22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο"

Transcript

1 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό χρονικό διάστηµα στο δοχείο 1 η πίεση µετρείται ίση µε P1 και στο δοχείο 2 η πίεση µετρείται ίση µε P2. Για τις πιέσεις P1 και P2 ισχύει ότι: Α. P1=P2 Β. P1<P2 Γ. P1>P2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν 2. Από τα µόρια: Ν 2 και ΝΟ µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει το: Α. Ν 2 λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ΝΟ λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. Ν 2 επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το ΝΟ δεν είναι.. ΝΟ επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το Ν 2 δεν είναι. 3. Από τις χηµικές ενώσεις: CH 3 CH 2 OH και CH 3 -Ο-CH 3 µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει: Α. η CH 3 CH 2 O-H: λόγω δεσµού υδρογόνου. Β. ο CH 3 -Ο-CH 3 : λόγω δεσµού υδρογόνου. Γ. έχουν ίδιο σηµείο βρασµού γιατί έχουν ίδια M r.. ο CH 3 -Ο-CH 3 : επειδή είναι πολικό µόριο ενώ το CH 3 CH 2 O-H δεν είναι. 4. Οι σχετικές µοριακές µάζες (Mr) των υδραλογόνων είναι: HF = 20, ΗCl = 36,5, HBr = 81, και HI = 128. Για τα σηµεία βρασµού τους ισχύει: Α. HF < ΗCl < HBr < HI Β. ΗCl < HBr < HF < HI Γ. ΗCl < HBr < HI < HF. HI < ΗCl < HBr < HF 5. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού από τα αλογόνα (διατοµικά στοιχεία) έχει το στοιχείο: Α. Φθόριο (Αr = 19) B.Χλώριο (Αr = 35,5) Γ. Βρώµιο (Αr = 80). Ιώδιο (Αr = 127) 6. Αν σε κενό δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύσουµε 5 mg αιθέρα, τότε µένουν στην υγρή φάση 2 mg. Αν σε ένα όµοιο δοχείο στην ίδια θερµοκρασία διοχετεύαµε ταυτόχρονα 4 mg υγρού αιθέρα και 2 mg ατµού του αιθέρα, τότε τελικά θα είχαµε: Α. 2 mg υγρού και 4 mg ατµού Β. 3 mg υγρού και 3 mg ατµού Γ. 4 mg υγρού και 2 mg ατµού. 3 mg υγρού και 4 mg ατµού. 7. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C, 2 g υγρού νερού και 3 g υδρατµών. Αν αυξηθεί η θερµοκρασία µπορεί να έχουµε στη νέα δυναµική ισορροπία: Α. 2,5 g νερού και 1,5 g υδρατµών Β. 1,5 g νερού και 3,5 g υδρατµών Γ. 2 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 1,5 g νερού και 2,5 g υδρατµών. 8. O δεσµός Η-F στο µόριο του ΗF είναι περισσότερο πολωµένος από ότι ο κάθε δεσµός Η-Ο στο µόριο του Η 2 Ο. Το HF έχει επίσης σχετική µοριακή µάζα ίση µε 20 µεγαλύτερη από αυτήν του νερού (18), αλλά έχει µικρότερο σηµείο ζέσης διότι: 1

2 Α. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων του HF είναι ισχυρότερες από τις δυνάµεις µεταξύ των µορίων του Η 2 Ο. Β. Υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός δεσµών υδρογόνου ανά µόριο Η 2 Ο. Γ. Το HF έχει µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα από το Η 2 Ο.. Το Η 2 Ο είναι ιοντική ένωση. 9. Σε δοχείο όγκου V υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 C 3 g υγρού νερού και 2 g υδρατµών, και το δοχείο έχει πίεση 30 mmhg. Αν αυξηθεί ο όγκος σε 2V (η θερµοκρασία µένει σταθερή) η πίεση στη νέα δυναµική ισορροπία είναι: Α. 30 mm Hg, Β. 60 mm Hg Γ. 15 mm Hg. 45 mmhg 10. Μεγαλύτερο σηµείο βρασµού µεταξύ των ισοµερών του τύπου: C 5 H 12 : Α. Β. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (CH 3 ) 2 CHCH 3 Γ. (CH 3 ) 4 C. (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH Ο δεσµός στο σύµπλοκο ιόν: Fe[(H 2 O) 6 ] 3+ είναι δεσµός µεταξύ: Α. ιπόλουδιπόλου ιπόλου Β. Ιόντος - Γ. Υδρογόνου. Μη πολικών µορίων 12. Σε µίγµα δύο αερίων περιέχονται 2 mol από το Α και 3 mol από το Β. Αν η µερική πίεση του Α είναι 4 atm, τότε η ολική πίεση είναι: Α. 4 atm, B. 6 atm, Γ. 10 atm. Κανένα από τα προηγούµενα 2o κεφάλαιο 13. Όταν αναµειγνύονται 50 ml διαλύµατος HCl 1 Μ µε 50 ml διαλύµατος NaOH 1 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι κατά 6 C µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων. Όταν αναµειγνύονται 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 Μ µε 100 ml διαλύµατος NaOH 0,5 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων κατά: Α. 6 C, Β. 12 C, Γ. 3 C,. µένει σταθερή Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού ενός στοιχείου: Α. Ισούται πάντα µε µηδέν B. Θεωρείται ίση µε µηδέν για τη σταθερότερη µορφή του στοιχείου Γ. Εξαρτάται από θερµοκρασία και την πίεση. Κανένα από τα προηγούµενα 15.α. Στην 1 η στήλη του ακόλουθου πίνακα δίνονται οι ποσότητες Η 2 Ο που σχηµατίζονται από Η 2 (g) και O 2 (g) και στη 2 η στήλη δίνονται οι ποσότητες θερµότητας που εκλύονται. 1 η στήλη 2 η στήλη 1. 3,6 g H 2 O(g) Α. 56 kj 2. 3,6 g H 2 O(s) Β. 47 kj 2

3 3. 1,8 g H 2 O(l) Γ. 60 kj 4. 3,6 g H 2 O(l). 28 kj Β. Αφού αντιστοιχίσετε τις ποσότητες θερµότητας της 2 ης στήλης στις ποσότητες νερού της 1 ης να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση: Η ενθαλπία σχηµατισµού του H 2 O(g) στις ίδιες συνθήκες είναι ίση µε: Α. 280 kj/mol Β kj/mol Γ kj/mol. 600 kj/mol 16. Σε ποια από τις επόµενες περιπτώσεις ανάµειξης αναµένεται η µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας του τελικού διαλύµατος; Θεωρούµε ότι όλα τα διαλύµατα έχουν την ίδια αρχική θερµοκρασία, την ίδια πυκνότητα και την ίδια τιµή ειδικής θερµοχωρητικότητας και δεν υπάρχουν απώλειες προς το περιβάλλον. Α. 50 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Β. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,1M Γ. 50 ml διαλύµατος HCl 0,2M µε 200 ml διαλύµατος NaOH 0,2M. 100 ml διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 ml διαλύµατος NaOH 0,1M 3o κεφάλαιο 16. Ποια τιµή ενέργειας/ών θα αλλάξει όταν προστίθεται καταλύτης; ενέργεια ΙΙ Ι ΙΙΙ Α. Μόνο η I Β. Μόνο η II Γ. Μόνο η II και η III πρόοδος της αντίδρασης. Μόνο η I, η II και η III 17. Ο µηχανισµός της αντίδρασης αναγωγής του διοξειδίου του αζώτου από το µονοξείδιο του άνθρακα πιστεύεται ότι είναι: NO 2 (g) + NO 2 (g) NO 3 (g) +NO(g) στοιχειώδης εξίσωση NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g) στοιχειώδης εξίσωση H συνολική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση είναι: Α. NO 2 (g)+no 2 (g) NO 3 (g)+no(g) Β. NO 2 (g)+co(g) CO 2 (g)+no(g) Γ. NO 3 (g) + CO(g) NO 2 (g) +CO 2 (g). 2NO 2 (g) + CO(g) NO 3 (g) +NO(g) +CO 2 (g) Τα επόµενα 6 ερωτήµατα αφορούν την απλή αντίδραση: S(s) + O 2 (g) SO 2 (g) 18. ο νόµος της ταχύτητας είναι: Α. u=k[s0 2 ] Β. u=k[s] [O 2 ] Γ. u=k [O 2 ]. u=k [O 2 ] Η ταχύτητα της αντίδρασης τετραπλασιάζεται όταν Α. τετραπλασιάζεται η [Ο 2 ] Β. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] Γ. διπλασιάζεται η [Ο 2 ] και η [S]. τετραπλασιάζεται η [S] 3

4 20. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η ποσότητα του θείου Β. το θείο διαµερίζεται, ώστε να γίνει σκόνη Γ. ελαττώνεται η θερµοκρασία 21. Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας αντίδρασης αυξάνεται όταν. αντί Ο 2 χρησιµοποιείται ίσος όγκος αέρα µε περιεκτικότητα 20% Α. αυξάνεται η συγκέντρωση του Ο 2 Β. αυξάνεται η θερµοκρασία Γ. ελαττώνεται ο όγκος του δοχείου της αντίδρασης. αυξάνεται η ποσότητα του S 22. οι µονάδες της σταθεράς κ είναι: Α. s -1 Β. mol L s -1 Γ. mol -1 L s -1. mol -2 L 2 s Η γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων Ο 2 και SO 2 ως συνάρτηση του χρόνου µπορεί να είναι η: 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 Α 0,4 0,3 Β 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t5 0 1,2 0,9 Γ 1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 t1 t2 t3 t4 t5 0 t1 t2 t3 t4 t Σε τρία όµοια δοχεία τα οποία περιέχουν ίσες ποσότητες Α πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση Α (S) + B (g) Γ (g). Στο 1 εισάγονται 2mol B σε θερµοκρασία θι. Στο 2 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι-10, και στο 3 εισάγονται 2mol Β σε θερµοκρασία θι και κονιορτοποιείται το Α. Για τις ταχύτητες στα τρία δοχεία ισχύει: Α. U1=U3> U2 Β. U3>U2>U1. Γ. U2<U3<U1.U2<U1<U3. 4

5 25. Για τη χηµική αντίδραση µεταξύ των Α και Β, η οποία περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 2Α(g) + B(g) Γ(g) δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) σε ορισµένη θερµοκρασία Τ1. α. Να αντιστοιχίσετε τις ουσίες Α, Β, Γ στις καµπύλες 1,2,3. β. Στο 2 ο διάγραµµα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) για ένα από τα σώµατα σε θερµοκρασίες Τ1 και Τ2. Για τις θερµοκρασίες ισχύει: Α.Τ1=Τ2 Β.Τ1>Τ2 Γ. Τ1<Τ2. εν είναι δυνατό να συγκριθούν C(M) C(M) t(m in) T2 T1 8 T2 T2 T2 6 T1 4 T1 T t(m in) 26. Αν η αύξηση της θερµοκρασίας σε µια αντίδραση κατά 10 C, αυξάνει την ταχύτητα 100% (δηλαδή τη διπλασιάζει) τότε η αύξηση της θερµοκρασίας κατά 40 C την αυξάνει: Α. 2 φορές Β. 8 φορές Γ. 40 φορές. 16 φορές 27. Ο καταλύτης σε µια αντίδραση: Α. Αυξάνει την ποσότητα θερµότητας που εκλύεται Β. ελαττώνει την ταχύτητά της Γ. αυξάνει την ταχύτητά της. αυξάνει την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης 28. Όταν χρησιµοποιείται καταλύτης, η ενέργεια ενεργοποίησης: Α. Αυξάνεται Β. ελαττώνεται Γ. µένει σταθερή. άλλοτε αυξάνεται, άλλοτε ελαττώνεται και άλλοτε παραµένει σταθερή. 5

6 29. Για την απλή αντίδραση: Α(s) + B(g) 2Γ (g), αν διπλασιάσουµε την αρχική ποσότητα της Α τότε η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. ιπλασιάζεται Β. µένει σταθερή Γ..τετραπλασιάζεται υποδιπλασιάζεται 30. Κατά την αντίδραση περίσσειας ανθρακικού ασβεστίου µε υδροχλωρικό οξύ ελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα. Η διπλανή γραφική παράσταση δείχνει το όγκο του σχηµατιζόµενου διοξειδίου του άνθρακα ως συνάρτηση του χρόνου. Η ταχύτητα της αντίδρασης: Α. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. Γ. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς τα κοµµάτια του ανθρακικού ασβεστίου γίνονται µικρότερα. V(C) χρόνος Β. Αυξάνεται µε το χρόνο καθώς το οξύ γίνεται πιο ευδιάλυτο.. Ελαττώνεται µε το χρόνο καθώς το διάλυµα του οξέος γίνεται πιο αραιό. 4o κεφάλαιο 31. Το ανθρακικό αµµώνιο διασπάται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: (NH 4 ) 2 CO 3 (s) 2NH 3 (g) + CO 2 (g) +H 2 O(g) Κατά τη διάσπαση ορισµένης ποσότητας ανθρακικού αµµωνίου σε κενό δοχείο σε ορισµένη θερµοκρασία η πίεση µέσα στο δοχείο γίνεται ίση µε 0,4 atm. Η σταθερά Kp της ισορροπίας σ αυτές τις συνθήκες είναι ίση µε Α atm 4 Β. 0,4 atm Γ atm atm Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g), Η>Ο αυξάνεται όταν Α. ελαττώνεται η θερµοκρασία Β. αυξάνεται η ποσότητα του ανθρακικού ασβεστίου Γ. χρησιµοποιείται καταλύτης. αυξάνεται ο όγκος του δοχείου στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση 33. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αµφίδροµες αντιδράσεις. Α. C(s)+S 2 (g) CS 2 (g) Η<0 Β. 2H 2 S(g) 2H 2 (g)+s 2 (g) Η>0 Γ.CO(g)+Cl 2 (g) COCl 2 (g), Η<0. H 2 (g)+i 2 (g) 2HI(g), Η<0 Ε. C(s)+CO 2 (g) 2CO(g), Η>0 Στ. CO(g)+H 2 O(g) CO 2 (g)+h 2 (g), Η>0 Σε χαµηλές πιέσεις και υψηλές θερµοκρασίες ευνοούνται οι αντιδράσεις : Α. Α και Γ Β. και Ε Γ. Β και Ε. Γ και Β 6

7 34. Σε κλειστό δοχείο σε θερµοκρασία 1000Κ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: CaCO 3(s) CaO (s) + C0 2(g) Στην ισορροπία υπάρχουν 0,15 mol CaCO 3, 0,30 mol CaO και 0,30 mol CO 2. Στο δοχείο εισάγονται 0,20 mol C0 2. Mετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας στην ίδια θερµοκρασία, στο δοχείο υπάρχουν : Α. 0,25 mol C0 2 Β. 0,40 mol CO 2 Γ. 0,35 mol CO 2. 0,30 mol CO Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: RCOOH(aq) + ROH(aq) RCOOR(aq) +H 2 O(l), Η 0 µπορεί να αυξηθεί: Α. µε αύξηση της θερµοκρασίας Β. µε ελάττωση του όγκου του δοχείου Γ. µε προσθήκη καταλύτη. µε χρήση αφυδατικού 36. Σε ένα δοχείο όγκου V1 βρίσκονται σε ΧΙ 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V2=2V1 εισάγονται 2 mol C, 2mol H 2 O, 2mol CO 2 mol H 2 στην ίδια θερµοκρασία. Το σύστηµα στο δεύτερο δοχείο: Α. βρίσκεται σε Χ.Ι Β. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα αριστερά Γ. για να καταλήξει σε Χ.Ι. κινείται προς τα δεξιά. δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα 37. Για τον καθαρισµό του νικελίου πάνω από ακάθαρτο νικέλιο διαβιβάζεται µονοξείδιο του άνθρακα και σχηµατίζεται ατµός τετρακαρβονυλίου του νικελίου. Ni(s) + 4CO(g) Ni (CO) 4 (g) Ο ατµός αυτός όταν θερµαίνεται διασπάται και παράγεται καθαρό νικέλιο. Η Η της αντίδρασης παραγωγής του τετρακαρβονυλίου του νικελίου είναι: Α. Η=0 Β. Η>0 Γ. Η<0. Η> ή < Η ελάττωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία θα οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας των προϊόντων στην αντίδραση: Α. C(s)+H 2 O(g) CO(g)+H 2 (g) Β. CH 3 COOH(aq)+CH 3 OH(aq) CH 3 COOCH 3 (aq)+h 2 O(l) Γ. 2NO 2 (g) N 2 (g) +O 2 (g). 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) 5o κεφάλαιο 39. Παίρνοντας υπόψη µας ότι τα ιόντα του δισθενούς χαλκού είναι µπλε και τα ιόντα ψευδαργύρου και αργύρου είναι άχρωµα να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα θα είναι τελικά άχρωµο: Α. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε Β. ένα έλασµα Ag τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος Ag 2 SO 4 Γ. ένα έλασµα Zn τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4 µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO 4. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO Το αέριο προϊόν της αντίδρασης διαλύµατος KMnO 4 οξινισµένου µε HCl µε Η 2 Ο 2 είναι το Α. Cl 2 Β. O 2 Γ. H 2. H 2 O 7

8 41. Ρεύµα της αυτής έντασης και για ίδιο χρόνο διέρχεται µέσα από δύο χωριστά τήγµατα. Το ένα περιέχει τήγµα Al 2 O 3 και το άλλο τήγµα NaCl. Αν παράγονται 0,2 mol οξυγόνο από το πρώτο τήγµα, πόσα moles Na θα παραχθούν στο δεύτερο δοχείο; Α. 0,1 mol Na Β. 0,2 mol Na Γ. 0,4 mol Na. 0,8 mol Na 42. Μια µαθήτρια βυθίζει ένα σιδερένιο καρφί σε διάλυµα θειικού χαλκού II. Παρατηρεί ότι η επιφάνεια του καρφιού γίνεται καφέ. H χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται είναι: Α. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 2+ (aq)+ Cu(s) Β. Fe(s)+Cu 2+ (aq) Fe 3+ (aq)+ Cu(s) Γ. Cu (s)+ Fe 2+ (aq) Cu 2+ (aq)+fe(s). Fe(s)+SO 4 2- (aq) FeSO 4 (aq) 43. Όταν οι κρύσταλλοι του διχρωµικού αµµωνίου θερµαίνονται διασπώνται σε αέριο άζωτο, υδρατµούς και στερεό οξείδιο του τρισθενούς χρωµίου. Κατά την αντίδραση αυτή Α. το χρώµιο οξειδώνεται και το άζωτο ανάγεται Β. το χρώµιο ανάγεται και το άζωτο οξειδώνεται Γ. το χρώµιο οξειδώνεται και το υδρογόνο ανάγεται. οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων παραµένουν σταθεροί 44. Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τις χηµικές εξισώσεις και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α. C+4HNO 3 CO 2 +4NO 2 +2H 2 O. CH 3 -CH 3 +7/2O 2 2CO 2 + 3H 2 O Β. CaCO 3 CaO + CO 2 Ε. 5CH 3 OH+6KMnO 4 +9H 2 SO 4 5CO 2 +3K 2 SO 4 +6MnSO H 2 O Γ. CH 2 =CH 2 +H 2 CH 3 -CH 3 Στ. Na 2 CO 3 +2HCl 2NaCl+CO 2 + H 2 O Ο άνθρακας ανάγεται στις αντιδράσεις: Α. Β και Γ Β. Α και Ε Γ. Γ. και ΣΤ 44. Για την: a Fe 2 O 3 + b Cu 2 O g Fe 3 O 4 + d CuO το άθροισµα των µικρότερων ακέραιων συντελεστών a+b+g+d είναι: Α. 6 Β. 7 Γ Οργανική 45. Με προσθήκη νερού στο ακετυλένιο παρουσία καταλυτών παρασκευάζεται µία οργανική ένωση Α, η οποία Α. αντιδρά µε µεταλλικό νάτριο µε ταυτόχρονη έκλυση αέριου Η 2 Β. αποχρωµατίζει το καστανέρυθρο διάλυµα Br 2 /CCl 4 Γ. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 και σχηµατίζεται κάτοπτρο αργύρου. αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου υποχαλκού και σχηµατίζεται ίζηµα 8

9 46. Κατά τη χλωρίωση προπανίου σχηµατίζεται µείγµα χλωροπαραγώγων. Πόσα είναι τα δυνατά τριχλωροπαράγωγα (συντακτικά ισοµερή); Α. 3 Β. 2 Γ α. Το κύριο προϊόν της επίδρασης αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ στην οργανική ένωση RCl: 2,3 διµέθυλο, 3-χλωρο πεντάνιο είναι: Α. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντένιο Β. 3,4 -διµέθυλο 2-πεντένιο Γ. 2,3 -διµέθυλο 3-πεντένιο. 2,3 -διµέθυλο 2- πεντίνιο β. Αν είναι γνωστό ότι η µεταβολή της συγκέντρωσης του ΚΟΗ δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης ο νόµος της ταχύτητας για την αντίδραση είναι: Ε. u=k[rcl][koh] Στ. u=k[κοη] Ζ. u=k[rcl] Η. u=k[rcl][oh - ] 48.Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 2 =CH 2, Β:CH CH, Γ:CH 3 CH 2 OH, :CH 2 =CHCOOH, Ε:CH 3 CHO, αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και ταυτόχρονα µπορούν να αποχρωµατίσουν το καστανέρυθρο διάλυµα του Br 2 σε CCl 4 οι Α. Α και Β Β. Β και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 49. Από τις χηµικές ενώσεις: Α:CH 3 CHO, Β:CH 3 CH(OH)CH 3, Γ:CH 3 COCH 3, :CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH, Ε:CH 3 CH=CH 2, οξειδώνονται προς οξύ οι: Α. Α και Β Β. A και Γ. Α, Β και Γ. Β και Γ 50. Από τα ακόλουθα αέρια είναι τοξικός ρύπος όταν σχηµατίζεται στην τροπόσφαιρα, αλλά προστατεύει από την ιονίζουσα υπεριώδη ακτινοβολία στην στρατόσφαιρα το: Α. CO 2 Β. NO 2 Γ. O 3. CFCl Μετά την αντικατάσταση της βενζίνης που περιείχε ως αντικροτικές ουσίες ενώσεις του µολύβδου από αµόλυβδη στα αυτοκίνητα χρησιµοποιήθηκαν καταλυτικοί µετατροπείς που περιέχουν ευγενή µέταλλα, όπως το Pd, ο Pt και το Rh σε κόκκους. Από τα µέταλλα αυτά το Rh επιταχύνει Α. την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου Β. την οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα Γ. την οξείδωση του διοξειδίου του άνθρακα. την καύση των άκαυστων υδρογονανθράκων ,00 kg µούστου µε περιεκτικότητα 18%w/w σε γλυκόζη ζυµώνονται παρουσία ζυµάσης κατά 90%. Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης η µάζα του κρασιού που θα παραχθεί είναι Α. 100,00 kg Β. 92,08 kg Γ. 91,20 kg. 110,00 kg 53. Σε πολλές χώρες της νότιας Αµερικής, όπου υπάρχουν φυτείες ζαχαροκάλαµου η παραδοσιακή βενζίνη έχει αντικατασταθεί τελείως ή κατά ένα µέρος από αιθανόλη η οποία παράγεται Α. από χλωρο αιθάνιο µε επίδραση υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ Β. από το αιθυλένιο µε προσθήκη νερού Γ. µε αλκοολική ζύµωση. από το ακετυλένιο µε προσθήκη νερού 54. Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α και µία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Β αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον και σχηµατίζουν µία οργανική ένωση Γ, η οποία έχει σχετική µοριακή µάζα 74. Η Γ µπορεί να είναι Α. ο µεθανικός µεθυλεστέρας Β. η 1-βουτανόλη Γ. το προπανικό οξύ. ο αιθανικός µεθυλεστέρας 9

10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α 1. Σε 13,8 g µείγµατος CH 3 CH 2 OH και CH 3 -O-CH 3 επιδρούµε µε περίσσεια µεταλλικού νατρίου και εκλύονται 1,12 L αερίου µετρηµένα σε STP. Να υπολογιστεί ο λόγος των mol των συστατικών του µείγµατος. 2. To NO 2 και το CO αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: ΝΟ 2 (g) + CO(g) CO 2 (g) + NO(g) α. Για τον προσδιορισµό του νόµου της ταχύτητας έγιναν τα ακόλουθα πειράµατα σε θερµοκρασία θ ο C: 1 ο πείραµα 2 ο πείραµα 3 ο πείραµα [ΝΟ 2 ] mol/l O,1 0,2 O,1 [CΟ] mol/l O,1 0,1 0,2 U mol/l s Να βρείτε το νόµο της ταχύτητας, την τάξη της αντίδρασης και την τιµή της σταθεράς ταχύτητας κ. β. Να προτείνετε ένα µηχανισµό για την αντίδραση. γ. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 4 mol NO 2 και 5 mol CO σε θερµοκρασία θ ο C. Μετά από ορισµένο χρόνο t έχουν παραχθεί 2 mol NO. Να υπολογιστεί ο λόγος των ταχυτήτων αντίδρασης κατά την έναρξη και σε χρόνο t. 3. Για τη σύνθεση της µεθανόλης από CO και Η 2 : CO(g) + 2H 2 (g) CH 3 OH (g) δίνεται ότι όταν εισάγονται 2 mol CO και 3mol H 2 σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 64,3 atm, ενώ στους 275 ο C η πίεση στο δοχείο στην ισορροπία γίνεται 74,0 atm. α. Η αντίδραση είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. β. Πόσα mol Η 2 πρέπει να αναµειχθούν µε 4 mol CO σε δοχείο όγκου 2 L στους 250 ο C για να αντιδράσουν µε απόδοση 80%; 4. Στο ακόλουθο σχήµα οι οργανικές ενώσεις συµβολίζονται µε τα γράµµατα Α,Β... Α HCl H 2 O/HgSO 4 -H 2 SO 4 CuCl/NH 3 Β πολυµερισµός PVC Γ H 2 /Ni οξείδωση Ε Ζ α. Να αναγνωρίσετε όλες τις οργανικές ενώσεις Α έως Ε και να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων. β. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µεταξύ των µορίων τους; 10

11 γ. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ αντιδρούν µε νάτριο; Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. δ. 92 g της ένωσης αναµειγνύονται µε 0,896 m 3 αέρα µε σύσταση 20%Ο 2 και 80% Ν 2 και αναφλέγονται. Να υπολογιστεί η σύσταση των καυσαερίων σε L. Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι σε STP. 5. Σε ορισµένη θερµοκρασία βρέθηκαν τα ακόλουθα πειραµατικά αποτελέσµατα για την αντίδραση: Α (g) + 2Β (g) Γ (g) + (g) Aριθµός πειράµατος c A αρχική / mol L - 1 c Β αρχική / mol L -1 υ αρχική / mol L -1 min ,1 0,1 0,02 2 0,2 0,1 0,08 3 0,1 0,2 0,04 4 0,2 0,2 ; (α). Ποιος ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης αυτής; (β). Ποια η τάξη της αντίδρασης; (γ). Ποια η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης; (δ). Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης στο 4 ο πείραµα; 6. ίνεται η χηµική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση του µαγνησίου µε διάλυµα υδροχλωρίου: Mg(s)+ 2H + (aq) Mg 2+ (aq)+ H 2 (g), Η<Ο Σε ένα δοχείο εισάγεται έλασµα Μg και στη συνέχεια εισάγονται 200 ml διαλύµατος HCl 0,5M οπότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι U1,ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης t1 και εκλύεται ποσότητα θερµότητας Q1. Η αντίδραση επαναλαµβάνεται στην ίδια θερµοκρασία στα 6 δοχεία του ακόλουθου πλέγµατος. οχείο 1 Έλασµα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 4 Ρινίσµατα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 2 Ρινίσµατα Mg 200 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 5 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 1M οχείο 3 Έλασµα Mg 400 ml διαλύµατος HCl 0,5 M οχείο 6 Έλασµα Mg 100 ml διαλύµατος HCl 0,5 M α. Σε ποια δοχεία η ταχύτητα της αντίδρασης είναι µεγαλύτερη από την υ1; β. Σε ποια δοχεία η ποσότητα θερµότητας που εκλύεται είναι µεγαλύτερη από την Q1; 7. Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες HCl και Ο 2 και αποκαθίσταται η ισορροπία: 4HCl(g) + Ο 2 (g) 2Cl 2 (g) + 2H 2 O(g) α. Στην ισορροπία η µερική πίεση του χλωρίου είναι το ½ της µερικής πίεσης του οξυγόνου. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. β. Αν η πίεση διατηρείται σταθερή, να υπολογιστεί ο λόγος των όγκων του δοχείου αρχικά και στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας. Η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. 8. Η k c της χηµικής εξίσωσης: SO 2 (g )+ NO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g) (1) στους 100 C ισούται µε 4. α. Ποια η k p της (1) στους 100 C; β. Σε δοχείο όγκου V = 20 L εισάγονται 3 mol SO 2 και 3mol NO 2 στους 100 C. Ποια η σύσταση του µείγµατος στους 100 C; γ. Θερµαίνουµε στους 227 C, ποια θα είναι η ολική πίεση των αερίων στη νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας; ίνεται R = 0,082 atm L mol -1 K

12 9. Σε 50 ml διαλύµατος 1 KMnO 4 0,2M όπου έχει προστεθεί επαρκής ποσότητα H 2 SO 4 προσθέτουµε 50 ml διαλύµατος 2 FeSO 4 0,5M και παίρνουµε 100 ml διαλύµατος 3 που παραµένει ερυθροϊώδες. α. Να εξηγήσετε γιατί το διάλυµα παραµένει ερυθροϊώδες. β. Παίρνουµε 50 ml από το διάλυµα 3 και προσθέτουµε 100 ml διαλύµατος 4 SnSO 4 0,2 M. Θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα 3 ; Υπόδειξη: εν λαµβάνει αντίδραση µεταξύ Fe 2 (SO 4 ) 3 και SnSO g µετάλλου Μ, µε ατοµικό αριθµό Ζ = 20 προστίθενται σε περίσσεια αραιού διαλύµατος H 2 SO 4 και ελευθερώνονται 5,6 L H 2 (stp). α. Να γραφεί η αντίδραση που θα λάβει χώρα β. Ποια η Ar του Μ; 11. Έλασµα ψευδαργύρου ζυγίζει 19,5 g, βυθίζεται σε διάλυµα CuSO 4, επιχαλκώνεται και µετά την επιχάλκωση ζυγίζει 19,35g. α. Ποια είναι η µάζα του Cu που αποτίθεται; β. Το έλασµα µετά την επιχάλκωση αντιδρά µε περίσσεια αραιού διαλύµατος ΗΝΟ 3. Ποιος ο όγκος του σχηµατιζοµένου ΝΟ (stp). Ar Zn = 65, Ar Cu = 63,5 12. Μια αντίδραση Α προϊόντα έχει σταθερά ταχύτητας k = 0,04 mol L -1 s -1. α. Ποιας τάξης είναι η αντίδραση; β. Ποια θα είναι η συγκέντρωση του Α µετά από χρόνο t = 20s, αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι 2 mol L -1 ; [ A0] γ. Ποιος είναι ο χρόνος ηµίσειας ζωής του Α, όπου [Α] θα γίνει ; 2 δ. Σε πόσο χρόνο θα καταναλωθεί όλη η ποσότητα του Α; 13. Η αντίδραση Α προϊόντα ακολουθεί νόµο ταχύτητας 1 ης τάξης. Η στιγµιαία ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: [ ] U = - d A = k[ ] dt Η σχέση αυτή µετά από ολοκλήρωση µετασχηµατίζεται στη σχέση: [A0] 2,303 log = kt [Α 0 ] η αρχική συγκέντρωση, [Α] η συγκέντρωση µετά [A] χρόνο t και k η σταθερά ταχύτητας kt log[a 0 ] log[a] = 2,303 kt ή log[a] = log[a 0 ] - 2,303 Το χλωροαιθάνιο διασπάται σε υψηλές θερµοκρασίες σύµφωνα µε την εξίσωση: CH 3 CH 2 Cl(g) CH 2 =CH 2 (g) + HCl(g) Η αντίδραση αυτή είναι 1 ης τάξης. Μία µέτρηση στους 800 K δείχνει ότι συγκέντρωση του CH 3 CH 2 Cl µειώνεται από 0,0098 mol L -1 σε 0,0016 mol L -1 σε χρονικό διάστηµα 340 s. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας k στους 800 K. β. Να υπολογίσετε το χρόνο ηµίσειας ζωής t 1/2, δηλαδή το χρόνο που απαιτείται για να µειωθεί η [Α 0 ] στο ήµισυ της αρχικής. 12

13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Β 14. Ο αιµατίτης είναι ένα ορυκτό του Fe 2 O kg αιµατίτη ανάγονται πλήρως από µονοξείδιο του άνθρακα προς µεταλλικό σίδηρο και απορροφάται ποσότητα θερµότητας ίση µε kj. Το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε δοχείο σταθερού όγκου 2.292,6 L το οποίο περιέχει περίσσεια άνθρακα, όπου σχηµατίζεται εκ νέου CO το οποίο µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. σύµφωνα µε την αµφίδροµη αντίδραση: C(s) + CO 2 (g) 2CO (g), Aν η Κp της αντίδρασης είναι 80 atm σε θερµοκρασία 817 ο C και η ολική πίεση στην ισορροπία είναι 20 atm να υπολογιστούν: Α. Η % καθαρότητα του αιµατίτη σε Fe 2 O 3, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσµείξεις δεν ανάγονται από το CO. Β. Η Η της αναγωγής του Fe 2 O 3 από το CO. Γ. Η απόδοση της αντίδρασης επανάκτησης του CO. 15. Σε κενό δοχείο και σε σταθερή θερµοκρασία διοχετεύονται *n 1 = 5 mol ΗCOOH n 2 = 5 mol CΗ 3 COOH και n 3 = 16 mol C 2 Η 5 OH. Να βρεθούν τα mol κάθε ουσίας όταν αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία. ΗCOOH + C 2 Η 5 OH HCOOC 2 Η 5 + Η 2 O CΗ 3 COOH + C 2 Η 5 OH CΗ 3 COOC 2 Η 5 + Η 2 O. ίνονται οι σταθερές χηµικής ισορροπίας (σχετικές µε τις συγκεντρώσεις): Κ c1 = 4, Κ c2 = 4 για τις δύο εστεροποιήσεις: 16. Η µαθηµατική εξίσωση η οποία εκφράζει την εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας κ από τη θερµοκρασία ονοµάζεται εξίσωση Arrhenius. Μετά από κατάλληλη µαθηµατική επεξεργασία λαµβάνει τη µορφή: k2 Ea 1 1 log = ( ) k 2,303R T T όπου: κ 1 και κ 2 οι σταθερές ταχύτητας για τις θερµοκρασίες Τ 1 και Τ 2 σε βαθµούς Kelvin αντίστοιχα, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ενέργειας ενεργοποίησης (Εα) µιας αντίδρασης. Η σταθερά ταχύτητας για το σχηµατισµό του HI από τα στοιχεία του: Η 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) στους 600Κ είναι ίση µε 2, L mol -1 s και στους 650 Κ είναι ίση µε 3, L mol -1 s. Α. Να υπολογίσετε την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης (Εα). Β. Πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της αντίδρασης στους 650 Κ από την ταχύτητα στους 600Κ, αν αρχικά έχουν χρησιµοποιηθεί ίσες συγκεντρώσεις αντιδρώντων σωµάτων; 17. Η ισορροπία: LaCl 3 (s) + H 2 O(g) LaOCl(s) + 2HCl(g) µελετήθηκε για να βρεθεί η ποσότητα του παραγόµενου HCl σε θερµοκρασία 620 ο C. Σε ένα δοχείο όγκου 1,25 L εισάγονται 0,125 mol χλωριδίου του λανθανίου και 0,250 mol Η 2 Ο. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας αποµακρύνεται το αέριο µείγµα και διαλύεται σε επιπλέον νερό. Στο διάλυµα που σχηµατίζεται προστίθεται αρκετή ποσότητα AgNO 3 και καταβυθίζονται 35,9 g λευκού ιζήµατος. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και η K c της αντίδρασης στους 620 ο C. 19. Tα µόρια του αερίου αιθανικού οξέος έχουν την τάση να σχηµατίζουν διµερή µε σταθερά ισορροπίας K c =10 4 σε θερµοκρασία 25 ο C σύµφωνα µε την εξίσωση : 2CH 3 COOH (CH 3 COOH) 2 Aν η αρχική συγκέντρωση του µονοµερούς CH 3 COOH είναι Μ. 13

14 Α. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των σωµάτων όταν θα έχει αποκατασταθεί ισορροπία. Β. Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση για το είδος των δυνάµεων που οδηγούν στο διµερισµό των µορίων του αιθανικού οξέος. Γ. Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται το ποσοστό διµερισµού αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά τη γνώµη σας; Να δώσετε µία πιθανή εξήγηση. 14

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Επαναληπτικές ασκήσεις Θετικής Κατεύθυνσης. Θεόδωρος Ζήκας 1. Μια ποσότητα χαλκού αντιδρά πλήρως µε πυκνό διάλυµα H SO 4 και το αέριο που εκλύεται, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αποχρωµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TMHMA: HMEΡΟΜΗΝΙΑ: BAΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω ερωτήσεις (A1-A4) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Το πολυμερές

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2,5 ώρες ΤΑΞΗ: Β Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τμήμα: Aρ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΜΕΡΟΣ Α (0 μονάδες) Ερώτηση (3μον.) (α) Η (g) + Cl (g) HCl (g) mol H : mol Cl ή 400 ml H : 400 ml Cl 600 ml H : 600 ml Cl Το Cl βρίσκεται σε περίσσεια. Ολόκληρη η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ Λυμένες ασκήσεις 1. Σ ένα μπουκάλι περιέχεται 1 L κρασιού 11,5 (11,5% v/v). Το κρασί αυτό μετατρέπεται με οξική ζύμωση σε ξίδι σε ποσοστό 75%. Να υπολογιστεί η μάζα του CH 3 COOH που παράγεται.

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol

Λυμένες ασκήσεις. Λύση. α. Έστω C Η ο τύπος του αλκενίου. Η ποσότητα του Η που αντιδρά είναι n = 0,5 mol Λυμένες ασκήσεις 1 21 g ενός αλκενίου απαιτούν για πλήρη αντίδραση 11,2 L Η, μετρημένα σε συνθήκες STP. α. ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου; β. πως μπορεί να παρασκευαστεί το αλκένιο αυτό με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ A ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ A ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ A ΛΥΚΕΙΟΥ ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Β. Δ 3. Α 4. Δ 5. Γ 6. Α 7. Δ 8. Δ 9. Α 0. Δ. Γ. Α 3. Β 4. Δ 5. Β 6. Γ 7. Β 8. Α 9. Δ 0. Γ. Α. Γ 3. Α 4. Γ 5. Γ 6. Α 7. Β 8. Γ 9. Β 30.

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα