ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωματικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραμματέα 6. Νομική Υπηρεσία 7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεμάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΗ 28/1/2015 και ώρα π.μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις οδούς αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ, προυπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Δερμιτζάκης) 2. Α) Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ Αθήνας, προϋπολογισμού 8.000,00, συμπ. ΦΠΑ. Β) Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών Γ) Ανάδειξη μειοδότη. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Περδίκη) 3. Έγκριση πρακτικού και αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια εκατόν δέκα (110) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, Προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε επόμενη συνεδρίαση. 4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την επισκευή οχημάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού , Kατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015 (έως 31/12/2015). 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια πρωτοχρονιάτικου δώρου (βιβλίου) για τα παιδιά των υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για τον εναλλακτικό Περιφερειακό Σχεδιασμό της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αττική

2 8. Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών ποσού 5.686,42 για την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας του πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ Κάββαλος) 9. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. για το έργο «Κατασκευή Α Φάσης 2ου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αττικής στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής». (εξ αναβολής) (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα. Μπότσαρη) 10. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε του έργου: «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ: ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ», Προϋπολογισμού: ,32, Αναδόχου: ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (εξ αναβολής) (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Λυμπέρης) 11. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο Παροχής Υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: ,00 (με ΦΠΑ)», αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παγωτέλης) 12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης ,00 ευρώ, αναδόχου Γ. Γιώτη. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κουμέλης) 13. Έγκριση τρίμηνης παράτασης της υπ. αριθμ. 2/ σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρίας Δ. Κολοβός & Σια Ο.Ε. 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 315,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ενός εκτυπωτή του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 467,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή της εργασίας επισκευής καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6314 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 16. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου Τουτουντζή Παρασκευή. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπεκούλης) 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και κόστους πληρωμής για το έργο ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ λόγω εκτάκτων αναγκών από κατάρρευσή τους στο Πεδίο του Άρεως (Απολογισμός). 18. Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες στις , σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (Απολογισμός της υπ αριθ. πρωτ. οικ.2184/2014 Απόφασης της Ο.Ε., ΑΔΑ: 7ΤΘΧ7Λ7-Ψ7Β) 19. Έγκριση πίστωσης για δαπάνη και κόστους μεταφοράς άλατος από Αλυκές Μεσολογγίου. 20. Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων έργου, οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής από 05/01/2015 έως 09/01/2015. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Πράσινος) 21. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου Πεφάνη Ρόζας. 22. Παράταση της υπ αριθμ. 1/2014 σύμβασης που αφορά την Προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) και την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 23. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προπληρωμής κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου συνολικού ποσού 5.000, Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου συνολικού ποσού 9.000, Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προπληρωμής κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφ. Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου συνολικού ποσού 9.000, Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου συνολικού ποσού 3.000,00. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κουλελής) 27. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους ,95 σε εκτέλεση της υπ αριθ. 806/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14 ο Τριμελές) που εκδόθηκε επί αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ»

3 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τη διοργάνωση ημερίδας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ με θέμα «ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ στις Έγκριση του υπ αριθμ. 66 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών στα πλαίσια της / Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση τιμής. 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 716,57 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση εννέα (9) αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,53, για επιστροφή ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων (παράβολα) έτους 2014 από Π.Ε.Α.Α. 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.140,00, για επιστροφή ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων (παράβολα) έτους 2014 από Π.Ε.Α.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Δερμιτζάκης) 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,96 για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την υπ αριθμ. 1321/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.(εξ αναβολής). 34. Συγκρότηση τεσσάρων Επιτροπών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. 1) Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α. 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους # 300,00 # για την απόδοση δικαστικών εξόδων, με βάση την Απόφαση 635/2014 του Εφετείου Αθηνών 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2015 της ΠΕΔΑ 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση χώρου γραφείων στο κτήριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82 στην Ελευσίνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταστέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 39. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής αναφορικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (abs) σε δύο (2) οχήματα & μια (1) ρυμούλκα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, προϋπολογισμού 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. αριθμ / ) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και έγκριση επαναπροκήρυξής του 40. Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής αναφορικά με τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2) ημιφορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 10/2014) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και έγκριση επαναπροκήρυξής του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ως προς τη διάρκεια του χρόνου υποβολής προσφορών 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που προκύπτει από την υπ αριθμ. 4198/2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μακρής) 42. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης 3.700,00 ευρώ (τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) για πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών & έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για τον λόγο αυτό, στο όνομα της υπολόγου Πετροπούλου Ουρανίας, ΤΕ Μαιών με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31/12/2015.

4 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ, για «λοιπές επιστροφές εσόδων» (παράβολα αχρεωστήτως καταβληθέντα, πρόστιμα κλπ) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, για το οικονομικό έτος Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών & έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., ποσού (Πέντε χιλιάδων) ευρώ, για τον σκοπό αυτό, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου Αρβανίτη Αλεξίου του Γεωργίου. 45. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας (Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών & έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., ποσού 2.000,00 ευρώ, για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου Καλαμπαλίκη Χρυσούλας, κατηγορίας ΤΕ1 Διοικητικού. 46. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) για ταχυδρομικά τέλη, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου, Θωμαΐδου Ελένης, κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτριών με απόδοση λογαριασμού την Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού (πέντε χιλιάδων ευρώ) για ταχυδρομικά τέλη, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου, Κουρκουλάκου Δήμητρας, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού με απόδοση λογαριασμού την Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 200 (διακοσίων ευρώ) για ταχυδρομικά τέλη, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου, Μίχα Χρήστου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου οδηγών και απόδοση λογαριασμού την Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των 3 (τριών) ανελκυστήρων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για την χρονική περίοδο 5 μηνών, (5 μήνες χ 301,35 ευρώ/τον μήνα =1.506,75 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 50. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για την επισκευή των μηχανημάτων κλιματισμού του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 448 όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 2.576,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 51. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση του κλιματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, διάρκειας πέντε (5) μηνών, ποσού 3.013,5 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 52. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 300 ευρώ για πίστωση στο μηχάνημα e-pass της Αττικής οδού, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΒΤ, στο όνομα του υπολόγου Μίχα Χρήστου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου οδηγών και απόδοση λογαριασμού την Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών έτους 2015, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών» που θα διεξαχθεί με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μαρολαχάκη) 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών για τη δειγματοληψία καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση, προϋπολογισμού 170,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ανελκυστήρα στο κτίριο που στεγάζεται η Α/βάθμια Εκπαίδευση Γ Αθήνας, επί της οδού Μάκρης 3 Αιγάλεω, προϋπολογισμού 221,40, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 56. Έγκριση τροποποίησης του υπ αριθμ. 11 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του ΕΕΕΕΚ Τυφλών-Πολυαναπήρων Αιγάλεω. 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά υπηρεσιακού οχήματος στον Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), προϋπολογισμού 120,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης που βρίσκεται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 1.500,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Περδίκη)

5 59. Έγκριση α) ακύρωσης των δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Σχολικών Συμβούλων Β Ανατολικής Αττικής & της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και β) συνέχισης των δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του Γενικού Αρχείου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και του Μητροπολιτικού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Παρατηρητηρίου Περιφέρειας Αττικής. 60. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στάθμευσης που βρίσκεται μπροστά από το ΚΤΕΟ Ν. Περάμου, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την διοργάνωση εκδήλωσης. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Μουρτζανού) Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Ο Πρόεδρος της Χρήστος Καραμάνος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 11/10/2013 Αρ. Πρωτ :70515/23359 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 07 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα