Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης*"

Transcript

1 Τα συλλεκτικά έργα στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2006, σελ Η απόφαση 2232/2006 του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι μία από τις λίγες ελληνικές αποφάσεις που αφορούν σε συλλεκτικά έργα και η μόνη 1, από όσο γνωρίζουμε, που αφορά σε συλλογή εκφράσεων λαϊκής παράδοσης. Συγκεκριμένα, το Εφετείο Θεσσαλονίκης έπρεπε να κρίνει κατά πόσο μία συλλογή ποντιακών κειμηλίων, η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό την έκθεσή της σε ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο, κατόπιν σχετικής παραγγελίας ενός ν.π., αποτελούσε πνευματικό δημιούργημα και, σε καταφατική περίπτωση, ν αναζητήσει τον πνευματικό δημιουργό του εν λόγω έργου. Προτού διατυπώσουμε ορισμένες παρατηρήσεις επί της ως άνω απόφασης, λοιπόν, μας δίνεται η ευκαιρία να προβούμε σε μία γενική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται από πλευράς ελληνικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας το ζήτημα της προστασίας των συλλεκτικών έργων. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής, ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει μία πλήρης κάλυψη των ζητημάτων που θέτει η υπό σχολιασμό απόφαση, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μία μικρή αναφορά και στην περίπτωση των συλλεκτικών έργων που δημιουργούνται κατόπιν παραγγελίας, με αποκλειστικό όμως στόχο την ανεύρεση του δημιουργού και, συνεπώς, του αρχικού δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις αυτές. Όταν ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας αυτή, θα είμαστε σε θέση να προβούμε και σε έναν ειδικότερο σχολιασμό της εν λόγω απόφασης. 1 Εκτός από την ΜΠρΑθ 30766/1996, ΔΕΕ 1997, σελ. 94, η οποία αφορά συλλεκτικό έργο παραδοσιακών ρυθμών, το οποίο προοριζόταν να ενσωματωθεί ως λογισμικό σε αρμόνια, και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζεται από το δικαστήριο εκτός από συλλεκτικό έργο και ως πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 1

2 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1.1. Έννοια συλλεκτικού έργου και προϋποθέσεις προστασίας του Εισαγωγικές παρατηρήσεις Μεταξύ των έργων που ο νόμος 2121/1993 θεωρεί ως άξια προστασίας, υπό την έννοια ότι χορηγεί στο δημιουργό τους αποκλειστικές περιουσιακής και ηθικής φύσεως εξουσίες, συγκαταλέγονται και τα λεγόμενα συλλεκτικά έργα, τα οποία γινόταν δεκτό, τόσο από τη θεωρία 2 όσο και από τη νομολογία 3, ότι αποτελούσαν αντικείμενο προστασίας και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, παρ όλο που ούτε ο ν. 2387/1920 ούτε ο ν. ΓΥΠΓ /1909 περιλάμβαναν σχετική ρύθμιση. Ο όρος «συλλεκτικό έργο» δεν απαντάται στο νόμο. Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται παγίως από τη θεωρία και στον οποίο προσδίδεται διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο όρος προσλαμβάνει στην καθομιλουμένη, όπου ως συλλεκτικό νοείται κυρίως ένα έργο ή άλλο αντικείμενο, το οποίο λόγω παλαιότητας, σπανιότητας ή αναφοράς σε κάποιο ειδικό γεγονός, επέτειο κ.τ.λ., αποκτά μεγάλη αξία 4. Ο όρος «συλλεκτικό έργο» χρησιμοποιείται από τη θεωρία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την έννοια της συλλογής, η οποία, προκειμένου ν αποτελέσει αντικείμενο προστασίας, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/ Η διάταξη αυτή, συγκεκριμένα, ορίζει ότι «νοούνται επίσης ως έργα [ ] οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες, εφόσον η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη» 6. 2 Βλ. Ιωάννου-Λυκιαρδόπουλου, Πνευματική Ιδιοκτησία, 2η έκδοση, 1962, σελ. 105 επ. και Ασπρογέρακα- Γρίβα, Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομολογιακή έρευνα αυτών εν Ελλάδι, Αθήναι 1970, σελ Βλ. ενδεικτικά, ΑΠ 475/1936, Θ., ΜΗ/1937, σελ. 300 ΠρωτΑθ 16977/1958, ΕΕΝ 1959, σελ. 718 ΕφΑθ 1410/1959, ΝΔ 1960, σελ. 134 ΜΠρΑθ 4870/1990, ΕΕμπΔ 1990, σελ Δεν αποκλείεται, βέβαια, ένα συλλεκτικό, υπό την έννοια του ν. 2121/1993, έργο να αποτελείται από επιμέρους έργα, τα οποία μπορεί με τη σειρά τους να φέρουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, είναι αδιάφορο από τη σκοπιά του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. 5 Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2819/2000. Στην προηγούμενη διατύπωσή της η εν λόγω διάταξη περιλάμβανε και τις βάσεις δεδομένων, οι οποίες πλέον, μετά τη θέσπιση του ν. 2819/2000 για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ για τις βάσεις δεδομένων, προστατεύονται δυνάμει της παρ. 2α του άρθρου 2 του ν. 2121/1993. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα ειδικό είδος συλλεκτικού έργου, το οποίο δεν θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. 6 Παρόμοια είναι και η γερμανική ρύθμιση, όπου στην 4 Abs. 1 του UrhG του 1965 προβλέπεται ότι «οι συλλογές οι οποίες συναπαρτίζονται από έργα, δεδομένα ή άλλα ανεξάρτητα στοιχεία και οι οποίες αποτελούν είτε ως προς τον τρόπο επιλογής είτε ως προς τον τρόπο διευθέτησης του περιεχομένου τους προσωπικά 2

3 Από την ως άνω διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι, προκειμένου να υπάρξει συλλεκτικό έργο προστατευόμενο με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις, τις οποίες και θ αναπτύξουμε διεξοδικά στις ενότητες που ακολουθούν: α) η συλλογή πρέπει ν αποτελείται από περισσότερα επιμέρους έργα ή εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης ή απλά γεγονότα και στοιχεία 7 και β) η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου της να ενέχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας Πρώτη προϋπόθεση προστασίας: το έργο ν αποτελείται από περισσότερα επιμέρους έργα ή εκφράσεις λαϊκής παράδοσης ή απλά γεγονότα ή στοιχεία Η πρώτη προϋπόθεση προστασίας, που θέτει ο νόμος, είναι ν αποτελείται το συλλεκτικό έργο από περισσότερα επιμέρους έργα, ή στοιχεία ή γεγονότα ή εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης. Αναζητώντας μία έννοια γένους, στην οποία θα μπορούσαν να υπαχθούν όλες οι προαναφερόμενες έννοιες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νόμος απαιτεί το συλλεκτικό έργο να αποτελείται από περισσότερα «αυτοτελή συστατικά» ή, ακόμα καλύτερα, από περισσότερες «μονάδες» που μπορεί να έχουν το χαρακτήρα του έργου, ενός απλού στοιχείου ή γεγονότος ή μίας εκφράσεως της λαϊκής παράδοσης. Υπό τον όρο «μονάδα» αποτυπώνεται, κατά τη γνώμη μας, με ανάγλυφο τρόπο το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει να διακρίνει τα περισσότερα εκείνα έργα, στοιχεία, γεγονότα ή εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, που περιλαμβάνονται σε μία συλλογή, τόσο πριν όσο και μετά την «είσοδό» (: «συμμετοχή») τους σ ένα συλλεκτικό έργο: η αυτοτέλειά τους 8. Η προϋπόθεση αυτή δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, είναι, ωστόσο, απαραίτητη για τη συγκρότηση μίας συλλογής. Διαφορετικά, σε περίπτωση που οι περισσότερες πνευματικά δημιουργήματα, προστατεύονται ως αυτοτελή έργα, ανεξάρτητα από τα τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα που υφίστανται επί των επιμέρους έργων». 7 Βλ. Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 4η έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 80, ο οποίος αναφέρεται σε συλλεκτικά έργα, όταν αυτά αποτελούνται από άλλα έργα ή μέρη έργων, και σε συλλογές, όταν αυτές αποτελούνται από απλά γεγονότα, στοιχεία ή δεδομένα. Βλ. και Ahlberg, σε Möhring/Nicolini, Urheberechtsgesetz Kommentar, 2. Auflage, München 2000, 4, Rdn. 8, σελ. 171 ο οποίος υποστηρίζει ότι συλλογή αποτελεί κάθε συλλογή έργων, στοιχείων ή γεγονότων, ενώ συλλεκτικό έργο είναι μόνο εκείνη η συλλογή που ενέχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας είτε στον τρόπο επιλογής είτε στον τρόπο διευθέτησης, έτσι ώστε κάθε συλλεκτικό έργο ν αποτελεί και συλλογή όχι όμως και το αντίθετο. 8 Για την εν λόγω προϋπόθεση βλ. Ahlberg, ό.π., 4, Rdn. 16, σελ. 173 Loewenheim, σε Schricker, Urheberrecht Kommentar, 2. Auflage, München 1999, 4, Rdn. 7, σελ

4 μονάδες χάνουν την αυτοτέλεια αυθυπαρξία τους, εγκαταλείπουμε το χώρο των συλλεκτικών και περνάμε στην έννοια των σύνθετων έργων 9, π.χ. τραγούδι, όπου υπάρχει συνένωση δύο αυτοτελών έργων, μουσικής και στίχων, ή μιλάμε για κολλάζ, όπου χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, αποκόμματα, φωτογραφίες κ.τ.λ. για τη δημιουργία ενός και μόνο έργου. Ο δημιουργός ενός συλλεκτικού έργου, αντιθέτως, δεν συνενώνει τα επιμέρους έργα ή λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιεί, αλλά τα θέτει, θα λέγαμε, σε μία τέτοια πραγματική τοπική συνάφεια, ώστε να υποδηλώνεται η συγκρότηση μιας συλλογής. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα παράγωγα έργα, π.χ. τη μετάφραση, τις διασκευές κ.τ.λ., τα οποία ο νόμος προστατεύει υπό προϋποθέσεις στην ίδια παράγραφο με τα συλλεκτικά, ο δημιουργός ενός συλλεκτικού έργου δεν επιδρά επί των επιμέρους έργων, ούτε τα μεταποιεί ούτε τα επεξεργάζεται 10. Από τη στιγμή, τώρα, που ο νόμος δεν ορίζει ειδικότερα, αρκεί, κατά τη γνώμη μας, οι μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένα συλλεκτικό έργο να είναι ακόμα και δύο, περίπτωση βέβαια σπανιότατη, καθώς θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να πληρούται σε μία τέτοια περίπτωση η δεύτερη προϋπόθεση προστασίας ενός συλλεκτικού έργου, η ύπαρξη πρωτότυπης διεργασίας στην επιλογή ή στη διευθέτηση του περιεχομένου της συλλογής. Ποιες είναι όμως αυτές οι «μονάδες» που κατά τη ρύθμιση του νόμου μπορούν ν αποτελέσουν περιεχόμενο μίας συλλογής; Εισαγωγικά, οφείλουμε να πούμε ότι είναι αδιάφορο για την προστασία μίας συλλογής, όπως, άλλωστε, προκύπτει και από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2, το κατά πόσο περιλαμβάνονται σ αυτήν έργα προστατευόμενα δυνάμει του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα μη προστατευόμενα έργα ή στοιχεία 11. Έτσι, λοιπόν, σε μία συλλογή μπορούν να περιλαμβάνονται και έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια προστασίας τους, έργα τα οποία δεν αγγίζουν το απαιτούμενο επίπεδο πρωτοτυπίας και έργα τα οποία εκ προοιμίου 9 Ειδικότερα, για τα σύνθετα έργα βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 93 επ. 10 Βλ. Κοτσίρη, ό.π., σελ Έτσι Μαρίνος, Πνευματική Ιδιοκτησία, 2η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 2004, σελ Αυτό προκύπτει και από τη διατύπωση της 4 Abs. 1 S. 1 του UrhG «Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen». Βλ. και Rehbinder, Urheberrecht, 10. Auflage, München 1998, σελ Από τη νομολογία σχετικές οι BGH, GRUR 1992, σελ. 382 (384) και OLG Frankfurt-M GRUR 1986, σελ Κι αυτό, σε αντίθεση με το προϊσχύσαν γερμανικό δίκαιο, το οποίο απαιτούσε, προκειμένου να υπάρξει συλλεκτικό έργο, ν αποτελείται αυτό από έργα ή άλλα δημιουργήματα αποκλειστικά και μόνο υπό την έννοια του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. 4

5 δεν προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, π.χ. περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2121/1993. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, τίθεται το εξής ερώτημα: κατά πόσο μπορούν να συγκροτήσουν συλλογή προστατευόμενη με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αντικείμενα που στερούνται οποιουδήποτε πνευματικού περιεχομένου, π.χ. συλλογή από κουτάκια αναψυκτικών; Η γερμανική θεωρία στο ερώτημα αυτό απαντά αρνητικά. Μία συλλογή αντικειμένων χωρίς πνευματικό περιεχόμενο, π.χ. συλλογή λουλουδιών, γραμματοσήμων, νομισμάτων κ.τ.λ., δεν αποτελεί συλλεκτικό έργο προστατευόμενο με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 12. Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι, σε περίπτωση που τα περισσότερα αυτά αντικείμενα ενώνονται και διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συνθέτει μια καλλιτεχνική δημιουργία, να έχει δηλαδή μία πρωτότυπη καλλιτεχνική μορφή, υπό την έννοια του προσωπικού πνευματικού δημιουργήματος του δημιουργού της 13, μπορεί αυτή να προστατευτεί δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του UrhG, ως έργο καλών τεχνών. Η άποψη αυτή, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να γίνει δεκτή και στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου, εφόσον όμως το τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα εγγίζει το απαιτούμενο ύψος πρωτοτυπίας 14. Η πρώτη μορφή συλλεκτικού έργου που αναφέρει ο νόμος είναι αυτή του συλλεκτικού έργου που αποτελείται από περισσότερα έργα. Ως έργα στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι νοούνται μόνο τα προστατευόμενα με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας έργα, δηλαδή αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην ενδεικτική απαρίθμηση ή εμπίπτουν στη γενική ρήτρα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993, π.χ. συλλογή από πίνακες ζωγραφικής, πολύτομη συλλογή αποτελούμενη από σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας 15, τιμητικοί τόμοι, ανθολογίες, εγκυκλοπαίδειες 16 κ.τ.λ. Η άποψη αυτή συνάγεται εξ αντιδιαστολής τόσο από την ίδια την παρ. 2 του άρθρου 2, όπου στη συνέχεια γίνεται λόγος για εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στοιχεία ή 12 Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 6, σελ persönliche geistige Schöpfung 14 Για την έννοια της πρωτοτυπίας στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, βλ. Κουμάντο, Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2002, σελ. 105 επ. Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, 2η έκδοση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 27 επ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 58 επ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 77 επ. 15 Βλ. BGH GRUR 1954, σελ. 129 (130) - Besitz der Erde. 16 Η εγκυκλοπαίδεια αποτελεί συλλεκτικό έργο μόνο όταν αποτελείται από έργα ή τμήματα έργων που προϋπήρχαν, διαφορετικά αν τα λήμματα δημιουργούνται το πρώτον για την εγκυκλοπαίδεια, τότε πρόκειται για συλλογικό έργο. Κουμάντος, ό.π., σελ. 139, υποσ

6 γεγονότα, τα οποία αυτοτελώς δεν προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όσο και από τον ορισμό που δίνεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου για την έννοια του έργου. Συνεπώς, ό,τι δεν αποτελεί έργο υπό την έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί ν αποτελέσει, όπως προαναφέραμε, μέρος μιας συλλογής ως στοιχείο της συλλογής, ωστόσο, δεν θα υπάγεται στην έννοια του έργου αλλά στην έννοια των στοιχείων ή απλών γεγονότων, δεδομένων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης 17. Τα επιμέρους έργα, τώρα, που συμπεριλαμβάνονται στο συλλεκτικό, μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς πνευματικούς τομείς μπορεί να είναι, π.χ., κείμενα και φωτογραφίες, τραγούδια και ποιήματα 18. Επιπλέον, ο νόμος δεν απαιτεί τα επιμέρους έργα να δημιουργήθηκαν με σκοπό την ένταξή τους σ ένα συλλεκτικό έργο. Τέλος, δεν πρέπει να δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι κάθε έργο πρέπει να έχει δημιουργηθεί από διαφορετικό πρόσωπο. Αντιθέτως, μπορεί όλα τα έργα να προέρχονται από τον ίδιο δημιουργό 19. Μία δεύτερη μορφή συλλογής που προβλέπει ο νόμος, όπως έχουμε υπαινιχτεί, είναι η συλλογή που αποτελείται από απλά στοιχεία ή γεγονότα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα λεγόμενα «οργανωτικά έργα» 20, π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι, προγράμματα, τιμοκατάλογοι, δασμολόγια 21, αλλά και τα λεγόμενα «περιοδικά έργα», π.χ. εφημερίδες, περιοδικά 22. Εδώ ανήκουν και οι συλλογές νόμων και δικαστικών αποφάσεων, παρ όλο που, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2, «η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα [ ]». Τέλος, στην έννοια του προστατευόμενου με βάση το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας συλλεκτικού έργου, ο νόμος συγκαταλέγει και τις συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης. Ως «έκφραση λαϊκής παράδοσης», ή αλλιώς ως «φολκλόρ», νοείται 17 Αυτό δέχεται και η γερμανική επιστήμη βλ. Ahlberg, ό.π., 4, Rdn , σελ και Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 6, σελ Βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ Βλ. Ahlberg, ό.π., 4, Rdn. 26, σελ. 177 και Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 7, σελ Έτσι ονομάζονται τα έργα που προϋποθέτουν οργανωτική διευθέτηση του περιεχομένου τους. Για τον όρο αυτό βλ. μεταξύ άλλων Κοτσίρη, ό.π., σελ Σχετική η ΠρωτΘεσ 430/1948 ΕΕΝ ΙΣΤ /1949, σελ , η οποία υπήγαγε στην κατηγορία των συλλεκτικών έργων δημοτικό δασμολόγιο με περιεχόμενο την ταξινόμηση της ύλης, σύμφωνα με την κατηγορία των φορολογητέων αντικειμένων, την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων και την παράθεση των σχετικών αποφάσεων των φορολογικών δικαστηρίων 22 Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 8 και 16, σελ. 150 και 152 Rehbinder, ό.π., σελ

7 το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής δημιουργικής δραστηριότητας ενός λαού, το οποίο ενσαρκώνει συνήθως τα βιώματά του, σκηνές από την καθημερινότητά του, τις επιθυμίες του, τις αντιλήψεις του, τα ιδανικά του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις 23. Το δημιουργικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να λάβει τη μορφή της ποίησης, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, των εικαστικών και εφαρμοσμένων διακοσμητικών τεχνών όπως είναι, π.χ., οι παραδοσιακοί ρυθμοί, τα ποντιακά ή δημοτικά τραγούδια, οι συνθέσεις αγγειοπλαστικής, κεραμικής, οι αγιογραφίες, οι παροιμίες κ.τ.λ. Τα έργα αυτά με την πάροδο του χρόνου περνάνε από γενιά σε γενιά, εμπλουτίζονται, ανανεώνονται και τελικά σταθεροποιούνται για ν αποτελέσουν κομμάτια του πολιτιστικού θησαυρού μιας χώρας αλλά και την ιστορική βάση της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κουλτούρας. Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης κατηγοριοποιούνται, σύμφωνα με τη θεωρία 24, σε τέσσερις κατηγορίες 25 : α) ρηματικές εκφράσεις, π.χ. λαϊκοί μύθοι και ποιήματα, β) μουσικές εκφράσεις, π.χ. λαϊκά τραγούδια, γ) εκφράσεις του σώματος, π.χ. λαϊκοί χοροί και δ) απτές εκφράσεις, π.χ. λαϊκά εικαστικά έργα, κοσμήματα, χαλιά, κεντήματα, κεραμικά, μουσικά όργανα κ.τ.λ. Στην τελευταία αυτή κατηγορία των απτών εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, στην οποία εντάσσονται και τα ποντιακά κειμήλια που μας απασχολούν εν προκειμένω, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πλούσια μοτίβα, θέματα, εικόνες και μορφές, τα οποία προέρχονται συνήθως από ατομική, ενδεχομένως και πρωτότυπη, αλλά κατά κανόνα «ανώνυμη» πνευματική δημιουργική πράξη, είτε επειδή ουδέποτε υπήρξαν γνωστοί οι δημιουργοί τους είτε επειδή τα ονόματά τους είναι πλέον καλά κρυμμένα στα βάθη του παρελθόντος. Λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της δημιουργίας τους, έχει εκπέσει η προστασία τους με βάση το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 26 και γι αυτό το λόγο στην παρ. 5 του άρθρου 2 ορίζεται ρητά ότι «η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται [ ] στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης». Παρ όλο, όμως, που οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης δεν προστατεύονται 23 Για την έννοια των εκφράσεων λαϊκής παράδοσης, βλ. ιδίως Καλλινίκου, ό.π., σελ. 47 επ. βλ. επίσης, Κουμάντο, ό.π., σελ και Κοτσίρη, ό.π., σελ Βλ. ενδεικτικά Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και προστασία εκφράσεων λαϊκής παράδοσης, Πρακτικά συνεδρίου 3-4 Ιουνίου Αθήνα, Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 519 επ. (522). 25 Η διάκριση αυτή στερείται πρακτικής σημασίας από πλευράς προστασίας δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξία της είναι καθαρά και μόνο θεωρητική χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού (άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2121/1993). 7

8 αυτοτελώς, μπορούν ν αποτελέσουν περιεχόμενο ενός συλλεκτικού έργου, το οποίο θα εμπίπτει στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 2 27, εφόσον παρουσιάζει, όπως θα εκθέσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα, πρωτοτυπία είτε ως προς τον τρόπο επιλογής είτε ως προς τον τρόπο διευθέτησης του περιεχομένου του Δεύτερη προϋπόθεση προστασίας: πρωτοτυπία στην επιλογή ή τη διευθέτηση του περιεχομένου της συλλογής Ο νόμος, προκειμένου να περιβάλει με την προστασία του μία συλλογή, δεν αρκείται απλά και μόνο στο πραγματικό γεγονός ότι περισσότερα αυτοτελή έργα ή μη, με βάση τις διακρίσεις που επιχειρήσαμε πιο πάνω, τελούν σε μία οποιαδήποτε πραγματικήτοπική συνάφεια. Απαιτεί περαιτέρω, σύμφωνα με τη διατύπωσή του, η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου μιας συλλογής να είναι πρωτότυπη. Την έννοια της πρωτοτυπίας τη συναντάμε αρχικά στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2121/1993, όπου και προβλέπεται ότι «ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα». Όπως κάθε έργο, λοιπόν, έτσι και το συλλεκτικό, προκειμένου ν απολαύσει της προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να εμφανίζει πρωτοτυπία είτε ως προς την επιλογή είτε ως προς τη διευθέτηση του περιεχομένου του, καθώς οι έννοιες αυτές τίθενται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά στο νόμο. Δεν αποκλείεται, βέβαια, το στοιχείο της πρωτοτυπίας να ενυπάρχει και στις δύο ως άνω ενέργειες 29. Ποιο είναι όμως το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας της πρωτοτυπίας; Ο Έλληνας νομοθέτης, παρ όλο που 27 Η προστασία των συλλογών εκφράσεων λαϊκής παράδοσης δεν αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης Παρισιού, σύμφωνα με το οποίο ως αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζονται μόνο οι συλλογές λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, καθώς η εν λόγω Σύμβαση θέτει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας και δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα κράτη να παρέχουν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, μεγαλύτερη έκταση προστασίας, περιλαμβάνοντας στους κόλπους του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας περισσότερες κατηγορίες έργων. 28 Επίσης, οι εκφράσεις λαϊκής παράδοσης μπορούν να προστατευθούν ως παράγωγα έργα, π.χ. διασκευή δημοτικού τραγουδιού, ενώ μία συλλογή εκφράσεων λαϊκής παράδοσης μπορεί να προστατευθεί και με το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Βλ. αναλυτικά, Καλλινίκου, ό.π., σελ. 519 επ. (521). 29 Στη Γερμανία γίνεται η εξής διάκριση: αν το σημείο βάρους της προσωπικής πνευματικής δημιουργίας βρίσκεται εκτός της επιλογής και της διευθέτησης του περιεχομένου μιας συλλογής, τότε πρόκειται για έργο προστατευόμενο με βάση την 2 και όχι την 4 τoυ UrhG. Βλ. Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 11, σελ Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να τύχουν εφαρμογής και τα δύο άρθρα. Το KG, λοιπόν, έκρινε ότι ένα έργο για τον ποιητή Gehart Hauptmann, το οποίο αποτελούταν από αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο και από άλλες σημειώσεις του, έπρεπε να προστατευτεί με βάση την 2 του UrhG ως έργο λόγου, επειδή το κεντρικό βάρος του έγκειτο σε υπομνηματισμό και σε παρουσίαση του ποιητή. Επειδή, όμως, ταυτόχρονα είχε και το χαρακτήρα της συλλογής, έπρεπε να τύχει προστασίας και βάσει της 4 (KG GRUR 1973, σελ. 602 (603), Hauptmann - Tagebücher). 8

9 την ανήγαγε σε εννοιολογικό στοιχείο του έργου και σε ύψιστη προϋπόθεση για την προστασία του, απέφυγε να την προσδιορίσει. Το γεγονός αυτό δεν είναι άμοιρο συνεπειών. Πράγματι, έχει προβληματίσει εντόνως τη θεωρία και έχει αποπροσανατολίσει τη νομολογία 30, η οποία αδυνατεί ν απαλλαγεί από κρίσεις αξιολογικού περιεχομένου, παρά τα αντιθέτως υπαγορευόμενα από το ν. 2121/1993 (άρθρο 2 παρ. 4). Η μόνη διάταξη, που δίνει έναν ορισμό στην έννοια της πρωτοτυπίας, είναι το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 2, που αφορά στην προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 31. Η εν λόγω διάταξη, ωστόσο, που υιοθετεί ένα ιδιαίτερα χαμηλό κριτήριο για τη διάγνωση της πρωτοτυπίας, καθώς ουσιαστικά αναγνωρίζει ως πρωτότυπο κάθε δημιούργημα που απορρέει από τον δημιουργό του, δεν προσφέρεται, ως ειδική, για τη θεμελίωση αναλογίας 32. Προτού προβούμε, όμως, σε μια ειδικότερη διαδικασία προσέγγισης της έννοιας της πρωτοτυπίας στα συλλεκτικά έργα, σκόπιμο είναι να επιχειρήσουμε μία οριοθέτηση των ενεργειών στις οποίες η πρωτοτυπία πρέπει να διαπιστωθεί, ήτοι της επιλογής και της διευθέτησης. Υπό τον όρο «επιλογή» νοείται εκείνη η ενέργεια στην οποία προβαίνει ο δημιουργός ενός συλλεκτικού έργου, προκειμένου να συλλέξει, μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, τις επιμέρους «μονάδες» από τις οποίες επιθυμεί ν αποτελείται το έργο του. Η ενέργεια αυτή δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι αυθαίρετη, μηχανική ή τυχαία. Αντιθέτως, πρέπει να τηρεί ορισμένα κριτήρια επιλογής 33. Ειδικότερα, η συλλογή των 30 Η ελληνική νομολογία, όπως, άλλωστε, και η υπό σχολιασμό απόφαση, υιοθετεί κυρίως το κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας του Ελβετού νομικού Kummer, σύμφωνα με το οποίο ένα έργο θεωρείται πρωτότυπο, εφόσον, κατά λογική πιθανολόγηση, κανένας άλλος δεν θα ήταν δυνατό υπό τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες προϋποθέσεις να καταλήξει στο ίδιο δημιουργικό αποτέλεσμα. Βλ. ενδεικτικά, ΜΠρΑθ 14106/1995, ΔΕΕ 1995, σελ. 963 ΠΠρΘεσ 18201/1998, ΕλλΔνη 1999, σελ. 458 ΕφΑθ 3340/1998, ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 848 ΕφΑθ 7909/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ.239. Συχνά, πάντως, γίνεται λόγος και για ένα δημιουργικό ύφος ή ύψος του έργου που θα πρέπει να υπέρκειται του ελάχιστα αποδεκτού ορίου. Βλ. ΜΠρΑθ 13760/1988, ΕΕμπΔ 1989, σελ. 665 με παρ. Μαρίνου ΜΠρΑθ 2519/1997, ΕλλΔνη 1999, σελ. 453 με παρ. του ιδίου. 31 «Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πρωτότυπο, εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του». Αυτό είναι και το περιεχόμενο που προσδίδει ο γερμανικός νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας στην έννοια της πρωτοτυπίας ( 2 Abs. 2) 32 Η διάταξη αυτή είναι ειδική, καθώς έχει ως σκοπό να συμπεριλάβει στους κόλπους προστασίας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας προγράμματα η/υ που δεν θ αποτελούσαν έργο υπό την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2121/19923, αν υιοθετούνταν ένα αυστηρότερο κριτήριο πρωτοτυπίας. Στην επιστήμη επικρατεί ομοφωνία ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα βλ. κυρίως Κοτσίρη, ό.π., σελ. 58 επ. και Κουμάντο, ό.π., σελ Έτσι, για παράδειγμα, η απλή ανάρτηση πινάκων, που προορίζονται προς πώληση, στους τοίχους μιας γκαλερί δεν αποτελεί συλλεκτικό έργο. 9

10 μονάδων αυτών πρέπει να γίνεται βάσει μιας κεντρικής ιδέας, η οποία να ωθεί τον δημιουργό να επιλέξει τη συγκεκριμένη κάθε φορά μονάδα έναντι άλλης που εντάσσεται είτε στην αυτή είτε σε διαφορετική θεματική κατηγορία, π.χ. έναν πίνακα ζωγραφικής του 16ου αιώνα έναντι ενός πίνακα του 17ου αιώνα, ένα τραγούδι έναντι ενός ποιήματος. Πέραν τούτου, η επιλογή θα πρέπει ν αποτελεί προϊόν πνευματικής διεργασίας του ίδιου του συλλέκτη 34. Από το άλλο μέρος, ως διευθέτηση νοείται η τελική διαμόρφωση-παρουσίαση των επιμέρους μονάδων του συλλεκτικού έργου, π.χ. η σειρά με την οποία θα τοποθετηθούν, το γενικότερο «στήσιμό» τους, η διαμόρφωση του χώρου που θα τα φιλοξενήσει, οι επεξηγηματικές λεζάντες που ενδεχομένως θα τα συνοδεύουν κ.τ.λ. Ωστόσο, όποιος τρόπος παρουσίασης και αν επιλεγεί, θα πρέπει πάντοτε, όπως προείπαμε, οι επιμέρους μονάδες του συλλεκτικού έργου να τελούν σε μία τέτοια πραγματική τοπική συνάφεια, που να υποδηλώνει τη συγκρότηση μίας συλλογής. Στο σημείο αυτό αξίζει ν ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να διατυπώσουμε τον εξής σχετικό προβληματισμό, που γεννάται κυρίως αναφορικά με τις συλλογές που δημιουργούνται με σκοπό την έκθεσή τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ορισμένο εκθεσιακό χώρο, γκαλερί, μουσείο κ.τ.λ. Π.χ., ενόψει του εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου, συγκροτείται μία συλλογή αποτελούμενη από φωτογραφίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, που απεικονίζουν σκηνές από τη δράση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο την εποχή της δικτατορίας. Η συλλογή αυτή, που ας υποθέσουμε ότι ενέχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας, τόσο στην επιλογή όσο και στη διευθέτηση του περιεχομένου της, θα εκτίθεται στη Μονή Λαζαριστών από έως Ποια θα είναι όμως η τύχη της ως άνω συλλογής, όταν τα έργα (οι φωτογραφίες) που συναπαρτίζουν την έκθεση επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους, ή στους δημιουργούς τους, ανάλογα, μετά τη λήξη της έκθεσης; Το ερώτημα που τίθεται είναι συγκεκριμένα, κατά πόσο συνεχίζει να υφίσταται το συλλεκτικό έργο, παρ όλο που οι επιμέρους μονάδες του διασκορπίζονται. Παρόμοιος προβληματισμός γεννάται και στην περίπτωση 34 Για παράδειγμα: ένας ιδιοκτήτης γκαλερί, ο οποίος επιθυμεί να φιλοξενήσει στο χώρο του μία έκθεση πινάκων ζωγραφικής με θέμα «τα ελληνικά τοπία» και απευθύνεται για το σκοπό αυτό σε ορισμένους από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, ζητώντας από τους ίδιους να επιλέξουν ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα τους, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκθεσης, δεν δημιουργεί συλλεκτικό έργο, καθώς η επιλογή των πινάκων δεν αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής του διεργασίας. 10

11 αποχώρησης ορισμένων από τα κομμάτια της συλλογής, π.χ. κάποιες φωτογραφίες δανείζονται σε τρίτο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι, από τη στιγμή που το έργο αποτυπώνεται έστω και για μία φορά στο χρόνο -ειδικότερα, από τη στιγμή που αυτό γίνεται έστω για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα προσιτό στο κοινό- δεν μπορεί άλλο πρόσωπο να το επαναλάβει, χωρίς να υπάρξει προσβολή δικαιώματος του πρώτου πνευματικού δημιουργού. Το γεγονός ότι τα επιμέρους αντικείμενα δεν τελούν πλέον (ή καθ όλη τη διάρκεια) σε πραγματική τοπική συνάφεια δεν έχει, κατά τη γνώμη μας, σημασία για την προστασία της συλλογής, εφόσον οι επιμέρους μονάδες συνεχίζουν και μετά την απομάκρυνσή τους να τελούν σε νοηματική συνάφεια, η οποία όμως έστω και για μία φορά ξέφυγε από τη σφαίρα του ιδεατού και πήρε πραγματικές διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με θεμελιώδη αρχή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό που προστατεύεται είναι η μορφή και όχι η ιδέα. Κλείνοντας την παρένθεση αυτή, επανερχόμαστε στο ζήτημα της πρωτοτυπίας. Όσο οικεία και αν ηχεί η λέξη αυτή, τόσο άγνωστη αποκαλύπτεται καθώς κάποιος προσπαθεί να την προσεγγίσει. Όσο πιο κοντά πλησιάζει κανείς σε μια απόλυτη και φαινομενικά αψεγάδιαστη κατασκευή της πρωτοτυπίας, τόσο έρχεται αντιμέτωπος με ανυπέρβλητα κωλύματα. Η έννοια αυτή συσκοτίζεται πολύ περισσότερο σ ένα χώρο «αυτόνομο», όπως είναι αυτός της τέχνης και της εν γένει πνευματικής δημιουργίας και προσλαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις από ό,τι στο πλαίσιο άλλων νόμων 35. Ειδικά για τα συλλεκτικά έργα, συνηθίζεται να λέγεται με αρνητική διατύπωση 36 ότι πρωτοτυπία δεν υπάρχει όταν η επιλογή και η κατάταξη των επιμέρους έργων ή άλλων στοιχείων γίνονται τυχαία ή με κριτήρια αυτονόητα, όταν δηλαδή η επιλογή ή η διευθέτηση είναι αποτέλεσμα γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων αρχών, π.χ. αλφαβητική σειρά, κατάταξη ανά γεωγραφικούς τομείς, χρονικά διαστήματα κ.τ.λ Διαφέρει από το στοιχείο του «νέου» που απαιτείται τόσο για την αναγνώριση της ύπαρξης εφεύρεσης και, επομένως, για την προστασία κατά το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας (άρθ ρο 5 παρ. 3 του ν. 1734/1987), όσο και για την προστασία των σχεδίων και των υποδειγμάτων κατά το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (άρθρο 12 παρ. 3 ΠΔ 259/1997). Βλ. ενδεικτικά Μαρίνο, ό.π., σελ. 82 επ. 36 Στη γερμανική θεωρία υποστηρίζεται -με θετική διατύπωση- ότι υπάρχει πρωτοτυπία στα συλλεκτικά έργα, όταν το προϋπάρχον υλικό συγκεντρώνεται με ατομικό τρόπο, αξιολογείται και διευθετείται με ατομικές αρχές ταξινόμησης. Βλ. Schricker, Der Urheberrechtsschutz von Werbeschöpfungen, Werbeideen, Werbekonzeptionen und Werbekampagnen, GRUR 1996, σελ. 815 επ. (822). 37 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 140 Μαρίνο, ό.π., σελ. 100 επ. Ahlberg, ό.π., 4, Rdn. 15, σελ. 173 και Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 8 επ., σελ. 149 επ. 11

12 Φυσικά, η δεδομένη αρχή επιλογής ή ταξινόμησης δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 38. Επίσης, λέγεται ότι δεν υπάρχει πρωτοτυπία, όταν πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μηχανικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας ρουτίνας, ή ακόμα όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καθημερινής και τρέχουσας ευκολίας ανθρώπινο επίτευγμα. Γι αυτό το λόγο η απλή συστηματικά τυποποιημένη συλλογή και παράθεση διευθύνσεων, τηλεοπτικών-ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κ.τ.λ. δεν προστατεύεται 39. Επιπλέον, δεν συντρέχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας, όταν η επιλογή ή η διευθέτηση των έργων συνάγεται από τη φύση ή το σκοπό των αντικειμένων 40. Ευνόητο είναι, πάντως, ότι η πρωτοτυπία θα πρέπει ν αφορά τη συλλογή ως σύνολο και όχι τις επιμέρους μονάδες του έργου, οι οποίες, όπως προαναφέραμε, μπορεί να αποτελούν και απλά γεγονότα ή στοιχεία. Αυτό που θα μετρήσει, τελικώς, είναι η συνολική εντύπωση που δίνει το έργο 41. Από το άλλο μέρος, η προσπάθεια που καταβάλλει ο συλλέκτης, ο χρόνος και οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για τη συγκέντρωση και κατάταξη του υλικού, δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο δεν ασπάζεται το αγγλοσαξωνικό πρότυπο του copyright. Το τελευταίο αντιλαμβάνεται το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως, από την οικονομική του σκοπιά και υιοθετεί για το σκοπό αυτό ένα χαμηλό κριτήριο πρωτοτυπίας 42. Η παρεχόμενη προστασία, σύμφωνα με τη θεωρία του copyright, έχει ως σκοπό να ανταμείψει κάθε αποτέλεσμα εργασίας για το οποίο καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ή για το οποίο απαιτήθηκε επιδεξιότητα, κρίση, εργασία ή κάποιο κεφάλαιο 43, χωρίς να δίνεται έμφαση στο προσωπικό στοιχείο ή στην ταυτότητα του 38 LG Düsseldorf Schulze LGZ 104, σελ Βλ. Ahlberg, ό.π., 4, Rdn. 11, σελ Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 9, σελ Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 8, σελ Βλ. και BGH GRUR 1990, σελ. 669 επ. (673) Bibelreproduktion. 42 «Πρωτότυπο είναι ό,τι δεν αποτελεί αντικείμενο αντιγραφής» - «what is not copied is original», Cornish, Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, London 1996, 10-10, σελ Βλ. αναλυτικά Cornish, ό.π., επ., σελ. 332 και επ. Υπό το πνεύμα αυτό έχει κριθεί νομολογιακά στην Αγγλία ότι αποτελεί πνευματικό δημιούργημα συλλεκτικό έργο που αποτελείται από τηλεοπτικά προγράμματα που πρόκειται να μεταδοθούν στην τηλεόραση, καθώς και ένα έγγραφο στο οποίο συγκεντρώθηκαν προγνωστικά 16 ήδη γνωστών μορφών στοιχημάτων για το ποδόσφαιρο, καθώς η συλλογή και η κατάρτισή του ήταν προϊόν ιδιαίτερης επιδεξιότητας ( skill) που τη διέκρινε από μία απλή εργασία ( simple labour). Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του εμπορικά κριτήρια και έκρινε το έργο ως άξιο προστασίας, επειδή ο δημιουργός του προέβη σε έρευνα της αγοράς για τη συγκέντρωση των καλύτερων στοιχημάτων. Από την άλλη, υπάρχουν νομολογιακές περιπτώσεις, όπου δεν 12

13 έργου, όπως συμβαίνει στις χώρες του ηπειρωτικού δικαίου και μεταξύ αυτών και στη χώρα μας Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλεκτικού έργου Ποιος είναι ο δημιουργός του συλλεκτικού έργου Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλεκτικού έργου αποκτά το φυσικό πρόσωπο, το οποίο επέλεξε ή διευθέτησε κατά πρωτότυπο τρόπο το περιεχόμενο του έργου του. Αν σε μία από τις ενέργειες αυτές συνέβαλαν δημιουργικά περισσότερα πρόσωπα, τότε εφαρμογής τυγχάνει η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 ν. 2121/1993 που κάνει λόγο για έργα συνεργασίας. Αρχικός δημιουργός του έργου, ειδικότερα, μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο 45. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο δευτερογενώς παραγώγως. Η δημιουργία δεν αποτελεί δικαιοπραξία αλλά πράξη πραγματική, καρπό πνευματικής διεργασίας. Ένα ν.π., ενόψει του ότι αποτελεί δικαιϊκή κατασκευή, στερείται φυσικής και πνευματικής υπόστασης και συνεπώς, δεν μπορεί να προβεί σε δημιουργία 46. Μπορεί, ωστόσο, κάποιο φ.π. να προβεί σε δημιουργία για λογαριασμό ενός ν.π., ιδίως έπειτα από σύμβαση που κατάρτισε μαζί του. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, ως δημιουργός αναγνωρίζεται μόνο το φ.π., το οποίο, ανάλογα με τη σχέση που το συνδέει με το ν.π., μπορεί να μεταβιβάσει στο αναγνωρίστηκε copyright σε συλλογή από πίνακες στοιχείων που προέρχονταν από ημερολόγια τσέπης ή σε συλλογή από χρόνους τοπικών τραίνων, τα οποία προέρχονταν από ένα γενικό πίνακα αφίξεων αναχωρήσεων, επειδή κρίθηκε ότι τα έργα αυτά δεν απαιτούσαν ένα ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων και προσπάθειας Cornish, ό.π., 10-06, σελ Βλ. ακόμη, Καλλινίκου, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, 2η έκδοση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. 29 Συνοδινού, Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, Αρμ. 2001, σελ Δικαιολογητική βάση της θεωρίας αυτής, γνωστής και ως «ιδρώτας του προσώπου» (sweat of the brow), είναι η αντίληψη ότι το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία της προσωπικότητας του δημιουργού, αλλά πρέπει να εξασφαλίζει και την ανταμοιβή της εργασίας του. Η θεωρία αυτή εγκαταλείφθηκε από τις Η.Π.Α. με τη γνωστή απόφαση Rural Telephone Services Co. v/s Feist-Publications Inc., όπου κρίθηκε ότι οι «λευκές σελίδες» (αντίστοιχες με τις δικές μας κίτρινες σελίδες του χρυσού οδηγού), στις οποίες αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου των συνδρομητών, δεν έχουν την απαιτούμενη πρωτοτυπία, ώστε να προστατευθούν με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλ. Cornish, ό.π., 10-10, σελ. 335 και Κοτσίρη, ό.π., σελ. 59 επ. 45 Η παραδοχή αυτή αποτελεί συνέπεια της «αρχής της αλήθειας», σύμφωνα με την οποία ο δημιουργός του έργου είναι και ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου (άρθρο 6 παρ. 1). Έτσι Καλλινίκου, ό.π., σελ. 87 Μαρίνος, ό.π., σελ. 120 επ. Κοτσίρης, ό.π., σελ. 87. Για το προϊσχύσαν δίκαιο, βλ. Ιωάννου Λυκιαρδόπουλο, ό.π., σελ Από τη νομολογία βλ. ΕφΑθ 7909/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ. 240 ΠΠρΑθ 5147/2000, ΧρΙΔ 2001, σελ. 649 ΜΠρΑθ 2519/1997, ΕΕμπΔ 1997, σελ. 359 ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 1998, σελ ΜΠρΑθ 17390/1999, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 594 ΕφΑθ 5321/1989, ΕΕμπΔ 1991, σελ. 537 ΜΠρΘεσ 380/1993, ΕΕμπΔ 1993, σελ Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 165 και Μαρίνο, ό.π., σελ

14 τελευταίο το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που γεννάται πρωτογενώς στο πρόσωπό του 47. Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι σαφές ότι δεν βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του εταιρικού δικαίου περί εκπροσωπήσεως της εταιρίας-νομικού προσώπου (άρθρο 70 ΑΚ). Από το άλλο μέρος, υπάρχει το ενδεχόμενο ένα φυσικό πρόσωπο να μην προέβη στη δημιουργία ενός συλλεκτικού έργου από μόνο του, αλλά να τον ώθησε στην ενέργειά του αυτή κάποιο άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό 48. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου το φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει δυνάμει συμβάσεως την υποχρέωση να δημιουργήσει πνευματικό έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου, έχουμε τη λεγόμενη δημιουργία πνευματικών έργων κατόπιν παραγγελίας 49. Το είδος της σύμβασης που συνδέει τα δύο μέρη, παραγγελέα και δημιουργό, μπορεί να εμφανιστεί υπό τις εξής τρεις μορφές: ως σύμβαση έργου, ως σύμβαση εργασίας ή ως σύμβαση εντολής 50. Ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης, ωστόσο, και από το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής, αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου είναι πάντοτε ο δημιουργός του 51. Ο παραγγελέας, λοιπόν, μπορεί ν αποκτήσει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο παραγώγως 52. Ανάλογα με το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας, είναι δυνατή η μεταβίβαση στον παραγγελέα μόνο των περιουσιακής φύσεως εξουσιών ή η χορήγηση απλής άδειας εκμετάλλευσης του έργου 53. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ισχύσουν οι ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 13 επ. του ν. 2121/1993. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού, ωστόσο, παραμένει αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων (άρθρο 4 παρ. 3). Σε κάθε περίπτωση, επομένως, ως δημιουργός πρέπει να κατονομάζεται ο παραγγελιοδόχος-αρχικός 47 Έτσι Ιωάννου Λυκιαρδόπουλος, ό.π., σελ Π.χ. για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών του αναγκών, όπως συγκρότηση συλλογής για την έκθεσή της σε μουσείο. 49 Βλ. ιδίως μελέτη Γαρουφαλιάς Όλ., Η κατά παραγγελία δημιουργία έργων προστατευόμενων από την πνευματική ιδιοκτησία, ΧρΙΔ 2004, σελ. 302 επ. 50 Η πιο συνηθισμένη μορφή συμβάσεως είναι η πρώτη. Οι διατάξεις περί εντολής εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή. Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 173 Γαρουφαλιά, ό.π., σελ. 303 επ. 51 Βλ. σχετικά ΕφΑθ 7909/2002, ΕλλΔνη 2004, σελ. 240 ΜΠρΑθ 11923/1998, ΝοΒ 1998, σελ ΜΠρΘεσ 3412/1985, ΕΕμπΔ 1986, σελ. 146 επ. ΠΠρΑθ 3402/1968, ΕΕμπΔ 1968, σελ. 146 επ. ΜΠρΑθ 30766/1996, ΔΕΕ 1997, σελ. 96. Βλ. και Κοτσίρη, ό.π., σελ. 92 Κουμάντο, σελ Αυτό γινόταν δεκτό και υπό τη θεωρία του προϊσχύσαντος δικαίου. Βλ. σχετικά Ιωάννου Λυκιαρδόπουλου, ό.π., σελ. 137 επ. 52 Βλ. Κουμάντο, ό.π., σελ. 173 Μαρίνο, ό.π., σελ Βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ. 141, ο οποίος υποστηρίζει ότι το ζήτημα κατά πόσο και σε τι έκταση έχει μεταβιβασθεί το περιουσιακό δικαίωμα στον παραγγελέα θα κριθεί πέρα από την ερμηνεία της σύμβασης και από τις αντικειμενικές ενδείξεις, π.χ. συμφωνηθείσα τιμή, συναλλακτικές πρακτικές, παράδοση του έργου κ.τ.λ. 14

15 δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου 54. Προκειμένου, τώρα, η μεταβίβαση των περιουσιακών εξουσιών να είναι έγκυρη, πρέπει να συνομολογηθεί αυτή εγγράφως, όπως ρητά ορίζει η αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 14 του ν. 2121/1993. Η μεταβίβαση, τέλος, της κυριότητας του υλικού φορέα και μόνο, ακόμα και όταν το έργο ανήκει στα έργα μοναδικής ενσωμάτωσης (π.χ. γλυπτό, πίνακας ζωγραφικής), είναι αυτονόητο ότι δεν επιφέρει μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 55. Ο παραγγελέας, όμως, ενδέχεται να ξεπερνά τα όρια της απλής εντολής, διαδραματίζοντας ένα ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου 56. Ανάλογα με το βαθμό της συμμετοχής του, λοιπόν, θα μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ως συνδημιουργός, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1. Ένα ν.π., πάντως, δεν μπορεί, για τους λόγος που εκθέσαμε ανωτέρω, να είναι συνδημιουργός. Και σ αυτήν την περίπτωση ως δημιουργός θα θεωρηθεί το πρόσωπο που συμπράττει για λογαριασμό του ν.π.. Οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο παραγγελέας ή ακόμα και το γεγονός ότι χορηγεί την πρώτη ύλη, δεν μεταλλάσσουν τις παραπάνω παραδοχές 57. Στην περίπτωση του συλλεκτικού έργου, ειδικότερα, ακόμα και αν τα επιμέρους έργα που συγκροτούν τη συλλογή ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που γεννάται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο του συλλέκτη δημιουργού. Υπάρχει η δυνατότητα, τέλος, ο παραγγελέας να θεωρηθεί ως αποκλειστικός δημιουργός του έργου, αν ο παραγγελιοδόχος έχει ρόλο απλού εκτελεστικού οργάνου βοηθού εκπληρώσεως του δημιουργού, αν ακολουθεί δηλαδή κατά γράμμα τις εντολές του παραγγελέα και δεν έχει καμία δημιουργική συμβολή στη δημιουργία του έργου Ποιο είναι το ειδικότερο περιεχόμενο του δικαιώματος Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού ενός συλλεκτικού έργου αφορά μόνο στο συλλεκτικό έργο αυτό καθ αυτό, ως σύνολο, και δεν επεκτείνεται στα 54 Υπάρχει η δυνατότητα, βεβαίως, που χορηγεί το άρθρο 16 του ν. 2121/1993 στον αρχικό δημιουργό του έργου, να επιτρέπει να κατονομάζεται ως δημιουργός τρίτο πρόσωπο. Βλ. Ιωάννου Λυκιαρδόπουλου, ό.π., σελ. 140 και Κοτσίρη, ό.π., σελ. 121 επ. Εδώ υπάγεται και η περίπτωση των ghostwriters. 55 Βλ. Μαρίνο, ό.π., σελ Για τις περιπτώσεις αυτές βλ. αναλυτικά Γαρουφαλιά, ό.π., σελ. 307 επ. 57 Βλ. Ιωάννου-Λυκιαρδόπουλου, ό.π., σελ Βλ. και ΜΠρΘεσ 3412/1985, ΕΕμπΔ 1986, σελ. 146 επ. (149) ΠΠρΑθ 3402/1968, ΕΕμπΔ 1968, σελ. 146 επ. (150). 15

16 επιμέρους έργα που ενδεχομένως περιέχονται σ αυτό 58. Τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών των επιμέρους έργων που περιλαμβάνονται σε μία συλλογή παραμένουν αναλλοίωτα 59 (άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/1993), υπάρχουν και προστατεύονται ταυτόχρονα με το πνευματικό δικαίωμα επί του συλλεκτικού έργου, η προθεσμία προστασίας για το κάθε ένα από αυτά, ωστόσο, τρέχει διαφορετικά. Από το άλλο μέρος πάλι, σε περίπτωση που υπάρξει προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των επιμέρους έργων από τρίτο, π.χ. χρήση ενός έργου και σε άλλη συλλογή, χωρίς να έχει δοθεί σχετική άδεια από τον δημιουργό, δεν υπάρχει ταυτόχρονα και προσβολή του συλλεκτικού έργου. Αν πάλι συγκροτηθεί συλλεκτικό έργο αποτελούμενο από περισσότερα επιμέρους έργα που περιλαμβάνονται και σε άλλη προστατευόμενη συλλογή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταξύ των δύο συνολική ομοιότητα στον τρόπο διευθέτησής τους ή στην κεντρική ιδέα επιλογής τους, τότε υπάρχει προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλεκτικού έργου (π.χ. χρήση πολλών τραγουδιών μιας συλλογής). Αντίθετα, δεν υπάρχει παρόμοια προσβολή σε περίπτωση που κάποιος κάνει π.χ. χρήση δύο ή περισσότερων ποιημάτων από μία ιδιαίτερα εκτενή ποιητική συλλογή 60. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλεκτικού έργου δεν αφορά και στον τίτλο της συλλογής, ο οποίος, εφόσον παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία, προστατεύεται ως αυτοτελές έργο 61. Από τη στιγμή που για τη δημιουργία μιας συλλογής χρησιμοποιούνται έργα προστατευόμενα με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο δημιουργός του συλλεκτικού έργου οφείλει να πάρει σχετική άδεια από τους δημιουργούς των επιμέρους έργων, καθώς η συμμετοχή ενός έργου σε μία συλλογή, η οποία δύναται ν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης, αποτελεί τρόπο εκμετάλλευσης του έργου 62. Παρ όλα αυτά, γίνεται δεκτό ότι το συλλεκτικό έργο προστατεύεται ακόμα και αν προσβάλλει δικαίωμα 58 Βλ. Rehbinder, ό.π., σελ Από τη νομολογία βλ. BGH GRUR 1992, σελ. 382 (384) Leitsätze KG GRUR 1973, 602 (603) - Hauptmann Tagebücher 59 Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό και για τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς η διάταξη κάνει λόγο γενικά για δικαιώματα. Έτσι και Μαρίνος, ό.π., σελ Π.χ. για την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού και τη συμμετοχή του σε μία συλλογή, πρέπει, πέρα από τον στιχουργό και τον μουσικοσυνθέτη, να δώσει την άδειά του και ο ερμηνευτής και οι μουσικοί. 60 Βλ. Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 11 και 18, σελ. 151 και Βλ. Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 19, σελ Φυσικά τέτοια άδεια δεν απαιτείται όταν έχει παρέλθει η διάρκεια προστασίας που προβλέπει το άρθρο 29, όπως στην περίπτωση των εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης. 16

17 πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου από τους επιμέρους δημιουργούς 63. Μεταξύ του δημιουργού του συλλεκτικού έργου και των δημιουργών των κατ ιδίαν έργων που περιέχονται σ αυτό, τέλος, δεν υφίσταται έννομη σχέση. Αν τρίτος θέλει να εκμεταλλευτεί το συλλεκτικό έργο, πρέπει να πάρει άδεια τόσο από τον δημιουργό του συλλεκτικού όσο και από τους δημιουργούς των επιμέρους έργων ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2232/2006 ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε, τα ποντιακά κειμήλια, ήτοι χαλιά, οικιακά σκεύη, εργαλεία κ.τ.λ., μπορούν ν αποτελέσουν, ως εκφράσεις λαϊκής παράδοσης, αντικείμενο συλλεκτικού έργου προστατευόμενου με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι κατά πόσο η επιλογή των συγκεκριμένων κειμηλίων έγινε βάσει μιας κεντρικής ιδέας που ώθησε τη Ν.Α. ή κάποιο άλλο πρόσωπο στο να επιλέξει τα συγκεκριμένα κειμήλια έναντι άλλων ή κατά πόσο ο τρόπος διευθέτησης των αντικειμένων στο μουσειακό χώρο ενείχε το στοιχείο της πρωτοτυπίας, ώστε να πληρούται και η δεύτερη προϋπόθεση προστασίας που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, η επιλογή των αντικειμένων φαίνεται να έγινε με κριτήρια τυχαία, καθώς η Ν.Α. συνέλεξε απλώς όσα ποντιακά κειμήλια είχαν διασωθεί, χωρίς να προβεί σε κάποια ιδιαίτερη ουσιαστική αξιολόγηση ή να ακολουθήσει κάποια ιδιαίτερα κριτήρια επιλογής. Μάλιστα, το δικαστήριο σωστά δέχτηκε, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ότι είναι αδιάφορο, από πλευράς προστασίας, το γεγονός ότι η Ν.Α. προέβη στην πράξη αυτή της συγκέντρωσης των κειμηλίων με ιδιαίτερο ζήλο. Σ ένα πρώτο στάδιο, συνεπώς, φαίνεται να μην πληρούται η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας που επιβάλλει το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/1993. Ακόμα όμως και υπό την παραδοχή αυτή, πρέπει να εξεταστεί, σε ένα δεύτερο στάδιο, κατά πόσο το στοιχείο της πρωτοτυπίας ενυπήρχε στον τρόπο διευθέτησης του περιεχομένου της συλλογής. Σύμφωνα με τα όσα έκανε δεκτά το δικαστήριο, η συλλογή συγκροτήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την έκθεσή της σε ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο, όπου έγινε τοποθέτηση των κειμηλίων σε ειδικές 63 Έτσι Κουμάντος, ό.π., σελ Βλ. Loewenheim, ό.π., 4, Rdn. 21, σελ Rehbinder, ό.π., σελ. 109 Μαρίνος, ό.π., σελ

18 βιτρίνες και σε κούκλες και η έκθεση αυτή συνοδευόταν από ειδικό βιβλίο, στο οποίο αναγραφόταν το όνομα του δωρητή και η ιστορία του κάθε κειμηλίου. Είναι γεγονός ότι ο τρόπος αυτός παρουσίασης κειμηλίων, ιστορικών αντικειμένων, αρχαιολογικών ευρημάτων κ.τ.λ. είναι λίγο-πολύ δεδομένος, καθώς ελάχιστες είναι οι αποκλίσεις που μπορεί να συναντήσει κανείς στον τρόπο διαμόρφωσης μιας αίθουσας μουσείου. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, η αρχή ταξινόμησης των αντικειμένων μιας συλλογής δεν απαιτείται, προκειμένου να θεωρηθεί πρωτότυπη, να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό που μετράει, ειδικότερα, είναι η συνολική εντύπωση που δίνει το συλλεκτικό έργο. Έτσι, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η συλλογή κειμηλίων και η τοποθέτησή της σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκθεσιακό ή μουσειακό, κατά τρόπο που να υποδηλώνει ότι ακολουθείται μία κεντρική ιδέα βάσει ιστορικών ή καλλιτεχνικών στοιχείων, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από ειδικό βιβλίο, στο οποίο αναγράφεται η ιστορία του κάθε κειμηλίου και το όνομα του δωρητή, αποτελεί αναμφίβολα έργο προστατευόμενο με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν προέβη στην ως άνω συλλογιστική, προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται, απλώς, η σχετική διάταξη του ν. 2121/1993 που αφορά στην προστασία των συλλογών εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης (άρθρο 2 παρ. 2), ενώ για το στοιχείο της πρωτοτυπίας γίνεται μία γενική αναφορά στο κριτήριο της στατιστικής μοναδικότητας, χωρίς, ωστόσο, το δικαστήριο να αποφαίνεται τελικά κατά πόσο συντρέχει η προϋπόθεση της πρωτοτυπίας στην υπό κρίση περίπτωση. Από το γεγονός, όμως, ότι το δικαστήριο δεν παίρνει αρνητική θέση, αλλά συνεχίζει, αναζητώντας τον πνευματικό δημιουργό του έργου, μας οδηγεί εμμέσως στο συμπέρασμα ότι αναγνωρίζει την εν λόγω συλλογή ως έργο προστατευόμενο με βάση το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 65 Αντίστοιχο γερμανικό νομολογιακό παράδειγμα παρέχει η OLG Düsseldorf, Schulze OLGZ 246, σελ. 1επ. (4). Το δικαστήριο αναγνώρισε ως συλλεκτικό έργο μία έκθεση, η οποία αποτελείτο από εκθεσιακά κομμάτια και δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν με κεντρικό θέμα ένα ιστορικό πολιτικό γεγονός, εκτέθηκαν σε ένα εκθεσιακό χώρο και τοποθετήθηκαν σε βιτρίνες, στις οποίες τοποθετήθηκαν επεξηγηματικές λεζάντες. Η απόφαση ασχολήθηκε με το επιστημονικό λογοτεχνικό μέρος της δραστηριότητας του δημιουργού, η οποία, όπως τόνισε, θα υπήρχε ούτως ή άλλως, αν π.χ. ο δημιουργός αποφάσιζε αντί της έκθεσης να γράψει μία πολύτομη έρευνα με φωτογραφίες του κάθε αντικειμένου. Βλ. σχετικά Loewenheim, ό.π., 4, Rdn.10, σελ. 150 και Ahlberg, ό.π., 4, Rdn. 23, σελ Βλ. και Κουμάντο, ό.π., σελ. 140, ο οποίος ρητά συγκαταλέγει μεταξύ των προστατευόμενων συλλεκτικών έργων τις εκθέσεις κειμηλίων. Το ίδιο και ο Μαρίνος, ό.π., σελ. 100, ο οποίος όμως παραπέμπει περαιτέρω (υποσ ημείωση 118) και σε αντίθετες απόψεις της γερμανικής και της γαλλικής θεωρίας. 18

19 Αναφορικά με το ζήτημα του πνευματικού δημιουργού, το δικαστήριο έκρινε ότι η συλλέκτρια Ν.Α. «προέβη κατ εντολή και για λογαριασμό του εκκαλούντος σωματείου, στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασής του για τη δημιουργία του χώρου μουσείου με ποντιακά κειμήλια, υπεύθυνη του οποίου είχε ορισθεί εκείνη και όχι ενεργώντας προσωπικά για δικό της λογαριασμό, όπως αβάσιμα αυτή ισχυρίζεται. Το γεγονός ότι αυτή εισηγήθηκε στο δ.σ. τη διαμόρφωση του χώρου του μουσείου, συνέλεξε τα περισσότερα, σε σχέση με τα άλλα νυν μέλη αυτού, από τα εν λόγω κειμήλια και ήταν υπεύθυνη του χώρου του μουσείου και της φροντίδας αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της επ αυτών». Από τον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο διατυπώνει το συλλογισμό του, φαίνεται να θεωρεί ως νομικά σημαντικό για την αναγνώριση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας το γεγονός ότι η Ν.Α. δεν προέβη στη συγκρότηση της συγκεκριμένης συλλογής για λογαριασμό της, αλλά για λογαριασμό του σωματείου που της έδωσε τη σχετική εντολή, συλλέγοντας απλώς περισσότερα κειμήλια από τα άλλα δύο μέλη που είχαν επιφορτιστεί με τον ίδιο ρόλο. Σύμφωνα, όμως, με τα όσα εκθέσαμε ανωτέρω, η «αρχή της αλήθειας» δεν επηρεάζεται ακόμα και στην περίπτωση που τρίτος δίνει την παραγγελία για τη δημιουργία ενός έργου. Δημιουργός ενός συλλεκτικού έργου και αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επ αυτού είναι πάντοτε το φυσικό πρόσωπο που επενήργησε δημιουργικά είτε στην επιλογή είτε στη διευθέτηση του περιεχομένου του. Ο παραγγελέας, εν προκειμένω το σωματείο, θα μπορούσε μόνο ν αποκτήσει παραγώγως δικαιώματα περιουσιακής φύσεως, π.χ. το δικαίωμα εκμετάλλευσης της συλλογής. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να κατονομαστεί ως δημιουργός, καθώς το ηθικό δικαίωμα παραμένει αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων και απονέμεται πάντοτε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο. Συνεπώς, η αιτιολογία του δικαστηρίου εκκινεί από λανθασμένη βάση και για το λόγο αυτό καταλήγει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Το δικαστήριο όφειλε να εξετάσει, απλώς, κατά πόσο υπήρχε ή όχι στην προκειμένη περίπτωση δημιουργική συμβολή της Ν.Α. στην επιλογή ή στην τελική διευθέτηση του περιεχομένου της συλλογής και, σε καταφατική περίπτωση, να εξετάσει αν η συμβολή της ήταν η μοναδική ή αν στην ολοκλήρωση του συλλεκτικού έργου συνέβαλαν δημιουργικά και άλλα πρόσωπα, π.χ. η κοινωνική ανθρωπολόγος λαογράφος 19

20 και ο καθηγητής της κλασσικής αρχαιολογίας, ώστε να πρόκειται για ένα έργο συνεργασίας (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2121/1993). Ορθά, ωστόσο, δέχεται ότι η εισήγηση της Ν.Α. για τη συγκέντρωση των κειμηλίων δεν γεννά δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύει την ιδέα αλλά τη μορφή, όπως, άλλωστε, και η επιμέλεια και η φροντίδα των επιμέρους κειμηλίων, δεν είναι πράξεις κρίσιμες για την αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος. Αν πάλι το δικαστήριο έκρινε ότι η Ν.Α. δεν είχε καμία δημιουργική συμβολή -όχι όμως για το λόγο ότι αυτή εκτελούσε εντολές του σωματείου- αλλά π.χ., επειδή ήταν ένα απλό εκτελεστικό όργανο κάποιου άλλου φυσικού προσώπου ή επειδή δεν υπήρχε καμία πρωτοτυπία στις ενέργειές της, όφειλε να αποδώσει το έργο ως πνευματικό δημιούργημα σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο και όχι να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ν.Α. δεν είναι πνευματική δημιουργός του έργου δυνάμει της συγκεκριμένης αιτιολογίας. Κλείνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το δικαστήριο, αναφορικά με την έκταση του περιεχομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλεκτικού έργου, εσφαλμένως έκρινε ότι η όλη συμβολή της Ν.Α. «σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της επ αυτών (: των κειμηλίων)». Η χρήση πληθυντικού (επ αυτών) στο παρόν σημείο υποδηλώνει ότι το δικαστήριο δεν αναγνωρίζει ως αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τη συλλογή, ως ένα ενιαίο, αυθύπαρκτο έργο, αλλά τα επιμέρους ποντιακά κειμήλια, στα οποία όμως, όπως προαναφέραμε, δεν επεκτείνεται το πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού ενός συλλεκτικού έργου. Πηγή Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Δ.Ν. 20

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 269-277 Προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Η διατύπωση του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/98/ΕΟΚ: Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 40026/2006* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία;

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; 1 Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκεται η πνευματική ιδιοκτησία στα σχολεία; όχι απλώς ιδιωτικό δικαίωμα αλλά και κοινωνικό αγαθό (το Κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία τρίτων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης 6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( 455179) ΕφΑΘ 6234/2007 Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" συνάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος

328/2010 ΜΠΡ ΑΘ. ΜΠρΑθ 328/2010. Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος 328/2010 ΜΠΡ ΑΘ ΜΠρΑθ 328/2010 Πρόεδρος: Ε. Χατζίκος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Κ. Καζά, Ε. Λιάσκος... 2. Κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 και 55 ΕισΝΑΚ η έκταση, το περιεχόμενο, το μεταβιβαστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7

Εισαγωγή... 3. Περιεχόμενα... 5. Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Περιεχόμενα... 5 Έννοια και αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας... 7 Γενικά... 7 Μη προστατευόμενα έργα... 7 Παράγωγα έργα και συλλογές... 8 Ειδικές κατηγορίες έργων... 8

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια ΟΠΙ Εισαγωγή Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Είναι στενά συνυφασμένη με κάθε έκφανση της ανθρώπινης έκφρασης και δημιουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Νομικά στο Design 2014-2015 Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας Τα έργα και τα βασικά τους στοιχεία Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνεται στο δικαίωμα πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα

Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Προστασία και εφαρµογή νοµοθεσίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παραδείγµατα Μαρία- άφνη Παπαδοπούλου,.Ν.,., LL.M. mult legal@opi.gr, mdpap@dikhgoros.gr Ο "Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" είναι Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ με θέμα: «Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249

* Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2007, σελ. 1240-1249 Αρχή της διάκρισης της ιδέας από τη μορφή Δυνατότητα προστασίας επιτραπέζιων παιχνιδιών με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4865/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 2122/2004. Πρόεδρος: Γ. Βρυώνης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Σ. Σταφυλάκης, Τ. Λέσσης

ΜΠρΑθ 2122/2004. Πρόεδρος: Γ. Βρυώνης, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Σ. Σταφυλάκης, Τ. Λέσσης ερμηνεία του κανόνα δικαίου που το Δικαστήριο εφάρμοσε ως προς αυτούς ήταν δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσης. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3,

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3, Αριθμός 537/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Χρυσόστομο Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών &

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & Ψηφιακές εκδόσεις: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις παραπομπών & συνδέσμων μεταξύ ιστοσελίδων Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 19/01/2011 Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Δικηγόρος Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας ΕφΑΘ 2864/2007 Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας [...] Οι ενάγοντες με την από 10.5.2004 αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νομικά στο Design Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 Κουμαρίδου Βικτώρια (dpsd00036) Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών

Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών Οδηγός εκμετάλλευσης φωτογραφιών (α έκδοση) Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» έχει συντάξει και δημοσιεύει έναν «Οδηγό Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Λαογραφία Ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα 7 Πρόλογος 9 Ο Καβάφης, ο χρόνος και η Ιστορία 11 ΜΕΡΟΣ Α Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 25 Η χρηστική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Παπανικολάου Γεωργία Dpsd 01049 Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Εισαγωγή Παραδοσιακά αντιπαραβάλλεται η βιομηχανική ιδιοκτησία προς την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. Αθήνα, 17/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Αθήνα, 17/6/2009 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο τμήματος, S. von Bahr, A. La Pergola, M. Wathelet (εισηγητή) και C. W. A. Timmermans, δικαστές,

συγκείμενο από τους P. Jann, πρόεδρο τμήματος, S. von Bahr, A. La Pergola, M. Wathelet (εισηγητή) και C. W. A. Timmermans, δικαστές, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 6ης Ιουνίου 2002 (1) «Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας - Εφαρμογή σε δικαίωμα δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit

Μαρίνα Π. Μαρκέλλου ικηγόρος Master 2 Créations Immatérielles, Doctorante en Droit Α. Γενικές Παρατηρήσεις ως προς την εναρµόνιση των αδειών creative commons µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Ματιά στο ηπειρωτικό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο). Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 α).,., β)., γ). και δ). υπό την ιδιότητά τους ως

3 α).,., β)., γ). και δ). υπό την ιδιότητά τους ως ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός απόφασης 134 / 2013 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πάνου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002

(ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 (ΧΡΙΔ 2003/173) Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων Αριθμ. 1250/2002 Προεδρεύων: Γ. Αποστολάκης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Δικηγόροι: Δ. Σαμαρτζής - Χ. Τσιρογιάννης, Δ. Πουλιανίτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... [... Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.). ΑΠΟΦΑΣΗ: 5875/2009 (Αριθ. καταθ. Αγωγής: 5967/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρί Δεργαζαριάν Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντία Αγγελάκη Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συχνές ερωτήσεις για τα θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Έκδοση 1.0 Αθήνα 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Aνοικτών Μαθημάτων» 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα