1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ"

Transcript

1

2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πλαίσιο και ιάγραµµα Αρχών, οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π ιοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ Οι Συµµετέχουσες στο.π.μ.σ. Σχολές Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Οι συνεργαζόµενες Σχολές ΤΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, (.Π.Μ.Σ.) 2.1 Προδιαγραφές και ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα.π.μ.σ Προέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής και Εγγραφής των Μ.Φ οµή των.π.μ.σ Σύνθεση των Αναλυτικών Περιεχοµένων των.π.μ.σ. - Έλεγχος και Αξιολόγηση Γλώσσα ιδασκαλίας Βιωσιµότητα - Χρηµατοδότηση Ένταξη και Ανάθεση Καθηκόντων σε Μέλη ΕΠ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 3.1 Το Περιεχόµενο, η Αναγκαιότητα, το Επίκαιρο και οι Στόχοι του.π.μ.σ Τα Προαπαιτούµενα Μαθήµατα Τα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία Μαθηµάτων Μεταπτυχιακή Εργασία - Απονοµή και Βαθµός Μ Ε Η ιδακτορική ιατριβή Ο Σύµβουλος των Μεταπτυχιακών Σπουδών ιοίκηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιεχόµενα Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων και ιδάσκοντες Προχωρηµένη Υδρολογία ιαχείριση Υδατικών Πόρων Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδροµετεωρολογία Προχωρηµένη Υδρογεωλογία Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μαθηµατική Προσοµοίωση ιακίνησης Ρύπων και Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων και Βιώσιµη Ανάπτυξη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ιλύος Προχωρηµένη Αριθµητική Ανάλυση Αστική Υδρολογία Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών Πόρων - Υδροπληροφορική Αξιοποίηση, ιαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μικρής Κλίµακας ιαφορικές Εξισώσεις µε Μερικές Παραγώγους ιάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονοµικής Τεχνολογίας Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων Θαλάσσια Υδροδυναµική Παράκτιο Περιβάλλον Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος Προχωρηµένη Ρευστοµηχανική Τεχνολογία Γεωφραγµάτων Παραγωγή πόσιµου και ανακτηµένου νερού Περιβαλλοντική Υδραυλική Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής Αποκατάσταση Ρυπασµένων Χώρων Βιοχηµικές ιεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Ολοκληρωµένη ιαχείρηση Παράκτιας Ζώνης Ειδικά Θέµατα Τύπος Πτυχίου Μ Ε, ιατµηµατικού Ε.Μ.Π

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε µε την αρχική µορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως µε το κράτος της νεότερης Ελλάδας. Με βασιλικό διάταγµα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύεται τεχνικό Σχολείο, που αρχικά λειτουργεί µόνο Κυριακές, εορτές και αργίες προσφέροντας µαθήµατα σε όσους επιθυµούν να µορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή των υποψήφιων µαθητών ήταν τόσο µεγάλη, παρά το αποµακρυσµένο της περιοχής, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και σχολείο συνεχούς (καθηµερινής) λειτουργίας παράλληλα µε το Κυριακάτικο, ενώ πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα µαθήµατα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθµη του. Σύντοµα το Σχολείο αναβαθµίζεται, για να ανταποκριθεί στις γενικότερες ανάγκες της εγχώριας ανοικοδόµησης και βιοµηχανίας. Η διάρκεια των σπουδών επιµηκύνεται, το πρόγραµµα εµπλουτίζεται µε νέα µαθή- µατα και η διοίκηση ασκείται από την «επί της εµψυχώσεως της Εθνικής βιοµηχανίας Επιτροπή». Όµως η περιορισµένη χωρητικότητα της οικίας Γ. Βλαχούτση, στην οδό Πειραιώς (όπου αργότερα στεγάσθηκε το Ωδείο Αθηνών), δεν επιτρέπει την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του Σχολείου. Έτσι, το 1871 αρχίζει η µετεγκατάσταση του Σχολείου σε καινούργια κτήρια, επί της οδού Πατησίων. Κτήρια που πρώτος οραµατίσθηκε ο Νικόλαος Στουρνάρης («µε τα υπόλοιπα χρήµατα της καταστάσεως µου», έγραφε το 1852 στη διαθήκη του, «να κτισθή εις Αθήνας εν λαµπρόν Πολυτεχνείον...»), οδηγώντας και τους συγγενείς και συµπολίτες του από το Μέτσοβο, Μιχαήλ Τοσίτσα, Ελένη Τοσίτσα και Γεώργιο Αβέρωφ, να ενστερνισθούν την ιδέα του και να ακολουθήσουν το παράδειγµά του. Το 1887 µε τη θεσµοθέτηση των τετραετούς φοίτησης σχολών «πολιτικών µηχανικών» και «µηχανουργών» (µετέπειτα µηχανολόγων) το Πολυτεχνικό Σχολείο ή Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, «καταρτίζει άνδρες ανώτατης τεχνικής µόρφωσης για τη δη- µόσια υπηρεσία, τη βιοµηχανία και την οικοδοµή» εφάµιλλους «προς τους αποφοιτούντας εκ των µεγάλων τεχνικών της Ευρώπης σχολών» και µε νόµο του 1914 το Ίδρυµα καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.). 7

6 Η τελευταία ριζική µεταρρύθµιση στην οργάνωση και διοίκηση του Ιδρύ- µατος πραγµατοποιείται το 1917 µε ειδικό νόµο. Το Ε.Μ.Π. αποκτά πέντε Ανώτατες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Η µετάβαση από το 1917 στη σηµερινή οργάνωση των σπουδών είναι αποτέλεσµα διαδοχικών προσαρµογών στις µεταβαλλό- µενες ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας σε συνδυασµό µε το εξελισσό- µενο σε έκταση και σε βάθος περιεχόµενο των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων. Η εξέγερση των νέων το Νοέµβρη του 73 και τα συγκλονιστικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα προαύλια και στις αίθουσες διδασκαλίας του Πολυτεχνείου αποτέλεσαν την κορυφαία στιγµή της πορείας του φοιτητικού κινήµατος, µια ώριµη και µαζική πολιτική σύγκρουση µε τη δικτατορία και τα στηρίγµατά της. Πέρα από την ιστορική της διάσταση και το ρόλο της στην εδραίωση της ηµοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου ενέπνευσε και κινητοποίησε ολόκληρη την κοινωνία στη διεκδίκηση κοινών αιτηµάτων και έφερε µια νέα ηθική στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Και σήµερα το Πολυτεχνείο τιµώντας την ιστορία και την παράδοση του συνεχίζει να ζει και να πρωτοπορεί στους κοινωνικούς αγώνες για ουσιαστική Παιδεία, για το δικαίωµα των φοιτητών στο µέλλον και για τη ηµοκρατία. Το ΕΜΠ δοµήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης των µηχανικών, µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών. Η µεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση µιας διεθνώς διακεκριµένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές δοµικές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκοµένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής. Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κεντρικός επιστηµονικός µοχλός της αυτοδύναµης προπολεµικής ανάπτυξης και µεταπολεµικής ανασυγκρότησης, στελεχώνοντας τις δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες µε επιστήµονες µηχανικούς, που κατά γενική οµολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το ΕΜΠ είναι σήµερα, ως εκ της θεσµοθετηµένης δοµής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δηµόσιου συµφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούµενο. Το ανώτατο αιρετό όργανο διοίκησης είναι η Σύγκλητος, στην οποία προεδρεύει ο Πρύτανης και συµµετέχουν οι Αντιπρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Σχολών, εκπρόσωποι του ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού και των φοιτητών από κάθε Σχολή και εκπρόσωποι των άλλων φορέων του Ιδρύµατος. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, του άρθρου 1 του Ν.1268/82, της παράδοσης, της δοµής και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδοµής του, το ΕΜΠ, µέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα της αποστολής του τη δωρεάν παροχή δηµόσιας ανώτατης παιδείας διακεκριµένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστηµών και της τεχνολογίας. Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του, το ΕΜΠ πραγµατοποιεί µια νέα ποιοτική αναβάθµιση. Προτάσσεται η γενική αναδιοργάνωση των σπουδών και της έρευνας, µε σύγχρονο όραµα, εµπλουτισµό µε νέες επιστηµονικές και τεχνικοοικονοµικές κατευθύνσεις και ριζική βελτίωση-ανάδειξη των υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, η προφανής για κάθε σοβαρό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα ανάγκη λειτουργίας και προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου µέσα από ένα καλά οργανωµένο και απολύτως σαφές σύστηµα αρχών, στόχων, διαδικασιών, καθηκόντων και δικαιωµάτων οδήγησε κατά την τριετία στη σύνθεση, έγκριση και θεσµοθέτηση ενός πρωτοποριακού, για τον ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο των ΑΕΙ, Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/ ). Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ κατά τη νέα χιλιετία, όπως ρητά εκφράζεται και από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του, είναι όχι µόνο να κρατήσει τη θέση του ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο, από κάθε άποψη, έγκριτου δηµόσιου Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος των επιστηµών και της τεχνολογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή, τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγικές, οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να είναι συµβατές µε αυτήν την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή. Με έµβληµα τον Προµηθέα-Πυρφόρο, µέτρο τον άνθρωπο και κύριες παραµέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων, το ΕΜΠ ολοκληρώνει την αποστολή του µέσα από την πραγµάτωση και του πολύτιµου κοινωνικού ρόλου των ιστορικών «Universitas». Συνακόλουθα αναπτύσσει τις ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές αρετές των δασκάλων-ερευνητών και των φοιτητών του, 8 9

7 καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναµη πρόσβαση στη γνώση, τη σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού και έργων, αναδεικνύοντας ολοκληρωµένες προσωπικότητες, που όχι µόνο διαθέτουν ανανεώσιµη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, αλλά και γνωρίζουν να «ίστανται» ως επιστήµονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες, προσφέροντας αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή στην κάλυψη των επιστηµονικών-τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα αλλά και της διεθνούς κοινότητας. 1.2 Πλαίσιο και ιάγραµµα Αρχών, οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. Εφαρµόζοντας την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ιδρύµατος και στη δηµιουργία πλούσιων πηγών παραγωγής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε συνακόλουθο στόχο τη χορήγηση υψηλής στάθµης και διεθνούς κύρους Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε.-Μ.Σ.), µε την από απόφαση της θέσπισε και τις ενιαίες αρχές για την δοµή, τη ροή, την οργάνωση και λειτουργία των Μ.Σ. µε τους ακόλουθους επιµέρους στόχους : τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελµατικής κατάρτισης και του διεθνούς κύρους των χορηγούµενων από το Ίδρυµά µας τίτλων του πενταετούς κύκλου Σπουδών υπό το πρίσµα και της πρόσφατης αναβάθµισης όχι µόνο της ουσίας αλλά και του τύπου του διπλώµατος Ε.Μ.Π. στην Ελληνική, (δίπλωµα Προχωρηµένων Σπουδών) και στην Αγγλική, (Master of Engineering) τον έλεγχο και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων ως προς το αδιαφιλονίκητο µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεµάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόµενου υποκατάστασης ή υποβάθµισης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών του Ιδρύµατος. την επίτευξη συνεκτικότητας και επιστηµονικού βάθους. την ανταπόκριση στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και στις τεκµηριωµένες ερευνητικές επιλογές. την προσαρµογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόµιµες. την ελκυστικότητα για τους σπουδαστές άλλων ισότιµων πανεπιστηµίων. Με την από απόφασή της, (θέµα 3 ο ), η Σύγκλητος Ε.Σ. έθεσε ως κύριο στόχο την άµεση προώθηση υψηλής στάθµης συστηµατικών Προδιδακτορικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.). Ήδη από τις και αποφάσεις της η Σύγκλητος είχε εγκρίνει την ίδρυση ιεπιστηµονικών - ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, (.Π.Μ.Σ.), οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.). Στη συνέχεια, στις από 30/6/95, 7/7/95 και 14/7/95 συνεδριάσεις της η Σύγκλητος ενέκρινε και υπέβαλε στο ΥΠΕΠΘ για έγκριση και χρηµατοδότηση, διάφορα.π.μ.σ. Κατά το χειµερινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού έτους ανασυντάχθηκαν και επανυποβλήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ, όλα τα προηγού- µενα αλλά και νεώτερα.π.μ.σ., βάσει των ενιαίων αρχών και προδιαγραφών της από απόφασης της Συγκλήτου. Όλα τα τελικώς υποβληθέντα τον εκέµβριο 1997.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκαν τόσο ως προς τη δοµή και λειτουργία τους όσο και ως προς το αναλυτικό τεχνικό τους περιεχόµενο (Τεχνικά ελτία), υπογράφηκαν οι συµβάσεις χρηµατοδότησης (ΕΠΕΑΕΚ) για την πρώτη διετία της λειτουργίας τους και δηµοσιεύθηκαν οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις σε ΦΕΚ στις αρχές του Και οι δύο τύποι Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν παράλληλες συγγενείς ροές και κοινό στόχο. Προσφέρουν µαθήµατα Μεταπτυχιακού επιπέδου και οδηγούν µε ή/και χωρίς την απόκτηση Μ..Ε. στην εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής (..), στο συνολικό, προβλεπόµενο από το νό- µο, ελάχιστο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ακαδηµαϊκών ετών. Είναι εξάλλου σταθερή η θέση του Ε.Μ.Π. ως προς την διατήρηση της παραδοσιακής διαδικασίας εκπόνησης των.., διότι είναι η µόνη που διασφαλίζει την ουσιαστική εµβάθυνση στην Επιστήµη και την ποιότητα της Έρευνας. Οι.. από τη φύση τους, µπορούν και πρέπει να εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας, τους Τοµείς και τους φυσικούς φορείς της, τις Σχολές, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται σε όλα 10 11

8 τα µετά το 1981 νοµοθετήµατα περί δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και εξειδικεύεται σε όλες τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. Από νοµοθετικής πλευράς, ισχύουν σήµερα για τις Μ.Σ. ο Ν.2083/1992, το άρθρο 2 του Ν.2327/1995 και ο Ν.3685/2008. Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν δύο επίπεδα σπουδών, το Μ..Ε. και το.., προτείνονται από µέλη ή συλλογικά όργανα της Σχολής και εγκρίνονται σε πρώτο βαθµό από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Οι ελάχιστες διάρκειες, για µεν την απόκτηση Μ..Ε., είναι το ένα ακαδηµαϊκό έτος, για δε την απόκτηση.. τα τρία έτη. Τα Π.Μ.Σ. εγκρίνονται σε δεύτερο βαθµό από τη Σύγκλητο και τελικά από το ΥΠΕΠΘ. Η Σύγκλητος Ε.Σ. µε την από απόφαση της ολοκλήρωσε και κωδικοποίησε σε ένα Γενικό Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύ- µατος το πλαίσιο, τις αρχές, τη δοµή και τη ροή των Π.Π.Μ.Σ. και.π.μ.σ. σύµφωνα µε την παραπάνω ισχύουσα νοµοθεσία και τις εµπειρίες και απόψεις των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, των Ε..Ε. και της Σ.Ε.-Μ.Σ.. Το παρόν τεύχος αναφέρεται και κωδικοποιεί τα ιεπιστηµονικά ιατµηµατικά Π.Μ.Σ.στο Ε.Μ.Π.. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΜΠ καλεί τους Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήµονες που έχουν τα προσόντα και την διάθεση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή σε υψηλής στάθµης Οργανωµένα Π.Π.Μ.Σ., στα επιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα όλων των επί µέρους Σχολών και Τοµέων του Ιδρύµατος και σε.π.μ.σ., για διεπιστηµονικές περιοχές, διατµηµατικές ή διαπανεπιστηµιακές. 1.3 ιοικητική Υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ Η αναβάθµιση των Π.Π.Μ.Σ. και η έναρξη λειτουργίας των.π.μ.σ. στο Ε.Μ.Π. στηρίχθηκε από τη ιοίκηση του Ιδρύµατος και µε αντίστοιχη αναβάθµιση της ιοικητικής υποστήριξής τους. Με τις από και αποφάσεις της Συγκλήτου αναβαθµίσθηκαν λειτουργικά και διοικητικά οι αντίστοιχες Γραµµατείες των Σχολών, προήχθησαν σε υποδιευθύνσεις και µε τον νέο τίτλο «ιοικητικές Υπηρεσίες Σχολής» περιλαµβάνουν µια Κεντρική Μονάδα Γραµµατείας και τέσσερα γραφεία υποστήριξης των διαφόρων λειτουργιών της Σχολής εκ των οποίων ένα είναι το «Γραφείο Mεταπτυχιακών Σπουδών». Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον νέο Οργανισµό ιοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. το Tµήµα Σπουδών αναβαθµίσθηκε σε ιεύθυνση Σπουδών και περιλαµβάνει ειδικό Tµήµα για τις Mεταπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος. Με το υπ αριθµ / έγγραφο του Πρύτανη, το οποίο ανακοινώθηκε στην από Συνεδρίαση της Συγκλήτου και εγκρίθηκε, το προσωπικό των ιοικητικών Υπηρεσιών (Γραµµατειών) κάθε Σχολής ενισχύεται και από το προσωπικό που προσλαµβάνεται µέσω ΕΠΕΑΕΚ για τα αντίστοιχα.π.μ.σ. Η υποστήριξη του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις : ιαδικασία προκήρυξης θέσεων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών, (Μ.Φ.). Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μ.Φ.. Εγγραφές (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων Μ.Φ. και επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόµενων Μ.Φ., ανά Πρόγραµµα και µάθηµα. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραµµένο Μ.Φ. και ενηµέρωσή της κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έκδοση δελτίων βαθµολογίας των Μ.Φ.. Σύνταξη των Π.Π.Μ.Σ. και.π.μ.σ. (Ωρολογίων και Εξετάσεων). Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και υπογράφονται από τον Γραµµατέα της Σχολής. ιαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών. Τήρηση µηχανογραφηµένου αρχείου Μ.Φ. Στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών. Στήριξη των Ε.Μ.Σ. των Σχολών. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τις Μ.Σ. της Σχολής. ιαδικασίες απονοµής τίτλων και αναγόρευση Μ..Ε. και.. Ενηµέρωση βιβλίων Μ..Ε. ιδακτόρων

9 1.4 Οι Συµµετέχουσες στο.π.μ.σ. Σχολές Μεταξύ των µεταπτυχιακών προγραµµάτων του ΕΜΠ περιλαµβάνεται και το ΠΜΣM Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων το οποίο απευθύνεται σε διπλωµατούχους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής και πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών θετικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών µε κατάλληλο συνδυασµό εξειδίκευσης και διεπιστηµονικότητας και στην προώθηση της έρευνας στη γνωστική περιοχή της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Το πρόγραµµα λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 1998 µε τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Η αρχαιότερη αλλά και πολυπληθέστερη σε αποφοίτους ελληνική Σχολή Μηχανικών είναι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (ΠΜ ΕΜΠ). Κατέχει από τις αρχές του αιώνα µια διακεκριµένη θέση στη διεθνή πανεπιστηµιακή οικογένεια των Σχολών που εκπαιδεύουν µηχανικούς για τις ανάγκες του «Πολίτη». Ιδρύθηκε κατά την πρώτη αναβάθµιση του «Σχολείου των Τεχνών» µε το νόµο ΑΦΜΑ του Λίγο αργότερα, το 1890, αποφοίτησαν οι πρώτοι 13 Πολιτικοί Μηχανικοί, εφάµιλλοι «προς τους αποφοιτούντας εξ ανωτέρων τεχνικών της Ευρώπης σχολών». Η πρώτη µεγάλη αναδιοργάνωση έγινε µετά από επίπονες προσπάθειες του Αγγέλου Γκίνη και των συνεργατών του και καταχωρήθηκε µε το διάταγµα 388/1915. Ακολούθησε η αναδιοργάνωση του 1977, µε την οποία, χωρίς, τυπικά και ουσιαστικά, να διασπάται σε ειδικότητες το ενιαίο του πτυχίου του ΠΜ, δηµιουργήθηκαν τρεις «Κύκλοι Σπουδών» για την επιλεκτική εµβάθυνση των σπουδαστών προς τις «κατευθύνσεις» του οµοστατικού, του Υδραυλικού και του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Το περιορισµένο ποσοστό των ειδικών µαθηµάτων κάθε κατεύθυνσης (µικρότερο του 17% των συνολικών ωρών διδασκαλίας και ασκήσεων) και ο περιορισµός τους στα τρία τελευταία εξάµηνα επιτρέπουν στο διπλωµατούχο ΠΜ να ασχοληθεί, χωρίς εγγενή µειονεκτή- µατα, και µε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Οι επιταγές του Ν. 1268/82 οδήγησαν και τη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ στη δηµιουργία πέντε Τοµέων ( οµοστατικής, Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων-ήδη µετονοµασθέντος σε Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος-, Γεωτεχνικής, Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Προγραµµατισµού και ιαχείρισης Τεχνικών Έργων), αλλά και στη µετονοµασία της «Σχολής» σε «Τµήµα». Με την υπ. αριθµ. 2/ απόφασή της η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. επανέφερε την παλαιότερη ονοµασία των «Σχολών» του Ιδρύµατος, χωρίς αλλαγή της ισχύουσας για τα Τµήµατα διοικητικής δοµής. Κατά τη διετία έγινε η τελευταία µεγάλη αναδιοργάνωση των σπουδών, µε στόχο την αποτελεσµατική θεραπεία των κοινωνικών και ατοµικών αναγκών του ευρωπαίου (και όχι µόνο) πολίτη του 21ου αιώνα. Ο ΠΜ οφείλει να αντιλαµβάνεται και να γνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται. Το πολιτιστικό, κοινωνικό-ιστορικό περιβάλλον είναι το ίδιο σηµαντικό µε το πολιτικό, οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον. Για αυτό και το νέο πρόγραµµα σπουδών εµπλουτίστηκε µε νέα µαθήµατα προστασίας περιβάλλοντος, ποιότητας, ασφάλειας, οικονοµίας, διοίκησης, κοινωνικών και νοµικών προσεγγίσεων, ξένων γλωσσών και πολιτισµού. Ο Τοµέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων (ΥΠΥΘΕ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών µετονοµάστηκε το 2007 σε Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος (). ιαθέτει ποιοτικά και ποσοτικά ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό (περισσότερα από είκοσι µέλη ΕΠ και ανάλογο επικουρικό προσωπικό) και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή, κατανεµηµένη σε τέσσερα εργαστήρια (Εφαρµοσµένης Υδραυλικής, Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Λιµενικών Έργων και Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων). Ο Τοµέας καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της Υδραυλικής, της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων, των Υδραυλικών Έργων και ειδικότερα των Υδρεύσεων, Αποχετεύσεων, Εγγειοβελτιωτικών Έργων (αρδεύσεις, στραγγίσεις -αποξηράνσεις), και Αντιπληµµυρικών Έργων, της Περιβαλλοντικής και Υγειονοµικής Τεχνολογίας, της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των Λιµενικών Έργων, της Ενέργειας και των Υδροηλεκτρικών Έργων Οι συνεργαζόµενες Σχολές Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ιδρύθηκε το 1917 µε την επωνυµία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Το 1930 η φοίτηση αναβαθµίστηκε µε κύριο εµπνευστή το 14 15

10 ηµήτριο Λαµπαδάριο, Ακαδηµαϊκό και Πρύτανη του ΕΜΠ ( ). Με τη µεταρρύθµιση του 1982 η Σχολή µετονοµάστηκε σε «Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών» ενώ από τον Φεβρουάριο 2002 επανήλθε η παλιά ονοµασία «Σχολή», που περιλαµβάνει τους εξής τρεις Τοµείς: τον Τοµέα Τοπογραφίας, µε αντικείµενο την ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικής των µετρήσεων και την επεξεργασία τους για τις Τοπογραφικές, Φωτογραµµετρικές, Υδρογραφικές, Γεωδαιτικές και Γεωφυσικές Αποτυπώσεις. τον Τοµέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού, µε αντικεί- µενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών µεγεθών του Γεωγραφικού Χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησης και των διαδικασιών αλλαγής τους, που αποβλέπουν στη διερεύνηση των προβληµάτων Περιφερειακού Σχεδιασµού. τον Τοµέα Έργων Υποδοµής και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αντικεί- µενο τη µελέτη και την κατασκευή έργων της υπαίθρου που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου. νόµου 1268/82 µε αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στο γενικό γνωστικό υπόβαθρο των επιστηµών του µηχανικού όλων των ειδικοτήτων. Είναι η πολυπληθέστερη σε µέλη ΕΠ Σχολή του ΕΜΠ, διαθέτει υψηλής στάθµης επιστηµονικό δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή και περιλαµβάνει τέσσερις τοµείς: τον Τοµέα Μαθηµατικών, τον Τοµέα Φυσικής, τον Τοµέα Μηχανικής και των Τοµέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ικαίου. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχει ο Τοµέας Μαθηµατικών. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχουν, ο Τοµέας Τοπογραφίας και ο Τοµέας Έργων Υποδοµής και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ιδρύθηκε το 1945 και ανήκε µέχρι το 1975 στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Από τη χρονιά αυτή αποτέλεσε ανεξάρτητη Σχολή µε την ονοµασία Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Με την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µετονοµάστηκε σε «Τµήµα», για να επανέλθει η ονοµασία «Σχολή» από τον Φεβρουάριο Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών περιλαµβάνει τρεις Τοµείς: τον Τοµέα Γεωλογικών Επιστηµών τον Τοµέα Μεταλλευτικής και τον Τοµέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Στο παρόν ΠΜΣ µετέχει ο Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών. Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του ΕΜΠ (πρώην Γενικό Τµήµα) ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 16 17

11 2. ΤΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, (.Π.Μ.Σ.) Κινητήριος µοχλός των.π.μ.σ, σύµφωνα και µε το άρθρο 12, παρ. γ του Ν. 2083/92, είναι η «Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή», (Ε..Ε.). Οι διεπιστη- µονικές ιδιαιτερότητες κάθε.π.μ.σ. και οι αναληφθείσες δεσµεύσεις κατά την υποβολή και έγκριση των προγραµµάτων από το ΥΠΕΠΘ απαιτούν ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά και προσεκτικότερη ανάλυση της ολικής ποιότητας, των τελικών στόχων και της βιωσιµότητας κάθε.π.μ.σ.. Ειδικότερα : Α/Α Προθεσµία Αρµόδιο Όργανο Ε..Ε. 1 31/Ιαν. 2 20/Φεβρ. ΕΜΣ Σχολών και Τοµείς 3 10/Μαρ. Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής και Ε Ε Ενέργεια - Εισηγήσεις - Εγκρίσεις ΠΜΣ Εισηγήσεις προς τις Σχολές και τους Τοµείς για το ΠΜΣ του επόµενου έτους Ενιαία εισήγηση προς τις Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής για τα ΠΜΣ του επόµενου έτους Έγκριση ΠΜΣ επόµενου έτους και εισήγηση στη Σ.Ε.-Μ.Σ. 2.1 Προδιαγραφές και ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα.π.μ.σ. Η λειτουργία όλων των ΠΜΣ ή ΠΠΜΣ του ΕΜΠ διέπεται, πέραν του γενικότερου νοµικού πλαισίου, από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του ΕΜΠ άρθρο 7, «Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές». εδοµένου ότι τα.π.μ.σ. οδηγούν κατ αρχήν στην χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώ- µατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.), οι παρακάτω προτεινόµενες αρχές είναι προσαρµοσµένες στο πρότυπο αυτό. Υπενθυµίζεται ότι: Φορέας κάθε ιατµηµατικού Π.Μ.Σ. είναι η Ειδική ιατµηµατική Επι τροπή, µε επικεφαλής τον ιευθυντή του ΠΜΣ. Ακαδηµαϊκά όργανα παροχής εκπαιδευτικού έργου και διδασκόντων, παραµένουν οι συµµετέχοντες στο.π.μ.σ. Τοµείς και Σχολές, οι θέσεις των οποίων συντίθενται από τις ΕΜΣ των Σχολών και ορίζονται από τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών. Συντονιστικό και εποπτικό, σε επίπεδο Ε.Μ.Π., όργανο των.π.μ.σ. είναι η θεσµοθετηµένη (άρθρο 12 παρ. 1.β. του Ν.2083/92, βλ. παρ. 1.3, άρθρου 5 του παρόντος) Σ.Ε.-Μ.Σ.. Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος, οι αποφάσεις της οποίας για τις Μ.Σ. και εποµένως και για τα.π.μ.σ., αποτελούν πλαίσιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και των.π.μ.σ. στο Ίδρυµα. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των αναλυτικών.π.μ.σ., σύµφωνα µε την από Απόφαση της Συγκλήτου, και την εφαρµογή στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 4 20/Μαρ. ΣΕ-ΜΣ 5 31/Μαρ. Σύγκλητος Εισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ. για τα ΠΜΣ (α) Έγκριση των ΠΜΣ του ΕΜΠ (β) Ορισµός Συγκλητικής Επιτροπής Μ.Σ. Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. έχουν αποφασιστεί και ισχύουν τα εξής: i. Οι Ε..Ε. των ΠΜΣ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τις γενικές αρχές, τη δοµή και το γενικό περιεχόµενο των ιεπιστη- µονικών ιατµηµατικών - Μεταπτυχιακών Σπουδών, οργανώνουν τις απαραίτητες, ανά µάθηµα ή σύνολα µαθηµάτων οµάδες εργασίας, συνθέτουν τα αναλυτικά.π.μ.σ., µέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, τα υποβάλλουν στις Σχολές και τους Τοµείς που συµµετέχουν και συντονίζουν την προετοιµασία κοινών εισηγήσεων. ii. Οι τελικές έγγραφες εισηγήσεις για το περιεχόµενο, τις διαδικασίες εφαρµογής και την ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων του ΠΜΣ υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε συµµετέχοντος στο ΠΜΣ Σχολής, η οποία έχει κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τοµέων προς την Ε Ε και προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής. Η µη υποβολή εισήγησης σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρότασης της Ε Ε. iii. Με ευθύνη του Προέδρου της συντονίζουσας το ΠΜΣ Σχολής, (ο οποίος διανέµει έγκαιρα, το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου, σε όλους τους προσκεκληµένους τις γραπτές εισηγήσεις της Ε Ε, όλων των Τοµέων που εξυπηρετούν διδακτικά τις.π.μ.σ., τις τελικές εισηγήσεις των Ε.Μ.Σ., µε απολογισµό του προηγούµενου ακαδηµαϊ

12 iv. κού έτους, αιτιολογική έκθεση και ανάλυση του προτεινόµενου νέου.π.μ.σ., τα συνηµµένα αναλυτικά προγράµµατα της ύλης κάθε µαθήµατος και, εφόσον το κρίνει χρήσιµο, και την προσωπική του τελική εισήγηση), η Γ.Σ.Ε.Σ. της συντονίζουσας Σχολής συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση το αργότερο µέχρι 10 Μαρτίου παρουσία όλων των µελών των Τοµέων ΕΠ, Ε Π, Ε ΤΠ, Μ.Φ., που έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να συµµετέχουν στη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρία, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια). Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει µε τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη της για την έγκριση ή τροποποίηση των Προγραµµάτων στα επί µέρους µαθήµατα και στο σύνολό τους καθώς και για τα διδακτικά βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε µάθηµα. Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβιβάζεται στη Σ.Ε.-Μ.Σ., στη /νση Σπουδών καθώς και στην αρ- µόδια Ε Ε, οι απόψεις της οποίας επίσης διαβιβάζονται άµεσα και στη Σ.Ε.-Μ.Σ.. Η Σ.Ε.-Μ.Σ. συνεδριάζει αµέσως, µε ειδικά θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης, τα ΠΜΣ του Ιδρύµατος παρουσία και των ιευθυντών των Ε Ε και εισηγείται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, (Ε.Σ.), µέχρι 20 Μαρτίου. v. Η Σύγκλητος Ε.Σ. συνεδριάζει εντός του τρίτου δεκαηµέρου του Μαρτίου, µε θέµατα Η.. τα ΠΜΣ του Ιδρύµατος και προσκεκλη- µένους τα αρµόδια στελέχη της /νσης Σπουδών, τους ιευθυντές των Ε..Ε. και τα µέλη της Σ.Ε.-Μ.Σ. Οι σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ε.Σ. κοινοποιούνται στις Ε..Ε. και τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, και είναι υπό τον περιοδικό έλεγχο της Σ.Ε.-Μ.Σ. vi. Η µη τήρηση από µία Ε Ε, της παραπάνω διαδικασίας σύνθεσης, έγκρισης και απολογισµού του έργου του αντίστοιχου.π.μ.σ., απαλλάσσει κατ αρχήν το Ε.Μ.Π. από την υποχρέωση υλικής ή ακαδηµαϊκής υποστήριξης και από την ευθύνη για το περιεχόµενο και την ποιότητα των Μ.Σ. που παρέχει το υπόψη.π.μ.σ. Στη συνέχεια µέσω των οργάνων του, το Ίδρυµα κινεί τη διαδικασία της διακοπής λειτουργίας του υπόψη.π.μ.σ. 2.2 Προέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) Σε όλα τα ιεπιστηµονικά - ιατµηµατικά Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π., γίνονται, κατ αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες Ε..Ε., µετά από ανοικτή προκήρυξη για Μ..Ε.: απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής, κυρίως κατεύθυνσης, µε σπουδές αναγνωρισµένες ως ισότιµες ελληνικών ΑΕΙ, µε πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M. Eng ή άλλου ισοδύναµου τίτλου, τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του.π.μ.σ. 2.3 Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής & Εγγραφής των Μ.Φ. Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ..Ε. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστηµονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ε..Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούµενων Προπτυχιακών Μαθηµάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεµελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστηµονικό αντικείµενο των Σχολών που χορηγούν το Μ..Ε. Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε µε τα αναλυτικά περιεχόµενα των προηγούµενων σπουδών και υπόµνηµα σταδιοδροµίας του Μ.Φ., είτε µε την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα του πενταετούς κύκλου σπουδών, που καθορίζει η Ε..Ε. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιµώνται από την Ε..Ε., µετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την Ε..Ε. και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχο- µένως και τα ποσοστά των εγγραφόµενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόµενα και από το Νόµο συµπληρωµατικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: Η σειρά του βαθµού του πτυχίου σε σχέση µε τους βαθµούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τµήµα και Ακαδηµαϊκό έτος. Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι γνώσεις πληροφορικής. Οι συστατικές επιστολές. Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται

13 2.4 οµή των.π.μ.σ. Κύριος στόχος των Μ.Φ. είναι η απόκτηση, σε πρώτη φάση, του Μ..Ε. και στη συνέχεια για όσους επιθυµούν να συνεχίσουν και υπό ορισµένες προϋποθέσεις του.. Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται µε προεγγραφή των υποψηφίων Μ.Φ. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούµενα µαθή- µατα Μ.Φ. εγγράφονται στο.π.μ.σ. για την απόκτηση του Μ..Ε., το οποίο χορηγείται µετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους ετήσιου (12µηνου) Π.Μ.Σ. Το πρόγραµµα καλύπτεται από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα (συνολικής ελάχιστης διάρκειας 24 εβδοµάδων και είκοσι, κατ ελάχιστο, έως σαράντα κατά µέγιστο διδακτικών µονάδων) µεταπτυχιακών µαθηµάτων εµβάθυνσης τα οποία ορίζει η Ε..Ε. (από τον πίνακα των µαθηµάτων που περιέχονται στην αντίστοιχη Υ.Α.), και εγκρίνει τελικά η Σύγκλητος, µε το ενδεικτικό ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο της παραγράφου 3.4. Ακολουθεί η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας. Το πρόγραµµα προβλέπει τµήµατα της τάξεως των 30 µε 40 Μ.Φ., τον ακριβή αριθµό των οποίων καθορίζει η Ε..Ε., ενώ τα µαθήµατα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκηση ή χρήση Η/Υ θα περιλαµβάνουν κατά το δυνατό ατοµική εκπαίδευση των Μ.Φ. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται και στην εκπαίδευση των Μ.Φ. κατά οµάδες µε ουσιαστικά θέµατα µικρής έκτασης ώστε να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και η συνθετική ικανότητά τους. Η διάρθρωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά και κατ εκλογή υποχρεωτικά (ΚΕΥ) µαθήµατα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών µαθηµάτων παρέχονται και προαπαιτούµενα µαθήµατα κορµού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση της Ε..Ε. τα µαθήµατα µπορεί να δίνονται από άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π. ή και άλλα Α.Ε.Ι.. Είναι προφανές ότι πολλά από τα µαθήµατα εµβάθυνσης των.π.μ.σ. είναι επιλέξιµα από τα Π.Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι άλλου ισοδύναµου Μ..Ε. σε αντίστοιχη µε το περιεχόµενο του προτεινόµενου Π.Μ.Σ. επιστηµονική περιοχή, δύνανται, µετά από εισήγηση της Ε..Ε., να αποταθούν στη συντονίζουσα Σχολή ή σε ένα από τις συνεργαζόµενες Σχολές για ορισµό Συµβουλευτικής Επιτροπής και να προχωρήσουν στην εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής, µε ή και χωρίς παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµά- των, τα οποία υποδεικνύει η συσταθείσα για τον Υ.., Συµβουλευτική Επιτροπή. Η µετά την απόκτηση του Μ..Ε. εκπόνηση της ιδακτορικής ιατριβής, ακολουθεί την νοµοθετηµένη διαδικασία και καταλήγει στην απονοµή του ιδακτορικού ιπλώµατος (..) του Ε.Μ.Π. 2.5 Σύνθεση των Αναλυτικών Περιεχοµένων των.π.μ.σ. - Έλεγχος και Αξιολόγηση Οι Ε..Ε. των.π.μ.σ., σύµφωνα µε τις αρχές γενικής εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, πρέπει να καθορίσουν τα αναλυτικά περιεχόµενα, τόσο των µαθηµάτων πενταετούς κύκλου σπουδών που καλύπτουν το απαραίτητο για την εγγραφή σε κάθε ένα Μ..Ε. γνωστικό υπόβαθρο, όσο και των µαθηµάτων εµβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωµένου Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, µε απόφαση των Ε..Ε., πρέπει να καθορίζονται µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, για κάθε.π.μ.σ., λαµβάνοντας υπόψη και το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΠΘ και δηµοσιευµένο στο ΦΕΚ περιεχόµενό τους, τα ακόλουθα: Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων του πενταετούς κύκλου σπουδών του Ε.Μ.Π., όπως προκύπτουν από τις ιατµη- µατικές απαιτήσεις για το διεπιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο κάθε Μ..Ε., µε τη βιβλιογραφία και τα διδακτικά βοηθήµατα. Οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόµενα των µαθηµάτων εµβάθυνσης, Υποχρεωτικών και Κ.Ε.Υ., όπως παραπάνω. Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου περιλαµβάνονται όλες οι διδακτικές δραστηριότητες. Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Οι διδακτικές µονάδες (credit, unitees de valeur) κάθε µαθήµατος. Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης. Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου, Μ..Ε., ιδακτορικού ιπλώµατος. Το σύστηµα βαθµολογίας. Απαιτείται συνεχής έλεγχος και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µαθηµάτων για την απόκτηση Μ..Ε. ως προς τη διατµηµατικότητα και διε

14 πιστηµονικότητα της διδακτέας ύλης και τα θέµατα εξετάσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης υποκατάστασης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών του Ιδρύµατος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση γίνεται τόσο εσωτερικά, από ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν και παραδίδουν στην Ε..Ε. και την Σ.Ε.-Μ.Σ. οι διδάσκοντες και οι Μ.Φ., όσο και εξωτερικά από διεθνούς κύρους αξιολογητές που προτείνονται από την Ε..Ε. και αποφασίζονται από τη Σύγκλητο, µετά από γνώµη της Σ.Ε.-Μ.Σ. 2.6 Γλώσσα ιδασκαλίας Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρυθµη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς Μ.Φ. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία. 2.7 Βιωσιµότητα - Χρηµατοδότηση Η φοίτηση για ηµεδαπούς ή προερχόµενους από την Ε.Ε. Μ.Φ. είναι χωρίς δίδακτρα. Η χρηµατοδότηση των.π.μ.σ. κατά το τρέχον έτος γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2.8 Ένταξη και Ανάθεση Καθηκόντων σε Μέλη ΕΠ Σύµφωνα µε το Ν. 2530/97 και την από απόφαση της Συγκλήτου για την εφαρµογή του νόµου στο Ε.Μ.Π., οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα ένταξης και ανάθεσης διδακτικών και λοιπών καθηκόντων σε µέλη ΕΠ ακολουθούν τον πίνακα που ακολουθεί: ιαδικασίες ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ΕΠ 1 1/4 Μέλη ΕΠ Υποβολή ήλωσης Επιλογής Κατηγορίας 2 15/4 Γ.Σ. Τοµέα 3 15/4 Μέλη ΕΠ 4 15/5 Ε..Ε. 5 31/5 Πρόεδρος Σχολής (α) Κατανοµή διδακτικού έργου ΠΜΣ (β) εγκρίσεις βοηθηµάτων (γ) ορισµός λοιπών καθηκόντων µελών ΕΠ (δ) αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων (ε) κατάρτιση συγκεντρωτικών καταστάσεων Συµπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων στον Τοµέα Έγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου ΠΜΣ και βοηθηµάτων Έκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή στη Σύγκλητο συγκεντρωτικών καταστάσεων 6 15/6 Σύγκλητος Έγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων 7 30/6 Πρύτανης 8 30/6 Μέλη ΕΠ 9 30/6 ΓΣ Τοµέα (α) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ένταξης στα Υπουργεία: Παιδείας (µαζί µε έγκριση αποκλίσεων) και Οικονοµικών. ιαδικασία απολογισµού µελών ΕΠ Υποβολή προς τον Τοµέα του εντύπου απολογισµού του διαρρεύσαντος ακαδηµαϊκού έτους Επικύρωση του απολογισµού των µελών ΕΠ για το διαρρεύσαν ακαδηµαϊκό έτος 24 25

15 3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 3.1 Το Περιεχόµενο, η Αναγκαιότητα, το Επίκαιρο και οι Στόχοι του.π.μ.σ. Το νερό δεν είναι ένα εµπορικό προϊόν όµοιο µε άλλα εµπορεύµατα, αλλά συνιστά κληρονοµιά η οποία πρέπει να προστατεύεται και να αντιµετωπίζεται µε το ανάλογο σκεπτικό. Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ενισχύονται οι πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης ζήτησης από ποικίλους χρήστες για επαρκές σε ποσότητα και ποιότητα νερό. Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρµογή βιώσιµων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων υπό συνθήκες αβεβαιότητας, µέσω σχεδιασµού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδο- µής και παρεµβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, πχ. µέσω µέτρων εξοικονόµησης και επαναχρησιµοποίησης του νερού. Μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξης οφείλει επίσης να λαµβάνει υπ όψη της και τη διαχείριση ακραίων φαινοµένων και κρίσεων όπως τα προβλήµατα λειψυδρίας και πληµµυρών αλλά και πιο µακροπρόθεσµους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η σε βάθος χρόνου προστασία των νερών και των σχετιζόµενων µε αυτά οικοσυστηµάτων, η βελτίωση της ποιότητας και της οικολογικής τους κατάστασης και βέβαια η σταδιακή µείωση απορριπτόµενων ρυπαντικών ουσιών και η προοδευτική εξάλειψη τοξικών αποβλήτων. Εξάλλου µε δεδοµένη την συγκέντρωση µεγάλου µέρους του παγκόσµιου πληθυσµού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη, η αντιµετώπιση των πιέσεων όσον αφορά στη διαθεσιµότητα και ποιότητα του νερού, η προστασία της ακτογραµµής από την θαλάσσια διάβρωση και η διαµόρφωση παραλιών καλής ποιότητας αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής µε την αναµενόµενη άνοδο της στάθµης της θάλασσας καθιστά επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωµένης διαχείρισης µε κατάλληλα µέτρα και έργα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η ύπαρξη πολύ εκτεταµένων ακτογραµ- µών και νησιωτικών συµπλεγµάτων αναδεικνύει τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε κρίσιµο παράγοντα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της χώρας. Καθοριστική προϋπόθεση για την χάραξη και υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής για τους παραπάνω σκοπούς πολιτικής νερών είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση των προκλήσεων. εν είναι αναγκαία µόνον η συνδυασµένη διερεύνησης των ποσοτικών και ποιοτικών πλευρών της διαχείρισης αλλά και η συνεξέταση συναφών πολιτικών (ενεργειακών, α- γροτικών κλπ), η αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. οικονοµικών) και η προώθηση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων χρηστών νερού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στη λήψη των αποφάσεων. Μια τέτοιου είδους ολοκληρωµένη προσέγγιση προϋποθέτει την κατάρτιση στελεχών µε κατάλληλο συνδυασµό εξειδίκευσης και διεπιστηµονικότητας και την προώθηση της έρευνας στα συναφή επιστηµονικά πεδία. Τις ανάγκες αυτές φιλοδοξεί να καλύψει το ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ( ΠΜΣ) Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ. Το πρόγραµµα λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 1998, µε την οικονοµική υποστήριξη του ΕΠΕΑΕΚ και τη συνδροµή του ΕΜΠ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Ιδρύµατος για εκπαίδευση, έρευνα και στήριξη της αυτοδύναµης αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας 3.2 Τα Προαπαιτούµενα Μαθήµατα Η θέσπιση προαπαιτούµενων µαθηµάτων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι εισερχόµενοι στο ΠΜΣ έχουν επαρκές γνωστικό υπόβαθρο για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οι προαπαιτήσεις καλύπτουν βασικές γνώσεις που αντιστοιχούν σε απαραίτητα για κάθε κατεύθυνση µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος, κατά κανόνα µαθήµατα κορµού ή υποχρεωτικά της κατεύθυνσης υδραυλικού µηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ή των συναφών µε τους υδατικούς πόρους κατευθύνσεων των άλλων συνεργαζόµενων Σχολών. Οι αναγραφόµενοι τίτλοι µαθηµάτων στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικοί και εν γένει αντιστοιχούν στο πρόγραµµα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η κάλυψη των αντίστοιχων γνωστικών ενοτήτων µε διαφορετικής ονοµασίας µαθήµατα άλλων Σχολών και Ιδρυµάτων κρίνεται από την επιτροπή επιλογής και εγκρίνεται από την Ε Ε. Σε κάθε περίπτωση, η έκταση και στάθµη κάλυψης των αντικειµένων θα πρέπει να είναι ισοδύναµη εκείνης του ΕΜΠ. Κατά κανόνα, επιτρέπεται η παρακολούθηση των προαπαιτούµενων µαθηµάτων παράλληλα µε τα µεταπτυχιακά. Ωστόσο η Ε Ε διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει ότι απαιτείται η προεγγραφή του κατ αρχήν αποδεκτού υποψηφίου στο ΠΜΣ για παρακολούθηση των προπτυχιακών µαθηµάτων, οπότε η εισαγωγή του στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνεται 26 27

16 κατά τον επόµενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση παράλληλης παρακολούθησης προαπαιτούµενων και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτήσεων πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου έτους από την εγγραφή στο.π.μ.σ. Πίνακας Προαπαιτήσεων Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων 1. Τεχνική Υδρολογία 2. Τεχνολογία Συστηµάτων Υδατικών Πόρων 3. Υδρογεωλογία ή Υπόγεια νερά Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία 1. Περιβαλλοντική Τεχνολογία 2. Υγειονοµική Τεχνολογία ή Εφαρµοσµένη Υδραυλική 3. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ιάθεσης Αστικών Αποβλήτων Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης 1. Εφαρµοσµένη Υδραυλική ή Μηχανική των Ρευστών 2. Ακτοµηχανική ή Θαλάσσια Υδραυλική και Λιµενικά Έργα 3. Περιβαλλοντική Τεχνολογία Τα µαθήµατα κατανέµονται σε δύο διδακτικές περιόδους, τη χειµερινή (Οκτώβριος - Ιανουάριος) και την εαρινή (Φεβρουάριος - Μάιος), ενώ η µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να εκπονηθεί κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Κάθε ένα από τα µαθήµατα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές µονάδες και διδάσκεται 3 ώρες την εβδοµάδα επί 13 εβδοµάδες. Ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία µπορεί να εγγραφεί ο ΜΦ ανά διδακτική περίοδο είναι 5. Εντός του ορίου αυτού, η επιλογή του αριθµού των µαθηµάτων στα οποία εγγράφεται είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΦ, ανάλογα µε την επιθυµητή συνολική διάρκεια σπουδών (µεταξύ 1-2 ετών). Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο έτος είναι υποχρεωτική η εγγραφή τουλάχιστον στα 4 υποχρεωτικά µαθήµατα της επιλεγείσας κατεύθυνσης καθώς και στα προαπαιτούµενα µαθήµατα. Σε περίπτωση που σε συγκεκριµένο µάθηµα ο αριθµός των εγγεγραµ- µένων ΜΦ είναι µικρότερος του 3, α αντίστοιχος διδάσκων έχει δικαίω- µα να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διδάξει το µάθηµα. Η δήλωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει το αργότερο µέχρι το τέλος της πρώτης εβδοµάδας της διδακτικής περιόδου, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους εµπλεκόµενους ΜΦ να επιλέξουν εναλλακτικά µαθήµατα. 3.3 Τα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα Στο ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων προσφέρονται 36 µαθήµατα (βλ. πίνακα µαθηµάτων που ακολουθεί) που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα κατανέµονται ανά έξι σε τρεις κύριες κατευθύνσεις (Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης), από τις οποίες κάθε ΜΦ ακολουθεί µία. Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένα συγκεκριµένο µάθηµα το οποίο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και άλλα πέντε από τα οποία είναι υποχρεωµένος να επιλέξει τρία (τουλάχιστον). Τα µαθήµατα επιλογής είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ τουλάχιστον µαθήµατα και η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (τουλάχιστον) µαθήµατα της κατεύθυνσης που ακολουθεί και να επιλέξει τα υπόλοιπα τέσσερα από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων (της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή επιλογής)

17 Πίνακας µεταπτυχιακών µαθηµάτων Πρώτη ιδακτική Περίοδος (Οκτώβριος-Ιανουάριος) Πίνακας µεταπτυχιακών µαθηµάτων εύτερη ιδακτική Περίοδος (Φεβρουάριος-Μάϊος) Τίτλος µαθήµατος Αρµόδια Σχολή -Τοµέας Τίτλος µαθήµατος Αρµόδια Σχολή -Τοµέας Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων Υδροµετεωρολογία Προχωρηµένη Υδρολογία Προχωρηµένη Υδρογεωλογία ΜΕΤ/ΓΕΩΤ ιαχείριση Υδατικών Πόρων /ΤΟΠ Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων Βιοχηµικές ιεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία ΤΟΠ/ Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστήµατων-Βιώσιµη Ανάπτυξη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ιλύος Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης Παραγωγή Πόσιµου & Ανακτηµένου Νερού Μαθηµατική Προσοµοίωση ιακίνησης Ρύπων και Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης Περιβαλλοντική Υδραυλική Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης /ΑΡΧ Παράκτιο Περιβάλλον ΜΕΤ/ΤΟΠ Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη Θαλάσσια Υδροδυναµική Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος Μαθήµατα επιλογής: Μαθήµατα επιλογής: ιαφορικές Εξισώσεις µε Μερικές Παραγώγους ΜΑΘ Προχωρηµένη Αριθµητική Ανάλυση ΜΑΘ ιάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονοµικής Τεχνολογίας Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους Τεχνολογία Γεωφραγµάτων ΜΕΤ/XHM TOΠ Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών Πόρων- Υδροπληροφορική Αστική Υδρολογία Αξιοποίηση, ιαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μικρής Κλίµακας Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα ΜΕΤ Αποκατάσταση Ρυπασµένων Χώρων ΓΕΩΤ/ΜΕΤ Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής Προχωρηµένη Ρευστοµηχανική Ειδικά Θέµατα : 34.α Ειδικά Θέµατα Χηµείας Νερού ΧΗΜ Ειδικά Θέµατα : 34.β Λειτουργία και Συντήρηση Φραγµάτων 34.γ Προχωρηµένες Τεχνολογίες Υδροηλεκτρικών Έργων 30 31

18 : Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΓΕΩΤ: Τοµέας Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΤΟΠ: Σχολή Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών ΜΑΘ: Τοµέας Μαθηµατικών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΜΕΤ: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΧΗΜ: Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΑΡΧ: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το αναφερόµενο µε έντονα στοιχεία µάθηµα και ακόµη τρία (τουλάχιστον) µαθήµατα της κατεύθυνσης που ακολουθεί. Τα υπόλοιπα τέσσερα µαθήµατα επιλέγονται από το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων (της ίδιας ή άλλης κατευθυνσης ή επιλογής). 3.4 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Στη συνέχεια αναφέρονται γενικές πληροφορίες ως προς τη διάρκεια και τις προθεσµίες των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το αναλυτικό ηµερολόγιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους αποφασίζεται από τη Σύγκλητο. ιάρκεια και αντικείµενο των εκπαιδευτικών περιόδων: 1η περίοδος, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου: 13 διδακτικές εβδοµάδες, µία εβδοµάδα εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Χριστουγέννων. 2η περίοδος, Φεβρουαρίου - Μαΐου: 13 διδακτικές εβδοµάδες, µία εβδοµάδα εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα. 3η περίοδος, Ιουνίου - Σεπτεµβρίου: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας, µε τις προϋποθέσεις της παρ Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως ΜΦ στο.π.μ.σ και η δήλωση των µαθηµάτων γίνεται κατά το τελευταίο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Γραµµατείας του ΠΜΣ. ίνεται η δυνατότητα, κατά την πρώτη εβδοµάδα διεξαγωγής των µαθηµάτων, η αλλαγή των δηλωθέντων µαθηµάτων. Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών, η Γραµµατεία εκδίδει τελικό κατάλογο εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Ε Ε του.π.μ.σ. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο µε τα προαπαιτούµενα µαθήµατα των Μ.Φ. και τον διαβιβάζει στις αντίστοιχες Γραµµατείες των Σχολών που παρέχουν τα µαθήµατα αυτά Εφόσον ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η εξέταση της µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί επίσης να γίνει και κατά την εβδοµάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσµάτων των µαθηµάτων των 2 διδακτικών περιόδων. 3.5 Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία Μαθηµάτων Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες (εκδηλώσεις, εκδροµές κ.λ.π.), είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του Μ.Φ., η Ε Ε µπορεί να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων, µετά και από σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης, την οποία πιστοποιεί ο εκάστοτε διδάσκων, ο Μ.Φ. δεν έχει το δικαίωµα να εξετασθεί στο µάθηµα. Η βαθµολογία στα µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα 0-10, µε βάση προαγωγής κατ ελάχιστο το 5. Ο βαθµός του µαθήµατος προκύπτει όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέµατα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε µάθηµα από τον αρµόδιο διδάσκοντα και δεν µπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθµού του µαθήµατος, ούτε να υπερβαίνει το 50% αυτού, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες πρέπει να υπάρχει έγκριση της Ε Ε. (π.χ. εργαστηριακά µαθήµατα). Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδοµάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας των µαθηµάτων της περιόδου. Η Ε Ε µπορεί µε τεκµηριωµένη απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη, εκτός της προκαθορισµένης εβδο- µάδας, εξέταση, εφόσον δεν µπόρεσε να εξεταστεί ο Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσµατα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός µιας εβδοµάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οι αποτυχόντες σε µαθήµατα µπορούν να επανεγγραφούν τον επόµενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για µη υποχρεωτικά) µαθήµατα. Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, µπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα µαθήµατα του.π.μ.σ. µετά από αίτησή του, 32 33

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. Εγκρίθηκε και εφαρµόζεται σύµφωνα µε την από 02.04.99 Απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO METΣOBIO ΠOΛYTEXNEIO. ENHMEPΩTIKOΣ OΔHΓOΣ ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EK OΣEIΣ E.M.Π.

EΘNIKO METΣOBIO ΠOΛYTEXNEIO. ENHMEPΩTIKOΣ OΔHΓOΣ ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EK OΣEIΣ E.M.Π. EΘNIKO METΣOBIO ΠOΛYTEXNEIO ENHMEPΩTIKOΣ OΔHΓOΣ ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EK OΣEIΣ E.M.Π. EΘNIKO METΣOBIO ΠOΛY TEXNEIO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ακαδημαϊκό έτος 2011-12 K α λ ω σ ό ρ ι σ μ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή από το πρωτότυπο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα για τα ονόματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2009-2010 Το εξώφυλλο είναι αναπαραγωγή από το πρωτότυπο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα για τα ονόματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην 9 η συνεδρίαση της 07.07.2000, αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Τόπος Ηράκλειο Ημερομηνία 26-6-2008 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...3 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 5 2. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / 01.03.2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 0 1 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Πρόλογος Το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης που δηµιουργήθηκε µε το Προεδρικό Διάταγµα 52/83 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα