Langara College Spring archived

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Langara College Spring 2009 - archived"

Transcript

1 Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ ανδ Λοττερψ οφ Λαβ Τεαμσ. ϑαν. 12 Βυλκ Λοαδερ Δεμο, ΧΜΠ Σενσιτομετερ Δεμο, Φλαρε & ΔλογΗ Τηεορψ. ϑαν. 16 Σπεχιφιχ Γραϖιτψ Τηεορψ. ΦΕΠ ϑαν. 19 πη Τηεορψ ανδ Ωηατ Χουλδ Γο Ωρονγ? ϑαν. 23 Ρεϖιεω Γλοσσαρψ ανδ Μολαριτψ ηανδουτ. ϑαν. 26 Βασιχ Ελεχτριχιτψ. ϑαν. 30 Βασιχ Ελεχτριχιτψ χοντ., Μυλτιμετερ Τηεορψ ανδ Βαττεριεσ. Φεβ. 2 Μαρκ Χηαπ. 3 Θυεστιονσ. ΗιΡεσ. Τηεορψ. Γραιν, ΗΠΣΕ Χηαπ. 3 Θυεστιονσ. Αχυτανχε, Ρεσολϖινγ Ποωερ, ΤΟΧ, & ΜΤΦ χυρϖεσ. Φεβ. 6 Χολορ Μαναγεμεντ. ΧΜΠ Φεβ. 9 Χολορ Μαναγεμεντ χοντ. ΧΜΠ Φεβ. 13 Χολορ Μαναγεμεντ χοντ. ΧΜΠ Φεβ. 16 Μαρκ ΧΜΠ #1. Φλαρε & ΔλογΗ ΧΜΠ #1 Θυεστιονσ. Χυρϖεσ. Φεβ. 20 Σπρινγ Βρεακ ΝΟ ΛΕΧΤΥΡΕ. ΒΠΜΠ Φεβ. 23 Φουρ Θυαδραντ Ρεπροδυχτιον ανδ Γαμμα οφ Ρεπροδυχτιον (φιλμ ανδ διγιταλ). Ονε Πραχτιχαλ Λαβ. (μαψ νοτ αππλψ)

2 Φεβ. 27 Διγιταλ Χαμερα Δψναμιχ Ρανγε Τεστινγ Τηεορψ. Μαρ. 2 Μαρκ Χηαπ. 4 Θυεστιονσ. ΦΕΠ Ονε Πραχτιχαλ Χηαπ. 4 Θυεστιονσ. Λαβ. (μαψ νοτ αππλψ) Μαρ. 6 Τυτοριαλ φορ ΜιδΤερμ εξαμ. Μαρ. 9 ΜιδΤερμ Εξαμ. Ονε Πραχτιχαλ Λαβ. (μαψ νοτ αππλψ) Μαρ. 13 Ρεϖιεω ΜιδΤερμ εξαμ. Μαρ. 16 Μαρκ ΧΜΠ #2 Θυεστιονσ. Ονε Πραχτιχαλ ΧΜΠ #2 Θυεστιονσ. Λαβ. (μαψ νοτ αππλψ) Μαρ. 20 Δεϖελοπερ Μιξινγ Τηεορψ, Φιϖε Παρτσ οφ α Β&Ω Δεϖελοπερ. Μαρ. 23 Αχχυραχψ ϖσ. Πρεχισιον, Χορρελατιον & Χαυσε ανδ Εφφεχτ, Λψινγ ωιτη Στατιστιχσ, Δεσιγν οφ α Ονε Πραχτιχαλ Λαβ. (μαψ νοτ αππλψ) Σιμπλε Σχιεντιφιχ Τεστ. Μαρ. 27 Μαρκ Χηαπ. 11 Θυεστιονσ. Χηαπ. 11 Θυεστιονσ. Μαρ. 30 Οραλ Πρεσεντατιον οφ Διγιταλ Γρεψσχαλε ανδ Ουτπυτ. Διγιταλ Γρεψσχαλε & Ουτπυτ. (δυε ατ βεγιννινγ οφ χλασσ) Απρ. 3 Ανσελ Αδαμσ ςιδεο. Απρ. 6 Τυτοριαλ φορ Φιναλ Εξαμ. (Αττενδανχε Οπτιοναλ) ΙΧΧ Προφιλινγ ανδ Διγιταλ Χαμερα Τεστινγ. ΒΠΜΠ = Βασιχ Πηοτογραπηιχ Ματεριαλσ ανδ Προχεσσεσ ΗΠΣΕ = Ηανδβοοκ οφ Πηοτογραπηιχ Σχιενχε ανδ Ενγινεερινγ

3 ΛΣ&Μ = Λιγητ Σχιενχε ανδ Μαγιχ ΦΕΠ = Φοχαλ Ενχψχλοπεδια οφ Πηοτογραπηψ ΧΜΠ = Χολορ Μαναγεμεντ φορ Πηοτογραπηερσ Τομο Τανακα 2009

4 Λανγαρα Χολλεγε ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΠΗΟΤΟΙΜΑΓΙΝΓ ΠΡΟΓΡΑΜ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (ΠΠΙΠ 152) Τομο Τανακα 2009 Στυδεντ Εϖαλυατιον ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤΣ (26%) Μαρκ Ωειγητ ςαλυε Χομμεντσ Φλαρε Χυρϖε ανδ ΔλογΗ Χυρϖεσ 7 πη 2 Σπεχιφιχ Γραϖιτψ 2 Μυλτιμετερ 3 ΗιΡεσ. 3 Διγιταλ Χαμερα Δψναμιχ Ρανγε 3 Τεστινγ Διγιταλ Γρεψσχαλε ανδ Ουτπυτ 3 ΙΧΧ Προφιλινγ 3 ΩΡΙΤΤΕΝ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤΣ (20%) Μαρκ Ωειγητ ςαλυε Χομμεντσ Χηαπτερ 4 (Σενσιτομετρψ & Χυρϖε 4 Πλοττινγ) Χηαπτερ 3 (ςαριαβιλιτψ) 4 Χηαπτερ 11 (ΜιχροΙμαγε) 4 ΧΜΠ θυεστιον σετ #1 4 ΧΜΠ θυεστιον σετ #2 4 ΩΟΡΚ ΗΑΒΙΤΣ (9%) Μαρκ Ωειγητ ςαλυε Χομμεντσ Αττενδανχε 4 Ωορκ Ηαβιτσ χαν βε α νεγατιϖε μαρκ 5 ΕΞΑΜΣ (45%) Μαρκ Ωειγητ ςαλυε Χομμεντσ Μιδτερμ 10 Πραχτιχαλ 10 Φιναλ 25 Τοταλ = 100 %

5

6 Lates & Absences Starting at 100, -10 for each late, -20 for each absence without verified written medical evidence. Once you reach zero you may be asked to withdraw from the course. Allowances made for verified medical reasons: Work Habits Care of personal tools - Care of College equipment, etc. - Use of safety equipment - Cleanliness in lab and studio - Observance of laboratory regulations, times, procedures, etc. -

7 Additional Comments -

8 Λανγαρα Χολλεγε ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΠΗΟΤΟΙΜΑΓΙΝΓ ΠΡΟΓΡΑΜ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (ΠΠΙΠ 150) Τομο Τανακα 2009 Οβϕεχτιϖεσ ανδ Δυε Δατεσ ΟΒϑΕΧΤΙςΕΣ: Ατ τηε ενδ οφ τηε χουρσε, τηε στυδεντ ωιλλ βε αβλε το: υσε α τρανσμισσιον δενσιτομετερ το ρεαδ δενσιτιεσ φρομ χοντρολ στριπσ ανδ νεγατιϖεσ. υσε α ρεφλεχτιον δενσιτομετερ το ρεαδ δενσιτιεσ φρομ χοντρολ στριπσ πριντσ. πλοτ γιϖεν δενσιτψ ϖαλυεσ ον α θυαλιτψ χοντρολ γραπη ανδ μακε διαγνοστιχ εϖαλυατιονσ φρομ τηεσε χοντρολ πλοτσ. δεσχριβε τηε προχεδυρεσ τηατ αρε χυστομαριλψ φολλοωεδ ιν ηανδλινγ οφ φαχτορψ πρεπαρεδ χοντρολ στριπσ φρομ τηε τιμε οφ ρεχειπτ το φιλινγ αφτερ τηεψ ηαϖε βεεν ρεαδ ον α δενσιτομετερ. λιστ τηε στεπσ ιν χορρεχτ σεθυενχε ανδ τηε φυνχτιον οφ εαχη στεπ φορ βλαχκ & ωηιτε νεγατιϖε προχεσσεσ. εϖενλψ ιλλυμινατε (ωιτηουτ ανψ γλαρε) α γρεψσχαλε, εξποσινγ ιτ χορρεχτλψ, δεϖελοπ τηε ιμαγεσ ωιτηουτ ανψ μαρκσ, σχρατχηεσ, στρεακσ, ετχ. Ρεαδ τηε ρεσυλτινγ δενσιτιεσ ον α τρανσμισσιον δενσιτομετερ ανδ πλοτ τηε ρεαδινγσ ον αν αππροπριατε γραπη. λιστ τηε φιϖε μοστ χομμον χομπονεντσ οφ α βλαχκ ανδ ωηιτε δεϖελοπερ σολυτιον ανδ εξπλαιν βριεφλψ τηε φυνχτιον οφ εαχη οφ τηε χομπονεντσ. τακε πη μεασυρεμεντσ οφ ατ λεαστ τηρεε διφφερεντ πηοτογραπηιχ σολυτιονσ υσινγ ναρροω πη παπερσ ανδ α πη μετερ. μακε σπεχιφιχ γραϖιτψ μεασυρεμεντσ υσινγ α ηψδρομετερ οφ ατ λεαστ τωο διφφερεντ προχεσσινγ σολυτιονσ. βε αβλε το υσε α μυλτιμετερ ανδ αππλψ τηε τηεορψ οφ βασιχ ελεχτριχιτψ τηε πηοτοιμαγινγ. βε αβλε το δεσιγν α διγιταλ γραψσχαλε φορ υσε ιν τεστινγ διγιταλ ουτπυτ σψστεμσ. ασσεσσ ουτπυτ φρομ διγιταλ δεϖιχεσ ανδ χορρεχτ ασ ρεθυιρεδ υσινγ ΙΧΧ προφιλινγ δεϖιχεσ. υνδερστανδ βασιχ χολορ μαναγεμεντ χονχεπτσ. ωορκ ιν α χολορ μαναγεδ ωορκφλοω. οπτιμιζε ουτπυτ φρομ α διγιταλ χαμερα.

9 μινορ οβϕεχτιϖεσ ωιλλ βε ταυγητ ασ τιμε περμιτσ. ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤΣ: Σεε τηε Στυδεντ Εϖαλυατιον Σηεετ φορ τηε λιστ οφ Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ. Αλλ λαβσ αρε δυε ονε ωεεκ αφτερ ψουρ σχηεδυλεδ λαβ περιοδ ατ 6:30 π.μ. Τηεψ ωιλλ νοτ βε μαρκεδ υντιλ αλλ λαβ τεαμσ ηαϖε χομπλετεδ εαχη λαβ. Σεε τηε τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ εξαχτ δατεσ. Ασ αλλ λαβσ ωιλλ βε δονε ιν τεαμσ τηισ τερμ, εαχη ασσιγνμεντ μυστ ινχλυδε α Μαρκσ Αλλοτμεντ σηεετ.

10 ΩΡΙΤΤΕΝ ΑΣΣΙΓΝΜΕΝΤΣ: Ωριττεν ασσιγνμεντσ αρε δυε ΒΕΦΟΡΕ λεχτυρε (3:30 π.μ.) ον τηε δυε δατε. Σεε τηε Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ δυε δατεσ. ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΔΑΤΕΣ: Απριλ 7 Λαστ δαψ οφ χλασσεσ ΕΞΑΜΣ: Μιδτερμ ον Μαρχη 9 τη. Α πραχτιχαλ εξαμ ωιλλ τακε πλαχε ατ τηε ενδ οφ τηε τερμ. Τηε εξαχτ δατε ανδ δεταιλσ ωιλλ βε αννουνχεδ λατερ ιν τηε τερμ. Φιναλ εξαμ βετωεεν Απριλ 14 τη ανδ τηε 22 νδ. ΜΙΣΧ. ΝΟΤΕΣ: Πλαν ψουρ τιμε ωελλ ασ τηισ ισ α χρυνχη τερμ. Τηισ ψεαρσ χλασσ ισ λαργε ανδ τηε λαβ εθυιπμεντ/σπαχε ανδ ρεσουρχεσ ωιλλ βε ταξεδ. Πλεασε βεαρ τηισ ιν μινδ ωηεν δοινγ ψουρ λαβ ασσιγνμεντσ. Μονδαψ Θ.Χ. λαβ τιμε ισ μεαντ φορ Θ.Χ. ασσιγνμεντσ ονλψ. Εαχη μεμβερ οφ τηε τεαμ ισ εξπεχτεδ το φυλλψ παρτιχιπατε ιν αλλ οφ τηε λαβ αχτιϖιτιεσ ινχλυδινγ ωριτευπσ ανδ χονχλυσιονσ. Ιφ ψου δο νοτ πυλλ ψουρ ωειγητ, ψου μαψ νοτ γετ τηε σαμε μαρκ ασ οτηερ μεμβερσ οφ ψουρ τεαμ.

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα