρία (3) μέτρα ένα ακροφύσιο, με φορά παράλληλη των σωληνώσεων. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των πιθανών κινδύνων στους χώρους των μαγειρείων και καταμετρηθεί το συνολικό Flow Number του συστήματος, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του πλήθους των δοχείων και η συνολική ποσότητα κατασβεστικής ουσίας που απαιτείται. Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής τύπου F του μαγειρείου κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» θα πρέπει να προστατεύει τις εξής ηλεκτρικές συσκευές και επιφάνειες: Προστατευόμενη Επιφάνεια Μέγιστες Διαστάσεις Πλήθος Ακροφυσίων Εφαρμογης Αεραγωγός Διάμετρος 30 cm 1 1,5 Φίλτρα/Χοάνη Μήκος: 1,50 m 1 1 Βραστήρας Διάμετρος 40 cm 1 1 Μαγειρική Εστία 2168 cm Φούρνος 72 x 72 cm 2 2,5 Συνολικό Flow Number Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό μονάδων ροής που προκύπτουν από τον πιο πάνω πίνακα, βάσει του τύπου: Q = (Συνολικός Αριθμός Μονάδων Ροής) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 Ενδεικτικά αναφέρεται για το ΣΤΕ στην κοινωνική δομή «Παροχή συσσιτίου» Αριθμός των απαιτουμένων εύτηκτων συνδέσμων είναι: 2 Αριθμός των απαιτουμένων ακροφυσίων είναι: 7 Απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού είναι: 10,00 lt Ανάλογα με το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής που θα τοποθετηθεί, οι παραπάνω τιμές και ποσότητες μπορεί να μεταβληθούν ελαφρώς, σε καμία όμως περίπτωση προς τα κάτω. 6

7 4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο. Πιστοποίηση CE. 5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο. Πιστοποίηση CE. 6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg. Πιστοποίηση CE. 7.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 12 κιλών, ξηράς σκόνης ΑΒC, δοχείο χαλύβδινο, κλείστρο πιστοποιημένο με ενιαίο sprinkler 68ο C, μεταλλικό μανόμετρο και βαλβίδα πλήρωσης και βάση οροφής. Πιστοποίηση CE. 8. ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων, τύπου Β, υπαίθριος, κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm/1,0mm, βαμμένος μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου RAL3000, εξοπλισμένος με : Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Δύο Φακούς χειρός, Κουβέρτα διασώσεως αντιπυρική, μία Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής 15 λεπτών, Δύο Κράνη και Δύο Ατομικές Προσωπίδες με τα Φίλτρα τους. Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος):700 x 630 x 180 mm. 9. ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Πυροσβεστική φωλιά, η οποία αποτελείτε από ερμάριο κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm/1,0mm, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου RAL3000, με ανέμη (τύμπανο) περιτύλιξης πυροσβεστικής μάνικας, βραχίονα περιστροφής της ανέμης με βάση. Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος):700 x 630 x 180 mm. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 7

8 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ , ,00 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» , ,00 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ , ,00 ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr τεμάχιο , ,00 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr τεμάχιο 10 40,00 400,00 6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 τεμάχιο 5Kgr 7 70,00 490,00 7 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ τεμάχιο ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 2 80,00 160,00 8 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ τεμάχιο 6 300, ,00 9 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ τεμάχιο 13 60,00 780,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ (23%) 2.359,34 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(23%) ,34 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 8

9 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, παράδοση, τοποθέτηση, δοκιμή των Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής στο μαγειρείο των κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ, στο μαγειρείο των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» και στο μαγειρείο της κοινωνικής δομής «Παροχή Συσσιτίου», η θέση σε λειτουργία, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων, των ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών και των πυροσβεστικών σταθμών σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Β ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει το Κατασβεστικό Υλικό, το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού, το Δίκτυο Σωληνώσεων, το Μηχανισμό Ενεργοποίησης, τα Ακροφύσια και όλα τα μικροϋλικά, καλώδια και εξαρτήματα που απαιτούνται για την σύνδεση, στήριξη και λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 1450,00 Άρθρο 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει το Κατασβεστικό Υλικό, το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού, το Δίκτυο Σωληνώσεων, το Μηχανισμό Ενεργοποίησης, τα Ακροφύσια και όλα τα μικροϋλικά, καλώδια και εξαρτήματα που απαιτούνται για την σύνδεση, στήριξη και λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 1350,00 Άρθρο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής περιλαμβάνει το Κατασβεστικό Υλικό, το Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού, το Δίκτυο Σωληνώσεων, το Μηχανισμό Ενεργοποίησης, τα Ακροφύσια και όλα τα μικροϋλικά, καλώδια και εξαρτήματα που απαιτούνται για την σύνδεση, στήριξη και λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 9

10 Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 1150,00 Άρθρο 4 ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο. Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 26,00 Άρθρο 5 ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 40,00 Άρθρο 6 ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg, Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 70,00 Άρθρο 7 ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 12 κιλών, ξηράς σκόνης ΑΒC, δοχείο χαλύβδινο, κλείστρο πιστοποιημένο με ενιαίο sprinkler 68ο C, μεταλλικό μανόμετρο και βαλβίδα πλήρωσης και βάση οροφής. Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 80,00 Άρθρο 8 ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων, τύπου Β, υπαίθριος, κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm/1,0mm, βαμμένος μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου RAL3000, εξοπλισμένος με : Αξίνα, Λοστό, Τσεκούρι, Σκεπάρνι, Φτυάρι, Δύο Φακούς χειρός, Κουβέρτα διασώσεως αντιπυρική, μία Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής 15 λεπτών, Δύο Κράνη και Δύο Ατομικές Προσωπίδες με τα Φίλτρα τους. Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος):700 x 630 x 180 mm. Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 300,00 Άρθρο 9 ο ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Πυροσβεστική φωλιά, η οποία αποτελείτε από ερμάριο κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm/1,0mm, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου RAL3000, με ανέμη (τύμπανο) περιτύλιξης πυροσβεστικής μάνικας, βραχίονα περιστροφής της ανέμης με βάση. Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος):700 x 630 x 180 mm. Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 60,00 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 10

11 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο σύμβασης Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση τριών Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής τύπου F, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του μαγειρείου των Δημοτικών Κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ, του μαγειρείου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» και του μαγειρείου της κοινωνικής δομής «Παροχή Συσσιτίου», όπως επίσης και την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg, πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg, αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12 kg, πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα 5 kg, ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών και υπαίθριων πυροσβεστικών σταθμών με τα εργαλεία τους. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και καταλληλότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής, ως προς την λειτουργία τους αλλά και ως προς το χημικό υλικό κατάσβεσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17-A, αλλά και με την υπ αρίθμ. πρωτ Φ701.6/ διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων που χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών. Ο προμηθευτής εκτός από την προμήθεια, έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει και να δοκιμάσει τα εν λόγω συστήματα τοπικής εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και άμεση λειτουργία τους. Στην συνέχεια, τα συστήματα αυτά θα ελεγχθούν για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία τους από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα εκδοθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ,34 (με Φ.Π.Α. 23%), το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις με Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Ν.2539/97 Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 84 Α ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ κ.α. διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα. Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/ ) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 11

12 », άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» Π.Δ. 166/2003 ( ΦΕΚ 138 Α / ) Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύουν σήμερα. Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/ τεύχος Α ) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού». Του Ν. 4281/2014 «ΜΕΡΟΣ Β, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Του Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Του Ν. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. Ως & των άλλων συναφών νόμων & εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή & ισχύουν έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού - της οριστικής ανάθεσης & της υλοποίησης της προμήθειας γενικά. Άρθρο 3 ο : Ορισμοί Σειρά ισχύος τευχών 1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κέρκυρας, Διεύθυνση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλέφωνο: , FAX: , 2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κέρκυρας 4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. 5. «Προϊσταμένη Αρχή»: To Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση 6. «Διαγωνιζόμενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση, που θα υποβάλλει προσφορά. 7. «Επιτροπή Διαγωνισμού»: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, το οποίο έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 8. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Κάθε τεύχος, που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, με την ακόλουθη σειρά ισχύος: α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης. γ) Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 1. «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 2. «Συμβατικό Τίμημα»: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 3. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Ομάδα προσώπων η οποία έχει ορισθεί και η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης. Άρθρο 4 ο : Προϋπολογισμός Προμήθειας Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό ,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και έχει αριθµό αναφοράς CPV Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις με Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α Άρθρο 5 ο : Τεχνικές προδιαγραφές Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας. Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής, ως προς την λειτουργία τους αλλά και ως προς το χημικό υλικό κατάσβεσης 12

13 (wet chemical) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17-A, αλλά και με την υπ αρίθμ. πρωτ Φ701.6/ διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων που χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών. Θα πρέπει το σύστημα τοπικής εφαρμογής που θα τοποθετηθεί να συνοδεύεται και από το φύλλο υπολογισμού το οποίο θα περιέχει τις εξής πληροφορίες: ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, καθώς και ο τύπος, η θέση και το πλήθος των ακροφυσίων με την αντίστοιχη ποσότητα που θα εκτοξεύετε (flow number) από το κάθε ένα. Η εταιρία κατασκευής του ΣΤΕ θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Άρθρο 6 ο : Τρόπος εκτέλεσης. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, βάσει του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Άρθρο 7 ο : Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών. Άρθρο 8 ο : Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 26 παρ. 1δ του ΕΚΠΟΤΑ). Λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Τα φυσικά πρόσωπα : A.1 Oι έλληνες πολίτες 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/ 86 ότι : α) Η προσφορά τους ισχύει για δύο μήνες β) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης. Β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 13

14 Η Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/ 86 προσκομίζεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Άρθρο 9 ο : Τρόπος σύνταξης προσφορών Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, σε όλες τις σελίδες τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ με προϋπολογισμό μελέτης: ,34 (με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : Κέρκυρα, / /2015 Όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του (στοιχεία ταυτότητας (επί φυσικών προσώπων), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας) Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επιπλέον έντυπο οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο εις διπλούν (Πρωτότυπο και αντίγραφο). Άρθρο 10 ο :Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Άρθρο 11 ο : Ανάθεση της προμήθειας Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: (α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση (π.χ. καταστατικό σύστασης εταιρίας). (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Κατά την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 14

15 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δυο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας της προμήθειας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Άρθρο 12 ο : Προθεσμία παράδοσης Προθεσμία παράδοσης Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παραλαβή Κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των συστημάτων τοπικής εφαρμογής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα αλλά και τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η παραλαβή της προμήθειας των υλικών και εξαρτημάτων, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ποινικές ρήτρες Έκπτωση προμηθευτή Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή. Άρθρο 13 ο : Χρηματοδότηση Τρόπος πληρωμής Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,34 με Φ.Π.Α. 23 %, το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις με Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 14 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 15

16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ 1 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 ΔΕΣΥΛΛΑΣ» 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ 1 ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr τεμάχιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr τεμάχιο 10 6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 τεμάχιο 5Kgr 7 7 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ τεμάχιο ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 2 8 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ τεμάχιο 6 9 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ τεμάχιο 13 ΣΥΝΟΛΟ Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(23%) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ο προσφέρων Κέρκυρα, / /2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Η/Μ Χαρίτου Αθανασία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Χονδρογιάννης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 16

17 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,34 (με 23% ΦΠΑ) /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ 1 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 ΔΕΣΥΛΛΑΣ» 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΟΥ τεμάχιο ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ «ΠΑΡΟΧΗ 1 ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» 4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr τεμάχιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr τεμάχιο 10 6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 τεμάχιο 5Kgr 7 7 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ τεμάχιο ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 2 8 ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ τεμάχιο 6 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ τεμάχιο 13 ΣΥΝΟΛΟ Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(23%) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ο προσφέρων Κέρκυρα, / /

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Κέρκυρα, 10/ 11 / 2014 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Κέρκυρα, 10/ 11 / 2014 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Προϋπολογισμός Μελέτης : 4.999,21 (με Φ.Π.Α. 23%)

Διαβάστε περισσότερα

Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α.

Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α. Tίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ, ΣΩΛΗΝΕΣ Κ.Λ.Π.)» Προϋπολογισµός Μελέτης : 3.998,73 (µε Φ.Π.Α. 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προµήθεια ταιστρων. κλωβών µεταφοράς αδέσποτων ζώων κλπ.)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1859,90 µε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, / 06 / 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κέρκυρα, / 06 / 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού καθαριότητας (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» Προϋπολογισμός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2016» Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με ή Εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια βιβλίων, κάρτες εισόδου εξόδου και Μπλοκ που θα χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γυµνάσιο Λύκειο Αγρού έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών. Προϋπολογισμός: ,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 18/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.: 232023888-9 Συντήρηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων

Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 2014 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών, ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,62 30.6662.004

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ.

Μελέτη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 - Κ.Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 1.612,90 ΦΠΑ 24%: 387,10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 Π.Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 Φαξ : 210 6821926 Email :

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 19-6-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ» Κ.Μ. : Π 131/2014 Κ. Α. : 15.6261.0005 ΠΡΟΫΠ : 4.920,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο)

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο) Ημερομηνία: 28/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 110745 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα