Τίτλος έργου Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος έργου Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004"

Transcript

1 Τίτλος έργου Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων Λοιπά στοιχεία Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Εκπαίδευση και Αρχική Eπαγγελµατική Kατάρτιση Κατηγορία ενέργειας: 1.1.1: Προγράµµατα ένταξης των παιδιών µε πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα Μέτρο: 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους Φορέας υλοποίησης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιαδικασία ανάθεσης Έπειτα από δηµόσια προκήρυξη και αξιολόγηση. Επιστηµονικός/οί υπεύθυνος/οι Άννα Φραγκουδάκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης και Θάλεια ραγώνα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κοινωνική Ψυχολόγος ιάρκεια 34 µήνες Έναρξη / λήξη 8/3/ /12/2004 Προϋπολογισµός (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) Συνολικός αριθµός συνεργατών που έλαβαν µέρος στην εφαρµογή του έργου Για τις δράσεις επιµόρφωσης εκπαιδευτικών: συνολικά 101 άτοµα. Για τις επιµορφώσεις α/θµιας 43 και β/θµιας 58 επιµορφωτές/ριες Για τη δράση παρέµβασης σε 19 γυµνάσια µε πρόσθετες του κανονικού σχολικού ωραρίου µαθηµάτων εργάστηκαν 127 επιµορφωνόµενοι καθηγητές. Για τις δράσεις παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού: συνολικά 157 άτοµα. Για τα συµπληρωµατικά υλικά δηµοτικού: συνολικά 15 άτοµα και τα υλικά γυµνασίου: συνολικά 142 άτοµα. Για τις ερευνητικές δράσεις: συνολικά 29 άτοµα Για τα ΚΕΣΠΕΜ: συνολικά 81 άτοµα Αριθµός συνεργατών που ήταν µέλη του πληθυσµού στόχου Συνολικά 49 άτοµα Συνολικός αριθµός του µαθητικού πληθυσµού στόχου µαθητές/ριες δηµοτικού (στα µειονοτικά σχολεία) και γυµνασίου. Ανά σχολικό έτος ο ακριβής αριθµός ήταν: Στο δηµοτικό: ( ) και ( ) Στο γυµνάσιο: ( ) και ( )

2 Συνολικός αριθµός µαθητών στους οποίους απευθύνθηκε το έργο Στο σύνολο των µαθητών ηµοτικού (στα µειονοτικά σχολεία) και σε µαθητές σε 19 γυµνάσια (εκ των οποίων οι 850 στην Α τάξη του γυµνασίου). Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου που κρίνεται ότι ωφελήθηκαν από το έργο Μαθητές δηµοτικού Ως προς τη βελτίωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε από τη δηµιουργία νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών, έντυπων και ηλεκτρονικών ωφελήθηκε το σύνολο των µαθητών δηµοτικού. Ως προς την επίδραση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βελτίωση των µεθόδων διδασκαλίας και την αποδοχή της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών, κρίνεται ότι ωφελήθηκε το περίπου 1/3 του συνόλου των µαθητών. Την αύξηση από την προηγούµενη φάση ευνόησε η σταδιακή αποδοχή του έργου από τους εκπαιδευτικούς, ιδίως µετά από το Φεβρουάριο 2000 που τα βιβλία έγιναν επίσηµα βιβλία του κράτους και έκτοτε µοιράζονται από τον ΟΕ Β. Από τα Κέντρα Στήριξης του έργου (ΚΕΣΠΕΜ) άµεσα ωφελήθηκαν συνολικά 591 µαθητές (που παρακολούθησαν τα µαθήµατα και τις δραστηριότητες των Κέντρων). Μαθητές γυµνασίου Με δεδοµένο ότι τις πρόσθετες ώρες διδασκαλίας σε 19 γυµνάσια το παρακολούθησαν 835 µαθητές/ριες, που το αυξήθηκαν σε 1.020, ωφελήθηκε 65% του συνόλου των τότε µαθητών γυµνασίου, από τους οποίους πάνω από 80% του συνόλου των µαθητών στην Α γυµνασίου (όπου εµφανίζεται και η υψηλότερη τάση εγκατάλειψης και διαρροή). Συνολικός αριθµός εκπαιδευτικών εργαζοµένων σε σχολεία µε µαθητές του πληθυσµού στόχου που επιµορφώθηκαν από το έργο και συνολικός αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ακαδηµαϊκό έτος άσκαλοι α/θµιας Εντός ωρών εργασίας τους επιµορφώθηκαν επί 20 ώρες ανά σχολικό έτος 360 άτοµα το και 371 το από το σύνολο των 412 εν ενεργεία δασκάλων της πλειονότητας (ποσοστό 87%). Η επιµόρφωση των δασκάλων της µειονότητας µαταιώθηκε µε απόφαση των Συλλόγων τους. Το σκεπτικό της άρνησης να συµµετάσχουν στις επιµορφώσεις του έργου (όπως συµµετείχαν στην προηγούµενη φάση) ήταν το εξής: µετά την αποστολή από την Τουρκία και τη διανοµή από το 2000 στα µειονοτικά σχολεία των νέων βιβλίων στην τουρκική γλώσσα για τα µισά µαθήµατα, δεν θεωρούσαν κατάλληλους τους επιµορφωτές του έργου, ούτε τους µεταξύ αυτών γνώστες της τουρκικής γλώσσας, και υπέβαλαν το αίτηµα να κληθούν ως επιµορφωτές από την Τουρκία οι συγγραφείς των νέων σχολικών βιβλίων στα τουρκικά. Το αίτηµα δεν έγινε δεκτό από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Παιδείας και οι µειονοτικοί δάσκαλοι δεν συµµετείχαν πλέον στις εθελοντικές επιµορφώσεις. Καθηγητές γυµνασίου Οι επιµορφώσεις προς καθηγητές β/θµιας ήταν όλες εθελοντικές και έγιναν κατά ειδικότητα. Συνολικά τη διετία έγιναν 180 ώρες ανά σχολικό έτος επιµορφώσεις, που

3 συνοδεύτηκαν από συνολικά 100 ώρες επισκέψεων των οµάδων επιµορφωτών στα γυµνάσια. Από αυτές, 15 ώρες ανά σχολικό έτος αφορούσαν τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (συνοδεύτηκαν από 50 ώρες επισκέψεων στα σχολεία), 13 ώρες τη διδασκαλία της Iστορίας, 24 ώρες τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, 10 ώρες τη διδασκαλία των Mαθηµατικών (και 30 ώρες επιµορφωτικών επισκέψεων), 17 ώρες τη διδασκαλία των Φυσικών Eπιστηµών και της Tεχνολογίας (και 25 ώρες επισκέψεων). H εθελοντική συµµετοχή για τους Φιλολόγους ανήλθε στις επιµορφώσεις της ελληνικής γλώσσας σε 77 άτοµα το και 103 άτοµα το , της Iστορίας αντίστοιχα 74 και 85 άτοµα, της Λογοτεχνίας 79 και 92 άτοµα, στους Mαθηµατικούς και Φυσικούς ανήλθε σε 47 και 48 άτοµα. Tέλος έγιναν επίσης εργαστήρια ψυχοπαιδαγωγικής επιµόρφωσης, 25 ώρες ανά σχολικό έτος, µε θέµα τη διαχείριση της οµάδας και τη διαχείριση των αντιθέσεων, στα οποία συµµετείχαν εθελοντικά 70 εκπαιδευτικοί β/θµιας όλων των ειδικοτήτων το και 91 το Σύντοµη περιγραφή των εκπαιδευτικών προβληµάτων του µαθητικού πληθυσµού στόχου Τα προβλήµατα είναι τα ίδια µε τα αναφερθέντα στην προηγούµενη φάση, εκτός από την ακαταλληλότητα των σχολικών βιβλίων στα ελληνικά που αίρεται µε την παραγωγή νέων και τη γενικευµένη επίσηµα χρήση τους από το Φεβρουάριο Το βασικότερο πρόβληµα εξακολουθεί να είναι η γεωγραφική, κοινωνική και σχολική αποµόνωση των µαθητών της µειονότητας. Παράλληλα το σηµαντικότερο εµπόδιο στις επιδιωκόµενες αλλαγές συνεχίζει να είναι η αµφίθυµη στάση των δασκάλων απέναντι στους στόχους του έργου. Μια δυσκολία που δεν είχαµε την πρώτη φάση επισηµάνει εγκαίρως ήταν η επίδραση που ασκούσε η αδυναµία των δασκάλων να κατανοήσουν τα λάθη που έκαναν στα ελληνικά οι τουρκόφωνοι µαθητές. Καθώς η τουρκική δεν είναι ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και η συντακτική δοµή της είναι πολύ διαφορετική από την ελληνική, τα παιδιά έκαναν στα ελληνικά λάθη που στα µάτια των δασκάλων ήταν τόσο µεγάλα, ώστε να αµφιβάλλουν για τη µαθησιακή ικανότητα των µαθητών αυτών, πράγµα που επηρέαζε αρνητικά την επίδοσή τους. Για τους µαθητές του γυµνασίου τα προβλήµατα ήταν ανάλογα. Οι καθηγητές όπως και οι δάσκαλοι δεν είχαν καθόλου γνώσεις πώς διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, ούτε προετοιµασία για την αντιµετώπιση µαθητών µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Τα σχολικά βιβλία αντίστοιχα ήταν γραµµένα για φυσικούς οµιλητές της ελληνικής, µε αποτέλεσµα, όπως και του δηµοτικού, να είναι σχεδόν απρόσιτα στην εκµάθηση από αλλόγλωσσα παιδιά. Πρόσθετη δυσκολία ήταν οι γνωστικές απαιτήσεις της βαθµίδας αυτής σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή έως ανεπαρκέστατη γνώση της ελληνικής γλώσσας που είχαν αποχτήσει οι µαθητές στο µειονοτικό δηµοτικό. Το βασικότερο πρόβληµα στο γυµνάσιο ήταν η υψηλότατη αποτυχία ιδίως στην Α τάξη και η διαρροή που οδηγούσε σε πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής βαθµίδας µεγάλα ποσοστά. Όπως έδειξε µελέτη του έργου (που αναφέρεται παρακάτω), για τη γενιά των µαθητών που µπαίνει στο γυµνάσιο το σχολικό έτος , το ποσοστό που δεν ολοκλήρωνε το υποχρεωτικό γυµνάσιο ήταν υψηλότατο, 65% για το σύνολο (54% για τα αγόρια και 78% για τα κορίτσια). Ας σηµειωθεί συγκριτικά ότι το αντίστοιχο ποσοστό στον εθνικό µέσο όρο τότε ήταν γύρω στο 10%.

4 Σύντοµη περιγραφή του έργου Το έργο διαµόρφωσε τις δράσεις, ώστε να προωθήσει τους στόχους που είχαν κατά την προηγούµενη φάση δροµολογηθεί για το δηµοτικό σχολείο και να επικεντρώσει στην προσπάθεια µείωσης της υψηλότατης διαρροής των µαθητών από το υποχρεωτικό γυµνάσιο. Για το δηµοτικό σχολείο Συνεχίστηκαν οι δράσεις της προηγούµενης φάσης (επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και συµπλήρωσης εκπαιδευτικών υλικών) και οργανώθηκαν νέες δράσεις µε στόχο την υπέρβαση των δυσκολιών που συνάντησε η προηγούµενη φάση. Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης, έγιναν τα ακόλουθα. Οργανώθηκε σεµιναριακή επιµόρφωση προς τους προϊσταµένους και σχολικούς συµβούλους µειονοτικής εκπαίδευσης, µε περιεχόµενο το σύνολο των θεµάτων της επιµόρφωσης προς δασκάλους. ιαµορφώθηκε πλούσιο επιµορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στο διαδίκτυο (αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω στην παραγωγή υλικών). Οργανώθηκε νέα δράση συµβουλευτική προς εκπαιδευτικούς και γονείς για την ψυχοκοινωνική υγεία των µαθητών δηµοτικού σχολείου. Οµάδα ειδικών έκανε επισκέψεις σε µειονοτικά δηµοτικά των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, µε στόχο τον εντοπισµό µαθητών που έχρηζαν ψυχοκοινωνικής φροντίδας και την παροχή στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς βοήθειας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Οργανώθηκε νέα δράση απευθυνόµενη απευθείας (και όχι µέσω του σχολείου) στους µαθητές, µε την ίδρυση Κέντρων Στήριξης του έργου (των ΚΕΣΠΕΜ). Οργανώθηκαν επίσης (α) θερινά µαθήµατα ελληνικής γλώσσας καθώς και (β) εκδηλώσεις δηµόσιες µε µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, όπου παρουσιάζονταν τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του έργου. Για το γυµνάσιο Οργανώθηκαν δράσεις αντίστοιχες του δηµοτικού για την (α) παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρµοσµένου στην αλλογλωσσία των µαθητών και στηριγµένου σε σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους, µε στόχο να χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατικό των σχολικών βιβλίων στα δηµόσια γυµνάσια, και (β) για την επιµόρφωση των καθηγητών. Οργανώθηκε νέα δράση παρέµβασης εντός σχολείου, µε τίτλο «ιευρυµένο Ωράριο µαθηµάτων». Συνίσταται σε διδασκαλία των βασικών µαθηµάτων (µε έµφαση στην ελληνική γλώσσα και τα µαθηµατικά) που οργανώθηκε να προσφέρεται σε µαθητές 19 γυµνασίων µετά το τέλος του κανονικού σχολικού ωραρίου. Τα µαθήµατα δίδαξαν 127 εκπαιδευτικοί που παρακολουθούσαν επιµορφώσεις και χρησιµοποιούσαν στην τάξη τα νέα εκπαιδευτικά υλικά σε πειραµατική µορφή. Έγιναν το συνολικά πρόσθετες ώρες διδασκαλίας σε 17 γυµνάσια, ενώ το έγιναν πρόσθετες ώρες σε 19 γυµνάσια Ξάνθης και Pοδόπης. Tο ιευρυµένο ωράριο παρακολούθησαν το συνολικά 835, και το συνολικά µαθητές/ριες. Για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας Έµφαση δόθηκε σε δηµόσιες εκδηλώσεις µε τη µορφή αφενός επιστηµονικών συναντήσεων, αφετέρου εορταστικών εκδηλώσεων παρουσίασης του έργου και των αποτελεσµάτων του (αναφέρονται αναλυτικά στη δηµοσιότητα παρακάτω).

5 Έγινε συστηµατική ενηµέρωση και παρουσίαση του έργου και των αποτελεσµάτων του σε γραπτή µορφή, µε τη συχνή κυκλοφορία σύντοµων φυλλαδίων που κυκλοφόρησαν ιδίως στη Θράκη (αναφέρονται αναλυτικά στη δηµοσιότητα παρακάτω). ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον µαθητικό πληθυσµό στόχο ράσεις έµµεσης στήριξης µαθητών ράσεις επιµόρφωσης Επιµόρφωση διοικητικών στελεχών και σχολικών συµβούλων µειονοτικής εκπαίδευσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών εντός ωρών εργασίας και Επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε εθελοντική συµµετοχή Ψυχοπαιδαγωγικά εργαστήρια επιµόρφωσης ράσεις συµπλήρωσης για το δηµοτικό και παραγωγής για το γυµνάσιο σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών (αναφέρονται παρακάτω) ράσεις ερευνητικές, απογραφικές και δειγµατοληπτικές (αναφέρονται παρακάτω) ράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και δηµοσιότητα (αναφέρονται παρακάτω). ράσεις απευθείας στήριξης µαθητών Oργανώθηκαν δύο Kέντρα Στήριξης του έργου, στις πόλεις Kοµοτηνή και Ξάνθη. Oνοµάστηκαν Kέντρα Στήριξης του Προγράµµατος Eκπαίδευσης Mουσουλµανοπαίδων, KEΣΠEM, διέθετε το καθένα αίθουσα σεµιναρίων, αίθουσες εργαστηρίων µε 15 H/Y, βιβλιοθήκη και χώρους ηµιουργικών Eργαστηρίων Nέων. Tα Kέντρα, των οποίων έγινε στελέχωση µε προσωπικό της µειονότητας όσο και της πλειονότητας, ανέπτυξαν πλούσιες δραστηριότητες ενηµέρωσης και οργάνωσης µαθηµάτων και δραστηριοτήτων. Προσέφεραν: µαθήµατα εληνικής γλώσσας πολλών ειδών για µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου, δανειστική βιβλιοθήκη για µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου, ενηµέρωση γονέων και µαθητών, ενηµέρωση όλης τοπικής κοινωνίας, συµβουλευτική προς εκπαιδευτικούς και γονείς, δανειστική βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών υλικών για εκπαιδευτικούς, δηµιουργικά εργαστήρια νέων πολιτιστικές εκδηλώσεις. Tα Kέντρα λειτούργησαν από το Aπρίλιο 2003, 8 ώρες την ηµέρα επί 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 11µιση µήνες το χρόνο. Τα µαθήµατα που οργάνωσαν τα Κέντρα ήταν: (α) Για 7 εβδοµάδες από τον Iούλιο έως τον Aύγουστο 2003, µαθήµατα ελληνικής γλώσσας προς µαθητές δηµοτικού καθώς και µαθήµατα µαθηµατικής ορολογίας στην ελληνική και µαθηµατικών για µαθητές γυµνασίου και το Σεπτέµβριο 2003 ταχύρυθµα µαθήµατα µαθηµατικών στην ελληνική γλώσσα, προπαρασκευαστικά για την είσοδο στο δηµόσιο γυµνάσιο. (β) Aπό τον Oκτώβριο 2003 και έως το τέλος Μαϊου 2004 οργανώθηκαν κύκλοι µαθηµάτων H/Y στην ελληνική γλώσσα και µαθηµάτων ελληνικής µε χρήση Η/Υ, µε τα λογισµικά εκπαιδευτικά υλικά του έργου και µαθησιακά ηλεκτρονικά παιγνίδια. Τα µαθήµατα οργανώθηκαν εκ νέου τον Ιούνιο για 7 εβδοµάδες από τον Iούλιο έως τον Aύγουστο Συνολικά παρακολούθησαν 591 παιδιά.

6 ράσεις στήριξης µαθητών γυµνασίου Πρόσθετες ώρες σχολείου: το ιευρυµένο Ωράριο διδασκαλίας βασικών µαθηµάτων (αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω). Παροχές προς µαθητές Προσφορά σε όσους γονείς είχαν παιδιά στο δηµοτικό της ηλεκτρονικής µεθόδου εκµάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (σε δύο CD ROM), «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραµµάτων» και «Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων» καθώς και του ηλεκτρονικού ελληνοτουρκικού λεξικού για παιδιά. Κάθως η ζήτηση των ηλεκτρονικών αυτών εργαλείων ήταν χαµηλή, τόσο η µέθοδος όσο και το λεξικό µετατράπηκαν σε έντυπη µορφή και µοιράστηκαν σε µαθητές/ριες. Για τους µαθητές γυµνασίου το έργο παρείχε σε µορφή οπτικού δίσκου τρίγλωσσο, εκπαιδευτικό, ορολογικό λεξικό πολυµέσων, µε σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα του Γυµνασίου. Ώρες ανά εβδοµάδα του σχολικού έτους που διήρκεσαν οι δράσεις προς µαθητές, σύνολο ωρών κατ έτος και σύνολο στη διάρκεια του έργου ράσεις προς µαθητές δηµοτικού Τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, µαθηµατικών στην ελληνική, ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ελληνική και τα ηµιουργικά Eργαστήρια Nέων που οργανώθηκαν στα Kέντρα Στήριξης του έργου (ΚΕΣΠΕΜ) εφαρµόστηκαν για επτά εβδοµάδες το καλοκαίρι 2003, ολόκληρο το σχολικό έτος , κατά µ.ό. από 60 έως 80 ώρες ανά µήνα για όλα τα µαθήµατα στα Kέντρα, και από 100 έως 140 ώρες ανά µήνα για τα ηµιουργικά Eργαστήρια Nέων. Τα µαθήµατα και τις δραστηριότητες των ΚΕΣΠΕΜ συνολικά παρακολούθησαν 591 µαθητές/ριες και έφηβοι. ράσεις προς µαθητές γυµνασίου Το ιευρυµένο Ωράριο διδασκαλίας βασικών µαθηµάτων (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών και λογοτεχνίας), σε ώρες µετά το κανονικό πρόγραµµα του σχολείου, µε επιµορφωνόµενους εκπαιδευτικούς, εφαρµόστηκε σε 19 γυµνάσια, για επτά εβδοµάδες το καλοκαίρι 2003 και ολόκληρο το σχολικό έτος , από έως ώρες το µήνα. Τα µαθήµατα παρακολούθησαν 835 µαθητές/ριες το , και το ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στους γονείς και την οµάδα του µαθητικού πληθυσµού στόχου Αναφέρεται στην προηγούµενη φάση η ισχυρή καχυποψία των γονέων απέναντι στους εκπροσώπους της πολιτείας γενικώς και τους συνεργάτες του έργου. Ο στόχος της άµβλυνσής της για να κερδίσει το έργο την εµπιστοσύνη των γονέων της µειονότητας επιδιώχθηκε µε την προσπάθεια αποκατάστασης της επαφής µε τους γονείς απευθείας. Αποφασιστικής σηµασίας για να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των γονέων έπαιξαν τα Κέντρα Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ). Σηµαντικό ρόλο έπαιξε το πολιτισµικά µικτό προσωπικό τους µε το οποίο µπορούσαν τόσο τα παιδιά όσο και οι µητέρες να επικοινωνήσουν στη µητρική τους γλώσσα (πράγµα που εκτός από τη συµβολική σηµασία της αναγνώρισης και του σεβασµού προς τη διαφορετική τους ταυτότητα

7 είχε και άµεση χρησιµότητα, καθώς µεγάλο ποσοστό µητέρων γνωρίζει πολύ λίγα ελληνικά). Αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν η επιτυχία των µαθηµάτων και οι δηµόσιες εκδηλώσεις µε τα αποτελέσµατα της ελληνοµάθειας των µαθητών. Τέλος επηρέασε όλους πολύ θετικά η επιθυµία των παιδιών να συµµετέχουν στα µαθήµατα των ΚΕΣΠΕΜ και η ικανοποίησή τους από αυτά. Τους γονείς επηρέασε επίσης θετικά απέναντι στο έργο ο συµβολισµός του λογότυπου που κυκλοφόρησε (ένα πολύχρωµο παζλ µε τη φράση: «Πρόσθεση, όχι αφαίρεση / πολλαπλασιασµός, όχι διαίρεση»), καθώς ανταποκρινόταν στις προσδοκίες ένταξης των παιδιών τους στην κοινωνία ως ισότιµων πολιτών. Έµµεσα επηρέασε τους γονείς η συνέχιση της συστηµατικής ανά δίµηνο επικοινωνίας των υπευθύνων του έργου µε τους επίσηµους εκπροσώπους της µειονότητας, καθώς επίσης η συχνή σε αυτή τη φάση αναφορά στο έργο που έκανε και ο τουρκόφωνος µειονοτικός τοπικός τύπος. είγµα εµπιστοσύνης των γονέων προς το έργο είναι ότι µητέρες µαθητών πήραν την πρωτοβουλία να ζητήσουν στα KEΣΠEM την οργάνωση µαθηµάτων ελληνικής για ενήλικες, πράγµα που ξεκίνησε τον Iανουάριο Εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν από το έργο Για το δηµοτικό, υλικά συµπληρωµατικά της προηγούµενης φάσης «Καρτέλες Ιστορίας». Πρόσθετο στα βιβλία του δηµοτικού εκπαιδευτικό υλικό για το µάθηµα της Ιστορίας. Παραµύθια για την εκµάθηση της ελληνικής ορολογίας Μαθηµατικών και Φυσικής από τους µαθητές που ολοκληρώνουν το µειονοτικό δηµοτικό σχολείο και επιλέγουν το δηµόσιο γυµνάσιο. Ο εξερευνητής και το σοφό παπαγαλάκι (βιβλίο 1ο), Ο εξερευνητής και το σοφό παπαγαλάκι (βιβλίο 2ο), Ο εξερευνητής και το σοφό παπαγαλάκι (βιβλίο 3ο) Ελληνοτουρκικό παιδικό λεξικό πολυµέσων µε λήµµατα (συµπληρωµατικό της ηλεκτρονικής µεθόδου εκµάθησης της ελληνικής της προηγούµενης φάσης). Περιέχει σε κάθε λήµµα παραδείγµατα χρήσεων µε µετάφραση στην τουρκική, γραµµατικές πληροφορίες, συλλαβισµό, εικόνες και εκφώνηση στην ελληνική. ιανεµήθηκε και σε εκτυπωµένη µορφή σε όλους τους µαθητές των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού (4.000 παιδιά). Για το γυµνάσιο, νέα εκπαιδευτικά υλικά Υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (για την Α τάξη) Υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (για τη Β τάξη) Υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (για τη Γ τάξη) Πρόκειται για συνολικά 1500 σελίδες υλικό εκµάθησης της ελληνικής από αλλόγλωσσους µαθητές γυµνασίου, µε τη µορφή φακέλλων, διαβαθµισµένο σε επίπεδα δυσκολίας και προσαρµοσµένο στις δυσκολίες των µαθητών της µειονότητας. Ασκήσεις Γραµµατικής µε τίτλο «Γλωσσικές ασκήσεις και Οδηγίες», 800 ασκήσεις προσαρµοσµένες στις δυσκολίες των µαθητών µε τουρκική µητρική γλώσσα. Τρίγλωσσο Ορολογικό Λεξικό (ελληνικά τουρκικά αγγλικά), ηλεκτρονικό (σε CD-ROM) και διαδραστικό, µε περιεχόµενο το σύνολο της ορολογίας που περιέχουν όλα τα µαθήµατα του γυµνασίου (θεµατικά πεδία: Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά, Πληροφορική-Τεχνολογία, Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία, Οικιακή Οικονοµία, Αισθητική Αγωγή, Σχολιασµός Λογοτεχνικών Κειµένων, Γραµµατική/Συντακτικό). Λεξικό της ελληνικής για εφήβους (ερµηνευτικό λεξικό). Βασική γραµµατική της ελληνικής (για αλλόγλωσσους εφήβους).

8 Κείµενα για το µάθηµα της Λογοτεχνίας και Οδηγός (για την Α τάξη) Κείµενα για το µάθηµα της Λογοτεχνίας και Οδηγός (για τη Β τάξη) Κείµενα για το µάθηµα της Λογοτεχνίας και Οδηγός (για τη Γ τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Ιστορίας: «Από τους πρώτους ανθρώπους ως την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 µ.χ.)» (για την Α τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Ιστορίας: «Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 µ.χ.) ως τις αρχές του 18 ου αιώνα» (για τη Β τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηµατικών, τίτλος «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε περιβάλλον διαµορφωµένο για αυτόνοµη µάθηση», προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα και το αναλυτικό πρόγραµµα του γυµνασίου βρετανικού υλικού εκµάθησης των µαθηµατικών για παιδιά ετών. Εκπαιδευτικό υλικό Φυσικής: «Φυσική, Ο κόσµος της ζωής / Ο κατασκευασµένος κόσµος» και Οδηγίες (για την Α τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Φυσικής: «Φυσική, Ο κόσµος του νερού» και Οδηγίες (για τη Β τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Φυσικής: «Κόσµοι της Φυσικής: Θερµόµετρα, φωτεινές ακτίνες και ηλεκτρικά κυκλώµατα» και Οδηγίες (για τη Γ τάξη) Εκπαιδευτικό υλικό Τεχνολογίας (για τον εκπαιδευτικό): «Κοινωνικό περιβάλλον και Τεχνολογία» (για τις τάξεις Α και Β ) Εκπαιδευτικό υλικό Γεωγραφίας, ηλεκτρονικό, σε CD-ROM, τίτλος: «Η Ελλάδα / Η Ευρώπη / Ο Κόσµος». ιαδραστικοί χάρτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και των λοιπών ηπείρων (µε δεδοµένα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, οικονοµικά κτλ.) και ηλεκτρονικό ταξίδι σε χαµηλή πτήση πάνω από την Ελλάδα. Επιµορφωτικά υλικά για εκπαιδευτικούς ηµιουργήθηκε επιµορφωτικό υλικό µε τίτλο «Kλειδιά και αντικλείδια», περιεχόµενο τα γνωστικά αντικείµενα των επιµορφώσεων, σε σειρά από 34 µικρά βιβλία σε τρεις θεµατικές ενότητες: Ενότητα 1: ιδακτική Μεθοδολογία Αβδελά Ε., ιδάσκοντας ιστορία Ανδρούσου Α., Κίνητρο στην εκπαίδευση Αποστολίδου Β., Ανάγνωση και ετερότητα ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β., Εµψύχωση στη τάξη (Α και Β µέρος) Ζωγραφάκη Μ., Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ., Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος Κουτσούρη Α., ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης Mάγος Κ., Για τη µεθόδο project Σακονίδης Χ., Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Σφυρόερα Μ., ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης Σφυρόερα Μ., ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική Σφυρόερα Μ., Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη Σφυρόερα Μ., Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας Τσελφές Β., Φυσικές Επιστήµες: ιδασκαλία και εκπαίδευση Τσιρίδης Π., Μουσική στο σχολείο Χοντολίδου Ε., ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθηµάτων Χοντολίδου Ε., ιδασκαλία σε οµάδες Χοντολίδου Ε., Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα

9 Ενότητα 2: Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης Ασκούνη Ν., Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο ραγώνα Θ., Οικογένεια και σχολείο ραγώνα Θ., Στερεότυπα και προκαταλήψεις Κούρτη Ε., Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο Πλεξουσάκη Ε., Πολιτισµός και σχολείο Τσιτσελίκης Κ., Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης Φραγκουδάκη Α., Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου Φραγκουδάκη Α., Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και π πατριωτισµός Φραγκουδάκη Α., Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία Ενότητα 3: Ταυτότητες και Ετερότητες Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν., Ετερογένεια και σχολείο ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ., «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών ραγώνα Θ., Ταυτότητα και εκπαίδευση Μανουσοπούλου Α., Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια Μπαλτσιώτης Λ., Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα Χοντολίδου Ε., Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο Εκτός κατηγοριών: Ανδρούσου, Α. & Α. Πανούτσος, ηµιουργώντας γέφυρες Παράλληλα το υλικό αυτό διαµορφώθηκε ηλεκτρονικά, σε οµότιτλο ιστότοπο του έργου στο διαδίκτυο, στη διαδραστική µορφή της τηλεµάθησης και του διαλόγου µε τους εκπαιδευτικούς. Ο ιστότοπος λειτουργεί από το Νοέµβριο 2002 και η πρόσβαση είναι ανοιχτή, δηλαδή ο επισκέπτης, εκτός του να διαβάσει και συµµετάσχει στο διάλογο, µπορεί επίσης και να εκτυπώσει τα κείµενα. Λοιπές δράσεις Ερευνητικές δράσεις 2002: ιερεύνηση µε ερωτηµατολόγιο των απόψεων των δασκάλων της πλειονότητας που διδάσκαν στα µειονοτικά δηµοτικά για τα βιβλία και τα λοιπά εκπαιδευτικά υλικά του έργου που παρήχθησαν τη φάση (αδηµοσίευτη έκθεση του έργου, Σφυρόερα & Μάγος 2004). Οι δάσκαλοι αξιολόγησαν τα βιβλία και το υλικό θετικά (µε ψηλή βαθµολογία). Η πολύ θετική ωστόσο αξιολόγηση συνοδεύεται αρκετά συχνά από την άποψη ότι είναι δύσκολη για τους δασκάλους η χρήση τους. Eπίσης, µεγάλη υπήρξε η διαφορά ανάµεσα στους δασκάλους που δεν παρακολούθησαν τις εθελοντικές επιµορφώσεις και εκείνους που τις παρακολούθησαν, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των οποίων είναι πολύ πιο κοντά στη λογική των νέων υλικών και δεν συµµερίζονται την άποψη ότι η χρήση τους είναι δύσκολη. 2003: Kαταγραφή του επιπέδου ελληνοµάθειας των παιδιών της µειονότητας. Με βάση ευρωπαϊκά έγκυρη κλίµακα, κατασκευάστηκε για την ελληνική γλώσσα κλίµακα επιπέδων γλωσσοµάθειας, που χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο έρευνας σε δείγµα 252 µαθητών µειονοτικών δηµοτικών σχολείων. Aξιοσηµείωτο συµπέρασµα, που απαιτεί περαιτέρω έρευνα για τα αίτιά του, είναι ότι οι µαθητές µειονοτικών σχολείων εξελίσσονται ως προς τις γνώσεις της ελληνικής στις πρώτες τάξεις δηµοτικού, αλλά στις δύο τελευταίες η εξέλιξη εµφανίζεται να διακόπτεται και το ένα τρίτο σταµατάει σε επίπεδο γνώσης της ελληνικής πολύ χαµηλό για τη συνέχιση του σχολείου (Τζεβελέκου κ.ά. 2008). 2003: Συνεντεύξεις και ανάλυση λόγου οµαδικών συζητήσεων σε δείγµατα µαθητών, γονέων και θεσµικών εκπροσώπων µειονότητας και πλειονότητας, µε

10 αντικείµενο τις στάσεις απέναντι στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα (αδηµοσίευτη έκθεση του έργου, Φίγγου, Μποζατζής και Τσονίδης 2004 και δηµοσίευση των ίδιων 2008) δείχνουν ότι οι µειονοτικοί µαθητές και οι γονείς τους έχουν ισχυρό κίνητρο και υψηλή προσδοκία επιτυχηµένης σχολικής πορείας και ταυτίζουν την ελλιπή εκπαίδευση µε τον κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό. Ουσιαστική διαφορά υπάρχει στον ορισµό της καλής εκπαίδευσης. Στο λόγο των µελών της πλειονότητας η καλή γνώση της ελληνικής θεωρείται αναγκαία αλλά και πλήρως επαρκής προϋπόθεση καλής εκπαίδευσης για τα παιδιά της µειονότητας. Στο λόγο των µελών της µειονότητας αναγνωρίζεται εξίσου η αναγκαιότητα καλής γνώσης της ελληνικής, αλλά παράλληλα προϋπόθεση για τη µάθηση γενικά (και την εκµάθηση της ελληνικής) θεωρείται η καλλιέργεια της µητρικής γλώσσας. 2003: Βιβλιογραφική καταγραφή µε σχολιασµό της διαθέσιµης βιβλιογραφίας για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, 2003: Συγκριτική αξιολόγηση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, : Απογραφή µε συστηµατική συλλογή στατιστικών δεδοµένων για το σύνολο των µειονοτικών µαθητών εγγεγραµµένων κατά την πενταετία στο γυµνάσιο, µε στόχο τον εντοπισµό της διαρροής από την υποχρεωτική γυµνασιακή τριετία. H έρευνα διαπιστώνει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που δεν ολοκληρώνει το γυµνάσιο (65% για τη γενιά που τελείωσε το δηµοτικό το 1997), ποσοστό ακόµα υψηλότερο για τα κορίτσια. Tα αρνητικά αυτά δεδοµένα συνοδεύονται ωστόσο από την ελπιδοφόρα µεγάλη ταχύτητα των βελτιωτικών αλλαγών. Aναδεικνύεται η σηµασία των µέτρων για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης των παιδιών της µειονότητας και ιδίως των µέτρων θετικής διάκρισης, όπως το ποσοστό προνοµιακής εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση, που εµφανίζεται να έπαιξε βασικό ρόλο στη µεγάλη αύξηση συµµετοχής στο γυµνάσιο (Αδηµοσίευτη έκθεση του έργου, Ασκούνη και Σταµέλος 2004 και δηµοσίευση, Ασκούνη 2008). Αποτελέσµατα της κάθε δράσης (συµπεριλαµβανοµένων των επιµορφωτικών δράσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών υλικών) ως προς (α) Επιτεύγµατα / αλλαγές, (β) υσκολίες / στόχοι που δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν Αποτελέσµατα εκπαιδευτικών υλικών είκτης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών είναι η ποσότητα, η ποικιλία, η χρήση της τεχνολογίας, οι σύγχρονες παιδαγωγικές µέθοδοι στις οποίες στηρίζονται καθώς και η προσαρµογή τους στις ανάγκες του πληθυσµού στόχου. Την αποτελεσµατικότητα επαληθεύει η θετική γνώµη των ίδιων των εκπαιδευτικών για το ενδιαφέρον που προκάλεσαν στους µαθητές, τη διευκόλυνση εκµάθησης της ελληνικής και τη βελτίωση της επίδοσης που επέφεραν κατά την πειραµατική χρήση τους στο ιευρυµένο Ωράριο του έργου στα γυµνάσια. Τα νέα εκπαιδευτικά υλικά για την ελληνική γλώσσα, µαζί µε τα εργαλεία εκµάθησής της (γραµµατική, λεξικά), µε την ποσότητα και την ποιότητά τους αποτελούν συµβολή στην κάλυψη ενός σηµαντικού κενού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσα παιδιά και εφήβους. Αποτελέσµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Το έργο έδωσε µεγάλη έµφαση και σηµασία στην επιµόρφωση, µε σκεπτικό ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις αλλαγές που επιδίωκε είχε αποφασιστική σηµασία.

11 Οι επιµορφώσεις στόχευαν στη στήριξη του καθηµερινού εκπαιδευτικού έργου. Η ποσότητα (100 ώρες ανά σχολικό έτος) εθελοντικών επιµορφώσεων δασκάλων α/θµιας, η ποικιλία (πρόσθετες 60 ανά έτος ώρες επισκέψεων επιµορφωτών στα σχολεία) απέδωσαν πολύ καλά και σε λίγες περιπτώσεις σχεδόν θεαµατικά καλά αποτελέσµατα στους µαθητές και την ελληνοµάθεια. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς των µεγάλων διαφορών της γραµµατικής δοµής της τουρκικής γλώσσας. Τα λάθη των µαθητών στην ελληνική, καθώς η µητρική γλώσσα των περισσότερων δεν έχει άρθρα, γένη, κλίσεις κτλ., έπαψαν να θεωρούνται δείγµατα µειωµένης ικανότητας για µάθηση. Οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν ότι τα γραµµατικά και συντακτικά στοιχεία της ελληνικής (που οι ελληνόφωνοι έχουν εσωτερικευµένη τη γνώση τους από νήπια) είναι ανάγκη να διδάσκονται συστηµατικά και να επαναλαµβάνονται πολλές φορές, πράγµα που µετέτρεψε τις προσδοκίες τους από αρνητικές σε θετικές και αυτό ενίσχυσε αποφασιστικά την επίδοση των µαθητών. Ωστόσο η εθελοντική συµµετοχή των δασκάλων ήταν χαµηλή, κυµάνθηκε από 23% του συνόλου το σε 25% το Τα αίτια ήταν (α) η αντικειµενικά κοπιώδης πρόσθετη και πολύωρη απασχόληση εκτός ωρών εργασίας που απαιτούσε η συµµετοχή στην εθελοντική επιµόρφωση, (β) η πρόσθετη εργασία για το σχολείο που απαιτούσε στην αρχή ιδίως η αντικατάσταση των παραδοσιακών µεθόδων µε τις νέες που διδάσκονταν στην επιµόρφωση, (γ) η έντονη και διαρκής στο χρόνο αντίθεση των δασκάλων µε τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης που εισήγαγε το έργο (σηµειωτέον ότι η αντίδραση συναντάται στο σύνολο της χώρας σε σχέση µε τη µέθοδο αυτή που ανατρέπει την ισχύουσα εδώ και χρόνια αντίληψη για την εκπαίδευση). (δ) Βασικό αίτιο ήταν η δυσκολία να αποδεχτούν οι δάσκαλοι τις διαφορετικές ταυτότητες των µαθητών τους, φαινόµενο κοινό σε όλες τις επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών της χώρας. Η επιµόρφωση καθηγητών γυµνασίου είχε ποσοστιαία συµµετοχή αρκετά ικανοποιητική. Τα αποτελέσµατα ωστόσο στην ελληνοµάθεια και την επίδοση των µαθητών ήταν ορατά ιδίως στις τάξεις των επιµορφωνόµενων εκπαιδευτικών µε τα νέα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του έργου που δίδαξαν στο «διερυµένο ωράριο» εκτός κανονικού σχολικού προγράµµατος. Τα εργαστήρια ψυχοπαιδαγωγικής επιµόρφωσης είχαν πολύ θετικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τη γνώµη των εθελοντών που συµµετείχαν, όπως διατυπώθηκε σε ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Αποτελέσµατα των Κέντρων Στήριξης Tα KEΣΠEM ήταν η επιτυχέστερη δράση αυτής της φάσης του έργου και έγιναν σηµαντικός µοχλός για την επίτευξη των γενικότερων στόχων του. H στελέχωση των Kέντρων µε προσωπικό µικτό (από µέλη της µειονότητας όσο και της πλειονότητας) διευκόλυνε την επικοινωνία µε τους γονείς, ιδίως µε τις µητέρες µαθητών, καθώς η δυνατότητα συνεννόησης στη µητρική τους γλώσσα απέδωσε στα Kέντρα το συµβολισµό περιβάλλοντος σεβασµού προς την πολιτισµική ταυτότητα και ενίσχυσε σε µεγάλο βαθµό την εµπιστοσύνη των γονέων. Συνέβαλε επίσης να αισθάνονται οι µικροί µαθητές αποδεκτοί και να γίνει σε σύντοµο διάστηµα το περιβάλλον των Κέντρων φιλικό και ενισχυτικό της µάθησης. Η συµβολή των Kέντρων µπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα. Tα KEΣΠEM αποτέλεσαν για πρώτη φορά επίσηµο θεσµικό χώρο της ελληνικής πολιτείας µε τον οποίο µαθητές και γονείς της µειονότητας απέκτησαν σχέση εµπιστοσύνης.

12 Με την πολυγλωσσία και την ευρεία χρήση της τεχνολογίας διαµόρφωσαν ένα χώρο κοινωνικοποίησης των παιδιών της µειονότητας που γινόταν αντιληπτός ως σύγχρονος χώρος µάθησης, πράγµα που ενίσχυσε τους στόχους του έργου. Eπέδρασαν στην ουσιαστική ενίσχυση της ελληνοµάθειας, ενώ η πρόοδος των µαθητών επέδρασε πολλαπλασιαστικά στο σχολείο βελτιώνοντας την επίδοση και παράλληλα επηρέασε την αύξηση των εγγραφοµένων στα KEΣΠEM µαθητών. Aπέδειξαν στην πράξη την αποτελεσµατικότητα των παιδαγωγικών µεθόδων που εισήγαγε το έργο και ιδίως της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης και επηρέασαν γονείς και εκπαιδευτικούς. Eπέδρασαν ευρύτερα αποδεικνύοντας ότι η χρήση των κατάλληλων διδακτικών µεθόδων και εκπαιδευτικών υλικών έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της επίδοσης. Mετέτρεψαν την ελληνοµάθεια σε στόχο που ξεπέρασε τα παιδιά και άγγιξε τους γονείς, καθώς µητέρες µαθητών πήραν την πρωτοβουλία να ζητήσουν στα KEΣΠEM την οργάνωση µαθηµάτων ελληνικής για ενήλικες. Eπέδρασαν στην αποδοχή των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών του έργου από τους γονείς των µαθητών. Aπέδειξαν στην πράξη την ισχυρή επίδραση υπέρ της ένταξης στην κοινωνία που έχει ο σεβασµός στη γλώσσα και την ταυτότητα των µελών της µειονότητας. Tέλος τα ηµιουργικά Εργαστήρια Νέων, που οργανώθηκαν µέσα στα Κέντρα εµψυχώνοντας παιδιά και εφήβους σε πολιτισµικά µικτές οµάδες µειονότητας και πλειονότητας, εφάρµοσαν στην πράξη τη συµβίωση των ετεροτήτων σε συνθήκες δηµιουργικής εργασίας, διαλόγου και σεβασµού των διαφορών. Αποτελέσµατα ιευρυµένου Ωραρίου στα γυµνάσια Οι πρόσθετες ώρες σχολείου είχαν πολύ θετικά αποτελέσµατα, άλλαξε η στάση των µαθητών στην τάξη και άρχισαν να συµµετέχουν και να µαθαίνουν. Στο τέλος του κάθε σχολικού έτους ήταν ορατή η βελτίωση της επίδοσης και στο κανονικό σχολικό πρόγραµµα και αυτό επηρέασε θετικά τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Αποδείχτηκε η αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης καθώς και η ισχυρή επίδραση που είχαν στη βελτίωση της ελληνοµάθειας τα νέα εκπαιδευτικά υλικά. Αποτελέσµατα ερευνητικών δράσεων Με τον πολλαπλασιασµό των δεδοµένων που παρήγαγαν και το γεγονός ότι ερευνητικά πορίσµατα άρχισαν να δηµοσιεύονται και να γίνονται ευρύτερα γνωστά, οι έρευνες του έργου επέδρασαν στην τοπική κοινωνία ευνοώντας την αποδοχή των στόχων του έργου. Αποτελέσµατα δράσεων ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας Όλες σχετικές δράσεις ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς (αναφέρονται παρακάτω). Σύντοµη γενική αποτίµηση του έργου (ως προς τα ως άνω α και β) Οι δυσκολίες που αναφέρονται ότι συνάντησε το έργο την πρώτη φάση αµβλύνθηκαν σταδιακά αλλά σταθερά. Η ορατή πλέον αλλαγή της επίδοσης µέρους των µαθητών στο δηµοτικό και το γυµνάσιο µε τη βελτίωση στην εκµάθηση της ελληνικής επέδρασε µεταστρέφοντας σε υποστηριχτές του έργου µέρος των δασκάλων και καθηγητών γυµνασίου και αντικαθιστώντας την καχυποψία των περισσότερων γονέων µε την εµπιστοσύνη τους. Οι εκπαιδευτικοί που πείσθηκαν έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία των παρεµβάσεων. Η εµπιστοσύνη των γονέων στο

13 έργο συνέβαλε στην αύξηση ενδιαφέροντός τους για τη σχολική επιτυχία των παιδιών τους και πολλαπλασίασε τις προσδοκίες κοινωνικής ανόδου και προκοπής στη χώρα τους. Η ιδιαίτερα επιτυχής επίδραση των ΚΕΣΠΕΜ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο. Τα Κέντρα, εκτός της σχεδόν θεαµατικής σε ταχύτητα βελτίωσης της ελληνοµάθειας, πέτυχαν µε τη µορφή παραδείγµατος την κοινωνικοποίηση που άνοιξε για πρώτη φορά για τα παιδιά της µειονότητας το δρόµο αρµονικής ένταξης στην ελληνική κοινωνία ως ισότιµων πολιτών. είγµα της επιτυχίας είναι ότι από το 2002 το σύνολο του τοπικού τύπου, παρά τις διαφορές πολιτικού προσανατολισµού του κάθε εντύπου, αναφέρεται µε συχνότητα περίπου ανά δίµηνο στις δραστηριότητες του έργου, µε σχόλια από ευµενή έως ευµενέστατα. Επίσης δείγµα αποτελεί το συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό µελών της της πλειονότητας που σταδιακά προσχωρεί στη θέση ότι η αναβάθµιση της εκπαίδευσης της µειονότητας και η αρµονική ένταξη στην κοινωνία υπηρετεί ανάγκες όχι µόνο της µειονότητας αλλά και της πλειονότητας και είναι προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. ηµοσιότητα του έργου Οκτώβριο 2002 κυκλοφόρησε φυλλάδιο ενηµερωτικό του έργου, µε περιεχόµενα τους στόχους και τις επιµέρους δράσεις και παρεµβάσεις, συνοδευόµενα από συνοπτική αξιολόγηση των δράσεων του αντίστοιχου έργου της προηγούµενης φάσης ( ). Νοέµβριο 2002 έγινε στην Kοµοτηνή διεθνές επιστηµονικό Συµπόσιο, µε τίτλο «Oµοιότητες και διαφορές: Aναζητώντας νέους δρόµους στην εκπαίδευση». Τα περιεχόµενα ήταν απολογιστικά της προηγούµενης φάσης του έργου και παρουσίασαν το σχέδιο δράσεων και παρεµβάσεων σε αυτή τη φάση, µε σχολιαστές των θεµάτων για τη διγλωσσία και τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και κοινωνία από προσκεκληµένους ειδικούς από άλλες χώρες (Ε.Ε. και βαλκανικές χώρες). Τα Πρακτικά του συµποσίου εκτυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν Mάιο του Η ίδρυση των Κέντρων Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ) συνοδεύτηκε από εορταστικά εγκαίνια 11 Aπριλίου 2003 στην Ξάνθη και 12 Aπριλίου στην Kοµοτηνή, στα οποία παρευρέθηκαν στελέχη της εκπαίδευσης, τοπικοί άρχοντες, εκπρόσωποι της µειονότητας, εκπαιδευτικοί και µερικοί γονείς. Μάιο 2003 κυκλοφόρησε ενηµερωτικό συνοπτικό τετρασέλιδο, µε περιεχόµενο το σύνολο των δράσεων και παρεµβάσεων της πρώτης σχολικής χρονιάς του έργου. Ιούνιο 2003 έγινε εκδήλωση απολογισµού των δράσεων και παρεµβάσεων της πρώτης σχολικής χρονιάς του έργου στην Κοµοτηνή, µε συµµετοχή εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών µειονοτικής α/θµιας και γενικής β/θµιας εκπαίδευσης. Σεπτέµβριο 2003 έγιναν στην Kοµοτηνή και Ξάνθη εορταστικές εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου των Κέντρων Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ), µε τη συµµετοχή των µαθητών που είχαν παρακολουθήσει τα θερινά µαθήµατα των Κέντρων και των γονέων τους καθώς και των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν για αυτά. Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις εργασίες και την πρόοδο των µαθητών και στη συνέχεια επέδωσαν βεβαιώσεις παρακολούθησης των θερινών µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας. ιαµορφώθηκε ιστότοπος του έργου στο διαδίκτυο µε την περιγραφή των στόχων και της πορείας του, παρουσίαση των νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών, περιγραφή όλων των δράσεων και παρουσίαση των αποτελεσµάτων, µε περιλήψεις στην αγγλική και τουρκική γλώσσα. ιαµορφώθηκε λογότυπος χαρακτηριστικός των πολιτικών στόχων του έργου. H εικόνα ενός πολύχρωµου παζλ συνοδεύεται από τη φράση: «Πρόσθεση OXI Aφαίρεση / Πολλαπλασιασµός OXI ιαίρεση».

14 Μάιο 2004 έγιναν στην Ξάνθη και την Kοµοτηνή δηµόσιες εορταστικές εκδηλώσεις απολογιστικές της διετίας του έργου. Οι συνεργάτες υπεύθυνοι των επιµέρους δράσεων παρουσίασαν το σύνολο των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για το γυµνάσιο. Παράλληλα στο χώρο των εκδηλώσεων λειτουργούσε έκθεση µε εργασίες των µαθητών και οµάδες µαθητών παρουσίαζαν όσα έµαθαν. Στους µαθητές που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις επιδόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης των µαθηµάτων στα ΚΕΣΠΕΜ και το ιευρυµένο Ωράριο των γυµνασίων, επίσης µοιράστηκαν αφίσα του έργου και µπλουζάκια µε τον παραπάνω λογότυπο. Mάιο 2004 κυκλοφόρησε ενηµερωτικό και απολογιστικό φυλλάδιο µε περιεχόµενα το σύνολο των δράσεων και παρεµβάσεων της διετίας και συνοπτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του έργου καθώς και ποσοστοποίηση των αλλαγών που επέφερε, σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά). Ιούνιο 2004 απολογισµός του όλου έργου ανά δράση παρουσιάστηκε σε επιστηµονικό Συνέδριο στην Αθήνα, µε τίτλο «Εκπαίδευση Μειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και παιδαγωγικές παρεµβάσεις». Στο χώρο του συνεδρίου λειτουργούσε έκθεση µε (α) τα νέα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του έργου και (β) µε εργασίες των µαθητών της µειονότητας σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Ιούνιο 2004 έγινε παρουσίαση απολογιστική του έργου στην Αθήνα, σε Συνέντευξη Tύπου, η οποία µεταδόθηκε ως είδηση το ίδιο βράδι στις ειδήσεις της EPT, την εποµένη στο έργο αφιερώθηκε 20λεπτη παρουσίαση στη NET στην εκποµπή «Άλλη διάσταση», τα περιεχόµενα διακινήθηκαν ως είδηση από το Aθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων, και το έργο περιέγραψαν στα φύλλα της 17ης Iουνίου µε χαρακτηριστικά ευµενείς τίτλους και εκτενή πολύ θετική παρουσίαση. Παρουσίαση και σχολιασµός του έργου στον τύπο [Τα δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο της Θράκης είναι πολλά και επιλογή τους παρατίθεται σε παράρτηµα] Η Καθηµερινή, 17/6/2004: Ενισχύονται οι µουσουλµάνοι µαθητές Το Βήµα 17/6/2004: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων για έβδοµη χρονιά Τα Νέα 17/6/2004: Εκπαίδευση παιδιών της µειονότητας: Ανεβάζουν τις επιδόσεις τους Ελευθεροτυπία, 17/6/2004: Τα θρανία της ελπίδας Απογευµατινή, 17/6/2004: Μουσουλµάνοι Θράκης: Περισσότερα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές σε γυµνάσιο-λύκειο Έθνος, 17/6/2004: Απολογισµός Προγράµµατος Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων Αδέσµευτος, 17/6/2004: Σχολική πρόοδος µουσουλµανοπαίδων City Press, 18/6/2004: Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµάνων: «Φέραµε κοντά τα παιδιά της µειονότητας» Ηµερησία, 19/6/2004: Εκπαιδευτική παρέµβαση στη µειονότητα της Θράκης: Πώς ο µικρός Αχµέτ έµαθε ελληνικά Το Βήµα (Κυριακής), 20/6/2004: Η γλώσσα και η µειονότητα Χώρα, 17/6/2004: Φάρος η παιδεία για τις µειονότητες Στον ξένο τύπο Financial Times 11/11/2003: Young Muslims get mobile. Confidence is growing, του Bruce Clark Financial Times 21/06/2005: Discrimination fades but isolation stifles Pomak people, της Kerin Hope Nueva Revista De Politica, cultura y arte Ιούλιος-Αύγ. 2005: Pomacos y otras minorias Musulmanas en Tracia. Ciudadanos europeos, rehenes de Grecia y de Turquia, της Begona Castiella.

15 Και ένα κεφάλαιο σε επιστηµονική µελέτη ειδικού της διγλωσσίας: Jim Cummins, Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Multilingual Matters, Clevedon 2004 (Κεφάλαιο 1: Issues and Contexts) ηµοσιεύµατα συνεργατών/ριών σχετικά µε το έργο Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Κλειδιά και Αντικλείδια. Θεωρητικές αφετηρίες και διαδικασίες της παραγωγής επιµορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, Σύγχρονα Θέµατα, τεύχος 83, εκέµβριος 2003, Androussou Alexandra, Working with others: facets of an educational experience, στο περιοδικό Pedagogy, Culture and Society, Volume 13, Number 1, 2005, Vassiliou Anni & Lygdopoulou Tina, It takes two: glimpses of the creative youth workshop in thrace, Annual Review of Critical Psychology 4/ Feminisms and Activisms, Discourse Unit, Department of Psychology and Speech Pathology, Manchester University, Γεροβασιλείου Κάρολος & Ιορδανίδου Άννα, Λάθη των ποµακόφωνων µαθητών στη γραπτή έκφραση, Πρακτικά 7ου ιεθνούς Συνεδρίου «ιαπολιτισµική εκπαίδευση ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: µια διαπολιτισµική προσέγγιση», Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Παν/µιο Πατρών, 2005, σ ραγώνα Θ. & Ά. Φραγκουδάκη (Επιµ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2008, σ Th. Dragonas, Negotiation of identities: The Muslim Minority in Western Thrace, New Perspectives on Turkey, 30, 1-24, Th. Dragonas, Identity and the politics of difference: The example of Western Thrace, στο Ch. Inglessi, A. Lyberaki, H. Vermeulen & G. J. V. Wijngaarden (Eπιµ.), Immigration and integration in Northern versus Southern Europe, The Netherlands Institute in Athens, Aθήνα Th. Dragonas & A. Frangoudaki, Educating the Muslim Minority in Western Thrace, Islam and Christian-Muslim Relations, Ιανουάριος Ιορδανίδου Άννα, Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: από τη µειονοτική στην πλειονοτική εκπαίδευση, Πρακτικά του Συνεδρίου «Οµοιότητες και διαφορές: Αναζητώντας νέους δρόµους στην εκπαίδευση», Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων», 2002, σ Με µικρές αλλαγές: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρµογές στην παραγωγή διδακτικού υλικού για το µάθηµα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στους µειονοτικούς µαθητές της Θράκης, Πρακτικά Επιµορφωτικής Ηµερίδας «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και η ιδασκαλία της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας», 10-11/6/2005, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 2006, σ Αναδηµοσίευση: Θ. ραγώνα Ά. Φραγκουδάκη (Επιµ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2008, Iordanidou Anna Tzevelekou Maria, Language Tools and Computer Assisted 2 nd Language Learning: Teaching Greek in the Primary Schools of Turkish-speaking Minority of Thrace, Workshop on Balkan Language Resources and Tools, Balkan Conference on Informatics BCI 2003, σ. 1-8, Ιορδανίδου Άννα, Κύρδη Καλλιόπη, Μάγος Κώστας, Πουλοπούλου Μαρία, Από το Άλφα ως το Ωµέγα, τον Αχµέτ και την Αγγέλα: Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους µουσουλµανόπαιδες της Θράκης, στο Βαρνάβα-Σκούρα Τζ. (Επιµ.), Ερευνητικές οπτικές Εκπαιδευτικές προοπτικές, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2003, σ

16 Ιορδανίδου Άννα Μάντζαρη Έλενα, Προτάσεις σχεδιασµού παιδαγωγικών λεξικών, 6 ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σεπτεµβρίου 2003, Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2004, σ Αναδηµοσίευση µε αλλαγές: Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Προδιαγραφές για τη σύνταξη ερµηνευτικού λεξικού, Ιορδανίδου Άννα Αµπάτη Αναστασία, Θέµατα σχεδιασµού της γραµµατικής διδασκαλίας της ελληνικής σε µουσουλµάνους µαθητές στα σχολεία της Θράκης, Πρακτικά Συνεδρίου «ιδακτική της Νέας Ελληνικής ως εύτερης/ξένης Γλώσσας Νέες Τάσεις», Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ., 1-3/4/2005, University Studio Press, 2006, σ Αναδηµοσίευση: Θ. ραγώνα Ά. Φραγκουδάκη (επιµ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2008, σ Πλεξουσάκη Έφη, «Κραυγές και ψίθυροι: Συγκρούσεις και ταυτότητες στο λόγο µειονοτικών γυναικών στη Θράκη» στο Χριστίνα Βλαχούτσικου και Laurie Kain- Hart (Επιµ.), Όταν γυναίκες έχουν διαφορές: Αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, Μέδουσα-Σέλας, Αθήνα, 2003, Τζεβελέκου Μ., Σταµούλη, Σ., Κάντζου Β., Παπαγεωργακόπουλος Γ., Χονδρογιάννη Β., Βαρλοκώστα Σ., Ιακώβου Μ., Λύτρα Β., «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Ευρωπαϊκή κλίµακα αξιολόγησης των γλωσσών και κατάταξη σε επίπεδα γλωσσοµάθειας» στο Θ. ραγώνα Ά. Φραγκουδάκη (επιµ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2008, σ Φίγγου Λ., Μποζατζής Ν., Τσονίδης Α., «Πολιτισµική ετερότητα και εκπαίδευση στον πλειονοτικό και µειονοτικό λόγο» στο Θ. ραγώνα Ά. Φραγκουδάκη (επιµ.), Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασµός όχι διαίρεση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2008, σ Αδηµοσίευτες εκθέσεις Ασκούνη Ν., Σταµέλος Γ., Φοίτηση στο γυµνάσιο και σχολική διαρροή των µουσουλµανοπαίδων, 2004 Μποζατζής Ν., Κωνσταντινίδου Θ., Τσονίδης Α., Φίγγου Ε., Ταυτότητες και Εκπαίδευση: µια ανάλυση του πλειονοτικού και µειονοτικού λόγου στη Θράκη, Σφυρόερα Μ. Μάγος Κ., Έρευνα για τη γνώµη των πλειονοτικών εκπαιδευτικών σχετικά µε τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό για τα µειονοτικά δηµοτικά που παρήχθησαν κατά την τριετία , Ανακοινώσεις συνεργατών/ριών σε συνέδρια σχετικές µε το έργο Ασκούνη Νέλλη, Ανδρούσου Αλεξάνδρα, «Η µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη: η δυναµική µιας τρίχρονης παρέµβασης» ανακοίνωση στο Συµπόσιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας µε θέµα «Μειονότητες στην Ελλάδα». Αθήνα, 7-9 Νοεµβρίου Ασκούνη Νέλλη, «Η διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση των µειονοτικών µαθητών της Θράκης», ανακοίνωση στο συνέδριο «Εκπαίδευση Μειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και παιδαγωγικές παρεµβάσεις. Οργάνωση: Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων. Αθήνα, 8-9 Ιουνίου Λαµπίδη Άννα, «Επιµορφώσεις σε θέµατα επικοινωνίας και διεργασίας οµάδας», στο Συνέδριο «Εκπαίδευση µειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και παιδαγωγικές παρεµβάσεις». Οργάνωση: Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων. Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2004.

17 Ντεκάστρο Μαρίζα, «Εκπαιδευτικό υλικό Ιστορίας για τα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία». Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Εκπαίδευση µειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και παιδαγωγικές παρεµβάσεις, Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 8-9 Ιουνίου Πλεξουσάκη Έφη, Ενδο-οικογενειακές συγκρούσεις: η διαπραγµάτευση της εθνοτικής ταυτότητας στη. Θράκη, Ανακοίνωση στα Σεµινάρια της Τετάρτης του Εργαστηρίου Εθνογραφίας του τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μάρτιος Τζεβελέκου Μαρία, Ιακώβου Μαρία, Κάντζου Βίκυ, Λύτρα Βάλλη, Σταµούλη Σπυριδούλα & Βαρλοκώστα Σπυριδούλα, Assessment of language proficiency in the Elementary schools of the Muslim Minority, Ανακοίνωση στη 17 η συνάντηση της ALTE (Association of Language Testers in Europe), Αθήνα, Νοέµβριος 2003.

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô

EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô 25-04-07 11:05 Page 2 EÙÂÚÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÔÏÂ Ô AÏÂÍ Ó Ú AÓ ÚÔ ÛÔ N ÏÏË AÛÎÔ ÓË ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 2* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» - ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜA: «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË

º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË 25-04-07 10:19 Page 1 º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË B Û ÏË TÛÂÏÊ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ

H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ 25-04-07 10:19 Page 6 H  ÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎÔ Ì ı Ì ÙÔ AÓÓ IÔÚ Ó Ô, M Ú Ê ÚfiÂÚ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη

Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη Μαρία Ζωγραφάκη ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 6 1. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ)

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) «ιερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων, και πρακτικών σε θέµατα ισότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα