1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ"

Transcript

1

2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πλαίσιο και ιάγραµµα Αρχών, οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π ιοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ Οι Συµµετέχουσες στο.π.μ.σ. Σχολές Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Οι συνεργαζόµενες Σχολές ΤΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, (.Π.Μ.Σ.) 2.1 Προδιαγραφές και ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα.π.μ.σ Προέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής και Εγγραφής των Μ.Φ οµή των.π.μ.σ Σύνθεση των Αναλυτικών Περιεχοµένων των.π.μ.σ. - Έλεγχος και Αξιολόγηση Γλώσσα ιδασκαλίας Βιωσιµότητα - Χρηµατοδότηση Ένταξη και Ανάθεση Καθηκόντων σε Μέλη ΕΠ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 3.1 Το Περιεχόµενο, η Αναγκαιότητα, το Επίκαιρο και οι Στόχοι του.π.μ.σ Τα Προαπαιτούµενα Μαθήµατα Τα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία Μαθηµάτων Μεταπτυχιακή Εργασία - Απονοµή και Βαθµός Μ Ε Η ιδακτορική ιατριβή Ο Σύµβουλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών ιοίκηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιεχόµενα Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων και ιδάσκοντες Προχωρηµένη Υδρολογία ιαχείριση Υδατικών Πόρων Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδροµετεωρολογία Προχωρηµένη Υδρογεωλογία Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μαθηµατική Προσοµοίωση ιακίνησης Ρύπων και Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων και Βιώσιµη Ανάπτυξη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ιλύος Προχωρηµένη Αριθµητική Ανάλυση Αστική Υδρολογία Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών Πόρων - Υδροπληροφορική Αξιοποίηση, ιαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μικρής Κλίµακας ιαφορικές Εξισώσεις µε Μερικές Παραγώγους ιάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονοµικής Τεχνολογίας Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων Θαλάσσια Υδροδυναµική Παράκτιο Περιβάλλον Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος Προχωρηµένη Ρευστοµηχανική Τεχνολογία Γεωφραγµάτων Παραγωγή πόσιµου και ανακτηµένου νερού Περιβαλλοντική Υδραυλική Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής Αποκατάσταση Ρυπασµένων Χώρων Βιοχηµικές ιεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Ολοκληρωµένη ιαχείρηση Παράκτιας Ζώνης Ειδικά Θέµατα Τύπος Πτυχίου Μ Ε, ιατµηµατικού Ε.Μ.Π

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε µε την αρχική µορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως µε το κράτος της νεότερης Ελλάδας. Με βασιλικό διάταγµα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύεται τεχνικό Σχολείο, που αρχικά λειτουργεί µόνο Κυριακές, εορτές και αργίες προσφέροντας µαθήµατα σε όσους επιθυµούν να µορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή των υποψήφιων µαθητών ήταν τόσο µεγάλη, παρά το αποµακρυσµένο της περιοχής, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και σχολείο συνεχούς (καθηµερινής) λειτουργίας παράλληλα µε το Κυριακάτικο, ενώ πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα µαθήµατα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθµη του. Σύντοµα το Σχολείο αναβαθµίζεται, για να ανταποκριθεί στις γενικότερες ανάγκες της εγχώριας ανοικοδόµησης και βιοµηχανίας. Η διάρκεια των σπουδών επιµηκύνεται, το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε νέα µαθή- µατα και η διοίκηση ασκείται από την «επί της εµψυχώσεως της Εθνικής βιοµηχανίας Επιτροπή». Όµως η περιορισµένη χωρητικότητα της οικίας Γ. Βλαχούτση, στην οδό Πειραιώς (όπου αργότερα στεγάσθηκε το Ωδείο Αθηνών), δεν επιτρέπει την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του Σχολείου. Έτσι, το 1871 αρχίζει η µετεγκατάσταση του Σχολείου σε καινούργια κτήρια, επί της οδού Πατησίων. Κτήρια που πρώτος οραµατίσθηκε ο Νικόλαος Στουρνάρης («µε τα υπόλοιπα χρήµατα της καταστάσεως µου», έγραφε το 1852 στη διαθήκη του, «να κτισθή εις Αθήνας εν λαµπρόν Πολυτεχνείον...»), οδηγώντας και τους συγγενείς και συµπολίτες του από το Μέτσοβο, Μιχαήλ Τοσίτσα, Ελένη Τοσίτσα και Γεώργιο Αβέρωφ, να ενστερνισθούν την ιδέα του και να ακολουθήσουν το παράδειγµά του. Το 1887 µε τη θεσµοθέτηση των τετραετούς φοίτησης σχολών «πολιτικών µηχανικών» και «µηχανουργών» (µετέπειτα µηχανολόγων) το Πολυτεχνικό Σχολείο ή Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, «καταρτίζει άνδρες ανώτατης τεχνικής µόρφωσης για τη δη- µόσια υπηρεσία, τη βιοµηχανία και την οικοδοµή» εφάµιλλους «προς τους αποφοιτούντας εκ των µεγάλων τεχνικών της Ευρώπης σχολών» και µε νόµο του 1914 το Ίδρυµα καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.). 7

6 Η τελευταία ριζική µεταρρύθµιση στην οργάνωση και διοίκηση του Ιδρύ- µατος πραγµατοποιείται το 1917 µε ειδικό νόµο. Το Ε.Μ.Π. αποκτά πέντε Ανώτατες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Η µετάβαση από το 1917 στη σηµερινή οργάνωση των σπουδών είναι αποτέλεσµα διαδοχικών προσαρµογών στις µεταβαλλό- µενες ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας σε συνδυασµό µε το εξελισσό- µενο σε έκταση και σε βάθος περιεχόµενο των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Η εξέγερση των νέων το Νοέµβρη του 73 και τα συγκλονιστικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα προαύλια και στις αίθουσες διδασκαλίας του Πολυτεχνείου αποτέλεσαν την κορυφαία στιγµή της πορείας του φοιτητικού κινήµατος, µια ώριµη και µαζική πολιτική σύγκρουση µε τη δικτατορία και τα στηρίγµατά της. Πέρα από την ιστορική της διάσταση και το ρόλο της στην εδραίωση της ηµοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου ενέπνευσε και κινητοποίησε ολόκληρη την κοινωνία στη διεκδίκηση κοινών αιτηµάτων και έφερε µια νέα ηθική στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Και σήµερα το Πολυτεχνείο τιµώντας την ιστορία και την παράδοση του συνεχίζει να ζει και να πρωτοπορεί στους κοινωνικούς αγώνες για ουσιαστική Παιδεία, για το δικαίωµα των φοιτητών στο µέλλον και για τη ηµοκρατία. Το ΕΜΠ δοµήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης των µηχανικών, µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών. Η µεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση µιας διεθνώς διακεκριµένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές δοµικές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκοµένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής. Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κεντρικός επιστηµονικός µοχλός της αυτοδύναµης προπολεµικής ανάπτυξης και µεταπολεµικής ανασυγκρότησης, στελεχώνοντας τις δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες µε επιστήµονες µηχανικούς, που κατά γενική οµολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το ΕΜΠ είναι σήµερα, ως εκ της θεσµοθετηµένης δοµής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δηµόσιου συµφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούµενο. Το ανώτατο αιρετό όργανο διοίκησης είναι η Σύγκλητος, στην οποία προεδρεύει ο Πρύτανης και συµµετέχουν οι Αντιπρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Σχολών, εκπρόσωποι του ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού και των φοιτητών από κάθε Σχολή και εκπρόσωποι των άλλων φορέων του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, του άρθρου 1 του Ν.1268/82, της παράδοσης, της δοµής και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδοµής του, το ΕΜΠ, µέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα της αποστολής του τη δωρεάν παροχή δηµόσιας ανώτατης παιδείας διακεκριµένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστηµών και της τεχνολογίας. Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του, το ΕΜΠ πραγµατοποιεί µια νέα ποιοτική αναβάθµιση. Προτάσσεται η γενική αναδιοργάνωση των σπουδών και της έρευνας, µε σύγχρονο όραµα, εµπλουτισµό µε νέες επιστηµονικές και τεχνικοοικονοµικές κατευθύνσεις και ριζική βελτίωση-ανάδειξη των υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, η προφανής για κάθε σοβαρό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα ανάγκη λειτουργίας και προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου µέσα από ένα καλά οργανωµένο και απολύτως σαφές σύστηµα αρχών, στόχων, διαδικασιών, καθηκόντων και δικαιωµάτων οδήγησε κατά την τριετία στη σύνθεση, έγκριση και θεσµοθέτηση ενός πρωτοποριακού, για τον ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο των ΑΕΙ, Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/ ). Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ κατά τη νέα χιλιετία, όπως ρητά εκφράζεται και από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του, είναι όχι µόνο να κρατήσει τη θέση του ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο, από κάθε άποψη, έγκριτου δηµόσιου Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος των επιστηµών και της τεχνολογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή, τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγικές, οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να είναι συµβατές µε αυτήν την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή. Με έµβληµα τον Προµηθέα-Πυρφόρο, µέτρο τον άνθρωπο και κύριες παραµέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων, το ΕΜΠ ολοκληρώνει την αποστολή του µέσα από την πραγµάτωση και του πολύτιµου κοινωνικού ρόλου των ιστορικών «Universitas». Συνακόλουθα αναπτύσσει τις ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές αρετές των δασκάλων-ερευνητών και των φοιτητών του, 8 9

7 καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναµη πρόσβαση στη γνώση, τη σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού και έργων, αναδεικνύοντας ολοκληρωµένες προσωπικότητες, που όχι µόνο διαθέτουν ανανεώσιµη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, αλλά και γνωρίζουν να «ίστανται» ως επιστήµονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες, προσφέροντας αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή στην κάλυψη των επιστηµονικών-τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα αλλά και της διεθνούς κοινότητας. 1.2 Πλαίσιο και ιάγραµµα Αρχών, οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. Εφαρµόζοντας την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ιδρύµατος και στη δηµιουργία πλούσιων πηγών παραγωγής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε συνακόλουθο στόχο τη χορήγηση υψηλής στάθµης και διεθνούς κύρους Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε.-Μ.Σ.), µε την από απόφαση της θέσπισε και τις ενιαίες αρχές για την δοµή, τη ροή, την οργάνωση και λειτουργία των Μ.Σ. µε τους ακόλουθους επιµέρους στόχους : τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελµατικής κατάρτισης και του διεθνούς κύρους των χορηγούµενων από το Ίδρυµά µας τίτλων του πενταετούς κύκλου Σπουδών υπό το πρίσµα και της πρόσφατης αναβάθµισης όχι µόνο της ουσίας αλλά και του τύπου του διπλώµατος Ε.Μ.Π. στην Ελληνική, (δίπλωµα Προχωρηµένων Σπουδών) και στην Αγγλική, (Master of Engineering) τον έλεγχο και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων ως προς το αδιαφιλονίκητο µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεµάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόµενου υποκατάστασης ή υποβάθµισης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών του Ιδρύµατος. την επίτευξη συνεκτικότητας και επιστηµονικού βάθους. την ανταπόκριση στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και στις τεκµηριωµένες ερευνητικές επιλογές. την προσαρµογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόµιµες. την ελκυστικότητα για τους σπουδαστές άλλων ισότιµων πανεπιστηµίων. Με την από απόφασή της, (θέµα 3 ο ), η Σύγκλητος Ε.Σ. έθεσε ως κύριο στόχο την άµεση προώθηση υψηλής στάθµης συστηµατικών Προδιδακτορικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.). Ήδη από τις και αποφάσεις της η Σύγκλητος είχε εγκρίνει την ίδρυση ιεπιστηµονικών - ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, (.Π.Μ.Σ.), οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.). Στη συνέχεια, στις από 30/6/95, 7/7/95 και 14/7/95 συνεδριάσεις της η Σύγκλητος ενέκρινε και υπέβαλε στο ΥΠΕΠΘ για έγκριση και χρηµατοδότηση, διάφορα.π.μ.σ. Κατά το χειµερινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού έτους ανασυντάχθηκαν και επανυποβλήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ, όλα τα προηγού- µενα αλλά και νεώτερα.π.μ.σ., βάσει των ενιαίων αρχών και προδιαγραφών της από απόφασης της Συγκλήτου. Όλα τα τελικώς υποβληθέντα τον εκέµβριο 1997.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκαν τόσο ως προς τη δοµή και λειτουργία τους όσο και ως προς το αναλυτικό τεχνικό τους περιεχόµενο (Τεχνικά ελτία), υπογράφηκαν οι συµβάσεις χρηµατοδότησης (ΕΠΕΑΕΚ) για την πρώτη διετία της λειτουργίας τους και δηµοσιεύθηκαν οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις σε ΦΕΚ στις αρχές του Και οι δύο τύποι Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν παράλληλες συγγενείς ροές και κοινό στόχο. Προσφέρουν µαθήµατα Μεταπτυχιακού επιπέδου και οδηγούν µε ή/και χωρίς την απόκτηση Μ..Ε. στην εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής (..), στο συνολικό, προβλεπόµενο από το νό- µο, ελάχιστο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών. Είναι εξάλλου σταθερή η θέση του Ε.Μ.Π. ως προς την διατήρηση της παραδοσιακής διαδικασίας εκπόνησης των.., διότι είναι η µόνη που διασφαλίζει την ουσιαστική εµβάθυνση στην Επιστήµη και την ποιότητα της Έρευνας. Οι.. από τη φύση τους, µπορούν και πρέπει να εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας, τους Τοµείς και τους φυσικούς φορείς της, τις Σχολές, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται σε όλα 10 11

8 τα µετά το 1981 νοµοθετήµατα περί δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και εξειδικεύεται σε όλες τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. Από νοµοθετικής πλευράς, ισχύουν σήµερα για τις Μ.Σ. ο Ν.2083/1992, το άρθρο 2 του Ν.2327/1995 και ο Ν.3685/2008. Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν δύο επίπεδα σπουδών, το Μ..Ε. και το.., προτείνονται από µέλη ή συλλογικά όργανα της Σχολής και εγκρίνονται σε πρώτο βαθµό από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Οι ελάχιστες διάρκειες, για µεν την απόκτηση Μ..Ε., είναι το ένα ακαδηµαϊκό έτος, για δε την απόκτηση.. τα τρία έτη. Τα Π.Μ.Σ. εγκρίνονται σε δεύτερο βαθµό από τη Σύγκλητο και τελικά από το ΥΠΕΠΘ. Η Σύγκλητος Ε.Σ. µε την από απόφαση της ολοκλήρωσε και κωδικοποίησε σε ένα Γενικό Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύ- µατος το πλαίσιο, τις αρχές, τη δοµή και τη ροή των Π.Π.Μ.Σ. και.π.μ.σ. σύµφωνα µε την παραπάνω ισχύουσα νοµοθεσία και τις εµπειρίες και απόψεις των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, των Ε..Ε. και της Σ.Ε.-Μ.Σ.. Το παρόν τεύχος αναφέρεται και κωδικοποιεί τα ιεπιστηµονικά ιατµηµατικά Π.Μ.Σ.στο Ε.Μ.Π.. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΜΠ καλεί τους Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήµονες που έχουν τα προσόντα και την διάθεση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή σε υψηλής στάθµης Οργανωµένα Π.Π.Μ.Σ., στα επιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα όλων των επί µέρους Σχολών και Τοµέων του Ιδρύµατος και σε.π.μ.σ., για διεπιστηµονικές περιοχές, διατµηµατικές ή διαπανεπιστηµιακές. 1.3 ιοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ Η αναβάθµιση των Π.Π.Μ.Σ. και η έναρξη λειτουργίας των.π.μ.σ. στο Ε.Μ.Π. στηρίχθηκε από τη ιοίκηση του Ιδρύµατος και µε αντίστοιχη αναβάθµιση της ιοικητικής υποστήριξής τους. Με τις από και αποφάσεις της Συγκλήτου αναβαθµίσθηκαν λειτουργικά και διοικητικά οι αντίστοιχες Γραµµατείες των Σχολών, προήχθησαν σε υποδιευθύνσεις και µε τον νέο τίτλο «ιοικητικές Υπηρεσίες Σχολής» περιλαµβάνουν µια Κεντρική Μονάδα Γραµµατείας και τέσσερα γραφεία υποστήριξης των διαφόρων λειτουργιών της Σχολής εκ των οποίων ένα είναι το «Γραφείο Mεταπτυχιακών Σπουδών». Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον νέο Οργανισµό ιοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. το Tµήµα Σπουδών αναβαθµίσθηκε σε ιεύθυνση Σπουδών και περιλαµβάνει ειδικό Tµήµα για τις Mεταπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος. Με το υπ αριθµ / έγγραφο του Πρύτανη, το οποίο ανακοινώθηκε στην από Συνεδρίαση της Συγκλήτου και εγκρίθηκε, το προσωπικό των ιοικητικών Υπηρεσιών (Γραµµατειών) κάθε Σχολής ενισχύεται και από το προσωπικό που προσλαµβάνεται µέσω ΕΠΕΑΕΚ για τα αντίστοιχα.π.μ.σ. Η υποστήριξη του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις : ιαδικασία προκήρυξης θέσεων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών, (Μ.Φ.). Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μ.Φ.. Εγγραφές (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων Μ.Φ. και επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόµενων Μ.Φ., ανά Πρόγραµµα και µάθηµα. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραµµένο Μ.Φ. και ενηµέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έκδοση δελτίων βαθµολογίας των Μ.Φ.. Σύνταξη των Π.Π.Μ.Σ. και.π.μ.σ. (Ωρολογίων και Εξετάσεων). Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και υπογράφονται από τον Γραµµατέα της Σχολής. ιαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών. Τήρηση µηχανογραφηµένου αρχείου Μ.Φ. Στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών. Στήριξη των Ε.Μ.Σ. των Σχολών. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τις Μ.Σ. της Σχολής. ιαδικασίες απονοµής τίτλων και αναγόρευση Μ..Ε. και.. Ενηµέρωση βιβλίων Μ..Ε. ιδακτόρων

9 1.4 Οι Συµµετέχουσες στο.π.μ.σ. Σχολές Μεταξύ των µεταπτυχιακών προγραµµάτων του ΕΜΠ περιλαµβάνεται και το ΠΜΣM Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων το οποίο απευθύνεται σε διπλωµατούχους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής και πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών θετικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών µε κατάλληλο συνδυασµό εξειδίκευσης και διεπιστηµονικότητας και στην προώθηση της έρευνας στη γνωστική περιοχή της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Το πρόγραµµα λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 1998 µε τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Η αρχαιότερη αλλά και πολυπληθέστερη σε αποφοίτους ελληνική Σχολή Μηχανικών είναι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (ΠΜ ΕΜΠ). Κατέχει από τις αρχές του αιώνα µια διακεκριµένη θέση στη διεθνή πανεπιστηµιακή οικογένεια των Σχολών που εκπαιδεύουν µηχανικούς για τις ανάγκες του «Πολίτη». Ιδρύθηκε κατά την πρώτη αναβάθµιση του «Σχολείου των Τεχνών» µε το νόµο ΑΦΜΑ του Λίγο αργότερα, το 1890, αποφοίτησαν οι πρώτοι 13 Πολιτικοί Μηχανικοί, εφάµιλλοι «προς τους αποφοιτούντας εξ ανωτέρων τεχνικών της Ευρώπης σχολών». Η πρώτη µεγάλη αναδιοργάνωση έγινε µετά από επίπονες προσπάθειες του Αγγέλου Γκίνη και των συνεργατών του και καταχωρήθηκε µε το διάταγµα 388/1915. Ακολούθησε η αναδιοργάνωση του 1977, µε την οποία, χωρίς, τυπικά και ουσιαστικά, να διασπάται σε ειδικότητες το ενιαίο του πτυχίου του ΠΜ, δηµιουργήθηκαν τρεις «Κύκλοι Σπουδών» για την επιλεκτική εµβάθυνση των σπουδαστών προς τις «κατευθύνσεις» του οµοστατικού, του Υδραυλικού και του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Το περιορισµένο ποσοστό των ειδικών µαθηµάτων κάθε κατεύθυνσης (µικρότερο του 17% των συνολικών ωρών διδασκαλίας και ασκήσεων) και ο περιορισµός τους στα τρία τελευταία εξάµηνα επιτρέπουν στο διπλωµατούχο ΠΜ να ασχοληθεί, χωρίς εγγενή µειονεκτή- µατα, και µε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Οι επιταγές του Ν. 1268/82 οδήγησαν και τη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ στη δηµιουργία πέντε Τοµέων ( οµοστατικής, Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων-ήδη µετονοµασθέντος σε Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος-, Γεωτεχνικής, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Προγραµµατισµού και ιαχείρισης Τεχνικών Έργων), αλλά και στη µετονοµασία της «Σχολής» σε «Τµήµα». Με την υπ. αριθµ. 2/ απόφασή της η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. επανέφερε την παλαιότερη ονοµασία των «Σχολών» του Ιδρύµατος, χωρίς αλλαγή της ισχύουσας για τα Τµήµατα διοικητικής δοµής. Κατά τη διετία έγινε η τελευταία µεγάλη αναδιοργάνωση των σπουδών, µε στόχο την αποτελεσµατική θεραπεία των κοινωνικών και ατοµικών αναγκών του ευρωπαίου (και όχι µόνο) πολίτη του 21ου αιώνα. Ο ΠΜ οφείλει να αντιλαµβάνεται και να γνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται. Το πολιτιστικό, κοινωνικό-ιστορικό περιβάλλον είναι το ίδιο σηµαντικό µε το πολιτικό, οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον. Για αυτό και το νέο πρόγραµµα σπουδών εµπλουτίστηκε µε νέα µαθήµατα προστασίας περιβάλλοντος, ποιότητας, ασφάλειας, οικονοµίας, διοίκησης, κοινωνικών και νοµικών προσεγγίσεων, ξένων γλωσσών και πολιτισµού. Ο Τοµέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων (ΥΠΥΘΕ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών µετονοµάστηκε το 2007 σε Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (). ιαθέτει ποιοτικά και ποσοτικά ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό (περισσότερα από είκοσι µέλη ΕΠ και ανάλογο επικουρικό προσωπικό) και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή, κατανεµηµένη σε τέσσερα εργαστήρια (Εφαρµοσµένης Υδραυλικής, Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Λιµενικών Έργων και Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων). Ο Τοµέας καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της Υδραυλικής, της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων, των Υδραυλικών Έργων και ειδικότερα των Υδρεύσεων, Αποχετεύσεων, Εγγειοβελτιωτικών Έργων (αρδεύσεις, στραγγίσεις -αποξηράνσεις), και Αντιπληµµυρικών Έργων, της Περιβαλλοντικής και Υγειονοµικής Τεχνολογίας, της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των Λιµενικών Έργων, της Ενέργειας και των Υδροηλεκτρικών Έργων Οι συνεργαζόµενες Σχολές Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ιδρύθηκε το 1917 µε την επωνυµία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Το 1930 η φοίτηση αναβαθµίστηκε µε κύριο εµπνευστή το 14 15

10 ηµήτριο Λαµπαδάριο, Ακαδηµαϊκό και Πρύτανη του ΕΜΠ ( ). Με τη µεταρρύθµιση του 1982 η Σχολή µετονοµάστηκε σε «Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών» ενώ από τον Φεβρουάριο 2002 επανήλθε η παλιά ονοµασία «Σχολή», που περιλαµβάνει τους εξής τρεις Τοµείς: τον Τοµέα Τοπογραφίας, µε αντικείµενο την ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικής των µετρήσεων και την επεξεργασία τους για τις Τοπογραφικές, Φωτογραµµετρικές, Υδρογραφικές, Γεωδαιτικές και Γεωφυσικές Αποτυπώσεις. τον Τοµέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού, µε αντικεί- µενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών µεγεθών του Γεωγραφικού Χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησης και των διαδικασιών αλλαγής τους, που αποβλέπουν στη διερεύνηση των προβληµάτων Περιφερειακού Σχεδιασµού. τον Τοµέα Έργων Υποδοµής και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αντικεί- µενο τη µελέτη και την κατασκευή έργων της υπαίθρου που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου. νόµου 1268/82 µε αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στο γενικό γνωστικό υπόβαθρο των επιστηµών του µηχανικού όλων των ειδικοτήτων. Είναι η πολυπληθέστερη σε µέλη ΕΠ Σχολή του ΕΜΠ, διαθέτει υψηλής στάθµης επιστηµονικό δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή και περιλαµβάνει τέσσερις τοµείς: τον Τοµέα Μαθηµατικών, τον Τοµέα Φυσικής, τον Τοµέα Μηχανικής και των Τοµέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ικαίου. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχει ο Τοµέας Μαθηµατικών. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχουν, ο Τοµέας Τοπογραφίας και ο Τοµέας Έργων Υποδοµής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ιδρύθηκε το 1945 και ανήκε µέχρι το 1975 στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Από τη χρονιά αυτή αποτέλεσε ανεξάρτητη Σχολή µε την ονοµασία Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Με την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µετονοµάστηκε σε «Τµήµα», για να επανέλθει η ονοµασία «Σχολή» από τον Φεβρουάριο Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών περιλαµβάνει τρεις Τοµείς: τον Τοµέα Γεωλογικών Επιστηµών τον Τοµέα Μεταλλευτικής και τον Τοµέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχει ο Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών. Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του ΕΜΠ (πρώην Γενικό Τµήµα) ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 16 17

11 2. ΤΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, (.Π.Μ.Σ.) Κινητήριος µοχλός των.π.μ.σ, σύµφωνα και µε το άρθρο 12, παρ. γ του Ν. 2083/92, είναι η «Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή», (Ε..Ε.). Οι διεπιστη- µονικές ιδιαιτερότητες κάθε.π.μ.σ. και οι αναληφθείσες δεσµεύσεις κατά την υποβολή και έγκριση των προγραµµάτων από το ΥΠΕΠΘ απαιτούν ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά και προσεκτικότερη ανάλυση της ολικής ποιότητας, των τελικών στόχων και της βιωσιµότητας κάθε.π.μ.σ.. Ειδικότερα : Α/Α Προθεσµία Αρµόδιο Όργανο Ε..Ε. 1 31/Ιαν. 2 20/Φεβρ. ΕΜΣ Σχολών και Τοµείς 3 10/Μαρ. Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής και Ε Ε Ενέργεια - Εισηγήσεις - Εγκρίσεις ΠΜΣ Εισηγήσεις προς τις Σχολές και τους Τοµείς για το ΠΜΣ του επόµενου έτους Ενιαία εισήγηση προς τις Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής για τα ΠΜΣ του επόµενου έτους Έγκριση ΠΜΣ επόµενου έτους και εισήγηση στη Σ.Ε.-Μ.Σ. 2.1 Προδιαγραφές και ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα.π.μ.σ. Η λειτουργία όλων των ΠΜΣ ή ΠΠΜΣ του ΕΜΠ διέπεται, πέραν του γενικότερου νοµικού πλαισίου, από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του ΕΜΠ άρθρο 7, «Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές». εδοµένου ότι τα.π.μ.σ. οδηγούν κατ αρχήν στην χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώ- µατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.), οι παρακάτω προτεινόµενες αρχές είναι προσαρµοσµένες στο πρότυπο αυτό. Υπενθυµίζεται ότι: Φορέας κάθε ιατµηµατικού Π.Μ.Σ. είναι η Ειδική ιατµηµατική Επι τροπή, µε επικεφαλής τον ιευθυντή του ΠΜΣ. Ακαδηµαϊκά όργανα παροχής εκπαιδευτικού έργου και διδασκόντων, παραµένουν οι συµµετέχοντες στο.π.μ.σ. Τοµείς και Σχολές, οι θέσεις των οποίων συντίθενται από τις ΕΜΣ των Σχολών και ορίζονται από τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών. Συντονιστικό και εποπτικό, σε επίπεδο Ε.Μ.Π., όργανο των.π.μ.σ. είναι η θεσµοθετηµένη (άρθρο 12 παρ. 1.β. του Ν.2083/92, βλ. παρ. 1.3, άρθρου 5 του παρόντος) Σ.Ε.-Μ.Σ.. Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος, οι αποφάσεις της οποίας για τις Μ.Σ. και εποµένως και για τα.π.μ.σ., αποτελούν πλαίσιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και των.π.μ.σ. στο Ίδρυµα. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των αναλυτικών.π.μ.σ., σύµφωνα µε την από Απόφαση της Συγκλήτου, και την εφαρµογή στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 4 20/Μαρ. ΣΕ-ΜΣ 5 31/Μαρ. Σύγκλητος Εισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ. για τα ΠΜΣ (α) Έγκριση των ΠΜΣ του ΕΜΠ (β) Ορισµός Συγκλητικής Επιτροπής Μ.Σ. Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. έχουν αποφασιστεί και ισχύουν τα εξής: i. Οι Ε..Ε. των ΠΜΣ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τις γενικές αρχές, τη δοµή και το γενικό περιεχόµενο των ιεπιστη- µονικών ιατµηµατικών - Μεταπτυχιακών Σπουδών, οργανώνουν τις απαραίτητες, ανά µάθηµα ή σύνολα µαθηµάτων οµάδες εργασίας, συνθέτουν τα αναλυτικά.π.μ.σ., µέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, τα υποβάλλουν στις Σχολές και τους Τοµείς που συµµετέχουν και συντονίζουν την προετοιµασία κοινών εισηγήσεων. ii. Οι τελικές έγγραφες εισηγήσεις για το περιεχόµενο, τις διαδικασίες εφαρµογής και την ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων του ΠΜΣ υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε συµµετέχοντος στο ΠΜΣ Σχολής, η οποία έχει κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τοµέων προς την Ε Ε και προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής. Η µη υποβολή εισήγησης σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρότασης της Ε Ε. iii. Με ευθύνη του Προέδρου της συντονίζουσας το ΠΜΣ Σχολής, (ο οποίος διανέµει έγκαιρα, το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου, σε όλους τους προσκεκληµένους τις γραπτές εισηγήσεις της Ε Ε, όλων των Τοµέων που εξυπηρετούν διδακτικά τις.π.μ.σ., τις τελικές εισηγήσεις των Ε.Μ.Σ., µε απολογισµό του προηγούµενου ακαδηµαϊ

12 iv. κού έτους, αιτιολογική έκθεση και ανάλυση του προτεινόµενου νέου.π.μ.σ., τα συνηµµένα αναλυτικά προγράµµατα της ύλης κάθε µαθήµατος και, εφόσον το κρίνει χρήσιµο, και την προσωπική του τελική εισήγηση), η Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση το αργότερο µέχρι 10 Μαρτίου παρουσία όλων των µελών των Τοµέων ΕΠ, Ε Π, Ε ΤΠ, Μ.Φ., που έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να συµµετέχουν στη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρία, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια). Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει µε τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη της για την έγκριση ή τροποποίηση των Προγραµµάτων στα επί µέρους µαθήµατα και στο σύνολό τους καθώς και για τα διδακτικά βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε µάθηµα. Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβιβάζεται στη Σ.Ε.-Μ.Σ., στη /νση Σπουδών καθώς και στην αρ- µόδια Ε Ε, οι απόψεις της οποίας επίσης διαβιβάζονται άµεσα και στη Σ.Ε.-Μ.Σ.. Η Σ.Ε.-Μ.Σ. συνεδριάζει αµέσως, µε ειδικά θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης, τα ΠΜΣ του Ιδρύµατος παρουσία και των ιευθυντών των Ε Ε και εισηγείται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, (Ε.Σ.), µέχρι 20 Μαρτίου. v. Η Σύγκλητος Ε.Σ. συνεδριάζει εντός του τρίτου δεκαηµέρου του Μαρτίου, µε θέµατα Η.. τα ΠΜΣ του Ιδρύµατος και προσκεκλη- µένους τα αρµόδια στελέχη της /νσης Σπουδών, τους ιευθυντές των Ε..Ε. και τα µέλη της Σ.Ε.-Μ.Σ. Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ε.Σ. κοινοποιούνται στις Ε..Ε. και τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, και είναι υπό τον περιοδικό έλεγχο της Σ.Ε.-Μ.Σ. vi. Η µη τήρηση από µία Ε Ε, της παραπάνω διαδικασίας σύνθεσης, έγκρισης και απολογισµού του έργου του αντίστοιχου.π.μ.σ., απαλλάσσει κατ αρχήν το Ε.Μ.Π. από την υποχρέωση υλικής ή ακαδηµαϊκής υποστήριξης και από την ευθύνη για το περιεχόµενο και την ποιότητα των Μ.Σ. που παρέχει το υπόψη.π.μ.σ. Στη συνέχεια µέσω των οργάνων του, το Ίδρυµα κινεί τη διαδικασία της διακοπής λειτουργίας του υπόψη.π.μ.σ. 2.2 Προέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Σε όλα τα ιεπιστηµονικά - ιατµηµατικά Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π., γίνονται, κατ αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες Ε..Ε., µετά από ανοικτή προκήρυξη για Μ..Ε.: απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, µε σπουδές αναγνωρισµένες ως ισότιµες ελληνικών ΑΕΙ, µε πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M. Eng ή άλλου ισοδύναµου τίτλου, τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του.π.μ.σ. 2.3 Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής & Εγγραφής των Μ.Φ. Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ..Ε. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστηµονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ε..Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούµενων Προπτυχιακών Μαθηµάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεµελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστηµονικό αντικείµενο των Σχολών που χορηγούν το Μ..Ε. Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε µε τα αναλυτικά περιεχόµενα των προηγούµενων σπουδών και υπόµνηµα σταδιοδροµίας του Μ.Φ., είτε µε την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα του πενταετούς κύκλου σπουδών, που καθορίζει η Ε..Ε. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιµώνται από την Ε..Ε., µετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την Ε..Ε. και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχο- µένως και τα ποσοστά των εγγραφόµενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόµενα και από το Νόµο συµπληρωµατικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: Η σειρά του βαθµού του πτυχίου σε σχέση µε τους βαθµούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τµήµα και Ακαδηµαϊκό έτος. Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι γνώσεις πληροφορικής. Οι συστατικές επιστολές. Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται

13 2.4 οµή των.π.μ.σ. Κύριος στόχος των Μ.Φ. είναι η απόκτηση, σε πρώτη φάση, του Μ..Ε. και στη συνέχεια για όσους επιθυµούν να συνεχίσουν και υπό ορισµένες προϋποθέσεις του.. Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται µε προεγγραφή των υποψηφίων Μ.Φ. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούµενα µαθή- µατα Μ.Φ. εγγράφονται στο.π.μ.σ. για την απόκτηση του Μ..Ε., το οποίο χορηγείται µετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους ετήσιου (12µηνου) Π.Μ.Σ. Το πρόγραµµα καλύπτεται από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα (συνολικής ελάχιστης διάρκειας 24 εβδοµάδων και είκοσι, κατ ελάχιστο, έως σαράντα κατά µέγιστο διδακτικών µονάδων) µεταπτυχιακών µαθηµάτων εµβάθυνσης τα οποία ορίζει η Ε..Ε. (από τον πίνακα των µαθηµάτων που περιέχονται στην αντίστοιχη Υ.Α.), και εγκρίνει τελικά η Σύγκλητος, µε το ενδεικτικό ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο της παραγράφου 3.4. Ακολουθεί η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας. Το πρόγραµµα προβλέπει τµήµατα της τάξεως των 30 µε 40 Μ.Φ., τον ακριβή αριθµό των οποίων καθορίζει η Ε..Ε., ενώ τα µαθήµατα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ θα περιλαµβάνουν κατά το δυνατό ατοµική εκπαίδευση των Μ.Φ. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται και στην εκπαίδευση των Μ.Φ. κατά οµάδες µε ουσιαστικά θέµατα µικρής έκτασης ώστε να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και η συνθετική ικανότητά τους. Η διάρθρωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά και κατ εκλογή υποχρεωτικά (ΚΕΥ) µαθήµατα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών µαθηµάτων παρέχονται και προαπαιτούµενα µαθήµατα κορµού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε..Ε. τα µαθήµατα µπορεί να δίνονται από άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι.. Είναι προφανές ότι πολλά από τα µαθήµατα εµβάθυνσης των.π.μ.σ. είναι επιλέξιµα από τα Π.Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι άλλου ισοδύναµου Μ..Ε. σε αντίστοιχη µε το περιεχόµενο του προτεινόµενου Π.Μ.Σ. επιστηµονική περιοχή, δύνανται, µετά από εισήγηση της Ε..Ε., να αποταθούν στη συντονίζουσα Σχολή ή σε ένα από τις συνεργαζόµενες Σχολές για ορισµό Συµβουλευτικής Επιτροπής και να προχωρήσουν στην εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής, µε ή και χωρίς παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµά- των, τα οποία υποδεικνύει η συσταθείσα για τον Υ.., Συµβουλευτική Επιτροπή. Η µετά την απόκτηση του Μ..Ε. εκπόνηση της ιδακτορικής ιατριβής, ακολουθεί την νοµοθετηµένη διαδικασία και καταλήγει στην απονοµή του ιδακτορικού ιπλώµατος (..) του Ε.Μ.Π. 2.5 Σύνθεση των Αναλυτικών Περιεχοµένων των.π.μ.σ. - Έλεγχος και Αξιολόγηση Οι Ε..Ε. των.π.μ.σ., σύµφωνα µε τις αρχές γενικής εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, πρέπει να καθορίσουν τα αναλυτικά περιεχόµενα, τόσο των µαθηµάτων πενταετούς κύκλου σπουδών που καλύπτουν το απαραίτητο για την εγγραφή σε κάθε ένα Μ..Ε. γνωστικό υπόβαθρο, όσο και των µαθηµάτων εµβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωµένου Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, µε απόφαση των Ε..Ε., πρέπει να καθορίζονται µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, για κάθε.π.μ.σ., λαµβάνοντας υπόψη και το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΠΘ και δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ περιεχόµενό τους, τα ακόλουθα: Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων του πενταετούς κύκλου σπουδών του Ε.Μ.Π., όπως προκύπτουν από τις ιατµη- µατικές απαιτήσεις για το διεπιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο κάθε Μ..Ε., µε τη βιβλιογραφία και τα διδακτικά βοηθήµατα. Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων εµβάθυνσης, Υποχρεωτικών και Κ.Ε.Υ., όπως παραπάνω. Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου περιλαµβάνονται όλες οι διδακτικές δραστηριότητες. Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Οι διδακτικές µονάδες (credit, unitees de valeur) κάθε µαθήµατος. Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης. Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου, Μ..Ε., ιδακτορικού ιπλώµατος. Το σύστηµα βαθµολογίας. Απαιτείται συνεχής έλεγχος και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µαθηµάτων για την απόκτηση Μ..Ε. ως προς τη διατµηµατικότητα και διε

14 πιστηµονικότητα της διδακτέας ύλης και τα θέµατα εξετάσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης υποκατάστασης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών του Ιδρύµατος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση γίνεται τόσο εσωτερικά, από ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν και παραδίδουν στην Ε..Ε. και την Σ.Ε.-Μ.Σ. οι διδάσκοντες και οι Μ.Φ., όσο και εξωτερικά από διεθνούς κύρους αξιολογητές που προτείνονται από την Ε..Ε. και αποφασίζονται από τη Σύγκλητο, µετά από γνώµη της Σ.Ε.-Μ.Σ. 2.6 Γλώσσα ιδασκαλίας Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρυθµη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς Μ.Φ. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία. 2.7 Βιωσιµότητα - Χρηµατοδότηση Η φοίτηση για ηµεδαπούς ή προερχόµενους από την Ε.Ε. Μ.Φ. είναι χωρίς δίδακτρα. Η χρηµατοδότηση των.π.μ.σ. κατά το τρέχον έτος γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2.8 Ένταξη και Ανάθεση Καθηκόντων σε Μέλη ΕΠ Σύµφωνα µε το Ν. 2530/97 και την από απόφαση της Συγκλήτου για την εφαρµογή του νόµου στο Ε.Μ.Π., οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα ένταξης και ανάθεσης διδακτικών και λοιπών καθηκόντων σε µέλη ΕΠ ακολουθούν τον πίνακα που ακολουθεί: ιαδικασίες ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ΕΠ 1 1/4 Μέλη ΕΠ Υποβολή ήλωσης Επιλογής Κατηγορίας 2 15/4 Γ.Σ. Τοµέα 3 15/4 Μέλη ΕΠ 4 15/5 Ε..Ε. 5 31/5 Πρόεδρος Σχολής (α) Κατανοµή διδακτικού έργου ΠΜΣ (β) εγκρίσεις βοηθηµάτων (γ) ορισµός λοιπών καθηκόντων µελών ΕΠ (δ) αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων (ε) κατάρτιση συγκεντρωτικών καταστάσεων Συµπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων στον Τοµέα Έγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου ΠΜΣ και βοηθηµάτων Έκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή στη Σύγκλητο συγκεντρωτικών καταστάσεων 6 15/6 Σύγκλητος Έγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων 7 30/6 Πρύτανης 8 30/6 Μέλη ΕΠ 9 30/6 ΓΣ Τοµέα (α) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ένταξης στα Υπουργεία: Παιδείας (µαζί µε έγκριση αποκλίσεων) και Οικονοµικών. ιαδικασία απολογισµού µελών ΕΠ Υποβολή προς τον Τοµέα του εντύπου απολογισµού του διαρρεύσαντος ακαδηµαϊκού έτους Επικύρωση του απολογισµού των µελών ΕΠ για το διαρρεύσαν ακαδηµαϊκό έτος 24 25

15 3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 3.1 Το Περιεχόµενο, η Αναγκαιότητα, το Επίκαιρο και οι Στόχοι του.π.μ.σ. Το νερό δεν είναι ένα εµπορικό προϊόν όµοιο µε άλλα εµπορεύµατα, αλλά συνιστά κληρονοµιά η οποία πρέπει να προστατεύεται και να αντιµετωπίζεται µε το ανάλογο σκεπτικό. Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ενισχύονται οι πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης ζήτησης από ποικίλους χρήστες για επαρκές σε ποσότητα και ποιότητα νερό. Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρµογή βιώσιµων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων υπό συνθήκες αβεβαιότητας, µέσω σχεδιασµού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδο- µής και παρεµβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. µέσω µέτρων εξοικονόµησης και επαναχρησιµοποίησης του νερού. Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης οφείλει επίσης να λαµβάνει υπ όψη της και τη διαχείριση ακραίων φαινοµένων και κρίσεων όπως τα προβλήµατα λειψυδρίας και πληµµυρών αλλά και πιο µακροπρόθεσµους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των σχετιζόµενων µε αυτά οικοσυστηµάτων, η βελτίωση της ποιότητας και της οικολογικής τους κατάστασης και βέβαια η σταδιακή µείωση απορριπτόµενων ρυπαντικών ουσιών και η προοδευτική εξάλειψη τοξικών αποβλήτων. Εξάλλου µε δεδοµένη την συγκέντρωση µεγάλου µέρους του παγκόσµιου πληθυσµού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη, η αντιµετώπιση των πιέσεων όσον αφορά στη διαθεσιµότητα και ποιότητα του νερού, η προστασία της ακτογραµµής από την θαλάσσια διάβρωση και η διαµόρφωση παραλιών καλής ποιότητας αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής µε την αναµενόµενη άνοδο της στάθµης της θάλασσας καθιστά επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωµένης διαχείρισης µε κατάλληλα µέτρα και έργα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η ύπαρξη πολύ εκτεταµένων ακτογραµ- µών και νησιωτικών συµπλεγµάτων αναδεικνύει τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε κρίσιµο παράγοντα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της χώρας. Καθοριστική προϋπόθεση για την χάραξη και υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής για τους παραπάνω σκοπούς πολιτικής νερών είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση των προκλήσεων. εν είναι αναγκαία µόνον η συνδυασµένη διερεύνησης των ποσοτικών και ποιοτικών πλευρών της διαχείρισης αλλά και η συνεξέταση συναφών πολιτικών (ενεργειακών, α- γροτικών κλπ), η αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. οικονοµικών) και η προώθηση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων χρηστών νερού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στη λήψη των αποφάσεων. Μια τέτοιου είδους ολοκληρωµένη προσέγγιση προϋποθέτει την κατάρτιση στελεχών µε κατάλληλο συνδυασµό εξειδίκευσης και διεπιστηµονικότητας και την προώθηση της έρευνας στα συναφή επιστηµονικά πεδία. Τις ανάγκες αυτές φιλοδοξεί να καλύψει το ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΠΜΣ) Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ. Το πρόγραµµα λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 1998, µε την οικονοµική υποστήριξη του ΕΠΕΑΕΚ και τη συνδροµή του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Ιδρύµατος για εκπαίδευση, έρευνα και στήριξη της αυτοδύναµης αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας 3.2 Τα Προαπαιτούµενα Μαθήµατα Η θέσπιση προαπαιτούµενων µαθηµάτων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι εισερχόµενοι στο ΠΜΣ έχουν επαρκές γνωστικό υπόβαθρο για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οι προαπαιτήσεις καλύπτουν βασικές γνώσεις που αντιστοιχούν σε απαραίτητα για κάθε κατεύθυνση µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος, κατά κανόνα µαθήµατα κορµού ή υποχρεωτικά της κατεύθυνσης υδραυλικού µηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ή των συναφών µε τους υδατικούς πόρους κατευθύνσεων των άλλων συνεργαζόµενων Σχολών. Οι αναγραφόµενοι τίτλοι µαθηµάτων στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικοί και εν γένει αντιστοιχούν στο πρόγραµµα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η κάλυψη των αντίστοιχων γνωστικών ενοτήτων µε διαφορετικής ονοµασίας µαθήµατα άλλων Σχολών και Ιδρυµάτων κρίνεται από την επιτροπή επιλογής και εγκρίνεται από την Ε Ε. Σε κάθε περίπτωση, η έκταση και στάθµη κάλυψης των αντικειµένων θα πρέπει να είναι ισοδύναµη εκείνης του ΕΜΠ. Κατά κανόνα, επιτρέπεται η παρακολούθηση των προαπαιτούµενων µαθηµάτων παράλληλα µε τα µεταπτυχιακά. Ωστόσο η Ε Ε διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει ότι απαιτείται η προεγγραφή του κατ αρχήν αποδεκτού υποψηφίου στο ΠΜΣ για παρακολούθηση των προπτυχιακών µαθηµάτων, οπότε η εισαγωγή του στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνεται 26 27

16 κατά τον επόµενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση παράλληλης παρακολούθησης προαπαιτούµενων και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτήσεων πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου έτους από την εγγραφή στο.π.μ.σ. Πίνακας Προαπαιτήσεων Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων 1. Τεχνική Υδρολογία 2. Τεχνολογία Συστηµάτων Υδατικών Πόρων 3. Υδρογεωλογία ή Υπόγεια νερά Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία 1. Περιβαλλοντική Τεχνολογία 2. Υγειονοµική Τεχνολογία ή Εφαρµοσµένη Υδραυλική 3. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ιάθεσης Αστικών Αποβλήτων Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης 1. Εφαρµοσµένη Υδραυλική ή Μηχανική των Ρευστών 2. Ακτοµηχανική ή Θαλάσσια Υδραυλική και Λιµενικά Έργα 3. Περιβαλλοντική Τεχνολογία Τα µαθήµατα κατανέµονται σε δύο διδακτικές περιόδους, τη χειµερινή (Οκτώβριος - Ιανουάριος) και την εαρινή (Φεβρουάριος - Μάιος), ενώ η µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να εκπονηθεί κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Κάθε ένα από τα µαθήµατα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές µονάδες και διδάσκεται 3 ώρες την εβδοµάδα επί 13 εβδοµάδες. Ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία µπορεί να εγγραφεί ο ΜΦ ανά διδακτική περίοδο είναι 5. Εντός του ορίου αυτού, η επιλογή του αριθµού των µαθηµάτων στα οποία εγγράφεται είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΦ, ανάλογα µε την επιθυµητή συνολική διάρκεια σπουδών (µεταξύ 1-2 ετών). Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο έτος είναι υποχρεωτική η εγγραφή τουλάχιστον στα 4 υποχρεωτικά µαθήµατα της επιλεγείσας κατεύθυνσης καθώς και στα προαπαιτούµενα µαθήµατα. Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένο µάθηµα ο αριθµός των εγγεγραµ- µένων ΜΦ είναι µικρότερος του 3, α αντίστοιχος διδάσκων έχει δικαίω- µα να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διδάξει το µάθηµα. Η δήλωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει το αργότερο µέχρι το τέλος της πρώτης εβδοµάδας της διδακτικής περιόδου, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους εµπλεκόµενους ΜΦ να επιλέξουν εναλλακτικά µαθήµατα. 3.3 Τα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα Στο ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων προσφέρονται 36 µαθήµατα (βλ. πίνακα µαθηµάτων που ακολουθεί) που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα κατανέµονται ανά έξι σε τρεις κύριες κατευθύνσεις (Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης), από τις οποίες κάθε ΜΦ ακολουθεί µία. Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένα συγκεκριµένο µάθηµα το οποίο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και άλλα πέντε από τα οποία είναι υποχρεωµένος να επιλέξει τρία (τουλάχιστον). Τα µαθήµατα επιλογής είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ τουλάχιστον µαθήµατα και η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (τουλάχιστον) µαθήµατα της κατεύθυνσης που ακολουθεί και να επιλέξει τα υπόλοιπα τέσσερα από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων (της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή επιλογής)

17 Πίνακας µεταπτυχιακών µαθηµάτων Πρώτη ιδακτική Περίοδος (Οκτώβριος-Ιανουάριος) Πίνακας µεταπτυχιακών µαθηµάτων εύτερη ιδακτική Περίοδος (Φεβρουάριος-Μάϊος) Τίτλος µαθήµατος Αρµόδια Σχολή -Τοµέας Τίτλος µαθήµατος Αρµόδια Σχολή -Τοµέας Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων Υδροµετεωρολογία Προχωρηµένη Υδρολογία Προχωρηµένη Υδρογεωλογία ΜΕΤ/ΓΕΩΤ ιαχείριση Υδατικών Πόρων /ΤΟΠ Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων Βιοχηµικές ιεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία ΤΟΠ/ Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστήµατων-Βιώσιµη Ανάπτυξη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ιλύος Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης Παραγωγή Πόσιµου & Ανακτηµένου Νερού Μαθηµατική Προσοµοίωση ιακίνησης Ρύπων και Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης Περιβαλλοντική Υδραυλική Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης /ΑΡΧ Παράκτιο Περιβάλλον ΜΕΤ/ΤΟΠ Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη Θαλάσσια Υδροδυναµική Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος Μαθήµατα επιλογής: Μαθήµατα επιλογής: ιαφορικές Εξισώσεις µε Μερικές Παραγώγους ΜΑΘ Προχωρηµένη Αριθµητική Ανάλυση ΜΑΘ ιάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονοµικής Τεχνολογίας Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους Τεχνολογία Γεωφραγµάτων ΜΕΤ/XHM TOΠ Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών Πόρων- Υδροπληροφορική Αστική Υδρολογία Αξιοποίηση, ιαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μικρής Κλίµακας Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα ΜΕΤ Αποκατάσταση Ρυπασµένων Χώρων ΓΕΩΤ/ΜΕΤ Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής Προχωρηµένη Ρευστοµηχανική Ειδικά Θέµατα : 34.α Ειδικά Θέµατα Χηµείας Νερού ΧΗΜ Ειδικά Θέµατα : 34.β Λειτουργία και Συντήρηση Φραγµάτων 34.γ Προχωρηµένες Τεχνολογίες Υδροηλεκτρικών Έργων 30 31

18 : Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΓΕΩΤ: Τοµέας Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΤΟΠ: Σχολή Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών ΜΑΘ: Τοµέας Μαθηµατικών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΜΕΤ: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΧΗΜ: Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΑΡΧ: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το αναφερόµενο µε έντονα στοιχεία µάθηµα και ακόµη τρία (τουλάχιστον) µαθήµατα της κατεύθυνσης που ακολουθεί. Τα υπόλοιπα τέσσερα µαθήµατα επιλέγονται από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων (της ίδιας ή άλλης κατευθυνσης ή επιλογής). 3.4 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές πληροφορίες ως προς τη διάρκεια και τις προθεσµίες των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το αναλυτικό ηµερολόγιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους αποφασίζεται από τη Σύγκλητο. ιάρκεια και αντικείµενο των εκπαιδευτικών περιόδων: 1η περίοδος, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου: 13 διδακτικές εβδοµάδες, µία εβδοµάδα εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Χριστουγέννων. 2η περίοδος, Φεβρουαρίου - Μαΐου: 13 διδακτικές εβδοµάδες, µία εβδοµάδα εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα. 3η περίοδος, Ιουνίου - Σεπτεµβρίου: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας, µε τις προϋποθέσεις της παρ Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως ΜΦ στο.π.μ.σ και η δήλωση των µαθηµάτων γίνεται κατά το τελευταίο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Γραµµατείας του ΠΜΣ. ίνεται η δυνατότητα, κατά την πρώτη εβδοµάδα διεξαγωγής των µαθηµάτων, η αλλαγή των δηλωθέντων µαθηµάτων. Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών, η Γραµµατεία εκδίδει τελικό κατάλογο εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Ε Ε του.π.μ.σ. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο µε τα προαπαιτούµενα µαθήµατα των Μ.Φ. και τον διαβιβάζει στις αντίστοιχες Γραµµατείες των Σχολών που παρέχουν τα µαθήµατα αυτά Εφόσον ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί επίσης να γίνει και κατά την εβδοµάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσµάτων των µαθηµάτων των 2 διδακτικών περιόδων. 3.5 Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία Μαθηµάτων Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες (εκδηλώσεις, εκδροµές κ.λ.π.), είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του Μ.Φ., η Ε Ε µπορεί να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων, µετά και από σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης, την οποία πιστοποιεί ο εκάστοτε διδάσκων, ο Μ.Φ. δεν έχει το δικαίωµα να εξετασθεί στο µάθηµα. Η βαθµολογία στα µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα 0-10, µε βάση προαγωγής κατ ελάχιστο το 5. Ο βαθµός του µαθήµατος προκύπτει όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέµατα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε µάθηµα από τον αρµόδιο διδάσκοντα και δεν µπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθµού του µαθήµατος, ούτε να υπερβαίνει το 50% αυτού, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες πρέπει να υπάρχει έγκριση της Ε Ε. (π.χ. εργαστηριακά µαθήµατα). Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδοµάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας των µαθηµάτων της περιόδου. Η Ε Ε µπορεί µε τεκµηριωµένη απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη, εκτός της προκαθορισµένης εβδο- µάδας, εξέταση, εφόσον δεν µπόρεσε να εξεταστεί ο Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσµατα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός µιας εβδοµάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οι αποτυχόντες σε µαθήµατα µπορούν να επανεγγραφούν τον επόµενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για µη υποχρεωτικά) µαθήµατα. Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, µπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα µαθήµατα του.π.μ.σ. µετά από αίτησή του, 32 33

19 εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων και απόφαση της Ε Ε. Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων στα οποία µπορεί να ζητήσει απαλλαγή είναι Μεταπτυχιακή Εργασία - Απονοµή και Βαθµός Μ Ε Η ανάληψη µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί να γίνει µετά το τέλος της 2ης διδακτικής περιόδου του πρώτου έτους σπουδών, µε την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα µισά από τα µεταπτυχιακά µαθήµατα του.π.μ.σ και δεν οφείλει προαπαιτούµενα προπτυχιακά µαθήµατα. Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των µαθηµάτων, από τριµελή επιτροπή κατά τη διάρκεια ανοιχτής συνεδρίασης. Η επιτροπή περιλαµβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την Ε Ε. Βαθµός προαγωγής: 5,5. Αντίγραφα της εργασίας διανέµονται στα µέλη της τριµελούς επιτροπής πριν από την εξέταση. Στην τελική της µορφή η µεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται στη Γραµµατεία, µετά την εξέταση και τις τυχόν διορθώσεις και συµπληρώσεις, σε ένα αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή. Περιλαµβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-5 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Αν η µεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός της 3 ης περιόδου σπουδών µπορεί να συνεχιστεί κατά το επόµενο έτος. Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης για το Μ Ε είναι 2 χρόνια, υπολογιζόµενη από την κανονική εγγραφή στο.π.μ.σ. (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των µη παράλληλων προαπαιτούµενων). Σε κάθε περίπτωση για την απονοµή του Μ Ε απαιτείται ο προαγωγικός βαθµός στα µεταπτυχιακά µαθήµατα και στη µεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, στον ΜΦ απονέµεται απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριµένων µαθηµάτων. Κατ εξαίρεση, αν κάποιος ΜΦ έχει βαθµό 4 σε ένα µόνο από τα µαθήµατα και ο µέσος όρος των λοιπών µαθηµάτων είναι υψηλός, πάνω από όριο οριζόµενο από την Ε Ε, η Ε Ε µπορεί να αποφασίσει την απονοµή του Μ Ε µετά από έγκριση των Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοίνωση στη Σύγκλητο. Κάθε χρόνο και συγκεκριµένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται από το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιοικητικής Υπηρεσίας (Γραµµατείας) της συντονίζουσας Σχολής, πίνακας αποφοιτούντων που περιλαµβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδηµαϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις του ΠΜΣ για το Μ Ε, στους οποίους και απονέµεται, σε ειδική τελετή, ο σχετικός τίτλος σπουδών. Ο γενικός βαθµός του Μ Ε προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των βαθµών των µεταπτυχιακών µαθηµάτων και της µεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε διδακτικές µονάδες τεσσάρων µαθηµάτων. Π.χ., για 8 µεταπτυχιακά µαθήµατα: Βαθµός Μ Ε = (Άθροισµα βαθµών 8 µεταπτυχιακών µαθηµάτων + Τετραπλάσιο βαθµού µεταπτυχιακής εργασίας): 12. Σε περίπτωση που ο ΜΦ παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα των 8 µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ο υπολογισµός του γενικού βαθµού Μ Ε γίνεται αφού αφαιρεθούν τα πλέον των 8 µαθήµατα επιλογής µε τον χαµηλότερο βαθµό. 3.7 Η ιδακτορική ιατριβή Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος του ΕΜΠ απαιτείται κατ αρχήν αίτηση για κατάληψη θέσης υποψηφίου διδάκτορα, (Υ..), σε µια από τις Σχολές του, η αποδοχή της από τη ΓΣΕΣ, µε ή χωρίς προϋποθέσεις (π.χ, ενδεχόµενη παρακολούθηση επιπλέον µεταπτυχιακών µαθη- µάτων) και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φοιτητής ή απόφοιτος του.π.μ.σ. για την εξέταση της αίτησης του απαιτείται σχετική εισήγηση της Ε Ε. Η περαιτέρω διαδικασία διέπεται από τον κανονισµό της Σχολής. Ενδεικτικά: Για κάθε Υ.. ορίζεται τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή, (Σ.Ε.) από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Σχολής, µετά από εισήγηση του Τοµέα. Ο επιβλέπων τη διατριβή (µέλος της παραπάνω τριµελούς επιτροπής) είναι µέλος ΕΠ του Τοµέα, όπως ορίζει ο Νόµος. Από τα άλλα δύο µέλη, το ένα µπορεί να είναι ερευνητής αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου, κάτοχος διδακτορικού και µε επαρκή συναφή επιστηµονική δραστηριότητα. Η Γ.Σ. Τοµέα ή η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής µπορούν να συστήσουν τη µη υπέρβαση ενός µέγιστου αριθµού.. που επιβλέπονται ταυτόχρονα από µέλος ΕΠ, µετά από κατά περίπτωση αιτιολογηµένη αρµόδια εισήγηση. Το θέµα της διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από εισήγηση της Σ.Ε. σε συνεργασία µε τον Υ.. και κοινοποιείται στον Τοµέα. Κατά τη διαδικασία ορισµού του θέµατος συνιστάται ο Υ.. να υποβάλει στη Σ.Ε. πρόταση η οποία να περιλαµβάνει και τα παρακάτω: 34 35

20 - Σύντοµη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόµενη θεµατική περιοχή. - Τη στενότερη επιστηµονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέµα της. - Τις µεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ αρχήν κρίνονται δόκιµες και επαρκείς. - Χρονοδιάγραµµα εργασίας. Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του Υ.. µέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του.. δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία πλήρη ακαδηµαϊκά έτη εκ των οποίων δυο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως.. µετά τη λήψη του Μ Ε. Μετά την ανάθεση της.. και τον καθορισµό του θέµατος, ο Υ.. έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδοµή του Τοµέα, στα όρια των υφισταµένων δυνατοτήτων και κανόνων λειτουργίας του Τοµέα. Η Σ.Ε. κάθε Υ.. µε πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα συνεδριάζει, µε συµµετοχή του Υ.. ο οποίος υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόµνηµα, τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο, µε σκοπό την ενηµέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισµό της εργασίας. Στηριζόµενοι στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Σ.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, την οποία κοινοποιεί και στον Τοµέα στο τέλος κάθε έτους. Η τελική έκθεση προόδου, µε σαφή τεκµηρίωση των πρωτότυπων σηµείων που παράγουν την επιστήµη, συντάσσεται µετά την υποβολή του τελικού κειµένου της.. από τον Υ.. Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταµελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον είναι όλα µέλη ΕΠ) και άλλα µέλη ΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείµενο της διατριβής επιστηµονική ειδικότητα και µπορούν ορισµένα να ανήκουν σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο ΑΕΙ. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής µετά από πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για την υποβολή της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή µίας τουλάχιστον δηµοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστη- µονικό περιοδικό µε κριτές. Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δηµόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη διατριβή είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τοµέα και τη Σχολή του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής. Μετά την έγκριση της ιδακτορικής ιατριβής και την κατάθεση επτά (7) αντιγράφων και εβδοµήντα (70) περιλήψεων στα Ελληνικά και Αγγλικά στη Γραµµατεία της Σχολής, όπου τηρείται αρχείο ιδακτορικών ιατριβών, κατατίθενται µε ευθύνη του επιβλέποντα και ανά δύο αντίγραφα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και στη βιβλιοθήκη του Τοµέα, στα οποία έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενος. 3.8 Ο Σύµβουλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετά την επιλογή των υποψηφίων, η Ε Ε ορίζει για κάθε ΜΦ ένα Σύµβουλο, ανάλογα µε την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο ΜΦ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη.. ή το Μ Ε ο σύµβουλος συνεργάζεται και κατευθύνει τον ΜΦ στην επιλογή των καταλληλότερων µαθηµάτων σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του ΜΦ στο.π.μ.σ. συ- µπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται και εισηγείται προς την Ε Ε σχετικά µε την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για διδακτορικό. Ο σύµβουλος δεν ταυτίζεται κατ ανάγκη µε τον επιβλέποντα της µεταπτυχιακής εργασίας. Ως σύµβουλοι µπορούν να οριστούν κατ αρχήν όλα τα µέλη ΕΠ που διδάσκουν στο.π.μ.σ. 3.9 ιοίκηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών Το ΠΜΣ διοικείται από εννεαµελή Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε Ε), που απαρτίζεται από µέλη ΕΠ των τεσσάρων συνεργαζόµενων Σχολών του ΕΜΠ. Η Ε Ε καθορίζει το πρόγραµµα σπουδών, τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής εισακτέων και τις λεπτοµέρειες των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης νοµοθεσίας, της ιδρυτικής 36 37

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ

Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ομάδα κατανεμημένων συστημάτων διαχείρισης γνώσης (grid.ece.ntua.gr) Μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπόνηση διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα