3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Μετά την ιαµόρφωση της Στρατηγικής του ήµου, που εξειδικεύεται: 1. Στους Στρατηγικούς Στόχους 2. Στους Τακτικούς Στόχους και Άξονες Προτεραιότητας 3. Στην Εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας σε Μέτρα, Γενικούς Στόχους, Έργα και έσµες Έργων και Ενεργειών 4. Στον Προσδιορισµό Πηγών και Πόρων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προκύπτουν τα επί µέρους Σχέδια ράσης, σύµφωνα και µε τον Οδηγό Σύνταξης των Επιχειρησιακών σχεδίων των ήµων. Για λόγους συνεκτικότερης εποπτείας των Σχεδίων ράσης, ενσωµατώνονται στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου στο κεφάλαιο 4.3 και διαµορφώνεται το Έντυπο Προγραµµατισµού ράσεων έτσι ώστε να παρουσιάζεται σε ενιαία µορφή. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται και συνοπτικά οι αναφορές στο φυσικό αντικείµενο και άλλα σηµαντικά σηµεία των επί µέρους έργων. 34

2 4. ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 4.1. ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΈΡΓΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Στα επόµενα παρατίθεται σε εποπτική µορφή πινάκων ο Τετραετής Προγραµµατισµός ράσεων. Λόγω της πρώτης εφαρµογής του Σχεδίου ο Προγραµµατισµός αναφέρεται στα έτη Πίνακας 5. Τετραετής Προγραµµατισµός ράσεων ανά Μέτρο, Γενικό Στόχο και Έργο. Προϋπολογισµοί, Πηγές Χρηµατοδότησης, Χρονοδιαγράµµατα. Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.1 Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη Γενικός στόχος 1.1. Κωδ. ράσεις Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ.) απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Πηγή 17. Σ ΙΤ 35

3 Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές, ΜΑΝ) Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Συµµετοχή σε Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες, ίκτυα, κλπ Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.2 Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.2. Κωδ. ράσεις Ολοκλήρωση Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μελέτες, Κατασκευές και Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα Έργα) για επενδύσεις ( Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών 36

4 Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.3. Κωδ. ράσεις Αποδόσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αθλητικών Οργανισµών Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ - Επιχορηγήσεις Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πιστοποίηση υπηρεσιών προς ηλικιωµένους Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) 37

5 Αποθέµατος για την υποστήριξη των ιεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος Γενικός στόχος 1.4. Κωδ. ράσεις Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Μελέτες Ανάδειξης Ρεµατιάς Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Μελέτη αναδιάρθρωσης των οικονοµικών του ήµου και ειδικών χρηµατοοικονοµικών µελετών Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 38

6 1.4.6 Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, συνεχιζόµενο έργο Μελέτες Έργων Σ ΙΤ και συγχρηµατοδούµενων δράσεων αλλά και αντισταθµιστικών ωφεληµάτων Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 5. ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ( ) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.1 :Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων Γενικός στόχος 2.1. Κωδ. ράσεις Ανάπλαση Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου & Κεντρικής Πλατείας. Πεζοδροµήσεις τµηµάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιµαντά απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321) Ενοποιηµένος Πράσινος Περίπατος Ρεµατιά - Πολύδροσο Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Λ. Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών συνοικιών Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών 39

7 2.1.5 ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 391, (Μαραθώνος, Ρούµελης, ελφών, Κύπρου) ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΠΑΤΗΜΑ Ι οδού ροσιάς ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου ιάχυση GREENKEYS Κατασκευή Παιδικών Χαρών στη συµβολή των οδών Σολωµού- Καλαµά, Παρνασσίδος- υοβουνιώτη, Εριφύλλης. Χαραυγής µε υποδοµές ΑΜΕΑ Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Συντήρηση Παιδικών Χαρών στο σύνολο του ήµου, µικρά έργα Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πράσινο Αύλειων Χώρων Σχολείων, Κοινοχρήστων Χώρων και Νησίδων Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες, ιαµορφώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών στο σύνολο της Πόλης, Μικρά Έργα Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 40

8 Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα ηµοσιότητα και Μελέτες για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Συντήρηση πρασίνου στο σύνολο της Πόλης- Προστασία πρασίνου Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.2 : Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις Γενικός στόχος Κωδ. ράσεις Κατασκευή Πεζοδρόµων στην Τούφα και Αγ. Βαρβάρα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Πεζοδροµήσεις και ρόµοι Ήπιας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Κατασκευή Ποδηλατόδροµου και δρόµου Ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταµορφώσέως, στην οδό Αργυροκάστρου και δικτύου Ποδηλατοδρόµων στην Τούφα Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών 41

9 2.2.4 Κατασκευή ποδηλατοδρόµων σύνδεση συνοικιών µε το εµπορικό κέντρο Ανάπλαση οδού Ολύµπου από Μεταµορφώσέως έως ουκίσης Πλακεντίας ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321) Ανάπλαση Γεφυρών στην Ρεµατιά Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 42

10 Συντηρήσεις Υφισταµένων, ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας, ιαµόρφωση Προσβάσεων για ΑΜΕΑ Μικρά Έργα Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Συντήρηση Πεζοδρόµου Προφ. Ηλία, από αφνίδος έως Πολυδρόσου και ιαµόρφωση Πάρκου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης οριζόντιας και κάθετης σήµανσης Σύγχρονη και λειτουργική ονοµατοθεσία οδών στο σύνολο του ήµου µε ειδικές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.3 : Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου

11 Γενικός στόχος 2.3. Κωδ. ράσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Μονάδων Πηγή 3. ΚΑΠ Σχολείων (1312) Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) ηµιουργία Αθλητικού Πάρκου στο Νοµισµατοκοπείο Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Μέτρο 2.4 : Αξιοποίηση Υδάτινου υναµικού, Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γενικός στόχος 2.4. Κωδ. ράσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης 44

12 2.4.1 Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης, Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτηµα Χαλανδρίου Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Έργα Αποχέτευσης Οµβρίων στο σύνολο του ήµου Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων. Προµήθεια Οχηµάτων Αποκοµιδής, Σαρώθρων, Πλυντηρίων Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 45

13 2.4.8 Συντήρηση γεωτρήσεων και επισκευές - συντηρήσεις αντλιοστασίων Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναµικού, στην πόλη και στις κατοικίες, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αξιοποίηση οµβρίων στις κατοικίες, τους κήπους και τα ηµόσιο κτίρια Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών, πλην µέτρων ΑΠΕ Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Μέτρο 2.5 : Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης Γενικός στόχος 2.5. Κωδ. ράσεις Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Πευκο Πολίτη Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Περιοχή Έθνος Ζώνη ουκ. Πλακεντίας Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 46

14 2.5.4 Απαλλοτρίωση ακινήτου ουζένη ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Απαλλοτρίωση ακινήτου Πρωτονοτάριου ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Απαλλοτρίωση ακινήτου Τοταµάνογλου ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Απαλλοτρίωση ακινήτου Ερµογένη ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας και επικειµένων στο σύνολο του ήµου Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Αποζηµιώσεις ΚΧ 662, Μαµόπουλου στο ΟΤ 732, και στο ΟΤ 496α (Έξαρχος) καθώς και µικρότερης κλίµακας αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων στο Ιστορικό κέντρο για δηµιουργία χώρων στάθµευσης ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για τις επιγραφές) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 16. ανεισµός (31) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 16. ανεισµός (31) Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 47

15 Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Όροι Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Γενικές τοπογραφικές µελέτες και αποτυπώσεις Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.6 : Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Γενικός στόχος 2.6. Κωδ. ράσεις Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία και Αθλητικούς χώρους Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Σύνδεση Σχολείων και Παιδικών σταθµών µε φυσικό αέριο Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Φυτοκαλύψεις ωµάτων Σχολείων και Παιδικών σταθµών Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Επεµβάσεις στο ηµοτικό Φωτισµό, Φωτοµέτρηση και Λαµπρότητα Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) 48

16 2.6.5 Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων Έργα ηµοτικού Φωτισµού συµπεριλαµβανοµένων ράσεων αντικατάστασης µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.1 : Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη Γενικός στόχος 3.1. Κωδ. ράσεις Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας, Γραµµές Επικοινωνίας και ενηµέρωσης απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και 49

17 3.1.4 Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας, Οχήµατα και Εξοπλισµός ηµοτικής Αστυνοµίας Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.2 : Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση Γενικός στόχος 3.2. Κωδ. ράσεις Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πηγή 16. ανεισµός (31) Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από 50

18 3.2.5 Εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών κυκλοφοριακών µελετών στο κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις, κλπ) Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στο Ιστορικό Κέντρο, Πέριξ του Μετρό και σε όλο το Μέτωπο της Κηφισίας Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 17. Σ ΙΤ Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Ηλεκτρονικές Σηµάνσεις για την κυκλοφορία και την στάθµευση Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.3 : Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία Γενικός στόχος 3.3. Κωδ. ράσεις Αξιοποίηση Κληροδοτήµατος Καλησπέρη ως χώρου Πολιτισµού και Ενίσχυσης της ραστηριότητας των Πολιτιστικών οµών του ήµου Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) 51

19 Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες και στέγαση Πολιτιστικών οµών του ήµου (κτίριο ουζένη, Πολιτιστικό Πάρκο και Κινηµατογράφος, σχετικά έργα µε έναρξη εντός της διετίας ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) 52

20 3.3.9 ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Μέτρο 4.1 : Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα Γενικός στόχος 4.1. Κωδ. ράσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Αναβάθµιση- Κατασκευή ηµοτικού Ιατρείου στο ΟΤ 486, Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΚΦ 87 Άνω Πάτηµα, 60 θέσεων Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) 53

21 Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ και Μεταστέγαση Κεντρικού ΚΑΠΗ Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πρόληψη- Συµβουλευτική, στο σύνολο των Κτιρίων Υγείας, ΚΑΠΗ και Πρόνοιας του ήµου Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Μέτρα για τα αδέσποτα στην πόλη Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Μέτρο 4.2 : ράσεις δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης Γενικός στόχος 4.2. Κωδ. ράσεις Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) 54

22 4.2.2 ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) ράσεις δια βίου µάθησης Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Κατάρτιση Υπαλλήλων του ήµου Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης - Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΑΞΟΝΑ Άξονας 5 : Επιχειρηµατικότητα οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Μέτρο 5.1 : Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Γενικός στόχος 5.1. Κωδ. ράσεις Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 18. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 55

23 αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων (Χορηγίες Εκδηλώσεων και Λειτουργίας Μόνιµων Προνοιακών οµών) Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων (Επιχειρηµατική Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεµβάσεις σε επιχειρηµατικά κέντρα συνοικιών κλπ.) Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 18. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Προβολή και Ανάδειξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πόλη και της προσέλκυσης επισκεπτών και πελατών ( ιαφηµιστικό υλικό, Βραβεύσεις, ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων κλπ.) Άξονας 5 : Επιχειρηµατικότητα οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου Μέτρο 5.2 : Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και ΣυνΕργασίες Γενικός στόχος 5.2. Κωδ. ράσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης 56

24 5.2.1 ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του και του Στεγαστικού του Προγράµµατος, ηµοτική ΑΕ Πηγή 19. Λειτουργικοί ΠΌροι ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Κατασκευή ηµαρχείου και ηµοτικών Κτιρίων Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, Κτίρια Πολιτισµού και Πρόνοιας, πλην των σε άλλα µέτρα ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 19. Λειτουργικοί ΠΌροι ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Σύνολο δαπανών γενικού στόχου Σύνολο δαπανών Μέτρου ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΆΞΟΝΑ ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25 4.2. ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΈΡΓΟ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Στους Επόµενους Πίνακες Αναφέρονται οι ράσεις ανά Υπηρεσία και η Προτεραιότητα τους. Για λόγους συνέχειας το σύνολο των έργων σε αυτούς και όλους τους πίνακες του παρόντος τεύχος Β του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού παρατίθενται µε την ίδια κωδικοποίηση. Πίνακας 6. ράσεις ανά Μέτρο, Γενικό Στόχο και Έργο. Προτεραιότητα και Υπηρεσία Υλοποίησης. Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.1 Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη Γενικός στόχος 1.1. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου. Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ) A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές, ΜΑΝ) A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο. A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Συµµετοχή σε Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες, ίκτυα, κλπ. B Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.2 Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.2. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης 58

26 1.2.1 Ολοκλήρωση Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μελέτες, Κατασκευές και Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Α ιεύθυνση Τεχνικής Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ Α Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.3. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Αποδόσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αθλητικών Οργανισµών Α ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ - Επιχορηγήσεις Α ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Α ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Α ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Πιστοποίηση υπηρεσιών προς ηλικιωµένους Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Αποθέµατος για την υποστήριξη των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Α Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος Γενικός στόχος 1.4. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης 59

27 1.4.1 Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, πλην των αναφεροµένων ειδικά Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, Α ιεύθυνση Τεχνικής Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Μελέτες Ανάδειξης Ρεµατιάς Α ιεύθυνση Περιβάλλοντος Μελέτη αναδιάρθρωσης των οικονοµικών του ήµου και ειδικών χρηµατοοικονοµικών µελετών Α ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, συνεχιζόµενο έργο Α ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Μελέτες Έργων Σ ΙΤ και συγχρηµατοδούµενων δράσεων αλλά και αντισταθµιστικών ωφεληµάτων A ιεύθυνση Τεχνικής Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.1 :Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων Γενικός στόχος 2.1. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Ανάπλαση Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου & Κεντρικής Πλατείας. Πεζοδροµήσεις τµηµάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιµαντά A ιεύθυνση Τεχνικής Ενοποιηµένος Πράσινος Περίπατος Ρεµατιά - Πολύδροσο A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Λ. Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών συνοικιών A ιεύθυνση Τεχνικής ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 391, (Μαραθώνος, Ρούµελης, ελφών, Κύπρου) A ιεύθυνση Τεχνικής ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΠΑΤΗΜΑ Ι οδού ροσιάς A ιεύθυνση Τεχνικής 60

28 Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου A ιεύθυνση Τεχνικής Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου A ιεύθυνση Τεχνικής Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου ιάχυση GREENKEYS A Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Κατασκευή Παιδικών Χαρών στη συµβολή των οδών Σολωµού- Καλαµά, Παρνασσίδος- υοβουνιώτη, Εριφύλλης. Χαραυγής µε υποδοµές ΑΜΕΑ A ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρηση Παιδικών Χαρών στο σύνολο του ήµου, µικρά έργα A ιεύθυνση Τεχνικής Πράσινο Αύλειων Χώρων Σχολείων, Κοινοχρήστων Χώρων και Νησίδων A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες, ιαµορφώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών στο σύνολο της Πόλης, Μικρά Έργα A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο A ιεύθυνση Τεχνικής ηµοσιότητα και Μελέτες για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη A ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρηση πρασίνου στο σύνολο της Πόλης- Προστασία πρασίνου A ιεύθυνση Τεχνικής Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.2 : Έργα Οδοποιϊας- Αστικές Αναπλάσεις Γενικός στόχος 2.2. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Κατασκευή Πεζοδρόµων στην Τούφα και Αγ. Βαρβάρα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή A ιεύθυνση Τεχνικής µελέτη Πεζοδροµήσεις και ρόµοι Ήπιας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη A ιεύθυνση Τεχνικής 61

29 2.2.3 Κατασκευή Ποδηλατοδρόµου και δρόµου Ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταµορφώσεως, στην οδό Αργυροκάστρου και δικτύου Ποδηλατοδρόµων στην Τούφα A ιεύθυνση Τεχνικής Kατασκευή ποδηλατοδρόµων σύνδεση συνοικιών µε το εµπορικό κέντρο A ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπλαση οδού Ολύµπου από Μεταµορφώσεως έως ουκίσης Πλακεντίας A ιεύθυνση Τεχνικής ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης A ιεύθυνση Τεχνικής Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης A ιεύθυνση Τεχνικής Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ A ιεύθυνση Τεχνικής Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ A ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπλαση Γεφυρών στην Ρεµατιά A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου. Συντηρήσεις Υφισταµένων, ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας, ιαµόρφωση Προσβάσεων για ΑΜΕΑ Μικρά Έργα A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους A ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρηση Πεζοδρόµου Προφ. Ηλία, από αφνίδος έως Πολυδρόσου και ιαµόρφωση Πάρκου. A ιεύθυνση Τεχνικής Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης οριζόντιας και κάθετης σήµανσης A ιεύθυνση Τεχνικής Σύγχρονη και λειτουργική ονοµατοθεσία οδών στο σύνολο του ήµου µε ειδικές ιστορικές και A ιεύθυνση Τεχνικής 62

30 πολιτιστικές αναφορές Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών A Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.3 : Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη Γενικός στόχος 2.3. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Μονάδων A ιεύθυνση Τεχνικής Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων A ιεύθυνση Τεχνικής Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων A Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής ηµιουργία Αθλητικού Πάρκου στο Νοµισµατοκοπείο A ΥΠΟΙΟ Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.4 : Αξιοποίηση Υδάτινου υναµικού, Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γενικός στόχος 2.4. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης, Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων A ιεύθυνση Τεχνικής Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτηµα Χαλανδρίου A ιεύθυνση Τεχνικής Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί A ιεύθυνση Περιβάλλοντος 63

31 ρεµατιάς Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί A ιεύθυνση Περιβάλλοντος ρεµατιάς Έργα Αποχέτευσης Οµβρίων στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων. A ιεύθυνση Περιβάλλοντος Προµήθεια Οχηµάτων Αποκοµιδής, Σαρώθρων, Πλυντηρίων Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο A ιεύθυνση Περιβάλλοντος Συντήρηση γεωτρήσεων και επισκευές - συντηρήσεις αντλιοστασίων A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναµικού, στην πόλη και στις κατοικίες, γεωτρήσεις, B ιεύθυνση Περιβάλλοντος αντλιοστάσια, αξιοποίηση οµβρίων στις κατοικίες, τους κήπους και τα ηµόσιο κτίρια Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών, πλην µέτρων ΑΠΕ B ιεύθυνση Περιβάλλοντος Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.5 : Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης Γενικός στόχος 2.5. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Πευκο Πολίτη A ιεύθυνση Τεχνικής Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Περιοχή Έθνος Ζώνη ουκ. Πλακεντίας A ιεύθυνση Τεχνικής Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου A ιεύθυνση Τεχνικής Απαλλοτρίωση ακινήτου ουζένη ΟΤ 276 A ιεύθυνση Προσόδων Απαλλοτρίωση ακινήτου Πρωτονοτάριου ΟΤ 390 A ιεύθυνση Προσόδων Απαλλοτρίωση ακινήτου Τοταµάνογλου ΟΤ 213 A ιεύθυνση Προσόδων Απαλλοτρίωση ακινήτου Ερµογένη ΟΤ 150 A ιεύθυνση Προσόδων Αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας και επικειµένων στο σύνολο του ήµου A ιεύθυνση Προσόδων Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού A ιεύθυνση Προσόδων 64

32 Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού A ιεύθυνση Προσόδων Αποζηµιώσεις ΚΧ 662, Μαµόπουλου στο ΟΤ 732, και στο ΟΤ 496α (Έξαρχος) καθώς και µικρότερης A ιεύθυνση Προσόδων κλίµακας αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων στο Ιστορικό κέντρο για δηµιουργία χώρων στάθµευσης ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA A Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για A ιεύθυνση Τεχνικής τις επιγραφές) Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Οροι. A ιεύθυνση Τεχνικής Γενικές τοπογραφικές µελέτες και αποτυπώσεις A ιεύθυνση Τεχνικής Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Μέτρο 2.6 : Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Γενικός στόχος 2.6. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία και Αθλητικούς χώρους A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Σύνδεση Σχολείων και Παιδικών σταθµών µε φυσικό αέριο A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Φυτοκαλύψεις ωµάτων Σχολείων και Παιδικών σταθµών A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Επεµβάσεις στο ηµοτικό Φωτισµό, Φωτοµέτρηση και Λαµπρότητα A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης B ιεύθυνση Κτιρίων Έργα ηµοτικού Φωτισµού συµπεριλαµβανοµένων ράσεων αντικατάστασης µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.1 : Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη A Ηλεκτροµηχανολογικού ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού 65

33 Γενικός στόχος 3.1. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία A ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) A ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας, Γραµµές Επικοινωνίας και ενηµέρωσης A ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας, Οχήµατα και Εξοπλισµός ηµοτικής Αστυνοµίας A ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.2 : Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση Γενικός στόχος 3.2. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας A ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ. A ιεύθυνση Τεχνικής Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας A ιεύθυνση Τεχνικής Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων B ιεύθυνση Τεχνικής Εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών κυκλοφοριακών µελετών στο κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις, κλπ) A ιεύθυνση Τεχνικής Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στο Ιστορικό Κέντρο, πέριξ του Μετρό και σε όλο το Μέτωπο της Κηφισίας A ιεύθυνση Τεχνικής Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής 66

34 Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Ηλεκτρονικές Σηµάνσεις για την κυκλοφορία και την στάθµευση A ιεύθυνση Τεχνικής Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Μέτρο 3.3 : Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία Γενικός στόχος 3.3. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Αξιοποίηση Κληροδοτήµατος Καλησπέρη ως χώρου Πολιτισµού και Ενίσχυσης της ραστηριότητας των Πολιτιστικών οµών του ήµου A ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς A ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς A ιεύθυνση Τεχνικής Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών A ιεύθυνση Τεχνικής Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και A ιεύθυνση Τεχνικής περιβάλλοντος χώρου αυτών Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες και στέγαση Πολιτιστικών οµών του ήµου (κτίριο ουζένη, Πολιτιστικό Πάρκο και Κινηµατογράφος, σχετικά έργα µε έναρξη εντός της διετίας ) A ιεύθυνση Τεχνικής Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό A Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης A Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης A Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη A Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου 67

35 3.3.9 ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής A Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Μέτρο 4.1 : Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα Γενικός στόχος 4.1. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Αναβάθµιση- Κατασκευή ηµοτικού Ιατρείου στο ΟΤ 486, A ιεύθυνση Τεχνικής Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ1111 A ιεύθυνση Τεχνικής Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΚΦ 87 Άνω Πάτηµα, 60 θέσεων A ιεύθυνση Τεχνικής Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών A ιεύθυνση Τεχνικής Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ και Μεταστέγαση Κεντρικού ΚΑΠΗ A ιεύθυνση Τεχνικής ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πρόληψη- Συµβουλευτική, στο σύνολο των Κτιρίων Υγείας, ΚΑΠΗ και Πρόνοιας του ήµου A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Μέτρα για τα αδέσποτα στην πόλη A ιεύθυνση Περιβάλλοντος Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Μέτρο 4.2 : ράσεις δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης Γενικός στόχος 4.2. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση A ιεύθυνση Λογιστικού 68

36 Προϋπολογισµού και Ταµειακής ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ράσεις δια βίου µάθησης A ιεύθυνση Προσωπικού Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Κατάρτιση Υπαλλήλων του ήµου A ιεύθυνση Προσωπικού ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης - Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία A ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Άξονας 5 : Επιχειρηµατικότητα οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Μέτρο 5.1 : Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Γενικός στόχος 5.1. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων (Χορηγίες Εκδηλώσεων και Λειτουργίας Μόνιµων Προνοιακών οµών) Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων (Επιχειρηµατική Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεµβάσεις σε επιχειρηµατικά κέντρα συνοικιών κλπ) A Γραφείο ηµάρχου - Αυτοτελές γραφείο ηµοσίων σχέσεων Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας A Γραφείο ηµάρχου - Αυτοτελές γραφείο ηµοσίων σχέσεων Προβολή και Ανάδειξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πόλη και της προσέλκυσης επισκεπτών και πελατών ( ιαφηµιστικό υλικό, Βραβεύσεις, ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων κλπ) Σύνολο δαπανών γενικού στόχου A A ΥΠΑΝ ΥΠΑΝ A Γραφείο ηµάρχου - Αυτοτελές γραφείο ηµοσίων σχέσεων 69

37 Άξονας 5 : Επιχειρηµατικότητα οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Μέτρο 5.2 : Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες Γενικός στόχος 5.2. Κωδ. ράσεις Προτεραιότητα Υπηρεσία υλοποίησης ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του και του Α ΦΛΥΑ Α.Ε. Στεγαστικού του Προγράµµατος, ηµοτική ΑΕ Κατασκευή ηµαρχείου και ηµοτικών Κτιρίων Α ΥΠΟΙΟ Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, Κτίρια Πολιτισµού και Β ιεύθυνση Προσόδων Πρόνοιας, σε άλλα µέτρα ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Α ΦΛΥΑ Α.Ε. Πίνακας 7. ράσεις ανά Φορέα Υλοποίησης, µε προϋπολογισµό, κατανοµή δαπανών και πηγή χρηµατοδότησης Κωδ. ράσεις Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ) Φορέας υλοποίησης:αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Πηγή 17. Σ ΙΤ 70

38 Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές, ΜΑΝ) Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων (Χορηγίες Εκδηλώσεων και Λειτουργίας Μόνιµων Προνοιακών οµών) Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών Φορέας υλοποίησης:γραφείο ηµάρχου - Αυτοτελές γραφείο ηµοσίων σχέσεων απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 18. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) 71

39 JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων (Επιχειρηµατική Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεµβάσεις σε επιχειρηµατικά κέντρα συνοικιών κλπ) Πηγή 18. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Προβολή και Ανάδειξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πόλη και της προσέλκυσης επισκεπτών και πελατών ( ιαφηµιστικό υλικό, Βραβεύσεις, ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων κλπ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Συµµετοχή σε Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες, ίκτυα, κλπ Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Αποθέµατος για την υποστήριξη των ιεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την Φορέας υλοποίησης:γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) 72

40 παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου ιάχυση GREENKEYS Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας, Γραµµές Επικοινωνίας και ενηµέρωσης Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας, Οχήµατα και Εξοπλισµός ηµοτικής Αστυνοµίας Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 73

41 ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πιστοποίηση υπηρεσιών προς ηλικιωµένους Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 74

42 1.4.6 Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, συνεχιζόµενο έργο Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πρόληψη- Συµβουλευτική, στο σύνολο των Κτιρίων Υγείας, ΚΑΠΗ και Πρόνοιας του ήµου ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης - Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) ΣΎΝΟΛΟ

43 Κωδ. ράσεις Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικού απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Συντήρηση γεωτρήσεων και επισκευές - συντηρήσεις αντλιοστασίων Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία και Αθλητικούς χώρους Σύνδεση Σχολείων και Παιδικών σταθµών µε φυσικό αέριο Φυτοκαλύψεις ωµάτων Σχολείων και Παιδικών σταθµών Επεµβάσεις στο ηµοτικό Φωτισµό, Φωτοµέτρηση και Λαµπρότητα Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Έργα ηµοτικού Φωτισµού συµπεριλαµβανοµένων Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) 76

44 ράσεων αντικατάστασης µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πηγή 16. ανεισµός (31) Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά ΣΎΝΟΛΟ (1311) Κωδ Αποδόσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αθλητικών Οργανισµών Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ - Επιχορηγήσεις Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Λογιστικού Προϋπολογισµού και Ταµειακής ράσεις απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 77

45 Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Μελέτη αναδιάρθρωσης των οικονοµικών του ήµου και ειδικών χρηµατοοικονοµικών µελετών Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Περιβάλλοντος απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Μελέτες Ανάδειξης Ρεµατιάς Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων. Προµήθεια Οχηµάτων Αποκοµιδής, Σαρώθρων, Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 78

46 Πλυντηρίων Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναµικού, στην πόλη και στις κατοικίες, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αξιοποίηση οµβρίων στις κατοικίες, τους κήπους και τα ηµόσιο κτίρια Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών, πλην µέτρων ΑΠΕ Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Μέτρα για τα αδέσποτα στην πόλη Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Προσόδων απάνες Πηγή Χρηµατοδότησης Συν Απαλλοτρίωση ακινήτου ουζένη ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Απαλλοτρίωση ακινήτου Πρωτονοτάριου ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Απαλλοτρίωση ακινήτου Τοταµάνογλου ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) 79

47 2.5.7 Απαλλοτρίωση ακινήτου Ερµογένη ΟΤ Πηγή 16. ανεισµός (31) Αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας και επικειµένων στο σύνολο του ήµου Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Αποζηµιώσεις ΚΧ 662, Μαµόπουλου στο ΟΤ 732, και στο ΟΤ 496α (Εξαρχος) καθώς και µικρότερης κλίµακας αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων στο Ιστορικό κέντρο για δηµιουργία χώρων στάθµευσης Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, Κτίρια Πολιτισµού και Πρόνοιας, σε άλλα µέτρα Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 16. ανεισµός (31) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 16. ανεισµός (31) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Προσωπικού απάνες Πηγή Χρηµατοδότησης Συν ράσεις δια βίου µάθησης Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις 80

48 4.2.4 Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Ολοκλήρωση Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μελέτες, Κατασκευές και Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, Μελέτες Έργων Σ ΙΤ και συγχρηµατοδούµενων δράσεων αλλά και αντισταθµιστικών ωφεληµάτων Ανάπλαση Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου & Κεντρικής Πλατείας. Πεζοδροµήσεις τµηµάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιµαντά Ενοποιηµένος Πράσινος Περίπατος Ρεµατιά - Πολύδροσο Φορέας υλοποίησης: ιεύθυνση Τεχνικής απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 5. ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ( ) Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321) Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) 81

49 2.1.3 Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Λ. Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών συνοικιών ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 391, (Μαραθώνος, Ρούµελης, ελφών, Κύπρου) ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΠΑΤΗΜΑ Ι οδού ροσιάς Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Ειδικές Παρεµβάσεις στη Ρεµατιά Χαλανδρίου Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ (1327) Κατασκευή Παιδικών Χαρών στη συµβολή των οδών Σολωµού- Καλαµά, Παρνασσίδος- υοβουνιώτη, Εριφύλλης. Χαραυγής µε υποδοµές ΑΜΕΑ Συντήρηση Παιδικών Χαρών στο σύνολο του ήµου, µικρά έργα Πράσινο Αύλειων Χώρων Σχολείων, Κοινοχρήστων Χώρων και Νησίδων Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες, ιαµορφώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών στο σύνολο της Πόλης, Μικρά Έργα Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 82

50 Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Έργα βελτιώσεων στο ηµοτικό Κοιµητήριο Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα ηµοσιότητα και Μελέτες για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη Συντήρηση πρασίνου στο σύνολο της Πόλης- Προστασία πρασίνου Κατασκευή Πεζοδρόµων στην Τούφα και Αγ. Βαρβάρα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Πεζοδροµήσεις και ρόµοι Ήπιας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Κατασκευή Ποδηλατοδρόµου και δρόµου Ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταµορφώσεως, στην οδό Αργυροκάστρου και δικτύου Ποδηλατοδρόµων στην Τούφα Kατασκευή ποδηλατοδρόµων σύνδεση συνοικιών µε το εµπορικό κέντρο Ανάπλαση οδού Ολύµπου από Μεταµορφώσεως έως ουκίσης Πλακεντίας ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 83

51 ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιϊας, στο σύνολο του ήµου Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321) Ανάπλαση Γεφυρών στην Ρεµατιά Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου. Συντηρήσεις Υφισταµένων, ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας, ιαµόρφωση Προσβάσεων για ΑΜΕΑ Μικρά Έργα Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) 84

52 εµπορικούς δρόµους Συντήρηση Πεζοδρόµου Προφ. Ηλία, από αφνίδος έως Πολυδρόσου και ιαµόρφωση Πάρκου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης οριζόντιας και κάθετης σήµανσης Σύγχρονη και λειτουργική ονοµατοθεσία οδών στο σύνολο του ήµου µε ειδικές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Μονάδων Πηγή 3. ΚΑΠ Σχολείων (1312) Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης, Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) 85

53 2.4.2 Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτηµα Χαλανδρίου Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Έργα Αποχέτευσης Οµβρίων στο σύνολο του ήµου Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Πευκο Πολίτη Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Περιοχή Έθνος Ζώνη ουκ. Πλακεντίας Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για τις Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 86

54 επιγραφές) Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Όροι Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Γενικές τοπογραφικές µελέτες και αποτυπώσεις Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων Εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών κυκλοφοριακών µελετών στο κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις, κλπ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά 87

55 Στάθµευσης στο Ιστορικό Κέντρο, Πέριξ του Μετρό και σε όλο το Μέτωπο της Κηφισίας Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του ήµου Ηλεκτρονικές Σηµάνσεις για την κυκλοφορία και την στάθµευση Αξιοποίηση Κληροδοτήµατος Καλησπέρη ως χώρου Πολιτισµού και Ενίσχυσης της ραστηριότητας των Πολιτιστικών οµών του ήµου Πηγή 17. Σ ΙΤ Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ ( ) Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες και στέγαση Πολιτιστικών οµών του ήµου (κτίριο ουζένη, Πολιτιστικό Πάρκο και Κινηµατογράφος, Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 2. ΚΑΠ από Π Ε (ΣΑΤΑ) (1311) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326,

56 σχετικά έργα µε έναρξη εντός της διετίας ) Αναβάθµιση- Κατασκευή ηµοτικού Ιατρείου στο ΟΤ 486, Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΚΦ 87 Άνω Πάτηµα, 60 θέσεων Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ και Μεταστέγαση Κεντρικού ΚΑΠΗ πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Φορέας υλοποίησης:οργανισµός Νεολαίας Άθλησης απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) 89

57 ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής Φορέας υλοποίησης: Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά Πηγή 8. Χρηµατοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τοµεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321) Πηγή 1.Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά ΣΎΝΟΛΟ Φορέας υλοποίησης: ΥΠΑΝ Κωδ. ράσεις απάνες Πηγή Χρηµατοδότησης Συν

58 5.1.2 Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων (Επιχειρηµατική Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεµβάσεις σε επιχειρηµατικά κέντρα συνοικιών κλπ) Πηγή 9. Χρηµατοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323) Πηγή 18. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις Φορέας υλοποίησης: ΥΠΟΙΟ απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης ηµιουργία Αθλητικού Πάρκου στο Νοµισµατοκοπείο Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα Κατασκευή ηµαρχείου και ηµοτικών Κτιρίων Πηγή 20. Αντισταθµιστικά Ωφελήµατα ΣΎΝΟΛΟ Κωδ. ράσεις ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του και του Φορέας υλοποίησης: ΦΛΥΑ Α.Ε. απάνες Συν Πηγή Χρηµατοδότησης Πηγή 19. Λειτουργικοί ΠΌροι ηµοτικών Επιχειρήσεων και 91

59 Στεγαστικού του Προγράµµατος, ηµοτική ΑΕ ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Εταιρειών Πηγή 19. Λειτουργικοί ΠΌροι ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών ΣΎΝΟΛΟ

60 4.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αν και από τον Οδηγό σύνταξης προτείνεται ο καθορισµός προτεραιοτήτων, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήµου, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έχουν επιλεγεί ετήσια όρια χρηµατοδότησης του επιπέδου του ήδη υλοποιούµενου προγράµµατος του 2008, µε ετήσιες δαπάνες της τάξης των , ενώ οι Αποδόσεις και Επιχορηγήσεις ανέρχονται σε περίπου Εντάσσονται προπαρασκευαστικές ενέργειες προετοιµασίας έργων υψηλότερου προϋπολογισµού, όµως δεδοµένης της ροής υλοποίησης της Προγραµµατικής Περιόδου, εκτιµάται ότι η κύριες δράσεις απορροφητικότητας θα πραγµατοποιηθούν την περίοδο Το γεγονός αυτό επιβάλει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το µακροχρόνιο Στρατηγικό Σχεδιασµό, αλλά και υποχρεωτικές δράσεις ωρίµανσης, διεκδίκησης εντάξεων και ένταξης έργων που αφορούν την παρούσα Περίοδο του Σχεδίου. Στον επόµενο Πίνακα παρατίθεται συνοπτική περιγραφή στοιχείων ανά Έργο κάθε Μέτρου και Άξονα Προτεραιότητας.

61 Πίνακας 8. Συνοπτική περιγραφή των δράσεων. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αναδιοργάνωση του ήµου. Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ήµου προς τον πολίτη Μέτρο 1.1 : Επέκταση- Βελτίωση- Ανάπτυξη Υπηρεσιών του ήµου προς τον Πολίτη Γενικός στόχος 1.1 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ηµότες του ήµου. Call Center εξυπηρέτησης και e- ιαλόγου, ιαβούλευσης και Ερευνών Γνώµης. ιαµόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης Με την δράση επιδιώκεται η ενσωµάτωση Συστηµάτων Ποιότητας και ιαδικασιών ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του ήµου. Το έργο είναι αναγκαίο στην προσπάθεια υλοποίησης της αναδιοργάνωσης του ήµου, λειτουργίας ΟΠΣ και ERP. Το σύστηµα συµπεριλαµβάνει την επέκταση ήδη υφισταµένης ή την δηµιουργία πλατφόρµας µέσω της οποίας γίνεται διαχείριση: Αιτηµάτων- Παραπόνων- Απαντήσεων επί αυτών, µε σχετική κωδικοποίηση και έλεγχο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Νέων Προτάσεων και Απόψεων ιαβούλευση επί του σχεδιασµού ή την υλοποίηση έργων ράσεις ηµοσκοπήσεων και Ερευνών γνώµης Εσωτερικό περιβάλλον επικοινωνίας και διαχείρισης των ίδιων θεµάτων για το προσωπικό του ήµου. Το σύστηµα θα υποστηρίζει υπηρεσίες ενιαίας στάσης. Στο σύστηµα µπορεί να φορτωθούν χρήσιµες συνδέσεις όπως επικοινωνία µε γνωστές ψηφιακές βιβλιοθήκες, ενώ στα ηµοτικά κτίρια, µπορεί να δηµιουργηθεί σταθµός 1-3 θέσεων (µικρό κέντρο internet), µε εξουσιοδοτηµένες δυνατότητες συνδροµητικών συνδέσεων µε βιβλιοθήκες βάσεις δεδοµένων κλπ. Παράλληλα σε όλα τα ηµοτικά κτίρια θα αρκεί η επικοινωνία ή κατάθεση αιτήµατος, ανάλογα µε την διαβάθµιση και η εσωτερική υπηρεσία courier θα ολοκληρώνει την υλοποίηση του αιτήµατος ενώ θα προβλέπεται και εσωτερική τηλεφωνική επικοινωνία για διευκρινήσεις και ταχύτερη υλοποίηση του 94

62 1.1.3 Έργα και Εφαρµογές προηγµένων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του ήµου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδοµές κλπ) Ολοκλήρωση ικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτηµάτων του ήµου σε ηµοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωµένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε ηµοτικό Κτίριο. αιτήµατος. Αφορά έργα για την δηµιουργία υποδοµών που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του Πολίτη, αλλά και στην εξυπηρέτηση και ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας. Βελτίωση παροχής υπηρεσιών του ήµου για διαδικασίες που κανονικά λαµβάνουν χώρα στο ηµαρχιακό Μέγαρο βελτίωση και ολοκλήρωση δικτύου ΣΥΓΕΠ Μέτρο 1.2 Εξοπλισµός, Κατασκευή- Συντήρηση Κτιρίων, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Υπηρεσίες του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.2. Κωδ. ράσεις Περιγραφή Ολοκλήρωση Συντήρησης ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών Κτιρίων. Μελέτες, Κατασκευές και Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών Το έργο αφορά τις συνεχιζόµενες ενέργειες και έργα επισκευής και συντηρήσεων ηµαρχιακού Μεγάρου και ηµοτικών κτιρίων όπως και ανακαινίσεων και βελτιώσεων σε αυτά Λειτουργία Συστήµατος ERP για την συνολική ιαχείριση Πόρων του ήµου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την υποστήριξη του Προγραµµατισµού. Λειτουργία ΟΠΣ Με το έργο επιδιώκεται η εφαρµογή και λειτουργία ΟΠΣ µε δυνατότητες ERP, στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας αναδιοργάνωσης του ήµου και ιαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην Οργάνωση και Λειτουργία του. Η σηµασία του έργου είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την επιτυχία του σχεδίου Μέτρο 1.3 Λειτουργία Εξαρτηµένων στο ήµο ΝΠ και Άλλων οµών και Επιχειρήσεων, ράσεις Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ήµου και των ηµοτικών Επιχειρήσεων Γενικός στόχος 1.3. Κωδ. ράσεις Περιγραφή Αποδόσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και Αφορά τις τακτικές αποδόσεις και επιχορηγήσεις για την εκτέλεση δράσεων αρµοδιότητας 95

63 Αθλητικών Οργανισµών Υποστήριξη της λειτουργίας των ηµοτικών ΝΠ - Επιχορηγήσεις Υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΝΠ, Οργανισµούς και ηµοτικές Επιχειρήσεις Συστήµατα Αξιολόγησης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Επικοινωνιακή Πολιτική µε παραγωγή Μόνιµου Ψηφιακού Αποθέµατος για την υποστήριξη των ιεθνών σχέσεων και συνεργασιών του ήµου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά ρώµενα Μέτρο 1.4 Τεχνική Βοήθεια στην Εφαρµογή του Προγράµµατος Γενικός στόχος 1.4 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Αφορά τις τακτικές αποδόσεις και επιχορηγήσεις για την εκτέλεση δράσεων αρµοδιότητας ΝΠ Αφορά την υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων Αφορά συστήµατα Βέλτιστης Αξιοποίησης του Ανθρώπινου υναµικού και ηµιουργίας αίσθησης στον Πολίτη της ευέλικτης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του ήµου και της προστιθέµενης αξίας που δηµιουργείται για αυτόν. Αφορά την Οργάνωση της συνολικής Επικοινωνιακής Πολιτικής του ήµου µε παράλληλη δηµιουργία ψηφιακού αποθέµατος για την οργανωµένη προβολή και ανάδειξη της πόλης, την βέλτιστη διαχείριση του υλικού και σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρµογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, Μελέτες Τεχνικές Προετοιµασίας και ωρίµανσης Έργων κατά ν.3316, Εξέλιξη Συστήµατος ISO και ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Η συνολική αυτή δράση αφορά το σύνολο των µελετών και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών που δεν εµπίπτει στις διατάξεις του ν.3316, όπως οι υπηρεσίες κατά CPC 865,866 Η ενέργεια είναι συνολική και αφορά το σύνολο των απαραίτητων τεχνικών µελετών και υπηρεσιών για την ωρίµανση των τεχνικών Έργων, πλην αυτών που προετοιµάζονται από τις υπηρεσίες του ήµου. Το έργο αφορά την πιστοποίησης του ήµου και κυρίως την λήψη της ιαχειριστικής του Επάρκειας Μελέτες Ανάδειξης Ρεµατιάς Το έργο αναφέρεται σε αναγνωριστικές µελέτες για την ανάδειξη της Ρεµατιάς Μελέτη αναδιάρθρωσης των οικονοµικών του ήµου και ειδικών χρηµατοοικονοµικών µελετών Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ήµου, συνεχιζόµενο έργο Αναφέρεται στην συνολική αναδιάρθρωση του χρέους του ήµου και την αναχρηµατοδότηση των υποχρεώσεων του. Αφορά χρηµατοδότηση ωρίµανσης από τον ΘΗΣΕΑ για το έργο σχεδιάζεται για ένταξη στο ΕΣΠΑ και σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο µέτρο e-dialogue επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή του πολίτη στην αυτοτροφοδοτούµενη µε πληροφορίες ελέγχου ικανοποίησης των ηµοτών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 96

64 από το ήµο ή την δηµιουργία νέων Μελέτες Έργων Σ ΙΤ και συγχρηµατοδούµενων δράσεων αλλά και αντισταθµιστικών ωφεληµάτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Αφορά µελέτες για την αξιολόγηση δυνατότητας δηµιουργίας Σ ΙΤ Μέτρο 2.1 :Έργα Πρασίνου, Πλατειών και Πάρκων Γενικός στόχος 2.1. Κωδ. ράσεις Περιγραφή Ανάπλαση Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου Κεντρικής Πλατείας, Πεζοδροµήσεις τµηµάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιµαντά Ενοποιηµένος Πράσινος Περίπατος Ρεµατιά- Πολύδροσο Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσυλλίων της Πόλης (πάρκο Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαµά) Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών συνοικιών ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΟΤ 391, Μαραθώνος, Ρούµελης, ελφών, Κύπρου ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΠΑΤΗΜΑ Ι επί της οδού ροσιάς Αναφέρεται σε σύνολο έργων µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από Γ ΚΠΣ ΠΕΠ. Το έργο υποστηρίζει την ανάπλαση Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου Κεντρικής Πλατείας, Πεζοδροµήσεις τµηµάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιµαντά Αναφέρεται σε Έργο Ενοποίησης Πράσινου Περιπάτου, διεκδικούµενο από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αναφέρεται σε Έργο Ανάπλασης πάρκων / αλσυλλίων διεκδικούµενο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αναφέρεται σε Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης κοινοχρήστων χώρων και συνοικιών διεκδικούµενης χρηµατοδότησης από Κεντρικούς Φορείς Αναφέρεται σε Έργο διεκδικούµενο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ. Το έργο αναφέρεται σε ανάπλαση διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου. Αναφέρεται σε Έργο διεκδικούµενο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ. Το έργο αναφέρεται σε ανάπλαση διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ειδικές Παρεµβάσεις στο Ρέµα Χαλανδρίου Αναφέρεται σε σηµαντικές ειδικές παρεµβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθµιση του Ρέµατος Χαλανδρίου, διεκδικούµενο από ΘΗΣΕΑ Ειδικές Παρεµβάσεις στο Ρέµα Χαλανδρίου Αναφέρεται σε σηµαντικές ειδικές παρεµβάσεις για την ανάπλαση και αναβάθµιση του Ρέµατος Χαλανδρίου 97

65 ιεκδικούµενο από Λοιπές Επιχορηγήσεις συµπερ. ΕΣΠΑ Τοµεακά και ΕΣΣΑΑ Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση ηµοτικού Φωτισµού Συνεχιζόµενα έργα για την βελτίωση του ηµοτικού Φωτισµού µε αποτέλεσµα καλύτερες συνθήκες οδικού δικτύου και ασφάλεια πολιτών Έργα ορθολογικής ιαχείρισης χώρων πρασίνου Green Keys - ΙΆΧΥΣΗ Κατασκευή Παιδικών Χαρών στη συµβολή των οδών Σολωµού- Καλαµά, Παρνασσίδος- υοβουνιώτη, Εριφύλλης- Χαραυγής µε υποδοµές ΑΜΕΑ Συντήρηση Παιδικών Χαρών στο σύνολο του ήµου, µικρά έργα Πράσινο Αυλείων Χώρων Σχολείων, Κοινόχρηστων Χώρων και Νησίδων Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες, ιαµορφώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών στο σύνολο της Πόλης, Μικρά Έργα Συνεχιζόµενο Έργο το οποίο χρηµατοδοτείται από την ΕΕ. Το έργο αφορά στη διάχυση και πληροφόρηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του έργου Αναφέρεται σε έργο για την επέκταση των υφιστάµενων υποδοµών για την ανάπλαση συνοικιών. Το συγκεκριµένο έργο είναι η κατασκευή σειράς µικρών έργων παιδικών χαρών µε προσβασιµότητα και υποδοµές και για ΑΜΕΑ Έργο που αφορά την εκτέλεση σειράς µικρών έργων συντήρησης σε Παιδικές Χαρές, στο σύνολο του έτους και στο σύνολο του ήµου, χρηµατοδοτούµενο από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έργο που αφορά την ολοκληρωµένη αναβάθµιση και διαχείριση του πρασίνου Αυλείων Χώρων Σχολείων, Κοινοχρήστων Χώρων και Νησίδων το οποίο είναι διεκδικούµενο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Συνεχιζόµενο έργο που αφορά την εκτέλεση σειράς ολοκληρωµένων έργων πρασίνου στο σύνολο του ήµου Έργα βελτιώσεων στο Κοιµητήριο Αφορά συνολικές δράσεις για την Βελτίωση του Κοιµητηρίου αυτοχρηµατοδοτούµενο από τον ήµο Έργα βελτιώσεων στο Κοιµητήριο Αφορά συνολικές δράσεις για την Βελτίωση του Κοιµητηρίου χρηµατοδοτούµενο από ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Μέτρα ηµοσιότητας και Μελέτες για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη και ιαµόρφωση κοινοχρήστων χωρών στην οδό ροσιάς και το ΟΤ Συντήρηση Πρασίνου στο σύνολο της Πόλης- Προστασία Πράσινου Μέτρο 2.2 Έργα Οδοποιίας- Αστικές Αναπλάσεις Γενικός στόχος 2.2 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Αφορά µελέτες και έργα ηµοσιότητας µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Έργο χρηµατοδοτούµενο από τον ήµο που αναφέρεται στην συντήρηση και προστασία πρασίνου στο σύνολο της Πόλης. 98

66 2.2.1 Κατασκευή Πεζοδρόµων στην Τούφα και Αγ. Βαρβάρα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Πεζοδροµήσεις και ρόµοι Ήπιας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη Κατασκευή Ποδηλατοδρόµου και δρόµου Ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταµορφώσεως, στην οδό Αργυροκάστρου και δικτύου Ποδηλατοδρόµων στην Τούφα Κατασκευή ποδηλατοδρόµων σύνδεση συνοικιών µε το εµπορικό κέντρο Ανάπλαση οδού Ολύµπου από Μεταµορφώσεως έως ουκίσης Πλακεντίας ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιίας, στο σύνολο του ήµου ιανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιίας, στο σύνολο του ήµου Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων στο σύνολο της πόλης Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ Ειδικά Έργα συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ Αφορά την υλοποίηση Τεχνικού έργου για την κατασκευή πεζοδρόµων ιεκδικούµενο έργο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ για πεζοδροµήσεις και ανάπλαση-διαµόρφωση δρόµων ήπιας κυκλοφορίας Έργο κατασκευής ποδηλατοδρόµων και ανάπλασης-διαµόρφωσης δρόµων ήπιας κυκλοφορίας. ιεκδικούµενο έργο από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Έργο κατασκευής ποδηλατοδρόµων ιεκδικούµενο έργο από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Αναφέρεται σε τεχνικό έργο ανάπλασης-διαµόρφωσης δρόµων το οποίο χρηµατοδοτείται µε πόρους του ήµου Αναφέρεται σε έργα οδοποιίας στο Σύνολο του ήµου Αναφέρεται σε έργα οδοποιίας στο Σύνολο του ήµου Τεχνικό έργο στο Σύνολο του ήµου για την ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων Τεχνικό έργο στο Σύνολο του ήµου για την ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων ιεκδικούµενο έργο από ΘΗΣΕΑ Τεχνικό έργο συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ Ι,ΙΙ Τεχνικό έργο συντηρήσεων, ιανοίξεων, Υποδοµών και Βελτιώσεων στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ Ι,ΙΙ Ανάπλαση Γεφυρών στην Ρεµατιά Πρόκειται για τεχνικό έργο το οποίο είναι διεκδικούµενο από Κεντρικούς Φορείς για την ανάπλαση γεφυρών στη Ρεµατιιά Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ήµου. Συντηρήσεις Υφισταµένων, ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας, ιαµόρφωση Προσβάσεων για ΑΜΕΑ Έργο αναβάθµισης πεζοδρόµησης, χρηµατοδοτούµενο από πόρους του ήµου. Το έργο περιλαµβάνει και διευκόλυνση της πρασβασιµότητας ΑΜΕΑ 99

67 Μικρά Έργα Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Έργα Πεζοδροµίων και Πεζοδροµήσεων και συντηρήσεις στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Συντήρηση Πεζοδρόµου Προφ. Ηλία, από άφνινος έως Πολυδρόσου και ιαµόρφωση Πάρκου Γενικά Έργα Φωτεινής Σηµατοδότησης οριζόντιας και κάθετης σήµανσης Σύγχρονη και λειτουργική ονοµατοθεσία οδών στο σύνολο του ήµου µε ειδικές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές Μέτρο 2.3 Αθλητικά Έργα- Σχολική Στέγη Γενικός στόχος 2.3. Κωδ. ράσεις Περιγραφή Τεχνικό έργο µε πόρους διεκδικούµενους από τον ΘΗΣΕΑ για πεζοδροµήσεις και έργα πεζοδροµίων στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Τεχνικό έργο για πεζοδροµήσεις και έργα πεζοδροµίων στο Εµπορικό και Ιστορικό κέντρο και εµπορικούς δρόµους Το έργο αναφέρεται σε συντήρηση πεζοδρόµου στις προαναφερόµενες περιοχές Έργο για την αναβάθµιση οδικής ασφάλειας µέσω έργων σήµανσης και σηµατοδότησης Αναφέρεται σε έργο για την πολιτιστική αναβάθµιση και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω λειτουργικής ονοµατοθεσίας οδών στο σύνολο του ήµου µε ειδικές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Μονάδων Σειρά ολοκληρωµένων έργων στις σχολικές µονάδες του ήµου Ολοκληρωµένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτηµάτων του ήµου και µετατροπή σε µόνιµες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών συγκροτηµάτων, έργο διεκδικούµενο από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς µήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διεκδικούµενο έργο από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 100

68 Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του ήµου ιεκδικούµενο έργο για την αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Τεχνικό Έργο για την αναβάθµιση των αθλητικών εγκαταστάσεων ηµιουργία Αθλητικού Πάρκου στο Νοµισµατοκοπείο Χρηµατοδοτούµενο έργο από ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Μέτρο 2.4 Αξιοποίηση Υδάτινου υναµικού, Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Όµβρια και Αντιπληµµυρικά Έργα- Άλλα Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γενικός στόχος 2.4 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταµένου ικτύου Ύδρευσης, Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτηµα Χαλανδρίου Επισκευές και Επεκτάσεις στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, ίκτυα Οµβρίων, καθαρισµοί ρεµατιάς ιεκδικούµενο έργο από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αναφέρεται σε έργο υποδοµών κατασκευής Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτηµα Χαλανδρίου Αναφέρεται σε έργο υποδοµών επισκευών και επεκτάσεων στο ευτερεύον και Τριτεύον ίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του ήµου Έργα Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας, µε χρηµατοδότηση που διεκδικείται από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Έργα Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Έργα Αποχέτευσης Οµβρίων στο σύνολο του ήµου Έργα αποχέτευσης και οµβρίων στο σύνολο του ήµου, µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΘΗΣΕΑ Προµήθειες Κάδων, Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Συστήµατος Αποκοµιδής Στερεών Αποβλήτων. Προµήθεια Οχηµάτων Αποκοµιδής, Σαρώθρων, Πλυντηρίων Προµήθειες εξοπλισµού και υποδοµών καθαριότητας οι οποίες χρηµατοδοτούνται από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στο ήµο Πρόκειται για συνεχιζόµενο πρόγραµµα ανακύκλωσης, το οποίο χρηµατοδοτείται από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Συντήρηση γεωτρήσεων και επισκευές - συντηρήσεις Συνεχιζόµενο έργο συντήρησης γεωτρήσεων και επισκευών συντηρήσεων αντλιοστασίων από Ι ΙΟΥΣ 101

69 αντλιοστασίων ΠΟΡΟΥΣ Πιλοτικές δράσεις αξιοποιήσεις υδατικού δυναµικού, στην πόλη και στις κατοικίες, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αξιοποίηση οµβρίων στις κατοικίες, τους κήπους και τα ηµόσιο κτίρια Γενικές ράσεις για το Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρµογών, πλην µέτρων ΑΠΕ Μέτρο 2.5 Πολεοδοµία- Χρήσεις Γης- Χωροταξία- Αρχιτεκτονική ταυτότητα πόλης Γενικός στόχος 2.5 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Έργο το οποίο διεκδικείται από ΕΣΠΑ ΕΣΣΑΑ Αφορά σειρά ράσεων για το Περιβάλλον µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Πεύκο Πολίτη Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου στην περιοχή Έθνος Ζώνη ουκ. Πλακεντίας Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Αφορά έργο που αφορά Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αφορά Τεχνική Μελέτη χρηµατοδοτούµενο από πόρους του ήµου Πρόκειται για έργο αναθεώρησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Απαλλοτρίωση Ακινήτου ουζένη ΟΤ 276 Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για απαλλοτρίωση ακινήτου Απαλλοτρίωση ακινήτου Πρωτονοτάριου ΟΤ 390 Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για απαλλοτρίωση ακινήτου Απαλλοτρίωση ακινήτου Τοταµάνογλου ΟΤ 213 Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για απαλλοτρίωση ακινήτου Απαλλοτρίωση ακινήτου Ερµογένη ΟΤ 150 Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για απαλλοτρίωση ακινήτου Αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας και επικειµένων στο σύνολο του ήµου Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Έργο µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας 102

70 Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Αποζηµιώσεις ΚΧ 662, Μαµόπουλου στο ΟΤ 732, και στο ΟΤ 496α (Έξαρχος) καθώς και µικρότερης κλίµακας αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων στο Ιστορικό κέντρο για δηµιουργία χώρων στάθµευσης ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στα πλαίσια της ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου (διαµόρφωση αρχιτεκτονικού µετώπου, διαφηµιστικές πινακίδες τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το ήµο για τις επιγραφές) Πρόγραµµα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Όροι. Έργο χρηµατοδοτούµενο από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας Έργο Χρηµατοδοτούµενο από ανεισµό για αποζηµιώσεις ρυµοτοµίας ηµιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στα πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA Ολοκληρωµένη παρέµβαση µε σειρά µικρών έργων στο Σύνολο του ήµου Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις για την αποκατάσταση Όψεων κτιρίων και την εφαρµογή υφιστάµενων Αρχιτεκτονικών Προτύπων και Όρων Γενικές τοπογραφικές µελέτες και αποτυπώσεις Αφορά έργο που χρηµατοδοτείται από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Μέτρο 2.6 Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Γενικός στόχος 2.6 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία και Αθλητικούς χώρους Σύνδεση Σχολείων και Παιδικών σταθµών µε φυσικό αέριο Φυτοκαλύψεις ωµάτων Σχολείων και Παιδικών σταθµών Επεµβάσεις στο ηµοτικό Φωτισµό, Φωτοµέτρηση και Ολοκληρωµένη Σειρά ράσεων για την εφαρµογή τεχνολογίας ΑΠΕ σε δηµόσιους χώρους του ήµου, µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Πρόκειται για την σύνδεση µε φυσικό αέριο στα σχολεία και παιδικούς σταθµούς µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Το έργο αφορά φυτοκαλύψεις ωµάτων Σχολείων και Παιδικών Σταθµών µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά την υλοποίηση Τεχνικού Έργου µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ 103

71 Λαµπρότητα Προσαρµογές κτιρίων του ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων Έργα ηµοτικού Φωτισµού συµπεριλαµβανοµένων ράσεων αντικατάστασης µε Λαµπτήρες Εξοικονόµησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνοµα Συστήµατα ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθηµερινότητας Αφορά έργα πιλοτικής εφαρµογής προτύπων Αφορά την Υλοποίηση σειράς έργων φωτισµού στο Σύνολο του ήµου Μέτρο 3.1 Ασφάλεια και Υποδοµές στην εξυπηρέτηση του πολίτη Γενικός στόχος 3.1 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφάλειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία Συστήµατα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Οµάδες πληθυσµού (π.χ. Ηλικιωµένοι, Νέοι) Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας, Γραµµές Επικοινωνίας και ενηµέρωσης Λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας, Οχήµατα και Εξοπλισµός ηµοτικής Αστυνοµίας Μέτρο 3.2 Συγκοινωνία- Στάθµευση- Μετακίνηση Γενικός στόχος 3.2 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Αφορά έργα για την ασφάλεια δηµόσιων χώρων Ανάπτυξη και εφαρµογή υπηρεσιών σε Ειδικές Οµάδες πληθυσµού, µε στόχο την αναβάθµιση του αισθήµατος ασφάλειας του πολίτη. Υλοποίηση προγράµµατος πρόληψης και ενηµέρωσης σε θέµατα βίας και παραβατικότητας από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ήµου Αφορά την Λειτουργία της ηµοτικής Αστυνοµίας και τον Εξοπλισµό της, µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ήµου Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Προµήθεια Εξοπλισµού για υποστήριξη µεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον µε χρηµατοδότηση µέσω ανεισµού 104

72 Προµήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ Ανασχεδιασµός και Βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Νέες Συνδυασµένες ιαδηµοτικές Γραµµές Παρακείµενων ήµων Εκπόνηση και Εφαρµογή- Σηµάνσεις Ειδικών Κυκλοφοριακών Μελετών στο Κέντρο και τις συνοικίες του ήµου, Κυκλοφοριακές Παρεµβάσεις (π.χ. µονοδροµήσεις κλπ) Εφαρµογή και ιαχείριση Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στο Ιστορικό Κέντρο, Πέριξ του Μετρό και σε όλο το Μέτωπο της Κηφισίας Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ αλλά και άλλες περιοχές του ήµου Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθµευσης σε σταθµούς ΜΜΜ αλλά και άλλες περιοχές του ήµου Ηλεκτρονικές Σηµάνσεις για την κυκλοφορία και την στάθµευση Μέτρο 3.3 Τέχνες και Πολιτισµός, Ιστορικά Μνηµεία Γενικός στόχος 3.3 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Προµήθεια Εξοπλισµού για υποστήριξη µεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υλοποίηση τεχνικού έργου και εφαρµογή διατάξεων για Αστυνόµευση Κυκλοφορίας και Παράνοµης Στάθµευσης, Σήµανση και Ανασχεδιασµός Κόµβων και Σηµείων ιέλευσης των ΜΜΜ. Πρόκειται για έργο για την βελτίωση των Υπηρεσιών της ηµοτικής Συγκοινωνίας Επέκταση συνεργασίας δηµοτικών συγκοινωνιών Αφορά την υλοποίηση τεχνικού έργου που αφορά Κυκλοφοριακές Μελέτες Αφορά την Εφαρµογή προβλεπόµενων διατάξεων Αφορά την Υλοποίηση Τεχνικού Έργου µε σκοπό την κατασκευή υπογείων χώρων στάθµευσης Αφορά την Υλοποίηση Τεχνικού Έργου µε σκοπό την κατασκευή υπογείων χώρων στάθµευσης Αφορά την εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Σηµάνσεων Αξιοποίηση Κληροδοτήµατος Καλησπέρη ως χώρου Πολιτισµού και Ενίσχυσης της ραστηριότητας των Πολιτιστικών οµών του ήµου Αφορά την αξιοποίηση ιδιοκτησίας του ήµου 105

73 Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Αφορά ολοκληρωµένη αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών του Θεάτρου Ανάπλαση Θεάτρου Ρεµατιάς Αφορά ολοκληρωµένη αναβάθµιση υφιστάµενων υποδοµών του Θεάτρου Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών,, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών,, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνηµείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές ραστηριότητες και στέγαση Πολιτιστικών οµών του ήµου (κτίριο ουζένη, Πολιτιστικό Πάρκο και Κινηµατογράφος, σχετικά έργα µε έναρξη εντός της διετίας ) Ψηφιακή Αναβάθµιση Πολιτιστικών Χώρων Κέντρα Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης για τα Πολιτιστικά ρώµενα στο ήµο και τον Τουρισµό ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ιοργάνωση Εκδηλώσεων µε Επώνυµο Χαρακτήρα και ιεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισµικής Μουσικής και ιασκέδασης ηµιουργία Ψηφιακού Αποθέµατος για τον Πολιτισµό και την Πόλη ιοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές µε απήχηση στο σύνολο της Αττικής Αφορά την υλοποίηση σειράς τεχνικών έργων για την αποκατάσταση µνηµείων πολιτιστικής και ιστορικής σηµασίας Αφορά την υλοποίηση σειράς τεχνικών έργων για την αποκατάσταση µνηµείων πολιτιστικής και ιστορικής σηµασίας Αφορά έργα κατασκευής χώρων για πολιτιστικές δραστηριότητες Το έργο αφορά ψηφιακή αναβάθµιση Πολιτιστικών χώρων µε χρηµατοδότηση από διεκδικούµενη χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αφορά την ηµιουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ενηµέρωσης µε χρηµατοδότηση διεκδικούµενη από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Έργο µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Υλοποίηση δράσεων µε χρηµατοδότηση πόρων ήµου 106

74 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες Μέτρο 4.1 Υποδοµές Υγείας και Πρόνοιας- ράσεις υπηρεσιών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα Γενικός στόχος 4.1 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Αναβάθµιση- Κατασκευή ηµοτικού Ιατρείου στο ΟΤ 486, Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο ΟΤ Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΚΦ 87 Άνω Πάτηµα, 60 θέσεων Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ και Μεταστέγαση Κεντρικού ΚΑΠΗ Αφορά την υλοποίηση υποδοµών µε χρηµατοδότηση από ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Σειρά έργων µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έργα µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αφορά έργο µε χρηµατοδότηση ηµοτικών Πόρων ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ΑΜΕΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ ΠΕΠ ηµιουργία Ανοικτής οµής στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πρόληψη- Συµβουλευτική, στο σύνολο των Κτιρίων Υγείας, ΚΑΠΗ και Πρόνοιας του ήµου Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Μέτρα για τα αδέσποτα στην πόλη Έργο µε χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Μέτρο 4.2 ράσεις κατάρτισης και επιµόρφωσης 107

75 Γενικός στόχος 4.2 Κωδ. ράσεις Περιγραφή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ήµο ράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου ράσεις δια βίου µάθησης Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού ιαλόγου Κατάρτιση Υπαλλήλων του ήµου ηµοτικό Σύστηµα Τηλεκατάρτισης και ια βίου µάθησης- Ηλεκτρονική ηµοτική Ακαδηµία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5. Επιχειρηµατικότητα οικονοµική ανάπτυξη- Καινοτοµία Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά έργο κατάρτισης µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Αφορά έργο µε διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑ Μέτρο 5.1 Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Γενικός στόχος 5.1. Κωδ. ράσεις Περιγραφή Ενεργοποίηση Οικονοµικών Φορέων της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, στην συγχρηµατοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισµού και βελτίωσης της καθηµερινότητας, αλλά και µεγάλων εκδηλώσεων (Χορηγίες Εκδηλώσεων και Λειτουργίας Μόνιµων Προνοιακών οµών) Έργο που θα επιδιώξει την συµβολή οικονοµικών φορέων της περιοχής για την υλοποίηση του. 108

76 5.1.2 Σχεδιασµός και Αξιοποίηση νέων χρηµατοδοτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών JEREMIE και JESSICA για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, Στήριξη της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και Επιχειρηµατικής Εγκατάστασης σε εστιασµένες ζώνες µε ολοκληρωµένες δράσεις µέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ ή άλλων χρηµατοδοτικών µέσων (Επιχειρηµατική Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεµβάσεις σε επιχειρηµατικά κέντρα συνοικιών κλπ.) Υλοποίηση διεκδικούµενη χρηµατοδότηση από την ΕΕ ράσεις για την τόνωση της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας µέσω ιδιωτικών επενδύσεων Φόρουµ Επιχειρηµατικότητας Αφορά συνεχιζόµενο έργο για υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας, µε την χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Μέτρο 5.2 Επενδύσεις - Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας- ιεθνείς Σχέσεις και Συνεργασίες Γενικός στόχος 5.2 Κωδ. ράσεις Περιγραφή ιαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του ήµου και ιαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του και του Στεγαστικού του Προγράµµατος, ηµοτική ΑΕ Αφορά έργο το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από Λειτουργικούς Πόρους ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιριών Κατασκευή ηµαρχείου και ηµοτικών Κτιρίων Αφορά έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν µέσω Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων Ένταξη ικτύου ηµοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, Κτίρια Πολιτισµού και Πρόνοιας, πλην των σε άλλα µέτρα ιαχείριση ιαφηµιστικών Χώρων και Πόρων από ιαφηµιστικά Προγράµµατα Αφορά υλοποίηση τεχνικού έργου Αφορά έργο το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από Λειτουργικούς Πόρους ηµοτικών Επιχειρήσεων και Εταιριών 109

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ το βασικό πλαίσιο δυνατοτήτων της Πόλης του Χαλανδρίου και του ήµου ως υπηρεσία, συνοψίζεται στα επόµενα, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6111/03-02-2014 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πολιτικές για τον αστικό χώρο ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΕΥ Επ. Προγραµµάτων Κ. Π. URBAN Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT 3 ιάγνωση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση SWOT 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT Η παρούσα SWOT βασίζεται: 1. στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου Χαλανδρίου, τόσο στο Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 30.6662.71 18.000,00 18.000,00 ΔΗΜΟΤ. ΠΟΡΟΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 30.7111.01 ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙ- ΠΡΟΤΕΙΝΟ- 150.000,00 226.000,00 81.203,92 144.796,08 144.796,08 0,00 144.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙ- ΠΡΟΤΕΙΝΟ- 150.000,00 226.000,00 81.203,92 144.796,08 144.796,08 0,00 144. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτική Παρουσίαση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 Συνοπτική Παρουσίαση ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 19509/19-04-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 142/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο Ε Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΠΣ 373404

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-7312.041 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 250.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΕ 9775.02.055 ( ΕΣΟ ΟΥ ΗΜΟΥ 1326.006). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Δήμου. GIS code. Άξονας / Μέτρο

Επιχειρησιακό Δήμου. GIS code. Άξονας / Μέτρο 1 Διαμόρφωση και ενίσχυση ταυτότητας προορισμού 2c 540.000,00 25.000,00 515.000,00 / Διακυβέρνηση - online αθλητισμός &Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων / Τουρισμός,,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα