1 Εισαγωγή. Εικόνα 1 Σχεδιαστικές παραλλαγές αερολεβήτων Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Εισαγωγή. Εικόνα 1 Σχεδιαστικές παραλλαγές αερολεβήτων Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου."

Transcript

1 Μοντελοποίηση ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα ισχύος 35,000 kcal/h με τη βοήθεια υπέρυθρης θερμογραφίας (ΤhermaCAM S45) και Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (ANSYS CFX) 1 Εισαγωγή Δ. Τζιουρτζιούμης Α. Σταματέλλος Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος Μεταπολεμικά ο σχεδιασμός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο βασίστηκε σε συναρμολόγηση τυποποιημένων χυτοσιδηρών τεμαχίων (φέτες). Παράλληλα όμως αναπτύχθηκαν και οι χαλύβδινοι συγκολλητοί λέβητες με αυλούς που επέτρεπαν περισσότερη ελευθερία στο σχεδιασμό. Από την εποχή της πρώτης ενεργειακής κρίσης - δεκαετία του 70 - οι κατασκευαστές βελτιστοποιούν το σχεδιασμό των λεβήτων ανάλογα με το τύπο καυσίμου (λιθάνθρακας, υπολείμματα ξυλείας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ) έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες καυσαερίων, ακτινοβολίας, κελύφους και διακοπτόμενης λειτουργίας [1]. Η θερμοκρασία λειτουργίας των υδραυλικών λεβήτων μειώνεται σταδιακά, με κατάλληλο όμως σχεδιασμό έτσι ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών στην εξαγωγή τους, ενώ πολύ σημαντικές βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί με τους λέβητες συμπύκνωσης (έως και 109% με βάσει τη κατώτερο θερμογόνο δύναμη). Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους στοιχείων τους (λέβητας, καυστήρας, ρυθμιστικά όργανα) αξιοποιούνται πλέον οι δυνατότητες των σύγχρονων μικροεπεξεργαστών για βέλτιστο έλεγχο του συστήματος. Εικόνα 1 Σχεδιαστικές παραλλαγές αερολεβήτων Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου. 1

2 Στην παρούσα εργασία θα επιδείξουμε κάποιες δυνατότητες βελτιστοποίησης σχεδιασμού μίας ειδικής κατηγορίας λεβήτων, των αερολεβήτων, οι οποίοι παράγουν θερμό αέρα για αεροθέρμανση κλιματισμό (Εικόνα 1). Στην κατηγορία αυτή έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την βελτίωση του βαθμού απόδοσης με τα συμβατικά εργαλεία σχεδιασμού, από την δεκαετία του 80 [2, 3], ενώ τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε βελτιώσεις στο σύστημα ελέγχου της καύσης [4], μείωσης των εκπομπών και αύξησης του βαθμού απόδοσης με συμπύκνωση των υδρατμών του καυσαερίου [5, 6]. Από την άλλη μεριά, οι σύγχρονοι εμπορικοί κώδικες υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics - CFD) βρίσκουν σήμερα ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή στο σχεδιασμό βιομηχανικού εξοπλισμού, μετά από τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν γίνει στα σχετικά υπολογιστικά εργαλεία την τελευταία 20ετία. Οι εφαρμογές σε βιομηχανικούς λέβητες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για μελέτη υψηλής ισχύος εξοπλισμού, της τάξης των εκατοντάδων MW [7-11]. Στις περιπτώσεις αυτές η έμφαση δίδεται κυρίως στην πλευρά του θαλάμου καύσης, με μελέτη των φαινομένων έναυσης σε τεχνολογίες όπως η καύση άνθρακα σε ρευστοποιημένες κλίνες, η καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου κτλ. Όμως, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τη βιβλιογραφική έρευνα, οι δυνατότητες των σχετικών υπολογιστικών εργαλείων για υποστήριξη σχεδιασμού μικρότερων μονάδων, δεν αξιοποιούνται ακόμη σε σημαντικό βαθμό, ενδεχόμενα επειδή η διείσδυση των δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού CFD στους μηχανικούς δεν έχει φτάσει ακόμη στον απαιτούμενο βαθμό, και απαιτούνται σημαντικές ανθρωποώρες υπολογιστικής εργασίας που δεν μπορούν να επενδυθούν από μικρότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Παρ όλα αυτά, εξακολουθεί να δαπανάται διεθνώς σημαντική προσπάθεια για σχεδιαστικές βελτιώσεις και επινοήσεις στην κατηγορία αυτή του εξοπλισμού θέρμανσης. Όμως οι μικρής ισχύος λέβητες εξακολουθούν να κατασκευάζονται και να σχεδιάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο, φροντίζοντας απλά να ακολουθούνται οι ισχύουσες τεχνικές οδηγίες [12-15], με εμπειρικά μόνο βήματα βελτιώσεων στο σχεδιασμό. Αυτή η πρακτική όμως, ενώ δίνει εν γένει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην περίπτωση των υδραυλικών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, φαίνεται ότι αφήνει ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης στην περίπτωση των αερολεβήτων, όπου οι συντελεστές συναγωγής θερμότητος από την πλευρά του θερμαινόμενου αέρα είναι γενικά χαμηλοί, και μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με βελτιώσεις στο ροϊκό πεδίο γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας. Η συγκεκριμένη εργασία έγινε μετά από παρακίνηση κατασκευαστή [16], ο οποίος επιθυμεί να βελτιώσει το σχεδιασμό της σειράς μικρών αερολεβήτων που παράγει (Εικόνα 2 ). Οι επιθυμητές βελτιώσεις επικεντρώνονται στη γεωμετρία του θαλάμου καύσης και των επιφανειών εναλλαγής θερμότητας μεταξύ καυσαερίων αέρα αεροθέρμανσης. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρει να διερευνηθεί εάν μπορεί να βελτιστοποιηθεί η θέση και οι διαστάσεις του στομίου εξόδου του ανεμιστήρα που παρέχει τον αέρα για την αεροθέρμανση, οι διαστάσεις του αναπτύγματος του κεντρικού θαλάμου καύσης και των αυλών και συλλεκτών μέχρι την καπνοδόχο κτλ. 2

3 Εικόνα 2 Ο αερολέβητας 35,000 kcal/h (μετά την αφαίρεση του πρόσθιου καλύμματος του εναλλάκτη και της σχάρας εισόδου του ανεμιστήρα). 3

4 Κατά κανόνα, η εφαρμογή του CFD απαιτείται να υποστηρίζεται από κάποιες μετρήσεις αναφοράς, οι οποίες απαιτούν τον εξοπλισμό ενός πρωτοτύπου με αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, ταχύτητας αέρα κτλ.. Όμως στη συγκεκριμένη εργασία διευκολύνεται σημαντικά η διεξαγωγή των σχετικών μετρήσεων από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων θερμογραφικής κάμερας υπερύθρων τύπου FLIR Thermacam S45. Όπως αναλύεται στην εργασία αυτή, ο συνδυασμός εμπορικού κώδικα CFD [17] με την τεχνική της υπέρυθρης θερμογραφίας, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα που βοηθούν τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των αερολεβήτων της συγκεκριμένης σειράς. 2 Μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος Εξαιτίας της φύσης του προβλήματος, αναπτύχθηκε η παρακάτω μεθοδολογία προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην (πειραματικά επιβεβαιωμένη) παραδοχή ότι το θερμοκρασιακό πεδίο στο κέλυφος του εναλλάκτη θερμότητας του αερολέβητα, καθορίζεται από τον εσωτερικό σχεδιασμό του θαλάμου καύσης αυλών καυσαερίων, και δεν επηρεάζεται σημαντικά από αλλαγές στο ροϊκό πεδίο του αέρα αεροθέρμανσης εξωτερικά του κελύφους. Με βάση την παραδοχή αυτή, αναπτύξαμε τη μεθοδολογία σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 1. Διεξαγωγή μετρήσεων βαθμού απόδοσης και λόγου αέρα στον αερολέβητα, στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας του, σε μόνιμη κατάσταση (MRU Vario Plus Industrial). 2. Διεξαγωγή μετρήσεων με υπέρυθρη θερμογραφία, (κάμερα υπερύθρων Thermacam S45) ώστε να καταγραφεί το θερμοκρασιακό πεδίο στο τμήμα της επιφανείας εναλλαγής θερμότητας του λέβητα που γίνεται ορατό όταν αφαιρεθεί το πρόσθιο κάλυμμα. 3. Διεξαγωγή μετρήσεων με ανεμόμετρο θερμού σύρματος (TSI Velocicalc) σε όλο το εύρος του στομίου εξόδου του αεραγωγού του αερολέβητα, ώστε να υπάρχουν ενδεικτικές τιμές της διακύμανσης της ταχύτητας και θερμοκρασίας αέρα στην έξοδο. 4. Διεξαγωγή μετρήσεων με το ανεμόμετρο θερμού σύρματος σε ένα κάθετο στη ροή επίπεδο στο εσωτερικό του αερολέβητα ώστε να καταγραφεί το πεδίο ταχυτήτων σε αυτή. 5. Παραγωγή solid model της περιοχής εναλλαγής θερμότητας του αερολέβητα με βάση σχέδια σε ProEngineer [18] που μας παρέδωσε ο κατασκευαστής [16] (λογισμικό ANSYS ICEM). 6. Παραγωγή κατάλληλου υπολογιστικού πλέγματος στον συνολικό όγκο ελέγχου στον οποίο αναπτύσσεται το ροϊκό πεδίο του αέρα αεροθέρμανσης (λογισμικό ANSYS ICEM). 4

5 7. Παραγωγή οριακών συνθηκών ροής και μετάδοσης θερμότητας στα όρια του όγκου ελέγχου (λογισμικό CFX Pre). Όσον αφορά τη μετάδοση θερμότητας από την επιφάνεια εναλλαγής προς τον αέρα αεροθέρμανσης, χρησιμοποιείται οριακή συνθήκη σταθερών θερμοκρασιών στα διάφορα τμήματα της επιφάνειας εναλλαγής, που λαμβάνονται από τα θερμογραφήματα. Όσον αφορά την παροχή αέρα εισόδου, αυτή εκτιμάται προσεγγιστικά με βάση τις χαρακτηριστικές του ανεμιστήρα [19] και διορθώνεται με επαναληπτική προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί συμφωνία πειράματος υπολογισμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στο στόμιο εξόδου του αερολέβητα. 8. Επίλυση των εξισώσεων του τρισδιάστατου ροϊκού πεδίου σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με το μοντέλο τύρβης k-ε (CFX Solver). 9. Οπτικοποίηση παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή ροϊκών γραμμών και πεδίων κατανομής θερμοκρασιών και ταχυτήτων σε χαρακτηριστικές διατομές (CFX Post). 10. Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων στις διατομές εισόδου εξόδου του όγκου ελέγχου, για έλεγχο ισοζυγίων μάζας και ενέργειας (επεξεργασία αρχείων εξόδου του CFX Post). 11. Αφού διασφαλιστεί η συμφωνία πειράματος υπολογισμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στο στόμιο εξόδου του αερολέβητα, οριστικοποιούμε την παροχή αέρα και πλέον μπορούμε να τρέξουμε ξανά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλάζοντας μόνο τη θέση διαστάσεις της θυρίδας εισόδου αέρα, αλλά ακόμη, σε κάποιο βαθμό, και τη γεωμετρία του θαλάμου καύσης αυλών, ώστε να δοκιμάζονται υπολογιστικά διάφορες βελτιώσεις στο σχεδιασμό. 3 Υλοποίηση της μεθοδολογίας επίλυσης 3.1 Διεξαγωγή μετρήσεων βαθμού απόδοσης και λόγου αέρα Στη φάση αυτή έγιναν μετρήσεις βαθμού απόδοσης, θερμοκρασίας καυσαερίων, λόγου αέρα και εκπομπών στον αερολέβητα, στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας του, σε μόνιμη κατάσταση, με χρήση του οργάνου MRU Vario Plus Industrial [20]. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί μία βέλτιστη ρύθμιση του καυστήρα, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Λεπτομέρειες για τη φάση αυτή δίνονται στο [21]. Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης επιτεύχθηκε στην τιμή 85%, για θερμοκρασία καυσαερίων 261 ο C και λόγο αέρα λ= Μετρήσεις με υπέρυθρη θερμογραφία Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με υπέρυθρη θερμογραφία, ώστε να καταγραφεί το θερμοκρασιακό πεδίο στο τμήμα της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας 5

6 του λέβητα που γίνεται ορατό όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα (Εικόνα 2). Η πειραματική διάταξη φαίνεται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3 Μετρήσεις με την πειραματική διάταξη υπέρυθρης θερμογραφίας, με τον αερολέβητα σε λειτουργία. Εικόνα 4 Κατανομή θερμοκρασιών στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας του αερολέβητα, στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας του, με βάση το σχετικό θερμογράφημα. 6

7 Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η μετρημένη κατανομή θερμοκρασιών στον αερολέβητα όταν έχει ρυθμιστεί στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας του, όπως προκύπτει από το σχετικό θερμογράφημα. Κατά τη λήψη των θερμογραφημάτων δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική συσκότιση του εργαστηρίου, ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αντανακλάσεις εξωτερικών πηγών φωτός στις επιφάνειες που μελετώνται, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν παρασιτικές ενδείξεις θερμοκρασιών. Από την επεξεργασία των δεδομένων των σχετικών θερμογραφημάτων, όπως αυτά λαμβάνονται από διάφορες οπτικές γωνίες μέσω του προγράμματος Thermacam Researcher [22] προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για το θερμοκρασιακό πεδίο στην επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία που μετρήθηκε φθάνει τους 325 ο C. Επιπλέον των παραπάνω, ελέγχθηκε κατά πόσον η αφαίρεση του καλύμματος για την οπτική πρόσβαση στην επιφάνεια εναλλαγής, ενδεχόμενα διαταράσσει το θερμοκρασιακό πεδίο στην επιφάνεια. Για το σκοπό αυτό, μετά από λειτουργία του αερολέβητα στο ονομαστικό σημείο επί 30 min, αφαιρέθηκε ταχύτατα (σε διάστημα 2 s) το κάλυμμα και κινηματογραφήθηκε το θερμοκρασιακό πεδίο από την θερμοκάμερα η οποία ήταν ήδη στημένη και εστιασμένη. Η παρακολούθηση του μεταβατικού αυτού θερμογραφήματος έδειξε αμελητέα μεταβολή μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Από την επεξεργασία των θερμογραφημάτων, όπως αυτό της εικόνας, επιλέγονται και οι οριακές συνθήκες στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας: Τούμπο εισόδου καυσαερίων: 160 o C Εναλλάκτης 4 τούμπων: 140 o C Τούμπο εξόδου καυσαερίων: 100 o C 3.3 Μετρήσεις στο στόμιο με ανεμόμετρο θερμού σύρματος Στη φάση αυτή διεξήχθησαν μετρήσεις με χαμηλού κόστους ανεμόμετρο θερμού σύρματος σε όλο το εύρος του στομίου εξόδου του αεραγωγού του αερολέβητα, ώστε να υπάρχουν ενδεικτικές τιμές της διακύμανσης της ταχύτητας και θερμοκρασίας αέρα στην έξοδο. Η πειραματική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο [21]. Για την αυτόματη σάρωση του στομίου εξόδου, χρησιμοποιείται ιδιοκατασκευή του εργαστηρίου, που βασίζεται σε κατάλληλη μετατροπή ενός desktop plotter IP 210. Η μέτρηση της ταχύτητας του κρύου αέρα στο στόμιο γίνεται με hot wire anemometer TSI Velocicalc [23] το οποίο έχει προσαρμοστεί πάνω στην ιδιοκατασκευή. Ο προγραμματισμός οδήγησης της σάρωσης γίνεται σε γλώσσα HP-GL. Το ανεμόμετρο εξάγει τα δεδομένα των μετρήσεων (θέση ταχύτητα), μέσω σειριακής εξόδου στο λογισμικό Labview [24]. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται ο αισθητήρας του ανεμόμετρου θερμού σύρματος που χρησιμοποιήθηκε [23], τοποθετημένος στη διάταξη σάρωσης, μπροστά από το στόμιο εξόδου του αεραγωγού του λέβητα. 7

8 Εικόνα 5 Διάταξη σάρωσης με αισθητήρα και στόμιο κλιματισμού Από τις μετρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 προκύπτουν τα ακόλουθα: Πίνακας 1 Αποτελέσματα μετρήσεων στο στόμιο εξόδου του αεραγωγού Μέση ταχύτητα [m/s] Μέγιστη ταχύτητα [m/s] Ελάχιστη ταχύτητα [m/s] Μέση Θερμοκρασια [ ο C] Mέγιστη Θερμοκρασία [ ο C] Ελάχιστη Θερμοκρασία [ ο C] Η μεγαλύτερη ταχύτητα και θερμοκρασία εμφανίζονται μαζί στην ίδια θέση. Η θερμοκρασία είναι λιγότερο ασταθής σε σχέση με την ταχύτητα, που επηρεάζεται από τις δίνες. Αυτό παρατηρείται και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων: η ταχύτητα μεταβάλλεται διαρκώς και για αρκετό χρόνο μέχρι να σταθεροποιηθεί κάπως (εξαρτάται από την περιοχή σάρωσης) σε αντίθεση με τη θερμοκρασία η οποία σε λιγότερο χρόνο ισορροπεί. 3.4 Μετρήσεις στο εσωτερικό του αερολέβητα Χρησιμοποιήθηκε το ανεμόμετρο θερμού σύρματος TSI Velocicalc, για την σάρωση ενός επιπέδου κάθετο στη ροή στο εσωτερικό του αερολέβητα. Η σάρωση έγινε έχοντας αφαιρέσει το πρόσθιο κάλυμμα του αερολέβητα. Οι μετρήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 2: 8

9 Πίνακας 2 Μετρήσεις Ταχυτήτων στο εσωτερικό του αερολέβητα Θέση [cm] Μέση Tαχύτητα [m/s] 10 0,2 20 1,5 (Έντονες δίνες) 30 0,8 40 1,5 50 1, ,9 Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις η ταχύτητα του αέρα στο εσωτερικό του αερολέβητα, παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, όπως άλλωστε θα αναμενόταν εξαιτίας των σημαντικών μεταβολών στην διατομή ροής που επιβάλλει η γεωμετρία και η σχετική θέση των εναλλακτών σε σχέση με το στόμιο εισόδου από τον ανεμιστήρα. Οι συγκεκριμένες, δειγματοληπτικές μετρήσεις έγιναν με στόχο να ελεγχθούν τα αποτελέσματα των ρευστοδυναμικών υπολογισμών που θα ακολουθήσουν. 3.5 Solid modeling Η παραγωγή του solid model της περιοχής εναλλαγής θερμότητας του αερολέβητα έγινε στη φάση αυτή με βάση σχέδια σε ProEngineer [18] που μας παρέδωσε ο κατασκευαστής του αερολέβητα [16]. Το σχέδιο της περιοχής εναλλαγής θερμότητας του αερολέβητα εισάγεται στο λογισμικό ANSYS ICEM και ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία η γεωμετρία μας αποκτά την τελική της μορφή, δηλαδή δημιουργούνται όλα τα απαραίτητα τμήματα (parts) στα οποία στη συνέχεια της επίλυσης θα εφαρμοσθούν οι συνοριακές συνθήκες. Η μορφή αυτή απεικονίζεται στην Εικόνα 6. Εικόνα 6 Ο αερολέβητας και ο όγκος ελέγχου (solid modeling) 9

10 3.6 Υπολογιστικό πλέγμα Στη συνέχεια δημιουργείται το υπολογιστικό πλέγμα στον συνολικό όγκο ελέγχου στον οποίο αναπτύσσεται το ροϊκό πεδίο του αέρα αεροθέρμανσης σύμφωνα με το οποίο γίνεται η επίλυση του προβλήματος. Το επιθυμητό πλέγμα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος ANSYS ICEΜ και παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. Εικόνα 7 Υπολογιστικό πλέγμα συνολικού όγκου ελέγχου 3.7 Διαδικασία προσδιορισμού οριακών συνθηκών (CFX-Pre) Οριακές συνθήκες εισόδου, εξόδου, plenum, cover και εναλλάκτη θερμότητας Επόμενο στάδιο της επίλυσης είναι ο προσδιορισμός των οριακών συνθηκών. Αυτό γίνεται μέσω του υποπρογράμματος CFX Pre. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται περιγράφεται παρακάτω: Η γεωμετρία και το υπολογιστικό πλέγμα εισάγονται στο υποπρόγραμμα. Στη συνέχεια στα parts, τα οποία έχουμε δημιουργήσει, θέτουμε τις συνθήκες οι οποίες είναι οι ακόλουθες; Είσοδος Type: inlet Static Temperature: T=20 o C Mass Flow Rate=0.8 kg/s Έξοδος Type: outlet Relative Pressure: P=60 Pa 10

11 Εναλλάκτης Θερμότητας Type: wall Fixed Temperature: T=140 o C Tubo in Type: wall Tubo out Type: wall Fixed Temperature: T=160 o C Fixed Temperature: T=100 o C Plenum Type: wall Heat Transfer Coefficient: U=6 W/m 2 Κ Outside Temperature: T=20 o C Θεωρήσαμε τον αέρα ιδανικό αέριο με πίεση αναφοράς (Ref. Pressure =1 atm). Cover Type: wall Heat Transfer: Adiabatic Η συνοριακή συνθήκη της εισόδου ορίζεται σύμφωνα με την χαρακτηριστική του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας είναι της ισπανικής εταιρείας Tecnifan και έχει ισχύ 1/3 hp (250 W). Οι χαρακτηριστικές φαίνονται στις ιστοσελίδες του κατασκευαστή [19] Οριακές συνθήκες επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας λέβητα Στην μοντελοποίηση μας η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας του λέβητα έχει χωριστεί σε περιοχές στις οποίες ορίζεται οριακή συνθήκη σταθερής θερμοκρασίας ( Fixed Temperature). Η μέση θερμοκρασία σε κάθε περιοχή υπολογίζεται έπειτα από επεξεργασία θερμογραφημάτων του αερολέβητα στο λογισμικό της θερμοκάμερας [22]. Ο θάλαμος καύσης έχει χωριστεί σε περιοχές κατά προσέγγιση ίσης θερμοκρασίας, με σκοπό την ικανοποιητική μοντελοποίηση της μετάδοσης θερμότητας. 3.8 Επίλυση των εξισώσεων Στη φάση αυτή γίνεται η επίλυση των εξισώσεων του τρισδιάστατου ροϊκού πεδίου σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με το μοντέλο τύρβης k-ε (CFX Solver), με βάση τις ακόλουθες απλοποιητικές παραδοχές: Θεωρήσαμε το k-epsilon(κ-ε) μοντέλο τύρβης (5% turbulence intensity στην συνθήκη εισόδου). Μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει καλές προβλέψεις για τις περισσότερες ροές μηχανολογικού ενδιαφέροντος, χωρίς υπερβολικό χρόνο CPU. Η ροή του αέρα λήφθηκε σταθερή ως προς το χρόνο (steady state problem) Ο αέρας θεωρήθηκε ιδανικό αέριο Επόμενο βήμα είναι η επίλυση με τη βοήθεια του solver του προγράμματος, CFX-Solver. Ο solver επιστρέφει δυο τμήματα οθόνης: στο ένα φαίνεται διαγραμματικά η σύγκλιση ή 11

12 όχι της λύσης και στο άλλο φαίνονται αναλυτικά σε κάθε επανάληψη οι τιμές των προς μελέτη μεγεθών. Τελευταίο τμήμα της επίλυσης του προβλήματος είναι η απεικόνιση των αποτελεσμάτων χρωματικά και με διάφορους τρόπους στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Το υποπρόγραμμα με τη βοήθεια του οποίου συμβαίνει αυτό είναι το CFX-Post. Σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ροή του αέρα γύρω από τον αερολέβητα μπορούν να παρουσιαστούν με ποικίλους τρόπους σε οποιαδήποτε περιοχή, επιφάνεια, του όγκου ελέγχου μας 3.9 Παρουσίαση αποτελεσμάτων υπολογισμών Στη φάση αυτή γίνεται η οπτικοποίηση παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή ροϊκών γραμμών και πεδίων κατανομής θερμοκρασιών και ταχυτήτων (CFX Post). Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται το θερμοκρασιακό πεδίο του αέρα στην έξοδο του όγκου ελέγχου (στο plenum) Στην Εικόνα 9 παρουσιάζονται οι γραμμές ροής και το θερμοκρασιακό πεδίο του αέρα που περιρρέει τα τούμπα καυσαερίων. Στην Εικόνα 10 φαίνεται το πεδίο ταχυτήτων στο εσωτερικό μεταξύ επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας του λέβητα, και των καλυμμάτων (περιοχή ροής του αέρα αεροθέρμανσης). Εικόνα 8 Υπολογισμένο πεδίο θερμοκρασιών στην έξοδο του plenum και στις ροϊκές γραμμές στο εσωτερικό. 12

13 Εικόνα 9 Ροϊκό πεδίο και κατανομή θερμοκρασίας στον εναλλάκτη θερμότητας Εικόνα 10 Πεδίο ταχυτήτων του αέρα αεροθέρμανσης στο εσωτερικό του λέβητα. 13

14 3.10 Ισοζύγια μάζας και ενέργειας Το υποπρόγραμμα CFX Post παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείων.dat τα οποία μπορούν να περιέχουν τις τιμές οποιουδήποτε θερμοδυναμικού μεγέθους και όχι μόνο θελήσει ο χρήστης με σκοπό την επεξεργασία αυτών. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για τον έλεγχο των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας, που αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε μελέτης με εμπορικούς κώδικες υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Για τον έλεγχο του ισοζυγίου μάζας προχωρήσαμε στην εξαγωγή 2 αρχείων.dat ένα για την είσοδο και ένα για την έξοδο. Στα αρχεία αυτά περιέχονται οι τιμές της μαζικής παροχής αέρα (mass flow rate, kg/s) τις οποίες υπολογίζει μόνο του το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπ όψη του τις διαστάσεις των διατομών εισόδου, εξόδου αλλά και τις οριακές συνθήκες στις περιοχές αυτές. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε επεξεργασία αυτών των αρχείων με σκοπό τον υπολογισμό της μαζικής παροχής. Τελικά, ικανοποιήθηκε το ισοζύγιο μάζας, δηλαδή m & = m & = 0.8 kg / s in out 4 Σύγκριση μετρήσεων και υπολογισμών - Επαναληπτική διαδικασία προσδιορισμού παροχής αέρα Όπως προαναφέρθηκε, μετά από έναν έλεγχο με διαδοχικές επαναλήψεις, με μικρές μεταβολές στην παροχή αέρα, βρέθηκε συμφωνία πειράματος υπολογισμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση στο στόμιο εξόδου του αερολέβητα, για την τιμή παροχής αέρα 0.8 kg/s. Η τιμή αυτή συμφωνεί με τις χαρακτηριστικές του κατασκευαστή του ανεμιστήρα [19], και επομένως οριστικοποιείται για τις επόμενες υπολογιστικές διερευνήσεις. Γενικά, μπορούν να γίνουν οι παρακάτω συνοπτικές παρατηρήσεις όσον αφορά τη σύγκριση μετρημένων υπολογισμένων πεδίων ταχυτήτων θερμοκρασιών: Το προφίλ ταχύτητας αέρα στην είσοδο του plenum εξόδου προς τον αεραγωγό (αμέσως μετά τα τούμπα), που μετρήθηκε με το ανεμόμετρο TSI, επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές το ροϊκό πεδίο που υπολογίζει ο υπολογιστικός κώδικας (Εικόνα 10). Από το σημείο αυτό και μετά, μπορούμε να τρέξουμε ξανά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλάζοντας μόνο τη θέση διαστάσεις της θυρίδας εισόδου αέρα, αλλά ακόμη, σε μικρό βαθμό, και τη γεωμετρία του θαλάμου αυλών, ώστε να δοκιμάζονται υπολογιστικά διάφορες βελτιώσεις στο σχεδιασμό [1]. 5 Έλεγχος πιθανών σχεδιαστικών βελτιώσεων Η αλλαγή στην οποία προχωρήσαμε είναι η μετατόπιση της θέσης εισόδου κατά 10 cm αριστερά από την αρχική της θέση (βλέποντας τον αερολέβητα από την όψη της Εικόνας 2). Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι ίδια με αυτή που παρουσιάστηκε στα τμήματα 3.5 έως 3.9 της παρούσας έκθεσης. Στην Εικόνα 11, Εικόνα 12 και Εικόνα 13, 14

15 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα παραπάνω αποτελέσματα της επίλυσης με την τροποποιημένη γεωμετρία εισόδου αέρα στο εσωτερικό του αερολέβητα. Εικόνα 11 Κατανομή θερμοκρασίας στην έξοδο του plenum Εικόνα 12 Κατανομή θερμοκρασίας στην επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας και στις ροϊκές γραμμές γύρω από αυτήν. 15

16 Εικόνα 13 Πεδίο ταχυτήτων του αέρα αεροθέρμανσης στο εσωτερικό του λέβητα. Εικόνα 14 Σύγκριση πεδίων ροής ενθαλπίας (θερμορροής) στην έξοδο του plenum. Αριστερά, θέση αναφοράς, δεξιά: μετατοπισμένη θέση εισόδου αέρα από ανεμιστήρα. Η οπτική παρατήρηση σύγκριση των Εικόνων 8 και 11, δείχνει σημαντικές διαφορές στην κατανομή θερμοκρασιών τόσο στις γραμμές ροής, όσο και (περισσότερο εμφανώς), στην διατομή εξόδου του plenum. Η επεξεργασία των αρχείων εξόδου έδειξε μία σημαντική αναμενόμενη βελτίωση στην ωφέλιμη ισχύ του λέβητα, όπως φαίνεται και από την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων στην Εικόνα 14, και αφαίρεση της συνολικής ροής ενθαλπίας εξόδου από την ροή ενθαλπίας εισόδου στις δύο εναλλακτικές θέσεις 16

17 εισόδου αέρα. Η προϋπολογιζόμενη βετίωση της απόδοσης είναι από 32.3 (θέση αναφοράς) σε 35.6 kw (βελτιωμένη θέση). Με αποτέλεσμα και ο βαθμός απόδοσης να αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά (από 0.85 σε 0.93) με την προτεινόμενη σχεδιαστική τροποποίηση. Προφανώς η θέση εισόδου δεν έχει βελτιστοποιηθεί επαρκώς από τον κατασκευαστή του αερολέβητα. Μένει να επαληθευτεί και πειραματικά σε ποιό βαθμό θα επιτευχθεί η αισιόδοξη αυτή αύξηση του βαθμού απόδοσης. Γενικότερα όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός απόδοσης των σύγχρονων αερολεβήτων υψηλής τεχνολογίας, (αλλά και σημαντικά υψηλότερου κόστους κατασκευής), με καύσιμο πετρέλαιο, φτάνει έως και 95% [25]. 6 Συμπεράσματα Στην παρούσα εργασία, επιδείχτηκε επιτυχής συνδυασμός της χρήσης εμπορικού κώδικα CFD με τεχνική υπέρυθρης θερμογραφίας, με απώτερο στόχο την υποστήριξη βελτιώσεων στο σχεδιασμό μικρού αερολέβητα. Αποδείχτηκε ότι είναι εφικτή η εκτίμηση των αναμενόμενων βελτιώσεων της απόδοσης του λέβητα, για μικρές μεταβολές στο σχεδιασμό του. 7 Βιβλιογραφία 1. Recknagel and Sprenger, Heizung + Klimatechnik. 1995: R. Oldenbourg Verlag. 2. Kerch, R., Hot air furnace, US Patent 4,215, : USA. 3. Tallman, W.R., S.C. McDevitt, and W.H. Delancey, Gas-fired condensing mode furnace, US Patent 4,515, Hugghins, G.J. and L.W. Holmes, Multistage warm air furnace with single stage thermostat and return air sensor and method of operating same, US Patent 6,925, Schonberger, M.L., Hot air furnace, US Patent 6,923, Kujawa, M. and T.J. Waterman, Air intake for furnace, US Patent 5,313, Asotani, T., et al., Prediction of ignition behavior in a tangentially fired pulverized coal boiler using CFD. Fuel, (4-5): p Diez, L.I., C. Cortes, and J. Pallares, Numerical investigation of NOx emissions from a tangentially-fired utility boiler under conventional and overfire air operation. Fuel, (7): p Gomez, A., N. Fueyo, and L.I. Diez, Modelling and simulation of fluid flow and heat transfer in the convective zone of a power-generation boiler. Applied Thermal Engineering, (5-6): p He, B., et al., Computational fluid dynamics based retrofits to reheater panel overheating of No. 3 boiler of Dagang Power Plant. Computers & Fluids, (2): p Pallares, J., I. Arauzo, and A. Williams, Integration of CFD codes and advanced combustion models for quantitative burnout determination. Fuel, (15): p

18 12. DIN 4702 Teil 1: Heizkessel: Begriffe, heiztechnische Anforderungen, Pruefung, Kennzeichnung, DIN, Editor ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IV: Heating Boilers CAN/CSA B Oil-Fired Warm Air Furnaces, Includes Updates No. 1 and No , Canadian Standards Association 15. DIN EN 303-1, DIN EN 303-2: Heating boilers with forced draught burners - Part 1: Terminology, general requirements, testing and marking, Part 2: Special requirements for boilers with atomizing oil burners (includes amendment A1:2003). 16. Ποντικάκης, Γ., Σχεδιομελέτη αερολέβητα 35,000 kcal/h. 2006: Θεσσαλονίκη. 17. ANSYS. ANSYS CFX Computational Fluid Dynamics software [cited ]; Available from: 18. PTC. ProEngineer Wildfire 3D CAD software [cited ]; Available from: 19. Tecnifan. Direct Drive Centrifugal Fans characteristics [cited ]; Available from: 20. MRU. MRU Vario Plus Industrial semi-continuous multi-gas analyzer [cited ]; Available from: 21. Τζιουρτζιούμης, Δ., Μοντελοποίηση ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα ισχύος 35,000 kcal/h με τη βοήθεια υπέρυθρης θερμογραφίας και υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, in Τεχνική Έκθεση στα πλαίσια της Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 2008, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων: Βόλος. 22. Flir, ThermaCam Researcher Professional 2.8 SR TSI. Velocicalc Air Velocity Meters [cited ]; Available from: 24. NI Labview graphical development of scalable test, measurement, and control applications. 2008, National Instruments [cited ]; Available from: 25. Goodman. GMV95 Gas Furnace: 95% AFUE, Multi-Position, Two-Stage, Variable-Speed 2008 [cited ]. Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή κ. Ερρίκο Σταπουντζή του Εργαστηρίου Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών για την παροχή διευκολύνσεων με τον υπολογιστικό εξοπλισμό και την άδεια χρήσης του λογισμικού ANSYS 8 - CFX 5.7, καθώς και για τις πολύτιμες υποδείξεις του στην πειραματική διάταξη, στην ερμηνεία και στις βελτιώσεις των αποτελεσμάτων των ρευστομηχανικών υπολογισμών. Επίσης, για την παραχώρηση του οργάνου MRU Vario Plus Industrial. Επίσης εκ των υπολοίπων συνεργατών του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών, οφείλουμε ευχαριστίες στον Δρα Γεώργιο Ποντικάκη (ΕΞΘΕΡΜ Ε.Π.Ε.) για την παραχώρηση του προτύπου και των κατασκευαστικών σχεδίων του αερολέβητα και την εν γένει συνεργασία στην βελτιστοποίηση, καθώς επίσης και τον συνάδελφο Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Λουκά Δημητριάδη για την πολύτιμη συμβολή του στο εργαστηριακό μέρος. 18

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Λ. Αθηνών - Πεδίον Αρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/info.htm ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.1 Διερεύνηση μέσω CFD της

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοντελοποίηση ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD. Συντάκτης: Δημήτριος Τζιουρτζιούμης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοντελοποίηση ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD. Συντάκτης: Δημήτριος Τζιουρτζιούμης ΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Λ. Αθηνών ' Πεόίον ApεωςJ 383 34 ΒΟΛΟΣ http ://ψι ww. inte. υ th. ar/l a b s/ltte/i ofo, ht m ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ.2.3 Βελτιώσεις στο σχεδιασμό αερολέβητα Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ917-Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

ΜΜ917-Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων ΜΜ917-Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων Στοιχεία Η/Μ εγκαταστάσεων Δημήτρης Τζιουρτζιούμης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ. Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Θέρμανση: Χαρακτηριστικά καυσίμων και αποθήκευσης τους

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΟΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Ιούλιος 2013

Καβάλα, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Β Φάση

ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Β Φάση ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Β Φάση CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου EΘNIKO ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: Ενεργειακής Μηχανολογίας Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 3 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ Φ/Β ΠΑΡΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

η εξοικονόµηση ενέργειας

η εξοικονόµηση ενέργειας η εξοικονόµηση ενέργειας ως παράµετρος σχεδιασµού και λειτουργίας συστηµάτων αντιρρύπανσης Γιάννης. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σηµερινή Εικόνα - Σχεδιασµός - Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ ΗΣ ΛΛΗΝΙΚ % Ε ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ CONDENSE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 108% Επιπλέον κατόπιν ζήτησης: ΗΣ ΛΛΗΝΙΚ % Ε ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

800 W/m 2 χρησιμοποιώντας νερό ως φέρον ρευστό με Tf, in. o C και παροχή m W/m 2 με θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta.

800 W/m 2 χρησιμοποιώντας νερό ως φέρον ρευστό με Tf, in. o C και παροχή m W/m 2 με θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδάσκων: Δ Βαλουγεώργης, Εαρινό εξάμηνο 05-06 ΕΡΓΑΣΙΑ #3: Ηλιακά θερμικά συστήματα Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 7-4-06 Ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Αλεξόπουλος, A., Καρακώστα Π., και Κυπαρισσίδης Κ. * Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10: Διαστασιολόγηση δικτύων αεραγωγών Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ μ-αντιδραστηρα Α.Α. Μουζά 1 *, Α.Γ. Κανάρης 2, Σ.Β. Παράς 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Τ.Θ. 455, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2 Xaar

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΦΑΣΗ Β- CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής ΕΝΜ, Γ. Παπαλάμπρου, Λέκτορας ΕΜΠ, Σ. Τοπάλογλου, ΥΔ ΣΝΜΜ/ΕΜΠ

Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής ΕΝΜ, Γ. Παπαλάμπρου, Λέκτορας ΕΜΠ, Σ. Τοπάλογλου, ΥΔ ΣΝΜΜ/ΕΜΠ Η ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ Ν. Κυρτάτος,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT Τεχνολογία έξω, άνεση µέσα H τεχνολογία συμπύκνωσης στο μικρότερο δυνατό πακέτο και η μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης καθιστούν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Industrial Safety for the onshore and offshore industry ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Ν. Χριστόλη, Πολ. Μηχ. Περ/γου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Ομότ.

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp 45-65

talia GREEN SYStEm hp 45-65 ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ talia GREEN SYStEm hp 45-65 O ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥ Με την θερμαντική ισχύ των 45 ή 65 kw, o talia Green System hp είναι η καλύτερη λύση για μεγάλες κτηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14 Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη όπου γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Των καυσαερίων και του νερού της θέρμανσης. Η εναλλαγή της θερμότητας γίνεται χωρίς την ανάμιξη των δύο ρευστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

CFD Analysis. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌ

CFD Analysis. LG Business Solutions ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌ τεύχος 02 CFD Analysis ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌ Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic Εφαρμογές CFD Analysis Η ανάλυση CFD (Computational

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος. Παράδειγμα 8.8 Διαστασιολόγηση και υπολογισμός δικτύου αεραγωγών με τη μέθοδο της σταθερής ταχύτητας Να υπολογιστούν οι διατομές των αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης στους κλάδους του δικτύου αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Innov Inn oven ens s ADV ADVANCE ANCE Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας >>> >> Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μ.Ν. Χριστόλη, Περιβαλλοντολόγου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Kαθηγητή ΕΜΠ & τ. Πρύτανη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα - Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θερμοδυναμική Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΘΕ ΕΡΓ : Χρήση θερμοανεμομετρίας για μέτρηση ταχύτητας σε τυρβώδη ροή και στο απόρευμα κυκλικού κυλίνδρου.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΘΕ ΕΡΓ : Χρήση θερμοανεμομετρίας για μέτρηση ταχύτητας σε τυρβώδη ροή και στο απόρευμα κυκλικού κυλίνδρου. ΠΘ ΤΜΜ ΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΘΕ ΕΡΓ - 1 10-3-2010 : Χρήση θερμοανεμομετρίας για μέτρηση ταχύτητας σε τυρβώδη ροή και στο απόρευμα κυκλικού κυλίνδρου. Διδάσκοντες : Α. Σταματέλλος, Ε. Σταπουντζής Εκτέλεση : Ο. Ζώγου

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας Το πρώτο βήμα για την εύρεση των βέλτιστων διαστάσεων ή/και συνθηκών λειτουργίας, είναι ο καθορισμός του μεγέθους που θα βελτιστοποιηθεί, δηλαδή της αντικειμενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμός του τύπου του αντιδραστήρα και των συνθηκών λειτουργίας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών για την ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. μέγεθος σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. Logano plus GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus Logano plus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

LEVITEC INDUSTRIAL BOILERS Steam Way S /5

LEVITEC INDUSTRIAL BOILERS Steam Way S /5 A1 Type 400 Τύπος A2 Production norm EN-12953 Πρότυπο κατασκευής A3 Quality managment system EN ISO 9001:2008 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας B1 Steam production kg/h 400 Ατμοπαραγωγή B2 Working pressure

Διαβάστε περισσότερα

Ροές Φυσαλίδων (εφαρμογές: φυσικά συστήματα, βρασμός, διφασικοί εναλλάκτες, περιβαλλοντική τεχνολογία, μεταλλουργία, χημικές διεργασίες)

Ροές Φυσαλίδων (εφαρμογές: φυσικά συστήματα, βρασμός, διφασικοί εναλλάκτες, περιβαλλοντική τεχνολογία, μεταλλουργία, χημικές διεργασίες) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Θ. Πανίδης - 1 Ροές Φυσαλίδων (εφαρμογές: φυσικά συστήματα, βρασμός, διφασικοί εναλλάκτες, περιβαλλοντική τεχνολογία, μεταλλουργία, χημικές διεργασίες) Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Περιβάλλον. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Όγκος Ελέγχου, Επιφάνεια Ελέγχου. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας.

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Περιβάλλον. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Όγκος Ελέγχου, Επιφάνεια Ελέγχου. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Περιβάλλον Ροή Μάζας Έργο Ανοικτά Συστήματα Σύστημα Θερμότητα Ροή Μάζας Κεφάλαιο4, Ενότητα 1, Διαφάνεια 1 Κεφάλαιο4, Ενότητα 1, Διαφάνεια Γενικό Ροϊκό

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ε-ntu Σκοπός της άσκησης Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα