ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ. KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ Έχει ήλιο, Έχει Πλωµάρι, Έχει Kalamaraki Αναψυχής για κάθε µαγαζί Όροι και Προϋποθέσεις συµµετοχής στον Διαγωνισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Περιγραφή του Διαγωνισµού Ο Διαγωνισµός KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Διαγωνισµός) αποτελεί διαγωνισµό για τις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης για τις πραγµατοποιούµενες από αυτές αγορές του Προϊόντος της Εταιρίας και διέπεται από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σκοπός του Διαγωνισµού είναι η επ ωφελεία των υφιστάµενων και δυνητικών πελατών της Εταιρίας προώθηση του Προϊόντος της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ορισµοί Για τους σκοπούς του Διαγωνισµού, οι π όροι που ακολουθούν, οπουδήποτε κι αν απαντώνται, έχουν την παρακάτω έννοια, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. (α) Όροι και Προϋποθέσεις : Είναι το κείµενο στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής και συµµετοχής στον Διαγωνισµό, οι οποίοι εφαρµόζονται επί όλων ανεξαιρέτως των συµµετοχών σε αυτόν, όπως, κατά τον κρίσιµο χρόνο, ισχύουν. (β) Εταιρία : Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ». (γ) Συνεργάτες του Διαγωνισµού : Το τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προς τα οποία η Εταιρία έχει συµβατικά αναθέσει τη διεκπεραίωση διαδικαστικής φύσεως εργασιών που σχετίζονται µε τον Διαγωνισµό. (δ) Προϊόν : Το κιβώτιο σαράντα οκτώ (48) φιαλών των 200ml Ούζου Πλωµαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Συγκεκριµένα οι συσκευασίες: «Ούζου Πλωµαρίου 40o 200ml», «Ούζο Πλωµαρίου 40 ο 200ml + Αλατοπίπερο» και «Ούζο Πλωµαρίου 40 ο 200ml + Δ. Ποτήρια». (ε) Μέλη του Διαγωνισµού : Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες αγοράζουν το Προϊόν για επαγγελµατικούς σκοπούς. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1

2 (στ) Αγορές σχετιζόµενες µε τον Διαγωνισµό : Όλες οι αγορές του Προϊόντος από επιχειρήσεις µαζικής εστίασης για τις επαγγελµατικές ανάγκες τους. (ζ) Ενηµερωτικό Έντυπο : Το φυλλάδιο που υπάρχει και στο οποίο περιέχονται η Φόρµα Συµµετοχής, οι Προϋποθέσεις διεξαγωγής και συµµετοχής στον Διαγωνισµό καθώς και τα Δώρα. (η) Φόρµα Συµµετοχής : Το προτυπωµένο έντυπο, το οποίο περιέχεται εντός του Ενηµερωτικού Εντύπου και µπορεί να αποκοπεί και το οποίο καλείται το Μέλος να συµπληρώσει και να αποστείλει, µαζί µε τα απαιτούµενα Κουπόνια, για τη συµµετοχή του στον Διαγωνισµό. Η ίδια φόρµα συµµετοχής υπάρχει διαθέσιµη προς συµπλήρωση και στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισµού. (θ) Δώρο : Το ενσώµατο αντικείµενο ή η παροχή της υπηρεσίας που έχει ανακοινωθεί ότι θα κληρωθεί. (ι) Κουπόνι : Το ειδικό προτυπωµένο αυτοκόλλητο επί της συσκευασίας του Προϊόντος (χαρτοκιβώτιο), το οποίο φέρει µπλε και κόκκινο χρώµα και επί του οποίου αναγράφεται ο µοναδικός για κάθε χαρτοκιβώτιο κωδικός που αποτελείται από ένα συνδυασµό γραµµάτων και αριθµών. Σε κάθε συσκευασία Προϊόντος, υπάρχει µόνο ένα (1) Κουπόνι, και το οποίο τα Μέλη οφείλουν να αποκόψουν και να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση για τη συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό. (κ) Ιστοσελίδα: Το microsite της ενέργειας kalamaraki αναψυχής, όπου υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες για τον Διαγωνισµό, η Φόρµα Συµµετοχής, οι Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής και συµµετοχής στον Διαγωνισµό και τα δώρα που θα κληρωθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Γενικά για τον Διαγωνισµό 1. Η ιδιότητα Μέλους του Διαγωνισµού εξαρτάται από την πλήρωση των απαιτούµενων προς τούτο προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο έλεγχος συνδροµής των προϋποθέσεων συµµετοχής γίνεται αποκλειστικά από την Εταιρία και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 2. Η Εταιρία διατηρεί, κατά πάντα χρόνο, το δικαίωµα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι τροποποιήσεις που τυχόν θα επέλθουν στους Όρους και ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2

3 Προϋποθέσεις του Προγράµµατος θα γνωστοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή / και µέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά τη γνωστοποίηση τους. Η συµπλήρωση και υποβολή έγχαρτη ή ηλεκτρονική των απαραίτητων στοιχείων για τη συµµετοχή στον Διαγωνισµό θα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίησης τους. 3. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό, καθώς και η συλλογή κουπονιών δεν είναι υποχρεωτική για τα Μέλη. Τα Μέλη µπορούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό περισσότερες από µια φορές. 4. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον Διαγωνισµό µπορούν να λαµβάνουν γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων από την Ιστοσελίδα, ή επικοινωνώντας στον τηλεφωνικό αριθµό προκειµένου να τους αποσταλεί αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων. 5. Ο Διαγωνισµός θα διαρκέσει από την 1 η Μαρτίου 2015 µέχρι και την 15η Δεκεµβρίου Η Εταιρία διατηρεί, κατά πάντα χρόνο, το δικαίωµα να καταργήσει τον Διαγωνισµό οποτεδήποτε, µε προηγούµενη γνωστοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 6. Η Εταιρία διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωµα να αναθέτει ή / και να ανακαλεί την ανάθεση της διεκπεραίωσης των διαδικαστικής φύσεως εργασιών του Διαγωνισµού σε ένα ή περισσότερα τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα θεωρούνται ως Συνεργάτες του Διαγωνισµού. 7. Ο τελικός υπολογισµός των κουπονιών που έχουν συλλεχθεί και αποσταλεί γίνεται από την Εταιρία. 8. Οι κληρώσεις θα γίνονται στα γραφεία της Pollen Advertising, Γρανικού 7 στο Μαρούσι, Αθήνα, από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Συλλογή κουπονιών Λειτουργία του Διαγωνισµού 1. Κουπόνια συλλέγονται µε κάθε πραγµατοποίηση Υπαγόµενης Συναλλαγής από το Μέλος. Επί της συσκευασίας του Προϊόντος (χαρτοκιβώτιο) υπάρχει ειδικό προτυπωµένο αυτοκόλλητο (Κουπόνι), το οποίο τα Μέλη πρέπει να αποκόψουν και να διατηρήσουν. 2. Το Μέλος για να αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής στον Διαγωνισµό θα πρέπει να αγοράσει 2 Προϊόντα (κιβώτια). Το Μέλος υποχρεούται να διατηρεί τα Κουπόνια σε καλή κατάσταση. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 3

4 3. Το Μέλος µόλις αποκτήσει τα δύο (2) πρώτα κουπόνια, θα πρέπει να µπει στην Ιστοσελίδα, να κάνει εγγραφή µέλους συµπληρώνοντας Username και Password, να συµπληρώσει τη Φόρµα Συµµετοχής και να πληκτρολογήσει στα αντίστοιχα πεδία τους µοναδικούς κωδικούς του κάθε Κουπονιού. Τα δύο (2) πρώτα Κουπόνια αποτελούν και την πρώτη Συµµετοχή του Μέλους στον Διαγωνισµό. 4. Κάθε επιπλέον Κουπόνι, µετά τα δύο (2) πρώτα Κουπόνια, που συλλέγει το Μέλος, ισοδυναµεί µε µία (1) συµµετοχή. 5. Σε περίπτωση αδυναµίας συµπλήρωσης της φόρµας συµµετοχής ηλεκτρονικά, οι φόρµες συµµετοχής µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε fax, στην διεύθυνση Ποτοποιία Πλωµαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε., Θέση Κάµπος Πλαγιάς, Πλωµάρι 81200, Λέσβος και fax: Οι φόρµες συµµετοχής που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε fax, θα πρέπει να έχουν σταλεί από τους συµµετέχοντες τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της εκάστοτε κλήρωσης, προκειµένου να περαστούν στο σύστηµα, διαφορετικά η συµµετοχή τους µεταφέρεται για την επόµενη κλήρωση. 6. Συνολικά θα γίνουν οκτώ (8) κληρώσεις. Τα Δώρα στις πρώτες επτά (7) κληρώσεις θα είναι κιβώτια Ούζου Πλωµαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου 200ml (48 φιαλών), τα οποία δεν θα έχουν επάνω Κουπόνι. Συνολικά θα κληρωθούν 600 κιβώτια. Στην όγδοη (8 η ) κλήρωση, τα Δώρα θα είναι 15 ταξίδια σε νησιά της Ελλάδας για 2 άτοµα, το Νικητή και έναν συνοδό, της επιλογής τους εφόσον υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και διαθεσιµότητα. 7. Οι κληρώσεις θα πραγµατοποιηθούν ως εξής: η 1 η πλήρωση θα γίνει 30/4/2015 και θα κληρωθούν 30 κιβώτια, η 2 η κλήρωση θα γίνει 1/6/2015 και θα κληρωθούν 70 κιβώτια, η 3 η κλήρωση θα γίνει 1/7/2015 και θα κληρωθούν 100 κιβώτια, η 4 η κλήρωση θα γίνει 3/8/2015 και θα κληρωθούν 100 κιβώτια, η 5 η κλήρωση θα γίνει 15/9/2015 και θα κληρωθούν 100 κιβώτια, η 6 η κλήρωση θα γίνει 30/10/2015 και θα κληρωθούν 100 κιβώτια και η 7 η κλήρωση θα γίνει 30/11/2015 και θα κληρωθούν 100 κιβώτια. Η 8 η κλήρωση θα γίνει 15/12/2015 και θα κληρωθούν 15 ταξίδια σε νησιά της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι συµµετοχές στην εκάστοτε κλήρωση είναι λιγότερες από τον αριθµό των κιβωτίων που κληρώνονται, τότε θα δίνονται όσα κιβώτια αναλογούν στις συµµετοχές. 8. Όποιο Μέλος κερδίζει στην κλήρωση, µπορεί να συνεχίσει να συµµετέχει στον Διαγωνισµό και στις επόµενες κληρώσεις, εφόσον αγοράσει το Προϊόν. Οι προηγούµενες συµµετοχές του συµµετέχουν και στις επόµενες κληρώσεις, εκτός από το κουπόνι µε το οποίο κέρδισε. 9. Όποιο Μέλος δεν κερδίζει στην κλήρωση, µπορεί να συνεχίσει να συµµετέχει στον Διαγωνισµό και στις επόµενες κληρώσεις µε τις υπάρχουσες συµµετοχές του αλλά και µε νέες συµµετοχές. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 4

5 10. Όλες οι συµµετοχές, συµπεριλαµβανοµένων και όσων κέρδισαν στις προηγούµενες κληρώσεις, συµµετέχουν στην τελευταία κλήρωση, µε δώρο τα ταξίδια. 11. Σε καµία περίπτωση Κουπόνια που κερδίζουν στον διαγωνισµό δεν εξαργυρώνονται µε µετρητά ή µε οποιαδήποτε άλλη άµεση ή έµµεση παροχή, πλην των προκαθορισµένων και ανακοινωθέντων Δώρων. 12. Τα Κουπόνια µπορούν να συλλέγονται, τηρούνται ή εξαργυρώνονται αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Όρους και Προϋποθέσεις, όπως ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ή ανταλλαγή Κουπονιών θα αποτελεί παραβίαση και θα επιφέρει τον αποκλεισµό από τον Διαγωνισµό ή τη στέρηση του Δώρου. 13. Στην Ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες για τον Διαγωνισµό, η Φόρµα Συµµετοχής, οι Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής και συµµετοχής στον Διαγωνισµό και τα δώρα που θα κληρωθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Εξαργύρωση των Δώρων 1. Οι νικητές της κάθε κλήρωσης θα ενηµερώνονται µέσω τηλεφώνου ή/ και και η λίστα των νικητών θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα. 2. Οι νικητές θα πρέπει να αποστείλουν σε διάρκεια 10 ηµερών από την ηµέρα της κλήρωσης, τα κουπόνια µε τα οποία συµµετείχαν στην κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν τα στείλουν, ή είναι λιγότερα από όσα εµφανίζονται στο σύστηµα, ή δεν είναι σε καλή κατάσταση (δηλ. να αποδεικνύεται ότι είναι έγκυρα, να µην είναι σκισµένα) ή οι κωδικοί των κουπονιών που αποστέλλουν δεν αντιστοιχούν µε τους κωδικούς των κουπονιών που αναγράφονται στη φόρµα συµµετοχής τους, τότε οι συµµετοχές τους ακυρώνονται και τα δώρα πηγαίνουν στους επιλαχόντες. Σε κάθε κλήρωση θα κληρώνονται και 20 επιλαχόντες και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξακρίβωσης των συµµετοχών τους. 3. Το κιβώτιο που θα κερδίζει κάθε νικητής θα στέλνεται στο µαγαζί του, το οποίο δεν θα έχει επάνω κουπόνι διαγωνισµού. Η αποστολή του Δώρου θα γίνεται εντός 30 ηµερών από τη στιγµή που γίνεται από την Εταιρία επιβεβαίωση ότι οι συµµετοχές που κέρδισαν είναι έγκυρες και υπό την αίρεση της ύπαρξης αποθέµατος. 4. Τα ταξίδια στα νησιά, θα είναι 3 ηµερών και θα καλύπτουν αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά (κατά περίπτωση) εισιτήρια οικονοµικής θέσης, 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* ή 5* όπου υπάρχουν και αναλόγως της διαθεσιµότητας, µε πρωϊνό και ενοικίαση αυτοκινήτου για τις µετακινήσεις τους. Όποιος Νικητής επιλέξει το νησί της Λέσβου, το ταξίδι θα είναι 4 ηµερών και ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 5

6 θα καλύπτει αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* µε πρωϊνό, αν υπάρχει και αναλόγως της διαθεσιµότητας, ενοικίαση αυτοκινήτου για τις µετακινήσεις του, ένα γεύµα, βόλτα µε καΐκι αν το επιθυµεί, και ξενάγηση στο Αποστακτήριο του Ούζου Πλωµαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση των εισιτηρίων, του ξενοδοχείου και της µετακίνησης µε αυτοκίνητο, θα γίνεται έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία του ταξιδιού του νικητή και ότι υπάρχει η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον εκάστοτε προορισµό και σχετική διαθεσιµότητα στις ηµεροµηνίες που θα επιλέξει για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού. Ο τελικός καθορισµός του νησιού επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η οποία για εύλογους και αντικειµενικούς λόγους (λ.χ. αποµακρυσµένα νησιά, δυσκολίες πρόσβασης κλπ.) δύναται να υποδείξει στον νικητή, κατά τρόπο περιοριστικό και δεσµευτικό, εναλλακτικά νησιά σε σχέση µε το νησί της αρχικής επιλογής του νικητή. 5. Τα Ταξίδια µπορούν να πραγµατοποιηθούν από 01/03/2016 έως και 31/07/2016, εκτός από τις παρακάτω ηµεροµηνίες που σχετίζονται µε αργίες: από 11/03/2016 έως και 14/03/2016, από 24/03/2016 έως και 27/03/2016, από 25/04/2016 έως και 02/05/2016 και από 17/06/2016 έως και 20/06/2016.Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση παροχής Δώρου, πέρα από τις παραπάνω ηµεροµηνίες. 6. Σε περίπτωση που, κατ' εφαρµογή του όρου 1 του Τρίτου Κεφαλαίου των Όρων και Προϋποθέσεων, η Εταιρία απορρίψει συµµετοχή στον Διαγωνισµό, λόγω µη πλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων, οφείλει να ενηµερώσει, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, το πρόσωπο στο οποίο αφορά η απόρριψη. Σε περίπτωση εκ νέου αποστολής Φόρµας Συµµετοχής στον Διαγωνισµό, προσώπου που έχει προηγουµένως απορριφθεί η συµµετοχή του, η Εταιρία δεν οφείλει να προβεί σε νέα ενηµέρωσή του. Η αποστολή Δώρου σε Μέλος ισοδυναµεί µε αποδοχή εκ µέρους της Εταιρίας της συµµετοχής του στον Διαγωνισµό. 7. Το Μέλος, εφόσον κερδίσει στην κλήρωση, οφείλει να αποστείλει τα Κουπόνια που έχει συλλέξει και αντιστοιχούν στις συµµετοχές που απαιτούνται για τη λήψη του Δώρου που έχει κληρωθεί. Τα Μέλη που δεν αποστέλλουν το σωστό αριθµό Κουπονιών που απαιτούνται για το Δώρο που έχουν κερδίσει ή που αποστέλλουν Κουπόνια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου 2 του παρόντος Κεφαλαίου θα ακυρώνονται. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για συµµετοχές που ακυρώνονται λόγω έλλειψης των απαιτούµενων κουπονιών, ούτε υπέχει υποχρέωση αποστολής του Δώρου. Σε περίπτωση αποστολής Κουπονιών που αντιστοιχούν σε περισσότερες από τις απαιτούµενες συµµετοχές, σε σχέση µε το Δώρο, τα πλεονάζοντα Κουπόνια αυτόµατα ακυρώνονται και η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη επιστροφής ή πίστωσης αυτών των Κουπονιών, υπέρ του συγκεκριµένου Μέλους, ιδίως σε σχέση µε µελλοντική συµµετοχή του ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 6

7 Μέλους στον Διαγωνισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Γενικοί Όροι 1. Ενηµέρωση για τα προσωπικά δεδοµένα - Ν. 2472/1997. Α. Για τους σκοπούς του Διαγωνισµού KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ, η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ" (Εταιρία) θα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα κατά την έννοια και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Η Εταιρία διασφαλίζει πλήρως από τεχνικής απόψεως την ασφάλεια και το απόρρητο των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται στο εν λόγω αρχείο προσωπικών δεδοµένων. Β. Με τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής ή έγγραφης αίτησης για τη συµµετοχή στον Διαγωνισµό για την επιλογή δώρου (Φόρµα Συµµετοχής), παρέχεται από τα υποκείµενα των προσωπικών δεδοµένων στην Εταιρία ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή της για την χρήση των στοιχείων που υποβάλλουν µε τη συµµετοχή στον ως άνω Διαγωνισµό και για την προβολή του Διαγωνισµού αυτού και των αποτελεσµάτων του µέσω ραδιοφώνου ή/και τηλεοράσεως ή/και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του Διαδικτύου (Internet). Η ως άνω συγκατάθεση και εξουσιοδότηση γεννά το δικαίωµα της Εταιρίας να χρησιµοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία κατά την κρίση της και σύµφωνα µε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, για οιονδήποτε σκοπό και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα. Γ. Με τη συµµετοχή τους στον Διαγωνισµό, τόσο τα Μέλη όσο και τα φυσικά πρόσωπα που συµπληρώνουν εκ µέρους τους τις απαιτούµενες Φόρµες συµµετοχής, δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Εταιρία έχει το δικαίωµα, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασία (εκτελών την επεξεργασία) κατ εντολή και για λογαριασµό της, να διεκπεραιώσει την διαχείριση και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων. Το αρχείο της Εταιρίας σχετικά µε τον Διαγωνισµό θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς του τελευταίου, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες συµφωνούν, για µελλοντική ενηµέρωσή τους σχετικά µε διαφηµιστικές προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, τρίτα πρόσωπα. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7

8 Δ. Τα φυσικά πρόσωπα που συµπληρώνουν προσωπικά τους στοιχεία στο πλαίσιο του Διαγωνισµού διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω αρχείο της Εταιρίας. Για την άσκηση των συναφών τους δικαιωµάτων, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα δύνανται να επικοινωνούν µε την Εταιρία στο Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερµηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από ή σχετικά µε την εφαρµογή τους αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών. 3. Οι Όροι και Προϋποθέσεις συµµετοχής στον Διαγωνισµό υπερισχύουν κάθε άλλης επικοινωνίας του Διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένου του διαφηµιστικού και προωθητικού υλικού και των γραπτών ή προφορικών πληροφοριών ή τυχόν επικοινωνιών. 4. Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, ή λύσης µε οποιοδήποτε τρόπο της Εταιρίας, ο Διαγωνισµός ακυρώνεται αυτόµατα. Ως εκ τούτου, η Εταιρία ουδεµία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών, αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύναται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας. 5. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την κατάσταση των Δώρων. Στο µέτρο, δε, που τα Δώρα συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την εµπρόθεσµη ή / και προσήκουσα εκτέλεση ή / και την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τέλος, η Εταιρία ουδεµία ευθύνη φέρει για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδροµείου και ταχυµεταφορών. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KALAMARAKI ΑΝΑΨΥΧΗΣ 8