ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΤΩ0. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1925

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΤΩ0. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1925"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ Αθήνα Κώδικας: Πληροφορίες: Γ. Καφετζής Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1925 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Φορείς Τελικούς ιούχους της υπ αριθµ. 2429/ Πρόσκλησης Θέµα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης κλείσιµο της µε αρ. πρωτ. 2429/ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε ισχύει. 2. Τη µε αριθ. πρωτ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001), όπως αυτή τροποποιήθηκε ισχύει. 3. Τη µε αριθ. πρωτ.14053/ευσ 1749/ Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε ισχύει. 4. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ1α/οικ /2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία Πρόνοια» (ΦΕΚ1502/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ. 4088/ Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα\ ). 5. Την υπ. αριθµ. 150 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί σύστασης της Επιτροπής για το συντονισµό την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ του άρθρου 10, παρ.4, εδ. α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 453/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε ισχύει. 6. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη, στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα/ ). 1

2 7. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ(3 4)/Γ.Π. οικ / Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του διώµατος της υπογραφής εγγράφων Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/ ). 8. Την υπ αριθµ. πρωτ /4965/ Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Προγραµµατική Περίοδο » όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ /οικ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1694/Β / ) την υπ αριθµ. πρωτ.1.453/οικ.6.57 όµοια απόφαση (ΦΕΚ 99/Β / ). 9. Την από η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 10. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ελέγχου για την προγραµµατική περίοδο Την µε αρ. πρωτ. 2429/ (κωδ. 16) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας παρεµβάσεων: «Προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο των αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ µε αριθµ. πρωτ. 2429/ (κωδ.16) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» , ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, προϋπολογισµού ,00. Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης εντάχθηκαν για χρηµατοδότηση στη κατηγορία Παρεµβάσεων «Προάσπιση της ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού» 38 έργα συνολικού προϋπολογισµού ,78 (σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα 1) για το σύνολο του συγκεκριµένου κωδικού θεµατικής προτεραιότητας, γεγονός που διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του προγραµµατικού στόχου, όπως αυτός έχει τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» Με βάση τα παραπάνω η εν λόγω Πρόσκληση µε αριθµ. πρωτ. 2429/ δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Η συγκεκριµένη Απόφαση να αναρτηθεί στον επίσηµο ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον σύνδεσµο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. Καλλίρης Συνηµµένα: Πίνακας Ενταγµένων Έργων. 2

3 Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάµενος, Προϊστάµενοι Μονάδων Α1, Α2, Β, Γ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2429/ (ΚΩ.16) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» , ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, προϋπολογισµού ,00. A/A ΚΩ ΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ Υπηρεσίες έγρης παρέµβασης σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στις υψηλού κινδύνου επαφές τους για την αντιµετώπιση της επιδηµικής έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου την Ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια Πρόγραµµα πρόληψης πρώιµης διάγνωσης παραγόντων κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες της Κρήτης ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΩΡΑΚΑ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕΝΘΥΑΕ) ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων: εξειδικευµένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της ηµόσιας Υγείας εκστρατεία ενηµέρωσης ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΝ YΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ενταγµένη 11/29/ , ,00 Ενταγµένη 2/2/ , ,00 Ενταγµένη 2/24/ , ,00 Ενταγµένη 2/20/ , ,00 Ενταγµένη 3/8/ , ,00 4

5 «ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέµβαση στο κέντρο της Αθήνας µε Προσανατολισµό στην Πρόληψη Λοιµωδών Νοσηµάτων Σηµαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» Παρεµβατικό πρόγραµµα µη φαρµακευτικής αντιµετώπισης της υπέρτασης µε µεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής υιοθέτηση υγιεινών συµπεριφορών, σε υπερτασικά άτοµα στην κοινότητα ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ηµητρίου Αττικής Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ιερεύνηση, ιάγνωση ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραµέλησης Παιδιών ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΙΑΤΡΟΦΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ενταγµένη 3/23/ , ,00 Ενταγµένη 3/29/ , ,00 ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ενταγµένη 3/20/ , ,15 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενταγµένη 3/20/ , ,34 Ενταγµένη 3/23/ , ,00 Ενταγµένη 4/3/ , , ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ Ενταγµένη 4/3/ , ,00 5

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ιαχείριση πλεονάσµατος τροφίµων γευµάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών οµάδων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ PRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) Ενταγµένη 3/12/ , ,99 Ενταγµένη 3/19/ , ,50 Ενταγµένη 2/28/ , , ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΚΕΛΠΝΟ) Ενταγµένη 3/1/ , ,00 Ενταγµένη 2/22/ , , ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΚΕΛΠΝΟ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΚΕΛΠΝΟ) Ενταγµένη 3/1/ , ,94 Ενταγµένη 3/19/ , ,00 Ενταγµένη 3/30/ , ,15 Ενταγµένη 3/30/ , ,21 6

7 ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ανάπτυξη ικτύου Κέντρων Συλλογής Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος διασφάλιση Ποιότητας στην Ελληνική Τράπεζα Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος µε την ανάπτυξη συστήµατος διαπίστευσης σύµφωνα µε το πρότυπο του FACT- NETCORD ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΚΕΛΠΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ Ενταγµένη 3/30/ , ,47 Ενταγµένη 4/3/ , ,00 Ενταγµένη 4/3/ , ,00 Ενταγµένη 3/15/ , , Α ΑΜΑΝΤΙΑ Α - Πρωτοβουλία Αντιµετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών ΠΑ.ΜΕ..Υ.: ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ Πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων προαγωγής της υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ενταγµένη 3/27/ , ,50 Ενταγµένη 5/25/ , ,50 Ενταγµένη 4/3/ , ,50 Ενταγµένη 4/2/ , ,35 7

8 YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Ολοκληρωµένο Σύστηµα ράσεων Προαγωγής Αγωγής της Υγείας του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης για την Καταπολέµηση της Παχυσαρκίας των ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους Προµήθεια εγκατάσταση εξοπλισµού για το Έργο Υ ΡΙΑ. Πρόγραµµα στοχευόµενη δράση για την υγεία τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού: ανάπτυξη εφαρµογή µεθοδολογίας αποτύπωση ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Παρέµβαση για πολύ πρώιµη διάγνωση µεσοθηλιώµατος σε οµάδες πληθυσµού µε έκθεση σε ίνες αµιάντου µε τη χρήση νοτόµων µοριακών δεικτών ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.) ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ενταγµένη 3/26/ , ,96 Ενταγµένη 3/30/ , ,59 Ενταγµένη 4/3/ , ,93 Ενταγµένη 7/13/ , ,86 Ενταγµένη 5/28/ , ,20 Ενταγµένη 6/6/ , ,00 Ενταγµένη 6/6/ , ,00 8

9 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙ ΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ «Ρέα Plus. Πρωτογενής Πρόληψη Παραγόντων Κινδύνου για την Αναπαραγωγική Υγεία την Υγεία του παιδιού, καθώς Πρώιµης ιάγνωσης εικτών Καρκινογένεσης Γενοτοξικών Περιβαλλοντικών ιατροφικών Παραγόντων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενταγµένη 7/24/ , ,00 Ενταγµένη 7/23/ , , , ,78 9