Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας"

Transcript

1 Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας Καραθανάση Ζαχαρένια 1, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παπαευθυµίου Ιωάννα 2, Νηπιαγωγός ΠΕ 60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Περίληψη: Η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έγκειται στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ως εκπαιδευτικοί το «µάθηµα», καθώς και στην αλλαγή της χρήσης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού. Ασπαζόµενες την αντίληψη αυτή και γνωρίζοντας το σκοπό του Νηπιαγωγείου που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά νοητικά και κοινωνικά, ( ΕΠΠΣ- ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2004), εκπονήσαµε στο Νηπιαγωγείο που εργαζόµασταν κατά την περσινή σχολική περίοδο ( ) το Πρόγραµµα «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας». Στόχος µας ήταν η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, µέσω της Τέχνης, σε όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ηµιουργία Έκφραση, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής). Κάνοντας µια αποτίµηση του Προγράµµατος, θα λέγαµε πως, πέραν των λιγοστών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετωπίσαµε, γενικά καταφέραµε να υλοποιήσουµε τους στόχους µας κατά ένα µεγάλο µέρος αλλά και να αποκοµίσουµε πολλά προσωπικά οφέλη. 1. Εισαγωγή Η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε δεδοµένες τις διεθνείς συγκυρίες και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, έγκειται στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ως εκπαιδευτικοί το «µάθηµα», καθώς και στην αλλαγή της χρήσης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αναδεικνύεται η δυνατότητά του να συνιστά πραγµατικά µαθησιακό πόρο, είτε πρόκειται για σχολικά εγχειρίδια, είτε για άλλα έντυπα, είτε ακόµη και για ηλεκτρονικά κείµενα, εκδόσεις κ.α. Παρά το, κατά γενική οµολογία, βαρύ πρόγραµµα τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η ουσιαστικότερη συµβολή του σχολείου είναι η εξοικείωση µε τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης, σύλληψης και ερµηνείας της πραγµατικότητας και η άσκηση στη χρήση τους. Προϋπόθεση µιας τέτοιας µαθησιακής λειτουργίας είναι η υιοθέτηση από µαθητές και εκπαιδευτικούς στάσεων που επιτρέπουν την επίγνωση της ικανότητας να «βλέπουν» τον κόσµο µε διαφορετικούς τρόπους: να τον περιγράφουν, να τον βιώνουν, να τον ερµηνεύουν, να τον ελέγχουν, να τον «µετρούν», να τον εξηγούν, να τον µεταφράζουν, να τον απεικονίζουν, να τον αναπαριστούν και µάλιστα µε περισσότερους από έναν τρόπο και σε περισσότερες από µία «γλώσσες». Αν σε αυτή την προϋπόθεση προσθέσουµε και εκείνη της επίγνωσης ότι ο κόσµος δε βιώνεται και δεν ερµηνεύεται από όλους µε τον ίδιο τρόπο, το βασικό µέληµά του είναι, εξασφαλίζοντας την αποδοχή της διαφοράς, να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να «δουν µε άλλα µάτια». ISSN

2 Όποια παιδαγωγική πρακτική κινείται σε αυτή την κατεύθυνση τείνει να µετατρέψει τη σχολική τάξη σε εργαστήριο. Εκεί πολλαπλασιάζονται οι παραστάσεις των µαθητών για τον κόσµο, εκεί δοκιµάζονται οι νέοι τρόποι ερµηνείας, εκεί ασκούνται οι µαθητές στη χρήση νέων «γλωσσών» (τρόπων επικοινωνίας). Η νέα σηµασιοδότηση της µάθησης οδηγεί σε καινοτόµες πρακτικές που έγκεινται στην άσκηση. Οι εκπαιδευτικοί δεν «µεταδίδουν» πλέον γνώσεις αλλά εξασφαλίζουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους µαθητές και τις µαθήτριες να δοκιµάσουν διαφορετικά επικοινωνιακά και ερµηνευτικά εργαλεία, να εξοικειωθούν µε τη χρήση τους, να διαπιστώσουν την αποτελεσµατικότητά τους σε διαφορετικές περιστάσεις. Αντί λοιπόν για µαθήµατα Γλώσσας, Μαθηµατικών, Φυσικών Επιστηµών, Εικαστικών θα έχουµε πλέον «Πειραµατικά Εργαστήρια» του κόσµου της Γλώσσας, των Μαθηµατικών κ.α. ή ακόµη και Εργαστήρια όπου αυτοί οι κόσµοι θα συνδέονται µεταξύ τους διαθεµατικά, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες παραγωγικής διαφοροποίησης. Κατανοούµε λοιπόν πως µια τέτοια προσέγγιση της γνώσης δεν επικεντρώνεται µόνο στην απλή απόκτηση γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια συγκεκριµένων ικανοτήτων των µαθητών που θα τους επιτρέψουν να κατακτήσουν ποικιλία «γλωσσών επικοινωνίας». 2. Φάση Αφόρµησης Η πρόταση για το συγκεκριµένο θέµα έγινε από τη ιευθύντρια της σχολικής µονάδας στα πλαίσια προκαθορισµένης συνάντησης του Συλλόγου ιδασκόντων του Νηπιαγωγείου. Αφόρµηση για την πρόταση στάθηκε το επίµονο ενδιαφέρον που έδειχνε ένας µαθητής του ολοήµερου τµήµατος, ο οποίος επηρεαζόµενος από το επάγγελµα του πατέρα του (ζωγράφος), συχνά ανέφερε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων την ύπαρξη πινάκων ζωγραφικής καθώς και ονόµατα ζωγράφων. 3. Φάση Σχεδιασµού 3.1. Χαρακτηριστικά Τίτλος θέµατος: «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» Χρόνος υλοποίησης: Ένα σχολικό έτος ιάστηµα εφαρµογής: Σεπτέµβριος 2008 Μάιος 2009 Εµπλεκόµενα µέλη της σχολικής κοινότητας: Ολοήµερο Τµήµα Νηπιαγωγείου (24 µαθητές) και 3 νηπιαγωγοί Τµήµα Ένταξης Νηπιαγωγείου (4 µαθητές) και µία νηπιαγωγός Γνωστικά αντικείµενα / Τοµέας σχολικής ζωής: Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας του Νηπιαγωγείου θα γίνει από τις τέσσερις εκπαιδευτικούς µία όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του θέµατος, µε βάση την διαθεµατικότητα, και πεδία εργασίας όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων της προσχολικής αγωγής (Προφορικός και γραπτός λόγος, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ηµιουργία & Έκφραση, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής). ISSN

3 Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις (π.χ. εργαστήριο ή αίθουσα µε υπολογιστές, επίσκεψη κ.ά.): Εργασία σε οµάδες κατά τη διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων, εκµάθηση τεχνικών ζωγραφικής (µε µαρκαδόρους κλπ), επίσκεψη γονέα ζωγράφου Καινοτόµες διαστάσεις: (1) Κοινωνικοπολιτισµική Μέσω του διαλόγου διερευνούµε προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις των παιδιών στο συγκεκριµένο θέµα. (2) ιυποκειµενική Τα νήπια συµµετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία (ρωτώντας, ερευνώντας, ζωγραφίζοντας, αφηγούµενα έναν πίνακα, δραµατοποιώντας τον). (3) Θεσµική Ο ρόλος του νηπιαγωγού είναι πλέον καθοδηγητικός, εµψυχωτικός, συντονιστικός. (4) Επιστηµολογική Μαθαίνουµε στα νήπια να διερευνούν, να συζητούν, να συµµετέχουν στις οµάδες. Χρησιµοποιούµε εποπτικά µέσα (φωτογραφική µηχανή, Η/Υ, DVD player) (5) ικτύωση σχολείου κοινωνίας Εµπλέκουµε τους γονείς στις καθηµερινές µας δραστηριότητες. Μας επισκέπτεται γονέας ζωγράφος (6) Ενδοσχολική επικοινωνία συνεργασία Εµπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλα τα παιδιά (και τα παιδιά του Τµήµατος Ένταξης) (7) Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρµογή προαγωγή θετικού κλίµατος στο σχολικό περιβάλλον Λόγω της ύπαρξης του Τµήµατος Ένταξης στο ίσως αυτή είναι και η σηµαντικότερη καινοτόµος διάσταση (αναπτύσσουµε κλίµα συνεργασίας ανάµεσα σε όλα τα παιδιά). (8) Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη γνώση, τη µάθηση και την κοινωνική συµµετοχή Αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, καλλιεργούν θετικές στάσεις και αξίες. (9) Αναπτυξιακή Επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και συνολική ανάπτυξη της σχολικής µονάδας Στόχοι Οι µαθητές και οι µαθήτριες: Να µάθουν να συνεργάζονται µεταξύ τους (πχ προσπαθώντας να αναπαράγουν έναν πίνακα ζωγραφικής) Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τη ζωή και το έργο µεγάλων ζωγράφων Να µάθουν να ερευνούν σωστά ένα θέµα Να εκφράζονται µέσω της δραµατοποίησης ενός πίνακα Να εµπλακούν και οι γονείς στην όλη διαδικασία (είτε βοηθώντας τα παιδιά στην εξεύρεση υλικού, είτε µε την παρουσία τους στην τάξη (γονέας-ζωγράφος) Να αναπτύξουν κριτική σκέψη Να αποκτήσουν θετική εικόνα για την ζωγραφική και γενικά για την τέχνη 3.3.Προγραµµατισµός για την αποτίµηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται Οµαδικές εργασίες ISSN

4 Βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων ραµατοποίηση Εξιστόρηση βιογραφιών των ζωγράφων Παρότρυνση των γονέων για εµπλουτισµό του υλικό και παρουσία τους µέσα στην τάξη για επεξήγηση και υποβοήθηση Αναπαραγωγή, µε τον δικό του τρόπο κάθε παιδί ή κάθε οµάδα, ενός πίνακα. 3.4.Περιγραφή Παρουσιάζουµε το θέµα στους µαθητές µας και στους γονείς τους. Συζητάµε και βλέπουµε το ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά µε την προτεινόµενη δραστηριότητα. ιερευνούµε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών και τις καταγράφουµε «Αξιοποιούµε» τυχόν γνώσεις γονέων στο συγκεκριµένο θέµα Ανάλογα µε την εκάστοτε θεµατική ενότητα, παρουσιάζουµε και τον αντίστοιχο πίνακα-ες που έχουµε διαλέξει και εργαζόµαστε πάνω σ αυτόν Μελετάµε τυχόν ερωτήµατα που προκύπτουν από την διαδικασία µελέτης του κάθε πίνακα και τα χρησιµοποιούµε για το σχεδιασµό περαιτέρω δραστηριοτήτων. Αξιολογούµε την δραστηριότητα, αλλά και αυτοαξιολογούµαστε. 4. Φάση Υλοποίησης 4.1. Εφαρµογή Περιγραφή Κατόπιν προτάσεως της ιευθύντριας του Νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Συλλόγου ιδασκόντων, αποφασίστηκε να συµµετάσχουν οι τέσσερις από τις πέντε εκπαιδευτικούς του σχολείου (απείχε η εκπαιδευτικός του κλασικού τµήµατος). Οι εργασίες ξεκίνησαν άµεσα και παρά τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιµετωπιστούν λόγω του τµήµατος ένταξης, το συνεργατικό κλίµα που δηµιουργήθηκε στο χώρο του σχολείου βοήθησε να ξεπεραστούν. Συγκαλέστηκε συνέλευση γονέων των παιδιών των δύο τµηµάτων, στην οποία ενηµερώθηκαν για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι νηπιαγωγοί και ζητήθηκε η συµµετοχή και η βοήθειά τους όπου παραστεί ανάγκη. Ο τρόπος µε τον οποίο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το πρόγραµµα ήταν, στα πλαίσια των εκάστοτε θεµατικών ενοτήτων, να παρουσιάζεται και ένας ή περισσότεροι πίνακες ενός µεγάλου ζωγράφου και να «δουλεύεται» διαθεµατικά (να προσεγγίζεται δηλ. απ όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου). Αξίζει να σηµειωθεί ότι έτσι µε πολύ ευχάριστο τρόπο τα παιδιά έλαβαν βασικές γνώσεις για τους συγκεκριµένους καλλιτέχνες, έµαθαν τεχνοτροπίες, στυλ, υλικά που χρησιµοποιούνται για τη µορφή αυτή της τέχνης Φάσεις Υλοποίησης «Η κίσσα στο χιόνι» - Κλωντ Μονέ ISSN

5 Θεµατική ενότητα «ΧΕΙΜΩΝΑΣ» Μετά από χιονόπτωση βγήκαµε στο προαύλιο και κάποια παιδιά βρήκαν ένα χτυπηµένο πουλί. Αυτή ήταν και η αφόρµηση για την επεξεργασία του πίνακα. ουλεύτηκαν διαθεµατικά σχεδόν όλοι οι τοµείς του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου και τα παιδιά έµαθαν την έννοια του ιµπρεσιονισµού. α. Ερωτήσεις: - Πως νοµίζετε ότι νοιώθει το πουλάκι που βλέπετε στον πίνακα; - Γιατί ανέβηκε πάνω στη σκάλα; - Πόση ώρα έµεινε εκεί; - Τι έκανε µετά; (Παραγωγή προφορικού λόγου) β. Γράψαµε τη λέξη «χιόνι». Βρήκαµε λέξεις που αρχίζουν από «χ» Γράψαµε παραµύθι, εµπνευσµένο από τα παιδιά (Παραγωγή γραπτού λόγου) γ. Χωριστήκαµε σε οµάδες και εικονογραφήσαµε το παραµύθι ( ηµιουργία και Έκφραση - Εικαστικά) δ. Μιλήσαµε για το χιόνι και το νερό (Φυσικές Επιστήµες) «Ανθισµένη αµυγδαλιά» - Βαν Γκονγκ Θεµατική ενότητα «ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ» Το πιο αγαπητό πρόσωπο της ζωής του Βαν Γκονγκ ήταν ο µικρότερος αδερφός του Τεό. Μόλις γεννήθηκε ο γιος του Τεό, ο ζωγράφος του δώρισε τον προαναφερθέντα πίνακα Με αφορµή λοιπόν τη γέννηση του αδερφού ενός παιδιού στο σχολείο, ασχοληθήκαµε µε τον πίνακα αυτό. «Αρλεκίνος» - Πάµπλο Πικάσο Θεµατική ενότητα «Αποκριές Καρναβάλι» Θεωρούµε τους εαυτούς µας τυχερούς που το σχολείο µας βρίσκεται στην πόλη που θεωρείται το επίκεντρο της Ελλάδας την περίοδο του καρναβαλιού. Αυτονόητα η ενότητα αυτή «δουλεύτηκε» περισσότερο από κάθε άλλη. α. Παίξαµε το παιχνίδι «Αρλεκίνος» ( ηµιουργία και έκφραση Θεατρική Αγωγή) β. Φωτοτυπήσαµε την εικόνα του Αρλεκίνου σε δύο µεγέθη µικρό και µεγάλο. Τα παιδιά έκαναν αντιστοιχήσεις βάση του µεγέθους (Μαθηµατικά) γ. Κάναµε σύνολα µε µασκαράδες και πιερότους (Μαθηµατικά) δ. Μάθαµε το τραγούδι «Χίλιοι ρόµβοι µαγικοί» ( ηµιουργία και Έκφραση Μουσική) «Οι τέσσερις εποχές» - Γιάννης Τσαρούχης Θεµατική ενότητα «ΑΝΟΙΞΗ» Με αφορµή τον ερχοµό της άνοιξης ασχοληθήκαµε µε τον συγκεκριµένο πίνακα του Τσαρούχη. «Γκουέρνικα» - Πάµπλο Πικάσο Θεµατική ενότητα «25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ» Ο εορτασµός της 25 ης Μαρτίου ήταν η αφορµή για την ενασχόληση µε τον πίνακα αυτό. Επέκταση δόθηκε, συζητώντας το θέµα «Πόλεµος & Ειρήνη» και απόλυτη δική µας ικανοποίηση η εµπέδωση από τα παιδιά των λεγοµένων του Πικάσο «Ακόµη και η ζωγραφική είναι ένα όπλο και άµυνα απέναντι στον εχθρό» «Το τραπέζι της Σαρακοστής» - Σπύρος Βασιλείου Θεµατική ενότητα «ΠΑΣΧΑ» Ο ερχοµός του Πάσχα και το γεγονός ότι διανύαµε την περίοδο της Σαρακοστής µας οδήγησαν στην ενασχόληση µε τον προαναφερθέντα πίνακα. «Κόκκινος ήλιος» - Χουάν Μιρό Θεµατική ενότητα «ΠΛΑΝΗΤΕΣ» ISSN

6 5. Φάση Αξιολόγησης 5.1. Συµπεράσµατα Βλέποντας την ανταπόκριση από την πλευρά των µαθητών στον τρόπο διδασκαλίας των θεµατικών ενοτήτων, ανεπιφύλακτα προτείνουµε στους συναδέλφους να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν έναν παρόµοιο τρόπο διδασκαλίας. Έργα των µαθητών κοσµούν τους τοίχους του νηπιαγωγείου και έγιναν έκθεµα προς τους γονείς στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Πολύ θετική ανταπόκριση βρήκαµε από την πλευρά των γονέων, στο θέµα της συλλογής υλικού ανά θεµατική ενότητα. Σχεδόν κάθε παιδί έφερνε στο σχολείο καθηµερινά ότι ζητούσαµε. Ενεργή συµµετοχή είχαµε επίσης και από έναν γονέα παιδιού του ολοήµερου τµήµατος. Ο συγκεκριµένος γονέας ήρθε µετά από πρόσκλησή µας ένα πρωινό και λόγω επαγγέλµατος (ζωγράφος) ενηµέρωσε τα παιδιά για την τέχνη της ζωγραφικής. Τα παιδιά είδαν από κοντά τα υλικά ενός ζωγράφου και τον τρόπο µε τον οποίο αυτός δουλεύει. Ο τρόπος µε τον οποίο εργαστήκαµε ήταν η οµαδοσυνεργατική µέθοδος (µέθοδος που ούτως ή άλλως χρησιµοποιείται στο νηπιαγωγείο). Τα αποτελέσµατα για ακόµη µία φορά µας ικανοποίησαν απόλυτα. Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων µαθητών του τµήµατος ένταξης, η συγκεκριµένη µέθοδος εργασίας ήταν η πλέον ενδεδειγµένη. Μαθητές µε αρκετά χαµηλό νοητικό δυναµικό βοηθήθηκαν πάρα πολύ, καθώς εντάχθηκαν σε οµάδα µε «ανώτερους» νοητικά µαθητές. Η λεπτή και αδρή κινητικότητα όλων των µαθητών (αλλά ιδιαίτερα αυτών του τµήµατος ένταξης) θεωρούµε ότι αναπτύχθηκε αρκετά, λόγω της ενασχόλησης των παιδιών µε διαφορετικής µορφής και υφής υλικά, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων. Βέβαια η «επιτυχία» του προγράµµατος πιθανότατα θα ήταν µεγαλύτερη αν υπήρχε στο νηπιαγωγείο αίθουσα, κατάλληλα διαµορφωµένη για συνεργατική µάθηση και εξοπλισµένη µε υλικό για χρήση Τ.Π.Ε. Μεγάλες αποκλίσεις από τον αρχικό µας σχεδιασµό δεν θα λέγαµε πως υπήρξαν. Οι θεµατικές ενότητες που είχαµε προσχεδιάσει, δουλεύτηκαν όλες. Μικροπροβλήµατα, κυρίως πρακτικής φύσης, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος, όπως π.χ. το γεγονός ότι κάποια από τα παιδιά του τµήµατος ένταξης δηµιουργούσαν φασαρία, διασπώντας την προσοχή της οµάδας, ξεπεράστηκαν µε την βοήθεια και τη συνεργασία όλων των νηπιαγωγών που έλαβαν µέρος. Όταν, για παράδειγµα, µία νηπιαγωγός εργαζόταν επάνω σε κάποιο θέµα, οι υπόλοιπες «µοίραζαν» τα παιδιά του τµήµατος ένταξης, έχοντάς τα µε τον τρόπο αυτό υπό «στενότερη επίβλεψη», βοηθώντας έτσι να ξεπεραστούν τυχόν προβλήµατα που προέκυπταν. Αποτέλεσµα αυτής της καλής συνεργασίας ήταν να «δουλευτεί» η θεµατική ενότητα, αλλά και να αποκοµίσουν πολλά όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων και των «πιο δύσκολων». ISSN

7 5.2. Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη Ζ.Κ. (Νηπιαγωγός Τµήµατος Ένταξης) Προσωπικά, αν και είναι η τρίτη µου χρονιά ως αναπληρώτρια σε Τµήµα Ένταξης, θεωρώ πως µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποκόµισα πολλά θετικά και ως εκπαιδευτικός αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Ως εκπαιδευτικός νοιώθω πως φέτος κατάφερα να βοηθήσω ουσιαστικότερα τους µαθητές µου, ίσως επειδή τους προσέγγισα µε εντελώς διαφορετικό τρόπο απ ότι τις προηγούµενες χρονιές. Αποδεδειγµένα η τέχνη, σε οποιαδήποτε µορφή της, δρα θεραπευτικά σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση µου έδωσε η χαρά που είδα πως ένοιωσαν οι γονείς των παιδιών του Τµήµατος Ένταξης όταν αρχικά τους ενηµέρωσα για την πρόθεσή µου να συµµετάσχουµε στο Πρόγραµµα. Πιθανότατα και οι ίδιοι θεώρησαν πως τα παιδιά τους θα είχαν αρκετά να αποκοµίσουν αν δουλευτούν µε έναν τρόπο διαφορετικό από τους συνηθισµένους τρόπους διδασκαλίας. Στο θέµα της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας µε άλλους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο ΣΚ, µε ενθουσίασε το γεγονός ότι µέσω της πλατφόρµας του ικτύου µπόρεσα να επικοινωνήσω µε συναδέλφους τους οποίους δεν γνωρίζω και να ανταλλάξω µαζί τους απόψεις, ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό. Όσον αφορά τις γνώσεις που απέκτησα σε θέµατα ζωγραφικής, αυτές ήταν πλέον του αναµενόµενου. Οµολογώ πως η σχέση µου µε το θέµα δεν ήταν η καλύτερη πριν εµπλακώ µε το πρόγραµµα που υλοποιήσαµε. Όσον αφορά τη σχέση µου µε τις συναδέλφους, αυτές βελτιώθηκαν κατά πολύ, στα πλαίσια του προγράµµατος, πιθανών λόγω του κοινού µας στόχου: να προσφέρουµε όσο το δυνατόν περισσότερα στους µικρούς µαθητές µας. Αισθάνοµαι µεγάλη ικανοποίηση µε την ενασχόλησή µου µε το πρόγραµµα αυτό και ευελπιστώ την επόµενη χρονιά, σε όποιο νηπιαγωγείο και να εργάζοµαι να καταφέρω να συµµετάσχω και πάλι. Ι. Π. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Προβαίνοντας σε προσωπικό απολογισµό της συµµετοχής µου στο ΣΚ και συγκεκριµένα στο πρόγραµµα Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο µας αξίζει να αναφέρω πρώτιστα ότι η φετινή χρονιά ήταν εισαγωγική χρονιά στον κλάδο της εκπαίδευσης για εµένα και χωρίς προηγούµενη εµπειρία. Εποµένως, αρχικώς αναρωτήθηκα αν θα µπορούσα να τα φέρω εις πέρας αλλά παράλληλα ενθουσιάστηκα µε την ιδέα και αυτός ο ενθουσιασµός είναι που επικράτησε και µου έδωσε αυτοπεποίθηση και ενθάρρυνση να κάνω αυτό το βήµα. Ο συνδυασµός λοιπόν αυτός αποτελεί µια πρόκληση που κάθε εκπαιδευτικό θα δελέαζε και ένα στοίχηµα που θα τον ωθούσε να βάλει τα δυνατά του να το κερδίσει. Οι εµπειρίες που αποκόµισα είναι ανεκτίµητες. Έµεινα έκπληκτη µε το γεγονός ότι µέσω της τέχνης, και ιδιαίτερα της ζωγραφικής µε την οποία ασχοληθήκαµε, µπορεί να αναπτυχθεί το µεγαλύτερο ίσως και όλο µέρος του Αναλυτικού Προγράµµατος της Προσχολικής Αγωγής. Είχα την τύχη, παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί µε παιδιά Ειδικής Αγωγής να συνεργαστώ µαζί τους, να δω τις ISSN

8 ιδιαιτερότητες προτερήµατά τους και να πάρουν µια διαφορετική θέση στη ζωή µου, πέρα από τα στερεότυπα που δυστυχώς µας έχει εισαγάγει η κοινωνία για αυτά τα άτοµα. Μου είναι αδύνατον να µην αναφέρω τις αρχικές µου σκέψεις περί της δυσκολίας του θέµατος κυρίως γιατί απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και τις αµφιβολίες µου ως προς τη διεκπεραίωση του προγράµµατος. Ολοκληρώνοντας τον προσωπικό µου απολογισµό θα ήθελα να αναφέρω ότι λόγω αυτού του προγράµµατος η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν επιτακτική ανάγκη, ανάγκη όµως που οδήγησε σε εξωσχολική φιλική σχέση µε κάποια από τα πρόσωπα αυτά. Πραγµατικά αισθάνοµαι τυχερή που συµµετείχα σε πρόγραµµα του ΣΚ, στην αρχή µάλιστα της εκπαιδευτικής µου καριέρας, απέκτησα εφόδια σηµαντικής αξίας και ελπίζω να έχω την τύχη και να καταφέρω να λάβω µέρος και σε επόµενες σχολικές χρονιές. Β. Ε. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Κάνοντας τον τελικό απολογισµό του προγράµµατος του ΣΚ «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» έχω να αναφέρω τα εξής: Από την πρώτη χρονιά που δούλεψα σε νηπιαγωγείο θεώρησα ενδιαφέρον να ασχοληθώ µε πίνακες ζωγραφικής και να προσφέρω στα παιδιά µία πρώτη επαφή µε την τέχνη. Ξεκίνησα µε πίνακες του Ιακωβίδη και του Μιρό, που τους θεωρούσα πολύ κοντά στα παιδιά και την παιδική ζωγραφική. Βλέποντας το ενδιαφέρον τους και το γεγονός ότι µέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής µπορεί να δουλευτεί διαθεµατικά οποιοδήποτε θέµα και αφού είδα και το ενδιαφέρον των συναδέλφων να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο θέµα, µου δόθηκε η ευκαιρία, µέσω του ΣΚ να υλοποιήσω το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Θεωρώ µεγάλη ικανοποίηση για µένα ως εκπαιδευτικό να βλέπω παιδιά νηπιαγωγείου και ιδιαίτερα Τµήµατος Ένταξης, φτάνοντας το τέλος του προγράµµατος, να αναγνωρίζουν πίνακες µεγάλων ζωγράφων, να έχουν εµπεδώσει έννοιες όπως Ιµπρεσιονισµός, Κυβισµός, Γαλάζια Εποχή. Να αναλύουν πίνακες που τους θεωρώ δύσκολους, αλλά συνάµα πολύ ενδιαφέροντες, όπως την Γκουέρνικα του Πικάσο. Ταυτόχρονα βλέπω σηµαντική γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, ενθουσιασµό και συµµετοχή των γονέων. Επίσκεψη ενός γονέα ζωγράφου µας µετέδωσε αρκετές γνώσεις πάνω σε τεχνικές ζωγραφικής. Ταυτόχρονα εµπλουτίζω και εγώ τις γνώσεις µου πάνω σε ένα θέµα που προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύεται σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ο λόγος είναι ότι στα νηπιαγωγεία τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν µε την Τέχνη χωρίς το άγχος που θα έχουν στις επόµενες σχολικές βαθµίδες. Θεωρώ πως έβαλα κι εγώ ένα πετραδάκι στη µείωση της σχολικής αποτυχίας. Ευχαριστώ το ΣΚ για την ευκαιρία που µου έδωσε να υλοποιήσω το συγκεκριµένο πρόγραµµα.. Α. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Φέτος υλοποίησα για πρώτη φορά πρόγραµµα στο ΣΚ. Αρχικά ένοιωθα αγχωµένη γιατί υπήρχαν δυσκολίες όπως ο µεγάλος αριθµός παιδιών και η ύπαρξη Τµήµατος Ένταξης. Στην πορεία όµως όλοι µου οι φόβοι αποδείχτηκαν ανεδαφικοί. ISSN

9 Το θέµα µας «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» προσφερόταν για διεξοδική ανάλυση αλλά και σύνδεση µε άλλα αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος ή ακόµη και µε άλλα προγράµµατα που υλοποιήσαµε φέτος. Επιγραµµατικά αναφέρω τη σύνδεση µε το Πολιτιστικό Πρόγραµµα, όπου προχωρήσαµε και είδαµε µε τα παιδιά, εκτός από πίνακες γνωστών ζωγράφων όπως τον «Αρλεκίνο» του Πικάσο, και έργα γελοιογράφων (ΚΥΡ, ΒΑS, ΛΟΓΟ..). Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και αυτό φάνηκε στον τρόπο µε τον οποίο απέδωσαν κατόπιν δικά τους έργα, Προσωπικά ως εκπαιδευτικός νοιώθω πως ωφελήθηκα γιατί απέκτησα µια εµπειρία διαφορετική από τις άλλες χρονιές και πως διεύρυνα τις γνώσεις µου πάνω στο θέµα αυτό. 6. Προτάσεις για περαιτέρω δράση. Η καινοτόµος δράση που παρουσιάστηκε αφήνει το περιθώριο περαιτέρω δράσεων: (1) Ως προς την Προσχολική Εκπαίδευση (2) Ως προς την Εκπαιδευτική Έρευνα (3) Ως προς την Ειδική Αγωγή Στην Προσχολική Εκπαίδευση µπορεί να συνδυάσει: Τη Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ηµοτικό: Η θεµατολογία της δράσης µπορεί να υλοποιηθεί και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Τη ιαθεµατικότητα: ίνει το παράδειγµα και τη δυνατότητα και για άλλες µορφές τέχνης που µπορούν να παρουσιαστούν µέσα στην τάξη. Την κοινωνικοποίηση: Φέρνει την οικογένεια και την κοινωνία πιο κοντά στο Νηπιαγωγείο, αποδεικνύοντας τη «φωνή» της Προσχολικής Αγωγής και Ηλικίας. Στην Εκπαιδευτική Έρευνα µπορεί να εισάγει µια καινούργια θεµατολογία: Η άποψη ενός πολυµορφικού Νηπιαγωγείου. Αποδεικνύει την ανάγκη αναβάθµισης της Προσχολικής Αγωγής (Μαθησιακά και Οικοδοµικά ) Στην Ειδική Αγωγή µπορεί να συνδυάσει: Τη συνεργασία: Η συνεργασία παιδιών που ανήκουν στο κοµµάτι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µε παιδιά που ανήκουν στη Γενική Εκπαίδευση γίνεται καλύτερη µέσα από προγράµµατα και άλλων µορφών τέχνης Τη συµµετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Ανοίγει ορίζοντες για ουσιαστική πραγµατοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε ίδιες δυνατότητες για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Κάθε καινοτόµος δράση, µέσα από την καινοτοµία της γεννά και άλλες καινοτοµίες. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Artcyclopedia - The Fine Art search engine. Ανακτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Faglia, M. (2008). Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Παιδιών Τέχνη. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Γνώσης Καθηµερινή. Kennet, F. (Μτφ. Ζαραµπούκα, Σ.) (1982). Παιδικός Οδηγός για τη Γνωριµία µε τη Ζωγραφική. Αθήνα: Εκδόσεις ιάγραµµα. ISSN

10 Robins, D. (Μτφ. Χανή, Φ.) (2005). Ανακαλύπτω τις τεχνικές ζωγραφικής Κατασκεύασε τα δικά σου αριστουργήµατα. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Veaumont, E. (2003). Εικόνες από τις Τέχνες Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική Φωτογραφία Κινηµατογράφος Μουσική Θέατρο Χορός. Αθήνα: Εκδόσεις Modern Times. Γιαλουράκη, Σ. (2005). Το κουτί της Τέχνης Παιδαγωγικό υλικό και δραστηριότητες για την ανάπτυξη Προγραµµάτων Μουσειακής Εκπαίδευσης στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις ίπτυχο. αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασµοί ηµιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. ΕΠΠΣ ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2004). Ιντζίδης, Β., Κάβουρας, Π., Καραντζόλα, Ε., Κολέζα, Ε., Κουζέλης, Γ., Ρεπούση, Μ. (2009). Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός και Καινοτοµίες Επιµορφωτικό Εργαστήριο ικτύου Σχολικής Καινοτοµίας. Αθήνα Μορφωτική Πρωτοβουλία. Κουζέλης, Γ. (1991). Από το βιωµατικό στον επιστηµονικό κόσµο. Ζητήµατα αναπαραγωγής της γνώσης. Αθήνα: Κριτική. Μεγάλοι Ζωγράφοι. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Μεγάλοι Ζωγράφοι. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: mid=188 Μπαγάκης, Γ. (Επιµ) (2002). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο. Σιγούρος, Γ. (2001). Ανακαλύπτω τα µυστικά της ζωγραφικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος. ΤΕΙ Αθήνας Εργαστήριο Πολυµέσων. Ανακτήθηκε στις 11 Μαρτίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ISSN

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ιερεύνηση των απόψεων των µαθητών που διδάχθηκαν το µάθηµα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στα Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές Δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές Δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά 2010-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» Παρεμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας «Μουσικές» ΤΠΕ Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή και Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Φάση Α - Προετοιμασία Φάση Β - Εφαρμογή Φάση Γ - Αναστοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα