Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29η του µήνα Aυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ αριθµ / εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Κούκα Ελένη. Κληθέντες παρίστανται ο κος Νικηταϊδης Εµµανουήλ υπάλληλος του ήµου, ο κος. Κατσοπρίνης Γενικός Γραµµατέας του ήµου, ιδιοκτήτες καταστηµάτων, περίοικοι και δικηγόροι. Ο ήµαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Η αρµόδια υπηρεσία για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών εισηγείται την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κατωτέρω καταστηµάτων, ως η µε αριθµ. πρωτ / εισήγηση: 1. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ. 18 µε αρ. πρωτ.: 16394/ ΓΚΕΤΖΕΡΛΗΣ - ΛΙΑΠΗ Ο.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ & ΟΡΘΙΟΥΣ) στην οδό ΑΜΥΚΛΩΝ αρ. 33 µε αρ. πρωτ. : 16530/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ αρ. 67 αρ. πρωτ /

2 4. ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 11 αρ. πρωτ / ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΡ) στην οδό Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ αρ. 37 αρ / (ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 5908/ ) 6. Ι. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΣΟΥΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 14 αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9573/ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ) 7. ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΑΛΚΑΙΟΥ αρ. 2 αρ. πρωτ / ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ (38,46 Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ). 8. ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) στην οδό Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ αρ. 64 αρ. πρωτ 16616/ (ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 19294/ ) 9. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 20 αρ. πρωτ 16853/ ΒΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ.17 αρ. πρωτ / (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ 3,08 ΤΜ) 11. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) στην οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ αρ. 15 αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9969/ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ) 12. Κ. ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΚΑΨΑΛΑ Ο.Ε - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ.2 αρ. πρωτ / ΝΙΚ. ΚΑΠΙΟΛ ΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) στην οδό ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ αρ. 10 αρ. πρωτ / ILLUSION HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ αρ. 154 αρ. πρωτ / ΠΑΡΙΟΣ. - ΡΑ ΟΣ Γ. Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ αρ. 11 αρ. πρωτ / ΤΣΙΛΙΟΣ Κ. ΝΤΑΒΑΝΤΖΗ Μ. Ο.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οδό ΙΟΝΥΣΟΥ αρ. 18 αρ. πρωτ / ΝΤΕΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 57 ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ µε αρ. πρωτ.: 3983/ ) 18. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.6 αρ. πρωτ / ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ αρ. 3 αρ. πρωτ.: 17485/ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 1 µε αρ. πρωτ.: 16543/

3 Σχετικά µε την παραπάνω αίτηση του υπ αριθµ. 20 καταστήµατος, µας γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι: Η εταιρεία ζητεί προέγκριση σε κατάστηµα που λειτούργει έως και σήµερα στο όνοµα <<ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ>> ο οποίος φέρεται ως εκπ/πος της εταιρείας µε σκοπό να γίνει διαχωρισµός του καταστήµατος σε δυο. Η υπηρεσία θεωρεί ότι η εταιρεία πρέπει να επανέλθει µε νέο αίτηµα προέγκρισης (το οποίο θα δεχθεί η Επιτροπή) όταν θα έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια διαχωρισµού καταστήµατος, εφόσον έχει σταµατήσει η λειτουργία του καταστήµατος και µε την προϋπόθεση ότι πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 21. ΓΚΙΟΛΕΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΑ Γ. ΟΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΙΟΝΥΣΟΥ αρ. 16 µε αρ. πρωτ.: 15097/ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ) Σχετικά µε την ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ του υπ αριθµ. 21 καταστήµατος, µας γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι : Με τις 15236/ & 15999/ αίτηση των κατοίκων των οδών ιονύσου & Καλλισπέρη προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ζητούν να µην δοθεί επέκταση στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στον ιδιωτικό χώρο του καταστήµατος για να προστατευθεί η ήδη επιβαρυµένη κοινή ησυχία των περίοικων και την επανεξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του. Έχουν γίνει ήδη δυο συστάσεις στην εταιρεία για την προστασία της κοινής ησυχίας των περιοίκων. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία έχει υποβάλλει νέα αίτηση µε αρ στις µε την οποία θεωρεί ότι ο ήµος δεν έχει αρµοδιότητα για τα παραπάνω, όµως αυτό είναι λάθος διότι το συγκεκριµένο αίτηµα θα επιφέρει ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια οπού βεβαίως απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως γράφεται στα πρακτικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και συγκεκριµένα: Α) το άρθρο 80 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθ.22 παρ.2 του Ν.3536/07, Β) τις χρήσεις γης, τους όρους δόµησης και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, Γ) τις ιατάξεις της υπ αριθµ. Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης όπως προσαρµόστηκε και τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ) το ΦΕΚ 2718/ , Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Οµόφωνα: Α) προεγκρίνει την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των κατωτέρω καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 1. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ. 18 µε αρ. πρωτ.: 16394/

4 2. ΓΚΕΤΖΕΡΛΗΣ - ΛΙΑΠΗ Ο.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ & ΟΡΘΙΟΥΣ) στην οδό ΑΜΥΚΛΩΝ αρ. 33 µε αρ. πρωτ. : 16530/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ αρ. 67 αρ. πρωτ / ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 11 αρ. πρωτ / ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΡ) στην οδό Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ αρ. 37 αρ / (ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 5908/ ) 6. Ι. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΣΟΥΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 14 αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9573/ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ) 7. ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΑΛΚΑΙΟΥ αρ. 2 αρ. πρωτ / ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ (38,46 Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ). 8. ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) στην οδό Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ αρ. 64 αρ. πρωτ 16616/ (ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 19294/ ) 9. ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 20 αρ. πρωτ 16853/ ΒΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ.17 αρ. πρωτ / (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ 3,08 ΤΜ) 11. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) στην οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ αρ. 15 αρ. πρωτ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9969/ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ) 12. Κ. ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΚΑΨΑΛΑ Ο.Ε - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ.2 αρ. πρωτ / ΝΙΚ. ΚΑΠΙΟΛ ΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) στην οδό ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ αρ. 10 αρ. πρωτ / ILLUSION HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ αρ. 154 αρ. πρωτ / ΠΑΡΙΟΣ. - ΡΑ ΟΣ Γ. Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ αρ. 11 αρ. πρωτ / ΤΣΙΛΙΟΣ Κ. ΝΤΑΒΑΝΤΖΗ Μ. Ο.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην οδό ΙΟΝΥΣΟΥ αρ. 18 αρ. πρωτ / ΝΤΕΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 57 ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ µε αρ. πρωτ.: 3983/ ) 18. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.6 αρ. πρωτ /

5 19. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ αρ. 3 αρ. πρωτ.: 17485/ Β) Απορρίπτει τις αιτήσεις των κατωτέρω καταστηµάτων για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας: 1. ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 1 µε αρ. πρωτ.: 16543/ ΓΚΙΟΛΕΣ Ε. ΚΑΤΣΑΡΑ Γ. ΟΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΙΟΝΥΣΟΥ αρ. 16 µε αρ. πρωτ.: 15097/ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ). Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 32/2013. Ανατίθεται στο ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. Γι αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι 02 /09 /2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ