Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας"

Transcript

1 Οι µεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας Καραθανάση Ζαχαρένια 1, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παπαευθυµίου Ιωάννα 2, Νηπιαγωγός ΠΕ 60, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Περίληψη: Η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έγκειται στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ως εκπαιδευτικοί το «µάθηµα», καθώς και στην αλλαγή της χρήσης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού. Ασπαζόµενες την αντίληψη αυτή και γνωρίζοντας το σκοπό του Νηπιαγωγείου που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά νοητικά και κοινωνικά, ( ΕΠΠΣ- ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2004), εκπονήσαµε στο Νηπιαγωγείο που εργαζόµασταν κατά την περσινή σχολική περίοδο ( ) το Πρόγραµµα «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας». Στόχος µας ήταν η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, µέσω της Τέχνης, σε όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ηµιουργία Έκφραση, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής). Κάνοντας µια αποτίµηση του Προγράµµατος, θα λέγαµε πως, πέραν των λιγοστών πρακτικών προβληµάτων που αντιµετωπίσαµε, γενικά καταφέραµε να υλοποιήσουµε τους στόχους µας κατά ένα µεγάλο µέρος αλλά και να αποκοµίσουµε πολλά προσωπικά οφέλη. 1. Εισαγωγή Η εισαγωγή καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε δεδοµένες τις διεθνείς συγκυρίες και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, έγκειται στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ως εκπαιδευτικοί το «µάθηµα», καθώς και στην αλλαγή της χρήσης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αναδεικνύεται η δυνατότητά του να συνιστά πραγµατικά µαθησιακό πόρο, είτε πρόκειται για σχολικά εγχειρίδια, είτε για άλλα έντυπα, είτε ακόµη και για ηλεκτρονικά κείµενα, εκδόσεις κ.α. Παρά το, κατά γενική οµολογία, βαρύ πρόγραµµα τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η ουσιαστικότερη συµβολή του σχολείου είναι η εξοικείωση µε τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης, σύλληψης και ερµηνείας της πραγµατικότητας και η άσκηση στη χρήση τους. Προϋπόθεση µιας τέτοιας µαθησιακής λειτουργίας είναι η υιοθέτηση από µαθητές και εκπαιδευτικούς στάσεων που επιτρέπουν την επίγνωση της ικανότητας να «βλέπουν» τον κόσµο µε διαφορετικούς τρόπους: να τον περιγράφουν, να τον βιώνουν, να τον ερµηνεύουν, να τον ελέγχουν, να τον «µετρούν», να τον εξηγούν, να τον µεταφράζουν, να τον απεικονίζουν, να τον αναπαριστούν και µάλιστα µε περισσότερους από έναν τρόπο και σε περισσότερες από µία «γλώσσες». Αν σε αυτή την προϋπόθεση προσθέσουµε και εκείνη της επίγνωσης ότι ο κόσµος δε βιώνεται και δεν ερµηνεύεται από όλους µε τον ίδιο τρόπο, το βασικό µέληµά του είναι, εξασφαλίζοντας την αποδοχή της διαφοράς, να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να «δουν µε άλλα µάτια». ISSN

2 Όποια παιδαγωγική πρακτική κινείται σε αυτή την κατεύθυνση τείνει να µετατρέψει τη σχολική τάξη σε εργαστήριο. Εκεί πολλαπλασιάζονται οι παραστάσεις των µαθητών για τον κόσµο, εκεί δοκιµάζονται οι νέοι τρόποι ερµηνείας, εκεί ασκούνται οι µαθητές στη χρήση νέων «γλωσσών» (τρόπων επικοινωνίας). Η νέα σηµασιοδότηση της µάθησης οδηγεί σε καινοτόµες πρακτικές που έγκεινται στην άσκηση. Οι εκπαιδευτικοί δεν «µεταδίδουν» πλέον γνώσεις αλλά εξασφαλίζουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους µαθητές και τις µαθήτριες να δοκιµάσουν διαφορετικά επικοινωνιακά και ερµηνευτικά εργαλεία, να εξοικειωθούν µε τη χρήση τους, να διαπιστώσουν την αποτελεσµατικότητά τους σε διαφορετικές περιστάσεις. Αντί λοιπόν για µαθήµατα Γλώσσας, Μαθηµατικών, Φυσικών Επιστηµών, Εικαστικών θα έχουµε πλέον «Πειραµατικά Εργαστήρια» του κόσµου της Γλώσσας, των Μαθηµατικών κ.α. ή ακόµη και Εργαστήρια όπου αυτοί οι κόσµοι θα συνδέονται µεταξύ τους διαθεµατικά, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες παραγωγικής διαφοροποίησης. Κατανοούµε λοιπόν πως µια τέτοια προσέγγιση της γνώσης δεν επικεντρώνεται µόνο στην απλή απόκτηση γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια συγκεκριµένων ικανοτήτων των µαθητών που θα τους επιτρέψουν να κατακτήσουν ποικιλία «γλωσσών επικοινωνίας». 2. Φάση Αφόρµησης Η πρόταση για το συγκεκριµένο θέµα έγινε από τη ιευθύντρια της σχολικής µονάδας στα πλαίσια προκαθορισµένης συνάντησης του Συλλόγου ιδασκόντων του Νηπιαγωγείου. Αφόρµηση για την πρόταση στάθηκε το επίµονο ενδιαφέρον που έδειχνε ένας µαθητής του ολοήµερου τµήµατος, ο οποίος επηρεαζόµενος από το επάγγελµα του πατέρα του (ζωγράφος), συχνά ανέφερε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων την ύπαρξη πινάκων ζωγραφικής καθώς και ονόµατα ζωγράφων. 3. Φάση Σχεδιασµού 3.1. Χαρακτηριστικά Τίτλος θέµατος: «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» Χρόνος υλοποίησης: Ένα σχολικό έτος ιάστηµα εφαρµογής: Σεπτέµβριος 2008 Μάιος 2009 Εµπλεκόµενα µέλη της σχολικής κοινότητας: Ολοήµερο Τµήµα Νηπιαγωγείου (24 µαθητές) και 3 νηπιαγωγοί Τµήµα Ένταξης Νηπιαγωγείου (4 µαθητές) και µία νηπιαγωγός Γνωστικά αντικείµενα / Τοµέας σχολικής ζωής: Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας του Νηπιαγωγείου θα γίνει από τις τέσσερις εκπαιδευτικούς µία όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του θέµατος, µε βάση την διαθεµατικότητα, και πεδία εργασίας όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων της προσχολικής αγωγής (Προφορικός και γραπτός λόγος, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ηµιουργία & Έκφραση, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής). ISSN

3 Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις (π.χ. εργαστήριο ή αίθουσα µε υπολογιστές, επίσκεψη κ.ά.): Εργασία σε οµάδες κατά τη διάρκεια καθηµερινών δραστηριοτήτων, εκµάθηση τεχνικών ζωγραφικής (µε µαρκαδόρους κλπ), επίσκεψη γονέα ζωγράφου Καινοτόµες διαστάσεις: (1) Κοινωνικοπολιτισµική Μέσω του διαλόγου διερευνούµε προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις των παιδιών στο συγκεκριµένο θέµα. (2) ιυποκειµενική Τα νήπια συµµετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία (ρωτώντας, ερευνώντας, ζωγραφίζοντας, αφηγούµενα έναν πίνακα, δραµατοποιώντας τον). (3) Θεσµική Ο ρόλος του νηπιαγωγού είναι πλέον καθοδηγητικός, εµψυχωτικός, συντονιστικός. (4) Επιστηµολογική Μαθαίνουµε στα νήπια να διερευνούν, να συζητούν, να συµµετέχουν στις οµάδες. Χρησιµοποιούµε εποπτικά µέσα (φωτογραφική µηχανή, Η/Υ, DVD player) (5) ικτύωση σχολείου κοινωνίας Εµπλέκουµε τους γονείς στις καθηµερινές µας δραστηριότητες. Μας επισκέπτεται γονέας ζωγράφος (6) Ενδοσχολική επικοινωνία συνεργασία Εµπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλα τα παιδιά (και τα παιδιά του Τµήµατος Ένταξης) (7) Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρµογή προαγωγή θετικού κλίµατος στο σχολικό περιβάλλον Λόγω της ύπαρξης του Τµήµατος Ένταξης στο ίσως αυτή είναι και η σηµαντικότερη καινοτόµος διάσταση (αναπτύσσουµε κλίµα συνεργασίας ανάµεσα σε όλα τα παιδιά). (8) Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη γνώση, τη µάθηση και την κοινωνική συµµετοχή Αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, καλλιεργούν θετικές στάσεις και αξίες. (9) Αναπτυξιακή Επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και συνολική ανάπτυξη της σχολικής µονάδας Στόχοι Οι µαθητές και οι µαθήτριες: Να µάθουν να συνεργάζονται µεταξύ τους (πχ προσπαθώντας να αναπαράγουν έναν πίνακα ζωγραφικής) Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τη ζωή και το έργο µεγάλων ζωγράφων Να µάθουν να ερευνούν σωστά ένα θέµα Να εκφράζονται µέσω της δραµατοποίησης ενός πίνακα Να εµπλακούν και οι γονείς στην όλη διαδικασία (είτε βοηθώντας τα παιδιά στην εξεύρεση υλικού, είτε µε την παρουσία τους στην τάξη (γονέας-ζωγράφος) Να αναπτύξουν κριτική σκέψη Να αποκτήσουν θετική εικόνα για την ζωγραφική και γενικά για την τέχνη 3.3.Προγραµµατισµός για την αποτίµηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται Οµαδικές εργασίες ISSN

4 Βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων ραµατοποίηση Εξιστόρηση βιογραφιών των ζωγράφων Παρότρυνση των γονέων για εµπλουτισµό του υλικό και παρουσία τους µέσα στην τάξη για επεξήγηση και υποβοήθηση Αναπαραγωγή, µε τον δικό του τρόπο κάθε παιδί ή κάθε οµάδα, ενός πίνακα. 3.4.Περιγραφή Παρουσιάζουµε το θέµα στους µαθητές µας και στους γονείς τους. Συζητάµε και βλέπουµε το ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά µε την προτεινόµενη δραστηριότητα. ιερευνούµε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών και τις καταγράφουµε «Αξιοποιούµε» τυχόν γνώσεις γονέων στο συγκεκριµένο θέµα Ανάλογα µε την εκάστοτε θεµατική ενότητα, παρουσιάζουµε και τον αντίστοιχο πίνακα-ες που έχουµε διαλέξει και εργαζόµαστε πάνω σ αυτόν Μελετάµε τυχόν ερωτήµατα που προκύπτουν από την διαδικασία µελέτης του κάθε πίνακα και τα χρησιµοποιούµε για το σχεδιασµό περαιτέρω δραστηριοτήτων. Αξιολογούµε την δραστηριότητα, αλλά και αυτοαξιολογούµαστε. 4. Φάση Υλοποίησης 4.1. Εφαρµογή Περιγραφή Κατόπιν προτάσεως της ιευθύντριας του Νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Συλλόγου ιδασκόντων, αποφασίστηκε να συµµετάσχουν οι τέσσερις από τις πέντε εκπαιδευτικούς του σχολείου (απείχε η εκπαιδευτικός του κλασικού τµήµατος). Οι εργασίες ξεκίνησαν άµεσα και παρά τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιµετωπιστούν λόγω του τµήµατος ένταξης, το συνεργατικό κλίµα που δηµιουργήθηκε στο χώρο του σχολείου βοήθησε να ξεπεραστούν. Συγκαλέστηκε συνέλευση γονέων των παιδιών των δύο τµηµάτων, στην οποία ενηµερώθηκαν για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι νηπιαγωγοί και ζητήθηκε η συµµετοχή και η βοήθειά τους όπου παραστεί ανάγκη. Ο τρόπος µε τον οποίο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το πρόγραµµα ήταν, στα πλαίσια των εκάστοτε θεµατικών ενοτήτων, να παρουσιάζεται και ένας ή περισσότεροι πίνακες ενός µεγάλου ζωγράφου και να «δουλεύεται» διαθεµατικά (να προσεγγίζεται δηλ. απ όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου). Αξίζει να σηµειωθεί ότι έτσι µε πολύ ευχάριστο τρόπο τα παιδιά έλαβαν βασικές γνώσεις για τους συγκεκριµένους καλλιτέχνες, έµαθαν τεχνοτροπίες, στυλ, υλικά που χρησιµοποιούνται για τη µορφή αυτή της τέχνης Φάσεις Υλοποίησης «Η κίσσα στο χιόνι» - Κλωντ Μονέ ISSN

5 Θεµατική ενότητα «ΧΕΙΜΩΝΑΣ» Μετά από χιονόπτωση βγήκαµε στο προαύλιο και κάποια παιδιά βρήκαν ένα χτυπηµένο πουλί. Αυτή ήταν και η αφόρµηση για την επεξεργασία του πίνακα. ουλεύτηκαν διαθεµατικά σχεδόν όλοι οι τοµείς του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου και τα παιδιά έµαθαν την έννοια του ιµπρεσιονισµού. α. Ερωτήσεις: - Πως νοµίζετε ότι νοιώθει το πουλάκι που βλέπετε στον πίνακα; - Γιατί ανέβηκε πάνω στη σκάλα; - Πόση ώρα έµεινε εκεί; - Τι έκανε µετά; (Παραγωγή προφορικού λόγου) β. Γράψαµε τη λέξη «χιόνι». Βρήκαµε λέξεις που αρχίζουν από «χ» Γράψαµε παραµύθι, εµπνευσµένο από τα παιδιά (Παραγωγή γραπτού λόγου) γ. Χωριστήκαµε σε οµάδες και εικονογραφήσαµε το παραµύθι ( ηµιουργία και Έκφραση - Εικαστικά) δ. Μιλήσαµε για το χιόνι και το νερό (Φυσικές Επιστήµες) «Ανθισµένη αµυγδαλιά» - Βαν Γκονγκ Θεµατική ενότητα «ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ» Το πιο αγαπητό πρόσωπο της ζωής του Βαν Γκονγκ ήταν ο µικρότερος αδερφός του Τεό. Μόλις γεννήθηκε ο γιος του Τεό, ο ζωγράφος του δώρισε τον προαναφερθέντα πίνακα Με αφορµή λοιπόν τη γέννηση του αδερφού ενός παιδιού στο σχολείο, ασχοληθήκαµε µε τον πίνακα αυτό. «Αρλεκίνος» - Πάµπλο Πικάσο Θεµατική ενότητα «Αποκριές Καρναβάλι» Θεωρούµε τους εαυτούς µας τυχερούς που το σχολείο µας βρίσκεται στην πόλη που θεωρείται το επίκεντρο της Ελλάδας την περίοδο του καρναβαλιού. Αυτονόητα η ενότητα αυτή «δουλεύτηκε» περισσότερο από κάθε άλλη. α. Παίξαµε το παιχνίδι «Αρλεκίνος» ( ηµιουργία και έκφραση Θεατρική Αγωγή) β. Φωτοτυπήσαµε την εικόνα του Αρλεκίνου σε δύο µεγέθη µικρό και µεγάλο. Τα παιδιά έκαναν αντιστοιχήσεις βάση του µεγέθους (Μαθηµατικά) γ. Κάναµε σύνολα µε µασκαράδες και πιερότους (Μαθηµατικά) δ. Μάθαµε το τραγούδι «Χίλιοι ρόµβοι µαγικοί» ( ηµιουργία και Έκφραση Μουσική) «Οι τέσσερις εποχές» - Γιάννης Τσαρούχης Θεµατική ενότητα «ΑΝΟΙΞΗ» Με αφορµή τον ερχοµό της άνοιξης ασχοληθήκαµε µε τον συγκεκριµένο πίνακα του Τσαρούχη. «Γκουέρνικα» - Πάµπλο Πικάσο Θεµατική ενότητα «25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ» Ο εορτασµός της 25 ης Μαρτίου ήταν η αφορµή για την ενασχόληση µε τον πίνακα αυτό. Επέκταση δόθηκε, συζητώντας το θέµα «Πόλεµος & Ειρήνη» και απόλυτη δική µας ικανοποίηση η εµπέδωση από τα παιδιά των λεγοµένων του Πικάσο «Ακόµη και η ζωγραφική είναι ένα όπλο και άµυνα απέναντι στον εχθρό» «Το τραπέζι της Σαρακοστής» - Σπύρος Βασιλείου Θεµατική ενότητα «ΠΑΣΧΑ» Ο ερχοµός του Πάσχα και το γεγονός ότι διανύαµε την περίοδο της Σαρακοστής µας οδήγησαν στην ενασχόληση µε τον προαναφερθέντα πίνακα. «Κόκκινος ήλιος» - Χουάν Μιρό Θεµατική ενότητα «ΠΛΑΝΗΤΕΣ» ISSN

6 5. Φάση Αξιολόγησης 5.1. Συµπεράσµατα Βλέποντας την ανταπόκριση από την πλευρά των µαθητών στον τρόπο διδασκαλίας των θεµατικών ενοτήτων, ανεπιφύλακτα προτείνουµε στους συναδέλφους να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν έναν παρόµοιο τρόπο διδασκαλίας. Έργα των µαθητών κοσµούν τους τοίχους του νηπιαγωγείου και έγιναν έκθεµα προς τους γονείς στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Πολύ θετική ανταπόκριση βρήκαµε από την πλευρά των γονέων, στο θέµα της συλλογής υλικού ανά θεµατική ενότητα. Σχεδόν κάθε παιδί έφερνε στο σχολείο καθηµερινά ότι ζητούσαµε. Ενεργή συµµετοχή είχαµε επίσης και από έναν γονέα παιδιού του ολοήµερου τµήµατος. Ο συγκεκριµένος γονέας ήρθε µετά από πρόσκλησή µας ένα πρωινό και λόγω επαγγέλµατος (ζωγράφος) ενηµέρωσε τα παιδιά για την τέχνη της ζωγραφικής. Τα παιδιά είδαν από κοντά τα υλικά ενός ζωγράφου και τον τρόπο µε τον οποίο αυτός δουλεύει. Ο τρόπος µε τον οποίο εργαστήκαµε ήταν η οµαδοσυνεργατική µέθοδος (µέθοδος που ούτως ή άλλως χρησιµοποιείται στο νηπιαγωγείο). Τα αποτελέσµατα για ακόµη µία φορά µας ικανοποίησαν απόλυτα. Λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων µαθητών του τµήµατος ένταξης, η συγκεκριµένη µέθοδος εργασίας ήταν η πλέον ενδεδειγµένη. Μαθητές µε αρκετά χαµηλό νοητικό δυναµικό βοηθήθηκαν πάρα πολύ, καθώς εντάχθηκαν σε οµάδα µε «ανώτερους» νοητικά µαθητές. Η λεπτή και αδρή κινητικότητα όλων των µαθητών (αλλά ιδιαίτερα αυτών του τµήµατος ένταξης) θεωρούµε ότι αναπτύχθηκε αρκετά, λόγω της ενασχόλησης των παιδιών µε διαφορετικής µορφής και υφής υλικά, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων. Βέβαια η «επιτυχία» του προγράµµατος πιθανότατα θα ήταν µεγαλύτερη αν υπήρχε στο νηπιαγωγείο αίθουσα, κατάλληλα διαµορφωµένη για συνεργατική µάθηση και εξοπλισµένη µε υλικό για χρήση Τ.Π.Ε. Μεγάλες αποκλίσεις από τον αρχικό µας σχεδιασµό δεν θα λέγαµε πως υπήρξαν. Οι θεµατικές ενότητες που είχαµε προσχεδιάσει, δουλεύτηκαν όλες. Μικροπροβλήµατα, κυρίως πρακτικής φύσης, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος, όπως π.χ. το γεγονός ότι κάποια από τα παιδιά του τµήµατος ένταξης δηµιουργούσαν φασαρία, διασπώντας την προσοχή της οµάδας, ξεπεράστηκαν µε την βοήθεια και τη συνεργασία όλων των νηπιαγωγών που έλαβαν µέρος. Όταν, για παράδειγµα, µία νηπιαγωγός εργαζόταν επάνω σε κάποιο θέµα, οι υπόλοιπες «µοίραζαν» τα παιδιά του τµήµατος ένταξης, έχοντάς τα µε τον τρόπο αυτό υπό «στενότερη επίβλεψη», βοηθώντας έτσι να ξεπεραστούν τυχόν προβλήµατα που προέκυπταν. Αποτέλεσµα αυτής της καλής συνεργασίας ήταν να «δουλευτεί» η θεµατική ενότητα, αλλά και να αποκοµίσουν πολλά όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων και των «πιο δύσκολων». ISSN

7 5.2. Προσωπική επαγγελµατική ανάπτυξη Ζ.Κ. (Νηπιαγωγός Τµήµατος Ένταξης) Προσωπικά, αν και είναι η τρίτη µου χρονιά ως αναπληρώτρια σε Τµήµα Ένταξης, θεωρώ πως µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποκόµισα πολλά θετικά και ως εκπαιδευτικός αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Ως εκπαιδευτικός νοιώθω πως φέτος κατάφερα να βοηθήσω ουσιαστικότερα τους µαθητές µου, ίσως επειδή τους προσέγγισα µε εντελώς διαφορετικό τρόπο απ ότι τις προηγούµενες χρονιές. Αποδεδειγµένα η τέχνη, σε οποιαδήποτε µορφή της, δρα θεραπευτικά σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση µου έδωσε η χαρά που είδα πως ένοιωσαν οι γονείς των παιδιών του Τµήµατος Ένταξης όταν αρχικά τους ενηµέρωσα για την πρόθεσή µου να συµµετάσχουµε στο Πρόγραµµα. Πιθανότατα και οι ίδιοι θεώρησαν πως τα παιδιά τους θα είχαν αρκετά να αποκοµίσουν αν δουλευτούν µε έναν τρόπο διαφορετικό από τους συνηθισµένους τρόπους διδασκαλίας. Στο θέµα της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας µε άλλους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο ΣΚ, µε ενθουσίασε το γεγονός ότι µέσω της πλατφόρµας του ικτύου µπόρεσα να επικοινωνήσω µε συναδέλφους τους οποίους δεν γνωρίζω και να ανταλλάξω µαζί τους απόψεις, ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό. Όσον αφορά τις γνώσεις που απέκτησα σε θέµατα ζωγραφικής, αυτές ήταν πλέον του αναµενόµενου. Οµολογώ πως η σχέση µου µε το θέµα δεν ήταν η καλύτερη πριν εµπλακώ µε το πρόγραµµα που υλοποιήσαµε. Όσον αφορά τη σχέση µου µε τις συναδέλφους, αυτές βελτιώθηκαν κατά πολύ, στα πλαίσια του προγράµµατος, πιθανών λόγω του κοινού µας στόχου: να προσφέρουµε όσο το δυνατόν περισσότερα στους µικρούς µαθητές µας. Αισθάνοµαι µεγάλη ικανοποίηση µε την ενασχόλησή µου µε το πρόγραµµα αυτό και ευελπιστώ την επόµενη χρονιά, σε όποιο νηπιαγωγείο και να εργάζοµαι να καταφέρω να συµµετάσχω και πάλι. Ι. Π. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Προβαίνοντας σε προσωπικό απολογισµό της συµµετοχής µου στο ΣΚ και συγκεκριµένα στο πρόγραµµα Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο µας αξίζει να αναφέρω πρώτιστα ότι η φετινή χρονιά ήταν εισαγωγική χρονιά στον κλάδο της εκπαίδευσης για εµένα και χωρίς προηγούµενη εµπειρία. Εποµένως, αρχικώς αναρωτήθηκα αν θα µπορούσα να τα φέρω εις πέρας αλλά παράλληλα ενθουσιάστηκα µε την ιδέα και αυτός ο ενθουσιασµός είναι που επικράτησε και µου έδωσε αυτοπεποίθηση και ενθάρρυνση να κάνω αυτό το βήµα. Ο συνδυασµός λοιπόν αυτός αποτελεί µια πρόκληση που κάθε εκπαιδευτικό θα δελέαζε και ένα στοίχηµα που θα τον ωθούσε να βάλει τα δυνατά του να το κερδίσει. Οι εµπειρίες που αποκόµισα είναι ανεκτίµητες. Έµεινα έκπληκτη µε το γεγονός ότι µέσω της τέχνης, και ιδιαίτερα της ζωγραφικής µε την οποία ασχοληθήκαµε, µπορεί να αναπτυχθεί το µεγαλύτερο ίσως και όλο µέρος του Αναλυτικού Προγράµµατος της Προσχολικής Αγωγής. Είχα την τύχη, παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί µε παιδιά Ειδικής Αγωγής να συνεργαστώ µαζί τους, να δω τις ISSN

8 ιδιαιτερότητες προτερήµατά τους και να πάρουν µια διαφορετική θέση στη ζωή µου, πέρα από τα στερεότυπα που δυστυχώς µας έχει εισαγάγει η κοινωνία για αυτά τα άτοµα. Μου είναι αδύνατον να µην αναφέρω τις αρχικές µου σκέψεις περί της δυσκολίας του θέµατος κυρίως γιατί απευθυνόταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και τις αµφιβολίες µου ως προς τη διεκπεραίωση του προγράµµατος. Ολοκληρώνοντας τον προσωπικό µου απολογισµό θα ήθελα να αναφέρω ότι λόγω αυτού του προγράµµατος η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν επιτακτική ανάγκη, ανάγκη όµως που οδήγησε σε εξωσχολική φιλική σχέση µε κάποια από τα πρόσωπα αυτά. Πραγµατικά αισθάνοµαι τυχερή που συµµετείχα σε πρόγραµµα του ΣΚ, στην αρχή µάλιστα της εκπαιδευτικής µου καριέρας, απέκτησα εφόδια σηµαντικής αξίας και ελπίζω να έχω την τύχη και να καταφέρω να λάβω µέρος και σε επόµενες σχολικές χρονιές. Β. Ε. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Κάνοντας τον τελικό απολογισµό του προγράµµατος του ΣΚ «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» έχω να αναφέρω τα εξής: Από την πρώτη χρονιά που δούλεψα σε νηπιαγωγείο θεώρησα ενδιαφέρον να ασχοληθώ µε πίνακες ζωγραφικής και να προσφέρω στα παιδιά µία πρώτη επαφή µε την τέχνη. Ξεκίνησα µε πίνακες του Ιακωβίδη και του Μιρό, που τους θεωρούσα πολύ κοντά στα παιδιά και την παιδική ζωγραφική. Βλέποντας το ενδιαφέρον τους και το γεγονός ότι µέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής µπορεί να δουλευτεί διαθεµατικά οποιοδήποτε θέµα και αφού είδα και το ενδιαφέρον των συναδέλφων να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο θέµα, µου δόθηκε η ευκαιρία, µέσω του ΣΚ να υλοποιήσω το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Θεωρώ µεγάλη ικανοποίηση για µένα ως εκπαιδευτικό να βλέπω παιδιά νηπιαγωγείου και ιδιαίτερα Τµήµατος Ένταξης, φτάνοντας το τέλος του προγράµµατος, να αναγνωρίζουν πίνακες µεγάλων ζωγράφων, να έχουν εµπεδώσει έννοιες όπως Ιµπρεσιονισµός, Κυβισµός, Γαλάζια Εποχή. Να αναλύουν πίνακες που τους θεωρώ δύσκολους, αλλά συνάµα πολύ ενδιαφέροντες, όπως την Γκουέρνικα του Πικάσο. Ταυτόχρονα βλέπω σηµαντική γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, ενθουσιασµό και συµµετοχή των γονέων. Επίσκεψη ενός γονέα ζωγράφου µας µετέδωσε αρκετές γνώσεις πάνω σε τεχνικές ζωγραφικής. Ταυτόχρονα εµπλουτίζω και εγώ τις γνώσεις µου πάνω σε ένα θέµα που προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύεται σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ο λόγος είναι ότι στα νηπιαγωγεία τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν µε την Τέχνη χωρίς το άγχος που θα έχουν στις επόµενες σχολικές βαθµίδες. Θεωρώ πως έβαλα κι εγώ ένα πετραδάκι στη µείωση της σχολικής αποτυχίας. Ευχαριστώ το ΣΚ για την ευκαιρία που µου έδωσε να υλοποιήσω το συγκεκριµένο πρόγραµµα.. Α. (Νηπιαγωγός Ολοήµερου Τµήµατος) Φέτος υλοποίησα για πρώτη φορά πρόγραµµα στο ΣΚ. Αρχικά ένοιωθα αγχωµένη γιατί υπήρχαν δυσκολίες όπως ο µεγάλος αριθµός παιδιών και η ύπαρξη Τµήµατος Ένταξης. Στην πορεία όµως όλοι µου οι φόβοι αποδείχτηκαν ανεδαφικοί. ISSN

9 Το θέµα µας «Οι µεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µας» προσφερόταν για διεξοδική ανάλυση αλλά και σύνδεση µε άλλα αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος ή ακόµη και µε άλλα προγράµµατα που υλοποιήσαµε φέτος. Επιγραµµατικά αναφέρω τη σύνδεση µε το Πολιτιστικό Πρόγραµµα, όπου προχωρήσαµε και είδαµε µε τα παιδιά, εκτός από πίνακες γνωστών ζωγράφων όπως τον «Αρλεκίνο» του Πικάσο, και έργα γελοιογράφων (ΚΥΡ, ΒΑS, ΛΟΓΟ..). Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και αυτό φάνηκε στον τρόπο µε τον οποίο απέδωσαν κατόπιν δικά τους έργα, Προσωπικά ως εκπαιδευτικός νοιώθω πως ωφελήθηκα γιατί απέκτησα µια εµπειρία διαφορετική από τις άλλες χρονιές και πως διεύρυνα τις γνώσεις µου πάνω στο θέµα αυτό. 6. Προτάσεις για περαιτέρω δράση. Η καινοτόµος δράση που παρουσιάστηκε αφήνει το περιθώριο περαιτέρω δράσεων: (1) Ως προς την Προσχολική Εκπαίδευση (2) Ως προς την Εκπαιδευτική Έρευνα (3) Ως προς την Ειδική Αγωγή Στην Προσχολική Εκπαίδευση µπορεί να συνδυάσει: Τη Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ηµοτικό: Η θεµατολογία της δράσης µπορεί να υλοποιηθεί και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Τη ιαθεµατικότητα: ίνει το παράδειγµα και τη δυνατότητα και για άλλες µορφές τέχνης που µπορούν να παρουσιαστούν µέσα στην τάξη. Την κοινωνικοποίηση: Φέρνει την οικογένεια και την κοινωνία πιο κοντά στο Νηπιαγωγείο, αποδεικνύοντας τη «φωνή» της Προσχολικής Αγωγής και Ηλικίας. Στην Εκπαιδευτική Έρευνα µπορεί να εισάγει µια καινούργια θεµατολογία: Η άποψη ενός πολυµορφικού Νηπιαγωγείου. Αποδεικνύει την ανάγκη αναβάθµισης της Προσχολικής Αγωγής (Μαθησιακά και Οικοδοµικά ) Στην Ειδική Αγωγή µπορεί να συνδυάσει: Τη συνεργασία: Η συνεργασία παιδιών που ανήκουν στο κοµµάτι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µε παιδιά που ανήκουν στη Γενική Εκπαίδευση γίνεται καλύτερη µέσα από προγράµµατα και άλλων µορφών τέχνης Τη συµµετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Ανοίγει ορίζοντες για ουσιαστική πραγµατοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε ίδιες δυνατότητες για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Κάθε καινοτόµος δράση, µέσα από την καινοτοµία της γεννά και άλλες καινοτοµίες. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Artcyclopedia - The Fine Art search engine. Ανακτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Faglia, M. (2008). Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Παιδιών Τέχνη. Αθήνα: Βιβλιοθήκη Γνώσης Καθηµερινή. Kennet, F. (Μτφ. Ζαραµπούκα, Σ.) (1982). Παιδικός Οδηγός για τη Γνωριµία µε τη Ζωγραφική. Αθήνα: Εκδόσεις ιάγραµµα. ISSN

10 Robins, D. (Μτφ. Χανή, Φ.) (2005). Ανακαλύπτω τις τεχνικές ζωγραφικής Κατασκεύασε τα δικά σου αριστουργήµατα. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Veaumont, E. (2003). Εικόνες από τις Τέχνες Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική Φωτογραφία Κινηµατογράφος Μουσική Θέατρο Χορός. Αθήνα: Εκδόσεις Modern Times. Γιαλουράκη, Σ. (2005). Το κουτί της Τέχνης Παιδαγωγικό υλικό και δραστηριότητες για την ανάπτυξη Προγραµµάτων Μουσειακής Εκπαίδευσης στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις ίπτυχο. αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασµοί ηµιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. ΕΠΠΣ ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2004). Ιντζίδης, Β., Κάβουρας, Π., Καραντζόλα, Ε., Κολέζα, Ε., Κουζέλης, Γ., Ρεπούση, Μ. (2009). Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός και Καινοτοµίες Επιµορφωτικό Εργαστήριο ικτύου Σχολικής Καινοτοµίας. Αθήνα Μορφωτική Πρωτοβουλία. Κουζέλης, Γ. (1991). Από το βιωµατικό στον επιστηµονικό κόσµο. Ζητήµατα αναπαραγωγής της γνώσης. Αθήνα: Κριτική. Μεγάλοι Ζωγράφοι. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Μεγάλοι Ζωγράφοι. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: mid=188 Μπαγάκης, Γ. (Επιµ) (2002). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο. Σιγούρος, Γ. (2001). Ανακαλύπτω τα µυστικά της ζωγραφικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος. ΤΕΙ Αθήνας Εργαστήριο Πολυµέσων. Ανακτήθηκε στις 11 Μαρτίου 2009, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ISSN

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση

5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα Πειρατές µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΙΡΑΤΕΣ» 513 5.6 Ανάπτυξη ενός Project µε θέµα "Πειρατές" µε την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση Κατερίνα Καζέλα Σχολική Σύµβουλος ΠΑ, ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας Γεωργία Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Π.Ε. 18.24 Πρόλογος Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα της συλλογικής προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µας κανάλι: µια δράση εµψύχωσης σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Εγγλέζου Ελντίνα, Σφυρόερα Μαρία 1. Ο ρόλος της εµψύχωσης στη σύγχρονη κοινωνία Οι ραγδαίες κοινωνικο-πολιτισµικές εξελίξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (PROJECT) Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Κουτή Μαρία, Σχολική Σύµβουλος Π. Α., M.Ed Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) 2015 1 Ομάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ελένη Λοΐζου Συντονίστρια και Επιστημονική υπεύθυνη Νόπη Τηλεμάχου Σταυρούλα Κοντοβούρκη Μαρία Ηρακλέους Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων 2 Αυτοέκδοση Τίτλος: Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα