ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΔΜΗΕ Α.Ε."

Transcript

1 ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Γ.Ε. Κουτζούκος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Γ. Καμπούρης

2 Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ Η επιτυχής υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα βασίζεται στην επίτευξη τριών πρωταρχικών στόχων. Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, Μαζική διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ορθολογική Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. Βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ: Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχο: την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού την περιβαλλοντική βιωσιμότητα την οικονομική αποδοτικότητα. Η δημιουργία και εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό ανοικτής, ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας που λειτουργεί στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η ενεργειακή προοπτική της Ένωσης μηδενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2050, "Energy Roadmap 2050", βασίζεται στους πυλώνες αυτούς. Η Ευρ. Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση την Πράσινη Βίβλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» Ανεξάρτητα από την εναλλακτική πορεία προς τον στόχο, είναι βέβαιο ότι το 2050 οι ΑΠΕ θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας.

3 ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ» ΑΝΘΡΑΚΑ Απελευθέρωση και Ολοκλήρωση Ενιαίας αγοράς στους τομείς Φ.Α. και ηλεκτρισμού Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Ορθολογική Χρήση Ενέργειας Εισαγωγή Τεχνολογικών «Ευφυών Δικτύων Smart Grids Μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων σε μεγάλες αποστάσεις ανάπτυξη/επέκταση δικτύων ηλεκτρισμού και Φ.Α. Ανάπτυξη Αντλησιοταμιευτικών Σταθμών Χρήση Τεχνολογιών Μεταφοράς ΣΡ Η ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρισμού και Φ.Α. Η Εισαγωγή Τεχνολογιών «Ευφυών Δικτύων» Θέματα πρώτης προτεραιότητας για την Ε.Ε.

4 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β ΣΤΟ ΕΣΜΗΕ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ , ,113 0,765 2,356 10,983 27,763 46,115 79, ,070300, , , ,850 Α 2007 Β 2007 Α 2008 Β 2008 Α 2009 Β 2009 Α 2010 Β 2010 Α 2011 B 2011 Α 2012 B 2012 A 2013 (Mάιος)

5 Μηνιαία Εξέλιξη εγκαταστάσεων Φ/Β

6 Η εξέλιξη της ισχύος των Φ/Β σε σχέση με αρχικό σχεδιασμό ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο λογαριασμό

7 (GWh) (MW) (TWh) Επίδραση στο Φορτίο Συνολικό Φορτίο Φορτίο Συστήματος Διεσπαρμένη Παραγωγή Επίδραση Διεσπαρμένης Παραγωγής στην Αιχμή Συνολική Αιχμή Αιχμή ΕΣΜΗΕ

8 Συνδέσεις φ/β Σε λειτουργία περίπου 3000ΜW Προσφορές Σύνδεσης για επί πλέον 3000ΜW Μικρό ποσοστό των φ/β εγκαταστάσεων συνδέονται απευθείας στο Σύστημα Μεταφοράς, (5-6% ) Η μαζική διεσπαρμένη διείσδυσή τους στο δίκτυο διανομής επιβάλλει τη μελέτη σημαντικών νεοεμφανιζόμενων τεχνικών θεμάτων που έχουν επίπτωση και στην ασφαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ο ENTSO-E έχει επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να διερευνηθούν και αντιμετωπισθούν έγκαιρα και με εναρμονισμένο τρόπο τα θέματα αυτά και η προσαρμογή ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

9

10

11 Κρίσιμα τεχνικά θέματα (επίπεδο Συστήματος) Αντιμετώπιση μεταβλητότητας στοχαστικότητας Εφεδρείες, Ευελιξία συμβατικών μονάδων παραγωγής, συμμετοχή των φορτίων Το πρόβλημα στη Δύση του Ηλιου (Sunset Effect) Ρύθμιση Συχνότητας και εξισορρόπηση παραγωγής Το πρόβλημα των 50.2 Hz Κώδικας απαιτήσεων entso-e Ρύθμιση τάσεων Διεπαφή Διαχειριστών Μεταφοράς Διανομής Επιδράσεις στις συμβατικές μονάδες και αντανάκλαση στο κόστος ηλ. ενέργειας Μείωση αναγκών μεταφοράς και απωλειών

12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τεχνικά ελάχιστα Ρυθμοί ανόδου/καθόδου Χρόνοι εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας Αποφυγή συχνών κύκλων εκκινήσεων/διακοπών Η αύξηση της ικανότητας παρακολούθησης του φορτίου μπορεί να επιτευχθεί με: Εγκατάσταση ευέλικτων μονάδων Αεριοστρόβιλοι ανοικτού κύκλου ή/και υδροηλεκτρικών με λίμνη Εξασφάλιση των μικρότερων δυνατών τεχνικών ελάχιστων ορίων λειτουργίας των καινούριων μονάδων Αποθήκευση με εγκατάσταση αντλητικών υ/η σταθμών Ρύθμιση της παραγωγής ΑΠΕ (περιορισμός ισχύος) Διαχείριση φορτίου μελλοντικά ( Ηλ. Αυτοκίνητα, ευφυή δίκτυα smart grids, οικονομία υδρογόνου, ) ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛ. ΕΝΡΓΕΙΑΣ

13 Το πρόβλημα της συχνότητας Ο έλεγχος φορτίου-συχνότητας πραγματοποιείται από τις συμβατικές μονάδες. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή μεγάλη διείσδυση των μονάδων ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα, στο μέλλον θα είναι αναγκαία τη συμμετοχή τους στη ρύθμιση συχνότητας Στα πλαίσια αυτά, ο ENTSΟ-Ε έχει αναπτύξει σχετικό Κώδικα απαιτήσεων για μονάδες παραγωγής που θα γίνει Ευρωπαϊκός Κανονισμός το Οι απαιτήσεις του Κώδικα αυτού καλύπτουν όλες τις μονάδες παραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των μικρών Φ/Β συστημάτων.

14 Όρια λειτουργίας Φ/Β Συστημάτων Σήμερα, τα Φ/Β συστήματα που λειτουργούν στην Ευρώπη αποσυνδέονται όταν η συχνότητα ξεπεράσει κάποιο όριο πάνω ή κάτω από τα 50Hz. Για το Ελληνικό Σύστημα τα παραπάνω όρια είναι 49.5 Hz και 50.5Hz. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το άνω όριο μπορεί να είναι χαμηλότερα, έως και 50.2Hz. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που η συχνότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος ξεπεράσει τα παραπάνω όρια, να οδηγηθούμε σε ραγδαία απώλεια παραγωγής με πιθανά δυσχερή αποτελέσματα για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος.

15 Αποτελέσματα προσομοίωσης της επίδρασης Φ/Β στην ευστάθεια συχνότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος

16 Απαιτήσεις του Κώδικα του ENTSO-E (όρια συχνότητας που πρέπει να μένουν συνδεδεμένες οι μονάδες παραγωγής)

17 Απαιτήσεις του Κώδικα του ENTSO-E για την συμπεριφορά των Φ/Β σε καταστάσεις υπερσυχνότητας Για τιμές της συχνότητας πάνω από ένα κατώφλι που θα είναι στην περιοχή Hz τα Φ/Β συστήματα θα πρέπει να μπορούν να μειώνουν την παραγωγή τους με ένα ρυθμό 2-12%

18 VDE 4105 (2011): Λύση από τη Γερμανία Active power in % Droop analog to conventional power plants Droop by stochastic distribution of over frequency tripping settings 49,7 49,8 49,9 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 Frequency in Hz

19 Τι κάνουμε Στο Μέλλον?

20 Η νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Η Ευρωπαϊκή οικονομία, προσπαθεί, εναγωνίως, να επιστρέψει σε ανάπτυξη. Η εσωτερική κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά - οι εξαγωγές έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία Η εξέλιξη των ασιατικών οικονομιών αποτελεί συγχρόνως μία νέα αγορά και κυρίως έναν αναδυόμενο ανταγωνιστή. Σημαντική διεύρυνση της διαφοράς τιμών ενέργειας ΗΠΑ - ΕΕ - μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Περιορισμός καθεστώτων στήριξης για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων. Συμβούλιο Κορυφής του Μαϊου: έμφαση στην ανάγκη μείωσης του κόστους της ενέργειας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

21 «Έξυπνη» Διαχείριση της Ζήτησης ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διαχείριση φορτίου - Τιμολόγια Μεσοπρόθεσμα - Ανάπτυξη αντλητικών σταθμών Μελλοντικά - Ηλ. Αυτοκίνητα - Ευφυή δίκτυα smart grids, - Οικονομία υδρογόνου Απαιτούνται κατάλληλες ρυθμιστικές πολιτικές και αποσαφήνιση ρόλων δραστηριοτήτων κατανομή οφέλους ΠΟΛΛΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ (Πραγματική Αγορά) ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

22 Σχεδιασμός για το μέλλον O σχεδιασμός για το μέλλον πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα που δεν είχαν τεθεί ή εξετασθεί επαρκώς στο παρελθόν, , όπως: η ανάγκη επενδύσεων σημαντικού ύψους για δίκτυα, η επίπτωση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ, ιδίως αιολικών/ηλιακών, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, η επακόλουθη επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς φα, η επίπτωση των διαφοροποιημένων κατά ΚΜ καθεστώτων στήριξης στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Παράλληλα, η συμπληρωματικότητα των στόχων, όπως ανάπτυξη των ΑΠΕ & μείωση των εκπομπών, ενέχει συγχρόνως και ασύμβατες αλληλεπιδράσεις-αρνητικής ανάδρασης μείωση του κόστους εκπομπής CO2, που δεν είχε αξιολογηθεί εως τώρα με συνέπεια την αναποτελεσματικότητα, ιδίως την μεταβλητότητα, του μηχανισμού εμπορίας ρύπων (ETS).

23 ΡΟΛΟΙ Πολιτεία Ρυθμιστικές Αρχές Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για ΑΠΕ, αποτίμηση εξωτερικού κόστους ενέργειας και επιβάρυνση ρύπων Οργάνωση αγορών Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός Μηχανισμοί Παρακολούθησης και Ελέγχου Σταθερό περιβάλλον Χωροταξικός σχεδιασμός Παραγωγοί ΑΠΕ και Συμβατικές μονάδες Να φτιάχνουμε άρτια, ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης και αποδοτικά έργα Διαχειριστές Σχεδιασμός και Τεχνικά θέματα ενσωμάτωσης στα ΣΗΕ Προσαρμογή στις νέες συνθήκες Καταναλωτές (εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση) Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Ζήτησης Νέοι Παίκτες (Prosumers)

24 Παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία 1. Διαφανώς διαμορφούμενη, ρητά διατυπούμενη, μακροχρόνια συνεπής πολιτική βούληση, 2. Κατάλληλα σχεδιασμένοι, συντονισμένοι, μηχανισμοί αγοράς, 3. Δημιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, 4. Συντονισμένος σχεδιασμός της ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων, εξοικονόμηση/παραγωγή, ανάπτυξη δικτύων, ενεργοποίηση της πλευράς της ζήτησης, σύζευξη των αγορών 5. Αποτελεσματική διαδικασία αδειοδοτήσεων, κοινωνική αποδοχή (όφελος στον καταναλωτή) 6. Εξέλιξη τεχνολογίας (ενεργειακή και οικονομική ανταγωνιστικότητα)

25 Ηλεκτρισμός Ασφάλεια, ανεκτό κόστος, αποδοτικότητα, λύσεις φιλικές στους καταναλωτές και το περιβάλλον Παραγωγοί Παλιοί νέοι Διαχειριστές Συστήματος Δικτύου Αρχές Ρυθμιστές Πολιτεία Καταναλωτές Βιομηχανία Νοικοκυριά κλπ Προμηθευτές και Εμποροι Απαραίτητη η συμβολή όλων για τη διατήρηση αξιόπιστου Συστήματος Ευχαριστώ

26 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού συστήματος

27 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού συστήματος Οι ανωτέρω πολιτικές υλοποιούνται στο πλαίσιο των τεχνικών περιορισμών και ιδιαιτεροτήτων του ηλεκτρικού συστήματος. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί νέα προσέγγιση και συνεπές μεθοδολογικά πλαίσιο Ανάπτυξης και Ελέγχου της Λειτουργίας του Συστήματος, που θα λαμβάνει υπόψη: τα δραστικά διαφοροποιούμενα φυσικά χαρακτηριστικά, τις παραμέτρους κόστους και λειτουργικές απαιτήσεις του μελλοντικού ηλεκτρικού συστήματος (ευφυή συστήματα μεταφοράς και διανομής), Η μαζική διείσδυση ΑΠΕ αυξάνει τις ανάγκες για κατάλληλες υπηρεσίες εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο του Συστήματος, τόσο όσον αφορά τη συχνότητα όσο και το μέγεθος των παρεμβάσεων. Απαιτούνται κατάλληλα κίνητρα μέσω της αγοράς για το συνδυασμό των στοχαστικού χαρακτήρα ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογίες παραγωγής. Ανάλογη πολιτική και μέτρα απαιτούνται και για ευελιξία στην πλευρά της ζήτησης.

28 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού συστήματος Το αυξανόμενο μέγεθος των αναγκών εξισορρόπησης που θα αντιμετωπίζει κάθε Διαχειριστής επιβάλλει την αύξηση των διαθέσιμων εφεδρειών και δυνατοτήτων έγκαιρης, τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικής, ανταπόκρισης. Η λειτουργία διασυνοριακής αγοράς εξισορρόπησης: συμβάλλει στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, προωθεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό, βελτιστοποιεί την ανάπτυξη τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και των διασυνδέσεων, επιτρέπει την απορρόφηση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ.

29 Διείσδυση των Φ/Β

30 Η Μαζική Διείσδυση των Φ/Β Παρουσιάζει για τον λειτουργό του συστήματος 2 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η παραγωγή τους μεταβάλλεται κατά μάλλον προβλέψιμο τρόπο σε ημερήσια και εποχιακή βάση (variability), Παρουσιάζει και απρόβλεπτη, στοχαστική μεταβολή σε σχετικά σύντομο χρόνο (intermittency). Για μεν τη «μεταβλητότητα» ο Λειτουργός πρέπει να έχει στη διάθεσή του επαρκείς εφεδρείες από εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή/και άλλες κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής ή/και κατάλληλα ελεγχόμενα (διακοπτόμενα) φορτία. Για τη στοχαστικότητα πρέπει να διαθέτει εφεδρεία κατανεμόμενης ισχύος παραγωγής ή/και απορριπτόμενου φορτίου, και τα δύο με κατάλληλα χαρακτηριστικά ταχείας απόκρισης. Εξίσου σημαντικό με τη μείωση του κόστους των φ/β μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι και, η πρόκληση της ανάπτυξης τεχνολογιών αποθήκευσης και ελέγχου του συστήματος.

31 Εγκατεστημένη ισχύς φ/β συστημάτων Παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύς φ/β συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο: Το 2000 ήταν μόλις 26 MW. Το 2011 εκτιμάτο σε MW. Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της επίσης τεράστιας μείωσης του κόστους και κατάλληλων πολιτικών προώθησης των ΑΠΕ. Ακόμη και σήμερα όμως η συμβολή των φ/β στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ χαμηλή. Βραχυπρόθεσμα η οικονομικότητα των φ/β δεν αξιολογείται ως ευνοϊκή, ιδιαίτερα λόγω του ότι η αξία τους για το Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής συγκρίνεται με την βραχυπρόθεσμη αξία που προκύπτει από τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς (wholesale spot prices). Σε επίπεδο όμως μακροχρόνιας ισορροπίας που διαμορφώνεται από χαμηλότερου κόστους φ/β των οποίων η μαζική διείσδυση, 20%+, επηρεάζει την εξέλιξη του μίγματος παραγωγής, η κατάσταση διαφοροποιείται, ιδίως συνυπολογιζόμενου του εξωτερικού κόστους. Ιδιαίτερη σημασία για τον μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα έχει η χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) technology push, καθώς και η επιμονή στους στόχους απανθρακοποίησης και παροχής κινήτρων demand pull.

32 Αντί επιλόγου Το 212 π.χ ο Αρχιμήδης, εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια με τα κοίλα κάτοπτρα που κατασκευάζει και κατακαίει τα ρωμαϊκά πλοία κατά την πολιορκία των Συρακουσών. Σήμερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμεταλλευόμενα επίσης την ηλιακή ενέργεια αποτελούν αξιόπιστη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2002, η παραγωγή ενέργειας από φ/β διπλασιάζεται κάθε 2 έτη (+48%/έτος) αποτελώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία. Σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη υποκατάσταση άλλων μορφών ενέργειας από την ηλεκτρική ενέργεια, ο ήλιος θα αποτελέσει και πάλι την χρηστικά κυρίαρχη πηγή ενέργειας του μέλλοντος στις επόμενες δεκαετίες του 21 ου αιώνα.

33 ΤΟ 2020 Το 30% της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ δηλαδή : 0,30*72000 = GWh/έτος Οι GWh/έτος θα παράγονται: Από μεγάλα υδροηλεκτρικά = 5000 GWh/έτος Από Α/Π 6000MW*2350h/έτος = GWh/έτος Από Φ/Β 2000MW*1250h/έτος = 2500 GWh/έτος Οι υπόλοιπες = GWh/έτος θα παράγονται: Από Λιγνίτη = GWh/έτος Από Φ.Α. 4500MW*5000h/έτος = GWh/έτος Από Εισαγωγές = 3900 GWh/έτος Κόστος Α/Π = 14100*91 Κόστος Φ/Β = 2500*500 = 1283,1 εκ. / έτος = 1250,0 εκ. / έτος 33 Μέσο Κόστος Α/Π + Φ/Β = (1283,1+1250)/( )=152,59 /MWh

34 Είμαστε στην αρχή του δρόμου Εμπιστοσύνη, διαφάνεια, επικοινωνία και συνεργασία Όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τα φώτα αναμμένα Ευχαριστώ

35 CONNECTION INTERFACES FOR RES UNITS

36 Η Ελληνική Πραγματικότητα

37 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.3.2006 COM(2006) 105 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} EL EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μια ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα

Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα ΑΤΕΙ Κρήτης - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Δυναμική Τιμολόγηση και Έξυπνα Δίκτυα Πτυχιακή Εργασία ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4977 Καθηγητής : Νικόλαος Σακκάς Απρίλιος 2015 Σ ε λ ί δ α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020 4ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, 1-12 Μαΐου 21, Αθήνα Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου.............................................. 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου............................................... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα